Page 1

JENS KRAMER MIKKELSEN STOPPER I BY & HAVN TIETGEN FESTIVAL VENDER TILBAGE TRAFIKKAOS I ØRESTAD SYD

> Side 2

> Side 13 LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOOMRÅDER | 13. ÅRGANG #08 | 18. APRIL 2018

>Side 9

En glad sognepræst, Rikke Weissfeld, ved indvielse af Kirken i Ørestad i søndags. Reportage side 4-5. Foto: Janek Mastek.

SÆT PRÆG PÅ DIN BY

GRØNNE FINGRE I BELLA

>side 6

Ørestadbeboerne har gode muligheder for at udvikle og præge deres egen bydel. Det mener Steen Jurs, som er formand for Grundejerforeningen Ørestad Syd. Beboerne har f.eks. været med til at planlægge en række helt nye grønne byrum. I den næste måneds tid er der generalforsamlinger i alle Ørestads grundejerforeninger.

>side 8

I løbet af vinteren har byhaverne i Bellakvarteret stået tildækket med mos og gran, som skulle komposteres, så jorden kunne gødes og beplantes med nye små spirer. Sidste lørdag mødte lokale familer og op for at gøre jorden klar til såning.

Estate Amager, Ørestad, Tårnby & Kastrup

7010 0077

Ørestad City Ørestads Boulevard 57G Tlf. 3255 2200 2308@nybolig.dk

Ørestad

Ørestad Syd Richard Mortensens Vej 69A Tlf. 3255 2200 2308@nybolig.dk


LOKALE NYHEDER

ØRESTAD AVIS | #08 | 18.APRIL 2018 HOVEDKANAL DRÆNES • Hovedkanalen i Ørestad City vil være delvist tømt for vand i perioden 16. april til 18. maj 2018. Det gør man, da HOFOR skal tilslutte tagvandsledninger til kanalen fra Bella Kvarter.

Ved at gøre det, kan man lede en masse regnvand fra bygningernes tage ud i kanalen, og på den måde mindske risikoen for oversvømmede kloakker og kældre. Bliv klogere på kanalernes funktioner og historie ved at

2

se tre korte videoer, som GFS Ørestad har lavet sammen med Vandlauget:

www.orestad.net/vandlaug/ hvad-er-vandlauget.html

Jens Kramer Mikkelsen stopper i By & Havn til sommer Efter 11 år på posten som direktør for By & Havn stopper Jens Kramer Mikkelsen efter 'gensidig overenskomst'

- med stolthed uden mediestøtte

Ørestad Avis Slusevej 3 2300 København S. Telefon: 31 15 30 40 redaktion@oravis.dk annonce@oravis.dk www.oravis.dk Udgiver: Bydelsaviserne CVR 29253315 Ansv.havende redaktør: Lars Greir Oplag: 6.000 Tryk: Trykkeriet Nordvestsjælland, Sjællandske Medier A/S Distribution: Amager Skovhjælpere Omdeling: Husstandsomdeles i Ørestad samt kvarterer langs Røde Mellemvej og Kongelundsvej 1-360.

• Med udgangen af juli 2018 fratræder administrerende direktør Jens Kramer Mikkelsen efter gensidig overenskomst sin stilling i By & Havn. ”Det har været en fantastisk rejse med den helt unikke model, By & Havn repræsenterer. Jeg ser frem til fortsat spændende udfordringer og opgaver i mit nye liv,” udtaler Jens Kramer Mikkelsen . Ny bestyrelsesformand næste år Der skal findes en ny direktør som som led i et generationsskifte, skriver By & Havn i en pressemeddelelse. Bestyrelsesformand Carsten Koch stopper nemlig med udgangen af næste år. Derfor "er det af hensyn til kontinuitet i ledelsen af selskabet fundet nødvendigt at sikre en glidende overgang i ledelsen af selskabet, så en ny direktør kan nå at blive sat ind i arbejdet sammen med bestyrelsesformanden," skri-

ver By & Havn. Formidabel indsats ”Jens Kramer Mikkelsen har været direktør i By & Havn siden selskabet i 2007 blev etableret, og han har ført det sikkert gennem både høj- og lavkonjunktur, og har netop præsenteret selskabets bedste resultat til dato," udtaler bestyrelsesformand Carsten Koch. "Jens Kramer Mikkelsen har ydet en formidabel indsats for selskabet og for Københavns byudvikling i det hele taget, og kan med stolthed se tilbage på en række færdiggjorte og særdeles attraktive bydele både i Ørestad, Nordhavn og Sydhavn - bydele, som han har sat sit præg på, og en udvikling ingen havde forestillet sig, da de politiske aftaler om metro og Ørestad blev indgået i 90’erne," fortsætter Carsten Koch. By & Havn går nu i gang med at finde den nye direktør.

Hent en avis: Café 8tallet, Orango Café, Centerkiosken, Ørestad Bibliotek, Ørestad Skole, Ørestad Gymnasium, home Ørestad, Solvang Kirke, DR, Mikado House. Manglende avis: På www.oravis.dk kan du indsende din klage over manglende levering Næste avis: 2. maj. JA TAK til Ørestad Avis: Klistermærket 'JA TAK til Ørestad Avis' kan hentes ved skranken på Ørestad Bibliotek. Husk også at afmelde evt. blåt Nej-tak mærke hos PostNord.dk.

Jens Kramer Mikkelsen har deltaget i hundredevis af åbninger, spadestik, indvielser og rejsegilder i Ørestad gennem 11 år. Her er han ved åbningen af Nordisk Film Biografer Field's i 2015.

Til indvielse af stibroen over mototvejen i maj 2016. Foto: Thomas Nielsen / 100HEADS

Grundstensnedlæggelse for Royal Arena i 2013. Under grundstenen ligger der en tidskapsel med et eksemplar af Ørestad Avis!

Indvielse af 'Øerne' i hovedkanalen i 2012.

Skribenter: Lars Greir, Anders Højberg Kamp, Louise Raaschou Fotos og illustrationer: Janek Mastek, Bonava Danmark A/S, Naturstyrelsen, Wikimedia Commons, Thomas Nielsen / 100HEADS

Få flere lokale nyheder og deltag i debatten på www.oravis.dk

Første 'gravko-stik' for AAB 100 i Ørestad Syd i 2013.


3 ØRESTAD AVIS | #08 | 18. APRIL 2018 VÆK MED SKRALDET • Bevæbnet med skraldeposer og gribetang går hele Danmarks befolkning på søndag i gang med at rydde op i naturen. også i Naturpark Amager. Alle kan møde op til skraldedagen på Natur-

TERRÆNPARKERING FORLÆNGES • Teknik- og miljøudvalget har godkendt en nye midlertidig p-plads overfor Royal Arena ved Hannemanns Allé. Samtidig forlænges dispensationen til terrænparkering

center Amager søndag 22. april kl.10-14.30. Her kan man få udleveret skraldeposer og låne en cykel med vogn til at samle skrald i. Fælles start kl. 11 fra Friluftshuset.

mellm Rambøll og Metro Service. Til gengæld er den store pplads ved Kay Fiskers Plads nu lukket. Her begynder KLP at bygge et stort kontorhus. Bilister henvises til p-husene.

Vadefugle får hjælp af overskudsvand fra motorvej Et nyt projekt leder drænvand fra motorvejen ud til vadefuglene på Kalvebod Fælled. Onsdag 18. april tænder Naturstyrelsen og Sund & Bælt pumperne • Fremover vil vadefugle, der yngler på Kalvebod Fælled i København, få gavn af overskudsvandet fra Øresundsmotorvejen. Den ni km lange motorvej mellem Amager og Sverige er anlagt så lavt i terrænet, at det er nødvendigt hele tiden at dræne arealet langs med vejen ved hjælp af pumper. Det rene drænvand er hidtil blevet hældt direkte ud i Københavns Havn, men takket være et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Sund &

Bælt bliver drænvandet sammen med det øvrige overskudvand fra landanlæggene fremadrettet ledt fra motorvejsanlægget over til de store strandenge på fælleden. Vigtige mudderhuller og pytter Kalvebod Fælled er et af Sjællands vigtigste vådområder og er kendt for sin mangfoldighed af især ande- og vadefugle. Fuglenes nyklækkede unger er afhængige af tilgængelige

Grøfter fra Trekantsøen I forbindelse med projektet er der blevet gravet grøfter for at lede vandet fra Trekantsøen i motorvejsudfletningen til området Koklapperne, så strandengene kan blive til et endnu bedre levested for vadefugle. Denne del af fælleden er omfattet af fredet og beskyttet natur, og derfor har både Fredningsnævnet og København og Tårnby Kommune skulle give dispensation til arbejdet. Vandkvaliteten er desuden blevet undersøgt i den tekniske forundersøgelse, og den har vist, at vandet er egnet til

Klyden er en af de mange vadefugle på Kalvebod Fælled

H

mudderflader og pytter, hvor de kan finde føde. Her falder overskudsvandet på et tørt sted. ”Som ejer af store trafikale anlæg hen over Amager er vi optaget af at indgå i samarbejder, der er med til at sikre en god balance til naturen omkring os. Derfor er vi glade for at kunne bidrage til at skabe mere naturlige vandforhold på strandengene til gavn for vadefuglene,” siger teknisk chef Kim Agersø Nielsen fra Sund og Bælt.

at blive ledt ud i naturen. ”Vi har i flere år ledt efter en måde at få mere naturlige vandforhold på strandengene. Vadefuglene er afhængige af våde områder, og i de fleste år har det været et problem, at strandengene tørrer for hurtigt ud hen over foråret i fuglenes yngletid. Projektet vil være med til at sikre optimale betingelser for ynglende vadefugle, selv i de år, hvor der er ringe nedbør eller stor fordampning fra området i forårsmånederne,” siger Signe Nepper Larsen, vicedirektør i Naturstyrelsen. Øresundsmotorvejen er anlagt under terræn og der skal pumpes mange tusiner liter væk fra tracéen for at holde kørebanen tør.

Projektet indvies onsdag 18. april kl. 8.00, hvor vicedirektør i Naturstyrelsen Signe Nepper Larsen og teknisk direktør i Sund og Bælt Lars Fuhr Pedersen vil tænde pumperne.

BEgravelsesforretningen islands brygge Døgnvagt 32 95 75 75

En smuk og værdig afsked Aftale træffes gerne i Deres hjem Leifsgade 6 - 2300 København S www.info-bedemand.dk Email : bedemand@info-bedemand.dk

Allan Nielsen

K

Howe's Køkken H

RESTAURANT ROYAL GOLF

K

CENTER BOULEVARD 4, 2300 KBH S. TLF. 7240 6080 · INFO@RESTAURANTROYAL.DK

INDFLYTNINGSKLAR 3'VER VED BYPARKEN I ØRESTAD!

NY PRIS KndmqC 89

3

2006

LEJLIGHED Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 168N00222

7

Ja

Energi

3.250.000 3.545 165.000 14.445/12.309 Tlf: 32483500

København S - Ørestad Edvard Thomsens Vej 79, 7. TV.

På 7.sal slår vi dørene op for denne lysfyldte og indbydende lejlighed, lige til at flytte ind i. home.dk/oerestad

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen


LOKALE NYHEDER NYT BOLIGPROJEKT I SYD • Bonava Danmark A/S har købt byggefelt 1.7 i Ørestad Syd for et ukendt beløb af By & Havn. Her skal boligprojektet Fasanrækkerne opføres med forventet indflytning i starten af 2020.

