Page 1

l rdgi\'et af Dansk llevyforfatterog I\on1ponistforbund

Redaktion : BØRGE FRIIS og ALFRED I IOLCK

l

Treogtyvende og fireogtyvende årgang

1958 og 1959 •


~"~ oa·-.kc,lli;:c• ndild~a·

\ k dt• .skæ\l' nonlpol:'kla\t' n•r a f Hnq.;t> Fl'i i!'\ . .. ... ...... .......... ..... ...... .. . 1 l~l~,x \1t•lod i .,ti rand J''rix u n f l~u rge " l•,l'iiS ............. . ............ .... .... ... . ...... 1 t t) :J Lancc•·i ng og snphhct·i - af Horgl' F l'i i ................... .. .. ..... ... .. ........... 1/ Ht ;) t~ Klt•ptoman i dle1· tnnkt•ove•·ftn ing - af Poul Stlll'lt:.t'J I .. .. ........ .. .......... .. . ~ l ~l u Il va d m a n dog k nn f u n t r~ k l - af Hnrgt• F' !'i iR ..... ........... ... ................. 2 1!'" !t. H. 'K. F .'s vir ke I !J 13 -5 ~ - nf Kuy n ostgaal·d-Flllhl"' ..... . . . ...... 2 IUGS Jo:t owrhlik på 411 !n :--dagPII Hil3 l!lfi S a l Kny Rost~nanl-l•'rohnc ..... . 21 1!15 f• t stll\H5ik Og" }.,C..:t i\'Hl :tf J{urg(' }•,riiS •••• •••••••••••••• •• •••••• •••••• •••• ••••• :t }~)f, 'lu sikalsk in,·a sinn :tf l~ O l'l{t 1~·~ iis .. ............. . ... . ............... . .. . ..... . .. ~t / ttH"iS God dansk undcd\Ol 1ln i llRsnms i k t•fter\y se o> n r l hll'gl' l•' l' i is . .. .......... ... .. ·1 l l ~:iS •1l l ~Hi H Auga:u'IHh • u l'igtig .. mppol'lt>l' . Musikalsk in\'nsion af n,,,·g·· Fl'ii:;; ..... .............. .. ... ... .... .. . ..... . .... ..... f l!t58 11 1!15!1 Hudiosa g en n f Kay l~ost~a:U'(I - Fmhn c ............ ..... . ......... .. . l t ~I ,J!I Tl• ah••·dcpo t -onlnin ~c n 2 t !. 1 5!1 af Arti:--kok J\f spol et naqmt·b"l' 1

••• l

... l

•• •• ••• •• •• •

•• • ••• o . . . . . . . . . . . . . . o ... . . . . . o • •• •• o • o ••• •• o ••••• o •

• •

l)is~ofl l \!l llSC I'

•• •

• • • • • • •

•• ••• •••• • ••••• •

o ••••• o • • • •• • •

o • •

l

• o o .. ........... ... .

o •••••• l

o • l .. .

.... .

l

.

.

•••

... .

..... .. ..... .

3 1%!1

... . .............. . ... . .. ... . . ......... . . . ... ... .. ···••• ••••• ··• · •···· •· ·••••··•••··•

af I\assPJPl"Pn •.. •• ........ ••• •.. •. •• ••. . .• ... •.. ••• .•. . •.•• .• ~v 1~l fi!' Hl't ·a g t n i np,et· n •tl a ar ~~ kiftt>t af .-\ lt'l'('.) llokk ......... . ........ .. .. ... ..... .. ·1 t ~)fi!l af J\..~t\• 1~. - Ji' . ....... . ..... ·· ·· ··· ······ · · ~ ·· ··~··· · l t !l!i!J .~\n\ encJ

(~ ir<-'- 1\: o nt o

-

0

~dl

c''ata ldo

l

o ••

l

o

l

l

• l

l

l

•••••• l

•••••• •

l

l

l

l

•••

IOIIII II I

•• ••

I

I

:{-

OOI I I I I I I I I I I

l~· :; fl

l

l& e(eratt•a·, mødt•r ..a r ru ngernt•nC t' a·

Forhundrt.' o • ·din ~el t' GC'llt•mlfol'saml i ng 1!l.i t> ........ .. ... .. ... . .... .. ....... .. . .. t t ~t rJ 8 J>. 1~. J-\. 1 40-.. fc~ t . o ~· ···· ··~········· · ·· · ····· ·· · ·· ·· ·· ··· ··· ··· · ·· ··· 1/ HI!i8 4., ,

-\.. ; t t o s

.0.0

•••••

l

.. l

.. .

•• o

o

o •

l•' odn111d('ls ordinært• g·t•n•·• ·alfor!>:unltll!:. gc n<'J 'alfors: unlitu~

)\()[)\'s

o ••• •

l

o o •• o •

l !1 :-i!l

• •

• o •

o •

o ••• •

o •

• o •• o o o • •

• ••• l

• • • •

l

2 / 19~8

'!.l l !Hi !l

. .. .... . .. ....... .... .... . ...... .. ..

o..... ·· ·· ·o ·· ···o•• ...... ~··· ··· · . ... ....... ..

kon g t't•s

• ••••• o ••• l

0

.

.. ..... .

• ••••••• •• • • o •••••• o ••• •• •• l

l

1

.. .

••• l

l

l

2 l l!l!i!) :J l !J;j!l

.

•••

l•' a;:lh:C l l ti:iS .1,1 ..., nc g11ng til l'l n>j••JHIP instit ution ..... .. ... ... .................... .. ... .. . •3 J (l l !"J:iS A~tl(l t•itlS!:t' l' i K<1l) J\ . ..... . ..... . .. ······· ·~ ·· .. . ........ .. . ............. .. ..... . . 1 ' .-. ." 1~)\_J ~C'B .

\t ,•••n l. ll"""l' b~'"'-

ll fltl (ll'Pt'i t l J!:~tlftalc

IIIIIIIIII O IIIIIOIII I

l

. . . . . . ... l

•• •

o l • • • • • • • • •• o ••••• l

V cd ro re· n de• f o r lag s l\ o n t l'a k l t q · 1) 1'1

111,'\,'l

111,'\11

l'kkt•

Blo;:ra(i og

•• l

•• o •

'

IIIIIIIIIIIII I

o •

••• o •

o o •

o •• o

o •• o • •

I III IIIII O IIIIIII I· · · ·

·

·

0

•••

•• •••• o • • • • o •• • •• o.l •• •

... ... . ...... .. .. o • • • •

IIII II I I

o •• •

l

l

••••

•• o o • l

l

o .

........ ..

o

• o o l

l

...

o .

o..... ... .

o • o • o o .

•• o o •• o o ••• o l

l

o •

.

··

.

•l i 1!15H

o •• l

4/ l !l )!l

.. .. .... .

o o l

o l

o •

l/l tJ:l!)

••

h~·ldes~

Ed\;ll'<l Brink (llll-Aai'S .h•hihl'um) (B11rgc Ft·iis ) .... ... .. ..... .... ... .. ...... ... . 1 19:-iS \o nye formallit Kay Hostg<~ard-Fn!hn" ................. ......... ........ .......... . •) l:.! :l S •> t9:;~ 0J) J")\J l'tt' (lt• K 'tct·ho l>' l) .·\al' ( n"'l'g'C' F't·l·t's) , l :J S Carl Rydahl 70 An1· (Kay Host~aard-Frnhnc) ........ ............ . .. .......... . • ) lfi~

-

~

IIIIOI I

OI . I I I I I I I

IOIOIIO IOI I

O I IIIIII I

I

--

O OI I I O I I I I

Ech·ard Brink 7fi An l' ( Borge F Iiis) ......... ...... .... .. .. .. .................. .... .. 3 l!l:i8 Mog(•l\s 1\ a a roe :i O A at· l '\l f1 Pc! Hole k) .......... . . ................ ... ... . .... ........ . :V lllrlS Kjeld Jorgen5en .~o A..a1 1Ho 1g·(· F'riis) .... ... ......... ...... . .......................... . . ·1 / l!>:i8 l f I o•·ienscn ;,o .~"-'\ ·,11 ( H"'rn·e h Ft·t·l·s) • ·1/1 !1:18 Ka.t 1\. \J

o • o •

o ••• • l

•• l

l

•••• o •• o •••• ••• l • •

••••• •

l

l l

•••• l

( \ lft·ed llolck) ...... . ....... .. ..... .. ... ...... ........ ....... . 1 / 1!13~1 ......... .. ······· · · ··· ·· · ~··~···~~ · · ~ ·. o· ·~~~ -~· ··· ~·· IO· · ·· · ~·~·· ~· · 2/ 1!)5!1

Knud Pheiffc1 !50 Aat

KOIJ A. -l'RI SE~

.\ lf1cd Holck G:l Aal'

o ••••••

o •• l

l

o l

o

o ••••• o o •

o ••• o • l

•••• •• •

l

l •

•••• l

•• •

l

o •• o .... o • • • •• l l ••• l l. l

•• •

l

o l

l

21 195!.1

Nek•·oloc;er Hugo Telling (Ror~<' Friis) ...... ...... ... ...... ... . ... .. .. .. .. .... .... ... .. .. .... ... . J acoh Nol'mann (h. a y Hoslgaard-I<'rohne) .. ...... .. .. ... . ... . ......... ... .... .... .. ll<.'rman Andersen (ha~ R-l?.) ...... .. ...... .... ............... .. ............. ....... .. Robert Schonfeld (Alfred Holck) M. O. !Uck.felt (Ka) R.-F.) ••• l

l

• l

l

o o ••• •

o ••••• o • ••• o l. l

l

• l

•• ••• o • • • • • • • • o o •••• •••• •

••• o •

o •• l •• •• o •

o l ••• o o l

• l

•• l

o o •••• o o • • •

•••••• l

••••

l 1958 :!l l!lil8 21 1~58

3/ 1958 1/1958


A1-ne

'endsen, Oslo (.1\ay R.-1''.)

AJian Lra~n ( Allred H o ek) Kn1 Allen ( lfrf'd Holck)'

...

.. ................................. . ...... ... 4/ Hl;>8 •') }lll': ( j

. .. . ..... · .. ...... ···· ·············· · ·· · ·· · .. · ····· · ···· -

...

''•>.

.. .................................. ... .. .... .. ... . .. 3/ 19.')!)

At nol d Quistorff (Alfred Holck) . . ..... .. ....................... · · · .... · · · ·. ·. · .. ... Cad ViJQ.'l> Meincke (Børge Friis) .......... .. ............... · .. · · .. · .. · · .. · · · · · · · ·.... ~r ·g Lonno\' (Kay Ro~tgaard-Frøh.ne) .................... .. ......... ... .......... ... Ahn l' Kraft, Stockholm (Kay Rostgaard-Frøhne) .... ................ .... ...... ......

:l/19.>9 ;~ H> 59 :3 19.)!) :{, l!l!i!J

..tame ld• l• er ( Gram•olen. Bl.llelllt, TeaCf'r m. m.) Axel Kjerulf: Hundrede aar meJI m noder (Børge F1iis) .... ... ..... ... . .. .... l 1!l.,b Snmut'l Chotzinoff: Toscanmi 1 nærbiiJede (Børge Friis) ............ .. .... l / ltl."i8 L ou rM Ann.:;trong: .1\fit Ih 1 New Orleans (Børge Friis) .................. .. .. .. 1 1!1.)8 l~ mu r· Mellt>JUJ': I festlige og farlige tider (Børge Friis) .................. l 1V.i8 .... , en Hueman n: En sæl' riter døden (Alfred Holck) ............. . ........... . ... 2 1!1.)8 Nnt Shnpi ro ~~~ Nat Hcntoff: Jamsession (Børge Friis) ..................... ;3 1958 . \1.11 t l.l 'llliiX: Mr. JelJy Roll 1 Børge Ftiis) .......................................... :3 1!);)8 .f ohan rJt·~ Furu;s: Han, det Jede.t· t>ftet· operaen (B. F.) .... .. ....... . .......... :1 1!>58 Folke H. ToJ'JJIJlom: T jaJkoukij (B. F.) .... .. . ..... .... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . ·l J!):i8 E lht h H~ ,;st•l: Albert ~ch\\eitze1 (B. F.) .. ... .............................. .......... 4 1!1.>8 M. x I'au og Lotte Gerhold: Vt>jen til dig selv (B. J.'.) .................. ...... ..J l !J:i8 f~u·hznd Kik: Hos Onganga i Lambatene (B. F.) ... . ..................... .. ... •l J!1.)8 Dlt't· r~

lnciiJydeJ.;t• til "CinUHI

JII"IX"

.. ..

·•• ·· •····· · ···· · ···· ·· ····•· · ··· ·· ·········· ·· ···· ······ ~ / } ~) !)~ )


o

MARTS 1958

22 . AARGANG

~.1ældc-nt

Indhold: I anlcdnmg af nogt't sa Ak, de skæve nordpo1sklavet·ct· ... ~ Grand Pnx Lanc<·l·i n g og ~:;nohbl·t t

fill

I-1"' OH.FA 1"l'l,~JtFOJtE~ I N<;E~

l

hat· sat si nP nuliohonm·arPr op nwd <.'a. :w jr - f. Pl\ s. fot· sa n~­ Ld<:st.er li ! 16 kr. mocl for 1~ kr .. pa gnwunofon X kr. mod for 6 lo·.

,iuhilæum Vt'd ll ug·n Tt-llings lind Mclndt :--.ICHs afrc>gningct· Cnunntn o~.t stHH

d

NUMMER 1 :"u·s

(For tekst<' r af ,.se h lagt• rmæ:--~sig"

bibliofilt.

I

karakter dog kun mofo n :\ kr.).

anlednio~:

af n o;:e i .

/l u lin• nl/1 r/rtf/f' t'<' rl'i t 11 t·k.'{jlotll uf tor /JRA/<' , j11 111!1'1 1111/ dttf•: 111 stott! sojlc, ! n femelur ra ny ,., 11, d. r lt1 1tlitlt'i,-; lltltlturti!lt fn/del' o.-; ind. mu !'i

., En spadKCtl'lut· fra Hådhusplad:scn til Ft·eclt>nksht'l'g Ru nd del hat altirl Yæret en opl<·' clsC'. !>et kan cnh\'el' koh<>nhan1er og koh<>nha\ twtfanq· sktl\ l' unth•t pa. lh•n t>l

l p;tut - vil .,I'ClWIIIIIII'I'c" ml'd llllfll'f d/1 r llfl!!l'lt. V el t·idt urle, al l'i i .•w jrtlrl ikkt JlJIIIII r os /1/l'd luulr

<'Il

.llcrl rwtln• on{: d' r <r ill!/' u, tf f 1' tli!f t' ml j c m·,. t'Ol' rw1 rk1 urld:·H (IIf • lot'rJrtl i lulle rlutllff af et 11(1 (-" 1'/.',-;liJ

1/1'.-; )11111{:11/1/1

snm s/m/" mit Uf/ 11rla1't 11" ' ' tlt/l.'~ik1 t. \1!'11 1 IIII tilfl d11 ikkt' ttf 1 ,. :;lni.-J.-, {.-;

Sil III /'()/'( '

~CilPI'altH'I!\'tll'l'

l'H!JI·:RSJ:;\" I/III' ~~~~~~~~~·'' IIII tf ft !/11• 1'1 /1 Ilt) f IJIII'jf)(/ [tl!f( .'fiflt, Iurtiii ,," Hin /,'''''fil n .,F ontrR{r' ,l,·ik" tnr !ll'l~h"/,, t }Jansk Kulturfilm.

S l

l

i.i,. r.

k r .. pa gram-

sjælcletat

som et 60 .. års jubilæum

for at si!IC d1

n

dl't 1111111/1 1' og· .-;11/i/t l/Ilt koh<>nha\'n(•rlh. Og så e1 det 1 dag <'ndda lwn 1'11 S\ ag- afglans af, h\'ad dt•t vat· i <ll'l'lll' fut· og· omkl'lllg dPn f ørstt• Vt'l'dcnsk l'ig·. E n ræk k<> te a t n~ la dc•ngang snm lc-tll•fyr fot· ('1\hw•r, cl<'t'

J(;J.'}(J-,}1

l'ot

V

'

l

l !.V nS/\. 'J1JH1'8U: IJ1 1 t 1 ikkt HO!fr·l al Sif/l /ti. rt l Stalsm-

rliofonil n 1!.-kr Ml.'lkc 1 af o}nHa[Jrlsinu r ind,..;c ndft IIHO/Its/,·,·ipfl':t>rk t 1 i /o 1 lll tUl! /,..;l nu'd M r l o rli (;l ((lU/

f' l i,l i

IIlOIIl

r( S l' i S.

\

U

t l'

drf allrn~idsft • j11sf fil af rtt'lunft d t • 11/.

11{111:t utiy. dt r i ud til j11rnyliy ku11 taft, ltrtll·tld, 11 o{ tlin1

,"., turilillflt

tit f r. m/ t'/ 11/t'l itl ll',

llj)f.-ll!/ 111/l

(1

fill-

j tf i III'

j1 !f j til

I II

dtl kun /;nu /1111• .,I'IJIIt /ion II·SIIf/t n". .f t !l nllc skt lt !Il t•ttlrli!ll til.

:-;fOl'

h mel

a min

Ila t

Jultnll

ved tidli!lrl , lejliyhc11t '· ()y ,ir y f l'rw, a t dl·i her1st r [/1'/nu/lu !l (')' f/ it•cl (l f{(/ /1 Nus tffWt 1'(/-Froflut i llltl/.-. w tikcl jor ti ar !>Iidi' II i

r

1~1UT I SEH.v~H:

i hni v;rad nog1•t at Rigt• til dl'n tra·l'tk, at. man paa Stahracliofoniens PkSpPdit.ionskonlor forlanger und(\rskl'l'\ tH' k\ ittcringt•r for de tilbag·<'ll'\ t'l'l\cll' \ et?!'}((•!'. l)(lt Cl' stik t mod dl\ll 't•dtagtw regel. at ind~t' !Hl c l'lw har r l't til Hl forbliY eanon,\ nw. ~Ph t• ma 1'1\('t er lep;ItimHtion.

V

l

rl/l lnhtill!l ltj, al do rlt'll!/fHitf h n l'tlc· .)O 11 l' ]m brtfi l 11 i di u u l mli!l fik lu·, yrrnin,Q. Ja. dr'll (alt .w1

nrtiklcn) r 1 •{aklt.-;1. ,-;" !l"d, a l i f!! i k kr• "lo t c il .<;/,·,•!t t il tl1'11, 1111 '11 i ltoj !/l'WI .,citt•rr" den. l11·ilh f ju t l' • t fint ord im· ~~ rli!ll n!f u:dr.lir1f 111 h 11 !1!11' .

De r

PI'

~

ORI>JS l~

COP'\ lUGliT B ·REA 1' A S rnedclc lcr, at det i folg-t• g(•Jwralfon;amlings-b(lslutninp: af ~~- j anuar Hl;)X fra og med Ol' ll 1 . .ianua1· d. a . at regne er l>lt•\ l'l om<lamwt til selvejend(l institut w n. \'trksomh<.' den fm·bli\'l'l' io\'l'i!2,i ufnrandrPt i ~nhve1·

N

hl'llSPPIHlt .


Jo;~

TATISTIK, ."om fotlJUuu t ho1 Ind t udnt·bejdl' \'cd l orendc forhold md nfot· 'ort arbejd område, et· nu fa•J'dt .... Fou~lobigt \'i l "' noj med at 1ge, n t den forudt>n undt·t ~''h'"CI en.~ tlllll • d m k rontra udenland k . . 1umml"l huj s t ttrt igP. twg og 1ntcrc:-· sante oply ningt•l'.

l)

gj orde tutcn mod \c:;t på dd ,Jt. · h~ kt,lx.>J i;a\ ",t htunor;:, bn..""<le flod: ~\·.~.n • Ti\ ol1 ~o n 1nerh n ter - A polll'tt:..lt d l'arisannt· - ~Olllllli't h·st - Fom'\tC'.ttret • - Hiddet ,;af,•u - Hlllic:h,,d~n og- Thnlt.ttt;".ltrd. lit' lidt :l'ldl'e bl:tndt O" huskl't' (lem ~ikkcrt allt• :-<alllnh.m. En nf de fyrm~trt', tiet· gl'mwrn Iie manl!t' t' h.u· ' 'æret med til nt t~endt' c-læden.:' bJu ... t•!!' yJl't ~it store bidra~ til at lx>fa•,tc det trode koben ha \'nerhumon~ 1 y. Cl' komponbtl:'n o~ kaJll•lnwstt.•r.:.•n Edt"ard Brink. der som en lll-{ni).!' dreng- startt.>J,, .::in muslkC't-gcrlling d(•n :!. april 1S!l.., b~uh•

som skabPnth•

o,!!

1\

I ' NlX ,

Poul S t"·,;u

rig ft /Il

T IIÆ'R

\'l 't 11

l li' f f~ J t f 8

i

tJ.ll

GR 1.\'/J

tr l'O / IW.SfjOT>!ltl>·d i Jn ni med 1'c d Udt'll·

CL

/, i:llJJ Il f

P Cjst• S!/ !l 7/llltf

n tysk jorL'I flflt:-1', ~<tllll !lllllskt .-~impflt lun· ~tjt'ilc t tt'/,·.-:t,•ll til .. sk,bc•t sl.-111 ,.., 1·r( ... .. t

P

. Ll

l M f .'Nl h l.\'SJ\ /.\ 11'/.t. T /\ ' ,,. t t1 l'C'l'dc11..'>1tw,,·ikbunk oprt'ttt t, dt:r sorqcr fOr rtdl'l'k8liug tlf ,.,. t ,,Js bc tydelig~.: mwnk1·.'l~·kcr mellen Skn11din•n·i· 11 og . t mr1·ika.

/l, " J,ut-:ko jttt'f/. d, r fol utlt n musikrh• r \"a ~n K n ppt•l og k·• pl'lmt•::t 1':?' T homas .T cnst'n bv.:t!r ,. ·r t kc•mponistt'1'11t' 1\.nuda~t:> Uii.:'.tger. s,·end E1·ik T arp ,.,, ~ id:: Viggo Rl'lltzoJn, har allrrttl(• urbt jdd oq mlbt..fald· t\'i cl~ l 'iu.qo Rrnt.:vll~ ym;,,, ;,·ko wzriationt r. Hulmhoc.-: 7. -ymJMzi. S ,·.-I::rik Tn.rp... .-:ymfoni i e.-:, opu.~

5u, Rilsagcr.;:; Et't.Fmu.-: il!ontanu.-:otn•t rtuf'(', Carl ..Viti.<:MI-< 5 . .-:ymjoni og

H ormmm l'· 1\oN>tl.-: klrrt't'rkon<'<'''f nr.. '.

Duwit!11 (lllbt (nit''' ma li .\'icl-: \ 'iyyo Btmt .uns JlctamorfosC'r. Holmboes konCt;rt for obo og l..""amn n ·orkt ~tt:.r. lUi.-:ager;:: Qua rtBilu ni, Carl J\'iel.-~cn;:: ~. symfmzi og K op11 1~ t't llokonccJ·t.

AA SK U LL E DA OSSE ... Sætte-

S ren

ha t· i dette nummer g-an::kc a f.:.kaffet alle vore dyreba re dansk a a 'c.r men aah, ,.j og alle aa'erne Yender f I') gteli lirt til bage.

2

~undet"

og .,H \'is lille PitN e r du'!" :-:tc.t· tilstrækkeligt til at fast sla B r mk ..;om en folkekomponist, der har formal•t at få publikum ,·et·den o'·er til at nymw.

udm·ende musiket·.

l:..'c/,.,o d F:rird.- et·

1\f ENS

ht mf l'r ~:ill udkommet pa danskt: f o1·ln~ oc- l'll. r.o i udlandet. !let \ ti n ok ' 'l'(' uo"erkommehgt u t IHc,·ne alle hat ... populære melodier. M t'n foluden .,R) stl'dnnst'n" o~ .. Knold og Tot·' \il tillu· ...om .. Kanske Fruken Cal'!son " , .. E en c t· for lille, og- een Cl' fol stor", .,H,·o ·fo · "e1· du aldri~ til mig", .,En lille Skat m d Pag-ehår". .,Kys::;e\·als~n·· , .. :Hadt ·.'l:':t''· . . . Hjemme i den ~oraml<· B) n •d

af den lellt>h' mu~iks pione. \:. hct· i Danmark forr,•stt.:n oc-så 1 Skandinavien - o~ han el' ut\'h·lsomt dt·•' af de danske komponistel·, dt•l' indl'll for ~in tid har ~kre\ et de flest t' uf clt lystige melodier, som \'i alle i l'll memwskealder hat· spil· let, sunget og fl ojtct. Jeg husker, at den t'lskelige Olfl•lt J espersen enganl! udtalte, at Edvard Brink betra~ed~ han som sm læredren).! og t'ftcrfoh~cr - ' "-! nwc-et !!alt el' tll•t· ikkl' i Olfert" ord. et!!\

Brinks melodil'r har \'æret fremfort på Iie flt·~te a f E u l'opas reY}·scener - . særlig i Rt•din Ol!' Paris og K arl Gerhani Ol!' Ernst Rolf forte i Oslo og Stockholm hans melodier frem til succes. Som et kut·iosum kan næ,·nes, at da \'aldcmar P silandet· en~ang i Budapest skulle o,·en·ære p1·emieren på en af sine nye film og forgt Jll·æsentcreg f.-u· publikum fra scenen. '' ille direktoren hædre den ,·erdcnshel ,,mit• filmstjerne med dt'n danske nationalmelodi, men her kom ork\?stret ~alt af stt>d, for da Psilander kom ;·idende ind på scenen på en h\'id hest, modtog~s han til sm store forbloffdse med tonerne til Eril·t~rd Drinks .. K nold o~ Tot ", medens publikllm rejste sil!. Det må da !'il.!es at '-ære beromnwl!'!:c

l Berlin afholdtes i Hl2:l en konkurrence om verden=' bedste (h ~.;emelod i. Etlt•(lrd B•·iuk nwdt forstepnsen med .. HystedanSt'n", det· derefter udkom i !l europæiske lande Ol! i A merika. I Ty.sJ..land sol!tt('~ den p:"1 ti ug,•r t 14-1 I•Otl ek~tmtplare1·, men man må nu ik;"~ tl"'· at Rrink ble,· en hon~dric- mand .1i dt:n

gru n d, for cles,·ærrc var den tysk·· " .n k intet ,-ærd på det tidspunkt. og K ODA

Som kapelmeste1· 1 ~>n række a f la1 .Id~ teatre og store folkelige mu siketa hlissementer har han seh 'æ1·et nw l t at fremfore sine melodict·.

Trods sin omfa ttende musikctgert ·~~~ ;-;om komponist og kapelmester ha r E d ,.,, ,-rJ Bri11k dog faet tid bl at of re sigi arbejde t for syge og- gamle men ncske1·, sæt·Jig inden for kunstnerkredse, men det er så typisk for ham, det e t· alt id sket 1 det stille - han hat aldrig on sket at få tak for sin nwnneske \·enlig-C' indstilli ng, og det er sikkert grunden t il, at han i dag alligC\'CI ikke er den \'el ha \'t• n cl e man d. som n1a nc-e maske \' i IIl' t 1'0 ...

J1.

1·; andn /,·an k un siy(: hlil' r ul, bt'J'(' Jubilar! Tyi l'cnfcr flere milf p;c/r som aktil' mand udi den lctll'l't nuuu·. Blot du altsa ikke l'Cnff'r N YE hyldestm·tikler. 1 ~i lader rlt lltU hrr s/u i satsen, af du 1•{d d(l.

t·; -

kamme 1 af,, . i forhun det - cnv~/,·( r komponi:·:t( n, m usiku·eu, kapelmesternz. Cfnmn, kam mrl'et fl n oy mennc:-:kc t Ed rard B rink t il lykke merl t){) (/f.''

dine

l'< 1uu ,·

-iubi/tt(f

0{1 fortsat

i

/ta11s fil'S

IJ/fl tl!ff'

7.).

Cl l .

,l/Ode O!J l'il·kc-

jyldf,• ur!

Bo rge F riis

eksi!'terec.ie ikke dcn~ang-. B rin, ...: ht>k udbytte fra Ty~kland lå omkring- l~ danskt> kron~ r. Det skulle ha ,.e ''<H t> t nu , ~å ha,·de tier \·æ ret chance fe· at fa nog-le af de t.>ft ertractede dollars til

landN .

Et par tusind melodi\!r har EdL·ard Hr:ink sln-e\'et i de forløbne GO år. o~

oy

...

..


h:l\dl' w nll 111ig. l lt•l \':tt• l,l:nt'll't, dtl IH'gyncltc•, tl11 dt•t S\'Hjt•cl" "l' la~~d·· siJ~ 1111 n: •rttwS I he

Ak de skæve er dt't Jll'imii.IYt i dt>t not·tlligl' , No r~c dl't', h\'Ot' træt•t·tw t't' korlP ne, næ tterne lang-e, hYis man Ya:lg-ct ' ut erha ld'tt·ct til sit hcsog-. Ligt' sa Yist t'l det, at kla\\'l't' ne OJIJH' n \ .1' 1' polat·kt·cdscn cr skæ' P skævt> n· c nd sch·e la t n<'l i Pisa. Og· li~c som dcn tw hctra~tPs de• med æt·t•fty~t. ford i tit• 1'1 sa sjældne. ner fttHI<•s stadig Cl\ rlel nwnneskct· dt•roppe, d<'t' aldl'lg 1 dl' r es da~e ha t st•l et sadant instrument. Men alt hat· sin arsag, og en af a rs agc t n<• ttl at kla\l!l't~l'nc et sa skæn· i t nncn, et· den, at den etwsh· klavetslPm nu.>t man har, bor flere dng·srcjsc>r syd pa t dt.>n stad T rondh.i<·m. En gang· hq~rt andet år lirager han pa en stcm nint.:";;fuld turn~ og II<•t n•g-ud, han kan tkke tHI dem alle, fordi de nu <'Il g ang npt ræclc>t' i sa spredt fæ~tning. M e n slol pa, at han ~or hvad han kan. J eg gjord< for den sags skyld o~så h\'ad jeg kumw, du jeg fo rst 'at· hlcvcn s lu ppl•t los }ta <'11 række af disse jam nwrkommod('t'. S a mmf'n nwd santrt'l'<'ll Fra ntz Gr a howskt \'al' jeg <•ngagcret til at <)ptJ æ de f01 soldalE'l'll<' i en række nordnorske fol"iæ,g-nin,({<'l' . •Jcg sprang- lo~ }la d<>m ( a ltsa klavere•·ne) som en olm tyr , andet va1· d<'l' ikke at v;ore. P rem ieren sku ll<' forega pa fodægnin t.:"<' ll Set.E.> t moen \'NI Barclu, cl godt stykkt> nord for Nanrik. Metet·hojc plakater f nrk ynrlte om 'o re kommcnd<' udfolde lseJ'.

