Page 1

Musikblogs

Sådan får du hul igennem til nettets musikfans

Rettighederne, der vendte hjem

En lektion i at tage hånd om sine værker

Tobias’ X-Factor

Bag kulisserne på et hit og en TV-begivenhed n0. 2 Juni 2012

HUSH ”Vi bliver ikke lykkeligere af at være nummer 1 i USA”


FORMANDEN HAR ORDET

indhold

Social dumpning

Indhold

Op til denne første maj er jeg dagligt kørt forbi en af fag-

at følge sin egen chance og er klar til at sælge ud af en

foreningsbygningerne i byggefagene, hvor der på facaden

hvilken som helst rimelighed for at få jobbet. Ellers er der

var ophængt bannere med teksterne ”Nej til lønnedgang”

jo bare en anden, der tager det.

og ”Nej til social dumpning”og ja, man tænker: ”Rødt eller blåt folketing, opgangs- eller krisetider. Kampen for løn-

Når vi taler om det her i foreningen, så taler vi om det

nen ophører simpelt hen aldrig. Naturligvis er den mest

som et ”VÆRDISKRED”.

iøjnefaldende i krisetider. I byggefagene kender man sin besøgstid, og man ved øjensynligt, at man kun opnår

Ikke mindst inden for vort snævre felt: skabelse af

noget i samlet flok.

musikværker. Enhver kan konstatere, at både marked, formidlere og politikere opfatter et musikværk på samme

Tekst: Ivan Pedersen

De sidste 10 års borgerlige styre herhjemme har tydelig-

måde, som konsulent Jesper Bay (tidligere IFPI-talsmand,

gjort og forstærket tendenser i tiden, som uimodståeligt

selv musiker, plademand med stor kærlighed til musik)

er blevet mere og mere dominerende i Europa og her i

har gjort sig til talsmand for.

Danmark disse seneste 20 år.

Han kalder musikken for et bi-produkt, velegnet til at

Nogle ville kunne kalde det Europas mentale overgiven

sælge andre produkter med, og han beder os om at

sig til den amerikanske drøm: At enhver er sin egen lyk-

ændre ”mindset”, droppe vanetænkningen, og indstille

kes smed efter devisen: ”just do it”

os på, at det, der i dag er utænkeligt, meget vel kan være

Andre ville kalde det forkælede generationers fokus på

morgendagens løsning.

individualitet, profit og hoved og historieløs satsen på egne behov og muligheder, uden omtanke for andres.

Slut med at tale om musikkens egen værdi eller i hvert

Alles kamp imod alle.

fald slut med at tro, at denne egenværdi kan omsættes i økonomi til skaberen UDEN alle de ”omveje”, som

De af os, der længe, men med nød og næppe, har

vores digitale samtid tvinger skabere og udøvere til at

overlevet i det cirkus, det er at prøve at leve af sin musik

opfinde. Omveje er det, der på nudansk hedder ”nye

og de aktiviteter, der udspringer af at skabe, at udgive og

forretningsmodeller.”

04 Mellem Nørrebro og Nashville 08 Hjertet på bloggen 12 Spil Dansk Dagen sprænger alle

04

rammer i 2012 16 Børnemusik 18 Tobias og vindersangen 23 Receptioner 26 Rettighederne der vendte hjem

08

30 Peter Vesth 40 års pladejubilæum FASTE INDLÆG 17 Ændringer / Nye medlemmer 20 Runde dage 22 Ansøgningsfrister 34 Nye udgivelser

12

16

18

30

(måske) fremføre den, har kendt bedre tider, end dem vi nu oplever. Det er et barskt landskab, som vores unge

Digitalt musikindhold i sig selv er altså et gratis biprodukt.

komponister og forfattere er tvunget til at operere – og

Det er mange af de ting, som medlemmer i DPA i øvrigt er

kæmpe sig frem i. De skal være taknemmelige over at

dygtige til, efterhånden også blevet. Altså gratis.

blive ringet op, og taknemmeligheden skal udtrykkes i

For hvis du er så heldig at få et TV-job (nogle siger, det

fravær af krav om betaling for noget som helst.

forekommer endnu) så får du enten honoraret udbetalt af din egen udøver-fagforening, eller også får du tre flasker

Vi etablerede har måske et par gode værkstedstips, der

rødvin og/eller penge til en taxa. Producenterne mener,

stadig kan sikre os lidt småøkonomi, mens de unge er i

at din løn er den ”kendthed”, du opnår ved at være på, og

færd med at udvikle andre og helt nye forretningsmodeller

den må du så dygtigt veksle til løn på arbejdsmarkedet –

i forsøget på at opnå noget, der ligner indkomst – andre

din udøvelse af optrænede færdigheder er – som tingene

modeller, som vi etablerede måske hovedrystende opgi-

ser ud nu – ikke løn værd, men det, at du bliver ”set”, er

ver at tage til os eller acceptere.

nu din løn.

Det vi ser, er at ovenstående satsen på sig selv bl.a. med-

Du kan få den musik, du har komponeret til library-forlag,

fører, at en skabers personlige drive og overlevelsesdrift

til reklamer, til computerspil, til film, til TV-udsendelser og

systematisk anvendes af hans modpart som et våben

serier, brugt – ofte uden betaling. Mang e siger ja for at

imod ophavsmanden selv.

lande jobbet (og få Koda’en) eller ja til at få en engangsbetaling, der dækker totalt frikøb af alle rettigheder, og gør

Vore modparter er tit store og stærke virksomhedskon-

man ingen af delene kan man bare skride. Filmproducen-

struktioner, helt uden iboende rimelighedshensyn eller

terne laver skuffeforlag, der sender en tredjedel af vores

bæredygtigheds-overvejelser. Deres konstante drift imod

rettighedsindkomster lige tilbage i producentens egen

maksimering af bundlinjen sker bl.a. ved løbende nedbrin-

lomme. Hvis du nægter, så får en anden jobbet.

gelse af alle slags udgifter, herunder også betalingerne

2

til os indholdsskabere og -leverandører. Og den mangel

Både hos statsstøttede og privat-drevne spillesteder er

på overordnet hensyn har de fleste (også mange af os

det helt normalt, at du ikke får en klink for at spille, men

gamle i gårde) stiltiende accepteret. Mange maser på for

Fortsættes på s. 33...

Gråbrødretorv 16 1154 København k T +45 3312 0085 F +45 3391 0285 dpa.org Redaktion Morten Bay (ansvarshavende) Morten@dpa.org

Grafisk produktion SMALL CPH Deadline for næste nummer: 1. August 2012 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Indlæg i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens eller bestyrelsen holdning. Runde dage, receptioner og ændringer varetages af Bjarne Lisby Tine Mynster varetager børnemusik-siderne

DPAs mail-adresser DPA Bjarne Lisby Janne Aagaard Ivan Pedersen Jacob Morild Jørgen Thorup Kristina Holgersen Lasse Lunderskov Niels Mosumgaard Søren Hyldgaard Steen Svanholm

dpa@dpa.org bjarne@dpa.org janne@dpa.org ivan@dpa.org jacob@dpa.org jorgen@dpa.org kristina@dpa.org lasse@dpa.org niels@dpa.org soren@dpa.org steen@dpa.org

3


interview

Interview

Tekst: Anders Houmøller Thomsen

”Country dyrker det hudløse og handler om helt nære ting. Den indgang præger vores musik,” lyder det fra Hush.

Fotos: Maiken Norup

Mellem Nørrebro

og Nashville

I syv magre år troede ingen på Hush. Så kom gennembruddet i 2005. Nu troede flere omvendt, at gruppen kunne gå på vandet. Otte år efter debuten har Hush etableret sig på et fornuftigt leje, og duoen har prøvet det meste. Ambitionerne lever stadig, og hvem ved – måske er Nashville moden til en stilfærdig revolution orkestreret af to jyder?

H

ush udgav senest et album med orkester-versioner

med DR UnderholdningsOrkestret. Resultatet er et album, der går stik

af nogle duoens bedste sange. Det førte næppe til

mod tidens strømninger: Professionelt arrangeret musik med et band,

mange løftede øjenbryn, for Hush har for længst taget flere skarpe drej væk fra den såvel lige som hyggelige

Tre ting du ikke vidste om Hush:

på Nørrebro – nærmere bestemt den skødesløst storby-smarte café Tjili

der faktisk kan spille og synge, og som bakkes op af folk, der i den

Dorthe spillede fodbold i alderen 8-20 år. Først i Jerslev Sterup

var udgangspunkt for Hush-musikerne.

grad kan deres kram.

Idrætsforening, senere i Hjørring og Århus. Hun begyndte som for-

”De mål, vi har nået, kunne vi nok også have lykkedes med, hvis vi

stopper, fordi hun var ”den højeste og den tykkeste”. I takt med at

havde haft f.eks. Randers som base. Men da vi flyttede i 2000, handlede

MINUTIØST MIKS

hvalpefedtet blev forbrændt, endte hun som midtbanespiller. Hun

det om at komme væk og føle suset udefra og få ny inspiration. Vi havde

Bandnavnet kunne dengang tages for pålydende. Arrangementerne

”Vi havde været der før,” konstaterer den ene halvdel af duoen,

var ikke landsholds-materiale, men fik venskabspokalen to gange

svært ved at lure branchens mekanismer fra Jylland,” siger Michael

gik helt ind til benet og lytterne sank ind i et tys-tys-univers med intens

Michael Hartmann: ”Vi spillede i 2011 en række koncerter med

og overvejer nu at sparke til bolden igen i Nørrebro U

Hartmann.

følsom inderlighed. Debuten, ”A Lifetime” (2004), solgte over 40.000

Randers Kammerorkester. Men med UnderholdningsOrkestret var der

eksemplarer i hjemlandet og knap 20.000 uden for landets grænser.

den store forskel, at vi kunne hyre vores gamle samarbejdspartner

Michael er uddannet klejnsmed og arbejdede i fire år på fabrik-

Havde I mon spillet country, hvis I var vokset op på Nørrebro?

Ole Hansen til at lave nye arrangementer. Vi endte med 98 spor, der

ken Scandia i Randers. Han sparede op, så han kunne komme på

Michael: ”Vi kaldte jo ikke selv musikken for country, da vi begyndte. Det

Danmark. Havde man et år forinden påstået, at det kunne være til-

skulle mikses, og efter sådan en omgang er vi fristet til igen at søge

guitarskole i Hollywood i 1991.

gjorde andre. For os var det singer/songwriter med basis i den klassiske

fældet, ville snedige branche-ræve have rystet på hovedet og måske

mod kernen i vores udtryk. Lige nu ved vi dog ikke, hvor musikken

ladet en nedladende bemærkning falde om en hulkende trucker-

bevæger sig hen. Vi skriver bare sange og håber, at de fører os til et

Dorthe voksede op på en gård, og hun er på mange måder knap

Dorthe: ”Det har betydet noget, at vi kom lidt ude fra landet. Vi var ikke så

hitparade i Jodle Birge-land.

nyt sted,” siger Michael Hartmann.

så pylret og sentimentalt et gemyt som Michael. Hun er nogenlun-

formet af genrer og hvad der var moderne. Vi har aldrig været kalkulerede,

de afslappet før en koncert, mens Michael næsten altid er et stor-

men bare prøvet at skrive sange, som passede godt til min stemme. Da den har vibrato og er fremtrædende i musikken, blev det en slags country.

landevej, der strakte sig imødekommende foran jyderne, da de brød igennem i 2005.

Hush gjorde country-farvet musik til en vare, man kunne sælge i

Men Hush blev ikke på prærie-sporet. Gruppen drejede både mod

4

Pop. Vi er langt fra både Randers og den nordjyske landsby Sterup, der

Sangerinden Dorthe Gerlach er den anden halvdel af duoen, og

melodi.”

en mainstream-poppet klang, og de tog f.eks. til et analogt studie i en

hun og Michael danner også par i privaten. Musikken førte dem til

rygende nervevrag, der er plaget af kvalme en halv time før det går

skånsk flække og indspillede et album med nogenlunde uredigeret

hovedstaden for 12 år siden, hvor de mente, de kunne komme tættere

løs. Især hvis han ikke har fuldstændig tjek på lys og lyd. Nerverne

Vi har haft en god indbyrdes forståelse, for vi delte fra begyndelsen musi-

live-lyd. Senest tog de med kyshånd mod en P4-invitation om at spille

på branchens nervecenter. Ord & Toner møder dem nær deres lejlighed

forsvinder, når han går på scenen og spiller første nummer.

kalske referencer. Alt fra Fleetwood Mac til Meat Loaf.”

› 5


interview

Interview

Dorthe Gerlach og Michael Hartmann måtte slide i urimeligt mange år, før de fik en pladekontrakt.

VILD HIT-JAGT

INGEN KLAGESANG

Alle står klar med gode råd – også uønskede: hvad har I fået

Dorthe: ”Selskab og manager arbejdede støt bag os, så der var

at vide, at I skulle gøre i årenes løb?

mange promo-forpligtelser. Sådan noget som at spille showcase lige

Michael: ”I begyndelsen var mantraet ”singlen”. Selskaberne kunne ikke

efter en koncert og derefter spise med nøglepersoner. Og så var det

bruge os til noget, hvis vi ikke havde det ene nummer, der kunne sikre

op kl. 4 om natten for at nå flyveren. I 2005 spillede vi 112 jobs rundt

os radio-spilletid. Vi prøvede i månedsvis at skrive dén pop-single, og

om i verden. Vi havde ind imellem ondt af os selv, men vi var også

vi opgav til sidst. Men vi endte med 20-40 rigtig gode sange med pop-

meget taknemmelige. Det stod klart, at der var en masse folk, der

pede elementer. Det vigtigste, vi lærte, var dog ikke at lytte til ”gode” råd.

arbejdede hårdt for os, og at der var et publikum, som gerne ville høre

Det bedste for os er at komme væk og lave vores egne ting og sørge for,

os. Vi kendte jo også klagesangen fra kolleger om, hvordan selskaber

at de ikke er spekulative. Det er let at blive viklet ind i forestillinger om,

omvendt ikke gør noget for at promovere musikken, når den er udkom-

hvad der er hipt og kommercielt, men så snart vi kommer lidt på afstand,

met. Så vi vidste, vi måtte sørge for at være der 100 procent, når

er det helt andre ting, der er vigtige: at være et musikalsk menneske

lejligheden bød sig.”

med noget på hjerte.”

