Orestadavis 4 marts 2016

Page 1

OVER 100 ØRESTADBØRN UDEN SKOLE

>Side 2-3

BØRN VIL GØRE ØRESTAD SJOVERE AT BO I KOMMUNEN HAR SVIGTET ØRESTAD

> Side 10

>Side 8-9 LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOOMRÅDER | 11. ÅRGANG #04 | 4. MARTS 2016

NY CAFÉ MED KVALITETSKAFFE

>side 3

Emma Lindgren er cofee shop manager på ORANGO, og kan hjælpe gæsterne med at riste kaffebønner og gemme ’opskriften’ i ristemaskinens hukommelse. ORANGO ligger på Ørestads Boulevard i bunden af Copenhagen Towers, og lige ud til den nye atriumgård mellem hotel og kontortårn, med 60 høje oliventræer.

STORE FASTELAVN’ER

>side 13

Der bliver festet igennem til fastelavn i Ørestad. Både i field’s, naturcenteret og i parkerne. Mere end 300 festligt og farverigt udklædte børn og voksne var mødt op til tøndeslagning i Byparken Emiliana på otte år vandt præmien for den bedste udklædning.

KULTURDAG I FARVER

>side 13

Ørestad Kulturdage bliver til én kulturdag og alle aktiviteter samles ét sted - i Byparken 20. august i år. ”Vi vil gerne rykke aktiviteterne tættere sammen. Blandt andet for at aktører og beboere kan møde hinanden på tværs af de tre bydele, forklarer koordinator for årets ØX16, Arendse Noes Jørgensen.

Ørestad Avis bliver nu omdelt af PostDanmark.

Sig farvel til nej-tak mærket

Vi er din lokale mægler i Ørestad

et Bestil stjek Salg is t din a r g , hvad ed du - så v lig er værd bo

Sauerberg & Terndrup Ørestads Boulevard 61 C • Tlf.: 32 45 32 32

Hvis du vil være sikker på at modtage Ørestad Avis, skal du IKKE være tilmeldt ordningen “Nej tak til reklamer og gratisaviser”. Du kan melde dig fra på www.postdanmark.dk (under ‘Tilmeld Nej Tak’). Og så skal du også huske at fjerne mærket fra din postkasse.

2302@nybolig.dk Hvis boligen skal sælges! Nybolig Islands Brygge & Ørestad Vestmannagade 1 · 2300 København S 2302@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf. 3259 7749

Når du skal sælge din bolig, så spørg de lokale. Vi ved hvad din bolig er værd, og hvem der gerne vil købe den. Ring 36 30 15 55 for en gratis vurdering.

www.lokalbolig.dk


LOKALE NYHEDER

ØRESTAD AVIS | #04 | 4. MARTS 2016 NY SKØJTEHAL ÅBNER TIL AUGUST • 9. februar var der rejsegilde på Ørestad Skøjtehal i Arenakvarteret. Og til august står den nye skøjte- og ishockeyklub Copenhagen Lions klar til at byde de første børne- og

ungdomsmedlemmer velkommen. Klubben skal som noget nyt stå for driften af hallen, og målet er at holde åbent hver dag året rundt, sagde Mogens Friborg, formand for Copenhagen Lions, ved rejsegildet. Klubben vil

2

organisere både ishockey, kunstskøjteløb og såkaldt sledgehockey i Ørestad. Ørestad Skøjtehal bliver en særligt innovativ, skøjtehal med f.eks. ’tumlebane’ for de mindste og en løbegang rundt om ishockeybanen.

Kommunalt fedtspil:

Nu er der utryghed og strid mellem forældregrupper i Ørestad - Vi vil vide alt om Ørestad

Ørestad Avis Slusevej 3 2300 København S. Telefon: 31 15 30 40 redaktion@oravis.dk annonce@oravis.dk www.oravis.dk Udgiver: Towns Media CVR 29253315 Ansv.havende redaktør: Lars Greir Art Director: Chris Adam Oplag: 5.556 Tryk: Trykkeriet Nordvest, Holbæk Distribution: PostDanmark Omdeling: Husstandsomdeles i Ørestad samt kvarterer langs Røde Mellemvej og Kongelundsvej 1-360. Hent en avis: Café 8tallet, Centerkiosken, Ørestad Bibliotek, Ørestad Skole, Ørestad Gymnasium, home Ørestad, Solvang Kirke, DR, Mikado House.

Skolestart på Ørestad Skole 2014. Allerede dengang fik forældrene at vide, at det var slut med at deltage i morgensamlingen om fredagen. Der var ikke længere plads til dem i salen.

I efteråret 2014 blev der afsat penge til byggeriet af Kalvebod Fælled Skole, men skolen åbner tidligst i 2018. Kommunen sparede millioner på at udskyde skolebyggeriet et par år, men nu kommer tømmermændene. Allerede i dette forår har 100 Ørestadbørn ingen steder at gå i skole og fritidsordning i Ørestad, og forældregrupper skændes nu om, hvilke børn der skal fragtes i busser til andre skoler udenfor bydelen. Problemmet forværres de kommende år • Flyt udskolingsbørnene! Flyt Kalvebod Fælledbørnene! Lad fritidshjembørnene tage på udflugt hver dag! Der er mange argumenter og forslag i spil blandt forældrene i Ørestad i disse uger. Baggrunden er at Ørestad Skole ikke kan rumme flere elever, og allerede til maj står med mindst 100 børn, som der ikke er plads til. Samtlige lokaler er i brug. Forældre, skoleledelse, lærere og pædagoger har været klar over problemet i lang tid, og forsøgt at få Børnog Ungeforvaltningen til at fremlægge nogle løsninger. Men først for to uger siden meddelte Børn- og Ungeforvaltningen at man til august vil flytte omkring 120 børn ud af Ørestad Skole. Og at udflytterne skal være de i alt fem 0.-2. klasser som går

Skribenter: Lars Greir, Tobias Linneman Ewé, Louise Raaschou, Henriette Kragh Jacobsen Fotos og illustrationer: Janek Mastek, Skanska, Mangor & Nagel, Naturcenter Amager, Mads Oddershede/DOF Forsidefoto: Foto fra ‘Ørnedag’ på Diget i Kalvebod Fælled forleden. Arrangør var DOF UNG, som er Danmarks Ornitologiske Forenings ungdomsafdeling.

Næste udgivelsesdage: 1. april 15. april 29. april 27.maj 10. juni 24. juni 5. august Få flere lokale nyheder og deltag i debatten på www.oravis.dk

“Havde vi vidst, at tvungen skoleskift var et af vilkårene, havde dem, der har råd, måske sendt deres børn på privatskole, og nogen havde måske bosat sig et helt andet sted”, mener Marie Bonavida, forælder til at barn på Kalvebod Fælled Skole.

i Kalvebod Fælled Skole til august. Skolen har i to år lånt lokaler på Ørestad Skole, fordi deres egen skole først står færdig i 2018. På et møde med forældrene 23. februar fremlagde forvaltningen to løsningsforslag: To års skolegang på en separat afdeling på Dyvekeskolen i Urbanplanen. Eller midllertidig pavillonskole på parkeringspladsen bag Field’s. Alle har vidst det Udmeldingen har skabt voldsom frustration blandt forældrene til Kavebod Fælledbørnene. ”Kommunen HAR kendt til problemet. De er blevet gjort opmærksomme på, at dette af både Ørestad Skole og Kalvebod Fælled Skoles (KFS) forældre allerede for to år siden. KFS forældre har desuden presset på for en løsning allerede siden august. Alligevel vælger de først at begynde at finde en løsning i oktober - og at informere os i midten af februar. I mellemtiden er skoledistriktet til Ørestad Skole blevet indsnævret netop pga. pladsmangel, så INGEN har været uvidende om at problematikken ville opstå”, skriver fen forælder, Kathrine Jul Chercka, på den omfattende facebook-debat om skolemangel på Ørestadgrupperne. De små eller de ældste

Forældrene i Ørestad Syd kæmper nu hårdt for i det mindste at få en pavillonskole så tæt på Ørestad Syd som muligt. Andre forstår ikke, at forvaltningen vil flytte de mindste børn ud af byen, og ikke de ældste, når det nu skal være. Det har vi overvejet, men udskolingsbørnene har selv været ’hjemløse’ og udsat for skoleskift to gange, dengang Ørestad skole skulle bygges”, sagde områdechef i Børn- og Ungeforvaltningen, Svend Alleslev, på mødet 23. februar. Ny bombe: Ikke plads til 100 nye skolestartere Få dage efter mødet med forældrene på Kalvebod Fælled Skole, faldt endnu en bombe. På grund af pladsgarantien i daginstitutionerne skal omkring 100 5-årige Ørestadbørn allerede tilbydes en plads i fritidsordningen på Ørestad Skole den 2. maj. Der er altså behov for plads til 100 børn allerede om to måneder, og ikke først til august, hvor forældrene til Kalvebod Fælledbørnene fik at vide, at de skulle flytte. Flytning allerede inden maj? Skolebestyrelsen på Ørestad Skole kan ikke se andre løsninger, end at Kalvebod Fælled Skole flytter allerede senest 1. maj ’for at skabe plads til de 100 børnehaveklassebørn, som vi skal tage imod

2. maj og sikre en god og tryg skolestart som Ørestad Skole er forpligtet til’. ”Det undrer os derfor at Kalvebod Fælled Skoles forældre er blevet informeret om at de først skal flytte efter sommerferien,” skriver formand for skolebestyrelse, Monica Hammer, i et åbent brev til Børn- og Ungeudvalget. ”Der er simpelthen ikke plads i bygningen til at huse to skoler samt førskolebørn fra den 2. maj. Børne – og ungdomsudvalget skal træffe beslutning om at Kalvebod Fælled Skole flytter inden 1. maj. Ellers bliver I nødt til at finde en alternativ løsning for børnehavebørnene indtil Kalvebod Fælled Skole flytter ud”, står der i brevet. Det bliver værre Ørestad Skole er bygget som en 3-spors skole men har i flere år optaget mellem 4 og 6 børnehaveklasser, og antallet af børn indenfor distriktet ser kun ud til at stige. Om få år flytter mange familier f.eks. ind i det nye Bellakvarter. Skolen har idag elever op til 7. klassetrin. Der går altså ingen børn ud af skolen i før juni 2018. Dertil kommer en fritidsrodning for 0. – 3. klassetrin og en fritidsklub for 4.-6. klassetrin, som deler lokaler med skolen. Alle 31 basislokaler er nu optaget. Forældrene i Ørestad Skoles skolebestyrelse er ikke i tvivl. Hvis man

skal undgå utryghed blandt børnene og skænderier mellem forældregrupper i Ørestad, skal skolekapaciteten udvides hurtigst muligt: ”Det må nu være på høje tid, at de ansvarlige folkevalgte på Københavns Rådhus vågner op og udviser lidt rettidig omhu. Der må og skal handles nu, og vi appellerer som samlet skolebestyrelse derfor til, at Københavns Kommune sætter gang i opførelsen af den tredje skole, som det oprindeligt har været planlagt at bygge i Ørestad,” skriver Jacob Schiff, som er skolebestyrelsesmedlem.

“Det er vel overflødigt at nævne, at vi som forældre og skolebestyrelse har meget vanskeligt ved at se rimeligheden i at køre Ørestad Skoles, Kalvebod Fælled Skoles eller kommende børnehaveklassebørn rundt i København i turistbusser indtil sommerferien, fordi man i forvaltningen ikke har håndteret denne udfordring i tide?” skriver Jacob Schiff og Louise Juul Østergaard, forædre i skolebestyrelsen, i et debatindlæg i denne Ørestad Avis. Se side 8.

Ørestad Avis bliver nu omdelt af PostDanmark.

Sig farvel til nej-tak mærket

Hvis du vil være sikker på at modtage Ørestad Avis, skal du ikke være tilmeldt ordningen “Nej tak til reklamer og gratisaviser”. Du kan melde dig fra på www.postdanmark. dk (under ‘Tilmeld Nej Tak’). Og så skal du også huske at fjerne mærket fra din postkasse. Du kan stadig undgå reklamerne ved at skifte til mærket ‘Nej tak til reklamer’.


3 ØRESTAD AVIS | #04 | 4. MARTS 2016 FIND DIN EGEN RISTNING PÅ ORANGO • I Copenhagen Towers er café ORANGO åbnet med bl.a. eget kafferisteri, hvor man kan få lagret sin personlige favoritristning. ORANGO ligger på Ørestads

at riste kaffebønner og gemme ’opskriften’ i ristemaskinens hukommelse. ”Vi har arbejdet meget med at finde de helt rigtige kaffesorter, både til espresso, filterkaffe og Aeropres kaffe,” siger hun.

Boulevard i bunden af Copenhagen Towers, og lige ud til den nye atriumgård mellem hotel og kontortårn, med 60 høje oliventræer. Emma Lindgren er cofee shop manager på ORANGO, og kan hjælpe gæsterne med

Kaffen kommer blandt andet fra Indonesien, hvor BC Hospitality Group har været med til at opbygge det bæredygtige kaffemærke Orangutang. En del af indtægterne går til beskytte bestanden af orangutanger på Sumatra.

Politikere om skolesituationen: For dårligt - men vi må se fremad Det er for ringe, at kommunen ikke har opdaget hvor stort behovet for skoler er i Ørestad. Men der er ikke så meget at gøre ved den aktuelle udflytning, siger politikerne • Der er heftig aktivitet i Børn’ og Ungeforvaltningen op til næste udvalgsmøde 9. marts, hvor skolesituationen i Ørestad er sat på dagsordenen. Både politikere og embedsfolk mærker den store opmærksomhed om sagen fra Ørestadborgere, og efter sigende arbejder forvaltningen i disse dage på at finde bedre og alternative løsninger på pladsproblemerne.

i busser. ”Vi har fået information om at alternativet, som er en pavillonskole ved field’s, vil koste kommuen 20 mio. kroner, og det er for mange penge. Men nu har vi bedt forvaltningen om et detaljeret budget og om muligt flere alternativer, gerne 2-3 stykker,” siger Nishandan Ganesalingam (K), som er medlem af udvalget.

og få morgenmad og hvor bussen kører f.eks. kl. 7.45. Om eftermiddagen kører, der så bus fra Dyvekeskolen til opsamlingstedet kl. 14, 15 og 16, så der er forskellige muligheder for at komme hjem for børnene,” siger Klaus Mygind. Pengene til den midlertidige skoleløsning skal bevilges i den såkaldte overførselssag, hvor politikerne, der er med i aftalen om budget 2016 bestemmer, hvad overskuddet fra Københavns regnskab for 2015 skal bruges til. Disse forhandlinger foregår i ugerne efter påske.