J

hagoVI'I'

n~

j ••tr hl< \

m11h tJl .11 n•kke cfiPl' 11u'd 111in Sl l•l. 'l'tl • at ht•).(yHdP nwd VUJ' d••t lwn 1'11 t t,. fit•t• tangt'Jllt'l', df't' ilde" vtll•· g'l\ 1' lyd, 1111' 11 pftPrh{tncl''" clodt• f!, .,.•. og- flPII' i has-siclt>n, uu•ns ad ski llh~c' af d •• 1 c•stc•lt'llllt• tam~c·ttll'l' m:tltl' hi\'I'S up i~t ·l1 h\' l'l ' g-an)!.' Pftt•l' t'tlllt ht•ug. llt•l hl••\' .i••J• Jwlt flillk (il o\'rols,. got' nwS{t•l' •

,.fl.,,

nv1st

lt

l

l

Jl<'l ha niP tostWPl d t• n ~unskt• dag. O y; morkt 'at dt•t, ~~ man ikk~ kltntw :-;c' den b<•t lllltl<• hancl foran ::;ig. l la tiden nærnwdt• sig, ble,· vi afhentl't pit vort ~.;,~al ter af lt•j n•n::; ung-l' velfa•rdsoffict•r, der stJ·al's målb<'' idst marclwt·r•dt• tværs gennem plon•t og dt• clyh~ muddl't·hankel'. V t, som jo var ifort smoking- og t\nd<' laksko, havde• l'l mas nwd at fulg-c ham. V t m:H tt· •i u uden om dl' værste pyttl•t. M1•n det l). kkl'1h•s faktisk t•ngan~ at komme ham pa pra.il•holrl, OJ.!: da kunnr .kJ.:: natul'!ig\ is ikke dy mig for at broll': ,.hvad heclnt•I' dog den so'?", n H• n ha n spark<>cl<• hl o t videt't• ... o

sig at va:rc el k<Cillll<'sku t , længt ·c end d ondt å r og hl'kl:t•dt nwrl lydahsorhetetHh• malt' 1 iale. l )(•rimod 'ar rll't ikk<· l'<'gnlæl, h\·orfot· ,.,,rt soldalf'l'(IUhlikum ldumpedt• sip: samnu 1 dt s tPcl<•t·, h\'ol' th t ogedt• minrist og pytl<'l'tW kun vat· :-;ma. Iler hl<•v ikkf' J't>t nwg·t•n lid lil forbe· red<>nd<• o\·elsct· - 1kkc ud ovet en h urh~ konstatering, at ho,itlal<•t anlægget overhO\ ('(l f> t tkke vi rkedc, og det ,.a 1 Fr·antz jo ikke sa ~lad for - - og· clernæsl, at klaven~ l stod i en natltrRlri d ig tilbag'(•lærwt stilling·, og <l<>l vat· j('g ikke sa glad fm. ~u nu clet mig-, der skulk indlede programmet med lirli forskelligt, og· lad mig harf' indrømnw, at det hlcv lil lidt mere f nrsk<'ll igt <'n<l .i<>~· op ri n de lig

E

kst•rct•rhuset

-

l!l •

nlP::> ikk" dl't va t· sæl'liJ.! nw l'· ~oml, sa læng-P dPl stod )~<~. Men d<·t vaJ' d<'t and n., det ~jordP. Blandt ane !J t nalut lig-vi!'; Ft·antz, hvis inil<•n·ndt• latlt•t' ttii'JI ,it•g S)

vistt•

l

t>ft<•t·håndcn hh•v til 1•11 \'l'inl'kcn. Sja•ldl•nl ha1· .i<·~ haft ~a ll'l.\\ l t -- og ~amt idig ~a fys1k anstrcllg<•ndl', th i d<'t' skullco t•l vist dnlll til, i særclf'lc·slwd <la kasst•n 1111 håde lwlt ,·ar \NI at m iste pippet og lagdt• sig llll'l'<' og nwrl' ''andn•l. O~ tHI hc>gyncltc sandt'lig· tallg<•tt!<•nw o~så at elt·vs~<· af. Furstt• ga n~ lugd( .wg dc •n • lu•w lang<•nl O\'Pn p:"t cll't hælclcnch lag, hvorfra clt•n hurtigt 1 asll'dl' twd. ~~t>stc tangen t lod jeg direktc• chtmpe pa J.,ruhct. Eflc•rhåndc•n som ,il'g fik g,1ot t dt•l af med bas-·stcl<>n, målt l' jc·~ kom•t n tren• all<• bestlæh<•IRel' 11a diskanten. (l g da det ble' Frantz' tur, maltt• jeg Jpdsag,• hans sang<• mPd df'll l'c•tw l'lpilll'rlii~t·­ musik. Ha clt•l •jo stt·aks havdt• vist sig, at nukrofnncn ikke• duerlt', havde man sendt 1•11 mekantk<·t af s ted fm· at ut ganiscrc

c•l andel eks<'111J1lar. l\ nrl og godt: dPl PIWS t <•, mtkrofon nt·. ~ kunm præstPLt•, vat· et gcruwmtrængcmh• huiiii. Frantz m a tl<· al b~t k lal'e si g uclt·n tt•kn i k, nwn dc•t gtk fint <•ndda ...

... ' •"l l

er hwndtt· nwn· intl'ressant i aflcJwns loh, men cl<•t ga ikke an at trætte læst•n·tt. I-h~1l sled ha,·de sin<· små nvel'l'askels<•t· til ns, :som Yi doR eft et·hamlt•n lærh• al tagl• i sti' atm. Og med sanlllll'll hid t hu mm·.

l)

Vel mødt til vor forhundsfest paa Sølvst den 22. n1arts kl. 18. Der er sørget for overraskelser!

B ell godt hlc·,· d<'t fol'st , da \'i omsidet· att1·t· vat· nad syd for ]lolarc irkelcn. Vt afshtltl'dt• \'Ol' t.u1ni· i T rondhiem, • lno t• vi nncl, at kht \'<!1', mikt·ofonet· 11g salt va1· som de skulll· \'æn·, hnul vi nu tkkt nwt e hel !'aRtede som en seh·folge. Sa holln•d,• ,.i os til g~ngc~ld. ~n m \'i :-l t

-

l" ville ...


Et si(lste

onD UG

f~lr\'e l

V cd Hug u Tdlings død

Den 1;:;. januar, kun 1O dagl' efter hans fylcth~ 19 .u·. modto~ vi det tl"i~t·· budskab. at ' 'ort afholdte komponistmedll·m. Hugo '1\)11 i n g, \'ar afgaet \'Pd elurlen i sit ttjl'm. Alt, alt for nwningslm.;t tidligt, sym•.s man. thi mangt> hlan1lt os havdP ham \'Cl t•ndnu i tankt>l'lll' som dl'll stadig lovende ~·ngrc kompnnist og ~l!Tangor. Hugo Tclling ble\' den !1. januar 1HOH fod t pa .. Tellinghus" ved Hanrlt~rs stml yngstl' son af den landskt•tHitP musikdin•ktor og -pædagog Snren Telling. l\lcn der var endnu men• musik i familien: ogs·

bedstefaderen. Christian Telling, \'ar l'll i sin tid kendt musikt_,,. fra Randers-egnen. der badt• virkede som tnmmetcr ved i1. dragnnrt•giment og som .. landsbyspillt•mand" ng n<\cde at komponcn• , t utal a f g-a mil' dansE.'. Hugo ~dv var tidligt pa. færde. fik allen'dc som otte-arig violinundcn·isning hos sin fader. lærte siden klavet·spil og tumledt.' sig setwrc Vl'd Randers Statsskole bade som organist og som leder af det af ham selY oprettede ,.Stats~ko­ lt•ns Orkt•sh•r" og t't blandt"t sang-

marcher. ::;t•m han sd\' instrunwn-· tert:>dt•. \.i

fn·mhæ,·er .. Randen• Ork(·~tt•rfon' nings Festmarch". dC'r i 1H~() op fortes 't'd fnremngl•ns lll ars jubilæum.

Oprindelig haYde det ,·æret hans nH•ninK at læse 'idere til can(l. HUlK.• nwn pa ~rrund af manglentlt• midll'r maUt• han ucl at Yirkc, fon•lobig som l'afe-musiker i KolwnhaYn. ~ll •n som det sa tit g-ar: dl't planlaglt..• studium ble,· stadig :-.kudt ud i dt..•t nYissl'. Til gengæld Yar han snart at finde blandt clt..• forcndl' musikan·angorcr, knyttet t il musikforlag og grammofonselsl,abet·. Dl't er bl. a. ikke sa fa af s, t..•n G~·hlmarks kPndte ting, der tulkom i Hugos bearbejdelst..•. ~idst i trNlin•nw begyndte komponist 1.\"l' k l •n for al\· o t· at tilsmilt\ ham. og han fik udgiYet en lang rækkl' meget populæn• meloclit•t· til tPkSLl'l' ar S\ell Rye og \"idol' Skaarup. Vi nænwr i fla'ng 'alsene .. Darling" og "Sig d t• rorloSPlHil' Ord" tangoc•rm• .. Dagatl'llt•r" og .. Lola'' og fritwds$<ll1P:l'll .,\'i l'l' fire Millioner, t

d~c•r {' !' ~lade".

Adskillige af hans nwn• lwncertrn·ægede stykker spillt·~ fn•mcl<'lt->s i radioen. l 19 J;) fik Hugo Telling tildelt I~ODA's bclonningspris. og det er

ar ~ich'n, han modtog HaYn-.T,msens mindelegat. .. Ungl' Telling" nu· en hyppig

hu n

fa

og·

nwgt•t 'eiset deltager eller ~æ~t n'd forbundets generalforsaml lllp.'l'r og forskellige selskabeligt• arrangl'menter. Og han v il af o~ alll' bl i\ c mindt't for sin eg-en stilfærdige <:harme, clskYæt·dighed

osr <l'rligl' kmnmeratliglled. Vi sen ncr ham og ærer hans mitHll' ~ B. P.

MELODI GRAND PRIX kor. 192 afsluttt:~de han sin skolcgang merl studentereksamen. Også som komponist haYde han allerede på dette tidspunkt skrevet adskillige smasange, valse og

4

o~ d.a~~B.fud.r;.t .:\ar dette læses. er terningerne alll't't>dt' kastet og spændingen udlost. hvad l\Ielodi Grand Prix' endelige resultelt i H i lYersum angar

fl)~ER

- men mens dette skriYes har '1 dog- fmHlct fn•m til den danske nwlodi, dt>r skal konkurrt:>re m ed ti andn• l•uropæiske landes pa til~YaretHll madt• udkarne melodict·. Blandt clis5e lande sa,·twt· Yi fot· rPsten ;\' orge, Finland og Islan d, men dl't l'r maske en anden historie ...

Han ·y .,ill'ur Kulle" Jensen e1· altsa fore lohig den heldige. Nu er clet jo sn~rt at s pa især om fn'mtickn, men Yi habcr fortsa t pa alt mulig he ld for ham og hans fine lille rnelodi "Jeg et blad ud af min dagbog", som han OYenikobct se lY har skrevet teksten t il. \yi onsker det for hans egen sk~·ld - nwn sa sandelig ogsa for Yor andres skyld, thi skulle det Yirkelig l~·kkcs for os endnu en gang at hlin• placerl't blandt de tre ' 'indl•t·nationPr, er det i 'irkelighedt•n en k~empercklame for familien Danmark og vor stand. V or lettt'rc musik vil en bloc kunn e rl'gtw med l'll good will og en lydhorhed fra <ll't ovrige Europa, som clet l'llt•rs har vist sig umulig a t dablcn\ men som vi dog har sa sta.•t·kt brug for - som en slags mocl\'ægt mod hele den udenlandske strom af "schlager"-musi k, Yi far i hovedet.

n·,·

I latT~'

fortæller se h. hvor overraskende det kom for ham, cla hans musik og tekst gi k af m ed s~j ren. Han haYd e belavet . s1g pa en hyggelig fje r nsynsaften (Fo?·t:ut.ttes :-,·ide 6) .Tcnsen


~D­

OUJ) OG Tu N J~ R

-

f~' J'

d·TO l 'l>(.;I\'EIL IJII IISk Ut I'JI/OI'Jtt tlll-

Il

f(

IIII l' i ko 118/,•t

JWJIU/:1'1'-

IIIl'fOc/ i i . . itJ sc·l r rl cn Sl't>nskt' o ,., ,._ • l t .f/t n~ \ il clt•n \ a·n~ i staml ti l a t ra· ng-t' ht d re og~·in i tilfælde af, at man hor t~hæn• t· all, lw acl der hed-

11!1 h UIII JIOit iN I-

1( li' b IIII d.

dL'!' t'orh a nds t'tlldanw, USA-pn•s lige t>g" an ch•l ~· h( ' nwl octien U\ edlwmnwnch•'? Del gjaldt allsa om a l præsenl l'l'c l n • s plinll'l'llYL' a merikanske pops-m elodit•r Pc\ fuldstændig lige fod med tre lip;t• ~a 11 ,\ ' P l=IVC'nske pops-m e lodi e r , nwn 't>l at mæ rke : uden at publ ikun1 m a lte ane, ll.\·ad kon kut'l'en<:e ns egt•ntligc m a l gik ud pa. P ubl ikum skulle blot tro,

H J:<;DAKT I O~ :

Rurfi l Jt'rii,-; l a n.s\ h.) ,

Strandvej 18, Kbh. O.; Tlf. RYvang 7fi.t0, A ljnd 1/olck, Puggaul'dsgadc ·l '· Khh. V . TJOK : llrlJd('s Huyl r yl, k< 1'1, Fl'cdt·•·iksholms Ka nal .J •, K.

LaJJCei•in.:·

tf t

O;i:'

snobb~•·i

Et afdørende svensJ.. eksperiment

aL clet ~oaldt om at finde ft'l'm til den lw clstt• a f .._t'l,~ s1· c n.-:h· m elo-

!

o re S \ ens k e kolleg er har \ lig esom 'o re norske - at do.k med akku r at de samm e probl~me r og 'anskeligheder som \'i. 1 S\·eri ge som i Danmark far man. nar fo r holdt'l nwllem den hjemlige og udenla ndske " sch lagermus ik" clrof-

di e r .

1

H.t!Sultalt•t hil'\ l'olgi'IH it• r:vld\t;l'olgt•: l . Sverig e ( Olle Auo lph:,:,un : " En g lad cat y p~o om varen" ) 2. Sverige (Mats OhM> n: , Saturuay Rock" ) 3. U S A -1 . Sverige 5. U S A 6. U S A

TJ t l k a ll IH'dut!fu ti/l u/1

g t•n •t af Giisl a Tlu srlius. s unget pa am erikansk af 1lfon i<·a l clt•(•. pa S\'Pnsk a r Olle fl c l'ff/Jl(Ul og s pillet af H fl ('k(• ]J i(j ,·k 8f ( ns orkesl er Yecl t re ko nce rte r m ed pu blik um af 7

/iulf

Jm

11W11

fs(iflllitlf/ t tl tnft' Ot ' :·w j b J/ru·laf fl'iit ·.-:iikt' l JH' nff t' tl tll1/ t 11kansk lof. sum f o 111 l at 111JJIOI'ad or h som risu f . iq :... /o "11 i . 111/t'tika . n cili l'tu! d i!lf Of'kscc mos/t• 1'/S,•«t

ordan bit•\ dt>tle pra ktise r t't'? \ H Alle sek s m elorli c r bl~\ alTan-

t es m erl kapclm('Stre, fo rlæggere og a ndre uncler holdni ngsarrangon ' r, at hore: clct kan cla ikke nytte, cten ud en la ndske (særskilt a m er ika nskt') mus ik et· .io bedre, d. ,.. s. den s lar bed r e an hos p u bli k um. D ette f r emfores gern~ i en tone, d<•r e r o\·erbære nde og en

dh:•r th'S S\ ~· l lSI\ t ' t' ) Ji~t · CI IIH'I'ikanskt• np ri ndPlsl'. Og· lad us fo l ' 1'11 fulds ta•JHl iglw cls s l,yl<l ti l fojt•. a t rlP l l'P anw t·i ka u slw po)ls n\'l'nilwbct bl •\' lwnll•t c11 t t's/ f ra d" ll\' t•sb· • anwrikans k•• lwst.clll'l'-listt>t'. nw n t IHinu ild n• \ ' <\l' hnrt i ~\· pt·i g-t"' .

lii~tdm.-:

l

j(JI

hor

t

S rtll!/t

f,ooifin

ram c y na ml'lodh 1'. F tn ulsitlfnm!I<H iir u il'tll·is a lf ulrJctnfl:-:liirtcf fi l' li kal'la l . A1c 11 rlt l u t· tic f i allmii nli rl i nfl•. Or lt dt f o1· (n (1/Hlflll h isfol ia .

.,olika slag" i byc nw NmTkopi ng, E s l<i Isiuna og- Våst e ras. I n g en af m e lodi e rne \'ar som sagt k~ndt pa ~I e n hv nrdan c1· <let '? Skull t vi f orband - og ingPn af de optræm on ikk e se h prm·p '? elende ( c nct ikkt• arrangoren eller nodeskl'i\'Cl'llC) \ idst e om m elon. F . lcet1clt> ii·1·ite1·et paa samtn c ga11g, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~--~~~~~~~~~ som om det 'ar nog~t selYfolge- 1 NCBs afregninger lihrt, noget forlængst be ,·ist . . . :\le n sada n ka n de r ikke tures l Udo\ er de n oriente ring, f orbundet s nll'dl t·mme r allerc<lc matte f r em . Spor g·sm a let arsklares ikkt' ha\ e modtage t clirekte f ra XCD, benr ltc r XCD g e rn e d t>n lej ligh ed, n)d, ln·c·m der raber hojesl og reelaktio nen har givet os , t il her at frt-m sa~ltt• e n u<ltalc ls t. Som fo lge ar udYiklinge n - \ æh.s l e n i pladL·salgt>l ()~ s predninge n læ ngst. af clette Ul ogsa at om fatte EP- og LP-pla<lPr, t h•r s pill tt' e n st a dig 1

l

V or l

sosterselskab F or en in gen Sve nska Komposirt>r a,. P o pu Hi r musik (SKAP) har t ag·ct sig sammen til et interess ant eksperime nt, som ogsa \'i i Da nmark har lo\ iil at tage til in dtægt. :\Ian har forsogl at padse, lwi lke n a lt o' er s kygge nde r olle sel\'e /cnzn r i ny<' n ( og de derm ed rorb undne oms tændigheder: fotTPkla me og udenlands-snobber i ) s piller, nar e n m e lodi præsent e res fo r offentligheden.

A ltsa

S\ e nske

for al sti Ile spo r gsmalet sa <' n kelt som muli g t:

storre r olle, og Sl>m ln't'I' især reproduce r e r fl cl't' 'ærktlr - har NCB mattet g·a ovt•r ti l afrtlgning pr. hulkort som de n t> tu•gt e mulige lo~n i ng pa forel igge nde arbe.icls probleme r. Et par lal s iger nwre om arbe jdels om rang l' IHl man~t' or d: for ;3. pt>l'i<,<le 1~);):) har NCB afregnet rundt 00.000 post er fo r :3. pc riodt> 1906 har NCD afregnet rundt 72.000 posl e r for 1. pe riod e 1 H.17 har NCD afregtwl rundt 78.000 post er ( ! ) Omlægn ingen tll hulkort er i s ig st•h L'll ~tmTe proces, und er hYilkcn man i praks is ma gore si ne erfarinp;er. og clct kan næppe undre , at forsi n lu•lser, sa beklagelige de end e r. har mattet opstå i udsendelsPn af NCDs afregni ng e r i on~ rgangstiden. >J CEs se nest fremk omne afregning-Pr (fo r l 1~l;)7) L' l' ~a keles blevel udsat for en fors ink Ise pa 3 maned er , e n for~ink<> lsc som de r naturligd s sættes a lt ind pa h urtigst muligt at itHh mele, ng det er ' ort ha.b, at den n e fors inkelse skal kunne n edbringes allerede m ed hensyn ti l afr egninger ne' for 11 1937. som vi lilstræbe r at eks pede r e omkring begyndelsen af marts . D isse afregn i n gc r p lc.i <'l' a t f ore lig~e om k ri n g . 1. 1anuar. V i t a kker fnr 'enlig for ståelse for \ ore problemet· ! 1\'Ied Yenlig h i Isen ~ CB


ORD OG TONER

-

---------f F o 1 t tt j u

"i~ 'ænhg frem

uf' 4 J

i famalieu sl, e~tl. men hctht~dt"' nat ul'lig·, i" ~om a Ilt> ovri~L' ind~endt•­ t·e, at hans prndukt var mellem dt• ~ck~. de J' llll skulle l~·dt.,, Dl't Ya1· foro\'t't~rt i nllt'l'Sidstc ujt·hlik. han p.~ kyndc't dt'l'til af "'illl., to dn.,ngt• - hm·de inclst·tult sit \'~·rk. t;odt ch•t ...,amnw. tænkte• han nu. da .. llaghog~hladd" \'irkeli~ viste• sig nt være• nwd. sung·et af sodt• Raquel nastc·nni. Efter alk St•ks nwlndid'.S præsentation, fulgte t'll pinlig JnHJSt.., der nærmest foltt•s ut>ndPlig. Sa abnetll•s en dor. den gyldenbltllld • dnmnwr hl?vægNil'

== . t :nl 1\ ;, ,·,tit: Hl''\))HEllE AH ~1Ei r MEI. '\OllE R ( 11>:! Slll~·t ·. w. Il.) A t b~sk:t•ft i gi' sig- nwd dl•ntw hllg l 'l' at stude•••• d \'a.•gtigt stykke dansk musikhist.)t'it·. llt•t l'r ikkl• hlot lvkkt•dt•s • Axel K.it'tlllf nt give en ntPIIttt•skt>lig fængsl endt• og nujagtig· hen.: t ni n g om forlag~hu~.:-·t Wilhelm Hans... n:: trh·:wl fra dets be~kL>t.hw ~t art til Jn·a·l det 1 epræ$entel'<'l' i dag, takket va•rt• slægh' ns sej!(e og- målb~'·id.-tt• stræhen - han hat· dl'SUdt•n huft lwld til, med forlaget stiilt ud~an~spunkt tlg rud t rad. at kortla:-c:gt• vigtige dt•lt> .d d .. t dan.-kt• nmsikli\·. Bt'starhlig holdt'!' l:t'st't en :\ jour nwd, h\'ad der rorer ... jl!' 1 cif-t musikalske Ji,· i stadig- freuuadskrldt'ndl• ~untielil!'hCtl. P<l denne måde el' bogen tillige hlt'Yet til l't uumh·ælltJ.,rt opslagsværk, h\'lll' alt findes let tilgæn~el igt o c- O\'C rskucl igt ot•dtwt. .Musikhistt'l il' og •lpslags\ a• r k w· ''ist, men \'it·kt'l' bngt'll derfor tnr'! ~t·.i, SJH ogt't er ,·etsignet u krukkt>t <'l!' n a t urligt, og forfattcrt•n har forstået dt'll kunst at skelne nwllcm \'æsentligt OJ.r mindte \'æsentligt - uden at der no~t'll­

sinde gar skår i sel\e fot·fattet·J.rla~.lt.•ll, der tadig \'il· ker oplagt og k ry<lrt>r fremstillingen med talrige ft·i~kc og ttdskoloritf!iYende ojebliksbilleder og- raske karakte.1·ise1·inger. Men ''i har ('n alnn·lig anke, ~om vi tkke kan \'ige ud~n om. HaYde man ventet, at en endog væ~entlig del af ho.tren beskæfti~~ ~ig med den lettere mu~ og den modet ne danse- og underholdnin~mustk k01 t sagt: den dan:-kc populæmtusik - , sa fmde1· man dt>n end

6

forkyndte resultatet. Og Harry Jensen kom til at slugL' sin cigar. ~avnekon\'olut­ lL'll forkvndtL': Bror Kalle. Og sa • kinw<ll' tclt•fonen, ()g Bror Kalll' mattt.• storme ud til Radiohuset for at blive lykunskl't, dunket i skuldrt•tw og fotografl•ret samnwn nwd l\li-RacJUel, som dommer Sahroe omgat'tHit) dobtc hende. Harry indrommer, at han nodig villl., h;wc re,·d df'f blad ud af sin dagbop:. Dagl'll eftt•r \'ar melodien solgt. til Tyskland. Osh·ig. Schweiz, X llrge, Benelux og Italien, mens l1g

ikke !)llltalt med et eneste oro! Hvad ha r mcn ing-t•n nHm \'let'<' t uden videre at ampnte.l'l' dcn1w så uunoværlige stottepilJ(• fell ' dl't \\'lllwlm Hanscn'!;kc foretugcndt•'?

l

Ch11t .. iuott: \: .-ERBILLEPE (142 lwr~ske Forlag).

:..;,o",ttl

I s., Det Schon-

TOSCA~I~I

I>er L·t· ~iden t)'\'t•nw udkommet np i mod en snes 1111 ~!.:1 lliy• hogt'l' om dettt• dit·ig-cntfænomen Toscanini, men mon ikke det foreliJ,rgl'IHit• pot·t ræt af ham vist>r hans rigt farettt'rf'dt• personlighen allermc~t le,· ende Ol! på allernærmeste hol o7 Jler er nng\•t nnakrnnistisk O\'et· Artut·o T•1~anini~ cxct•ntriske Jlt'l'Sonlighed . ~æppe nog-en anden i det kyniskt• 20. arhundn>dc måskt- lig<' nwd undtagelse af G. R. ~haw -- har i hans omfang været legende i lt•vende live. lian S\'ne::, hans .,daimon" horer en O\'CI'• ~pændt romantik til lig en Paganinis, en l.iszts. I let er det .. a nakronist i~kc" ''l'd ham. ~m·el.

et .su fat'\'l't'igt menneske (.'r dt"t nok værd at læse om. O~; Chotzinnff har udn)-itet sit emn(• til bunds. Han /,·,•ndt • sit off ~··· Vi oplever T osea n i ni ~om den a ldt•l e'~ ::;o u ,·ea·ænc d i ri~ent, men også ;'Oill mennesket, der bestandig kunne forhaY:-e. ~tode, mishandle, ~lædt• og rorc and1·e - tlg rusk(• op i dt:·m og dcr\Cd nå resultatt>r, ingt•n hanie anst·t for·

den herhjemnlL' udkomnwr \\'ilhelm HanSl'll.

hos

det hele laget sidder H an·v 1 held for tirll'n: en anden af h~n~ ting .,Jumping Viking" er solgt ikkl' blot til Tyskland, hYm· den af uransagelige grundl' er blevet til "Dancing Vik ing", m en ogsa til ~Ii11s l\Iusic i USA og Dosworth i London. - Og m ens Yi l't' ,·ed del, kan vi ogsa lykonskenrlt• lade den nyhed sive ud, at Hany .Jensen fra og med 1:l. februar <>r at finde pa den aclminislrerencte direktorstol pa ":\lultitone". B. P.

I

mulige . . . Toscaninis t emperaments skala h<>Yægede sig; fra det irgronnestt• had til den tn<'st ydmyge kærli J.rhed. Et enkelt eksemrwl Yil hclys<' be~g ..

th•IE>: ., \'ed en pro\ c en dag \'a l' et medl{'lll af orkestret lige nå c t gl•nnem P n soloJlassage, da Maestt·o hankecl<• for at fa stillwcl. Han antog en s ttl llllg med han· dt•n på hoften og 111ed taktstokken stottet let morl sin næl:wttp, som musikenw af lang tids erfaring ' id~t<' l><'tod util fredshed og- udklæknmc. af en passende' straf. En skæbnes' ane,<' l' stilhed beht·rskede salen, mens Mat•stm stod eftertænksomt og bankecl<> sip; IC't pa næsetipp('n. Sa klaredC' han pludselig op Ol! næ\'nte musikeren ved JUl\'11. Han !WaI'Cdc inigt: "Ja, Mac·stro", og· rejste sig. Maestro betl·agtede ham velvilli gt nogl<• sekunder. Så sagde han elsk,·ærdigt: "Vil Ilt> ,·ære sa venlig· at sige mig·, hvMnår De er font?" .Mus1ket'en fortalt<· ham det med undten. "Og 1 hvilken mancd", "edhle\ .Maestro roligt. Mandeu fl'(•mstammede måneden ..,Og hvad dag?" Manden, det nu var fuldstændi g lammet, mattE' tænke sig om, og Maestro ventede tålmodigt hankende sig· på næsen. T il si rist sagde musikeren svagt: ".J eg tror, 1lt•t var en tirsdag, Maestro". S a slog Maest1·o ned: ,./Jt t", raht<' han til den lamslåede musiker, ,,,•ar en s01·t dag for musikken!" Han loftede sin taktstok og holdt den parat til nedslag. "Og nu da copo", kommanderede han. Det skrække lige øjeblik for solopassagen indtraf. Demw gang var det noget ganske andet.. Ma<'stro, der stadig- d i ri gerede, horles råbe gennem orkestrets klingende foltissimo: "Sådan! Sådan!", og med sin venst1·e hånd sendte han et kys til den nylig så forhånede mu siker. "Sådan skal d~t ,·ære! Sådan! Sa r r J>c i!.- J.:, idiot. I>e larn spille godt . .. ~anta Maclonna


-

---. . . ~nntissinm ... 11t1 1.!1' jr!l tilfn•cls • • • flt cl tilfn•ds ... Hccllwl'•ll 1'1' t ilfn•ds ... "

1>.1 ,.L'.

.. l !.llltt,•

,\/,flt,.",,:

l)( •

l'\ J:t ,H~I·: Tllll..:lt (:!lti \ 1

nwclt:tJ.WI'

dPniH'

s .. 1- .t IIJ.Id).

bo~

hl.

\Oll'

1 c.

