Page 1

Navodila za uporabo za športnike

ADAMS – Protidopinški sistem za vodenje in upravljanje


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

Uvod Navodila za uporabo sistema ADAMS so bila oblikovana v pomoč pri izvajanju osnovnih funkcij korak za korakom in na kar najbolj neposreden način. Posamezna področja so razvrščena tako, da kar najbolj sledijo običajnemu zaporedju dela. Skozi ves dokument smo uporabljali izmišljena imena oseb za posnetke strani in primere. Kakršnakoli podobnost resničnim osebam, še živečim ali ne, je izključno slučajna. Prosimo vas, da ste pozorni na nekatere posnetke strani, ki se lahko zdijo drugačne, kot pa so v resnici v vašem vgrajenem programu zaradi nastavitev iskalnika in konfiguracije strojne opreme v vašem računalniku.

Pregled popravkov Popravki

Datum

Opis popravkov

1.0

08. april 2005

Predhodna verzija za posvetovalno skupino

1.2

25. julij 2005

Dopolnjena verzija

1.3

17. okt. 2005

Dodatki za spremembo gesla

1.4

21. avg. 2006

Dopolnjena verzija

1.5

07. nov. 2006

Dopolnjena verzija

1.6

07. feb. 2007

Dopolnjena verzija

1.7

20. jul. 2007

Dopolnjena verzija

1.8

10. okt 2007

Dopolnjena verzija

1.9

3. jul. 2008

Dopolnjena verzija

2.0

14. nov. 2008

Dopolnjena verzija glede na popravke v MST

2.0.1

16. dec. 2008

Dopolnjena verzija

2.2

Dec. 2009

Dopolnjena verzija; novi TI formati

Stran 2 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

Kazalo 1.

NASTAVITVE ZA UPORABO IN SPLOŠNI NAPOTKI – PRED ZAČETKOM ........................................ 5 1.1. NASTAVITVE ................................................................................................................................................................ 5 1.2. POMEMBNI ZAHTEVKI ............................................................................................................................................ 5 1.2.1. Počistite začasne datoteke brskalnika ..................................................................................................... 5 1.2.2. Preverite zaznamek ......................................................................................................................................... 5 1.2.3. Omogočite pop-up okna za naslov adams.wada-ama.org ................................................................. 6 1.3. PRIJAVA ........................................................................................................................................................................ 6 1.4. OSNOVE SISTEMA ADAMS ................................................................................................................................... 8 2. KAJ STORITI V PRIMERU NAPAKE............................................................................................................10 3. SPORAZUM O SOGLASJU ŠPORTNIKA/ATHLETE CONSENT AGREEMENT ...................................11 4. MOJE PODROČJE – DOMAČA STRAN .........................................................................................................12 4.1. MODULI ....................................................................................................................................................................... 12 4.1.1. Sporočila ............................................................................................................................................................ 12 4.1.2. Moje bivališče/My Whereabouts ................................................................................................................ 13 4.1.3. Moj profil............................................................................................................................................................. 13 4.1.4. Moja nedavna testiranja .............................................................................................................................. 13 4.1.5. Uporabne povezave ....................................................................................................................................... 13 4.2. POVEZAVA ZA STIK/CONTACT LINK .......................................................................................................... 14 4.3. NASTAVITVE ZA UPORABNIKA/USER SETTINGS .............................................................................. 16 4.3.1. Testna vprašanja /Challenge Questions ................................................................................................ 16 4.3.2. Nastavitev jezika/Language Setup........................................................................................................... 17 4.3.3. Ponovna nastavitev gesla/Password Reset ........................................................................................... 18 4.3.4. Obveščanje po e-pošti/Email Notifications........................................................................................... 19 4.3.5. Dostopnost do podatkov o bivališču/Whereabouts Accessibility ................................................ 20 ZAHTEVEK ZA OBNOVO GESLA/REQUESTING A PASSWORD RESET (POZABIL GESLO) ........... 21 4.4. 4.5. 21 4.6. NATISNITE VSE/PRINT ALL .............................................................................................................................. 22 5. SPOROČILA/MESSAGES ..............................................................................................................................23 5.1. KAKO OBLIKOVATI SPOROČILO/HOW TO CREATE MESSAGES: ...................................................... 23 5.2. PREVERITE STATUS SPOROČILA/VERIFY THE STATUS OF A MESSAGE ...................................... 26 5.3. HITRO PRIDOBIVANJE VAŠIH SPOROČIL/QUICKLY RETRIEVING YOUR MESSAGES ................ 27 5.4. BRISANJE/DELETING/ARHIVIRANJE VAŠIH SPOROČIL ............................................................................. 27 5.4.1. Izbris sporočila ................................................................................................................................................. 27 5.4.2. Arhiviranje sporočila ...................................................................................................................................... 27 6. OBVESTILA/NOTIFICATIONS .....................................................................................................................28 6.1. POTRDITEV PRIJAVE BIVALIŠČA/WHEREABOUTS SUBMISSION CONFIRMATION ..................... 28 6.2. 29 6.3. SPREMEMBA DOSTOPA DO PRIJAVE BIVALIŠČA/WHEREABOUTS ACCESSIBILITY MODIFICATION........................................................................................................................................................................... 29 6.4. 29 6.5. SPREMEMBA PODATKOV O BIVALIŠČU ZA EKIPE/TEAM WHEREABOUTS MODIFICATION . 29 6.6. SPREMEMBE V STANJU TI/TUE STATUS MODIFICATION .................................................................... 30 6.7. ODOBRITEV/ZAVRNITEV/NEDOKONČANJE/USTAVITEV TI - APPROVAL / REJECTION / INCOMPLETION / CANCELLATION ..................................................................................................................................... 30 6.8. 32

Stran 3 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 6.9.

OBVESTILO O DOSTOPNOSTI/ACCESSIBILITY NOTIFICATION ......................................................... 32 MOJ PROFIL/MY PROFILE .........................................................................................................................33 7.1. 33 7.2. OGLEDOVANJE/UREJANJE VAŠEGA PROFILA-VIEW / EDIT YOUR PROFILE INFORMATION: ... 33 7.3. ŠPORT/ DISCIPLINA .............................................................................................................................................. 36 7.4. 37 7.5. VARNOST/SECURITY ............................................................................................................................................. 37 8. MOJE BIVALIŠČE/MY WHEREABOUTS .....................................................................................................39 8.1. OSNOVE PRIJAVE BIVALIŠČA/WHEREABOUTS BASICS ....................................................................... 39 8.1.1. Nadzorna plošča za bivališče/Whereabouts Control Panel ............................................................. 39 8.1.2. Obvezni opisi lokacije/Mandatory Location Descriptors................................................................... 40 8.1.3. Enourni okvir za testiranje/One Hour Testing Slot ............................................................................ 41 8.1.4. Skrajni rok za prijavo/Submission Deadline ........................................................................................ 41 8.1.5. Dostop do vaše prijave bivališča/Access to your Whereabouts – 1. Korak ............................. 41 8.2. OBLIKOVANJE OPISA LOKACIJE/CREATING LOCATION DESCRIPTORS – KORAK 2 ..................... 42 8.2.1. Oblikovanje obveznih opisov lokacije/Creating Mandatory Location Descriptors ................. 42 8.2.2. Ali potrebujete dodatne opise lokacij/Need Additional Location Descriptors? ......................... 45 8.3. ZAPOLNITEV VAŠEGA KOLEDARJA/POPULATING YOUR CALENDAR – KORAK/STEP 3 ......... 45 8.3.1. Prva predložitev/Initial Submission ......................................................................................................... 45 8.3.2. Spreminjanje vašega bivališča/Modifying your Whereabouts .................................................... 50 8.3.3. Posamezni vnosi/Single Entries ................................................................................................................ 54 8.3.4. Ekipna bivališča/Team Whereabouts ...................................................................................................... 55 9. 57 9.1. OMOGOČANJE/ENABLING SMS ....................................................................................................................... 57 9.2. TISKANJE KOPIJE PRIJAVE BIVALIŠČA/PRINTING A COPY OF THE WHEREABOUTS .......... 58 9.3. PRIPENJANJE DOKUMENTOV/ATTACHING DOCUMENTS ........................................................................ 59 9.3.1. Dodajanje dokumenta/Adding an Attachment .................................................................................... 59 9.3.2. Pregledovanje priponk/Viewing Attachments .................................................................................... 61 9.3.3. Urejanje veljavnosti priponke/Editing the Validity Period of the Attachment ......................... 61 9.4. ATHLETE QUICK REFERENCE CARD ................................................................................................................... 62 10. MOJI NEDAVNI TESTI/MY RECENT TESTS ......................................................................................65 11. DOKUMENTI GLEDE TERAPEVTSKE IZJEME/THERAPEUTIC USE EXEMPTION DOCUMENTS(TUE).......................................................................................................................................................66 11.1. IZJAVA O JEMANJU/DECLARATION OF USE (DOU) ..................................................................................... 66 11.1.1. Oblikovanje Izjave o jemanju/ Creating a Declaration of Use ............................................................. 67 11.1.2. Dostop do shranjene Izjave o jemanju/Access to a Saved Declaration of Use ........................ 70 11.2. TI ZA ASTMO/TUE FOR ASTHMA (AST) ........................................................................................................... 71 11.2.1. Oblikovanje TI za Astmo/TUE for Asthma................................................................................................... 72 11.2.2. Dostop do shranjenih TI za astmo/Access to a Saved TUE for Asthma ...................................... 76 11.3. TU/TUE (TUE) ........................................................................................................................................................... 76 11.3.1. Vloga za TI/Applying for a TUE ..................................................................................................................... 76 11.4. POLJA ZA TI /TUE FIELDS .................................................................................................................................... 80 12. TEHNIČNA POMOČ .........................................................................................................................................81 7.

Stran 4 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

1. Nastavitve za uporabo in splošni napotki – pred začetkom 1.1.

Nastavitve

Pred prvo prijavo na ADAMS, preverite naslednje nastavitve: Najprej preverite katero verzijo internetnega brskalnika uporabljate. ADAMS deluje z Microsoft Internet Explorer Verzijo 6 ali 7, ter s Firefox Verzijo 3.To preverite tako, da kliknete na Help /About v glavnem meniju vašega brskalnika. Če imate starejšo verzijo brskalnika obiščite domačo stran brskalnika in si prenesite novejšo verzijo (brezplačno). Za Internet Explorer: http://www.microsoft.com/Windows/downloads/default.aspx Za Firefox: http://www.mozilla.com

1.2.

Pomembni zahtevki

1.2.1. Počistite začasne datoteke brskalnika V primeru, da se deli strani ne prikažejo pravilno, je ponavadi treba počistiti začasne datoteke. •

Če uporabljate Internet Explorer, izberite “Internetne Možnosti” (Internet Options) v meniju “Orodja” (Tools). Nato izberite “Izbriši” (Delete…) oziroma “Izbriši Datoteke…” (Delete Files...) v polju Začasne Internetne Datoteke (Temporary Internet Files). Označite “Delete all offline content” in kliknite OK.

Če uporabljate Firefox, izberite “Clear Private Data” v “Tools” meniju. Preverite, da imate označeno “Cache” polje; ostala polja so lahko neoznačena. Nato kliknite na “Clear Private Data Now”. 1.2.2. Preverite zaznamek

V primeru, da imate težave s prijavo na ADAMS, je možno, da je naslov v zaznamku za ADAMS napačen (če ga imate). Za dostop do sistema se prepričajte, da je naslov v zaznamku https://adams.wadaama.org Odstranite odvečna polja (presledke) za naslovom. Pri Internet Explorerju odprite meni Priljubljene (Favorites). Z desnim gumbom miške kliknite na povezavo ADAMS in izberite “Lastnosti” (Properties). Tam preverite če imate vpisan pravilen http naslov (URL).

