Page 1

ALT OM RIKSMØTE 2011: MED FORNYET MOT INPUT FRA MARKED GLIMT FRA SAMLINGENE

VISEN2011 Ri ksA SNU TANKENE FRA UMULIG TIL MULIG OM RIKSMØTETRADISJONEN ÅRETS KJØPMENN ALLE VINNERNE DET BESTE MED RIKSMØTE DEN STORE FESTEN OG MASSE, MASSE MER

D ME LDER BI SSE STEN A M FE S FRA ÅRET 10 0 OG ENN 2 PM KJØ

RIKSMØTE 2011


Kjære alle Riksmøtedeltakere Fokus 2011 Våre fokusområder er fortsatt sammenlignbar vekst, gjennomføring og kjøpmannsresultat. Vi sammen, det vil si kjøpmenn, servicekontor og samarbeidspartnere, må ha fokus på butikk fordi alt begynner og ender i butikk. Fokus på butikk er nøkkelen til suksess, og dette betyr at det må være enkelt for kjøpmennene å drifte butikken. Gjennomføring av kampanjer, varetrykk, mersalg og renhold er basisen som må være på plass for at kundene skal komme igjen og igjen. Gjennomfører vi i alle ledd, vil dette føre til økning av sammenlignbar vekst og kjøpmannsresultater. 2011 - året vi gjennomfører! På Riksmøte i 2010 hadde vi temaet “Fra ord til handling”, og det er gjort veldig mye bra. Vi er på rett vei for at 2011 skal bli vårt år! Resultatene fra Mystery Shopper som øker fra måling til måling, er et bevis på dette. Det er viktig å huske på at vi fortsatt tar markedsandeler i 2010 - men vi har fortsatt mye å gjøre. Vi har en verktøykasse som inneholder blant annet servicenettet, din distriktssjef og regionsjef, sjekklister og kampanjeinformasjonen. Dette er kun noen eksempler på verktøy som støtter deg og dine selgere i å få en systematisk og strukturert tilnærming til hva som skal gjøres i butikken. Gjennomfør alle kampanjer med 20 i stil, det vil si å bruke alt materiell som beskrevet, drille selgerne dine til å ha fokus på kampanjer og mersalg - kanskje kan du lage konkurranser som inspirerer selgerne dine ytterligere. Mersalg skal vi for alvor trene på fremover med flere kampanjer hvor vi lover kunden å spørre om drikke.

ÅRETS LESBUTIKK 2010

Jeg ønsker dere lykke til med gjennomføring av det vi har fått presentert, og takker alle for et flott Riksmøte! Jeg håper det har vært til inspirasjon til fortsatt gjennomføring! Mehrnosh Shokri Narvesen 508 , Thorvald Meyersgt.

Ri ksAVISEN2011

mars/april som “Undercover Boss”

HILSEN JOHANNES

3:

5 MINUTTER MED MAGNUS

4:

ODD OM RIKSMØTETRADISJONEN

5:

FRA UMULIG TIL MULIG

6:

MED FORNYET MOT

7.

REGIONSJEFER MED FELLES FOKUS

8:

ÅRETS KJØPMENN

10:

MARKEDSNYTT 2011

11:

DET BESTE MED RIKSMØTE?

12:

BILDER FRA RIKSMØTE

13:

MER BILDER FRA RIKSMØTE

16:

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

INNHOLD

Vennlig hilsen Johannes PS Se meg på TV2 i

2:

UTGIVER : REITAN SERVICEHANDEL REDAKTØR : KARIN SJÖGREN FOTOGRAF: BJØRN WAD DESIGN OG LAYOUT : MARIANNE VIGTEL HØLLAND ORD I FORM KARIN.SJOGREN@REITANSERVICEHANDEL.NO

2

VISEN2011 Ri ksA


5

I løpet av noen hektiske Riksmøtedager er ikke minst Magnus Reitan, leder for Reitan Servicehandel i Skandinavia og Latvia en travel mann. Han er høyt og lavt, men vi skulle så gjerne snakket med ham. I det han trodde han hadde noen ledige minutter øyner vi en mulighet til å stille ham noen spørsmål, og Magnus tar seg tid til å dele sine tanker med oss.