ØRESTAD AVIS | 18. APRIL 2018 Der er tale om et projekt på 9.100 etagemeter, som skal bestå af 92 lejligheder og rækkehuse. Navnet Fasanrækkerne er inspireret af Fasanskoven på Kalvebod Fælled. Projektet er tegnet af Juul Frost Arkitekter.

Hvis det går efter planen, så starter byggeriet af Fasanrækkerne i efteråret/vinteren 2018. Det svenske ejendomsfirma Bonava er i forvejen aktiv i Ørestad med Fælledhusene i Nordre Fælledkvarteret.

4

I december afleverede Bonava således Fælledudsigten II til den svenske ejendomsinvestor, Fastighets AB Balder, som de sidste af i alt 178 boliger i Nordre Fælledkvarteret.

Kirken i Ørestad åbnet som den første nye kirke i København i 2

Glæde og festlig stemning i 8-tallet i søndags, da Kirken i Ørestad blev indviet. Der var store smil og krammere, præsterne skiftede tøj sammen, bislkoppen fik vin på benet, og alle sku' ha' h

Ørestads præst, Rikke Weissfeld, holdt gudstjeneste kl. 13.00 foran et fyldt kirkerum og med piskop, provst og præstekolleger på første række. Hendes prædiken handlede blandt andet om den eksistentielle ensomhed i det moderne menneske, som vi imidlertid kan gøre noget ved.

Biskop for Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen, er meget glad for at København "Det var jo meningen at Ørestad skulle have sin kirke i 2008, men så faldt indflytn (som ikke er bygget endnu, red.). Men nu er Kirken i Ørestad alligevel åbnet først, o som kikrke ikke gemmen os, men være der, hvor folk lever," sagde Peter Skov-Jakob

Herunder: Efter gudstjenesten var der reception, der bød på vin, sodavand,kaffe, kager, chips og ikke mindst; Hotdogs fra pølsevognen meddet hele.dk udenfor.

SIG NEJ TIL DET BLÅ MÆRKE!

Det lyseblå mærke på din nabos postkasse betyder, at vores omdelere fra Amager Skovhjælpere ikke må levere Ørestad Avis til hende. Men hun kan afmelde det blå mærke på hjemmesiden www.postnord.dk Hun kan endda stadig sige "Nej tak til reklamer" - bare med det brune mærke. Så må vi nemlig godt levere Ørestad Avis. Vi kommer hver anden onsdag.

Drachmann Begravelser Omsorg, Nærvær & Til for Jer

Vi fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblik over situationen. Vores nærvær vil for jer, føles trygt.

Kontakt os på tlf: 32 86 00 20 Kongelundsvej 308,2770 Kastrup www.drachmann.nu


5 ØRESTAD AVIS | #08 | 18. APRIL 2018 DANSKE VINDERE I E-SPORTSFINALE •Der var hjemmebanesucces til to danske League of Legends-spillere ved den europæiske finalerunde i Royal Arena 7.-8. april. Arenaen var udsolgt og pub-

likum bar det britiske hold Fnatic med de to danskere Rasmus "Caps" Winther og Mads "Broxah" Bock-Pedersen frem til sejren over det spanske hold G2 med danske Martin “Wunder” Hansen ombord. Fnatic tog sejren ef-

ter 3 kampe mod G2 Esports, hvor det samlet resultat blev 3-0. Lørdag havbde der været kamp om turneringens tredjeplads. Her løb det tyske hold Splyce med danske Kasper "Kobbe" Kobberup med

sejren efter en 3-2-sejr i en meget tæt kamp mod franske Team Vitality. Dermed er alle tre danskere repræsenteret ved den kommende interkontinentale turnering i Paris.

29 år

hotdogs

Kirkens mødelokaler er udsmykket med malerier af Caroline Krabbe. De er udlånt til kirken og udgør tilsammen en lill udstilling - 'Solhverv'. Caroline Krabbe er bosat i Spanien, datter til Arne Haugen Sørensen, og kendt for sine malerier som er inspireret af menneskelig relationer.

n har fået en ny kirke, den første i 29 år. ningen til Ørestad lidt, og der var mere brug for at lave en kirkeløsning for Sydhavn og jeg synes at denne form for 'pop-up' kirke er spændende og nærværende. Vi skal bsen til Ørestad Avis.

Ved receptionen holdt Rikke Weissfeld holdt en lille takketale: "Tak til arkitekt, kirkekontor, kolleger og menighed for jeres intense indsats for at gøre dette rum til en kirke. Der er brug for os i Ørestad. Vi har allerede to hold babysalmesang, fem dåbshandlinger og et bryllup i næste uge," sagde Rikke Weissfeld bl.a. Formand for AAB 100 huset i Ørestad Syd, Ulrik E. E. Gutt-Nielsen, havde en fin gave med til den nye kirke. To fine AAB krus.

Biskoppen tog den lange kø til pølsevognen med stoisk ro, selv da en reporter kom til at vælte et rødvinsglas ned over hans sko. Her er hotdog'en klar.

Efter gudstjenesten gik alle gejstlige i 'omklædningsrummet' - Rikke Weissfelds lille kontor - for at klæde om til civilt tøj. Her ses og Ørestadbeboer og provst, Michael Krogstup Nissen t.v..

Enkelt, råt og moderne, men med klare kirkelige symboler. Sådan er Kirken iØrestad indrettet i det højloftede betonlokale, hvor væggene har fået lov til at stå ubehandlede.

Formand for Islands Brygges Sogns Menighedsråd, Dorte Krogshede Ellingsøe, var begejstret for det nye kirkerum. Nu har sognet to kirker, hans Tausens Kirke i Halfdansgade, og Kirken i Ørestad på Robert Jacobsens Vej.


LOKALE NYHEDER INFOMØDE OM SKOLEFLYTNING • Ørestad Skole holder torsdag aften 19. april informationsmøde om flytningen af syv skoleklasser til Kalvebod Fælled Skole. Det er nu besluttet at eleverne i de berør-

ØRESTAD AVIS | 18. APRIL 2018 te 3. klasser Kvium og Swane fortsat kan gå på Ørestad Skoles KKFO. Der vil være morgenåbning på Kalvebod Fælled Skole (KFS), og en følgeordning med pædagog fra KFS til Ørestad Skole efter skoletid.

Flytningen berører syv klasser på 3.-5. klassetrin som skal gå på KFS i op til tre år. Det drejer sig om klasserne 3.Kvium, 3.Swane, 4.Ancher, 4.Alfelt, 4.Bigum, 5.Krøyer og 5.Høst. Der er risiko for at skoleflyt-

6

ningen forlænges et eller to år, og det vil berøre kommende klasser, som til den tid går i 3.-5. klasse. Udover informationsmødet 19. april skal lærere, elever og forældre besøge KFS i juni måned.

Grundejerforeninger rykker på de grønne byrum Både i Ørestad Syd og Ørestad City er grundejerforeningerne dybt involverede i at skabe grønne udearealer og aktivitet. Alle kan søge indflydelse gennem deres grundejerforening, siger to formænd, før årets generalforsamlinger skal til at løbe af stabelen • Et væld af nye planter vil snart springe ud i Ørestad Syd. Der er nemlig blevet arbejdet ihærdigt for at skabe attraktive byrum med masser af ny beplantning til glæde for bydelens brugere og beboere. De seneste år har grundejerne i Ørestad Syd haft stort fokus på udearealerne. Her vil man gerne de forblæste og lidt ensformige gadeforløb til livs, ved at give byrummene nyt liv med træer og buske, alt sammen i en mere menneskelig skala. Projektet udspringer af beboernes klare ønske om mere læ, mere intime byrum og bedre opholdsmuligheder i bydelen. Sådan lød det fx på en beboerworkshop, hvor beboere kom med inputs fra deres daglige oplevelser af udearealerne i Ørestad Syd. De mange inputs er efterfølgende bearbejdet til en samlet helhedsplan, der danner ramme for den videre udvikling af byrummene. ”Det har været vigtigt at inddrage beboerne helt fra starten. De kommer med de helt konkrete hverdagsoplevelser fra byrummene i Ørestad Syd. Derfor er det også vigtigt, at det netop er beboernes tilbagemeldinger, som danner ramme for den videre udvikling af byrummene i bydelen,” fortæller Steen Jurs, formand for Grundejerforeningen Ørestad Syd og fortsætter: ” Det var fedt at se, at så mange dukkede op til beboerworkshoppen og efterfølgende gik med rundt i bydelen og kom med konkrete

forslag til specifikke steder. Alle de gode forslag blev givet videre til vores samarbejdspartnere i Bang og Linnet Landskabsarkitekter, som sammen med bestyrelsen har udarbejdet Helhedsplanen. Helhedsplanen fokuserer på at skabe flere intime og oplevelsesrige opholdsrum, som giver afveksling og læ.” Helhedsplanen Helhedsplanen tegner de overordnede linjer for udviklingen af Ørestad Syds byrum, inddelt i mindre etaper, der giver fleksibilitet og plads til løbende forbedringer. Helhedsplanen er således et centralt værktøj og et resultat af et godt samarbejde, hvor faglig ekspertise og beboerengagement er gået op i en højere enhed. Med det gode samarbejde på tværs er jorden gødet til en bæredygtig omdannelse af Ørestad Syds byrum, så der snart er bedre muligheder for længere ophold i nogle intime og grønne byrum med læ for vinden. Citys nyeste park Det er ikke kun i Ørestad Syd, man arbejder for attraktive uderum. Et andet eksempel er i Ørestad City, hvor bestyrelsen de senere år har arbejdet med nye parkanlæg. Et af dem, er det nye byrum, som nu omkranser Ørestad Streethal. Denne nye ”Fitnesspark” giver både mulighed for at træne i det fri og giver flere rekreative opholdsmuligheder i Ørestad City.

”Jeg er rigtig glad for alle de nye parkanlæg, vi har udviklet i Ørestad City. Udover naturoplevelser og øget biodiversitet er parkanlæggene med til at skabe gode rammer for liv i bydelen. Et godt eksempel er vores nye Fitnesspark, som vi indviede sidste år, og som, i samarbejde med landskabsarkitekter og træningskonsulent, har skabt flere muligheder for leg, ophold og træning.” udtaler Mie Ellgaard, forkvinde for Grundejerforening Ørestad City. Direkte indflydelse På grund af Ørestads organisering har både Fitnessparken og den grønne omdannelse af Ørestad Syd haft gode vækstbetingelser. Ørestad er nemlig organiseret på en helt særlig måde, hvor langt størstedelen af Ørestad arealer ejes af grundejerforeningerne selv. Det muliggør en direkte indflydelse på, hvordan arealer skal udvikles, driftes og vedligeholdes. Og denne indflydelse gælder ikke kun, når der skal plantes flere hundrede træer, som i Ørestad Syd. Eller når der skal opsættes træningsudstyr i Fitnessparken. Det gælder også, når man skal sikre beboernes stemme i en bydel i rivende udvikling. Det er et fåtal af Ørestads beboere, der ikke kan spotte en byggekran fra deres vindue, og det er derfor vigtigt, at der skabes de bedste betingelser for beboernes dagligdag, der ofte påvirkes af den hastige byudvikling.

Steen Jurs, formand for Grundejerforeningen Ørestad Syd: "Det har været vigtigt at inddrage beboerne lige fra starten".