Opsamlingssted i Ørestad Flere alternativer Men som sagen står nu, er Klaus Mygind (SF) anbefaler politikerne i Børn- og Un- også Dyvekeløsningen, men geudvalget alle enige om, vil finde penge til at gøre løsat anbefale den løsning, der ningen mere spiselig. betyder at Kalvebod Fælled ”Man kan tænke sig at friSkoles omkring 100 børn i to tidsdelen er i Ørestad. Man år skal gå i skole i deres egen kan tænke sig, at der om afdeling af Dyvekeskolen i morgenen er et opsamlingsUrbanplanen. Og transpor- sted i Ørestad, som der er på hvor teres Stem frem og tilbage til og udflytterbørnehaver, personligt på Klaus Mygind fra deres hjem i Ørestad Syd børnene kommer og kan lege · Kortere ventetid til daginstitutioner i Ørestaden

Der var stor utilfredshed og mange kritiske spørgsmål, da forældrene til børnene i Kalvebod Fælled Skole kom til ‘dialogmøde’ med Børn- og Ungeforvaltningen, og fik at vide at børnene sandsynligvis i to år skal gå på Dyvekeskolen i Urbanplanen.

· Bevar Fælleden nej til havnetunnel · Bedre kollektiv trafik · Ny parkeringsaftale for Ørestaden · Flere storbyhaver Nishandan Ganesalingam (K): · Mere indflydelse “Det er en stor fejl. at Københavns til lokaludvalgene Kommune hele tiden har været bydelene bagude imed etablering af insttutioner og skoler i Ørestad, samtidig med at man gennem sit eget selskab sælger Ørestad som en børnevenlig by. Vi ligger som vi har redt. Det er rent ud sagt en lortesag og jeg forstår forældrene i Ørestad Syd. Den mindst ringe løsning må være at vi sørger for en forbedret transport til og fra Dyvekeskolen.

Klaus Mygind (SF): Gorm Gunnersen (EL): “Hele dagsordenen om ‘færdig“Forvaltningen har meldt, at den gørelse af de nye boligområder’ er klart billigste løsning indebærer fortsat ikke god nok. Boligbggeriet anvendelse af den ledige kapacitet af boliger har været afhængig affor SF på Dyvekeskolen. En pavillonløsGruppeformand konjukturerne - byggeriet gik i stå ning på 20 mio. kroner har ikke fundet lydhørhed. Jeg har i udvalgets og så fik det fart på igen. Det er svært at tilpasse, og kommunen forhandlinger talt for at udmelde har ikke råd til at have tomme et større et-cifret millionbeløb til skoler stående, men den omvendte i dialog med forældrekredsen at situation nu, duer heller ikke. finde en løsning, der bedst muligt - vi tror, som på byen kan kompensere for ulemper frem Der skal findes en løsning, som vi alle kan være tilfredse med”. til færdiggørelsen af den nye skole.

RUNDVISNING Flere politikere i Børn- og Ungeudvalget har sagt ja tak til et møde og en rundvisning på Ørestad Skole på mandag 7. marts. Udvalget skal drøfte pladsmangelen for Ørestads skolebørn på sit møde to dage senere. Det er Skolebestyrelsen på Ørestad Skole, som har inviteret politikerne, og foreløbig har Nishandan Ganesalingam (K) og Gorm Gunnersen (EL) sagt ja tak til at komme.

KØBENHAVN

Ni veje og én plads skal navngives i Bellakvarter. Vejnavnenævnet har udvalgt fire danske og seks udenlandske forfatternavne

Her er navnene Vejnavnenævnet besluttede i

forrige uge at at indstille følgende navne: Emma Gads Vej (Danmark, 1852-1921) skal løbe igennem hele kvarteret i nordsydlig retning. Martha Christensens Vej (Danmark, 1926-1995) skal være navnet på den nuværende vej mellem Center Boulevard og Ørestads Boulevard, ved Hotel Bella Sky. Astrid Lindgrens Plads (Sverige, 1907-2002) skal være navnet på en plads midt i kvarteret mellem Bella Center og boligblokkene.

De øvrige mindre veje, som løber igennem hver sit delområde i kvarteret, skal have følgende navne: Gertrude Steins Vej (USA, 1874-1946). Virginia Woolfs Vej (England, 1882-1941). Michael Strunges Vej (Danmark, 1958-1986). Dea Trier Mørchs Vej (Danmark, 1941-2001). Halldór Laxness Vej (Island, 1902-1998). Nadine Gordimers Vej (Sydafrika, 1923-2014). Doris Lessings Vej (Sydafri-

En smuk og værdig afsked Aftale træffes gerne i Deres hjem Leifsgade 6 - 2300 København S www.info-bedemand.dk Email : bedemand@info-bedemand.dk

Veje i Ørestad får navn efter Stein, Strunge, Woolf, Christensen, Gad og Gordimer • Er du til Emma Gad eller Dea Trier Mørch? Virginia Woolf eller Astrid Lindgren? Det nyt kvarter omkring Bella Center skal have nye vejnavne, og en hel masse forfatternavne udgør forslagene fra kommunens Vejnavnenævn. Området omkring Bella Center vil om få år være et helt nyt kvarter med 2000 boliger. Der skal i området navngives ni veje og én plads.

BEgravelsesforretningen islands brygge Døgnvagt 32 95 75 75

ka, 1919-2013). Høring Navnene sendes nu i høring hos ejere og lejere i området samt Amager Vest Lokaludvalg. Efterfølgende skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til et eventuelt justeret forslag ud fra høringssvarene.

Allan Nielsen


LOKALE NYHEDER STRID MELLEM BELLA CENTER OG VANDLAUG • Regnvandet i det kommende Bellakvarter skal ifølge loikalplanen ledes ledes til kanalsystemer uden for kvarteret. Herunder også til kanalerne i Ørestad, som

ØRESTAD AVIS | #04 | 4. MARTS 2016 ejes og drives af Vandlauget i Ørestad. Men Bellakvarteret er ikke omfattet af Lov om Ørestad, og er derfor heller ikke medlem af vandlauget. De to parter kan ikke blive enige om en betalingsløsning, og derfor er Køben-

havns Kommune nu indtrådet som mægler. Kommunen er ikke part i sagen, men opfordrer de to parter til at indgå en frivillig aftale. Det er kommunens selskab HOFOR, der skal drive det nye ledningsnet i Bellakvarteret.

I sidste ende kan kommunen kræve at der foreligger en aftale, inden den giver den endelige udledningstilladelse. Det skriver Teknik- og Miljøforvaltningen i en indstilling til Teknik- og Miljøudvalget. Forvaltningen følger sagen.

Ny åbning i parkerings-sagaen: Mulighed for fastfryse priserne By & Havn har uddybet sine svar i nyt brev til Borgerrepræsentationen. Her nævnes muligheden for at forlænge afskrivningsperioden for parkeringsanlæggene i Ørestad • Drøftelserne om priserne på parkering i Ørestad fortsætter mellem Københavns Kommune og kommunens selskab, BY & HAVN. Senest har BR-medlem JensKristian Lütken (V) bedt By & Havn om nogle uddybende svar på det første notat om sagen, som By & Havn i januar sendte til kommunens økonomiudvalg. ”Selskabet har ikke svaret på hvilke muligheder der er for takstnedsættelser, men i stedet redegjort for at det ikke kan lade sig gøre”, sagde han blandt andet, da notatet fra By & Havn blev offentliggjort i januar. Markedsvilkår I notatet forklarer By & Havn at selskabet skal operere på markedsvilkår og ikke på kommunale ’hvile-i-sig-selv’ principper. For eksempel tages der ud-

gangspunkt i en forrentning af parkeringsforretningen på omkring 6 procent, og en afskrivningsperiode på p-anlæggene på 30 år. Jens-Kristian Lütken har blandt andet spurgt, hvordan parkeringspriserne ville udvikle sig, hvis afskrivningsperioden blev forlænget med 10 år. I det nye svar skriver By & Havn blandt andet, at: ”...anvendelse af en 40 årig afskrivningsperiode i stedet for en 30 årig afskrivningsperiode vil reducere finansieringsomkostningerne pr. parkeringsplads med ca. 1.100 kr. årligt, når der tages udgangspunkt i de i notatet opgjorte finansieringsomkostninger for privatejede parkeringsanlæg.” En åbning ”Jeg synes det mest interessante er, at det faktisk er muligt at ændre på par-

keringspriserne ved at forlænge afskrivningsperioden til 40 år. Det vil i hvert fald kunne sikre imod yderligere prisstigninger. Det ser jeg som en åbning i forhold til at kunne tage konkret fat på problemet med de skyhøje priser i Ørestad. Venstre og de øvrige borgerlige partier vil gerne gøre noget ved problemet, og nu ligger der i første omgang en løsning som vi bør gribe ud efter,” skriver Jens-Kristian Lütken i et mailsvar til Ørestad Avis. Ikke mere terrænparkering Parkeringspriserne i Ørestad optager også de Konservative på Københavns Rådhus. Partiet har tidligere foreslået at der åbnes op for mere billig parkering i gaderne eller åbne parkeringspladser i Ørestad. Og derfor har Jacob Næsager (C) også spurgt By

& Havn om denne mulighed. Det fremgår af svaret, at en parkeringsplads i terræn er 125.000 kroner billigere at etablere, end parkeringspladser i parkeringshuse (også kaldet ’i konstruktion’). ”Til gengæld fylder parkeringen på terræn væsentlig mere, og tabet i form af færre salgsindtægter overstiger langt meromkostningerne til parkering i konstruktion. I mange P-huse er der således ’stablet’ 8 lag p-pladser ovenpå hinanden. By & Havn har ikke foretaget en opgørelse over, hvor mange P-pladser, der i givet fald kan tilvejebringes på terræn, idet denne løsning ikke er optimal,” skriver By & Havn.

KOM FORBI ORANGO COFFEE OG MØD VORES BARISTA

PRØVESMAG DIN NYE KAFFEBAR I ØRESTAD

4

Orango Coffee er Ørestads nye kaffebar, som ligger i stueetagen af det nyåbnede Copenhagen Towers ved Crowne Plaza. Kaffebaren er for dig, der sætter pris på en god kop baristakaffe, som f.eks. kan nydes med en lækker kage eller en hurtig sandwich i et summende og imødekommende miljø. Samtidig er Orango Coffee beviset for, at god smag og bæredygtighed sagtens kan forenes. Når du besøger Orango Coffee, vil du helt sikkert møde Emma, som er kaffebarens daglige leder. Emma er uddannet barista og for hende er kaffe en passion. Så kom ind og sig hej til Emma, og lad hende give dig dagens bedste kaffeoplevelse.

Orango Coffee, Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 114 - 118, 2300 København S


ANNONCE

ØrestadNU

AKTIVITETER I ASGER JORNS ALLÉ I efteråret 2015 har By & Havn været vært for et workshopforløb, hvor bl.a. brugerne fra PLUG N PLAY, repræsentanter fra beboerforeningerne i området, grundejerforeningen, større idrætsorganisationer, Københavns Kommune samt eksperter inden for udvikling af urbane byrum og faciliteter har været inddraget. ”Erfaringerne fra PLUG N PLAY kombineret med den nyeste viden om aktive byrum og dialogen med workshopdeltagerne har givet unik information til udformning af gaden. Der er en lang proces endnu, før vi har de sidste brikker på plads til en aktiv hovedgade. Det er for tidligt at udtale sig om, hvordan Asger Jorns Allé præcis bliver indrettet. Det afhænger jo også af de byggerier, som kommer langs hovedgaden, og de grunde er ikke en del af den nuværende salgsproces”, siger Rikke Faaborg Jarmer, By & Havn.

PLUG N PLAY KLAR TIL SIDSTE SÆSON Efter den kommende forårs- og sommersæson må det midlertidige aktivitets- og idrætsområde PLUG N PLAY i Ørestad Syd vige for byudviklingen i området. Frem til 1. september 2016 fungerer området dog helt som det plejer – med bl.a. speedskate, parkour, dirt jump og boldbaner. Siden åbningen i 2009 har PLUG N PLAY tiltrukket børn og voksne både fra Ørestad og fra hele København, der har kastet sig over de mange idrætsfaciliteter og de urbane haver i området. Formålet med PLUG N PLAY har hele tiden været at skabe et urbant idrætsområde som et testlaboratorium for nye aktiviteter i en midlertidig periode samt at understøtte bylivet og sætte Ørestad på københavnernes mentale landkort som en aktiv bydel.

Læs mere om Asger Jorns Allé på www.orestad.dk/aja TRANSFORM arkitekter er ved at færdiggøre det skitseprojekt, som skal danne grundlag for den endelige

” PLUG N PLAY har været en kæmpe succes. Brugerne har været meget glade for området, ved vi fra flere

udformning af Asger Jorns Allé, herunder hvilke

eksterne evalueringer. Det er selvfølgelig vemodigt, at området skal nedlægges, men det er samtidigt

funktioner og faciliteter, der skal anlægges i hoved-

et tegn på Ørestads succes, at vi nu skal i gang med at udvikle dette område. Vi har heldigvis mange

gaden. Visualiseringen er ikke retvisende, men giver

initiativer på vej, der stadig vil gøre Ørestad Syd til Københavns aktive bydel på kanten af Naturpark

indtryk af visionen for hovedgaden.