Stran 5 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

1.2.3. Omogočite pop-up okna za naslov adams.wada-ama.org Omogočeno blokiranje Pop-up oken lahko prepreči prikaz določenih oken. •

Pri Internet Explorer-ju v meniju “Orodja” (Tools), izberite “Pop-up Blocker Settings” in dodajte naslov adams.wada-ama.org na seznam “Allowed sites”.

• Če uporabljate Firefox, izberite “Možnosti” (Options) v meniju “Orodja” (Tools). V zavihku “Vsebina” (Content) kliknite na “Izjeme…” (Exceptions...) ter dodajte naslov adams.wadaama.org na seznam dovoljenih strani (Allowed Sites). ADAMS vsebuje detector na prijavni strani, ki vas opozori, če je bilo pop-up okno blokirano na tej strani in vam sporoči, da morate na tej strani dovoliti pop-up okna.

1.3.

Prijava

Ob prijavi v ADAMS ne pozabite na “s” v https delu naslova stran, drugače prijava ne bo možna. Naslov za ADAMS je https://adams.wada-ama.org. Pozdravila vas bo naslednja prijavna stran:

Stran 6 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

Vpišite vaše uporabniško ime in geslo, nato kliknite na gumb Log in za vstop na stran.

Pozabljeno geslo – Vaš ADAMS administrator (vaše skrbniške organizacije) bo poskrbel za pozabljeno geslo, tako se v primeru pozabljenega gesla obrnite nanj. (Pri pridobivanju novega gesla boste morali pravilno odgovoriti na vprašanje, ki vas identificira z vašim računom.) Če ste v vašem ADAMS profilu vnesli e-poštni naslov, lahko kliknete na povezavo “Forgot Password”, da zaprosite za začasno geslo, ki ga dobite po e-pošti. Za vnos e-poštnega naslova v ADAMS si oglejte poglavje 4 (My Zone / Modules / My Profile), za začasno geslo pa poglavje 4.4. Pozabljeno uporabniško ime – obrnite se na ADAMS administratorja vaše skrbniške organizacije. Zaklenjen uporabniški račun – Če vaše uporabniško ime in geslo vnesete napačno trikrat zaporedoma, vas bo sistem blokiral za 60min. Iz varnostnih razlogov ne boste videli nobenih znakov, da vas je sistem blokiral. Če ne želite čakati 60min, da se ponovno prijavite, se obrnite ne vašega ADAMS administratorja. Unikatna uporabniška imena in gesla – Če je uporabniško ime ali geslo že v uporabi, vas bo sistem o tem opozoril. Videli boste naslednje sporočilo:

Stran 7 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

Če kliknete yes, boste prijavljenega uporabnika z istim uporabniškim imenom odjavili iz sistema.

To se lahko zgodi v primeru, ko zaprete brskalnik (ali ugasnete/ponovno zaženete računalnik), brez da bi se odjavili iz sistema. V takem primeru se samo ponovno prijavite v sistem. V primeru težav, se obrnite na vašega ADAMS administratorja ali pomoč (Helpdesk).

1.4.

Osnove sistema ADAMS

Potrebno je omeniti nekaj osnov o delovanju sistema ADAMS. Sistem ima časovno omejitev za neaktivnost. Neaktivnost pomeni, da z vaše strani ni nobenih zahtev (klikov). Po preteku časovne omejitve bo strežnik sklepal, da vas ni več za računalnikom in vas bo avtomatsko odjavil. Trenutno je časovna omejitev 30min. Če ste neaktivni dlje, se boste morali ponovno prijaviti. Stran 8 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 Sistem ADAMS ne podpira gumba za vračanje na prejšnjo stran v vašem brskalniku. To pomeni, da se je potrebno premikati po sistemu s pomočjo klikanja na povezave znotraj strani. Za vrnitev na domačo (začetno stran) lahko kadarkoli kliknete na ADAMS logotip na levi.

Ko zaključite z delom v sistemu ADAMS in ga želite zapustiti, kliknite na povezavo Log Out v zgornjem desnem kotu. Tako boste pravilno zapustili sistem in se vrnili na prijavno stran. Sedaj lahko zaprete okno (brskalnik). Nazadnje še preverite, če je vaša ločljivost zaslona nastavljena na najmanj 1024x768 točk. To omogoča optimalen prikaz strani. Ločljivost zaslona lahko preverite/nastavite v nadzorni plošči (Control Panel) pod (Display Properties) v sistemu Windows.

Stran 9 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

2. Kaj storiti v primeru napake Občasno se lahko v sistemu ADAMS zgodi napaka. Več informacij kot je možno dobiti o okoliščinah napake, lažje jo je najti in odpraviti. Zato vas naprošamo, da si vzamete trenutek in pošljete podrobnosti o napaki.

Informacije o napaki, ki so koristne pri poročilu: Kaj ste počeli preden je prišlo do napake? Ali ste hiteli s klikanjem na povezave (niste pustili, da se stran naloži do konca)? Kakšno je bilo vaše zaporedje klikanja na povezave – poskusite ponovno sprožiti napako. Tudi: Čas, ko se je napaka zgodila Kateri internetni brskalnik uporabljate (Internet Explorer, Firefox, Opera…) Kateri operacijski sistem uporabljate (Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, Linux…) Hitrost vaše internetne povezave Vaše uporabniško ime (Samo ime, brez gesla) ter ime organizacije Izvorna koda (z desnim gumbom kliknite na stran ter izberite »view source«, shranite vsebino (kot .txt datoteko) in jo skupaj z ostalimi informacijami o napaki pošljite na at adams@wada-ama.org) Stran 10 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

3. Sporazum o soglasju športnika/Athlete Consent Agreement Sporazum o soglasju športnika zahteva od vas kot športnika, da “podpišete” sporazum skupaj z rojstnim datumom in geslom. Rojstni datum se enostavno vnese v okvirček za športnikovo dejavnost; podatek se ne primerja z datumom rojstva, ki je vnešen v sistem.

Ne glede na to, morate vnesti pravilno geslo, da boste lahko sprejeli sporazum in se prijavili v ADAMS.

Stran 11 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

4. Moje področje – Domača stran Ko se prvič prijavljate v ADAMS, se naloži vaša Uporabniška Domača stran. Imenuje se “MyZone” in prikazuje povezave za zagon različnih sistemskih modulov.

4.1.

Moduli

4.1.1. Sporočila Povezava s sporočila/Messages vam omogoča prejemanje in pregledovanje sporočil in obvestil, ki jih je poslal bodisi drugi uporabnik ADAMS-a ali sporočil, ki jih avtomatsko pošilja sistem. Lahko se zgodi, da prejmete sporočilo od antidopinške organizacije ali od vaše zveze; tudi sistem bo sam pošiljal obvestila z opozorilom, da ste prekoračili rok za prijavo bivališča ali terapevtske izjeme, ki vam je bila odobrena ali zavrnjena. Stran 12 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 4.1.2. Moje bivališče/My Whereabouts S pomočjo povezave Moje bivališče/My Whereabouts lahko pregledujete obstoječe podrobnosti glede bivališča ali ustvarite in prijavite nove podatke o bivališču. Lahko se tudi zgodi, da boste prejeli opozorilo, da prijavljeno bivališče ne ustreza zahtevam glede prijave bivališča. Ko kliknete na povezavo, se odpre vaša glavna stran o bivališču skupaj s trenutnim četrtletjem in stranskim navigacijskim podoknom. Bivališče je potrebno prijaviti pred začetkom novega četrtletja. Na strani “MyZone” se bo štiri tedne pred začetkom novega četrtletja pojavilo sporočilo.

4.1.3. Moj profil Povezava z Moj profil omogoča pregled in obnavljanje vašega demografskega profila, da bi s tem ohranjali vse najnovejše naslove za stik in telefonske številke kar se da točne in natančne. Priporočljivo je, da vnesete vaš naslov elektronske pošte v rubriko Podatki za stik. V primeru, da ste pozabili vaše geslo lahko uporabite povezavo s “Pozabil geslo”/“Forgot password” in s tem pridobite začasno geslo, ki bo poslano na ta elektronski naslov. Poskrbite, prosimo, da bo naslov vaše elektronske pošte vedno posodobljen; to lahko preverite s klikom na “Email” gumb. 4.1.4. Moja nedavna testiranja Z uporabo povezave na Moja zadnja testiranja/My Recent Tests lehko pregledujete rezultate kakršnegakoli testiranja ter podatke glede stikov s pristojno Organizacijo za ravnanje z rezultati/Results Management Authorities. 4.1.5. Uporabne povezave Na voljo je tudi povezava z domačo stranjo Svetovne organizacije proti dopingu (WADA) in po potrebi se lahko dodajo še druge povezave.

Stran 13 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

4.2.

Povezava za stik/Contact Link

Novo okno s podatki o stikih z različnimi organizacijami je sedaj na voljo za vse uporabnike sistema. Povezava se nahaja na gornjem robu ADAMSA takoj poleg povezave za pomoč/HELP.

Ko uporabnik klikne na povezavo, se prikaže okno in uporabnik lahko poišče organizacijo, ki ga zanima.

Veljajo naslednja merila: 

Kratko ime/polno ime: Poskuša poistovetiti vnešeno ime z bodisi kratkim imenom ali polnim imenom neke organizacije.Vloga: Išče organizacije, ki imajo vsaj eno od izbranih vlog. Če je laboratorij izbran kot edini kriterij, potem so rezultat iskanja izključno laboratoriji.Države: Išče organizacije (običajno NADO ali nacionalno zvezo - NF) povezane vsaj z eno od izbranih držav.Šport: Išče organizacije (običajno mednarodne zveze - IF ali nacionalne zveze - NF) povezane z vsaj enim izbranim športom.

Po kliku na gumb za iskanje se pojavi seznam organizacij, ki izpolnjujejo izbrana merila. Ime vsake organizacije je pravzaprav povezava, ki jo prikazuje vsako novo okno s kontaktnimi podatki organizacije.

Stran 14 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

To informacijo vnaša administrator vsake organizacije ali pa jo vnese ADAMS administrator v njihovem imenu. Če sektor ne vsebuje nobenih informacij, se umakne iz prikaza.

Stran 15 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

4.3.

Nastavitve za uporabnika/User Settings

Okno za uporabnikove prednostne nastavitve (User Preferences) vam omogoča, da si nastavite lastno geslo, oblikujete vprašanja za izziv, nastavite izbrani jezik, elektronska obvestila ter omogoča vašemu skrbniku dostop do vaših neposredovanih podatkov o bivališču. Za dostop do okna za uporabnikove prednostne nastavitve kliknite bodisi povezavo do vašega imena v gornjem desnem kotu ADAMS-ovega znaka. 4.3.1. Testna vprašanja /Challenge Questions Za nastavitev Testnih vprašanj/Challenge Questions kliknite gumb My Challenge Questions v oknu za uporabnikove prednostne nastavitve/User Preferences window.

Stran 16 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

Kliknite gumb za “Oblikuj vprašanje”/“Create Question”, vnesite vaše vprašanje (npr. materino dekliško ime, ime prve živali, ulico, kjer ste odraščali, kraj rojstva, itd...) in potem vnesi odgovor s klikom na gumb “Oblikuj odgovor”/“Create Answer”.