MINUTTER MED MAGNUS

FØLG MAGNUS PÅ FACEBOOK

Følg Magnus Reitan og Reitan Servicehandel, med kjedene Narvesen, 7-Eleven og Pressbyrån på Facebook. Her får du informasjon fra Magnus. Du kan kommentere saker, gå i dialog og se relevante bilder. Søk etter Magnus Reitan eller Reitan Servicehandel på Facebooksiden din, og trykk ”like”.

Hvordan går det med Reitangruppen og hva er fokus i 2011?

Reitan Servicehandel er godt posisjonert i de markedene vi opererer i, handel og eiendom. Vi har all grunn til å være fornøyde med 2010, og fokus i år blir på å videreforedle det vi allerede har. Innenfor servicehandelen blir det spennende å se resultatet av konverteringen av Kort & Godt kioskene i Danmark til 7-Eleven, samt hvordan vi best klarer å utnytte posisjonen vi har innenfor bensinstasjonssegmentet nå som Shell/7-Eleven prosjektet er helt ferdigstilt. “Lokomotivene” Pressbyrån og Narvesen er naturligvis utrolig viktige for oss, og her har vi en god posisjon i både Sverige og Norge. Jeg er veldig optimistisk med tanke på 2011 og ser virkelig frem til alt vi sammen skal få til dette året!

Hvordan kan man videreutvikle seg til å bli enda bedre?

Det kan være utfordrende å se hva man kan gjøre bedre i en hektisk hverdag, men jeg tror det er viktig å være veldig bevisst på detaljene. Uttrykket “retail is detail” er veldig sant, og jeg tror alle har noe å gå på her. Alle kan alltid bli bedre på å gjennomføre alle detaljene, og kundene våre kommer til å sette stadig større krav til oss på dette. De som har butikker med et personale som får kundene til å føle seg velkommen og ivaretatt, med fokus på absoluttene med alt det innebærer av renhold, kampanjer, varetrykk osv, vil være vinnerne i dette markedet.

Hvilket budskap har du til deltakerne på Riksmøte?

Tusen takk for en flott innsats i 2010! Servicehandelsmarkedet er fortsatt utfordrende, men vi beviser mye ved å ta markedsandeler i alle kjedene, og det er jeg stolt av. Det blir viktig å opprettholde det gode fokuset på gjennomføring i 2011 - det er evnen til å gjennomføre i alle ledd som kommer til å skille oss fra konkurrentene i årene fremover.

VISEN2011 Ri ksA

3


UNNE BEUNDRE

&

Riksmøter er en viktig tradisjon i Reitangruppen. Riksmøtene er plassen for å dyrke frem en enda sterkere, felles kultur, dele informasjon, suksesshistorier og erfaringer – og ikke minst: Unne og beundre de aller beste! Ordene unne og beundre betyr mye for meg. I oppveksten var jeg omgitt av familie, slekt og venner som lærte meg å unne andre mennesker godt. Dermed ble det naturlig for meg å unne andre både glede og fremgang. Derfor gleder jeg meg alltid aller mest til kåringene av Årets kjøpmenn under Riksmøtene. Vi har behov for helter, og det betyr at vi må være i stand til å unne og beundre andre. Det er de vi kan lære mest av. Benytt deg av det. Mitt utgangspunkt er at dersom vi ikke er i stand til å unne og beundre andre, klarer vi heller ikke å skape noe selv… Ta deg en fest Riksmøtene er også den gylne anledningen for å dele erfaringer, tanker, meninger og holdninger. Selvtillit utvikles i et 4

VISEN2011 Ri ksA

stimulerende miljø, og derfor må vi ha medarbeidere som stimulerer hverandre. Sterkt samhold, høye mål og humør skaper vinnerkultur. Derfor er det også viktig å ta en skikkelig fest sammen! ...mest verdidrevne selskapet… Reitangruppens visjon er å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Da må vi ivareta vinnerkulturen vår. Det er vårt felles ansvar. Kultur betyr ”felles adferd”. En vinnerkultur skapes gjennom å gjøre hverandre gode. En vinner elsker å se seg selv øverst på pallen, men er også i stand til å klappe entusiastisk når en kollega vinner. I en vinnerkultur hjelper man hverandre til å bli gode!

