Page 1

PREDSTAVITEV SLOADO Jani Dvoršak vodja Oddelka za boj proti dopingu


Slovenska Anti-Dopinška Organizacija •  SLOADO predstavlja blagovno znamko protidopinškega delovanja Oddelka za boj proti dopingu pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije-združenja športnih zvez. •  WADA Code (namesto NADO)


SVETOVNA PROTIDOPINŠKA AGENCIJA (WADA) •  je bila ustanovljena leta 1999 z namenom zaščititi pravico vsakega športnika, da tekmuje v športu brez dopinga, •  enotnost boja proti dopingu je zagotovljena s Svetovnim kodeksom proti dopingu ter pripradajočimi mednarodnimi standardi.


Kodeks je dokument, ki zagotavlja, da so protidopinška pravila enaka v vseh športnih in v vseh državah. Namen mednarodnih standardov je uskladiti pravila po posameznih področjih: MS za laboratorije

MS za zaščito zasebnosti

MS za TI

MS za testiranja

Lista


Mednarodne konvencije •  Evropska konvencija proti dopingu v športu: –  Svet Evrope sprejel leta 1989 v Strasbourgu, –  vlada RS jo je ratificirala leta 1992.

•  UNESCO konvencija: –  mednarodna pogodba, ki je bila soglasno sprejeta leta 2005, –  ratificiralo jo je 170 izmed 193 držav članic UNESCO.


Mednarodne konvencije proti dopingu •  ustanoviti nacionalni koordinacijski organ, •  zmanjšanje trgovine z dopingom, •  zmanjšanje uporabe prepovedanih snovi in postopkov, •  krepitev postopkov doping kontrole (kvalitetnem smislu) , •  razvoj novih tehnik odkrivanja dopinga,


Mednarodne konvencije proti dopingu •  spodbujati izobraževanje in informacijske programe, •  zagotoviti učinkovitost sankcij, sprejetih zoper kršitelje, •  sodelovati z nacionalnimi in mednarodnimi športnimi organizacijami, •  uporabo akreditiranih WADA protidopinških laboratorijev.


Sistemske rešitve v 2011 •  Kadri: –  45 novih UKD-jev, –  tim predavateljev, –  tim raziskovalcev, –  tim pravnih ekspertov, –  25% bivših vrhunskih športnikov – prioriteta, –  ADAMS koordinator (tim), –  koordinator izobraževanja.


Sistemske rešitve v 2011 •  Organiziranost: –  kljub sklepom IO OKS še ni ustreznih pogojev za neodvisno organizacijo, –  protidopinški zakon (osnutek narejen) – a ni bilo volje na MŠŠ, –  veliko novih prevedenih dokumentov WADA, –  kadrovsko prešibki (realno stanje).


Sistemske rešitve v 2011 •  Testiranja: –  NRTP pričel 1.10.2011 •  organizacija, logistika, pravno pokrito zaledje, –  testiranja na tekmovanjih v lastnem programu, –  program DP, –  na osnovi naročil – mednarodna in domača tekmovanja.


Sistemske rešitve v 2011 •  Izobraževanje in informiranje: –  spletna stran ( www.sloado.si), –  ozaveščanje (outreach), –  izobraževanja za mlade športnike (reprezentance) –  EADIN – protidopinški ambasadorji, –  športni oddelki gimnazij in srednjih šol, –  ADAMS delavnice za športnike.


Mednarodna protidopinška struktura

Nacionalni
 nivo


Mednaro dni
nivo


Vladna
stran


Nevladna
stran


Evropska
konvencija
pro4
 dopingu,

 UNESCO
konvencija


WADA
‐
WADC
 MOK,
MPOK,
MŠF


Nacionalni
program
športa
 OKS
–
ZŠZ


Zakon
o
športu


NPŠZ
 Pro/
dopinški
zakon


Pro/dopinški
 pravilnik
NAK
 SLOVENSKA
NEODVISNA
PROTI
DOPINŠKA


Testiranje Upravljanje rezultatov 2st disciplinski proces


Program preprečevanje dopinga v Sloveniji

NEODVISNA
ARBITRAŽA

NAK
 NEODVISNA
DISCIPLINSKA
KOMISIJA
 NACIONALNA
ANTIDOPINŠKA
KOMISIJA
 (SloADO)


NPŠZ


DRUŠTVA


PŠZ


DRUŠTVA


LIGE


DRUŠTVA


DRUŠTVAHvala za pozornost

/Jani  

http://www.sloado.si/fileadmin/dokumenti/SEMINARJI/Jani.pdf

/Jani  

http://www.sloado.si/fileadmin/dokumenti/SEMINARJI/Jani.pdf

Advertisement