Page 1

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ - Nacionalna antidoping komisija Celovška 25, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel..: +386 1 2306008 Fax..:+386 1 2306026

LISTA PREPOVEDANIH SNOVI IN POSTOPKOV 2013 MEDNARODNI STANDARD POVZETEK VEČJIH SPREMEMB IN RAZLAGA

Stran 1 od 7


VELJAVNA OD 1. JANUARJA 2013

Stran 2 od 7


SNOVI IN POSTOPKI, ki so prepovedani ves čas (na tekmovanju in izven tekmovanja) PREPOVEDANE SNOVI S0. NEDOVOLJENE SNOVI Pojasnjeno je, da se veterinarski preparati nanašajo samo na tiste, ki niso odobrene za humano uporabo.

S1. ANABOLIČNI AGENSI IUPAC imena so bila pregledana s strani IUPAC in predlagane so naslednje spremembe:

Etioholanolon je dodan v poglavje S1.b kot primer metabolita testosterona. Uporablja se INN poimenovanje, če obstaja; IUPAC poimenovanje se uporablja za razjasnitev v posameznih primerih; za lažjo uporabo se lahko uporabljajo tudi splošno sprejeta imena snovi

S2. PEPTIDNI HORMONI, SORODNE SNOVI

RASTNI

DEJAVNIKI

Inzulini so prestavljeni v poglavje S4.5.a (metabolici modulatori), ker jet o primernejša kategorija na osnovi njihovega mehanizma delovanja. Ostala antidiabetična zdravila, vključno eksenatid in liraglutid so dovoljena.

Stran 3 od 7

IN


S3. BETA-2 AGONISTI Dovoljena doza inhaliranega formoterola se je povečala na 54 mikrogramov tekom 24 ur z ustreznim povišanjem koncentracije v urinu na 40 ng/ml. Za razjasnitev, vse optične izomere (vključujoč D- in L-izomere), kjer je relevantno so prepovedane

S4. ANTAGONISTI HORMONOV IN MODULATORJI Inzulini so prestavljeni v S4.5.a

S5. DIURETIKI IN OSTALI MASKIRNI AGENSI Lokalna aplikacija felipresina je spremenjeno v lokalna administracija zaradi razjasnitve. Morfin je odstranjen iz tretjega odstavka in v primeru uporabe na tekmovanju bo potrebna TI

Stran 4 od 7


PREPOVEDANI POSTOPKI M1. POVEČEVANJE PRENOSA KISIKA Naslov poglavja se je spremenil, tako da je povedano glede vseh vrst manipulacij krvi in krvnih sestavin. Kot posledica se briše M2.3

M2. KEMIJSKA IN FIZIČNA MANIPULACIJA M2.3 se briše in se vključi v besedišče M1

M3. GENSKI DOPING V smislu bolj natančne definicije genskega doping, se je pri M3.1 spremenilo besedilo.

Stran 5 od 7


SNOVI IN POSTOPKI PREPOVEDANI NA TEKMOVANJU S6. POŽIVILA Za razjasnitev, potrjeno je, da so v relevantnih primerih prepovedane vse optične izomere Ker se nekatera poživila imenujejo z različnimi imeni, je nekaj the navedenih: npr. Metilsinefrin je dodan kot drugo ime za oksilofrin

Stran 6 od 7


SNOVI, KI SO PREPOVEDANE SAMO V DOLOČENIH ŠPORTIH P1. BETA-BLOKATORJI Kar nekaj športov je, kjer ni več prepovedi uporabe beta blokatorjev.

MONITORING PROGRAM V Monitoring program je doadan tapentadol na tekmovanju

Stran 7 od 7

Lista2013_s_komentarjem  

http://www.sloado.si/fileadmin/dokumenti/Lista2011/Lista2013_s_komentarjem.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you