Page 1

Orbit BI-Reports GEOSPATIAL TECHNOLOGIES

Suite van moduleS

BI-Reports : Interactief Beleidsinstrument

Met de Orbit BI Reporting Suite worden de analyses vanuit de Orbit Modules interactief, transparant en gestructureerd aan het beleid aangeleverd.

De in ISLP-geregistreerde verkeers- en criminaliteitsgegevens of door het CIC aangeleverde AVL data, worden met behulp van de BI Reporting Suite op een overzichtelijke en gestructureerde manier met een interactieve interface aangeboden. Met elk BI-rapport kan de wijkagent de vinger aan de pols houden binnen zijn/haar desbetreffende regio en kan men beleidsmatig een proactieve koers uitstippelen.

Het Orbit Portaal : Centraal vertrekpunt Via het Orbit Portaal op uw intranet vinden de korpschef, beleidsmedewerkers, diensthoofden, analisten en wijkagenten de weg naar het juiste thema-rapport. Daarnaast biedt het Portal toegang tot Orbit BI-Dashboard, Orbit InfoCenter, de kennisdatabank en instructievideo’s. Deze toegang is uiteraard aangepast van de beschikbaarheid van de verschillende Orbit toepassingen.

Orbit BI-Reports : Manueel of Automatisch, maar steeds generiek Bestemming Plaats

Gebruikmakend van voorgedefinieerde bevragingen wordt zowel de meest recente als de historische ISLP data volautomatisch geanalyseerd en het interactieve rapport ter beschikking gesteld in het Orbit Portaal. Dit resulteert in éénduidige en generieke vorm van rapportage. Het rapport kan men exporteren naar gangbare formaten zoals PDF. Bundel van rapporten De BI Reporting Suite omvat standaard volgende types van rapporten : • BI-Report Criminaliteit • BI-Report Ongevallen • BI-Report Inbreuken • BI-Report AVL Inhoud op maat van uw zone Het toepassen van onze krachtige Business Intelligence motor, zorgt voor de uitrol van professionele rapporten voor elk politioneel domein. Elk type rapport presenteert de analyse-resultaten met eigen accenten en rapport-vereisten. Het rapport wordt opgebouwd met domein-gerelateerde grafieken, pie-charts, diagrammen & tabellen. Diverse invalshoeken komen aan bod, dit gerelateerd aan het type van domein (Crimi, Verkeer & AVL).

ORBIT GeoSpatial Technologies Industriepark E17, 2021 - Scherpeputstraat 14 Tel +32 9 340 57 57

www.orbitgis.com

Fax +32 9 340 57 50

9160 Lokeren

Belgium

info@orbitgis.com

Ondernemingsnr. BTW BE 0412.104.993

RPR Dendermonde

Bankrelatie: KREDBEBB - BE57 7330 1675 2435


Orbit BI-Reports GEOSPATIAL TECHNOLOGIES

Vanuit dit aanbod kan de analist de meest sprekende resultaten selecteren en kopiëren voor eigen jaarverslagen of andere bestuurlijke briefings. Het interactieve rapport geeft niet enkel een onmiddellijk overzicht, het laat ook toe om op elementen binnen grafieken te klikken om meer detailgegevens over dat item op te vragen. Zo ontvouwt zich een goudmijn aan informatie, makkelijk, direct en uiterst consequent bereikbaar. Resultaat op kaart Een geografisch beeld mag uiteraard niet ontbreken in de rapporten van de BI-Reports Suite. Het rapport bevat een interactief Orbit-kaartvenster, met als keuze van ondergrond de stratenatlas of de luchtfoto. Ook hier kan u interactief mee omgaan om gegevens op een bepaalde plaats nader te onderzoeken. Integratie binnen de Orbit analyse modules Orbit BI Reports worden binnen de Orbit analyse modules geactiveerd en zijn uitsluitend aanspreekbaar vanuit deze modules : Orbit Criminaliteit, Orbit Verkeersongevallen, Orbit Verkeersinbreuken, en Orbit AVL.

De analyst kan hier op traditionele wijze een bevraging opstellen en uitvoeren. Bij de opmaak van een rapport voor deze analyse, wordt het rapport opgeslagen in de centrale databank van rapporten, die op zijn beurt bereikbaar is via het Orbit Portaal. Deze bevragingen kunnen geautomatiseerd worden, zodat een systematische rapportage via het Orbit Portaal wordt aangeboden.

Orbit BI-Zone en BI-Reports Orbit BI-Zone is een variant van het BI-Dashboard die, op basis van onderlinge afspraken en maatwerk, het BI-Dashboard aanpast aan de zonale prioriteiten en aandachtspunten in het zonaal veiligheidsplan. Zo kunnen bijvoorbeeld de federale categorieën van feiten vervangen worden door de fenomenen die uw eerste aandacht vereisen. Orbit BI-Reports voegt de rapporten gemaakt door uw analyst toe aan het portaal. Deze gespecialiseerde rapporten gaan dieper in op elk detail. dankzij de automatisatie ervan kan u dagelijks of wekelijks volledige up-to-date rapporten inkijken.

Boven: Evolutie van het feit “eigendomsdelict” over jaren. Onder: aandeel van ongevallen volgens AVOC verdeling per gemeente.

Boven: verhouding van de ‘hoedanigheid’ van een betrokkene. Onder: verdeling van de feiten per uur. Cijfers zijn pro forma.

ORBIT GeoSpatial Technologies Industriepark E17, 2021 - Scherpeputstraat 14 Tel +32 9 340 57 57

www.orbitgis.com

Fax +32 9 340 57 50

9160 Lokeren

Belgium

info@orbitgis.com

Ondernemingsnr. BTW BE 0412.104.993

RPR Dendermonde

Bankrelatie: KREDBEBB - BE57 7330 1675 2435

benl_ps_BI_Reports  

http://www.orbitgis.com/sites/default/files/documentation/factsheets/benl_ps_BI_Reports.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you