Sterk indre motivasjon Motivasjon er det som får oss mennesker til å handle. Holdningsmotivasjon er den mentale innstillingen vår. I Reitangruppen ønsker vi mennesker med sterk, indre motivasjon. DU må motivere deg selv gjennom tanker, holdninger og prestasjoner. Ros, oppmuntring, erfaringsdeling, ydmykhet for hverandres styrker – fokus på det positive. DET er med på å motivere til vinnerkultur. Det er også med på å gjøre deg selv motivert! Erfaringer og ”suksesshistorier” gir oss også økt motivasjon. Jeg håper du har benyttet tiden godt på dette Riksmøtet og vil fortsette det gode arbeidet når du kommer hjem – full av entusiasme, glød og iver!


FRA UMULIG

TIL MULIG

OG FORSKJELLEN SOM UTGJØR FORSKJELLEN Årets eksterne foredragsholder var Kjell Enhager, en anerkjent foreleser innen motivasjon og lederskap i Sverige. Kjell levde som profesjonell golf spiller i 33 år, og har i over 20 år jobbet med å motivere idrettsstjerner og fremgangsrike bedriftsledere til å prestere i verdens-klasse. Han mottok i 2009 utmerkelsen “Stora Talarpriset” med begrunnelsen at han er “unormalt god på å gjøre andre bedre enn de selv trodde var mulig”. Selv omtaler han seg som en tyv. “Jeg ser på de som er best. Studerer og lærer meg hvordan de tenker for å nå toppen. Jeg har forstått at du må elske det du driver med for å bli ordentlig god og du må velge riktig sannhet for hva som er mulig og umulig. Gjør du det har du veldig bra forutsetninger for å klare de målene du setter deg!” Det fikk han definitivt oss i salen til å tro på også. Med stort engasjement snakket han om hvilke sannheter vi velger oss, hvordan vi kan finne balansen mellom hva som er mulig og umulig, og hva vi opplever som umulig men som kanskje ikke trenger å være det. Vi lærte at vi kan snu negative tanker ved å stille “boomerang spørsmål” (“.. jeg hører du sier at du ikke kan slå langer baller, men hvis du var Tiger Woods, hvordan ville du gjøre det?”). Skal man bli best må man vite hva som skiller de beste fra de som ikke er best. Det er nemlig forskjellen som utgjør forskjellen. Han viste oss hvordan vi kan snu en negativ spiral ved å fokusere på det vi gjør bra fremfor det vi er dårlige på. Kan vi gjøre én eneste forbedring hver dag blir det fremgang som igjen avler fremgang. Kan vi motivere alle de som jobber for oss til å gjør èn forbedring hver dag utgjør det en enorm forskjell over tid. - Og sånn skapes en vinnerkultur.

ÅRETS KUNNSKAPSBUTIKKER2010 ÅRETS SELGERE 2010 Charlotte Wallden Svein Viggo Johnsen Shane Ma Shell/7-Eleven Tempe 7-Eleven Thomas Angellsgt. Narvesen Sola Ankomst

Abbas Esrafilzadeh og Nazli Rostamkhani 7- Eleven Snack Stop

Roar Aass Shell/7-Eleven Tempe

Fred Arvid Nilsen Narvesen, Aust Agder Sykehus

VISEN2011 Ri ksA

5


ÅRETS KAMPANJEBUTIKKER 2010

Abbas Esrafilzadeh 7- Eleven Byporten

Terje Fatland Shell/7-Eleven Sandnes

Bjørn Simonsen Narvesen Vinterbro

ÅRETS MYSTERY SHOPPERBUTIKKER 2010

Abbas Esrafilzadeh og Nazli Rostamkhani, 7-Eleven Snack Stop

Katrine Høvik Shell/7-Eleven Biri

Wenche E. Stange Narvesen Sande (ikke tilstede)

GODT MOT

Dette er MOT MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom. MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. MOT har en helhetlig modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom. Helhetsmodellen består av program i ungdomsskolen, videregående skole og på ungdoms fritidsarena. Gjennom ung til ungformidling, øvelser, historier, dialog og rollespill bevisstgjøres ungdom til å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot. 6