4.3.2. Nastavitev jezika/Language Setup ADAMS omogoča naslednje jezike: angleško, francosko, špansko, arabsko, rusko, nemško, japonsko in nizozemsko. Za izbor jezika kliknite na izbranega na seznamu in ga shranite.

Stran 17 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

Upoštevajte, da vas sistem pripelje nazaj na ADAMS domačo stran. 4.3.3. Ponovna nastavitev gesla/Password Reset Klikni na Zamenjaj geslo/Change Password v oknu za uporabnikove nastavitve.

Vnesite trenutno geslo, vnesite novo geslo in ga nato potrdite. Bodite pozorni na to, da mora biti geslo dolgo najmanj 8 znakov. Zaradi varnosti morajo biti gesla spremenjena vsakih 90 dni. Ko morate zaradi poteka zamenjati geslo, se prikaže sporočilo zamenjaj geslo.

Stran 18 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

4.3.4. Obveščanje po e-pošti/Email Notifications ADAMS vam lahko pošlje e-sporočilo vsakič, ko prejmete notranje obvestilo ADAMS (glej Pomoč glede sporočil). Predpogoj za to je, da morate posredovati svoj elektronski naslov svoji skrbniški organizaciji, ki mora zagotoviti delovanje e-pošte. Izberite Vedno pošlji e-pošto/Always send email, da bi vedno prejeli e-pošto.

Stran 19 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

4.3.5. Dostopnost do podatkov o bivališču/Whereabouts Accessibility Sedaj obstajajo omejitve glede tega, kdaj lahko vaša skrbniška organizacija pregleduje in ureja podatke glede vašega bivališča. 

Vi ali vaš agent lahko kadarkoli pregledujeta in spreminjata vaše podatke o bivališču.Če nimate ADAMS uporabniškega naslova/account, lahko vaša skrbniška organizacija/Custodial organization pregleduje in spreminja vaše podatke o bivališču ne glede na to ali ste predložili podatke o bivališču ali ne. Druge organizacije z dostopom pa lahko samo pregledujejo vaše predložene podatke o bivališču.Če imate ADAMS uporabniški naslov/account, lahko vaša skrbniška organizacija pregleduje in spreminja samo vaše predložene podatke o bivališču. Druge organizacije z dostopom lahko zgolj pregledujejo vaše predložene podatke o bivališču.

Če pa imate ADAMS uporabniški naslov, lahko dovolite svoji skrbniški organizaciji, da pridobi dostop do vaših podatkov o bivališču, ne glede na to, ali so predloženi ali ne. V ta amen morate spremeniti/change opcijo v vaših nastavitvah.

Stran 20 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

4.4. Zahtevek za obnovo gesla/Requesting a Password Reset (Pozabil geslo) 4.5. 1.

Kliknite na povezavo Pozabil geslo/Forgot password

2.

Vnesite vaše uporabniško ime in elektronski naslov (mora biti enak elektronski naslov kot v vašem profilu) ter ga predložite. Poslana vam bo e-pošta z začasnim geslom. Zamenjati ga boste morali ob prvem prijavljanju.

3.

Ali če nimate naslova za e-pošto v vašem profilu, lahko poiščete vašo Nacionalno antidopinško organizacijo (NADO) ali nacionalno zvezo (NF).

Stran 21 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

4.6.

Natisnite vse/Print All

Dodana je bila nova funkcija, ki omogoča tiskanje zaporedno trenutne strani na monitorju in podatkov na zavihkih. To vam omogoča preprost način kako narediti papirnato kopijo zapisa v sistemu. 

Preprosto kliknite na gumb za tiskanje, ki se pojavi, ko si ogledujete zapis bodisi v funkciji ogledovanja ali urejanja. Pojavi se pogovorno okno za tiskanje (lahko se zgodi, da je potrebno nastaviti levi in desni zunanji rob, da ne odrežemo strani). Podatki se bodo natisnili kot posnetek strani tega, kar se pojavlja na monitorju.Bodite pozorni, prosim, da bo med tiskanjem v funkciji urejanje natisnjena stran natančno takšna, kot se pojavlja na monitorju, tudi če podatki niso bili shranjeni. Najbolj je, da tiskate samo v funkciji pregledovanje, da bi bili prepričani, da je natisnjena stran tudi resnično vnešena v sistem.Strani, ki imajo te lastnosti so: 

TI/TUE – terapevtske izjemeOpisi lokacije/Location DescriptorsTest

Stran 22 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

5. Sporočila/Messages

Uporabniki-športniki lahko pošljejo sporočilo: 

Vsakemu administratorju v njegovi organizaciji.Vsaki drugi organizaciji, ki ima dostop do njega in ki ima vsaj enega uporabnika z obvestilom o “pošti”.5.1. 1.

Svojemu agentu.

Kako oblikovati sporočilo/How to Create Messages:

Pojdite na stran za sporočila/Messages section

Stran 23 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 2.

Kliknite Ustvari novo sporočilo/Create New message

3.

Novo okno za sporočilo se odpre, kliknite na To za izbor uporabnika, ki mu želite poslati sporočilo.

a. Izberite prejemnika b. Kliknite dodaj/add c. Shrani/Save

Stran 24 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 4.

Vnesite zadevo in telo sporočila in kliknite pošlji/send.

Stran 25 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

5.2. Preverite status sporočila/Verify the Status of a Message 1.

Pojdite na mapo za poslano/Go to the sent folder

2.

Kliknite na zadevo sporočila, da ga odprete.

a.

Iz podrobnosti v sporočilu lahko izvlečete naslednje informacije: o

Preverite, če je naslovnik prebral sporočilo: poleg prejemnikovega imena se prikaže prebrano/neprebrano (Read or Unread).

o

Pridobite osebno identifikacijo – ID sporočila: ta ID se lahko uporabi za hitro pridobivanje sporočil ali obvestil za domačo stran ADAMS.

Stran 26 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

5.3. Hitro pridobivanje vaših sporočil/Quickly Retrieving your Messages 1. Pojdite na domačo stran ADAMS, vnesite osebno številko sporočila/ID in pritisnite enter. Osebna številka sporočila – ID je vključena v obvestilu o sporočilu, ki ste ga prejeli, če je vaš naslov tako nastavljen.

2. Sistem odpre sporočilo.

5.4.

Brisanje/Deleting/Arhiviranje vaših sporočil

5.4.1. Izbris sporočila 1. Pojdite na sporočilo (v katerikoli mapi) 2.

Izberite okvirček na levi (ali uporabite možnost »izberite vse« /select all option)

3.

Izberite “briši”/Delete

5.4.2. Arhiviranje sporočila 1. Pojdite na sporočilo (v katerikoli mapi) 2.

Izberite okvirček na levi (ali uporabite možnost »izberite vse« /select all option)

3.

Kliknite arhiviraj/Archive

Stran 27 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

6. Obvestila/Notifications Obvestila pošlje ADAMS bodisi ročno ali samodejno različnim uporabnikom. Vsako obvestilo vsebuje: Pošiljatelja: uporabnik, ki je opravil določeno dejanje Prejemnika: športnik Povezava za preverjanje: povezava do evidenc (TI, Bivališče) Predmet: predmet obvestila Vsebina: zadevna informacija Športnik lahko prejme naslednja obvestila:

6.1. Potrditev prijave bivališča/Whereabouts Submission Confirmation Vsakič, ko športnik/agent/organizacija kot uporabnik predloži prijavo prebivališča za mesečno obdobje: (samo do 31 Decembra 2008)

Za četrtletne/Quarterly prijave: (po 31 Decembru 2008)

Stran 28 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

6.2. 6.3. Sprememba dostopa do prijave bivališča/Whereabouts Accessibility Modification Kadar je dostop skrbniški organizaciji do podrobnosti glede bivališča, ki ni bilo predloženo odobren/zavrnjen s strani administratorja vaše skrbniške: predmet: SAMODEJNO/AUTO: Skrbniška organizacija je odvzela/sprostila dostop do vašega bivališča, ki ni predloženo! sporočilo: Skrbniška organizacija je odvzela/sprostila dostop do vašega bivališča, ki ni predloženo!

Kadar je dostop skrbniški organizaciji do podrobnosti glede bivališča, ki ni bilo predloženo odobren/zavrnjen s strani administratorja ADAMS: zadeva: SAMODEJNO: ADAMS administrator je odobril dostop do vaših podatkov o bivališčih, ki niso bili predloženi vaši skrbniški organizaciji.! sporočilo: ADAMS administrator je odobril dostop do podatkov o vašem bivališču ki ni bilo predloženo vaši skrbniški organizaciji! razlog: <se vnese razlog> zadeva: SAMODEJNO: ADAMS administrator je zavrnil dostop do vaših podatkov o bivališčih, ki niso bili predloženi vaši skrbniški organizaciji.! sporočilo: SAMODEJNO: ADAMS administrator je zavrnil dostop do vaših podatkov o bivališčih, ki niso bili predloženi vaši skrbniški organizaciji.! ! razlog: <vtipka se razlog> ----------------------------------------------------------------------------------------

6.4. 6.5. Sprememba podatkov o bivališču za ekipe/Team Whereabouts Modification Kadar vodja ekipe, katere član ste, spremeni bivališče za ekipo (ki vpliva na vaš lastn koledar bivališč): Zadeva: SAMODEJNO: Bivališče spremenil(i) vodja(e) ekipe. Sporočilo: Podatki o vašem bivališču so bili posodobljeni zaradi sprememb, ki jih je opravila ekipa, katere član ste.

Stran 29 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

6.6.

Spremembe v stanju TI/TUE Status Modification

Obvestilo sistem pošlje vsakič, ko športna organizacija, kateri ste prijavili vaše terapevtske izjeme (TI) spremeni stanje glede vaše vloge za TI.

Ko predložite vašo TI/TUE-vlogo, bo vaša skrbniška organizacija prejela obvestilo: Zadeva: SAMODEJNO/AUTO: Športnik je predložil TI/TUE: T-7239 Sporočilo: Športnik je predložil TI/TUE! Če znotraj skrbniške organizacije/Custodian ni uporabnikov s specifično nastavitvijo za obvestila, bo sporočilo vrnjeno vam v informacijo.

6.7. Odobritev/zavrnitev/nedokončanje/ustavitev TI Approval / Rejection / Incompletion / Cancellation Vsakič ko uporabnik iz neke športne organizacije potrdi, zavrne, ustavi ali označi status vaše vloge kot nedokončan, boste prejeli eno od naslednjih obvestil:

Stran 30 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

Stran 31 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

6.8. 6.9.

Obvestilo o dostopnosti/Accessibility Notification

Prejeli boste obvestilo o dostopnosti, kadar: 

je dostop odobren športnikovemu agentuje dostop odvzet športnikovemu agentuje skrbništvo preneseno na drugo organizacijoje organizacija izbrisana iz seznama vaših dostopov

Zadeva: SAMODEJNO/AUTO: Odstrani organizacijo iz seznama za dostop. Sporočilo: Odstranjena organizacija je npr: CCES - Canadian Centre for Ethics in Sport.

Stran 32 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

7. Moj profil/My Profile Povezava z Moj profil/ My Profile omogoča ogled in posodobitev vašega demografskega profila ter ohranjanje točnih in posodobljenih naslovov in telefonskih številk. Od 1. januarja 2009 so bila skladno s prenovljenim Svetovnim kodeksom proti dopingu pravila glede bivališča v ADAMS-u prilagojena in temeljijo na četrtletjih/Quarters. Večja posledica prenove je ta, da se za vsako četrtletje oblikuje novo Dnevno bivališče/‘Daily residence’ (z možnostjo kopiranja iz prejšnjega četrtletja). Ob prijavljanju na ADAMS se ne zahteva več preverjanje vašega primarnega naslova/‘primary address’ (vaš primarni naslov, kjer živite).

