Page 1

JOŠKO OSREDKAR [10691] ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 1.01 Izvirni znanstveni članek 1. ŠOLAR, Petra, OSREDKAR, Joško, MRHAR, Aleš. Analiza liste poživil kot prepovedanih snovi v športu = Analysis of the list of stimulants as prohibited substances in sport. Farm. vestn., 2003, let. 54, št. 3, str. 619-624. [COBISS.SI-ID 1379697] 2. OSREDKAR, Joško. Endokrinološko testiranje športnika ob sumu na zlorabo testosterona oziroma njegovih analogov = Endocrine evaluation of athlete for testosterone or its analogues abuse. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2003, letn. 72, št. 12, str. 681-693. http://vestnik.szd.si/st3-12/st3-12.htm. [COBISS.SI-ID 1461361] 3. AUERSPERGER, Irena, DOUPONA TOPIČ, Mojca, MAVER, Petra, PUŠNIK, Vika, OSREDKAR, Joško, LAINŠČAK, Mitja. Doping awareness, views, and experience: a comparison between general practitioners and pharmacists = Gewahrsein, Ansichten und Erfahrung mit Doping: ein Vergleich zwischen Allgemein Praktikern und Apothekern. Wien. Klin. Wochenschr., 2011, vol. , no. , str. http://www.springerlink.com/content/jm575g3577140870/, http://www.springerlink.com/content/jm575g3577140870/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s00508011-0077-x. [COBISS.SI-ID 3149681], [JCR]

1.02 Pregledni znanstveni članek 4. OSREDKAR, Joško. Doping, kaj je to in kdaj? = Doping, what is it and when?. Med. razgl. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2003, letn. 42, št. 4, str. 369-399. [COBISS.SI-ID 17660889]

1.03 Kratki znanstveni prispevek 5. LAINŠČAK, Mitja, OSREDKAR, Joško. Doping and the Olympic games : the good, the bad, and the ugly. Wien. Klin. Wochenschr., 2009, vol. 121, no. 1-2, str. 13-14, doi: 10.1007/s00508-008-1121-3. [COBISS.SI-ID 2519665], [JCR, WoS, št. citatov do 6. 8. 2010: 1, brez avtocitatov: 1, normirano št. citatov: 0]

1.04 Strokovni članek 6. OSREDKAR, Joško. Kdaj je to doping : substance naravnega izvora-uporaba v prehrambenih dodatkih. Herbika (Ljubl.), 2002, let. 3, št.1, str. 8-21. [COBISS.SI-ID 1053809] 7. OSREDKAR, Joško. Kdaj govorimo o dopingu in kje so nevarnosti dopinga? = What doping is and why is it dangerous?. Sanitas et labor, 2002, letn. 2, št. 2, str. 95-113. [COBISS.SI-ID 15978457] 8. OSREDKAR, Joško. Kontaminacija prehrambenih dodatkov s prohormoni. Delo zdr., 2006, letn. 29, št. 2, str. 27. [COBISS.SI-ID 21459161]


9. OSREDKAR, Joško. Endokrinološko testiranje športnika ob sumu na zlorabo testosterona oziroma njegovih analogov. Delo zdr., 2006, let. 29, št. 2, str. 32-34. [COBISS.SI-ID 1942385] 10. OSREDKAR, Joško. >>Bojimo se genskega dopinga<<. Playboy (Slov. izd.). [Slov. izd.], 2006, sept., str. 89-92. [COBISS.SI-ID 1977713] 11. OSREDKAR, Joško. Uspešen vrhunski športnik, ki si pomaga z nedovoljenimi poživili, je najboljša reklama za farmacijo. Spatula, 2007, november, št. 41, str. 58-66. [COBISS.SI-ID 2220145] 12. OSREDKAR, Joško. O dopingu in njegovih nevarnostih. Vita (Ljubl.), december 2007, letn. 13, št. 62, str. 5-8. [COBISS.SI-ID 23625689]

1.05 Poljudni članek 13. KOREN, Tomaž, OSREDKAR, Joško. Uživalci marihuane v športu : [pro contra]. Reporter. [Tiskana izd.], 12. oktober 2010, letn. 3, št. 41, str. 31. [COBISS.SI-ID 2884721]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) 14. OSREDKAR, Joško. Substance naravnega izvora - kdaj je to doping?. V: 13. simpozij Sekcije farmacevtskih tehnologov, Ljubljana 14. junij 2001 : zdravila naravnega izvora : medicines of natural origin : zbornik referatov. Ljubljana: Slovensko Farmacevtsko Društvo: Sekcija farmacevtskih tehnologov, 2001, str. 95-106. [COBISS.SI-ID 943729] 15. OSREDKAR, Joško. Kontaminacija prehrambenih dodatkov s prohormoni = Contamination of nutritional supplements with prohormones. V: FOKTER, Samo K. (ur.). Zbornik predavanj 11. in 12. Ažmanovih dnevov zdravnikov Gorske reševalne službe Slovenije, 14. in 15. marca 2003, Kranjska Gora ter 19. in 20. marca 2004, Bled. Celje [i. e.] Ljubljana: Gorska reševalna služba Slovenije, Podkomisija za medicino, 2004 [i. e.] 2005, str. 45-49. [COBISS.SI-ID 1734769] 16. OSREDKAR, Joško. Doping, definicija, lista prepovedanih snovi in postopkov : predavanje na izobraževanju: Strokovni delavec na področju medicine športa v športu, Ljubljana, 9. do 10. junij in Celje, 1. do 2. december 2006. Delo zdr., 2006, let. 29, št. 2, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 1939825] 17. OSREDKAR, Joško. Kontaminacija prehrambenih izdelkov s prohormoni. Delo zdr., 2006, let. 29, št. 2, str. 27. [COBISS.SI-ID 1941873] 18. OSREDKAR, Joško. Nedovoljene snovi v športu: nekaj o dopingu in o nevarnostih dopinga. V: Zbornik predavanj. [S.l.: s.n.], 2006, [5] f. [COBISS.SI-ID 1919857] 19. OSREDKAR, Joško. Novi trendi v dopingu. V: KRIVEC, Štefka (ur.), KOZMELJ, Mojca (ur.). Zbornik predavanj. Ljubljana: Slovensko združenje za klinično kemijo, 2011, [25] str. [COBISS.SI-ID 3000177]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci


20. OSREDKAR, Joško. Antidoping convention and the fight against doping in SLovenia. V: [Collection of papers]. [Ljubljana: Olympic Comittee of Slovenia: Ministry of Education, Science and Sport, 2001], str. 61-62. [COBISS.SI-ID 1044081] 21. OSREDKAR, Joško. Therapeutic use exemptions issued to Slovenian athletes between 2008 and 2010. V: 4th BBBB-Bosphorus International Conference on Pharmaceutical Sciences: New trends in drug discovery, delivery systems and laboratory diagnostics, Bled, Slovenia, 29 September-01 October 2011 : proceedings, (European journal of Pharmaceutical Sciences, Vol. 44, suppl. 1). Amsterdam ... [etc.]: Elsevier, 2011, str. 69. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928098711002399. [COBISS.SI-ID 3111025], [JCR, WoS, št. citatov do 6. 11. 2011: 0, brez avtocitatov: 0, normirano št. citatov: 0]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 22. OSREDKAR, Joško. Zdrav šport, doping v športu. V: LEVOVNIK, Tomo (ur.). Doping in šport. Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez, Odbor za vrhunski šport, 1995, str. 32-38. [COBISS.SI-ID 703601] 23. OSREDKAR, Joško. Vloga eritropoetina v športu in možnosti njegovega odkrivanja kot doping. V: Dnevi medicine športa - VIII. [Celje]: [Slovensko zdravniško društvo], [1998], [4] str. [COBISS.SI-ID 703345] 24. OSREDKAR, Joško. Hormoni, vloga pri različnih patoloških stanjih in njihovo določanje = splošno o fiziologiji endokrinega sistema in hormonov, klinični pomen in metode določanja. V: MOŽINA, Barbara (ur.). Seminar za tehnike laboratorijske medicine, Celje, Izola, Ljubljana, Maribor, september, oktober 1998. Zbornik predavanj. Ljubljana: Slovensko združenje za klinično kemijo, 1998, 1998, [21] str. [COBISS.SI-ID 317809] 25. OSREDKAR, Joško. Določanje razmerja testosteron/epitestosteron v urinu anabolnih steroidov. V: Dnevi športne medicine Slovenije - IX, z mednarodno udeležbo : nadaljevalni in osnovni seminar medicine športa za zdravnike in zdravstvene sodelavce. Celje, 8.-10. oktober 1999. Celje: [s. n.], 1999, str. 42-48. [COBISS.SI-ID 703089] 26. OSREDKAR, Joško. Nandrolon. V: Dnevi športne medicine Slovenije - X : Celje, 13.-14. oktobra 2000. [S.l.: s.n.], 2000, [2.] f. [COBISS.SI-ID 1038705] 27. OSREDKAR, Joško. Novi trendi v dopingu. Šport in zdravje, maj 2010, letn. 4, št. 1, str. 39-40. [COBISS.SI-ID 2792049] 28. OSREDKAR, Joško. Hormonska diagnostika. V: KRIVEC, Štefka (ur.), KOZMELJ, Mojca (ur.). Zbornik predavanj. Ljubljana: Slovensko združenje za klinično kemijo, 2010, [19] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2787953]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 29. MILIĆ, Radoje, OSREDKAR, Joško. Whole season variation of free testosterone/cortisol ration in elite basketball players. V: 10th Annual Congress [of the] European College of Sport Science, July 13-16, 2005, Belgrade, Serbia. Book of abstracts. [Belgrade?]: Sport Medicine Association of Serbia, [2005?], str. 116. [COBISS.SI-ID 2457777]


30. OSREDKAR, Joško. Pasivno pušenje marihuane i pozitivna doping kontrola = Passive marijuana smoking and positive doping control. Biochem. med., 2006, vol. 16, suppl. 1, str. S82-S82. [COBISS.SI-ID 2011249] 31. ČAJAVEC, Rudi, ŽITKO, Miljana, MALINAR, Rajka, OSREDKAR, Joško, PAVLOVČIČ, Vinko. Sports medicine manual. V: XXIX FIMS World Congress of Sports Medicine 2006, Beijing, China, june 14-16, 2006. [S.l.: s.n.], 2006, str. 168. [COBISS.SI-ID 1980529] 32. MILIĆ, Radoje, OSREDKAR, Joško. Overtraining prevention in top performance sports by regular monitoring of expression of specific cell surface proteins. V: 3rd Slovenian Congress of Clinical Chemistry with International Participation and 18th International Symposium of Slovenian Association for Clinical Chemistry and Croatian Society of Medical Biochemists : Ljubljana, Slovenia, November 13-15, 2008 : abstracts, (Clinical chemistry and laboratory medicine, vol. 46, no. 10). Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2008, str. A251. [COBISS.SI-ID 2450801], [JCR] 33. MILIĆ, Radoje, DOPSAJ, Milivoj, JOŠT, Silva, OSREDKAR, Joško. Relation between serum creatinine concetration and body mass index in elite swimmers. V: IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry & Laboratory Medicine, Innsbruck, Austria, June 7-11, 2009. EUROMEDLAB Innsbruck 2009 : 18th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry & Laboratory Medicine, Innsbruck, Austria, June 7-11, 2009 : abstracts volume, (Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Vol. 47, special suppl.). Berlin, 2009: Walter de Gruyter, str. S182. [COBISS.SI-ID 2585457] 34. AUERSPERGER, I., DOUPONA TOPIČ, Mojca, MAVER, Petra, OSREDKAR, Joško, LAINŠČAK, Mitja. Doping in clinical practice: a cross-sectional national survey. V: KORKUSUZ, Feza (ur.), ERTAN, Hayri (ur.), TSOLAKIDIS, Elias (ur.). [Sport science: where the cultures meet] : book of abstracts. [Köln]: European College of Sport Science, 2010, str. 46-47. [COBISS.SI-ID 3848369] 35. VODIČAR, Janez, VODIČAR, Miha, OSREDKAR, Joško. Impact of live high - train middle/low training method on EPO - serum in athletes. V: 4th BBBB-Bosphorus International Conference on Pharmaceutical Sciences: New trends in drug discovery, delivery systems and laboratory diagnostics, Bled, Slovenia, 29 September-01 October 2011 : proceedings, (European journal of Pharmaceutical Sciences, Vol. 44, suppl. 1). Amsterdam ... [etc.]: Elsevier, 2011, str. 54. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928098711002399. [COBISS.SI-ID 3108721], [JCR, WoS, št. citatov do 6. 11. 2011: 0, brez avtocitatov: 0, normirano št. citatov: 0] 36. VODIČAR, Janez, OSREDKAR, Joško. Changes in serum erythropoetin during the training of the athletes (living high - train middle / low method). V: IFCC - WorldLab Berlin 2011 : 21st International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine : 19th IFCC-EFCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine : 8th Annual Meeting of the German Society of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine : Berlin, Germany, 15-19 May 2011 : ICC berlin, International Congress Center. abstracts, (Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Vol. 49, Suppl. 1). Berlin; New York: W. de Gruyter, p 1304. http://www.reference-global.com/doi/pdf/10.1515/CCLM.2011.533.


