Page 1

I NFOR M ATION FR ÅN DE KOM MUNAL A GYMNASI E SKOLORNA I ÖRE BRO

GUIDEN TILL GYMNASIE­ VALET 2017

Vi guidar dig genom programutbudet i Örebros kommunala gymnasie­skolor. Varje skola presenteras och Programguiden hjälper dig att hitta den ­utbildning som passar bäst!

orebro.se/gymnasieskola


Innehåll 2. Gymnasieskolan i Örebro 6. Våra ambassadörer

Välkommen till Örebro kommuns fantastiska gymnasieskolor! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Örebro kommuns gymnasie­ skolor hösten 2017. Även om det är ett helt år kvar så börjar din resa redan här och nu.

8. Karolinska gymnasiet 10. Kvinnerstagymnasiet 12. Rudbecksgymnasiet 14. Tullängsgymnasiet 16. Virginska gymnasiet 18. Programguiden Utgivare: Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete i Örebro kommun. 019-21 10 00 orebro.se/gymnasieskola Utgivaren reserverar sig för eventuella t­ ryckfel och ändringar i i­nnehållet, skolornas utbud etc.

2

G U I D E N T I L L G Y M N A S I E ­V A L E T 2 0 1 7

Väljer du en av våra kommunala gymnasieskolor så lovar vi att du möts av lärare och personal som tillsammans kommer göra allt de kan för att du ska lyckas med dina studier och i din person­liga utveckling. Vi är stolta över våra fem gymnasieskolor. Hos oss kan du välja mellan 17 program med flera olika inriktningar, allt från teoretiska och internationella program till praktiska och entreprenöriella. Vi är säkra på att du ska hitta något som passar just dig! Kom och träffa oss på Gymnasiemässan den 13 oktober och under öppet hus på alla våra gymnasieskolor under hösten. Vill du uppleva våra skolor på plats är du välkommen att prova på att vara ”elev för en dag”. Då får du på plats uppleva hur det är att gå på skolan, träffa dina blivande lärare och smaka på maten. Vi lovar dig att tre år i den kommunala gymnasieskolan kommer att ge dig den ­kompetens du behöver för att möta f­ ramtidens utmaningar.

Lycka till med ditt val! Ledningsgruppen för gymnasieskolan i Örebro kommun: Verksamhetschef Mokhtar Bennis, förvaltningschef Charlotta Karlsson Andersson, gymnasiechef Anders Duvkär och verksamhetschef Veronica Svensson.


En modern ­undervisnings­­­miljö och egen dator När du väljer en kommunal gymnasieskola får du som elev en egen dator eller surfplatta till ditt skolarbete under dina tre år på skolan. Därefter kommer du att få möjlighet att köpa ut den. Vi vill se till att alla har samma förutsättningar att lyckas i sitt skolarbete och nå sina mål. Därför jobbar vi hela tiden med att förbättra och modernisera våra arbetsverktyg. Verktygen kan variera beroende på arbetssätt och ­personliga förutsättningar. Vi jobbar med en lärplatt­form, där du kommer att studera och lämna in arbets­uppgifter, som du lätt kommer åt via din egen bärbara dator eller surfplatta. Genom lärplattformen kan både du och dina föräldrar a ­ nsöka om ledighet och göra sjukanmälan.

Vår elevhälsa tar hand om dig Våra skolor har väl fungerande elevhälsoteam med specialpedagogisk kompetens, skolsköterska, kurator, läkare och psykolog. Elevhälsans uppdrag är att arbeta före­byggande och att bidra till att skapa miljöer som främjar ­elevernas lärande, utveckling och hälsa. Som elev har du o ­ ckså tillgång till studie- och yrkesvägledning.

Ett äkta bibliotek i alla våra skolor På alla våra gymnasieskolor är moderna och ­väl­­ut­r ustade bibliotek en självklarhet. ­Utbudet är ­anpassat efter skolornas olika u ­ tbildningar. T­ illsammans med lärarna a ­ rbetar våra ­bibliotek­arier för att öka dina ­kunskaper i att söka och värdera information. På biblioteken får du personlig s­ ervice, skräddarsydd utifrån dina specifika behov. Nära samarbete mellan biblioteken gör att du som elev får tillgång till ett stort utbud av böcker och andra medier.

Här är våra fantastiska gymnasieskolor! I Örebro kommun finns fem kommunala gymnasieskolor. Varje skola har något som gör just den unik. Vi hoppas och tror att du kommer att trivas oavsett vilken du väljer.

