Page 1

NL

SPOTLIGHT Politiezone Mons/Quévy maakt gebruik van cartografie en geolokalisatie Geografisch informatiesysteem onmisbaar werkinstrument voor Gemeente Beerse Het gebruik van Inname Openbare Weg (IOW) bij Politiezone Meetjesland Centrum

TRENDWATCHER Panorama’s ontsluiten op iPAD en iPHONE


INFO & EDITORIAAL

INHOUD SPOTLIGHT

Editoriaal

Politiezone Mons/Quévy maakt gebruik van cartografie en geolokalisatie Pagina 4 Geografisch informatiesysteem onmisbaar werkinstrument voor Gemeente Beerse Pagina 8 Het gebruik van Inname Openbare Weg (IOW) bij Politiezone Meetjesland Centrum Pagina 11 Inname Openbare Weg ook voor de Brandweer en real-time navigatie. Pagina 13

TRENDWATCHER Panorama’s ontsluiten op iPAD en iPHONE Pagina 14

COLOFON

Beste lezer, Fijn dat u de tweede editie van ons halfjaarlijks Orbit Magazine ter hand neemt. Hiermee zetten we de weg voort die vorig jaar werd ingeslagen met de vernieuwing in ons bedrijf. Onze diensten voor gemeente en veiligheidsdiensten worden door onze klanten in de verf gezet in de verschillende cases die u in dit magazine terugvindt. Ook al bent u betrokken bij andere activiteiten in uw dienst, hoop ik dat hun verhaal, hun problematiek, aanpak en ervaringen u kunnen inspireren. Ons team van specialisten helpt u evenzeer graag vooruit. Nieuw in deze editie is zeker de aandacht voor mobiele toepassingen. Nu iedereen vertrouwd geraakt met mobile mapping data, is het een verademing dat deze nuttige informatie nu ook op je intranet, iPhone of iPad kan geraadpleegd worden. Hiermee tonen we aan dat innovatie niet enkel bereikt wordt op je desktop, je server of via ingewikkelde algoritmes of procedures. Maar innovatie wint aan relevantie door de bereikbaarheid, openheid en toegang tot een grote variëteit aan geo-informatie voor U eenvoudig te maken. En juist dat ligt ons nauw aan het hart. Veel leesplezier!

Uitgever:

Lemarco

Sneeuwbeslaan 17 B7

B-2610 Wilrijk

+32 (0)3 827 26 36

contact@lemarco.be

Peter Bonne

Redactie:

Ken Holsters,

Pol Van Cleemput,

Patrick Dalle,

Peter Bonne

CONTACTEER ONS

Grafische opmaak :

ORBIT GeoSpatial Technologies nv

phone +32 9 340 5757

Industriepark E17, 2021

+32 9 340 5750

Scherpeputstraat 14

mail

info@orbisgis.com

9160 Lokeren, Belgium

www.orbitgis.com

Sweet Lemon

Drukkerij: Bema-Graphics NV

April 2011 PAGE 3


SPOTLIGHT

Politiezone Mons/Quévy maakt gebruik van cartografie en geolokalisatie

Cartografie verhoogt de reactiviteit en de efficiëntie van de dagelijkse opdrachten

Hoe noodzakelijk en essentieel ze ook zijn, de administratieve taken van een politieman zijn vaak eentonig en tijdrovend. Vandaag zijn er echter verschillende IT-applicaties beschikbaar die ze vergemakkelijken en een positieve invloed hebben op de kwaliteit en de efficiëntie waarmee ze, zowel achter de schermen als op het terrein, worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan zijn de cartografie- en geolokalisatieoplossingen die de politiezone Mons/ Quévy uit de catalogus van Orbit GT (Orbit GeoSpatial Technologies) koos om zowel aan de eigen mensen als aan de externe partners optimale rapporten en statistieken ter beschikking te stellen. De politiezone Mons/Quévy telt 322 politiemannen en 80 burgers. Ze bedient bijna 100.000 inwoners (van wie er 90.000 in de stad Bergen wonen) over een gebied van meer dan 200 km². PAGE 4