(

all -

tilt ltiPhwt·, fordi \'tlt'l nwdlt•u1 ng lllt>tll •'daktm Alflul JJ"[rJ; i bl'tydt•liJ" )!T:td l"'

1.1\ ' l OR L,EANS ( InO s., G)lllpndal). I>l'l er ,e] 1kke al undn•, al et llll'lllll'5kc, der har '1st sig- .1t 'æn' en musikret nings bane· og hn·chebr~ dt>nde pioner o~ ~i11e in s t t u menters st. l og skelsættt>nJe gen1, fra h\cm all flydet metl umiddelbarhedens 'æld cl,•t et· 'el 1kke at umlre, al dt'lte menneske, In ts kunst det er at uJtrykkl•, f01lolkt• H! skabe ud fra sit hj\•t'tes kilder, ogsa l'l' i stand til at udtt') kkc sig umiddelbart 1 oni. Fængslende a t folgc, hvordan hans menneskelige ler formes igennem <•l rigl, hcYæget ungdoms] i, 'clgorPIHlt· at bit,.,. smittet af hans sprudlende opbm1smc, livskunst og hjertets godhed. [)er sker noget i den bog, \i horer om li,·et 1 Ne" Orleans slumk\at terct pa godt og ondt, pa brutalt og sentimentalt. Det et· c11 trodsig li,·sbeskrivelsl· om Loui::; Annst rangs 'anskeltg-stc år og om jazzens lommelar. B eretningen virker lige så improviset·C't (oprindelig ble,· den indtalt pa wirE'·t·econlet·) som hans kunst. Tilværelsen er set. gennem cl temp<'ram<'nl, men ucl<'n b ri Ile• r ... L CI/II.•

tl

/IL.•' l IIIII!/:

'.. t Il 'J'

