Page 1

55 MAIN STREET

|

ORLEANS CENTER

W W W. H O M E P O RT R E STAU S TAU R A N T. T CO OM 8FBDDFQU.BTUFS$BSE 7JTB %JTDPWFS5SBWFMFST$IFDLTt4PSSZ OPQFSTPOBMDIFDLT 8FBDDFQ QU U .B .BTUFS$BSE SE 7J 7 TB %J %JJTD TDPW PWWFSS 5SB PWFS S WFMFSTT $IFDLT t4P PSSZ OP QFST STPOBMDI IFDLLT 5 5B LFPV VUTFSWWJDF BMX XBZZT TBW BWBJMBCMF BW F t.BBTTTBD F BDIV I TFFUUUT T .F .FBM B 5BY 5BLFPVUTFSWJDFBMXBZTBWBJMBCMFt.BTTBDIVTFUUT.FBM5BY

3PDL)BSCPS"SUJTU,FMZ,OPXMFT 3 PDLL) )BSC CPSS" "SUJTU,FFMZ,O OPXMFT #FGPSFQMBDJOHZPVSPSEFS QMFBTFJOGPSNZPVSTFSWFSJGZPVPSBQFSTPOJOZPVSQBSUZIBTBGPPEBMMFSHZ #FGP #F GGPSF SF QMMB MBDJJOH ZPV PVS S PSSE EFS S QMF MFBT BTFJOGPSN J G ZPVS STF TFSW S FS F JGZPV JG V PSBQFSTP TPO OJO JO ZPV PVS S QBSUZ ZIB IBTBGP GGPPE E BMMMMFS F HZ FS


Appetizers Ma l nd Style Maryland Ma lle Crab b Cakes k -VNQDSBCNFBUNJYFEXJUIBTQFDJBMTQJDFCMFOE DSBDLFSDSVNCTBOEGSJFEHPMEFOCSPXO 4FSWFEXJUIPVSSĂ?NPVMBEFTBVDF8JUI'SJFT

Boneless Chicken T Ten Tenders nders %FFQGSJFEDIJDLFOUFOEFSMPJOTTFSWFEXJUI##2PS SBODIEJQQJOHTBVDF8JUI'SJFT .BLFJU#VÄŠBMP8JUI'SJFT

Wing W ing Dings %FFQGSJFEXJOHTUIFXBZZPVMJLFUIFN 8JUI'SJFT .BLFJU#VÄŠBMP8JUI'SJFT

Sweet Sw wee e tP Potato otat ato o Frie Fries es Fried Frie Fr ied Ravioli $IFFTFSBWJPMJ MJHIUMZUPTTFEJO*UBMJBOCSFBE $IFFTFSBWJPMJ MJHIUMZUPTTFEJO*UBMJBOCSFBE DSVNCT TFSWFEXJUINBSJOBSBTBVDF

Fried Ca Calamari ala l marii 5FOEFSSJOHTPGUFOUBDMFTGSJFEHPMEFOCSPXO BOETFSWFEXJUIEJQQJOHTBVDF 8JUI'SJFT

Sea Se ea Clam m Strips %FMJDJPVTTXFFUDMBNTUSJQT MJHIUMZCSFBEFE BOEGSJFEHPMEFOCSPXO TFSWFEXJUIUBSUBS TBVDF 8JUI'SJFT

SOUPS & CHOWDER /FX&OHMBOE$MBN$IPXEFS /FX&O & HMBOE E $MBN$IP I XE XEFS

4QFDJBMSFDJQF DSFBNZBOEEFMJDJPVT #PXM$VQ

)PNFQPSU4PVQPGUIF%BZ )PNF )P N QPSU4PVQPGG UIF I %BZZ

"MXBZTGSFTIBOEBMXBZTIPNFNBEF "MXBZTGSFTIBOEBMXBZTIPNFNBEF BTLZPVSTFSWFSGPSUPEBZTTFMFDUJPO #PXM$VQ

Tropical T ropical Coconut Co oco c nu ut Shrimp +VNCPTISJNQSPMMFEJOBDPDPOVUCSFBEJOHBOE GSJFEUPQFSGFDUJPO TFSWFEXJUIBTXFFUDIJMJTBVDF 8JUI'SJFT0S#SFBEFE4ISJNQ8JUI'SJFT