Net zoals alle politiezones heeft ook Mons/Quévy een uitgebreid takenpakket: van het beheer van de openbare ruimte en het handhaven van de openbare orde tot preventie en beteugeling van de criminaliteit via het regelen van het verkeer, het verlenen van hulp aan slachtoffers, het beperken van overlast of de omkadering van sport-, culturele en feestelijke evenementen. De cartografieoplossing, die in de herfst van 2009 werd geïnstalleerd, is uitgegroeid tot een van de belangrijkste tools van het departement Ontwikkeling en Strategie, dat alle organen in de politiezone ondersteunt. Het departement, dat door Alexandre Berte wordt geleid, bestaat uit twee diensten, het ‘Observatoire des Incivilités et de la Criminalité (OIC)’ en‘Télématique’. Door de complementariteit van de twee diensten kon men de politiezone en de verschillende partners een per-

formante cartografische tool ter beschikking stellen. Het OIC heeft tot taak alle informatie die de verschillende diensten verzamelen en genereren samen te brengen, te registreren, te beheren en op te volgen en statistieken over criminaliteit en overlast te publiceren. Ze zijn onder meer bestemd voor het parket, de preventiediensten, de overheidsdiensten van de stad Bergen of voor derden die specifieke informatie aanvragen. Er werd bijvoorbeeld al informatie verstrekt aan de NMBS of aan studenten voor hun eindverhandeling. De dienst Télématique staat in voor het technische beheer van alle IT-toepassingen. De IT-medewerkers hebben enkele toepassingen aangepast om de cartografische software te kunnen gebruiken in combinatie met een aantal bestaande database.


SPOTLIGHT

De cartografische tools vanOrbit GT wordt voor verschillende doeleinden ingezet: opmaken van plannen van verkeersongevallen, in kaart brengen van de criminaliteit en de overlast, opvolging van evenementen (Ducasse, wielerwedstrijden...), actieplannen. “Het systeem biedt onbeperkte mogelijkheden, ” benadrukt Alexandre Berte. “We kunnen voor elk nieuw evenement of actieplan een nieuwe cartografie creëren.”

Optimale reactiviteit Voor de verwerking van statistieken besloot het OIC haar eigen database (Access) te gebruiken in combinatie met de ISLP-toepassing (Integrated System for the Local Police). “De informatie in ISLP is te algemeen. Niet alle categorieën die in ISLP zijn gedefinieerd, zijn relevant voor onze politiezone. Om ze te kunnen gebruiken, moesten we groepen creëren en de kwalificaties aanpassen en dat kostte ons teveel tijd. Om sneller operationeel te zijn, besloten we onze eigen Access-databases te blijven gebruiken als basis voor ons cartografiesysteem, hoewel er op termijn ongetwijfeld een integratie komt met ISLP.” De ISLP-gegevens worden elke dag uit het programma opgehaald. “Mijn medewerkers controleren alle informatie en brengen correcties aan indien nodig, want soms is een herkwalificatie van de feiten noodzakelijk,” onderstreept Alexandre Berte. “Die gegevens worden dan in een Access-database geïmporteerd. Het grote voordeel is dat we zeker zijn van de relevantie van de informatie in onze Access-database, terwijl we de ISLP-gegevens moeten

“De cartografie is een hulpmiddel geworden dat we niet meer kunnen missen. Ze stelt ons in staat om zeer snel op bepaalde, soms zeer kortstondige, fenomenen te reageren en bijvoorbeeld de frequentie of de omvang van de patrouilles op bepaalde plaatsen of ogenblikken aan te passen.” Alexandre Berte, hoofd van de dienst OIC van het departement Ontwikkeling en Strategie van de politiezone Mons/Quévy uitzuiveren.” De definitieve gegevens worden vanuit de database naar de Orbit server geëxporteerd, die automatisch een cartografische weergave genereert. Tegelijk met ISLP en Access-databases werken betekent natuurlijk dat er meer gegevens moeten worden ingevoerd. “Maar het aantal manuren dat dit kost, wordt gecompenseerd door de kwaliteit en de onmiddellijke beschikbaarheid van de informatie en de grotere flexibiliteit van de bevragingen.”

Veelzijdig gebruik De politiezone Mons/Quévy heeft verschillende modules van de Orbit-oplossing geïnstalleerd. Eerst en vooral het InfoCenter, om verschillende databases op een geïntegreerde manier te kunnen raadplegen, maar ook de modules Schetsen (plannen van verkeersongevallen), Verkeersanalyse en Criminaliteitsmonitoring. Er werden

een aantal lagen gecreëerd (cartografische overzichten van bepaalde activiteitssectoren of geografische concentraties): sectoren van wijkagenten, apotheken, nachtwinkels, telefoonwinkels, scholen, residentiële of industriezones, gebouwen van de stad, enz... De keuze viel op de Orbit-oplossing onder meer omdat het definiëren van importcriteria in InfoCenter erg gemakkelijk en flexibel is. “We kunnen selecties uitvoeren op basis van plaatsen of personen. Dankzij de flexibiliteit bij het formuleren van queries kunnen we de meest relevante informatie tonen, bijvoorbeeld naargelang van het dossier dat elke week aan het politiecollege wordt voorgelegd. De queries geven ons een geïntegreerd overzicht van feiten: betrokken personen, aantal en soorten interventies in verband met deze personen, aantal opgestelde pv’s, kanttekeningen…”

