a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade
Profile for Ośrodek Rozwoju Edukacji

Miedzykulturowość w szkole. Poradnik dla nauczycieli i specjalistów  

Publikacja Ośrodka Rozwoju Edukacji na temat kompetencji międzykulturowych – tym razem dotycząca polskiej szkoły. Poradnik adresowany jest...

Miedzykulturowość w szkole. Poradnik dla nauczycieli i specjalistów  

Publikacja Ośrodka Rozwoju Edukacji na temat kompetencji międzykulturowych – tym razem dotycząca polskiej szkoły. Poradnik adresowany jest...

Advertisement