mPdans\'adig·

udgin•lst• var

dtll

for ln\de llOVt'llS Ulhll\ chw,

~~~

lll':td){'jdtlwt'

ikkt•

gl'lllul

nok,

~11 11

tlHid.t

h\ l:.i

dt•mw

,·,·lskrc\ IH' hiogrufu:;kt• skildring· ikkt•

L---

--=.,.•" .".--

~

-

.~

· ~

\'Ul '

af en satlan at·t ••tt \1 kunnP- :111lwfalt• sttc\

dt•ll.

llll'cl fuld

ud

tll'l

musik, ");.\' tnan

ovcrdl'i\'l'l' ll:l'JIJit' 'c>d al \t kan kun udtalt•, at h•klllll'll bt n•

:-ot•jl 1•1' sal til fol

at

sige>.

all••

-:kaht •' 11 for .t t•

:t l

dt•r cen bade Jrsfli!Jt O!.r rullim slundt.•t

klassf':-; J! lad" i lmn~wl iM ud fui 'PisC'. 1\1 an

si~

vil t'l'i llcln·, al dt'tllll' opt•lt'llc> af Culhc ·1l

farlige, fordi hog••n ikke ladet r~

ste af, itulen man l'l' lwlt fænh~ nwd

dt•JJ.

Ug

ting

en

men•: adskilligt \il re\~

luiH· gat1Sk1• særlig int(•l·csRe fur fut

og Sullivan

i .John Lmds P.s bl'il-

lanll' clansk1 hP:tl'hP.itlt•lsc> -

mi(·n· i

dP<.'l'llt!.~.

fattPn' c11{ -kompnnisll•1·.

l !l!i;, pa ]le t kgl. Tt'll•

h" lllll'\\'lll'ff 'i

l

H. /<'.

lwniP prt'-

ISCt'IH'Sa!lt('):.; c• 11,1!.' "lllcll'l'

f,", •.,

l,\l,tstok.

~a .-,(Ol'

man

all<•rerl"

1

! 1111

\'at•

rlc<'t'llllwr

genoplage dt tt1 stykke

JlflnlnJc/-

,' II('<'I'SSPil, :t l

1.c' d....l

111at l t ·

•IV sidPli

hu r

det· att<·t· ,·anet stnl'lll pa '\!)' ~CI'JII'. lll'l

f'J'

virkl'lip: lykkt•clt·s at i11dfang"

anden og at111osfæte11 pa dcn11c Ll'-op tagelsc, som et· en nnjagtig

af

B. F.

. . . ØF

5671 P

&P&RW'P

. . . . .&

allt•

.-..zz

E # P$9

de

)!;Ctl~-:"h ,)J~w

musikalsk-sanglil!l'

~-

1&71 P

ztzæ-

A Fif P

hujd1•-

uør -

• \

l

DansL

og KoiDponløl-

Hev~lorlaller-

lorLund

Ordinær generalforsamling afho ld~s

mw1day den .J 1. m a l'is J.9.)8 kl. 1 ti).Jo

i

Kon~t 's

nwd( .wll,

K ro n )JJ hu.: ( s s ( ycHI ( .: ti . .! .

Dagsonlen efter lo\'ene. Opmærksomheden henledes pa, at rorslag fra medlemmcnw li l optagelse pa dagsordenen ma n"\: re sekretariatet i hænde st> nest clcn ~6. marts d. a. p. b. \. BRI K FIEHX

RAY ROST<;A.4RD-FROHYE

fot m.

7


ORD OG TO!\ EH

-------------------------------------punkt('l. Ja, \1 , • • 1 ovenik<•het pA tå, at de /u r lyde t· langt •·enere end p tcutr"t, fcwdi alt ht>t' et· lagt op, og- nllc hc.nS) n er taget, til en fuldt•tuit nukm· fon m tg Op !lt i Iling og gt•11gh t•lsc. Ilt~ t •'t' om sa~ d t> samme k ræft~t· "om i f 01 e til h ngen \'i næ\' t H' l' hh) t I.~is• Rit~glteim, .h.'irst," Rolf/tB .•Io/lil Pr if't, Poul R t i•'ltnrdt og absolut ikkt• nundst: J.,'l7• u Rvcnb• 1!l nwd sin ,·idundt~.l'hg,• oxfo ni- p t-ægt•dt> cl H' •·ad m i ml. A l'llt' llamnu~lhoc leder nt•kt•."t n•t o~ kilt

et. Il'ol) ph(lll, l l'. :!fi

-·------

- - - - - --

-

-

------

gange ttl. men det ladl•t' "jg- ikkt.. \tdcn ,•idere pruktisere, fordi der ingen .. hullt>r'' et·. l>l•m hal' Rru11o Ht nrikseu "tnppet til med twl{lt• anspænrlt spekul11· tin: klavero\'ergangt•. RiJ...rtig dål'li~r iM! (Philips, LP. ~ri cm). flt'h'

\

\' HARRY ANI> TJJE MYSTERY BA i\J) hedder en stor LP-plad<', indS!Hilet aa

l' ml.

/111 n 11 A ntold og hans S\'t•nsk<> rad to-

jazzorkester. \' i hor te d(•t fot·nyltg \'ed t'll

et· en anden sammenflikket plarlt.•.

Mt•d

\'askt.'ægtc

.,ti-på~n­

har-atmn~fæn•:

~nakken

TI l'A EE~. Ul/y R,,,,,, 'U· ~ impet·tanent og kælt•n i .,Som~uHi,~ n, EnS(•mht•d" "~ sa fe.stli~ og fransk i .. Tac med til "ærl iglwdt•ns Rr". hæ1·' pl·ist'IL Hendt• er dt>l' hadt• halloj o~ lt•g't'tuj i tlg dt•t e•· ril{til{t nt startt• t>l{ sluttf' mt'ii hende. Jlii!Jif Nrad forttyllt•t' ~in•· rw-a~tt i~ mc•d dt•n r t• t nærl{aendt• ,.Ila\'ncns ~l elodi", /'t Malbt rg Ib .1/os-

t,,.

,,g

tagt--r hn't' en omganK .. Du ,... min Ojesten'', fot·stnævnte me(l sin snut't'igt• charme, sirl!'te n~t•!i sin kurio::w lllllll~o?;t'l af samme, Mie 5)'1\J.!et· nydl'li~t musikal~k 0111 .. P igc•hj,,rtCI'", og /Ji n·h [',p; .~, )' siJt

og ( Jt·c

SJ••

no•l•

g-ard:'alll.!t'I'•Jlarodit•tPl'

koncert, h\'Ol' ciPl bl. a. spillede samt

lig~

numre, det· findt•s pa denne p lad•.

Og ,· j gentager g(:'rnt•, hvad ,.i udtaltp Yed den lejlighed

nemlig: aL d t•t ungt •

og undct·trykt latter fra de sma hnnle. lmplict•rt't Cl' hl. u. klavel'l'ytllll'· ntaml<>n Srwd11t l"idnk. ll"inifn·d A. t ll'dl tlg- .'\t•t ml .Asnw.-; .o~,• u. fo r blot at nævnt• de kendtest<•. o~ de spillt>l' lutter hyggl'1igt• e\ crgreensagt igc småting-. Men po·

ne trot·, at AnH•r1kaR fort•nde Jazzkntlkt

lychord-or~cl-tl\'t.'l'gangenc

flere af deres egne tOt)·Orkestre og i <h·t

er

!l'",,"",.'

s\'enske big band har en sa fin kla ng o~ en sa musikalsk pcticktion, at m an gt , _ re og must kere, da dt> i eftera ret

ftk

præst>ntet·et just denne pladt>, gættedt> pa

hele taget kun havde lo\'o rcl til o\'et·s. - llPt ,.,. Hany Arnold seh·, d et· er mes t e1 fo 1·

(Philips, LP. :!:i c.'m).

dt•

fortræffeJ igt•

a t'l' a ngementer,

nwd

undtagelse af de to ("Sunda y" og "SI'> Telefl)npigc Ol!la l'• ftrst ti . :-om vandt

rC'frao nl':l ng-erkon k u nencc,

l~umlskucts

har mdsungt.•t sin f,H·stt• Jllade med .. Hawts Rolg"c" og .• En sod J\lt>lodi" til .To111 (;l'rflll'll!l"'o·rl's

orkest('r.

~ydeligt

og"

sentimentalt og· alt det der, men hun h,u·

ikke sil{l'

~111

godl• fa5te

stilling·

op ... ! (Columhia , .. 4."l").

Ten"), som

(,'ij,.,f tt

Tlt f'sdills ha t pa

~ ...

godt• sam,·ittighed. A nangemen tern<> t a. get· et allround sigte med adskillige fin e solistiske indslag, hvor man b l. a . fa t '

lejlighed til at beundre Bjn nll N en·11· · · folsomme tE"nnrsa '\ ( ,,O n r L ove I s H en

To Stay"), . lmr /Jouuu·l't(.o;' nydel ige alt sax, Si:rteu Erik~:wn'.o; hvirYlende tromBcn!lt-. lnlt ll'all in'l'l fuldtonende• trompet, . t k, 11• 'ssmt's trombone, Simon Un !t m's bas ... En utrolig alsidighed pet,

e1· lagt fot· dagt•n l ;u.•dlll'

dierer, sa

1ViP!d;lt' calypsn'er dt•t

ryger, pa

o~r paro-

,,Ft·edrik Ol{

som følge a f d· ·

bagsiden .. .Sar et Rre'· går· på Hej!re" -

mange fine solister -

en tone, som e1

:-..tl'l'

Otto F ltll!rk. ,·.~ orkc-

.;;pillet·. f Ton n, "78").

x

Glenn Miller, RE'nny Goodman . . . Aili

helt dets

CJrell.

H•>ldorJ taJ.."t'l' sammen nwd

St•t

tttl

Nicolai.~, n's orkester sig af o,iehlikkcts

to intemationale successer, den kække

ap8l'te "A Ione'· (Farvel) og den s t ilige slow "C'p.st la ''ie'·. (Tono, ,. iS" l. tlg

au cm). B. V .

c (~!f

(M(>tronomt>, LP,

cm) .

f* m lodaen "Mit H •it•rte er Pil Smil t'blomst". Og sa vende t· 'i plad•·n en OJlllnlng og hører Rc11t Jreidirh'~ ft·i~k ­

gelskvalse ,.Smil gc.nnem Tål'er" og.,H,·tde S)·rener·· - og sA har vi altsa igen Lily Broberg med alt legetøjet. Fem af melodierne lyttf•r man gctnc

mutede brass-scktion, pa Stan K enton, gtovel har orkestret

en håndfast ,·are.

fyragtige udga,·e af ,.lltt mde Hat·" til morsomt orke!!terspi l Ye(l A ~·;lt Lllmbtrth. Il t lu lfilkt sjæler pa to en-

skift('vis til at tænke pa Coun t B a stP's

men tænk. vi [(ll'etrækker de nwrc ægte varet·. Pa :--.l'ma". Ganskt• pudsigt -

-

og- man kom me•·

'-)

1


' VJ<m 22. AARGANG Indhold: \·01

JULI 1958 ny formano

l

llHh.F'~

IIYRESTE UN J) SKYI.IIN JNC

for ftn·sinkt•l"t•n uf d,•llt' 1\\llllllll'l, dt>r ~l<yldt>s ikl-1· t•t•n, nw11 nutngt• samnwnlolwndt• om l~l·tlllts.rlwdt•t. Mt>n - •'r der '""' cl gamnH·lt ord, tlt•t· sigt"'J' ; l lt•n, d(' l undskyldt> r sig, •\11\daJ.{I'l' S ig selv !

NUMMER 2

lo(t•nct·alfOI·samlin~

o

l ·ll1-aars·

h Jeptomani elll'l' tankeo\ ct·fm·tn~ lnlPnie" med t•n ~lad GO aari~ 1 ('art Rydnhl 70 h.OI>A's gcncratfon;amling Ved c~nsot Jacob Normanns dod 11 vad man dog kan fan trykt - ! , En sæl' cftt•r dodt•n festen

VOR NY FORMAND Igennem mere end tredive af sine i juni tilbagelagte 60 aar har Kay Rosf{J<W ni-F' ro Iou som sekrctæt· for vort forbund paatagct sig en umaadelig arbejdsbyrde til gavn for forbund og medlemmer. Nu er han, som resultat af et eenstemmigt 'alg, ogsaa formand for DRKF. Der er grund til at gratulere baade ham og os. fter den aarlige genet"alforsamlin~ samledes bestyrelsen til et. kort møde, hvor det enstemmigt. vedtoges at. vælge Kay Rostgaard-Frøhne til f ormand, som afløser for El'ik Fiehn, der hidtil paa straalende maade har bestndt. dette hverv. Da der i øjeblikket er meget. vigtige forhandlinger foreslaaende, bl. a. forhandl ingen med radiofonien i anledning af de forhold der er kommet. for dagen ved udarbejdelsen af statistikken over radioudsendelser, paatog Erik Fiehn sig næst.formandshvervet, som Poul Sorensen hidtil har klaret til bestvrelsens til f reclshed. Udover • dette skete ingen ændn nger. Vi onsker den nv fOt"mand • tillykke med posten, og vi ved, at han med al sin indsigt og energi ,.il gaa ind for forbedringer i vore medlemmers kaar. Det er •klke noget. taknemmeligt job, da man ikke kan und~aa at faa modstandere udenfor forbundet, naar man skal gaa i brechen for sine kollegers interesser, men Kay har forlængst forli~et sig med dette minus, l der ogsaa berorer indtjeningsmulighederne rent. forfattermæssigt. I anledning af udnævnelsen bringer vi hans data.

E

Medlem af Dansk Revyfot·fatter- og komponistforbund i 39 a ar. Medlem af D.R.K.F.s bestyrelse uafbrudt fra Hl24.

S<'kretær l !l27.

for

forbundet

uafbrudt

Redaktør af ORD OG TONER i aar (fra lHaH- 19:>:;). Medlem af KOI>A's uafh•·udt fra 1938.

raad

S

fra

1!1

( gekretær)

l l !)47 beskikket af under\'isningsminis teriet som sagkyndtg repræsentant for D.R. K. F. som raadgh ende for den danske dele~ation i den fælles-nordiske forfa t ter- og k u nstnerretskormnis~ion.

J

l !Hi2

brskikket som eksekutor i J.

-

TATSl{AlHOFONIENS UH\ .lfuellllJt ~kaJ lu\\ c en kompliment for seht> initiativet med .. SommP.r~ns melodi·• og B. T. for stt initiali\' om at gon• lytlerdl·ltag~l~en til en præmickonku t·n•nce.

NOTEREH med glædt!, al d!.!n unge j azzda ri gen t I h Glindenmnn, musikclwf ved Radio Mt•Jcur, S\'tneue

V

l

baade ivrigt og positivt, da man s tillede ham sporgsmaalet om den danske underholdningningsmusiks andel i udsendelserne. Det er meningen, at lo tn;!djedelc a f de musikalske udsendelse1· skal heslaa af grammofonmusik af saa"el klassisk som lelt~t·e repertoire. Af den si dste tredjedel, der allsaa er forbeholdt den le,·<•nde mus1k, skal igen en tredjedel bestaa af danske ting. Med lys og lyglr, saadan faldt ordene, vil man lede efler de danske ting, der "egner sig". lO\Tigt \'Il de fot ste fjorten dage gå med udsenci<·lsen af det .,fo rhaandenværende stof", i n den 1 cklanwuds~n­ delseme for alvol' sættet· ind.

OETEN har atter rust.et sig til kamp og fortsætter personligt med at forulempe publikum pua Kolles Kro.

P


ORD OG TO~ER

------------------~~-------------------------Hant-Jonsens og hustru Ingeborg Ra\'nJ onsen~ JlHllllt•lt•gu t. • • l l~Hi7 Lt•..;kikkt•t uf unden·isningsmtntster iet Sl1lll l't'fll'<t'SCrltant for n.H.K.F. til ul indt1·æde i oph:wsret sud,·alget vcdn.ncnde ti llltl.litH' public payant m.\'. Hl. mnrt..- t ~t-1 3 udnæYnt til ridder af I tanncbrug.

u•n: V

M EliLEM

S1~o:f rcd

Fo1·jutt~.;rma ss iue

l't··l•·t-

sen s "' c En Man i F l•l'tH.Ien \'1\ ~j lll'dc llt'tHh•hg t l'igct·ne~ Skuuh·ist•) lvkkt• \'ed \'III' 40-nat·~ft•st. lh·t· bt·inger • vi tit• to ~idstt• \'t'l'S af :i.lll).!'<'ll, dt•t' bh•v ::-unget pun mellldtelt : "Her er Ih· og glade dngc . . . " : som eJ t taler ud l• n t u n gen som ~n godt~ uden b<>n ~l>lll en rigmand uden ptmgen "0111 \.'11 vejman uden !>h'll som en Rlsluan:k uden klumpen ..;om en klotie udt.'n li,· som t•n gaus fontden gumpen er en m!IIHI forutlt•n vh·. Og du mand foruden kvinde er en n•tter uden hest, • vil \ ' l hylde hver ven inde, ..;\llll fOI _klHlllCI' denne fest. H u n PI' hh•mstcn paa p a r nasset, hun er vort• læng-sh•rs mani. Ka·n• \'t•nncr, hæ\' nu ~lass('t til de sode pi).!ers skaal!

WALP ROILESE:\ er fratr~uu l t .. Oktav" og har startet et :-;eh·stændig-t musikforh\g og gt·amnwfonseJskah.

E

D \GSPIU:SSE:\ har der \ært!l d i,:;kussion om s pr •get i rad iot"n. M a n hnr dog mskrænket sit! til nt droftt• ::peakerni':: :'prog og slet ikke hæftet sig ved de san~ek!>ter, lwor der forekommer :'an mærkelige o•·d .;om kærligh1 r/ ( lg m, lod i ...

I

ORT l"D MÆRKEDE MEDI~E M Knud Pheifft>.r er ble\'et underholdningschef hos Radio Mercur.

V 2

data: Stifter af og hovt'dforfatter af "Kommunalreq·e:nc" 1!)1!1-1925. Offent.lig dfobut som v isedigter 28. april 1920 i .,Uiddcrsah.'n" . Ho\'edforfatte1· \'Cd forskellige pro\·insn .• ,·yer (.,Træ~aanh.•n", Roskilde og "Casi no", SlaS!'elst>, Hl21- 29). Visesanger og konferencier ,-ed "1\lascotkabaretten" 1!1:!5-26. ~ledarbejdcr \'ed 1-'onix-re\'yen, Sonder-

bros Teater og Morskabsteatret 1926-:lo. Mt•darbejder Yed Studenlt'l'l'e\'yen 1H~ 7 . Medforfatter til den forsle " Radio-horcre,·y" 1931 samt "llorerc"yen 1938" . F orfatter af horespil ("Ave Ma rta" Hl40; "K,·inder" 1945). Optræden som nsesange t· og causor i radioen 1932-1948. T ekstforfatter til ca. 400 udgiv ne da nseog underholdningsmelodier , hvoraf flL'l't> kendt i udlandet. Udgi,·et 5 vise- og digtsamli nger : .,By og borger" ( 1924) . "Det blaa tegn" (1~127) . ,,Sadan er li\'e l" (1 H33 ). " Per J. Kummersens ,·iser" (1949). "V i kan sa g tens være glade" (1953). E ndvidere c · udgivet samlingen "Fire horesp il" 1 Hl.t:i) og .,Populær-autorernes katekismu.s" t19i>1) med suppl. (19:i4)- ~o\'elle i tids~kr. 1!)23- 1!138. A.ll.

Rcfcmt af DIU\F's

ORD IN ÆRE GENERALFORSAl\ILING den 31. marts 1958 kl. 16,30 i KODA's modelokaler, Kronprinsessegade 26, Kobenha\'n K. Formanclen bod velkommen t il alle de fremmødte, og ikke m ind st t il de nye medlemmer, h,·ot·l.'ftcr han foreslo~ forsamlingen, at man til dirigent ,·algte cand . jur. Aase Gedde fuldmægtig hos landsretssagfører Jorgen Steen. Froken Geddl' takkede for \'alg~t og hilste f ra landsretssagfører Steen, der oprigtigt beklag ede, at han ikke kunne komme til stede. Derefter konstaterede dirigenten genera lforsamli ngens lovlighed o~ oplæste dagsorden en: L

\"alg af dirigent.

2.

Aar:sberetnin~en.

3. A a rsrcgnska bet. 4. J. Rant-Jonsen 's mindelegat. .). Valg til bestyn•lsen. (Efter tur af~aar komponisten Erik Fiehn og forfatteren Kay Rostgaa rdFrohne. Hest y reJsen foreslaar genvalg.) H. Yalg af 2 komponist-suppleanter til bestyrelsen. c E fter· htl' afg-aat· H erman Hoffmark og- Kai E war.s. Bestyrelsen foreslaar g-cn\'alg af H erman H offmark. Paa grund af Kai Ewans' bortrejse til V .S.A fo re5laas nyvalg af Edvard Brink som l. supple~tnt.) l. \'alg af :~ kritiske revisorer l revisor-su ppleant. c Efter tur ufgaar forfatterne Rrei1it" K ierboe og Kurt Fotel. Bestyrelsen foreslaar genvalg samt n~·va lg af A. Quistorff som supflleant.) ...,_ \'alg- af ~tatsaut. re,·isor. ( Restyrel~n foreslår genvalg af statsaut. re,· i so r J. E. BPrthelscn.) ~~- Fastsættelse af aarskontingent og indskud. 10. Forslag om stadfæstelse af illoyal optræden l) ved ikke ubetinget at overholde a-delingsprincippet ved overclragelse af dt• mekaniske rettigheder t il et musikforlag, 2) wd at undlade registrering i forhundets sekretariat verl enhver vederlag-sfri overdrag1•lse af f remforelsesretten til et værk fra autor til udforende kun stner. 11. Forslag til indstilling til KODA \'cdr... bearbejder-andelen". 12. E\'entuelt.

+

Dirigenten gav under dagsordenens pkt. 2 ordet ti l tol'nuuul( n, der f orelagde aarsberet n i nJ.ren. Men forinden denne blev forelagt, omtalte fo rmanden, at man i aarct s løb har haft den sorg at m iste nogle gode kolleger og kære venner: .K omponi.-:tcn Lt'(l St•e11strup, fnr,futferf'n Sofus Pete r.o.;c" og komponi sten Jl llf/ rJ T«•llwy .. der ~ennem !ltange aar ha r \'æret medlemmer af dette forbund og gennem de1·es nrke hat' sat s1g et smukt mind('. Kontorchef i KODA, frøhn Ka ren Søn nst·n. som alle \'i, eJer har været i kontakt med hende, satte megen pris paa. Hun var et fint og ansvarsfuldt mennesk<', et ansigt \'i vil savne i KODAs administration. Vor kære \'en og eneste æresmedlem, ct•mwr l. C. No1 mmw er desvær re heller ikke iblandt os m~re. J eg skal ikke gt•ntag(' alt, hvad der er s~gt om denne godt• mand, men kun s1ge, at under de givne forhold kunne yj Yist ikke have en bed re censor.


ORJ) OG T ONER forsamling-t•n rejst: si~ og· mitlill'S di~st• nfcln<lt•. ..'l~ n•l Yæn:• d N l'S m i n t k•. l>en•ft<>r aflaJ.:"dc:- aarshcrpt ningl'll. F'o ·lntt!llt ts med/Imsh-n tis hcstaat· uændn•t af , l nw<lknmwr - fot"\Hh•n at Yi \'aretaJ.n•r ~4 en k t• t· s okonomi ,.,k t• a utnri n t eresst•t·. F orbrulll:·mrlwjrlf'l. \ 'l'cl st•kt·cta.•n•ns O\'t•l·.sig-t i OHil UG TO l'...lrs juhila•umsnummcr n~dr. fol'lmndcls 'i1 kc i aan•nc 1!14:~ -!i S et· nwdh•mmc 1nt for saa,•idt hh•· n~t ~jnrt bekendt med ltl•styrelsen" arlwjdt• sidc•n sidsh• gt•twt·alftll'samling, lilPil jl'g vil li~c fremhæ\'c et pat enkelte punkter: F orbundets protest mod den nH•Ih m musikforlæggl't'nt• indh~ rclt•s indg:Htc•dt> aftale om fa sthnldt•lst• af !lO ,,() pnH.·t•ntordninJ!c>n for licc•nsenw ft·a dt• nwkunisk<• rt•ttig-lwdl't' fo rll• Pflt•r Sl•krt'la~rens fcll·hundlingl•t' 1 .lltJ/IfiJWltil'll'" t til det \'l'lllc•dt• resultat. Den H. ma.1 1!1.,-; anmeldte' for\æJ!J!l'l'l\t' aflalcn for ophæ\ et, l\\'ilkt>t hat· ,·æret o ffenth~J!.illrt i StatstidC'ndl' cll•n 20. maj HJ:-11. Det er h<>refter overladt den en kl'lt1• musikfol'læg~t't' i J ri konk1111t nrr at lr~ffe aftale mecl autor~rne om fonleling-t'n af g-ranunofon-lict•nsernc m. m. - nwn nwdJemmern<-s o,·erholdelse af :J-delinJ.:"C'll af kolleJ,rialc ~tn.ttHI I' komnwt ,.i til ida~ ttHH'l' et senen• punkt paa da~scmlenen. Flere fm·lag, bl. a. OKTA \ ' Ol! HA RTKOPP's Mt:Sl KFORLAG har straks inrlforl :l-deling"en. Vedr. den så kaldte ,. llutrb<',itlc rstl!J" har dC'r værC't afholdt et mode nwlll'lll lwstyrelsl?n og rC'præscntanler for lwarlwjderne, men dC'llc spor~smaal \'endf't' ,.i tilbage til. I nden for .\'onlisk Nt l'!f l nion afholdtt•s der if,inr (•fteraar clen onlimt•re kongres, hvor præsidcnlskalwt for d<' kommende 2 aar m't'l'gik fra Enk FiPhn til formanrien fo r \'Ort c;venskc brodet·selskah S KAl\ kompontsll'n Einar Ji ylin. Man hat· i N.R.r. bl. a. droftet mulighcdl•rtw for en 11!11'1 l(t/t•t l.<lil•!l o t sku,.r/u.rt :/, /, tl1'1 1 tllll.-;i/, IIf/ tek~l ind1 u for d, nonlisf,·, nlllwfonit •r saml en evt. oprettelse af Pl i1111 1,.,1.-nndilllll'i:~k kwof, k . Ilet nwstc arlw.ide er sket ad sknftltK \'ej, idt•t man ind<'n fol' ,·ore orJ,ranisntionC'l' har kommenkt·cl og lwarhc•jrlel ckt forslag; til ~n intNskandill:lVi~k norm((/-for/Hy:lkoutmkt, som t•tHlnu <'l' i ~tobcskt •<'n og for tidl'n t.:ftet lwslutn i n g 11aa kongressen trennemgaas af en sven~k j ur· disk ekspert. Som det 'ti \'tdes, er .\ c•nll.-;h: Cupytiyltt !1 /lt'Utu f m al \'æ re el a ktl('sclskuh o,·erg"aaet t il at nrke som t•n selvejende instt tut ion. T il medlem af N.C.H.s raad er for :uret HHi8 som KOJIA's n•t>ræsentanlt•r \alg;t \'orl fol'lntnds Sl'krctær saml Asger \\.ilhelm Hansen. l\led hensyn til ch n UJI furlait t rlot' folgu· fot·bundct udnkhngcn og hat· genn1~m Jen af undeJ'\'H;ningsmmtslcriet beskikkede l'<'Jll'æsentant K a~ l{ostgaanl F rohtw fremsendt forskellig-c ændringsforslug ttl lovfot·slagel, ligesom Erik Fiehn har gjoti sin indst~l i fil msproblemcme st.æt·kt gældende'. Fol'l)llndet m<>ncr og J!OI' gang Jttt gang g~l!ldende, at ministenels forcltg"~endc Jontdkasl læJ,rger fot· ringe vægt på al sikre ophaYsmændcne det fulde okonomiske tulbytte af clcr<>s at hcjde. Det c· t onskcligt, at ikke alene ha r opha\'Smanden eneretten til off<>ntl iggon•lse, men t alle tilfælde også eneretten til den deraf folgendc okonomi ske ud nyllelse. Lo n• n hltvet· dog; næppe forelagt t denne ri~sdagssamltng. Det er meget ngtige ttng, der foreligger med hensyn til denne IO\, men Yi ''il Yære agtpaagi\·e1Hh• og :sol(c at gorc \'or indflydelse gældende. Onl Off Toner har været "lidt i sløbesk<'<.'n " undet· skiftende redakt1oner, men man er indtil videre blevet stående ,·ed, at bladet udsendes med ,1 numre narlig a 6-8 sider, og del bliver under redaktion af Borge Frus og Alfred Holck. F orbundets l 'iscbw t rtll er ophort \'Cd Sofus Petersens dod. Bu reauet ble\' oprindelig oprettet som støtte Lil afdode Frederik Rokatis og overgik derefter som hjælp for Sofus P etersen. Man mener nu ikke, al el bureau under forbundets navn kan forbeholdes et enkelt medlem. lobende underholdnings-serie Den i radioen - paa Hugo Gyldmarks init iati\' " K unstuel'<', man il.:ke glc111111cr" har været fortsat i 1!157 med held, og der kan ant age! ig blive plads ti l end mt nogle udsendelser. Det kan oplyses, at forbundet ha r ladet optage baandindspilninger af samtlige udsendelser, og d<> henligger nu i for hundets arkiY. Ogsaa i aar har der \æret afholdt konkurrence i Eut·o,·istonen ,..lltlmltf Gnwd P ri.r". I konkurrencen der faktisk har Ya·ret aaben for allc - hit>\' del igen medlemmer af vort forbund, der kom blandt. de ud\'a[gi;e værker, og for steprisen her i Danmark \'andt som bekend t Ila n~ J ensen. Ved den endelig<> \tdtagelst i Hilvct·sum den 12. mat ts ble\' resultatet, at Ft·ankt·tg \'anot. Som et led i b1.o;tr:t ildscrtie jo1 at fart s p ill< l nu l't claus/, musik har der \'æt et a f holdt et mode i den venskabeligoste aand mellem repræsentanter for forbundet OJ.t formændene for IJanske Musikeres Landsforhund og Kohenhan1s Orkcsterforcning-. Disse 2 fremragende mu~ikcrrepræsentantcr har tilsagt \'Ort forhund th.•rcs fulcle stotte, hvilket fo relob1g et· resulteret i en indtrængende artikel i Llansk l\I\tsil;cr T idende. Som det vil fremgaa af dennt' beretning, har der været en del al arhl'ide med, og dette har nalurliP:'·is nocl\'endiggjort afholdel sen af man~e oJ.t· lang\ ari~t' bestyrelsesmoder (i reKicn fra kl >kken !Iili til henad 21 22-tiden) og et endnu stone antal udvalgsmoclL•r. Ilertil komnwr formandens, næslformandC'n::;, sekretærens OJ! kasser<'l'ens rcs)wktive modt•r og f orhandlingC'I' i Musiio'aadel, 1\•at erraadC't , N.C'.H., radio og musikforlag m. m. \l dette ligeiC'dt>S hat· givet sig udslag i en lH·e, post af stort omfang fra sekretanalet er indlysende . • I forbind else med fodselsdags fc<;t<>n \ti jeg' lige næ\ n<', at forfatteren Ka i Allen f ik ovel'l'akt forhundets <.'mblem i t,l'\lld, som tak for sin medvirk<'n ved stiftelsen for 40 aa r siden. Eftet· no~tle faa forc:>porgslet· hlcv aal'sbcrctningen godkendt. J\'K n) hed·

l

I

Jll'(llOkoiF-c>ktl'lH'l'

O s\ nlcl

\

::;v .. nd

'l'hors••n

llt•lnlulhs Vl " 11111 1\wg I' J·otoknlst>k n•tn·tt•l\ Il HUl

k.

vi~c.

Po la t t ken omtn h• J'

tt n d-

fra fagfulkc•tll' , lt>alc·t lliPda rht•Jdt·l'tu·~ . si cl P l' t dt'l' Pil t••ncl• ns til at gh·c• (,ffc•ntliglwdt•n clt>l ft•jla~llgc• indtt·yk, at skiii'SPillt>t'tH' 15t>lv ••r ophuvs~ mænd t il clt'l'l'~ n•pertoin•. ~"h PO foJ'lwnva•t,•tHit d1 ~ttlltlikPl'formnnd ski'I\'Pl' om ,. F l'lc t\. N.'. \'ise om ncn·n''.

F

-

1 ~''"'

O J!,.,all

<> l t FA TTI~ l{ Fe> l tE\. [ '.:G EN ligt> af..;Juttt·t o\t·l't:ll!'lkomst

hnr 111~'<1

Slatst·adinfon i en om honnrat·(·r og \i 1ka.t •·.

<H'l

P

SOlU.NS E~

n

g<>m·algl som

fol'lmndl'ls l'I'Jh·æsenlant i Tl•at••l'-

maciet nwll fot·nuuHien som s u p]IIPa n t.

V EN

S

G1 LlJ.l\l AHK

har

modtaget

ftlmannu:ldct ncs hædcrsteJ.rll, saakaldtc Bodil, og er tler<-'ft 'l' tnvitercl til B(•llinaden.

..

E

d••n hh ~\·et

• .....

:. .

Eh.STJL-\0 JUli:\ ..'l·: R G E~ EHALFOitS .\MLI"\JG et· gaal't t s111

H an\' .J en sen. • men han kunnt• ikke Jll't"C5lcre sna nungt• jordmodn•, ~om Forbundets Jm·e kra•\'t'l'. Fornnlf~ lningL•ll \":11' .. F orhundl'ts angreb paa Statsradiofoni,•n" som bcsly!'elscn dog ikkP. Pt' sig hl'\'id~t at ha\'c angrPhet.

3


ORIJ OG TONER

ORKF 's

40-aarsfest Festen, der i anledning af f orbundets 40 aars rudselsdag den 22. marts afh oldte pan IJen kongelige Skydebane :Sølyst - 1 Khunpenbor~. vil foa· de hundredetallige deltagere og ga•s tcr 'ære u(orglenunelig. V a Skal ikke - snu la ni( tid cftt>r fo1 tabe os i tlt•t haade saa festlige, kammeratlige og ,·æa·dige forlub, blot ganske kort næ\'nt• l id t af d t• t, der blev sagt under se h e menuen. Talernes række ble,· indlt>dl't af voa· da,-ærende formantl. En'k F i1Jm. hvis f ortræffelige, t imelanl(e (!) fMt..•d rag om forbundt•ts fortid, nutid og fremtid vi nedenstunende brin~er et uddrttJ{ af. l>ansk Komponistforcni nKS formand, 1\nudn!le Niist~y1 r, tog overnnuHit• el~­ gant sit udgangspunkt i fub('lcn om edderkllN~t'n A rachne. Kodaforrnantlcn N. O. RaastNl fonlybe<lc si~ \'itt igt i tre mander nt indlede en tale paa: l) Forasret s ig nænnea·, 2) Skont ukendt i denne kreds . .. , 3) Det kan ~,·• ncs u nderligt . . . l)t er GuhlflrnJid:it u hanic et helt andet t•mnc paa tapetet. idt.'t han sludrede 1\Js om sin fat'far. Mo!lt'll ,'{ /Jttm ledsa~edc sin store gun• til forbunrlt>t uf revylittemtut' fra 18tl:t til nu med s it barokkl' pludrelunc. /\n i Al/1 11 takkede for ~i l guldemblt:>m. som hnn endog ville hefte paa nat skj orten. Po1 tnt talte om trekantt>r og f irkantl•r o~ konkluderede mNt at udbringe damernes skaal. f ..' l1•1rd l?t·ink skænkede den efter Mogt•ns Dam tlotation reslt'rt>n<ll.' revylitteratur fra 1850- 18!1:~. ledsagt•t af \'t•h·algte ord. Og endelig- nwldte Erik Fiehn :<ig igen, for .1t und<;kyldc, at hans tale før ,·nr geraadct -.na lang.

Og her folger et uddrng ,tf fot5te del af formandens tale: K ~tre (}tf. s'er· kære k nIlt [l< r.' l' i u idag srw1let for u t fej re dt 11 llc,qircn1 cd. at t'Ort forhrmd Wl har virket i

'o

år.

Måsl.·e ikke noget ~tort (ir1 mal "runme"ligne.t med sti nwgct anrlt•t. men for os clog noget 1'R Re11tligt at .~c ti/bag• pa, 1tår man bt•ta Piker dt'1l pu,'{itire jor·betlP-iJrg af 1·ore ktfr, der er ~ket [lemwm dis~te dr. Best"relscn Ila r derfur ogtfti ?Ilt n t, at 1·i h11rde f~jre dage" vec/, ln·ml man Å"Uftl'ft'. kalde e" FAJU/LIE-S.4M.l!ENKOMST - idet den h~lt store fest må t' Cl'fte t1td"" lfJ dr. Vf!d hvilken lejlig-