PAGE 5


SPOTLIGHT

De soepelheid en de kracht van de tool maken hem nog aantrekkelijker omdat je snel resultaten kunt genereren. “Als lokale politie moeten we snel kunnen reageren. Met andere programma’s konden we niet zo snel de resultaten, cijfers en conclusies voorleggen die de korpschef verwacht. Hij wil de resultaten dezelfde dag nog, niet een week of een maand later.” Het einddoel is niet alleen visuele geografische voorstellingen en meer gestoffeerde rapporten genereren, maar ook te komen tot wat Alexandre Berte een ‘vereenvoudigd automatisme’ noemt. “Naargelang van de teams, het profiel van de bestemmeling, de cartografische resultaten worden de queries geëxporteerd naar de intranetsite waar de partners toegang hebben tot de informatie, waar ze zich ook bevinden: in een lokaal op de hoofdzetel, in een van de 4 buurtcommissariaten, in een satellietkantoor - op het terrein kunnen ze bijvoorbeeld een smart phone gebruiken – of bij hen thuis. Zo kan de korpschef bijvoorbeeld alle nuttige informatie raadplegen van bij hem thuis. De bestemmelingen vernemen via e-mail dat ze rapporten kunnen raadplegen die beschikbaar zijn op een beveiligde server, via de link die ze ontvangen. Deze functionaliteit bestaat al voor de rapporten over algemene cri-

minaliteit. Binnenkort bestaat ze ook voor de cartografie.”

Tijdwinst en verhoogde efficiëntie Vroeger moest alles – van verkeersongeval tot incident – met de hand worden genoteerd. “Nu gaat alles veel sneller en nauwkeuriger. We winnen enorm veel tijd”, benadrukt Alexandre Berte. De winst is vooral flagrant bij de vaststelling van een ongeval. Tot voor kort moest de politieman de notities en schetsen die op het terrein waren opgesteld op een formulier en op millimeterpapier overbrengen. “Bij de minste fout of vergissing moest hij alles overdoen. Het was trouwens een tijdrovende taak: elke detail en alle informatie – positie van de voertuigen, sporen en brokstukken, tekening van de straat, plaats van de gebouwen – moest worden weergegeven. Nu geeft de politieagent zijn formulier met de basisinformatie (schets, naam van de straat…) aan een medewerker van het OIC, die het in het Orbit-systeem overbrengt. Omdat we het systeem perfect beheersen en alle topologie (gebouwen, ligging van de straten…) al in de geo-databank is ingebracht, kunnen we in enkele minuten een definitief plan opstellen. De volgende dag vindt de politieman het plan van het ongeval in zijn postbakje. Deze taak vraagt niet

alleen veel minder inspanning, de kwaliteit van het pv is ook sterk verbeterd. Dit is uiteraard ook een voordeel voor het parket, die het document ontvangt. Een ander voordeel van de Orbit-oplossing is dat we de ingevoerde cartografie kunnen updaten.” Zo kunnen we de stratenplannen updaten, nieuwe configuraties toevoegen (nieuwe ronde punten of gebouwen) zonder te wachten op de officiële nieuwe kaarten van de diensten van het Gewest.

De ‘Doudou’ De Ducasse van Bergen, of de ‘Doudou’, het traditionele feest van de beschermheilige dat het centrum van Bergen een week lang in zijn greep houdt, is ook voor de ordediensten een drukke periode. Vierhonderd politiemannen zijn dan 24 uur op 24 paraat. De Orbit-oplossing, die vanaf 2010 wordt gebruikt om een dagelijks verslag van de vastgestelde feiten op te stellen, is een belangrijke hulp volgens Alexandre Berte. “Dankzij de cartografie konden we bijvoorbeeld onmiddellijk zien dat er buiten de stad iets aan de hand was, terwijl we in het stadscentrum de grootste risico’s verwachtten omdat de festiviteiten daar plaatsvinden. Daardoor konden we snel beslissen om bijkomende patrouilles in te zetten in de betreffende sector. Met de cartografie kunnen we de evolutie van de verschil-

“Orbit is voor mij een tool die me in staat stelt om mijn doel te bereiken: efficiënte rapporten opstellen en de doelstellingen van een politiedienst concretiseren. Ik wil er altijd nog meer uithalen.” Alexandre Berte, hoofd van de dienst OIC van het departement Ontwikkeling en Strategie van de politiezone Mons/ Quévy PAGE 6


SPOTLIGHT

Weergave van een analyse per straat: rood = hoge score, groen = lage score

De onmiddellijke visualisatie van een situatie of een probleem op een kaart stelt de personen op het terrein ook in staat om zich te oriënteren. Dat is erg nuttig voor politiemannen die niet in de zone wonen en dus minder vertrouwd zijn met de geospatiale kenmerken. Maar datzelfde voordeel speelt ook in de communicatie met andere bevoegdheidsniveaus of betrokkenen. “De politiediensten moeten ook hun rol en hun interventies rechtvaardigen en permanent verantwoording afleggen aan de voogdijautoriteiten. In die context is de cartografische tool een aanschouwelijk hulpmiddel.”