G U I D E N T I L L G Y M N A S I E ­V A L E T 2 0 1 7

3


Skolmaten har fokus på kvalitet – varje dag Skolrestaurangerna på våra fem skolor bjuder dig på en spännande, modern och vällagad lunch. För oss är det viktigt att du får en positiv ­måltidsupplevelse och därför satsar vi lite extra på god mat med många ­valmöjligheter. Vi väljer våra råvaror med ­omsorg och ­p rioriterar alltid miljömärkta produkter. Våra elever uppskattar också den goda maten som är lagad från grunden av kunniga kockar. Kökspersonalen gör allt för att du ska känna att det finns något för dig, oavsett om du är vegetarian, allergiker eller av andra orsaker inte kan äta den vanliga maten. Skol­restaurangerna driver även våra kaféer på gymnasie­ skolorna med ett brett u ­ tbud för att du ska orka med din skoldag. Vi är ledande inom ­måltids- och restaurang­k valité med en tredjeplats i SM för skolmat som främsta merit. Våra skolrestauranger är Kravcertifierade.

Kombinera idrott och studier på gymnasiet I Örebro kommun erbjuder vi ungdomar möjlighet att kombinera sina gymnasiestudier med träning och utveckling på olika idrottsliga nivåer. Därför finns det numera tre olika alternativ att välja mellan, beroende på intresse, ambition och kunskapsnivå. Vi kallar det Idrottsgymnasiet. NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) vänder sig till dig som vill göra en seriös idrottssatsning mot nationell toppnivå. Utbildningen är certifierad av respektive Specialidrottsförbund och Skolverket och platserna är begränsade. Du söker på dina idrottsliga meriter samt på dina betyg till valt gymnasieprogram. Idrotter som vi erbjuder NIU i inför läsåret 17/18: Amerikansk fotboll, basket, fotboll, friidrott, golf, gymnastik, handboll, innebandy, ishockey och konståkning. LIU (Lokal idrottsutbildning) vänder sig till dig som vill utvecklas inom din idrott utifrån egna förutsättningar. Du utövar din idrott på fritiden och är intresserad av träning i allmänhet, både i teori och praktik. Idrotter som vi erbjuder LIU i inför läsåret 17/18: Dans, fotboll, innebandy och ridsport. Träning och hälsa vänder sig till dig som vill träna varierat och lära sig mer om träning ur ett hälsoperspektiv. Du måste inte utöva någon specifik idrott, men har ett stort intresse för träning i allmänhet, både i teori och praktik.

4

Vilka program som går att kombinera med idrott ser du på sid 5. På orebro.se/idrottsgymnasiet kan du läsa mer om hur du kombinerar idrott med studier. G U I D E N T I L L G Y M N A S I E ­V A L E T 2 0 1 7


Det bredaste utbudet med något för alla! Våra kommunala g ­ ymnasieskolor erbjuder det största utbildnings­ utbudet i hela Örebro. Förutom våra 17 program med en mängd inriktningar erbjuder vi dig även Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), Riksidrottsgymnasie (RIG), Gymnasiesärskola och Riksgymnasiet för döva och hörselskadade.

Nationellt godkänd idrottsutbildning – NIU

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

Ett av landets mest etablerade idrottsgymnasier finns i Örebro och erbjuder NIU i amerikansk fotboll, basket, fotboll, friidrott, golf, gymnastik, handboll, innebandy, ishockey och konståkning. Utbildningen ska ge dig goda förutsättningar att nå nationell elit inom vald idrott.

Sveriges enda riksgymnasium för döva och hörselskadade finns i Örebro. Här går även elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning samt grav/generell språkstörning.

Idrottgymnasiet finner du på Virginska gymnasiet och de gymnasieprogram som är tillgäng­liga för NIU-elever är: • Samhällsvetenskapsprogrammet • Barn- och fritidsprogrammet • Ekonomiprogrammet • Naturvetenskapsprogrammet

Särskilda ­ansökningar För dig som vill ansöka om plats på N ­ ationellt g ­ odkänd idrotts­ utbildning (NIU), Gymnasie­sär­­ skolan, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, eller Riksidrottsgymnasiet (RIG) gäller särskilda ansökningsvillkor. Läs mer på: orebro.se/gymnasieansokan