7.1. 7.2. Ogledovanje/Urejanje vašega profila-View / Edit your Profile Information: 1. Kliknite na moj profil/My Profile

2. Preglejte vaš profil ali spremenite podatke za stik s klikom na gumb uredi/Edit v zgornjem desnem kotu monitorja

Stran 33 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

Stran 34 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

3. Prenesite/Upload sliko, če se tako zahteva: slike morajo biti v formatu gif, jpeg, jpg ali png 4. Vnesi telefonsko številko / tip; obkljukajte »use SMS« okvirček, da aktivirate to telefonsko številko za SMS in se s tem identificirate kot športnik. Dovoljeno je več telefonskih številk. Aktiviraj/Activate SMS: Potem, ko ste shranili stran in telefonsko številko, se bo poleg nje pojavil poskusni gumb za povezavo/"Test connection". S klikom na ta gumb sprožite pošiljanje sporočila iz ADAMS na telefonsko številko. Sporočilo bo zahtevalo, da pošljete trimestno številko na SMS številko ADAMS. Na voljo imate omejen čas (npr. 24 ur) za odgovor na to sporočilo, preden poteče rok in je potrebno opraviti novi test. Ko odgovorite s pravilno šifro, se šteje, da je nastavitev veljavna in odslej lahko ADAMS prijavo bivališča pošljete po SMS-u. To SMS funkcijo lahko kadarkoli ukinete z urejanjem športnikovega profila in odpovedjo uporabe SMS/ odkljukajte »Use SMS« okvirček. V primeru, da ste to storili in želite ponovno omogočiti SMS, morate ponovno opraviti prijavni postopek. Ponovni prijavni postopek lahko opravite kadarkoli, če sumite, da obstajajo težave pri pošiljanju SMS sporočil preko mobilnega omrežja. Telefonska številka za SMS: -

ADAMS Production (https://adams.wada-ama.org) :+44 7781 480710

-

ADAMS Training (https://adams-training.wada-ama.org) : +44 7781 480724

5. Vnesite elektronski naslov (gumb za »E-mail« vas preusmeri npr. Na MSOutlook). Lahko se odločite za prejem ADAMS sporočil (npr. predložene podatke o bivališču, odobrene TI ipd. ) na tem zunanjem elektronskem naslovu. 6. Vnesite naslov za stik: 

Kliknite + gumb zraven polja za izbor naslova/Select Address.Izberite tip naslova, ki ga boste vnesli iz seznama/Type drop down list.Vnesite opis naslova, ki ga dodajate in potem dopolnite obrazec s ustreznimi podatki o naslovu.

Stran 35 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 

Država in regija sta navedeni v seznamu/drop down pick lists, iz katerega izbirate.Dodajte kakršnokoli pomembno telefonsko številko v zvezi s tem naslovomNe upoštevajte stalni/tekoči - Permanent/Current okvir za naslove, ker od leta 2009 dalje ni več veljaven.Kliknite gumb shraniti/ Save za obrazec za naslov

7. Klikni shraniti/Save za stran; na voljo je na vrhu ali na dnu strani. Na vaši strani za profil boste našli še druge zavihke/Tabs:

7.3.

Šport/ Disciplina

Ukaz za Šport/Disciplino našteje športne dejavnosti, v katerih ste aktivni kot športnik, mednarodne

zveze/International

Federation(s)

in

nacionalne

zveze/National

Federation(s), katerih član ste, Registrirani seznam za testiranje/Registered Test pool, ekipe ali skupine/Groups, katerih član ste. To informacijo je že vnesla vaša skrbniška organizacija, vi imate samo dostop.

Stran 36 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

7.4. 7.5.

Varnost/Security

Zavihek za Varnost/Security do

vašega

dosjeja

v

prikaže seznam organizacij, ki imajo pravico do dostopa

ADAMS-u

in

nakaže

tudi,

katera

organizacija

ima

skrbniško/‘custodial’ vlogo za vas kot športnika v sistemu. Če se iz določenega razloga skrbniška organizacija spremeni, boste prejeli obvestilo, ki jo samodejno posreduje sistem, (s predpostavko, da imate prijavljen uporabniški račun/ADAMS user account). Prav tako boste vsakič, ko se doda ali odstrani katerakoli organizacija iz vašega naslova, prejeli o tem obvestilo. Ta zavihek prikaže tudi kakršno koli drugo osebo, ki ni športnik in je bila vnešena v sistem ADAMS kot vaš agent ali zastopnik. To je lahko vaš trener, vaditelj, menedžer, sorodnik ali zdravnik. Vsakič, ko se doda predstavnik za športnika, vas o tem sistem ADAMS obvesti. Ta zavihek prav tako prikaže zdravnike za astmo/Asthma: novi tip uporabnika za pomoč pri vnosu podatkov o odobreni astma TI/TUE. Ti zdravniki za astmo imajo omejen dostop do vaših podatkov, lahko pa jim odobri dostop vaša skrbniška organizacija, da vnesejo TI v vašem imenu.

Za spremembo katerekoli vsebine se obrnite na vašo skrbniško organizacijo.

Stran 37 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

Stran 38 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

8. Moje bivališče/My Whereabouts Športniki,

ki

so

v

sistemu

ADAMS

morajo

predložiti/ustvariti-submit/create

razpored njihovih bivališč. To zagotavlja, da lahko antidopinška organizacija/ ADO dostopa do informacij o vašem trenutnem bivališču in prihodnjih lokacijah in aktivnostih. Športnikovo preglednico bivališč lahko posreduje športnik sam ali pa izbran športnikov predstavnik. Vodenje tega se opravlja z dodajanjem in pregledovanjem preglednice športnikovih bivališč. S 1. januarjem 2009 in v skladu z dopolnjenim Svetovnim kodeksom proti dopingu so se pravila glede bivališč v ADAMS-u ustrezno spremenila. Predložitev temelji na celotnem četrtletju in ne mesec za mescem, kot je bilo prej.. Vse organizacije sledijo istim pravilom za vnos bivališča. Prijavljanje bivališča je obvezno za športnike mednarodnega/‘International’ ali nacionalnega ‘National’ razreda v njihovem Registriranem seznamu za testiranje/Registered Testing Pool (RTP). Samo športniki, ki niso v seznamu RTP – in so označeni kot ostali/‘Other’ – lahko prdložijo bivališče mimo the pravil. Vsi športniki morajo precizirati obdobje ene ure vsak dan/each day, ko so na razpolago za testiranje. To eno-urno časovno obdobje mora biti med 6 uro zjutraj/6:00 AM in 11 uro zvečer/11:00 PM

8.1.

Osnove prijave bivališča/Whereabouts Basics

8.1.1. Nadzorna plošča za bivališče/Whereabouts Control Panel Iz nadzorne plošče za bivališča/Whereabouts Control Panel lahko predložite podatke o vašem bivališču/you can submit your Whereabouts, oblikujete opis nove lokacije, izpolnite svoj koledar in si ogledate zgodovino sprememb. Ta plošča je dostopna tudi s klikom na ustrezno četrtletje na vašem seznamu/drevesu.

Stran 39 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

Kliknite na modra četrtletja za pogled na Panel

8.1.2. Obvezni opisi lokacije/Mandatory Location Descriptors Opisi lokacije, ki so navedeni spodaj, so obvezni na podlagi Mednarodnih standardov za testiranje iz leta 2009 za vsako četrtletje. -

Dnevno bivališče/Daily residence: bivališče, kjer je športnik prespal. Ta podatek je obvezen za vse dni v četrtletju.

-

Poštni naslov: trenutni poštni naslov športnika.

-

Lokacija treningov: lokacija za trening ali drugo redno dejavnost. o

Če ne trenirate skozi celo četrtletje, izločite to rubriko iz uporabe.

Stran 40 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 -

Lokacija tekmovanja: naslov, kjer bo športnik tekmoval. o

Če nimate nobenih tekmovanj, izločite to rubriko iz uporabe.

Opisi lokacije se lahko nastavijo kot izven uporabe, kadar športnik na primer ne tekmuje v določenem četrtletju. Vendarle pa je potrebno zagotoviti razlog za to.. Se zahteva ob predložitvi! 8.1.3. Enourni okvir za testiranje/One Hour Testing Slot Na podlagi Mednarodnih standardov za testiranje 2009/International Standard for Testing mora športnik za vsak dan v prihodnjem četrtletju določiti posebno časovni okvir 60-minut, ko je na razpolago za testiranje na določeni lokaciji. Enourni časovni okvir za testiranje je označen s klicajem v vaši mesečni preglednici in v podrobnem poročilu o bivališču. Se zahteva ob predložitvi! 8.1.4. Skrajni rok za prijavo/Submission Deadline Bivališče je potrebno prijaviti pred začetkom novega četrtletja.. Štiri tedne pred začetkom novega četrtletja se na vaši strani “Moja cona/My Zone” pojavi sporočilo.

8.1.5. Dostop do vaše prijave bivališča/Access to your Whereabouts – 1. Korak Od 1. januarja 2009 dalje veljajo nove omejitve glede tega, kdaj lahko uporabnik na splošno pregleduje ali ureja svoje podatke glede bivališča. Športniki uporabniki in športnikovi agenti Vi kot športnik – uporabnik (in katerikoli za vas pristojen agent) lahko kadarkoli pregleduje in spreminja vaše podatke o bivališču. Če vi sami kot športnik nimate ADAMS uporabniškega računa/user account Vaša skrbniška organizacija lahko pregleduje in spreminja vaše podatke o bivališču ne glede na status predložitve.

Stran 41 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 Druge organizacije, ki imajo dostop do vaših podatkov v ADAMS-u lahko pregledujejo samo predložene podatke o bivališču. Če imate kot športnik svoj uporabniški račun/user account: Lahko vaša skrbniška organizacije pregleduje in spreminja samo predložene podatke o bivališču. Druge organizacije, ki imajo dostop do vaših podatkov na ADAMS lahko pregledujejo samo predložene podatke o bivališču. Vendar pa lahko vi kot športnik dovolite vaši skrbniški organizaciji dostop do vaših podatkov o bivališču ne glede na to, ali so predloženi ali ne. Da bi to dosegli, morate spremeniti nastavitev/option v vaših priljubljenih nastavitvah [kliknite na ime na desni v Glavi/Header vašega ADAMS okna)

**** KORAK

1 ****

8.2. Oblikovanje opisa lokacije/Creating Location Descriptors – KORAK 2 8.2.1. Oblikovanje obveznih opisov lokacije/Creating Mandatory Location Descriptors Opisi lokacije se uporabljajo za spremljanje lokacije športnikovih aktivnosti, ki se odvijajo na trajni oziroma redni osnovi. Oblikovanje opisa lokacije pomaga uporabniku, ki mora opredeliti novo lokacijo športnikovega bivališča, kadar se aktivnosti na tej lokaciji ponavljajo.

Stran 42 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 **** KORAK

2 ****

1. Pojdite na Nadzorno ploščo za bivališče/Go to the Whereabouts Control Panel (kliknite 2009-Q1).

2. Iz nadzorne plošče za bivališče/Whereabouts Control panel izberite Ustvari/Create glede ustreznega obveznega opisa lokacije.

Prikazal se bo novi opis lokacije/new Location Descriptor.