Samenwerking met de leverancier

Graduele weergave van een analyse volgens densiteit lende criminele feiten (algemeen, autodiefstal, gewone diefstal of diefstal met braak, aantasting van de integriteit van fysieke personen….) visualiseren en nauwgezet opvolgen, dag na dag, sector per sector, wijk per wijk. Zo kan de ordedienst zijn patrouilles permanent aanpassen.” Dankzij de statistieken die met intervallen van 4 tot 6 uur worden opgesteld (naargelang of het om algemene of specifieke criminaliteit gaat), kunnen we met gekleurde bolletjes van verschillende grootte de risicosectoren aangeven: het type misdrijf verschilt van sector tot sector, maar ook naargelang van de dag van de week (tijdens de braderij neemt het aantal gauwdiefstallen toe) of het moment van de dag (de aard van de criminaliteit en het vandalisme veranderen naargelang het uur van de dag – of de nacht). Het OIC heeft tevens een plotter aangeschaft om de feitenstatistieken die Orbit genereert in formaat A0 af te drukken. “Op die manier ontvangt de

commandant van de ordedienst elke dag een aanschouwelijke voorstelling van de situatie.” Het ideale hulpmiddel om de evenementen en zijn manschappen optimaal te beheren.

Onmiddellijk inzicht De cartografie geeft de rapporten en documenten die naar de verantwoordelijken en officieren gaan een visuele dimensie en dat heeft verschillende voordelen. Je krijgt onmiddellijk en op een meer intuïtieve manier inzicht in een situatie. Het wordt voor de verantwoordelijken en officieren ook gemakkelijker om de informatie aan hun teams door te geven en snel praktische beslissingen te nemen. Bij de opvolging van een verkeersongeval bijvoorbeeld, wordt door de plaatsen, per type ongeval (met gekwetsten, met vaststelling van dronkenschap, weekendongeval…), aan te geven op de kaart meteen duidelijk in welke zones de signalisatie eventueel moet worden aangepast, of waar een aanpassing van de infrastructuur de risico’s kan beperken.

Orbit GT heeft het team van het OIC geholpen bij de definitie en de implementatie van de cartografische oplossing. Het bedrijf ontwierp en installeerde ook de belangrijkste kaartlagen, leidde de gebruikers op en blijft de politiezone begeleiden in haar denkoefening. Want Alexandre Berte wil alle mogelijkheden van de toepassing benutten. “Orbit is voor mij een tool die me in staat stelt om mijn doel te bereiken: efficiënte rapporten opstellen en de doelstellingen van een politiedienst concretiseren. Ik wil er altijd nog meer uithalen.” De volgende stap is een cartografiemodule voor het beheer van de openbare ruimte. “Ik stel me al voor dat we rapporten kunnen genereren over het profiel van de politiebezetting. Dankzij de geolokalisatie van de patrouilles (via hotspots en GPRS-communicatie) kunnen we, op basis van de gegevens, bepaalde klachten en verwijten van de bevolking weerleggen. Zoals: “Ik zie nooit politie op straat.”We zullen de aanwezigheid van combi’s en politieagenten in elke zone, de frequentie en de duur van de rondes dan kunnen controleren en documenteren.”

PAGE 7


SPOTLIGHT

Geografisch informatiesysteem onmisbaar werkinstrument voor Gemeente Beerse

Efficiënt beheer van Register Onbebouwde Percelen

De gemeente Beerse telt vandaag 17.000 inwoners, een aantal dat gestadig blijft groeien. De gemeente telt zowel woon- als landelijke en industriezones. Samen met de deelgemeente Vlimmeren, en de gemeenten Vosselaar, Oud-Turnhout en Turnhout maakt Beerse deel uit van de Stadsregio Turnhout, een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Het gemeentebestuur investeerde al jaren geleden in een geografisch informatiesysteem dat blijft evolueren en is uitgegroeid tot een onmisbaar werkinstrument voor de gemeentelijke administratie. Binnen de gemeentelijke administratie van Beerse is de afdeling Grondgebiedzaken verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit. Sinds enkele jaren is de informatisering, vooral op gebied van geografische informatie, sterk geëvolueerd. De beslissing om over te stappen naar een GIS systeem had tot doel om de adminisPAGE 8

tratie van de steeds complexere wettelijke verplichtingen - plannenregister, vergunningenregister, register der onbebouwde percelen, enz.- in goede banen te leiden.

