Page 1

LIAWEB Oplossing voor Beheer van Overheidsopdrachten via Web Een innoverend, compleet en geïntegreerd platform

LIAWEB Beheer van Overheidsopdrachten

LIAWEB is een beveiligde softwareoplossing die mogelijk maakt documenten op te stellen en procedures op te volgen tot en met de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten. Daarnaast bevat de oplossing een geïntegreerde wetgevingsdatabank evenals een hele reeks functionaliteiten om het werk te vereenvoudigen en het te formaliseren conform wetteksten en interne procedures. LIAWEB is beschikbaar via web, als geïnstalleerde versie of via SaaS, een technologische benadering die heel wat voordelen biedt zoals hieronder beschreven.

Ontwikkeld door experts binnen het vakgebied en vooraanstaande juristen LIAWEB is reeds tien jaar een gedegen oplossing. Ze werd ontwikkeld en voortdurend bijgewerkt door vakspecifieke en juridische experts met een specialisatie in overheidsopdrachten. Momenteel wordt de oplossing in België geactualiseerd via het strategische partnerschap met CMS DeBacker, een vooraanstaand Brussels advocatenkantoor dat met name gespecialiseerd is in het domein van overheidsopdrachten. De wetgevingsdatabank zal dus ook de nieuwste regelgeving omtrent de wet van 15 juni 2006 en haar uitvoeringsbesluiten bevatten, nieuwe bepalingen die op 1 juli 2013 in werking treden en waarvan de verdere evolutie eveneens in de databank zal worden opgevolgd.

Doeltreffend samenwerken via Web LIAWEB is een weboplossing die toegankelijk is via browser en zo talrijke voordelen biedt: 

Gecentraliseerd beheer met beveiligde toegangenDecentralisatie van taken naar de werkvloerVermijden van dubbele documentenGebruiksgemak en ergonomieSamenwerking en verhoogde productiviteitVisualisatie van taken in real time

De oplossing is beschikbaar als geïnstalleerde versie of via SaaS.


Projectfiches voor overheidsopdrachten: efficiënte sturing van projecten conform geldende voorschriften Het LIAWEB-portaal beschikt over een uniek toegangspunt van waaruit accounts, rechten, plannings en waarschuwingen kunnen worden beheerd en de gebruiker toegang heeft tot alle functies voor het personaliseren van documenten. Projecten kunnen worden gecreërd op basis van templates en hun voortgang kan worden opgevolgd via het overzichtsschema en de gedetailleerde planning van taken. Functies voor validatie en controle waarborgen op hun beurt dat projecten worden gevoerd in overeenstemming met geldende reglementering en interne procedures.

Opstellen van het bestek: begeleide redactie van teksten overeenkomstig bestaande regelgeving LIAWEB laat toe om het opstellen van documenten te automatiseren en dit meer in het bijzonder voor het opmaken van het bestek van elk type overheidsopdracht (werken, diensten, leveringen…). De gebruiker wordt geleid doorheen het expertsysteem van vragen en antwoorden dat de bestaande regelgeving integreert en zo de coherentie van geproduceerde documenten verzekert. Bepalingen kunnen worden gepersonaliseerd om beter te beantwoorden aan interne noden en daarnaast kunnen templates voor overheidsopdrachten worden aangemaakt en gebruikt om een betrouwbare productie van documenten te garanderen. Een online helpfunctie is dan weer rechtstreeks gelinkt aan de wetgevingsdatabank.

Technische stukken: importeren, consolideren en structureren van elementen die bij het bestek moeten worden gevoegd Via LIAWEB kunnen technische stukken worden geproduceerd op basis van uitgebreide catalogi of kunnen ze worden geïmporteerd als standaardformaten. De gebruiker kan catalogi creëren en aanpassen met onbeperkte hiërarchische mogelijkheden (vb. categorieën en subcategorïeën van prestaties) en verbinding maken met externe databanken voor het opladen van technische elementen, prijslijsten, ramingen enz.

Opstellen van de aankondiging van de opdracht: automatisering in overeenstemming met wettelijke termijnen LIAWEB maakt een vlot beheer van aankondigingen mogelijk, dit door een beroep te doen op de gegevens die voorafgaandelijk zijn ingegeven in de projectfiche van de overheidsopdracht (bekendmaking tot gunning) en door de berekening van de uiterste indieningsdatum voor offertes te automatiseren. Bovendien kunnen aankondigingen weldra ook in elektronische vorm (XML-feed) naar de platforms voor dematerialisatie van overheidsopdrachten worden verstuurd.