Var det lidt skuffende, at lavinen ikke rullede mere i udlandet Når I er blevet klassificeret som country er det vel på grund af tekst-

– f.eks. i USA?

universet, som falder i tråd med følgende Brad Paisley-citat: ”You’re

Michael: ”Nej, vi er glade for, at vi kan leve af musikken og at vi kan

not supposed to say the word “cancer” in a song/And tellin’ folks

gøre det på egne præmisser. Men der er stadig ambitioner. Vi har aldrig

Jesus is the answer can rub them wrong/It ain’t hip to sing about

udgivet noget i USA. Vi har været der mange gange, især i Nashville,

tractors, trucks, little towns, and mama, yeah that might be true/But

og vi har mange gode venner og kontakter. Bl.a. dygtige sangskrivere.

this is country music and we do.”

Vi overvejer at give det et seriøst skud, og så skal vi være der på fuld

Shhh... Vi lytter! En øde ø. En duo. Fem album:

tid i en periode, hvis vi skal have en chance. Men det er også muligt,

spare op til næste Ryan Adams-koncert. Det er ærgerligt, at det kommer

Jackson Browne: ”Late for the Sky” (1974)

i Agger i Thy. Jeg tror dog ikke, vi bliver lykkeligere mennesker af at få

til at handle om, hvad der er cool – og ikke om sangenes kvalitet. Den

The Band: ”Music from Big Pink” (1968)

en nummer 1 i USA. For os er succeskriteriet at være glade for det, vi

spændetrøje vil vi nødig fanges i.”

Fleetwood Mac: ”Rumours” (1977)

laver, og møde en masse sjove og inspirerende mennesker. Der skal

Dorthe: ”Citatet har fat i countryens kerne, for genren dyrker det hud-

Otis Redding: ”Otis Blue: Otis Redding Sings Soul” (1965)

løse og handler om nære ting. Den indgang præger vores musik.”

Eurythmics: ”Revenge” (1986)

Michael: ”Paisley skriver fantastiske tekster og er dejlig på egne præmisser. Jeg var i Forum og høre ham, og der var masser af cowboyhatte og ikke en storby-hipster i miles omkreds. De var nok i fuld gang med at

for i den periode, hvor vi skriver sange, kan vi principielt være hvor som helst, bare vi kan få det til at gå op økonomisk. Sidst foregik det f.eks.

Hush drømmer om et USA-gennembrud: ”Nashville har brug for nyt blod og for at der bliver blødt op for konservatismen.”

I var ikke par, da I begyndte med Hush?

forklaringen på, at vi med årene har fået et stort og trofast live-publikum. Vi kommer ikke igen og igen med de samme sange, arrangementer og vittigheder. Vi kan f.eks. nu trække mange hundrede mennesker i Thisted

Michael: ”Nej, Dorthe skulle lige ud af skolen...” (smiler)

Dorthe: ”Vi er ikke længere bitre over det, for erfaringen har vist os,

Set udefra er det endnu en dansk branche-historie om guld,

og Esbjerg, og det kunne vi ikke for seks år siden. Det tager tid at vinde

Dorthe: ”Det blev vi først efter, vi havde spillet sammen i Hush i tre år.

at timingen bare ikke var den rette. Men vi var maks frustrerede på et

der ligger i årevis uden at blive samlet op?

den respekt, så folk vender tilbage – og måske tager naboen med til

Jeg var 17 år og gik i gymnasiet, da vi begyndte at spille sammen.”

tidspunkt og havde lyst til at råbe: ”Luk os nu ind!” Der gik faktisk syv år

Michael: ”Der kom i hvert fald meget hurtigt skred i tingene. Debuten

næste koncert.”

fra vi begyndte at spille sammen til vi fik udgivet debutalbummet – og vi

solgte over 40.000 eksemplarer i Danmark, og vi fik en forlagskontrakt

Kunne I fungere som duo, hvis I ikke var par?

følte os virkelig klar tre år før, vi fik hul igennem.”

med BMG i London. Vi turnerede bl.a. i England, Tyskland, Italien, Norge

HELL OF A SONG

Dorthe: ”Det tror jeg egentlig godt. Hush fungerede jo, før vi blev kære-

Michael: ”Vi gik til mange møder med de danske selskaber, men vi blev

og Sverige. Vi fik en Border Breaker-pris og var så heldige, at sangen

Har I en chance i USA?

ster og senere gift. The Raveonettes har også vist, at det kan lade sig

ikke taget alvorligt. Det var som at være på et sidespor, og vi blev ved

”Lovestruck” blev brugt i en international reklame for VW.”

Michael: ”Vi har samme chance som alle andre. Nashville har brug for nyt

gøre, uden at man er kærester.”

med at løbe panden mod muren. Til sidst valgte vi at tage til udlandet for

Michael: ”Men det kan godt være, at to hotelværelser havde væltet

at få ny inspiration og for ikke at blive nedbrændte af den dårlige karma.

Gav det en årsløn?

med sand til Sahara. Vi skal dyrke vores egen personlighed og tilgang til

budgettet på et tidspunkt!”

Vi mødte Jonathan Morley på en klub i England, og han blev vores ma-

Michael: ”Noget i den retning. Der var også et tysk Popstars-navn, der

musikken – og ikke prøve at overgå dem i det, de er gode til.”

nager. Endelig var der en, der kunne se vinklen og mulighederne i musik-

indspillede sangen. Det var en pitcher, som oprindelig havde arbejdet

Dorthe: ”Det går ikke at skrive om farmor i Louisiana, når vi ikke har en.

Kan det være svært at adskille det professionelle og det private?

ken. Han foreslog, at vi tog til Nashville i 2003, og der mødte vi mange

med den. Ellers er den slags rent held – og måske en sidegevinst vi

Det, vi kan, er at skrive uden så mange forbehold og selvcensur, og det

Michael: ”Hvis vi tager på en rigtig ferie, lader vi måske guitaren blive

professionelle musikere, sangskrivere og selskabsfolk, og vi mærkede

høstede af vores store arbejdsindsats med at skabe et netværk.”

tror jeg, sangskriverne i Nashville synes er et fedt supplement til deres

hjemme og har fokus på at være mere ægtepar end kolleger.”

en helt anden imødekommenhed over for vores musik.”

Dorthe: ”Da det endelig lykkedes, var der ikke meget tid til at nyde det.

virke. Vi diskuterede engang med amerikanske kolleger, om man kan

Vi havde konstant travlt og fokus på planlægning med, hvor vi skulle

synge ”I live in a shithole”. Det mente de ikke. Så ville sangen ikke have

Dorthe: ”Jeg tror, vi har accepteret, at erhverv og privatliv flyder sam-

6

ske noget nyt – både for vores og publikums skyld. Jeg tror også, det er

blod og for at der bliver blødt op for konservatismen. Vi skal ikke komme

men. Til gengæld har vi også meget fritid sammen, så det er til at leve

Gik de danske selskaber i baglås, når de hørte ordet ”country”?

være næste dag. Det var en stressende tid med for lidt søvn og en del

nogen chance for at blive spillet i radio eller for at blive solgt.”

med. Det giver os helt klart en fordel, at vi kan tage sammen på ture til

Dorthe: ”Det var ikke et plusord på det tidspunkt. Det er blevet bedre

sygdom, fordi kroppen ikke kunne følge med. Vi skulle lære at få turné-

Michael: ”Vi skrev sangen ”Life is Hell” med en amerikansk sangskriver.

USA, hvor målet med rejsen måske ikke er helt klart defineret.”

siden.”

livet til at fungere og være musikere på fuldtid uden at gå ned.”

Han sagde: ”This song is never gonna work in this town”. Jeg fortalte, at

Michael: ”Det lykkedes os til sidst at få en aftale med danske Universal.

Michael: ”Vi blev kastet direkte ud i det og stod næsten omgående på

folk i Norden elsker dystre sange og spurgte, om jeg måtte tage den med

UDE I KULDEN

Vi var meget overraskede. Vi havde drukket kaffe hos dem, og vi fik så et

Bøgescenen i Skanderborg. Der gik det op for os, at nu var det os, der

hjem? Det var han helt med på. I amerikansk sangskrivning må man godt

Er der stadig rest af bitterhed fra de hårde år, hvor I knoklede for

tilbud via sms, da vi var i USA. Vi havde stort set hele albummet klart, og

skulle holde gang i den store folkefest den næste times tid. Vi lærte, at

synde – men man skal huske at angre. Ellers går den ikke hos det brede

gennembruddet og levede på en sten – mens selskaberne vendte

det var hjemmelavet i vores lille lejlighed med instrumenter, der var uvante

vi selv skulle tage ansvar for en masse ting.”

publikum,” smiler Michael. ”Life is Hell” kan bl.a. høres på Hush-duoens

det døve øre til?

i dansk musik på det tidspunkt: Violin, mandolin, pedal steel og banjo.”

nye orkestrerede live-album ”Live i Koncertsalen”. Det er h..... godt! ★

7


Feature

Feature

Tema-tekst: Anders Houmøller Thomsen Fotos: Uggi Kaldan, Carsten Snejbjerg, pressefoto, m.m.

Hjertet på bloggen Musikblogs pibler forårsfrodigt frem. Gavner de musikken? Og hvordan kan du eventuelt drage nytte af de nye medier? Ord & Toner sætter fokus på musikblogs.

nesker, som musikerne ikke selv er i stand til at nå. Vi har en stor plat-

du i aldersgruppen 12-30 år, og der har blogosfæren en kæmpe værdi

form, og vi har de rigtige læsere. Vi ved, at der er bookere, selskaber,

som eksponeringsværktøj.”

radioværter og festivalfolk, som følger vores side, så det er en god eksponering for upcoming-musikere,” siger Mia Storm fra Wonders-

Bloggerens livret

MakeJoy, som månedligt har 5000-6000 besøgende.

Søren Lund Korsgaard fra Musikmigblidt.dk peger også på, at mange

”Man kan læse om etablerede navne i f.eks. Soundvenue og Gaffa.

danskere er bloggere uden at være sig det bevidst. ”Der er en

Vores formål er at præsentere læserne for musik, de ikke støder på

stigende tendens til at folk deler musik via f.eks. Facebook og Spotify.

i dagligdagen, og derfor er ukendt musik vores førsteprioritet. Blog-

Forskellen er, at nogle musikblogs forsøger at højne kvaliteten af

miljøet bliver ofte beskrevet som en græsrodsbevægelse, men det

indhold med relevante links, en høj grad af research, en personlig

bør ikke forhindre, at vi kan vokse som medier. Hvis vi skulle bliver

holdning kommunikeret i et gennemarbejdet sprog, hvor musikken

kendt af den brede befolkning og få 50.000 faste læsere om dagen,

sættes i forhold til en kontekst,” siger Søren Lund Korsgaard.

ville vi stadig koncentrere os om undergrundsmusik,” siger Mia Storm.

Hvordan får man så som musiker omtale på de tre nævnte sites? Søren Lund Korsgaard: ”Typisk virker det bedst, hvis jeg kan se, at

Nordisk Tone

mailen/brevet er personlig henvendt til mig – og ikke bare en copy/

Bloggen Allscandinavian.com har en anden indgang.

paste-mail. Jeg åbner stort set alle mails. Det vigtigste er, at de inde-

Her er emneområdet musik fra Norden, og både

holder et link til et nummer – gerne på SoundCloud eller Bandcamp

etablerede og dugfriske navne kan få omtale.

– eller eventuelt til en zipfil, hvis det er et album. Jeg skimmer højest

Bloggen er på engelsk, og målgruppen er primært

biografien, før jeg lytter, og vender kun tilbage, hvis jeg jeg kan lide,

musiklyttere uden for Norden. Hver måned besøges

hvad jeg hører. Ofte lytter jeg lidt mere dedikeret, hvis man sender mig

siden af op mod 7500 læsere, men bloggen giver

en CD og biografi. Jeg føler, jeg skylder at lytte mere koncentreret, når

Peter Krogholm fra foreløbig ingen penge til de to bagmænd, som bl.a. den populære blog tæller journalist Peter Krogholm. Allscandinavian.com ”Drivkraften er filantropi og passion. Jeg har

Da bloggen WondersMakeJoy blev mødt af et Koda-krav, satte det gang i en heftig debat.

Ildsjæle med skrivekløe

D

e danske musikblogs laves af entusiaster, der især kaster deres

rettede søgelyset mod dem. Bloggen WondersMakeJoy har f.eks. hjul-

kærlighed på unge, fremadstormende navne.

pet med at skubbe et navn som Asbjørn frem i spotlightet. Kærestepar-

Det kan være svært at få omtale – eller få sin musik spillet – hvis man

ret bag bloggen tjener ifølge dem selv ingen penge på det, og de bruger

er ukendt navn i en tid, hvor radiostationer og medier ugentligt mod-

masser af tid på at opdatere. Hvorfor gør de det?

tager høje stakke af nyudkomne album. Her prioriteres der benhårdt,

Mia Storm: ”De bedste henvendelser er dem, musikerne har brugt tid på. Så er det lige meget om det er via Facebook, mail eller almindelig

primært arbejdet med musik, siden jeg blev journalist i 2004 og vil

post. Vi bruger lang tid på at skrive et indlæg, og derfor er det lidt

nok altid arbejde med det i et eller andet omfang. Da jeg startede

træls – sagt på godt jysk – når man kun får tilsendt en standard pres-

bloggen i 2008 var ambitionen – eller drømmen – i et anfald af

semeddelelse. Dem kommer man ikke langt med. Hvis man derimod

hyper-optimisme at bygge et site op, som jeg kunne leve af. Det er

sender en personlig hilsen, hvor man fortæller lidt om sig selv og den

det for så vidt stadig, men det er næppe realistisk, så det bliver nok

musik, man laver, vedhæfter et pressebillede, som vi kan lægge ud,

bevaret på entusiast-niveau,” siger Peter Krogholm og giver et bud

linker til et sted, hvor vi kan høre musikken, samt fortæller, hvis vi må

på hvilken betydning blogs har: ”De giver flere bands flere muligheder

lægge et bestemt nummer til stream eller download, så er det hele

for eksponering, og musikken når via blogs i højere grad målgruppen.

linet op for os.”

Jeg har længe undret mig over, at musikbranchen som et hele – og her

Peter Krogholm: ”For at få omtale på Allscandinavian, skal man lave

generaliserer jeg groft, for der er ved at ske noget – stadig betragter

noget musik, vi kan li’. Vi har ikke negative anmeldelser på bloggen,

omtale i for eksempel Politiken eller Jyllands-Posten som nærmest alt-

for tiden er begrænset, og der er så rigeligt godt at skrive om. Det,

afgørende. Og i hvert fald som betragteligt mere værdifuldt end omtale

vi ikke kan lide, forbigår vi i tavshed. Rent praktisk er musik i både

på 2-10 blogs. Flertallet af hardcore-musikfans og -forbrugere finder

digitale og fysiske eksemplarer velkomne, men da vi er halvgamle,

Fredelig udgang på skinger debat

K

oda kom under heftig beskydning fra de danske musikbloggere

om musik, og brug af musik skal udgøre et supplement hertil”. Og at

sidste år. Sagen begyndte med at folkene bag sitet Wonders-

man skal ”indhente samtykke til gratis brug af musik” på bloggen ”fra

MakeJoy blev mødt af et krav fra Koda om at betale for brug af musik i

de komponister/sangskrivere, der har skrevet den pågældende musik.”

henhold til tarifferne. Men WondersMakeJoy-skribenterne slog på, at de

og hvis debutanter opnår taletid, spilletid eller anmeldelse, er det på

Musikkens Mirakel

laver deres hjemmeside con amore og bruger egne midler på at skrive

grund af en kombination af en god historie, hype og fængende sange.