Gymnasiesärskola

Som elev på Riksgymnasiet går du i liten klass och väljer om du vill ha din undervisning på teckenspråk eller med stöd av hörselteknik i världsklass. Riksgymnasiet erbjuder 17 nationella program och alla introduktionsprogram. På Riksidrottsgymnasiet (RIG) får du en unik chans att kombinera dina studier med en elitsatsning i futsal/fotboll inom dövidrott. Riksgymnasiet finns på följande kommunala skolor:

Inom den k ­ ommunala gymnasie­ särskolan i Örebro erbjuder vi fyra ­nationella program:

• Kvinnerstagymnasiet

• Fordonsvård och godshantering på Tullängsgymnasiet

• Rudbecksgymnasiet

• Tullängsgymnasiet • Virginska gymnasiet

• Samhälle, natur och språk på Virginska gymnasiet • Hotell, restaurang och bageri på V ­ irginska gymnasiet • Skog, mark och djur på ­Kvinnersta­gymnasiet Dessutom erbjuder vi individuella ­p rogram på Tullängsgymnasiet och ­Kvinnerstagymnasiet. G U I D E N T I L L G Y M N A S I E ­V A L E T 2 0 1 7

5


Följ våra ambassadörer på Instagram. Är du intresserad av hur det är att gå gymnasiet på riktigt? Nu kan du följa våra ambassadörer på Instagram och se hur det är att vara elev på våra skolor. Du kan följa ambassadörer från alla våra gymnasieskolor och program för att se vilken skola eller utbildning som passar dig bäst. Så passa på att följa ambassadörerna så att du enklare kan göra ditt val inför gymnasievalet. Du hittar alla våra ambassadörer på Instagram under #gymnasietpåriktigt eller på vår webbplats orebro.se/gymnasietpariktigt.

Här har du några av våra ambassadörer. Anton Sellberg – @hotell.virginska Virginska gymnasiet Det bästa med mitt program är att de erbjuder praktik i utlandet, vilket är en fantastisk möjlighet.

6

Anna Hallan – @humkarolinska

Charlie Hånberg – @riksgymnasietorebro

Karolinska gymnasiet

Tullängsgymnasiet

Jag valde Karro eftersom jag kände av Karroandan redan när jag var där som elev för en dag. Jag blev överväldigad av hur trevliga lärarna och eleverna var.

Tanken är att jag ska bli bilmekaniker när jag blir stor, men man vet aldrig. Det kan ändra sig.

G U I D E N T I L L G Y M N A S I E ­V A L E T 2 0 1 7


Rita Youssef – @vardomsorg.rudbeck

Nora Lavén – @naturbrukkvinnersta

Rudbecksgymnasiet

Kvinnerstagymnasiet

Jag valde vård och omsorgsprogrammet för att jag är intresserad av vården och vill hjälpa människor i framtiden.

Jag valde Kvinnersta för att jag gillar att jobba med djur, men ville samtidigt få bra behörighet för att kunna läsa vidare efter gymnasiet.

G U I D E N T I L L G Y M N A S I E ­V A L E T 2 0 1 7

7


Var som du är och bli vad du vill.

Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Introduktionsprogrammen

8

G U I D E N T I L L G Y M N A S I E ­V A L E T 2 0 1 7


Våra ambassadörers konton på Instagram @estetkarolinska, @humkarolinska, @naturkarolinska,

#gymnasiet påriktigt

Karolinska gymnasiet – där kultur och vetenskap möts På Karro får du mer ansvar och större möjligheter att själv påverka grunden till din framtid. Hos oss möts du av nya idéer och får verktygen för att lyckas i helt nyrenoverade lokaler. Karolinska gymnasiet har mycket gamla anor och första gången skolan nämns i skrift är redan år 1347. Vi värnar om våra traditioner och den speciella Karro-­ andan, som följer våra elever genom hela livet. En gång Karro-pilt alltid ­Karro-pilt! Samtidigt är vi nyfikna på framtiden. För att ge dig de bästa f­örutsättning­arna att lyckas vågar vi tänka nytt och banbrytande. Ett exempel på detta är att elever som läser Naturvetenskaps-, Samhälls­vetenskapsoch Humanist­iska programmet får möjlighet att läsa 200 poäng av valfria e ­ stetiska ämnen. Vi kallar det Karrokultur.