” I en by, som ikke er færdigbygget, og hvor udviklingen består af mange interessenter, er det vigtigt af have en bestyrelse, hvor beboerne er repræsenteret. I bestyrelsen sidder bl.a. bygherrer og folk fra By&Havn, og det er derfor vigtigt også at have beboere med. Det er med til at skabe en balance og sikre, at der tages hånd om beboernes interesser,” udtaler Steen Jurs, som bliver akkompagneret af lyden af lastbiler, rendergravere og kraner fra de mange byggefelter i Ørestad Syd. Dit nærområde Som medlem af bestyrelsen er det ens opgave at sikre de store fællesarealer, der ejes

af Ørestads grundejerforeninger. Det er arealer, der hver dag danner ramme for boligliv, studieliv og arbejdsliv – og alt det midt i mellem. Arealerne omfatter grønne byrum som i Ørestad Syd og Fitnessparken, men de omfatter også veje, stisystemer, kanaler og søer, kunstvær-

ker, byrumsinventar og meget mere. Engagementet til både at tage vare på alt dette og indgå i udviklingen er heldigvis stærkt i bestyrelserne i Ørestads grundejerforeninger.

Har du som beboer lyst til at påvirke din bydel, kan du stille op til den kommende generalforsamling i maj. Indbydelserne er på trapperne, men du kan allerede nu notere følgende datoer: G/F Ørestad City 2. maj kl. 16.00 - 18.00 G/F Ørestad City Syd 23. maj kl. 16.00 - 17.30 G/F Ørestad Universitetskvarter 24. maj - kl. 17.00 - 19:.0 G/F Ørestad Syd 30. maj kl. 16.00 - 17.30

Moderne og yderst børnevenlig 4 værelses i Cityhusene!

CITYHUSENE KnhFdB 118

4

1

LEJLIGHED Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 168N00201

1

2007 Energi

3.595.000 3.457 180.000 15.996/13.631 Tlf: 32483500

København S Edvard Thomsens Vej 57, 1. 2

Kom indenfor i denne 118 kvadratmeter lejlighed, med en god og veldisponeret planløsning. home.dk/oerestad

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen


ANNONCE

orestad.net

HELE DIT NÆROMRÅDE PÅ ET STED KOM TIL TIETGEN FESTIVALEN 2018 DEN 4. - 5. MAJ Foto: GFS Ørestad

ARENAKVARTERET HAR FÅET NY SMUTVEJ

T

ietgenfestivalen så første gang dagens lys i 2017 i anledningen af Tietgenkollegiets 10 års jubilæum. Festivalen blev arrangeret frivilligt af kollegiets beboere, med kæmpe succes. Det gav kollegiet blod på tanden, så nu gentager og udvider de begivenheden til hele 2 dage. Tietgenkollegiet og dets smukke omgivelser

vil derfor igen danne en skøn ramme for et spændende festivalprogram pakket med aktiviteter. Du kan derfor opleve foredrag, poetry-slam, ansigtsmaling og flødebollemaskine til de mindste, aktiviteter ved og på kanalerne omkring kollegiet, samt et stort musikprogram for både børn, unge og voksne. Musikprogrammet vil

FØLG EFTER MAX OG HANS PORTER NÅR DU SKAL I SKOLE

byde på både nye navne og etablerede kunstnere. Både Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter og Ørestad Vandlaug har valgt at støttet festivalen økonomisk, da festivalen evner at være et stort trækplaster for både beboere, studerende, ansatte og gæster udefra. Dermed er festivalen både med til at udvikle det lokale fællesskab og tiltrække an-

dre, der kan opleve Ørestad fra nye vinkler. Festivalen er delvist gratis, men aftenprogrammet kræver billet. Du kan se hele programmet, alle musiknavne og holde dig opdateret på festivalens facebookside www. facebook.com/TietgenFestival.

DIT #ØRESTAD

Foto: By&Havn

S

iden slutningen af marts har man kunne gå direkte fra Byfælleden i Arenakvarteret og ud til fælleden. Det er blevet muligt pga. en ny låge, der er sat i hegnet. På denne måde er der skabt en smutvej mellem by og natur. Indtil videre kommer der ikke nogen fast stiforbindelse udover den nuværende ”trampe-

sti”, der naturligt er opstået efter flere har gået den samme rute. Af den grund kan området også være temmelig vådt, så husk gummistøvler. Lågen er sat i efter aftale mellem By&Havn og GFS Ørestad, og selvfølgelig med tilladelse fra Naturpark Amager. God fornøjelse med den nye smutvej ud i naturen. Foto: GFS Ørestad

N

u er det blevet lidt lettere at komme sikkert til og fra skole. Fra den 9. april har katten Max vist de bedste og mest sikre veje at færdes på, når skolebørn i Ørestad Syd og City Syd skulle af sted om morgenen. Med så mange byggepladser og dertilhørende tung trafik i området har det ikke altid været lige sjovt at færdes i

området specielt ikke, når det gælder Ørestads mindste beboere. Det skal Katten Max forhåbentlig lave om på. Københavns Kommune har fået tilladelse af de private ejere til at sætte Max og hans poter op på diverse overflader i området. Så nu er det bare af ølge ham - så kommer du sikkert til og fra skole.

Arne Jacobsens Allé 15, Telefon: 29 84 00 71 - www.orestad.net - gfsekretariatet@orestad.net Facebook.dk/GFSOrestad - Twitter.com/OrestadDrift

Giv dine fotos #Ørestad og få dit billede her i avisen næste gang!


LOKALE NYHEDER ISABELLA SARCHAR NY DFU FORMAND • Ørestadsbeboer Isabella Sarchar er blevet valgt som ny formand for Dansk Folkepartis Ungdom i København. Det skete ved foreningens generelforsamling lige før

ØRESTAD AVIS | 18. APRIL 2018 påske. “Jeg glæder mig meget til at kæmpe endnu mere for de unge i København, som ungdomsparti har vi en opgave i at sætte de lokale og regionale udfordringer på dagsordenen. Jeg vil kæmpe

for en mere tryg hovedstad! Det skal være til at befærde sig rundt, uden at være bange , da det er vigtigt for København. Derudover er jeg stolt af en bestyrelse med så meget diversitet. Vi har flere kvinder end mænd, og

8

flertallet har også udenlandske rødder”, udtaler Isabella Sarchar. Den øvrige bestyrelse består af Patrick Fairlie, Sajda Khan, Sille Nielsen og Julia Margrethe.

Børnefamilier og hobbygartnere åbnede Bella Byhave Lørdag 7. april var der sæsonopstart i Bella Byhave i Bellakvarter, hvor lokale børnefamilier og hobbygartnere stod klar til at så de første frø til sommerens grøntsager og blomster • I løbet af vinteren har byhaverne stået tildækket med mos og gran, som skulle komposteres, så jorden kunne gødes og beplantes med nye små spirer. I lørdags blev vinterens mos og gran fjernet og jorden gjort klar til såning. Mens der blev drukket kaffe og spist hjemmebagt kage i caféen, underviste urban gartner, Signe Voltelen, i hvilke frø, der kan sås ude allerede nu, og hvilke der skal forspires hjemme i vindueskarmen. Det gøres ved hjælp af - æggebakker. Byhaven er åben hele tiden, så man kan komme og passe sin have, som det passer. I løbet af året vil der på udvalgte havelørdage være en tovholder til stede i haven, som kan hjælpe med vejledning og praktiske spørgsmål. Desuden vil der i løbet af året blive afholdt arrangementer og workshops i forbindelse

Tovholder Hanneloa V. Christensen (tv.) og Urban Gardener Signe Voltelen (th.)

have. Kontakt tovholder Hanneloa V. Christensen på hanneloa.v.christensen@ gmail.com.

med højtider og Ørestad kulturdag 25. august. Du kan også nå at få en by-

Foto: Bellakvarter Projektselskab A/S

NYT FRA KIRKEN I ØRESTAD TILMELDING TIL KONFIRMATION 2019

I Islands Brygges sogn bliver man konfirmeret i 8. klasse. Bor du, eller går du i skole i Ørestad, kan du fra 1. maj blive tilmeldt konfirmation i Kirken i Ørestad. KONFIRMATIONEN FINDER STED Lørdag d. 11. maj 2019 kl. 10.00 i Kirken i Ørestad. Bor du, eller går du i skole på Islands Brygge, er der følgende konfirmationshold: Lørdag d. 11. maj 2019 kl. 10.00 i Hans Tausens kirke Lørdag d. 11. maj 2019 kl. 12.00 i Hans Tausens kirke Fredag d. 17. maj 2019 kl. 10.00 i Hans Tausens kirke Fredag d. 17. maj 2019 kl. 12.00 i Hans Tausens kirke Tilmelding foregår via formularer på hjemmesiden www.islandsbryggessogn.dk Undervisningen starter i september.

BABYSALMESANG Kontakt: Sognepræst for Ørestad Rikke Weissfeld tlf. 2485 1541 rmw@km.dk Mandag fridag

Nu starter der nye hold babysalmesang. Kirken i Ørestad har et forløb over 4 gange med start 18. maj (pris 125 kr.) Hold 1: børn 2 - 7 mdr. Kl. 10.00 - 10.45 Hold 2: børn 7- 12 mdr. Kl. 11.15 - 12.00 Tilmelding efter ”først til mølle” – princippet. Tilmeldingsblanket kan fås på kirkens kontor eller udskrives fra kirkens hjemmeside: www.islandsbryggessogn.dk. Den afleveres til kontoret: Kigkurren 8C, 2. th. eller mailes til islandsbrygges.sogn@km.dk. Vi glæder os til at se eller gense jer.

Kirkekontor Som borger i Ørestad skal du henvende dig til Island Brygges Sogns kirkekontor vedrørende personregistrering, udstedelse af attester, navneændringer osv. Kontoret kontaktes også vedr. dåb, vielser og øvrige kirkelige handlinger. Islands Brygges Sogns kirkekontor Kigkurren 8C, 2. sal th. 2300 Kbh. S Telefon: 3257 4196 Åbningstid: Hver dag kl. 10 – 13 Tirsdag også kl. 16 – 18.

FYRAFTENSKONCERT: ”ARIER OG LIEDER”

Torsdag den 19. april kl. 17 - 18. Hans Tausens Kirke. Halfdansgade 6. Musik af Strauss, Mozart, Debussy, Gounod, Tchaikovsky og Britten. Sunget af Sigrid Thorsen, Sophie Haagen, Laura Meyer m.fl. fra Det Kgl.Danske Musikkonservatorium. Pianist: Thomas Darelius. Fri entré

GUDSTJENESTER Kirken i Ørestad

Robert Jacobsens Vej 72

Søndag 22.04 kl. 11.00 Højmesse v. Rikke Weissfeld Tirsdag 24.04 kl. 13.30 Plejehjemsgudstjeneste v. Rikke Weissfeld Søndag 29.04 kl. 11.00 Højmesse v. Rikke Weissfeld Lørdag 05.05 kl. 10.00 Dåbsgudstjeneste v. Rikke Weissfeld Søndag 06.05 kl. 11.00 Højmesse v. Rikke Weissfeld

Kirken i Ørestad • Islands Brygges Sogn • www.islandsbryggessogn.dk •


9 ØRESTAD AVIS | #08 | 18. APRIL 2018 PARKERINGSFORENING KLAR TIL RETSSAG • Ørestads Parkeringsforening forventer at få fri proces i en sag mod Københavns Kommune. Foreningen og dens advokat Ole Liedke bistår fire kvinder fra Ørestad i

INDLÆG SKOLEVEJ ER STADIG IKKE SIKKER

DEBAT

at få fri proces til at anlægge sag mod Københavns Kommune for at opkræve for høje parkeringsafgifter i Ørestad. "De sidste sten på vejen til en fri proces er ved at blive ryddet af vejen i samarbejde med foreningens advokat,

INDLÆG TRAFFIC CHAOS FOR OUR CHILDREN

og foreningen håber, at der i løbet af få måneder kan rejses en sag," skriver formand for parkeringsforeningen, Kirsten Lindberg Andersen, i sin beretning forud for Ørestads Parkeringsforenings generalforsamling 24. april i

Stævnens fælleslokale. FOTO: Foreningen fik i november 2017 besøg af skatteminister Karsten Lauritzen (V) og Borgerrepræsentant Jens-Kristian Lütken (V), som støtter foreningens kamp for lavere p-priser.

ing the latest digging work at the intersection, advancing the time schedule for installing traffic lights, placing temporary speed bumps on the sivegade, or temporarily closing off the exit of the sivegade at Ejler Billes Alle to car traffic. Nick Vikander is also member of Amager Vest Lokaludvalg (AVLU). This letter expresses his personal views.