Garden Fresh Salads Traditional T raditional a Caesar Cae a sa s r

Chef’s Che Ch hef ’ss Salad Salad Sal a ad Bowl al Bow owl

-FUUVDFDPNCJOFEXJUIQBSNFTBODIFFTF DSPVUPOT BOEBDSFBNZ$BFTBSESFTTJOH "EE(SJMMFE$IJDLFO 'SJFE$BMBNBSJ 5VOB4BMBEPS4FBGPPE4BMBE

4UBSUXJUIBIPVTFTBMBEBOEUPQJUXJUI TMJDFEUVSLFZ IBN DIFEEBSDIFFTF TMJDFEUVSLFZ IBN DIFEEBSDIFFTF UVOBTBMBEBOEBTJEFPGESFTTJOH

The Th he Stuf Stuffed fffed ed Tomato Tom omat ao "GSFTIUPNBUPTUVÄŠFEXJUI FJUIFSUVOBPSTFBGPPETBMBETFSWFEXJUI DPMFTMBX TMJDFEDVDVNCFSTBOEDIJQT

Zer Zero ero P Point oin oi nt SSalad a ad al d

HOM HO HOMEPORT MEP EPO ORT R SIGNATURE SIGNA NATU TURE TU RE SALAD SA ALLAD 4UBSUXJUIPVSMBSHFGSFTIHBSEFOTBMBE BEE DSPVUPOT DSBJTJOTBOEGFUBDIFFTFDSVNCMFT XJUIBTJEFPGESFTTJOH "EE(SJMMFE$IJDLFO "EE(SJMMFE$IJDLFO 

3FEPOJPOT DBSSPUT ZFMMPXBOEHSFFOTRVBTIBOE TISFEEFEDBCCBHFNJYFEJOCBMTBNJDWJOFHBS %SFTTJOHT'BU'SFF3BTQCFSSZ7JOBJHSFUUF 0JM7JOFHBS #BMTBNJD7JOBJHSFUUF 5IPVTBOE*TMBOE )POFZ.VTUBSE *UBMJBO )PVTF$SFBNZ3BODI $BFTBS BOE#MVF$IFFTF 5IPVTBOE*TMBOE )POFZ.VTUBSE *UBMJBO )PVTF$SFBNZ 3BODI $BFTBS BOE#MVF$IFFTF

From the Sandwich Board 4FSWFEPOZPVSDIPJDFPG8IJUF 8IFBU .VMUJHSBJO 1VNQFSOJDLFM 3ZF .BSCMF3ZF 4FSWF FEPOZPVSDIPJDFPG8IJUF 8IFBU .VMUJHSBJO 1VNQFSOJDLFM 3ZF .BSCMF3ZF 8I 8 8IFBU8SBQPS#VMLZ3PMMXJUIQJDLMFBOEDIJQT # ML 3 MM J I J LM E IJ 8PVMEZPVMJLFBDSPJTTBOU DJBCBUUBCSFBEPSHMVUFOGSFFCSFBE BEE $PMETBOEXJDIFTBSFUPQQFEXJUIMFUUVDFBOENBZP

Corned Corn Co rned Beef tT Turkey urkeyt tR Roast oast Beef tGr oa Grilled rilille led Chicken Ch hic icke ken n Breast Brea Br e st Bacon B Ba con Lettuce Lettuce & Tomato Tom omattot tH Ham aam mt tT Tuna Saladt tSe Seafood Sea afoo ood d Salad Sala Sa lad d Roll Rol olll Grilled Hot ott Dog Doggt tE Eastern a tern as rn n orr Wes Western e te es tern wit with th American Ame m riica c n Homeport Healthy H omep om por ortt H ealt ea lthy h hy


Take me to the Club! TRIPLEDECKER T RIIPL P E EDE DECKER KER CLUB KE CLU LUB B 4FSWFEXJUI'SFODIGSJFTBOEMBZFSFEXJUICBDPO MFUUVDF UPNBUPBOENBZPPOUPBTUXJUIZPVSDIPJDFPG )BNBOE$IFFTFt3PBTU#FFGt5VSLFZt5VOB4BMBEBOE$IFEEBS$IFFTF 4FBGPPE4BMBEt$IFFTFCVSHFSt)BNCVSHFS Melted M Me lted Cheddar Chedd dd dar a Club