Stran 43 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

3. Izpolni oznako (opis lokacijskega opisa). 4. Izberi kategorijo a. Tekmovanje: naslov ponovnega tekmovanja b. Dnevni naslov bivanja: naslov prenočevanja c. Lokacija treninga: redna lokacija d. Poštni naslov: poštni naslov za četrtletje e. Drugo Če potujete ali greste na počitnice: uporabite tip za dnevno lokacijo/Daily residence location type 5. Izpolnite naslov 6. Izpolnite druge potrebne rubrike. 7. Kliknite Shrani in se vrni/Save and go back 8. Ponovite te korake za vse štiri obvezne opise lokacije.

Stran 44 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

8.2.2. Ali potrebujete dodatne opise lokacij/Need Additional Location Descriptors? Kliknite [Novi opis lokacije/New location descriptor] in ponovite korake od 3 do 7.

8.3. Zapolnitev vašega koledarja/Populating your Calendar – KORAK/STEP 3 8.3.1. Prva predložitev/Initial Submission **** KORAK 3 **** 8.3.1.1. Z uporabo Nadzorne plošče za bivališče/Using the Whereabouts Control Panel 1. Na drevesu kliknite želeno četrtletje/Quarter

2. Kliknite gumb za [/zapolnitev koledarja/ populate calendar] na plošči/Panel

3. Izberite opis lokacije iz padajočega menija (za izpolnitev večkratnega opisa lokacije kliknite [vstavi opis lokacije/Insert location descriptor]) Stran 45 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 4. Vnesite čas Začetka/konca-Enter start/end. Poštni naslov in dnevni naslov prebivanja/Daily Residence ne potrebujeta označitve začetka in konca. Časovna obdobja vnosov se ne morejo prekrivati (to ne velja za vnose kategorij dnevni naslov prebivanja/“Daily Residence” ali poštni naslov/“Mailing Address”, ker nimajo časovnih okvirov.) 5. Obkljukajte enourni časovni okvirček za testiranje/One hour testing slot, če se izvaja in vnesite začetni čas. Imeti morate en in resnično samo en “enourni časovni okvir za testiranje/“One hour testing slot” dnevno, da bi lahko predložili četrtletje, kot to določajo novi Mednarodni standardi za testiranje/International Standard for Testing. Enourni časovni okvir za testiranje ni možno vnesti v okvirček za “poštni naslov”/ “Mailing Address”. 6. Izberite dneve na koledarju, za katere je vnos veljaven. Kliknite za vsak dan posebej ali kliknite npr. Ned/Sun ali Pon/Mon za izbor večkratne uporabe dni ali pa izberite kar cel mesec tako, da uporabite okvirček/checkbox desno zgoraj od koledarja. Dnevi, ki nimajo nobenega vnosa s strani športnika so označeni z rdečo! 7. Pritisnite [Ustvari vnose in zaključi/Create entries and finish] da bi s tem shranili vnose in se vrnili na Nadzorno ploščo za bivališče ali [Ustvari vnose in nadaljuj/Create entries and continue] da bi shranil vnose in zapolnil koledar.

Stran 46 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

8. Sistem vas vrne nazaj na Kontrolno ploščo za bivališče/Whereabouts Control Panel zatem pritisnite [Posreduj/Submit]

Stran 47 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

Opazili boste novo rubriko/section pretekle predložitve/“Submission history”, ki vsebuje kratek pregled vaših bivališč v času predložitve.

8.3.1.2.

Uporaba mesečnega pregleda/Using the Monthly View

1. Ustvarite vaše opise lokacije/location descriptors 2. Iz drevesa izberite ustrezni mesec

Stran 48 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

3. Izberite ustrezne podatke z obkljukanjem okvirčkov/checkboxes zraven teh datumov. 4. Kliknite na navpični seznam Opisov lokacije/Location Descriptor in izberite primeren opis.

5. Kliknite na gumb za Dodaj izbrani datum/Add to selected days. 6. Ponovite korake od 3 do 6 iz prejšnje rubrike/previous section 7. Ponovite te korake v preostalem delu četrtletja in se vrnite ne nadzorno ploščo za bivališče za predložitev vašega bivališča.

Stran 49 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

8.3.2. Spreminjanje vašega bivališča/Modifying your Whereabouts 1.

Izberite da s klikom na okvirčku za preverjanje, ali pa izberite teden s klikom na okvirčku za preverjanje na njegovi desni, ali pa izberite vse petke ali (na primer) s klikom na okvirček na vrhu stolpiča izberite celoten mesec z uporabo okvirčka za preverjanje tik nad koledarjem.

2.

V prostoru pod mesecem kliknite na puščico za navpični seznam/ dropdown arrow in izberite lokacijo, ki jo boste dodali k izbranim dnevom.

Stran 50 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 3.

Kliknite dodaj izbrane dneve [Add to Selected Days]. Odpre se obrazec, kjer se opis lokacije lahko poveže z začetnim/končnim časom in v katerem se lahko označi enourni časovni okvir za testiranje.

4.

Z izbris vnosa klikni na modri X. Z izbris vseh vnosov za več dni klikni na okenček za preverjanje za vsak dan in nato klikni izbrane dneve [Delete selected days].

5.

Klikni posodobi večkratni vnos [Update Multiple entries] za posodobitev časa in enournega časovnega okvira za večkratne vnose hkrati. To sproži okenček, kjer lahko iščete vnose, ki bi jih želeli spreminjati tako da specificirate različne kriterije.

Klik na gumb za iskanje prikaže seznam vnosov, ki se ujemajo s specifičnimi kriteriji. Pozor: Videli boste vnose zgolj za vašega športnika. You will only see your athlete entries. Vnosi za ekipe se ne iščejo na tak način.

Potem lahko spreminjate posamezne ali vse vnose z naslednjimi tremi koraki:

Stran 51 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 i.

Uporabite okvir za preverjanje za izbor vnosov, ki jih želite spreminjati.

ii.

Vnesite želeni začetni in zaključni čas.

iii.

Izberite radijski gumb, ki se nanaša na vrednosti enournega časovnega okvirja.

iv.

Kliknite gumb… »uporabi«/Apply Vnosi za Poštne naslove/“Mailing address” so izključeni iz rezultatov, ker nimajo začetnega in končnega časa in se ne štejejo za enourni časovni okvir za testiranje. Torej ne morejo biti posodobljeni na tem ekranu.

6.

Ponovite te korake vse tri mesece v četrtletju.

7.

Potem, ko ste zaključili s spremembami, morate predložiti vaše bivališče!

Stran 52 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 8.

Kliknite Zahteva za ponovno predložitev/Resubmission required. Sistem vas vrne na kontrolno ploščo za bivališče.

9.

Kliknite posreduj/submit. Sporočilo o napaki bo izginilo in videli boste novi pregled na okencu »pregled predložitev«/ Submission History z današnjim datumom.

Stran 53 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

Pozor: Spremembe po predložitvi beleži sistem sam. Oznake/labels so: - M: pomeni spremenjeno/Modified. Ta napis se uporabi za vse dni, ko je šlo za spremembe po predložitve. - MT: Spremenjeno danes/Modified Today. Pomeni, da je športnik danes spreminjal svoje današnje bivališče.

8.3.3. Posamezni vnosi/Single Entries Vedno je mogoče ustvariti posamezne vnose za lokacije, ki se ne bodo pogosto uporabljale v določenem četrtletju (en sam vnos). Posamezni vnosi se ne naložijo kot opisi lokacij in jih ni moč kopirati iz četrtletja v četrtletje. Na strani za zapolnjevanje koledarja/Populate Calendar se nahaja rubrika za posamezne vnose.

Če se rubrika za posamezne vnose ne pojavi, klikni na gumb za dodaj posamezni vnos/ add single entry button, da se prikaže.

Stran 54 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

Posamezni vnosi sledijo istim pravilom kot opisi lokacij. Enako kot pri opisih je potem, ko je vnos končan, lahko kliknete ustvari vnos/create entries in zaključi, da bi s tem shranili vnose in se vrnili na kontrolno ploščo za bivališče. Ali pa lahko kliknete ustvari vnos/create entries in nato gum za nadaljevanje, da bi s tem shranili vnose in se vrnili na prazno stran za popis koledarja/Populate Calendar za nove vnose. Možno je tudi ustvariti kombinacijo vnosov med opisi lokacije na posameznimi vnosi za izbrane dni. 8.3.4. Ekipna bivališča/Team Whereabouts 8.3.4.1. Sprejem-Accepting / Zavrnitev-Rejecting Ekipnih bivališč/Team Whereabouts Vosi za bivališče, ki jih opravi vodja ekipe so sprejeti samodejno, razen če jih izrecno zavrnete [prejeli boste obvestilo vsakič, ko bo predlagan vnos za ekipo v vašem koledarju]. Vnos bivališča vodje ekipe lahko zavrnete s klikom na mali “X” poleg ekipnega vnosa. Pred ekipnimi vnosi je v koledarju črka “T-“. 8.3.4.2. Enourni časovni okvir/One Hour Timeslot Sedaj lahko kot športnik specificirate enourni časovni okvir za ekipne vnose. Preprosto kliknite na ekipni vnos na športnikovem koledarju in potem kliknite uredi/edit podrobnosti na okenčku.

Prikaže se stran za vnos bivališča, ampak ureja se lahko zgolj enourni časovni okvir in začetni čas enournega okvirja.

Stran 55 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

Pravila so enaka kot pri rednih vnosih: •

Enourni časovni okvir mora biti med časom začetka in konca vnosa.

Enourni časovni okvir mora biti med 6. uro zjutraj in 11. uro zvečer.

Ta pravila preverja sistem sam, ko se zaporedoma vnašajo bivališča za četrtletje. 8.3.4.3.

Vnašanje dnevnega naslova/Daily Residence Entries

Vnosi Dnevnih naslovov ekip/Team Daily Residence se sedaj štejejo v smeri pravila “en dnevni naslov na dan”, ko se predloži bivališče.

Stran 56 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

9. 9.1.