Amager,” siger udviklingschef Rikke Faaborg Jarmer, By & Havn.

BRUGERNE: VI ARBEJDER VIDERE

” Parkour udøvere har rejst fra den anden ende af

” 2016 bliver det vildeste år nogensinde på dirt jump banen! PLUG N PLAY har banet vejen for vores

verden for at se, opleve og træne i parkourparken på

forening, og gennem årene har vi samlet masser af erfaringer med alt fra banedesign til medlemspleje.

PLUG N PLAY og lokalmiljøet i København har ligeledes

Den viden tager vi med i det videre arbejde med at finde samarbejdspartnere til at stable et midlertidigt

haft stor glæde af den. I Team JiYo glæder vi os over, at

eller permanent anlæg på benene et andet sted,” siger Jeppe Vöge, formand for Danske Freelance

Cyklister - dkfc.dk / dirtjump.dk, der har været By & Havns samarbejdspartner på Dirt Jump banen.

” Det er selvfølgelig ærgerligt, at rulleskøjtebanen lukker, men vi har fra starten vidst, at PLUG N PLAY

vi stadig har en sommer sæson i parken med vores 250 medlemmer. Vi har haft et rigtig godt samarbejde med By & Havn, som vi ser frem til at fortsætte, når det nye område ved Asger Jorns Allé skal etableres,” siger

var et midlertidigt anlæg. Banen er Danmarks eneste med de helt rigtige internationale mål, hvilket

CEO Martin Coops fra Team JiYo, der er By & Havns

har været særligt vigtigt for landsholdet og eliteudøverne. Banens placering tæt på Naturpark Amagers

samarbejdspartner på parkour anlægget.

stier har været perfekt i forhold til klubbens aktiviteter, hvor man alt efter eget niveau har kunnet vælge, hvordan man vil træne - på banen eller på stierne. Det store asfalterede areal har været det eneste i København, hvor børn, begyndere og hele skoleklasser fra nær og fjern trygt har kunnet øve sig på rulleskøjter, uden at bekymre sig om farlige situationer med andre trafikanter. Vi glæder os til endnu en sæson på PLUG N PLAY og går nu i gang med at undersøge mulighederne for at etablere en bane et andet sted,” siger Sune Jensen fra Vesterbro Rulleskøjte Klub, som er tilknyttet speedskating banen. UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

INFO@BYOGHAVN.DK

TEL. 33769800

www.BYOGHAVN.DK


LOKALE NYHEDER LÆNGERE TIL BORGERSERVICE • Der er nu blevet (endnu) længere til borgerservicecentret for folk i Ørestad. Borgerservice på Amager flyttede 25. februar fra Amagercentret til Sundby Bib-

ØRESTAD AVIS | #04 | 4. MARTS 2016 liotek i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Borgerservice står for pasfornyelse, sygesikringskort, hjælp til digital selvbetjening mv. ”Det handler om at være der, hvor københavnerne er. Derfor er jeg glad for at bor-

FAMILIEBOLIGER I SYD • Byggeriet af 106 mindre familieboliger er gået igang på Robert Jacobsens Vej, mellem kollegiet og parkeringshuset. Det nye byggeri henvender sig primært til unge - enten i singleboliger

gerservicecenteret nu flytter ind på biblioteket”, sagde kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) ved åbningen. Kommunen er igang med at sammelægge biblioteker og borgerservicecentre i hele København.

6

eller små familieboliger. Boligerne ventes at stå færdige inden udgangen af 2016. Bygherre: Byggeselskabet AS9 Aps. Arkitekt: Mangor & Nagel.Størrelse: 7.254 kvm. Anlægssum: ca 100 mio. kr.

En vigtig eftermiddag i Ørestad Syd Ørestad Syd står over for en betydelig udvikling i de kommende år, og de lokale beboere var derfor inviteret til en inspirationstur for at give deres besyv med til planerne Tekst: Henriette Kragh Jacobsen • Café 8-TALLET havde dækket op til 50, da Grundejerforeningen Ørestad Syd den 23. februar havde inviteret til en inspirationstur i området. De afsatte 1½ time blev indledt af bestyrelsesformand Søren Vestermark, der bød velkommen til de mange fremmødte: ”Arrangementet her er en videreførelse af den beboerworkshop, der blev afholdt tilbage i november 2014. Det er dejligt, at så mange er kommet, for I skal gerne komme frem med jeres ønsker og de behov, I har som beboere her. Det er en vigtig eftermiddag”, fastslog han. På caféens borde var lagt tre A4-sider til hver deltager. På den ene er der formuleret tre spørgsmål, den anden viser et såkaldt brainstorm kort over den sydligste del af Ørestad Syd, mens den sidste side gengiver den nuværende helhedsplan over samme område. Forslag fra beboerne ”Vi skal nu lægge en langsigtet plan for de kommende år og finde en rød tråd for projektet”, oplyste Marie Furbo. Hun og kollegaen, Karl Johan Baggins, fra virksomheden BOGL, er begge landskabsarkitekter og står for at skulle visualisere og udvikle Skovrummet, Parkrummet og Kanalrummet samt de tre molepladser for enden af hvert af de tre byrum, det vil sige Robert Jacobsens Vej,

Richard Mortensens Vej og Else Alfelts Vej. Her skal natur, leg og ophold integreres i byrummene. ”Vi er ikke begyndt at tegne endnu”, forklarede Marie Furbo, ”for vi skal bruge mere input fra jer. Vi har allerede modtaget forslag på workshoppen, men vi vil gerne have flere idéer så vi kan tilpasse projektet efter fleres behov. BOGL arbejder sammen med By & Havn om lokalplanen, som vi selvfølgelig skal overholde, men ellers er vi åbne over for jeres forslag”, slog hun fast. Ove Nielsen, der var mødt op sammen med sin hustru, har boet et par år i Skovhuset. ”Vi er kommet, fordi der er nogle ting, vi gerne vil have forbedret, og vi har også idéer til nye ting. For eksempel kunne vi ønske os flere cykelskure, meget gerne nogle med græs på taget eller lignende, så det ikke ligner cykelskure. Vi synes også, at der mangler nogle steder med læ, hvor man kan grille eller bare sidde og slappe af med en øl. Det må gerne være overdækkede uderum. Vi savner også nogle andre slags træer og flere buske”, fortalte Ove Nielsen. Inspirationstur Efter en times tid med kaffe og æblekage bevægede selskabet sig i første omgang ud på molepladsen foran Stævnen og 8-TALLET. Her opfordrede Arendse Noes Jørgensen og Simon Madsen fra Grundejerforeningssekretariatet Ørestad til, at

beboerne undervejs på vandreturen lod sig inspirere til nye muligheder og fremkom med idéer og fik sig en snak med landskabsarkitekterne. Turen gik derefter langs fællesarealerne på de tre gader i den sydligste del af bydelen for at slutte på det kommende hovedstrøg, Asger Jorns Allé. ”Nu samler vi alle jeres forslag, og så sender vi snart et referat ud til alle, der er kommet i dag. Vi vil også udsende det i et nyhedsbrev og ellers kan I altid finde nyt på hjemmesiden ørestad.net”, afsluttede Simon Madsen. Masser af input Efterfølgende har Grundejerforeningssekretariatet udsendt et brainstorm kort udfyldt af BOGL med idéer fra beboerne. Blandt de mange forslag er hyggekroge, hundegård, cykelstativer, fuglebrætter, bedre skiltning, mere belysning om aftenen, pergola-væg, klatreskulpturer, nyttehaver, kunst, springvand, trafiklegeplads og en selfie-platform. Ikke overraskende er mangel på læ og ophold et gennemgående tema. Allerede nu afslører landskabsarkitekterne, at der vil blive indarbejdet meget mere beplantning i byrummene og på molepladserne, ”beplantningsmassiver som bliver læ- og rumskabende og skal danne ramme for de konkrete funktioner samt bidrage med sanselighed, variation og detaljerigdom”.

Cykelskure, overdækkede uderum, grillpladser, en anden slags træer, flere buske. Det var nogle af de inputs, som beboerne i Ørestad Syd gav til udviklingen af bydelens grønne rum. Foto: Janek Mastek.

BYT-TIL-NYT Har du den perfekte grund men kunne godt trænge til et nyt helårshus? Er du træt af den megen vedligholdelse og passer huset ikke til familiens behov og ønsker? Så lad EBK rive det gamle hus ned og opføre et nyt. Vi er BYT-TIL-NYT specialister, så du kan trygt overlade det hele til os. Vi river det gamle hus ned, indhenter tilladelser, fjerner affaldet og bygger jeres nye hus, præcis som I vil have det.

Vi fejrer 40 år med et særligt godt jubilæumstilbud til dig! For yderligere information kontakt Jane Schødts, arkitekt- og helårsansvarlig på telefon 4052 5856 eller mail jsc@ebk.dk Konst. leder af Grundejerforeningssekretariatet Ørestad, Simon Madsen, tog imod ideer og kritik fra beboerne under inspirationsturen. Foto: Janek Mastek.

SLAGELSE · Skovsøvej 15 · 4200 Slagelse · Tlf. 5856 0400

WWW.EBK.DK

16094

TRÆNGER DET GAMLE HUS TIL AT BLIVE UDSKIFTET? SÅ BYT-TIL-NYT!


ANNONCE

Stort firma flytter til Ørstad City

Ørestad Syd på inspirationstur

Visualisering: Holscher Nordberg Arkitekter

Skanska har købt en stor erhvervsgrund Øst for Bella Center Metrostation i Ørestad City. På grunden skal der bygges to store erhvervsbygninger. På halvdelen af grunden, omkring 11.500 etagemeter, bygger Skanska et nyt domicil til Sweco. Sweco er et svensk arkitektur- og ingeniørrådgivningsfirma, som i dag har ca. 750 ansatte på hovedsædet i Glostrup. Bygningen er tegnet af Holscher Nordberg Arkitekter, firmaet som ligeledes står bag den anden bygning, som opføres på grunden. Byggeriet ventes at begynde efteråret 2016, og Skanska forventer, at Sweco kan flytte ind i april 2018. Foto: Janek Mastek

MÅNEDENS #ØRESTAD

@vickieisabella

Der var stort et fremmøde da Grundejerforeningen Ørestad Syd den 23. Februar inviterede til inspirationstur for beboerne. Halvtreds deltagere mødte op på Café 8TALLET. Bestyrelsesformand Søren Vestermark bød velkommen til de mange spændte beboere, som også fik et oplæg fra arkitekterne fra Bang & Linnet. Efter introduktionen til projektet for Ørestad Syds fællesarealer kom de fremmødte på en gåtur gennem området. De mange engagere beboer fortalte om deres ønsker og idéer, og fortalte hvilke behov der er i hverdagen som beboer i Ørestad Syd. Blandt de mange gode input blev der nævnt hyggekroge, hundegård, legepladser, vild natur, lyskunst m.m. Grundejerforeningen Ørestad Syd arbejder på en Helhedsplan for bydelen, hvor blandt andet natur, leg og ophold skal integreres i byrummene. Bestyrelsesformand Søren Vestermark fortæller om baggrunden for udviklingen af Helhedsplanen: “Generelt kan man sige, at der ikke er nok skov i Skovrummet og heller ikke nok park-fornemmelse i Parkrummet.” Bang & Linnet vil bruge de mange gode idéer og ønsker som bagrund for planlægningen og udviklingen af Ørestad Syds fællesarealer.

Ansøg om spilletid på Ørestads kunstgræsbaner

vickieisabella Kanon omgang fodboldtræning til aften med pigerne #Ørestad

Brug #Ørestad på dine billeder og få chancen for at få dit billede her i Ørestad Avis.

Sommersæsonen for kunstgræsbanerne er lige om hjørnet, og dit hold kan søge om en fast spilletid. Ansøgningsskemaer kan findes på Orestad.net, hvor der er separate ansøgnings skemaer for banerne i Ørestad Nord og Ørestad City. Perioden for ansøning løber fra den 4. marts til den 20. marts. Herefter vurderes ansøgningerne, og spilletiderne bliver fordelt. Selve sæsonen starter den 18. april og løber frem til den 9. oktober. Det er et krav, at repræsentanten fra holdet har fast tilknytning til Ørestad. Andre er også velkomne til at søge, men ovenstående vil blive prioriteret først. Der skal i ansøgningen dokumenteres for tilhørsforholdet til Ørestad fx bopæl, arbejdsplads eller studieplads.

