Page 1

Josefus

Det dramatiske slag om byen Jotapata i 67 e.Kr. kostede mange menneskeliv. Men det blev samtidig startskuddet til, at historikeren Josefus Flavius kunne give eftertiden et unikt indblik i jødernes historie på Jesu tid.

14-17 3-5

Israels frugtbarhed

6

Nyt ungmedarbejderpar godt i gang

Mange gammeltestamentlige profetier om Israels fremtid beskriver landets frugtbarhed. I dag er staten Israel på mange måder et samfund med overflod og velstand, selvom mange også lever i fattigdom. Læs tre eksempler på, at Israel i dag er et frugtbart land.

Helene og Mathias Anker Kure er kommet godt i gang som ungmedarbejderpar i Jerusalem. I deres hilsen fortæller de, hvordan Joffihuset summer af liv efter volontørernes rykind.

18-21 Forside: Beduiner i Sinajørkenen. Mere end halvdelen af Israel er dækket af ørken, men dele af Negev er gjort beboelig for israelske familier. (Foto: Ruben Bernhard)

Joffi-sider

Fire sider til unge fra unge i Ordet og Israel.


Det moderne Israel

3

Gas og kanaler er nutidens

mælk og honning

A f A n d e r s H j o r t h Vi n d u m

»

D

e skal plante vingårde og drikke vinen, de skal anlægge haver og spise frugten.« Sådan beskriver Amos den velstand, som skal kendetegne Israel, når han i kapitel 9 profeterer om landets fremtid. Og rigtig mange steder i Bibelen findes der løfter om en stor frugtbarhed i Israel. Da Gud udvalgte Moses til at føre folket ud af Egypten, lovede han dem »et land, der flyder med mælk og honning«; altså et land med en natur så rig på ressourcer, at folket kunne leve i velstand og overflod. Esajas taler endda om, at ørkenen en dag skal juble og blomstre som rosen. Og selvom ørkenen måske ikke ligefrem blomstrer som en rose, er der mange eksempler på, at Israel i dag nyder stor frugtbarhed. Men frugtbarhed behøver ikke at være mælk og honning. Det kan også være i form af økonomisk vækst, teknologisk fremgang og et generelt velfungerende samfund.

Stor vækst giver international opmærksomhed På mange områder oplever Israel vækst og velstand. Landet er langt fremme, når det gælder eksempelvis mobilteknologi, medicin og national sikkerhed. Og meget tyder på, at eksporten af naturgas snart vil gøre landet endnu rigere. Israel er det land i verden, der – målt per indbygger – har flest nystartede virksomheder. Og på trods af forsøg fra boykotbevægelsen BDS på at forhindre handel med Israel er der i disse år rigtig mange internationale virksomheder, der investerer massivt i det israelske marked og opretter afdelinger i landet. De oplever nemlig, at handel med Israel er frugtbart

– selvom de store firmaer næppe vil bruge den term.

Når mælken bliver sur For mange almindelige israelere er livet dog ikke en dans på roser i ørkenen. Mælken flyder heller ikke ligefrem på den almindelige israelers middagsbord, for prisen på en liter mælk og andre dagligvarer er faktisk rigtig høj. De høje boligpriser er også medvirkende til, at en stor del af

befolkningen sidder lidt hårdt i det. Men måske lysner det! Det er nemlig ikke blot den store internationale interesse i Israel som et godt kommercielt marked, der giver grund til optimisme. Fundet af et stort naturgasfelt ud for Haifas kyst giver også en tro på, at israelerne kan få en højere levestandard. Det og et par andre eksempler på Israels frugtbarhed vil vi se nærmere på her.

