Kooperation bygger en bättre värld!

Page 1

Kooperation bygger en b채ttre v채rld!

isbn 978-91-980610-0-0

Kooperation bygger en b채ttre v채rld! h


Kooperation bygger en b채ttre v채rld!


Happening på Sergels torg i Stockholm den 22 februari 2012 för att hylla det Internationella Kooperativa Året. Foto: Ingrid Landin och Sandra Widheimer

kooperationens år

·3


international year of cooperatives 2o12

Kooperation bygger en bättre värld!

V V

ad är en bra värld för dig? Kanske handlar det om att känna trygghet, att ha ett arbete att gå till, att vara frisk och att slippa vara hungrig. Livet kan för många vara underbart när solen skiner och vi sitter på bryggan och svalkar tårna i sjön medan maten ligger på grillen och fåglarna kvittrar. Men alla kan, av olika anledningar, inte uppleva denna härliga känsla! Det finns i världen alltför många som saknar arbete och som lever i krig och svält och som tvingas kämpa för att överleva dagen. FN uppmärksammar självklart detta och väljer att utse 2012 till Internationella Kooperativa Året i syfte att öka kunskapen om den kooperativa affärsmodellen. I motiveringen lyfter FN bland annat fram de kooperativa företagens förmåga att bidra till minskad fattigdom, ökad sysselsättning och social integration. Den kooperativa affärsmodellen bygger på självförsörjning, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet – och anses därför bygga en bättre värld! Under samma år arbetar Coompanion i Jönköpings län med projektet Hållbar Kooperativ Tillväxt Jönköpings län som syftar just till att synliggöra den kooperativa

4

·

kooperationens år

affärsmodellen. Projektet genomförs i samverkan med bland annat HSB, Riksbyggen, Folksam och Studieförbundet Vuxenskolan och delfinansieras av Tillväxtverket. I syfte att bidra till att synliggöra hur kooperativ bygger en bättre värld uppmanades anställda och medlemmar i kooperativt drivna verksamheter under våren 2012 att fotografera sin verksamhet, fotografier som de anser beskriver att verksamheten bygger en bättre värld eller som på annat sätt symboliserar kooperativa verksamheter idag. Resultatet av de insamlade fotobidragen blev denna fotobok som du nu håller i din hand. Genom fotoboken vill vi synliggöra kooperativa verksamheter och hur vi tillsammans bidrar till att bygga en bättre värld. Överskottet från försäljningen av fotoboken går till Kooperation Utan Gränser och om du har köpt denna bok har därmed också du bidragit till en bättre värld genom att förhoppningsvis fler kan skapa sig ett bättre liv. Tack för ditt bidrag och trevlig läsning!

Sandra Widheimer, projektledare


international year of cooperatives 2o12

FN har utsett 2012 till Internationella Kooperativa Året i syfte att öka kunskapen om den kooperativa företagsformen. I motiveringen lyfter FN bland annat fram de kooperativ företagens förmåga att bidra till minskad fattigdom, ökad sysselsättning och social integration. På bilden syns »Non-Violence«, en skulptur av Carl Fredrik Reuterswärd som står vid FN:s högkvarter i New York, USA. Foto: Sandra Widheimer

kooperationens år

·5


Du äger! Du vinner! Du bestämmer!

D

u äger – inte bara vinsterna som kooperativa idédrivna företag genererar utan även rätten att genom din röst påverka vad och hur företaget bedriver sin verksamhet. Ett kooperativt idédrivet ägande är en öppen form av ägande som ger alla medlemmar chansen att påverka verksamheten – inte bara tycka till om den.   Kooperativa idédrivna företag är vinstdrivna. Utifrån sin professionella filosofi om långsiktighet skapar de ekonomiska värden åt

dig och alla sina medlemmar. Kooperativa idédrivna företag är experter på hur man över tid kan generera både ekonomisk vinst och andra värden som är viktiga för medlemmar/ägare och samhället.   Kooperativa idédrivna företag finns inte bara till för sina kunder, de är sina kunder. Med andra ord investerar du i dig själv och påverkar investeringen genom din röst och ditt engagemang i verksamheten, tillsammans med alla medlemmar.

Koop 6

·

kooperationens år


innehåll

3 4 6 8 12 13 14 18 20 21 22

International Year of Cooperatives 2012

Kooperation bygger en bättre värld!