[COBISS.SI-ID 3020145], [JCR, WoS, št. citatov do 8. 7. 2011: 0, brez avtocitatov: 0, normirano št. citatov: 0]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 37. OSREDKAR, Joško. Organizacija protidopinških aktivnosti v Sloveniji. V: LOVREČIČ, Mercedes (ur.). Poročilo s področja prepovedanih drog v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2007, str. 259-275, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2256072]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 38. OSREDKAR, Joško. Doping. V: ČAJAVEC, Rudi. Medicina športa : izbrana poglavja. Celje: samozal.: SZD, Združenje medicine športa Slovenije: Cetis, 1997, str. 201-212. [COBISS.SI-ID 701297] 39. OSREDKAR, Joško. Doping. V: ČAJAVEC, Rudi. Medicina športa : izbrana poglavja. Celje: samozal. R. Čajevec, 2000, str. 251-274. [COBISS.SI-ID 842097] 40. OSREDKAR, Joško. Obseg klinično-kemičnih in hematoloških parametrov, ki jih določamo v laboratorijih, dejavniki, ki vplivajo na rezultat in interpretacija rezultatov. V: ČAJAVEC, Rudi. Medicina športa, Prehrana. Celje: [samozal.] Rudi Čajavec, 2001, str. 113129. [COBISS.SI-ID 1048433] 41. OSREDKAR, Joško. Doping. V: DROFENIK, Peter (ur.), ČAJAVEC, Rudi. Medicina dela, prometa in športa : priročnik. Celje: samozal. R. Čajavec, 2002, str. 293-302. [COBISS.SI-ID 1225585] 42. OSREDKAR, Joško. Doping in zdravila. V: PEČAR-ČAD, Silva (ur.), HRIBOVŠEK, Tone (ur.). Register zdravil R Slovenije VII, (Register zdravil R SLovenije, VII). Ljubljana: Ministrstvo za zdravstvo: Urad republike Slovenije za zdravila: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2002, str. 575-584. [COBISS.SI-ID 1461873] 43. OSREDKAR, Joško. Ali je trening na višini doping?. V: ČAJAVEC, Rudi (ur.), DROFENIK, Peter (ur.), HEIMER, Stjepan, MILANOVIĆ, Dragan, JUKIĆ, Igor, VULETA, Dinko, OSREDKAR, Joško. Višina in višinski trening. Celje: Zdravstveni dom, 2002, str. 2326. [COBISS.SI-ID 1224817] 44. OSREDKAR, Joško. Lista prepovedanih snovi in tehnik : (veljavna od 1. januarja 2003). V: PEČAR-ČAD, Silva (ur.). Register zdravil Republike Slovenije VIII, (Register zdravil R SLovenije, VIII). Ljubljana: Ministrstvo za zdravstvo: Urad republike Slovenije za zdravila: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2003, str. 537-544. [COBISS.SI-ID 1461617] 45. OSREDKAR, Joško, KOZMELJ, Mojca. Laboratorij. V: ČAJAVEC, Rudi (ur.), DROFENIK, Peter (ur.), ČAJAVEC, Rudi, HEIMER, Stjepan. Medicina športa. Celje: Zdravstveni dom, 2004, str. 293-310. [COBISS.SI-ID 1663601]


46. OSREDKAR, Joško. Doping. V: ČAJAVEC, Rudi (ur.), DROFENIK, Peter (ur.), ČAJAVEC, Rudi, HEIMER, Stjepan. Medicina športa. Celje: Zdravstveni dom, 2004, str. 313-335. [COBISS.SI-ID 1663857] 47. OSREDKAR, Joško. Doping u sportu. V: HEIMER, Stjepan, ČAJAVEC, Rudi. Medicina sporta, (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006, str. 397-439. [COBISS.SI-ID 1978225] 48. ČAJAVEC, Rudi, ŠKRABL-MOČNIK, Nanika, VOGA, Gorazd, MIŠIGOJDURAKOVIĆ, Marjeta, DURAKOVIĆ, Zijad, HEIMER, Stjepan, OSREDKAR, Joško, KOZMELJ, Mojca. Preventiva. V: ČAJAVEC, Rudi. Medicina športa : priročnik. Celje: Diagnostični center, 2006, str. 109-143. [COBISS.SI-ID 1946737] 49. OSREDKAR, Joško. Doping. V: ČAJAVEC, Rudi. Medicina športa : priročnik. Celje: Diagnostični center, 2006, str. 257-269. [COBISS.SI-ID 1946481] 50. OSREDKAR, Joško. Prepovedane snovi in postopki v športu. V: LOVREČIČ, Mercedes (ur.). Poročilo s področja prepovedanih drog v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2007, str. 259-286. [COBISS.SI-ID 2228081] 51. OSREDKAR, Joško. Zakonodaja s področja dopinga v Sloveniji. V: LOVREČIČ, Mercedes (ur.). Poročilo s področja prepovedanih drog v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2007, str. 276-280. [COBISS.SI-ID 2255560] 52. OSREDKAR, Joško. Abecedni seznam zdravilnih učinkovin. V: PEČAR-ČAD, Silva (ur.). Register zdravil R Slovenije X, (Register zdravil R SLovenije, X). Ljubljana: Ministrstvo za zdravstvo: Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2007, str. 537-588. [COBISS.SI-ID 2119537] 53. ČAJAVEC, Rudi, ŠKRABL-MOČNIK, Nanika, VOGA, Gorazd, MIŠIGOJDURAKOVIĆ, Marjeta, DURAKOVIĆ, Zijad, HEIMER, Stjepan, OSREDKAR, Joško, KOZMELJ, Mojca. Preventiva. V: ČAJAVEC, Rudi. Medicina športa : priročnik. Celje: Zdravstveni dom Celje, Diagnostični center, 2008, str. 109-143. [COBISS.SI-ID 446371] 54. OSREDKAR, Joško. Doping. V: ČAJAVEC, Rudi. Medicina športa : priročnik. Celje: Zdravstveni dom Celje, Diagnostični center, 2008, str. 257-265. [COBISS.SI-ID 2350193] 55. OSREDKAR, Joško. Lista prepovedanih snovi in postopkov 2008. V: PEČAR-ČAD, Silva (ur.). Register zdravil R Slovenije X, (Register zdravil R SLovenije, XI). Ljubljana: Ministrstvo za zdravstvo: Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2008, str. 615-625. [COBISS.SI-ID 2394993] 56. OSREDKAR, Joško. Doping. V: ČAJAVEC, Rudi. Zdravje, špornik in medicina športa. Celje: [s.n.], 2008, str. 63-81. [COBISS.SI-ID 2338673] 57. OSREDKAR, Joško. Lista prepovedanih snovi in postopkov 2010. V: PEČAR-ČAD, Silva (ur.), POLJŠAK, Marjeta, GERŠAK, Ksenija, ANTOLIČ, Rok, NOVAK-ANTOLIČ, Živa, ANTOLIČ, Gorazd, OSREDKAR, Joško, ZOREC-KARLOVŠEK, Majda, MOŽINA,