Keuze voor Orbit In 2004, startte de Gemeente Beerse de zoektocht naar een geografisch informatiesysteem; de keuze viel uiteindelijk op Orbit, een pakket van Orbit GT uit Lokeren. Orbit GT voorzag daarnaast in een koppeling tussen het GIS systeem en de administratieve softwaretoepassing waarmee heel wat zaken zoals bouwaanvragen worden geregistreerd. Zo besparen de medewerkers heel wat tijd door vanuit Orbit rechtstreeks informatie uit het administratief systeem op te vragen.

Toegang tot het vergunningenregister met Orbit Jurgen Van Echelpoel, actief in de afdeling Ruimtelijke Ordening en coördinator voor het GIS project: “In een eerste fase werd Orbit ingezet voor het plannenregister – een implementatie die vlot verliep en vrij snel achter de rug was. We zagen al snel in dat Orbit veel meer toepassingsmogelijkheden bood. Ook voor het opmaken van een vergunningenregister, een andere wettelijke verplichting, bleek Orbit een uitstekende bijdrage te kunnen leveren.” Iedere gemeente is vandaag verplicht om voor al haar percelen bij te houden welke vergunningen er werden afgeleverd – een bijzonder complexe materie aangezien het vaak gaat om vergunningen die tientallen jaren geleden werden afgeleverd. Zo telt de gemeente Beerse alleen al zo’n 400 verkavelingen.


SPOTLIGHT

Vandaag wordt het ontsluiten van het vergunningenregister volledig vanuit Orbit aangestuurd: met één muisklik op de digitale kaart in Orbit, kan de gebruiker meteen alle vergunningen opvragen die betrekking hebben op een specifiek perceel. “Dankzij Orbit zijn we erin geslaagd om alle informatie vanuit een geografische invalshoek te digitaliseren. Met minder fouten en een vlottere toegankelijkheid van de informatie als resultaat”, aldus Jurgen Van Echelpoel.

Register Onbebouwde Percelen (ROP) Het beheer van het Register Onbebouwde Percelen was de volgende en voorlopig de meest ambitieuze fase van het GIS project bij de Gemeente Beer-

se. Als één van de vijf verplichtingen van het decreet RO, dient elke Vlaamse gemeente jaarlijks een inventaris van alle onbebouwde percelen (ROP) op hun grondgebied op te maken. Als pluspunt hanteert de gemeente Beerse dit register als leidraad om een activeringsheffing te kunnen innen. Dit werd mogelijk door zich niet enkel te beperken tot de verplichte invulvelden, maar het register tot het maximum te benutten en te documenteren.

Naast vectorisaties, helpen specifieke software-instrumenten bij het automatisch invullen van elementen van het register, zoals kadastergegevens, straatbreedtes of bestemmingen van RUP’s en BPA’s. Jaarlijks komt hier ook heel wat controle of terreinwerk bij kijken.

In een eerste fase voerde Orbit een uitgebreide analyse uit omtrent de beschikbaarheid van de noodzakelijke gegevens. Alle nodige informatie werd in nieuwe thema-kaartlagen in Orbit ingevoerd. De aangemaakte themakaarten werden door de dienst gecontroleerd. De juiste GIS-tools werden daarbij standaard voorzien.

Innen van activeringsheffing als doelstelling

Vervolgens werd ook de informatie over de eigenaars in het systeem toegevoegd.

Het ROP dient als basis voor het innen van een activeringsheffing op onbebouwde percelen door de gemeente. Door eigenaars te motiveren om ‘slapende’ loten te bebouwen, kunnen inkomsten gegenereerd worden voor de

“Orbit is voor ons een dagelijks werkinstrument geworden dat we niet meer zouden kunnen missen. We blijven echter op hetzelfde platform voortdurend verder innoveren.” Jurgen Van Echelpoel, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Gemeente Beerse PAGE 9


SPOTLIGHT

“Al zijn we goed opgeleid door Orbit GT en kunnen we veel zelf, toch hebben we regelmatig de hulp nodig van specialisten. Het is in die omstandigheden dat je de expertise van de Orbit GT medewerkers echt weet te waarderen. Na verloop van tijd ken je elkaar zo goed dat je weet wat je aan de andere hebt.” Jurgen Van Echelpoel, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Gemeente Beerse

gemeente om zo de onderhoudskosten voor infrastructuur (wegen, bermen, rioleringen,..) te verdelen over een groter aantal woningen en percelen. De activeringsheffing heeft als tweede voordeel dat de resterende open ruimte zoveel mogelijk gespaard blijft door woningen te concentreren in de woongebieden. Door meer gronden te bebouwen wordt tenslotte de spiraal van de steeds stijgende grondprijzen doorbroken. Sinds 1992 is de grondprijs immers vier maal duurder geworden.