Fakta om skolan PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Estetiska programmet Bild och formgivning Dans, Estetik och media Musik, Teater Humanistiska programmet Språk Introduktionsprogrammen Språkintroduktion Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap Medier, information och kommunikation Antal elever: ca 1 250 Besöksadress: Olaigatan 25, Örebro Skolans webbplats: orebro.se/karolinskagymnasiet

Vi har en stark ambition att utbilda våra elever för kommande universitets­studier och arbetsliv. Det innebär att vi vill rusta dig för en föränderlig och flexibel arbetsmarknad. Vi vill också stärka våra e ­ levers självkänsla och lust att utvecklas. Därför utgår vi från ett globalt perspektiv och arbetar över ä ­ mnes­g ränserna. Vi är en certifierad FN-skola och har dessutom väl i­narbetade kontakter med både universitet och näringsliv. Lärarutbildningen på Örebro universitet har valt Karro som en av sina övningsskolor på grund av hög kompetens bland våra lärare. Våra lärare är inspirerande och stämningen på skolan är nyfiken och öppen. Eleverna trivs och vår personal hjälper dig att nå dina mål. 2015 fick 96 % av våra studenter ut sin gymnasieexamen.
Ett fantastiskt resultat som vi är stolta över!

G U I D E N T I L L G Y M N A S I E ­V A L E T 2 0 1 7

9


Låt din framtid växa fram. Bygg- och anläggningsprogrammet Introduktionsprogrammen Naturbruksprogrammet

10

G U I D E N T I L L G Y M N A S I E ­V A L E T 2 0 1 7


Våra ambassadörers konton på Instagram @naturbrukkvinnersta, @riksgymnasietorebro

Fakta om skolan

Kvinnerstagymnasiet – skolan där modern pedagogik skapar fantastiska möjligheter. Strax norr om Örebro, med goda bussförbindelser, ligger Kvinnerstagymnasiet. På Naturbruksprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammets anläggningsfordonsutbildning tar vi emot många studerande från hela Mellansverige. Därför har Kvinnerstagymnasiet ett eget internat. Vi tar yrkesutbildning på allvar och vet att de branscher vi utbildar mot behöver såväl skickliga praktiker som duktiga teoretiker. Allt för att klara nutidens och framtidens utmaningar. Kvinnerstagymnasiet har goda materiella förutsättningar och stoltserar med alltifrån en bred och modern maskinpark till djuranläggningar som erbjuder utbildning på lantbruksdjur, hundar, reptiler och hästar. Tillsammans med dina lärares intresse för innovativ pedagogik och ett stort nät av samarbetsföretag, kan våra utbildningar spegla dagens krav på arbetsmarknaden och samtidigt förbereda dig för framtidens förutsättningar.

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Bygg- och anläggningsprogrammet Anläggningsfordon Introduktionsprogrammen Programinriktat individuellt val Naturbruksprogrammet Djur Skog Lantbruk Riksgymnasiet för döva och hörselskadade Gymnasiesärskola Antal elever: 270 Internatboende Besöksadress: Kvinnerstagymnasiet, Axberg, 705 91 Örebro Skolans webbplats: orebro.se/kvinnerstagymnasiet

På Kvinnerstagymnasiet kan du gå en yrkesinriktad utbildning med fokus på jobb direkt efter gymnasiet. Det ger fördjupade yrkeskunskaper inom områden som intresserar just dig och med hög anställningsbarhet som ett självklart resultat. Är du intresserad av att läsa vidare efter gymnasiet kan du välja något av våra studieförberedande spår. Ser du en framtid på någon av landets universitets- och högskoleutbildningar, erbjuder några av Kvinnerstagymnasiets inriktningar samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig breddning.

G U I D E N T I L L G Y M N A S I E ­V A L E T 2 0 1 7

11


Vi ses på Rudbeck.

Ekonomiprogrammet International ­Baccalaureate Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Introduktionsprogrammen

12

G U I D E N T I L L G Y M N A S I E ­V A L E T 2 0 1 7


Våra ambassadörers konton på Instagram @ekonomi.rudbeck, @ib.rudbeck, @natur.rudbeck, @sam.rudbeck, @vardomsorg.rudbeck