Martin. Register zdravil Republike Slovenije XII, (Register zdravil R Slovenije, XII). Ljubljana: Ministrstvo za zdravstvo: Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2010, str. 733-742. [COBISS.SI-ID 2930545]

1.22 Intervju 58. OSREDKAR, Joško. Mejnik v boju proti dopingu : ponedeljkov pogovor: dr. Joško Osredkar. Delo (Ljubl.), 1999, let. 41, št. 31, str. 20. [COBISS.SI-ID 425073] 59. OSREDKAR, Joško, DEUČMAN, Anja. Letno kar 2000 pozitivnih rezultatov : doping : jemanje nedovoljenih sredstev je med športniki s celega sveta zelo razširjeno. Ekipa (Dnev.), 2002, 28. december, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 1232497] 60. OSREDKAR, Joško. Prvenstveno želimo vzgajati : [intervju] Marjan Žiberna. Šport mlad. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2003, let. 1, št. oktober, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 1632625] 61. OSREDKAR, Joško. Pogovor o dopingu: dr. Joško Osredkar : [intervju] Marjan Žiberna. Atletika (Ljubl.), 2004, dec., št. 037/038, str. 18-21. [COBISS.SI-ID 1734513] 62. OSREDKAR, Joško, JAGODIC VILFAN, Alenka Helena. Šport brez dopinga. Spatula, 2005, feb., št. 31, str. 15-17. [COBISS.SI-ID 1705585] 63. OSREDKAR, Joško. Dopinga ne bomo uspeli nikoli izkoreniniti. Dobro jutro. [Tiskana izd.], 2009, letn. 8, št. 187, 21 febr., str. 8-9. [COBISS.SI-ID 2519409] 64. OSREDKAR, Joško. Želimo varen in pravičen šport za vse = [intervju vodil] Uroš Švajger. Bicikel.com. [Tiskana izd.], 2010, letn. 4, št. 12, str. 14-20. [COBISS.SI-ID 2944113]

1.25 Drugi sestavni deli 65. OSREDKAR, Joško. Ordinacija : marihuana. Šport mlad. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2003, let. 11, št. 85, str. 16. [COBISS.SI-ID 1308785] 66. OSREDKAR, Joško. Šport, zdravje, filozofija, doping. 1, Ljubezen do denarja, korenina zla. Delo (Ljubl.), 18. avg. 2007, leto 49, št. 189, ilustr. [COBISS.SI-ID 234960384]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo 67. OSREDKAR, Joško. Izbrana poglavja iz klinične kemije : učno gradivo za študente farmacije. V Ljubljani: Fakulteta za farmacijo, 2008. 328 str., ilustr. ISBN 978-961-6378-123. [COBISS.SI-ID 238486528]

2.05 Drugo učno gradivo


68. OSREDKAR, Joško, MARN, Rafael, ŠKOF, Branko (ur.). Doping v športu. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, 2004. 1 plakat, barve. ISBN 961-6405-66-7. [COBISS.SI-ID 214064896] 69. OSREDKAR, Joško. Izbrana poglavja iz klinične kemije : učno gradivo za študente farmacije za predmet 'Izbrana poglavja iz klinične kemije'. Ljubljana, 2005. 144 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1704817] 70. OSREDKAR, Joško, PETERLIN-MAŠIČ, Lucija, SOLLNER DOLENC, Marija. Študijsko gradivo za izbirni predmet biološke in toksikološke lastnosti farmacevtskih materialov. elektronski vir. V Ljubljani: Fakulteta za farmacijo, 2011. 1 el. optični disk, ilustr., tabele, prosojnice. [COBISS.SI-ID 3035761]

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid 71. TURK, Zmago, BAROVIČ, Jože, ČELAN, Dušan, JESENŠEK PAPEŽ, Breda, OSREDKAR, Joško, PETERNEL, Mateja, TURK, Karl. Osnove medicine športa : priročnik. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2008. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-6647-19-9. [COBISS.SIID 60535297]

2.13 Elaborat, predštudija, študija 72. ILEŠIČ, Irena, ANGELOVSKI, Igor, HABJAN, Rok, JAGODIC, Tone, OSREDKAR, Joško. Študija o ustanovitvi neodvisne anti dopinške organizacije v Sloveniji : (SloADO) : >> Le šport brez dopinga zagotavlja športnikom pošteno igro<< : [elaborat]. Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije, 2009. 35 str. [COBISS.SI-ID 2727281]

2.15 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba 73. OSREDKAR, Joško. Independent observers' report : XII paralympic games Athens 2004. [S.l.: s.n.], 2004. 39 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1679985]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja 74. CERAR, Miro, JAGODIC, Tone, OSREDKAR, Joško. Olimpijske igre-od antičnih do modernih : Radio Slovenija : I. program : Intelekta. Ljubljana: RTV Slovenija, 16. julija 2004. [COBISS.SI-ID 1583473]

IZVEDENA DELA (DOGODKI) 3.11 Radijski ali TV dogodek 75. OSREDKAR, Joško. Vedno pripravljeni na izziv dopinga : [radijski intervju]. Ljubljana: Radio MMC RTV SLO, 2006. [COBISS.SI-ID 1980017]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 76. OSREDKAR, Joško. Doping : predavanje na dnevih športne medicine Slovenije - VI, Medicina športa in šport - dietetika. Ljubljana, 11. oktober 1996. [COBISS.SI-ID 716913]