Omogočanje/Enabling SMS

Nova SMS funkcija/feature je bila nedavno dodana ADAMS-u, ki omogoča športnikom predložitev posodobljenih podatkov o bivališču preko mobilnega telefona, pametni telefon/smart phone, ali dlančnik/PDA. Medtem ko morajo športniki vnašati v ADAMS podatke o bivališču za vsako četrtletje, ta nova funkcija omogoča posodobitve, če zlasti, kadar ni na voljo internet. Kako deluje: Športnik vnese kratko sporočilo z opisom sprememb in jih pošlje preko SMS neposredno na ADAMS s pomočjo navidezne/“virtual” mobilne številke. Po prejemu sistem ADAMS sporočilo shrani v športnikov koledar bivališč, kot to opredeli športnikova telefonska številka. To sporočilo se bo štelo kot sprememba njegovega bivališča in bo dodano h trenutnemu koledarju športnikovega bivališča. SMS obvestilo o bivališču/“SMS Whereabouts Notification” je samodejno poslano koordinatorju za prijavo bivališča pri pristojni protidopinški organizaciji, ki sporoča, da je športnik poslal SMS sporočilo. To obvestilo vsebuje povezavo do prejetega sporočila. Ko koordinator za bivališča obvestilo odpre, se samodejno odpre športnikov dosje s prikazom koledarja bivališč trenutnega meseca na ekranu. Koordinator za bivališča posodobi podatke v športnikovem koledarju v skladu z vsebino SMS sporočila. Športnik lahko aktivira in nastavi svoj uporabniški račun za sprejem SMS sporočil iz enega ali večih mobilnih telefonov. To naredi tako, da postavi Uporabi SMD/“Use SMS” kontrolni okvirček poleg vsake mobilne številke v športnikovem profilu. Primeri lastnih telefonskih številk: 

15145551212 (Severna Amerika)334123456 (Francija)447781555666 (Združeno kraljestvo)

Ko športnik shrani svojo mobilno številko, se poleg nje pojavi gumb Testiranje/“Test”. S klikom na gumb “Test” sprožimo sporočilo ki bo poslano iz ADAMS-a na športnikov mobilni telefon. Sporočilo daje športniku navodilo, da naj pošlje trimestno število na SMS številko ADAMS-a. Športnik ima omejen čas (npr. 24 ur) za odgovor na to sporočilo, preden Stran 57 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 poteče in je potrebno poslati naslednji test. Ko športnik uspe odgovoriti s pravilno kodo, se šteje, da je nastavitev pravilna in športnik potem lahko ADAMS-u pošlje posodobitve glede bivališča preko SMS-a. Športnik (ali OPD) lahko kadarkoli onesposobi prihajajoči SMS na njegov račun s tem, da preuredi športnikov profil in onesposobi Uporabi SMS/“Use SMS” okvirček/checkbox. Če je bilo to narejeno in če športnik želi ponovno usposobiti SMS, mora ponovno slediti navodilom za uveljavitev/validation, ki je na tem mestu že bila opisana. Športnik lahko kadarkoli ponovno sproži postopek uveljavitve/validation, v primeru ko ocenjuje, da obstajajo problemi z SMS sporočili, ki potujejo preko mobilnega omrežja. SMS phone number: -

ADAMS Produkcija (https://adams.wada-ama.org) :+44 7781 480710 ADAMS Training (https://adams-training.wada-ama.org) : +44 7781 480724

9.2. Tiskanje kopije prijave bivališča/Printing a Copy of the Whereabouts Ko je športnikovo bivališče ustvarjeno, si lahko zagotovi tiskan izvod. Klikniti morate na Podrobnosti bivališča/Whereabouts details v mesecu, ki ga želite natisniti.

Iz kriterijev v okenčku za poročilo o bivališču vnesite razpon datumov, ki jih želite natisniti.

1. Kliknite gumb za Pregledovanje/View. 2. Za tiskanje kopije poročila z rezultati pritisnite ctrl + p na vaši tipkovnici/keyboard. Stran 58 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

9.3.

Pripenjanje dokumentov/Attaching Documents

9.3.1. Dodajanje dokumenta/Adding an Attachment ADAMS vam omogoča tudi da, dodajate dokumente h koledarju bivališč vsak mesec posebej. Na primer, da želite dodati trening ekipe ali razpored tekmovanja. 1. Kliknite znak + poleg bivališča v drevesu/in the tree. 2. Kliknite znak + poleg tekočega leta.

3. Kliknite začetni mesec, da odprete stran s koledarjem. 4. Kliknite gumb za Dodaj priponko/Add an attachment.

5. Kliknite gumb za iskanje/Browse.

Stran 59 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

6. Premaknite se do dokumenta in ga izberite, če ga želite pripeti in kliknite gumb Odpri/Open.

7. Izberite začetni datum/Start Date in datum veljavnosti/Expiry Date. Stran 60 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 8. Lahko vnesete tudi besedilo z opisom, če se tako zahteva. 9. Kliknite na Pripni in gumb za nadaljuj/Attach and Continue.

9.3.2. Pregledovanje priponk/Viewing Attachments 1. V rubriki/section za pripenjanje bivališča kliknite znak za sponko in lahko pregledujete pripeti dokument. 9.3.3. Urejanje veljavnosti priponke/Editing the Validity Period of the Attachment 1. V rubriki/section Pripenjanje bivališča kliknite na ime dokumenta. 2. Spremenite datum začetka in poteka veljavnosti na želeni termin. 3. Kliknite shrani in nadaljuj/Save and continue.

Stran 61 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

9.4.

Athlete Quick Reference Card

ADAMSOV KRATEK PRIROČNIK ZA ŠPORTNIKE/ADAMS QUICK REFERENCE CARD FOR ATHLETES Zahtevajte vaše uporabniško ime in geslo od vaše Pošljite vaši ADO (vaši skrbniški organizaciji) e- pošto ADO. z vašega e-naslova, ki ste ga vpisali v vaš zadnji obrazec za bivališče. Log into ADAMS on the Internet.

Update your Profile and set your Preferences

  

Pojdite na: https://adams.wada-ama.org. Vnesite vaše novo uporabniško ime in geslo. Kl i kni t e [ p rij avi s e /lo gin ] Ko se prijavite prvič, se prikaže informativni obrazec. o Preberite sporočil a o Za potrditev vtipkajte vaše geslo o K l i k ni t e [ S p r ej m e m / A c c e p t ]Kliknite [Moj profil/My Profile] za morebitno dopolnitev Za nastavitev vaših osebnih nastavitev/Preferences kliknite na vaše ime, ki je prikazano v desnem gornjem kotu glave/header na domači strani Prilagodite geslo/Password, izberite jezik in se odločite ali želite prejemati obvestila na vaš e-naslov (kot je opredeljen v vašem profilu), če je to potrebno Vaša skrbniška organizacija/Custodian organisation nima dostopa do (pregledovanje/urejanje) vaših podatkov o bivališču, ki niso bili prijavljeni/not submitted, razen če jim sami izrecno ne odobrite dostopa s tem, da preverite ustrezno okno Kliknite [Save] za shranitev vaših sprememb Open your whereabouts session.  Your Whereabouts Control Panel

Kliknite [Moje bivališče/My whereabouts] na domači strani Vaša stran za bivališče se odpre s prikazom koledarja v tem četrtletju in navigacijskim podoknom/side navigation pane

Iz Nadzorne plošče za bivališče/ Whereabouts Control Panel lahko prijavite vaše bivališče, oblikujete nove opise lokacije, izpolnite svoj koledar in pregledujete pretekle spremembe. Ta nadzorna plošča je dosegljiva tudi s klikom na ustrezno četrtletje na vašem drevesu/ tree. Opisi lokacije so shranjeni profile krajev, kjer se pogosto nahajate. Obvezni/mandatory opisi lokacije vključujejo vaš dnevni naslov (kjer prespite), kraj vašega treninga in naslov za pošto. Opisi lokacije so veljavni samo za četrtletje v katerem so bili oblikovani. Kljub temu pa je možno kopirati opise lokacij/ Copy location descriptors iz prejšnjih četrtletij/Quarters. Opisi lokacij zgolj opisujejo lokacijo in ob času oblikovanja niso več povezani z začetnim in končnim časom.

Mandatory location descriptors

Ustvariti morate štiri (4) obvezne opise lokacije ali pa to

Stran 62 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 kategorijo označiti kot da ni v uporabi/“not applicable” (naveden mora biti razlog) 1. 2.

KORAK: Ustvari obvezne/mandatory opise lokacije. KORAK: Ustvari kakršnekoli druge opise lokacije.Iz Nadzorne plošče za bivališče/Whereabouts Control panel kliknite Ustvari/Create za ustrezne opise lokacije. V glavnem oknu se odpre obrazec. Izpolnite etiketo, kategorijo in naslov za enega od krajev, v katerem se boste nahajali v tem četrtletju. (* to je obvezno polje) Shranite [Save and go back] in se vrnite na Nadzorno ploščo za bivališče /Whereabouts Control panel in končajte druge obvezne opise lokacij ali Ponovite navedene korake za druge kraje, ki jih boste dodajali na vaše obrazce za bivališče za naslednje četrtletje. [Shranite in oblikujte vnose/Save and create entries] za izpolnitev koledarja.

 Če potujete za ves dan ali več: ustvarite naslednji opis lokacije za dnevni naslov/“Daily residence” (Kliknite [Novi opis lokacije/new location descriptor]) (I). Populate your calendar by Quarter

3.

KORAK – I Povežite opise lokacije z dnevom/datumomday/time (vključno z 1 urnim časovnim okvirom/1-hr slot) Izpolnitev za četrtletje/populate by Quarter lahko opravite:

  V drevesu/tree kliknite željeno četrtletje. Kliknite [zapolni koledar/populate calendar] na plošči/Panel. Izberite opise lokacij/location descriptor iz padajočega menija/dropdown menu. Vnesite začetni/končni čas-start/end time, preverite 1-urni časovni okvir za testiranje/1-hr testing slot-če je zahtevan in vnesite začetni čas v časovni okvir. Izberite dneve v koledarju, za katere vnos velja. Kliknite na vsak dan/each day ali kliknite na primer Sun or Mon (nedelja ali ponedeljek) za izbor večih dni. Pritisnite [ustvari vnose in končaj/Create entries and finish] za shranitev vnosov in se vrnite na Nadzorno ploščo za bivališče [Ustvari vnose in nadaljuj/Create entries and continue] za shranitev vnosov in izpolnitev koledarja. Z uporabo gumba [vstavi opis lokacije/insert location descriptor] lahko ustvarite vnose za več opisov lokacij istočasno.

Stran 63 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 (II). Izpolnite/Populate vaš koledar za vsak mesec posebey/month-by-month

3.

KORAK - II Povežite opis lokacije z dnevom/časomday/time (vključno z 1-urnim okvirom)

Namesto 3. koraka I je možno izpolniti vsak mesec posebej/ populate month by month. V razpredelnici/tree kliknite izbrani mesec pod četrtletjem. Izberite izbrani mesec pod četrtletjem. Povezuj opise lokacij z dnevi v mesecu. 

Izberi dan s klikom na okvirček za preverjanje na njegovi desni, ali pa izberi npr. vse petke s klikom na okvirček za preverjanje na vrhu stolpiča. V prostor pod mesecem klikni puščico navzdol za izbor/drop down arrow in izberite lokacijo, ki jo želite dodati izbranim dnevom Kliknite [Dodaj izbranim dnevom/Add to Selected Days]. Odpre se obrazec, kjer je možno opis lokacije povezati z začetnim/končnim časom in kjer se lahko označi 1-urni časovni okvir/1-hour testing slot. Pritisnite [Izpolni koledar in končaj/Populate calendar and finish] in shranite vnose ter pojdite nazaj na mesečni pregled ali pa na [Izpolnite koledar in nadaljujete/ Populate calendar and continue]. Za izbris nekega vnosa kliknite modri X/blue X. Za izbris vseh vnosov za več dni kliknite okvir za preverjanje za vsak dan in kliknite [Izbriši izbrane dneve/Delete selected days]. Za posamezne vnose/one-off entries izberite dneve ali tedne, izberite [Novi posamezni vnos/New Single Entry] in izpolnite lokacijo (ki ne bo shranjena za kasnejšo uporabo). Ponovite te korake za vse tri mesece v četrtletju.

OPOMBE: Vsak dan v četrtletju mora imeti vnešen dnevni naslov/‘Daily residence’ entry. Dnevni naslov/‘Daily residence’ po pravilu obsega cel dan. 1-urni časovni okvir ne velja za poštni naslov/‘Mailing address’. Dnevno je možen samo en 1-urni časovni okvir. Submit your Whereabouts. 4. 

KORAK Predložitev Iz Nadzorne plošče za bivališče/Whereabouts Control panel kliknite na predloži [submit], da bi s tem poslal četrtletje na ADAMS. Spremembe se lahko opravijo kadarkoli, potrebno je le ponovno predložiti! (resubmit) bivališče. Ti vnosi so označeni z rdečim M. Pretekle predložitve na plošči prikazujejo (ponovne) predložitve/Submission History: zapise bivališč ob času prijave.