Rudbecksgymnasiet är en skola som bygger på tradition, verkar i nuet och blickar framåt I våra fräscha lokaler – mitt i centrala Örebro – möter du engagerade, kunniga lärare och toppmodern utrustning. Vi vill ge dig bästa tänkbara förutsättningar för att lyckas i dina studier. Vi erbjuder fyra högskoleförberedande program och ett certifierat yrkes­program med goda möjligheter till jobb efter gymnasiet. Hos oss kan du studera i den ­ståtliga Borgen där flera av landets fram­s tående företagsledare och upp­fi nnare inlett sina karriärer. Under din tid hos oss lovar vi att våra skickliga och kvalificerade ­lärare kommer att stötta dig och ge dig möjlighet att nå de kunskaper du behöver för framtiden. Hos oss får du tillgång till avancerade l­aborationslokaler och moderna metodrum. Vi tror att man lär sig bäst i en stimulerande och varierande vardag. På Rudbecks­ gymnasiet kombinerar vi olika arbetssätt: klassrums­undervisning varvas med fält­ studier, projektarbeten, u ­ niversitetsbesök och arbetsplatsförlagt lärande i nära ­samarbete med vårdarbetsgivare och kontakter med företag i Örebro. Vi har även ett djupgående samarbete med Örebro universitet, men också med ­högskolor utomlands. För oss är ett internationellt p ­ erspektiv viktigt och du får möjlig­het att delta i spännande internationella utbyten med skolor i Spanien, Italien, Frankrike, Holland och Tyskland. Vi erbjuder flera utbildningar på engelska (IB och NA/SA-SPRINT) samt en i­nternationell profil på Ekonomiprogrammet.

Fakta om skolan PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Ekonomiprogrammet Ekonomi, Juridik International Baccalaureate Samhällsvetenskap Naturvetenskap Introduktionsprogrammen Programinriktat individuellt val Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap (på engelska) Beteendevetenskap Samhällsvetenskap (Tema världen) Vård- och omsorgsprogrammet Riksgymnasiet för döva och hörselskadade Antal elever: 1 100 Elevföreningar: Elevkåren, Stjärnparaden, Teknis Feministiska Forum, Teknis Kontorstolsracing, Rudbeck Model United Nations, Skol IF Besöksadress: Kungsgatan 31-33, Örebro Skolans webbplats: orebro.se/rudbecksgymnasiet

G U I D E N T I L L G Y M N A S I E ­V A L E T 2 0 1 7

13


En väg in flera vägar ut.

Bygg- och anläggnings­programmet El- och energiprogrammet Fordons- och transport­programmet Introduktionsprogrammen VVS- och fastighets­programmet Teknikprogrammet

14

G U I D E N T I L L G Y M N A S I E ­V A L E T 2 0 1 7


Våra ambassadörers konton på Instagram @tekniktullangen, @transporttullangen, @vvs.tullangen, @el.tullangen, @riksgymnasietorebro

Upptäck fördelarna med att blanda teoretiska och praktiska ämnen Eftersom ingen vet vad som kommer att hända i framtiden kan det vara svårt att välja gymnasieskola. Därför är det klokt att välja en skola som erbjuder breda framtidsutsikter – en skola som verkligen kan få dina talanger att blomma. På Tullängsgymnasiet får du möjligheter att utveckla just de saker som du är bra på och tycker om att hålla på med. Vi är en skola som rent av kan få dig att bli ­något du knappt trodde var möjligt! Tullängsgymnasiet är en modern teknisk gymnasieskola. Det är flera ­saker som gör skolan unik: den stora bredden, de omfattande valmöjlig­heterna inför framtiden samt vår höga teknologiska nivå både när det g ­ äller u ­ trustning och kompetens. Det täta samarbetet med det lokala och r­egionala näringslivet talar också för att du ska välja Tullängsgymnasiet. På skolan får du möjligheterna att uppnå det du drömmer om, oavsett om det är yrkes­­kunskap, förberedelser för vidare studier e ­ ller en karriär som ­företagsledare. Vår idé om ”En väg in – flera ­vägar ut” präglas av en medveten satsning mot eget företagande ­­ där utvecklingen av dina ­entreprenöriella egenskaper är i fokus. På Tullängsgymnasiet ger vi dig en varierande och s­ timulerande vardag i en trygg miljö som andas studiero. K ­ lassrumsundervisning varvas med studie­­besök, fältstudier, universitets­besök, arbetsförlagt lärande och ­kontakter med ­företag.