77. OSREDKAR, Joško, VUGA, Vanja, VIDMAR, Jože, ČAJAVEC, Rudi. Mi in šport : sodelovanje na družabni prireditvi kluba podjetnikov Zlatorog. Celje, hotel Evropa, 12. oktobra 1996. [COBISS.SI-ID 723057] 78. OSREDKAR, Joško. Nacionalna antidoping komisija : predavanje na strokovnem seminarju s področja vrhunskega športa 10. in 11. decembra 1996, Planja na Rogli. Rogla, 11. decembra 1996. [COBISS.SI-ID 716657] 79. OSREDKAR, Joško. Doping - dosje X : predavanje na dnevih športne medicine Slovenije - VII : nadaljevalni seminar medicine športa za zdravnike in zdravstvene sodelavce. Ljubljana, 3. oktober 1997. [COBISS.SI-ID 720753] 80. OSREDKAR, Joško. Doping v športu, analiza podatkov dopinga Evropske skupnosti v letih 1995-96, doping - dosje X : predavanje na strokovnem srečanju Slovenskega združenja za klinično kemijo. Ljubljana, 29. septembra 1997. [COBISS.SI-ID 717937] 81. OSREDKAR, Joško. Doping v športu : predavanje na izobraževalnem seminarju na Fakulteti za šport. Ljubljana, 1.6.1998. [COBISS.SI-ID 720497] 82. OSREDKAR, Joško. Doping v športu : predavanje na izobraževalnem seminarju za trenerje. Fakulteta za šport, 1.06.1998. [COBISS.SI-ID 1041521] 83. OSREDKAR, Joško. Doping v športu : predavanje na seminarju Smučarske Zveze Slovenije in Zveze učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije. Hotel Bellevue, Pohorje, 14.5.1998. [COBISS.SI-ID 722801] 84. OSREDKAR, Joško. Dovoljena in nedovoljena sredstva ter poživila v športu : predavanje na mednarodnem strokovnem simpoziju in V. mednarodnem medicinskem duatlonu, Brdo pri Kranju, Slovenija, sobota, 29. maj 1998. Brdo - Kranj, 29.5.1998. [COBISS.SI-ID 721265] 85. OSREDKAR, Joško. Resnične vrednosti posameznih nadomestkov, ki jih športniki zaužijejo: preparati, ki niso na seznamu prepovedanih substanc, preparati, ki so na listi prepovedanih substanc : predavanje na strokovnem seminarju s področja vrhunskega športa, 19. in 20. oktobra v hotelu Planja na Rogli. Rogla, 19. oktober 1998. [COBISS.SI-ID 721521] 86. OSREDKAR, Joško. Vloga eritropoetina v športu in možnosti njegovega odkrivanja kot doping : predavanje na dnevih športne medicine Slovenije - VIII : nadaljevalni seminar medicine športa za zdravnike in zdravstvene sodelavce, Celje, 25., 26. september 1998. Celje, 25. september 1998. [COBISS.SI-ID 722033] 87. OSREDKAR, Joško. Doping in šport - lista prepovedanih substanc : predavanje na strokovnem seminarju s področja vrhunskega športa v termah Zreče. Zreče, 5. maja 1999. [COBISS.SI-ID 718705] 88. OSREDKAR, Joško. Doping v športni in ritmični gimnastiki : predavanje na Fakulteti za šport v okviru vabila Gimnastične zveze Slovenije. Ljubljana, 28. januar 1999. [COBISS.SIID 721777]


89. OSREDKAR, Joško. Doping v športu (postopki in pravice športnikov pri jemanju vzorcev) : predavanje na seminarju za trenerje in kandidate za državno reprezentanco. Ljubljana, 13. februar 1999. [COBISS.SI-ID 718961] 90. OSREDKAR, Joško. Doping v športu : predavanje na strokovnem izpopolnjevalnem seminarju za nogometne trenerje za pridobitev licence PRO 1. liga in PRO 2. liga (pogoj za vodenje moštev v letu 1999. Brdo pri Kranju, 9.1.1999. [COBISS.SI-ID 722545] 91. OSREDKAR, Joško. Doping : predavanje na okrogli mizi o dopingu (dovoljena in nedovoljena sredstva). Ljubljana, 8.2.2000. [COBISS.SI-ID 1041265] 92. OSREDKAR, Joško. Doping : predavanje na posvetu Atletskih trenerjev Slovenije. Atomske toplice, 20-22. oktober, 2000. [COBISS.SI-ID 852849] 93. OSREDKAR, Joško. Doping v športu : predavanje študentom izbirnega predmeta "Kondicijski trening". Fakulteta za šport, 23. marec 2000. [COBISS.SI-ID 1042033] 94. OSREDKAR, Joško. Zdravstveni vidika dopinga : predavanje v okviru praznovanja XX. maratona treh src. SOA, 16. maj 2000. [COBISS.SI-ID 1042289] 95. OSREDKAR, Joško. Doping agents in nutritional supplements. Istanbul, 26.October 2001. [COBISS.SI-ID 1051505] 96. OSREDKAR, Joško. Doping v športu : predavanje na seminarju za pridobitev licence za trenerja kajak kanu za leto 2001. Ljubljana, 24.3.2001. [COBISS.SI-ID 1043569] 97. OSREDKAR, Joško. Doping v športu : predavanje v okviru predmeta kriminologija na Visoko policijsko varnostni šoli. Ljubljana, 7.3.2001. [COBISS.SI-ID 1043057] 98. OSREDKAR, Joško. Kako športnik doseže najboljši rezultat brez uporabe dopinga : predavanje na Fakulteti za šport. Ljubljana, 13. december 2001. [COBISS.SI-ID 1030769] 98. OSREDKAR, Joško. Doping v športu : predavanje v okviru predmeta kriminologija študentom prvega letnika dodiplomskega študija na Fakulteta za policijsko-varnostne vede v Mariborut. Ljubljana, 4.12.2003. [COBISS.SI-ID 1632369] 99. OSREDKAR, Joško. Standardi na področju anti-dopinga in nevarnost kontaminiranja prehrambenih izdelkov : predavanje na licenčnem seminarju Veslaške zveze Slovenije za veslaške tenerje. 20.12.2003; Bled. [COBISS.SI-ID 1433713]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa 100. OSREDKAR, Joško. Ali je trening na višini doping? : vabljeno predavanje na Dnevih medicine dela, prometa in športa, dnevi medicine športa Slovenije XII. 18. oktober 2002. [COBISS.SI-ID 1225073] 101. OSREDKAR, Joško. O dopingu : predavanje članom reprezentančnih selekcij Lokostrelske zveze Slovenije. 17. februar 2002; Ljubljana. [COBISS.SI-ID 1227889]