VISEN2011 Ri ksA

RSH har vært stolt samarbeidspartner av MOT siden 1999 – et samarbeid som er høyt verdsatt hos begge parter. MOT er en organisasjon som jobber med unge mennesker, med holdningsskapende arbeid som gjør at de tør å ta bevisste valg som gjør at de bedre mestrer livet. Det jobber mange unge mennesker i Narvesen og 7-Eleven, og det gjør det ekstra verdifullt å samarbeide med MOT. I tillegg har både MOT og RSH et grunnleggende sett av verdier som utfyller hverandre på en god måte. RSH er stolt og glad for å fornye avtalen som hovedsamabeidspartner med MOT i tre nye år! MOT- gründer og leder Atle Vårvik roser samarbeidet: “Odd Reitan har alltid levd og jobbet etter MOTs verdier, og sønnene Magnus og Ole Robert har overtatt engasjementet for å bygge holdninger og mennesker”, sier Vårvik. Han understreker at MOT er svært bevisst på valget av samarbeidspartnere. “I MOT legger vi sjela og hjertet i arbeidet for å utvikle ungdom som bryr seg og tar ansvar for egne valg. Da må vi ha samarbeidspartnere som forstår verdien av å utvikle disse holdningene” Vi fikk også flott sang av MOT abassadørene Samsaya, Askild Holm og Iselin.


REGIONSJEFER MED FELLES FOKUS

Erik Frey Olsen Regionsjef Narvensen Nordre Østland

SAMMENLIGNBAR VEKST GJENNOMFØRING KJØPMANNSRESULTAT

Tradisjonen tro ble kjedene samlet i regionsamlinger hvor de ulike regionsjefene oppsummerte 2010, og la opp veien for 2011. 2010 var et år med mange gode og vellykkede kampanjer, bra resultater på Mystery Shopper målinger, og tall som viser at RSH tar markedsandeler i et utfordrende marked. I året som kommer vil fokus fortsatt være - Sammenlignbar vekst - Gjennomføring - Kjøpmannsresultat Suksesshistorier ble fortalt og det var tydelig at mange ble inspirert og opplever at de har mye å lære av hverandre. Diskusjonene gikk i pausen og utvekslingen av ideer satte preg på samlingene. TA MED ENERGIEN HJEM “Dette er en meget fin start på det nye året. Vi tar med oss mange gode erfaringer og oppskrifter på suksess fra 2010, og går sterkt inn i 2011”, sier Kenneth Lorentzen, regionsjef i Narvesen Sør/Vest. “Stemningen på Riksmøte er alltid spesiell og samlingene gir ekstra energi. Denne energien skal vi sammen bruke til å skape gjennomføring i butikk, som igjen skaper vekst og bedre driftsresultat.” fortsetter Kenneth.

May Britt Østby Kvandal Regionsjef 7-Eleven

KUNNSKAP GIR LØNNSOMHET May Britt Østby Kvandal, regionsjef i 7-Eleven, er meget stolt over det samarbeid og samhold kjeden har fått til i 2010. “Vi har jobbet mye med å få til felles mål og forsterke kulturen i kjeden. Vi er på vei til å gå i takt, vi er samstemte og det er meget godt å se så mange motiverte og dyktige Kjøpmenn her på Brunstad” smiler May Britt. “Vi har lært oss at vi kan bli enda bedre, kunnskap er makt – og det skal på sikt gi oss bedre lønnsomhet”. UTNYTT MULIGHETENE Øyvind Haakerud, regionsjef i Shell/7-Eleven benyttet anledningen til å snakke om å gripe mulighetene. Det skjer mye lokalt som kan utnyttes bedre. Vær og vind skifter, det skaper behov og muligheter for nye produktkombinasjoner og salg.

Regionsjef i Shell/7-Eleven, Øyvind Håkerud og Andy Dillard fra 7-Eleven Inc.

Frank Angelvik Regionsjef Narvensen Nord

“Tenk for eksempel på hvilke muligheter Ski VM i Oslo vil gi Kåre Jonasson på Gressbanen? Tenk hva datamessen på Hamar kan bety for Siw og Trond Østvold på Vikingskipet, tenk hva rallyløpet på Bjørkelangen kan gi Ida Milliansen?”, spør Øyvind retorisk. Budskapet er; tenk muligheter - og grip dem!

