Page 1

MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia

WARSZAWA 2015

Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia  

Jednym z elementów nowego modelu wspomagania szkół są międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia. Jest to forma pracy, która ułatwia w...