102. OSREDKAR, Joško. Vloga eritropoietina v medicini in športu : predavanje na strokovnem predavanju na temo: Uporaba parametrov Bayerjevih diagnostičnih analizatorjev pri dializnih pacientih. 24.05. 2002; Ljubljana. [COBISS.SI-ID 1228401] 103. OSREDKAR, Joško. Doping in šport : predavanje na posvetu z nacionalnimi panožnimi zvezami. 25.09.203; Ljubljana. [COBISS.SI-ID 1435249] 104. OSREDKAR, Joško. Doping in šport : predavanje na zaključnih pripravah za nastop na Eyof Pariz 2003. 22.07.2003; Kranj. [COBISS.SI-ID 1434737] 105. OSREDKAR, Joško. Doping kontrola - poti in stranpoti : predavanje na XXV. kongresu združenja Atletskih trenerjev Slovenije. 14.11.2003; Portorož. [COBISS.SI-ID 1632113] 106. OSREDKAR, Joško. Kdaj govorimo o dopingu in kje so nevarnosti dopinga? : predavanje članom Primorske podružnice SFD. Nova Gorica, 8.1.2003. [COBISS.SI-ID 1587569] 107. OSREDKAR, Joško. Doping in šport - svetovni protidopinški kodeks in standardi : predavanje na strokovnem srečanju Slovenskega združenja za klinično kemijo. 4. marec 2004; Ljubljana. [COBISS.SI-ID 1506417] 108. OSREDKAR, Joško. Doping v športu : predavanje članom Slovenskega farmacevtskega društva Celjske podružnice. Rogaška Slatina, 4.6.2004. [COBISS.SI-ID 1586289] 109. OSREDKAR, Joško. Doping v športu : predavanje na ZSŠDI. Nabrežina, 3.6.2004. [COBISS.SI-ID 1586801] 110. OSREDKAR, Joško. Kontaminacija prehrambenih izdelkov s prohormoni : predavanje na 12. Ažmanovih dnevih strokovnega srečanja zdravnikov GRS. 20. marec 2004; Bled. [COBISS.SI-ID 1507185] 111. OSREDKAR, Joško. Kontaminacija prehrambenih izdelkov s prohormoni in hormoni : predavanje na strokovnem srečanju Slovenskega združenja za klinično kemijo. 4. marec 2004; Ljubljana. [COBISS.SI-ID 1506673] 112. OSREDKAR, Joško. Odvzem materiala za doping kontrole : predavanje na dvodnevnem seminarju: nadaljevalna - druga stopnja. Ljubljana, 14. december 2004. [COBISS.SI-ID 1665137] 113. OSREDKAR, Joško. Doping in šport : predavanje v okviru zaključnih priprav za EYOF Lignano 2005. 28.06.2005; Kranj. [COBISS.SI-ID 1851505] 114. OSREDKAR, Joško. Stranski učinki uporabe prepovedanih snovi v športu in kontaminacija prehrambenih dodatkov : predavanje na 2. kongresu FZS in licenčni seminar. 9. april; Ljubljana. [COBISS.SI-ID 1736305] 115. OSREDKAR, Joško. Anti-doping education in Slovenia : predavanje na: World Antidoping Agency. 26th of May, 2006; Athens. [COBISS.SI-ID 1938545]


116. OSREDKAR, Joško. Endokrinološko testiranje športnikov : predavanje na izobraževanju: Strokovni delavec na področju medicine športa v športu, Ljubljana, 9. do 10. junij in Celje, 1. do 2. december 2006. 10.06.2006; Ljubljana. [COBISS.SI-ID 1935729] 117. OSREDKAR, Joško. Kontaminacija preparatov in nevarnost za pozitiven rezultat : predavanje na izobraževanju: Strokovni delavec na področju medicine športa v športu, Ljubljana, 9. do 10. junij in Celje, 1. do 2. december 2006. 10.06.2006; Ljubljana. [COBISS.SI-ID 1935473] 118. OSREDKAR, Joško. Doping : predavanje v okviru XXII. dnevov Medicine šport Slovenije OI, 08.08.2008 v Pekingu. Čatež 19.05.2007. [COBISS.SI-ID 2118769] 119. OSREDKAR, Joško. Osnovne informacije (Pravilnik, WADA kodeks, UNESCO konvencija, Standardi ...) : Predavanje v okviru: Seminar za obnovo licence za pooblaščene delegate za odvzem vzorcev za kontrolo dopinga. Ljubljana, 2. oktober 2007. [COBISS.SI-ID 2183281] 120. OSREDKAR, Joško. Posebnosti pri odvzemih za nenapovedano testiranje in športnikih invalidih : Predavanje v okviru: Seminar za obnovo licence za pooblaščene delegate za odvzem vzorcev za kontrolo dopinga. Ljubljana, 2. oktober 2007. [COBISS.SI-ID 2183537] 121. OSREDKAR, Joško. Standardi na področju boja proti dopingu v športu : predavanje na drugem trenerskem seminarju v okviru projekta POI Peking 2008 imenovan >>Olimpijski trenerski forum<<. 24. marec 2007; Portorož. [COBISS.SI-ID 2119281] 122. OSREDKAR, Joško. Trendi dopinga v športu in njihova detekcija in TUE - izjeme v zdravstvene namene : predavanje na Mednarodnih dnevih medicine športa Slovenije. Maribor, 14.5.2010. [COBISS.SI-ID 2792305]

3.25 Druga izvedena dela 123. OSREDKAR, Joško. Doping in etika v športu : predavanje na Mesecu boja proti odvisnosti v občini Jesenice. 27.11.2002; Jesenice. [COBISS.SI-ID 1457777] 124. OSREDKAR, Joško. Ukrepi za ohranjanje in krepitev športne poštenosti : novinarska konferenca. Ljubljana, 20. april. [COBISS.SI-ID 1507953] 125. OSREDKAR, Joško. Doping v športu : predavanje za dijake športnih oddelkov Gimnazije Ravne na Koroškem. 8.10.2007; Ravne na Koroškem. [COBISS.SI-ID 2194289] 126. OSREDKAR, Joško. Predstavitev pojma doping, predstavitev sistema varovanje pred dopingom : predavanje v športnem društvu Olimpija. 26. novembra 2007; Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2219377] 127. OSREDKAR, Joško. Terapevtske izjeme in podatki o kraju treniranja : predavanje na tretjem trenerskem seminarju v okviru projekta POI Peking 2008 imenovan >>Olimpijski trenerski forum<<. 20. oktober 2007; Olimpijski sportni center Planica. [COBISS.SI-ID 2194545]