Forretningslivet i Tel Aviv blomstrer, og mange firmaer nyder godt af udlandets interesse i det israelske marked. Her ses Azrieli Center, som blandt andet indeholder et stort shoppingcenter. (Foto: GPO/ Haim Zach)


4

Det moderne Israel

Gasfund kan forgylde Israel I 2010 opdagede man et kæmpestort naturgasfelt kaldet Leviathan-gasfeltet, som ligger cirka 130 kilometer ud for Haifas kyst. Siden har der været en større politisk og kommerciel strid om, hvem der skal udvinde naturgassen, og hvilke rettigheder firmaerne har. I maj 2016 kom der endelig en aftale, som gør, at man efter planen kan begynde at udvinde de enorme mængder gas fra 2019. Israelske Derek Drilling og amerikanske Noble Energy, som opdagede feltet i 2010, bliver de primære aktører i forbindelse med selve arbejdet. Firmaerne ønskede en klausul i aftalen, som betød, at de kommende israelske regeringer ikke kunne foretage mindre justeringer i aftalen. Det gik Netanyahu med til, men Højesteret blokerede aftalen på grund af klausulen. Mange israelere var da også yderst utilfredse med klausulen, som man mente, favoriserede gasselskaberne og skabte en risiko for, at de ville få monopol på gas. Klausulen blev til sidst fjernet, og en ny aftale blev indgået. Der er tale om et kæmpemæssigt gasfelt. Israel er på nuværende tidspunkt i forhandlinger med både Tyrkiet, Egypten, Jordan, EU og de palæstinensiske naboer, som regeringen regner med at sælge gas til. For nylig indgik Israel og Tyrkiet en diplomatisk aftale. En central del af aftalen var, at Israel fremover kan anlægge rør i Tyrkiet til at transportere gas videre til Europa. Blandt andet derfor sagde Benjamin Netanyahu, at aftalen kan få en meget stor økonomisk betydning for Israel. Leviathan-gasfeltet er dermed ikke kun en økonomisk gevinst. Det kan også være med til at forbedre Israels forhold til de omkringliggende lande, som også ønsker at få del i ressourcerne ud for Haifas kyst. Energiselskaberne vil ikke afvise, at der også kan være store mængder olie i området, men man har endnu ikke kunnet bore dybt nok til at afklare det. Det bliver spændende at se, hvordan den enorme energikilde kommer til at påvirke Israels økonomi og israelernes generelle levestandard, når eksporten forhåbentlig begynder i 2019. Indtil da vil man nok høre om løbende aftaler med nabolandene og allerede der få en indikation af svaret.

Leviathan-gasfeltet, som ligger ud for Haifas kyst, vil ifølge Netanyahu få enorm betydning for Israels økonomi. (Foto: Claus Kristensen)

»Ørkenen og det tørre land skal glæde sig, ødemarken skal juble og blomstre,« står der i Esajas’ Bog kapitel 35. (Foto: Claus Kristensen)

Ørkenen opdyrkes Når man taler om Israels frugtbarhed, kommer man ikke uden om Negev-ørkenen, som dækker over halvdelen af landet. »Negev« kommer af det hebraiske ord for »tør«, og ørkenen er en stor del af forklaringen på, at kun cirka 20 procent af Israels jord naturligt kan dyrkes. Via et stort netværk af vandrør kan man dog transportere vand fra Genesaret Sø og på den måde opdyrke store områder i ørkenen. Det var et stort mål for Israels første præsident, David


Det moderne Israel

Vand til Det Døde Hav og jordanerne Israels velsignelse skal også komme landets naboer til gavn. De mange profetier, som understreger dette, handler primært om den åndelige velsignelse; gennem Israel skal Messias og frelsen i ham blive kendt for andre folkeslag. Men allerede nu er der måske et eksempel på, at nabolandene også kan få del i en mere materiel velsignelse og frugtbarhed. Det drejer sig om et projekt, der har været længe undervejs, men som nu ser ud til snart at blive virkeliggjort. Man har længe haft et ønske om at lave en kanal mellem Det Røde Hav og Det Døde Hav, hvor vandstanden hvert år falder med mere end en meter. Eksperter har sagt, at Det Døde Hav vil udtørre i 2050, hvis det fortsætter. Den faldende vandstand skyldes, at Israel, Jordan og Syrien tilbage i tresserne begyndte at aflede vandet fra Jordanfloden, som ellers var Det Døde Havs kilde. Vandet blev i stedet ledt til

