Page 1

NY PLAN FOR ciTY SKAL SKAbE mERE bUTiKSLiV >Side 2 NEDTÆLLiNG TiL DEN bLÅ PLANET

> Side 16

ER HAVNETUNNELLEN EN OmmER? >Side 8 LOKALAViS FOR ØRESTAD OG NAbOOmRÅDER | 7. ÅRGANG #11 | 24. NOVEmbER 2012

STOR DAG FOR ØENS mURERFiRmA

>side 6

OLESENS LOKALE POESi

>side 11

NYT KiTcHEN i 8TALLET

>side 3

Skolebestyrelse: Gør noget ved trafikken. Nu De trafikale forhold ved Ørestad Skole er ’kaotiske og farlige’ for skolebørnene, og Københavns Kommune bør straks sørge for at situationen forbedres. Det skriver Skolebestyrelsen på Ørestad Skole i et åbent brev til afdelingen for trafiksikkerhed i Københavns Kommune • Skolebestyrelsen menet at trafiksikkerheden især er blevet forringet efter at indkørsel til Kay Fiskers parkeringshus nu igen foregår via Arne Jacobsens Allé og ind gennem skolens bygning. ”Vi - og mange af skolens øvrige forældre - er meget bekymrede, og vi undrer os til stadighed over, at kommunen ikke har truffet de

nødvendige foranstaltninger i forbindelse med skolens opførelse”, skriver skolebestyrelsesmedlem Malene Saaby på vegne af skolebestyrelsen. Københavns Kommune har for nylig afsat 85.000 til bedre skiltning og vejmærkning omkring skolen. Men det mener forældrene langt fra er tilstrækkeligt. ”Os, der til daglig færdes

Rei (ånd) ki (energi) healing Oplader din energi og fjerner blokeringer og smerter Bestil en tid på 30 25 14 31 Reiki healer Lotte Greir

霊 ReiKi 気

Læs mere på www.reiki-tft.dk

omkring skolen, ved, at de planlagte tiltag er ganske utilstrækkelige. Blandt andet på grund af de mange knallerter, som ofte kører på cykelstien med vanvittig høj fart, ligesom biler uretmæssigt benytter cykelstien. Husk på at børn helt ned til 5-års alderen benytter overgangen”, skriver forældrene, som ønsker at der sæt-

tes bomme op, som tvinger knallerter ned i fart og gør det umuligt for biler at køre på cykelstien. De kræver også langt bedre skiltning ved krydset Ørestad Boulevard/Arne Jacobsens Allé, som fortæller bilisterne at de kører på en skolevej, ligesom de anmoder om at der laves bump el.lign., som tvinger bilisterne ned i fart.

Tandlægerne Sundbyvester Plads

Otto Fogemann tandlæge Mette Bay Rasmussen tandlæge Teis Schjals Hansen tandlæge

Amagerbrogade 245 1.sal 2300 Kbh S www.otto-fogemann.dk

Klinikken er beliggende på hjørnet af Sundbyvester Plads, oven over banken.

32 50 68 00


LOKALE NYHEDER

ØRESTAD AVIS | #11 | 24.november | 2012 konkurrencer finder ikke altid bedste bud • Ørestad skole og Bibliotek spiller hovedrollen i en ny bog fra to samfundsforskere, hvor hele konkurrenceforløbet op til valget af det bedste byggeri bliver analyseret.

Professor Kristian Kreiner og PH.d.studerene Peter Holm Jacobsen fik lov til at følge konkurrenceforløbet fra nærmeste hold. Deres bog viser, hensynet til en effektiv og retfærdig afvikling af konkurrencen ind-

skrænkede det, man konkurrerede om at finde løsninger på. En løsning af de trafikale forhold for skolen blev f.eks. pillet ud af konkurrencen, fordi rammerne for sådanne løsninger ikke kunne afklares.

Det viser ifølge forfatterne at konkurrencer ikke altid er den optimale form, når samfundet skal finde løsninger på komplekse opgaver. Kristian Kreiner er professor ved Copenhagen Business School, imens Peter Holm

2

Jacobsen er Ph.d.-studerende ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning på Roskilde Universitet. Bogen på 288 sider er udkommet på forlaget Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Læs mere på www.nfsv.dk

Field’s vil åbne facaden - nye butikker i gadeplan Ørestad City får nu mulighed for at få en handelsgade med butikker i gadeplan. Københavns Kommune er på vej med ændringer til lokalplanen, som blandt andet betyder at Field’s facade skal åbnes op mod syd og øst

Måske verdens bedste

Ørestad Avis Slusevej 3 2300 København S. Telefon: 31 15 30 40 redaktion@oravis.dk annonce@oravis.dk www.oravis.dk Udgiver: Towns Media CVR 29253315 Ansv.havende redaktør: Lars Greir Art Director: Chris Adam Oplag: 5.000 Tryk: Trykkeriet Nordvest Distribution: Oskar, Suzy, Malthe, August, Sigurd, Simon Omdeling: Husstandsomdeles i hele Ørestad samt villakvarterer langs Røde Mellemvej og Kongelundsvej. Hent en avis på Café 8tallet, Metrotorvet i Field’s, KLP 1+2, Byens Bogcafé, Ørestad Bibliotek, Ørestad Skole, Ørestad Gymnasium, home Ørestad, Solvang Kirke, Solvang Bibliotek, DR, KUA, Mikado House og Danbolig Islands Brygge. Skribenter: Lars Greir, Sven Norup, Kim Stig Andersen, Tobias Linnemann Ewé, Peter Petersen

• En ny plan for hele området omkring Fields vil tillade ekstra 15.000 etagemeter butikker og detailhandel i Ørestad City. Det er en stigning på 23 procent i forhold til den nuværende lokalplan. Teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune vedtog i mandags et lokalplantillæg, som gør udvidelsen af butikslivet mulig. Planen skal desuden vedtages i Borgerrepræsentationen. Ifølge Lars Berg Dueholm (LA), som er medlem af teknik- og miljøudvalget, retter den nye plan op på en af de store misérer i Ørestads byplanlægning. ”En forudsætning for byliv er, at vi ikke pakker det væk bag tykke mure, som man har gjort det med Fields. Centeret skal være en del af Ørestad og Ørestad Boulevard”, siger han. 10.500 af de nye etagemeter skal etableres i gadeplanrundt om det nuvæ-

rende Fields. Fra Ørestad Downtown i vest, langs med sydfacaden af centeret og ned ad Ørestads Boulevard på østsiden. Endelig skal 1.500 etagemeter butikker i gadeplan etableres i det kommende KLP 3 byggeri på den tomme grund nord for Neroport. Planen er udarbejdet i tæt samarbejde mellem kommune, Fields, By&Havn samt NCC, som ejer arealer i Ørestad Downtown. Krav om åbning af facader Med planen får Fields også mulighed for at etablere nye butikker inde i Fields. Samtidig skal Field’s sydfacade åbnes op med butikker i en ny centergade. Endelig kan der laves butikker i Fields facade ud mod Ørestads Boulevard. ”Vi er bestemt interesserede i at åbne Fields op, så der også er butikker lige ud til gaden. Men det er ikke noget der sker på 14 dage. Lige

Skitseforslag som viser indretningen af centergade og centertorv syd for Field’s. Ud mod Ørestads Boulevard udvides der med en biograf over for Ørestad Station. Også her skal der være café/butikker i gadeplan.

nu arbejder vi hårdt på at få etableret en biograf ved hovedindgangen i øst, og også her skal der være café og butikker i gadeplan”, siger direktør for Fields, Lotte Eiskjær Andersen. Næste store projekt bliver at skabe en centergade og et

centertorv mod syd. ”Vi synes at det er et fantastisk plangundlag der nu er på vej. Og vi mener også, at der er grundlag for ekstra 15.000 etagemeter butikker i Ørestad. Udviklingen går jo stille og roligt i retning af flere beboere og flere ansatte

i området, Og vores egne analyser viser at Fields-kunderne udefra vender tilbage for at handle igen og igen. Så det er bestemt muligt at finde lejere til de nye butikker, siger hun.

Nyt byggeri i Syd: 100 kvm. for under 2 millioner De første 16 boliger i det nye Skovhuset blev reserveret på kun to uger. Priserne var 15-20% under markedsprisen • mange vil gerne bo i Skovhuset, en ejendom med 91 boliger som skal opføres vest for 8tallet i Ørestad Syd. Efter to weekender har ejendomsmæglerfirmaet Living Homes fået 16 reservationer på boliger, og dermed er etape 1 af projektsalget afsluttet. Boligpriserne startede ved

1.995.000 kroner for en 4-værelses lejlighed på 100 kvm. I forhold til udbudspriserne på lignende lejligheder i Ørestad, er der tale om et prisfald på op til 20%. Ejendomsmægler Peter Norvig fra Living Homes bekræfter, at priserne i første etape af projektsalget har været

lave. Køber for at bo der ”Men vi lå altså kun 6-7% lavere end i 8tallet, da salget startede der. Vi ser det som en naturlig tilpasning til markedet. Og vi regner med, at prisudviklingen vil rette sig op igen på lidt længere sigt”, siger Peter Norvig.

Når etape 2 af projektsalget starter, vil der blive sat andre lejlighedstyper til salg, ligesom priserne vil være justeret op, men interessen for boligerne er stadig stor. ”Og de købere, vi taler med, vil flytte til Ørestad fordi at de vil bo der. Ingen af dem køber med henblik på investering eller spekulation”,

siger han. Det endnu uvist hvornår byggeriet af Skovhuset går igang.

Fotografer og illustratorer: Laco Struhár, DPA, Living Homes, Københavns Kommune, Gyldendal,

GIV ET SKULDERKLAP

Udgivelsesdage: 2012: 15. december 2013: 26. januar 23. februar 30. marts 27. april 25. maj 29. juni

Kender du nogen, som har været med til at gøre Amager Vest til et godt sted at bo for alle?

27. juli 24. august 28. september 26. oktober 19. november 14. december

Få flere lokale nyheder og deltag i debatten på www.oravis.dk

Så indstil dem til Amager Vest Lokaludvalgs pris ’Skulderklappet’. Vinderen modtager 25.000 kr., der går til at drive det gode arbejde videre. Kandidaten kan være en person, forening, organisation eller offentlig/privat virksomhed. Fristen for at indstille kandidater er: mandag den 26. november 2012 kl.12 Skovhuset vil få 91 boliger i en aflang bygning som bygges langs Richard Mortensens Vej i retningen nord-syd. Et grønt område på vestsiden sikrer god udsigt fra altanerne. (Illustration: Living Homes)

Hvem skal have skulderklappet – og hvorfor? Skriv dit bud og læs mere på www.avlu.dk


3 ØRESTAD AVIS |

#11 | 24.november

METROHAVERNE GROR • En spirende sæson for Metrohaverne er gået på hæld. Nu vil havefolket under metrobanen danne en forening, hvor der kan tages beslutninger for brugen og rammerne for Metrohaverne.

Der er også mad, så husk tilmelding til line@avlu.dk.

Foto: Jesper Hess Nielsen

Det summer i den nye Irma Henrik Rudolf glæder sig som et barn til næste måned. Nærmere bestemt den 13. december, hvor han som butikschef kan åbne dørene for den nye Irma i Ørestad • Samtidig med at de sidste hylder skrues fast, står de flåede tomater allerede klar i snorlige række, og udenfor arbejder en gummiged, så der kan blive lagt fortov. Irma på Edvard Thomsens Vej 2A skal åbne om tre uger, og der er meget som skal nås inden da. ”Jeg glæder mig vildt til at byde Ørestadsbeboerne velkommen”, siger butikschef Henrik Rudolf, mens han viser den nye ’convenience’ afdeling frem. Som noget forholdsvis nyt vil Irma tilbyde sunde og næringsrige færdigretter. ”Det er stadig så ny en ide, at vi vil justere på udbud og opskrifter undervejs. Men vi tror, at den travle familie gerne vil spare tid i køkkenet, uden at gå på kompromis med kvaliteten og det gode måltid”, siger Henrik Rudolf. I den anden ende af

Bliv vinduesfarmer • Arkitekt Jacob Lange var med til at tegne VM Bjerget, men i sin fritid dyrker han urter, tomater og chili i sine egne vinduer. Ved et foredrag i Planteklubben på Amager fortæller han hvordan man

Alle interesserede kan møde op på onsdag 28. november kl. 17.30-19.30 på Ørestad Bibliotek 1. sal, Arne Jacobsens Allé 19.

Renny’s Kitchen igang i 8tallet Renny’s Kitchen vil lave god mad til Ørestad Syd. I den lille café sælges der også godt brød og god kaffe • Man skal lede lidt efter Renny´s Kitchen, hvis man ikke er fastboende i Ørestad Syd. Cafeen og butikken ligger på nordsiden af 8tallet og består af en stor disk med færdigretter, sandwiches og salater, friskt brød og en espressomaskine. Den nye Take Out butik og café er åbnet af Renny Ottesen, som er uddannet kok på Kroghs Fiskerestaurant og har mere end 20 års erfaring. Han startede for 8 år siden sin egen catering virksomhed og Renny’s Kitchen leverer mad til ansatte i flere virksomheder i Ørestad.