Kenneth Lorentzen, Regionsjef i Narvesen Sør/Vest

Geir Delebekk, Regionsjef i Narvesen Østre Østland VISEN2011 Ri ksA

7


DE NOMINERTE...

SIW OG TROND ØSTVOLD SHELL/7-ELEVEN SOLVANG

Leif Arild Veland Narvesen Fiskepiren

Ole Bjørn Andresassen Narvesen Kuben Hønefoss

Mari M. & Øyvind Hirkjølen

Anita Vikan Narvesen Namsos Storsenter

Foto: Anne Lise Norheim

Narvesen Rutebilstasjonen Lillestrøm Foto: RSH

& Dung Nguyen 7-Eleven Sagdalen

Foto: Audun Haugen

Foto:Kjartan Trana, Namdal Foto

Karl Magne Bakke 7-Eleven Torget

Foto: RSH

Caroline Strutz og Lars Grimstad 7-Eleven Flytogterminalen Foto: RSH

& Siw og Trond Østvold Shell /7-Eleven Solvang Foto: Jens Haugen 8

VISEN2011 Ri ksA

Geir Ommedal Shell/7-Eleven Ysteneset Foto:RSH

Terje Fatland Shell /7-Eleven,Sandnes Foto: Anne Lise Norheim


MARI M. OG ØYVIND HIRKJØLEN NARVESEN RUTEBILSTASJONEN LILLESTRØM

CAROLINE STRUTZ OG LARS GRIMSTAD 7-ELEVEN FLYTOGTERMINALEN

ÅRETS KJØPMENN 2010 Spenningen lå tungt over salen da tiden var inne for utdeling av den gjeveste prisen av dem alle ÅRETS KJØPMANN. Vinnerne ble ropt opp på scenen, fikk utdelt sine statuer og takket sine nære og kjære. Selvfølgelig til stor jubel og applaus fra kollegaer og festdeltakere. Vi gratulerer alle våre vinnere for en fantastisk innsats i 2010. Det er vel fortjent!

VI UNNER, HYLLER OG BEUNDRER VISEN2011 Ri ksA

9


MARKEDSNYTT 2011 KAFFEÅRET 2011 Vårt sorte gull er et svært viktig produkt for oss som vi vil sette fokus på i alle kjedene våre i 2011. Vi skal bli enda bedre på å rendyrke konseptene våre og vil jobbe videre med lojalitetsklubbene. Husk alltid å spørre sjefen om han eller hun ønsker en kaffe. KVALITET, SYNLIGHET, OG AKTIVITET “Det tar lang tid før kundene endrer kaffevanene sine, men når det først er gjort så er de svært lojale”, sier Stian Breivik, markedssjef i Narvesen. “Det er tre stikkord som skal kjennetegne vårt nye kaffekonsept; kvalitet, synlighet og aktivitet. Det skal gi oss konkurransekraft”, forsetter han. I Narvesen vil det være flere gode kaffetilbud. Vi skal bli helt rå på salg av kaffe, og det kommer et e-læringskurs i løpet av første kvartal i 2011 som skal hjelpe oss til det”

avslutter han.

SPØR VI DEG IKKE FÅR DU EN GRATIS Fokuset er ikke mindre i 7-Eleven og Shell/7-Eleven. Allerede 1. februar starter første kaffekampanjen med budskapet: ”Spør vi ikke om Caffè Rosso, får du en gratis!”. “Alle Kjøpmenn og selgere i 7-Eleven og Shell/7-Eleven SKAL spørre våre kunder om Caffè Rosso”, sier Jan Yngve Holen, markedssjef i 7-Eleven. “Vi tror at denne kampanjen kommer til å sørge for økt fokus på renhold av kaffemaskinene, bygge merkevaren Caffè Rosso og selvsagt øke antall solgte Caffè Rossokopper”, forsetter Jan Yngve.