INDLÆG Af Anne Ellemann, Richard Mortensens Vej

Af Nick Vikander, Richard Mortensens Vej

•Jeg skriver for at istemme koret af meget bekymrede forældre i Ørestad Syd, som om få uger sender vores børn på Kalvebod Fælled Skole. En skolevej, som skulle være sikret med pote-aftryk på asfalten. Imidlertid ser jeg to store problemer: 1. Fodaftrykkene er ikke synlige nok. Når man står ved et sæt “poter” kan man ikke se det næste par længere fremme. Dvs. at poterne indikerer ikke i børnehøjde hvilken vej der er den sikre skolevej. Og det gør at poterne i min optik temmelig ligegyldige og uden effekt. 2. Ved krydset Robert Jacobsens Vej og Asger Jorns alle er den sikrede skolevej spærret af et stort hul i jorden. Børnene skal udenom hullet. Det kan i voksen perspektiv synes som en detalje, men man skal huske på, at dels er Kalvebod fælled Skoles børn blevet kørt med bus i skole i 2 år, og er dermed ikke vant til at skulle gå i skole. Og dels, at trafikken i Ørestad Syd er ikke en forudsigelig trafik hvor man blot skal kigge til venstre og højre, men børnene skal kunne gennemskue f.eks. bakkende lastbiler og personbiler som pludselig er begyndt at bruge sivegaden som vej. Børnene på skolen er kun 5-9 år, og der er ikke børn som er store nok til at lave skolepatrulje. For et par uger siden var en pige ved at blive kørt ned og for 2 måneder siden var tre skolebørn ved at blive kørt ned af en bus på Robert Jacobsens vej. Til stort chok for de tilstedeværende og for skolens ledelse. Vi har simpelthen brug for at kommunen træder seriøst ind i den her problematik så vi kan få ordentligt sikrede skoleveje til vores børn og vi som forældre ikke skal frygte for vores børn, hvis de selv går i skole.

• To whom it may concern! I am writing to express my serious concern with the traffic chaos on a skolevej in Ørestad Syd: Robert Jacobsens Vej, between Asger Jorns Alle and Ejler Billes Alle One problem is the state of the intersection of Robert Jacobsens Vej and Asger Jorns Alle. Last week, a young girl walked out directly in front of a car on Robert Jacobsens Vej, because building work makes the intersection so difficult to navigate. Thankfully, the car stopped in time, but it could easily have hit her. At this intersection, new digging work from Radius pushes pedestrians to cross Robert Jacbosens Vej in the bicycle lane, rather than at the protected concrete island. Further construction blocks part of the sidewalk and the bicycle path, and also reduces visibility. Many cars turn here due to the nearby p-hus, and a Hørkram truck regularly double parks at the intersection during the morning rush hour. All of this, combined, makes the intersection a disaster waiting to happen. Another problem is that many cars now use the sivegade/mixed use area of Robert Jacbosens Vej to travel north-south, entering and exiting at Asger Jorns Alle/ Ejler Billes Alle. This is because the main road of Robert Jacobsens Vej is now closed, with pushes cars directly onto the school route, where children are walking. The result is increased car traffic in both directions, much of it clearly over the 15km/h speed limit, combined with the heavy trucks going into and out of a large building site. I ask you to take action to secure this part of the school route. Options include delay-

FOR MEGET TRAFIK

Københavns Kommune har opsat skilte med katten Max og hans poter, som skal vise børnene vej til skole i Ørestad Syd samt Ørestad Arenakvarter. To læserbreve her på siden påpeger, at katten Max ikke er til meget hjælp, så længe skolevejen blokeres af vejarbejde, byggehegn, håndværkerbiler m.v. Eventuelle spørgsmål om MAX-projektet skal rettes til Københavns Kommunes afdeling for tilladelser til vejændring.

Af Emma Blomholt, Robert Jacobsens Vej, elev på Ingrid Jespersen Gymnasieskole • Vi bruger alle mindst én slags transport hver dag, men trafikken kan gøre, at det kan blive ret så irriterende. Jeg bor i Ørestad Syd, og hver dag tager jeg først metroen fra Vestamager til Ørestad, så DSB fra Ørestad til Østerport og derefter bussen fra Østerport til Trianglen, for at komme over til min skole. Dette tager tilsammen 35 minutter, hvis der ikke er særlig meget trafik, men dette er næsten aldrig sagen. For Metroerne har hele tiden et teknisk problem som lige tager 10 minutter at fikse, og DSB skal altid vente på tilladelse til at køre videre, og så har vi busserne, hvor man nogle gange skal vente på den næste, fordi der ikke er plads. Jeg skriver dette, fordi det får mig, og sikkert også mange andre elever, til at komme for sent, og det kan komme til at forværre vores karakterer. Jeg syntes vi burde ændre dette, for jeg er næsten 100% sikker på, at jeg ikke er den eneste som er dødtræt af trafikken, og som vil have den ændret. Spørgsmålet er nu, hvordan man kan ændre det. Jeg tænkte, at man kunne lave flere stationer, og ansætte mere kontrolpersonale. Så længe der bare bliver gjort noget ved det.

Genvalg til André Just i AVLU Det nye Amager Vest Lokaludvalg konstituerede sig tirsdag aften 3. april. André Just Vedgren fortsætter som formand

Det nyvalgte lokaludvalg efter valgmødet i februar måned.

• De to erfarne medlemmer André Just Vedgren og Kresten Thomsen blev enstemmigt valgt som formand og næstformand. Erhardt Franzen blev valgt som lokaludvalgets repræsentant i Naturpark Amagers brugerråd og Robert Nielsen som lokaludvalgets repræsentant i Sundby Områdefornyelse. Fire arbejdsgrupper Lokaludvalget besluttede sig desuden for at nedsætte fire

arbejdsgrupper. Indtil videre med samme afgrænsning som i forrige valgperiode, nemlig fysisk plan og miljø, kultur og fritid, børn og unge og endelig for social, sundhed, omsorg og integration. Plads til forandringer 13 medlemmer er helt nye i det 23 personers store udvalg. Blandt andet derfor har lokaludvalget besluttet at der skal være plads til nye ideer og forslag til at gøre tingene på en ny måde. Der-

for er der mulighed for at arbejdsgrupperne kan ændres og fokuseres anderledes. Arbejdsgrupperne er åbne for deltagelse af alle borgere, der har et hjerte, der banker for Amager Vest, og mødedatoerne vil blive lagt på hjemmesidens kalender, så snart de er fastlagt i maj måned.


ØRESTAD BUSINESS TO NYE ISBARER • Ørestadbeboer Sofia Denoux åbner 12. maj isbaren Moo Moo Isbar på Ørestads Boulevard 61 (Porthuset) i Ørestad City. Indtil åbningen kan man følge med på facebook: MOO MOO

ØRESTAD AVIS | 18. APRIL 2018 FIELD'S ER STØRST • Shoppingcentret Field's i Ørestad er fortsat det største i Danmark, målt på udlejet areal og på omsætning. Det viser en opgørelse fra Institut for Center-Planlægning (ICP). Field's har 79.300

BAR. Samtidig fortæller iskæden Paradis, at den åbner en isbar lidt længere henne ad gaden, på Ørestads Boulevard 55 (VM Bjerget). Paradis vil være klar til at åbne 'inden sommer'.

10

kvm. areal og en omsætning på 2,76 mia. kroner årligt. Når det gælder antallet af butikker, overgås Field's 145 butikker dog af Rødovre Centrums 160 butikker.

Bella først med bæredygtige hoteller - flere skal med på vognen Allan Agerholm stod i spidsen for byggeriet af verdens første bæredygtige hotel - Crowne Plaza i Ørestad. Senere blev han direktør for hele BC Hospitality Group med to kongrescentre og fire hoteller. Nu er bæredygtighed implementeret i hele koncernen - og det er der god businness-fornuft i • Kaffen er lavet på økologiske bønner. Kødet i restaranterne er fra en slagter i Nordjylland som har fokus på dyrevelfærd. Honningen er fra Bybi. 30 medarbejdere er flygtninge, som har gennemgået et indslusningsforløb. Og et af hotellerne har jordvarme og solcelleanlæg. Rækken af bæredygtige initiativer ser ud til at fortsætte med uformindsket styrke i BC Hospitality Group (BCHG) i Ørestad. Før Allan Agerholm tiltrådte som adm. direktør i 2014 havde han stået for opførelsen af Crowne Plaza hotellet, som med sine solpaneler og kombinerede jordvarme- og jordkølingsanlæg er det mest miljøvenlige hotel i verden. De mange ideer blev efter 2014 bredt ud i hele BCHG gruppen, og bæredygtighedsarbejdet blev sat i system. BCHG valgte ligesom mange andre store virksomheder og organisationer at indarbejde FN's Verdensmål for bæredygtighed. De 17 mål for en bæredygtig verden er en integreret del af virksomhedens forretningsmodel og virksomhedsstrategi. Desuden har BCHG arbejdet med CSR-afrapportering i en årrække – her kaldet Responsible Hospitality Report. Business og bæredygtighed hånd i hånd BCHG arbejder med alle 17 verdensmål men arbejder mest aktivt med de mål, hvor man kan få størst effekt. Det betyder at der er ekstra fokus på både arbejdsmiljø, bekæmpelse af fattigdom, miljø, klima, etik og ligestilling. Mht. verdensmålene er BCHG frontrunner på brancheniveau, og dertil kom-

mer, at man har det første hotel i verden med en CSR certificering (DS 49001). Nogle initiativer er helt nye, andre er gamle ideer fra Allan Agerholms tid på Crowne Plaza. For eksempel jobintegration, hvor der ansættes nydanskere i optræningsforløb. Dem er der 600 af idag. Men det må da koste mange penge. Kan en så omfattende indsats overhovedet betale sig? "Det er svært at sige nej til, at vores satsning har givet afkast. Hoteldriften i BCHG er på fem år gået fra nul til 1,1 mia. kroner i omsætning i 2017. Sunde værdier giver en sund forretning, især hvis man som os har været en 'early adopter'," siger Allan Agerholm. Han mener at business og bæredygtighed kan følges naturligt ad. "Når vi får en ny idé eller et nyt tilbud om en bæredygtig løsning, kommer den gennem et 'synstjek'. Gæsterne må ALDRIG få en ringere oplevelse på grund af en bæredygtighedsløsning Hvad enten det gælder kaffen de drikker, kødet de spiser, lagenet de ligger på, den aircondition de tænder for. Produktet må ALDRIG blive ringere," forklarer Allan Agerholm. Andre bæredygtighedsløsninger giver en direkte besparelse, for eksempel energi- og varmeløsningerne. Politisk dagsorden Man bliver aldrig færdig med at arbejde med FN's Verdensmål. For tiden arbejder BCHG på en plan om at dække Bella Center Copenhagens tag med solceller. Men her starter arbejdet med at