128. OSREDKAR, Joško. Anti-doping challenges in Slovenia : predavanje na delavnici: Anti - Doping Workshop. Seibersdorf, Austria, 26.march to 27.march,2008. [COBISS.SI-ID 2282097] 129. MEŽNAR, Branko, OSREDKAR, Joško, KORŠIČ, Marjan. Doping : predavanje v okviru XXII. dnevov Medicine športa Slovenije. 21. junij 2008; Zdravilišče Laško. [COBISS.SI-ID 2339185] 130. OSREDKAR, Joško. Doping : predavanje v okviru XXII. dnevov Medicine športa Slovenije. 20. junij 2008; Zdravilišče Laško. [COBISS.SI-ID 2338929] 131. OSREDKAR, Joško. Kaj je doping in kako priti do športa brez dopinga : predavanje na trenerskem seminarju na temo: doping v športu in spremembe sodniških pravil. 27.12.2008; Ljutomer. [COBISS.SI-ID 2486129] 132. OSREDKAR, Joško. Novosti v pravilniku nacionalne antidoping komisije : predavanje na Zboru kolesarskih reprezentantov. 23.12.2008; Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2486385] 133. OSREDKAR, Joško. Why will pseudoefedrin be on the list for 2010 : predavanje na Anti-doping Workshop. friday, 23. october 2009; Seibersdorf labor GMBH doping control laboratory. [COBISS.SI-ID 2677105] 134. OSREDKAR, Joško. Doping v športu: novi trendi in poskus odkrivanja : predavanje na Zavodu za Šport Jesenice. Jesenice, 30.11.2010. [COBISS.SI-ID 2915953] 135. OSREDKAR, Joško. Mednarodni standardi - Lista prepovedanih snovi in postopkov. Nove metode odkrivanja dopinga (biološki potni list). Novi trendi v dopingu : predavanje na licenčnem seminarju za trenerje keglanja 2010. Ljubljana, 17.12.2010. [COBISS.SI-ID 2930801] 136. OSREDKAR, Joško. Med. standardi - Lista prepovedanih snovi in postopkov : Med. standardi - Terapavtske izjeme; Osebje za odvzem vzorcev; Priprava na testiranje; Prostor za izvedbo doping kontrole : predavanje v okviru Slovenske antidopinške organizacije z naslovom: Uradniki za kontrolo dopinga - usposabljanje. 10. junij 2001; Ljubljana. [COBISS.SI-ID 3051377] 137. OSREDKAR, Joško. Obveščanje in spremljanje športnika; Izvedba postopka odvzema urina; Zaključni del postopka in administracija : predavanje v okviru Slovenske antidopinske organizacije z naslovom: Uradniki za kontrolo dopinga - usposabljanje. 11. junij 2001; Ljubljana. [COBISS.SI-ID 3051633] 138. OSREDKAR, Joško. Posledice dopinga in njegove uporabe za zdravje športnikov : predavanje v okviru delavnice začetnega usposabljanja mladih protidopinških ambasadorjev. 16. junij 2001; Ljubljana. [COBISS.SI-ID 3051121] 139. OSREDKAR, Joško. Razlaga teoretičnih pojmov v zvezi z dopingom in paktični prikaz odvzema vzorcev za kontrolo dopinga : predavanje na temo dopinga. 8.2.2011; Bled. [COBISS.SI-ID 2962801]

SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik 140. OSREDKAR, Joško (ur.). Doping in šport. [Ljubljana]: Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez: Ministrstvo za šolstvo in šport, 1997. [1] mapa (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 72931840] 141. Svetovni kodeks proti dopingu. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 2008. 328 str. ISBN 978-961-6101-43-1. [COBISS.SI-ID 240753664]

Mentor pri diplomskih delih 142. FRANKO, Radislava. Vpliv povečane fizične aktivnosti na koncentracijo androgenov in kortizola v urinu = The influence of increased physical training on the concentration of androgens and cortisol in urine : diplomsko delo, (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1362). Ljubljana: [R. Franko], 1998. 75 f., tabele. [COBISS.SI-ID 279409] 143. STOPAR, Polonca. Določanje eritropoetina v urinu z radioimunološko metodo : diplomska naloga, (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 72/1999). Ljubljana: [P. Stopar], 1999. 39 f. [COBISS.SI-ID 470897] 144. ARHAR, Katarina. Določanje interlevkina -6 kot možnega indikatorja stresa pri rekreativnih smučarjih = Determination of interleukin -6 as a possible indicator of stress within recreational skiers : diplomska naloga, (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1471). Ljubljana: [K. Arhar], 1999. 51 f. [COBISS.SI-ID 579953] 145. URH, Špela. Vpliv eksogeno vnešenega testosterona na razmerje testosteron/epitestoteron v urinu = Effect of exogenous testosterone on the testosterone/epitestosterone ratio in urine : diplomska naloga, (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1444). Ljubljana: [Š. Urh], 1999. VI, 65 f., ilustr. [COBISS.SIID 521841] 146. ŠOLAR, Petra. Analiza liste poživil kot prepovedanih snovi v športu = Analysis of the list of stimulans as prohibited substances in sport : diplomska naloga, (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1534). Ljubljana: [Šolar P.], 2000. 55 f., XXXI f. pril. [COBISS.SI-ID 766065] 147. MIKLAVČIČ, Marjan. Analiza uporabe kreatina kot nadomestnega energenta v športu = Analysis of creatine use as a power supplement in sports : diplomska naloga, (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1580). Ljubljana: [Miklavčič M.], 2001. 54 f. [COBISS.SI-ID 934769] 148. AUERSPERGER, Irena. Pregled učinkovin rastlinskega izvora, ki so na listi prepovedanih snovi v športu = Review of herbal substances included on list of prohibited substances in sport : diplomska naloga, (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1674). Ljubljana: [Auersperger I.], 2002. 70 f. [COBISS.SI-ID 1127793] 149. MOHORČIČ, Katja. Posredni pokazatelji eritropoetina pri športnikih : diplomska naloga = Indirect parameters of eryhropoietin abus in athlets, (Fakulteta za farmacijo,