”Det handler først og fremmest om glæden ved musik: at sætte

engageret om ny dansk musik. De havde sørget for at indhente tilladel-

Men netop grønne navne kan nyde godt af internettets alternative

et nummer på og mærke den følelse man kan få i maven, når et

ser fra kunstnere, managements eller pladeselskaber, og de fandt frem

Ord & Toner spurgte Kodas direktør, Anders Lassen, nærmere til sagen:

medier, der skyder frodigt frem i disse år. Musikblogs laves primært af

nummer virkelig rammer dig. Men det gælder også glæden ved at

til, at de umuligt kunne betale Kodas tariffer.

Opgav Koda reelt at få betaling fra de ikke-kommercielle musik-

unge ildsjæle, der elsker at finde frem til det nyeste nye før kollegie-

give en hjælpende hånd til de upcoming-musikere, som har knoklet i

Da blogger-vreden bredte sig, arrangerede Koda et dialogmøde og

blogs, fordi det blev for dyrt at administrere og kontrollere, hvor

naboen. Eller før læserne, som ofte bruger både musikblogs og

øvelokalerne, men som ikke har fået deres velfortjente break endnu,”

præsenterede forslag til særlige tariffer for ikke-kommercielle musik-

mange download/streams en given musikblog har om måneden?

streamingtjenester som en slags alternativ radio, hvor de opdager

siger Mia Storm fra WondersMakeJoy. Hun mener, at blogs er blevet

blogs. Utilfredsheden forsvandt ikke, og til sidst valgte Koda en ordning,

”Nej, men det spiller naturligvis ind. Det primære formål var at sikre,

spændende musik. Det har i de senere år gavnet danske navne som

en uundværlig del af musikbranchens fødekæde.

hvor ikke-kommercielle musikblogs kan bruge musik uden at skulle

at vi ikke graver en grøft mellem os og de af vores medlemmer, der

betale, hvis de overholder en række krav. Bl.a. at bloggerne ”skal skrive

trives med det nye ”økosystem” i musikbranchen. Dertil kommer na-

Ulige numre, Kellermensch og Kirsten & Marie. De har fået jungletrommerne til at tærske løs i cyberspace, før de etablerede medier for alvor

8

afsenderen har besværet sig med at sende noget fysisk.”

”Det er svært at få sin musik gennem nåleøjet. Bloggere kan hjælpe med at give omtale, skabe noget røre og nå ud til nogle men-

9


Feature

Feature

Direktør Anders Lassen, Koda: ”Blogs er modefænomener. Om de også er langtidsholdbare, ved vi ikke endnu.”

Hop på blog-vognen

turligvis, at vi heller ikke ønsker at bruge uforholds-

Den nye aftale gælder ”ikke-kommercielle blogs”. Men hvilke

mæssigt mange penge på at indkræve for et lille

Koda-takster skal man betale for at tilbyde stream/download, hvis

område – blot for princippets skyld.”

man som musikblogs vokser sig stor og begynder at få indtægter

INDLAND

UDLAND

fra f.eks. banner-annoncer?

• Lytter.dk: Omtaler ”nye,

• Welistenforyou.blogspot.

Da Koda sidste år stod i skudlinjen fra bloggerne,

”Der har vi et helt fint pris-system, som bloggerne kan få ved at hen-

spændende upcoming-

svarede du igen med at kalde dem ”usolidariske”,

vende sig til os. Men priserne starter ved få hundrede kroner om må-

kunstnere”.

og slog på, at ”Koda repræsenterer tværtimod

neden og går så op afhængig af indtægten. Vi ønsker ikke at kvæle

den svage part i denne sag: kunstneren, der gerne

noget med urimelige priser, men vi vil til gengæld have den retfærdige

Fokus på ”upcoming

vil kunne leve af sin musik, og som kæmper for

andel af de indtægter, der er skabt på ryggen af vores medlemmers

dansk musik”.

at overleve.” Mener du stadig at bloggerne er

produkt,” siger Anders Lassen.

• Wondersmakejoy.dk:

• Musikmigblidt.dk:

”usolidariske”?

Bl.a om musik, der har

”Dengang var debatten lidt skinger fra begge sider. Derfor reagerede

Barsk sag

jeg som jeg gjorde. Heldigvis har samtale fremmet forståelsen. På

Mia Storm fra WondersMakeJoy er enig i, at debat-tonen undervejs i

begge sider, håber jeg.”

forløbet blev for skinger: ”Der er ingen tvivl om, at hele Koda-sagen

regnsky: ”Elektronisk og

har trukket tænder ud – både hos bloggerne og Koda. Der er blevet

alternativ musik”.

”et melankolsk udtryk”. • Blog-land.dk/category/

Tror du, at nogle af de danske blogs har format til at modnes og

sagt og skrevet nogle ting, som ikke hører hjemme i en sådan debat.

blive meget besøgte online-kulturmedier i stil med f.eks. internatio-

Men jeg er overbevist om, at begge parter har lært noget af forløbet.

com: ”Internationalt såvel

nale PopMatters og Popjustice – eller er det mere flygtige medier?

Vi er glade for, at Koda ombestemte sig, og at de har lyttet til os i

som nationalt”.

”Vi får at se. Blogs er modefænomener. Om de også er langtidshold-

stedet for stædigt at holde fast i deres betalingskrav. Vi er meget

bare, ved vi ikke endnu. Det kommer både an på kvaliteten og på

tilfredse med den nye blogaftale. Den sætter en stopper for de blogs,

brugenes adfærd.”

som hæmningsløst uploader musik bare for at uploade og giver plads

• Borneblogger.blogspot.

• Allscandinavian.com: Om nordisk musik. • Jazznyt.blogspot.com:

til de folk, som gerne vil musikken, og som bruger mange kræfter på

Koda var tidligt imødekommende overfor bloggernes ønske om at

Dansk og international jazz.

at levere et godt, journalistisk input.”

• Hiphopanmeldelser.blogs-

I er med til at arrangere koncerter, og I sælger t-shirts: er

• Capac.dk/wordpress: Blan-

finde en fornuftig løsning: Er det et eksempel på Kodas nye kurs, hvor I vil se mere overordnet på, hvad der gavner musikbranchen –

pot.com: Blog om hiphop.

musikblog. • Pigeonsandplanes.com: Fra hiphop over indie til pop. • Gorillavsbear.net: Kaldt ”indflydelsesrig” af Newsweek. • Musik.germanblogs.de: Bredt favnende tysk blog, bl.a. om dansk musik. • Hellyeahscandinavianmusic. tumblr.com: Skandinavisk musik på tværs af genrer. • Perezhilton.com: Populær sladder-blog, der jævnligt anbefaler dansk musik. • The-fly.co.uk/blogs: Musikmedie med blogs, hvor danske navne gør sig gældende. • Goodbecausedanish.blogs-

frem for kortsigtet fokus på at indkræve penge med alle midler?

WondersMakeJoy en ”ikke-kommerciel musikblog”?

dede emner med ”hang

pot.com: Hype af dansk

”Helt sikkert. Vi er kun en succes på langt sigt, hvis vi kan retfærdiggøre

”Ja, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at WondersMakeJoy

til nostalgi og musik”.

musik – også i polsk udgave!

det, vi laver. Vi har gennem flere år arbejdet med begrebet ”musikkens

er en underskudsforretning. Vi arrangerer koncerter og sælger

værdi”. Vores kunder skal føle sig som kunder. De skal føle, at de hos

t-shirts, men det gør vi uden indtjening. Begge dele sker gennem

os køber en vare, der giver dem en værdi. De skal vide, hvorfor de

vores projekt ”Mer’ Støj!”, som vi har oprettet som frivillig forening.

betaler, og hvor pengene går hen. Ingen overholder en lov, blot fordi det

Et eventuelt overskud går til en lukket foreningskasse, som kun bliver

er en lov. Vi overholder færdselsloven, fordi det giver mening for os. På

brugt på fremtidige arrangementer og aldrig ender i vores lommer.

samme måde skal vi forsøge at få det til at give mening for musikbru-

Vi har været i kontakt med Koda og spurgt til vores muligheder for

gerne at betale. Det er den eneste langsigtede måde vi kan forsvare

at promovere ”Mer’ Støj!”, hvilket de har givet os tilladelse til,” siger

ophavsretten på.”

Mia Storm.

Stor gavn af musikblogs

M

• Torbenbille.dk: Om ny og meget gammel musik.

• Blogotheque.net: Fransk blog. Har skrevet om flere danske navne. • Vitaminic.it: Italiensk blog med dansk vitaminindsprøjtning.

Der er endeløse muligheder for at få omtale på alverdens blogs: Her en italiensk blog med forkærlighed for dansk kultur.

Der er ingen tvivl om, at hele Koda-sagen har trukket tænder ud – både hos bloggerne og Koda. Der er blevet sagt og skrevet nogle ting, som ikke hører hjemme i en sådan debat. Men jeg er overbevist om, at begge parter har lært noget af forløbet.

ount Rushmore Safari har rettet markedsførings-sigtet mod

verbale rygklap. ”I England kom der et blogindlæg på amazingtunes.

de kan bruge til streaming og fri download, for at give dem en form

musikblogs og skudt promo-papegøjen.

com, hvilket betød, at deres DAB-radio amazingradio har spillet os

for eksklusivitet. Vi sendte udgivelsen fysisk til blogs, som ikke læg-

Nysgerrige net-surfere i bl.a. England og Tyskland har fundet frem

løbende. Det har også betydet, at et af vores numre er kommet på

ger ting ud til download, men som anmelder og er flinke til at linke til

til det danske band Mount Rushmore Safari via blogs og andre online-

en compilation-CD, der røg ud i 200 butikker i Storbritannien. Num-

tjenester, hvor man kan købe eller streame musikken legalt. Jeg tror,

medier, og gruppens medlemmer er særdeles opmærksomme på de

meret kan også downloades gratis på Reverbnation.com. I Tyskland

at man langt hen ad vejen selv kan være med til at styre processen

mange nye muligheder for omtale.

har vi bl.a. fået omtale og anmeldelse på NordicSpotlight, og vi fik

på den måde, selvom man bare er en lille fisk uden et større label i

”Vi er midt i en tid, hvor internettet spiller en større og større rolle,

vores musikvideo lanceret som ugens nyhed på PutPat.tv, som er

ryggen,” siger Andreas Sorgenfrei. Han er DPA-medlem og sender en

og som kunstnere har vi selv mulighed for at gøre meget promotion-

et blog-lignende fænomen med fokus på musikvideoer. Det site har

tak til foreningen for økonomisk støtte til at sætte fut under karrieren.

arbejde. Her er bloggerne væsentlige. Herhjemme er der efterhånden

omkring en million brugere,” fortæller Andreas Sorgenfrei, som ikke er

”Musikblogs er nyttige, men skal der for alvor gang i karrieren, så kom-

rigtig mange blogs, der giver omtale til uafhængige kunstnere. Det

så bekymret over, at gruppen ikke får nogen indtægter, når musikken

mer vi nok stadig ikke udenom promotere og pladeselskaber. Netop

gælder både WondersMakeJoy og Lytter.dk og et musik-site som

afspilles på f.eks. blogs.

Undertoner,” siger Andreas Sorgenfrei fra Mount Rushmore Safari.

10

com: Meget alsidig

Gruppen har udgivet en ep, og musikken er blevet bakket op af

Tak til blogs og DPA

danske bloggere, men også udenlandske musikentusiaster har givet

”Flere af de blogs, jeg har kontaktet, har jeg fodret med b-sider, som

derfor er jeg ekstra glad for, at DPA har været så fantastiske og ydet Danske Mount Rushmore Safari er kommet i kredsløb i blogosfæren.

støtte til promovering af vores kommende album. Vi har fået 22.000 kr., som er øremærket til en promotion-pakke enten herhjemme eller i Tyskland,” siger Mount Rushmore Safari-musikeren. ★

11


Spil dansk dangen

Lis Sørensen gav koncert på Viften i Rødovre i forbindelse med Spil Dansk Dagen 2011.

spil dansk dagen Tekst: Bjarne Lisby Foto: PR-Foto/Johan Rosenmunthe

Spil Dansk Dagen sprænger alle rammer i 2012 Det er Spil Dansk Dag den 25. oktober – sidste torsdag i oktober. Ansøgningsfrist for medlemsarrangerede koncerter er 1. juli.

D

et er ikke spor for tidligt at tænke på Spil Dansk Dagen.

i år på at opnå partnerskab med hele 30 kommuner. Sidste år var

Vort øgede engagement i kommunepakken og det

tallet 22. Det kommunale samarbejde er en stor fordel for DPAs med-

kommunale samarbejde gør det i år nødvendigt at

lemmer. De lokale kulturforvaltningers samarbejde med musikskoler,

lægge en ansøgningsfrist for vore medlemmers egne

biblioteker, lokalforeninger og koncertsteder er os en stor hjælp.

koncertinitiativer. Sidste dato for støtteansøgninger bliver den 1. juli. Det er jo ikke nødvendigvis en ulempe at være i god tid med at opfinde nye, spændende spillesteder, træffe aftaler med arrangører, booke lokaler og musikalske legekammerater. DPA yder som sædvanlig en tarifstøtte til medlemmernes delta-

Ikke mindst adgangen til den lokale presse giver en væsentlig større gennemslagskraft, når det er kommunen selv, der er medarrangør af koncerterne. DPA har tidligere tilbudt kommunerne pensionistkoncerter eller børneunderholdning. I år udvider vi tilbuddet med rytmiske koncerter,

gelse, under forudsætning af, at spillestederne går aktivt ind i projek-

således at hver af de 30 kommuner får hele tre koncertmuligheder

tet – som minimum med annoncering og (naturligvis) Koda betaling.

at vælge imellem. Vi ved selvfølgelig ikke på forhånd, hvilken type

Kun fantasien sætter grænser for, hvor og hvordan du kan få din

koncert den enkelte kommune vælger, men har sat en kommunal frist

musik opført og nå et nyt publikum. Vi har stolte traditioner for de sæ-

for tilmelding til den 15. juni.

reste og mest utraditionelle opførelsessteder. På www.spildansk.dk er der en stribe af inspirationskilder og kreative forslag.