4

----------------------------------

PunJ.:t s . R 1 y11 J.·~•bsol'crsiyten blev gh·et af kassereren hr. A xel T hingst ed, d~.; r oplæste regn kabct, h\·orcfter dt>tte godkendtes. Jllln'kt ". For bundets sekretær, hr. 1\a y Nu,'{turw ul-P ru h n c oplæste reg-nska ht•t l 'g" udtaltt• ha abet om, at merllemmet'lle s~ænkede baade RaYn-J ~nst•n o~ hans ~·n kP t'll ,·enlilo! tanke og mindl"<ie om, at "" ltlle buket forglemnHg"CJ pa a kll'keg-aat·'lt•n l.!'erne saas. Valgene under punkterne 5, t;, 'i ol{ 8 foregik smerteft·it, da der ing en modforslag var indsendt. Det blev genvalg over det hele. Om punkt 1o. 1. del, udspandt sig en læng~re diskuss.tOJ1, derefter ble,· de a nf Knud Vad-Thomsen fremsat følgende forslag t1l afstemnmg:

Et mecllem ger sig skyldig i illoyal optræden 1. ved ikke ubetinget at overholde 3-delingsprincippet ved overd ragel se af dt• mekaniske rettigheder til et musikforlag. 2. ved fortsat at levere musik og/ eller tekst ti l forlag, som ikke i a lle t il fældt' overholder 3-delingen. Forslaget blev vedtaget med alle stemmer mod een.

V n der e\·entuelt udtalte A nzoh/ Quistorlf, at bestyrelsen ha v d P om tal t f estt•r paa Solyst i meget beskedne vendinger, kritik af de litterære nydels er havde væ ·c fremsat, men da der ikke har været fremsat nogen kritik af de materielle nydelset·. har der vel ikke været nogen indvendinger at gøre. Han syntes, det ha,·de været en dejlig fest, som han gerne ville takke bestyrelsen for. Forsaml inge n t ils lu ttede sig denne tak med kraftigt bifald. . 1.11.

hed l'i Jwht r at ku11r. udl'irle fl<t·stt·rnt•s tUttal b, tyt/1 l i!JI ...

t

l'i iduy t.1nkcr m , tf taknt nwzdi!llt! cl pa tit• m:t ml. tit r f or -'0 111 ~itlu ll tuu initiatir·et til opn tit f.~tll a( t' /l lltf/fiUilmtion, dt•r :-:kulle kun• 11e r·an•tfi{Jtl 1'ore t'tl!lliye intt'resst•r. /Jt• ujorde d Jlionhttrlwjdt•, som ikkt• mindst ri, dt' l' t' l" sumlet her, nydfl' y ud t af. .t f !ftlllt !f)'1111tlt kn n d t t/(IH'a'l're ikkt• al/t' t ;1 re til sttde hr.r i drtu, men ri lw r tl!'!l den !f/æde at lwt·v t 11 lwllt•l/u iblandt ~~~. ,'{om llr1 r t·.-rret med ' f ra bt'f/Yildd ' t' ll, oy .~um har siddet i jorlmndtf.s J•n·stt• lle.-:tyrel.~t': Kni Allt n. }J<

c1·

llfl 1 1f7'liyt. ot

Forbundt t ,.,, !Jt' nlc /lcnytte rleunr. ltjli[lhul til ut tr1kkt /Jtm for /Jen·.~ piuncr-yt'1'nilll/. l'i n·tter t·ur hylde.~t til lltm. icltt d s11mtidiu minde.'{ Lltre.'l udm.v kule /;o/le gtJr f m tlenyrwy. Ott ~om et synliyt t t !J U JHl 110r re:fiJl•kt for /lcrt.~

ind:wts betler jt>y /Jem morlturle

Forbznult'l.~ ~'mb/cm

i mlltl ...

Vw 1!!. ·•pril J9!U a en historisk dnto a; to !JI'IIIIIlt• - jur r/t'/.'{ t•fdtorJes det ut ()pla!le. rc1·y-komponistt r i forbundt t og 1!''1'l'< d uuv dt ts styrke betydeligt, Ofl tit nw st kom der ,qan!l i utlt•iklingell t·n/ RA l 'N-JOXSEN'.~ inrltnt dt n i /11 st7trelsc1l. Fire ti r st ucrc ble l' han iurmmul, oy t nlu·er t•ed ll!•o1'dnn hans rlynami.'fktl personlighed nu kom til 11 t pr<~ f/C lorbu ndds politik i tiden tier fulgt!! . . . Som furbundetR 1Jpperste reprasentant tog hmt initiatit•et til oprettelse~1 fif K 0/1.4 i 19!6 i samru(ll/ 'nit d Dcr11sk K umponist-Forening, Jr il-

llt'im Hrm.'{ens .1111 '{ /kf orla y oy l\'ouit"k Stift el.'{l' ll fi f l\.0/J 1 w/en tt'il'l rh 11 hidt il ••igti(jstc l1c .1.

('opJ/1"i,qht t l'

BtO'tUil.

t't nhecl af t•ort j"orbu m/.'{ lnsto1ie .. . .~um

/('(/Cl' a { l\.011.\ s tla!lli.qt' r/rift kom e[talwndo1 ,'{ to1rc oy .'{ton·• umraclu ind undt•r KO/ JA :; kt~n­ t ro/. lJct t•a 1· ikke 1/0!Jri, de1· skete fllltomatisk, me11 kun !JCIUII' II! ka mpe, oy riet er med stolthed l'i k onst({tercr, nt dt•t biet• en manrl i t~or m idte·, sonr 1 l""!lt tie jleste tilf:t Ide j ort1 til.'{sc k" n. Jlt' til en sejn·ig njslutn ing til !Jfll'll jor t~pht~t·sma. ml ene . .. .l/t•d

Rnrnu1

l 'nl Ra1.'n-Jonst1/.'{ tlod i 19-'tti jollt 1•i <ifl'}'ur alle, at l'i luwcle m i::;tet f n trtl:~maml for rorc int eresst'l", som !'illc Mit·e l'anskt•ligt nt Cl'.'{tatt e.

t•onlrut hans ni< n w .'{kel l !J< f ult1st ,. l'rrr ot•t•rfor os, tror jt'g bdy.'{es bed~t t•trl at ho11·isc til, nt luw un.'{k ech, nt lu le hun.'{ formilt skul/t o ti t 1 gcw til Jorhumlt•t 11101 det c1· Of/ Sfl ra.rd "' erindre, at hans hustril INGEBORr; RA l/N-.JONSEN cleltt· dc•nne !tam; k,,,. li,qhed til os. Pci sin ;o "rs f odselsrlfi[J mulddtf lwn os, nt lnw aut cde a t incl~:l'tte t•ort lorbuml stHII unit·c·rHctlrnl'iny. Gennem tlowe smukke handling satte Rcn·nen Ofl lt1111 os i sta nd t il at hjR lpe sygf og tl':lllfft11dc• medle m m< l' i et omfan!J, som det eller.-; ikke ll lll'rh l'a ret muligt for 01 ur!frwisat ion u} l'or st(Wrelse. H

/Jet er nu snart 12 <ir sidt n vi nliHtede 1•or t•e-n, Ravnen, men s t.t.Hlig o haP~ let•encle ibimult OM og han t' 'l altid int/t(Lge en lw derspiru/s i vo-r lu t·id~thed.


ORD OG TON ER

CDGI VEH: /) (1/1,'{/.: Rt•t•U/01'/({f(t 1'-

11!1 hOIII)JIIIII:;I-

foriiiOUl.

REDAKTION:

Bo rtit Ft·iis l ans\'h.), S t r a nch ej 18, Kbh . O.; T lf. RYvang 7540, Alf n:cl H olck, P uggaardsgade 4 1, Kbh. V. TRYK :

H t"ydt's Bogtrykkeri, F rederiksholms Kanal 4 1, K.

KLEPTOMANI eller TANKEOVERFØRING?

at disJhHH'I'l' o\'t't' ll'kstidt~t•n. 1-'ot'I{<I:\'C.S. l•'msl, da han tnuldl•lte, :at han hanlt• Lt•dt K OllA lll' '\ HC h:\'\'dt• hans Kr:w o~ ~~~n.> ~ Linnsu lhdaliugt'l'JW til andit·, ,;amt at han havdt• Cl'PYI'ightel 'l\·kstcn i t S \, lod F ol'lagt•l hun• fra s1v. l\! an htl\ dedt•, at Plaviatt•t ''at· l'll Ori).!'lnnltL~k~t. men tilbod ham af Naade og Harmhjertiglwd t'll VIS Andel i lndtæp-tcntc, dog stadig \llkn Forlagskontrakt Saa nu l'l' de1 l l den ty:-ke ~tatsadvokatur inct~hl'l \muod-

Stt·utf••sug tll«'rl Konfi 1~111 i•lttBkl':l\. Kontplln ist••n kan df'l' 1 cl"lllll' Sammr>nha•ng inlPt lwhn jdt•s. lian hil t' .1 t•t godt og ,,.) lllll pC't. all light. 'l' n det kan \':t' r" lrt>t•'t'lgl .t l ", h' or•ltn lltan l,g,•t· al stja·lt• Pn 'l't·kst undt•• l<'cHt•..:l\'l'lldc af, al l'lagialf•l PI' PI t lriginahæl•k. Af l'l:ulslwn syn skal ht•t· kun t•itcH·s cl karnkll't·istisk Uddrag, idt•t dt•l dog- hemærkPS, nt Linjl'll .,Nndt .,j. nt•n Kuss'' c•r stjaalc>t fm et n11det St••<l i Originalen:

OHIG I NAL:

l' LA GI AT:

Ahencl. Es fli.islerl die SC't'. Zw~i stl'lt'n im Dunkeln am 1\;tJ. Madel und Mann. ~u1 det Mond schaut sic an. J h1mmeru n~sd1es \el schleiert das Meer. Ste schweig"t•n. Am Ende spricht <•r: :-\a, Madcl, leb' wohl, und g• ame cllch nicht. Ul•nn eins 1st du~ Liebe, und e i ns 1st d ic P flicht: lch hin mit Ll•i b und m1t Ge15t mtr r/1 in, doch, du weisst, das Schtff muss auf See hcute !'-:acht.

--

F olgende korte Resume af en en inu ikke afsluttet Affære meddeles her i fæ lles I nteresse som en Erfaring om, hvor groft skandinadske Autorers Rettigheder ka n soges tilsidesal i Udlandet.. I en paa t ysk I ndbydelse arrangeret Euronsions-Konkurrence i Fjor bleY E rik Fiehn og undertegnede Poet pænt placeret med Fælles\'ærket "Skibet skal sejle i Nat". Da et tysk Forlag ,.1stc s ig interesseret i Rettigheder udenfo1· Ska ndinavien, sendte d Nodcmauuskri p t, tysk og engelsk tekst samt to ens kontraktet· derned. Komponistens Kon tra kt akcepteredes, Poetens returneredes uunderskrevet, uden Kommentarer. Teksten retumerecles derimod ikke, uden .Meddelelse til men benvttedt-s • Kom }lonist eller Forfatter som Grund lag for et P lagiat. Poeten gjorde opmærksom paa, at Forlaget mauttc sikre sig kontraktlige nettigheder for

r

n til!,\ Oll\

~ucht

ist's und clunk(•l di\• St•e. z\, l'i sl~>hen fiUstPnHI 111n Qua i, 1\1 adclwn u n cl Ma Il! t. • ~Ul dPI' Mon d schaul st" an. 'Jrlch t.'inen Kuss, l'l li(•bt sie so ~~·hl', sie schwPlp;t•n, dnch endliclt sagt er: Mtm L.ebhn~, )ph' wohl, und \H•ine doch nichl! l >u wei!'st, dac;s ich de in bi n, loch <'I'St kommt rlit> Pflichl. !'J 1ntm d tesen K u .s s noch \'Oll n til·, nw1n Il l t•z g<>hol't di r! l las Schiff g-eht in SeP heull' nacht.

:\l 1t ~ nmal '' ircl's Nachl i.iherall. :\lan hort der Stgnalglocke Schall. llJe FreudC' ist hm. l>ie Zukunft ist lc<•r. I las Leben winl me wie bisher. !Jas Gltick weilt nicht l.tng an •ie citwm Ort. E3 wa1· hiet auf Landgang und mu:;s "ic•·lt•J' f01·t ... l>ass Schiff muss au f See lwule Nachl!

Ende ist plotzlich der Ta~. llann hort man dPr Schiffsglock(• Schlag l >ic Zukunfl ist ll'cl', die l"reudc clahin. l >a.;; LPuen ist fast ohnc S n n. l >a" Ghick ist nu1· Schem, mal hier und mal 1\ort. Es macht einen Lanlll{angun l cilt wted<· fort ... I>as Sch1ff gc·hl in See heutc n.tcht.

Pla~ialorcn har On~inalen. Man

gcn•n hedtler !'tit r Srlt~u'il' rs og l'la~1at01·en ( Pscudon~ m: P(•ter S t roe m)

hæ,·clet ikke at kende skal ikke sigte Folk for Log-n, men saa bor V1 1<:-nskahen notere sig Tilfældet som et (11 bloffende Eksempel paa sted\·is ordn, Tankeo,·erforing. Som en praktisk A d\·arsC'I c:;kal sluttelig gores OJlmærksom paa, at Forlæg-

Au

\'il

Solmclt.

Ila ovenc:;tmwndc OJllysningL'I' kan haH• Interesse ogsaa for udt•nforstaa<•ndt• Fodat.t<>t <', ses dE' gerne reft•rcret i ~mave! dansk som tvsk Pr<'ssc . • Poul :$01' liSt''·

Vi har modtaget følgende cirkulære gennem KODA: Mine herrer ! V i tilladel os her·ved at bringe til kend~kab, at der i W ien er grundlagt et sclskab til fremme, udbredel~e Oll; hoj nelse af niveauet af melodier indenfor undct·holdnmgsmustk-omraadet, et selskab med verdcnsnm:-pændenrle o~ n~rd e n s f remmende sigte under naYnet HITS A RO l' ND T H E W ORLD. Gennem denne organisation har komponister og autores, ligegyldigt fra hvilke lande og kontmenter, mulighed f or en verdensmæssig udbredelse af deres værker i samarbejde med alle interesserede fagkræfter. 0\·erenskomsten om \ erdcnscopyrighl, de1 tt·aad t<! i kraft den 2. juli 1957 og tilstedeværelsen af selskaber ti l varetagelse af a utorernes opfu relsesretttghedcr danner ~nmclla­ get for beskyttelsen af komponisters og forf atteres arbejder paa intemationa,lt grundlag og giV<.'I' samticlag muligh ed f or succesrig samarbejde med alle klodens kulturla n de. E nhver komponist har retten til at medarbejde i vt•rde nsprod u ktion en a f melodier, ingen skal derfor tilsidesættes. Vi anmoder Dem om a t opta~e o,·enstaaende i den redaktionelle afdeling af Deres organ til fremme for den musikal sk-kompo.si toriske skaben og for højnelsen af melodiernes niYeau. F or tilsendelse af et eksemplar af bladet eller et u dk lip ville vi være taknemlige. Til g iven t id vil d lade l>em til f lyde vidc-re efterretninger om dett e anlig~ende .

Med tak f or u l cj l i ~heden , te~ner vi med hoj a gtelse

-

--~---

HITS RO U ND THE W O R LD V erlag J osef W orall W ten, VI ;)fi, Mariahilferstr. 4!i.


Oin> OG TO~ER

-

Interview med en glad 60-aarig

belr)ndt at S)nge? Jeg :-kat :;ige lll·m, j e~ er lidt do,•". ,. llt•t ,·cd j(•g ikke". svatede Fini, "fm· jt•g er lidt blind".

rom te .,gokkenok-fu~lc". :\læ1·kehg-e \' Il'· :;ener med llll'llneskekrop og fugleh o,·edl'l' og Yingl'l'. Ilet Clll' :>tl', lit' ikke k.m ha', er o\·erskæg·. - - Saa du har nog·et at gl æde dig- t il'? -- Ja, det kan du tro, sYa rer B rei<le Kierboe. Om f,iortt•n da~e er jeg attl't' i Tis\'ilde hos o:;temanden og· .ttokkenokftu:dene ... Gratulanten.

- Har du ikkt· haft en fin~er med j spillet med hen;;yn til \'ictor Borge'? llu f1k hnm O\ert.tlt til at l.tw revy. \'01 t forfutt~rmedlem Brtide 1\11 rboc t;r en bc$kcden mand, der jkkc \Jn,:,kcr ikke? - Ja jo. j fem, .seks aar lan!de ,.i blæst omk1111g in runde f~1d elsdng, 1 C\\'CI' t1l 11 & K og jeg va1· med ..om ble' b~nuet allerede den 14. mnj til ·at stnl'te hans fur:>te ope1·aparodi. - i ni tdfæi'CIIghed. forst.uas. Og i Pa· un \'at· ubetalelig moreom, fakti;;k frit is unmtt·n med 5in hu tt·u. forstaas. sket l' cnJ dt•t, man hører af h.tm nu .. · l :;tt.."<lct for dt> ohligate oply~ningt•l' - Var han o~saa morsom prh·at '? hu l' '011 kære offer bc\'ilgct o-. t• t k1.H't - Han var uhyre slagfærdiJC. J(·g· intCl'\ iew. husker en da~. ln-or han kom meget for \'1 ranger Rreidt• Kierboe OJI. "t.' n t t i 1 en p ro w. Formamlt.•n det en munter .stcmml'. - Hallo. h·der val' boghan1lh~1· Rag).!e.sen - 1-('ik ham • \'ledt i mode. men inden boghandler B u~~t'-.l'll havde faul't aabnet munden, s.t~dt.> Hoscnhaum:: .. Undskyld, hl: IT ha:..:handh•r Rukkt•sen". Og saa ,·ar der jo 1kke andet at gure end at g-rirw. \'cd en forestilling· ha.YdC hun pluclscllt,;· glemt sin e~en nwlotli. \'or for:.tckraft, S' t•nd ~lllcm , kig-gt•Je lidt paa ham, Lll.!' da dn stadig ikke k<llll rwget fra k la \'Cl'('t, ymt l• le han: .. .K:tn d u ikke cnl.!'ang hu3kc Jin t'l!l'n dunte': lll•n h·der s.tadan ..... , tll-(' saa san~ han de • forstl' takll'l'. .,:--;aah. c1· det .!t-11", S\'arcde Rorg·l', og alt publikum lo. St"l\'ful~t·lig maattt• ,.j bibehold\• episoden h' er aften. - :F'indt•s dt'l' stadig morsomnw mcnne~ker i Danmark'? - Om dt•l' ~or! Om sommeren bOl' jc~ to skl'idt fra Knudåg-e Riisager, og CARL Rl .JJ. lHL , k oo•poni:-:t. - :'\aa. clu t•r nok ikke ked af de de1· gaar ikke een da).! uden ,.j ta~t>r l'n manlo.!'C aar du hur paa bagen'? Ricida rtJ /J. grinetur sammen. Han tegner sine hc- Nt'.i, lyd l'l ~nHet. J e~ har twmlig li~ faat•t tdt·grnm fra Knud~tgc Wisager, hnw der :-:tnd: .. Lad Yær, at \Tids ford i du bh'1· tris", men je).! har nu aldng haft det med at nidsc. !Jet kommer nok af. at jeg altid har haft ddK OllA·,.. onlinære gencralfor·samling, som fandt sted d<'n 30. apri l med Jige og o;jo\ c mennesker omkt·in~ mk. lrs. JMgen Sh"t'll som dirigent. forlob udt>n sensationer af nogen art. - H ,·em \'Ul' d(.'n morsomste 7 F ormanden , domorganist N. O. Raastt.>d indledede med at mllldes de i - 01·k, ~an nbsolut Fini Hen riquc". aarets loh afdøde medlemmer eller til KODA knyttede personer og g ik derI :.!;) aar boede jeg i hus ll1l'<1 Fini, efter ow1· til hNetning-en. Ilet nævntes, at KODA-præmicme i aar Yar O,!.! du maa hellen' :-porge, lwad det· ild.·, tilfaldet medlem af Dansk Komponistfor<>ning Svend Westcrgaard og lo skete hr)..; Fini. Jl'l-! husker t•n clal!:, .k~ medlemmc1· af l>R.K:F', komponisten Erik Fiehn og .forfatteren Borge .MUlkom ned til ham. !loren var altid aaler. lJesudt•n fn•mgik det af hcrt•tning-en, at musikkonsulentvirksomheden nu hen - " .lau~en·' smækkt>t fra . .ll'g vaet· under afvikling, :;eh· om den hidtidig-t• konsulent, komponistt•n s,. E. Ta rp dede alt aa ind. J første ,·a•rel:'c til ogs.\a for fn•mtidt•n vil staa til raadigh~>d. 'ens t re stod en elev og filede paa si n l>cr blev givet decharge for J'Cgnskabet. ,·iolin, men dN· var ingen Fini. Alle ~om medlemmer af KOI1A's raarl genvalg-tes JH'<'lfcssor Finn Hoffd ing døre stod aabnc, og lidt længere fremog- mu.;Jkfol'læg-ger M. O. Rickfelt. Ogsaa dnmorganist Itaastcd fort sætter mc - paa toilettet - sad Fini med t't l'nJnu et aat· som forman1l for KODA. End,·idere gcm·algtes d('n stat sautolille gront bord foran si.g- Ol!' JagdP knriserede n•,·i~"lr .J. E. Berthelsen :-;amt de to kritiske revisorer, komponisterne bale. Ind imellem raabtP han til clenn: Axd Th in,L."'Sterl og- Flemming Wcis . .,det de1· fis ~ka.l ,•ærl• hl.it-n•!" l'ilCI' U nd1•r punktt't EYentuelt gjorde kompon i9ten Kai Rosen bcrg· opmærk"om igen!" E n anden gnllg v n r jeg som pan en :;ag n~lrnrendc misligholdelse fra amerikansk side af kontrak te r med Fmi t1l koncert. En san~-rer opi forhindeise med ha ns mus i k t i l en 1ækh amerikanske t('ll·,·ision f i lms trnadte. Han sang ~mukt. men rosten forhold, :.om ogsaa fJert' andre medlemmer har Yæret ude fo1·. K OllA 's Raad 'ar meget spag i det. Saa 'ar der en ta~cr nu sporg~maalet op i haub om at finde en udvej. ældre dame, der bojede sig l en mod Fini og spurgte: ,.l ndskyld, oen er han

7()

KODA's generalforsamling

6


F 1Hit i l; rc llå dt n 11. juli 1% .

~on

a f nmsikd ir ck tut :\ i els Pctu·::;en. J .1 så l' r tll' l al tsti tt g-t g t , at C' AH L H\ J 1.-\ Il L, \'OI't anse te 11g landskend h llll'1lll•m, har n~'td d t• t, man f1H kaldte stuwts Men lwt•m f atlet det eg·cntli~ så u ng n g nmnll r af si n d sum ('a rl et. H an hat· us\ækhet lwvaret :;it June OK d l't s t n"'tlt-nd t• humor, som han f ik 1 an e fter sin fat, den \'l'llidh• j yskl' spilh-mand I>e 'Ped ham med ,.D<' r et· mu s i Mare ns bt)\ seb1en .. .

censor Jacob Nornzanns død ~red

ar.

\t dt't et· mu sik ken , der har væ n•t og stad ig et· Carl Hydahls lh·selixit·, er en iilwn lys ting. A llcrc>d e som \1-;hig- medvirk<>de han ~o m t nunmeslager i faden •ns orkt•stcr ' ed s a mtlige koncerter og da nsl•ballcr i G re na, så h a n har fakt isk i fj o r k unnet ft•jre noget s a sjældt•nt som lill-ars musikerjubilæ um . :\f usiket·, det e r Carl Rydahl forst og fremmest, endda e n f renu·a gende ,;o)inist, det· nu t•ft<'r :w åt·s tilknytning t il ratlioen hat· sædl' i lan Jets fornemste ot·k(•sh•r, Stats t ad 10foniens Sym fo n iOJ·kefor s t e r . H an hat· væ ret med i arheidet • a t give detlt> o rkest er \'t•rdensry og ha r opnået den lykk<' fl ere gange a t d rage ud(•nlunds fo r s a m m e n m ed sin(> kol leger at skabe be und n n ~ og respekt for da m~h musik og da n~kc m usi kE't'e. Kort fortall ka n Cad H ydahls m usikergerning- r ids es således o p:

E flcr si n læretid i s p il lemandsorkes t ren<', dels unut>r si n fa d E>rs, d els si n broder Chr. R ymings d irekt ion, rejste Hyd ahl ft·a si t Hl. til ~2. ar som Yiolinist i Tys kland. V ed sin hjemkomst koncert mes ter i Od ense B y-orkester, dernæst forst ko ncertmester og se nere ka pelmes ter t Scala - t e a tret i Kobenhavn i dett e teatet·s s t ore pe riod e med dire kt ot· F n•dt' Skaat·u p. Fa a r e f ter Sca la's lu kn ing an sattes han i S tat sra diof oniens orkester, hvor han hu rtig t ble\· la ndsk t·nd t, bade som ' iolinist og som enscmblelede r. 1 s in s id s tnævnte egenskab paskotmedes han isæ r f or sine ofte 100 pct. d ansk<' nnt si kpro~~ r am mer, al.tkl sammensut merl s mag og sans f or del god e a ktuelle mu si ks lo f. D a Em il H ol m ~k a bte del nu 'erde n sk e ndle r a dio-sym foniot•kestcr, ' 'a r Ca r l Rydahl seh skre ,·en til en plads i deltes f orre s t e r æ kke og ha n har, som fo r o mtall, gjort h e le den t·inmde ud\ikli ng m ed. F or sine fortje nestt•r udnævntes han f or nogle a r ~ i d e n til ridder af llan nebro g. Carl R ydahls omfattende m usikerudd annelse kendetegner ha ns rige kompon istvi rke, s a \.Cl inde nfor d e n senose mu sik som indenfor d en mås ke n ok s å l'væ re "lettere" g e nre. I be~ge mus ikfo rmer hat· han fOJ·stået at skr i,·e værkf'r, d et· h a r og-et hans po pularite t so m udovende musiker.

!>et va t lllPtl d) h est~ snr~, \'i - kort l'f lt>t' tt•dak t 10nssl11t af fonigt> numnH'r af OHJ) og 'l'ON J•; R erfa redt• o m Yorl t'tH•sh• :t•n•snwd lt•m, dt>n s a a elskclige og afhold t e· t·c·nsot·, dt. phil. Jacoh :\otmanns duel dt•n l !l. m :u ts. ~-•a ~enl som dc•n 2. :-;t•ptt•mhc r i fjo1 \.u han det st l'aalcndl' og· næsll'll overstadigt veloplagt t• midt punkt i en lille f~st, holdt af hPstyrclscn, i anledning af hans SO aars fudselsdag , ved h\·ilkt>n lejlig·hed han biC'\' hjerlc•lig hyldet bl. a. i t'll la h· af \'o t• da væ rende fot mand Erik F h•hn, dc•t· find c•s aftrykt i u !drag i oktober Il l lillilteret a f '()t'l blad . T catn•l n\1' .J acob N onna nns verd en og t e a t n•t ,·:u hans kæ d i g hed d e firs a a r , han len•dc•. lia n hlc>\ d a nsk l Pa ler og ,·ort forh und e n god mand, s(')v om clel m a a s ke ikke var paa r/('/1 m a ade den roman ti!'ke unge s t udent fm l 8 97 selv h avd e forf'st illel sig det i si ne unge aar. Skuespille r d r ommen l nstcrle allen~clc da han som ung student ikke klared e p rø ve t·nc..:; skær paa l>c•t K ongelige. M en s aa H!ndt<• han sig mod A lma Mater og b lev J !)Ori m ag. a r t. Heref t<>t f ulgt e en r æ kke f rugt hare aa1 som instruktor

Det \'Ul' i S ca la - pc r ioden, at han fors t slog si t n a' n f ast som kom ponist , m a n vil sitle d <'s erindre .,Thc,·et til O le" o~ tll'l s t ore drama tiske ballctoptt in ., \'t> d lot t•mpæh•n". A f landskend t e d anSt>træ ffE>rc huskt•s "l>er går cians i luntie", ,.Zaragossa " og \'l'l'd C'nssch lageren " Hi o d e ,J a twi ro" , d et· hl. a. hJey lancere t a f J ark [l y lton i L ond on og af M isttngue tt i P aris og som i e n a rl'æ kke i popu la ri tet na eclc> tæl ,l p til Ga d es .,Jalow::i-tun go" . F'lt•re \'Piskn·,·ne lod g-e ,·ærket, så iC'd es nogle ko ncert- og h al let su ite1 s amt mind n • koncl't'tnumrc h n rt>r til r ad iot'nS o~r musikrcc:t a u r a n t enws fa ste repertoit·e. Car l Hyclahl va t· i en la ng- å rr æ k ke e t s ka tte t llll'tllt•m af \'Ort forhun Is best~ n: lst•, og lw le f orb u nd ets m etll c m skr<-tl ~ 'J) utd\'lsomt f orene s i unskt•l o m Jy kkP, held og- r i~t v i rke f ort s at f rem o\'c r fot· d e n iO-årige u nge s ka ben cl e og u dO\'C.'lld (' m u c: i ke r og kun s tner , alles \'en C' AHL RYD A H L. K ay R ostgaard-l"rohnc.

',•d

\ nl'llll

'J',•u t PI og i bo' ,.d t.adPn. 1 Ul l tog han clok t OJ'gtad ••n pan Pil ufha nrll in g Olli ,, l ffl:uu iR, ~nhi11Pt'S og (; (,, th••s l rulll) dt•l ,. JWU Sl~ut• J>ilkun~lPn" . k n•v id P n si n SI ItU k kP lW '<l'g tig,, bog om ., ll •,lb rg pa.t T t•all•' l " , vand t PftPt'hiUIIl(h•n ry hom ft\ .. ,. :l'l t t•t· og d l'lllllalur ·•~· k:--rldtPS t il O slo, Jwot• han holdt ,.;:1' l«'flll l'la • ningl'l' ved uni\'Pt'sit ,•lPI , sk111 \ ' flitti~~t ktonik),,•l' og sam h•th• t·n dt>l af "''III i hog-t!ll "T•'lltrt'l" l!l:i!l. l 'aa d <'l l•· tidspunl't lwvd L• han aliPn•df' l l1 aa1· . 11ldl'! Stllll Cl'llSOl' \ t·d )ll'iv a t tt-at l l'ttt•, su111 bi1·V hans mandelo ms l'g<'nllig•• indsa ls l'tl post , ~->lllll hnn hekl a~tl l P indtil t1·att>rc t•nsun•ns ophæVC'Ise i }l,tllllllllk nwrl udgangt·n af ma t'ls 1!lfi·l . Og d PtlP .tfsn il :•f hans liv o,.; gerning hlt•v 1h•t, d nndl t' idPntifit.'l'tt>r ham nwd. En lwd n•, kynd igPI'I' og snudig-cl'(' <'PII'Wt' •'l' vi l 11ta.•nkt>lig. )lel' stocl tit nok gny (IIll hans afguri'ISel' ganskP S..'l'dig va r han ud•• i en lang ra:kkc polt•mikk•·t· med dan.:;k lt•at c r:. ,,t("nl ltoi/,/, Sova . Mt>n t•ftf·r·haand••tl • • stod d d allt• klart , al faa mænd ,·:u· men• f1·i i totll' og tanke end netnp ccnsot·. }lPl kom ham -- og- i ~æ nlt • Jes­ hed ns t'C\ yau toH•t· gansk1• sæl'!igl l tl g od P und t•r l wsæ t t<·IS~·n, h\'ol' de IIPste a ncll·e ,·j) l(• Hct t• sPglwt under hyrd en a f begg-c siclPI''i mistænkt>lig-gu n•lse. I d e aar hlcv d t·n cllt•rs s:m ..;;kaqhinth gP censor, s o m ingt•n kuntw lolw. om h jomer nwcl , ti lsytwl a dendc nai'· og Joel u ndct·fu n d iglwdl•t• n g t\·etyd i g-hed<'r passere i hol c\'is. T •\'shPrnc fors t od tl••m ikke, nwn JlUhlikum gjonll' dt•t ... Jacob !\ OJ'marm va t· en for nem op: ran k n.l tln - o~ i d t• n snæ \Te k1 eds en endda o\'t•rord t•ntlig- morsom mand, alti d f yldt til randen af \'id t•n OK anekdoter fra tl'altl'lS verdl•n. St•h· om hnn maatlc strygp \'l't'S i adskillige viser • gik cle ikke clt>rmPd i glemltH~hol!;cn , censor kumw st·h· forPdl'agc dem i smaa tinwr med tiet lttnl', som \'Ul' ~>t a f g-rund lnckkcn<' i huns elske lige og fine kara k te 1. BF

Her1nan Andersen 22. m ar ts 1958

7()

aar gammel er forbundets gode 'en, billedhuggeren H c 1 man . - 1Hrlc uu n afg-aaet Yed doden. H an nu· m ester for den fine buste af J. RaYn-J onscn, der er anbragt i h. ODA 's raadssal. Ogsaa m indestenen med det kar akterf ulde bronccrelicf af R n nzcn, der smykker dennes g r aY paa Garnisons K irkegaard, er m odeller et af H erman Ander sen.

7


OHO OG TO~ER

Hvad man dog kan faa trykt -! Vi i J) HK F hor el' t il dem, d t• t· t! l' Heldig glade fot· frokostbindet R.T. ja, fm mange uf o:. synt!S dette blad gan kc uundva•rligt. Vt kan li' det;; fr1 ke tone, dets holdning, og \'i hat· brug ror dct3 mu<:ik-teatcr-fiJm-nylwdet·. Men dm· Cl' et mt n. Vi bn·clcr o:' na• turltg,•is ikkt• om. mw•· del opfort'l' sig som et ua1 tigt barn OK ~tuu· amok. I sæt"()elt' hed ikke, na.u· det skt•t· pan Yor bekost 11111g. Hen 22. mart-: kunne mnn Jæ~c folgendc ,·n det 1 Il. T. TmlC?Idt~

ord

11\ud man dog kan fa,l trvkt. Sch· • <)ni li!{ TCint•r, der er nwdlcmshlad for \'OI'c n•,·yforfattcrc. Cl' ikkt• altid lige ~mukt tonende. I sidste nummer bt·inget· man en hylde~t til Ed,·.ud Brink, der holder til) aars jubilæum. l) g det· heddet· det . • . Ilt' l' t' l' i ngen, det· et· som dig fot·tjerwr \'Ol' anedcendcl~t'. Mon dt•t ikkt• h('Jdct·: lle1' er ingen, det· som du . .. Forfattt'rNt af artiklt'n tilstaar, at han k u n kendt••· det meste om komponisten t'<'"' lto,.CIISfl!lt'n. I>et lyder· ogsnu sært. \' 1dere noten•r man: l'i t't ut,~ flt ·, mlle]Ul'le som aktiv !mand udi d 11 lrltt r, mu.-:e ... Hvor sknl mi lerllelenc anbringes paa mu~n ·~

Til o U flttid tntta t/e t . !J/ t s. a t O r d og Totwr {/iiUI< m før,,,. dc11 , jt n<iommc/iq, tmuu·t kon.-:ekt•t n t. f,'t ttmlt•t ~ter/ i Mtrtlt t hnld,,,. d1 t. "' Hrt1'1'lf Jem~, n fm ou med den 15. ft'/11·unr lun· t·a.rct at find,• 'JXlll den administrerende tlirektorstol paa Multitom•. /Jet er ri~t {t~rste gCW[I i dansk forretning ·lir. at en ~tol har lwft arlminiRtmtit'c O]Jflnt·cr! Samme dag sendte \'i folgendl' S\'ar, som dog før.st bragtes fjorten dngl' ::;enere, den 5. april. Skulle for~inkclsen mon afbøde lidt af \'irknitlg\!n~ Herimod skal det erkendes. at B.T. Yirkeli~ bragte den fulde onilyd:

Kløre1 if'r Kære R. T.-ordklø,·ere! I er ,·el nok flinke til at huske Dansk He,·vfor• fatter- og Komponistforbund~ 40 aars jubilæum. ser jeg- (Frokost-Passia r

