Page 1

Orbit Mobile Mapping voor Politie GEOSPATIAL TECHNOLOGIES

SUITE VAN MODULES

Rijkdom aan Informatie binnen handbereik

Situational Awareness is een must voor gewenste terreinkennis; bij Analyses, Aansturing van patrouilles door de Dispatching, en bij voorbereiding van evenementen

Terreinkennis van het werkingsveld is een aspect waar elke politiezone belang aan hecht. Kennis en inzicht over het openbaar domein is dus een essentiële zaak. Mobile Mapping brengt deze kennis naar elke werkplek. Het is tevens ook een hulpmiddel bij interpretatie van ISLP-gebaseerde analyses en actuele terreinkennis bij Openbare Orde en Dispatching. Daarnaast blijven er een hele reeks politionele taken over waarbij nazicht, registratie en inventarisatie zijn nut heeft. Met de Orbit Mobile Mapping portfolio voor de lokale politie implementeert u panoramische beelden waar u het nodig acht.

Panoramabeelden in de Orbit Politie Suite De Orbit Mobile Mapping Publisher Deze component vervult een centrale rol in het ter beschikking stellen van panoramabeelden binnen de politiezone. Deze serversoftware beheert de toegang tot de panorama’s en laat toe dat verschillende Orbit toepassingen deze kunnen opvragen. Ondersteuning bij Orbit Analyses Met Orbit Mobile Mapping extensie stelt u de panoramabeelden ter beschikking in de Orbit Politie Suite. Analyseresultaten van criminaliteits- en verkeersgerelateerde gegevens kan men projecteren in de panoramabeelden. Dit geeft een realistisch beeld van lokalisering van ISLP-feiten. Ondersteuning in Orbit Openbare Orde Eveneens met Orbit Mobile Mapping extensie stelt u de panoramabeelden bruikbaar in de module Openbare Orde. Zo beschikt u over rijke terreinkennis tijdens de opmaak van uw dispositieven. Ook tijdens het verloop van het evenement of tijdens de debriefing kan een panorama waardevol terrein-inzicht bieden. Panoramabeelden in Orbit Infocenter Met Orbit Panorama extensie voor InfoCenter zijn de panoramabeelden ter beschikking in de intranet-toepassing Orbit InfoCenter. Zo brengt u terreinkennis direct inzichtelijk bij de dispatching. Een opzoeking van PV’s worden op de panorama’s gedisplayed..

ORBIT GeoSpatial Technologies Industriepark E17, 2021 - Scherpeputstraat 14 Tel +32 9 340 57 57

www.orbitgis.com

Fax +32 9 340 57 50

9160 Lokeren

Belgium

info@orbitgis.com

Ondernemingsnr. BTW BE 0412.104.993

RPR Dendermonde

Bankrelatie: KREDBEBB - BE57 7330 1675 2435


Orbit Mobile Mapping voor Politie GEOSPATIAL TECHNOLOGIES

Mobile Mapping extensie

Mobile Mapping en Panoramische Foto’s

360° panorama-foto’s worden gebruikelijk om de 5 meter genomen vanop de openbare weg. Elke opname heeft een nauwkeurige positie, die naast het rondkijken in de foto ook toelaat objecten te meten en te registreren. Het projecteren van de eigen analyseresultaten en het nemen van fotouitsnedes voor verslaggeving, behoren tot de standaard toepassingen.

360° panorama-foto’s worden gebruikelijk om de 5 meter genomen vanop de openbare weg. Elke opname heeft een nauwkeurige positie, die naast het rondkijken in de foto ook toelaat objecten te meten en te registreren. Integratie van de AGIV Mobile Mapping beelden De GIS-omgeving situeert zich in het ISLP netwerk. Het online aanspreken van de AGIV-Vito webservice is daarom niet mogelijk. Orbit GT verzorgt de aanlevering van de panoramabeelden op harddisk, zodat deze beschikbaar zijn binnen uw ISLP netwerk. Ondersteuning van diverse formaten De Orbit Inventarisatie Suite ondersteunt bovendien tal van andere producenten van panoramische beelden. U kan voor updates van de gegevens dus bij vele leveranciers terecht. Ondersteuning van een puntenwolk: dubbel zo snel werken! Mobile Mapping gegevens kunnen naast panoramische beelden ook puntenwolken bevatten. Deze worden eveneens ondersteund en laten toe metingen uit te voeren in 1 beeld ! De inventarisatie verloopt dubbel zo snel !

Inventarisatie

GPS-Foto-Import

Eigen Thema’s aanmaken

Soms heeft men nood aan een actueel beeld en situatie voor het beheren en bijhouden van de inventarissen. Een digitale foto met GPS coördinaten biedt een oplossing. Het type van thema en lokatie zijn onmiddellijk herkend. De module Fotoimport maakt dit voor u gemakkelijk.

Met de procedure “aanmaken nieuwe thema”, kunt uzelf types van inventarissen configureren en toevoegen. Zo kunt u ondermeer inventarissen beheren van “Vast punten”, “Camera-posities”, “Wegbelijning” of “Aanvullingen op de basiskaart ifv ongevallenschetsen” Attribueren, Annoteren en Documenteren Aan elk object binnen de inventaris, kan men de nodige gegevens invullen. Per thema beschikt u over een vrij te bepalen reeks van attributen. Daarnaast kunt u de inventaris verrijken met annotaties, GPS-foto’s, foto-uitsnedes vanuit panoramabeelden & documenten.

ORBIT GeoSpatial Technologies Industriepark E17, 2021 - Scherpeputstraat 14 Tel +32 9 340 57 57

www.orbitgis.com

Fax +32 9 340 57 50

9160 Lokeren

Belgium

info@orbitgis.com

Ondernemingsnr. BTW BE 0412.104.993

RPR Dendermonde

Bankrelatie: KREDBEBB - BE57 7330 1675 2435

benl_ps_Inventory  

http://www.orbitgis.com/sites/default/files/documentation/factsheets/benl_ps_Inventory.pdf