Cape Ca C a Club ape Clu ub

Brewster Brewst ter e Buster Buster

4MJDFEIBN UVSLFZ CBDPO UPNBUP NBZPBOEDPWFSFEXJUI NFMUFEDIFEEBSDIFFTF

0VS"OHVTDIFEEBSCVSHFS XJUIUVSLFZBOE#-5XJUI XJUIUVSLFZBOE#-5XJUI 3VTTJBOESFTTJOH

0VS"OHVTDIFFTFCVSHFS #-5XJUIHSJMMFEPOJPOT BOE##2TBVDF

Specialty Sandwiches 4FSWFEXJUI'SFODIGSJFTPS 4FSWFEXJUI'SFODIGSJFTPS

;FSP1PJOU4BMBE4VCTUJUVUF4XFFU1PUBUP'SJFTFYUSB

GRILLED GRIL GR ILLLEED REU REUBEN E BEN

REUBEN’S R E BEN EU EN’SS C COUSIN OUSIN N

4MJDFEDPSOFECFFG 4XJTTDIFFTF TBVFSLSBVU BOE3VTTJBOESFTTJOHTFSWFEPOQVNQFSOJDLFM CSFBEUIFOHSJMMFEUPQFSGFDUJPO CSFBEUIFO HSJMMFEUPQFSGFDUJPO

4MJDFEUVSLFZXJUI4XJTTDIFFTF DPMFTMBXBOE3VTTJBOESFTTJOHPO DPMFTMBXBOE3VTTJBOESFTTJOHPO SZFCSFBEHSJMMFEUPQFSGFDUJPO SZFCSFBEHSJMMFEUP QFSGFDUJPO

Capee Cod Cod Fish Fish h SSandwich andwi w ch h

Cape Ca ap pee Cod Cod o Patty Pattty Melt Mel eltt

'SJFEmMMFUPGDPETFSWFEPOBCVMLZSPMMXJUI NFMUFEDIFEEBSDIFFTFVQPOSFRVFTU

0VS"OHVTDIFEEBSCVSHFSUPQQFEXJUITMJDFE 0VS"OHVTDIFEEBSCVSHFSUPQQFEXJUITMJDFE UVSLFZBOEDSBOCFSSZTBVDFPOHSJMMFESZF

Hot H ot Pastrami Pas astr t ami or Corned Beef Beeef

Grilled Cheese Ch hee e see

5PQQFEXJUI4XJTTDIFFTFPO 5PQQFEXJUI4XJTTDIFFTFPO ZPVSDIPJDFPGHSJMMFECSFBE

$IPPTFGSPN"NFSJDBO $IFEEBS 4XJTT $IPPTFGSPN"NFSJDBO $IFEEBS 4XJTT 1SPWPMPOF .POUFSFZ+BDLPS.P[[BSFMMB 1SPWPMPOF .POUFSFZ+BDLPS.P[[BSFMMB 8JUI#BDPOPS)BN"EE5PNBUP

French Fr rench D Dip i ip ʾJOMZTMJDFESPBTUCFFGPOBCVMLZSPMM XJUIBVKVTGPSEJQQJOH

The C Californian alifforrni n an a 4MJDFEUVSLFZXJUINBZP MFUUVDF UPNBUP TQSPVUT BOEDVDVNCFSPONVMUJHSBJOCSFBE

V Vegetarian egget e arian Wrap Wraap "nPVSPSXIFBUUPSUJMMBTUVĊFEXJUI NVTISPPNT HSFFOQFQQFST POJPO TQSPVUT MFUUVDF UPNBUPBOE"NFSJDBODIFFTF

Tuna Tun T na Melt ltt 0VSGSFTINBEFUVOBTBMBEXJUITMJDFEUPNBUP BOEDIFEEBSDIFFTF4FSWFEPOHSJMMFESZF

Ultimate U ltimatte Be B Beef eff Roll Rol o l Up Up 3PBTU#FFG NFMUFEDIFFTF DSJTQCBDPO UPNBUP NBZPBOETBVUÏFEPOJPOTBMMXSBQQFEVQ

Open Op en SSteak teak te a Sandwich San ndw dwicch $PPLFEUPZPVSMJLJOH TFSWFEXJUIBVKVTPO BDJBCBUUBSPMMXJUIDPMFTMBXBOEGSJFT