2'.2. 3.). Tak, det er næsten alt for mange roser. men sprogblomsterne hal' I jo til indkøbspris. Somme tider mere end somme tider, sel\'følgelig, for i al al-

8

mindelighed er R.T. virkeli~ et baade læse,·æa·<ligt og fornøjeligt blad. Men man høt· maaske være lidt mere for~i!{tig, naat· man selv bor i t>t glashus og i lwet·t fald ikke skl'i\'e og citet·e u konekt, ,·el? Fot· dt•t første et· ,.Ord o.!{ T oner" ikke medlemsblad for .,,·oa·e re\'yfoa·fattere " alene, men for revyfmiattcte o~ -komponistcl". Ve sidste er de tal-

Rt l'?flo; /rrlf1 ,._ <'!l l\o 1111 nisfjorbund t.l'i[c ,· .; ~ lllt•clh•m"''''· 1 rlt .:~ t'l' kun .>~JII' koiiiJJOiti.>~ l lr ..• !Jalls/;

Sandheden er imidlcrt•d den, at , er 82 medlemmer. Af rle 8~ er nojag-t 1 50 komponistet·. H vad ma n dog- kan faa tn·kt l •

R.F.

rigc:;t~.

Pot· det andet lun·de jeg i mit hyldestbn•v til E1.h·ard Brink mine oplysn ingl'l' ,. \'OIIl horen-sagen" (med bindestrt').!). Og for resten, h\'ol' lycler det dog ubehændigt at sige, at jeg "kun kt•ntiet· det ''u .-:t, om kompDnisten v. h.-s " Og- snn :-kat I vide, at det paa dansk hec.ldet· toneart og ikke tonart. Ell(leli~ g •itll'dc det jo ikke noJ,ret, om dt·n mand, \'t'lsag-tens yngste nwdal'bejdcr, der pantager sig- revserens rolle. lltlli<•rskr·ivN sig li~esom jeres altid ivri~c læst>r

EN SÆL' EFTER DØDE

.\t R.T. ,·irkclig selv bor i ~lashus, demonstret-ede det hl. a. kort tid cftet· i en artikel om Musikkens Stt>dborn af 28. a Jll'i l, h\'or man ordret kunne læse følgende sludder:

s,·en Bueman n (spille"ende!) Efter lang- tids forsinkelse ble'' \'ore to medlemmer, Sven Buemanns og Il Gyldmarks radioværk ,.En Sæl' Efter Døden" endelig opført af Statsradiofon og gjorde en ~aadan lykke - paa grund af baade stykkets og spillets lødighed at det kendtes genoptagelsesvæt·digt. Des\'æne ble,· presseomtalen ikke saa udforlig, som den uvilkaarlig \'il være bleven, hvis stykket havde været udsendt af den dramatiske afdeling. Nedenfor bringer ,.i en lille prøve paa Sven Ruemann s satiriske st il, d' udmærket taaler sammenligning med forbilledet Heiberg. An~tofanes:

J eg tænkte nok at Staten Yar din Gud, Sjælen: ja, det ku' faktisk godt se saadan ud! A: Du ble,· behersket af en lille Stab med tusind Embedsmænd som Præsteskab. lJin bundne Frihed gav dig trange Kaar, og Tojret strammes, si'er man, \ ar fot· Aa r! S: J a, Menigmand, han førteg rundt i Snm·, og det er muligt, den er knap saa stor i Længden, som den samme Snor ifjor . .. A: En Snor - javel - men altsaa en Slags Lænke, og- hvordan var det, fik I Lo'· at tænke? S: Jo jo jo jo - enhver ku' tænke frit men tænker man mod mange, sker det tit, at det betaler sig for·bandet skidt. lJe_t bli't· saa S\'ært at faa en Bid af Kagen h\'ts det, man tænker, kommer frem for Dagen og ikke passer ind i Fællessmagen! A: ~en lw~s en. Mand nu sagde -- sandt og rigtigt sm Menmg hge ud om noget vigtigt? S: At hlande sig i alt e1· uforsigtigt! J ~g holdt mig til den sto1·e Læresætni n~ :.om omtalt før, om Kæft og Trit og Retning. A: ]Ju mener altsaa, hvis man er den lille saa <Skal man bukke pænt og tie stille. S: l'' t mener jeg, det er en god Forklaring - Ta\'shed er Guld, det er nu min Erfal'ing. A: Du et· en trofast Sjæl og klart jeg ser at du gaar ind for Mangel paa 'Ideer! '

-


o .

-

-

.

. -.

~

.

-

~

--·.-

-'

..

.

--

OKT. 1958

22. AARGANG

Indhold: l•cstmusik

~.

fcsti\·nl e S 111 Cataldo e Mog-ens h..lU tnc ,,o e

llg

Nord. Copyright Rtll"t•nu .,.ikugen og umlcrholdnillgsmusikken

e

Hnhl•tl

-

/:te Il

l'•

Ml~Nf':l'l'fJ/.'

og k0111]J•Hi is t r. r

li t' r. l'

-?

/,au jo

tni ngs mul rg ", c1t.1· rl{l t~rl"'jdsJIIadslt'. F"1• luld:1 l111 r !ti. u. "', ll<'ll!lkildt•, g,,",[ fJ!t d j '' r, fljlll"lt• Jlo1r• l' uy s,., 11 n", ttll/111~ ~td l'i­ ,r, t c/, 11 t~id.:efl'il til M• /"f' III·T:atlt",

I:lh.ml H1·i ti· 7:J N ye bn!•l'r e l\ lu

8

lllf•'

11[811.

<lod.

> l'!ft J' ••\ J l Jtl • ?'l..i S.

D e J' afholclc•s hi'( 1 t foma1· fe sispil i Danmark fe s/spil, so til b1·ingcr lwlh t OfJ panto111imc., OJJI m OfJ korsany, koHNile ,. llll 'cl orkesit r Ofl solisit 1·, {Jrunm{{ oy ll!f 111/IS/k, (/(lnskc O!/ udt nlwulski' L't'trku· ... Altsaa c n mildest talt nu uct hlamld lnu ·tl nintJ, da diS.'U festirer/s ikke Juu c f l>('....:/ c ml siftic som f. (/.'."{. ic sispille tW i Boyn u.tli, Sal::bury E Ile n Glyndc ho11111c luu c/( l. ~llc n h ro, linrl(l,· vi unde1·holdninrtsmw;ikk( 11 i d1s:·:c hlamlrdc lJI'OffUT/11111< 1, 11 ro,· finder ri de n mw·:ik, som j1 c 111 /01 alt CJ' sk(ll>f jo r fe sfli{lc fonnaal--? l .i ln inycr ncdenslaac nd{' et uddrag aj en kronik, offenflig{J,io1l i en ntkkc afland{'fs blade, lil'Or cl<' l' s/aas til lyd for disse> ou and l'{' tanker, som vi I'C{JH<'I' 111< d maa l'tt'l c af i·nte1'essc for med[{'mmerne.

I de seneste aar har vi kunnet skue ud over to ugers righoldige feslSJ)iJ, der saa smaat fra Kobenhavn er ved al gribe over til det ouigc land. Det er en udvikling, et nyt forlob, der nok kan g ive - eller i hvert fald bor give f rem ti dige festival-uget· perspektiv. Hille rod og H elsingor er forlængst indlemmet i arra ngementerne. I aar er fangarmen naaet til Odens<>. Den da nske musik optog ca. en lred ,iedel af de samlede programmer - og det e r just det rigtige forhold. H anle den dans ke islæt været storre, risiker<>dc man ma a ske blot, at de t~lri~e udlændinges in teresse eller modtagelighed i længden slovedcs. H avde derimod de danske bidrag været væsentlig færre ,

~

e

~<'hunfeld

'I'UJ\'r Nl-.'C

I J.'"11"11tt• a'·'"'

NUMMER 3

FESTMUSIK OG FESTIVAL

Godt, at ,.i ftk bcsn ndt paa Yol·e aarlige ballet- og musikfesti\·als. Den start \'ar netop yderst beskeden - ja, nærmest blufærdig. Saadan er \'i danske nu engang : vi lader helst en ting gro helt fra mulden, hvor andre maaske begynder med et knald eller el brøl. Vi er forsigtige, prover os frem, om isen nu ogsaa kan bære. Horer vi den revne forude, saa lister vi os diskret tilbage og lader, som om vi slet ikke mente noget med det. :\t en sker der intet foruroligende, saa arbejder vi os stol frem - skri d t f or skridt og tag for lag.

~ uJ c

..

i • N<;E\ HEY\'ER Efl<•r Apollo-Teat rd l t '1 n~· kan det fot·ud scs, at cl1•1' fremtidig oft(' ,.il være tidspunktr•r udc•u rt~ \· ycr i Knbcnh:wu. Sikken eu fol·..,kl'l fra de l{ lade t\'Vc]·,.. Il vorfor • l:wcr f M t·c~tcn Fjernsynet ikkt• noget?

I

J f.PREJJ K.J ..JiJR ,.,. for/;• N!ffi( ra sk lflt '' cfltl' :>il ltw!J•' lw SJiil>~lRtiJI­ Itold ou i sr i11y m~· d Rll'ill!f.

V i

saa 'i Ile vi simpelt hen ikke ha\'e kendt ,·or bcsogclscst1d. : Ogsaa paa ballettens om1·aadc fandtes : O GENS D Ul og Poeten har der en fin balance mclh•m den trnclitit t".\.\ lt med SvJkmnllcn og Jens om;- og stavnsbundrw kunst og det inLouis Petersen med Blæksprutten. l cmational t kendte rcJH.>rtoi re. Bom·nonville ·Stilen er jo vo1· kongelige ha Ilds sa~rligc k ro n j u vel, som lok k(• r m a n g t.

l\1

i

hallet entusiaster til, mens balletler som "l~omco og Julie" og .. Ro' ngængersken" 1 d e t ogsaa 1· uc Il nnc1e t k endt c llOl'er t .l . stof. Dertil kommer sæ~tmens bedste • . ·4 C llb B l k hed c ans ·e ny ll'gl" u en~s og . .. ' • Knudage Rusagers "Maancrencn", der nwc l re tt e bl C\' e t a f uge1·nes l101'depun k let· · . l<.:n anden typisk dansk institu li o n fortjener at omtales med hæder i denne forbindelse: det af kgl. solodanser ,\nl.'{ Bjont l..rU.'if'lt lcdede pantomimeteater, der i aar bod paa ikke mindre end fire forestillinger. Den traditionsrige kunst, der her udfolder sig under de>n store paafugl, ledsaget af børnenes \tskl'omlE>tle begejstring, <'l' et af de ægte smil , der gor h.obcnhn\'11 saa Ulmodstaaelig fot· vore gæster.

i

sELVI ~lJLYSENUE.

Nu, hvor sdv-

. h· sen lt fan·er f m des paa alle lanleH·isafmærkninget· og nu lwor · ' jazzungdommen bære!' seh•lvsende sok· · ker maa ,.i 1naaske have lov til at ' f . sporgc: 1l\"Ornaar aar \1 programmer med !W h lysende bogsta\ c·,. paa Tlet·sonlisten'?

-

Der kan vist ikke være tvi,·l om, at f.rllU 1\T .4 F' GL. RR. t NDER: 'ore festi,·ats et' placere:.. paa et for tid..J, !l clsl.:n klan rST l "KKER" knurligt tidspunk-t af aarct. F or det forstc : 'trclt dt'tl indtt·a. ngt'llth "ulw og srrwy kan vi sikkert regne med en langt stor- t ~i 11 okse.


O R D OG T ONER lDDERSAI.E.N, som tidligere har ya.•rct en af l let kg l Teaters konkurrenter, hac nu og.-na incl fu1t en abonnement ordning.

R

I

~ O/JAS'

/Ja musikft~J'/:1!1· \. U• r A sum· W illtt l m li til1St 11 • ,. t mw/t ud af Tlwdct t'[/ det • 1' n t jo7'· wl~o, c1t tnllsikfurl:t[I[Jt 1' M. O. Nieldelt maat>ko heller ik/.:;• tlll~kt J' a t fortsti tt. (Hl '''uge, kcm t •n o• mrcmgrib, IIll• fo1'tlncb·i"a i for1Jtyyc:,1T•Jil".1Se11latiun,n N . \. 1/J.

t

t'l li t 51.

l

l

E: .. D

-------

VAl: l TEATF.RPIHEK;ohf.~. IlE!.. DØ ~I TES. \Ol t

forf.lttenncdlcm Carl Andcr~en g-nidel' ~ig 1 di~:\C dage i hændemc, fordi hans sng- mod dir. Johanne.:. .Jensen. :\y Huvnshorg. t:'fter domsforhandlingerne den Hi. okt. blev forli~t :-;.\aledes. at hr. Jcn::en forpli~tedc .:;ig til at betale 2.50ll k t·. til Carl A nder'l'll forudeJl omkostning-erne bl. a. til dt!t i foiJzy hans hegæring afg-i\'ne syn ogskøn. Sk,,n:smændene. der var udmeldt af retten, \"Ul' de herrer dir. Thorkild Lursen . ll nlla'ndct·hyen, og YOI't ftH'bunc)s formand. Carl Ander~cn fik 100 pct. medhold, o~ det konstaterede.:i g-ennem det afgivne ::kon, at llll.'il'ctrc t jUt· 't't t.':Ytm paaln•i/, r bt r·illing.~hnt·l n u og ikke de m rl1•irkd1de ~kut spil[, 1 t.. H,·or \"ille vi ogsaa Yære ht•nnf•, hvis skuespillerne skal qkalte og ndte med teatre.nes repertoire og stof! Et pikant moment i denne sag et·, at dt'r virkcli~ findes en bevillingshavende tea tcrd i t·ektor, der for fuldt ah·or erklærer, at han ikke har sat sig ind i ::;in l'C\'Y· fordi det var noget, han ikke ha,·de forstand

paa.

2

--------------~

l'e udenlandsk deltagelse, om vore arrangementer fin,!er sted umiddelbart op til tlen egentligt:! ferietid . V ejret kan i ])anmnrk t•ndnu i slutningen af maj arte sig fLlr lunefuldt og- koldt for vore ~æstcr fra Svclcn. En anden grund er, at Tivo• lis Koncerts•tls ot·ke:;ter, som af\"ikler en \'æscntli~ del af festspilprogrammd, endnu slet ikke er ordentlig sanunenspillet i maj. Men ,·i l man indvende \'i kan ikke unll\'a~rP \ 'Ol' d~jlige kongelige balId i disse festugcr. \'nnskelighcderne ,·cd at tilrcttl'lægge l'll halletbetonet somnwr::':'t?Son k a n cl og ingenlun de ,·ære uo,·cr::-kucligc, da tcntrd jo huser hele tre kunstarter. som man kan lade afluse hinan,tcn, saa dl' f ikke slaas skanr i personalets ferictidcr. Dl'n·ed ville man dt'su,Jt.n opnaa dt.•n fordel, at opera o.~ ballet hn•r for ~ig i for eksempel en maancd kunm• fua teatret for sig seJ\' - en uh·i\'lsom gcYinst ikke mindst for opemsnn~crnc, der e,·igt og med rette klager on·r de herskende forhold , der me l de lan~e pauser mellem deres optrærlt•n ikke kan ~h·c dem den for dcres dy~tig-g-orelse saa no1h·endig-e scenerutine. Og-saa annl'kssakn, populært "Stærekassen" , burde finde an\'endclse om sommeren. En opt•rcttcforestilling- som ., Pinnfore" eller .. I> en skonne H elena" ville hjælpe stærkt paa Kobenha\'nS sommcrmulig-hedct· og kunne regne med udlændingenes intere~se, i~r h\·is fvldi~ • engelsk~tysk oplysning- om det sceniske frn·loh ~,tU\'Cs i prog-rammerne. .:\len. 11\'orom alting- er: Yed indforclsen af en sommersæson paa l>et kgl. Teater \'il man \'ære i stand til at lægge ,·ore ballet- og musikfestivals paa et mere fornuftig-t tidspunkt, f. eks. l!l.23. juni, to tu~cr, de1· lægger op til cller tan_g-ercr den eg-entlige ferietid.

- - - - - - - - - ---~u,

da ,.i har set, at isen kru ha~­ rc, og at anstrengelserne kc111 n~ tte, t'l' det paa tide at lægge hovedet i blod f or at gh·e de to uger rigtigt festsp ilpræg frem for alt indlede dem paa l'll maade, der kan gh·e lidt genlyd i udlandet. Jeg kan i denne sammenhæng ikke Jade være med at tænke paa vore p i~e­ korps Sonderborgs og- A arhus' ~)l' <'kscmpel. De \'irkcr ved deres frisk lwd og charme - og det er en ide, som , · forelobigt har for os selv. Jeg fo restd ler mig disse piger komme sejlene!< ja, 11\'orfor ikke vikingebaa ie, hli\'e modtaget med kanonsalut kl. 12 og marchere me<.l fuld musik gcnne111 byt'n til den for anledningen flag-sm ykked<' \" csterbrogadc. En slag-s \'ag-taflo::.ning kan foregaa ved Tivolis po1't, hvo 'la,·ens eget gardcrkoqls bærer fest i' alfakkelen Yidere til Ti' ol is K oncertsa l. Orkestret her indleder med ha\'t•n:; kendingsmelodi, H. C. Lumbyes "Champagnegalop" l som for reslen de fæ rreste udlændinge ved Cl' dansk). Dereft er spilles aarets tre præmierede Yærkcr, kan ret i international konkurrence. Maaske man burde forme konku rrencen saaledes, at man hvert andet aa r indbod til international kappes tr id om et seriost og ri (l)U/d fwr !IIII t t t'.'l rk af letten•, 1/1( n 1/J/(ll iiiOlrll' nd~.:

h,.,

t

/III Il l'.

*

Forunderlig-t er del, at man hidt il ikke har tænkt paa at bringe i clt•t mindste en afdeling med god nutid=-underholdningsmuslk en saare \'igtig- \'are efter "forbruget'' (bl. a. i form af grammofonplacl<>r) at domme. Borge Frii s.

• T IL .lJEDLEillftlERNE ... .4. nsc,vninyer om at konwu' i bt'fraytniny tcd zuldcliu,q af et stipoulie/od til et 4-ugn·s [1·it ophold m. fuld forpleJning pan klostrl'f SAX CA.T.4.LDO red A malfi i Syditalien i {omarss<l.~onnl (11wn.:t .it,li 19.i9) maa iml.r..:l)ndcs til D.R .I<. .F.'s sckl('tariat sem'.-:i den L). oktober d. aa.

~4.nsørtnin,qcr bør i'~deltoldc oplysninger om J) aldrr oy krah[1kaf10m·r ; 2) h c nstt/frn med opholdet; J) df'fffR ønskfdr l a righed O!/ -~) tid :·qJUnkt et for ankomsten, dc1· helst maa L'c'Ul'C omk,·ina dn1 I stc i en maanrd. A n.•wuninyt'r sfilf.~ til /)(','{f yrfl::~cn for institutionrn SAX CA T 1.L_DO ov skal - jo r af opnaa rort forlnuuls O{/ KODA's anbefalm!l :~om ovenfor a nløtf frcmscndn: til D.R.K.F.'s se k n t a 1·iaf .~t'nt'sf den ,J 1. okfob(n· d. a a.

l


ORD OG TO~EH

Edvard Brink 7 5

Nord.Copyri~tLI Bureau

F'orst et fill aars-jubilæum, saa en 'i:i j,) aars fodselsdag! Kun et hah·t aar imellem. \'i er fnr!';inket med \'Ol' lyk• onskn. ng til ~w In• dagen, den 24. september, men det kommer af, at vi kun udkommer fin• gange om aarel. Saa det maa du altsaa undskylde, kære fodselsdagsharn. Og· du maa nojes med disse fan linjer, med hvilke Yi ,·il onske dig allC'l'hjcrlcligst til lykke. Næste gang Yi udsender en ston·e epistel om dig hli\'cr om godt fire aar, hvor du bliver meget rund. Vi onsker dig fortsat ungtbmmelig stræben indtil da, saa vi kan faa noget nyt at skrh·e om. Og maatte du f01tsat forblh·e ''ed bedste helse. Sygelom og træthed lader yj da virkeli.gg-amle om . . . T il lykke, kære kollega, \'en og- kanune1·at!

Dt•n :.!:.!. januar Jn .,~ ll\l'J'S.dk Xordisk 'opyi'lght BurPau, AktiPst lskab, fra at va•rt~ d aktit•st•lskab til Pil stl,·t./tttrll inslllulion . IJ>n~l'\ nl'l XOHD IS l~ COPYRIGliT IH... REA P ( ~. C. U.). oprPllet af <le ;~ norcliskt> opfon•lsesrC'lsst•lskaber l\ ODA, ~T I .;\I og 'T'OKO. N. C. H., Il\ is hjemsled er l~o­ bt'nhm n~ kommune, \'irlereforer fra og med dt•n J. januar 1 !10H <l l' 11 a r .. N . n. A s" h i c1 t i 1 drt'\ Ilt' \ irksomhed. Ud m PI' aarsforsamlingPn, h\-ortil KODA, STDI og TOKO In er uclpcgt•r Pen til fin' del0gercch.•. og }n ill-.en fm·samling ha1· den - inclt•n for mstitutimwns \·edtæglcr fastsatlt• grænse1· ho.icste myndighed i alle dt•ns anliggender, Jed('s X.C.B. 1) af t'n b1·styrelse • paa ;~ nwd lem nwr, eP n f o r h \'Pl' af organ isati01wrne KODA, STJ:\I og TON'O, og· ~) af et raacl, beslaaenclc af indtil ft•m medlemmer, h\'oraf mindst en komponist, en f'orfall<'r og en musikforlægg-er, og saalt'cl('S al ll''~l af orga.nisatio nel'lH' I~ODA, STll\I og TONO L'l' repræsenteret i raadct. Ved del i elagene 2:>.-:26. sepl<'mbcr cl. aa. afholdte mode samt generaHorsamling geiwalgtes til bC'styrels<•n <le administrerende elirektorer Sigurd Druun (KODA), S\'en \Yilson ( STI:\I) og Ragnar Kipi·ulf ( TONO). X.C.B.s raa<l, bestaacncle af komponisterne Kr. liauger og J. Kramer .J ohanscn (TOXO), musikforlæg-gt>r Georg Eliasson (STIM) saml musikforlægger Asger \\'ilhelm liansen og forfatteren Kay Roslgaal'Cl-Frohne (KODA), konstituerede sig med formanden l' o r Dansk R ev •:r forfatterog Komponistrorbund Kay Rost• gaanl- Fro h n e som forman cl. Del bemærkes, at musikforlægger Asger \\' ilhchn Hansen, der g-ennem aarcnc har \·æret en særdcles virksom og ho.it anset kraft inden for N.C'.B.. beklagelig\'iS fra 1. oktober cl. aa. udtræder af N.C.D.s ledelse samtidig med sin udtræden af firma \\"ilhelm Hansen , musikforlag.

c.

B.F.

Berigtigelse C '~~tlt r Oltlfnl< 11 (lf l\'0/J.t 's ...,ullliltfl i .o;idslt ltwnmcr

TOXER

.ctencmllor''l ORD 0(; en hekluyelirt

/Jlep det t•ed /t jlln!/f Ise• a lt(ort, rt t "o(lsaa clomumanist Rfwstcd fort.o;.'l ttCI' endnu et um· s() m

f o I'IIW n d f o r K O]).4 ''.

/J" l'{t/flpctioden er .J rwr, skulle dl'?' i ,·rfaatc t .o;ttw, o t domorwmi.~t N. O. Rrw.-;f€'d liyc lcdrs f/Cill'algte.'l .for de kom mf'lult' J tun·. Redak tionen beder undskvlde. •

==========~~========~~~

-~~~======

Adresseændringer i medlemslisten F1·u Ella Branelstrup: Poul Ankersgade 2 1 h.). Tlf. PA. 12!l:J. Kai Ewans: c o ll·s. Poul H. Andersen, Badstu<'slræde l:l (h). Ml. ()f)f):3. Sven Gyltlmark: Pebling-e Dossering 32 A (N). Tlf. NO. 8780. Borge Muller: Ellemose\'ej lO.i, Gentofte. Tlf. GE. 8091. H ans Schreibt>r: c o hrs. Bent Nebelong, Ostergatle 2.t. Tlf. RY. 22!1!1.

Il I N S'l'JI /J/t; 11\1\1~ MO/JTA( ,'[;r s l'...t u J Yll Ht~dill1'11tlllti m t~ l l11n"'tl. !J"Il t/, fill!f, t/, r i h" k' 1 ,. ilul-

V

l

l

rlrnuct

i

fj1

IIISfii/IIU/,fi:J/IW/t /'fill!fr /

1

11.

l !"T l T~ M l 1\i J '-'T E Hl E T

«'r n ·d n t t fon•lagt' udlncltlllll' uf tilgodc•havendPr fm Elsl' "J ~e lsr•ns dll'c·ktol')wliodr• 1 IJ pJ~inguJ Tt•.ttl•t·. ~0111 sæd\'Hlllig ha•· sku" ·}lillf'J'Ill' fanet lwl!l' Pil 111 1! , rlc•r tilkom dl'lll, nwns ,.j nmln• 1r1aa

J

:-;laa~ Olll SllllllJH'TI\1',

~ ()UTJT\1.;,\

I

si(( ri C f

f

11

l I J..\ r;. Ej t• r ttl lun·n i11f1

II[J I 'IItflq

/IIIJfli!SJiffll'(:

Poul Sorcm;111 lrukkrl Sif/ tillm!fl' t t l n/, n 111 WIII!O}Jiwlt! JHl l t Jll'itln11.

h((l'

EKLA~1F. I

R.T\~. :\1alske andre

fag 1gsa l vil protestL·e, R o.s Yærc de fu1'slc, naar det

men lad

nn ::kaJ

k{tsle nogl't al komnw i Faghogt•n og den df't'nu.:d ~kaJ fon·anrlles fra 5aglig haanrlhog til et mere tilfældil!;l og

u fuldstæn,Jig l rcklanll!Skrift.

-.... -

-.

ARF:TS TJ-:A TERK.t T. d, n nf ,forntilt!l' 11 /111 nsk1• 1'1 n(, rall/t1dc7t re iwlstift,dc lultltrRJiris til wtrtts :trco.:iustntl\1111', ,,. ,{," 17. o/.:tnhtr af for"'" ml, ti, RcH'f/1 J.' ri i.<~, prw flot d CosmoJmlit,, M1 ,., 11 111.'1 l'l'llkl til J1'11 l 111111 B m !l for l11 mit s .~f!(( I'CilykJ.:, tic up.o.:a t-

A

ui~lfl

uf .. Trubwl11n 11".

3


, ORD OG 'fONER

OG f:,\ S lJ J har tagd ivrigt l clt l i ~ r1. f•ct•o [l• Ise for 11t lokke.. tu ristuT ttl Birla:rød. Men 'rt (lam· '11 unelem bc t ' gel r tul 11aa at skt.nnnw tm; ter f,. a HirJ.:c "'d. M c111 M O[l' m;' t•illmancl"skll (J c1· c t rckt·isit i d e 11 cml dni11g - ?

l\ l

~

l

) ttUI ... S\lHEN~EN og Rlll'ge Frii. hnt· imbtillct Kni Frih~-Mo1Ier til

O\ c.a·~tt{'rprisen.

Nye bøger: '

:1

n t- .

.\'ttt Jlentof/: JAl\1 ~J::..; "IO:\'. ( Gyltlen ial, ~148 stdcr). En murst('ll af en j.\~Zl)l.\~ i Kurt Kt"eutzfelcls li\·fulde og atnw~færebe\'a­ rendc o,·ersættel c, komponer t nf to ikke blot kyndigl', men ogsau drc,·nc amea·ak·1 merc, det· i hele clcr(·~ Ih· har hnft med .. brandten" at J.,rorc. Bo~cn, s•1lll gin·r l'll kalcjd•>gknpisk O\'Crsigt O\ er jaucns hh,1orie. ligner ingen nnden hi:;toricbo~. fordi den et· fortalt af de implit•ercdi' ~elY, nf dem, dt•r har skubt hi~torie o~ vil :;ige nlll~ de musikere, lwi~ hele tiiYæn'lge o~ stræben N' hlcntisk med hegn~bct jazz i alle det..-. facetter og udlobere. l)erfor, fordi hogcn ikke hlot berdter og gt•ngh·e.r·, men len r og t'l'. virker den saa betagende frisk paa det modtag-elig-c sind. Vi lytter til de man~c stemmer, • der lrder fra brt.'\'<', fra baawloptagclscr, fra ::oamtale-r i natklubber, paa gadehjørner. Og vi lytter til ord o~ tanker, der er ~a~t. tænkt og formet umiddelbart og derfor er· fyldt nwd alt, h\·ad der horer menne:-kct til: bitterhed og begejstring, skuffelse og triumf, oprigtighed og sel\'optagelse. Men alt tjener det til at lade os ople\·c jazzens tilblivelse i fortid og nutid saa tlirektc og ·aa \·armt livsbekræftende, som man hidtil ikke har oplevet det i nogen anden fremstilling. .\u t

,"\lwpiro

or1

net

Alan l..omax: MR. JEIJLY ROLL ... (Gyldendal, 282 sider). Ogs:tn denne bog med undertitlen ,,En jaztmands saga" er uundværlig for enh,·er, der vil dykke ned i jazzens historie og fornemme dens forunderlige atmosfære, oplevet igennem et paa cen gang følsomt og samtidi~ kynisk musikertemperament nemlig mulatten Jell11 RoU Mortons, "jazzens første og mest betydningsfulde komponist". Genial var han ogsaa som pianist. Derudover ,·ar han en imponerende pralhals, der berusede sig i kvinder, penge og ben~mmelse livet igennem, men døde

I lt'n :Jo. oktolJCl' fylder \'Ol' ~ode kollega og- kammerat M o~ens Kaaroe !lO uar. Han har været medlem af forhu n det sitlen HI·Hl o~ sarl i bestyrelsen fra l!l41'l til 1!,);)1, hvor hans friske initiath· og gode ideer var til stor fordl'~ for Yort arbejde.

Des,·ænc for os, tvang hans stilling ved .. Politiken" hnm til at opgive forcningsarbf.>jdet, men han har troli~t fulgt forbundets fremgan~ og glædet sig Iwer ~ang \"i opnaaede f01·delagtige resultater. Det er ikke mange aar si den, han inviterede alle medlemmerne til en lærel'ig og fornojelig aften i "Politiken"s hu~. og clct cl' jo muligt, der allerede nu er sket saa man~e forandringer, at der bliver lejlighed for et nvt besog, saa \'i hver især faa r lej• lighed til at lykonske ham. • For hans kræ,·ende stilling som vicedit·ektor jodskrænkede hans forfatterskub, har han været usædvanlig flittig. Hans debut \'ar i .. Riddersalen" i H)34, h\·or han skrev viser til Lulu Zieglers forste optræden, og derefter gik han o\·er til ren·erne. Han \'ar leveranrlor •

til "Over Stal kn" 1 l 93.i 01' til For x T eatret 1 19:~<i. Saa kom C'n·kttsl'l'\'\'('P • j 194:3 og Hornbæk Re\ }t>ll og llt•lsinr orrev\• en Hl-H:\. ~aar dertil knmme r a t han hat· skr1· vct O\'CI' 100 tekster til dan~cm elodk \'il man forstaa, at min rog for f1 ikke har vært>t ubegru ndet. I•:n af h.m talange visetckRter, clet· le\'Cl' cnd m1 t•r "Vet·dcns forste Sang" til mu!\ik a Er·ik Fiehn. Desuden skrC\' han, ogsa med Fichn, ,,Naar S tæ ren har flnjtt•t og med Sven Gyldmark : "Spill t<l:\'t'e Rang". Han c~· og saa meste t· f J r s 11 gene i Erml Heesens opet·ette .. <~ aJ~ prinsessen", Norrebros T l•ater. 1!11!1 o hans \'uggesang herfra e· fakt isk 1 lodig o~ saa almenkendt , at d••n f længst b u rdc være optag-l t i ., l >ar nnrk.:; :\1clodihog". Ha ns talent er ma n gesidigt. Han l1J skrewt kr.-m ikker til ,, Politiken" Aftenberlingeren og digte til ,,Ekst 1 bladet", ha r vært> l med a t·hej dl' r , ~ tidsskrifterne .,Dan sk Reklame", "l\la1 dens Blad'', "Vore Damers Jul" .,Svikmollen". Han har været t'('(laktl af tidsskriftt'rne ,.Grammofonbranchc·r ( 1942 -48) og "Revyen" (l !)4~ -11). K ulturfilm har han ogsaa hrfatt sig med, bl. a. til Minen a, T,•kni Film Co., Dansk Film Co., og Prcbt Frank. Ogsaa til fl e re u neJerholdning film har han skre\·ct tekster. I 1!)3!1 udsendtes 2 af hans hores) i radioen: "5 Stks. Pakken" og "l\! el dien, der blev til", og han har \':l•r medarbejder ved radiosencme .. Lr dags variete" og "Mme H errer". Det lyder utroligt, al han ogsaa h faaet tid til at udsende flere digt.c;a tinger: "Vers og Vi ser " i Hl3:3, ,,l l vets hojtidelige Anledn ing" i l !1:~ l "Fnug" i Hl4!>. Dertil kommer l l ! borneboger, udgivet paa Barfoeds Fe lag og C. Stenders Forlag. Vort forbund og "O r d og T 'mc lykønsker det hyggelige fodselsd u barn, der trods det alvorlige full sk er lige ungdommeligt og v ita lt, og ønsker ham mange arbejdsrigl' a helst o~saa med hensyn til hans f fatterskab, der altid har pynt<'t 1 vott forbund. Alf red Holck

Til medlemmerne fnrankdigd v~d gentagne fnr~spprgslcr bringes i erindring ft)lge ndc detailler n.•d indgaaclsc af forlagskontrakte r : Ved overdragelse af rent instrumentale musikværker tilkommer der kom· ponisten 667:1 pct. af de mekaniske rettigheder, d. v. s., at forlag l't erhold l de sædvanlige 33% pct. Af alle netto-indtægter, hidrørende fra udlandet (f. eks. garantisummeJ og udl'nland~kc klaVl'rudgavcr) , skal forlanges 50 pct.


ORD OG TONER K

Hf!tll~L·J!gC t'll

l

·UDGI\.ER:

'

d l

J>an$k Raujorfatt cr1otbu ml.

O!l Kompon i~t-

t

lt

HEDAKTION: lJoJ'!/t' J?l'iis (ansvh.) , St.t·andvej 18, Kbh. 0.; Tl f. RYvang 7540,

a •

'1-

• t /fred Tlolrk, P uggaardsga<le 4 t, Kbh. V.

(

)g la

TR\K:

;,

Jh ych.~

BorJil'yl,kc 1·i, Frederiksholms Kanal 4 ", K.

n Il

a

Musikugen

d n

og Underholdningsmusikken

(.\):!:

Status 1'[tt l' c/01 la mlsomfattoule pro ]m r; n udo-u g e

o n"

For 2!i. gang har Danmark oplevet en Jll'tlpaganda-uge f or den levende mu si k cllrr populært. en musikugc: med nærmest et. utal af koncerter og andre musikalske foranstaltninger over land og by, i radio og fjernsyn. Arrangementer, det· kun ljenle eet: at hverve for den levende musik, og det. vil sige den musik, der ikke bare passh·t. lyttes til, men akli\'t dyrkes inden for de fire \'ægge.

tet ~J... ·1'11

p il l l"('l

or la

mlio~ ~ar

iOr-

er" .gstæg •

\'1

'!.ar ,

f or -

paa

{.

r

·r

