Page 1

CENTRO SOCIAL DE ORDIZIA ACTIVIDADES DE FEBRERO 2.013 CHARLAS •

DÍA 31 de enero, 18:00 en salón de actos: BIENVENIDA A LOS NUEVOS Y NUEVAS SOCIAS

DÍA 4, lunes, 16:00h: PRESENTACION DEL NUEVO PROGRAMA GENTE 3.0 - Fundacion La Caixa

PARTICIPACIÓN ¿QUÉ NOMBRE TE GUSTA PARA EL HOGAR? Propón un nombre y razona el por qué. Entregar en la urna de sugerencias de la Cafeteria . FECHA RECOGIDA PROPUESTAS: MES DE FEBRERO

CURSOS ANUALES Ya en marcha

- CORAL - lunes, 11:15h. y viernes, 19:00h. en Salón de actos - GIMNASIA - Lunes y miércoles, 16:00h. Viernes piscina 11:30h. Precio: 41,88 €/trim. - RELAJACIÓN - G3: 10:15 y G4: 11:15 (martes -jueves). G1: 16:00 y G2: 17:00 (Martes-viernes). Precio: 15 €/trim

- MANUALIDADES - Martes, 17:00-19:00h - BAILES DE SALON – G1 martes, 18:00. G2, miércoles, 16:15. G1, miércoles, 17:45. - EUSKARA ESKOLA - Miércoles y viernes, 16:00 Precio: 20 € - GIMNASIA MENTAL – Lunes, a las 17:15 Precio: 16 € Nueva - BILLAR – INICIAL PARA MUJERES – Jueves, 15:30 iniciativa ¿Te gustaria jugar al AJEDREZ? – Apuntate en la oficina del centro PROGRAMA GENTE 3.0 Promociona Fund. La Caixa en convenio con Ayto. Ordizia •

Precio bimestre:18 €

CIBER- AULA ABIERTA: Mañanas: 10:30-12:30. Tardes de 17:00-19:00  Practicar lo aprendido en los cursillos apoyados por el grupo de voluntariado del aula  Profundizar en conocimientos de informática a nivel inicial con profesorado voluntario NUEVO PROGRAMA – PRESENTACION: 4 DE FEBRERO, 16:00 H. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - INICIO CURSOS: 5 DE FEBRERO 1. APROXIMACION A LA INFORMATICA(20 horas) 2. CREACION DE PROYECTOS DIGITALES I (20 horas) 3. LA RED DIA A DIA (16 horas)

Nuevo Programa

PARTICIPACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO SALUD Y BIENESTAR 1. GRANDES LECTORAS/ES (12 horas) – Todos los lunes a las 16:30 en la biblioteca. Día 18: con monitora •

CARNAVAL

DIA 11, 17:00h: LUNES CARNAVAL: Concurso de disfraces y Chocolatada. 18:30: Baile con Aurelio Programa Ciudad Educadora

SANTA AGEDA BEZPERA • •

DIA 4, lunes, 16:00: SANTA AGEDA BEZPERAKO KOPLAK Kafetegian eta Eguneko Zentroa. Urdaneta Ikastetxea, Euskara Eskola eta Umore Onarekin. DIA 27, miércoles, 15:30: Visita y entrevista del alumnado de Urdaneta en la Ciberaula y en Euskara eskola Inicio Temporada 2013

MARCHAS De tarde

Día 21, jueves 15,30 h. de la Arboleda. Recorrido: Ordizia – Beasain – Camineros (Loinatz) – Beasain - Ordizia Apuntarse en las hojas de la cafetería

FIESTAS DE SAN JOSE Comida y

BINGO

• COMIDA CELEBRACION ANIVERSARIO DEL HOGAR Inscripciones: desde el 19 de febrero • CAMPEONATOS DE SAN JOSE: Del 18 de febrero al 8 de marzo, a las 16:00 h.: Febrero: Día 18: Mus. Día 19: Tute. Día 20: Seises. Día 22: Punttu. Día 25: Escoba. Día 26: Domino. Día 27: Brisca Marzo: Día 4: Damas. Día 5: Parchis. Día 6: Chichón. Días 6-9: Ajedrez. Día 8: Toca. Rana. Bote. Billar. Quienes ganen participarán en la final de la Residencia y Campeonatos Comarcales. • DÍA 28, jueves, a las 18:00h. en la Cafetería (con diversos premios) •

Se reúnen en el Hogar

GRUPOS SOCIALES

 ASOCIACION AFAGI : Programa de información, apoyo y asesoramiento sobre el Alzheimer -  943-297118 Consultas individuales con Cita previa en la sociedad.  NAGUSILAN. Voluntariado mayores. Reunión: Día 27, a las 16:00h. en Aula 2.  943-886922 – (En el Hogar)  PROGRAMA SENDIAN (grupo familiares) 12 y 26 de febrero, 16:00h. en Aula 2.  943-805610 - Serv. Soc. Ayto.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES JUNTA DIRECTIVA -: 943- 88-92-88. OFICINA: martes y jueves, de 16:00 a 18:00h. Miércoles 10:30 -12:30 COLABORA: ORDIZIAKO UDALA

(Educación Social- Bienestar Social -  943- 80-56-10)


ORDIZIAKO JUBILATUEN ZENTROA OTSAILEKO EKINTZAK - 2.013 HITZALDIAK. AURKEZPENAK •

Urtarrilak 31, 18:00, aretoan: BAZKIDE BERRIEI ONGI ETORRIA

Otsailak 4, astelehena, 16:00: GENTE 3.0 PROGRAMA BERRIAREN AURKEZPENA - La Caixa Fundazioa.