Ben Gurion, som selv boede der. Blueprint Negev er et af flere projekter, som har til formål at opdyrke ørkenen og tiltrække borgere til området. Det skal ske ved at skabe nye byer og samfund såsom Merchav Am. Den lille by blev stiftet i 2001 af organisationen Or og består i dag af cirka 50 familier. Blueprint Negev er lige nu i gang med at samle ind til nogle faciliteter, hvor byens 150 børn kan lege. Man håber, at det kan tiltrække endnu flere familier til stedet. Og sådan er der konstant projekter og investeringer, som alle skal udvikle det tørre og ufrugtbare område og gøre det beboeligt og attraktivt. Fra regeringens side ønsker man for eksempel at styrke de nuværende samfund i ørkenen ved at bygge

de tre lande. Især i Jordan er vand en mangelvare, da 92 procent af landet er ørken. I 2013 kom der endelig et gennembrud i planerne for kanalen, som dels skal redde Det Døde Hav, dels skal dække behovet for vand, som præger Jordan. Her indgik Israel, Det Palæstinensiske Selvstyre og Jordan nemlig en vanddelingsaftale. Lige nu er der så kamp om, hvem der skal bygge selve den 180 kilometer lange kanal, som vil koste op mod 900 millioner dollars.

Hvert år falder vandstanden i Det Døde Hav med over en meter. Det skal et kanalprojekt sætte en stopper for. (Foto: Ole Andersen)

Frugtbart samarbejde Som det er tilfældet med Leviathangasfeltet, kan man håbe, at også kanalprojektet kan skabe et godt samarbejde mellem især Israel og Jordan. Samtidig vil en forværring af forholdet mellem de to lande også bringe kanalprojektet i fare. Kanalen skal også levere vand til Vestbredden, hvor Selvstyret og Israel samarbejder. Den skaber dermed et godt incitament for begge parter til at arbejde

for et solidt politisk forhold. Forværres det, forværres nemlig også samarbejdet om vandforsyning.

Beersheba er med sine 200.000 indbyggere den største by i Negev. Regeringen håber, at mange flere vil flytte til ørkenen i de kommende år. (Foto: GPO/Amos Ben Gershom)

nye huse. Det er i den forbindelse en central politisk diskussion, om man primært skal stifte nye samfund eller styrke de allerede eksisterende – for eksempel den største by, Beersheba, som har 200.000 indbyggere. Man er dog enig om, at Negev er

et sted, hvor der forhåbentlig bor en langt større andel af israelere om bare ti år. I dag bor cirka otte procent af israelerne i ørkenen, som altså udgør omkring 55 procent af landet.

5


10

Ordet og Israel

&

ordet israel i glimt Ordet og Israel skal have ny landssekretær

Torben Mathiesen i sit rette element: undervisning »on location«. (Foto: Ole Andersen) Med udgangen af november stopper Ordet og Israels landssekretær gennem 11 år, Torben Mathiesen. 1. december begynder han i en ny stilling som pædagogisk konsulent i Foreningen af Kristne Friskoler. »Jeg har valgt at søge en ny stilling med nye og spændende udfordringer, som jeg glæder mig meget til, som er et rigtigt godt næste skridt i mit arbejdsliv, og som også rummer en god

struktur for vores familieliv. Det betyder imidlertid ikke, at det bare er let at sige farvel til stillingen som landssekretær, og jeg vil gerne sige tak for 11 skønne og velsignede år i Ordet og Israel!« siger Torben. Nu er processen med af finde hans afløser så i gang. Tak, hvis I vil være med til at bede om, at bestyrelsen må finde den rette løsning.