Internt er det Jan Irhøj, der tager sig af børneunderholdningen, Jørgen Thorup af de rytmiske koncerter, og Bjarne Lisby, der står for ældreunderholdningen. Det bliver spændende at se, hvor mange

Optaktskoncerter Med forventeligt mere end 1200 musikarrangementer på selve Spil

12

kommuner, der vil lege med, og hvilket koncerttilbud, de vælger. Herudover vil vi arrangere enkelte workshops, hvor en sangskriver

Dansk Dagen, er der naturligvis en kedelig mulighed for, at dit arran-

tager ud og underviser en skoleklasse. Dette tiltag forestås af Jan

gement måske drukner i udbuddet af musikalske oplevelser. Derfor

Irhøj. Foruden koncert-tilbuddene fra DPA, yder selve Spil Dansk

giver vi også i år mulighed for at arrangere optaktskoncerter. Vor vision

Dagen kr 10.000 i støtte til anden koncertvirksomhed, workshops,

er jo at gøre Spil Dansk Dagen til en hel Spil Dansk Uge, så koncertar-

markedsførings- og pressesupport og meget andet. F.eks. også en

rangementer i dagene op til selve Spil Dansk Dagen er en supplerende

stor konference for de deltagende kommuner, samt kåring af Årets

mulighed. Gå ind på www.dpa.org og udfyld ansøgningen.

Spil Dansk Kommune.

Kommunepakken

DPAs Spil Dansk-CD

Spil Dansk Dagen giver sammenhængskraft i kommunens musikliv,

Der bliver også i år sammensat to CD’er med henholdsvis rytmisk

og samarbejdet med landets kommuner er støt stigende. Der satses

og danskpop-musik udformet som en færdig radioudsendelse med ›

13


Spil dansk dagen

Fagligt

DPA Producer Camp

Sæt kryds i kalenderen

forbindende speak. Igen med en præsentation af medlemmerne og

Spil Dansk i udlandet

deres musik. CD’erne søges tilpasset de lokale radiostationers musik-

Der er jo ingen grund til kun at spille dansk indenfor landets grænser, så i

profil, og repertoire sammensættes efter disse.

år prøver Spil Dansk Dagen et mere målrettet fremstød for dansk musik i udlandet.

Konkurrencerne Der bliver ingen sangskriverkonkurrence i år. Hverken voksen- eller

kirker, der jo er repræsenteret på flere kontinenter. Dérboende danske

børnesang. Det har vist sig for vanskeligt at få vindersangene indpas-

musikere vil få mulighed for et musikalsk fremstød med vort hjemlands

set i den halve times direkte radiokoncert, som DR forestår på Spil

måske knap så vemodige toner af egen tilvirkning. Vi arbejder ligeledes

Dansk Dagen.

på en større koncertbegivenhed på den danske ambassade i Berlin.

Skolekonkurrencen fortsætter, og hver skole, der tilmelder sig den

Generelt

landsdækkende fællessang i koncertkalenderen deltager i lodtræknin-

Alle arrangementer bliver indtastet på Kultunaut. Man vil således kunne

gen om to livekoncerter med populære kunstnere. Sidste år gav Tue

se hvilke koncerttilbud, der er i ens nærområde både på og op til Spil

West og Dicte således koncerter på Lynge Skole og Pedersborg Skole.

Dansk Dagen. Der vil også i år komme et Spildansk tillæg i en landsdæk-

Årets kunstnere er endnu ikke udpeget.

kende avis. Foruden Koda er DPA den største aktør på Spil Dansk Dagen. ★

Også Kirkekonkurrencen fortsætter blandt alle de kirker, der tilmelder et koncertarrangement. Der er heller ikke her endnu udpeget kunstnerne, men sidste år fik Hampen Kirke og Ringe Kirke besøg af Basix og Hymns from Nineveh. Ildsjælsprisen gives til en person, som har dedikeret sig selv til den danske musik og det danske musikliv i forbindelse med Spil Dansk

Spil Dansk Dagen skal samle den danske befolkning på tværs af alle skel gennem den danske musik, og være en drivkraft for et øget fokus på og interesse for dansk musik, også resten af året.

Dagen. Indstilling af fortjenstfulde emner kan gøres via Spildansk.dk

DPAs Spil Dansk Udvalg består af: Janne Aagaard, Jan Irhøj,

Danmarks Radio

til disposition ved alle spørgsmål omkring Spil Dansk Dagen.

DR spiller atter med på Spil Dansk Dagen med danskskabt musik hele dagen, samt den store landsdækkende fællessang på P4. Det er her, skoler og arbejdspladser kan være med i Danmarks største kor. Man vil også i år kunne opleve en helt særlig Spil Dansk-koncert live på DRTV fra Koncerthuset.

14

Det bliver i første omgang i samarbejde med de danske sømands-

Jørgen Thorup, Johnny Stage og Bjarne Lisby. Vi står naturligvis

Kontakt os på spildansk@dpa.org. Herudover er du meget velkommen til at ringe eller maile til Spil Dansk Dagens sekretariat, hvis du mangler inspiration, eller hvis du selv har nogle gode ideer, som du gerne vil give videre: tlf: 33 30 64 45 / spildansk@koda.dk.

Rytmesektionen afholder en ny omgang sangskriver/producer-camp i september 2012 Her får du mulighed for, over et par dage, at arbejde sammen med et par supertjekkede DPA-producere. Du vil ende op med to kvalificerede demoer/to bud på hvordan en færdig produktion kan komme til at lyde. Hvem ved, måske I får lyst til et samarbejde efterfølgende... Campen henvender sig først og fremmest til kunstnere, der er, eller skal til at i gang med indspilning af plade. Der er plads til ialt fire sangskrivere.

Tid og sted: Campen finder sted i Århus, Check-in onsdag d. 12/9. ProducerCamp tors og fre 13/9 og 14/9

For nærmere info, hold øje med næste udgave af DPAs nyhedsbrev, Ord og Toner og DPAs Facebook-side...

Se www.spildansk.dk.

15


Børnemusik

Børnemusik

Tekst: Janne Aagaard

Tekst: Tine Mynster og Jens Nielsen

Foto: Janne Aagaard

Børnekoncerterne på

Egon-effekten eller

DPAs storkøbenhavnske samarbejde med Teater Vestvolden er en stor succes. Her fortæller Janne Aagard på vegne af DPAs børnemusikudvalg om samarbejdet.

Børnekulturen blev i april diskuteret på en international konference i København. DPAs Tine Mynster og Jens Nielsen var med.

Teater Vestvolden

Michael Milo havde marimbasolister fra publikum med til sin koncert i Teater Vestvoldens foyer.

Kejserens nye klæder

Rumlerim opførte deres ’Gys og Gru’-koncert med stor succes på Teater Vestvolden.

i munden i pauserne, for når man i tråd med tidens ånd har droppet den direkte workshop-baserede dialog ved konferencer – og vi medgiver gerne, at denne form også kan være frustrerende – så er det i de små ophold i løbet af dagen, at vigtig viden kan deles og nye netværk kan dannes. Men det er nu altså svært både at skulle mingle og spise en buffet på samme tid, så dialogen med helt nye mennesker begrænses des-

M

ed Teater Vestvoldens adresse på GPS’en bliver

Rumlerims koncert fandt sted i februar og blev kombineret med

man mere og mere skeptisk, når man nærmer sig

efterfølgende ’slå-katten-af-tønden’, så uhyggeligt udklædning var et

målet – det er ikke just kultur, der præger området

hit til både koncert og tøndeslagning.

… vi befinder os i et industrikvarter i Hvidovres ud-

Arrangementet i marts måned foregik i selve teatersalen. Det var

kant. Det er derfor en glædelig overraskelse at begive sig ind i selve

forestillingen ’Den sambaglade Zebra’, hvor børn og voksne invitere-

Teater Vestvolden. En hyggelig foyer med små borde, stole i forskel-

des op på scenen for at agere pingviner, flamingoer, krokodiller osv.,

Vi samlede også interessante ting op ved selve konferencen – som

helt ind til benet af kerneområdet – børn, kultur, kunst.

at projektet CICLO kan have potentiale for de af os, der lægger vores

”Access to Art and Culture throughout Childhood and

kreative kræfter i disse områder: Undervisning, bæredygtig udvikling

Youth.” Jo, selvfølgelig skal vi da med.

og børnekultur. Læs mere om dette samarbejdsprojekt med Brasilien

Og der sad vi så… bjergtaget af indledningen med Københavns

og Unesco, hvis du er interesseret, på www.emu.dk/ciclo. Det var også interessant at endnu en gang at blive gjort opmærk-

lige farver, god kunst på væggene, blomster og lys på bordene – en

for at overbevise Zebraen om, at det er helt i orden at have ’mærke-

Drengekor og Kulturministeren, lyttende til spændende oplæg af 20-

som på familiens kultur i forhold til hvordan børnene modtager

fin atmosfære. Dertil kommer en velfungerende teatersal med alt,

lige spjætteben’.

30 minutters varighed. Og så sidder man alligevel og falder lidt hen

kulturtilbud generelt set. Der er et stort stykke arbejde, der ligger dér

og tænker… hvad er det her egentlig for noget? Hvorfor sidder vi og

i forhold til at ændre vaner, og vi er som formidlere til børn nødt til at

så Michael Milo havde rum til at få børn og voksne til at hoppe,

lytter til indfaldsvinkler på, at det er vigtigt, det vi gør? At mødet med

tage denne problematik med ind i vores arbejde.  

i samarbejde med teaterleder Stephan Pohlner arrangeret fire forårs-

klappe, synge og danse – enkelte var marimba-solister, og en far

kultur, dér hvor børnene færdes, er essentielt for deres musiske og

familiekoncerter på lørdag eftermiddage.

viste sig at være en habil mundharmonikaspiller.

æstetiske udvikling? At mødet med kunstneren – sætter kunsten fri til

fest i et for fint festlokale, hvor vi hverken fik lov at føle de sjove fætre

at vokse hos det enkelte barn?

på tænderne eller at kysse på kusinerne i kulissen. Som tilskuere til et

hvad dertil hører. Her i Hvidovre Kommunes egnsteater har DPAs børnemusikudvalg

Tredje koncert foregik på gulvet i foyeren. Der var lavet gulvplads,

Maj måneds arrangement var med Bille for Børn med band, men

Tre af koncerterne er allerede løbet af stablen:

havde ikke fundet sted før Ord og Toners deadline.

Der blev lagt ud med Rumlerims veloplagte og også noget uhyggelige ’Gys og Gru’-koncert, hvor uhyggen blev serveret med fis og ballade

Så kom Cykelmyggen Egon. Ikke som den tryllebindende figur

Men overordnet set følte vi os som parthavere i en fætter/kusine-

kulturcirkus. der med København som centrum havde lukket sig om

fra bogen af Flemming Quist Møller, men som færdigsyet koncept

sig selv og ikke satte et møde i stand for at udvikle sig, men blot for at

de i teatret og se ’Den sambaglade Zebra’, og teaterledelsen er me-

fra Teatret Østre Gasværk. Klar til at indtage Europa som den nye

bekræfte sig selv. Stram op!

get glade for samarbejdet, og for at se folk strømme til teatret lørdag

lille havfrue. Med introduktionen af ”Egon-effekten” stod jyderne af.

og rock og rul. Rumlerim optrådte fra en lille scene i foyeren/caféen,

eftermiddag og ikke mindst se dem gå derfra med et smil på læben.

Branding og cykelakrobatik kan udføres flot – og det var det virkelig

rede deltagere inklusiv oplægsholderne. De 33 var fra den nordiske

hvor der også er mulighed for at nyde en kop kaffe ved de små

Det glæder os at konstatere, at samarbejdet har været en succes, og

her. Men det bliver aldrig andet end salgstale og gøgleri.

sprogstamme – de 22 var fra andre lande. Flere af oplægsholderne

caféborde.

at det allerede er besluttet at fortsætte familiearrangementerne med

Arrangementerne har været velbesøgte – der var over 70 betalen-

tre koncerter i efteråret 2012 og tre i foråret 2013.

16

K

værre ofte til disse konferencer. Men vi fik da talt lidt rundt omkring. onference i Den Sorte Diamant. På engelsk. Skåret

Vi netværkede i de indlagte pauser, og det kom der helt sikkert noget godt ud af. Erfaringsmæssigt er det med at holde tungen lige

Og så det der med det engelske og Europa. Der var 255 registre-

var debutanter på engelsk – derfor var de yderst velforberedte – men stadig tydeligt hæmmede af det.

› 17


Børnemusik

ÆNDRINGER / NYE MEDLEMMER

Tekst: Jan Irhøj Foto: Kristoffer Nyrop Varming / Jan Irhøj

Børnemusikfestival i Odsherred 2013!? Eller – hvordan en gammel Gretsch guitar kan formidle andet end ”TWAANG & Love to the world”

Ændringer:

Nye medlemmer:

Michael Monrad

Andrew Goggin

Mikkel Szlavik

Brian Risberg Clausen

Kærsgaard Hansen

Kostervej 82, Koster

Syvens Allé 3, 5.tv.

Bryan Rice

Skt. Pauls Gade 38, 3.

4780 Stege

2300 København S

Leifsgade 17, 3. th.

51 84 22 13

2300 København S.

Jan Tellefsen

szlavik@gmail.com

28 21 33 63

Faksingevej 8, 2700 Brønshøj

brianrisberg@me.com

1313 København K Anni Grønkjær

Tommy Skouboe

Ågerupvej 44, 4400 Kalundborg

N

Frank Hemmingsen

Vejlevej 356

Ida Corr

Jens Hellemann

Østerbrogade 129.1th

6000 Kolding

Ndr. Engvej 2 A

Jørgensen

2100 København Ø

40 15 06 90

2791 Dragør

Røde Mellemvej 48

tlf: 27 14 40 44

tommy@waterpunk.com

26 36 12 04

2300 Kbh S.

www.frankhemmingsen.com Richo Møller

Lise-Lotte Norup

hemmingsen

Søndergade 19

Ole Østergaard Nielsen

2402 Stenestad

www.myspace.com/frankhem-

3390 Hundested

Cimbrevej 12

26876 Kågeröd, Sverige

mingsen

23 24 34 20

9520 Skørping

richomoller@gmail.com

51 53 88 51

Erik Kaare

Klaus Brinch

Bystævneparken 30, 1. 109

brinchklaus@gmail.com

De seneste gode samarbejder med bl.a. Teater Vestvolden

ler drejer op ad alléen mod Annebergparkens mange

(tidligere omtalt her i O&T) har desuden givet os det omtalte blod på

Al Agami

smukke bygninger dér tæt ved Isefjordens vande,

tanden i forhold til at kontakte nye samarbejdspartnere.