Fakta om skolan PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad Mark- och anläggning Måleri, Plåtslageri El- och energiprogrammet Dator- och kommunikationsteknik Elteknik Fordons- och transportprogrammet Personbil, Transport Introduktionsprogrammen Programinriktat individuellt val Teknikprogrammet Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap VVS- och fastighets­p rogrammet Värme, ventilation och sanitet (VVS) Riksgymnasiet för döva och hörselskadade Gymnasiesärskola Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade Antal elever: 1 200 Besöksadress: Tullängsgatan 7, Örebro Skolans webbplats: orebro.se/tullangsgymnasiet

­ nder din tid här lovar vi att våra behöriga och kompetenta lärare k­ ommer att U stötta dig och ge dig möjlighet att få de kunskaper du b ­ ehöver för framtiden. G U I D E N T I L L G Y M N A S I E ­V A L E T 2 0 1 7

15


Sikta högt på Virginska. Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Introduktionsprogrammen Restaurang- och livsmedels­programmet

16

G U I D E N T I L L G Y M N A S I E ­V A L E T 2 0 1 7


Våra ambassadörers konton på Instagram @barnfritid.virginska, @handel.virginska, @hotell.virginska, @restaurang.virginska, @samidrottvirginska, @hantverk.virginska, @riksgymnasietorebro

Virginska ger dig rätt kompetenser för att möta framtiden Virginska gymnasiet ligger centralt beläget i Örebro. Här möts elever och personal i en trygg och kreativ miljö. Undervisningen bedrivs i nyrenoverade lokaler med m ­ odern teknik. Våra ledord är öppenhet, glädje, kompetens och mod. Vi erbjuder sju olika program, vilket ger en mångfald av elever. I våra korridorer m ­ öter du bland annat blivande kockar, bagare, frisörer, ­elitidrottare, förskollärare, säljare, a ­ dvokater, receptionister och guider. På alla våra nationella program får du möjlighet att uppnå behörighet till universitet och högskola. Vi arbetar för ett öppet klimat där du ska ­känna dig trygg i den du är. Du ska tycka att det är stimulerande att gå till skolan vilket är en grund­ förutsättning för lärande. Här möts du av kompetent personal och våra pedagoger anpassar ­undervisningen efter dina behov och ­hjälper dig att spränga dina egna gränser för att nå dit du vill. Vi har ett väl uppbyggt internationellt samarbete med skolor och arbets­ platser i E ­ uropa. Alla elever har möjlighet att träna i vår idrottshall. Vårt nya bibliotek är en ­central ­samlingsplats på skolan och varje dag bjuder vi dig på en god lunch från vår s­ kol­restaurang som kom trea på SM i skolmat 2014. På Virginska gymnasiet finner du Idrottsgymnasiet Örebro.

Fakta om skolan PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete Socialt arbete Handels- och administrationsprogrammet Handel och service Hantverksprogrammet Florist, Frisör, Textil design Hår- och makeupstylist Hotell- och turismprogrammet Hotell och konferens, Turism och resor Introduktionsprogrammen Individuellt alternativ, Programinriktat individuellt val, Språkintroduktion Yrkesintroduktion Grundläggande preparandutbildning Restaurang- och livsmedelsprogrammet Bageri och konditori, Kök och servering Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Beteendevetenskap för elever med ­ högfungerande autism Idrottsgymnasiet Program och inriktningar se orebro.se/idrottsgymnasiet Riksgymnasiet för döva och hörselskadade Gymnasiesärskola Antal elever: 1 400 Elevföreningar: Skol IF Besöksadress: Fabriksgatan 52, Örebro Skolans webbplats: orebro.se/virginskagymnasiet G U I D E N T I L L G Y M N A S I E ­V A L E T 2 0 1 7

17


Programguiden hjälper dig att jämföra och välja rätt. BF

Barn- och fritids­programmet

Programmet för dig som vill jobba med barn, ungdomar eller v ­ uxna. Du får lära dig om arbetet med människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Virginska gymnasiets inriktningar: Fritid och hälsa, Pedagogiskt a ­ rbete, Socialt arbete. Kombinera idrott med studier.

BA Bygg- och anläggningsprogrammet Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Tullängsgymnasiets inriktningar: Husbyggnad, Mark och a ­ nläggning, Plåtslageri, Måleri. Kvinnerstagymnasiets inriktning: Anläggningsfordon.

EK Ekonomi­programmet Programmet ger dig bred utbildning inom samhälls­­­ veten­skap med fokus på samhälls­ekonomi, företags­ ekonomi och juridik. U ­ tbildningen lägger ­g runden för fortsatta s­ tudier i ekonomi, juridik och a ­ ndra samhälls­ vetens­kapliga områden på högskola och u ­ niversitet. Rudbecksgymnasiets inriktningar: Ekonomi, Juridik. Virginska gymnasiets inriktningar: Ekonomi. Kombinera idrott med studier.