få påvirket folkketinget og få gennemført nogle ændringer i lovgivningen. "Med solceller kan vi spare 30 procent af vores energiforbrug. Planen kræver at vi leaser solcelleanlægget, og det må man ikke idag. men vi har en virkelig god case, og jeg tror at lovgiverne lytter til os,". Når man først kommer i gang på det her område, viser det sig at der er masser af lovgivning, som tærner til at blive tilpasset virkeligheden, så vi bruger også tid på at sætte en politisk dagsorden. Det kan være f.eks. lovgivningen omkring økologisk halm. Som er en knap ressource idag. Skal det bruges til foder til økologiske køer, og dermed de bøffer vi servererer for vores gæster, eller skal halmkraftværkerne have lov til at brænde det af, som de gør i dag? Den type af problematikker er vi også nødt til at gå ind i , synes vi. Konkurrenter på besøg Sidste år lancerede BCHG en hjemmeside - responsiblehospitality.com - og udgav en årsrapport, som alene handler om bæredygtighedsprojektet. Samtidig holdt koncernen en åben 'Responsible Hospitality Day for alle kolleger og konkurrenter i hotelbranchen. "Vi er en frontrunner på bæredygtighedsområdet i vores branche, men bæredygtighed er jo noget vi skal være fælles om. Det handler om at vores børn og børnebørn kan arve en planet, som man kan bo på. Derfor deler vi al den viden, som vi har, med andre aktører. Selvfølgelig er bæredygtighed også ved at blive et konkurrenceparameter. Men kommercielt set er det

Allan Agerholm bærer med stolthed det emblem, som viser at BCHG er certificeret som partner i FN's bæredygtighedsprojekt.

jo hele den pakke, man tilbyder sine kunder, som tæller. De miljørigtige løsninger kan vi sagtens hjælpe hinanden med," siger Allan Agerholm. Bæredygtig Ørestad BCHG er medlem og medstifter af Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC) via sit ejerselskab Solstra. Allan Agerholm ser det som en oplagt mulighed, at virksomhederne i Ørestad arbejder tættere sammen om bæredygtighed. Og han synes at det er en god idé, hvis virksomhederne i ØICC starter et arbejde, der måske en dag kan føre til en form for et fælles CSR for bæredygtighed, som alle Ørestads virksom-

heder kan implementere. "Jeg vil i hvert fald godt bakke 100 procent op om at vi sammen fokuserer yderligere på videreudvikling af bæredygtighed og innovative bæredygtige løsninger. Nogle af elementerne er jo 'no-brainers', da mange af os allerede er langt fremme med miljørigtige teknologier, og fordi selve byen er bygget med smarte teknologier. Andre elementer kræver nok, at vi lærer hinanden endnu bedre at kende, og finder et fælles værdisæt. Men FN's Verdensmål for bæredygtighed eller jo alledrede på vej som en fælles global stanadard, så det må være det gundlag, vi arbej-

der videre med," siger han. På verdenskortet Han mener at ØICC er en meget vigtig aktør, som nu skal sætte Ørestad på verdenskortet som et innovativt byområde. "Ørestad har gennem årene fået alt for meget uberettiget kritik. Men spørger man folk som bor eller arbejder her, har de kun to kritikpunkter. Den ene er den dyre parkering, den anden er at Øresundstoget kører som vinden blæser. Ellers er vi jo alle sammen enormt glade forat være her, og det skal resten af vernden vide. Vi skal have en fair behandling".

Innovation sker, når vi mødes Det er grunden til, at relationerne mellem os er så vigtig en del af vores netværk. Vi faciliterer aktiviteter på en måde, så mennesker på tværs af sektorer mødes. Hvis du vil vide mere om innovationsdistriktet i Ørestad, så kontakt Carolina Benjaminsen på cb@oicc.dk.


11

Erhvervsnyt fra Ørestad Innovation City Copenhagen i samarbejde med Ørestad Avis

NYE ØICC MEDLEMMER • I den seneste måned har netværket Ørestad Innovation City Copenhagen fået tre nye medlemmer: Ejendomsmæglerbutikken home Ørestad i M-Huset i Ørestad City har eksisteret

siden 2006 og ledes i dag af Nicolai Cederholm. Bluefragments Aps. har til huse i UNIVATE på Søndre Campus og er en softwarevirksomhed som arbejder med både AI (Artificial Intelligence) og IoT (Internet of

BÆREDYGTIGHED ER GOD BUSINESS

2018

Gruppen initierer mere end 568 beskæftigelsesforløb med Københavns Kommune alene, siden opstart på Crowne Plaza og senere i hele BCHG.

20092017

BCHG lancerer platformen www.responsiblehospitality.dk, hvor alle CSR-interesserede kan følge Gruppens store palette af ’Responsible Hospitality’ aktiviteter og tiltag.

2017 BCHG oplever fortsat vækst og runder 1,1 mia. i omsætning og beskæftiger nu 3.000 medarbejdere, herunder 750 fastansatte.

BCHG vinder den prestigefulde ’European Business Award’ for danske ’Ones to Watch’ virksomheder i kategorien ‘The Social Responsibility and Environmental Awareness Award’ og går videre til finalen i Warszawa den 23. maj 2018.

2017 BCHG runder i 2016 en omsætning på 1 mia. DKK og foretager millioninvesteringer i succesfulde revitaliseringer og produktudviklinger af forretningens mange kendte brands.

2016 Det 5-stjernede internationale hotel Copenhagen Marriott på Kalvebod Brygge erhverves og fusioneres ind i BCHG.

2015 Med afsæt i erfaringerne fra Crowne Plaza Copenhagen Towers og som en del af Gruppens fokuserede ’Responsible Hospitality’ strategi, implementeres bæredygtige løsninger og processer af både miljømæssig og socialt ansvarlig karakter på tværs af alle enheder og brands.

20142018 Comwell Bella Sky hotellet rebrandes til AC Hotel Bella Sky Copenhagen by Marriott og bliver dermed en del af en af Verdens største hotelkæder.

BCHG investerer over 50 mio. DKK i opgradering af CIFF – Copenhagen International Fashion Fair – herunder de permanente showrooms

2014

BCHG investerer over 23 mio DKK i renovering af konference og kongrescentret som herefter bliver til Comwell Conference Center Copenhagen

2014 2014

2014 Det ikoniske AC Hotel Bella Sky Copenhagen åbner med 812 værelser (under navnet Bella Sky Comwell) ved siden af Bella Center Copenhagen

2011

BC Hospitality Group (BCHG) dannes idet ejerne bag Crowne Plaza Copenhagen Towers overtager aktiemajoriteten i det investeringsmodne Bella Center og består herefter af: Bella Center Copenhagen, Comwell Bella Sky Copenhagen, Crowne Plaza Copenhagen Towers og Forum Copenhagen.

Crowne Plaza Copenhagen Towers vinder adskillige priser i ind- og udland og kåres bl.a. ’The World’s Greenest Hotel’

20102011 Crowne Plaza Copenhagen Towers åbner og kommer flot fra start med COP15 hvor hotellet bl.a. er værtshotel for den Amerikanske forhandlingsdelegation med Hillary Clinton.

2009 2009

Crowne Plaza Copenhagen Towers i Ørestad starter hotelbyggeriet med 1 ansat (Allan L. Agerholm) og 0 kroner i omsætning. Hotellet opføres med ambitionen om at være et af verdens mest bæredygtige venues.

50 ansatte rekrutteres fra passive ydelser i Storkøbenhavn til det nystartede hotel.

2007

Things). Royal Arena på Hannemans Allé er Ørestads store internationale koncertvenue med plads til 12.000 gæster. Med de tre nye medlemmer er ØICC nu oppe på at have 29 medlemmer.

PRISREGN Bæredygtighedsprincippet blev først indført på Hotel Crown Plaza, og det gav stribevis af priser: 2017 Traveler’s Choice Award /Tripadvisor 2017 Certificate of Excellence /Tripadvisor 2016 Diversity Prize / Great Place to Work 2016 Certificate of Excellence /Tripadvisor 2015 Traveler’s Choice Award /Tripadvisor 2015 Certificate of Excellence /Tripadvisor 2014 Certificate of Excellence /Tripadvisor 2013 Green Engage Award /IHG 2012 Certificate of Excellence /Tripadvisor 2011 Identified as the World’s Greenest Hotel / Four Steps 2011 Most cutting-edge green hotels in the world / Travelocity 2010 The Sustainability Award /TheSleepEvent 2010 Foreign Company of the Year Award /Det amerikanske handelskammer 2010 The World’s Greenest Hotel / Skål International 2010 Anerkendelsespris / Danish Business Travel Association 2009 Det Gyldne Søm / Danish Building Society

Ørestad i forskningens tegn En minister, en kongelig Højhed og en masse gymnasieelever kommer i næste uge til Ørestad for at åbne Forskningens Døgn på IT-Universitetet. Samtidig skal elever på Ørestad Skole arbejde som forskere i tre uger • Forskningens Døgn er en videnskabsfestival, og ITUniversitetet i Ørestad Nord er i år vært for åbningen af festivalen, da årets tema er 'Hacking og it-sikkerhed'. Åbningen foregår torsdag 19. april med deltagelse af H.K.H. Kronprinsesse Mary, uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), andre officielle personer og en masse gymnasieelever. På dagen vil der være en debat med tre eksperter i it-sikkerhed: Søren Debois, forsker i it-sikkerhed på ITU, Lars Findsen, chef for FE, og Lone Juul Dransfeldt Christensen, certificeret etisk hacker. Hackerzonen Derefter kan publikum besøge ’Hackerzonen’ - som er syv stande i ITU’s atrium, hvor forskere og studerende står for aktiviteter relateret til hacking- og privacytema. For eksempel kan man prøve

’Creepy Leaks’ – en device udviklet af to ITU-forskere. Her får man sat elektroder på kroppen, som vibrerer hver gang appen på en forbundet tablet lækker mere data end nødvendigt. For eksempel lækker et spil til børn så meget unødvendig data om spillerens 'location', at det næsten gør ondt på huden. På den måde kropsliggør aktiviteten den ’creepy’følelse af at miste kontrollen over sine data. Gæsterne kan også prøve om de kan hacke sig ind i en ægte (men ikke længere brugt) amerikansk valgmaskine. Tidsforskning på biblioteket Forskningens Døgn omfatter også et program for folkeskolerne, hvor TID er det overordnede tema. Ørestad Skole medvirker. De kommende tre uger skal de fordybe sig og bliver klogere på fortiden, nutiden og fremtiden. Skole-

programmet foregår på Ørestad Bibliotek. I grupper af 2-4 elever fra 4.6. klasse skal eleverne blandt andet tælle årringe på et træ, undersøge principperne i et pendul, mærke deres indre ur og tolke spor af fortiden. På Ørestad Bibliotek vil en bibliotekar og elevernes lærere stå klar til at undervise eleverne ved forskellige stationer. Alle aktiviteterne er baseret på metoder og undersøgelser, som forskerne bruger i deres arbejde. I løbet af projektet kommer der musik og fortællinger forbi: Kaka og Pharfar står for musikken, Kvante Karina tager børnene med på en tidsrejse ud i verdensrummet og professor Ulrik Uggerhøj fortæller om tid. Vi skal begejstre og vække nysgerrighed Programmet munder ud i en landsdækkende konkurrence, hvor eleverne kan indsende en kort video med

en underholdende og tankevækkende fortælling om tid og det, de har lært. Det kan for eksempel være, hvor de mærker tiden, måler tiden eller finder spor af fortiden. Der er en biograftur for hele klassen på højkant. Ved et stort finaleshow på Dokk1 i Aarhus bliver eleverne bag de tre bedste videoer fejret sammen med deres klasser, og en dommerjury vil kåre vinderen. "Forskningens Døgn er en fantastisk mulighed for, at børn kan komme tæt på videnskaben. Vi skal begejstre og vække deres nysgerrighed allerede fra barnsben, så de lærer at stille spørgsmål, være kritiske, og søge svar på det, de undrer sig over. For det er når vi er nysgerrige og prøver grænser, vi bliver klogere og får nye ideer", siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