“Vi vil tilbyde kvalitet og god smag til både beboere og ansatte her i Ørestad”, siger Henrik Rudolf.

butikken ligger den store vinafdeling, som også bliver et særkende for Irma i Ørestad. ”Desuden vil vi tilbyde varer som er målrettet virksomheder og ansatte i Ørestad.

F.eks. gavekurve og service til receptioner og fødselsdage. Det skal være nemt at løbe herned og få det man mangler til festen på kontoret”.

Mødregruppe Daglig leder af butikken og cafén er Janni Hovgaard. I dag er der besøg af en lokal mødregruppe. De tre kvinder og tre babyer hygger sig ved bordet med udsigt ud til barnevognene.

Julefester i Ørestad

Mødregruppen kan lige være i hyggehjørnet hos Renny’s

”Vi har rimeligt mange kunder især om morgenen og efter arbejdstid, hvor folk kommer forbi for at købe nybagt brød. Men vi vil gerne have flere cafégæster. Det kommer nok til foråret, når vi kan sætte borde og stole udenfor, så folk kan se at vi er her”, siger Jannie Hovgaard.

Daglig leder af Renny’s Kitchen, Jannie Hovgaard.

Din lokale Slagter og Fiskehandler på Islands Brygge

Julepallen er kørt frem i Aldi, og har indvarslet den kommende højtid. I Ørestad markeres dette med to hyggelige julefester • I Byparken i Ørestad City kommer julemanden med gratis risengrød til alle på torsdag 29. november kl. 17. ØRESTAD KOR synger og formand for ØRESTAD IF, Rasmus J. Pedersen, holder en juletale. Det hele foregår ved kunstgræsbanen i Byparkens østlige ende. I Ørestad Nord er der lys-

kommer igang med sin egen vertikale vinduesfarm. Det sker i Bibliotekshuset på Rodosvej 4 den 5. december klokken 19-21. Tilmelding på pescha@kff.kk.dk eller telefon 82 32 16 00.

tændingsfest foran Det Humanistiske Forskningsbibliotek på fredag 30. november kl. 16.30. TIETGENKOLLEGIETS SWINGBAND spiller, der er trylleshow for børnene, lyskunster MADS VEGAS kommer, og juletalen holdes af Hans-Kristian Mikkelsen, som er afd.leder på forskningsbiblioteket.

SLAGTEREN laver din AFTENSMAD helt fra bunden

FISKEBØRSEN laver din JULEFROKOST helt fra bunden

(leveres på frost, lige til ovn el. microovn)

Krebsehalesalat med dild og asparges Karrysild med mandel, kapers og rødløg Julesild med allehånde, nelliker, appelsin og kardemomme. Hønsesalat med champignon ogasparges Stegt fiskefilet med remoulade og citron Ribbensteg med rødkålRoastbeef med remoulade og ristede løg.

7 forsk. slags aftensmad fra slagteren Leveres i Kbh S til kr. 359,-

Færdigretter fra kr

29,-

39,59,Hakkebøf 49,Osso buko 59,Beauf strogonoff 59,Oksekødssuppe 39,Biksemad 29,Kylling i karry 49,Lasagne 59,Ris eller kartoffelmos 15,Boller i karry

Mørbradgryde

Alle vores retter er 100 % hjemmelavet fra fritgående kreature og uden tilsætningsstoffer Se arrangementer på hjemmesiden

J U L E G AV E R Åbent: Tirs.-fre. 11-18, Lør. 11-15, Søndage i dec. 12-16

Ørestads Boulevard 61 C • 2300 København S • www.emhjelholt.dk Tlf. 3262 9704 / 2628 9704 • emhjelholt@gmail.com

SKAL bestilles 2 dage før afhentning.

Ønskes ris a la mande + 29,-

Pr. Person kr.

129,-

Vi har også andre lune retter til julefrokosten. Ring for tilbud

ÅBNINGSTIDER Mandag - Fredag 11.00 - 18.00 Lørdag 10.00 - 14.00 Thorshavnsgade 16-20, kld. 2300 KBH S Tel: 3257 0609 www.charcuteriet.dk

Tel: 3257 0601 www.fiskeborsen.dk


ØRESTAD AViS | #11 | 24.NOVEmbER | 2012

LOKALE NYHEDER ØRESTAD AViS i FOLKETiNGSDEbAT • Ørestad Avis blev 14. november brugt som eksempel i en hed folketingsdebat om en ny reklameafgift, som vil ramme avisen. Læs historien og se video på www.oravis.dk

SKOLENS LOKALER 

KLAR TiL UDLÅN • Efter flere måneders tekniske problemer med låseog alarmsystemet på den nye Ørestad Skole, blev der i starten af november endelig åbnet for udlån af loka-



Håber på en grøn Nordeagrund

ler til foreninger og andre. Gymnastiksal og dramasal er i udlån mandag-fredag kl. 17.30-22.30. Lørdag kl. 16-23. Første ansøgningsrunde sluttede 14. november og aktiviteterne kunne begynde 19. november. Lo-

4

kale foreninger i Ørestad har fortrinsret, og Ørestad IF planlægger at have fodbold for de mindste samt gymnastikhold på skolen. Læs mere om bookingsystemet på www.interbook.kk.dk

   

Nu er der klar bane for det store Nordeabyggeri ved siden af DR Byen. Lokaludvalget foreslår at der skabes en grøn kile ud til fælleden • Næste år går et nyt stort byggeri i gang i Ørestad Nord. Et selskab bestående af Nordea Liv & Pension, Lægernes Pensionskasse og PensionDanmark har nu købt byggeretten til et nyt hovedsæde for Nordea Bank på den tidligere Rigsarkivgrund. Byggeriet går i gang

så snart der foreligger en godkendt lokalplan. ”Det er positivt, at Nordea har valgt at opføre deres nye domicil i Amager Vest. Ikke mindst fordi, det bringer 2.200 arbejdspladser til bydelen”, siger formand for lokaludvalget Lars Rimfalk Jensen i en kommentar.

Men samtidig håber lokaludvalget, at Nordea ikke kun vil skabe et flot hovedsæde på Amager Fælledvej - men også vil sikre, at resten af ”Rigsarkivgrunden” bliver beplantet med grønt indtil den bebygges. På samme måde bør der tænkes en grøn passage ind

i lokalplanen, så der skabes sammenhæng mellem Vestamager og fælleden. Grøn kile til fælleden ”Måske kan vi fremover tænke på området som ’Nordeaparken’. For Amager Vest Lokaludvalg er området nemlig bydelens grønne hjerte, hvor

Fælled, Ørestad og Sundby forbindes. Det er derfor vigtigt, at den grønne forbindelse mellem Sundbyvester og Amager Fælled bevares og forstærkes, for eksempel i form at en flot grøn stiforbindelse langs Grønjordsvej”, siger Lars Rimfalk Jensen. Det nye Nordeadomicil på

46.000 etagemeter skal tegnes af Henning Larsen Architects, og kommer til at koste 1,3 mia. kroner. Selskabet har en forkøbsret på yderligere 24.000 etagemeter på grunden.

Rundkørsel er farlig for cyklister og gående magisk kulturnat 13 uheld på fire år i rundkørslen ved Grønjordsvej er for meget. Teknik- og Miljøforvaltningen vil nedlægge rundkørslen og lave et lysreguleret kryds i stedet for. Men politikerne har afvist forslaget • Rundkørslen ved Grønjordsvej og Ørestads Boulevard er alt for farlig. I alt har der været 13 trafikuheld i perioden 2007-2011, heraf fire med personskade for cyklister. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler at rundkørslen nedlægges og erstattes med et lysreguleret T-kryds, som adskiller cyklister og bilister fuldstændigt. Teknik- og Miljøudvalget drøftede i mandags forslaget. Alle var enige om, at et T-kryds ikke er den optimale løsning. Den er for dyr og har ikke samme trafikdæmpende effekt som rundkørslerne. ”Vi vil nu i stedet prøve at forbedre stien bag metroen - og faktisk hele cykelforbindels en fra Ferring til Njalsgade - så cyklisterne i højere grad bruge denne og ikke rundkørslerne”, siger Lars Berg Dueholm (LA), som bor i Ørestad og er medlem af Teknik- og miljøudvalget. Her og nu løsning Lise Thorsen (S) mener at der er brug for mere praktiske forslag til at øge trafiksikkerheden her og nu i rundkørslen. ”Vi har bedt forvaltningen om nogle forslag til skiltning, farvning af cykelbaner eller andet, som kan gennemføres hurtigt. Der er nemlig slet ikke penge til at lave hele krydset om lige nu. Og vi har

ikke tid til at vente til næste budgetforhandling”, siger Lise Thorsen. Trafikanter i tvivl Det var netop Lars Berg Dueholm og Lise Thorsen som satte han den farlige rundkørsel på dagsordenen. Begge politikere cykler ofte selv gennem rundkørslen. ”Selv om rundkørslen får bilisterne til at sænke farten, opstår der dagligt halv- og helfarlige situationer, som nemt kan ende i uheld. Sim-

pelthen fordi biler og cyklister er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig i forhold til hinanden”, skrev de to politikere i et fælles læserbrev i Ørestad Avis. Rundkørslen har stor trafik til og fra Grønjordsvej, ligesom flere hundrede cyklister skal over Ørestads Boulevard og videre ad cykelruterne. Tre løsninger Udover løsningen med et Tkryds, har forvaltningen har

overvejet to andre løsninger. Man kunne afgrænse cykelstien rundt i rundkørslen med kantsten, som bilerne skal over. Eller man kunne flytte cykelsti og fortov væk fra selve rundkørslen, så cyklisterne og fodgængerne skal holde tilbage for bilerne, når de skal krydse bilernes kørebane ind til rundkørslerne. Politikerne har bedt Teknik- og Miljøforvaltningen om et nyt forslag, som forbedrer cykel- og gangstien langs med Digevej og Nordre Landkanal, så flere cyklister vælger den vej. (Illusatration: Teknik- og Miljøforvaltningen).

Julefrokost eller Partymenu Amager Vest Lokaludvalg holder møde næste gang

Tirsdag den 11. december klokken 18.30 i Peder Lykke Centrets dagcenter, Peder Lykkes Vej 65, 2300 København S De første 30 minutter har du mulighed for at stille spørgsmål og forslag til lokaludvalget. Derefter behandler lokaludvalget ansøgninger, høringer og mere.

56 stykker Sushi, blandet Maki og Nigiri (4 kuverter)

349.-

Specialpris ............................ kr. (Normalpris Kr. 500, spar 30 % nu)

Lune Snacks kan tilkøbes pris 49,- per kuvert. Kyllingespyd, forårsruller, dybstegterejer, dumplings.

Du kan se dagsorden for dette og tidligere møder på www.avlu.dk/dagsordener-og-referater

Sushiya Aps, Thorshavnsgade 16, 2300 København S, Tel: 32570606, info@sushiya.dk, www.sushiya.dk Læs mere på www.avlu.dk


annonce

ØRESTADNU ØRESTAD SKOLE OG BIBLIOTEK NOMINERET FOR LYS

DEN SIDSTE Ø ER FÆRDIG Den 21. september blev to af de tre øer i kanalen langs Sivegaden indviet. Nu er den sidste ø, der ligger ud for lommeparken mellem Porthuset og VM Husene, også færdig. Den tredje ø har kun adgang fra den ene side af kanalen og har en særlig lav adgang til vandet, så den kan bruges til at skøjte fra eller søsætte små både. Øen får også en mindre scene med strømstik, så den kan bruges til underholdning. Til foråret går næste fase i gang, når de planter, der indgår i projektet, skal etableres.

Om dagen strømmer dagslyset ind af de store karnapper og gennem bygningens glasvægge, og ved mørket frembrud omdannes bygningen til en farvestrålende facade, der sender lys ud i forskellige scenarier i forhold til byen. På Ørestad Skole og Bibliotek er lys en integreret del af arkitekturen, og bygningen er derfor nomineret til Den Danske Lyspris, der hvert år uddeles af Dansk Center for Lys. Blandt de andre nominerede er slamforbrændingsanlægget Lynetten og løberuten Liv & Lys i Søndermarken. Vinderen vil blive kåret den 17. januar 2013.

BLIV EKSPERT I JULEØL Nu har du muligheden for at imponere kollegaerne til jule­ frokosten med din viden om juleøl. Ørestad Bibliotek inviterer til halvanden times ølnørderi i selskab med forfatter og fore­ dragsholder Carsten Berthelsen, der har skrevet adskillige bøger om øl. Denne aften fortæller han om juleøllets lange og særlige historie – naturligvis med smagsprøver undervejs. ’Juleøl- skik og bryg’ foregår torsdag den 6. december fra 19.30-21.00 på Ørestad Bibliotek. Billetter inklusiv smagsprøver koster 120 kroner og kan købes på Ørestad Bibliotek og Solvang Bibliotek.

Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7, Postbox 2083 1013 København K Tel. 3376 9800 www.byoghavn.dk info@byoghavn.dk

DEN RULLENDE BOGCAFÉ Hvorfor gå efter bøger og kaffe, når de kan komme til dig? Byens Forlag har skabt landets første rullende bogcafé. Fyldt med kaffe, bøger og kage triller forlagets ladcykel rundt i Ørestad både til dagligt og ved særlige lejligheder. Netop pga. den innovative formidling af litteratur var Byens Forlag bland de tre nominerede til SAXOs Innovationspris 2012, som blev uddelt til det journalistiske magasin Zetland den 9. november. Den mobile bogcafé kan bookes til private arrangementer ved at skrive til thomas@byensforlag.dk

Fik du læst? AFTALE MED NORDEA OM ØRESTADSDOMICIL ER EN REALITET I foråret indgik By & Havn en optionsaftale med Nordea Ejendomme på 46.000 etagemeter byggeret til Nordea på byggegrunden ved siden af DR Byen i Ørestad Nord. Nu er grundsalget en realitet, og i 2013 går byggeriet af det Henning Larsen-tegnede domicil igang. Efterhånden som Nordeas andre lejemål udløber, tager banken stilling til, om flere hovedkontorsfunktioner også skal flytte til Ørestad. De 2.200 medarbejdere i Nordea forventes at kunne gå på arbejde i Ørestad Nord fra 2016. Læs nyheden i fuld længde på orestad.dk

REJS TIL CYPERN FRA PORTHUSET Hvis vinteren bliver for mørk, er der heldigvis lys på den anden side. Rejsebureauet Turistrejser, der netop er flyttet ind i Porthuset, har en forkærlighed for Nordcypern. Derfor har de specialiseret sig i netop den destination og udvalgt de bedste hoteller, de fineste badestrande og mest interessante udflugter. Du kan drømme dig væk til Cypern hos Turistrejser på Ørestads Boulevard 61B. LYSENE TÆNDES I ØRESTAD Torsdag den 29. november klokken 17 kommer Julemanden forbi Byparken. De kolde næser kan varme sig på lidt risengrød, mens Ørestad Kor synger julen ind. Fredag den 30. november tændes den særlige julebelysning i Ørestad Nord, som igen i år lyser bydelen op. Der serveres æbleskiver, glögg og trylleri på Det Humanistiske Fakultetsbibliotek på Njalsgade 112 fra 16.30-17.30. Grundejerforeningssekretariatet står bag begge arrangementer.


LOKALE NYHEDER DESiGNmESSE i bELLA • Dansk design skal have en markant platform at vise nye produkter frem på. I august 2013 vil Bella Center derfor præsenterer messen DesignTrade Copenhagen, som skal være en international begi-

ØRESTAD AViS | #11 | 24.NOVEmbER | 2012 venhed for moderne dansk og internationalt design. ”Designbranchen har ønsket en messe i Bella Center, og vi vil gøre alt for at skabe et produkt, der lever op til branchens ønsker og behov,” fortæller Jacob Schmidt,

KOL-DAG • Amager Hospital iniviterede til KOL-dag onsdag 21. november. Her kunne man få målt sin lungefunktion og høre mere om KOL, som er den 4. hyppigste folkesygdom i Danmark. Amager Ho-

salgs- og marketingdirektør i Bella Center. DesignTrade Copenhagen tager udgangspunkt i København som en designmetropol og får et skandinavisk fokus.

Stor cSR pris til Øens murerfirma Omkring 20 børn fra Ørestad og Urbanplanen opførste 12. oktober Teaterlabyrinten Romeo & Julie • Øens Murerfirma A/S på Lindgrens Allé på Amager har vundet CSR People Prize 2012. Det skete 14. november til det stort anlagte show CSR Awards på Alsion i Sønderborg, hvor en stribe andre priser også blev uddelt. Det er Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA), der står bag CSR People Prize, der i år blev uddelt for 13. gang. Aldrig været så glad CSR People Prize går til henholdsvis en mindre virksomhed med under 100 ansatte og en større virksomhed med over 100 ansatte, der gennem konkrete initiativer viser, at de tager et særligt socialt ansvar. Øens Murerfirma A/S, som tæller 158 ansatte, vandt de store virksomheders kategori i skarp konkurrence med Dansk Supermarked og pensions- og sikringsselskabet ATP, der også var nomineret til prisen. ”Vi regnede ikke rigtigt med det, så det var en stor overraskelse. Jeg tror aldrig at jeg har været så glad og stolt over noget, som da jeg fik denne pris”, sagde medindehaver af Øens Murerfirma

spital er specialister i KOL og behandler 800-1.000 KOLpatienter årligt. Hospitalet har også en KOL-patientskole, hvor patienter lærer at håndtere de daglige fysiske og psykiske udfordringer, KOL giver.

FRA POLITIETS DØGNRAPPORT: Savnet 7-årig dreng fundet i god behold, Parmagade Mandag den 19. november 2012 kl. 22.32 Moderen til en 7-årig dreng kontaktede politiet, idet hendes søn skulle have været hjemme kl.ca. 14.00. Fra drengens skole var det bekræftet, at drengen var steget på en bestemt buslinje. Busselskabet ”Movia” blev underrettet og herfra ville forsøge at gennemse videobånd fra buslinjen. Fra et busselskab blev det kl. 23.50 meddelt, at de i buslinje 5A havde fundet en sovende dreng, som svarede til signalementet på den forsvundne. Denne viste sig at være identisk med den forsvundne dreng. Den 7-årige dreng oplyste, at han flere gange i bus, var kørt forbi sin bopæl og da han ikke mente, at moderen var hjemme, havde han fortsat buskørslen. Han blev kørt hjem af en politipatrulje. De sociale myndigheder vil blive underrettet om hændelsen.

Jan Elving holder takketalen ved prisoverrækkelsen i Alsion i Sønderborg den 14. november.

A/S, Jen Elving, forleden til TV Lorry. Han startede sin virksomhed i en kælder for 21 år siden. Tager hånd om unge Dommerkomiteen roste Øens Murerfirma A/S for sit store og vedholdende arbejde med at hjælpe unge med en problemfyldt baggrund ind på arbejdsmarkedet og for en særligt aktiv tilgang til arbejdet med socialt ansvar. Det sker bl.a. gennem partnerskabsaftaler med flere kommuner og samarbejde

med lokale projekter. Desuden er fire murermestre i virksomheden uddannet som mentorer, så de kan give god støtte til de unge i virksomheden. Siden 2010 har mere end 50 været i praktik, og 20 procent er efterfølgende blevet fastansat. Nedsat tid og omskoling Den sociale ansvarlighed er en naturlig del af kulturen hos Øens Murerfirma A/S, og der arbejdes målrettet mod, at alle der vil, skal have

en chance. Virksomheden har desuden flere muligheder for, at medarbejdere kan nedtrappe deres arbejde, hvis de for eksempel rammes af stress eller en personlig krise. Øens Murerfirma A/S har desuden omskolet medarbejdere eller tilbudt dem individuelle aftaler, så de kan bevare deres tilknytning til arbejdspladsen. I kategorien mindre virksomheder med under 100 ansatte vandt Gråsten Plejecenter prisen.

Troldænder i tusindevis

Flere anholdt med falske rejsedokumenter, Lufthavnen Søndag den 18. november 2012 kl. 10.30 I Københavns lufthavn, Kastrup, anholdte politiet 10 personer, af somalisk herkomst, med falske rejsedokumenter og en person med georgisk herkomst med et falsk græsk pas, som havde forsøgt at udrejse til Canada. En af somalierne havde indledningsvis søgt om asyl. De resterende vil blive fremstillet i dommervagten. Knivstikkeri / Røveriforsøg, Sundholmsvej Lørdag den 17. november 2012 kl. 01.17 En 63-årig mand blev stukket med kniv, angiveligt i berigelseshensigt. Den tilskadekomne blev indbragt til et hospital, hvorfra det meddeles, at han ikke er i livsfare. Gerningsmændene, som undløb i retning mod ”Urbanplanen”, blev beskrevet som to mænd, af udenlandsk udseende, 16-17 år, begge var iført mørkt tøj. Slagsmål og knivstikkeri, Amagerbrogade / Elbagade Lørdag den 17. november 2012 kl. 02.52 I forbindelse med en privat fest var der tilsyneladende opstået uoverensstemmelser, som resulterede i at en 17-årig mand blev udsat for to mindre overfladiske knivstik ved hoften, som ikke betegnet som alvorligt. En 16-årig ung mand blev slået i hovedet med et flækket øjenbryn til følge, som ikke blev betegnet som alvorligt. Ingen af de tilskadekomne ønskede at deltage i en opklaring og tale med politiet i øvrigt. Knivstikkeri, Peder Lykkes Vej / Røde mellemvej Fredag den 16. november 2012 kl. 21.19 En 26-årig mand blev påført snitsår i ryggen. Han blev bragt til et hospital og meldes uden for livsfare. Gerningsmændene, der efterfølgende gik i retning mod DR Metro station, blev beskrevet som: A: Mand, 18-19 år, af en anden etnisk herkomst, iført mørk ”Canadian Goose” jakke. B: Mand, 18-19 år, af en anden etnisk herkomst, iført mørk ”Canadian Goose” jakke. Det lykkedes ikke umiddelbart, i forbindelse med politiets søgning, at anholde gerningsmændene.

FÆLLEDEN NU: Lige nu har vi besøg af en helt særlig and fra nord

Røveri, Torvegade ved christianshavns metro station Fredag den 16. november 2012 kl. 21.59 En person blev truet og slået i hovedet med en sten i et forsøg på at få udleveret en Iphone. Den forurettede nægtede dog at udlevere sin telefon, hvorfor gerningsmændene undløb fra stedet i retning mod Sofiegade. Gerningsmændene blev beskrevet som: A: Mand, afrikaner ca. 16 år. B: Mand, dansker, 16-17 år. Iført sort jakke med pels på hætten. Det lykkedes ikke umiddelbart, i forbindelse med politiets søgning, at anholde gerningsmændene.

Af Skovfoged Sven Noup • Er der overhovedet noget at komme ud i naturen efter, sådan en grå og trist novemberdag? Selvfølgelig er der det, bare man er tilstrækkeligt godt klædt på, så er der stadig masser at opleve derude på fælleden. En meget karakteri-

stisk fugl, der kan opleves i de fleste større søer på fælleden, er troldanden. Den yngler i mindre grad i Danmark, men om vinteren kommer den i stort tal fra Skandinavien og Rusland for at overvintre i Danmark, bl.a. i Klydesø, Birkedamssøen og Kalvebodløbet, hvor den lige nu kan opleves i tusindetal.

Især hannen er let genkendelig med sin sorte overside, hvide flanker og den karakteristiske nakketop. Hunnen er brun med mørkere ryg end kropssider og er mindre iøjnefaldende end hannen; f.eks. har den kortere nakketop. Begge køn har blåligt næb. Vestamager og søterritoriet

ud for Vest- og Sydamager er udpeget til EU-fuglebeskyttlesesområde, hvor bl.a. troldanden er på udpegningsgrundlaget, fordi en stor del af den samlede bestand overvintrer her. God tur derude.

6


DIGEVEJ 72 NYBYG MED SOLRIG HAVE & 4 VÆRELSER

EDVARD THOMSENS VEJ 5A 7. TV, ØRESTAD SUNSET SKINDER FRA 7 SAL....

København S Rækkehus Flot nybyg fra NCC udført i gule mursten og med termovinduer. Der er gratis P-pladser til rækkehusene foran. Cykelskur og derudover får du brugsret til eget kælderrum, fælles cykelkælder og opbevaringsrum. Og så kommer vi til det bedste af det hele - egen solrig grøn have.

København S

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

SOLGT

3.575.000/180.000 19.171/16.598

Bolig m²: 120 Grund m²: Stue/Vær: 1/3 Altan Byggeår: 2005 Sag: 255NP-V0104 Energi:

163 Ja

Ejerlejlighed

SOLGT 2.645.000/135.000 15.319/14.138

A

C.F. MØLLERS ALLE 40, 8. TV FLOT 3'ER MED SKØN UDSIGT FRA STUE OG ALTAN

RICHARD MORTENSENS VEJ 77, 8. P1 8-TALLET - PENTHOUSE MED TERRASSE

Bolig m²: 105 Placering: Stue/Vær: 1/2 Altan Byggeår: 2007 Sag: 255NA-L0195 Energi:

København S Ejerlejlighed Kæmpe naturområde, fælleden, kort afstand til centrum med metro, cykel el. bil. Unik penthouse lejlighed i 2 etager med store rum og højt til loftet, alt udført i gode naturmaterialer og fantastisk udsigt udover fælleden fra næsten hele lejligheden.

SOLGT

7. sal Ja

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

2.995.000/150.000 17.726/15.940

C

EDVARD THOMSENS VEJ 89 3. TH, ØRESTAD GOD DELELEJLIGHED TÆT PÅ METRO !!

Bolig m²: 124 Placering: Stue/Vær: 1/1 Altan Byggeår: 2010 Sag: 025AK-L0136 Energi:

8. sal Ja B

ROBERT JACOBSENS VEJ 78, 6. 2 8TALLET MED SOLRIG ALTAN OG SMUK UDSIGT!

København S Ejerlejlighed Lækker 3 værelses på 8 sal med flot fri udsigt og dejlig stor (13m2) vestvendt altan. Stort lyst køkken-alrum og 2 gode værelser samt stilrent badeværelse. Godt byggeri drevet af en velfungerende ejerforning.

København S Ejerlejlighed Lejligheden er godt indrettet med fordelingsgang, flot klinkebadeværelse med vaskesojle, godt åbent køkken/alrum med spisealkove og stor og rummelig stue med adgang til solrig altan. 2 soveværelser, et i hvert ende af lejligheden, det ene med stor skabsvæg.

København S Ejerlejlighed Meget lys lejlighed i 8tallet med flot fri udsigt over Amagerfælled helt til havet. Forcer: Lækkert køkken-/alrum med dobbelt højde, solrig vestvendt altan med fri udsigt, stor stue, flot bad og godt vær.

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

Kontant/Udb.: 2.250.000/115.000 Brutto/Netto: 13.374/12.146 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfri Rtpl BRT/NT: 8.648/7.966

SOLGT

2.498.000/125.000 13.813/12.511

Bolig m²: 93 Placering: Stue/Vær: 1/2 Altan Byggeår: 2007 Sag: 228BS-L0158 Energi:

8. sal Ja B

SOLGT

2.275.000/115.000 13.207/12.128

Bolig m²: 90 Placering: Stue/Vær: 1/2 Altan Byggeår: 2005 Sag: 255NA-L0149 Energi:

3. sal Ja B

SOLGT

Bolig m²: 97 Placering: Stue/Vær: 1/2 Altan Byggeår: 2010 Sag: 228TE-L0177 Energi:

Den hurtigste vej mellem køber og sælger? Vi har travlt og mangler alle typer ejerlejligheder til salg. Vi er i snit* 86 dage om at finde en køber - skal vi finde en køber til din lejlighed? Kontakt os for en indledende boligsnak. * Kilde boligsiden, ejerlejligheder 13.11.2012

danbolig Islands Brygge Statsaut. ejendomsmægler, MDE · Islands Brygge 81D · Tlf. 3287 3000 · islands.brygge@danbolig.dk · www.danbolig.dk

6. sal Ja B


ØRESTADAVIS | #11 | 24.november | 2012

debat

INDLÆG MERE BY- OG BUTIKSLIV PÅ VEJ TIL ØRESTAD CITY

nyt ældreråd i københavn • 25 ældre københavnere over 60 år skal i de næste fire år tale de ældres sag over for politikerne i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation. Alle over 60 år har

kunnet stemme til Københavns Kommunes ældrerådsvalg. Kandidaterne på Vestamager fik et godt valg med fire indvalgte medlemmer i det nye råd. De er: Tina Nørløv, Arne Bjørn Nielsen, Jørgen Mel-

skens og Arne Mikkelsen. Det nye store ældreråd erstatter de tidligere 12 lokale ældreråd. Borgerrepræsentationen skal høre Ældrerådet i alle forslag, der vedrører gruppen af københavnere over 60 år.

repræsentationen, og så i offentlig høring inden endelig godkendelse i samme udvalg, som det startede. Det burde ikke give anledning til problemer, for samlet er der tale om et tillæg, som er et stort boost til by- og butikslivet i Ørestad.

der går, cykler, tager bus, metro eller tog. Snarere tværtimod. Der bliver netop mulighed for nye og mere trygge løsninger. Og lige nu satser og investerer vi jo i et af Danmarkshistoriens største byggerier med den nye metro, der skal forbinde byen endnu bedre, samt forbereder planer for mere metro. Samtidig med at vi erkender, at københavnerne har bil og bruger deres bil. Derfor må vi række fra A til Z og ikke kun fokusere på en del af de behov og udfordringer, der er for en storby. Med en omfartsvej via en havnetunnel får vi biler og lastbiler under byen. Den skaber bedre sammenhæng mellem de vejnet, der fører til og fra byen – et bedre flow. Og derved mere plads og større trafiksikkerhed for gående, cyklister og den kollektive trafik oven på jorden. Det mener Socialdemokraterne vil være godt for københavnerne og Københavns udvikling.

politikerne kun lov til at se et meget utydeligt kort, som var svær at tyde. Det fik Ayfer Baykal til at stille en byge af spørgsmål om havnetunnelens placering, konsekvenser og fravalgte alternativer. Men først dagen før, at Borgerrepræsentationen skulle behandle sagen om havnetunnellen, fik de adgang til alle oplysninger om den valgte linjeføring. Jeg er stærkt utilfreds med, at vi er blevet bedt om at tage stilling til så vigtig sag på så tyndt et grundlag. Jeg har haft mine bange anelser om, at noget var galt, og derfor har jeg gjort meget for at få sagen bedre oplyst. Nu er mine bange anelser desværre blevet bekræftet. Og jeg står uforstående overfor, at man overhovedet kan overveje at gøre det her mod København og københavnerne. Jeg kan også undre mig over den manglende fokus på konsekvenserne for biltrafikken på Amager. Det skabte en voldsom ballade hos de borgerlige partier i Borgerrepræsentationen, da jeg fik penge til at renovere Amagerbrogade. Dengang bekymrede de sig meget for den stigning i trafikken, der ville komme nogle steder. Men de samme partier er parate til at lade trafikken stige massivt på flere gader som Artillerivej og Amager Strandvej. SF opfordrer Frank Jensen til helt at skrotte planerne om den planlagte havnetunnel. Partiet vil løse hovedstadens trængselsproblemer ved at skabe bedre og grønnere alternativer til bilen ved at satse på kollektiv transport, bedre forhold for cyklisterne, delebiler og grøn varelevering til byen.

INDLÆG JA TIL OMFARTSVEJ UNDER JORDEN Af Lars Berg Dueholm (LA), gruppeformand i BR • Byliv og bymiljø skal udfolde sig i byrummet og ikke bag tykke mure. Derfor gemmer der sig godt nyt for Ørestad bag et nyt tillæg til lokalplanen for Ørestad City Center, som vi behandlede på sidste møde i kommunens Teknik- og Miljøudvalg. Tillægget til den eksisterende lokalplan, som der er tale om her, åbner nemlig op for, at området omkring Fields udvides med 10.000 m2 detailhandel. Men, og det er vigtigt at fastslå, der ikke tale om bare at udvide Fields, som vi kender det i dag. For Fields konkret betyder det 5.000 mere detailhandel i selve centret, men ikke mindst betyder det også, at centeret skal åbnes op ud mod Ørestad Boulevard. Endelig bliver der rettet op på en af de store miserer i en ellers fantastisk bydel. For en forudsætning for byliv er, at vi ikke pakker det væk bag tykke mure, som man har gjort det med Fields. Centeret skal være en del af Ørestad og Ørestad Boulevard. Derudover skal detailhandelsarealet også øges med 3.000 m2 i området vest for Field’s og 5.500 m2 i området syd for Field’s. Bedre betingelser for detailhandelen skal skabe bedre rammer for bylivet i området. Som for Fields’s vedkommende stilles der alle steder krav om åbne facader og udadvendte funktioner mod den centrale plads, centergaden syd for Field’s og Ørestads Boulevard. Tillægget lægger også op til mere byrum bl.a. i form af en central plads med et byggefelt til fællesbygning og en stor landskabelig trappe, der fra pladsen skaber forbindelse til centergaden syd for Field’s og videre til Ørestad Station. Efter godkendelsen i Teknik- og Miljøudvalget skal forslaget nu omkring Borger-

Af Ikram Sarwar (S), politisk ordfører i BR   • Hvordan sikrer vi bedst de københavnere, der går og cykler i byen? Hvordan mindsker vi antallet af lastbiler gennem byen? Hvordan skaber vi bedst forbindelse gennem byen? I Socialdemokraternes optik er det med en havnetunnel – samtidig med at vi arbejder for, at trafikforholdene for alle trafikanter forbedres. Det er vores opfattelse, at en havnetunnel – eller en østlig omfartsvej, som den reelt vil være – vil være en nødvendig del af udviklingen af København, så byen også i fremtiden er gearet til flere borgere og flere erhverv. Den stigende trafik vil ikke som i SF’s og EL’s øjne være på grund af en omfartsvej, men på grund af udvikling og vækst. Den udvikling og vækst, som vi oplever lige nu med 1.000 nye københavnere hver måned og som vi arbejder på skal styrkes nu under krisen, men også fremover. Vi er derfor glade for, at regeringen har taget hul på arbejdet med at undersøge, hvordan vi kan få en ny vej under København. En ny vej, der skal aflaste den uhensigtsmæssige trafikmængde, der i dag er gennem bl.a. Indre By med store tunge lastbiler. En ny vej, der kan sikre de mange tusinder cyklister og fodgængere, der hver dag færdes gennem byen. En ny vej, der kan gøre, at vi tiltrækker flere erhverv – både klassiske og kreative – fordi byen er til at komme til. En ny vej under jorden, der netop skaber bedre plads over jorden til bløde trafikanter og kollektiv trafik. For meningen er jo ikke at droppe al forbedring for de københavnere og pendlere,

INDLÆG HAVNETUNNEL ER EN OMMER

Af Ayfer Baykal (SF), Teknikog miljøborgmester • Beslutningen om linjeføringen på den københavnske havnetunnel er blevet udskudt. Borgerrepræsentationen har brug for mere tid til at sætte sig ind i forslaget, lyder forklaringen fra overborgmester Frank Jensen. Men SF i København behøver ingen betænkningstid. Vi kræver forslaget taget af bordet. Frank Jensen har forsøgt at sælge forslaget om en havnetunnel som en østlig omfartsvej. Han har argumenteret for, at havnetunnellen vil være til gavn for byen og miljøet. Men han har holdt konsekvenserne skjult. Nu står det klart, at han er parat til at ofre Amager Fælled. Det er helt uacceptabelt for SF, og vi har ikke brug for en tænkepause. Da Økonomiudvalget i Københavns Kommune behandlede forslaget om havnetunnelens linjeføring i sidste uge, fik

INDLÆG TILLYKKE TIL BYENS NYE ÆLDRERÅD

Af Lise Thorsen (S), medlem af BR, ordfører i Sundhedsog omsorgsudvalget • Én stemme. Ét fælles ældreråd. Fælles indflydelse. Jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet mellem det

nye Ældreråd og os på rådhuset i Sundheds- og Omsorgsudvalget. Som politikere har vi meget brug for at få input, ideer og holdninger til, hvordan ældre københavnere får den bedst mulige og mest værdige alderdom. Alle dele af byen er repræsenteret i det nye ældreråd, og det betyder, at alle bydele bliver hørt - samtidig med at Ældrerådet taler med en fælles stemme. Det giver et stærkt mandat til rådet, og sådan skal det netop være. For eksempel ser jeg frem til at vi i Sundheds- og Omsorgsudvalget skal drøfte, om vi skal indføre forskellige priser for den kommunale mad til ældre. Det kræver en lovændring, for den tidligere regering sagde nej. Nu prøver vi igen, for Socialdemokraterne synes, at billigere mad vil gavne de pensionister, der har svært ved at få pengene til at række. Jeg er sikker på at Ældrerådet også har sin mening om dette. Og jeg glæder mig til at det videre samarbejde.

INDLÆG EGET POSTNUMMER TIL ØRESTAD

Af Thomas Oldrup, forfatter og historiker, Ørestad • I sidste udgave af Ørestad Avis forslog en driftig liberalist at Ørestad burde forsynes med sit eget postnummer. På samme måde som den nye bydel i Nordhavn netop har fået det. Jeg bifalder i høj grad idéen, selv om det er af lidt andre grunde end den lokale liberalist. Det er enormt vigtigt at Ørestad får sin egen identitet og egenart, for at bydelen en dag kan ende ligesom Københavns andre gamle bydele. Det mener jeg faktisk et postnummer vil bidrage til. Alle ved hvad Nørrebro, Østerbro og Vesterbro står for. Det har taget dem omtrent halvandet hundrede år. Det er den udfordring som Ørestad står overfor, og vi slipper ikke af med tåbelige øgenavne som ’Ødestad’ eller indtrykket af at være en bleg forstad til Field’s, før vi bliver defineret

8

som bydel. Det vil historien gøre for os, men vi kan godt hjælpe lidt til. Det kan ske ved at samle den historie vi trods alt har og fortælle de historier der trods alt også er herude. Dét er min kæphest. Og jeg tror faktisk at vores eget postnummer vil hjælpe til med at indkredse og definere den nye bydel.

INDLÆG LEGALIS´ER HASH SOM FLERE STATER I USA

Af Peter Thiele (SF), medlem af BR • I den sidste tid har der været gang i hashen i København. DR kunne således fortælle, at stationerne er blevet hashcentraler, hvor der åbenlyst og uden politiindblanding sælges både hash og hårdere stoffer Og imens er politiet begyndt at bruge nye narkometre, så de ikke bare kan straffe folk for at besidde hash, men også for at have en rest i blodet efter et forbrug, der kan ligge mange dage tilbage For mig viser det klart, hvad kriminaliseringen af hash gør – desto mere politi og desto stærkere midler politiet bruger mod pusherne på Christiania, desto mere rykker salget ud til alle os andre. Det rykker ud til stationerne, gadehjørnet, parkerne og skolegården. Uden for Danmark har de efterhånden fået fat i den lange ende. Tre stater i USA valgte således at spørge deres indbyggere, om hash skulle legaliseres, og svaret blev et klart – ja! Tænk hvis vi kunne det i København. Jeg er ikke i tvivl om, at københavnerne ville støtte SF’s forslag om en forsøgsordning, hvor hash legaliseres. Så banderne ikke tjener milliarder, så hashsalget fjernes fra gaderne, og så man ikke behøver at frygte at køre bil om onsdagen, bare fordi man har haft en sjov weekend.

Hvad mener du? Deltag i debatten på www.oravis.dk


annonce

Velkommen til Jul i Ørestad

Traditionen tro skyder vi julemåneden i gang med lystændingsfester i både Ørestad City og Ørestad Nord. Alle er velkomne - og det er ganske gratis.

JUL I ØRESTAD CITY Torsdag den 29. november kl. 17:00 - 18:00 Byparken i Ørestad City Ørestads Boulevard 70 2300 København S

JUL I ØRESTAD NORD Fredag den 30. november kl. 16:30 - 17:30

Julekor i Byparken sidste år. Grundejerforeningerne inviterer igen til jul i Ørestad City og Ørestad Nord, hvor vi tænder årets julebelysning og byder på underholdning og julegodt til ganen! Julefest i Ørestad City Grundejerforeningen Ørestad City inviterer til julefest i Byparken den sidste torsdag i november. Kom og vær med til at indvie julebelysningen og få en portion gratis risengrød, glögg, saftevand og kakao. Vi sparker julestemningen i gang nær kunstgræsbanen med en hyggelig stund med julesange fra Ørestad kor og juletale ved formand for den nystiftede Ørestad IF, Rasmus J. Pedersen. Lystændingsfest i Ørestad Nord Den årlige lystændingsfest i Ørestad Nord fejrer indgangen til julemåneden sidste fredag i november. I år er Det Humanistiske Fakultetsbibliotek vært for bydelens julearrangement og inviterer i samarbejde med Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter til en hyggelig eftermiddag med julegodt til hals og gane, julejazz ved Tietgenkollegiets swing-band og trylleshow for børn ved tryllekunstneren Raffus.

Det Humanistiske Fakultetsbibliotek Njalsgade 112 2300 København S

DEL INVITATIONEN ONLINE! Tag venner og familie med til Jul i Ørestad. Du finder en digital invitation på orestad.net og på Facebook.dk/gfsOrestad.

Artrebels: Interessen er større end vi turde håbe på Kunstkonkurrencen om udsmykning af hegnet ved Bella Center langs Ørestads Boulevard er i fuld gang. ”Projektet går forrygende. Interessen er stor og langt større, end vi turde håbe på”, fortæller projektleder Simon Caspersen fra ArtRebels. Bud fra hele verden Nyheden om muren er bragt på de største online fora for street art, hvor henvendelserne er strømmet ind fra kunstnere verden over. Konkurrencen lanceres på den kreative virksomhed, ArtRebels’ hjemmeside og inviterer kunstnere fra hele verden til at indgive deres kunstneriske vision for muren. Spændt på deadline Hvor mange ansøgninger, der kommer, er umuligt at spå om, da deadline for indsendelse af forslag først er den 16. december 2012, forklarer Simon Caspersen. ”Men jeg er virkelig spændt på at se de bud, der ligger på bordet den 16. december”. Vinderen af konkurrencen og præmien på 100.000 kr. udvælges af en jury bestående af prominente street art-kunstnere, arkitekter og repræsentanter fra grundejerforeningen Ørestad City og Statens Kunstråd.

Væggen i dag. Vinderen får 271 meter gråt “lærred” at boltre sig på!

Njalsgade 80, 9.2.141, 2300 København S, Telefon: 29 84 00 71 www.orestad.net/grundejerforeningssekretariatet-ørestad E-mail: gfsekretariatet@orestad.net


10

KULTUR SUccES FOR ÅbENT HUS • IT-problemer af enhver art bliver behandlet i Senior IT Stuen på Englandsvej 47, hvor mange pensionister hver onsdag mellem 16 og 17 kommer forbi for at få løst akutte problemer med deres

PC eller med de mange nye digitale selvbetjeningsløsninger. Flere benytter også Åbent Hus til at øve det de har lært på stedets IT-kurser. Leder af Senior IT Stuen, John Knudsen, søger nu flere frivillige vejledere.

SiGUR RÓS TiL ROSKiLDE • Fire nordiske musiknavne er klar til Roskilde Festival 2013, nemlig Volbeat (DK), Sigur Rós (IS), Kvelertak (NO) og Goat (SE). SIGUR R´OS (foto) var sidst i Roskilde i 2006, og det seneste

”Hvis man kan leve med, at vores Åbent Hus kan opleves lettere kaotisk - så er man velkommen til at kigge indenfor. Det er skønt at være frivillig,” siger John Knudsen, som kan kontaktes på Telefon 27581095.

album Valtari viser dem fra den tyste side. KVELERTAK byder på en potent blanding af hardcorepunk, black metal og garagerock, mens GOAT spiller psykedelisk rock med afrikansk bismag. Billetsalget starter 1. dec.

19% af os drikker for meget vin 20.000 københavnere med børn i hjemmet har et risikabelt alkoholforbrug, mener Forebyggelsescentret i Københavns Kommune •På Vestamager tager 19% af forældrene et glas eller to for meget, så de bliver trætte eller fraværende, og gør børnene usikre. Ny kampagne vil forklare, at selv om man ikke er alkoholiker, så påvirker alkoholforbruget børnene meget I hele København anslås det, at 20% af de københavnere, der bor sammen med børn, har et såkaldt risikabelt alkoholforbrug. Der bliver gået lidt mere til den på Østerbro og i Indre By, hvor hhv. 22 og 29 % af forældrene har et risikabelt alkoholforbrug. På Amager er andelen af forældre med et risikabelt alkoholforbrug 19 % for Amager Vest, og 17 % for Amager Øst. ”Mange tror, at alkohol først er et problem, når man er afhængig, men børnene og

de pårørende bliver typisk påvirket langt tidligere. Det kan f.eks. være, når mor eller far falder i søvn på sofaen efter et glas vin for meget og glemmer at læse godnathistorier eller hjælpe med lektielæsningen. Eller ikke kommer til barnets forældremøder, skolekoncerter eller håndboldkampe”, siger sundhedskonsulent Annette Kann fra Forebyggelsescentrene.

Thomsen (SF) håber, at kampagnen kan bryde nogle tabuer. ”Så vi begynder at tale med hinanden om, hvad det betyder for børnene, at vi drikker så meget. Det skulle gerne blive nemmere både for familie, venner og professionelle omkring børnefamilier at tage en snak om alkohol og henvise til de muligheder der er for at få hjælp”, siger hun.

begynd at tale om det Kampagnen MINDRE VIN – MERE FAR har i uge 47 sat fokus på alkohol og familieliv med plakater, postkort og annoncer. Som en del af kampagnen er socialrådgivere, skolelærer og pædagoger inviteret til film og debat om alkohol og familieliv. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna

Giver utrygge børn Hjælpen kan blandt andet komme fra Forebyggelsescenter Amager, hvor alle københavnere over 18 år kan få en samtale om deres alkoholvaner eller deres situation som pårørende. For børn og unge er der hjælp at hente i rådgivningen ’DeDrikkerDerhjemme’ både på telefonen, på nettet eller ved

Ungdomsgudstjeneste

Onsdag den 5. december kl. 19.00 Ved Jens Henrik Jakobsen

De ni læsninger

Torsdag den 13. december 19.30 Kl. 18.30 Fællesspisning a 20 kr. Kl. 19.30 Gudstjeneste ”De ni læsninger ” Efter gudstjenesten: hyggelig café-stemning

personligt møde. ”Forældrenes alkoholforbrug påvirker børn langt mere end hidtil antaget, fordi alkoholen gør, at mor og far mister opmærksomheden og den følelsesmæssige kontakt til deres børn. Vi ser, at børnene er bekymrede for deres søskende og forældre, er kede af det og utrygge, og de har ofte mave- og hovedpine. I de svære tilfælde kan børnene udvikle psykiske lidelser eller selv ende i et misbrug”, fortæller alkoholkonsulent Elisabeth Hartmann fra ’DeDrikkerDerhjemme’.

Læs mere på www.kk.dk/mindrevin DeDrikkerDerhjemme har telefon 3317 2010.

Modelbillede

METROHAVERNE GROR

En spirende sæson for Metrohaverne går nu på hæld. Det er nu tid til at se fremad på, at etablere en forening for Metrohaverne. Kom og vær med til at tage beslutninger for brugen og rammerne for Metrohaverne. Arrangementet foregår onsdag den 28. november fra kl. 17.30-19.30, Ørestad Bibliotek 1. sal, Arne Jacobsens Allé 19 København S. Hvordan forestiller du dig din Metrohave? Er det en have du deler med andre eller er det kun dig som passer og plejer den? Vil du dyrke blomster eller grøntsager? Eller bare have et sted at slappe af? Vi glæder os til at se dig og høre om dine metrohavedrømme! Tilmelding til line@avlu.dk facebook/metrohaverne

Solvang Kirke, Remisevej10-12, Tlf. 32 59 91 62


11

LOKAL KULTUR

24. NOVEmbER 2012

SKULDERKLAP PÅ VEJ • Man kan stadig indstille kandidater til årets Skulderklap, som er en kontant beløning på 25.000 kroner til en ildsjæl på Vestamager. Indtil 26. november er der åbent for indstillinger på

www.avlu.dk. Det er Amager Vest Lokaludvalg, som gerne vil belønne en person, som har gjort noget særligt for at fremme kulturelt, socialt og eller frivilligt arbejde i bydelen. Sidste år modtog Ørestad

Vi ANbEFALER

Avis prisen sammen med Projekt Bybi på Sundholm (foto). Lokaludvalget udpeger vinderen på sit sidste møde i år 11. december. Læs mere på http://www.avlu. dk/2012/11/skulderklappet2012/

D Ec E m b E R 2012

Tango, ølsmagning og julebanko Her en oversigt over hvad der sker for både store og små på Ørestad Bibliotek i december måned: DiT HUS Frem til den 30. november kan man opleve den gigantiske fotoudstilling DIT HUS på hjørnet af Field’s. I tidsrummet 6.00-8.00 om morgen og igen fra 18.00-23.00 om aften. Kom forbi biblioteket og få udleveret en sms kode til dit eget billede og få det fremvist. bibiana Danmark Frem til 31. januar 2013. BIBIANA Danmarks udstillinger af den verdensberømte slovakiske illustrator Peter Uchnár, som blandt andet har illustreret Peter Pan, Brødrene Løvehjerte, og Junglebogen. Fotoudstillingen ”Magic Slovakia” af den slovakiske fotograf Laco Struhár kan ses året ud. Legestue Søndag kl. 10-12 For 1-6 årige i bibliotekets Nyhedsrum, mange puder og meget legetøj. 20 kr. per familie. Trylleri Fredag den 30. november kl. 16. Den vilde tryllekunstner Mr. Mox kommer og tryl-

ler og underholder store og små. 30 kr. pr person – alle aldre.

29.11

Rytmik 1. og 8. december. De to sidste omgange børnerytmik.

SENiLDEmENTE SJUSKEmiKLER Monrad & Rislund er, efter et års adskillelse, på banen igen med et show, der meget betegnende for d´herrers selverkendelse hedder “Senildemente Sjuskemikler”. Lægevidenskaben er uenig, for ikke at sige direkte splittet... Hvad fanden er det liiige, der har fået dem til det...? Sur nød, kedsomhed, gammel korrosionsfri kærlighed, eller a﬇etaling på en historisk stor dummebøde? Showet rummer både nyt materiale, de ikke har kunnet lære, og gammelt materiale, de for længst har glemt. De demente sjuskemikler er personificeret i to gamle, vrisne mænd, Lagerhjelm og Vaffelgren, som for længe siden burde have fået lukket for deres respektive respiratorer. Men desværre for både dem selv og for publikum trækker de stadig - om end med besvær - vejret, hvilket foranlediger dem til alt for højlydt at forbande den tid, vi lever i, og alt. hvad deraf følger, langt langt væk. Det kan kun blive sjovt. Velkommen! MONRAD & RISLUND: “Senildemente Sjuskemikler”. Amager Bio. Torsdag den 29/11 kl. 20.00. Forsalg: 225 kr. + Gebyr. Dørsalg: 250 kr.

Hodja børnefilmklub Næste gang er lørdag den 1. december kl.13.00. Kom og få otte gode filmoplevelser og vær en del af en hyggelig og anderledes filmklub. Det koster 100 kr. for en hel sæson. 3.-5. Klasse. Julebanko Mandag den 3. december kl. 19-21, Bibliotekets Brian og Morten råber numre op og spiller lidt musik undervejs på en aften, hvor man kan vinde fine præmier, bl.a. Arne og Carlos’ Julekugler bog. En plade for 10 kr. og tre for 25 kr. Vi slutter af med ståjulebanko. Ølsmagning Torsdag den 6. December kl. 19.30-21. Juleølsforedrag med Carsten Berthelsen. Skik og bryg og syv smagsprøver. 120 kr.

Fra fotoudstillingen ‘Magic Slovakia’ af Laco Struhár. Udsnit

Yoga Søndag den 9. december kl. 10. Stræk og bøj med Louise Mogensen, sidste gang i år. For børn mellem 3-7 år. 40 kr. Dans Søndag den 9. december kl. 15. Tango Workshop. Argentinsk tango workshop med JoseAmado og Lucy fra TangoAmor. Kræver ingen forudsætninger andet end

danseben. Gratis. Tilmelding og salg af billetter foregår på biblioteket. Ret til ændringer og aflysninger forbeholdes. Se de nyeste opdateringer på www.bibliotek.kk.dk/biblioteker/orestad og på www. facebook.com/Orestadbibliotek. Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens allé 19, 2300 København S, 33 17 84 40, orestadbibliotek@kff.kk.dk.

Lokal lyrik med 1xOlesen i byens bogcafé Årets sidste Forfattersøndag i Byens Bogcafé bliver med Peter H. Olesen fra bandet Olesen-Olesen

01.12

bADEFEST

Det er med stor glæde, at vi nu kan invitere dig til åbning af Havnebadet til vinterbadning. Låsen på badet er skiftet, aftalen med kommunen på plads, og nøglebånd til medlemmer er ved at være klar til uddeling. Kom og vær med til at fejre denne festlige begivenhed. Programmet for dagen er: - Velkomst ved formand for Vinterbad Bryggen Peter Lysdal Jakobsen. - Tale ved Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev. - Nisser hopper i havnen. - Badning, sauna, æbleskiver, gløgg og nisser Vi får desuden besøg af mobile saunaer, så der vil være masser af mulighed for at få varmen efter det kolde gys. Der bydes på varme æbleskiver og gløgg så længe lager haves. Husk nissehuen. Så kan du nemlig være med til det store synkrone nissehop i havnen. Arrangementet er åbent for alle. Tag gerne familie, venner og kolleger med. Dagen er en fin mulighed for at opleve glæden ved vinterbadning, samt fejre at det nu er muligt at bade året rundt i Havnebadet. Åbning af Havnebadet Islands Brygge til vinterbadning. Lørdag den 1. december kl. 12 ved Havnebadet

31.12

NYTÅRSGALLA i KONcERTSALEN

• Peter H. Olesen udgav for et par dage siden digtsamlingen ’Jeg er blevet lokal’ på Byens Forlag. Allerede søndag 25. november kan man møde ham i Byens Bogcafé i Sejlhuset på Edvard Thomsens Vej. Her er det blevet tid for årets

sidste forfattersøndag. Peter H. Olesen vil læse op af digtsamlingen. Om ’Jeg er blevet lokal’ fortæller Peter H. Olesen: ”Hvor tæt på det talte sprog kan man komme og stadig kalde det et digt? Det er blandt andet det, jeg har for-

søgt at finde ud af i denne digtsamling. Det er enkle, mundrette digte, som er skrevet med højtlæsning i tankerne. Det er lyse digte, af og til på grænsen til det muntre.” Mange vil nok kende Peter H. Olesen fra bandet Olesen-

Olesen. Desuden er han forfatter til den anmelderroste roman ’Korrekturlæseren’. Arrangementet er gratis, og der er halv pris på kaffe og kage kl. 13-14. Forfattersøndag 25. november kl. 14 . Byens Bogcafé. Edvard Thomsens Vej 47.

En eftermiddag Med DR SymfoniOrkestret og chefdirigent Rafael Frühbeck de Burgos. I år er der nordiske favoritter på programmet foruden wienervals, berømte operatoner og musik fra dirigentens hjemland, Spanien. Peer Gynt-musikken af Grieg og Finlandia af finske Sibelius. Lumbye er selvfølgelig også med, ikke kun med Champagnegaloppen, men også hans vittige Koncertpolka for to violiner. Fra Spanien hører vi den fyrige Ilddans af Manuel de Falla og en orkesterudgave af Isaac Albéniz’ stykke om Granada. Nytårsgalla i Koncertsalen. 31. december 2012 kl. 14. Billetpriser (inkl. gebyr): 1250, 1050, 890, 750, 600, 450 kr.


12

KULTUR Foredrag om stress • Hvorfor får vi stress, og hvordan forebygger eller afhjælper vi det? Det er emnet for en aften hos EM HJELHOLT i Porthuset 28. november klokken 19.30. Her fortæller neuroaffektiv

juleværksted på wilders plads • Kunsthåndværkerne Ane Schollert, Anne Wulff, Søs Barfred og Katja Bjergby åbner nu deres julemarked i værkstedet på Wilders Plads 11b på Christianshavn. Her

psykoterapeut Lisa Ahrenkiel hvad der sker i et nervesystem, når det bliver oversvømmet. Der vil også være en introduktion til Mindfulness metoden. Entré 50 kr. inkl. kaffe mv. Tilmelding: emhjelholt@gmail.com

Sød datter ørler tænder og blod - er hun mon besat? The Possession. Instruktion: Ole Bornedal. Medvirkende: Jeffrey Dean Morgan, Kyra Sedgwick, Natasha Calis. 92 min.

•Ole Bornedal har lavet en ny film. Den hedder Possesion. Den er ikke særlig god. Det er en banal måde at anmelde film på, men nogle gange fortjener dårlige film næsten ikke mere. Da må man som anmelder huske på, at det også er en dyd, at informere om de oplevelser man bør holde sig fra. Som Bornedal selv skriver, er Possession en genrefilm, der stramt følger gyserfilmens dogmer. En lille pige finder en gammel kasse, besættes af en ond jødisk dæmon, og begynder at ørle møl op til stor forskrækkelse for hendes fader. Faderen, som selvfølgelig er den eneste, der ser hendes uhyggelige opførsel – og hendes pludselige kærlighed til sort eyeliner. Forældrene er fornyligt blevet skilt, så pigen og hendes søster er mest hos den mere stabile moder, som intet ondt ser i hendes yngste datter. Selv ikke når datteren på magisk vis får moderens nye elsker til at ørle tænder og

blod. Når publikum til sidst er blevet udsat for en tilpas mængde af de obligatoriske chokeffekter, indser moderen, at der måske er noget på færde. Lynende stærkt går det med at få faderen til New York – du ved, dér hvor jøderne bor – så han kan finde en rabbi til at udøve en eksorcisme på det ustabile pigebarn. Af uforklarlige årsager ser Ole Bornedal selv filmens finansielle succes på amerikanske lærreder under premiereweekenden i Halloween, som en målestok for dens kvalitet. Jeg ser det som et bevis for, at teenagere i USA gribes af en stemning under Halloween, hvor de labber enhver gyserfilm i sig som Hollywood ørler op. Hvis man vil se ordentlige gyserfilm om besættelser må man til Japan eller 1980’ernes Hollywood. Eller hvis filmen absolut skal hedde Possession, så lad det være Andrzej Zulawskis mesterværk fra 1981.. Tobias Linnemann Ewé

Ulykkelig katharsis Helvede. Af Michael Dyst. Forlaget Ravnerock. 69 s.

• Hvis Michael Strunge, på en af sine dage længst nede i den maniodepressive kulkælder, var gået i gang med at skrive en break-up digtsamling med forskellige rimskemaer, så ku’ det godt ha været ”Helvede”. Hans navne- og sjælebror Michael Dyst har i hvert fald skrevet en helvedes melankolsk bog, der med afsæt i et forsvundet du foretager en kikkertundersøgelse i et hjertesår, og det er ikke pæne ting der kommer hen til overfladen Det er ikke glade digte, tværtimod, men en gang imellem bliver det ufrivilligt morsomt. Bogen er nemlig ret kaotisk i sine valg af rim, og der er masser af de forskellige slags. For eksempel enderim, som giver ‘Helvede’ et barnligt og lettere latterligt skær. Det har bogen ikke godt af. Men ellers er der smurt godt med sorrow udover siderne, alt bliver hadt, og man sidder helt og bliver nervøs for om der er et selvmord under

opsejling, men til sidst kommer der et lille lyrisk twist, hvor der er en eller anden form for forløsning. Det er en katarsisk selvhjælpsbog, der helt sikkert gør at man efter endt læsning nichts sidder med et smil på læberne. Men igennem Michael Dyst depressive udgydelser kan man måske få renset ud indvendigt, og genkende sig selv i nogle af situationerne og derved få dem vendt zwei mal i knoppen, så man kan komme videre. Er man i gang med et breakup, kan man først læse Stine Pilgaards ”Min mor siger” og glukle lidt over sig selv imellem hendes gnistrende ironiske linjer, derefter kan man så kaste sig over Michael Dyst ”Helvede” for lige at få svitset resterne af sorgen bort i helvedesflammer. Det er ulykkelig kærlighedskatarsis, perfekt til regnfulde vinterdage, som vi nok skal få et par stykker af, her i nærmeste fremtid. Kim Stig Andersen

Frygter bølgen sin egen opløsning? Det 3. Årtusindes hjerte. Af Ursula Andkjær Olsen. Gyldendal. 214 sider.

• Forfatterjeget sender virkeligheden ud på havet, og inden havet sender det tilbage, skal det lige forbi en masse gentagelser. Ursula Andkjær Olsen holder modsætninger op imod hinanden i gentagelsesskemaer, men også med gengangne ord, som tårn og fugle. Dette giver en rød tråd igennem de mange refleksioner omkring identitetskrisen i det tredje årtusinde. Alting flyder fremad i denne bog, og man må, som hun også skriver, vaske sit ansigt i det, og stresse videre til næste side. Men heldig vis er der disse Inger Christensen hilsner i gentagelserne, der ligesom hverdagsvaner får strømmen til at strømme et sted hen i hvert fald, selvom man ikke ved hvor. Man hænger på og får vasket sit ansigt i en kvindes refleksioner om samliv med en ma(æ)nd hun har mødt, til forholdet imellem køn og mennesker imellem, en kapitalismekritik. Som hun skriver:

Alle dyrene i skoven kan lugte strømmen af penge/ Alle dyrene i skoven kan lugte strømmen af sprog/ Alle dyrene i skoven kan lugte fødekæderne. Men det er straks sværere at sætte sig ind som led i fødekæden, og hun må også konstatere: Forestillingen om at gud er død gør mig ikke udødelig/ guds død nødvendiggør , at jeg søger uendelighed andre steder./ Guds død giver mig ikke GLORIA/ Guds død frarøver muligheden for at være en. Men heldigvis er der en løsning, og den er desværre som hun formulerer: Sandhed og retfærdighed, jeg vil skære deres hjerter ud, forsigtigt, og bruge dem som øreringe, så er jeg pyntet op/ så løber jeg ud på livets bue og køber mig den nødvendige luksus. Dette er godt håndværk, en kikkertundersøgelse af det 3. årtusindes hjerte. Kunne ikke udføres meget bedre. Kim Stig Andersen

er der salg af keramik, glas, print, foto og maleri. Der er tændt op i brændeovnen, gløgg og saftevand.. Åbent denne og næste weekendfra 11-17. Fra metro Christianshavn er der 7 min. at spadsere. www.aneschollert.dk


Jacob Riising og gepetto news undeRholdeR i decembeR

LOGO

Mød de fantastiske dukker fra Gepetto News og Jacob Riising, der underholder med sjove indslag og skøre fortællinger i Field’s på Metropladsen. Du kan få autografer efter hvert show. LOGO TIL MIKROFON

Lørdag og søndag 1.-2. december kl. 13 Lørdag og søndag 8.-9. december kl. 13 Lørdag og søndag 15.-16. december kl. 13 Mandag til fredag 17.-21. december kl. 16 Lørdag og søndag 22.-23. december kl. 13 TOP 3 - LISTEN

BILKA ONESTOP H&M HOME H&M ILSE JACOBSEN · HORNBÆK MAGASIN LEJEMÅL 125 SAMSØE & SAMSØE TOYS’R’US

nem adGanG til 140 butiKKer

KontaKt os

Gode shoppinGtider

Kør direkte til 3.000 p-pladser i tørvejr Metro, bus og tog til Ørestad Station

Fields.dk · Fieldslikefashion.dk Facebook.com/fieldsshopping

Hverdage 10-20 · Weekend 10-18 Se alle julens åbningstider på fields.dk

THe SHoppiNG ceNTRe oF ScaNDiNavia

Yellow.dk

Great news


kultur

TAXATANKER

24. november 2012

14

Af Peter Petersen

“ÅH NEJ, JEG HAR GLEMT MINE NØGLER” Jeg havde kørt hende fra det centrale København ud til hendes lejlighed på Amager. Hun var middelsvært beruset, og hendes et-par-og-tyveårige historie på vej i Taxa var en klassiker: • ”Jeg havde lagt op til den scoring i flere måneder, og så kysser jeg med en anden. Endda en med kone og barn. Hvor dum er jeg lige,” var det centrale udsagn i talestrømmen. Der var lidt bøvl med hendes dankort, men betalingen lykkedes til sidst, og så kom den: ”Åh nej, jeg har glemt mine nøgler. De ligger i jakken på arbejdet.” Med eksponentielt stigende hast gik hendes ikke særligt vellykkede aften fra at være kikset til at være absolut mislykket. Jeg prøvede at hjælpe hende ud af kniben: ”Hmm … hvad med din nabo? Ligger der en nøgle der?” ”Nej, jeg har ikke boet her ret længe.” ”Okay. Hvad med den veninde, som du var sammen med, da jeg samlede dig op?” ”Super,” småsnøvlede den unge kvinde mens det lange

nøddefarvede hår klaskede mere og mere sammen om hendes alkoholrøde kinder. Hun ledte efter sin telefon, alt i mens jeg sad og funderede over, at dette jo kunne være min egen datter. ”Fuck, fuck, fuck – min telefon ligger sammen med mine nøgler,” udbrød hun og klaskede om muligt endnu mere sammen. ”Og du har det sikkert lige som mig: Du kan ikke et eneste telefonnummer udenad fordi de alle er lagret i telefonen?” spurgte jeg. Hun kunne jo ellers låne min telefon. Modløsheden var total hos den unge pige med de bare ben, hvor alle de små hår nu stod lige op i luften, sikkert på baggrund af blandingen af brandert, træthed og den tiltagende nattekulde, som sneg sig ind i den stille taxa. Og det var her, jeg et kort øjeblik tænkte: Okay. Du kan i princippet sagtens sove på vores sofa på Christians-

havn. Der ligger mig bekendt ikke andre på den, og vi har jo et meget åbent hjem med højt til loftet og langt til døren. Men jeg fremsatte ikke tilbuddet. Af to helt indlysende årsager. 50-årig taxachauffør tilbyder overnatning til ganske ung pige. No go. Familie vågner med en, dem ubekendt brandert, liggende på sofaen. No go. Men jeg havde lyst til det. Mit omsorgsgen er stærkt. Jeg har fx foræret en anden ung beruset kvinde både min aftensmad, min frugt og mit vand. Hun havde det simpelt hen SÅ ringe, at jeg slet ikke kunne bære det. Hun sluttede i øvrigt turen med at stå på en kold parkeringsplads i Avedøre, uden for sin gadedør og sige med verdens mindste stemme: ”Må jeg ikke nok få et kram?” Det fik hun. Jeg har også altid nogle FRISK-pastiller i bilen, så

dem, der brækker sig, kan få den værste bræksmag væk. Tilbage på Amager og en anden beruser, blev der taget en fornuftig beslutning. Først skulle vi se om en ven, der boede lige om hjørnet, var hjemme, og var det ikke tilfældet, gik turen ud til far i forstæderne. Jeg ved hvad en låsesmed koster om natten, så den mulighed foreslog jeg slet ikke. Vennen var ikke hjemme, så efter at have aftalt, at hun gerne måtte sove mens vi kørte, hvis hun gav mig den nøjagtige slutadresse først, kørte vi ud i natten igen. På vejen sad jeg og blev lidt forbandet over, at man ikke bare kan tilbyde en fremmed i nød en sofa, uden at være bange for alle mulige mere eller mindre skrækkelige scenarier. Jeg nægter at lade mig styre af frygt, men helt undgå det, kan jeg ikke.

TAXATANKER er

skrevet af Peter Petersen, jurnalist, musiker og nystartet taxachauffør. På sin blog

Taxatanker.wordpress.com

skriver han om skæbner i taxaen. Vi skal møde de to AK 81’ere på bagsædet, som puster sig op over for et par piger. Kvinden, der var på vej til hospitalet for at slukke sin brors respirator. Og den unge berusede pige, som kyssede den forkerte og mistede sin pung og sin mobil. Følg med i de kommende numre.

Nej, nationalromantikken er ikke på vej tilbage lige foreløbigt Vilhelm Kyhn og det danske landskabsmaleri. Red.: Karina Lykke Grand og Gertrud Oelsner. Århus universitetsforlag. 232 sider.

• Nogle bøger kan ikke bare læses for sig selv, der er et vedhæng, eller bogen er et vedhæng. Det sidste er tilfældet med den nye bog om den nationalromantiske landskabsmaler Vilhelm Kyhn, som udkommer i forbindelse med en vandreudstilling med samme navn, der vil turnere til fire kunstmuseer. Bogen fungere dermed som en slags katalog for disse. Det er altså en udstilling, der kommer ud til alle i landet, men er det så også noget som den almene dansker har brug for at se? Nej! For at starte med bogen; Den er rigt dekorativ og professionel udført, så der er ikke så mange mærker at sætte der. Men i en tid med frygt for globalisering og snigende behov for at vende os ind imod os selv, er bogen uvelkommen. Vilhelm Kyhn var en nationalromantisk maler, der ved impressionismens ankomst til Danmark talte stærkt imod denne nye ”europæiske” strømning. Målet med hans kunst var at fremhæve fædrelandet, det kan forstås historisk på grund af Slesvigkrigene. For eksempel har han malet et spændende maleri: ’Nord-

sjællandsk landskab, eftermiddagsbelysning’ (1849) som fremstiller et motiv fra Hald sø ved Viborg. Titlen skal vise, at vi har landskabet til fælles, jyder og sjællændere... Men så er det vist også slut med historisk aktualitet, for Vilhelm Kyhns store interesse var, sjovt nok som impressionisterne, at indfange en oplevelse fra naturen med lys og måske enkelte detaljer der kunne give noget ekstra. For eksempel førnævnte eksempel, men også ’Vinteraften ved dansk fjord’ (1875) der viser nogle forladte fiskeredskaber og nogle fugle ved nogle rådne fisk. Man må give ham cadeau over ikke kun at male Danmark når det var smukkest, men også i gråt vejr og sådan. Men altså; Valg af vejr gør i mine øjne ikke billederne til nyskabende kunst. Uanset hvor nyskabende nogle af bidragsyderne synes han er, fremstår udgivelsen overordentlig konservativ. Det er altid godt at få vist mindre kunstnere til et bredere publikum. Men herregud, man må godt være lidt poppet engang imellem. Hvis sådan noget gammelt

lort skal vises, er Skagensmalerne alligevel bedre. Kim Stig Andersen

Vandreudstillingen kan ses på Randers kunstmuseum frem til 6. Januar 2013. Fuglsang Kunstmuseum (Lol-

land) 31. januar til 21. april 2013. Ribe Kunstmuseum 8. maj til 1. september 2013.

Heart Herning museum for samtidig kunst 21. september til 5. januar 2014.


15

LOKAL KULTUR

24. NOVEmbER 2012

JULEHYGGE i LEGESTUEN • Ørestad Legestue holder juleafslutning søndag 2. december mellem kl. 10 og 12 på Ørestad bibliotek. Der vil være julehygge og juleklip for børn fra 1-6 år og deres forældre, og man ta-

bELLA cENTER VAR GODT FOR bOGFORUm • BOGFORUM hvade succes med at flytte fra Forum på Frederiksberg og til Bella Center i Ørestad i år. Sidste år var der 24.101 besøgende på bogmessen, og det tal

ger skummodulerne frem så børnene kan bygge og lege. Det koster 15 kr. per familie. Derefter holder legestuen julelukket ind til det nye år. Legestuen ønsker god jul og godt nytår til alle.

steg i år til 29.383 mennesker, som i løbet af weekenden 9.-11. november besøgte Bogforum i Bella Center, for at lytte til mere end 650 forfattere, der optrådte ved over 900 forskellige arrangementer.

måske den ringeste kunstbog, jeg har læst Vejret i kunsten. med Jesper Theilgaard. Gyldendal. 148 s.

• Jesper Theilgaard modtager i 2001 et brev fra Fyens Kunstmuseum, om han har lyst til at skrive et appendiks til et katalog omkring Skystudier, og malerier der skildrer dramatiske vejr samt morgen-, aften- og måneskinsbilleder fra perioden 1770-1880. Han er blevet valgt på grund af sin tidligere bog ”Vejret omkring os”, som direktøren har fundet let forståelig. Det må man sige denne bog også er! Bogen består af små enklaver af to sider, hvor der på den ene er et kunstværk eller et digt, og på den anden en kort meget letforståelig tekst, som fortæller om det vejrfænomen værket berører. Han undskylder selv i forordet at han ikke har nogen kunsthistorisk eller- faglig

uddannelse, og han angriber det fra en meteorologisk vinkel. Men den vnkel får ikke lov til at rulle sig ud i de korte tekststykker. Hvilken indflydelse meteorologi har på værket bliver ikke diskuteret, og refleksioner over hvad det betyder for forståelsen af værket, er en sjældenhed. Det er en populærvidenskabelig bog af værste skuffe. Den seriøst kunstinteresserede finder ikke meget viden her, men det er sgu heller ikke meningen. Det er pensionist-hyggelæsning a la Johannes Møllehave, der er ikke en klar tendens i bogen udover glæden ved at fortælle meget motivtnært om værkerne, blandet op med lidt kulturhistorie, almindelig historie, vejrforhold og anekdoter efter for godt befindende.

Værkerne er for de flestes vedkommende også folkekære klassikere, som nok er kendt af den ældre del af befolkningen, også selv om de ikke har nogen speciel kulturel interesse. For os der interesserer os for kunst og kultur er bogen sleeeeeeemt skuffende, og er et billigt trick fra Gyldendals side at tjene nogle penge på Jesper Theilgaards ’brand’ her op til jul. Kim Stig Andersen

DR OP IN

PRISER Herrekl ip Damekl 275,ip Børnekl 295,ip 2-1. 2 å r Børn un 210,der 2 år 190,-

BOOKIN

G

READY4XMAS ID4U er en frisørkæde som også har saloner i Viborg, Aarhus samt Vejle. - vi mener ikke at man kan blive frisør på blot et år. Frisør ID4U - Fields Telefon: 87 25 04 22

Book din tid online på www.ID4U.dk

ÅBNINGSTIDER: Man-fre Lørdag Søndag

10:00 - 20:00 10:00 - 18:00 Check tiderne på www.fields.dk

PRISER Herrekl ip Damekl 350,ip Børnekl 395,ip 2-1. 2 å r Børn un 250,der 2 år Helfarve 190,fra Refleks 425,fra 380,,Alle klipp e/farvep r er inkl.va sk og føn iser /styling På gensyn i salonen - Team ID4U Fields


16

KULTUR børnepasning i koncerthuset • Koncerthuset og Ramasjang Radio tilbyder 2½ times ekstraordinær børneparkering for børn mellem 5 og 12, mens forældrene får julegaverne i hus. Bør-

gepetto news i fields • Jacob Riising fra Ramasjang og Gepetto News skal stå for årets juleunderholdning for børnene i Fields. Han har blandt andet lovet at fortælle nogle af Ramasjangs bedst bevarede hemmelighe-

nene vil opleve Ramasjangs radio studie, skattejagt i Koncertsalen og julesang. Dagen ender med æbleskiver og kakao. Turen er for børn mellem 5 og 12 år og koster 250 kr. pr. barn. Læs mere på www.koncerthuset.dk

der. Der er gæster i studiet,, blandt andre Mester, Svend, Babe, Kisser og Vagn. Showet vises lørdag og søndag i hele december frem til 23. december, alle dage klokken 13. På Metropladsen, plan 0.

Nedtælling til Den Blå Planet Kom til foredag om Danmarks nye store akvarium Den Blå Planet - som åbner i Kastrup i marts 2013. Den markante bygning er formet som en hvrvelstrøm ud til Øresund, og akvariet bliver Nordeuropas største

Illustration fra 3XN tegnestuen af Den Blå Planet som den vil se ud ved åbningen i marts 2013.

•Der er hektisk aktivitet inde i den Blå Planet lige nord for Kastrup Havn. Akvarierne inde i den store cirkulære bygning har modtaget de første fisk fra Danmarks Akvarium, og nu skal der holdes øje med, om de har klaret flytningen til det nye miljø. Flytningen af fiskene foregår hen over de næste seks måneder, så alt er klar til åbningen i marts måned. Danmarks Akvarium har ligget i Charlottenlund, siden 1939, men en dag blev pladsen for trang og bygningerne nedslidte. I 2010 blev første spadestik til Den Blå Planet taget. Besøger man byggepladsen i Kastrup i dag, er en stor hvirvelstrømsformet bygning ved at tage form, som en skulptur der kan be-

tragtes både fra vandet, fra landsiden og fra de mange fly i luften. Verdensklasse Den Blå Planet skal være en langt større attraktion end det gamle Danmarks Akvarium. Der kalkuleres med at stedet skal have 700.000 gæster hvert år. Det kræver at Den Blå Planet bliver blandt de bedste i verden, både hvad angår udstillinger, formidling og undervisning. Derfor er Den Blå Planet tænkt som et levende biologisk museum, der fokuserer der på eksotiske dyr og planter – og dermed global biodiversitet. Akvariet indeholder derfor sektioner med bl.a. regnskov, koldt og varmt ferskvand, koldt og varmt

saltvand og en udendørs sø. Foredrag På tirsdag 27. november kan man få mere baggrundsviden om Den Blå Planet, når Jesper Horsted, faglig direktør ved Danmarks Akvarium, og Kim Herforth Nielsen, arkitekt og grundlægger af arkitektfirmaet 3XN, holder foredrag på Tårnby Hovedbibliotek. De vil fortælle om tankerne bag byggeriet og de mange aktiviteter, Den Blå Planet vil byde på, når akvariet åbner til foråret. Foredraget finder sted tirsdag 27. november kl. 19 på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10. Billetter kan købes på biblioteket eller bestilles på 32 46 05 20.

Sådan så Den Blå Planet ud i maj 2012, da der var åbent hus i byggeriet. Foto: Anders Thormann. Den Blå Planet.

Danmarks nye jazzstjerne Det blev Live Foyn Friis, der løb med prisen som ‘Årets unge jazz-komponist’ • 16. november blev Live Foyn Friis kåret som Årets unge jazz-komponist. Prisen er indstiftet af DPA, en organisation for komponister og tekstforfattere. Finalen fandt sted i DR’s koncertsal, hvor DR Big Bandet satte toner til de i alt tre finalisters kompositioner. Juryen bestod af Hanne Boel, Per Arnoldi, Sidsel Storm, Birgit Løkke, Carsten Dahl og Steen Hansen. Finalekoncerten var kulminationen på en landsdækkende konkurrence, som skulle finde de mest lovende og talentfulde unge jazzkomponister lige nu. Stor opelevelse ”Det er en utrolig anerkendelse at få DPA’s jazzpris, og det opmuntrer mig til at

skrive flere værker. Og så har det været en fantastisk oplevelse at optræde med DR’s Big Band”, udtale en glad Live Foyn Friis efter kåringen. Live Foyn Friis er soliststuderende ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, og udgav sidste år sit debutalbum, Joy Visible, som er nomineret til Danish Music Awards Jazz 2012 for Årets Vokaljazzudgivelse. Store forhåbninger Live Foyn Friis har store forhåbninger til fremtiden, og karrieremæssigt har det været en stor oplevelse at være finalist til ’Årets unge jazzkomponist’, og dermed være en af de få, der fik lov at optræde i koncertsalen. DPA har i år modtaget tre

gange så mange kompositioner til konkurrencen. Udover Live Foyn Friis slap Malene Kjærgård og Helene Bak igennem nåleøjet, og fik dermed også muligheden for at fremføre deres smukke kompositioner. Baner vejen for karriere Prisen ’Årets unge jazz-komponist’ har tidligere banet vejen for flere internationale karrierer, så gårsdagens kåring var en også en mulighed for at opleve nogle af fremtidens stjerner på jazzscenen. Tidligere vindere af DPA’s ’Årets unge jazz komponist’ har haft stor succes, og prisen har banet vejen for karrierer for bl.a. Niels Lyhne Løkkegaard, Sidsel Storm, Snorre Kirk og Marius Neset.

Live Foyn Friis debuterede sidste år med albummet Joy visible, som er nomineret til Danis Music Awards.


Torsdag den 13.12 kl. 9.00 får Ørestad sin helt egen Irma Irma Ørestad slår dørene op den 13. december, med butikschef Henrik Rudolf ved roret.

Særligt ved den nye Irma er, at den har et større udvalg med sund, god og hurtig mad. Butikken har et større udvalg af færdigretter af høj kvalitet. ”I Irma satser vi meget på økologi, og vi kæmper for den gode smag. Derfor sætter vi pris på de små leverandører, som virkelig vil noget med Irmas varer. Og dem finder du kun hos os.”

Et område som butikken også vil gøre ekstra meget ud af er vinafdelingen, hvor man udover et stort udvalg af vine fra hele verden, vil have færdigpakkede gavekurve, så man på en nem og hurtig måde kan glæde andre. Butikken får sin egen vinklub, hvor der vil komme arrangementer, også baseret på specielle ønsker fra kunderne. Så er det hverdag eller fest, glæder jeg mig meget til at vise vores nye butik frem og møde vores nye kunder” siger Butikschef Henrik Rudolf.

Edvard Thomsens Vej 2A • 2300 København S • Åbningstid alle dage 9.00-20.00


Nybolig Islands Brygge - Schlichting & Nielsen A/S Vestmannagade 1 - 2300 København S Tlf.: 3259 7749 E-mail: 2304@nybolig.dk

Nybolig Amager - Schlichting & Nielsen A/S Øresundsvej 94 - 2300 København S Tlf.: 4458 2301 E-mail: 2301@nybolig.dk

SOLGT ELLER GRATIS Til alle vores sælgere. *) Udgiften til huseftersyn, eleftersyn og energimærkning er ikke omfattet af ”Solgt eller Gratis”

Nybolig Kastrup - Schlichting & Nielsen A/S Amager Landevej 31 - 2770 Kastrup Tlf.: 4458 2770 E-mail: 2770@nybolig.dk

Jeg er rimelig sikker på, at du får det gratis!

Amager Nybolig Tårnby - Schlichting & Nielsen A/S Ugandavej 111-123 - 2770 Kastrup Tlf.: 4458 2770 E-mail: 2771@nybolig.dk

NYBOLIG

Vi tror så meget på boligmarkedet, at vi selvfølgelig tilbyder


Salg og udlejning

Vi mangler boliger til salg overalt i Ørestad Ring med det samme og bestil en gratis og uforpligtende vurdering på 8230 7300 ED

ED

H NY

H NY

Robert Jacobsens Vej 83, st. th. 2300 København S

EjErlEjlighEd 81 m² Boligareal 2 Værelser B Energi

1.865.000 Kontant 95.000 Udbetaling 11.071 Brutto 10.272 Netto

Luksus I Ørestad - Dejlig 2 vær. med stor østvendt terasse - tæt på den enestående smukke amagerkanske savanne Kalvebod Fælled med køer, heste, får og hjorte. Lejligheden er udstyret med store gulv-til-loft vinduer. God fordelingsentré, lækkert stort badeværelse med vaskesøjle og masser af opbevaringsplads. Dejligt stort soveværelse. Flot kvalitetskøkken fra HTH med plads til spiseplads, og direkte udgang til stor terrasse.

LG

2300 København S

EjErlEjlighEd 75 m² Boligareal 3 Værelser B Energi

1.935.000 Kontant 100.000 Udbetaling 11.546 Brutto 10.712 Netto

ED

A Ls

H NY

Ti

Ørestads Boulevard 59B, 2. 217.

Ørestads Boulevard 57A, 4. 406.

2300 København S

EjErlEjlighEd 109 m² Boligareal 2 Værelser B Energi

Ørestads Boulevard 63F, 1. tv.

2300 København S

2.195.000 Kontant 110.000 Udbetaling 13.239 Brutto 12.970 Netto

EjErlEjlighEd 123 m² Boligareal 2 Værelser B Energi

Fast salær på salg af

ejerlejligheder resten af året

Ørestads Boulevard 61B, st. th. 2300 København S

Mikael Grenés Partner

2.295.000 Kontant 115.000 Udbetaling 14.145 Brutto 13.781 Netto

Lejligheden har gulv til loft vinduer, er meget lys! Indgangsparti med plads til skoene, fører til en trappe ned hvor resten af lejligheden kan nydes. Nedgang til lækkert køkkenalrum og opholdsstue med god plads til sofaarrangement. Køkkenet har alt i hårde hvidevarer og god plads til spisebord. Fra køkkenet og stuen er der udgang til dejlig altan med eftermiddagssol. Desuden er der et stort lyst soveværelse og lækkert badeværelse med bruseniche og vaskesøjle i mellemgangen. Lejligheden fremstår meget velholdt.

34.9

95,-

incl.

Jan Grenés Partner

Charlotte Lang Statsaut. ejd.mgl.

Thomas Jakobsen Salgsmægler

mom

s

Stats. aut ejendomsmægler +45 8230 7300 info@mmliving.dk www.mmliving.dk


home Bjerregaard & Co. - Ring til os og få en gratis salgsvurdering

Sæt gang i salget af din

ejerlejlighed

Som de første lancerer vi Boligvideo, så du kan sætte ekstra bevægelse i dit boligsalg. Vi skaber en unik boligpræsentation, der giver købere mulighed for at opleve din bolig på en levende og behagelig måde. Boligvideoen kan du naturligvis opleve på home.dk, men den kan også deles på facebook og scannes med mobilen.

Nyrenoveret perle

Sag. 100K0138

QR

Kontantpris Udb. kr. B/N kr. Alt. finansiering. Afdragsfrit FIK.

4.898.000 245.000 28.033/23.860 13.466/12.091

KnCdq 171

5

2

1930

JA

ØRESTAD CITY

ØRESTAD CITY

København S | C.F. Møllers Allé

Scan koden med din smartphone og se en spændende video af boligen.

ØRESTAD CITY

København S | Edvard Thomsens

København S | Edvard Thomsens

60 11. tv

Vej 65 ST

Vej 11 11. th

Rens kontaktlinserne, puds brillerne og spids øjnene for udsigten fra denne penthouse lejlighed er det hele værd.

Lejligheden alle efterspørger !! 4 værelses lejligheder i Ørestad er i dag sjældent udbudt og derfor i høj kurs, men nu er der endelig en til salg !!

Spektakulær lejlighed med endnu mere spektakulær beliggenhed - På toppen af Ørestad med udsigt over golfbanen, Ørestad, København C og med Øresund i horisonten !!

Fald i søvn og vågn op til den smukke og livlige udsigt over Københavns Tage - for de to gode værelser vender mod nord øst.

Rigtig god stue lejlighed med tre gode soveværelser.

Sag: 168C00197 Telefon: 32 48 35 00

Sag: 168C00188 Telefon: 32 48 35 00

Sag: 168C00172 Telefon: 32 48 35 00

Se mere på home.dk

Se mere på home.dk

Se mere på home.dk

Kontantpris 2.995.000 Udb.: 150.000 Brutto/Netto: 16.416/14.458 Alternativt finansieringsforslag: RD Flexlån F1 - 30 år 7.891/7.209

Kontantpris 2.300.000 Udb.: 115.000 Brutto/Netto: 13.295/12.271 Alternativt finansieringsforslag: RD Flexlån F1 - 30 år 6.701/6.670

Kontantpris 3.145.000 Udb.: 160.000 Brutto/Netto: 17.741/15.761 Alternativt finansieringsforslag: RD Flexlån F1 - 30 år 9.019/8.311

Kdnmq 89

2007

3

11

Ja Energi

Scan koden med din smartphone og se en spændende video af boligen.

Kdnmq 115

2007

4

ST

Ja Energi

Drømmer du om udsigtslejlighed er her en gylden mulighed !!!

Scan koden med din smartphone og se en spændende video af boligen.

Kdnmq 100 2007

3

11

Ja Energi

ØRESTAD v/ Bjerregaard & Co. Statsaut. ejendomsmæglere, MDE Ørestads Boulevard 57 D, 2300 København S oerestad@home.dk

Tlf. 32 48 35 00 www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

Ørestad Avis 24.11.2012  

trafiksikkerhed, rundkørsel, lokalplan, detailhandel, irma, fælleden nu