Page 1

NAVODILA ZA NADZORNIKE ZA KONTROLO DOPINGA

Delo nadzornika za kontrolo dopinga je izredno odgovorna naloga, saj je prav nadzornik tisti, ki skrbi, da v času med obvestilom in oddajo vzorca športnik ne naredi česa prepovedanega, kar bi lahko vplivalo na njegov vzorec. Nadzornik mora: • izpolnjevati pogoje, ki so zapisani v Standardih za izbor nadzornikov za kontrolo dopinga, • poznati športnikove pravice in dolžnosti, • poznati postopek obveščanja športnikov, • znati izpolniti obrazec za kontrolo dopinga. Športnikove pravice in dolžnosti Športnik ima pravico, da: • ima predstavnika in, če je potrebno, prevajalca, • prosi za dodatne informacije o procesu jemanja vzorca, • prosi za kasnejši prihod na postajo za kontrolo dopinga iz upravičenega razloga (če tako določi UKD), • če ima posebne potrebe, zahtevate prilagoditve pri procesu jemanja vzorca. Športnikova dolžnost je, da: • ostane v vidnem polju UKD-ja ali nadzornika od obvestila o kontroli do končanega odvzema vzorca, • predloži ustrezen dokument za identifikacijo, • privoli v postopek odvzema vzorca (če tega ne naredi se mu to šteje za kršitev anti-doping predpisov), • se takoj zglasi na postaji za kontrolo dopinga, razen če obstajajo tehtni razlogi za zakasnitev. Postopek obveščanja športnikov Postopek obveščanja športnikov mora nadzornikov izvesti na prijazen a odločen način, pri čemer mora paziti, da: • se identificira z ustrezno izkaznico, • pravilno izpolni del obrazca za kontrolo dopinga, ki je namenjen obvestilu o kontroli, • identificira športnika, • pridobi podpis športnika, ki potrjuje, da je seznanjen z izborom za kontrolo dopinga.


Primer postopka obveščanja - slovensko: Pozdravljeni! Moje ime je _________________ in sem nadzornik za kontrolo dopinga (pokažite svojo izkaznico). Ali ste vi ___________________ (športnikov ime in priimek)? / Kako vam je ime? Če ste pri pravem športniku nadaljujte postopek. Izbrani ste bili za kontrolo dopinga, ki bo izvedena danes na tem prizorišču, od vas pa bodo zahtevali vzorec urina (in/ali krvi). Ali lahko prosim vidim vašo akreditacijo ali osebno izkaznico? Ko identificirate športnika nadaljujete postopek. Prosim preberite in podpišite obrazec za kontrolo dopinga. Če ne boste sodelovali se vam to lahko šteje za kršitev protidopinških pravil za kar boste kaznovani s prepovedjo tekmovanja. Na Postaji za kontrolo dopinga se morate zglasiti takoj po obvestilu. S privolitvijo Uranika za kontrolo dopinga (UKD) ahko zaprosite za zakasnitev ali Postajo za kontrolo dopinga zapustite po prihodu zaradi opravičljivih razlogov, kot so: • udeležitev podelitve medalj, • izpolnitev zahtev medijev (tiskovna konferenca), • nadaljnje tekmovanje v drugih disciplinah, • ohlajanje po tekmovanju (iztek, streching, ...), • nujna zdravstvena pomoč, • iskanje predstavnika in/ali prevajalca, • predložitev osebnega dokumenta s sliko, • druge izjemne okoliščine, ki so upravičene in dokumentirane. Vaša dolžnost je, da celoten čas ostajate v mojem vidnem polju in sledite mojim navodilom. Pravico imate, da vas na Postajo za kontrolo dopinga spremlja predstavnik in/ali prevajalec. Dodatne informacije o postopku odvzema vzorca boste dobili na Postaji za kontrolo dopinga. Ko boste pripravljeni vas bom pospremil na Postajo za kontrolo dopinga. Priporočam vam, da pred odvzemom vzorca uživate le originalno zaprte plastenke pijače. Vso hrano in pijačo zaužijete na lastno odgovornost.


Primer postopka obveščanja - angleško Hello my name is __________________ I am Chaperone from the __________________ (LOC/national Anti-Doping). (show your own ID in an active way) Are you____________________ (competitors name) / What is your name? (if competitor selected is correct – continue) You have been selected for Doping Control, which is to take place today at this venue, and you will be required to provide a urine (and/or blood) sample. Please, can I see your accreditation Pass? Please read and sign the form. Failure to comply with this request may constitute an Anti-Doping Rule Violation and may lead to you being sanctioned. You are required to report to the Doping Control Station (DCS) immediately after the notification. You may request to delay reporting or, after having checked in, you can leave the Doping Control Station if you need to undertake reasonable activities with DCO’s consent, such as: • Participation in a medals ceremony • Fulfillment of pressing media commitments • Competing in further events • Performing a warm down • Obtaining necessary medical treatment • Locating a representative and/or interpreter • Obtaining photo identification • Any other exceptional circumstances which can be justified and which shall be documented It is your responsibility to remain in my sight at all times and to follow my instructions. You have the right and, I also recommend, that you take a representative and, if required, an interpreter to accompany you to the DCS. You can ask for additional information about the sample collection process in the DCS. When you are ready I will accompany you to the Doping Control Station. I would recommend that you only consume sealed drinks prior to providing the required sample(s). Any food or drink that you consume is at your own risk.

/NAVODILA_ZA_NADZORNIKE_01  

http://dev.tend.si/sloado/fileadmin/dokumenti/UKD/NAVODILA_ZA_NADZORNIKE_01.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you