Rypevænget 253

er det helt oplagt at denne tanke planter sig solidt

Og nu er vi ved at være tilbage i Annebergparken...så her er et

og grundigt i brasken: ”Her skal det da være!” Hvad? ”Ja – den nye

billede af en klassisk Gretsch, model Chet Atkins, Nashville årgang

Børnemusikfestival 2013 selvfølgelig”

1967: Guitarer er roden til meget godt og da ejeren af den her ville

mail@inearmusic.dk Thomas Volmer Jensen Krogerupgade 61, st.th.

2700 Brønshøj år man som børnemusikudvalgets udsendte forhand-

idacorr@gmail.com

www.reverbnation.com/frank-

James Price

2200 København N

info@jamesprice.dk

42 24 24 68 tomjdenmark@gmail.com

2980 Kokkedal

Mathias Sarsgaard

alagami@gmail.com

mathias.sarsgaard@gmail.com

Lisbeth Rysgaard Skydebanegade 50, 2.tv.

Hvad, hvor og hvorfor: DPAs børnemusikudvalg har fået blod på

have mig til at kigge på ”noget der skrattede”, sagde jeg selvfølgelig

Kim Nowak-Zorde

Henrik Søgaard

1709 København V

tanden med opbakningen til børnemusikfestivalen ”Børnholm” som

JA, bl.a. fordi, jeg ikke havde rørt ret meget ved sådan en fin gammel

Nørre søgade 25 b, 3. Th

henriktwoface@gmail.com

27 24 78 78

gennem nu syv af slagsen siden 2005 har præsenteret ikke færre

dame før. Simon Vagn Jensen er udover at være Gretsch-ejeren, også

1370 København k

lisbeth@lisbethrysgaard.dk Paw Eriksen

leder af Odsherred Teater.

Kim@glmusic.dk

Irhøj blev ”Børnholm børnemusikfestival” født og etableret i et fint

Og gæt hvor det ligger?

Sissel Olander

samarbejde mellem Bornholms Regionskommune, DPA, DJBFA, KODA,

I Annebergparken, omringet af smukke bygninger med både scener,

Nordre Frihavnsgade 85 2.th

Lotte Arnsbjerg

1620 København V

info@lottearnsbjerg.com

26 85 91 09

end 292 koncerter for Bornholms institutioner, biblioteker og skoler.

pawfuzz@gmail.com

På initiativ af komponisterne og musikerne Anders Bøgelund og Jan

Tuborgs Grønne Fond, Bornholmstrafikken og Bornholms kulturuge.

café, møderum og overnatningsmuligheder beregnet på f.eks. pro-

2100 KBH Ø

DMF og DAF har også støttet lidt ind i mellem.

jekter, teaterskole og ja – måske en Børnemusikfestival i Odsherred i

sol@kadk.dk

Formålet er og har været at præsentere noget af al den gode nye børnemusik, der skrives og spilles udenfor TV-skærme og diverse me-

Vesterbrogade 57, 2.tv.

andersramhede@yahoo.dk Frank Krøier

2013! I disse dage mødes vi nemlig og lægger store, gode planer, bl.a.

Timm Bo Madsen

Theilgaard-Mortensen.

Tue Westfall

fkm@privat.dk

Østerbrogade 87, 4.tv.

diesammenhænge. De 25 bands/solister, der har været med, har dels

med deltagelse af Niels Bugge, som er bibliotekar, samt kultur- og

Hareskovvej 11, st. th.

kunne mødes med kolleger rundt om spisebordet på basen, DJBFAs

udviklingsmedarbejder i Odsherred.

2700 Brønshøj

ejendom Salenegården i Gudhjem, og har dels kunnet tage ud på øen

2100 København Ø Lukas Mark Norup

27 51 15 77 tuewestfall@gmail.com

Sidste nyt – børnemusikseminar 2 og 3 november 2012:

Michael Gustav Winckler

Lunderskov

Storegade 26, 8752 Østbirk

lukkepop@gmail.com

Hvis du er interesseret i deltagelse på børnemusikudvalgets seminar

tlf. 53 62 32 63

Nu lader vi kikkerten skue rundt i resten af Danmark.

som afholdes 2.-3. november 2012 på Odsherred Teater i Anneberg-

www.michaelwinckler.dk

Vi vil godt plante nye frø og spirer andre steder. Vi har masser af erfa-

hed for både at møde kolleger, få inspiration, se stedets muligheder

Tommy Juhl Christensen

ringer og ved, at der er mange steder, hvor børnemusikken kan finde

an og meget mere. Følg med i næste kapitel af ”Gretsch og hvad

Tøjhushavevej 8, st. th.

Maria Elizabeth Hersing

et stort, sultent publikum.

deraf følger” her i Ord & Toner. (Ret til ændringer af titel forbeholdes) ★

8900 Randers C

mariaelizabeth32@gmail.com

herfra og nå arrangementer over hele Bornholm. To koncerter pr. dag – og det er gået rigtig godt, også når vi selv skal sige det.

Anders Ramhede

parken, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Her vil der blive mulig-

Franz Vilmer Thomasen Mark Stangerup

Aarhusgade 16, st.th.

markstangerup@gmail.com

2100 København Ø 40 96 07 70 dj-disse@hotmail.com

tommylui@tiscali.dk

18

19


Runde Dage

Runde Dage

Runde dage 50 år:

60 år:

70 år:

75 år:

Tina Buchholtz, den 25. juni

Henning Olsen, den 17. juni

Jørgen Wedege, den 11. august

James Rasmussen, den 30. august

Tina Buchholtz er en alsidig kunstner, der formidler musik i

Spillede som 18-20-årig sammen med Pierre Dørge, der in-

Seminarieuddannet pædagog med speciale i musik,

Da James Rasmussen som 14-årig hørte Louis Armstrong

mange sammenhænge. Både som udøvende kunstner og

troducerede ham for The Beatles, som blev inspirationskil-

fem års studier hos Bernhard Christensen, samt tre-årig

og Ella Fitzgerald synge ’Can Anyone Explain the Thrill of a

som forfatter og sangskriver. Det er blevet til både en del

den til det senere musikliv. En udstilling i 1976 om 60’erne,

efteruddannelse i DMPF-regi, plus diverse kurser. Har lavet

Kiss’, var han solgt. Fra den dag vidste han, at hans liv ville

bog/cd-udgivelser med både satire, pop, gospel, latin og en hel del børne-

’Kærlighed eller kaos’, blev således starten på Rubber Band. Demobånd

musik til fire TV-udsendelser på bestilling af Danmarks Radios kulturafde-

blive musik. Med Elvis Presley som inspirator blev han Danmarks første

sange. Hendes børnebøger og sange om den musikalske heks Esmaralda

førte til tre af de største Rugsted/Kreutzfeldt-hits som tekstforfatter. Efter

ling. Har skrevet en stor mængde børnesange, bl.a. til Danmarks Radios

rocksanger, med debut i 1955 som husorkester i Brønshøj-Husum Ung-

er blevet fortalt og sunget for og med mange tusinde børn i hele landet. Og

Rubber Band blev det Joni Mitchell-duo, og eget hjemmestudio (der har

Børne- og Ungdomsafdeling. Her var ’Sansesang’ med til at indbringe DR

domshus. Blev senere kåret som den danske Tommy Steele.

som Tina selv udtrykker det: ”Det er med mig som med Esmaralda, musik-

hjulpet flere DPA-medlemmer). Efter livstruende sygdom er Henning Olsen

førstepris og guldmedalje for den bedste børnetv-udsendelse ved den

I 1958 afløste han Otto Brandenburg i vokalgruppen Four Jacks og tog i

ken er min drivkraft, min glæde er at dele den med andre.” www.tinab.dk

nu i samarbejde med Bertil Abilgaard i Acoustic Beatles (2. single på trap-

internationale tv-festival i Japan, 1975. Har siden 1969 fået udgivet sange,

1965 efter dennes opløsning til Hollywood med musikken som omdrej-

perne), ligesom hjemmestudiet fungerer bedre end nogensinde.

melodier og undervisningsmateriale på noder, plader, bånd og bøger, der er

ningspunkt. Vendte hjem til Danmark i 1979, og har de sidste 18 år rejst

blevet flittigt benyttet af radio og tv. Bl.a. ’Jamaica-dans’ er blevet folkeeje

landet tyndt med sin musik, bl.a. i gruppen Jacks. Kan således i 2015 fejre

og spilles fra vuggestuer til musikkonservatorier.

sit 60 års jubilæum i musikkens verden.

Søren Hyldgaard, den 6. august Voksede op med en lige delt besættelse af film og musik,

Laif Møller Lauridsen, den 24. juni

og valgte i første omgang film- og mediestudiet på Kø-

Har komponeret kendingsmelodierne til DRs ’Dansktop-

benhavns Universitet. Men musikken pressede sig på og

pen’ og ’En arbejdsplads i Danmark’. Tekst og musik til ’

Hyldgaard begyndte at sætte musik til egne og andres filmkreationer. Med

Er du født på Fyn’, samt filmmusik, ’Suite til en ny dag’,

David ”Geordie” Garriock, den 21. august

start i teater- og revymusikken, ca. 1984, kom gennembruddet med New

’Påske-suiten’.

Sanger/sangskriver i bandet Red Squares, der i årene

age/World-musikken og det dobbeltplatin-sælgende album Flying Dreams.

Har skrevet en bog om Paganini, en Guitarskole, samt Musiker-historier i

1966-1967 var udsat for den største idoldyrkelse, nogen

Sideløbende med flere års arbejde på DR P3 skrev Hyldgaard musik og

bogen ’Humor efter noder’, samt et hav af undervisningsstof. Underviser

gruppe har oplevet i Danmark. Med den velklingende falsetsang som grup-

arrangementer til RadioUnderholdningsOrkestret, indtil spillefilmsgennem-

ved Vejle kommunes Musikskole siden 1975. Er som guitarist med på

pens kendetegn blev det til fem albums med numre som ’Sherry’, ’Pity me’

bruddet i 1997 kom med den historiske eventyrfilm Ørnens Øje. Siden

mere end 100 CD’er, mange af dem med egen tekst og musik, bl.a. i Sweet

og ’Big girls don’t cry’.

utallige spillefilm (for eksempel ’Den eneste Ene’ og ’Hjælp! Jeg er en fisk)

Lips and soft guitars. Jørgen Ingmanns ’Dansevise’-guitar og hans Gold Top

Red Squares turnerer fortsat i Danmark, og har som revival-gruppe opnået

og tv-serier (bl.a. DRs dramaserie ’Edderkoppen’), ind- og udenlandske

er blot nogle af perlerne i en stor guitarsamling.

enorm popularitet med mere end 50 jobs om året, også med det seneste

filmmusikpriser og Oscar-nominerede film.

album ’Our Christmas Hits’ fra 2011. Geordie blev valgt som den tredje populæreste sanger i verden i Danmark i 1967.

Ole Sørensen, den 6. juli

Det er sideløbende blevet til en række soloalbums, hvor det nyeste udkom-

Har siden 1990 været en del af showgruppen Willys Kaf-

mer i forbindelse med fødselsdagen og består af lutter nye numre.

feklub. Dermed også leveret en del sange og tekster til Willys Kaffeklub. Det er blevet til rigtig mange shows/revyer i al den tid. Blandt andet Årøsund, Hurup, Kerteminde, Haderslev og mange andre steder. Desuden er nogen af sangene udgivet på to CD’er og senest en DVD. Udover det har Ole Sørensen været skuespiller/instruktør i mange teaterforestillinger og kabaretter i teatret Møllens regi siden 1979, og der også leveret en del tekster.

20

21


Ansøgningsfrister

Receptioner Tekst: Bjarne Lisby Foto: Bjarne Lisby / Niels-Steen Andersen / PR-foto

s

Receptioner:

ansøgningsfrister ANSØGNINGSFRISTERNE FOR OPHOLD I BARGEMON, SUTRI, BERLIN OG LONDON

Halfdanskerne i aktion på Café Huks Fluks, Gråbrødretorv, lige ved DPA-kontoret.

I september måned kan du søge du om ophold fra 1. jan. til 30. april 2013. HUSK at selv om du har været afsted for nylig, skal du stadig søge. Du kunne være heldig, at lige præcis den periode du søger, er ledig.

Mads Westfall og Halfdanskerne Halfdanskerne, der består af de to DPA’ere Lars Grand og Mads Westfall i samspil med kontrabassisten Rasmus Vennevold, udgav den 5. marts deres andet album, som har fået titlen ’Sange og kærlighed’. Albummet indeholder som altid hos Halfdanskerne deres egne arrangementer af viser af Halfdan Rasmussen, Benny Andersen og andre musikal-

HOUSE OF SONGS, AUSTIN

ske digtere. Udgivelsen blev fejret på dagen på Café Huks Fluks i København, hvor der

Løbende ansøgningsfrist for 2012.

var fuldt hus og masser af stemning. ★

FRISTER FOR INDLEVERING AF LEGATANSØGNINGER Bemærk nye ansøgningsfrister vedr. legater: 1. juni, 1. september & 1. december 2012, kl. 12.

Peter Vesth – 40-års pladejubilæum

Indlevering skal ske inden kl. 12 på dagen for sidste ansøgningsfrist.

Et propfyldt Vesthhus i Sorø var de festlige rammer om det ligeså Vesthfestlige, impo-

FRISTER FOR INDLEVERING AF MATERIALE TIL ORD OG TONER

nerende 40-års pladejubilæum. 40 år med 40 soloplader/CD’er og ligeså mange hits,

1. august, 1. november 2012

hvoraf de 20 ramte dansktoppens førsteplads. Sammen med superguitaristen Steen Hansen, der vikarierede for broder Thorkil, gav Peter en række smagsprøver fra den nye

FRISTER FOR INDLEVERING AF MATERIALE TIL E-MAIL-NYHEDSBREVET

dobbelt-cd. At en håndfuld DPA-kolleger sammen med andre musikalske godtfolk blev

Den sidste dag i hver måned.