Raamovereenkomst en vertrouwensrelatie met Orbit GT Het welslagen van het GIS project bij Gemeente Beerse was grotendeels te danken aan de uitstekende samenwerking met het softwarebedrijf Orbit GT. Een raamovereenkomst tussen beide partijen biedt voldoende transparantie en flexibiliteit en beperkt de administratieve traject voor de toekenning van nieuwe opdrachten tot een minimum. “Al zijn we goed opgeleid door Orbit GT

ROP als leidraad bij de gemeentelijke aktiveringsheffing PAGE 10

en kunnen we veel zelf, toch hebben we regelmatig de hulp nodig van specialisten. Het is in die omstandigheden dat je de expertise van de Orbit GT medewerkers echt weet te waarderen. Na verloop van tijd ken je elkaar zo goed dat je weet wat je aan de andere hebt”, stelt Jurgen Van Echelpoel.

Toekomst “Orbit is voor ons een dagelijks werkinstrument geworden dat we niet meer zouden kunnen missen. We blijven echter op hetzelfde platform verder innoveren: zo zullen we binnenkort gebruik maken van een GPS camera om het terreinwerk voor het bijwerken van het Register der Onbebouwde Percelen nog efficiënter te laten verlopen”, besluit Jurgen Van Echelpoel.


SPOTLIGHT

Het gebruik van Inname Openbare Weg (IOW) bij Politiezone Meetjesland Centrum

Orbit GT zorgt mee voor efficiëntere processen en betere serviceverlening aan de burger je snel welke meerwaarde het kan bieden om de organisatie in haar geheel professioneler te laten werken. Denk maar aan verkeersanalyses, criminaliteitsanalyses, verkeersinbreuken, enz. Een volgende doelstelling was dan ook om de processen rond Inname Openbare Weg aan te pakken.”

“Bij de invoering van een systeem als Orbit merk je snel welke meerwaarde het kan bieden om de organisatie in haar geheel professioneler te laten werken.” Antoinette Vanden Bossche, Korpschef bij PZ Meetjesland Centrum De Politiezone (PZ) Meetjesland Centrum dekt een uitgebreide regio met de stad Eeklo en de gemeenten Kaprijke en Sint-Laureins als werkgebied. Met 83 operationele medewerkers en 16 burgers in vast dienstverband, is een efficiënt beheer van allerlei administratieve taken voor PZ Meetjesland een topprioriteit. Sinds 2007 werden samen met informaticapartner Orbit GT, reeds heel wat processen gedigitaliseerd met de invoering van een geavanceerd GIS. Van start werd ook de Orbit module voor Inname Openbare Weg (IOW) actief ingezet – tot grote tevredenheid van de medewerkers.

Schier onbeperkte mogelijkheden van geografisch informatiesysteem PZ Meetjesland Centrum werkt al sinds 2007 samen met Orbit GT. Met het verkeersveiligheidsfonds als stimulans schafte de PZ Meetjesland Centrum immers het Orbit systeem aan om de schetsen op papier te vervangen door een geografisch informatiesysteem met digitale kaarten. Al snel werd Orbit echter ook ingezet voor andere toepassingen, zoals voor de analyses rond verkeer en criminaliteit. Antoinette Vanden Bossche, Korpschef bij PZ Meetjesland Centrum: “Bij de invoering van een systeem als Orbit merk

Inname Openbare Weg (IOW): controlefunctie en advies door politie cruciaal De processen rond Inname Openbare Weg hebben betrekking op alle aanvragen en vergunningen die een invloed hebben op de toegankelijkheid en het vlot verkeer op de openbare weg: het plaatsen van containers, verhuisliften, het organiseren van evenementen zoals jaarmarkten, wielerwedstrijden, enz. Doordat het ganse proces rond IOW een gedeelde verantwoordelijkheid is van het gemeentebestuur en van de politie, is het steeds een vrij omslachtige procedure geweest. De aanvraag wordt officieel ingediend bij het gemeentebestuur. Die stuurt de aanvraag door naar de politie, die hierover een advies moet verlenen: zo wordt bijvoorbeeld nagegaan of de aanvraag niet conflicteert met een evenement dat op hetzelfde ogenblik wordt gehouden. Vervolgens wordt het advies teruggestuurd naar het gemeentebestuur dat – indien positief- de vergunning toekent. Tenslotte worden alle gegevens door de politie nauwkeurig geregistreerd. In het verleden beperkte het registreren van IOW gegevens bij PZ Meetjesland Centrum zich tot eenvoudige lijsten. Daardoor was het echter zeer moeilijk om correcte adviezen te formuleren en een adequate controlefunctie uit te oefenen. PAGE 11


SPOTLIGHT

Weergave van de obstakels die op moment van opvragen actueel zijn. Elk type van obstakel kent zijn eigen icoontje voor vlotte interpretatie. “Stel dat iemand enkele maanden geleden een aanvraag heeft ingediend om een container te plaatsen en dat vandaag een vraag binnenkomt om in die straat een wielerwedstrijd te houden. Dit is het soort situaties waar PZ Meetjesland Centrum meteen een correct advies moet kunnen formuleren. Met een administratie op papier was dit bijzonder moeilijk”, zegt Antoinette Vanden Bossche.