Delili H De High igh h 1JMFETLZIJHIXJUIDPSOFECFFG QBTUSBNJ UVSLFZ SPBTUCFFG NFMUFE4XJTTDIFFTFBOEDPMFTMBX 4FSWFEPOBCVMLZSPMM 4FSWFEPOBCVMLZSPMM

GRILLED GRILLE GR ED CHICKEN CHIICKE K N PESTO PESTO (SJMMFEDIJDLFOCSFBTUTFSWFEPO DJBCBUUBSPMMXJUICBTJMQFTUP MFUUVDF UPNBUPBOEQSPWPMPOF UPNBUPBOE QSPWPMPOF

Monte Mont Mo ntee Cristo Crris isto to 4MJDFEUVSLFZ IBNBOEUPNBUPXJUINFMUFE 4XJTTDIFFTF4FSWFEPOXIFBU'SFODIUPBTU

Burgers 'PSZPVSUPUBMUBTUFTBUJTGBDUJPO XFTFSWFCertified Angus Beef¥CSBOECVSHFST f ʾFUBTUJFTU KVJDJFTUCFFGNBLFTUIFNUIFCFTUUBTUJOHCVSHFSTBSPVOE 4FSWFEXJUIBQJDLMFBOE'SFODIGSJFT$IFFTF"NFSJDBO 4XJTT $IFEEBSBOE.P[[BSFMMB 1SPWPMPOF PS.POUFSFZ+BDL&BDIBEEJUJPOBM5PQQJOHFYUSB

Pastrami Pas astr t ami Burgerr 8JUITMJDFEHSJMMFEQBTUSBNJ BOEUPQQFEXJUI4XJTTDIFFTF POBDJBCBUUBSPMM

Bacon Baco Ba on Cheeseburger Cheeese sebu b rgger bu ")PNFQPSUGBWPSJUFUPQQFE XJUIZPVSGBWPSJUFDIFFTF

Sautéed Sa autée é d Mushroom Mush Mu hroom Burg ger Burger SStuffed St ufffed Grilled Grilled Cheese B rgger Bu Burger "CVSHFSTUVĊFECFUXFFO BHSJMMFEDIFFTFTBOEXJDI DIPJDFPGDIFFTF

Angus Ang gus Cheeseburger Che heeeseb eburrge gerr .BLFJUBEPVCMF

Ang Angus n uss Burger Bur urge gerr Alpine A lp pin ne Swiss Swis Sw isss Bu Burg Burger rger er 4BVUÏFEPOJPOXJUI 4XJTTDIFFTF 4BVUÏFEPOJPOXJUI4XJTTDIFFTF UPQUIJTCFBVUZ


Breakfast from Our Galley 4FSWFEXJUIZPVSDIPJDFPGXIJUF XIFBU SBJTJO SZF NBSCMFSZF QVNQFSOJDLFM NVMUJHSBJOPS 4FSWFEXJUIZPVSDIPJDFPGXIJUF XIFBU SBJTJO SZF NBSCMFSZF QVNQFSOJDLFM NVMUJHSBJOPS E I I G I I CM L M M DJOOBNPOUPBTU&HHXIJUFTPS&HH#FBUFSTFYUSB$PNQMJNFOUBSZIPNFGSJFTBWBJMBCMFVQPOSFRVFTU 4QFDJBMSFRVFTUTIPOPSFE UPLFFQZPVSUPBTUESZ BTLVT

Served hot o and fresh h all day day. ay. (MVUFO'SFF#SFBEPS&OHMJTI.Vฤ‹O

STEAK STEA ST EAK EA K & EG EGGS GS

The T h Breakfast he f Stan Standard anda an daard

$IBSCSPJMFE CSFBLGBTUTUFBLXJUI $IBSCSPJMFECSFBLGBTUTUFBLXJUI UXPGBSNGSFTIFHHTBOEUPBTU 'PSUIFCJHCSFBLGBTUBQQFUJUF

5XPGBSNGSFTIFHHTQSFQBSFEIPXZPVMJLF UIFNBOETFSWFEXJUIDIPJDFPGUPBTU $IPJDFPG#BDPO $BOBEJBO#BDPO )BNPS4BVTBHF

Corned Co orn r ed B Beef eef Hash Hash & Eggs 5XPGBSNGSFTIFHHTTFSWFEXJUIHSJMMFEIBTIBOETFSWFEXJUIZPVSDIPJDFPGUPBTU