Stran 64 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

10. Moji nedavni testi/My Recent Tests 1. Kliknite na meni Moji nedavni testi/My recent tests

2. Prejeli boste seznam rezultatov vaših nedavnih testov in laboratorijskih raziskav, če s tem soglaša pristojna Služba za ravnanje z rezultati/ Result Management Authority.

Stran 65 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

11. Dokumenti glede Terapevtske izjeme/Therapeutic Use Exemption Documents(TUE) Pri TI/TUE gre za obrazec, ki se uporablja, ko športniki Protidopinško organizacijo/ADO zaprosijo za dovoljenje za uporabo nedovoljene snovi. Z uporabo ADAMS-a lahko ustvarite, izpolnite in predložite naslednje obrazce: -

TI/TUE

-

TI/TUE za Astmo

-

Izjavo o uporabi/Declaration of Use

Ti obrazci so opisani v naslednjih poglavjih. Prosimo, bodite pozorni, da v ADAMS-u ne smete več ustvarjati skrajšanih TI/Abbreviated TUEs. Kot športnik lahko oblikujete različne vrste TI/TUE samostojno, lahko pa se tudi odločite, da vam pomaga skrbniško organizacijo, da TI vnese namesto vas. Lahko prav tako zaprosite v ADAMS-u imenovanega zdravnika za športnike, ki ima dostop do vašega zdravstvenega kartona, da ustvari in predloži, oziroma dopolni zdravniške podatke za vas. V tem primeru morate poslati uradno zahtevo na vašo skrbniško organizacijo.

11.1.

Izjava o jemanju/Declaration of Use (DoU)

[citirano iz Standardov za Terapevtske izjeme 2009/STANDARD FOR TUE 2009]: Znano je, da se nekatere snovi, ki so na Seznamu prepovedanih snovi, pogosto pojavljajo med populacijo športnikov za zdravljenje bolezenskih stanj. Za potrebe nadzora teh snovi, ki se uporabljajo na način, ki ni prepovedan, zadostuje navadna izjava o jemanju. Deklaracija mora vsebovati diagnozo, ime snovi, odmerjena doza, ime in naslov za stik pristojnega zdravnika.

Poleg tega mora športnik prijaviti jemanje te snovi na Obrazcu za kontrolo dopinga/Doping Control Form.

Stran 66 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 Uporabniki-športniki lahko ustvarijo obrazec za Izjavo o jemanju/Declaration of Use sami tako, da izberejo obrazec iz menija navpične razpredelnice/dropdown menu v rubriki športne razpredelnice/tree.

Športniki

lahko

pregledujejo

svoje

DoJ/DoU’s

v

njihovi

razpredelnici/drevesu. 11.1.1.Oblikovanje Izjave o jemanju/ Creating a Declaration of Use 1. Pojdite na drevo/tree section.

2. Izberite Izjava o jemanju/Declaration of Use iz novega padajočega seznama /New drop down list. 3. Izpolnite vsa zahtevana polja (z *): preverite Opis polj/Fields descriptions spodaj, če želite več podrobnosti.

Stran 67 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

Stran 68 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 I. II.

Preverite svoj šport/discipline. Izberite Športno organizacijo/Sporting Organization iz seznama. Vnesite prve tri (3) črke in pritisnite na povečevalno steklo. Dobili boste organizacijo, ki ji posredujete IoJ/DoU.

III.

Če je potrebno specificirajte prireditev pod Naziv tekmovanja/Competition name

IV.

Registrirani seznam za testiranje(RST)/Registered Testing Pools navpični izbor prikaže seznam vseh RST/RTP’s, na katere ste uvrščeni kot športnik. Izberite ustreznega za IoJ/DoU.

V.

Informacija o vašem zdravniku/physician: vstavi priimek zdravnika/Medical Practitioner’s Last Name, ime, lastno ime/first name , kvalifikacijo in zdravstveno specializacijo/Qualification & Medical Specialty, Naslov, Dražavo, regijo, telefon in e-pošto. Posredujte vsaj eno telefonsko številko. [Vaša športna organizacija ima možnost, da nekatera polja zahteva kot obvezujoča – ime/priimek, država, mesto, telefon v službi]

VI.

Zdravstveni podatki/Medical information: a) Izberite diagnozo na seznamu diagnoz (na seznamu so najbolj pogoste diagnoze.) Če vaša diagnoza ni na seznamu izberite drugo/“Other, please specify” in vnesite diagnozo v polju za opis diagnoze/Diagnosis description field. b) Vnesite Zdravniške preglede/Medical exams/tests, ki ste jih opravili in kakršnekoli druge informacije

VII.

Specificiraj zdravilo/medication: c) Izpolnite specifično ime zdravila, pogostnost jemanja d) Izberite ustrezno Prepovedano snov/Prohibited Substance iz padajočega seznama/dropdown list e) Izpolni doziranje/dosage in izberi enoto f) Izberi pot/način jemanja g) Neobvezno vnesi predvideno trajanje zdravljenja in datum(e) začetka jemanja zdravila z uporabo koledarja [ikona za koledar je za izbor enega datuma za dodajanje na seznam in gumb/ ‘-‘ button se uporablja za brisanje datuma] h) Pod Pogoji in komentarji/Conditions podaj svoje pripombe. Stran 69 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

4. Prijavite svojo IoJ/DoU s klokom na gumb Izjavljam/Declare. Po prijavi športna organizacija samodejno prejme obvestilo o vaši prijavi IoJ/DoU. Za končanje vaše prijave IoJ lahko kasneje uporabite tudi gumb za shranjevanje/Save. 11.1.2. Use

Dostop do shranjene Izjave o jemanju/Access to a Saved Declaration of

Športniki - uporabniki Športniki lahko pregledujejo vse Izjave o jemanju ne glede na status. Veljajo trije statusi: Ni prijavljeno/Not Declared, Prijavljeno/Declared in Preklicano/Cancelled. Ureja se lahko zgolj Izjava o jemanju, ki ima status Ni prijavljeno/“Not Declared”. Če je status Izjave o jemanju Prijavljeno/“Declared”, lahko športniki prijavo zgolj prekličejo “Cancel”. Športnikovi zdravniki - uporabniki Športnikovi zdravniki lahko pregledujejo vse Izjave o jemanju/Declaration of Uses za športnike, za katere jim je bil odobren dostop v ADAMS, ne glede na status. Urejajo lahko samo Izjavo o jemanju, ki so jo ustvarili sami ali pa športniki, če je status Ni prijavljeno/“Not Declared”.

Stran 70 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 Organizacije z dostopom do športnikov/Organizations with access to the athlete 1. Če je Izjavo o jemanju/Declaration of Use ustvarila organizacija: -

Lahko ureja Izjavo o jemanju/Declaration of Use, če Ni prijavljena/“Not Declared”.

-

Kadar je Izjava o jemanju/Declaration of Use Prijavljena/“Declared”, lahko ureja vsa polja razen polja za Zdravstvene podatke/Medical Information Section fields.

-

Kadar je Izjava o jemanju/Declaration of Use Preklicana/“Cancelled” lahko pregleduje samo Izjavo o jemanju/Declaration of Use.

2. Če organizacija ni ustvarila Izjave o jemanju/Declaration of Use: -

Lahko pregleduje IoJ/DoU le , če je Prijavljena/“Declared” ali Preklicana/Cancelled”

3. WADA -

WADA uporabniki s dostopom do športnika lahko pregledujejo vse Izjave o jemanju/Declaration of Use’s ne glede na status.

-

Če je Izjavo o jemanju/Declaration ustvarila WADA, potem mora slediti istim pravilom kot druge organizacije

11.2.

TI za astmo/TUE for Asthma (AST)

[citirano iz Standardov za TI 2009/STANDARD FOR TUE 2009]: Minimalne zahteve, da se lahko zdravstveni karton uporabi za TI/TUE postopek v primeru astme in njenih kliničnih variant so: Karton mora odražati trenutno najboljšo medicinsko prakso, ki zajema: a. popolno medicinsko preteklost b. temeljito poročilo o kliničnih preiskavah s posebnim poudarkom na dihalnem sistemu/respiratory system c. poročilo o spirometriji z meritvami Volumen prisilnega izdiha/Forced Expiratory Volume v 1 sekundi (FEV1) d. če gre za prisotnost ovire za zrak, se spirometrija ponovi po inhalaciji kratkotrajno delujočega Beta-2 Agonista zaradi prikaza reverzibilnosti bronhialne zapore/to demonstrate the reversibility of bronchoconstriction e. če ne gre za reverzibilno zaporo zraka/reversible airway obstruction, se zahteva test spodbujanja bronhijev/bronchial provocation, da se s tem ugotovi prisotnost hiperodzivnosti na zračne poti/presence of airway hyper-responsiveness f.

točno ime, specializacija, naslov (vključno s telefonom, e-pošto, faksom) zdravnika, ki je opravil pregled

Stran 71 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 Športniki uporabniki lahko ustvarijo obrazec za TI za astmo/TUE for Asthma sami tako, da izberejo obrazec iz padajočega menija/dropdown menu v rubriki športnikovega drevesa/tree. Športniki uporabniki lahko pregledujejo vse TI za astmo/AST’s iz njihovega drevesa/tree. Status, ki ga ima TI za astmo/TUE for Asthma, je odvisen od statusa Zdravstvenega kartona/Medical file. 11.2.1. Oblikovanje TI za Astmo/TUE for Asthma 1.

Pojdite na drevo/ tree section.

2.

Izberite TI za astmo/TUE for Asthma iz Novega padajočega seznama/New drop down list.

3.

Izpolnite vsa zahtevana polja (z *): za več podrobnosti poglejte na stran TUE Fields descriptions spodaj.

Stran 72 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

Stran 73 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 I. II.

III. IV.

V.

Preverite vaš šport/disciplino. Izberite Športno Organizacijo iz seznama. Vnesite prve tri (3) črke in pritisnite na povečevalno steklo/magnifying glass. To je organizacija, kateri boste prijavili TI za astmo/TUE for Asthma. Specificirajte samo prireditev/datum-event/date pri Naslednje tekmovanje/Next competition and date, če je potrebno Padajoči seznam/dropdown za Registrirane sezname testiranja/ The Registered Testing Pools prikaže vse RST/RTP’s, na katere spadate kot športnik. Izberite ustreznega za TI za astmo/TUE for Asthma. Podatki o vašem zdravniku/physician: izpolnite zdravnikov priimek/Medical Practitioner’s Last Name, ime/First Name, kvalifikacijo in specializacijo/Qualification & Medical Specialty, naslov/Address, državo/Country, regijo/Region, telefon in naslov e-pošte. Posredujte vsaj eno telefonsko številko. [Vaša športna organizacija ima možnost, da nekatera polja zahteva kot obvezujoča – ime/priimek, država, mesto, telefon v službi]

VI.

Zdravstveni podatki/Medical information: opis potrebe po TUE for Asthma a) Izberite diagnozo na seznamu diagnoz (na seznamu so najbolj pogoste diagnoze.) Če vaša diagnoza ni na seznamu izberite drugo/“Other, please specify” in vnesite diagnozo v polju za opis diagnoze/Diagnosis description field Vnesite kakršnekoli dodatne informacije. b) Preteklo zdravljenje/Medical history: odgovorite vsaj na obvezna vprašanja. c) Klinične preiskave/Clinical examination: neobvezno dodajte kakršnekoli podrobnosti o kliničnih izvidih, ki se nanašajo zlasti na dihalni sistem/respiratory system. d) Vnesite podatke o Spirometriji/Spirometry (BTPS) e) Če se zahteva, kliknite na povezavo za testiranje astme/Asthma tests link in vnesite rezultate testov.