Foto: By & Havn

Ørestads Boulevard 55 E, 5. sal, Telefon: 29 84 00 71 - www.orestad.net - gfsekretariatet@orestad.net - facebook.dk/GFSOrestad - Twitter.com/OrestadDrift


DEBAT

ØRESTAD AVIS | #04 | 4. MARTS 2016

ELITE REJSELEGAT TIL IT-FORSKER • Stefan Stanciulescu, ph.d.studerende i softwareudvikling på IT-Universitetet i Ørestad Nord, har modtaget EliteForsks rejsestipendium på 200.000 kroner. Stipen-

INDLÆG VI VIL HA’ EN SKOLE

Af Marie Bonavida, Richard Mortensens Vej • I Amagers lokale aviser kan man læse om den positive udvikling, øens mange skoler er inde i. En stolthed på øen er Ørestad Skole, hvor skolereform, KKFO og arkitektur går op i en højere enhed. Netop på Ørestad Skole har en anden lille skole til huse. Det drejer sig om den kommende Kalvebod Fælled Skole (KFS). Skolen er endnu ikke bygget, men der er allerede en 1. klasse og to 0.klasser på skolen. Efter sommer kommer der to klasser til. Det er rigtige børn med fodboldkort, rottehaler og sommerfugle i maven. Nogle af dem har nu været en del af Ørestad Skole i to år. De har vænnet sig til KKFOen, er blevet trygge ved pædagoger, de andre børn, omgangsformer og de fysiske rammer. Men vi forældre har netop fået brev om, at der efter sommer ikke længere vil være plads til børnene på Ørestad Skole. Hvor skal de så hen? Vi er blevet stillet i udsigt, at vores børn enten skal have til huse i barakker på parkeringspladsen bag ved Fields eller kan flyttes til Dyveskolen ca. 5 kilometer længere væk. Ingen af forslagene lever op til definitionen af en distriktsskole. En udplacering på Dyvekeskolen vil medføre, at børnene får langt til skole, og der har været tale om en skolebus. Det betyder, at vi totalt mister den daglige nærkontakt med skolen, som især er vigtig i de første skoleår, og lige nu har KFS kun indskolingsbørn. Børnene, deres søskende og deres forældre kommer til at miste dyrebar tid på transport, hvilket gør mange familiers hverdag endnu mere presset. Selvom klasserne bibeholdes, bliver det for børnene et påtvunget skoleskift med alt, hvad det indebærer. Pavilloner et sted mellem Bella Center og Fields vil også fjerne børnene fra de-

dierne gives til 20 særligt talentfulde ph.d.-studerende så de kan tage på længerevarende studieophold i verdens allerbedste forskningsmiljøer. Stefan Stanciulescu vil rejse til Carnegie Mellon University i USA resten af

året for at forske sammen med nogle af de bedste dataloger i verden. Stefans ph.d.projekt går ud på at udvikle værktøjer, der gør det nemt at bygge og udvikle forskellige varianter af produktfamilier som smartphones, biler

res nærmiljø i Ørestad Syd, og man kan forestille sig, at indretningen vil blive meget sparsom. En pavillonløsning kan dog godt fungere, hvis der afsættes midler til indretning af for eksempel faglokaler. Og da det er Ørestad Syds distriktsskole, så ønsker vi som forældre, at KFS får til huse i Ørestad Syd. De fleste af os forældre er flyttet til Ørestad Syd inden for de sidste par år. Det har vi gjort, fordi der bliver bygget en skole i Arenakvarteret, og fordi vores børn i mellemtiden skulle have til huse på Ørestad Skole. Det har været en del af vores beslutning om at flytte herud. Nu ændrer kommunen forudsætningerne til det værre. Derfor synes vi, at kommunen er forpligtet til at indgå i en dialog med forældrenes repræsentanter om at opstille pavilloner i Ørestad Syd, indtil den nye smarte skole står klar. Det er en udskrivning for kommunen at opstille pavilloner, men også en investering. Der skal i alt oprettes 9 daginstitutioner i Ørestad og hvem ved, måske endnu en skole, der kan imødekomme Bella-kvarterets behov? Derfor får kommunen brug for pavilloner til afløsning af den ene midlertidige institution efter den anden i en årrække endnu. En KFS-pavillon er måske en ‘dyr’ løsning nu, men hvis ikke KK opretter pavilloner nu, skubber de blot et problem og et behov foran sig. Københavns Kommune har tidligere afslået muligheden for en placering i Ørestad Syd med den begrundelse, at der ikke er ledige grunde i Ørestad Syd, der ejes af By & Havn. Men Københavns Kommune ejer 95 % af By & Havn og er dermed i en klar position til at reservere en grund i Ørestad Syd. Hvis viljen er der, er vejen der også. Forældregruppen har flere forslag til en beliggenhed tæt på Vestamager Metrostation. Vi mener faktisk , at Københavns Kommune er forpligtet til at finde en løsning for vores børn: der er oprettet en distriktsskole, og vi forældre har valgt Ørestad Syd som ramme for vores børns barndom, fordi vi troede, at der ville være stabile skoleforhold. Havde vi vidst, at tvungen skoleskift var et af vilkårene, havde dem, der har råd, måske sendt deres børn på privatskole, og nogen havde måske bosat sig et helt andet sted.

Men nu går vores børn på Kalvebod Fælled Skole, og de er altså rigtige børn og ikke kun cpr-numre i et regnskab. De fortjener en skole. Marie Bonavida er med i Forældregruppen ved Kalvebod Fælled Skole

INDLÆG VORES SKOLE SPRÆNGER RAMMERNE 1. MAJ

Af Monica Hammer, formand for Skolebestyrelsen på Ørestad Skole • Kære politikere i Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Borgerrepræsentation. Som Skolebestyrelse på Ørestad Skole er vi glade for at vores skole er søgt af stort set alle familier i vores distrikt. Men vi er bekymrede over, at skolens rammer ikke følger den store søgning. Vi har gennem snart to år været værtsskole og KKFO for Kalvebod Fælled Skole samtidig med at elevoptaget for Ørestad Skole har ligget 1-2 klasser over vores normering som en 3-sporet skole. Gennem flere år har vi optaget mellem 4 og 6 børnehaveklasser, og antallet af børn indenfor distriktet ser kun ud til at stige pga. udbygning af Ørestad City og Bella Kvarteret. Ørestad Skole er stadig under opbygning og har i dag op til 7. klassetrin. Der går altså ingen børn ud af skolen i før juni 2018! Ørestad Skole inkluderer også en KKFO fra 0. – 3. klassetrin. Skolen og KKFO deler lokaler. Ørestad Skole kan rumme 31 basishold (klasser) hvis vi har vandrerklasser for 6. og 7. årgange. Dette antal huser vi i dag, hvor Ørestad Skole har 28 og Kalvebod Fælled Skole har 3 klasser. Skolen er altså fyldt til randen, og vi kan ikke optage nye elever. På et møde i skolebestyrelsen den 8. februar 2016, hvor vi havde inviteret områdechef Svend Alleslev og souschef Dorthe Lund Nielsen til at præsentere mulige løsningsforslag på kapacitetsproblemet, blev vi orienteret om at Kalvebod Fælled Skoles 3

og 3D-printere. ”For eksempel kan en bestemt smartphone-model have et bedre kamera end andre i samme serie og kræver derfor anderledes kamerasoftware. De forskellige varianter deler det meste af

8

den bagvedliggende software, men hver variant kræver specifik kode for at leve op til kravene. Jeg arbejder på at finde en smartere måde at lette og håndtere softwareudviklingen af varianterne”, forklarer han.

DEBAT OM SKOLE-KAOS

klasser ville blive flyttet ud, når de 100 nye børnehaveklassebørn til Ørestad Skole skulle starte. Kalvebod Fælled Skoles 3 klasser og de 100 nye Ørestad Skole distriktsbørn går pladsmæssigt nogenlunde op, selvom det presser de fysiske rammer yderligere. På samme møde oplyste områdechef Svend Alleslev at Ørestad Skoles KKFO skal modtage de nye kommende indskolingsbørn 2. maj på grund af pladsgarantien i vuggestuer i København. Men det har vi ikke på nogen måde plads til. Den eneste logiske løsning vi kan se, er at Kalvebod Fælled Skole skal flytte ud senest 1. maj for at skabe plads til de 100 børnehaveklassebørn, som vi skal tage imod 2. maj og sikre en god og tryg skolestart som Ørestad Skole er forpligtet til. Det undrer os derfor, at Kalvebod Fælled Skoles forældre er blevet informeret om at de først skal flytte efter sommerferien på et fællesmøde den 23. februar 2016. Der er simpelthen ikke plads i bygningen til at huse to skoler samt før‐skolebørn fra den 2. maj. Børne – og ungdomsudvalget skal træffe beslutning om at Kalvebod Fælled Skole flytter inden 1. maj. Ellers bliver I nødt til at finde en alternativ løsning for børnehave børnene indtil Kalvebod Fælled Skole flytter ud.

INDLÆG RETTIDIG OMHU EFTERLYSES PÅ KØBENHAVNS RÅDHUS

Af Louise Juul Østergaard og Jacob Schiff, på vegne af skolebestyrelsen på Ørestad Skole • Som forældre og bestyrelsesmedlemmer på Ørestad Skole kaster vi os her ind i den verserende debat om kapacitetsproblemerne på Ørestad Skole og den ulykkelige pladsmæssige situation, som elever og forældre på Kalvebod Fælled Skole uforvarende er blevet sat i (jf. Maria Bonavidas indlæg her i avisen af 23. februar). Som bekendt har vi på Ørestads skole gennem de seneste par år været værtsskole og KKFO for Kalvebod Fælled Skole. Samtidigt har elevoptaget for Ørestad Skole ligget væsentligt over vores normering som en 3-sporet skole. En af grundene til dette store optag er, at Københavns kommune ikke har været i stand til at håndtere byens stigende børnetal, hvilket har bevirket, at Ørestad Skole allerede nu er fyldt op, selvom der stadig er over to år til den første 9. klasse dimitterer. Skolen vil følgelig de næste mange år være for

lille til antallet af elever. På et møde afholdt mellem skolebestyrelsen på Ørestad Skole og BUF d. 8. februar fik vi meddelelse om, at Ørestad Skole og KKFO skal modtage 100 nye børnehaveklasseelever allerede 2. maj 2016. Her blev vi også i skolebestyrelsen fra forvaltningens side præsenteret for en mulig busløsning, hvor en del af eleverne fra Kalvebod Fælled Skole og/eller Ørestad Skole skulle transporteres ud med bus i maj og juni måned for at afbøde det forestående meroptag. Det er i denne sammenhæng overflødigt at nævne, at vi som forældre og skolebestyrelse har meget vanskeligt ved at se rimeligheden i at køre Ørestad Skoles, Kalvebod Fælled Skoles eller kommende børnehaveklassebørn rundt i København i turistbusser indtil sommerferien, fordi man i forvaltningen ikke har håndteret denne udfordring i tide? Vi har - både som medlemmer af skolebestyrelsen og som bekymrede forældre - gennem en årrække gjort forvaltningen opmærksom på denne kapacitetsproblematik, der i vore øjne har været ganske forudsigelig. Vi har i forlængelse heraf flere gange bedt om en plan for Ørestad distrikt skolers kapacitet i forhold til de stigende børnetal for at forhindre uhensigtsmæssige lappeløsninger, som den vi her er blevet præsenteret for. Derfor kan det kun undre os, at vi nu – 2 måneder før 1. maj 2016 – står i denne situation. Vi vil på Ørestad Skole – uagtet hvilken løsning, som elever, forældre og personale på Kalvebod Fælled Skole bli-


9 ØRESTAD AVIS | #04 | 4. MARTS 2016 TO KONTORDOMICILER VED BELLAHUS • På en grund lige overfor Bella Center Station vil byggekoncernen Skanska til efteråret begynde at byggedet første af to kontorkomplekser. Skanska investerer

selv 277 mio. kr. i det første byggeri. Her er 10.500 kvadratmeter allerede udlejet til Sweco Danmark, som er en del af Sweco Architects, der tilbyder rådgivning indenfor arkitektur, og landskab samt fysisk og strategisk planlæg-

ver præsenteret for, mangle plads til at huse de elever, som vi skal optage inden for vort eget skoledistrikt. Bydelens skoler vil forventeligt inden for kort tid blive yderligere presset på kapacitet med den igangværende udbygning af både Arenakvarteret og Bellakvarteret. Politikerne på Københavns Rådhus har tilsyneladende endnu intet svar på, hvordan disse udfordringer skal takles, hvilket, set i lyset af den nuværende situation, er foruroligende. Det er beklageligt, at eleverne fra Kalvebod Fælled Skole skal flyttes til nye lokaliteter med meget kort varsel, og vi har i skolebestyrelsen på Ørestad Skole stor sympati og forståelse for den vanskelige situation, som denne skoles elever og forældre står i. Vi kan herfra kun på det kraftigste opfordre til, at Borgerrepræsentationen omsider bliver mand for sin hat, og at politikerne dermed forhåbentlig langt om længe begynder at rette op på fortidens synder ift. en ekstremt langsommelig og alt for sen udbygning af både vuggestuer, børnehaver og nu ikke overraskende skoler i Ørestad. Det må nu være på høje tid, at de ansvarlige folkevalgte på Københavns Rådhus vågner op og udviser lidt rettidig omhu. Der må og skal handles nu, og vi appellerer som samlet skolebestyrelse derfor til, at Københavns Kommune sætter gang i opførelsen af den tredje skole, som det oprindeligt har været planlagt at bygge i Ørestad.

sig der. Det er lykkedes København, at etablere 1.085 af disse pladser på 72 skoler til en gennemsnitlig pris på 35.000 kr. pr. plads. Det er til at leve med. Men på to skoler – på Holberg Skolen og på Frejaskolen – koster etableringen af disse pladser henholdsvis 475.000 kr. og 359.000 kr. pr. plads! Der skal etableres 20 pladser på Holberg Skolen og 17 på Frejaskolen. Det betyder, at pladserne her kommer til at koste i alt 14,2 mio. kr. mere, end hvis prisen havde været, som den gennemsnitlige pladspris på andre skoler. Men det er den bedste løsning, mener Børne- og Ungdomsforvaltningen, og løsningen blev vedtaget i Borgerrepræsentationen. I mit parti er vi bestyrtet over, at det ikke var muligt at finde en billigere løsning. Vi kunne ikke få oplyst prisen på alternative løsninger. Vi har derfor forsøgt at sende sagen tilbage til fornyet udvalgsbehandling med en venlig påmindelse om dette Winston Churchill citat: ”Det umulige tager blot lidt længere tid”. For når prisforskellen er så stor og løsningen så meget dyrere, ja så er det værd at bruge lidt længere tid på at finde en billigere løsning. Men denne appel fængede ikke an. Meldingen var, at der ikke findes andre løsninger! Vi må nu håbe at det passer, og at det ikke senere viser sig, at vi kunne have gjort noget andet og sparet de 14,2 mio. kr. For Folkeskolen er som bekendt trængt nok i forvejen.