Farm Fresh Omelets PSS FUP 0NFMFU UF0 IJJUF H 8I &HH SB YU F T ST H#FFBBUFST &HH#

.BEFGSPNUISFFGBSNGSFTIFHHTBOETFSWFEXJUIZPVSDIPJDFPGUPBTU .BEFGSPNUISFFGBSNGSFTIFHHTBOETFSWFEXJUIZPVSDIPJDFPGUPBTU . E G I G G I E E JI I J G $PNQMJNFOUBSZIPNFGSJFTBWBJMBCMFVQPOSFRVFTU

Any C Cheese hees e e Omelet Pesto, Tomato Tom T mato & Mo M Mozzarella zzarrel e la Corned Bee Beef e f Hash Hash & Cheese SSpanish Sp anish 4BMTBBOEDIFEEBSDIFFTF

Linguiรงa, Ling guiรงa, Oni Onion ion & Cheddar Che hedd dar  Hawaiian Haw wai a iaan 1JOFBQQMF IBNBOENPOUFSFZKBDL

EEgg gg W Whites, hites, Bacon, Bacon on on, n Spinach S in Sp nac a h ozz z arel e la l & Mo Mozzarella Chili Ch hili & Ch Cheddar heddaar

Spinach, Spin Sp nach, O Onion nion n & Feta BUILD BUIL BU ILD IL D YOUR YOUR R OWN OWN OMELET T $IPPTFBOZUISFFJOHSFEJFOUTGSPNPVSCBTLFUPGHPPEJFTUIFO TJUCBDL SFMBY SFBEUIFQBQFSBOEMFUVTEPUIFXPSL FYUSBGPSWFHFUBCMFFYUSBGPSDIFFTFPSNFBU 5PNBUPt0OJPOt1FQQFSTt.VTISPPNTt"MGBMGB4QSPVUT #SPDDPMJt4QJOBDIt)BNt4BVTBHFt#BDPOt-JOHVJรŽB "NFSJDBOt4XJTTt.POUFSFZ+BDLt1SPWPMPOFt.P[[BSFMMBt$IFEEBS

From the Griddle 4QFDJBMSFRVFTUTIPOPSFE LFFQZPVSUPBTUPSQBODBLFTESZQMFBTFBTLVT 4QFDJBMSFRVFTUTIPOPSFE LFFQ 4QFDJBM SFRVFTUT IPOPSFE LFFQ ZPVS ZPVSUPBTUPS UPBTU PS QBODBLFT QBODBLFTESZQMFBTFBTLVT ESZ QMFBTF BTL VT "EE#BDPO )BN 4BVTBHFPS-JOHVJรŽB

French Fren nch T Toa Toast ast s 1SFQBSFEUIFUSBEJUJPOBM)PNFQPSU XBZXJUIDIPJDFPGXIJUF XIFBU SBJTJO PSNVMUJHSBJOCSFBEEVTUFEXJUITVHBS PSNVMUJHSBJOCSFBEEVTUFEXJUITVHBS BOEDJOOBNPOIPUPฤŠUIFHSJMM

Cinnamon C Ci inn n amon on Croissant Cro r issaant n FFrench rench hT Toa Toast o st

Stuffed f d Sweetened Swe weeeten e ed Ricotta Ric icottta t FFrench Fr ench T oaast Toast A pple Crisp sp French French hT oasst oa Apple Toast Strawberry Stra rawb ra w er e ry Croissant Croissant nt French Freenc n hT Toast oast oa French hT Toast oaastt B Breakfast reakkfas re a t Sa Sand Sandwich ndwi wicch 

8FUBLFPVSCVUUFSZDSPJTTBOUT TQMJUUIFNBOE EJQUIFNJOPVS'SFODIUPBTUCBUUFSEVTUFEXJUI EJQUIFNJOPVS'SFODIUPBTUCBUUFSEVTUFEXJUI DJOOBNPO TVHBSBOEHSJMMFEUPQFSGFDUJPO

สพSFFMBSHFEFMJDJPVTQBODBLFTXJUITZSVQ

Stuffed Stu St uffed fed Peanut Pea eanu nut Butter e er Fren Fr e ch ch T oast oa & Jelly French Toast

Choc Chocolate C o olatte Chip, Ch hip ip, Strawberry, S raawb St wber erryy, Blueberry Blue Bl ueb berryy n Buttermilk But utte term r ililkk Pancakes Pan anca cake kes or Craisin

