Page 1

(povzetek projekta)

Poziv k sodelovanju v projektu »Z mladimi ambasadorji proti dopingu« Projekt »Z mladimi ambasadorji proti dopingu« je projekt, katerega namen je ustvariti pogoje za šport brez dopinga v daljšem obdobju in ga izvajati tako, da bo vplival na mlade v institucionalnih izobraževalnih ustanovah (športni oddelki srednjih šol) na eni strani, v športnih organizacijah (NPŠZ in njena društva), kjer izvajajo svojo športno dejavnost na drugi strani in preko različnih sredstev ozaveščanja in informiranja, javnih medijev in sodobnih kanalov socialnega omrežja. Stanje zavedanja in poznavanja nevarnosti prepovedanih snovi in postopkov med mladimi v športu je na izjemno nizki stopnji. Ugotovitev temelji na dejstvu, da večina športnih organizacij v državi ne izvaja programov, s katerimi bi se mladi športniki seznanjali ali izobraževali o nevarnostih dopinga. Prav tako protidopinške vsebine niso del javnega izobraževanja v šolah in univerzitetnih programih. S projektom želimo približati boj proti dopingu predvsem mladim slovenskim športnikom in športnicam, katerih športna pot se šele začenja. Pomembno je, da so mladim športnikom na voljo vse informacije o boju proti dopingu, kar jim v kasnejših fazah njihove športne kariere omogoča razumno odločanje v primeru, da pridejo v stik z dopingom. Velika vrednost projekta je v njegovi navidezni enostavnosti, ki na eni strani zagotavlja nizkoproračunsko izvedbo in na drugi strani podpira razvoj prostovoljnega udejstvovanja mladih v zdravem okolju skupinskega dela.Ustvarja se tim protidopinških ambasadorjev, ki si s pridobljenim znanjem in s pomočjo primerov dobre prakse, pomagajo dosegati zastavljene cilje projekta. Biti ambasador protidopinške generacije pomeni delovati in prispevati v smeri razvoja in podpore gibanju za šport brez dopinga. Projekt poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO ter ob finančni podpori UNESCO sklada za preprečevanje dopinga v športu. IZVEDBA PROJEKTA Na podlagi razpisa NPŠZ predlagajo do 4 kandidate za mlade ambasadorje. Po izboru ambasadorjev sledi njihovo izobraževanje v obliki 4-dnevnega tabora, ki bo potekal od 29.8. do 1.9.2013 v Olimpijskem športnem centru Planica. Tabor je namenjen izobraževanju udeležencev s področja boja proti dopingu ter izboljšanju in utrjevanju njihovih komunikacijskih sposobnosti. Program tabora zajema teoretična predavanja in praktične delavnice, svoje izkušnje bodo z njimi delili tudi nekdanji vrhunski športniki. Programske vsebine tabora: - največji dopinški primeri v svetu (NDR in Armstrong), - nacionalni boj proti dopingu v Sloveniji in svetovni protidopinški program, - nacionalna in mednarodna protidopinška pravila, - Mednarodni standardi - lista prepovedanih snovi in postopkov in terapevtske izjeme (TI), - kontrola dopinga, - posledice uporabe dopinga na zdravje športnikov, - nevarnosti prehranskih dodatkov, - zdrav način prehranjevanja, - izkušnje nekdanjih vrhunskih športnikov,

1


praktične izobraževalne delavnice (namenjene so protidopinškim vsebinam in vrsti veščin, ki jih bodo ambasadorji potrebovali in uporabljali pri svojem delu. To so veščine komuniciranja, vodenja, obvladovanja skupine itd. ) V sklopu tabora bodo protidopinški ambasadorji pridobili vsa potrebna znanja za izvajanje programov izobraževanja in ozaveščanja. Zagotovljena jim bodo tudi potrebna gradiva za izvajanje programov (prezentacije, delavnice, informativni materiali). Protidopinški ambasadorji bodo pod okriljem SLOADO izvajali programe izobraževanja in ozaveščanja na srednjih šolah in gimnazijah s športnimi oddelki, za nacionalne mladinske reprezentance NPŠZ ter na velikih športnih prireditvah v Sloveniji. Pod okriljem NPŠZ bodo ambasadorji izvajali programe ozaveščanja za člane mladinskih ekip posameznih klubov in društev, članov NPŠZ. Ob pomoči koordinatorja projekta bo NPŠZ odgovorna za izvajanje omenjenih programov v klubih in društvih. IZBOR PROTIDOPINŠKIH AMBASADORJEV Mladi ambasadorji so temeljna skupina projekta, ki se bo skozi program usposabljanja in prakse usposobila za delovanje v športnih društvih in NPŠZ. Izbor ambasadorjev poteka preko razpisa v sodelovanju z NPŠZ. Za potrebe izvajanja projekta bomo izbrali 30 ambasadorjev, od tega polovico žensk in polovico moških. Želimo si, da bi večje panožne zveze predlagale več kandidatov za ambasadorje, kar bo poenostavilo delo v kasnejših fazah projekta. Vse NPZŠ PROSIMO, da svoje kandidate za protidopinške ambasadorje, na podlagi priloženega razpisa, predlagate najkasneje do 24. junija 2013.

Oddelek za boj proti dopingu

2

Poziv_k_sodelovanju_-_NPSZ  

http://www.sloado.si/fileadmin/dokumenti/UNESCO/Poziv_k_sodelovanju_-_NPSZ.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you