N u er alle disse eftermiddage og aftenc1· i koncertsale, paa hospitaler, i aldt'rdomshjem, paa raadhuse og museer, i skolcaulaer, paa musikforlag og restauranter nu er alle disse musikalske time1· afviklet. Og den, der har· stukket. hovedet indenfor snart det enc, snart clet andet sted og har lytlet til amatørorkestre op professionelle, ældre og na\ n lig ~rngrc, kan h.-un have det indtryk, at det altsammen stort set. er vel a f \'iklet. I hvert fald paa en saadan maade, al del har kunnet vid<e ildnende og ansporende, for jkke al sig-c begejstrende paa mange andre til se]\' at tage fat, seh· at fole en trang til at oplc,·e musrkken inde fra. Og inde fra, th•l kan kun Yærc eet: fra egen udo\'else. H ele landet har været med i denne opruskningskampagne, den største den nogen sinde har fundet sted i Danmark. F ra Sonderjylland, der alene daglig lod el \'æld af arrangementer lobc af stabelen, til Skagen og fra E sbjerg til Kobcnh;.wn. Overalt blev de1· musiceret af livsens lyst. • Det gjaldt og det gælder jo om at

ful fjt>nJt•, t•l musikalsk udyr - l'llt•r skal vi si~o:w t>l unHrsiknlsk oyr: hlllkl'lllu:>dt•n, passh·itctt•n c•lll'r li~~·gyldighedc•n ovt•r ({11' mu:-;ikkl·n. 'fhi \'01' lid:- alt 0\'CI'."ky~~~·rulc musikal.;kt• prnhlt•m ~anskc g:l•l'!igt i \"Ol t li IIl' 1:\ntl - cl' dl'l ikkt• rwtop deltt•, om \'i kan faa \'a•kket lll<'nrwskt•np til St·h·d~·r·kclst• o~ st•h·opll'\'clsl' af musikkl'n '! l en tid, da Ul'n musih.alskc hermetik: g-rammofon, Imarul o~ ratlin hat lra·nJ?;l sig- saa stæl'l.. t fr·t·m, al farr.n fot· at hit\ l' sloH•t, o\ l ' t· fod ret og- must kalsk d un•n l:tl!l'l' O\l'thaand'? En lille indskudt uemærkning: rHC\ nle !lPJFC'g-ater er naturlig-\ 1s, rigtigt an\'cndt og ikke kor·endt' 1 clog-ndrift, af unrnlerlig- betydnrng for dt•n musikalsk<' aklh·c, men ft•ist<'ISl'l'ne til nn•.sikalsk indl ulning- et· snmtidig uaf\·iselig-1'. Lang-l mere end halYdelen af samtlig·" at r an~·t·nwntcr landet 0\"Cl' kan skri\·cs paa de unges konto. I rlr.tl lejr gider man altsaa. Og- i samme aandedræl skal det faslslaas, at ungelommen sch· OS!: de forskelliKe lokalkomiteer har sammcnsat programmer, der stort sel ovct'\'t•jt>rHic bestaar af cltwskt toner. II <•r ha1· 'i del ung-c danske folks rost. Læg mær·kc til den, danske m u si knulori t cl l• r og koncer·tgh•ere! Og vi muu· til en lredi(• konklusion nemlig den, al det i de allerfleste tilfælde t•r den musik, der vil underholde under den ene eller den anden form - eller for at bruge et fint gammelt ord: al del er den musik, der vil dit•t·rtcre, som er· bleven \'algt. Selvfolgelig, havde vi nær sag-t, th underholdning er en af musikkens primære og mest umiddelbare funktiOner, skont der fmdes nogle mennesker, der uforgribeligt og- ubcgl'ibeligt nok synes, at ,,undedlOldning" er cl saarc uartigt ord. Derfor foler vi ubetvingelig l}st til at tale et borgerlig-t ord mod den slags anderledes tænkende. l n tolerance skal slaas med sil <'gel vaabetl. IIcn-cgud, lad os dog ikke tage os selv saa grumme hojt.idelige! Men for a l bruge et hoj lide\ igt udtryk: er del mon ikke en mission at stemme sindet til fest og glæde, at "komme'' folk i humor, at. faa trukket. de nedadbojede mundvige en tand opefter? Skulle det 1kkc være en opgm·e at. go re mennesk~.:r glade? Og- skulle vi ikke \'ære saa voksne, at vi kan komme bort fra den overtro at betrag-le underholdningsmusik d!'n Jodige og den lystige som noget, der er O\'erfladi5;k, fordummende eller lwad \'ed jeg - ? Vi har for tHitrykt det og gentager det ghuh•Jigt dette, at glad mus1k ikke er overfl01lig luksus, men horer til menneskets f u ndamenla le li ,·s f ornoden(fortsætt.es side 6)

N} li: nur;h' /,' fnlti~

( [111lllrll J

orr med "t synligt hul i dc•n fortand, h'·or tulligt l f' Pil ri"anwnl havd1• h• ·ncl. IInn t'l' futil i ' \ 1 w O l'lc•a u s og arlwj ,J,.dc som pianist n hys IIICI•' cllt•r mindrr• O\' rdaadibrt udslyn•dt• hot'dPilc••·, lwor bandt• han og de mange kunne pigc>t' \':ti' pa1·atr. .,til al }..ltll'l' dt•n•:s ydPrStP for· at. skaht• en nn t n t ,•r sh·nm i n g". og

PilSt ilil

-

IltliiS lil\'tl'l'l'ISl' !'l' t'll flubrt rru n:ttkluh Lil nalldub, fr·a s tnd1y til s t orby. Og '\i horet· frn han s t'gt•n mutHI lwr·Ptningc•n om, h\'Ol·h·clcs hans !'1'111'1'1! ~au bt•l'lllllll' nwlod il'l' \'i mC\'llt'l' i flæng h tn sas City Stump, l\lr. J"IIY Lord, hrn~ l'ortt•t' Stm11p hit•\' t il og om cl<' n·.s modtagPI SI', om hans orke ter IV•cl Hot Pt'JlJll'l'S o~ dl• tull'ige g•'aJlliiiOfonind ;:;p ilni ngt•J'. En stor dl•l af denne bog opstn1l paa hash; a f LiIlt<' In ligt• g ra mmofonoptagPI:-il'l' i l !laS, paa lwilkP .J t•lly Roll baatlt• spiller og forta•lll't' begge lh •le uf k a r· s k ('l\ bælg. "La•g 1na•rke til d t' t rij f", kan han lwr silo{P, ,,det kaJeler man swing nu om dagP, men th•t Pr saama:nll en lilll' ling·, jt•g sch· ha r futHiet paa fo r mange Il«•nt-n~:> aar· siden . J ah, jeg \ti tro, at dl•t t·iff er saa gammelt, at dPl ha r· fuldska•J.! nu. L it/'' 1111 !J< t, hvad folk de s pillP-r i dag-, saa er det .) cl! y H.oll cl c s pi Ilt• r". Der har vi hnm i ol snap:'l10l, i en noddl':-;kal. lien mcsll'l'ligc danske bearhej clelse, dl'r fly,h·r lt't s m1 originalen, stammer fra Kurt h .reut zfelds pen.

HA'\, DFR LEIJER OPEH.AE!\. 1 ~orcn Lunds

Julllttlll« " f'<lll ss:

EI''TER

Forlag, A a r h u s. l Ri

S td1~1 ) .

Johannes Fonss har fo r faa uger siden, i sit i!>. aar, udsPndl en ny flyvsk og sprinsk (•rind ringshog, rie t ottende bind i rækken sirlen hans "Friske Erindringer", som blev skrevet, da han kun var hah·t saa gammel som nu. Samlidig er dt'l den t n•tt<>ndc, dog ikke trætterHle, bog 1 hans produktion. l\'lan tor miltk•st. talt paastaa, at han har bevaret sin vitalitet, sin kampaan(l og sit fnyscndt• temperament. ~ren FonssehasRen bruger fleuret, ikke kolle, som han engang seh· har udtrykt det. Der vanker dmjc udfald mod mange. Navnlig par·tifællen Jul ius Bomholt. som han ha r \'i et et hel t k a pit cl, maa holde for. Og den nuvæn·n. le Aarhus-professor Sven l\loller htrstensen. Grunden'! Ford t de er eller 'ar operafjend::;k indstillede. Og .Johs. Funss under·bygg-u· sin kritik solidt med aktsstykker. "Sie lw ben immer !>ok u mente!", snen·1..>de ogsaa Egtslo Tango opgivende ...

s


m man a-dCI 'g kapitel fot kapit l m l 1 denne omfangsrige bog, knn lllan kun gl\ c for!atte.rcn ret - ham ., p rok"(leh.:n". }:hor han af et ærligt

hjert h l det• denne titel, med h dlk~·n der tillægge ham ot ans,·nr fot· dt•n lcpriml"rendc tilst llld, som han ikke hnr en krumme nnd l i. Men til :;lut fik da "'end Gade, den drillepand. tilladelse t il n t b n~ tt tilc·Jcn paa ham, fordi han u Ilagde den om "manden, det· ICticr ef-

t r

OJICI l

n".

Og døt er llct. ,Johs. Fons.s bf•stnndtg h u· ...:j01 t. IInn hat· t·n:- s~ mp.tt i, naur h 11 ) Ilt' , .t t det ~~· ~lem t, .1t 'm·t Kg-l. 'l'c.ttn ledos nf trl' jurister. Il vad, om m 111 n .. attc tre teologt•r ::;om ditvkturct· for ~ &tionalbankcn. ;:porger hun - ! \t ll>de efter operaen et· dcmw gamle Wngnt•t angers ledemoti,· i dobl~·lt fol t.nnd. IInn b"lægger 111L'<I totTt• tul. h' orlcdc ttlbat.,reg.lllg~n hat· fonnet .:sig. I; t t•k mpcl: i saNmen lVUfl-ltllll upfo te lH opct·act·, i 3idstt..• :,;æ~oll ktm Il - til trvd:; ftu•, at tt.•atret t-a:ull'l' ~1\'l'l' langt storrc pet'!-lonnlc, flere (lit•igcnlt:'r og 't uch·idet orkester. Fr dl'r lll<'ning og Ulh·cs.;~· i angrebene, fornemmet' man do~ pan hvct· side f Or fUtte l'ell f 0 !'SO n li g'C h j C l't e \'tll'lllC og

mcnnc ..kehghed. For ikke at tale mn hans humor. Fl'CJH for alt kun dcnnt..' bog ikkt• lade os ligcgyhhg.

OR D OG T ONER gerligt hage dtct' at faa udvidet sin musikalskt• modtugdighetl og opleve!S('. Jl~n \'tl lære at gril'K'S og bevæl!eS af musikkens magi. Ilet t'l' selve ungdommens \'a•.:;en - og det er selve musikkens væst.>n - denne ud,·idelse inde fra eller for at tale Carl ~iclsensk: denne e5pansive trang. At sa:L \æsenet samtidi~r bør vandes, hægC3 om og beklippc·.:; som enhver anden blomst. t u rdt• va•re t..'n anden Sf•h·fol~t.'. Musikalsk opllmgcbe er jo n11g~·t, som man endcli~ l'l' hE>gyndt at ron· ,·cd. oYcn i kobet i ;,kolcrm·. Men on•nrc ~kul hore meget, for de falder a.f. Prl)gramnwt fot· den 2j. pmpaganJa-u~c for den lcn~ndc musik, der naturli~t nok indt•holdcr lan~ over ~l U ])t:l. ren urulel'l10ldningsmu:;ik, er f(ll'~yrwt nH..·d en bc.,.yrull·r·Jig indledning-stale af den c lit• l'S saa \'l'nlensklogc K a ri Hj11 ru h of, det· St•h· t..•r en udmærket lt'\'Craml<'r til haadt' undrrhnldn ingsmusikkcn og- t i l a n d re undcl'ltoldende g-enre r. Karl Rjarnhof udtalt•r her, .. at der 111aa.ske v a r g n m d til en adval'Sl'l".

6

B. F

!•••••••·····~·~e!Me!Me!MeMeMeMeMe••·················IM·IM·~·~·~·MeM•M•Me,ee••········.. ee •••• ••• ee•• e•••• t eeeee•• e•• t • ee• ........

RO Lerf Se LØD fe Id dØ d synge s~n eth,·ert menneske landet over kan f refrænet paa t'ndnu den da g i d ag) , men ogsaa hans talrige folkckomedier, hYoraf den mest kendte er " Hasmi nes bryllup" (skrC\'Cl i samarbejde med Axel F rischc). Siden han debuterede i 18% med en re,· y til "Concert du Boulc' ard" 1f orh. \'u rieteteatret nuværende Vesterbros T eater) , har han virket som e n af de me.st produktive revyforfattere. Sammen med .\ age Steffensen og a f døde A lf red K jærulf skrev han i en lille men neskea ld er alt, hvad der o pfør tes paa kobenhavnske rcvyscener , naar lige undtages ,tScala".

(forbat fra shlc ~~) h der. Ih crkcn Mozart cllc.r BecUto\'en, Schubert ('Iler Hruhms. Y~..·r(li t•ller \\"agncr, Gade eller Carl ~ il·l~en Yish' ~•g forstokkede. De ikke blvt snttc pri.s Jll!l god underholdningsmusik. men dt• 1: • ]Jut IN/t dn1 ~tit·. Jlernæst: kuntw man ovcrho\·edct f<)restille sitr r. eks. forrige uarhundrcde uden d~' to Str lUs.s'cr. uden en Offenbaclt, dt•r fot' OVI'Igt med • in .. Skonnc H elene·• .;orger for de rode l)b>1cr paa Ilet kl!l. Tealer t dagen Kobenh:H'n': Kunne \'i tænke 03 \Orl ~"YCt land uden en Lumhve': • For at gore en lang snak kot·t: mustkugen" }li'Ogrammer ,·ar først og fn mmcst præ.gt•t n f unrie••holdningsmustk af alle genrer. \' i nævner i flæng: Fini llc.tmiqucs' .. B illedbog", Cn l Naelsens "Orientalsk Festmarch", Flcmnung W eis' ~,Serenade uden reelle hensigter", divertimenti af H aydn og Mozart ja, og saa Sv. E. T arps "Tango", V lifred K jærs .,Swingpjatten Cubana" , Kjeld Ronfils' .. A iabadiljc" og naturligvis adskillig jazzmusik fra forskellige stilperioder. Det manglede ogsaa bare. U ndcrholdningsmomentct er og blit•t:r musikkens 'tgtigste mdgangsdor, for ikke at sig~ indfaldsport. Hic Rhodoe, hie salta. Her !aar \'i tag i ungdommen. Og er den først 1ndfanget, saa vil den U\'11!-

\' t.>ltalt:nde, ja ovcrtalPndc f ortsæt t t• r han: " Mon ikke man burde mane til maadehold i forbruget af undel'iod ig, af komplet ligegyldig musik'! Vil nogen nægte, at den eftel'haandcn har fa;wt rang foran det meste andet? Og dl't ,·ærste er, at den gor immun den ~-oror do,· og immun overfor det virkcligt ,·ærdifulde. Musik skal gribe _ den skal be\·ægc. •U~tn bot· tag<· ·"i!l vd i ayt fot dt 11, cl< r ban· ri/ tuu[, rltu/d( . S(JI/I kun h11r til lornlttttl at hchatltJ "'' • a t slart t hh· n i hid". V i~se K arl Bjarnhofs gribende ll" h bt•,·ægende ord stanr altsaa i spidsen af et programhcftc, der næs ten udeJukkenile rummer .,musik, der ba re ,.il underholde", In-il kel i ovl'is,.rt ingenlunde skulle væa·e det samme s om ,,a t slaa tidt'n ihjel" ! Synd at folvine ungdommen JMa denne maade, kan vi blot sige . Skon t den bryder sig vel pokker om, Il\ ad Jwrr Hjarnhof mener om tingene. Og det gor den i dette tilfælde r~t i . . .

\' ort gamle. trofaste medlem, Robert Schonfcld, kaldet "Schone" er f or fna dage siden dod , 82 a a r gam mel. De yn~n~ mcdlcnmtcr indenf qr vort rcvydig-tcrlau~ har ikke haft lcjli~hl~l til at stifte bekendtskab meJ Schoncs muntre ,·isekunst, o~ det et· s kade, at en række af han:. viser, skrevet med det tniskc kobenhavnervid, ikke er blc\·et be\'arct gennem trykken i en eller flere Yisesamli nger. Men de lid t æ lclre blandt os vil have i g lad el'indt·ing ikke a lene de utallige glade viser o~ sange f ra hans store periode, }l\'oriblandt lande plager som "Flojtcviscn" - ,,K om Karol ine" ,. Kender du R ikke" og .,Der stod en bænk i haven" ( refræner, som næ-

I de sidst e a ar havde "Schone" trukket sig tilbage til privatlivt!t, men vi f ik dog lejlighed til at sende ham en venlig tanke, da vort forbund fyldte 40 aar . H a n var jo med fra start e n, og n u ved hans dod er der kun t o tilbage, de r har væ ret medlemmer i alle de mange aa r: K ai A llen og Alf red H olck. V i vil m indes ham som en g-od kollega og et rart menneske, det aldrig kunne tænke sig at go re andre ondt. Han va r helt igennem et fint og nobelt menneske, der vil blh·e savnet i vot· kreds. A.H.

i: :•

:

li

NOTER : llt-t

lt<thcrt :·khu•lf••hl hn1· n•l.m·d,•n 110111 'ise<lil.'14'r : i l O tu~r har han 11k rt·ve~ i alt lu• n~ eol l <;. 000 v iser 11g slut..rlt•k.•t <'r. t:udnu for <'l halvt aAr si•lon hjH'Il' rutliu· l)tternc Hohert Srh,Jnføltl fort,t•llt• i llt•n a C URKF inllpi reretlt• s.-rit• ·'te m 111t r, liHm il. k·· gltlmm tr 111\ lfll'll, At

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


•:

. ..... -

~--

.'lo

'

22. AARG .

DECEMBER 1958

Jodbold : (;od Jansh \11Hlerholdni ng·smusik L'ftL·t·lyses

NUMMER4

e

l'>Jdtl Jor~ensen 50 e Angaaendc ut·igtigt afgi\'ne l:lJl]lort.et· e h. at Mot tensen :iO e TitfojC'Iset· og ændringct· i mC'dlc-mslistC'n e Musikalsk m' a '>ton e Ændringet· i KO))A e Indbyd<>lse ttl Gt·and Pth. 1!) .,~1 e M. O. Richfelt d od e A t'nl' S\'Cndsen d od.

.,;

~

:: '

"

~

,.·1

• • •

• j

• D AlHO !-'A (3E~ . F'1·a forskt•llig • 11 sJ<l<• har man so~t a t mlæskt• forbunn et til u<ltalt•l•H'I om <len 'PrsPrende rad io.~o;;ag V 1 har ctog indtaget del fast<• ·t.mclpunkl at holde s pill Pls r<>glt·r om al bevan• ubrydc1isr ta\ sl~t•tl i henho tel li l del a f os tJ l lands< lommer K . K1rchheilwr afgivne loftt•, i neltil cl er foreligg<>l' Pil al'gon·l~l'. <ll'l' er ofric1el.

GOD DANSK UNDERHOLDNINGSMUSIK •

i I..,~ oru..,,u;sHL 's~:r C:nch rholdning:-:nwstkkl ,z

t,.

bieN i t n alt .for .~fælden . r a re. AI ('n d e r t r b rur/ f o,.

den. Andetsteds i l>ladet l'il man finclr kaprlmrstrr

K

a i

sc rn c, bl. a. cl<'l ha h t' aars tid som frist for kompo-;iUonerncs tilblive 1st' og inclsench•lst> og: en c a. trP maaneclc' t'S ti cl t il bC'clomm<'lSt'SUd\·algcls arbe.irl<'. Dansk underholdningsmusik har

i\J o J' t r n s t n s l>c nuuJ'kninyc r d r ro 111.

Det har ,·ist sig, at kronikken nm "Festmusik og· Fcs tiYal'', som ,.i bragi<' i uddrag i Yorl blads oktobel'lmmmPt', er faldet i god .Jord saa\ <'l i TuristforeningPn, .wmiteen for Det Dansk(:' Fcsti' a l og T i' ol i. Grunden til a1 clen dansk~ tmcl<'rholdnings mus ik ild\e faar sin ~~c r1ige plads inden for festivalens rammer er ud<' lukkcnde den, at Yi ikk<' raader o\ er nok nutidig underh oldningsmusik af en \'is lorlighed. Fre mko mmer cl c rigtig-c 'ærker, vil de ogsaa faa der<'s chance. Y i har rl<'suclen haft et lTil' get positivt modt' merl Tivolis musikchef, p r ofessor S c. C' lu . Fl'lu m {J, der udtalte, at han med lys og l~·gte sogie efter egnede underholdningskompositioncr. Og vi ha r faaci bemyndigelse til at g}nive, at lwis de \'iSt'r sig, \'il clr ogsaa g·h·ct,·is blin• spill<'t i T iYolis K oncer tsal. l o\Tigl 'il den i kronikken fremsatte tank<' om en am·lig Ti l'oli (;,mul P1i.r. der ikke mindst vj} iagt' sigtt.' pa:1 musik a r underholdt•ncl <' art, hli\'<' tagd uneler gnPldig m ('1'\e,i clse. Men tankt•n Yil i giv<'t fa ld forsi kunne reali s<'t·es i 1860, idet der naturligYis man lt' \ llt'S den fornochw tid ti l forbPrrdel-

UYLIJ;lHL & H . l \'SEX h o r la ae t l iiiodt Ise Iil lcJJ /((/(n ~tlll{lfc /,s/c' w i TEi\1 PO O!/ FLITT[(;J•; 11.1-..'\DER (re ml t d ty at uf/,ykkt t c• n sa ny l c k si }J l. IIfJt i lorlflfl-"11 uSl is 1lll hhHI ~rOl.ELLB M Hr. 1SIXET. /Jc.-.:wlcll ktul jotlayslil'st f m c r/ f'o,{>undc Is fillad r l.o.:t rUl-

n d t fHU 1/f,'W Jl[jt' , 0{/.'iOfl af 1'0 l'l mNllt IIlJIIl 1, i drts 1111 li0/1/r ldacl • F I X Q(; FOXI. IJc , IH !ah .•· ' lu {1• !/f ti/f;t It/r dt t .wtmnlc' hmlOI'(II ' SOIH {/:Ilde lir/c fol rlf' IIJJI lilflt fiflf' l'('

lo l>lodc.

•••

:

E

T

CllOl,OLAllEF'I RMA

ha t' op-

f tndt t en g"U \'t•æ;-;kt•, dr•r fot·udcn : chokoladt' indeholdt>!' l.'n ~rrammofon· pi :l<k

i •

li

• IT

Pl'of.

s,.

Chr. Felumh.

længe trængl ti l en salt \'alHl~- • inrlspro.itning· - og 'i har lo\' til at glæde os O\'er den goUtl will, vi har modt rundt o m. X u er det tidt•n til at 'ist•, at Yi !Ilt 11c' no- . g<'t m ed \'Ore ord og med Yor t stundom frcmsait<' kritik , saa dl' ikke sJ...al gi\ t' bagslag. Ih·ic:; Yi ('l' t• n igc om. al \'i \ i l ud ar den onde cirkel, saa maa vi ~m tte i m-c\ ern <' og fatte omkring nodepe nnen. :\ft'n for at der ikke sl\al raacl<' misforstaat'lser o m mu~ ik­ k<'ns art, skal Yi indc:;l,~-erpe. at

AB

\l~ E TOPT H ..:l•,llE!\

er

iJ.Nll n~d

\.. at hii\'C en anmindelig- forlt.>clsc. Som &'Ccl\'anlil.!, foretrækkl'l' man~t! af de optra;dende at samm~n~tj:clt• dcre." repertoin'. - Ga;ll' tlen, ~aa gunr •len.

l;

l,

I

GE'\ - H ,·is ikke snart det k la ,·er k. ),\ \ ""1' C'• • • l•


______..........................................................._

ORD OG TO ~ E R

det. der er h rug for. er underholdningsmusik paa ho.it're plan. Me<l antln• ord: ikke schlagcn•, llll'll færd i g i n~t r umenteret koucet·tmusik for underholdningsor-

1\:estl•r.

n

F nu:::;K ESE. l mc.:dl· mmer " og v t , at l er a an lslO\ er. l let har dn nldr1g 'æt'Ct mc·nmgen, n t t-...: dnktot et·ne kuJ le\'Cil' nit . toffl•t <:t~lv,

l

\o•l? Ko!ll f. uk. med rwtibf'l' til dt•lllll' rub t i k. l ll•Sudf'n hu r ,.i ~n brevka,....;e hor·

bindet,

1

Og nu er det nlt.saa udspil1ct.

M,

d<.•r har

BF

Ji~ Kjeld Jørgensen 50 aar dl•n ti. deeember.

S

f"OSOTEK.

1·.'.\Sh

/lt

......

fiT!IIIIt/llljfl//jl/tldfjlrOr/11('1/l(tt'

t•d

t

om

111{/t

[}l

u ti" u t

1 kso lil -

p/ar nf o}ltaq• l.<~t r uf ...~ t't u~k inft. l t'. ~...

J\cmgliga

til

oo

((IT~t

Bihliotd.·t t.

{rt m mest til musik

kompo11i~t~

.· iytt

Mtlll

n/

7'

t'f'IISÅ'••

wlit•rendt lwu ·tnt 1 r. Et IH't usk .. h'ik~jmwt('/..·" .-:/milt dr ,.",,d

t'.t rt

1'

st:lJ rtskt

d, rlig

u,

r

ug

0!7

tt' /.

1lll

f ,.

l

?ni/"

l'fll'

f,,·od, ro1 Jllllli.-:a tiu11 S J\ 11' mor-

f; }J/l

Wft

Jill !l, fllll

tl[/~f/11 tft

:;};al

m t drt !IIII s

popul.t 1 t•:tTkt r

.~t't IISkf

F ra B. T .. L decem ber 1908, k lippC'r vi folg~nde : I

morges

~al:!de

Ujutllt

llt'1ft r.

kendt medlem af Dan:-'k He\')1'orfnt-

ter- og Komponistforbund: - Jeg l'l' ikkt' O''et'l'OskN. h\'i~ ~a. gen~ udfald bli\'er• at de•· IIl g'(' n • i kti l nog-~n side. .J (>g' sag l'CJSC" ~·· • p an ke kompetent til at udtale nug • har mit forbunds ve,gne. men Jey' paa intet tidspunkt regnet med, cier var Utle om "kriminelle

ting''

fm

UH A-mooa r hejderes ::ide. Og jeg har, understreg-ede H,innw

Hore•·. hele tirlen

fremhævet

~om

m in mening. at samarbejde mellem vort forbund og Stat ;;radiofonien el' bed1e end fjendskab mellem de to paJ1er.

Kommentar fra forbundet : det h ar v i ogsaa.

2

gæld

\'l•l

t il ge11

•)

~ej,

det

l' l'

den s la g·s m a n m a ask,

skt•in.•r. men ikke gor. ~æh, faar j ,~!!' en opl!a\'c, .saa sætt\.'1' .:l'l! mig hen og !oser den. Eller iorsoget· a t lo~t> dl•n, bor jeg \'el :'igc.

-

Du I.Jie\' kctHit .som .. hlomstcrkom

da du startede med ... - . . . med ., Blomstr·emle K astanil't'". :;om bl<!,. til i lolwt af et kvarter. ]),.t kom sil{ paa den maadt•, a t ~n f ol'la•:!' !.!'cl' ring-ede og SJHirg'll', om jeg havdt Jl(li!Ct li~:rgemle. J>ct hanlc ,icg nu ikke. men jcQ' sagde naturl iJ.!.\ is ·a. a fta lt<'

et hurtigt mode nwd

S\'cn

H~ e

hu,

-

J a, min allersidste forelohig t altsaa ! hedeler saamænd ,,)i!it ns• Rosl!nblad", og ciPnnc gang er det Aa• Gjodsbol, del' har skrevet ol'dene.

h/mult

SA~IARBEJDETS ~lAN D .

Saa komp0rH'rt•r du

-- Og du hl i ve,· stadig ,·ed - ?

plllllt:rut at .. ~t·• u~k iuto·c-:,>:t ".

EN

nestt<n ...

H ugo Telling, som j o hoede sa mn t .ned et kla\'er paa en fem te sal. s, !\ad \'NI "induet, mt.•ns j eg spilleJe n. 1 111elodi. Da j e~ 'ar komme t ig-e nm•m den, Yar· og-.saa tt•kslen færd ig. J e~ f ik Tt>dily P etersen til at s pille den pa a W ivex. Saaledes ble\ den hu rtigt k!•nd t ol{ kom paa alle plademær ker og hit•\ for rest t> n i l !l aH a f e t bla d udpegt t :;om aarets mest charme r e nde mel li. l>er~fter fulgte i skarpt traY "S kænk mig en V iol", .,Duftende Syrener", .,F 1 lille Y intergæk" og "En F o ra arsbu kl'l" .

s r• nsko l r [tft ..

{, l't ,., 't

J a, men ikke men !'; .ieK er i tj . -

poui~ten" ,

om nidrig blh el' Ol'llg't ...

\

-

At ,·ort man).!.l'aat ige medlem, komponisten tlg sidt>n l. april krimi n aln~si­ stentcn K jlld J or~ensen i F rederikssund horer til jull'bornene, kan ma n jo næsten se paa han~ g-lade ansigt ngo fornemme paa den maade han h\·ilcr i ~i~ seh·. Hen ll. det'ember fvlder han • cller rettl•re Jyltlft' han et hah·t aarhunrlrede.

Til lykke, ~ig-er vi, din tur til at cigarer"?

~aa

er det altsaa r y~ rle .. lange

- Nu kan vi ikke tage flere blo n1 ster ... - Saa "il jeg da næ\'ne "Dannt.•\'ang", som politikorene I>anmar ... Norge og S"erige ofte har paa pl'l'· gramme~. !Jen anvendes pudsigt •w\ som en slags kending-smelod i a f d N store norske JIO!itikor. En anden .tf mine sange ,,S,,. mil Rarn" ka n hc1: • ., ved k i rkekonccrte1· ... ') - Men revyen da . • - J n, der har jeg skre,·et mu sik kl 1 (fortsættes s ide 8)

Der skal handles hurtigt De af \'ore med lemmer, der m ene r at ha,·e noget til gode i forfatte r - og komponisthonorarer hos dir. Jan Za n,qenbPry fvr f or est illinger i R idde r sa len i inde\'ærende cftcraar, maa an m clde deres k r a,. IXDEX 20. DECEftl BER i AAR. X æ rmere oplysn inger faas ved h enYe ndeJse t il for b undels sekretar iat.

l


O Hl l O(; TO \.T FR

---------------------

Ott •.::f.-,

l h rt t

J\()/)

J(Jdnnul l11 /,·,nt/f

u4.ntj.aa.ende urigtigt afgivne

1

l' t n/

t'

'o1·t

sr1 n-

til

1, , .

11/0//

fil

Oll/,

1' 1/

sau. 1[,, , .

111

krt/JI flllt ' Sft

t'

Sluf'k/iol111 hl/r ht ll!lllr •l sifl rd

ST IM

Id Jn A 's

rids/, • sli/lin!lfa!l'' n 1

( ,,, Il

"

,,.,~~.

d i, t' kl c11·.

Si •mn·rl

fi/j11j 1 1' ."

/(()/J;l

hot'

1101'-

if.-J,·,• /toif

SUf/1 1',

rft

ikf.-t

!nu u u

o , ·r[ 11,

i mif

......

,·il ikkt

1111' 11

i il

t'

l n,. d o 1'1' 111' .

11

lillwrw frn· "'

,.;,,,

sw slilltJI!f som lrsltl/11((/ionsoru-

a n 1111 /d, 1'u l ilsNt ,., '"" ~·url l il 1m-

sil.'i·J

li l i f

t lu,. i

nok

vo~-t ..

11/!lil'l'l

Of/

O\'l'l'ensstt•mnwlsc STI .ll'S M li: !JLE.liJI El~ or; T I LSfATTTEIJE.

t!

1111

f/lit

f: J'/1/IU

1

Til

ff f

s/,·c :-:ost(' t's' l sko h S 'l l _\f ~ n w o Ib t-

rfl't.il' l ' Si!f

rapporter

f

111

ic1li!lf

nwd

l'lt)J)JOI-

sa ndlwclcn,

saa

l

la nd1 l.

sig for

gan~

and.-u

1'11

at

STll\1 s1g- foranledil!!'t til al g-orc poli-

:;ælt" der·t•.-, ulld••r.-.k ri ftp ,. i 11 hlancn. ()g-

llanmf'idt'lst•. ~T i l\1 gik ud f• ·a , al c11

d t• skal nok f(1r fn·mtiden ha' ,, t'l vaa -

kOiliJI,llllst, :-.om ikk1• hu,·de faaet nogPt

gcnt ojt' nwd, al dt• ,, " dem udfyldte

og f01·-

værk lHigi\'t•t t>IIL'I' indspilh•t, men udt'-

lisll·•· naa•· frt•m til STJ l\1 , dilPktP dier

. . o~ paa groft hedmge1 i vecl forfalsk-

o~ ovcl'lndt dt>lll

Raadhusrcllens

lukkendP havdt• fcw<ll'll manuskriptkoJIICI' lli kapelnwstJ·p paa P-t hal\'t du~in

dom i den af den offt·ntlige anklager

n •.staut·anlct·, ikke med •·imeliglu•d skulle

St1 afarbejch> paa fire m laneder .. fOl hl·lil-ag-Ni, fo•·sog paa b~ra~e1 saaled<"~"

ning",

sa~

forte

trelet

mod c•n kape!meslet·, det <r

tilslutlet STI M, som ved hjælp ar fa!... ke rappnrlt•r ha•· forsog-t al hente fo r

RT I M-lwloh

stm·e

paa

bekostning

af

.'ine kolleger.

Ga n ske 'i:st ha r dag·svressen u n cl er den sig

lang<• <'l

merl

S TIM s

pmces ' og·

historie

forløb andel

ret

beskæftiget

fra

denne

enestaaende

i

sag,

men 'i gaar ud fra, at det kunne interessere ,·o re medlemmer og- ti Is lu Hede

at faa en nærmere rede!.!.'orelse. Den

domtc

kapelmester

hat·

'irkt•t

til tlllalh·. Det sk~>le via ai'IH•jd<>givPn·n, i SPh·~ammc form, Sf>nt ri<• har udilcddel dt•nt . •

kunnL• blivt• J-:pillcl i samnw g- rad :-nm f.

Ewrt Ta ulw og [ rving Berl in.

t>X.

1h•n

polil•ma•ssigt•

undt>I'SOt!;t•lse

\'at·

lang og t il hunds gaacnde. o,·e•· for det overvældentiP hc\ ismalel'ia le maa t te kom ponisten <'IHil'l ig i n d rom m c si ne mampulationcr.

llc

sag<• n

i n d blandc>de

kol leger bevidnC'de ogsaa, ;,t de ha\•dc unde•·teg·nel

STIM rapporter in blanco

og m·el'l adt dem lll \ 'N I

de

saa

spilled<•

nogle af

ikkt> ••t lwhaJ.teligt

hvet'\'

at

skullt· \'a'll' niHit t il at sk ri dt· til

1'11

PI'

pulitiannlelddst>

t)l)cr

f111 t'

pro~es.

Pn

Men cll't vist'l' sig, a l dPl undf'r·liclen kan væ n• nod\'(md igl. l dt tte lil fæ ld~ for at JHUl\'isc l'l aalwnhnrt fn1·sog paa

at svindl e sigog for at

Pil

fo1 stor afrPg-nmg t il

moiHlis<'I'P l't afskrækkende

og aclvan•ncle l•ksemtwl.

llltaltP. Det skete

dl' lejhgheder , da han kom paa bP ~

sng· og

l!t•t

paa

hans opfordring

hans

kompnsilioner.

JJt>t l'l' ikkl• nogt•n lwlt Id opg-ave i disse lidt•r·, da mu.sikundel'lwldninqen hf"b t skal fl~ de uden ophold, at udar-

hejde ab:mlut

paalid(•)ige

tapportlister

som restaut·antmusiker 1 ca. 14 aar. I

Ila n

S TIM ha•· han ,·æret medlem i 10 aar.

glemme det" -