Invoering van Orbit voor IOW: betere toegang tot informatie Johan Verschaeve, Technisch Systeembeheerder bij PZ Meetjesland Centrum: “Wanneer de burger een vraag stelt, moet je snel en correct kunnen antwoorden. Dankzij de invoering van Orbit worden alle aanvragen voor IOW meteen elektronisch geregistreerd en op een digitale kaart gevisualiseerd. Het systeem laat ons toe om meteen te zien waar er eventuele conflicten of problemen zijn.”

Betere dienstverlening door korter op de bal te spelen

“Wanneer de burger een vraag stelt, moet je snel en correct kunnen antwoorden. Dankzij de invoering van Orbit worden alle aanvragen voor IOW elektronisch geregistreerd en meteen op een digitale kaart gevisualiseerd.” Johan Verschaeve, Technisch Systeembeheerder bij PZ Meetjesland Centrum PAGE 12

Het Orbit systeem biedt de mogelijkheid om aan iedere inname ook een digitaal dossier te koppelen. De verspreide informatie uit het verleden heeft vandaag plaats gemaakt voor één gecentraliseerd dossier in Orbit. Zo kan de gebruiker bij het raadplegen van een specifieke vergunning met enkele muiskliks meteen alle informatie raadplegen die daarop betrekking heeft. In een volgende fase willen PZ Meetjesland Centrum en het gemeentebestuur het ganse proces nog vereenvoudigen. Door de verspreide verantwoordelijkheid tussen gemeentebestuur en politie gaat er tussen het aanvragen van

een vergunning en het definitief registreren ervan, veel tijd verloren. PZ Meetjesland Centrum evalueert dan ook samen met het gemeentebestuur of de aanvraag, adviesverlening, toekenning en registratie van de IOW vergunningen rechtstreeks bij de politie kan gebeuren. Dit zou een aanzienlijke tijdbesparing opleveren.

Opleiding van gebruikers cruciaal Antoinette Vanden Bossche wijst op het belang van een goede gebruikersopleiding: “Wie investeert in zo’n systeem, moet beseffen dat je voldoende tijd moet uittrekken om de gebruikers ermee te leren omgaan. Dit is een taak die Orbit GT op een uitstekende manier heeft volbracht.”

Orbit GT: professionals in hun domein PZ Meetjesland Centrum stelt het professionalisme van de medewerkers van Orbit GT dan ook sterk op prijs: “De mensen van Orbit GT kennen hun markt door en door en zij denken echt mee met ons. Kortom, de samenwerking tussen PZ Meetjesland en Orbit GT is tot nu toe een bijzonder positieve ervaring”, besluit Antoinette Vanden Bossche.


SPOTLIGHT

Inname Openbare Weg ook voor de Brandweer en real-time navigatie. De snelheid van interventie is bij brandweer en ambulances nog belangrijker dan voor de politiediensten. Bij de brandweer maakt men gebruik van vooraf geoptimaliseerde aanrijroutes om in alle omstandigheden zo snel mogelijk ter plaatse te zijn. Het is voor de brandweer en ambulancediensten dan ook heel belangrijk dat zij op de hoogte zijn van alle tijdelijke, wederkerige en permanente hindernissen die de snelheid van interventie nadelig zou kunnen beïnvloeden, zodat de aanrijroutes tijdig bijgestuurd kunnen worden. De communicatie hierover tussen de verschillende overheidsdiensten was vroeger niet steeds ideaal: niet alle evenementen en gebeurtenissen werden even accuraat en actueel doorgegeven door de vergunningverlener aan de interventiediensten. Het ontbrak voornamelijk aan een sluitend en centraal registratiesysteem. De toepassing Inname Openbare Weg is hiervoor de perfecte oplossing: informatie over allerlei obstakels op de openbare weg worden automatisch gedeeld tussen de verschillende diensten, elk met hun eigen werkingsgebied, interpretatie, of interne organisatie aangepast aan elk euvel. Eenmalige, langdurige of permanente obstakels, allemaal komen ze helder op scherm. De dispatcher wordt nu onmiddellijk geïnformeerd en heeft overzicht over de mogelijke obstakels die er hier en nu bestaan op een route die een interventiedienst zal afleggen : de kazerne én de plaats van interventie wordt immers oòk op kaart weergegeven. Door de integratie met de kennisdatabanken van AbiWare voor de brandweer en ambulancediensten geeft de dienst een betrouwbaar en efficiënt hulpmiddel in het uitoefenen van hun belangrijke maatschappelijke taken. Daarom verdient IOW. be de integratie met AbiDispatch en AbiPlan in elke dispatching bij elk brandweerkorps. Tenslotte biedt de centrale registratie van deze innames nog een uiterst effectief voordeel: de gegevens kunnen namelijk in real-time door de gespecialiseerde navigatiesystemen opgehaald worden zodat de voertuigen bij vertrek melding krijgen van een hindernis op hun route, en een aangepaste route onmiddellijk kunnen laten berekenen.

