Page 1

Nenapovedana testiranja - whereabouts V tem modulu se boste naučili: •  kako lahko športnik izpolnjuje zahteve programa javljanja bivališč in lokacij.


Kaj je program nenapovedanih testiranj? •  Športniki so testirani izven tekmovanj brez predhodnega obvestila. •  Za izpolnjevanje pogojev mora športnik zagotoviti podatke o tem, kje se bo nahajal (lokacije in bivališča).


Filozofija za nenapovedanimi testiranji Program nenapovedanih testiranj preprečuje tistim, ki se dopingirajo, da bi se izognili doping kontroli: •  v preteklosti so se nekateri izogibali UKD-jem tako, da so trenirali v odročnih krajih, •  program nenapovedanih testiranj to preprečuje, •  varuje integriteto športa in spodbuja poštena tekmovanja za čiste športnike.


Kdo mora zagotoviti potrebne podatke? Športniki, ki so na registriranem seznamu športnikov za testiranje (RTP), morajo zagotoviti točne in trenutne informacije o bivališčih in lokacijah ter jih posredovati svoji IF ali NADO.


Zagotavljanje podatkov •  Večina športnikov uporablja ADAMS za posredovanje informacij. •  Vsake tri mesece mora športnik javit vse potrebne informacije, da se ga/jo lahko najde. •  Za vsak dan mora športnik določiti 60-minutno obdobje razpoložljivosti. •  Športnik je lahko testiran tudi zunaj tega obdobja. •  Od športnikov se zahteva, da posodabljajo informacije o bivališčih in lokacijah.


Posledice ob nesodelovanju •  Kombinacija treh zgrešenih testiranj in/ali neprijav oz. napačnega vnosa podatkov znotraj 18mesečnega obdobja se šteje za kršitev protidopinških pravil. •  Športnik ima možnost, da obrazloži zakaj je prišlo do zgrešenega testiranja. •  Sankcija: eno ali dve leti izločitev iz tekmovanj.


Odgovornosti trenerja Trenerji naj bi: •  vedeli, kateri izmed njihovih športnikov so v NRTP in morajo zagotavljati podatke o bivališčih in lokacijah, •  zagotovili, da športniki poznajo svoje odgovornosti do programa nenapovedanih testiranj.


Zaključek •  Vsi športniki na ragistriranem seznamu za testiranje (NRTP) morajo sodelovati s programom nenapovedanih testiranj. •  Skupno tri zgrešena testiranja in/ali neprijave oz. napačen vnos podatkov znotraj 18-mesečnega obdobja = kršitev protidopinških pravil = eno ali dve leti izločitve iz tekmovanj.

/NENAPOVEDANA_TESTIRANJA-trenerji  
/NENAPOVEDANA_TESTIRANJA-trenerji  

http://dev.tend.si/sloado/fileadmin/dokumenti/IZOBRAZEVANJE/NENAPOVEDANA_TESTIRANJA-trenerji.pdf

Advertisement