INDLÆG

DEBAT

trivsel. Det er vi fast besluttede på at ændre i København. Vi gør det ved, at skoler, der er udfordrede, får tilbudt målrettet hjælp fra faglige eksperter fra kommunens børne- og ungdomsforvaltning og fra andre dygtige lærere og ledere. Skolernes ledelse og forvaltningen kortlægger sammen skolens situation og fastlægger de indsatser, der er nødvendige. Det kan dreje sig om, at skolerne skal fokusere deres indsats på nogle bestemte fag, eller at der skal skabes arbejdsro overalt på skolen. Sidste år blev 13 ud af Københavns 65 folkeskoler udtaget til at få hjælp til at forbedre deres elevers resultater. I onsdags besluttede vi i Børne- og Ungdomsudvalget at udtage yderligere tre skoler. Det kan opleves negativt for skolens medarbejdere og ledelse, at deres skole bliver udtaget. Men heldigvis har det vist sig, at skolerne overvejende har modtaget det positivt og er gået seriøst ind i arbejdet. Det skal de have tak for. For SF er det helt afgørende, at alle skoler i kommunen fungerer, så alle børn uanset, hvor de bor, går på en skole, der kan dygtiggøre dem. Det er en fundamental ret for børnene, som vi som kommune skal leve op til. Derfor er det en god ordning at udtage skoler til ekstra faglig hjælp.

INDLÆG HAR DU PLADS TIL EN FLYGTNING?

Stem personligt på Klaus Mygind INDLÆG · Kortere ventetidTIL LÆRER-SKRIVEBORDE til MIO. daginstitutioner EN HALV STYKKET? i Ørestaden

FOLKESKOLER FÅR HJÆLP

vi skal byde velkommen til vores by.

almindelige indkomster. I planlægningen indgår både almene og private boliger og studieboliger. T o tredjedele bygges i de nye byområder Ørestad, Sydhavn, Indre Nordhavn og Carlsberg Byen. Nordhavn var velvalgt til besøget, for her er kvm-prisen 54.003 kr., 41 pct. højere end gennemsnitsprisen i kommunen på 38.274 kr. Hvis de blå partiers benspænd for billige boliger lykkes, vil ikke blot Nordhavn og de nævnte bydele, men også Amager Strandpark, Islands Brygge, Grøntorvet Ny Valby og flere andre områder blive omdannet til velhaverghettoer. De er allerede godt på vej. Derfor er det betryggende, at det fra Christiansborg forlyder, at Socialdemokraterne under ingen omstændigheder indgår forlig om planloven, hvis regeringen fastholder kravet om at fjerne de almene boligers procentandel. Skulle det alligevel ske, må loven igen revideres af en evt. ny regering.

INDLÆG S PRESSER FOR BILLIGE BOLIGER I KØBENHAVN

Af Lars Weiss (S), gruppeformand, medlem af BR • Forleden var Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen på besøg i Nordhavn. Anledningen var regeringens forsøg på at rulle planloven tilbage, så det ikke længere er muligt for København at reservere 25 pct. af de 45.000 nye boliger, som planlægges inden 2027, til almene boliger for ganske

SOLVANG KIRKE FORÅRSMARKED Kom til forårsmarked og prøv de forskellige boder bl.a. Restaurant, Lotteribod, Legetøjsbod, Loppemarked, Frugt og grøntbod, Delikatessebod, Salgsbod, Fiskedam. Desuden er der Banko lørdag og søndag kl. 13.30. Søndag den 6. marts kl. 12 – 15

· Bedre kollektiv trafik

Tilmelding til konfirmation 2017

· Ny parkeringsaftale for Ørestaden · Flere storbyhaver

• Købehavns Kommune er som alle andre kommuner forpligtet til at etablere medarbejderpladser til lærerne på Folkeskolerne. Det er en konsekvens af Folkeskolereformen. Sådan er det. Lærerne har fået andre arbejdsvilkår. De skal være til stede på Folkeskolen og forberede

på den såkaldte 4D-grund i Byparken, hvor Skanska bygger ’Ø-huset’ - et boligprojekt med 300 boliger.

Lørdag den 5. marts kl. 10 – 16

· Bevar Fælleden nej til havnetunnel

· Mere indflydelse til lokaludvalgene Af Nishandan Ganesalingam i bydelene (K), børne- og ungeordfører

kalder jeg ordningen, som går ud på, at københavnere gennem kommunen kan leje tomme værelser eller tilbygninger ud til de nyankomne flygtninge. Det vil også være muligt at leje hele lejligheder ud til flygtningefamilier, hvis man f.eks. skal arbejde i udlandet i en periode. Ordningen har de gode erfaringer med i bl.a. Aarhus, og den har mange fordele: Det vil sikre bedre og mere permanente boligforhold til flygtningene, som i stedet for at blive samlet på ét sted kommer til at bo rundt om i hele København iblandt helt almindelige borgere. Noget som er afgørende for god integration. Samtidig sikrer mit forslag, at familier i akut bolignød og andre udsatte borgere ikke bliver rykket ned på ventelisten til en bolig – hvilket kan ske, fordi flygtninge ifølge loven skal prioriteres først, hvis de ikke kan få en bolig. Så fordelene er mange, og derfor håber jeg, at de københavnere, der kan, vil åbne deres hjem og hjerter for de nødstedte mennesker,

ning. Bebyggelsen opføres i varierende højder fra 4 til 8 etager i lys, slebet beton. Ud mod sivegaden vil der være dobbelthøj stueetage. Skanska forventer, at Sweco kan flytte ind i Ørestad i efteråret 2018. Skanska er også aktiv

Af Klaus Mygind (SF), børneog ungdomsordfører

Af Ninna Thomsen (SF), sundheds- og omsorgsborgmester

• I år kommer der 335 flygtninge til København, og dem skal vi tage godt imod. Des• I København skal alle folGruppeformand for SF keskoler være gode skoler, værre kniber det med ledige der giver eleverne de bedste boliger. Derfor skal de første muligheder for læring. Des- 150 flygtninge bo i en gamKØBENHAVN værre er det ikke tilfældet. mel kontorbygning i Valby. - vi tror på byen år har vi Det er langt fra optimalt. Igennem mange set, at eleverne på nogle sko- Derfor er jeg rigtig glad for, ler har klaret sig væsentlig at mit forslag om at lade dårligere ved folkeskolens flygtninge bo hos helt alminafgangsprøver end på andre delige københavnere i sidste skoler. På samme måde ser vi uge blev vedtaget på Rådstore forskelle på elevernes huset. ”Hus en flygtning”,

Bor du i Solvang Sogn kan du nu tilmelde dig konfirmationsundervisningen i Solvang kirke på www.solvangkirke.dk

S O LVA N G K I R K E EN DEL AF FOLKEKIRKEN

Remisevej 10-12, 2300 S. Telefon 32 59 91 62. Mail solvang.sogn@km.dk. www.solvangkirke.dk


14 10

KULTUR ARENA FORSINKET • Arenaselskabet CPHX A/S har siden sommeren 2015 forsøgt at indhente en forsinkelse i byggeriet af Royal Arena i Ørestad. Forsinkelsen opstod som følge af nogle overspændte bolte i den

LETHAL FORSINKET • Lethallen nord for VM Bjerget i Ørestad City skullehave åbnet i dette forår. Men byggeriet har været ramt af store forsinkelser. Først på grund af ammunitionsrydning, og seneste fordi HOFOR skulle

store tagkonstruktion. Alle bolte blev udskiftet. Men nu udskyder arenaselskabet åbningen af Royal Arena med tre en halv måned, formentlig til december 2016 eller januar 2017.

anlægge en fjernvarmeledning i sivegaden. Københavns Kommunes afdeling Byggeri København oplyser nu til Ørestad Avis, at byggeriet snart går igang, og at hallen forventes at være klar 1. december 2016.

Ørestad er en børneby - men det kan ikke ses Bor der ingen børn i Ørestad? Jo, bydelen er den mest børnerige i Københavns Kommune. Men sådan ser det ikke ud, når man færdes i gaderne. En 1.-klasse på Ørestad Skole har arbejdet tværfagligt med et designforløb, hvor udfordringen har været at skabe et design der forbedrer livet for børnene i Ørestad • De mindste elever på Ørestad Skole går i klasser, som har navne efter musikinstrumenter. ’Guitar’ er for eksempel en 1.-klasse, som bor på femte sal på skolen og har en fantastisk udsigt over Ørestad og til himlen. ”Men det hele er jo gråt og sort og mere gråt”, sagde børnene, da de en dag snakkede om Ørestad. De så kun kraner, biler, p-pladser og højhuse, Metro, Field’s og veje. Ingen farver eller billeder, ingenting der viste, at der faktisk bor rigtig mange børn i Ørestad. Men faktisk er 1728 af Ørestads 9496 indbyggere under 10 år gamle. Det svarer til at børnene udgør 18 procent, og det er langt højere end i andre bydele i København. Gennemsnittet for hele kommunen er 11,5 procent børn under 10 år. Brug tagene til noget Ørestad Skole har en såkaldt virtuel-æstetisk profil. Det betyder at der arbejdes med æstetiske læreprocesser. Oplevelsen af udsigten fra klasselokalet blev derfor starten

på et forløb, hvor børnene skulle designe løsninger og ideer til, hvordan Ørestad bliver et bedre sted for børn. Første opgave var at beskrive bydelen som den ser ud nu, så skulle der brainstormes på ideer, eksperimenteres i lego, interviewes jævnaldrende og til sidst bygges modeller, som blev præsenteret for gæster og forældre. ”Vi vil gerne klæde børnene på til at eksperimentere og udforske verden med henblik på positivt at forandre den. Børn på 7-8 år har mange ideer og er utroligt reflekterende, velovervejede og super gode til at samarbejde. For eksempel sagde de i en af grupperne: ’Hvorfor udnytter man ikke højden på husene til noget sjovt? Det er da spild af kvadratmeter ikke at bruge de mange tage til noget’,” fortæller lærer i Guitarklassen, Susanne Billesøe. Børnefabrik og badeland Nogle af de færdige designs var for eksempel en Børnefabrik, hvor man kan komme, hvis man keder sig og være sammen med voksne,

som kan lære én noget. For eksempel kunne man være med i Børnerestaurantens køkken, og lære at lave mad og servere, eller se dyrlægen operere og hjælpe med at pleje dyrene. På taget skulle der være køkkenhave, hvor man kan lære at dyrke grøntsager eller holde bier. En anden idé var en svævebane mellem de højeste huse, hvor

man i gondoler kan opleve byen sammen med sin familie og spise frokost (og is og popcorn) på tagene. En anden gruppe havde skabt ’Børnebadelandet’, der om vinteren forvandles til en skøjtebane, og hvor man i øvrigt kan overnatte, hvis man har besøg af familie fra Jylland, fordi lejlighederne i Ørestad er så små. Og hvor

Guitarklassens forslag til forbedringer af Ørestad:

• Børnefabrik, hvor man kan komme, hvis man keder sig og være sammen med voksne, som kan lære én noget. f.eks se dyrlægen operere og hjælpe med at pleje dyrene • Børnerestaurant og køkken, lære at lave mad og servere. På taget skulle der være køkkenhave, hvor man kan lære at dyrke grøntsager eller holde bier. • En svævebane mellem de højeste huse, hvor man i gondoler kan opleve byen sammen med sin familie og spise frokost (og is og popcorn) på tagene. • Børnebadeland, der om vinteren forvandles til en skøjtebane, og hvor man i øvrigt kan overnatte, hvis man har besøg af familie fra Jylland, fordi lejlighederne i Ørestad er så små.

Foto: Wikimedia

børn har gratis adgang, fordi forældrene arbejder så meget og børnene keder sig. Tag dem alvorligt ”Der var generelt også mange ideer til at der kommer flere farver i byrummene, billeder på de mange kedelige flader, og sjovere skilte. Man kan ikke lade være med at tænke på, hvor fantastisk

og meget sjovere Ørestad ville være, hvis man tog børnene alvorligt og lyttede til deres ideer. Designforløbet har vist, at design ikke kun er noget æstetisk, men en proces der gør børnelivet meget sjovere og bedre,” siger Susanne Billesøe.


SPRING NEWS IN 80 FASHION SHOPS MASSER AF FORÅRSNYHEDER I Field’s finder du 80 fashion shops under ét tag, så vi lover, du nok skal blive klar til foråret i præcis de farver, designs og trends, der klæder netop dig. Kom ind og lad dig inspirere af vores store udvalg.

ÅBNINGSFEST I ESPRIT! ESPRIT er genåbnet i Field’s i nye, smukke lokaler! Det skal fejres - og du skal med! Fra 4.-6. marts holder vi åbningsfest med 20% på alle nye varer, DJ, drinks og snacks samt konkurrence om et gavekort på 5.000kr. Derudover har du mulighed for at booke en gratis tid hos vores personal shopper. Du finder ESPRIT på Plan 1, lige ved Søstrene Grene.

THE NO. 1 DESTINATION FOR SHOPPING & ENTERTAINMENT 10-20

145 SHOPS

3.000

CINEMA

FOOD & LEISURE

OPEN ALL WEEK BILKA ONESTOP OPEN 24/7

BRANDS UNLIMITED

PARKING SPACES

NORDISK FILM BIOGRAFER

22 RESTAURANTS & CAFÉS FITNESSDK & CAPELLA PLAY


15 11

12

24. 29. NOVEMBER JUNI 2013 2012 KULTUR

SCIENCESHOW • Ørestad bibliotek byder på eksplosioner, farver og gode historier når et hold studerende fra DTU viser at naturvidenskab er sjovt, fascinerende og relevant. De har forberedt et videnskabsshow

KRIG I EUROPA • DRs udenrigskorrespondent, Matilde Kimer, holder foredrag på Ørestad Bibliotek om Ukraine, Rusland og Den Nye Kolde Krig. Hvilken rolle spiller Rusland hos separatisterne i den østlige del

som pirrer den naturvidenskabelige nysgerrighed, især hos børn. ’DTU Science Show’ foregår på Ørestad Bibliotek lørdag 12. marts kl. 12.00-13.00. Entre: 30 kr.

af Ukraine? Hvorfor kalder vi det for en annektering af Krim, imens russerne det for en genforening? Det sker onsdag 16. marts kl. 18.30- entre: 30 kr. Arrangeret i samarbejde med Liv i Sundby og støttet af AVLU.