Sidst i august mødtes Ordet & Israels redaktion til sit halvårlige redaktionsmøde. Her blev planlagt blade for sidste del af 2017 og begyndelsen af 2018. Det er en fornøjelse at arbejde med bladet, når der er så mange frivillige og dygtige skribenter, der bidrager til, at Ordet & Israel kan udkomme ti gange om året. Redaktionen består af (fra venstre) Anders Hjorth Vindum, Hanne Gundlach Jørgensen, Line Steinholm og Ole Andersen (ansvarshavende redaktør), som sidder bag kameraet.

Nykonstitueret bestyrelse På bestyrelsesmødet 3. september konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: Formand: Hakon Christensen. Ny næstformand: Thomas Enevoldsen. Medlemmer af økonomiudvalget (ØU) fra bestyrelsen: Leif Sonne Mortensen, Hans Christian Hansen. Medlemmer af forretningsud-

valget (FU) fra bestyrelsen: Thomas Enevoldsen (som næstformand), Connie Krogh Sjursen. Medlemmer af lærerådet fra bestyrelsen: Hakon Christensen, Thomas Enevoldsen. Nyt medlem til discipelskoleudvalget: Rolf Weber Jørgensen (Kirsten Østerby sidder der også som frivillig medarbejder).

Volontørerne er i gang Otte nye Yad va Lev-volontører er flyttet ind i Joffihuset, og to Face Israel-volontører er også godt i gang med arbejdet i Jerusalem. De nye Face Israel-volontører: Sirid Jespersen (t.v.) og Cecilie Lorenzen. (Foto: Ordet og Israel)

De otte Yad va Lev-volontører er fra venstre: Jakob Sjursen, Anette Knudsen, Signe Nikolajsen, Anders Høj, Mathilde Andersen, Janne Mølgaard, Kristian Aalbæk. Liggende: Marius Stilling. (Foto: Ordet og Israel)


22

Annoncer

Ny bog af Ole Andersen Sammen med LogosMedia udgav Ordet og Israel før sommerferien en ny bog. Den hedder »Slutspillet om Israel – Bibelens profetier og verdenshistorien« og er skrevet af generalsekretær Ole Andersen. Køb bogen via vores hjemmesiden for 200 kroner. WWW.ORDETOGISRAEL.DK

RYGTET SIGER ... at regnbuen ender på Djursland

Der er guld for enden af regnbuen! Vi sætter spor hos den enkelte teenager – ikke ”bare” som skole, men som mennesker og i fællesskab! Se dét er personligt guld, der skal opleves nu og her, og tages med videre i livet! Derfor siger vi kækt og oprigtigt #dufårguldmedhjem Oplev mere på djurslands.dk

Israelsdag i Herning LM Søndag den 13. november klokken 14 er der Israelsdag i Herning LM. Landssekretær Torben Mathiesen underviser, mens Sanne Langdahl står for børneprogrammet.

Kom på familiekursus i Israel 2017 byder på et helt nyt kursus i Det Danske Hus, nemlig familiekursus fra 30. juli til 6. august. Temaet er »Det Glade Vand-vid« – det kommer med andre ord til at handle om vand. Kursets ledere er Charlotte og Rolf W. Jørgensen samt Dorit og Kim Vistisen. Som deltager vil du komme på spændende udflugter til bibelske steder, sejle på Genesaret Sø, bade i kilder, møde lokale israelere og få en masse sjove og spændende oplevelser for hele familien. Prisen er 5.000 kroner for en voksen og 2.500 kroner for et barn. Læs mere om kurset via detdanskehus.dk. WWW.ORDETOGISRAEL.DK

»Det’ for børn!« rnet med ind i din bø Israel-perspektive Har du lyst til at få jr? er på en sommerle , som eller juniorklub ell aels børnearbejde lp hos Ordet og Isr hjæ få du lige medarn vil fri Så ka e pp gru en ds«. Det omfatter g om vi kalder »Joffi Ki for at holde indsla llet sig til rådighed sti r ha som ark. nm bejdere, Da i om t nd juniorarbejde ru af Israel i børne- og nvende dig til en lkommen til at he ve t ge me er e for en aftale: Du rn de he lig mu om r for at høre følgende persone Frederikssund Krista Andersen, sl.dk sta.andersen@tdcad kri , 58 Tlf.: 47 38 58 jern Kirsten Østerby, Sk -net.dk stenoesterby@skjern Tlf.: 26 78 34 45, kir