MEDLEMSPROFIL: Kim Brinckmann, Vicedirektør for Forskning og Innovation, Københavns Universitet Hvorfor er I medlem af ØICC? De mange nybyggerier og indflytningen af interessante virksomheder og vidensinstitutioner i Ørestad rummer nogle spændende innovationspotentialer, som Københavns Universitet er interesseret i at tappe ind i. Både som nabo men også fordi ØICC kan blive et konkret udtryk for universitetets samspil med omverdenen og erhvervslivet. De samfundsproblemer, som også en storby som København står over for, kalder på innovative løsninger, men også på løsninger, som går på tværs af traditionelle fagområder og på tværs af tænkningen i private virksomheder og offentlige institutioner. Jeg håber, at ØICC kan fremme nytænkning og tværgående samarbejde. Selv om store virksomheder og vidensinstitutioner ligger klods op ad hinanden, så kommer et samarbejde og en samling omkring fælles dagsordener ikke af sig selv. Derfor er det brug for et initiativ som ØICC. Hvad er det bedste ved placeringen af din arbejdsplads? Søndre Campus, som er et af Københavns Universitets fire campusområder, er et sweetspot, placeret med udsigt til både 'det gamle' København og så kraner og nybyggeriet i Ørestaden. Søndre Campus huser universitets fakulteter for henholdsvis humaniora, teologi og jura. For ti år siden var jeg fakultetsdirektør på Det Humanistiske Fakultet, og vi boede dengang i det såkaldte KUA (Københavns Universitet Amager), som i mine øjne var et noget nedslidt, gråt og lukket betonbyggeri, hvor det var svært at få overblik og en fornemmelse af de mange mennesker, som befandt sig i det store, forgrenede byggeri. Hver gang jeg ankommer til Søndre Campus, som faktisk står på fundamentet af det gamle KUA, bliver jeg glad og fornøjet og sender alle dem, som har bøvlet med det flotte byggeri en meget venlig tanke. I min optik begynder ØICC med indgangen til Søndre Campus. Hvad er dine drømme eller ambitioner for det du arbejder med? Københavns Universitet er allerede et universitet med en meget høj forskningskvalitet inden for mange områder. Jeg arbejder på at forbedre forskningskvaliteten yderligere og øge vores impact eller nytteværdi i samfundet blandt andet gennem erhvervssamarbejde. Hvad er det bedste ved det universitet du er en del af? Københavns Universitet er en meget stor og divers arbejdsplads med højt til loftet. Jeg holder meget af at finde de projekter, hvor vi kan få universitetets mange muskler og store forskellighed til at spille sammen. Hvad læser du i øjeblikket? Jeg har altid gang i både en skønlitterær og faglitterær bog . Lige nu kæmper jeg mig igennem Hanya Yanagihara's triste 'Et lille liv', og så muntrer jeg mig med 'Anker Jørgensens tid 1972-1982' af Niels og Thorsten Olesen.

Kommende aktiviteter i ØICC:

19. april: Møde i Netværk for Corporate Entrepreneurship. Kun for medlemmer Tirsdag 24. april: ØICC INSIDER hos Ework Group. Kun for medlemmer Torsdag 3. maj: Møde i Netværk for Byudvikling: Kun for medlemmer Mandag 7. maj: Bedre Byer – Seminar om muligheder og udfordringer i Ørestad. Åbent for alle Onsdag 9. maj: Møde i Netværk for Kommunikation


15 11

10 12

24. 29. NOVEMBER JUNI 2013 2012 KULTUR

KULTURDAG SÆTTER SPOT PÅ UDVIKLING • Grundejerforeningssekretariatet GFS Ørestad har fastlagt årets tema på Ørestad Kulturdag 25. august. Tematet er ØRESTAD I UDVIKLING og kulturdagen

skal fejre udviklingen af fællesskaber og Ørestadsidentitet. "Vi skal vise den nyeste udvikling inden for byggeriet og arkitekturen frem – og hvilket sted er bedre at gøre det end i Ørestad? Vi skal

også kigge på nye tendenser; måske bæredygtighed, bynatur, teknologier eller medier, hvem ved?" skriver GFS. GFS Ørestad ønsker selv at benytte kulturdagen til at fortælle om grundejerforeningernes arbejde gennem

årene via udstilling og workshop. Der er idémøde for alle interesserede på Ørestad Bibliotek mandag 14. maj kl. 16 – 17.30.

En heldig, gammel støder blødgør den cool facade Efter 10 årHarry som Ørestad Nords er egen siger Mads Vegas farvelImed lysinstallation Ældgamle Dean Stanton ligelysmagiker, så meget kult, som han er sejlivet. hansDanmarks livs sidstestørste hovedrolle brillerer han som sur, kæderygende olding i en amerikansk ørkenflække Titel: Lucky. Instruktør: John Carroll Lynch. Medvirkende: Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston, Tom Skerritt, Ed Begley Jr. . Varighed: 88 minutter. Premiere: 5. april

• 'Bare spil dig selv.' Det råd fik Harry Dean Stanton engang af Jack Nicholson, og det har virket. Stanton er blevet kult som sidekick med sit hærdede fjæs, minimalistiske kropssprog og hårdkogte væsen. Og hans karakterfyldte roller har ofte stået uforglemmeligt tilbage. Hans første hovedrolle fik han som 58-årig i mesterværket 'Paris, Texas' i rollen som Travis, en fordrukken skæbne, der opsøger sin ekskone og fortid i de amerikanske ørkenlandskaber. I kultfilmen 'Repo man' spiller han speedsniffende gammel arbejder, som beslaglægger biler. I David Lynchs

'Wild at heart' spiller han en privatdetektiv, der er lidt træt af hele. Også den gamle mand Lucky er som en karikatur af Harry Dean Stanton. Kynismen står i en røgsky om Lucky med en humor tør som en pakke rød cecil. I begyndelsen af filmen sætter oldingen sig i flækkens vel eneste diner. Han tænder sin smøg, selvom der er tidstypisk rygeforbud, og den kaffeskænkende tjener siger: “Du må ikke ryge her. Du skulle stoppe. Det kan dræbe dig.” Hvortil Lucky svarer: “Hvis det kunne have, ville det have.”

Filmen er selvfølgelig en hyldest til hverdagens små nydelser og en fuckfinger til regelryttersamfundet. Lucky lever på må og få i den lille by, hvor han ser quizzer i sofaen og vander en kaktus i haven. Hvis han da ikke er på diner eller på på bar. Ligesom Stanton selv er Lucky selvfølgelig ateist. Og det er ikke lige let at nyde livet i en alder af 90 år, når der ikke er noget at se frem til, og manden med leen venter om hjørnet.

terer, han gerne giver en intellektuel sviner i sin grublen over livets meningsløshed. Man griner af det absurde som i en af de mange hylende morsomme Coen-brødrefilm. Et højdepunkt er, da den gamle mand inviterer en advokat til slåskamp uden for baren. Han hader advokater. Et andet højdepunkt er, da en af værtshusets stamgæster Howard, spillet af selveste David Lynch, er ulykkelig, fordi hans landskildpadde ved navn Præsident Roosevelt er stukket af.

Tomgangen er filmens motor. “En dag er alting væk”, siger han i en filosofisk tirade til beværtnings ejerinde. En af de mange skæve bikarak-

Det skal anføres at den debuterende instruktør John Carroll Lynch ikke er i familie med David Lynch. Han er egentligt skuespiller, bedst

kendt for velspillede biroller i film som 'Fargo', 'Gran Torino' og 'Zodiac'. David Lynch var derimod ryge- og samtalekammerat med Stanton. Nå, til filmen. En skildpaddejagt bliver sat i gang, og både jagten såvel som livet går Lucky forbi. Så sker det, at en ung tjenerinde fra dineren forbarmer sig over den gamle, ensomme mand og banker på hans hoveddør for at åbne ham lidt op. “Jeg har en hemmelighed. Men fortæl den ikke til nogen,” siger Lucky til hende. Og fortsætter: “Jeg er bange.” Det skærer i hjertet. Med til

kynismen og Stantons image som cool cat hører også, at der under overfladen er en blød og højst humanistisk mand. En mand der må nå frem til en anerkendelse af livets værdi for at kunne nyde sin sidste tid. Muligvis er Lucky ikke lige så fængslende og eksistentiel som 'Paris, Texas'. Det hele er trods alt lidt for let og figurerne for runde. Men det, vi får, er så rigeligt til en stærk filmoplevelse. Harry Dean Stanton døde 91 år gammel i efteråret 2017 blot et halvt år efter filmens amerikanske premiere. I dag står den som et flot mindesmærke. Anders Højberg Kamp

Tre fede film med karakteren over dem alle: Harry Dean Stanton Paris, Texas (Wim Wenders, 1984) Filmen vandt De Gyldne Palmer i 1984. Travis (Stanton) bliver fundet fordrukken i en ørken. Hans bror hiver ham hjem til sin søn, han ikke har set meget længe. Og sammen kører far og søn sydpå for at finde barnets mor (Nastassja Kinski) - og deres fortid. Det er en road movie om ensomhed, meningen med livet, og hvorfor man kan svigte kærligheden på det groveste. Musikeren Ry Cooder står for det meget roste soundtrack.

Wild at heart (David Lynch, 1991) Vi svælger i gyldne palmer, og denne vandt prisen i 1990. Kæresteparret Sailor (Nicolas Cage) og Lulu (Laura Dern) er på roadtrip på flugt fra Lulus psykotiske mor, der vil dræbe Sailor og sender sin on-and-offkæreste, Johnnie (Harry Dean Stanton), afsted for at finde dem. Det bliver grufuldt. Og fucked-up, som kun Lynch kan.

Repo man (Alex Cox, 1984) Repo man vandt ingen palmer, men er blevet kaldt kongen over alle kultfilm. En desværre lukket pladebutik i København tog da også navn efter filmen. Den er en punket sag om en hvid forstadsteenager, der får til job at beslaglægge biler fra folk, der skylder penge. Her møder han Bud (Harry Dean Stanton), der lærer ham om livet. Og gennem jobbet kommer knægten dybt ind i både punkede, syrede og også kriminelle kredse. En dag får han jobbet at stjæle en Chevy Malibu, hvor der angiveligt findes tophemmeligt, ufo-materiale.


13 11 15

18. NOVEMBER APRIL 2018 2012 24. 29. JUNI 2013

ØRESTAD SKOLE MED I JORN-UDSTILLING • Sammen med 99 andre 1. klasser i hele landet arbejder en 1. klasse på Ørestad Skole i disse dage med projektet HELE DANMARK EKSPERIMENTERER MED LER.