Ironisk superhelt i platte jokes og rutine Middelalder for snubler fuld skrue Deadpool. Instruktion: Tim Miller. Medvirkende: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, Gina Carano m.fl.. Varighed: 108 min.

ER LANDET I DANMARKSPREMIERE

Vinder af 3 Oscars

Oscarvinder: Bedste Film BASERET PÅ DEN PULITZER-VINDENDE AFSLØRING

Baseret på Marvels tegneserie

Animation i 2D og 3D FRA SKABERNE AF

FROST OG BIG HERO 6

VI TALER DANSK

KOMMER I BIOGRAFERNE www.facebook.com/FoxDanmark

#DEADPOOL

Vinder af 1 Oscar

Nye eventyr med Myredrengen

En film af Thomas Vinterberg

Alvin er tilbage VI TALER DANSK

• Hvis du ikke har hørt om Deadpool, har du enten forladt internettet, puberteten eller haft hovedet begravet i Oscar-spekulation. Verden over har filmen indtjent 609,8 millioner dollars på blot tre uger, hvilket lige nu bryder indtjeningsrekorder for film med den amerikanske R-bedømmelse. Successen er ikke kommet ud af ingenting, da holdet bag Deadpool har kørt en intens marketingskampagne langt udover det sædvanlige i deres brug af den digitale kulturs sprog og humor. På den måde foregår store dele af filmen faktisk i forventningen og materialet op til selve oplevelsen i biografen. Tegneserieuniversets Deadpool har længe været en elsket karakter på internettet, hvor karakterens leg med selve superhelte-formen, tegneserieformatet og den fjerde væg, adskiller ham fra Marvel og DC Comics’ selv-

højtidelige superhelte. Anti-helten Deadpool har ingen regler, og anser ikke engang sig selv som helt. Han er ikke drevet af at redde verden eller kæmpe for mutanternes rettigheder. Derimod er hans gerninger drevet af jokes, egoisme og menneskelig fejlbarlighed. Det er ikke noget under, at figuren Deadpool er så populær netop nu. Selv om superheltefilmene lader til at klare sig bedre end nogensinde – hvor nogle studier allerede i 2014 havde planlagt film helt frem til 2020 – vidner denne popularitet om en træthed i genren. Den højtidelige og næsten humorforladte alvor begynder at kede et publikum, der har fået nok af et sort/hvidt univers, hvor alle kan deles op i gode og onde. Filmen selv har dog ikke meget (noget?) at byde på.

Den er fyldt med de samme one-linere og machismo som vi kender det fra resten af Marvel-universet. I sin samtidsbevidste ånd nævner filmen selv flere gange genrens objektivisering af kvinder, men med så let hånd at det kun lader til at sparke filmens kønsdebat endnu længere tilbage i fortiden. Den alvor Deadpool har forkastet, er blot blevet erstattet af en plathed og drengerøvshumor, som ikke engang nutidens Hollywoodkomedier gider længere. Undertegnede er opmærksom på, at teenagerne der tager ind, og ser denne film, vil synes, at denne anmelder er håbløst out-of-date eller bare for gammel. Det er måske rigtigt. Jeg elskede også en masse film i mine teenageår, som jeg aldrig vil bruge min tid på at gense. Det er okay at være uenig med min anmeldelse. Der er i hvert fald ikke noget, jeg kan

skrive, der vil få en 15-årig til at droppe sine Deadpoolbilletter. De ser ikke filmen for mandschauvinismens, sexjokesnes eller de desperate one-liners skyld. Det har snarere noget at gøre med sarkasmen, absurditeten og evnen til at vende et kendt format på hovedet. Derfor er kritikken vigtig. Der er grund til at forvente og kræve mere af disse film. Hvis ikke for kønspolitiske, så i det mindste for kvalitative grunde. Deadpool er interessant for så mange, fordi filmens ironi forventer et intelligent og skarpt publikum – netop derfor bør publikum kræve skarpere humor. Tobias Linneman Ewé

Billetter på NFBIO.DK

Nordisk Film Biografer Field’s · Gratis parkering

Får din nabo avisen? Gør dine naboer en tjeneste. Vis dem Ørestad Avis, hvis de ikke modtager den i deres postkasse. Det skyldes sandsynligvis, at de har et lyseblåt mærke på deres postkasse. Ørestad Avis leveres af postbudet fredag eller lørdag i de uger, hvor vi udkommer. Men ikke hvis man har det lyseblåt mærke på sin postkasse! Man kan afmelde sig fra ordningen “Nej tak til reklamer og gratisaviser” på www.postdanmark.dk (under ‘Tilmeld Nej Tak’).


15 11 13

24. 29. 4. MARTS NOVEMBER JUNI 2013 2016 2012

DESIGNCENTER TIL BELLAKVARTERET • Bellakvarteret i Ørestad City får i 2017 et permanent designcenter for international og skandinavisk møbelindustri. ’Northmodern Studio’ skal

indeholde showrooms, herunder en hel etage forbeholdt nye talenter i designbranchen, pop-up gallerier, butikker og et gastronomiområde. Centeret placeres midt i det kommende bykvarter ud til Bella Center

Station. ”Dansk design er kendt verden over, og København er én af de mest spændende og eftertragtede hovedstæder på verdensplan. Derfor er det også en god forretning at investere i en solid platform,

der kan showcase det bedste, som dansk design har at byde på,” udtaler Allan Agerholm, CEO, BC Hospitality Group A/S. 18.-20. august i år afholdes Northmodern Fair i de nuværende rammer i Bella Center.

VI ANBEFALER

Der skal farver på kulturdagen På mandag starter forberedelserne til årets Ørestad Kulturdag ØX16 - mød op på biblioteket og vær med • Ørestad Kulturdage bliver i år til Ørestad Kulturdag. Den årlige kulturfestival har eksisteret i 8 år, og i flere år været afholdt over tre dage, nemlig én dag i henholdsvis Ørestad Nord,City og Syd. Men i år bliver det anderledes. Styregruppen for kulturdagen(e) har besluttet at samle alle aktiviteter ét sted på én dag. I år bliver det i Byparken i Ørestad City. I de følgende to år bliver kulturdagen afholdt i Ørestad Nord og Syd. Rykker tættere sammen Beslutningen støttes af alle grundejerforeningerne. ”Vi vil gerne rykke alle aktiviteterne og alle deltagerne tættere sammen. Så der ikke opstår huller i programmet, men tværtimod er flere aktiviteter igang hele dagen igennem. Samtidig vil vi gerne have at både aktørerne og gæsterne fra de tre bydele møder hinanden i højere grad,” forklarer Arendse Noes Jørgensen, som er projektansat i GFS Ørestad og udpeget til at være koordina-

tor for årets kutlurdag. Fest i farver Datoen bliver lørdag 20. august og temaet for årets festivel er ’Ørestad i Farver’. ”Det er både et festligt og bredt tema, som er åbent for fortolkninger. Samtidig vil vi heller ikke udelukke aktiviteter, som ligger udenfor temaet. Men noget med farver, det kan alle næsten være med til. Ligesom i de foregående år er det Ørestads egen kultur, vi vil vise frem. vi har en idé om at holde nogle workshops op til kulturdagen, hvor man kan være med til at lave udsmykninger. Musikprogrammet står Benjamin Agerbæk igen i år for. Og jeg kan næsten love, at der kommer en hoppeborg,” siger Arendse Noes Jørgensen. Åbent idémøde Men flere detaler om kulturdagen kan vi ikke få idag. For mandag 7. marts er der åbent idémøde for alle, der gerne vil deltage med aktiviteter eller har ideer til kulturdagen.

16.03

Arendse Noes Jørgensen er projektansat i Grundejerforeningssekretariatet Ørestad, og skal blandt andet være koordinator for Ørestad Kulturdag ØX16.

Mødet afholdes klokken 16 på Ørestad Bibliotek. Der er traktement fra Café ORANGO og lidt musik fra Benjamin Agerbæk. ”Det er jo aktørerne, som bestemmer indholdet af kulturdagen, så først efter mandag ved vi mere om, hvad der kommer

til at ske,” siger Arendse. Idémøde 7. marts på Ørestad Bibliotek kl. 16.00 (til ca. 17.30). Få indblik i dette års tema, hør hvordan man kan deltage i år, kan få inspiration til din egen aktivitet.

JESS GLYNNE (UK) Englands nye store popsoulstemme kommer forbi København. Den unge Jess Glynnes vokal er lidt af et powerhouse, og har givet hende muligheden for at arbejde sammen med houseproduceren Route 94 med hitsinglen ”My Love”. Hun er nok mest kendt for at gøre Clean Bandits ”Rather Be” til et international hit i 2014. Hendes alsidige stil beskriver hun selv som et mix mellem hip hop og soul med et drys af pop. Hun er inspireret af Eminem og Kendrick Lamar, og mener at Aretha Franklins lyd, Etta James’ soul og Eva Cassidys stil har kan høres i hendes sound. Lauryn Hill er også en stor inspiration for hende, for den lærte hende, at man godt kan skrive sange der handler om andet end kærlighed. Som teenager forsøgte hun at komme med i den engelske XFactor, men slap ikke gennem nåleøjet. Hun har har en musikuddannelse fra British Academy of New Music. Her mødte hun sine fremtidige samarbejdspartnere Jin Jin og producer Bless Beats. Glynne har også arbejdet med musik fra den anden side af skrivebordet ligesom sin mor, der er A&R. Den unge Glynne slog igennem i 2013 med det førnævnte samarbejde med Route 94 og året efter ‘Rater Be’. I august 2015 udgav hun sin debutplade ‘I Cry When I Laugh’ og er resultatet af en tre år lang proces. JESS GLYNNE (UK). AMAGER BIO. Øresundsvej 6. Onsdag 16. marts kl. 20.00. Billetter på Billetnet.

300 til fastelavn i Byparken Mere end 300 festligt og farverigt udklædte børn og voksne var mødt op til tøndeslagning i Byparken søndag 7. februar • Dagen startede med en velkomst og derefter stillede de mange fremmødte og festligt udklædte børn sig i rækker for at slå katten af tønden. Seks tønder skulle slås i stykker: To var forbeholdt børn under fire år, to tønder var til børn i alderen fire til seks år, og de sidste to til alle dem over syv år. Efter et kvarters tid røg de første tønder og det blev afsløret, at de indeholdt appelsiner og rosinpakker. Efter yderligere godt et kvarter var alle seks tønder slået til pindebrænde. Konger og dronninger Én af de seks kattekonger og –dronninger var Josefina på 12 år, som var meget stolt over at modtage et gavekort på 150 kr. til legetøjsbutikken ToysRus. ”Det var lidt svært, men jeg vil gerne prøve igen til næste år”, konstaterede hun glad.

Emiliana på otte år vandt præmien for den bedste udklædning. Foto: Henriette Kragh Jacobsen.

Fastelavn er en stor ting i Ørestad. Der var også mange børn til fastelavn i Field’s og på Naturcenter Amager (herover) hvor tøndeslagningen foregik på cykel, så vidt muligt.

Traditioner fra to verdener Bastian på fem år, Ella på fem ½ år og August på fire ¾ år var også glade for arrangementet, som EDC Ørestad i år var vært for:

”Det er sjovt at slå katten af tønden”, sagde de enstemmigt, ”og der er slik inden i tønden”, var Bastian overbevist om. I et stort telt opsat til lejligheden blev der serveret juice og

varm kakao og kaffe og alle børnene fik tildelt en stor slikpose hver. Blandt de mange familier hørtes en del fremmedsprog. Shayan, der oprindeligt kommer fra Iran, men nu bor

04.04

i Ørestad City, var mødt op med sin søn, Monrad. ”Ja, han skal jo have det bedste fra begge verdener”, sagde faderen. ”Vi vil gerne vise ham de danske traditioner”.

KVINDEN BAG TV-SERIERNE Oplev instruktøren Charlotte Sieling fortælle historien bag om sin succesfulde og spændende karriere inden for tv-serier og film. Charlotte har bl.a. instrueret danske tv-serier som ”Borgen”, “Broen”, og “Forbrydelsen” og har formået at sparke døren ind i det forjættede Hollywood og dér instrueret store amerikanske serier som ”Homeland”, ”The Strain” og ”The Americans”. Denne særlige aften vil hun krydre sin fortælling med en række klip fra hendes produktioner, og du kan få et helt unikt indblik i, hvordan en scene går fra ide til optagelse og til den endelige version, som du ser på TV eller i biografmørket. CHARLOTTE SIELING. Ørestad Bibliotek, Mandag 4. april kl. 19.00-21.00. Entre: 30 kr.


14

GODT LIV HÅNDBOLDKLUB I ØRESTAD • Efter en succesrig prøveperiode etablerer Ørestad IF nu en permanent håndboldafdeling. Siden november har der været åben træning for 2-5 årige og i januar startede

åben træning for 6-8 årige. I dag tæller de 2-5 årige allerede 35 tilmeldte spillere og i marts åbner tilmeldingen for de 6-8 årige børn. Derfor har Ørestad IF besluttet at oprette en håndboldafdeling til at drive håndbolden i ØIF.

Ørestad IF søger folk til styregruppen for håndboldafdelingen Nogle skal stå for klubmodulet, andre skal hjælpe med stævner, være ansvarlig for kommunikation, eller finde sponsorer. Der er allerede frivillige som

vil stille på til formands- og kassererposterne. Stiftende afdelingsforsamling mandag 14. marts kl. 19.0020.30 i Fællesrummet, Det Flexible Hus, kælderen ved C.F. Møllers Allé 28.