Fem glade DPA’ere: Peter Busborg, Lotte Riisholt, Peter Vesth, Bjarne Lisby og Knud Erik Smidt.

jaget på scenen, gjorde bestemt hverken stemningen eller publikumsoplevelsen ringere. Festen fortsatte dagen efter med en udsolgt jubilæumskoncert. ★

Ida From – 75-års fødselsdagsfest Vort æresmedlem Ida From havde inviteret til 75-års fødselsdag på selve dagen, den 14. april. Og den naturlige ramme for denne festlige begivenhed var selvfølgelig Revymuseet, som hun jo selv, sammen med sin mand Bent From, grundlagde i 1993. John Martinus var den elegante konferencier, der dels selv reciterede ’Pas på det, mens du har det’ og dels præsenterede en række filmklip af Frommernes utallige store visesuccesser. Revymuseets

information vedrørende ansøgninger Der gøres opmærksom på, at følgende ansøgninger SKAL* søges online via formular på DPAs hjemmeside: Legat ansøgning Legatbolig: London/Berlin Legatbolig: Bargemon/Sutri Spil Dansk ansøgning Ansøgningsformularerne findes på hjemmesidens afsnit for medlemmer under punktet: Ansøgninger. Bemærk: De enkelte ansøgninger har forskellige ansøgningsfrister og søgeperioder. Overskrider man fristen, bliver ansøgningen ej behandlet. Du skal være opmærksom på, at DPA IKKE har modtaget din elektroniske ansøgning, hvis du ikke modtager en kopi af ansøgningen i din mailboks kort tid efter afsendelse. Vi bruger den e-mail adresse, du selv har oplyst på den enkelte formular, til at sende dig en kopi af din ansøgning.

22

*Udtagelses vis kan man, hvis man ikke har en computer, få den enkelte formular tilsendt i papirudgave fra kontoret. Kontakt kontoret i god tid før ansøgningsfristen og denne service.

nye formand, Christian Have, holdt festtalen, og Grethe Mogensen optrådte – naturligvis Ida From ankommer sammen med John Martinus til den festlige reception på Revymuseet.

også med en From-tekst. Et andet spændende og meget musikalsk indslag var en jazztrio med bl.a. Idas broder på piano og hendes nevø, Kristian Jørgensen, på violin. ★

Jan Schou – 60-års fødselsdagsfest, den 5. maj Selvom det ikke huede Jan Schou at blive ligeså gammel som sine jævnaldrende, ville han dog ikke – som det festmenneske, han er – undlade at markere sin 60-årsdag med et brag af en fest. Den blev fejret i Rottefælden, hvortil han som sædvanligt trak fuldt hus. Leif Maibom var den uforlignelige toastmaster, der lystigt kædede de mange hyldestoptrin sammen. Sang, taler, grin og gaver, og en festlig ouverture ved Odense Postorkester. Jan skiftevis storgrinede og småtudede sig gennem de mange indslag – sammen med alle os andre. ★

Jan Schou var toastmaster ved Leif Maiboms 60-års dag. Så naturligvis var Leif toastmaster ved Jans 60-års dag.

23


interview

Interview

Tekst: Martin Høybye/femtemaj.dk Foto: Privatfoto/Erik Sæter Jørgensen / Søren Lund

Tobias og vindersangen

Tobias Stenkjær har netop også udgivet en ny EP i eget navn, der har fået titlen ’Changing’.

Tobias Stenkjær havde lidt mere end en finger med i spillet, da sangerinden Ida vandt femte sæson af X-Factor med sangen ’I can be.’ Stenkjær havde nemlig skrevet nummeret sammen med Søren Vestergaard og Ida Østergaard Madsen selv. Læs med med her, om hvordan vindermelodien blev til, og hvordan Tobias og Søren oplevede at være med bag linjerne som sangskrivere på den store tv-produktion.

O

&T: Hvor længe har I kendt hinanden og skrevet sammen?

var langt hen ad vejen at holde styr på alle hendes ideer, sortere i

Søren: Vi havde kendt hinanden i fem-seks år, men vi star-

dem og finpudse melodi og tekst… Idas inspirationer og musikalske

tede først vores co-writing- samarbejde med Ida…

baggrund er enorm af en 17-årig, så det var inspirerende at gå på

Tobias: Vi delte studie en overgang og havde længe snakket om, at vi

opdagelse i hendes ord- og melodiforråd og hjælpe sangen lige

på et eller andet tidspunkt skulle arbejde sammen. Og en dag ringede

præcis derhen, hvor den skulle.

Anders Hansen fra Good Songs, som har fungeret som Music Supervisor på X-Factor, og sagde, at Søren havde foreslået mig i forbindelse

O&T: Hvordan oplever I Ida som artist?

med Idas single.

Søren: Hun er en ung, spændende artist med masser af potentiale,

X-Factor-vinderen Ida er i vokalboksen, mens de musikalske bagmænd kan ses reflekteret i ruden – og i musikken.

og med lidt god vilje tror jeg, hun har gode chancer for at blive i

O&T: Kan I fortælle lidt om baggrunden for, hvordan

branchen i mange år… Hun skal lave et godt album, der viser, hvor

jeres co-write med Ida kom i stand?

god hun i virkeligheden er. Hun er i mine øjne langt mere interessant

Søren: Jeg hjalp Pernille Rosendahl med hendes tre deltagere gen-

end mange andre af nutidens popstjerner, så mon ikke hun har gode

nem hele showet. Alt fra hvilke sange, de skulle synge, til arran-

muligheder for at vise verden, at X-Factor er mere end et tv-show.

gementerne, osv. Da der kun var fem deltagere tilbage, begyndte

hun har gået rundt med på telefonen og tekstblokken. Uanset hvad

O&T: Hvordan kommer I til at bruge erfaringen,

Goodsongs og Blu og Sony at rykke på at finde co-writes til de tilba-

Tobias: Ida er et kæmpestort musikalsk talent. Der er noget magisk

fremtiden bringer, så er det vigtigste lige nu, at hun får lov at følge sit

som I har fået med jer her?

geværende deltagere, og her foreslog jeg, at Ida, Tobias og jeg skulle

ved at opleve en så uforfalsket og uforstyrret musikalitet og kærlighed

instinkt og udleve sin inspiration, og så vil det selvfølgelig bare være

Søren: Vi skal helt klart forsætte med at arbejde sammen, og se om

prøve sammen, da jeg følte, at det ville være det helt rigtige setup.

til musik… Jeg tror, at de fleste, som sad derhjemme og fulgte hende

fantastisk at få lov at arbejde videre med hende, når den tid kommer.

ikke vi kan skrive nogle flere hits i fremtiden.

Tobias: Ja, jeg var en sen tilkommer til den lille familie. Men det føltes

gennem programmet, kunne se og mærke den energi og livsglæde,

med det samme helt rigtigt. Som udefrakommende var det yderst

som strømmer ud af hende. I efteråret 2011 fulgte jeg med i første

O&T: Hvordan var det at arbejde med selve X-factor?

sangskrivere. For mig var det også rigtig rart at opleve, at selvom vi var

interessant at få et indblik i hele det enorme apparat, som X-Factor er.

sæson af X-Factor USA, og jeg kan huske, hvordan jeg flere gange

Søren: Jamen, det var stressende, men det var også ret sjovt at opleve

på et stramt tidsskema, så var presset nærmest ikke-eksisterende.

Tobias: Ja, vi har i hvert fald lært, at vi fungerer godt sammen som

blev ramt af den nærmest ydmygende følelse af at opleve uspoleret

musikbranchen fra den side.

For tilliden fra alle sider var så stor, at vi havde helt frie hænder til at

O&T: Selve skriveprocessen med Ida, hvordan forløb den?

talent hos nogle af deltagerne – noget, jeg synes har manglet en

Tobias: For mit vedkommende var det fascinerende at se, hvor stort et

skrive lige præcis den sang, som passede til Ida.

Søren: Ida er utroligt kreativ, og de gode ideer ryger ud af hende. Så

smule de senere år i det danske X-Factor. Men lige præcis da Ida

apparat, der er sat op omkring artisterne. Deres skema var vanvittigt,

det var noget med at fange det stærkeste og selv tilføje det sidste.

kom ind på scenen til sin audition, kan jeg huske, at jeg vendte mig

og jeg er imponeret over, hvordan Ida kunne holde hovedet koldt i løbet

Fremtiden tegner lys for det nye hitmagerpars samarbejde. Men inden

Hun har en fantastisk sans for finurlige melodier, og resten gav

om til min kone og udstødte et lettelsens suk, fordi jeg følte, at min

af alle de shows – at stå deroppe på den scene, fredag efter fredag,

de eventuelt skal i gang med Idas nye plade, er der også de individuelle

næsten sig selv. Tobias havde et par toplinere, og selve retningen på

tro på musikken og talentet – ja nærmest på menneskeheden – blev

lære nye sange hver eneste uge, modtage kritik, som sikkert ville få selv

projekter og karrierer, der skal have plads i kalenderen, så travlheden

sangen havde jeg mere eller mindre fundet produktionsmæssigt fra

genoprettet, da hun kom ind på scenen

erfarne musikere til at tvivle på sig selv. Evnen til at være i nuet og bare

slipper ikke foreløbig.

nyde det har været en gave i den her situation.

Tobias Stenkjær har været med inde over et nummer til den nye

starten af, fordi jeg kendte Ida godt i forvejen fra showet.

24

Den glade vinder med sine glade co-writere.

Tobias: Ja, Søren og Ida havde denne her idé, som de havde arbejdet

O&T: Det lyder som om, I skal arbejde mere med Ida I fremtiden?

lidt med dagen inden vores session, så der var en ret klar retning fra

Søren: Vi kommer nok til at være en del af holdet omkring hendes

O&T: I må have haft nogle “aha-oplevelser”undervejs, tænker jeg?

har lige fået et nummer med på en plade af Frida Amundsen, som gik

starten af. Søren fik hurtigt en skitse af produktionen op at stå, hvoraf

album. Jeg skal sandsynligvis producere det meste, og sangskrivnings-

Søren: Den største aha-oplevelse var faktisk Ida selv. Hun er et natur-

ind som nr. 1 i Norge. Søren har også været med i processen omkring

mange af elementerne endte i den endelige version. Det fine ved Ida

mæssigt ville det være mærkeligt andet, end at vi alle tre skriver noget

talent ud over alle grænser.

Thomas Rings andet album, nemlig som producer og derudover skal

er, at hun har et naturligt og uspoleret øre for gode melodier og vel-

sammen igen – nu da det gik helt fantastisk første gang.

Tobias:… og det var rart at opleve, at når alt glimmeret blev fjernet og

han i gang med at udgive sit eget projekt ’Rumhund.’

smagende linjer, så vi sendte hende ind i vokalboksen, hvor hun bare

Tobias: Ja, jeg håber da, at vi skal skrive med hende til den nye plade.

lysene slukket, så var Ida en helt almindelig, glad pige, som bare elsker

Det bliver spændende at følge makkerparret og se, om de også er at

fik lov at skyde fra hoften og hælde en masse linjer ud. Min opgave

Ida har fået et hjemmestudie, så hun kan få dokumenteret alle de ideer,

musik og vil synge. At det hele handlede om musikken – intet andet.

finde bag en eller flere af sangene til næste års X-Factor-konkurrence. ★

Thomas Ring-plade, Stenkjærs egen, nye EP kom ud 14. maj, og han

25


fagligt

fagligt Tekst: Steen Svanholm Foto: Privatfotos / PR-Fotos / Tess Taylor

Rettighederne, der vendte hjem Dette er tredje og sidste del af historien om komponisten Søren Hyldgaard og dennes forlagskonflikt, som vi har dækket henover de sidste par år. Sagen er nu lukket med et positivt udfald, og alle rettighedshavere kan lære noget af sagaen.

i mange lande, og både filmselskabet og Søren Hyldgaard og andre

Limited og ham selv, for han får ifølge kontrakten en procentdel af

tilknyttede rettighedshavere får en god skilling for deres arbejde.

beløbet for sit arbejde.

Men det særlige er, at Sørens irske forlag Starbrass Limited

Normalt vil den ordning ikke betyde nogen forskel, men lige præcis

undlader at give sig til kende overfor Koda og aldrig sender nogen

her er det afgørende, hvem der ejer rettighederne, for Terraglyph

opgørelser over indtjening til Søren. De er som sunket i jorden. Dette

Rights Limited er nemlig under likvidering. Direktøren er gået af, og et

undrer Koda, for normalt står forlagene der som et søm, når der skal

advokatfirma skal sælge virksomhedens aktiver og skaffe så mange

udbetales penge. Koda forsøger så at opspore Starbrass Limited, for

penge til kreditorerne som muligt.

Koda må ikke bare beholde pengene selv. Det lykkes ikke, så i stedet

Søren Hyldgaard begynder nu at overveje selv at købe rettigheder-

må Koda ifølge reglerne udbetale alle pengene til den eneste kendte

ne til “Hjælp! Jeg er en fisk”. Lidt ironisk, for oprindelig var det jo hans

ophavsmand, nemlig Søren Hyldgaard.

egne rettigheder, inden han selv afgav dem til det forlag, der nu er ved

Dette står på i flere år, indtil en dansk forlagsmand, Jørgen Hansen Jørgensen, i 2005 kontakter Koda og bekendtgør, at hans danske

at sælge ud. Skal han købe sine egne rettigheder tilbage? Men jo mere han tænker over det, desto mere logisk virker det, for

forlag, Fairwood Music Scandinavia ApS, har erhvervet rettighederne

det vil jo betyde, at selv hvis Fairwood Music Scandinavia ApS starter

af Starbrass og nu gerne vil have rettighedspengene udbetalt med

en ny inkassosag mod Søren Hyldgaard og endda går hen og vinder

tilbagevirkende kraft.

sagen, ja så vil de penge, som Fairwood indkasserer, skulle afleveres hos Hyldgaard selv, måske med en procentdel i administration til

D

Inkassosag

Fairwood Scandinavia ApS. Under alle omstændigheder vil det betyde

et hænder yderst sjældent, at en

Det afviser Koda, og Jørgen Hansen Jørgensen skifter derefter stra-

et mindre tab for Hyldgaard i sidste ende. Og vigtigst af alt: Koda vil

ophavsmand får de rettigheder tilbage,

tegi og anlægger en inkassosag på godt en million kroner mod Søren

nu ikke længere kunne tilbageholde pengene, for der vil ikke være en

han eller hun én gang har afgivet til et

Hyldgaard. Denne sag slår dog i 2009 helt fejl i retten, da Jørgen Han-

tvist mellem parterne, fordi Søren Hyldgaard nu repræsenterer begge

musikforlag. Og det sker så godt som

sen Jørgensens advokat, Michael Bjerg Hansen fra advokatfirmaet

sider af sagen.

aldrig, at et musikforlag frivilligt afgiver sine rettighe-

Nielsen og Nørager ikke overholder en af dommeren bestemt frist for

der, uden selv at have tjent en krone på dem. Dette

at aflevere centrale papirer i sagen, og sagen bliver derfor afvist.

er historien, der bekræfter undtagelsen fra reglen.