Ha n ha,. knmpone1 et en hel del under-

se•·ne. I

holrlningsstykkcr, som han seh· plejede

numml•t· nt>tcrede han ca. 100 opforelst>r

al spille. Fra S TIM

af omknng :30 fot·skelligc eg-ne melodier.

er foron igt

og

Og under anmeldelserne stod en kolle-

et

i de f01·ste aar betragtedes disse som

g a s na,·n som garanti fot oplysninger-

serne, som tage•· ht·ns)'n til den ny tids

i

fuldt

nes rigtighed! 1 and•·e tilfælde havde

kra'. Det et· \Orl haah, al \'i

konstaterede

harn ved pct·son lige bcsog hentet kapel-

bejde med repræsentanter for kapelme-

S T I M, a t an tallet af de opg-i vnc emner

mesteren s udfyldll• blanketter og· pua-

steg paa en mærkelig maade, og plud-

lagel sig at indsende dem. Ved disse

losninger. Men hvo rleeles end den frem -

selig maatle S T I M slaa alarm. Kapel-

lejligheder hat· han

tidige form

m este ren indkaldtes til S TIM. Urimelig-

med fler·e melodier og flere opforelser.

blive,

hedetone

paataltes.

Paa hans c~ne rapporter fi~urerede i

ikke et øjeblik blive slækket. Det er i

Derudover bltv han stillet ove•· for rap-

regelen ca. fyrre opfor("lser pr. rlag af

alles fælles interesse, at STIM blh·er

p or te•·, der ''ar undertegnet af andre

egrw væt·ker!

sat i stand til at udsende korrekte af-

regninger n :crende

i

følge

konekt e,

r imelige.

modtog han af-

sine

hvert

Efterhaanden

i

hans

rapporter, fald

rapporter

kapelmestre, men efter S TIMs

opfat-

ville

.. for a t de ikke skulle se l v

stedet

onlne anmeldel-

for l

opforelse af

l

suppleret listerne

Raadhusretten s dom -

fire maane-

telse var shcvet af ham seJ\· eller i

cler·s strafarbejde betinget og erstatning

h ve rt

for sagsomkostningerne -

falrl

fu lds tændiggjort

af

ham.

Da han nægtede, at han ha\·de gjort sig

IO\· l< I'U f t.

.skyldig i noget ulovligt, og da han for-

De

andre

kapelmestre,

har ,·undet hvis

tillid

si krede, a t a lle opgi,•clser af hans vær-

han saalc-dt--s har misbrugt, slap denne

kers opførelsf'r i alle henseender ,·ar i

g-ang· mt>ci forskrækkelsen. Men df' skal

over de sp illl·d~ ~nHwr.

\t man i kam-

pens ht•df" maaske kan Jrlennne el og andet stykke, fo1·staar vi nw~ret vel. \'1 nyl

t

gang med at udarbejde

sy.st<•m

strene

vil

c:;aa

fm·

finde

Jlrogramanmeldel-

frem

til

1

samar-

acceptable

for d is.c:;(• anmeldelser nl vil

STU.1s

opmærksomhed

regninget· for clen musik, der ,·irkelig udfores.

Stork/w/m, den 12. september 1958. Foreningen

Svenska Tonsatt.ares

internationella

M ustkbyrå, S TIM.

u. Jl. a. Sven W ilson.

3


ORD OG 'fONER

::.> \

FoN 1'Kl.- \ "'SIGT '"'.tT1'. l'i not o u n t •l intcrt s se dnz st·cn l;c proyramr.llcj onl: "v, t år dktiyt alt ti ltru•dur OS8 i konkuH'tUCtll •lltd rttlundsl.:•r fol • tav i 1.-ampoz om lyssnm·wr. •>ch crtt u kcm pru;tJztern clt u ?Il/ti sr...,nsk 1 mult ri' ll1 ing~:re]Jt r·toar, u, 11om heiller JltJ ott t:irxa fmm, pa ctt sa forstl.:la ~IJ}t Slltl 0111 mojliyt".

1

•••

- O u ~-"'ut ''"r d t t. at t/11 l•c!ly,,.lt . for rli!l .-:dl' -? - Ja. i J !J ~o la yde j, !l orl i .\ n [,, h,.,". jt !f ldt,. imltil J,Q ~t,. Se llt'l'l' ./ltlyt. i!ft 11 1IO!lle .-:<t :-:o111. 111ctl ll t' t .r '"/.:es t. 1-Jftt r bmllllCII l'lll' J'i /)'ltt lilif.Ilt tHII/{t)• 11q bl. a. t n tid p1111 .. h drlc11" . 1albury. Fm J9.W b<!JYtltllt jt~f i!Jtll u11d t!Jtt orkt'ster paa ... 1 ml~trs~rlllt'lli ' ". Q,, i 191.!1 ~ta rtt~lt jf. g Kabart'fm ke.-:t n t 1 Rndio 111• Et par ttcl1' (jtn·. rrlt::ma 1 1.9.';1. 11/11 j1 !l knytit f sum rliri!fl'ilt til l'lldt'l'hold-

ag. tiP,

Kai Mortensen

t,.,

50 aar den :.!7. december.

lling:·wrkei:t rf'f. -

0!1 det

l l'

l't

l .>;ttylt

J/S

rll'jli.rl

t 11

.~tilliil!l - !

-

ON1'JE'NT. l'i um;J.:u· Stio I~IIIIIIIICr o/ d 11. rliyt hjrrtt til iul:k< m1 d lwmr gyldne;; tmrtc. Godt hun 1 mielig indfarult sia.

F

FUI~TJ.E~T. ll~

Lulu Zit•glt·t·, den god~ ptge - hende vil y j tilt·aa.bc: pnu 'en igen, næ:; te ga Il R" hl i 't· det suc\'CS, men helst paa en no)!et mind re 'CCue end Pct Ny ~caln'.:;,

U

- .3

'S4 •

,æw

u

R

/:.'\

T-ORV

LEN.

bisa.•ttel~t

\c -·

l'., NA

\ "ul

l

vor

PRÆ'/ l/ 1\f:sl'O-

.s.·J,.,,,t."i:

J.:.'tr

talte; 7JaStor Ott(l

n, hrt'ildt

sun ,<:ml/l..·t o{J mliu1·/i!]t. a t ha m> ord /a.'tlgt 1 J ter /zt~jtiddight'dt•JI l•t z•:1 y~.·dv tnnke1 n•. Han uclfHltt bl. 11., idt t /111u gik rtd fra orflet .. Dit~ talt skal 1'.1 rt• scmdhccl",

at

('[lsmz

rt z·y(llrlatt~ 7"1/t

hat•do t1l mi~sioll, tzaar de • om Nobo't "dumjcld kunue nlæclo mcnueRkew wl," at cr1

sall.,.,t . Jo, in -

ou~aa

])l'.'lf:tcr har

tnif:~iou,

nnnr dt• m· mcmte.::h liyt udn1 er t saa .." ...

B

BJERI~EGAARD-.TE~~E~

E

N F 1 N: Erik Firhn lwr lagt

~id­

•te haalld fKU1 tmderlægningsnwsikk• til en ny film, optaget af .lolwn Jakobsen paa Flnmingo-Studict"nC i l\·a' tf

4

m.

absolut. Ih

t

/.-an jt !f

.-:i!lt,

den {,rill!ffl" .~·,"· pu .-:uul i!l tzlfn rl~st i lidse m ni ,o.:i!f. Et par ord o111 tliu r.ycn protluktillll. ])l( h(lr jo l'<trd lll<tlltm i fn~·­ lllllldt't siden 19 $.?. /}a b( fillilelle du ull-

Og-saa Kai Mort~nsen horer til julcbonwnt.>. .J a, han et· O\'l'll i kobet saa Ilde stedt, at jul og fødselsdag- g-aar op i en hojerc enhed for ham, idt>t han fyldt.'!' den ~7. tlt•ct·mbcr, altsaa :t jult'!lag. - x, .i. .'li[J l r hu 11. da l'i 1 ilt !f t r Itu m

ikke yrunrl til at - - - l' i !fØl" inu1 11 lllttlfrt.lft'ist•r, ,.;iyr•r c i. O!f nu ri/ l'i lwrt' lidt. Fvrst dd s.nll'llllliy< "'JWI'!I"maal : du blt•r· formcntliu ;ødt mfd t'iolin. 11 umlvr lwge11, ikkt' -? - Jt'!l fik t t n. da jt [l rm· .-:y t· rwr fJummrl. 0!7

i

19!9 f,/t

!'

jt!l mHilt•m af

Ork1 st• rfvtt ni~'!'' 11 ••• I J.ll!,,·? /lu rur du u/t:-;an ku11 fTOtff 1 ~ IIII l' !fll/i!t/11 /? - .Ja. jrt, jorl:·::1ltt r Kai Uflll/:1 !Ilet. dt t .-:kul nok Jl't.o(.o.:l. J ry sJJillnie i Odt n.o.:c o!J .-:1 "' 1·1 rmlflt om i prt~t'inst'll incl t il 19Sfl. Surt kom j e!l til K øbenlm t'li. til . t dlon-klultl•tll. Fru l !194 ~pilledt• i<'[l d pm· rw1· i lru rny.<: nrke.·der. I>crt•/11 1' ;ulgtc et JI01' attr merl Leo .1/athieMn i Ciru-kluiJbt 11. 0!1 ~:orut kom jt'[J 1!1,'],, til T t ddy P d t 1'st liS ork,•stcl', der jo spilli rlt• i Tr i 1'1 :r.

at kompont•rc ... ? - X;th, nrj. dd r·ar luu!lt for, .-:art d1 t l'lll' p•ra tirlt jt !l III t lcltr mi!l in d.

srtll

li l'tlll

mit

i< [J

ha r la t' d

urkc:~ter.-:

- ? T ja h,

i.

itlii!IO-kt 11tlin!fsltlc luc/i.

ti

o

.. llt•n tlri/n!Jiifll' l 'iolin'' oy .. K a rlzyl t i Hoii.O.:C!/CW rclcn'' Off ch 11 li/h konet 1'tting ..Si Jill/s ui moins" ... ... ofJ .. Piyc n l m Fuu'' ... - Ja, og li U til all< rsidst c 11 [i/1, srril!f .,J<y fortJ·ydcr". Hftr du nz t•/1('1 ruulrn .-:jot· ''!Ilt l't'ist'. f. t k s . fra r; 1'11 ml ])J i.l·-konkii1'1'CIIf't'I'Ut'

SOli/

t/11

Jall/ {od ~l/lt

Olil

-?

- ;l/a:~st r. M t' t/ ••• .1lt 11 • • • •Yr j , i •!f ka11 nutllrli!fl'is il.-kl' stwcltul li!H i ui•Mikkt f komme ptw IW!/' 11 . .lh11 rlcrim orl r•il i<'!l !ICrne :~i!IC' UO!I< t tilttic t. tier /iy-

mi{! st:trld Jma si/11/c. !Je t er ,,1,1 rlt-11 danske U}l(lnlwlcluillf/NIIl ltsil.: ... --Si!! lnm! - - Jo. Ht•o rfor f'.... . ~kal l'i la d• tit• wlt'lllmul.o.:kt' komptlllisl< 1 011· at /ni'R1ftlt' t' 11 r t /it ''""'?!" mnl umlc r/;1 !flling ~­ "lll.o(ik! Ilt t li!TII< l' da ii.-J.-, nnyct at [, tiMl f/t' tlun.~k rtktudt uyt, i. ck.~. en /;n n!1< mmltayels< IIH cl ,-;flarlu 11 t/Ogcf -;m, l'll!fclsl: kroniu,rrsmu.o;i/1. /J('J mrw kll l'l rr (forts..'l!ttes side G) !/tl'

-

be-

• der o:-. medrielc, at han nu t"fter at h1we fodndt Statsradiofonien til b~ der 'Ol'C medlemmer sin a~sistnncc .:om nodeski iver og arran(!or.

Still

fol'lli

uJI ..h!l l~rtr oldl'i~l ltujt 1'11 l'i!lti!_l focl~-''l"tltt!]. 0!1 rf,,. a minst~ntlttn lllllt't

~

Ja,

Tilføjelser og ændringer

l

medlemsliste n

Følgende medlemmer er pr. l. januar l!l!l9 O\'erført fra den passive til den akti\·e moolem~(!'l'liJ1Jlt': komponisten W illy J esse, komponisten Poul London, komponisten Otto Lington, komponisten Hans Vangkilde. Samtidi~

er t<1 nye medlemme1· optaget i den passive gruppe med \'irkn ing fra l. ja nu ar l !15!1:

komponisten Edwin Hagensbro, Vilhelm Birkedalsvej 5 (NV), ÆG 1353. Forfatteren Allan Larsen, Mimersgadc 16 (N), T A 6545.


ORD OG T ON I·: H

P DG IVF.R: / Jans/"· Rt l'lf{orfatl! r- O!/ l \C>niJWiti:-; t-

forbund.

HEDAKTI ON:

'

B ot',l/1 Friis ( ans\ h.), St1·anclvej 18, Kbh. Ø.; T lf. HYvang 7fl40, :1lfrcd Jlolck, P ugA·aards,g-adl• 4 •, Khh. V.

Tin K : lhydt s Buyt 1'yl.k1 ri, Frederiksholms Kanal 4

4,

K.

MUSIKALSK INVASION V i e r f uldkommen rnige m ed rle mange, der synes, at italie nerne er et dejligt og· fes tl igt folkefærd. Og ikk e m indst ka n \'i lide clcreo:; musi k , b aacl r den tunge og den lette. J o, vi kan ! Derfor er d·..!l kedeligt og fr ygtelig· utaknemlig t at sige, a t clrr er el pokkers alYorligt "men" . H \ ' Ol' gerne n emlig Yi end ser og ho rer italienr rne optræde pa a \'or e boldgader, saa trist e r det samticlig al Yiclc, at a11 c KODA-afgifterne ryger lige lukt ti l R om. EH<.)r til Yenez ia f(Jl' de n sags skyld. . . . Og m edalj e n har e nclnu e n s ide: thi f or hYer ita1iensk musiker, der kommer her t il, bl iv<) r en dansk musiker arbejdslos. Ha n skal nemlig ikke ti l gengæld necl til R om - eller Venezia . V i vi l nodig ha"e skyld for al se " uk un stner isk" paa sag-en. Og Yi bry der os heller ikke om, at man tror , vi k un ka n raalw dt<'r penge. lVIen s it uationen er Yecl al blive saa a lvorl ig for os autore r og for de danske musiker e, at vi - livsg læ de ns r epræsentanter er ved at tabe m odeL Tre n:re itahensk<.' od~Pstre Pl' • e ngager et t il Da nmark. Og vi s porger os, h \'OI'cla n det cl og kan gaa ti l, naar Yi sam tidig ved, <lt de danske m y nd igheder ellers er saa p aapasseligc m ed a t spare paa valutaen. Ile r drej er det sig om samm en lap;t endog m eg et store s ummer.

lh•rinwd har \'i ikkL' lwrt r,m, at de ~tot·sttl n •stam·anl cr i Hnm bes:l'ttt!..'i nwd danskt• mu~ikt>re. dt•r :-\pillt•t· dansk musik. 11 vis dl•tlt' 'ar ti lf<t>ldPt. sa,t ,·ar alt i den skollllP:\ll' ordt>n. \ 1 t t'ot· paa s,tl'll~iclig-he<h•n:-; pl'itH:tp. l><'l er nwn- 1 Jl('SJ\pjjgt \ <l'l'tli fuldt og clf'l PI' l prakli~k noch t'!Hlil(t..

Y i pt'o\ t• r lwrnwd at raabt• 111) n d ig·lwd<•nw op. \ 'i \ i l sporgt• dPm: Il\ ordan kan dl't t olel'<'l'l"S, at det· i Id.; p ~Wll<'s t' Il gTæn~~· for italit•nsiH• musik<'l'l'S indfald i Dannuu·k. ))p lag<'l' pladst>nw op o~ s pill<•r næslP n udelnl.;kencle itali<.'llRke Ung-. Von• <'hanc:Pr forringeR. Dl' <'1' ,\Jit'l'L'<le m ini mal e. Del kan nwgct IPt bl i\<' for sPnt. Dt•t ( 1 aiiC'rccll' ved al bliYe df:'t, for \l l.;æmpl'l' ror \'())' t•ksistens. :\lang-l' ar os li<lt'l' nocl. Yi er d lille lancl nwd faa o~ smaa mulig:hedcr, o~ 'i har ikkt' raad t il at.. sætt<.· noglt' ar dem til. D<.>t gamk• ord har sin fulde gylcliglwcl: cl<'l er St' tH'r<' end du ll'OI'!

BF

O lt1' K C: l M l l IL. J ENS LOU J::; 1'. t•r• i nd\ algt 1 l lllii Sk t• l •rallllll ikt•l'l':> hest •VI'PI!~ " ·

V

S

OS} (;J.; - l ll]r11 '" IIIIIIIII 1'/11

IIIIII

11 ''l'' 1'

Jl lt /'(~111'

baf/1 I il StutRl'tu/i"Jollit l!f; t'll!/!1• ,. i Mit!. n 1"'1!1• ,.,

HvAJUI

t:l

r

,.,."

IIIIi

l i l-

t

sl:i/1,

tit ,.

har fnaet . tot· SliCCI S ~\l'l'ige paa gr•und af filmen .J azzgos.,t· n, ; nm han ha l ' :::k re\ ,.t musikken til. ll<·n frutæll• 1 nm l l'\ •\·krmgerne 81'11 l og /{rul r;, rl~~tul (han spill<•r Sl'h nwd) og d<>n k onmwr ( IJI i Koht>nh:t\' ll i jan11~11·.

E

B lU NK

u",,

Ændringer i KO DA ET VIL DLlYE ET STORT SAVN for KODA, at "t af dets længst siddend e og mest indsig:tsfulcle raad<:;medlemmer. musik forlæggL•r , l syc 1 H'illlclnz H an-

D

se 11, har bestemt sig til at træde ud. l t·aadet afloses han af sin ni en•, mus ikforlægger Lone \\'ilhelm H ansen og i KOD As forrPlningsuclvalg, i hvilkt'l han var medlem sam nwn med dir. Sigurd Bruun un<lN' domorganist N. O. Rac.1..sløcls fo rm a n dsskab, afløses han af Yor rormand K ay Rnst• gaa nl- Froh l H'.

Asger \Y ilhclm H ansen er medsti fter af 1\0DA og har hele tiden \ iet denne institution en stor del Hf sin interessP og sin arbejdskraft. Navnlig i forho ldet til KODAs internationale opgaver har hans l"yndighecl og energi væn• t a f næsten uvurderlig betydning. ~ aar h an nu gaar, skal han haxe vm· tak med paa vejen.

Nye b øger : Poll.t· Il. 'J'Mnldom: T.J Alh.O\ S h.IJ. rNvt Norclisk, 221 sider). • Man befinder sig ingensinde ]ma gyngt•ndc grund, naar man læser denne livligt fremstilll.'de og fængslcnd<' af Ka rPn Marg-rdhe og H ans Hi i~- W esterKUanl saa lllUndrct ovcrsatll• - u.og·t :lfiske skildring af dt•n store russiske komponist T jaiko\'skij. ;\lan fulg<•r ham i hans kamp, rwtiL•rlag og sejre. I n t et stikkes undt.•r s t oh•n. A llige\'l') virker fremstillingen ikkt• :magende. Ens sympati vækkes for· den saa puber t (:'t!'ag-ti~ labile komponist. Er h<lgl'n spækkl'l mc1l hclysenuP citalet·, ikke mindst fra hans stta kolossale btenek.:;Jing nw1l sin hcundn•rinrle f ru von M<'ck og med sin yndlingl'bro1ler og senere u iogra f, saa gi \'L' l' UCll desuden en række velvalgte mu5ikal:'ke t•kscmp-

5


l f t n de f o t kclli c JJerioder i hans rnodukt10n, fulgt op med kloge, knt isk unnlv ted~: kommentarer. Ikke mindst • dPtt~ td te t,rot· boge11 væHitfuld og ditnncct •J' dt n pna h< hagelig mn tde fru de tull'l r (' \ æt•kt•r, )1\'0r k1 Il ikken ktlll· 'entionclt 111d krænker sig ti l ensidig c)g næ eg1u Ea l H ITUHt:

l- rla

bcundl'ing.

LIHHT 'lH\\tl11.~. H Dt~ 1~\lr~' l tf:-.KtHt. ~ (M l"t11UIIIIII ' ~ Oi]o n • "l lit la r) l

f dllh H1 l 11• r alh ru 1, for 1wgt. IUU •d• n hør ud&:IH•t n • u ••h an li~ Cnn"(' " at J IIli' f R,, • bog, dtr krl•lr,,], ht'nd• l~ .: ho' •'''""''1 .... II\H' IIl• •· 1 lt>t f1111 ~k• 1 k'aturutl.\fr·rkn, hn•· 1111 pnn ••l' fc•l'1h·lu kra\ola•ll 11\l hlll' 'lirk mus h"•'liZ<'J' • l l' l III' 1:1111 • !)III lt'll l t'll (14• I'JII'I' Il" ful' 1!1 Olt•• unll'(l<UII u 11 t. ••r l~l.kt!tlt$ lwnl•• )Illa 1'11 h••n· Dot o•r u , til ku11't 111 skabt• ti ru1 hllP, 1111'11 ftlll:t\t'l IIII alstdiJ:t b<•I~MIIdt \~rk om ... h11 11 t'J"ii JM J"anllhghtd , 'irkl:' O/: 0111\o' n:lt•n. In h t \ 1 tlllhJ:t 1 Ilt Udt>lødt , uwn tutl"' IIJI'Uhk l•nubo J' hun 1g i l •rro• o)•I'•' IJISIIIHgo•r. 1'\ rrtom l i hl' l l.lt•s "J'Il•l: rooi~J<I OJ:' liR l urlicl f l) df'Holt 111: r•·H•ot for ,.,,rflolltJ;:Iu~l. r . t l~ h111•l hnn l.tl•lr,.r, • r tlll:'ll pn • 1-c•rnl'l "1: f~ Id t med tlunusfll'rt• t'h

r,,.

7,

si' l.\

/d l

1 ,

(lo

[>l I'Sl'll

,, '''"" ' \ J:.n:.:-. 1' 11, IIJt, clj! l'tt" l'(JI'Ias:-, :!:il 111olo•r) .

o1cr crunl't Alhc.>n :-. r h11t>ll n ·. llo' ' lmø"s n ni lofCtt t>r hullt•t fru !'dt\\ ,.,, •• r, t 1:11•' skrlf~r N! lJro1 •'. Hestt>H Il< -t an r ni udtale! c r n f ~n !tu t~ ru kko ni hnn- hhtl:tnftt•r ug 111 l><'rtlflll•• l" 1 unh.:hedc•r·. tlo r ha•· tnnl'l hn111 llll'r, l'n

untnl••~o:t

hll111dt d••Ut \11< rt Ein"llill, dt•ll 111 hJ:I tifclcldo• ;\l • kc• 1-\11 1\111 akl, :--tl'fllll 7.11o'lt.: Tht•iuh·•· llt•n , l 'loal'l<•s \\ 1dn1 <•1: \Ol' lllllol-.Jnøllll Eu11hns !lun· ~:••rt \ 1 f11n1' ho•r o•l f n Ide~ !<ilt.: l lnllo ol o• n f 111<'111111• sk••l \ Ih• rt s, h\\ l'hZt•r' '<trn•h• n , Rdtd•lo• u&: , ... ,. onh~rh• d , '" IJ t 1 hPI•• det' tnangfolt.l l,,., :t III · l~l" lnlftdP <'r t•l Jllt:l"t li"\PIIil•~ IIHlSftlk llrhJ•II' ]Urlrml 1\,1. ( Ht>rllll\

Bn-. fh: \:'\1; . \

l-'nrla~. ll l

... n ~ntl ~ li\ lil:'

l

1,\'\lll.\IU: ~K

t•lc•r)

k•hlri11r: "f dc·n

dnl.."tor 1 un-kn\1'11 , d.•r he\ billo!'\lo• !'11 ill'f'il'i'r'i•ll•h• 1••'1: paa uru:.lntnllh'll , do r ht•r 111111 II'DI.il' nutttdt• faar km·tlø..:t

furnnolt•t·l•lo:l' o•n hd \ o•rolo•ll' f l' l'· tilhct•, i~.\'1' hcro•~o:nN , ... f1 n•lu: u,: fu •n.L"' holo'ohnilo•J•I••Io•Jil1 i

"" 'u· ko•.

!"l' h\\, 11 • ,.,. h1

(Fol't3n t f1·a side 4) hringt~

et dia nm/.t ..~mnurbejd,• i

stnnrl m f'lll' m

h'O/JA , T iroli, !frrlllllllojnn, fo rlti[I, Radio, n og h t•• m l'• <l .i•'!l f't ~umarbtjrl~.: prw 1w it'1't' pl'w, d, r {llngPrt ,. • {ter mndt rnc 7)riucippu1 og med mud, rn nridle1 tagc t i brug. l ·; bor l.:rmltf' O]xtt·bcjdt et clan:~k arl..·it· mf'd iltdi!])ill t mtderlwldning~- ()!/ ~tndrrl.1.!1"ing~musiJ..·.

og

dcr

pu .~::u;r

nlt.~tur

O Pier

-

m< d

Cht11)Pt Is

til n Ile ikkt• lade

i nd..~pilning•

t'.

.~ it 11n ti~~~

uøje

)(1ff

sf'lt•

1·il h t> Ilt J,. cm d gel'nc k:r·mJJt' alt h l'(lt/ jeg kan for drm~k um/P.rholduitlg~mu.~iJ..-. .\letr tlot mnn una !llelirl f•u .~t t'.1 re der!

BF

6

ORD OG TONER

INDBYDELSE TIL GRAND PRIX 1959 Til nwdlt•mnwrm• af Dan~k Re"yforfattcr- og Kompnnis lfor bund. \ære sangbar, blol af orienDl·n 11. marts 19.)9 arrangeres terende arl. De for skellig i Cannes som led i Eurodsionen juryer 'il faa til ~en d t diss t•n fjern~yns- og radioudsendelst>, o\·ersættelser . .. ~[elodi Grand P1·ix". der gaar 8. Hver t land sender en komsamtidigt <Wer stationerne i folmentator til Cannes. Han , ·1 gell<le landt•: Ost r ig. BelgiPn, kort faa lej lighed til at sig-, Danmark. England, Frankrig, lidt om hvPr sang. R.T.F. ud Tyskland, Italien, Monaco, Lu• forer dekorationer (fjern xembourg, Holland, Schweitz og syn), ud en dog- at forsog-t Sverige. DisSl' 11 landl) deltager paa clir<'kte al illustrl)r e sanmed Iwer ePn melodi. gene. De næ•·mcrc regler for ciclta9. Hvert land n edsælter en j u n · gelsc t"' l': til finalen paa l O mand·, 1. Fm·maall't med ,.Grand Prix" cter er ctennc gang den æner at ~timulcrc interessen fur dring i de internationale n•g nye, originale melodi<'r og ler, at .i u r y en skal repræsentekster i de fo1·skellige lande. tere "folket" - "ihe publi<-" 2. H \'ert land udvælger een og ikkl professimwlll' sang og deltager med den i komponister, forfatter e et<.:. den e uropæiske konkurn~nce. De nne j u ry o\·en·æ•·er udsenSa<wel komponist som fordelsen pr. monitor i hj emlanfatter skal \'ære borgere i det. H\'ert jurymedlem raadet paagældende land. De der OYer ect point, ug samnationale j u ryer maa ikke mentællingen vil foregaa paa deltage i bedommeisen af en ta-vle i studiet i CamwR. sangen fra deres eget land. 3. Sangene d. v.s. tekst og melo- l O. R.T.F. varetager all e tekniske problem er og seneler i di skal n~re nye og maa ikke god tid en plan til de deltaha,·e ,·æret offentliggjort gende lande. Naar den sidste tidligere end l. februar 1959. sang er s unget, \'il den franSangenes varighed maa ikke ske speaker f orklare, lworo\·erstige :~J~ minut, og skal dan juryerne arbe.id<'r. H erfortrinsvis være for en sangindo,·er kommer de f orskelstemme (mandlig eller k\'inlige kommentatorer paa dedelig), e\·entuelt for 2 res eget sprog. Sidste sangstemmer. Vokal-akkompagnebedommes fors t, forste sang m ent maa ikke benvttes. ' bedommes sidst. L De deltagende lande staar frit med hensyn til udvælgel- 11. Hvert land garanterer for rettigheder, saa der ikke fra se af deres sange. anden side kan rettes k ra \ 5. Finalen afholdes i Cannes og mod R.T.F. transmitteres direkte af de deltagende lande. Den finder sted den 11. marts 19;)9. Sangene bi'inges de følgende tre maaneder i saavel radio som De indbydPs heJTNl til at delfjernsyn i de deltagende tage, og de nærmere regle1· herfor lande. 6. R.T.F. ( Radiodiffusion Tele- e1· fastsat saaledes: vision Fran!;aise) sørger for l. Konkurrencemelodierne indalt \·edrorende selve produksendes til: tionen og stiller orkester og Melodi Grand Prix, lwis man 0nsker det Postbox 44.J, dirigent til raadighed. Kobenhavn V. 7. Partiturer maa være R.T.F. i - eller afleveres i Radiohuhænde inden den 18. februar sets forhal, Roscnornsalle 22, 1959. Dette gælder ogsaa en Kobenhavn V. baandoptagelse. Teksten paa 2. Sidste frist for indsendelse originalsproget vedlægges af melodier er leJrdag den 1O. til tysk, engelsk og fransk. innua r 1.9.>.9 kl. 12,00 middag. Denne oversættelse skal ikke (fot-tsættes side 7).

o!t


-

:L

M. O. RieLieh. R. al Ol.g.

a a l' t•ftl'l' nog-t•n l id~ syg·dunt. A fdotlt•, tl•·l' hit·\' 'ili aa1· galnuwl, ''ar norsk af futlsl•l o~ ,·i::tnf>k uddauud ::.om aa·kil(•kt, men tl'j:-h• i l'l\ uug al<ll•r til llarlln:ll·k, h\'OI' han ko111 ind i fol'lagsvi rks<•mlw l og t'IH.'If' l'lpnaal'dt• dan.-:k indfnd·'I'Pt. ~om

nntsikfol'\a•).!;gt'l' modtog han :ul~killigt• t illidsh\'t' l'\' og ''i rl.;l'clt• 1 t\1 11\Ht' aar som foliltand l lan-.k 1\hsikfo •l :~g·g-et • raad. \ t•d o;;in d11cl '.1 h.111 cl lwjt agltl llll'dlt·m af h.OII \'s raad, i lwilkf'l han ha\'d<• haft :-:æ,lt• i l'll aHI'l'a'kkt•. F or faa aaa· tilhas:w haYdc han <lt•ll gl:t•rlt· at hlin• n <lnæ\'nt til l'iclih•l' af l lnnnc•hl''lJ.!,

E n kendt mand inden for tlansk lllll">lkli\' muslkfnrlæg-g-t'l .1/at/.-; 0/f/f T? irkfdt. Skand1na\'isk :\lus1kforlag-,

N ordi~k

Revyunions forslc præstdent

Arne

S~enJøen,

Oslo

cl od d en 21. nn\'Clll bet· l !J=>8.

Det \'ar mrd \'t•motl, }IOpulær-autot·er ne i D an m at h modtog hudskabet om, at vor norske \'Cn og- kolle~a, revyforfattere n . l l'ltc' S re urlsen \'ar a f ga aet ved eloden fredag· den 21. no,·ember d. aar, 7:3 aar gammel. Et af de mest h•\ ende og- initiativrige mennesket indenfor )..1'01·disk Revyu nions vi rkck red s skal ,.i frem • t id ig sa ,·ne. H an vat· en overordentlig produktiv f orfatter. l sit lange Ih· skrev han hem·ecl 100 l't•vyC:'t'; for flortallets vedkommende ltl de kendte etablissementer "Chat N '.lir" og- " E dderkoppen" i Os lo, huu· han begge steder h ar fej ret tall osl' s~tcce;;'er. Og-

J\1. O. Rickfclt, dPI ' t•d ... in el::;k' ærdigc og· roligl' fl'<•mtræd<>n \'and l :-;i).!; mangl' Yenncr 1 den danske musik\t•nll•n, \'i l hil\'<' s:l\'lll'l læn~··· .·En t ,.æ e hans mindP.

l\" ,, 1:.-F.

operetter og komedier forcltgg-cr fra hans haancl og- som 'ISt'forfat.Lct· kuntw han med cirka z.,oo \ i<;er konkutrcl·e ml• l adskillige danske kolleger. Med stor ildhu og ære beklædte Amc Svendsen 1 en aal'l'ække formatHI:ih\'c:\'el 1 Norsk Hcvyforfatterforcning-. I efteraaret l!l 1() to.11; han som en gcneralnæ,·nea· for ,·o rc norske venner in i ti a Li n~ l til a t knytte baandene mcllt•m dl• nordiske • "iaa

i•

t •

i

~ l • lt)dir•n maa fni'Piigg•• i l,la\ I'I'.St<~tnllW ( fl!/ t IIll ollRI\I•S i

pal'lillll' Plh·r skiL•· til pal'titul'). o).!.' t<•ksti'll nwn medJ'nlgt•. l. l! t Iutlie 11 i lit1St Jlfl1 s 1111.111 1 ",,.1 t' k t ""ti i od s t od t 1, 11s 1/flt'tl O!/ ttr/1't SS t ' l'1d/o!Jf i lukkt l /, IU'I'1' f. :l. En .i ur~ paa

l

nwdJ.·mnwr

udlagl'l'

vt alllal nwlodier, dPI' ar Slat::;radtolllllif'll insll umt·nl<•n•s ng ud~kriv1'S til brug t'or <'11 radi()- og fit·rnS\ nstulscncl<'lSl' midt i fpiJru•

i i•

:

ar. l>PiliH' UdSl'IHlt•lst> ~~ J'l\'ttPS •

f: a cl j oh liS L't a f Pil j ti r~· jl<l:l l o nwclh·mnwr. dt·r hl'l'<·fl<'l' udiH'p:t•r <lPn nwlocl i . som '-'kal n ·pnl'-;l'Hlt'l'<' 1>an mark i j

Calltws.

6.

i

i i :

m u n g;c

••

'aab<'nclragcrc for del gode humor. Hc-;ul tatet af han~ ., kong,::;ta n k c". som han seh kaldt<' d(•n, ble\' Pfler en række fonulg-aaendc sommer moder - stiftcl~t·n den 17. juni l~I ·HI af den mellcmnol·diske sammenslutning Nonfisk Re l'?fllltion. \ rnc SYenclsen ble' natul'lig' is u n ionens f o rste præsiden t, og som t•n klog og tænksom foa·handll'r ledelt· han præsidicts 'i1 ke i cle forste bcgh·enhedsrige mu. \' 1 husker.

l\l l•dll'J1ll111'J' af jur,V'Pil ('t>l"JW) kan ikkt> dc•ltag·p i konkur1'1'1\l: P n.

7. l>Pr nl ikl\c af Slalsracliofqnit>n t'll<'r af nogen ar dt• i an·angenwntt>l h)\ rigt dPltag<•tHle rad i o- og l'.i<'l'llS.\' llSorganisationcr bl n<' \ clPt honorar for den cllPr clt• ucl\ alglt' mt•loclicr og l<'kSl<'r. ucl o\ t• r sæch anligl udst' JHlel!Sl'Shonorar i henhold til <11\ ga~l­ clt•tHlc K 0 D A -m'<'l'PilSkomslct·. K Slalsracliofonicn paalagcr s1g llllt•l ansvar for lwnlnnTPllccnwloclit•r, clcr ikkt• t'l' afhc nlcl 1. januar 1 nGO. L cii'Cf'lllbel' l!J!i8.

ST A TSRAIJ I O F<)'\ l I·,\, fjel'ns~

nsafdc•hnget. Ol!

undl·l·hohlnings-

.tfclcl mg-t> n

h\'orledcs clenrw c•lskc lig-P, fomemme ældre dtplomat-type med i leali~me og lo) alitet, ofte undt r udfoldelse af t>n charmerende, sltlfærdig humor, hcklædt.c formandsskabet \'ed unionsmodcme.

Mangr af os i Danmark IJJe,· p ers ml gt knyttet til ham i t•l ,·armt 't·n~kab.

Ær<'t \'ære hans mind<'.

h "!l H. - F .

................................................................................... 7


ORD OG TONER

( Jo.,ortaat f t a side 2) ttl en nokke lokale foretagender, f. eks. hl Klubben Enigheden. Og tij NyDbing Falster. Revyen øon1 sa1dan startede jeg med aUerede i 1935, da je~ vat· meJng politibetjent i Kalundborg. Mm kollega Hans Bergen akrev tekterne. Et af vore fadles sterate numrE fa·a den gang var "Sangen om dig, Kalundborg", som blev sunget af byen.J

ammenlagte to sangkor paa ialt Su medlemmer. Jeg kan kun sige, at den øang kom til at hlerge Kalundborg. En økt. ha....rten, da dette nummer blevet euncet, patruljerede Bergen og jeg gennem gaderne. Og vi havde et hyr med at faa d,net den løftede stemnin~; ned. Saa l.ct Kalundborg-eangeo endnu en gang fra en flok unge mennesker. "Roiig!", maatte vi jo sige, "ellers er der •rø-et for logi til jer!" Men hvad

,·a•·

skal man stil!e op, naar knægt(>ne \a re r: .,aah, '• troede ikke, dt>t rl saa ma jet, bare det er noget 1 h ,·et . .. " -- E t fremt idsonske? --- Ja, det skulle da ,·ære dctt det p1-æg , som Edvard B rinck . ~n t 1 satte paa dansk dansemusik• ldr1g helt maatte foi-s,· ind<'. Det , a n<.'l'l dansk helt igennem.

BI

ønsker alle medlemmer af. forbLind et '

u •

'

tn

aar•

Ord og Toner årgang 1958  

Ord og Toner årgang 1958

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you