Ljubljana, Diplomske naloge, 118/2003). Ljubljana: [K. Mohorčič], 2003. 32 f., 19 f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1423985] 150. VERNIG, Katja. Protokol endokrinoloških testiranj športnikov pri ugotovljenem povišanem razmerju testosterona proti epitestosteronu v urinu = Endocrinological testing of athletes in the case of higher testosterone epitestosterone ratio in urine : diplomska naloga, (Fakulteta za farmacijo, Diplomske naloge, 1817). Ljubljana: [Vernig, K.], 2003. II, 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1320561] 151. NOLIMAL, Boris. Hormonski status športnic v povezavi s patološkimi motnjami menstruacijskega cikla = Hormonal status of female athletes in conection with patological disorders of menstrual cycle : diplomska naloga, (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1954). Ljubljana: [Nolimal, B.], 2004. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1600113] 152. ČOŽ, Nena Alenka. Pozitivni rezultati dopinških kontrol z poudarkom na deležu amfetaminov = Positive results of doping controls with emphasis on amphetamines : diplomska naloga, (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1910). Ljubljana: [Čož, N.A.], 2004. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1535345] 153. IVANEC, Maja Barbara. Celični označevalci kot indikatorji stresa v tekmovalnem ciklu pri vrhunskih športnikih = Cell markers as stress indicators in the competition cycle in topmost athletes : diplomsko delo, (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 2077). Ljubljana: [Ivanec MB.], 2005. 52 f. [COBISS.SI-ID 1854065] 154. KEŽMAN, Klavdija. Status železa pri različnih skupinah športnic v tekmovalnem obdobju = Iron status in women athletes of various sports during competitive season : diplomska naloga, (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 2211). Ljubljana: [Kežman, K.], 2006. 61 f. [COBISS.SI-ID 2032753] 155. HRASTAR, Aleksandra. Vpliv pasivnega kajenja marihuane na doping kontrolo = The influence of passive marijuana smoking on doping tests : diplomska naloga, (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Visokošolski študij laboratorijske biomedicine, 227/2006). Ljubljana: [Hrastar, A.], 2006. 51 f. [COBISS.SI-ID 1934961] 156. ZELENC, Tina. Povezanost antropometričnih parametrov, lipograma in vrednosti SHBG v serumu vrhunskih športnikov = Relations between antropometric parameters, lipidogram and the value of the SHBG in the serum of the top athletes : diplomska naloga, (Diplomske naloge). Ljubljana: [T. Zelenc], 2007. 79 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2223473] 157. GORENC, Marko. Vloga in uporabnost topnega transferinskega receptorja za oceno zalog železa pri populaciji športno aktivnih žensk = The role and use of serum soluble transferrin receptor in estimating the level of iron in the population of sportswomen : diplomska naloga, (Visokošolski študij). Ljubljana: [M. Gorenc], 2007. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2078065] 158. RADEJ, Špela. Določanje interlevkin-6 pri športnikih z encimimunološko metodo srednje in visoke občutljivosti = Definining the interleukin-6 of the athletes with enzymelinked immunosorbent assay of medium amd high sensitivity : diplomska naloga, (Diplomske naloge). Ljubljana: [Š. Radej], 2008. VII, 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2342513]


159. KORENJAK, Monika. Določanje interlevkina-6 pri športnikih z mejnimi vrednostmi feritina = Detection of interleukin-6 at sportsmen with boundary values of ferritin : diplomska naloga, (Diplomske naloge). Ljubljana: [M. Korenjak], 2008. 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2292849] 160. MOHORČIČ, Aleksander. Določanje oksidativnega stresa pri vrhunskih športnikih neposredno po intenzivni obremenitvi = Determination of oxidative stress in top athletes directly after strenous exercise : diplomska naloga, (Diplomske naloge). Ljubljana: [A. 161. FERLEŽ, Mitja. Analiza uporabe biološkega potnega lista v športu = Analysis of the athlet's biological passport in sport : diplomska naloga, (Diplomske naloge). Ljubljana: [M. Ferlež], 2010. 187 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2914929] 162. VEBER, Janoš. Ocena indeksa stimulacije kostnega mozga pri sumu na zlorabo eritropoetina v športu = Stimulation index evaluation in the suspected abuse of erythropoietin in sports : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Veber], 2011. III, 66 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3013489] 163. KOVAČIČ, Renata. Sintezni retikulocitni indeks kot pokazatelj aktivnosti kostnega mozga = Reticulocyte production index as indicator of bone marrow activity : diplomska naloga. Ljubljana: [R. Kovačič], 2011. IX, 55 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2987121]

Mentor - drugo 164. VERNIG, Katja. Protokol endokrinoloških testiranj športnikov pri ugotovljenem povišanem razmerju testosterona proti epitestosterone ratio in urine = Endocrinological testing of athletes in the case oh higher testosterone epitosterone ratio in urine. V: VITEZIĆ, Natalija (ur.). 13. mednarodni simpozij = 13th International Symposium, Novo mesto, Slovenija, 23. in 24. oktober 2003. 33. Krkine nagrade. Novo mesto: Krka, 2003, str. 118. [COBISS.SI-ID 1411953]

Ilustrator 165. OSREDKAR, Joško, MARN, Rafael, ŠKOF, Branko (ur.). Doping v športu. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, 2004. 1 plakat, barve. ISBN 961-6405-66-7. [COBISS.SI-ID 214064896]

Avtor dodatnega besedila 166. KUSTEC LIPICER, Simona. Cena uspeha : evalvacijska analiza javne politike boja proti dopingu v vrhunskem športu v Sloveniji, (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije). 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2008. 196 str., ilustr. ISBN 978961-235-318-6. [COBISS.SI-ID 237935360]

Komentor pri diplomskih delih 167. URBANIJA, Katarina. Doping - pravna ureditev : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Urbanija], 2005. 61 f. [COBISS.SI-ID 2527409]


NERAZPOREJENO 168. OSREDKAR, Joško. Analiza uporabe kreatina kot nadomestnega energenta v športu. Celje: Zdravstveni dom, 2002. 40 str. [COBISS.SI-ID 120105216] 169. HEIMER, Stjepan, MILANOVIĆ, Dragan, JUKIĆ, Igor, VULETA, Dinko, OSREDKAR, Joško, ČAJAVEC, Rudi (ur.), DROFENIK, Peter (ur.). Višina in višinski trening. Celje: Zdravstveni dom, 2002. 26 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 120105472]

/osredkar_cobiss  

http://www.sloado.si/fileadmin/dokumenti/raziskave/osredkar_cobiss.pdf