VM-FEST Det er også mye annet spennende som skjer i butikkene i 2011. VM i Oslo blir en fest og dette skal feires, også i butikkene med blant annet flotte plakater og gode tilbud. I Narvesen blir det også gode kampanjer på lesestoff, is og sjokolade utover året. Og mye mer... I 7-Eleven og Shell/7-Eleven er det duket for en heftig lansering av en ny crispy, saftig og velsmakende pizza. “New York Pizza” får fullt fokus i lanseringsperioden med reklame, kampanjer i butikk og spennende konkurranser. 7-Eleven har tidligere hatt stor suksess med sin Frozen Yogurt og satser på å videreføre suksessen i 2011. Vi har store forventninger til 2011 og tror det blir et veldig spennende år med 26 knakende gode kampanjeperioder.

ÅRETS LEVERANDØRER2010

COCA- COLA DRIKKER SHELL/7-ELEVEN

10

VISEN2011 Ri ksA

DIPLOM IS

COCA- COLA DRIKKER

NARVESEN

7-ELEVEN


ÅRETS MIKROFON

For første gang ble prisen Årets Mikrofon delt ut på Riksmøtet. Prisen deles ut til den kjøpmannen eller servicemedarbeideren som har gjort offensiv innsats i å fremme positiv PR for sin butikk og kjede i året som gikk. Vi gratulerer, og oppfordrer alle til å være aktive i lokale media!

HVA ER DET BESTE MED RIKSMØTE? Anders Kringsjaa Narvesen Stange Jeg har ikke vært her før så jeg vet ikke enda hva som er det beste. Jeg tar over som Kjøpmann den åttende februar. Jeg kommer fra helsekostbransjen så det er litt av en overgang. For meg er alt nytt og det er mange inntrykk. Jeg forventer å få mye informasjon og å lære masse. Dette virker kjempebra.

Rex Regimius 7-Eleven Bergen Jeg synes det beste er selve samlingen. Det er deilig å komme seg litt bort fra butikken, møte masse andre folk, utveksle erfaringer og kose seg. Ikke minst å få slå seg litt løs.

Vibeke, Tariq og Elise Sabahin Narvesen Mysen

Det beste er leverandørmessa. Få informasjon og bli kjent med nye produkter. Det er også fint å møte andre i samme situasjon. Vi utveksler erfaringer og lærer av hverandre. Vi er her for andre gang. Fødselspermisjon finnes jo ikke for oss som driver selvstendig så Elise (5 mnd.) er med på Riksmøte for første gang.

Iris Ditlevsen 7-Eleven Tromsø

Arild Mollestad Shell 7-Eleven Lillesand

Det er første gangen jeg er på Riksmøte. Jeg har bare vært Kjøpmann i en måned, men har jobbet i 7- Eleven i tre år og hørt mye om Riksmøte fra før. Jeg synes leverandørmessa er veldig bra. Det er gøy og treffe folk og å se nye ting og høre om nye produkter.

Jeg har vært her en gang før, for to år siden. Jeg er imponert over hele opplegget. Leverandørmessen er veldig bra arrangert, og prisutdelingene også. Det er helt nødvendig for oss Kjøpmenn å samles av og til. Her er vi blant våre egne og kan utveksle erfaringer og knytte kontakter. Det er flott.

Sigurd Vaage Shell/7-Eleven Ålgård

Change the world together

Logica er et selskap med 39 000 ansatte som leverer teknologi og andre tjenester for forretningsdrift. Selskapet leverer tjenester innen forretningsrådgivning, systemintegrasjon og outsourcing til kunder over hele verden, blant annet til flere av Europas største bedrifter. Logica skaper verdi for kundene ved å integrere mennesker, forretningsdrift og teknologi i en vellykket helhetsløsning. Selskapet legger vekt på langsiktig samarbeid, der kunnskap skaper innovative løsninger som oppfyller kundenes behov. Logica er notert på London Stock Exchange og Euronext (Amsterdam) (LSE: LOG; Euronext: LOG). Du finner mer informasjon på www.logica.no VISEN2011 Ri ksA

11


12

VISEN2011 Ri ksA


VISEN2011 Ri ksA

13


bilde reportasje

14

VISEN2011 Ri ksA


VISEN2011 Ri ksA

15


TAKK TIL VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

ROB ARNESEN AS

Riksavisen  

RSHs internavis for Riksmøte 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you