Buttermilk Buttermi miilk Pancakes Pan anca cake kess

$POTVNJOHSBXPSVOEFSDPPLFENFBUTPSFHHTNBZJODSFBTFZPVSSJTLPGEFWFMPQJOHBGPPECPSOFJMMOFTT #FGPSF QMBDJOH ZPVSPSEFS QMFBTFJOGPSN ZPVSTFSWFSJGZPVPSB QFSTPOJO ZPVSQBSUZIBTBGPPEBMMFSHZ #FGPSFQMBDJOHZPVSPSEFS QMFBTFJOGPSNZPVSTFSWFSJGZPVPSBQFSTPOJOZPVSQBSUZIBTBGPPEBMMFSHZ


Breakfast "MXBZT TFSWFE BMM EBZ "MXBZTTFSWFEBMMEBZ

Homeport’s Homep ep por ort’ t s Hea Hearty e rty Breakfast B eakkfast Br

Breakfast f Sandwich S ndwich Sa

4IPSUTUBDLPGQBODBLFT UISFFGBSN GSFTIFHHT UPBTUBOEIPNFGSJFT 8JUI$PSOFE#FFG)BTI PS#SFBLGBTU4UFBL PS#SFBLGBTU 4UFBL

'SJFEFHHBOENFMUFEDIFFTFXJUIDIPJDFPG CBDPO IBNPSTBVTBHFPOBCBHFM &OHMJTINVÄ‹O PSUPBTU TFSWFEXJUIIPNFGSJFT

Cheddar Ched dda d r Suprem Supreme e e

5XPGBSNGSFTIFHHT UXPQBODBLFTPS 'SFODIUPBTUXJUIIBN CBDPOPSTBVTBHF IPNFGSJFTBOEUPBTU PS/PBIT0OFCZ0OF

Noah’s Noa ah h’’s Two T by by Two Tw

ĘžSFFTDSBNCMFEFHHTXJUIZPVSDIPJDFPG EJDFEIBNPSDIPQQFECSPDDPMJUPQQFEXJUI EJDFEIBNPSDIPQQFECSPDDPMJUPQQFEXJUI NFMUFEDIFEEBSDIFFTF TFSWFEXJUI UPBTUBOEIPNFGSJFT

BENEDICTS BE EN ED I C TS "MMCFOFEJDUTBSFUXPQPBDIFEFHHTOFTUFEPOBO &OHMJTINVÄ‹OUPQQFEXJUIIPMMBOEBJTFTBVDF4FSWFEXJUIIPNFGSJFT

Traditional Traditi T t on nal a 5XPQPBDIFEFHHTBOE$BOBEJBOCBDPO

Irish

Steak Stea ak

Portuguese

Santa Sant ntaa Fe F

8JUI DPSOFE 8JUIDPSOFE CFFGIBTI

P[DIBSCSPJMFE P[ DIBSCSPJMFE TUFBL

8JUI DIBSCSPJMFE 8JUIDIBSCSPJMFE MJOHVJĂŽB

8JUIHVBDBNPMFBOE UPNBUP

Morning Favorites Breakfast Breakfas f st Delight 5PBTUFE&OHMJTINVÄ‹OTUPQQFEXJUINFMUFE 5PBTUFE&OHMJTINVÄ‹OTUPQQFEXJUINFMUFE & MJ I Ä‹ U E JUI MU E DIFFTF TMJDFEUPNBUPBOECBDPO TFSWFE DIFFTF TMJDFEUPNBUPBOECBDPO TFSWFE XJUIIPNFGSJFT8JUI5XP&HHT

R Rock ockk Harb Harbor bor &HHXIJUFTTDSBNCMFEXJUIGSFTINVTISPPNT TQJOBDIBOECSPDDPMJ TFSWFEXJUI TQJOBDIBOECSPDDPMJ TFSWFEXJUI ESZUPBTUBOEZPHVSU

Orleans Orl rlea e ns Wheat Whe heeat a Wrap p &HHXIJUFT UPNBUP CBTJM SFEPOJPO GFUBDIFFTF JOBXIFBUXSBQ4FSWFEXJUIBTJEFPGZPHVSU