EE

El- och energi­programmet

Ett yrkes­p rogram med fokus på innovativt arbete, ­service och installation inom elteknik, dator- och ­kommunikationsteknik samt energi och miljö. Tullängsgymnasiets ­inriktningar: Elteknik, Dator- och k ­ ommunikationsteknik.

18

G U I D E N T I L L G Y M N A S I E ­V A L E T 2 0 1 7

ES

Estetiska p ­ rogrammet

På estetiska programmet för­djupar du dina estetiska kunskap­er. Kanske har du en högskole­utbildning med konstnärlig inriktning i sikte. Du får behörighet till högskola och ­universitet. Karolinska gymnasiets inriktningar: Bild och formgivning, Dans, Estetik och media, Musik, Teater.

FT

Fordons- och transportprogrammet

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med ­fordon och transporter. Här lär du dig om olika fordons funktion och konstruktion. Tullängsgymnasiets inriktningar: Personbil, Transport.

HA Handels- och administrationsprogrammet Programmet har en tydlig karaktär som genomsyras av service och kommunikation. Här lär du dig kommunicera på olika sätt, att möta människor och få digitala kunskaper och ­färdigheter. Virginska gymnasiets inriktningar: Handel och service.

HV Hantverks­programmet Ett program som vänder sig till dig som vill använda ­händerna och arbeta med ett kreativt hantverks­y rke. Virginska gymnasiets inriktningar: Florist, Frisör, Hår- och makeupstylist, Textil design.


HT

Hotell- och ­turismprogrammet

NB Naturbruksprogrammet

Vänder sig till dig som vill a ­ rbeta med turism och/eller hotell- och konferens­verksamhet.

Ett brett yrkesprogram med flera möjligheter. Programmet vilar på områden som teknik, b ­ iologi och entreprenörskap.

Virginska gymnasiets inriktningar: Hotell och konferens, Turism och resor.

Kvinnerstagymnasiets inriktningar: Djur, L­ antbruk, Skog.

­ rogrammet HU Humanistiska p Ett program som vänder sig till dig som är intresserad av hur människor tänker, känner, agerar, skapar och kommunicerar. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i h ­ umanistiska och samhällsvetenskapliga ä ­ mnen. Karolinska gymnasiets inriktning: Språk.

IM Introduktions­programmen Ger dig som inte är behörig till ett nationellt program, en individuellt anpassad utbildning som till­godo­ser ditt utbildningsbehov och e ­ rbjuder tydliga utbildningsvägar. Introduktionsprogrammen ska leda till etablering på arbets­marknaden och en så god grund för fortsatt ­utbildning som möjligt. Karolinska gymnasiet: Språkintroduktion. Kvinnerstagymnasiet: Programinriktat individuellt val. Rudbecksgymnasiet: Programinriktat individuellt val. Tullängsgymnasiet: Programinriktat individuellt val. Virginska gymnasiet: Individuellt alternativ, Programinriktat individuellt val, Språkintroduktion, Yrkesintroduktion, Grundläggande preparandutbildning.

IB

International ­Baccalaureate

Ett internationellt program som vänder sig till dig som är ­intresserad av hur världen fungerar i ett större p ­ erspektiv. Du utmanas att utveckla dina kunskaper till en ny nivå inom sociala, kulturella och v ­ etenskapliga ämnen. ­I nternational Baccalaureate D ­ iploma Programme lärs ut i mer än 144 länder med över en miljon studenter i hela värld­en. All utbildning är på engelska. Rudbecksgymnasiet

NA Naturveten­skaps­programmet På det här programmet får du utveckla dina kunskaper om samman­hang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Programmet ger en bred för­beredelse och lägger grunden för fortsatta s­ tudier inom natur­vetenskap, matematik, teknik och andra veten­skapliga områden. Karolinska gymnasiets inriktning: Naturvetenskap. Rudbecksgymnasiets inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle. Virginska gymnasiets inriktningar: Naturvetenskap. Kombinera idrott med studier.

RL

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Vänder sig till dig som vill arbeta i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på exempelvis restaurang, ­bageri eller i butik. Virginska gymnasiets inriktningar: Bageri och konditori, Kök och servering.