VI ANBEFALER

Udgangspunktet er Asger Jorn og hans kunstneriske arbejdsgange med ler. Klassen har fået ét dogme og én slags ler. Hvert barn skaber ét kunstværk til en stor udstillingpå Museum Jorn i Silkeborg 9. maj til 7. juni.

Tietgenkollegiet inviterer til festival Kom med indenfor, når Tietgenkollegiet for andet år i træk åbner dørene til Tietgen Festival 4.-5 maj 2018

05.05

Tietgen festival skal åbne kollegiet op og skabe kontakt til naboerne i Ørestad Nord. Der er aktiviteter for både børn og voksne.

•Den årlige Tietgen festival bringer kollegiets beboere og nabolaget tættere sammen ved at åbne kollegiet for omverdenen og skabe en kultur- og musikfestival i bedste Tietgenånd. Festivalen er non-profit og arrangeres af frivillige beboere fra kollegiet. Programmet byder på underholdning for hele familien, og der vil være fri entré for alle om lørdagen fra kl. 11:00-16:30. Morgenmad og X-Factor I dette tidsrum vil man gratis kunne opleve masser af aktiviteter for børn og voksne. Blandt andet vil der være

gratis morgenmad, efterfulgt af en koncert med Xfactor-vinderne Kaputu (under showet gik Anilde and Azilda Kaputu under kunstnernavnet “Embrace”). Børnene vil også kunne få lagt ansigtsmaling med glimmer, samt prøve deres held med Tietgens flødebollekaster. For de, der er ekstra kulturelt interesserede, vil der også være alt fra poetry slam til rundvisninger på Tietgenkollegiet, der er kendt for dets flotte arkitektur som har vundet adskillige priser. Musikprogram Uden for tidsrummet med

fri entré vil festivalbilletter være påkrævet. Til gengæld får gæster med billet adgang til hele musikprogrammet, hvor dygtige kunstnere såsom Brandon Beal og Hedegaard spiller. Musikken vil foregå fredag og lørdag på en scene i den udendørs cirkel. Efter kl. 24, vil musikken flyttes indendørs, hvor de unge og friske kan feste til deres fødder bliver trætte, når Tietgens DJ spiller i kollegiets festsal. Kajak og Silent Disco Er man i det festlige hjørne, vil man også kunne se kapsejlads i kanalen og opleve

Silent Disco, hvor man sammen danser til musik fra hver sine høretelefoner. Der vil desuden begge dage være mulighed for at købe lækker mad og drikke fra festivalens boder.

FØDSELSDAG PÅ AMAGER STRAND Vær sammen med familien og undersøg naturen på én og samme tid, når Naturcenter Amager Strand holder 3-års fødselsdag. Der vil med garanti både være noget at lære og hygge sig om. I kan opleve tre helt klassiske strandoplevelser. Tag ud i waders og undersøg fiskene og krabberne, der hvor de bor. Med naturcenterets grej kan I komme helt tæt på. I kan også tage på jagt mellem klitterne og undersøge forårets kriblende og krablende liv med jeres hjemmebyggede insektsugere. Eller I kan prøve kræfter med at dissekere en fisk og blive klogere på, hvordan den føles og ser ud indeni. Der skrues desuden op for fødselsdagsstemningen, når der serveres sandkage og lidt at drikke for de besøgende. Fødselsdagen er for alle, og det er gratis at komme. Aktiviteterne er særligt rettet mod børn, men både storesøskende, forældre og bedsteforældre er naturligvis mere end velkomne til også at hoppe i et par waders, suge insekter til sig eller prøve kræfter med fisk og skalpel. Fødselsdagen foregår lørdag 5. maj kl. 10-14. Adressen er Øresundsstien 7, 2300 København S. og ligger 500 m fra Øresund Metrostation.

Tietgen Festival åbner fredag 4. maj kl. 15.00. Udover det gratis program, koster billetterne til resten af festivalen 125 kr. for en 1-dagsbillet og 175 kr. for en 2-dagsbillet. Billetter kan købes på: https://greenticket.dk/tietgenfestival2018 Mere information om festivalen kan findes på Facebookbegivenheden under navnet Tietgen Festival 2018

28.04 BO EVERS MED GYPSY VENDETTA Der er næsten garanti for en stor og intens oplevelse, når Bo Evers sammen med orkestret Gypsy Vendetta, åbner for deres stemningsskabende musikalske univers. Bo Evers er allerede på vej til at blive en publikums-darling. Hans snurrige tekster er en underfundig og forfriskende oplevelse. Bo Evers har i selskab med sigøjner-orkestret Gypsy Vendetta formået at udfordre den traditionelle dansksprogede musik ved at kombinere sit underfundige folk-univers med den Django Reinhardt’ske gypsy-swing. Koncerten vil byde på alt fra ny-klassikeren ”Fred” over tragikomiske ballader og serenader som “Barry White" og "Et dansenummer" til mere eftertænksomme sange som "Hver anden weekend". Bo Evers skriver finurlige sange om alt fra sociale samfundsbetragtninger til intime kærlighedserklæringer, alt sammen serveret i en smagfuld kombination af humor og alvor. BO EVERS OG GYPSY VENDETTA. Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 1. Lørdag 28. april kl. 20.30 Aftenens musikprogram foregår i kollegiets indre gård.


14

GODT LIV ER DIN BEDSTE VERDENS BEDSTE? • For tredje år i træk vil Børneulykkesfonden kåre Årets Superbedste. Den eftertragtede pris går til en bedsteforælder, der har et helt særligt forhold til sine børnebørn.

Ro, overskud, energi, gode lege og masser af kærlighed er nogle af de kvaliteter, som børnebørn og forældre har nævnt, når de har nomineret deres bedste til Årets Superbedste. Med i dommerpanelet er bl.a. Hilda Heick, som

selv er bedsteforælder. ”Bedsteforældre siger ofte, at børnebørn er livets dessert, og vi mener det. Det er dejligt at få lov at passe børnebørn, når forældrene har travlt. Vi leger, lytter og giver os tid til at snakke,” siger

Hilda Heick. Tre finalister bliver inviteret med til kåringen i Tivoli 27. maj. Indsend nominering inden 6. maj. Alle får svar senest 13. maj.

også et nyt og spændende, asymmetrisk look kørende. Røntgenbilleder blev taget og studeret, men end ikke i samråd med tandlægekollega lykkedes det at finde en årsag. Jeg rendte, med andre ord, endnu engang rundt med en uforklarlig betændelsestilstand, og tandlæge var mystificeret: Det gav ingen mening, at jeg skulle få sådan en pludselig infektion et enkelt sted. Dog kunne det måske forklares, hvis tandnerven var død, mente han og jagede et spidst metalaggregat ned i det ramte område - som til mandens store overraskelse var fuldt ud funktionsdygtigt. Nå, for Søren, den var da spillevende, kunne han se; en konklusion selv en blind tandlæge ville være nået frem til, idet mine skrig med al tydelighed afkræftede tesen om en død nerve. Endnu engang fik jeg antibiotika, og foreløbig har den gjort det, den skulle: Infektion er væk, kæbe er normal igen, og smerte er forsvundet. Tandlæge forholder sig dog stadig skeptisk og vil ikke udelukke operation og

tandudtrækning, (tror bare han er bitter). Selv forbereder jeg mig også. Ikke så meget på tandoperation, som på de næste sjove lidelser, guderne kan finde på at sende min vej. For der skal nok komme noget. Sandsynligvis en umulighed inden for den kendte lægevidenskab, noget med intens smerte fra noget meget synligt et absurd sted. Jeg tænker umiddelbart en hæmoride i panden. Jo, jo, det kunne de godt finde på….

www.superbedste.dk

Jernhelbred med omkostninger Jeg får aldrig influenza. Aldrig. Til gengæld bliver jeg ramt af lidelser, som trodser lægevidenskaben Klumme af Louise Raaschou

• Egentlig bryster jeg mig af, at jeg aldrig er syg. Når diverse influenzaepidemier fejer ind over landet, fejer de forbi min dør. Og mens resten af befolkningen ligger i deres sygesenge, går jeg upåvirket rundt i de tomme gader, som en anden Palle alene i verden. Men et standhaftigt immunforsvar er sandelig ikke gratis. Guderne har nemlig deres helt egen, forkvaklede form for humor, og hvis de ikke kan nakke mig med en gængs influenza, så finder de på noget andet. Noget ganske særligt.

Der var, for eksempel, den mystiske underlivsinfektion, jeg pådrog mig, da jeg som ung opholdt mig et semester i Paris. Da min mor, qua sit job, havde adgang til lægernes databaser, tilbød hun at undersøge mine symptomer. Jeg regnede sådan set også med et vist mål af omsorg, (qua hun var min mor), men da hun ringede tilbage, kunne jeg først slet ikke forstå, hvad hun sagde. Ikke fordi det var en dårlig forbindelse, men fordi mit mødrene ophav hulkede af grin. Mellem latterudbruddene lykkedes det hende dog at formidle oplysningen om, at min infektion normalt kun ramte dyr. Klovdyr for at være helt præcis. Ved det sidste faktum knækkede min mor fuldstændig og lagde røret på utvivlsomt for at kaste op af grin. Selv forberedte jeg mig på en tur til et fransk apotek og gik i gang med at finde en oversættelse af ”tabletter mod gede-underlivsbetændelse, s’il vous plait.” (Her skal indskydes, at min mor tilsyneladende har sine søgekriterier sat på ”worst case,” hvorfor både jeg og

mine søstre efterhånden tager hendes diagnostik med et gran salt. Faktisk har jeg ikke søgt hendes vurdering, siden eks-mand engang styrtede på skadestuen klokken lort om aftenen: Han var skrækslagen, fordi min mor havde fået ham overbevist om, at en ben-amputation var en reel og nærtforestående risiko.) Mange år efter Paris vågnede jeg op en dag med følelsen af, at der var noget galt med mit ansigt. Den ene side var brændvarm og gjorde vildt ondt. Et kig i spejlet bekræftede, at det ikke var noget, jeg bildte mig ind: Det meste af højre side, fra kæbe til kindben, var hævet og dækket af en stor, arrig-rød plamage. Den tilkaldte vagtlæge fastslog, at der var tale om streptokokker. Den helt gængse slags, som normalt giver halsbetændelse, men altså ikke i det her tilfælde, konstaterede han lykkeligt. Hvorefter han ringede til en kollega på det nærmeste hospital og fnisede, at ”Gitte, du bliver altså nødt til at se det her, jeg sender hende over nu…”

På hospitalet virkede ’Gitte’ (og hendes kolleger) også synligt oplivet over at se streptokok-mutanten. Jeg fik antibiotika, og fagfolkene klargjorde deres yderst raffinerede metode til at måle, om infektionen ville reagere medicinen: Med en sort sprittusch tegnede Gitte en fed streg hele vejen rundt om røde, hævede område. Når jeg så kom tilbage til tjek fem dage senere, kunne man jo se, om hævelse var svundet ind, og det var da vældig smart, hva’behar! Den dag i dag kan jeg ikke huske, hvordan jeg kom igennem indkøb, afhentning af poder og andre offentlige gøremål med noget, der lignede Argentina tegnet på ansigtet. Nu har jeg faktisk i en årrække troet, at mit jernhelbred var fuldt ud betalt med sære og ydmygende lidelser. Men for ganske nylig kunne jeg godt tro om igen. I påsken fik jeg nemlig pludselig ondt i en tand, og som en ren selvfølge begyndte min kæbe også at hæve. Da jeg efter nogle dage opsøgte min tandlæge, havde jeg ikke alene store smerter, men

Louise Raaschou er uddannet journalist og arbejder som freelancer. Hun er 47 år gammel, har to sønner på 16 og 10 år samt åbenlyse vanskeligheder med voksenrollen. Hun evner ikke at tale girafsprog til sine børn og kan sjældent overskue skolens intranet. Hun har en udpræget mangel på overblik, er elendig til smalltalk og til møder på skolen siger hun ofte det forkerte. Til gengæld bliver hun lidt for besoffen til forældrefesterne. Hun kan ikke lave en ordentlig smoothie og har aldrig postet billeder af friske buketter fra haven eller hjemmelavede brød på facebook. Oven i købet ryger hun. Foruden børnene tæller familien en overvægtig chihuahua, et utal af akvariefisk, samt to hysteriske undulater, og nåh, ja, så er hun alenemor. Noget af tiden. For hun deler drengene med deres fædre. Jeps. Dem er der også to af.