Bliv seniorvolontør i 2017 Lyder otte ugers volontørarbejde i Jerusalem som noget for dig? Så tilmeld dig senior-Yad va Lev, hvor der er plads på de tre første hold i 2017. Hold 1 (20. februar – 18. april): 1 ledig plads til en mand Hold 2 (30. april – 25. juni): Ledige pladser Hold 3 (20. august – 16. oktober): Ledige pladser. WWW.ORDETOGISRAEL.DK

e

rbejde i øjenhøjd

Joffi Kids: børnea

n for et Grib chance indslag! e d spænden

Hanne Kristensen .hanne178@gmail.com sen lar , 16 58 34 Tlf. 22 s hu År Louise Mukai, @mukai.dk ise lou , 45 46 27 41 Tlf.: Nr. Nebel , en els Ni Simon Back 21 o1 k@gmail.com Tlf.: 21301507, sim Silkeborg hl, da Sanne Lang dahl@gmail.com Tlf.: 20877769, slang


Annoncer

SINCE 1958

·

23

ÅRØSUND

Frederiksborg Apotek v. apoteker Troels Ingemann Slotsgade 26 3400 Hillerød

tlf: 4826 5600

Apoteket har døgnvagt

Hold dig opdateret På www.ordetogisrael.dk kan du læse nyheder fra Israel og holde dig opdateret om den politiske situation i landet. Så hvis du synes, at aktueltsiderne her i bladet er spændende, kan vi anbefale et besøg på vores hjemmeside. Du kan også følge os på Facebook, hvor vi ofte linker til artikler.

WWW.SLVILDTOGVIN.DK

Rødvig Camping - Dit fristed på Stevns 15 Hytter – cykeludlejning – kiosk Naturskøn plads tæt på skov,strand og klinten. Få 15% rabat med Ordet og Israel. Åbent hele året.

www.rodvigcamping.dk / info@rodvigcamping.dk Højstrupvej 2A, 4673 Rødvig Stevns Tlf: 56 50 67 55

WWW.ORDETOGISRAEL.DK

Ordet og Israel Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov Tlf.: 86 98 79 12. kontor@ordetogisrael.dk Bank: 6110 9042977829 www.ordetogisrael.dk Kontortid: Mandag-fredag 9-14. Kontorsekretær/forretningsfører: Lisbet Mejlgaard. Formand: Hakon Christensen, Jespervej 64, 3400 Hillerød. Tlf.: 40 50 91 75. E-mail: hakonchristensen@ordetogisrael.dk Generalsekretær: Ole Andersen, Palnatokesvej 11, 3600 Frederikssund. Tlf.: 47 38 58 58. E-mail: oleandersen@ordetogisrael.dk

Landssekretær: Torben Mathiesen Tingbakken 88, 8883 Gjern. Tlf. arbejde: 86 98 79 12. Tlf.: 77 34 71 57 E-mail: torbenmathiesen@ordetogisrael.dk Projektkoordinator: Ellen Hessellund Mikkelsen Tlf. 29 74 44 20 E-mail: ellenhessellund@ordetogisrael.dk Journalistisk medarbejder: Anders Hjorth Vindum Tlf.: 61 26 63 16 E-mail: andersvindum@ordetogisrael.dk Frivillig stab: Seniormedarbejder Per Weber Tlf.: 21 84 62 17 E-mail: perweber@ordetogisrael.dk Senior Yad va Lev koordinator Arne Bruun Tlf.: 48 26 57 19 E-mail: senioryadvalev@ordetogisrael.dk Frivillige forkyndere se www.ordetogisrael.dk

Jerusalem: Beit HaArava 1, Talpiot, 93389 Jerusalem. Tlf. og fax: (00 972) 2 672 29 54. Tlf. 004577343074 E-mail: jerusalem@ordetogisrael.dk