VII.

Specificirajte zdravilo/medication, ki ga boste vzeli: a) Opišite predpisane metode jemanja: preprečevanje krize/crisis prevention, pred vadbo/before exercise ali vsakodnevno jemanje/daily taken b) Izpolnite specifično ime zdravila/drug c) Izberite ustrezno prepovedano snov/Prohibited Substance iz padajočega seznama/dropdown list d) Izpolnite doziranje/dosage in izberite enoto/unit e) Vnesite pogostnost jemanja/Frequency of Administration Stran 74 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 f) Izberite pot jemanja/route of administration g) Neobvezno vnesite datum poteka veljavnosti /expiry date tako, da uporabite koledar [ikona v koledarju/calendar icon je zgolj za izbor enega datuma, ki ga dodate seznamu in gumb ‘ -‘ button je za brisanje datumov] h) Nasvet lahko poiščete na straneh z navodili o TI/TUE s klikom na hiperpovezavo za Zdravstvene informacije/Medical Information hyperlink. i)

VIII.

Pri rubriki Pogoji/Conditions in komentarji/comments navedi pripombe.

Lahko pripnete kakršnokoli datoteko ali skeniran dokument, ki vključuje vaše zdravstvene podatke: vnesite naslov in opis dokumenta, kliknite gumb za iskanje/Browse button in izberite gradivo za priponko.

4. Predložite vaše TI za astmo/TUE for Asthma s pritiskom na gumb za Predložitev vloge/Submit Application. Če bi želeli shraniti z namenom, da dokončate kasneje,

enostavno

kliknite

na

Shrani/Save.

Po

predložitvi

vaša

športna

organizacija samodejno prejme obvestilo, da prijavljate vlogo za TI za astmo/TUE for Asthma.

Stran 75 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

11.2.2. Dostop do shranjenih TI za astmo/Access to a Saved TUE for Asthma Športniki - uporabniki Športniki lahko pregledujejo vsako TI za astmo/TUE for Asthma, ki so jo ustvarili sami ali jo je nekdo drug zanje ne glede na status. Poleg tega imajo športniki vedno možnost, da uredijo ali prekličejo Ti za astmo/TUE for Asthma, kadar še ni prijavljena/‘not declared’ ali ni predložena/‘not submitted’ ali je nepopolna/‘incomplete’. Kadar je v statusu nepopolna/‘incomplete’, jo je še vedno možno urejati vse, razen statusa Zdravstvenega kartona/Medical file status. WADA in organizacije, ki imajo dostop do športnikovih podatkov, imajo pravice do dostopa tudi glede TI za astmo/TUE for Asthma, podobno kot pri IoJ/DoU. Vaš športni zdravnik lahko dostopa tudi do vaših TI za astmo/TUE for Asthma ne glede na njen status ter ga lahko ureja ali prekliče, če njegov status Ni predložen/“Not submitted”, Ni prijavljen/“Not declared” ali Ni popoln/“Incomplete”. Za več podrobnosti se obrnite na vašo skrbniško organizacijo/Custodian organization.

11.3. TU/TUE (TUE) TI/TUEs (prej Standard TI/TUE) se uporablja za snovi, ki niso predhodno potrjene s strani ADO ali WADA. 11.3.1.Vloga za TI/Applying for a TUE 1. Pojdite na glavno drevo/tree section. 2. Izberite TI/TUE iz Novega padajočega seznama/New drop down list.

3. Izpolnite vsa zahtevana polja (z *): za več podrobnosti poglejte Fields descriptions spodaj.

Stran 76 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

Stran 77 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 I. II.

Preverite vaš šport/disciplino. Izberite Športno Organizacijo iz seznama. Vnesite prve tri (3) črke in pritisnite na povečevalno steklo/magnifying glass. To je organizacija, kateri boste prijavili TI za astmo/TUE for Asthma.

III.

Specificirajte samo prireditev/datum-event/date pri Naslednje tekmovanje/Next

IV.

Padajoči seznam/dropdown za Registrirane sezname testiranja/ The Registered Testing Pools prikaže vse RST/RTP’s, na katere spadate kot športnik. Izberite ustreznega za TI/TUE.

V.

Podatki o vašem zdravniku/physician: izpolnite zdravnikov priimek/Medical Practitioner’s Last Name, ime/First Name, kvalifikacijo in specializacijo/Qualification & Medical Specialty, naslov/Address, državo/Country, Regijo/Region, telefon in naslov e-pošte. Posredujte vsaj eno telefonsko številko. [Vaša športna organizacija ima možnost, da nekatera polja zahteva kot obvezujoča – ime/priimek, država, mesto, telefon v službi]

VI.

Zdravstveni podatki/Medical information: a) Izberite diagnozo na seznamu diagnoz (na seznamu so najbolj pogoste diagnoze.) Če vaša diagnoza ni na seznamu izberite drugo/“Other, please specify” in vnesite diagnozo v polju za opis diagnose/Diagnosis description field. Vnesite kakršnekoli dodatne informacije. b) Vnesite zdravstvene /Medical preglede ali teste, ki ste jih opravili ter kakršnekoli dodatne informacije.

VII.

Specificiraj zdravilo/medication: a) Izpolni specifično ime zdravila, pogostnost jemanja. b) Izpolnite ustrezno prepovedano snov/Prohibited Substance. Vnesite vsaj tri (3) črke imena in poiščite ustrezno snov iz baze podatkov s klikom na povečevalno steklo. c) Izpolnite doziranje/dosage in izberite enoto d) Izberite pot/način jemanja e) Vnesite datum poteka veljavnosti (datumi poteka so za zdravila/medication) f) Pod pogoji in komentarji navedite kakršnokoli pripombo.

VIII.

IX.

Lahko pripnete kakršenkoli dosje ali skeniran dokument, ki vključuje vaše zdravstvene podatke: vnesite naslov in opis dokumenta, kliknite gumb za iskanje/Browse button in izberite gradivo za priponko. Vnesite kakršnokoli razpoložljivo informacijo. Stran 78 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 4. Predložite vašo TI/TUE elektronsko s klikom na na gumb za Predloži vlogo/Submit Application. Po predložitvi športna organizacija samodejno prejme obvestilo o vaši prijavi. TI/TUE. Gumb shranite/Save lahko uporabite za kasnejšo dopolnitev vaše TI/TUE. 5. Lahko uporabite gumb za ustvari obrazec za prijavo/Generate Application Form za tiskanje izpolnjenega obrazca vaše vloge potem, ko ste jo predložili po elektronski poti.

[V kolikor status ni Potrjen/Approved, Zavrnjen/ ali Preklican/Cancelled] 6. Status vaše vloge lahko pregledujete kadarkoli s tem, da izberete TI/TUE iz vašega drevesa/athlete tree na levi strani monitorja. [Urejanje je mogoče samo, če je status vaše vloge za TI/TUE: Ni predloženo/Not Submitted ali Ni popolno/Incomplete]. 7. Ko se status TI/TUE spremeni v potrjeno/Approved, boste imeli možnost natisniti potrdilo o prejemu TI/TUE Receipt hard copy.

S klikom na Ustvari potrdilo o prejemu TI/Generate TUE Receipt boste sprožili oblikovanje PDF datoteke/invoke PDF file znotraj delovnega področja sistema. Natisnete ga lahko s klikom na PDF tiskalnik ikono/PDF Printer icon.

Stran 79 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2

11.4.

Polja za TI /TUE Fields

a) Šport/Disciplina: to polje je kopirano iz zavihka o športnikovi panogi v zavihku o njegovi identiteti/athlete sport identity tab. V primer, daje prazen, vas prosimo, da pregledate športnikov zavihek o športu/discipline. b) Naslednje tekmovanje/competition in datum: Se izpolni, če je TI/TUE za specifično prireditev. c) Športna organizacija: Organizacija, kateri je bila T/TUE predložena d) Podatki o vašem zdravniku: Informacija o zdravniku, ki je predpisal zdravilo. e) Zdravstvne informacije/Medical Information: podatki o diagnozi i.

Diagnoza: Navedite najbolj pogoste diagnoze. Če športnika ni na seznamu, izberite Drugo! Prosimo, preciziraj/ “other please specify” in vnesite podrobnosti v polje za opis diagnoze/Diagnostic description field (obvezno v tem primeru).

ii.

Opis diagnoze: v primeru, da ste izbrali Drugo, prosi, preciziraj/ “other please specify” mora to polje posredovati natančni opis diagnoze.

iii.

Opravljeni zdravstveni pregled-test/Medical Exam/Test Performed: naštejte zdravstvene preglede in testiranja, ki ste jih opravili zaradi diagnoze.

iv. Dodatne informacije: kakršnekoli dodatne informacije o zdravstvenem stanju f) Zdravstvene informacije/Medical Information: v.

Specifično ime snovi: ime zdravila

vi.

Pogostost jemanja: pogostost jemanja zdravila

vii.

Datumi jemanja: datumi jemanja snovi

viii. Prepovedana snov/Prohibited substance: ime prepovedane snovi, glede na prepovedani seznam WADA, ki jo vsebuje zdravilo. Lahko dodate toliko prepovedanih snovi, kot je potrebno.

Stran 80 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada


Navodila za uporabo – Športniki Verzija 2.2 -

Za izbor snovi: vnesite prve tri (3) črke in pritisnite na povečevalno steklo/magnifying class. Sistem bo podal seznam ustreznih snovi, iz katerega lahko izberete.

ix.

Doziranje/Dosage: doziranje prepovedane snovi

x.

Pot-način jemanja: način/pot jemanja zdravila. To polje je potrebno izpolniti potem, ko ste že vnesli prepovedano snov, ker se lahko zelo razlikuje glede na snov.

xi.

Pogoji in komentarji: kakršenkoli komentar o zdravilih, ki bi ga želeli dodati.

xii.

Dodajte zdravilo: lahko dodate toliko zdravil, kot je potrebno

12. Tehnična pomoč WADA je poskrbela za tehnično pomoč (Helpdesk), ki je na voljo uporabnikom sistema ADAMS. Nahaja se v Québecu v Kanadi, uradne ure so od ponedeljka do petka (9:00 – 17:00 EST, to je -6h CET – Slovenija, kar pomeni 3.00 – 11.00 za nas). Izven uradnih ur je na voljo preko glasovne pošte (voice mail) ter na naslovu e-mail adams@wada-ama.org. Za klice iz Severne Amerike pokličite: (866) 922-3267 (1-866-92-ADAMS) Za vse ostale velja telefonska številka: +1 (514) 904-8800 Za spremembo vašega gesla ali katerih koli drugih podatkov, ki se nanašajo na vaš osebni račun v sistemu ADAMS, se obrnite na ADAMS administratorja vaše organizacije (kontaktne informacije najdete v zavihku »Varnost« (Security).

Stran 81 od 81 World Anti-Doping Agency 800, Square Victoria, Suite 1700 Montréal, QC H4Z 1 B7 Tel. +1 514 904 8800 Fax +1 514 904 8650 email: adams@wada-ama.org

Canada

/ADAMS_NAVODILA_ZA_SPORTNIKE  

http://www.sloado.si/fileadmin/dokumenti/ADAMS/ADAMS_NAVODILA_ZA_SPORTNIKE.pdf