SA Samhälls­­vetenskaps­programmet Ett program för dig som är intres­serad av hur människan och sam­hället utvecklas och fungerar, lokalt och globalt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskola och ­u niversitet. Karolinska gymnasiets inriktning: Samhällsvetenskap, Medier, information och kommunikation. Rudbecksgymnasiets inriktning: Samhällsvetenskap (utbildning på engelska), Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap (Tema världen). Virginska gymnasiets inriktning: Beteendevetenskap. Kombinera idrott med studier. Samhällsvetenskap för elever med högfungerande autism.

TE

Teknikprogrammet

Vänder sig till dig som vill arbeta med problemlösning och teknik­utveckling. Utbildningen lägger grunden för fortsatta s­ tudier i t­ eknik och naturvetenskap på högskola och universitet. Tullängsgymnasiets inriktningar: Design- och p ­ rodukt­utveckling, Informations- och ­medie­teknik, Produktionsteknik, Samhälls­byggande och miljö, T­ eknikvetenskap.

VF VVS- och fastighets­programmet Ett program inriktat mot installation, service och underhåll av energitekniska anläggningar och system i fastigheter. Samtidigt ligger fokus på mötet med andra människor i yrkes­utövningen. Tullängsgymnasiets inriktning: Värme, ventilation och sanitet (VVS).

VO Vård- och omsorgs­programmet Ett program som riktar sig till dig som vill arbeta med h ­ älso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer med funktionsnedsättning. Rudbecksgymnasiet

G U I D E N T I L L G Y M N A S I E ­V A L E T 2 0 1 7

19


Vad händer nu?

LADDA NER APPEN! Ladda ner appen "Guide till gymnasievalet 2017". Vi guidar dig genom programutbudet i Örebros kommunala skolor.

Fram till valet den 15 februari har du fler möjligheter att lära dig mer om och besöka våra kommunala gymnasieskolor innan du bestämmer dig.

Gymnasiemässan 13 oktober Kom och träffa elever och personal från alla våra kommunala gymnasieskolor på ­Conventum i Örebro. I skolornas egna montrar får du veta allt om programmen, kurserna, inriktningarna, lokalerna och maten. Hur det är att gå på just den skolan, helt enkelt!

Öppet hus Under hösten kommer våra kommunala skolor att hålla öppet hus där skolorna berättar mer om just sin skola och sina program på plats. Då kan du och dina vårdnadshavare bilda er en egen uppfattning om vad varje skola och program har att erbjuda just dig.

Kvinnerstagymnasiet 19 november Tullängsgymnasiet 26 november, 25 januari Virginska gymnasiet 1 december Rudbecksgymnasiet 24 november Karolinska gymnasiet 23 november

Elev för en dag För att du ska få ytterligare en chans att uppleva och känna hur det är att gå på våra kommunala skolor kan du komma på besök hos oss och vara "elev för en dag". Då får du en unik möjlighet att uppleva en vanlig skoldag, känna av stämningen på plats, smaka på maten och träffa både elever och lärare.

Ansök senast den 15 februari!* Den 15 februari ska du ha bestämt dig och gjort ditt gymnasieval. Hur du ansöker och vad du behöver göra kan du läsa mer om på orebro.se/gymnasieskola. Du kan alltid prata med din studie- och yrkesvägledare om du har några funderingar. *Särskilda regler och ansökningskrav gäller vid ansökan om plats på Riksgymnasiet för döva och h ­ örselskadade, Gymnasiesärskolan, Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) eller Riksidrottsgymnasiet (RIG). Läs mer på respektive skolas webbplats eller på orebro.se/gymnasieansokan.

Läs mer på webben! Information om skolorna, programmen, tider för öppet hus, "elev för en dag" och ansökan hittar du på orebro.se/gymnasieskola. Örebro kommun Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete 019-2110 00 orebro.se/gymnasieskola 2016

FOTO: TOMMY ANDERSSON, MAGNUS WAHMAN, PEO SJÖBERG OCH SKOLORNAS ARKIV. PRODUKTION: ADVANT PRODUKTIONSBYRÅ. REV. 2016 KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN TRYCK: ÅTTA.45

Guiden till gymnasievalet 2017  

Information från de kommunala gymnasieskolorna i Örebro. Vi guidar dig genom programutbudet i Örebros kommunala gymnasieskolor. Varje skola...

Guiden till gymnasievalet 2017  

Information från de kommunala gymnasieskolorna i Örebro. Vi guidar dig genom programutbudet i Örebros kommunala gymnasieskolor. Varje skola...