Joffi-bestyrelsen: Mikael Andersen Saxhøjvej 47 st. th., 2500 Valby Tlf.: 60 19 31 85 E-mail: formand@joffi.dk

Medarbejdere i Jerusalem: Lene og Martin Haahr Beit HaArava 15, lejlighed 4, Arnona, 93389 Jerusalem Tlf.: 004577343074. lene@ordetogisrael.dk martin@ordetogisrael.dk

Ordet og Israel, Norge: Kontor og sekretær: Arve Solberg Håvundveien 187, N-3714 Skien

Seniorvolontører i Jerusalem: Shalom Yehuda 12, Talpiot, 93395 Jerusalem Tlf.: (00972) 26738306 Poriya: Det Danske Hus, Derech Ha’Yam, Postboks 275, 15208 Poriya Illit Medarbejdere i Poriya: Sonja og Filip Peters-Lehm Eero Det Danske Hus, Derech Ha’Yam, Postboks 275, 15208 Poriya Illit Tlf.: 004577343797. E-mail: sonja@ordetogisrael.dk og filip@ordetogisrael.dk

Redaktion: Ole Andersen (ansv. red.). Anders Hjorth Vindum. Lisbet Mejlgaard (red. sekr.). Hanne Gundlach Jørgensen. Lone Højland. Line Steinholm. Redaktion af Joffi-siderne: Jesper Sundgaard Tlf.: 26 20 56 84 E-mail: joffi@ordetogisrael.dk Layout: Anna-Marie Møller. Artikler under navn står for forfatterens egen regning og dækker ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter. Det samme gælder annoncer. Abonnement 2016: 215 kr. Annoncer: kontakt kontoret. Tryk: Øko-Tryk, Skjern. Layout: Ben Haman Jensen. ISBN 0901 2370


Adresseændringer mv skal ske til Ordet og Israel. 24

Post Danmark

Magasinpost MMP ID nr.: 42468

Udgiver: Ordet og Israel, Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov.

Israel er verdens bedste klasseværelse

Jens Bruun Kofoed underviser »on location«. (Foto: Ole Andersen)

En gruppe studerende på DBI havde to gode uger i Det Danske Hus i august. (Foto: Jens Bruun Kofoed)

Af Kaja Lauterbach

T

re uger i august havde Dansk Bibel-Institut (DBI) flyttet dele af undervisningen fra de vante lokaler på Amager til Det Danske Hus i Poriya. To professorer i Det Gamle Testamente, Nicolai Winther-Nielsen og Jens Bruun Kofoed, havde hver sit undervisningsforløb i

Ole Andersen underviser de studerende om Israels folk og land. (Foto: Jens Bruun Kofoed) henholdsvis intensiv hebraisk og Israels historie. »Israel er verdens bedste klasseværelse,« siger Jens Bruun Kofoed. »Det giver en helt anden undervisning, når de studerende ikke bare hører en lærer fortælle og læser i en bog, men også får noget til øjet.« En af de studerende på turen var Morten Munch, der lige er begyndt på femte semester, hvor han skal have hebraisk (…). »Jeg så turen som en slags intensiv opstart, en slags træningslejr,« siger han. I den anden uge af opholdet var

undervisningen todelt. Om formiddagen underviste Ole Andersen om »Israels folk og land«, og om eftermiddagen underviste Jens Bruun Kofoed »on location« (…). »Det var sindssygt opbyggeligt. En klassisk ’se og forstå’ (…). Jeg kom virkelig ind i, hvad det her med Israel egentlig handler om,« siger Morten Munch. Både DBI og Ordet og Israel har været meget glade for samarbejdet. Dette er et uddrag af en artikel bragt i Tro & Mission, nr. 15, 2016

Ordet & Israel, oktober 2016  
Ordet & Israel, oktober 2016  

Få en smagsprøve på Ordet & Israel.

Advertisement