Hvorfor har de flyttet vejen? Manglende stedsans kan være en alvorlig lidelse, som sætter en i latterlige situationer, gør børnene utrygge og koster ubegribelige mængder af tid Klumme af Louise Raaschou

• ”Åh, nej! Vi finder aldrig hjem. Vi skal leve af bær resten af livet!” Ældste pode var vel seks år gammel, første gang han blev bevidst om min manglende stedsans. Vi var på vej til en klassekammerats fødselsdag, i bil ad snørklede villaveje, som så komplet ens ud i min optik. Mens vi kørte rundt på må og få, lidt frem og tilbage og en smule i ring, steg panikken på bagsædet og fik søn til at opgive alt håb. Heldigvis fandt jeg det rigtige sted, tids nok til at han kunne deltage, men traumet sidder i ham den dag i dag. Og selv om den

med tiden er blevet bedre altså min drengs mestringsevne, ikke min stedsans - bliver han aldrig helt rolig, når mor skal finde vej. Efterhånden er yngste pode også kommet med i klubben af utrygge afkom, og jeg ville jo helst tro, at det skyldes, at han kopierer sin storebror. Virkeligheden er nok desværre, at han gennem årene ligeledes har gjort sig sine egne erfaringer. Som da han en aften skulle til noget programmering for børn på IT-Universitetet. Jeg havde ikke været der før, så i erkendelse af mine udfordringer lod jeg bilen stå og hoppede i stedet på tog og metro med søn. Jeg fornemmede også en vis ro hos poden, når det nu ikke var mor, der navigerede, og først da jeg, efter tre stop, opdagede, at vi kørte i den forkerte retning i metroen, fik min dreng et usikkert skær i blikket. Da vi langt om længe var nået frem til stationen, var han synligt nervøs. For da gik det op for ham, at han var helt alene med en voksen, som ikke evnede at finde det sted, han skulle være gan-

ske få minutter senere - og som tillige var ude af stand til at forstå, hvad stemmen fra GPS’en mente, når den sagde ”drej til venstre,” for der var jo for helvede ikke en vej til venstre her på byggepladsen! Efter langvarig og forvirret småløben gennem mørke stier og boligblokke, (dreng i en tilstand, der nærmede sig decideret rædsel), lykkedes det at finde universitetet, og han kom kun tyve minutter for sent. Senere viste det sig, at der faktisk er en metrostation næsten lige ved siden af. Det var så bare ikke den, jeg havde valgt at stå af på. Mine sønner er dog ikke de eneste, der lider under mit ubrugelige, indre Krak kort. Faktisk er det også en ganske stor hæmsko i hverdagen for en selv, når man sådan jævnligt render rundt og farer vild. Alene den ekstra tid, som skal medregnes enhver transport fra A til B. Mindre, hvis B er et sted, jeg har været før, (nej, det er ingen garanti for, at jeg kan finde det igen, overhovedet), langt, langt mere hvis mit bestemmelsessted er ukendt territorium.

Oveni skal man så lægge den spildtid, der automatisk følger med, når ens geografiske dømmekraft er ude af drift. Hvis man for eksempel ved, at der på vej til Ballerup er en reel risiko for pludselig at befinde sig på en kilometerlang strækning mod Korsør uden mulighed for at vende om, så lærer man efterhånden at tage hjemmefra i rigtig, rigtig god tid. Der er også det mentale pres. Den stress, det medfører, når man ikke kan finde sin vej ud af en by. Oftest er det den slags købstæder, som er omkranset af alle mulige ring- omfarts- og motorveje, og foretager man bare ét forkert højresving sådan et sted, havner man på torvet med rådhuset og de ensrettede gader. Igen. Jeg har ikke fortalt dette til nogen før, men der har været tidspunkter i mit liv, hvor jeg har været lige ved at give op. Hvor jeg alvorligt har overvejet bare at stille bilen på torvet, leje et værelse og blive i Odense/Ringsted/Ålborg, indtil nogen hjemmefra kunne komme og hente mig. Jeg må mangle et eller andet. Måske noget magnet-

protein? Ifølge nogle forskere hjælper det forskellige dyrearter til at finde vej via jordens magnetiske felter. Bananfluer, vågehvaler og nøgenrotter har det. Og mennesker. Det skal dog være forbundet til de rigtige nerveceller, før hjernen kan modtage GPSsignaler, så det kan selvfølgelig også være dér, den er smuttet i mit tilfælde. Måske er jeg bare ikke udstyret med de fornødne nerveceller, som er essentielle, når hjernen skal lave sit koordinatsystem? Jo, fastslår forskere: Vi er alle udstyret med de samme redskaber til navigering. At nogle så er bedre til at finde vej end andre, kan muligvis skyldes arv. Jeg tænker på, om det mon også fungerer den anden vej: At ekstrem sølle evne til at finde vej ligeledes kan være arveligt, og jeg nævner det, fordi jeg for nylig var i Rom med min mor. Uanset hvor mange kort vi købte og nærstuderede og uanset hvor mange krydser, den søde receptionist på hotellet satte for os, (”dees ees jor hotel. Dees ees where ju live”), mistede vi igen og igen ori-

enteringen og var enten gået i ring eller i stik modsat retning af, hvor vi troede, vi var på vej hen. Man kan nok ikke konkludere så meget om arvelighed udfra min manglende stedsans i Rom, da det var mit første besøg. Min mor, derimod, var der for sjette gang. Jeg synes, det forklarer en del.

Louise Raaschou er uddannet journalist og arbejder som freelancer. Hun er 45 år gammel, har to sønner på 14 og 9 år samt åbenlyse vanskeligheder med voksenrollen. Hun evner ikke at tale girafsprog til sine børn og kan sjældent overskue skolens intranet. Hun har en udpræget mangel på overblik, er elendig til smalltalk og til møder på skolen siger hun ofte det forkerte. Til gengæld bliver hun lidt for besoffen til forældrefesterne. Hun kan ikke lave en ordentlig smoothie og har aldrig postet billeder af friske buketter fra haven eller hjemmelavede brød på facebook. Oven i købet ryger hun. Foruden børnene tæller familien en overvægtig chihuahua, et utal af akvariefisk, samt to hysteriske undulater, og nåh, ja, så er hun alenemor. Noget af tiden. For hun deler drengene med deres fædre. Jeps. Dem er der også to af.

Dumme nabokonflikter løses meget bedre med en konfliktmægling Nyt korps af konfliktmæglere skal gøre det nemmere og billigere at løse nabokonflikter i boligafdelinger med mange beboere under samme tag • Kenneth er lige kommet hjem fra arbejde, tænder for sit musikanlæg, hvor musikken brager ud af de store højtalere. Under ham bor Yasmin, som lige har lagt sit ene barn til at sove. Yasmin tager sin kost og banker den op i loftet for at få Kenneth til at skrue ned. Episoden gentager sig næsten hver dag og de to naboer taler ikke sammen, når de mødes ude i opgangen. Det er en klassisk begyndelse på en eskalerende beboerkonflikt mellem naboer, som er en del af livet i mange etageejendomme. Mange lever tæt sammen, flere under samme tag og i en dagligdag med andre mennesker fra forskellige generationer, kulturer og baggrunde. Konflikter, der får lov at udvikle sig, kan ende med at en af parterne får advarsler, henstillinger eller sagsanlæg, ofte et langstrakt forløb,

som ikke bringer parterne nærmer hinanden, men som kun afgør, hvem der får ret. Det hele kan også blive dyrt for boligforeningen. Tal fra boligforeningen KAB viser, at juridiske klager kan ende med at koste en boligafdeling 50.000 kroner. Derimod ville det kun koste cirka 5.000 kroner at tilbyde de stridende naboer at gå dialogens vej via et såkaldt konfliktmæglingsforløb. Holland langt fremme Ideen kommer fra Holland, hvor frivillige er med til at løse beboerkonflikter over hele landet. De bringer beboerne sammen, genopretter kommunikationen og styrker normerne for, hvordan man lever tæt sammen på en god måde. Center for Boligsocial udvikling (CFBU) har i en ny undersøgelse om konfliktmægling kortlagt både de danske

og hollandske erfaringer, med frivillige mæglere. Her har man haft frivillige mæglere siden 1996 og 68 pct. af konflikterne, der henvises til frivillig nabomægling, løses gennem konfliktmægling, og befrier således boligorganisationerne for en stor byrde. 1.000 beboere har allerede mæglet I Danmark er noget lignende netop startet. ’Konflikthjælpen’ er et samarbejde mellem FSB, Lejerbo, VIBO, DAB og Københavns Universitets masteruddannelse i konfliktmægling. FSB var den første almene boligorganisation, der ansatte konfliktmæglere. Gennem de sidste 8 år har FSB derfor oparbejdet en solid erfaring med konfliktmægling. Indtil videre har ca. 1.000 beboere haft glæde af mægling i FSB. I det nye projekt skal et frivilligt konfliktmæglerkorps

skal fremover være tilknyttet de almene boligorganisationer. Deltagerne er lige nu på et obligatorisk kursus, hvor de bl.a. lærer om den almene sektor, og den 1. april går

projektet i luften. ”Interessen har været over alt forventning, og allerede nu har 10 givet tilsagn om at være med, så de kan praktisere og vedligeholde deres

uddannelse,” siger konfliktkoordinator Gerrit Hensen fra FSB.


Sauerberg & Terndrup Ørestad Hansen & Jensen Ejendomsmæglere, valuarer, MDE Ejendomsmæglere, MDE

Indtast Kom gok tekst videre

Din bolig skal ses for at blive solgt

Gæk, gæk, gæk - vores navn er blevet væk!

Vær med i påsken når vi holder landsdækkende åbent hus med tilmelding Bestil et gratis Salgstjek på www. • • • .dk/vind

Kanadavej 18, Kbh. S

Islands Brygge 9, 4.th., Kbh. S

NYHED

F

Velkommen til det lille gule hus på Kanadavej - kendt og elsket i kvarteret for sit karakteristiske udseende med det lille "tårnspir". Med sine 106 m² bolig er ikke verdens største bolig, men til gengæld oser den af charme og hygge. Huset er opført i 1930. Løbende vedligeholdt bl.a. nyt tag i 2008. Entré. Pænt lyst flisebadeværelse. Stue med godt lysindfald. Hyggeligt køkken med trappe til 1. sal. Repos og "tårnværelse" der pt. anvendes til kontor/arbejdsværelse. Et par trin op fra repos`en er soveværelset. En super charmerende ejendom - kom og oplev atmosfæren.

Pris/udbetaling 3.195.000/160.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 15.740/12.785 Ejerudgifter 4.454 Bolig m² 106

D

Sag 23200018

Grund Rum/ Opført m² vær. 634 3/2 1930 Kontakt tlf. 32453232

Windsorvej 38, stuen, Kbh. S

Sjældent udbudt lejlighed med fri udsigt over havnen Islands Brygge - den gamle, uspolerede og charmerende del. Velkommen til "Islandsborg", én af Bryggens ældste ejendomme (1907) og ligesom naboejendommen "Langebrohus" opført i al sin pomp og pragt af murermester Carl Køhler efter arkitekt Thorvald Gundestrups tegninger. Herskabelig bolig med 3 m til loftet, smuk stuk og brændeovn. Lejligheden indeholder bl.a.: To store stuer ensuite, to gode værelser, stort badeværelse samt stort køkken med udgang til solrig altan. Intet er overladt til tilfældighederne - kom selv og se.

Sag 28901038

Pris/udbetaling 6.299.000/315.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 31.143/25.308 Ejerudgifter 4.001 Bolig m² 121

Etage

Rum/ Opført vær. 4 4/2 1907 Kontakt tlf. 32550001

Islands Brygge 75B, st. th., Kbh. S

SE HER

D

Ejerlejlighed i det Engelske Kvarter med brugsret til have Hvidpudset ejendom med tegltag beliggende på 1071 m² (heraf vej 131 m²) stor grund. Via flisebelagt havegang kommer I til det fælles indgangsparti og hall i hele husets højde med trappe til 1. sal og kælder. Indeholder: Entré, køkken, stort pænt brusebadeværelse. To store lyse højloftede stuer ensuite. Stort soveværelse med dobbeltdør til den ugenerede og solrige have. Kælder med to store anvendelige rum, vaske/badeværelsesrum med toilet samt to opbevaringsrum.

Pris/udbetaling 2.475.000/125.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 12.168/9.886 Ejerudgifter 3.100 Bolig/ kælder m² 96/75

B

Sag 28900597

Etage

Rum/ Opført vær. ST 3/1 1930 Kontakt tlf. 32550001

Adresse Adresse Adresse Adresse Ørestads Boulevard 61C Amager Landevej 90A Amagerbrogade 196 BynavnS Bynavn 2300 København S Bynavn2770 Kastrup Bynavn 2300 København 36 72 66 12 36 72 66 12 32550001 36 72 66 12 36 72 66 12 32453232 32500282

Super lækker 4v med udsigt til kanalen Lejligheden har stue i åben forbindelse med køkkenet med udgang til stor altan. Lækkert køkken med gode kvalitets hårde hvidevare. Stort værelse med udsigt til kanalen. Fordelingsentré med indbygningsskab til overtøjet. 2 værelser, det ene med udgang til stor terrasse. Badeværelse med bruseniche, vaskemaskine og tørretumbler. Der er elevator, videodørtelefon, kælderrum mv. Mulighed for tilkøb/leje af privat p-plads i ejendommens parkeringskælder. Kom og oplev stemningen.

Adresse Bynavn 36 72 66 12

Adresse Bynavn 36 72 66 12

Sag 23200000

Pris/udbetaling 4.399.000/220.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 21.596/17.547 Ejerudgifter 4.084 Bolig m² 107

Etage

Rum/ Opført vær. ST 4/4 2005 Kontakt tlf. 32453232

Adresse Bynavn 36 72 66 12

Kom gok videre


Skal du sælge i 2016? Kontakt en mægler der sælger: Vi har haft et helt forrygende 2015 i vores 3 butikker på Amager med mere end 500 solgte boliger*og mange ventende købere. Mvh. Nikolaj & Niki *Kilde: Boligsiden, 19.01.2016 find mægler i 2300, inkl. projektsalg.