SStuffed St uffed f Croissant Croissa s n ntt 4DSBNCMFEFHHT CSPDDPMJ IBNBOENFMUFE DIFEEBSDIFFTFUPQQFEXJUIIPMMBOEBJTF DIFEEBSDIFFTFUPQQFEXJUIIPMMBOEBJTF 4FSWFEXJUIIPNFGSJFT

Cr C oissant Croissant Bagel & Cream Crea eaam Cheese Cheeesee Ch T Toast

&OHMJTI.VÄ‹O 8IJUF 8IFBU 3BJTJO 1VNQFSOJDLFM 3ZF .BSCMF3ZFPS.VMUJHSBJO "EE1FBOVU#VUUFS

Gluten G Gl uten Free Fre ree English Engglish h Muffin i or Toast in Toa oast Homemade Hom mem emad de Muffins M ffins Mu Warmed W armed ar d Da D Danish nish ni h "QQMF 3BTQCFSSZPS$IFFTF

Fresh Fres Fr sh Fr Frui Fruit ut

Breakfast Brea eakkfasst Bu Burrito urr rrit ito o 4DSBNCMFEFHHT IBN POJPO QFQQFSBOE NPOUFSFZKBDLDIFFTFTNPUIFSFEXJUITBMTBBOEB TJEFPGTPVSDSFBN4FSWFEXJUIIPNFGSJFT

The T he SScrambler crram ambl bler er #BDPO UPNBUPFTBOEIPNFGSJFTTDSBNCMFE UIFODPWFSFEJO.POUFSFZKBDLDIFFTF 4FSWFEXJUIUPBTU

Sides

0OJPO &WFSZUIJOH 3BJTJOPS1MBJO

8IFOBWBJMBCMF

#PXM$VQ

B Breakfast reeakfas f st W Wrap rap 44DSBNCMFEFHHT NVTISPPNT BMGBMGBTQSPVUTBOE CM E I MG MG U E "NFSJDBODIFFTFXSBQQFEVQJOBnPVSUPSUJMMB 4FSWFEXJUIIPNFGSJFT Or make your own... choose three ingredients

Fresh h Baked Bake Ba ked dC orn Bre read or or Corn Bread Gr G illeed Buttermilk Buttter Bu ermi milk l Biscuit lk Bis iscu cuit it Grilled Corned Corn ned B Beef e f Hash ee Has ash h Turkey T u keey Ba ur Baco Bacon n Homefries H omefries om Breakfast Brea Br eakfas a t Meats M at Me ats

#BDPO $BOBEJBO#BDPO )BN 4BVTBHF-JOLT PS-JOHVJĂŽB

New N ew England Eng ngla ng land d Style Styyle Baked Bak aked ed Beans Bean ns Holland n aise se Sau aucce Hollandaise Sauce V Vanilla anilila Y an Yogurt o urtt og Vanilla Van nili la l Y Yogurt ogur urtt Parfait Par arffai ait (SBOPMB CBOBOBTBOEZPHVSU

"HSBUVJUZXJMMCFBEEFEUPQBSUJFTPGPSNPSF #FGPSFQMBDJOHZPVSPSEFS QMFBTFJOGPSNZPVSTFSWFSJGZPVPSBQFSTPOJOZPVSQBSUZIBTBGPPEBMMFSHZ