Wetgevingsdatabank: alle nodige teksten binnen klikbereik De uitvoerige online wetgevingsdatabank waarover LIAWEB beschikt, wordt voortdurend bijgewerkt door vakspecifieke en juridische experts. Zo staat ze garant voor de conformiteit van alle geproduceerde documenten met wetten en Koninklijke Besluiten. Daarenboven kunnen eigen specifieke teksten worden geïntegreerd en worden opzoekingen vergemakkelijkt door een handige opzoekingsmotor.

Follow-up van gunningsprocedures van overheidsopdrachten: gebruiksvriendelijke benadering en automatisering LIAWEB biedt een gebruiksvriendelijke ergonomie voor het opvolgen van de gunningsprocedure van overheidsopdrachten. De verschillende fases die moeten worden doorlopen, worden verduidelijkt aan de hand van overzichtsschema’s en zijn gelinkt aan het type procedure (vb. open of beperkt). Bovendien is het mogelijk deze fases te automatiseren, wat ook geldt voor het opstellen van documenten (brieven, rapporten, gunningsbeslissingen). Tot slot maakt de software ook het evalueren van offertes makkelijker door rekening te houden met de criteria voor kwalitatieve selectie en voor regelmatigheid van offertes.

Uitvoering van overheidsopdrachten: geïntegreerd en dynamisch beheer van alle elementen en wijzigingen LIAWEB neemt de uitvoeringsregels in acht die werden bepaald in het bestek en steunt hierbij op de geldende wetgeving. De oplossing biedt de mogelijkheid om de bedragen te berekenen die zijn verschuldigd aan de begunstigden en laat toe de voortgang van overheidsopdrachten op te volgen alsook betalingsdocumenten op te stellen.

Workflows, EDB en rapporten: gebruiksvriendelijke follow-up en automatisering van processen Deze transversale modules maken het mogelijk om het geheel aan communicatiestromen, goedkeuringscircuits en opvolgingswerkzaamheden beter te beheren en te automatiseren. LIAWEB beschikt eveneens over een geïntegreerd elektronisch documentenbeheer (EDB) waarmee documenten en hun verschillende versies automatisch worden geclassificeerd.


Nieuwste innovatie: valideren via mobiel toestel LIAWEB

Ontwikkeld in webarchitectuur werd LIAWEB bedacht als een wendbaar platform dat meegroeit met de nieuwste technologische ontwikkelingen. De nieuwste innovatie? Het valideren van taken en projecten via mobiel toestel.

De mening van de expert "Het elektronisch beheer van de overheidsbestelling van begin tot eind van de procedure biedt 2 belangrijke troeven: juridische zekerheid enerzijds en operationele doeltreffendheid anderzijds. De expertise ten aanzien van overheidsbestellingen wordt ten dienste gesteld van de gebruikers, en dit via een gebruiksvriendelijke en intuïtieve softwareoplossing die kan bogen op meer dan 10 jaar operationele ervaring in een ander Europees land. De dominantie van het Europees recht op het gebied van overheidsbestellingen maakt in België de lancering mogelijk van een complete softwareoplossing, nauwkeurig onderworpen aan de juridische ervaring van het team Overheidsopdrachten en PPS van CMS DeBacker. Overheidsbestellingen verlopen vlot en en hun follow-up wordt gewaarborgd in elke fase van de procedure. Ontwikkeld op basis van de regelgeving van 2006 die in juli 2013 in werking treedt en voorzien van geïntegreerde juridische monitoring, groeit deze oplossing uit tot een uiterst betrouwbaar werkinstrument."

Patrick Thiel , advocaat-vennoot

ORDIGES nv Woluwedal 62, B-1200 Brussel Tel: +32(0)2 290 0700 Fax: +32(0)2 290 0710

www.ordiges.com info@ordiges.com

Een compleet softwareaanbod voor de publieke sector:

 Financiële

ERP  Aankopen & Uitgaven  Overheidsopdrachten  Budgettair Projectbeheer  Onkostennota’sContractenPatrimoniumInventaris

Liaweb brochure nl  
Liaweb brochure nl  
Advertisement