Du äger! Du vinner! Du bestämmer! Kooperation Utan Gränser

– hjälper fattiga bekämpa fattigdomen

Vad är kooperativ?

Kooperativa värderingar och principer

Riksbyggen

Arla Foods

Nääs Konsthantverk

VästgötaLandet Den kooperativa resan

24 28 31 32 36 50 54 58 59

Coompanion

Origo Resurs

Boung i Näshult

HSB

HSB:s kärnvärderingar

Kooperation i Sverige och världen

Götene FöretagsKooperativ

Vägen ut! kooperativen

Vägen ut! – Kajskjul 46

60

Vägen ut! – Le Mat Bed & Breakfast

62 63 66 67 68 71 72 73 74 77

Vägen ut! – Karins Döttrar Vägen ut! – Lärjeåns Kafé

& Trädgårdar Vägen ut! – Villa Vägen ut! Solberg

Lantmännen

Folksam

Rabash webboch designkooperativ

Studieförbundet Vuxenskolan

Föräldrakooperativet Lyckan

Visingsö Vindkooperativ

KF

kooperationens år

·7


Kooperation Utan Gränser – hjälper fattiga bekämpa fattigdomen

o K

ooperation Utan Gränser är en biståndsorganisawtion som hjälper fattiga att själva ta sig ur fattigdomen. I fler än tjugo länder ger vi människor verktyg att skapa sig ett bättre liv genom studiecirklar, mikrofinansprojekt och kooperativt samarbete.   Tack vare Kooperation Utan Gränser får småbönder utbildning som gör att de kan leva på sitt jordbruk. Stödet till lokala bostadskooperativ gör att medlemmarna tillsammans kan bygga bostäder och mikrofinansprojekt ger fattiga människor möjlighet att spara och låna.   Kooperation Utan Gränser arbetar för att öka människors makt och inflytande. För när människor organiserar sig och går samman får de en starkare röst, möjlighet att förändra sin egen situation och påverka samhället de lever i. Grundläggande för verksamheten är samarbeten med lokala bonde- och miljöorganisationer, bostadskooperativ och kvinnonätverk. Det nära samarbetet med lokala medlemsbaserade organisationer, som organiserar fattiga människor, garanterar att arbetet utgår ifrån dessa kvinnors och mäns intressen, rättigheter och prioriteringar. www.utangranser.se

8

·

kooperationens år

Kooperation Utan Gränser arbetar för att utbilda småbönder och stärka deras position på marknaden. Máfiato Anussa (till vänster) och hennes mamma Awessa Djana bor i Lipuzia, ett av de fattigaste områdena i Moçambique. Genom sitt medlemskap i bondeföreningen har Máfiato kunnat delta i ett flertal studiecirklar och har lärt sig använda nya odlingstekniker. Foto: Sergio Santimano


kooperationens 氓r

路9


kooperation utan gränser

I Kambodja är fattigdomen utbredd och möjligheterna för fattiga människor på landsbygden att få ett lån är närmast obefintliga. Kooperation Utan Gränser stödjer framväxten av lokala spara- och lånegrupper som minskar fattigas sårbarhet vid kriser och gör det möjligt för dem att dra nytta av affärsmöjligheter. Yeap Vesna är kassör i en sparaoch lånegrupp där medlemmarna tillsammans sparar och sedan gemensamt beslutar vem som ska få ta ut lån. Foto: Jesper Klemendsson

10

·

kooperationens år


kooperation utan gränser

Med stöd från Kooperation Utan Gränser har småskaliga bönder i Bolivia gått samman i kooperativ för att få hjälp att förbättra sina odlingar, kunna förädla sina produkter och få ett bättre pris för sin skörd. Nely Apaza Mamani, är 28 år och bor i byn Santa Fé i Bolivia. Hon odlar citrusfrukter och är aktiv i byns kooperativ. Foto: Nick Sells

kooperationens år

· 11


cooperantem

Vad är kooperativ?