C.F. MØLLERS ALLÉ 18, 9. TH LYS 3 V'ER MED 2 ALTANER OG FANTASTISK UDSIGT! København S

SOLGT

EDVARD THOMSENS VEJ 63, 5. 1. SKØN LYS 3 V'ER MED 2ALTANER MED SUPER BELIGGENHED Ejerlejlighed

Bolig m2: 102 Placering: Stue/vær: 1/2 Byggeår: 2007 Sag: 255H1-L0139 Energi:

9

København S Den store 3 værelse lejlighed har en super planløsning og funktionalitet og hertil 2 altaner. Lejligheden rummer - Entré med indbyggede skabe, stort lyst badeværelse med sep. brus og hårdhvidvarer. Stort gennemlyst køkken/alrum i åben forbindelse med opholdsstuen. Køkkenet er lyst og har alt i hårde hvidevare. Herudover har lejligheden 2 store rummelige værelser med indbygningsskabe. Der er adgang til lejlighedens store altaner fra både køkken og stue

C

Ejerlejlighed Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

3.195.000 3.243

160.000 15.452/12.687

Bolig m2: 108 Placering: Stue/vær: 1/2 Byggeår: 2007 Sag: 025CH-L0660 Energi:

5

B

København S Ejerlejlighed I et fantastisk naturområde, meget tæt på København Centrum, sælges nu denne unikke og lækre, indflytningsklare lejlighed. Den ligger på 5. sal i det prisbelønnede byggeri 8Tallet. Den har udsigt over det fredede naturområde Kalvebod fælled. Kun 300 meter til Metroen med ca. 10 min. ind til Kongens Nytorv. Lejligheden bør bare opleves! Den har en unik, åben planløsning med rummelige værelser. Køkken/alrummet har plads til stort spisebord - et skønt sted hvor familien rigtig kan hygge sig. Det ligger i åben forbindelse til stuen, men alligevel en smule tilbagetrukket, hvilket giver en rigtig god opdeling. Stuen har den smukke udsigt over fælleden, takket være et stort glasparti og udgang til kæmpe altan, hvor der også er to skure til opbevaring. Derudover lyst flisebadeværelse med gulvvarme og ny vaskesøjle, samt 2 store værelser. Lejligheden fremstår rigtig flot med gulve i massive egeplanker, er godt vedligeholdt og lige til at flytte ind i. En rigtig spændende lejlighed i et fantastisk byggeri - tæt på alt hvad man kan ønske sig med kombinationen af byliv og den flotte natur. ROBERT JACOBSENS VEJ 68, 5. 3. STOR 4 VÆR I 8-TALLET

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

3.450.000 4.703

175.000 17.096/13.848

Bolig m2: 119 Placering: Stue/vær: 1/2 Byggeår: 2010 Sag: 228MJ-L0748 Energi:

danbolig Islands Brygge · Islands Brygge 81D, 2300 København S · Tlf. 32 87 30 80 · islands.brygge@danbolig.dk danbolig Amager · Sundbyvester Plads 2, 2300 København S · Tlf. 3259 1407 · amager@danbolig.dk danbolig Amager Strand · Øresundsvej 124, 2300 København S · Tlf. 32 34 04 00 · amagerstr@danbolig.dk

danbolig Niels Hald - Amager - Amager Strand - City - Frederiksberg - Islands Brygge - Svanemøllen - Østerbro Ejendomsmægler og Valuar, MDE · www.danbolig.dk

5

B

Ring på 3259 7749 eller skriv til 2302@nybolig.dk for gratis og uforpligtende vurdering København S - Tom Kristensens Vej 40, 2. th.

KØBENHAVN S - Digevej 86, 2. , 2

ØRESTAD - Ørestads Boulevard 63G, 1. tv

Andelsbolig

Denne lyse og lækre lejlighed ligger lige ved Islands Brygge Metrostation, og den har både store, lyse rum og en sydvendt altan med den skønneste udsigt til Ørestadens "skyline". Sag: 631021M

SOndLeGsøTges

Kontantpris: 3.050.000 Ejerudgift pr. md: 3.362 Udbetaling: 155.000 Brt/nt ekskl. ejerudg: 13.749/11.382

Ligne

Bolig m² Etage

90 2.

Vær Opført

3 2006

ØRESTAD - C.F. Møllers Allé 12, 5. tv

SOndLeGsøTges

Ligne

Bolig m² Etage

Nybolig Islands Brygge & Ørestad Vestmannagade 1 ·· ·2300 København S Tlf. 3259 7749

SOndLeGsøTges

Kontantpris: 2.900.000 Ejerudgift pr. md: 3.764 Udbetaling: 145.000 Brt/nt ekskl. ejerudg: 14.185/11.408

Ligne

Bolig m² Etage

101 1.

Vær Opført

3 2007

ØRESTAD - C.F. Møllers Allé 2A, 6. tv

Denne veldisponerede 3V'er giver jer lyse og moderne rammer til at indrette jer som I ønsker det - og uanset stilen vil den sikkert gå godt i spænd med udsigten fra 5. sal. Sag: 601692S Kontantpris: 2.856.000 Ejerudgift pr. md: 2.816 Udbetaling: 145.000 Brt/nt ekskl. ejerudg: 13.886/11.168

Flot lejlighed i Porthuset med skøn udsigt fra fire altaner. Høj kvalitet, moderne komfort og fredfyldte omgivelser tæt på City - du får det hele her på Ørestads Boulevard 63G Sag: 631031G

85 5.

Vær Opført

3 2007

SOndLeGsøTges

Ligne

Nybolig Amager - Øresundsvej A/S

Øresundsvej 94 ·· ·2300 København S Tlf. 4458 2301

Bolig m² Etage

SOndLeGsøTges

Kontantpris: Mdl. boligydelse:

Ligne

657.820 8.154

Bolig m² Etage

81 2.

Vær Opført

3 2005

ØRESTAD - C.F. Møllers Allé 20, 5. th

Panoramavue over Fælleden, fantastiske lysindfald og en fremragende altan! Denne udsigtslejlighed fra 2012 i Ørestad er i en klasse for sig. Nær Bella Center Metrostation. Sag: 604122S Kontantpris: 3.095.000 Ejerudgift pr. md: 3.067 Udbetaling: 155.000 Brt/nt ekskl. ejerudg: 15.161/12.194

Yderst attraktiv andelslejlighed i den populære forening A/B Solstriben. Fra lejlighedens stue er der udgang til stor solrig altan med dejligt view til fælleden, Ørestad og mod indre by. Sag: AB0335

99 6.

Vær Opført

3 2012

Lys og lækker 3V'er i moderne Ørestadsbyggeri - skøn udsigt fra 5. sal. Nyd den uforstyrrede panoramaudsigt over Kalvebod Fælled kun en kort metrotur væk fra hovedstadens mylder. Sag: 601155S

SOndLeGsøTges

Kontantpris: 3.075.000 Ejerudgift pr. md: 3.333 Udbetaling: 155.000 Brt/nt ekskl. ejerudg: 15.042/12.098

Ligne

Bolig m² Etage

100 5.

Vær Opført

3 2007


For fremvisning - Ring på 3259 7749 eller skriv til 2302@nybolig.dk

GRATIS CAFEGAVEKORT PÅ 500KR. Bestil en gratis og uforpligtende vurdering af din ejerlejlighed

Vurderingen skal udføres i løbet af marts 2016, og tager ca. 1

eller rækkehus i beliggende i Ørestad hos Nybolig Islands

times tid. Her får du info om boligmarkedet, salgspriser mv.

Brygge & Ørestad på mail: 2302@nybolig.dk eller tlf. 3259

gratis og uforpligtende. Gavekortet er gyldigt til en af følgende

7749, og vi giver dig et gratis cafegavekort på 500 kr. sam-

cafeer/restauranter i Ørestaden: 8TALLET, RAMBLA, STUDIE

men med vurderingen.

og LOFT. (forbehold for ændringer af Nybolig)

Gælder udelukkende for vurdering af ejerboliger i Ørestaden og er begrænset til de første 20 stk. i marts 2016 KØBENHAVN S - Thorshavnsgade 18, 1. tv

ISLANDS BRYGGE - Jens Otto Krags Gade 9, 4. , 4

KØBENHAVN NV - Frederiksborgvej 40, 2. TV

NYHED

Du får storbystemning lige uden for hoveddøren, men bor samtidig på en rolig, charmerende gade - tæt på Havnebadet og Amager Fælled. Metroen ligger også nær ved og bringer dig på få minutter til Indre By Sag: MSZ8812 Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

2.399.000 2.263 120.000 11.911/9.645

Bolig m² Etage

Nybolig Islands Brygge & Ørestad Vestmannagade 1 ·· ·2300 København S Tlf. 3259 7749

61 1.

Vær Opført

2 1907

Moderne lejlighed med uhørt stor tagterrasse: 200 kvadratmeter privat terrasse – og en mindre altan oveni. God beliggenhed nær Nørrebro Station og hverdagens bekvemmeligheder. Sag: MSZ9703 Kontantpris: 3.333.000 Ejerudgift pr. md: 3.431 Udbetaling: 170.000 Brt/nt ekskl. ejerudg: 16.517/13.379

Nybolig Amager - Øresundsvej A/S

Øresundsvej 94 ·· ·2300 København S Tlf. 4458 2301

Bolig m² Etage

107 2.

Vær Opført

3 2006

Lejligheden til livsnyderen, der hverken vil gå på kompromis med daglig luksus eller beliggenhed. Her får du tre lyse rum plus en stor altan med kig til vandet på Islands Brygge. Sag: 631036G Kontantpris: 4.695.000 Ejerudgift pr. md: 4.292 Udbetaling: 235.000 Brt/nt ekskl. ejerudg: 23.269/18.848

Bolig m² Etage

105 4.

Vær Opført

3 2006


Boligsalg & udlejning MMLiving sælger stadig Ørestad, BEDST!

TRUSTSCORE 9.1

Endnu engang har vi formået, at være det foretrukne valg i Ørestad City, i 2015 solgte vi ¼ af alle ejerlejligheder i Ørestad City.

47 ANMELDELSER

SÆLGERANBEFALING

Vi nøjes dog ikke bare med at sælge mange boliger, vi sælger dem også til de bedste priser, vi solgte i 2015 i snit vores boliger 6,2 % højere end den gns. kvadratmeterpris i Ørestad City.

9,2 ud af 10*

Baseret på 33 besvarelser

* jf. boligsiden d. 27.02.2016 (alm. salg.)

S

G OL

T

Tom Kristensens Vej 44, 1. Tv. 2300 København S

EJERLEJLIGHED 95 m² Boligareal 3 Værelser B Energi

L SO

3.400.000 Kontant 3.724 Ejerudg./md. 170.000 Udbetaling

GT

Unik 3V lejlighed i M-Huset med egen privat terrasse!

Ørestads Boulevard 57A, 9. 2300 København S

EJERLEJLIGHED 113 m² Boligareal 3 Værelser B Energi

L SO

3.495.000 Kontant 4.079 Ejerudg./md. 175.000 Udbetaling

Med denne sjældent udbudte 2 etagers lejlighed får du det hele, lys, udsigt og en ikke mindre end fantastisk terrasse hvor du kan færdes helt ugenert. Du træder ind i lejlighedens stueplan, i det åbne og lyse køkken som indeholder alt i hårde hvidevarer.

GT

Ørestad Sluseholmen Richard Mortensens Vej 75, 4. 3. 2300 København S

EJERLEJLIGHED 97 m² Boligareal 3 Værelser B Energi

+45 8230 7300 info@mmliving.dk www.mmliving.dk

3.000.000 Kontant 3.778 Ejerudg./md. 150.000 Udbetaling

Islandsbrygge

C.F. Møllers Allé 18, 1. 2300 København S

EJERLEJLIGHED 105 m² Boligareal 4 Værelser B Energi

3.195.000 Kontant 3.432 Ejerudg./md. 160.000 Udbetaling

Ørestad

Amager Strand

Sundbyvester

Ørestads Boulevard 61B, st. th. 2300 København S

Øresundsvej 162 2300 København S

Amagerbrogade 226 2300 København S


Boligsalg & udlejning Robert Jacobsens Vej 91, st. th. 2300 København S

FANTASTISK LIEBHAVER-STUELEJLIGHED I STÆVNEN - DIREKTE UD TIL VANDET OG VIEW OVER FÆLLEDEN.

KOM TIL ÅBENT HUS

SØNDAG D. 6/3 KL. 12:50 - 13:10

Denne unikke perle er til køberen, som vil bo i den ugeneret natur - men samtidig tæt ved Metroen, så centrum kan nås på få minutter. Fra lejlighedens store og meget private altan som ligger stiksyd, kan solen og ikke mindst udsigten nydes dagen lang. Beliggenheden fås ikke bedre i Ørestad Syd. Særdeles god og økonomisk attraktiv ejerforening, samt et byggeri i topkvalitet fra ende til anden.

EJERLEJLIGHED Boligareal

91 m²

Værelser

3

Energi

B

Kontant Ejerudg./md. Udbetaling

+45 8230 7300 info@mmliving.dk www.mmliving.dk

Lejligheden indeholder: Stor og rummelig entré/ fordelingsgang med indbygget klædeskab. Godt værelse/ kontor. Stort masterbedroom med specielindbyggede gulvtil-loftskabe samt udgang til stor privat flisebelagt have.

Super velbeliggende - 100 meter fra Vestamager Metrostation, anden offentlig transport, institutioner, caféer samt et væld af indkøbsmuligheder - både nærindkøb og shopping centeret Fields. Endvidere en vidunderlig natur med bl.a. Kalvebod Brygge - hvor der kan nydes lange gåture på de rekreative områder.

3.596.000 3.364 180.000

Ørestad

Amager Strand

Sundbyvester

Ørestads Boulevard 61B, st. th. 2300 København S

Øresundsvej 162 2300 København S

Amagerbrogade 226 2300 København S


Din stemme tæller... ...for os på facebook. Spørg os om køb og salg af bolig, kommentér sidste nyt eller fortæl om dit møde med os fra home Ørestad. ØRESTAD V/ BJERREGAARD & CO. Ejendomsmæglere, MDE Ørestads Boulevard 57D, 2300 København S oerestad@home.dk · facebook.com/homeorestad Tlf. 32 48 35 00 home.dk

Bjerregaard & Co. Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen