__MAIN_TEXT__

Page 1

En vandring vid Ă–rebro slott


1. Örebro slott Örebro är en stad som vilar på gammal historia. Redan på 1200-talet fick Örebro stadsprivilegier -trots att staden då bara hade en gata, den som idag ungefär motsvaras av Drottninggatan och Storgatan. Örebro slott har vuxit fram sedan 1300-talet, från en tidig försvarsborg och senare ett fäste för kungafamiljen och dess fogdar – Örebro Hus - för att på Hertig Karls (Karl XI) tid på 1500-talet, bli ett slott liknande det vi ser idag. Här låg Sveriges första Rikssal, här bestämdes att det skulle vara en successionsordning i kungafamiljen och det var här som de fyra stånden, adel, präster, borgare och bönder, samlades för första gången. Det var även i Örebro som riksdagen valde en ny arvprins 1810. Den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte, anfader till dagens kungafamilj. Idag bor Örebro läns landshövding på slottet i en våning där landshövdingarna bott sedan mitten av 1700-talet. På Örebro Slotts södra fasad ser man tydligt två spetsbågade fönster som härrör från 1300-talets början när byggnaden fortfarande var en försvarsborg. Innanför dessa fanns troligen en större sal, kanske en rikssal. Den markanta linje man ser i stenfasaden visar på slottets medeltida storlek.

2. Elite Stora Hotellet Elite Stora Hotellet är Örebros äldsta hotell. Det hette från början Örebro Hotell och byggnaden uppfördes 1854. Då Örebro sedan 1300-talet haft en intensiv handel, uppfördes i byggnaden en magnifik balsal och festvåning. 1909 förstördes stora delar av de övre våningarna i en brand. Byggnaden som den ser ut idag är resultatet av den omfattande renovering och påbyggnad man gjorde då, samt efter en omfattande fasadrestaurering på 1960-talet då mycket av den urpsrungliga fasadutsmyckningen togs bort. Strömparterren var under många år sommarannex till hotellet (se separat text).


3. Storbron Storbron och dess plats är kanske hela anledningen till att Örebro finns. Rullgrus hade gjort Svartån grund på detta ställe, och därför fanns här ett vadställe. Vadstället var strategiskt beläget och blev därför både en lämplig plats för försvarsborgen, Örebro Hus, senare Örebro slott, och en plats där slottsfogdarna tog upp tullagvgifter från de som passerade. På äldre svenska kallas rullgrus öre, och den bro som uppfördes här fick därför namnet ”Örebro”. Brons namn kom också att bli namnet på den stad som växte fram vid dess fästen .

4. Fenixhuset Fenixhuset är byggt av sten, och har fått sitt namn av att det, liksom grannhuset Elgérigården, överlevde Örebro stadsbrand år 1854, och ”likt en ny fågel Fenix” steg upp ur aska och ruiner. Huset fick sitt namn år 1888. Fenixhuset byggdes år 1847 för att bedriva handel med vin och spritdrycker.

5. Örebro Teater Örebro teater uppfördes 1851-1852 och ritades utav Arkitekt Hjalmar Wijnblad. Det var dock hans bror, stadsarkitekten Fridolf Wijnblad som slutförde arbetet. På sin tid var det, näst det gamla Operahuset i Stockholm, den största scenlokalen i landet. Teatern invigdes den 2 januari 1853 och man uppförde då ”Örebro Fåfänga”, av Johan Jolin. Många var de röster som tycket att det väl spelade det vidlyftiga bygget. Här fanns plats för 560 sittplatser i en stad som hade runt 5000 invånare. 1885 eldhärjades byggnaden på grund av slarv med gasbelysningen och teatern totalförstördes. Vissa delar kunde räddas med det kom att ta sju år av renovering innan man kunde ha nypremiär. Denna gång med elektrisk belysning och William Shakespeares En vintersaga, som premiär stycke och ”endast” 442 sittplatser. Senare renoveringar har decimerat sittplatserna till 276. 1969 förklarades teatern som byggnadsminne och vårdas nu ömt.


6. Frimurarelogen Frimurarelogen, eller i dagligt tal ”Frimis”, är ordenshuset på Frimurareholmen i Örebro. Själva holmen kallades förr Sahlefeltska holmen, då krigsrådet Sahlefelt ägde holmen omkring år 1800. Senare fick den namnet Blekholmen då man brukade lägga ut vävar här för blekning. Fastighetsbolaget som svarar för byggnadens förvaltning har namnet Byggnads AB Engelbrekt, som är det näst äldsta aktiebolaget i Sverige, som fortfarande har verksamhet. År 1883 förvärvade Svenska Frimurare Orden holmen och året efter kunde det nybyggda ordenshuset invigas. Huset är sedan dess ganska oförändrat vad exteriören beträffar och är ett vackert blickfång intill Örebro Teater och Gamla Sparbankshuset.

7. Gamla Sparbankshuset Gamla Sparbankshuset uppfördes 1891 i en romantiserande medeltida stil. Fasaden är utförd i rött tegel och domineras av torn som får huset att likna en borg. Arkitekter var Fritz Ullrich och Eduard Hallquisth. Från början inrymde huset Örebro Sparbank som upplät en våning åt kamreren. Författaren Hjalmar Bergman, vars far var kamrer under slutet av 1800-talet, bodde som barn i byggnaden. 1934-2014 var huset redaktion för Nerikes Allehanda.

8. Trappstegsgaveln på slottet Trappstegsgaveln på slottets västra sida är ett eko av försvarsborgens födelse. Den uppfördes i samband med den omfattande renoveringen av slottet som avslutades år 1900. Trappstagsgaveln utmärker slottets äldsta del, det ursprungliga försvarstornet. Detta hade sannolikt ingen sådan gavel, och hela skapelsen är typisk för den våg av historieromantiska restaureringar som utfördes på svenska slott och kyrkor under 1800-talets senare hälft.


9. Karl XIV Johanstatyn Karl XIV Johanstatyn vid Järntorget restes till 100-årsdagen av kungens trontillträde. 1810 valdes den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte, till Sveriges tronföljare då den svenske arvsprinsen fallit av sin häst och avlidit. I det rådande politiska läget kunde tronföljarvalet få europeiska konsekvenser och i den andan valdes en fransk marskalk ur Napoleons arme, med de rätta kontakterna, enhälligt till kronprins. Tronföljarvalet 1810 skedde i Örebro som ansågs vara säkert. 1818 blev Bernadotte Kung Karl XIV Johan. Dagens kungafamil är ättlingar till Karl Johan och vi har sedan hans tid haft ett land i fred.

10. Centralpalatset Centralpalatset uppfördes av Adolf Lindgrens stiftelse mellan 1912-1913. Byggnaden var en representant för sin tid, liknande centralpalats uppfördes samtidigt i andra svenska städer, till exempel Linköping. Palatset skulle inrymma både en lång rad verksamheter och eleganta våningar för stadens mer välbeställda medborgare. Centralpalatset ritades av arkitekterna Albert Jonsson och Elis Werner i en blandning av jugendstil och nationalromantik. Invändigt var standard och service på en mycket hög nivå, till exempel fanns centraldammsugare. Byggnaden inrymde även en biograf, Sirius, senare Röda Kvarn. Biografen finns kvar än idag under namnet Roxy.

11. Befriaren Skulpturen Befriaren i Henry Allards park symboliserar människans tämjande av naturen. Den utfördes av Karl Hultström 1914 och förställer en man som vältrar undan en sten för att låta vattnet komma fram. Modell var Axel Janse som tog guld i gymnastik vid olympiska spelen i Stockholm 1912. Initiativet till skulpturen kom från Centralpalatsets finansiär, grosshandlare Adolf Lindgren som också lät anlägga parken.


12. Kanonerna vid slottet Kanonerna vid den norra sidan av Örebro Slott är från det danska skeppet Enigheden. Skeppet sänktes 1679 i Kalmarsund och bärgades 1909. Två av skeppets bevarade kanoner tillföll Örebro slott som en symbol för slottets storhetstid.

13. Karolinska skolan Karolinska skolan, Schola Carolina, med rötter i 1300-talet, tillhör Örebros äldsta lärosäten. Huvudbyggnaden uppfördes 1833 och var från början lärostäte för pojkar. 1960 togs kvinnliga elever in och det är idag en gymnasieskola. På skolgården finner man bland annat två träd som är värda uppmärksamhet • Vattengran (Metasequoia glyptostroboides) Före istiden vanligt förekommande över det norra halvklotet men man har länge trott det varit utdött. 1941 fann man ett exemplar i Kina och alla nu levande exemplar härstammar från detta enda träd. • Tempelträd (Ginko biloba) är egentligen ett barrträd och är idag världens äldsta träd som bevarat sin egenart i 300 miljoner år. Det betyder att det formades under dinosauriernas tid. Dess skira solfjäderformade blad är karakteristiska och dess hälsoeffekter är vida kända.

14. Arbetshuset Arbetshuset i Henry Allards park uppfördes på 1700-talet och var från början mälthus för stadens kronobränneri. Under 1800-talet användes som barnhem och skolhus för Örebros fattigare befolkning. På husets norra fasad finns en minnestavla uppförd till minne av Gustav IV Adolf den 18 juni 1806. Huset är ett av de äldsta bevarade i Örebro.


15. Örebro slotts portal och residens Den ståtliga entrén till slottet är en kopia av portalen på Arvfurstens palats i Stockholm. Ingången är försedd med reliefornament i form av stiliserade grinande ansikten, så kallade maskaroner. Syftet med dessa ansikten var att rena den besökandes kropp från onda krafter innan denne kom innanför slottets väggar. I residenset på Örebro slott bor Örebro läns landshövdingar sedan 1766. Våningen skapades i samband med en renovering inför ett besök av kronprins Gustav (Gustav III) och hans trolovade, den danska prinsessan Sofia Magdalena. Här finns ett rum som är ständigt redo för att husera kungafamiljen.

16. Strömparterren Strömparterren är belägen på Varboholmen i Slottsparken och har fått sitt namn efter de varubodar som en gång låg här och som hörde till slottet. Holmens ägdes, och ägs fortfarande av staten, och ingick förr i landshövdingens lönejord. Konditor Pehr Pettersson, ”Sockerpetter” även kal�lad, fick tillstånd att öppna en servering på holmen 1858 och omkring år 1870 uppfördes den nuvarande träbyggnaden. Från 1881 var Strömparterren ett sommarannex till Stora Hotellet. Glasverandorna åt öster tillkom på 1890-talet och under åren 1943-44 skedde en omfattande modernisering, då den nuvarande trädgården anlades.

Idé och sammanställning: Gunn-Viol Kattilakoski och Mikaela Olsson Säfvenberg, Örebrokompaniet AB. Foto: Gunn-Viol Kattilakoski, Björn Fransson m.fl. Produktion: Örebrokompaniet AB, www.orebrokompaniet.se


10 13 9

6

11 14

5

7

12 3 4

15 8

1

2 16

www.visitorebro.se

Profile for Veronica Gehlin

Vandring runt slottet  

Med denna broschyr kan du göra din egen vandring runt Örebro slott.

Vandring runt slottet  

Med denna broschyr kan du göra din egen vandring runt Örebro slott.

Advertisement