Man skulle nu tro, sagen var slut, og Søren Hyldgaard således kunne vende tilbage til at få forlagsandelene af rettighederne udbetalt,

Forlagsaftalen indgåes

som han har gjort tidligere. Men

Filmkomponisten Søren Hyldgaard komponerer i 1999

Koda vil ikke udbetale pengene

underlægningsmusikken til tegnefilmen ’Hjælp! Jeg

endnu, idet man mener, at der

er en fisk’, og som det er kutyme ved filmproduktio-

stadig er en uafgjort tvist mel-

ner, indgår han en forlagsaftale om rettighederne til

lem Hyldgaard og Jørgen Han-

musikken. Han afgiver ved den lejlighed 33% af sine

sen Jørgensen. Det betyder, at

rettigheder til filmselskabets til lejligheden oprettede

sagen havner i en slags dødvande,

forlag, det irske Starbrass Limited.

hvor Søren Hylgaard på den ene

De fleste i branchen ved godt, at den type forlag

side mener, at der ikke længere

Nu bliver der indledt forhandlinger mellem Hyldgaard og det irske advokatfirma. Forhandlingerne trækker dog ud, idet irerne først ikke tror alvorligt på henvendelsen, som

”Hele forløbet har været uhensigtsmæssigt for alle parter. Min intention har været, at medvirke til korrekt registrering af de rettigheder, vi repræsenterer, samt opsamling og afregning af de midler, der knytter sig til eksploiteringen af filmen

jo også er usædvanlig, men da der kommer et konkret bud fra Søren Hyldgaard på cirka 25.000 danske kroner, står det klart, at advokatfirmaet ikke kan ignorere ham længere. I august 2011 bliver der endelig fundet en pris, og handelen kommer på plads. Søren Hyldgaard er nu den glade

blot er en ordning, hvor filmselskabet skraber lidt

er en tvist, fordi den retslige sag

ekstra penge ind til sig fra komponistens rettigheds-

er slut, og der er ikke kommet

indtjening. Men meningen med et sådant forlag er

nogen nye krav eller sagsanlæg fra

naturligvis, at det skal arbejde for komponisten på to

modparten, mens Jørgen Hansen Jørgensen og hans advokatfirma på

lem Terraglyph Rights Limited og Fairwood Scandinavia ApS automa-

fronter: Dels via tracking, som betyder at holde øje

den anden side mener, at der stadig er en tvist og derfor siger, at man

tisk bliver annulleret med dette salg, eftersom Fairwood-aftalen kun er

med, hvor I verden filmen bliver spillet, så der kan

snart ville indlede forhandlinger med Søren Hyldgaard eller genan-

en licens til at inddrive penge og ikke en decideret rettighedsmæssig

indkasseres penge for dette, og dels ved at udbrede

lægge en ny sag.

andel.

kendskabet til filmen i hele verden, så den bliver spillet og skaber indtjening.

- Jørgen Hansen Jørgensen”

Det sker bare ikke, og i Koda vokser bunken af tilbageholdte rettighedspenge. Det står på indtil sagen tager en overraskende vending.

ejer af sine egne rettigheder. Men ikke nok med det. Advokatfirmaet oplyser også, at den eksisterende aftale mel-

Nu mener Søren Hyldgaard, at Koda ikke længere kan tilbageholde de indefrosne penge, men må udbetale dem til ham, da han har alle rettighederne. Samtidig er Jørgen Hansen Jørgensens virksomhed

Såre simpelt, men forlagene kan faktisk slippe nemt

26

Alt kan købes for penge

omkring opgaven, fordi den i forvejen bliver varetaget

Hvem ejer rettighederne?

Fairwood Music Scandinavia ApS også blevet lukket, hvilket gør det

et stort stykke hen af vejen af forvaltningsselskaber

Søren Hyldgaard sætter nemlig gang I en research af årsagen til, at

sværere at tro, at Jørgen Hansen Jørgensen overhovedet er en mod-

rundt om i verden. Så forlaget behøver således blot at

rettighederne blev solgt af Starbrass Limited i Irland til det danske

part længere.

ringe til Koda og spørge, om der er indberettet nogen

Fairwood Music Scandinavia ApS, i stedet for at Starbrass Limited, der

indtægter fra filmen rundt omkring og så orientere

i øvrigt nu hedder Terraglyph Rights Limited, selv inkasserer pengene.

Koda lukker sagen

ophavsmanden om, at filmen har indspillet så og så

Det skal vise sig at blive et skelsættende arbejde, for han opdager

Alligevel er Koda ekstra forsigtige og vælger at henvende sig til Jørgen

meget, hvoraf forlaget beholder de 33%.

ret hurtigt, at der ikke er tale om et decideret salg af rettighederne,

Hansen Jørgensen for at høre, om han har yderligere dokumentation,

men derimod om en licens. Det vil sige, at Terraglyph Rights Limited

der kan betvivle Søren Hyldgaards krav på de indefrosne penge. Det

Forlaget giver sig ikke til kende

har givet Fairwood Scandinavia ApS v/Jørgen Hansen Jørgensen en

har han tilsyneladende ikke, så i december 2011 kan Koda endelig

’Hjælp! Jeg er en fisk’ bliver en succes. Den spiller

midlertidig ret til at inddrive rettighedspengene til Terraglyph Rights

lukke sagen og udbetale pengene til en glad Søren Hyldgaard, der har ›

27


fagligt

Filmen ’Hjælp, jeg er en fisk’ kom ud i et hav af lande, og derfor var der gode fremførelsesroyalties at fiske op på musikken. Men historien om, hvordan disse beløb kom i nettet er en lektion i at tage ansvar for egne rettigheder.

Det var et langt og sejt træk, som vi har beskrevet her i Ord og Toner over flere år. Men nu er Søren Hyldgaard kommet ud på den anden side af sagen om hans musik til ’Hjælp, jeg er en fisk’ med en sejr i hånden.

brugt adskillige år med søvnløse nætter, møder med advokater, brev-

sets mand og har i hele forløbet forsøgt at skabe en forligsmæssig

vekslinger, retssag og angst for milliongæld, men som nu kan lægge

løsning uden nogen personlig vinding for øje. Jeg mener selvfølgelig

det bag sig en gang for alle.

stadig, at der kunne være opnået en bedre løsning mellem Fairwood og Hyldgaard end den nuværende, ikke mindst fordi det er helt

Men ikke nok med det, for sagen er også historisk i den forstand, at det såvidt vides er uden fortilfælde, at en ophavsmand får mulighed for at hjemkøbe de rettigheder han har afgivet til et forlag. Selv om en retssag altid er ubehagelig, ville det ifølge Hyldgaard

evident, at der stadig ikke er foretaget korrekt afregning tilbage til de oprindelige rettighedshavere.” Han tilføjer, at han ikke længere har noget samarbejde med Michael Bjerg Hansen, og at han sammen med sit i øvrigt kompe-

næsten været endnu bedre, hvis sagen var blevet juridisk afgjort, for

tente advokatfirma, Nielsen & Nørager, har afsluttet sagen. “Jeg har

så kunne andre ophavsmænd have en præcedensafgørelse, der pe-

desuden stadig fornøjelsen af, at være beskæftiget i både den lokale

ger på, at forlag, der intet foretager sig, mister retten til indtægterne.

nordiske og også internationale underholdningsindustri, og jeg ser

Søren Hyldgaard ønsker i øvrigt ikke at melde konkret ud, hvor

frem til at fortsætte mit arbejde i branchen sammen med de mange

mange penge, der var til gode i Koda, belært af, at han på et tidligt

forskellige tilfredse udøvende kunstnere, sangskrivere og samarbejds-

tidspunkt i sagen faktisk oplyste om sine indtægter for at hjælpe

partnere.”

andre i en parallel sag, men oplysningerne blev misbrugt og førte paradoksalt nok til, at Hyldgaard selv havnede i den aktuelle inkassosag. Havde han ikke været hjælpsom, var der formentlig aldrig sket noget. Men han røber dog, at tallet er seks-

Koda vil nu ikke længere kunne tilbageholde pengene, for der vil ikke være en tvist mellem parterne, fordi Søren Hyldgaard nu repræsenterer begge sider af sagen.

cifret og ligger langt under den million,

Code of conduct For nylig aftalte Danske Musikforlæggeres Forening sammen med de tre danske autororganisationer Danske Populær Autorer, Danske Jazz, Beat og Folkemusik Autorer samt Dansk Komponist Forening en

han blev sagsøgt for af Jørgen Hansen Jørgensen, og at beløbet slet

såkaldt Code of Conduct. Det er en slags goodwill-aftale, der opstiller

ikke dækker de mange timers anstrengelser, tabt arbejdsfortjeneste

en række etiske retningslinjer for, hvordan en aftale mellem et musik-

og advokatsalærer, som sagen har kostet ham.

forlag og en ophavsmand bør se ud for at kunne betragtes som en gensidig rimelig aftale.

Korrekt registrering

forlag. Der skal ydes en aktiv indsats, sådan at forlaget gør en positiv

han som udgangspunkt ikke tænkt sig at sagsøge Søren Hyldgaard

forskel, og det skal også fremgå af kontrakten, hvordan parterne kan

fremover i denne sag, for som han forklarer: ”Hele forløbet har været

opsige aftalen.

uhensigtsmæssigt for alle parter. Min intention har været, at med-

28

Følger man de regler, kan man ikke bare lave et passivt profoma-

Jørgen Hansen Jørgensen fortæller I et interview for nylig, at har

Så der er altså en bevidsthed i forlagsverdenen om, at den type

virke til korrekt registrering af de rettigheder, vi repræsenterer, samt

forlag eksisterer, og at de er et klart onde for branchen, fordi de ved

opsamling og afregning af de midler, der knytter sig til eksploiteringen

deres passivitet spærrer for alle de sunde forlag, der kan varetage

af filmen, men det stod hurtigt lysende klart, at den verserende tvist,

rettighederne på en konstruktiv og profitabel måde for både forlag og

noteret hos Koda og kommunikeret ud til alle societeter på verdens-

ophavsmand. Men Code of Conduct-aftalen giver samtidig håb om, at

plan, forhindrede dette arbejde. Jeg er og har altid været kompromi-

proformaforlag snart vil høre fortiden til. ★


Interview

Interview Tekst: Bjarne Lisby

En ganske ung Peter Vesth ved Bokulhus i Gudhjem, hvor han i 1970 drev Visevershus.

Foto: Bjarne Lisby / Privatfotos

Peter Vesth 40-års pladejubilæum Med 20 førstepladser ud af 40 hits på dansktoppen burde Peter Vesth vel betegnes som dansktopkunstner. Men musikken er en blanding af country og folk – eller Land og Folk på dansk. Bjarne Lisby har mødt den aktive DPA’er i anledning af hans 40-års pladejubilæum

H

Et par slanke brødre på scenen i Høkassen på Bakken i 70’erne.

vordan kom du til at indspille din første plade?

Første ambition er bestemt opfyldt, da jeg har optrådt, primært sam-

Egentlig debuterede jeg i Tivolis Visevershus i 1970

men med min herlige broder Thorkil, på over 6000 små og store spil-

under Thøger Olesens varsomme vinger, men i ’72 blev

lesteder. Anden ambition er også gået rigtig godt, da jeg som omtalt har

jeg engageret til Østersø-Variteen i Rønne. Den blev

fået udgivet 40 albums og en række kolleger har indspillet mine sange,

styret af Niels Kofoed fra NK Musik, og en række danske kunstnere

f.eks. Erik Paaske, Det Kongelige Kapel, Bjarne Liller, Hanne Boel og

som Bo Bendixen, Susanne Lana og Gert Kruse medvirkede.

mange andre. Den sidste ambition om at drive et lille musiksted har jeg

Sidstnævnte var på daværende tidspunkt på toppen med ’Rilleke ral-

også fået opfyldt. Desværre har jeg også brugt alle de mange penge,

leke’ og han skulle til at indspille sin første LP for KMF (Kleinerts Musik-

jeg har tjent ved jobs, sangskrivning og pladeudgivelser på at køre disse

forlag). Han kunne lide mine tekster og melodier, og spurgte om jeg ville

Visevershuse. Det er dog ikke noget, jeg har fortrudt, da jeg elsker at

skrive nogle sange til ham. Det blev starten på et godt samarbejde med

synge eller lytte på disse små musiksteder. I Nashville er der heldig-

KMF, som dengang udgav plader med bl.a. John Mogensen, Sebastian

vis masser af dem, og de har bedre vilkår end i Danmark: Bluebird,

og Bamses Venner. Jeg overdyngede dem med sange og i efteråret

Douglas Corner og så videre. Jeg synes, det er lykken at sidde på en af

1972 udgav de så den første single med mig.

disse små oaser med en velskænket fadøl og lytte til swingende count-

Siden er det blevet til massevis af album. Faktisk udsender jeg i forbin-

rytoner eller høre gode sange fra eftertænksomme singer-songwriters.

delse med mit 40-års pladejubilæum også album nummer 40. Det er

Med Vesthhuset i Sorø har vi fået skabt et nærværende spillested

en dobbelt-CD med 17 helt nyskrevne danske sange plus 15 ameri-

med samme hyggefaktor som Tivolis Vise Vershus. Her optræder både

kanske duetter med bl.a. Suzi Boggus, Janis Ian og Julie Burton.

små og store navne, og en lang række DPA’ere har allerede gæstet os med stor succes. Der er en dejlig lokal opbakning, og stedet blev da

Du har jo indspillet en hel del af dine sange i Nashville?

også indviet af Sorøs borgmester, der sammen med Jørgen de Mylius

Ja, for 22 år siden indspillede jeg det første album i USA. Det blev også

markerede begivenheden.

starten på en masse co-writing med fantastiske amerikanske sangskriJohnny Reimer overrækker TV Charleys ildsjælspris til Peter Vesth. Vesthhuset skiftede siden adresse fra Rønne til Sorø.

Jeg foreslog DPA for 20 år siden, at vi skulle have en slags Hall of Fame, som vi ser det i Nashville. Det blev afvist af den daværende formand som værende alt for prætentiøst. Han hænger nu selv i det æresgalleri af hæderkronede komponister, som Koda etablerede, da jeg efterfølgende luftede tanken hos dem. – Peter Vesth 30

vere som Tom Paxton, Bill Staines og Jess Leary. Jeg syntes, det var så

Med en dobbelt-CD på gaden varer det vel lidt,

spændende at co-write med forskellige amerikanere, at jeg kontaktede

før du har nyt CD-materiale klar?

NSAI (Nashville Songwriter Association International) om muligheden

I øjeblikket arbejder jeg på en dobbelt jule-CD på dansk og engelsk.

for at arrangere sangskriver-sessions med et hold DPA’ere. Det blev i

Det bliver en blanding af helt nyskrevne julesange, krydret med en ræk-

90’erne starten på en række spændende ture til Nashville med gode

ke af de gode, gamle favoritter. De danske synger jeg sammen med

DPA-sangskrivere.

Anne Herdorf, Peter Busborg og Michael Winckler, mens de engelske

Det bevirkede også, at jeg fik lyst til at co-write med kære kolleger fra

er duetter med et par herlige Nashville-piger, Julie Burton og Jess Leary.