Homeport Healthy H omep epor ortt H ealt ea l hy h


Wheat Paninis 4FSWFEXJUI'SFODI 'SFODI GSJFTPS GSJFT PS 4FSWFEXJUI'SFODIGSJFTPS

;FSP1PJOU4BMBE4VCTUJUVUF4XFFU1PUBUP'SJFTFYUSB ;FSP 1PJOU 4BMBE 4VCTUJUVUF 4XFFU 1PUBUP 'SJFT  FYUSB

Route t 66A A

Main n Street

5VSLFZ CBDPO DIFFTFBOESBODI

$IJDLFOCSFBTU UPNBUPFT SFEPOJPOT GFUBDIFFTFBOEGSFTICBTJM4FSWFEXJUI GFUBDIFFTFBOEGSFTI CBTJM4FSWFE XJUI ;FSP1PJOUTBMBE

Skaket 3PBTUCFFG TBVUĂ?FEPOJPOT DIFEEBSDIFFTF BOE##2TBVDF

Route R oute 288 4UFBL POJPOT NVTISPPNT QFQQFSTBOEDIFFTF

Nauset N auset )BN QJOFBQQMF 4XJTTDIFFTF BOEIPOFZNVTUBSE

EntrĂŠes Pan P an Seared Seare reed Baby B Beef eef Liver Liv iver ver

B Broiled roiled Cod Cod

4FSWFEXJUITBVUĂ?FEPOJPOTBOEDSJTQCBDPO

5PQQFEXJUITFBTPOFEDSBDLFSDSVNCT

Chicken Chicke en Pot Pie

Chopped C Chop Ch ho ped Sirloin

+FTTJDBhTIPNFNBEFBMMXIJUFDIJDLFONFBUXJUI HSBWZBOEWFHFUBCMFT

+VJDZ"OHVTHSPVOECFFGTFSWFEBVKVT +VJDZ"OHVTHSPVOECFFGTFSWFEBVKVT XJUIHSJMMFEUPNBUPFT

Cape C Ca pe Cod d Fish Fissh & Chips 4FSWFEXJUIDPMFTMBXBOEGSJFT

From the Bar

4FSWFE BGUFS BN BOE BGUFS BN PO 4VOEBZT

4FSWFEBGUFSBNBOEBGUFSBNPO4VOEBZT

8FPÄŠFSBGVMMCBSJOBEEJUJPOUPPVSCFFSBOEXJOFTFMFDUJPO KVTUBTLGPSZPVSGBWPSJUFCFWFSBHF

Imported Imp mported d& Pre reemium Beers Premium "NTUFM-JHIU #BTT"MF )FJOFLFO 4BN"EBNT )BSQPPO

Domestic D Do m stic Beerss me #VEXFJTFS #VE-JHIU #VEXFJTFS #VE-JHIU 0%PVMT

Corbett Corb rbett Canyon Wine Win inee

Cosmopolitan Cosmop op opol po it itan n

$IBSEPOOBZ .FSMPU $BCFSOFU 8IJUF;JOGBOEFM 1JOPU(SJHJP (MBTT (MBTT  

7PELB USJQMFTFD DSBOCFSSZ KVJDFBOEMJNFKVJDF

Mimo Mimosa, osa sa, Bloody Bl Mary or o C Ca pee CodderFBDI Cape

7PELB ,BIMVB BOEDSFBN

White Whi ite t Russian

Beverages Coffee C Co ffee feee & Tea Tea 3FHVMBSPS%FDBG 'SFFSFmMMT

Mochaccino Mo och chacciino n $PDPB DPÄŠFFBOE XIJQQFEDSFBN

IIce cee Tea Tea & Iced Iced d Coffee Co C off ffe fee 'SFFSFmMMT

SSoda So oda da $PLF %JFU$PLF 4QSJUF 3PPU#FFS (JOHFS"MF 'SFFSFmMMTPOGPVOUBJOTPEBT

Juice Juic JJu iicee -BSHF4NBMM "QQMF $SBOCFSSZ (SBQFGSVJU -FNPOBEF 0+ 5PNBUP 7

Milk Mi lkk -BSHF4NBMM

H o Chocolate ot Chocola latee Hot

M illks ksha hake kess Milkshakes

8JUIXIJQQFEDSFBN

$IPDPMBUF 7BOJMMBPS $IPDPMBUF 7BOJMMBPS 4USBXCFSSZ

Desserts Brrow Brownie o ni n e Sund Sundae n ae  Grapenut G rap apenut Custard Cus u tard d Strawberry St trawb wberryy Shortcake Sho h rtca cake ke

$IPJDFPGDIPDPMBUF WBOJMMBPSDPÄŠFFJDFDSFBN $IPJDFPGDIPDPMBUF WBOJMMBPSDPÄŠFFJDFDSFBN UPQQFEXJUIXIJQQFEDSFBN DIPDPMBUFTBVDFBOEBDIFSSZ

IIce cee Cream Cre ream e m Sundae SSu unda un daee

4USBXCFSSJFTJOBTZSVQPWFS BCVUUFSNJMLCJTDVJU BCVUUFSNJML CJTDVJU ÂŽMBNPEF

App Apple p le Crisp Crisp p Chocolate Choc col olaatee Pud Pudding u din ng

#FGPSFQMBDJOHZPVSPSEFS QMFBTFJOGPSNZPVSTFSWFSJGZPV PSBQFSTPOJOZPVSQBSUZIBTBGPPEBMMFSHZ

Homeport menu 3 5 14  
Homeport menu 3 5 14