Forårsmad med vintergrønt Foråret er for alvor kommet, desværre gælder det ikke helt forårsgrøntsagerne. Imens vi venter på de danske asparges, radiser, ærter og nye kartofler, kan vi derfor fortsat lade os inspirere af vinterens grønt • Der findes nemlig masser af vintergrøntsager, der med den rigtige tilberedning og de rigtige krydderier, kan få et strejf af forår og sommer. Her tænker jeg blandt andet på skorzonerrod og kål. Når jeg laver mad prioriterer jeg lokale råvarer i sæson, og jeg holder mig fra drivhusgrøntsager, og ting der er længe undervejs. Ikke kun på grund af smagen, men også for at skåne miljøet. For mig indebærer et dejligt forårsmåltid fisk, velduftende krydderurter, grill og hygge. Så her er min opskrift på en dejlig forårsret med vintergrønt. Velbekomme!

Stegt sandart med varm salat af savoykål, beurre blanc og knuste kartofler med krydderurter Opskriften er til 4 personer

Stegt Sandart

2 stk. flotte sandartfiletter Olie til stegning Salt Sukker Hvis fisken ikke er fjernet for skæl, skal det gøres først. Det klares nemt ved at holde fileten under rindende vand, mens du med bagsiden af en kniv, skrubber skællene af. Ønsker du ikke at servere fisken stegt på skindet, kan det også fjernes. Er du usikker på hvordan du gør, kan du altid få din fiskemand til at fjerne det. Herefter deles filetterne i fire store flotte stykker. Drys stykkerne med salt og sukker, og lad dem trække i 15 minutter. Steg herefter fisken på den ene side, til den er gylden. Når fisken er færdig, vendes den kort på den modsatte side og serveres straks. Fisken er færdig når, den begynder at ”flage” når du trykker på den. Alternativt kan du stikke en kødnål eller lignende i midten, føles den

mere varm end lun, når du kommer den på læben, er den færdig .

Savoykål

½ savoykål (den anden del kan bruges til en salat dagen efter) 1 citron 20 g drænede kapers 2 skalotteløg 2 spsk. olivenolie 1bdt purløg Salt Skyl og snit savoykål fint. Lav en dressing af skal og saft fra citronen, hakkede kapers, finthakkede skalotteløg, hakkede purløg og olivenolie. Smag den til med salt. Lige inden servering, steges kålen på en brandvarm tør pande, til den dufter ”grillet”. Når kålen begynder at få nogle mørkebrune nuancer, vendes den i dressingen og serveres straks.

Beurre Blanc

2 skalotteløg ¼dl hvidvinseddike 2,5 dl hvidvin 250 g koldt smør Salt Pil og hak skalotteløgene fint og damp dem i en lille smule af smørret til de er klare. Kom hvidvinseddiken på og kog i et minut (det kan

dufte meget surt). Tilsæt herefter hvidvinen, og reducer lagen (kog den ned) til den halve mængde. Når det er gjort sigtes løgene fra. Kog endnu en gang lagen ned til det halve og pisk tern af det kolde smør i lidt efter lidt. Saucen smages til med salt lige inden servering. (Saucen må ikke bulderkoge, da den så vil skille)

Knust kartoffel 600 g små kartofler 50 g smør 1 bdt. estragon Salt Peber

Kog kartoflerne møre i letsaltet vand. Sigt herefter vandet fra og knus kartoflerne let med en gaffel og kom smør ved (smørret vil smelte, da kartoflerne stadig er lune). Vend dem rundt med smørret og en lille smule salt. Herefter kommes de knuste kartofler i en varm ovn på ca. 230 grader til de er gyldne. Tag dem ud, smag til med salt og servér straks med masser af friskplukket estragon. Kartoflerne serveres som tilbehør for sig selv.


MØD PLACE ON EARTH SIGMUND JAMIE TALBOT RASMUS

X- FA C T O R I FIELD’S LØRDAG D. 21. APRIL KL. 11

145 butikker

FIELDS.DK

3000 p-pladser


SOLGTE BOLIGER EJENDOMSMÆGLERE * I ØRESTAD

Nybolig Ørestad City & Syd

Anden mægler i Ørestad

Anden mægler i Ørestad

Nybolig Ørestad City Ørestads Boulevard 57G 2300 København S 2309@nybolig.dk Tlf. 3255 2200

Anden mægler i Ørestad

Nybolig Ørestad Syd Richard Mortensens Vej 69A 2300 København S 2308@nybolig.dk Tlf. 3255 2200

Anden mægler i Ørestad

* kilde: boligsiden.dk. Find mægler 05-01-2018. Butiksoversigt for mæglere med boliger i København S (By). Alle boligtyper solgt i København S (By) de seneste 12 måneder

104 SOLGTE

*

Ring på tlf. 3255 2200


Sauerberg & Gade Ørestad

Besøg os på Facebook

Ejendomsmæglere, MDE NY PRIS

NY PRIS

Robert Jacobsens Vej 78, 7.-1

Dejlig udsigt

Entré, køkkenalrum i åben forbindelse med stuen, godt soveværelse med indbyggede skabe og badeværelse. Højt til loftet, solide træplankegulve og stort vinduesparti fra gulv til loft. Let forskudte plan fra entréen til køkkenalrummet, hvor man går tre trin ned til resten af lejligheden med den gode loftshøjde, der er 3,60 meter på højeste punkt. Møblerbare sydvestvendt altan kan man komme ud til fra både stuen og soveværelset.

B Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

2.700.000 135.000 2.441 12.023/10.240

Etage Bolig Rum/vær. Opført

7 66 m2 2/1 2010

Sag Kontakt

NYHED

23200301 32453232

C.F. Møllers Allé 32, 5.TH

Skøn 4 værelses

Entré, køkken/alrum og stue smelter sammen i ét, og hvor man mod vest kan slå glasdøren op til intet mindre end en kæmpe solaltan, får man et skønt lys og udsigt over Byparken. Med denne samlede rumoplevelse er lejligheden udformet med fokus på en fleksibel planløsning, hvor man frit kan designe sin tilværelse efter hverdagens behov. Alrummet suppleres af tre sjældent fine værelser, samt et lækkert badeværelse.

A

15

Richard Mortensens Vej 6B

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Grund Bolig Rum/vær. Opført Sag Kontakt

Skønt rækkehus

Tre lækre etager, nederste er spisestuen med køkken, hvor familien samles. Hele etagen, bortset fra gæstetoilettet, er ét sammenhængende flow med entré, køkkenalrum og opholdsafdeling med spiseplads. Udgangen til haven fremtræder som er en naturlig rumforlængelse af spisestuen. På førstesal er stue, samt et dejligt børneværelse. 2. sal har to gode soveværelser, samt badeværelse. Genvex-system og meget lav varmeudgift.

NY PRIS

4.900.000 245.000 4.174 21.761/18.537 56 m2 117 m2 5/3 2016 23200354 32453232

B Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

4.295.000 215.000 4.224 19.080/16.253

Etage Bolig Rum/vær. Opført

5 111 m2 4/3 2007

Sag Kontakt

Tom Kristensens Vej 40, 7.TV

Ørestads Boulevard 59A, 8.-801

Entré med garderobeskabe. Dejligt brusebadeværelse med hvid sanitet, væghængt toilet, separat bruseniche og gulvvarme. Soveværelse med klædeskab. Stor opholdsstue med udgang til rigtig skøn stor sydvendt altan. Stuen ligger i halvåben forbindelse med det lyse køkken. Fra den nordlige del af stuen er der fransk altan og indgang til yderligere et soveværelse med klædeskab. Hele lejligheden har fine ensartede parketgulve.

Lejligheden indeholder stort lækkert køkken/alrum i åben forbindelse med stuen. Derudover kan udsigten nydes via de store gulvtil-loft-vinduer. For enden af lejligheden findes stor dagligstue. Her har man udgang til altanen. Fra stuen er adgang til stort soveværelse. Derudover badeværelse med separat brus og vaskesøjle. I stuen kan laves et ekstra værelse, hvis man har behov for dette. Overalt i lejligheden er der flotte egetræsgulve.

Bo øverst med udsigt

100 m2 - 1 plan

B Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

4.600.000 230.000 4.010 20.433/17.406

Etage Bolig Rum/vær. Opført

7 102 m2 3/2 2006

B Sag Kontakt

23200327 32453232

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

3.495.000 175.000 3.954 15.781/13.422

Etage Bolig Rum/vær. Opført

8 100 m2 2/1 2005

Sag Kontakt

Palermovej 5, 4.TV, 2300 Kbh. S

Entré. Skønt køkkenalrum og spiseplads. Stue med direkte udgang til boligens terrasse. Badeværelse med separat bruseniche. 1 salen består af to gode værelser, der foresætter med de lyse nuancer og skønt lysindfald. Sidst men ikke mindst har 1. salen også et badeværelse med separat bruseniche. 2. salen, dejligt stort opholdsrum med udgang til jeres helt egen terrasse med ugeneret udsyn, da byggeriet overfor kun er i 2 plan.

Fantastisk lejlighed øverst oppe. Fordelingsentré. Badeværelse med separat brus og vindue til udluftning. Stuen er lejlighedens hjerterum, her bliver du ramt af en overvældene udsigt både fra lejlighedens store vinduespartier, men også fra den ene af lejlighedens altaner, hvor udsigt til Amager Strandpark og villakvarter kan nydes ugeneret. To gode værelser. Det ene med udgang til altan mod gården. Rummeligt køkken med gode hårde hvidevare.

Bo øverst

A

D

15

5.095.000 255.000 3.803 22.766/19.360

Bolig Rum/vær. Opført

EDC Sauerberg & Gade Ørestad Ørestads Boulevard 61 C 2300 København S 32 45 32 32 232@edc.dk

115 m2 4/3 2016

23200296 32453232

Robert Jacobsens Vej 12P

Dejligt rækkehus

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

23200363 32453232

Sag Kontakt

EDC Sauerberg & Gade Amager Landevej 90A 2770 Kastrup 32 50 02 82 277@edc.dk

23200371 32453232

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

EDC Sauerberg & Gade Amagerbrogade 196 2300 København S 32 55 00 01 289@edc.dk

2.875.000 145.000 3.253 12.777/10.882

Etage Bolig Rum/vær. Opført

4 69 m2 3/1 1937

Sag Kontakt

23200351 32453232

En del af byens liv


Orestadavis 18 april 2018  

http://www.oravis.dk/images/PDF/orestadavis-18-april-2018.pdf

Orestadavis 18 april 2018  

http://www.oravis.dk/images/PDF/orestadavis-18-april-2018.pdf

Advertisement