DPA – indtil da havde jeg skrevet alene. Til mit nye dobbeltalbum har

De to sidstnævnte kommer for øvrigt til Danmark i forbindelse med

jeg således – udover sangene med førnævnte amerikanere – co-writet

udgivelsen i november, og vi skal lave en række koncerter sammen

9 numre med gode DPA’ere som Knud Erik Smidt, Peter Busborg og

med dem. Det hele er produceret af Peter Busborg, som har været en

Bjarne Lisby.

fantastisk producer på mine seneste udgivelser. Olufsen Records, som har udgivet mine seneste 24 albums udgiver også dette. Sangene ud-

Hvad var/er dine ambitioner?

kommer på Wilhelm Hansens Forlag, hvor en anden fantastisk DPA’er,

Der var tre: 1. At kunne leve af at optræde, 2. Skrive sange og indspille

Jakob Fauerholt har været konsulent på produktionen. Han formidlede

plader, 3. Drive et hyggeligt, lille visevershus.

også sidste års udgivelse af min bog/CD ’Jul med Jensen og Gogæng’. ›

31


Interview

Leder

Peter Vesth har en kolossal CD samling. Her er et udpluk af hyldemeterne. LP samlingen er om muligt endnu større.

Hvorfor har du valgt at bo så langt væk fra begivenhedernes centrum som i Sorø?

Formanden har ordet... fortsat fra s. 2

Det spørger folk altid om, og tilføjer at Sorø da er en kedelig by. Ja – og det er netop derfor. Jeg farer rundt til så megen fest og farver i det daglige, at jeg virkelig påskønner kontrasten, når jeg kommer hjem. Og Sorø er faktisk en rigtig hyggelig by, og et lokalsamfund er til at overskue. Desuden tænker man så godt i toget på de lange ture ud og hjem.

Du har oprettet et musik-museum? Jeg syntes, det var så ensidigt, at det kun skulle være rockmusikkken, der fik et museum. Alle de folkelige genrer som dansktop, folk, jazz,

Se mere på: www.vesthbrothers.dk www.vesthvennerne.dk www.vesthbutik.dk www.vesthhuset.dk

country m.v., som publikum valfarter til hver weekend, og som de heller ikke en gang kan høre i Danmarks Radio, har da fortjent lige så stor opmærksomhed. Museet har nu adresse i Sorø i forbindelse med Vesth-Huset, og der er mange spændende ting at se. Vi kan fremvise Ulrik Neumanns guitar, Bjarne Lillers banjo, Kai Normann Andersen noder, Keld Heicks Grand Prix-jakke og mange, mange andre musikhistoriske genstande.

Du har en noget gammeldags tilgang til de moderne hjælpemidler? Ja, jeg har hverken kørekort, skrivemaskine eller computer. Jeg skriver mine sange i hånden. Retter, streger ud og skriver ind. Det er meget mere nærværende at skrive i hånden. Melodierne indsynger jeg på kasettebånd. Udviklingen går så hurtigt, det kan være svært at følge Julefest i Vesthuset i Sorø: Thorkil Vest, Svenske Jens, Vera Panitch og Peter Vesth

Peter Vesths største hits: Veras Vinterven, En hel flaske rom, Bare fire linjer, Stillekupé, Hvornår mon livet skal leves, En lille olivenlund, Shenandoah night, Somebody’s someone, Solen over Sandvig, Sdr. Boulevard, Holstebro. Priser: Skindbuksens Miljøpris, Tivolis Visevershuspris, DPA’s hæderspris, TV Charlies Ildsjælspris. Musikalsk ejer eller (med Thorkil Vesth) leder af: Cabaret, Købmagergade 1968-70 Bokulhus, Gudhjem 1970-71 Fyrtøjet, Svendborg 1971-72 Marielyst, Søndervig 1978-80 Vise Vesthhuset, Gudhjem 1982-93 Vise Vershuset, Tivoli 1993-2006 Vesthuset, Rønne 2007-2009 Vesthuset, Sorø 2010Markante albums: Underholdningsbidrag (77). Mod Strømmen (87), Bænkevarmer (88), Endelig jul (97). På Klipåpegrund (98), Nør jeg drømmer (01), Winthernights (04), Kæmpehits (07), Imellem gode venner (09) DVD’er: Live Vesth (03), En aften med Brd. Vesth (11) Bøger: Jensen og Gogæng bøger (72-74-79), Sommer med Vera (incl. CD) (99), Jul med Jensen og Gogæng (11)

32

med. Hvis jeg købte en computer, ville den jo allerede være forældet, inden jeg fik den i brug.

Brdr. Vesth har en yderst aktiv fanklub? Ja, det må man sige. Og det hele startede en aften i Visevershuset,

skal opfatte koncerten som en mulighed for at skabe interesse for

helst for DIT arbejde. Desuden skal de have andele af HELE din virk-

hvor vi fik en omgang øl på scenen, og de glade givere underskrev sig

din musik, og for at påbegynde opbygningen af en fanbase. Nogle

somhed omkring – og afledt af musikken. Du skal aflevere/investere

som fanklubben. Det fik andre gæster til at spørge, hvad det var for en

gange får du din løn i form af billetter, som du så må ud og sælge selv.

den støtte, du kan opnå fra div. foreninger/støtteordninger, du skal af

fanklub, og hvor man kunne melde sig ind. Det er nu 21 år siden, og

Lydmanden får dog løn. Han er nemlig professionel, og siger nej til det

med forlagsandele af dine sange, andele af dit merchandisesalg, af

fanklubben, der fik navnet Vesth Vennerne er nu landets ældste, og

gratispjat.

dine evt. sponsor-indtægter, af dine honorarer for live-optrædener, afgive ejerskabet til den master, du ofte selv bringer ind i samarbejdet,

næststørste af slagsen med over 600 medlemmer. Medlemsbladet Vesth Nyt udkommer tre gange årligt. Så vi har eget blad og toilet...

Selv statsejede medier (læs DR) synes det er OK at konkurrere ved at

således at producenthalvdelen af Gramexindtjeningen går til selska-

Klubben afholder nogle fester, hvoraf julefesten og forårets skovtur

lægge ansvaret for ”løn-dumpningen” ud til eksterne små producen-

bet og du skal binde dig i lang tid, hvorimod selskabet kan droppe dig,

er blevet faste traditioner. Og på årlige ture har vi bl.a. besøgt både

ter, der kun magter at lave indhold til konkurrence-dygtige priser, hvis

når det passer dem.

Nashville, Malta, Østrig og Irland. Fanklubben er en dejlig støtte overalt

skaberne og udøverne kommer med deres egen betaling for indhol-

hvor vi optræder, og det er jo en gave, at der møder en fast kerne af

det ”hjemmefra” – enten i form af støtte, eller i form af gratisarbejde

Og selskabet kan naturligvis stadig beholde dine sange på eget forlag

glade mennesker op, der kender vores sange, og kan synge for på

for de ”fem minutters berømmelse”. Disse små selskaber tjener ikke

– ind til du har været død i 70 år.

fællessangene.

selv særligt meget. Økonomien – som i den grad stadig er til stede i mange typer musikrelateret virksomhed – bliver her liggende hos den

Nu er første maj overstået, og sommerferien nærmer sig. Må jeg så

Hvordan er arbejdsfordelingen i Vesth Brothers?

kommissionerende medie-virksomhed, der har sendetilladelsen (Det

ikke anbefale, at vi gør nogle af den internationale arbejderkampdags

Det er mig, der siger de dårlige vittigheder på scenen, og Thorkil, der

er nødvendigt at spare, for hos medievirksomheden skal alle nemlig

paroler til vor egne. Kun samlet kan vi stå imod det pres på vores

løber med damerne. Han tager sig også af det økonomiske, og har lige

have fuld løn, ferier og pension)

løn, vi udsættes for. Hver gang én arbejder gratis, gør han det stadig sværere for kollegaerne at opnå den tarifforhandlede betaling. Hver

været fire uger i Thailand. Jeg var en uge i Hvidovre. Han sagde, der ikke Hvis Danmarks Radio selv skal prøve at holde priserne for indhold

gang én arbejder gratis i håbet om senere at få det samme job betalt,

nede, så forsøger de at tvinge medlemmer af et udøverforbund til

fødes en ny idiot. For det job opstår naturligvis ikke, så længe man

Du må være den sangskriver, der har skrevet flest sange om ulyk-

at melde sig ud af forbundet, for på den måde at slippe for at betale

kan få ydelsen gratis af en tredje spiller med de samme håb, drømme

kelig kærlighed?

tarifbestemte honorarer. ”Meld dig ud eller jobbet går til en anden, lød

og ambitioner som du, men som kun har øje for sine egne muligheder.

Det er også den, der giver de bedste sange. Lykkelig kærlighed, hvor

meldingen.

var råd til, at vi begge tog af sted…

Din forenings svar på værdiskredet er følgende mantra:

man synger om sin lille guldklump bliver så banalt. Og hver gang jeg har været lykkelig forelsket, ender det altid med at min kære broder siger:

Hvis du er pladeindspillende artist med egne sange, må du indstille

INGEN forretningsmodel, der ikke indeholder en forhandlet del af den

”Kan du ikke snart holde op med at være så lykkelig – sangene bliver

dig på, at selskabet forlanger, at alle deres udlæg, samt betaling for

økonomiske omsætning til rettighedshaverne, kan kalde sig lovlig,

simpelthen for dårlige.” ★

selskabets arbejde tjenes hjem, FØR der kan udbetales noget som

bæredygtig eller fair. God sommer. ★

33


nyE UDGIVELSER

nyE UDGIVELSER

Nye udgivelser 9

1

5

3

2

4

E

6

7

11

8

10

12

13

14

1 PETER VESTH: PRIMETIME

4 HALFDANSKERNE:

7 LILYPHONE: HEAVY COAT

8 PETER KENT: SANGEN I MIT HJERTE

11 BENNY & BRINCH: VISER OG DIGTE

14 IDA BJØRN NIELSEN:

Dobbelt-CD i anledning af 40-års jubilæum

SANGE OG KÆRLIGHED

Marie Keis Uhre, Jacob Haugbølle Thomhav,

Peter Kents forkærlighed for countrymusik-

Benny Andersen oplæser på denne CD nogle

DEN SULTNE MAND – BOG OG CD.

som pladekunstner. En engelsksproget med

Halfdanskerne består af Mads Westfall,

Thomas Bang og Thomas Steen Hansen tog

ken kommer godt til udtryk på denne CD

af sine digte, og Koncertforeningens Kor

Ida Bjørn Nielsen har skrevet og komponeret

duetter med både Suzy Bogguss og Janis

Rasmus Vennevold og Lars Grand, og har

til Nashville i 2006 og turnerede dér de efter-

med hele 20 numre. Dels et par coverversio-

fortolker dem derefter i Klaus Brinchs udsæt-

21 nye børnerim. De er udkommet i bogform

Ian, og en dansksproget med bl.a Anne

specialiseret sig i den nyere danske viseskat.

følgende 3 år. Heavy Coat er således delvist

ner af countryklassikere og dels Peter Kents

telser. Orkesterarrangementerne er lavet af

med noder og tilhørende CD, sunget af

Herdorf, Peter Busborg og Michael Winckler.

Her fortolkes Halfdan Rasmussen, Benny

indspillet i USA og består af 10 sange, der

egne tekster og melodier.

Jan Sommer.

Ida Bjørn Nielsen selv. Illustrationer af

Peter Busborg har produceret.

Andersen, Piet Hein og Frank Jæger.

genremæssigt kan betegnes som vokalfolk/

★ www.peterkent.dk

★ brinchklaus@gmail.com

Inge Iversen.

★ www.vesthbrothers.dk

★ www.halfdanskerne.dk

jazzballader.

2 KIM SONDERS: SUPERSTAR

5 THOMAS LENNERT: MIDTVEJS

Jens Ove Lund, også kendt som Jodleren fra

THE END OF LONELINESS

Kim Sonders andet soloalbum med hans

10 poetiske sange om manden, der er nået

Studsgaard kan i år fejre sit 40-års jubilæum.

Percussionisten Mathias Friis-Hansen havde

egne, engelsksprogede sange. Titelnum-

midtvejs i livet. Ironi og humor om vores

Det markeres med denne CD. Han har selv

med 10 kinesiske kæmpetrommer og 25

meret som en ironisk kommentar til vor tids

allesammens dagligdag. Thomas Lennert

komponeret samtlige melodier og har fået

af verdens bedste moderne dansere i Tim

strømlinede typer, der udelukkende har

skrevet og komponeret det hele selv, og er

tekstlig assistance fra Peter Kent og Mogens

Rushtons nye koreografi verdenspremiere

fokus på sig selv.

også identisk med næsten hele orkestret.

Krintel.

på Det Kongelige Teater i maj måned med

★ www.kimsonders.com

★ www.thomaslennert.dk

★ 123hjemmeside.dk/tyrolermusik

dette værk.

3 TORBEN ENGHOFF:

6 BAGHOLDET: HUNDEVAGT

10 JAN SVARRER:

NEW SONGS FOR CHOIR

Annette Friis har sammen med resten af

LIVE I TIVOLI MED ORKESTER

13 SØREN HYLDGAARD:

Torben Enghoff har komponeret denne

Bagholdet begået en forestilling om barken

Jan Svarrers musikalske stand-up show

EYE OF THE EAGLE

★ www.lilyphone.com

★ www.forlaget-vistoft.dk

9 JENS OVE LUND: MÆRK SUSET

12 MATHIAS FRIIS-HANSEN:

★ www.mathiasfriis.dk

smukke samling korsange over kærligheds-

”Svanen”, der i 1858 forlod Svaneke på sin

bliver her underbygget af en velspillende trio.

Søren Hyldgaard har komponeret musikken

digte fra middelalderen til nutiden. Vokal-

jomfrutur til Middelhavet og Rio. Dagbogsno-

Optaget en lystig aften i Tivoli Teatret i Århus.

til en lang række film og tv-serier. 18 ud-

emsemblet Musica Ficta under ledelse af

tater fra turen gav inspirationen til stykket og

Enkelte tekstmæssige inputs fra Vase og

valgte stykker fra Den Eneste Ene til Ørnens

Bo Holten blev optaget i Esajas Kirken.

CD’en.

Fuglsang.

Øje er her samlet i en perlerække af lydsiden

★ www.torbenenghoff.dk

★ www.barken.dk/hundevagt.html

★ www.jansvarrer.dk

til uforglemmelige filmoplevelser. ★ www.sorenhyldgaard.com

34

35


Ord & Toner juni 2012  

Medlemsblad

Ord & Toner juni 2012  

Medlemsblad

Advertisement