Innames geïntegreerd raadpleegbaar bij de Dispatching tools van AbiWare

Pol Van Cleemput, CEO AbiWare

Real-time melding en herberekening van aanrijroute op basis van de IOW-webservice

PAGE 13


TRENDWATCHER

PANORAMA’S ONTSLUITEN op iPAD en iPHONE

Het groeiende gebruik van smartphones, iPads en andere tablets brengt dit nieuw ecosysteem tot wasdom: mobiele applicaties die je overal draadloos toegang geven tot de informatie die op dat moment en die plaats relevant is. Het is daarbij duidelijk dat er een verschil bestaat in functionele behoeften en usability tussen de toepas-

singen op je desktop, een remote PC, een webapplicatie voor intranet of internet, en deze nieuwe mobiele platformen.

Bij Orbit GT zijn we reeds enkele jaren aan de slag met onderzoek en ontwikkeling voor deze innovatieve manier van werken. Reeds in 2009 werden de eerste projecten afgerond inzake Traffic Obstruction (iPhone applicatie voor Inname Openbare Weg), iPark4U (parkeerapplicatie), en vorig jaar verscheen de eerste versie van de PanoViewer in de App Store. Vandaag is versie 2.0 van de PanoViewer beschikbaar voor iPhone en iPad. Deze versie ondersteunt de Cyclomedia Atlas service voor het draadloos raadplegen van alle cyclorama’s. Heb je een account, dan kan je onmiddellijk aan de slag. De PanoViewer 2.0 ondersteunt nu ook de nieuwe Orbit EOS MoMa Publishing Server, de extensie op onze standaard EOS server voor het publiceren van elke Mobile Mapping content: de panoramische beelden maar ook de point cloud (via LiDAR verzamelde puntenwolk tijdens eenzelfde inwinningsproces), en dit onafhankelijk van de producent. De EOS MoMa Publishing Server biedt bovendien simultaan ontsluiting naar het intranet en internet via de Orbit Flex componenten voor kaarten en Panorama’s. Deze ontwikkelingen sluiten helemaal aan op de basisvisie van Orbit GeoSpatial Technologies voor ondersteuning van toepassingen op desktop, server, internet en mobile.

PAGE 14


Advertorial

We kennen allemaal de cyclorama’s of panoramische beelden. Deze zijn zeer nuttig en praktisch in vele werkprocessen. Enkel al de mogelijkheid naar visualisatie is revolutionair: de hele omgeving kan vanop kantoor bekeken worden. Maar ook je eigen gegevens kan je erop projecteren en zo afpunten tegen de foto. Maar er is meer. In de foto’s kan je ook meten, een snapshot nemen, een object in je GIS systeem opnemen en documenteren.

Asset Inventory Management & Mobile Mapping Mobile Mapping is hot. Op het domein van mobiele data-captatie neemt de technologische ontwikkeling een hoge vlucht.

Inventariseren Met Orbit Asset Inventory Management ga je om het even welke inventaris gestructureerd opbouwen en actualiseren. Op je kantoor. En dit alles netjes geintegreerd in je dagelijks werk én in je centrale geodata infrastructuur.

Innoveren Maar Mobile Mapping is meer dan beeldjes. Aan de hand van LiDAR technieken worden ook puntenwolken geregisteerd. Elk van deze punten hebben een hoge positionele nauwkeurigheid. Deze puntenwolk verhoogt dus de nauwkeurigheid van de meting. In combinatie met de beelden is dit dus een hele stap vooruit. Orbit GeoSpatial Technologies is met Asset Inventory Management de eerste producent van een geïntegreerde Mobile Mapping toepassing voor inventarisatie van objecten.

Asset Inventory Management. U kan niet zonder.


We innovate. We integrate.

Eurotronics wordt Orbit Ontdek Orbit via onze events en de nieuwe site www.orbitgis.com. Orbit: Slimme Geo-Oplossingen voor Overheid, Publieke Veiligheid en Industrie. www.orbitgis.com

/nl_OrbitMagazine_2011_04  

http://www.orbitgis.com/sites/default/files/documentation/magazine/nl_OrbitMagazine_2011_04.pdf

Advertisement