K

ooperation kommer från latinets cooperantem och betyder ungefär ”arbeta tillsammans”, att samverka. Det är just det som är grundstenen i ett kooperativ och det som hela verksamheten tar sin utgångspunkt i.   Internationella Kooperativa Alliansen förklarar den kooperativa identiteten så här: En kooperativ förening är en fristående sammanslutning av personer. De samverkar för att tillgodose gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov, genom ett samägt och demokratiskt styrt företag.   Ett kooperativ kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Det faktum att varje medlem har varsin röst oavsett hur mycket kapital han eller hon har satsat är helt unikt för kooperativ. Den främsta drivkraften i upplägget är medlemsnytta, det vill säga att tillgodose medlemmarnas ekonomiska, sociala eller kulturella behov – där vinst ses som medel och inte som mål.   Det finns olika typer av kooperativ, beroende på i vilken egenskap man samverkar. De tre grundtyperna är producentkooperativ, konsumentkooperativ och arbetskooperativ.   Producentkooperation bygger på att företagare går samman för att lösa gemensamma behov, så som att

12

·

kooperationens år

marknadsföra sina produkter, ordna servicefunktioner eller billigare varor. Det finns producentkooperativ inom branscher som exempelvis livsmedelsproduktion och lantbruk, praktikertjänst, lastbilscentraler, detaljhandelskedjor samt småföretagssamverkan.   Konsumentkooperation bygger på att enskilda går samman för att gemensamt anskaffa en nyttighet, till exempel livsmedel, omsorg, bostäder, kapitalvaror och service. Coop, HSB, Folksam och Riksbyggen är exempel på konsumentkooperativa företag.   Ett arbetskooperativ är ett företag som ägs och drivs av dem som arbetar i företaget. Det finns arbetskooperativ i många branscher: alltifrån arkitektfirmor och reklambyråer till nycirkusar och teater. Sociala arbetskooperativ startas av och för personer som av olika skäl har svårt att hitta ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Ett socialt arbetskooperativ bedriver en kommersiell verksamhet som producerar och/eller säljer varor och/eller tjänster. I sociala arbetskooperativ är vinstmotivet underordnat syftet att utveckla och göra bruk för var och ens arbetsförmåga och medbestämmande i företagets angelägenheter. Optimus i Gislaved, Tjänstecentralen i Vetlanda, Origo Resurs och Rallarna är exempel på sociala arbetskooperativ i Jönköpings län.


Kooperativa värderingar och principer Internationella Kooperativa Alliansen (IKA) reviderade principerna för det kooperativa företagandet 1995. I korthet innebär de: • Frivilligt och öppet medlemskap • Demokratisk medlemskontroll • Medlemmarnas ekonomiska deltagande • Självständighet och oberoende • Lärande organisation • Samarbete mellan kooperativa föreningar • Samhällsansvar

Kooperativa föreningar bygger på värderingarna...

Medlemmar i kooperativa föreningar tror på etiska värden som...

• självhjälp • personligt ansvar • demokrati • jämlikhet • rättvisa • solidaritet

• hederlighet • öppenhet • socialt ansvar • omsorg om andra kooperationens år

· 13


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer i nyproduktion. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med bostadsrättsföreningar och kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Vår verksamhet finns över hela landet, och vi verkar tillsammans med våra förtroendevalda, engagerade medarbetare och våra boende.   Riksbyggens styrka ligger i att vi finns med hela vägen – från möjligheten att börja bospara hos oss till första spadtaget och hela vägen till den dagliga förvaltningen. Vi utvecklar bostäder med de boende och förvaltningens bästa för ögonen och våra förvaltare har fördelen av att redan känna till de bostäder de tar över ansvaret för. riksbyggen

14

·

kooperationens år

De kooperativa värderingarna om delaktighet, inflytande och gemenskap är Riksbyggens grundfundament och har följt oss hela vägen sedan starten 1940. Det innebär att vi inte bara bygger nytt utan också deltar i bostadsrättsföreningarnas vardag med förvaltning och föreningsliv.   Vi har även ett stort engagemang i miljöfrågor och värdigt boende i andra länder – bland annat i samarbete med Kooperation Utan Gränser.   Sedan 2005 tillämpar Riksbyggen en klassisk kooperativ princip – återbäring om verksamheten gett ett tillräckligt stort ekonomiskt överskott. www.riksbyggen.se


Riksbyggen hjälper sina medlemmar till en hållbar utveckling. Riksbyggens enkla miljötips är ett exempel för att även nästa generation ska kunna ha en hållbar planet att leva på. Foto: Jenny Lindberg, Smålandsbilder.se

kooperationens år

· 15


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.