PARTAIDETZA ZEIN IZEN PROPOSATUKO ZENUKE JUBILATUENEARAKO? Proposamena egin eta zergatiak eman Eta Kafetegian jarriko den kutxan utzi. PROPOSAMENAK EGITEKO EPE-MUGA: OTSAILA

IKASTAROAK -

Hasitakoak

-

Ekimen berria

ABESBATZA: Astelehena, 11:15. Ostirala, 19:00. Areto Nagusia. GIMNASIA Majorin. Astelehena–asteazkena 16:00. Ostirala 11:30–igerilekura. Prezioa: 41,88€/hiruhilabeteko ERLAXAZIOA: T3:10:15, T4:11:15 (asteartea-osteguna). T1:16:00, T2:17:00 (asteartea-ostirala) Prezioa: 15 €/hiruhilabeteko ESKULANAK: asteartea, 17:00 – 19:00 (monitorearekin) ARETO DANTZAK: T1: 18:00 (asteartea). T2: 16:15 eta T3: 17:45 (asteazkena). Prezioa: 18 €/bihilabeteko EUSKARA ESKOLA: Asteazkena eta Ostirala -16:00. Prezioa: 20 € ADIMENA LANDU – Astelehena, 17:15. Prezioa: 16 € BILLARRA HASTAPEN IKASTAROA EMAKUMEZKOENTZAT : osteguna, 15:30.  XAKE- jokoan jolasten ikastea gustatuko al litzaizuke? – Izen ematea zentroko bulegoan

GENTE 3.0 PROGRAMA •

La Caixa Fundazioak sustatua – Ordiziako Udalarekin hitzarmenean

ZIBERGELA IREKIA: Goizez: 10:30-12:30. Arratsaldez: 17:00-19:00  Ikasitakoa praktikatzeko aukera gelako boluntarioek lagunduta  Informatikako hastapen mailako ikastaroak egiteko aukera irakasle boluntarioekin PROGRAMA BERRIA – AURKEZPENA: OTSAILAK 4, 16:00 INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIA - HASIERA: OTSAILAK 5 1. TEKNOLOGIA BERRIETARA HURBILTZEA (20 ordu) 2. PROIEKTU DIGITALEN SORKUNTZA I (20 ordu) 3. SAREA, GURE EGUNEROKOTASUNEAN (16 ordu)

Programa berria

GIZARTE PARTE-HARTZEA ETA BORONDATEZKO PROIEKTUAK OSASUNA ETA ONGIZATEA 1. IRAKURLE APARTAK (12 ordu)– Astelehenero 16:30ean, liburutegian.

IHAUTERIAK •

Hilak 11, 17:00: IHAUTERI FESTA: Mozorro lehiaketa eta txokolatada. 18:30: Aureliorekin dantzaldia

SANTA AGEDA BEZPERA • • •

Hiri Hezitzaile programa

Hilak 4, astelehena, 16:00: SANTA AGEDA BEZPERAKO KOPLAK Kafetegian eta Eguneko Zentroan. Urdaneta Ikastetxea, Euskara Eskola eta Umore Onarekin. Hilak 27, asteazkena, 15:30: Urdanetako ikasleek elkarrizketatuko dituzte Zibergelako eta Euskara Eskolako taldeak

IRTEERAK OINEZ Arratsaldez

Otsailak 18: monitorearekin

2013 Denboraldiaren hasiera

Hilak 21, osteguna, 15,30 Arboledatik. Ibilaldia: Ordizia – Beasain – Camineros (Loinatz) – Beasain - Ordizia

SAN JOSE OSPAKIZUNAK

Izena ematea Kafetegiko orrietan

• JUBILATUENEAKO URTEURRENA OSPATZEKO BAZKARIA . Izen-ematea: otsailaren 19tik aurrera. • SAN JOSE JOKO TXAPELKETAK: Otsailaren 18tik martxoaren 8ra arte, 16:00etan. Otsailak 18: Musean. Hilak 19: Tutean. Hilak 20: Seiko urrean. Hilak 22: punttu. Hilak 25: Eskoban. Hilak 26: Dominoan. Hilak 27: Briskan. Martxoak 4: Dametan. Hilak 5: Partxisean. Hilak 6: Txintxonean. Hilak 6-9: Xake-jokoan. Hilak 8: Tokan. Igel-tokan. Botean. Billarra. Irabazleak Egoitzako finalean eta eskualdeko txapelketetan parte hartzera behartuta daude. • Hilak 28, osteguna, 18:00 kafetegian (eskulan taldeko opariak) BINGO JOKOA

Bazkaria eta

ELKARTEAK

Jubilatuenean elkartzen direnak

 AFAGI ELKARTEA: Alzheimerrari buruzko informazio, laguntza eta aholkularitza programa. Astelehenero Jubilatuenean, arreta pertsonalizatua aurretik txanda eskatuta  AFAGI - 943-297118  NAGUSILAN. Nagusien boluntariotza. Bilera eguna: Hilak 27, 16:00. 2. gelan  943-886922 – Jubilatuenean  SENDIAN PROGRAMA (laguntza taldea) Hilak 12 – 26, 16:00 – 2. gelan 943-805610- Gizarte Zerbitzuak

INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEAK ZUZENDARITZA BATZORDEA -: 943- 88-92-88. BULEGOA: astearte eta ostegunetan, 16:00etatik 18:00etara Asteazkenak 10:30 -12:30


LAGUNTZAILEA: ORDIZIAKO UDALA

(Gizarte Heziketa-Ongizate Saila-  943- 80-56-10)

Jubilatuen zentroko programa  
Jubilatuen zentroko programa  

Ordiziako jubilatuen zentroan otsailean ospatuko diren ekitaldiak biltzen dituen dokumentua