Page 1

Orbit AVL Analyse GEOSPATIAL TECHNOLOGIES

“ module

Positie, Registratie, Analyse, Integratie

De analyse van AVL gegevens in combinatie met criminele vaststellingen kan de sturing van patrouilles optimaliseren.

De informatiegestuurde politiezorg heeft duidelijk baat bij de kennis wie zich waar bevindt, en dit niet enkel op het moment zelf, maar ook achteraf. Traditionele Track & Trace systemen leggen de bewegingen van uw voertuigenpark (AVL) of medewerkers vast (APL). Deze systemen geven u een real-time inzicht, maar registreren ook deze bewegingen. Orbit AVL analyse richt zich op de naverwerking van AVL/ APL gegevens en werkt met ASTRID en andere aanbieders. De analyses kunnen gecombineerd worden met situational awareness informatie en met de in ISLP geregistreerde Meldingen, Interventies en PV’s.

Track & Trace Weten wie zich waar bevindt maakt samen met goede geografische gegevens (luchtfotografie, panoramische straatbeelden, camera’s, etc ) deel uit van de situational awareness die noodzakelijk is voor de sturing van interventies en acties. In de marge van het livegebeuren, is de registratie van de positiegegevens zeer nuttig voor onderzoek en rapportage achteraf.

Brede Ondersteuning ASTRID support Orbit AVL Analyse ondersteunt de gegevens die via ASTRID op de servers van de lokale politie wordt geplaatst. Deze AVL/APL gegevens worden automatisch in de Orbit server opgeladen, klaar voor analyse en rapportering. Andere Track & Trace systemen Orbit AVL Analyse staat open voor andere Track & Trace of Fleet logging systemen die al dan niet via maatwerk tot stand zijn gekomen. De Orbit server voorziet de flexibiliteit terzake.

ORBIT GeoSpatial Technologies Industriepark E17, 2021 - Scherpeputstraat 14 Tel +32 9 340 57 57

www.orbitgis.com

Fax +32 9 340 57 50

9160 Lokeren

Belgium

info@orbitgis.com

Ondernemingsnr. BTW BE 0412.104.993

RPR Dendermonde

Bankrelatie: KREDBEBB - BE57 7330 1675 2435


Orbit AVL Analyse GEOSPATIAL TECHNOLOGIES

Analyses

Analyses van criminaliteit en verkeer in combinatie met AVL kunnen geprojecteerd worden in panoramische straatbeelden die een realistische reconstructie geven van een interventie (vergt de module Inventarisatie Suite met de panoramische beelden).

Analyses van de AVL data De AVL data kan eenvoudig worden geanalyseerd : op basis van enkele criteria raadpleeg je de gehele AVL databank : periode, interventie, melding, ploeg, voertuig, lokatie. Elk van deze parameters kunnen afzonderlijk of in combinatie aangewend worden : zowel een benadering vanuit ploeg als vanuit interventie is mogelijk.

Gebruiksgemak De Orbit AVL module is ingebouwd in het Orbit client/server systeem en kan je op elke werkpost draaien. Uiteraard stelt u zelf de gebruikerspermissies in.

Elke analyse resulteert in een of meerdere trajecten die een voertuig of persoon heeft afgelegd. De trajecten worden op kaart getoond en kunnen simultaan ‘afgespeeld’ worden op verschillende snelheden. Een tijdsbalk geeft intuitief de start- en stoptijden, de rij- en stilstand-tijden. Op dezelfde tijdsbalk wordt de status van het voertuig weergegeven. Geintegreerde Analyses Orbit AVL ondersteunt ook analyses in combinatie met criminaliteits- of verkeers-analyses. Zo kan je met 1 muisklik opvragen welke patrouilles in de buurt waren op het moment dat zich een crimineel feit voordeed, of opvragen welke pattrouilles in de buurt waren bij een reeks van feiten. Criteria worden in tijd en ruimte ingegeven en berekend vertrekkend van de PV,- IV- of ME-ISLP gegevens. Visuele Feedback

BI-Reports Business Intelligence voor AVL rapportage Met het BI-Report AVL kan de analist specifieke of volautomatische AVL-rapporten ter beschikking stellen in het Orbit Portaal. Dit resulteert in éénduidige en generieke vorm van rapportage. Het rapport kan men exporteren naar gangbare formaten als PDF. Het Orbit Portaal : Centraal Vertrekpunt Alle actuele en historische AVL rapporten bevinden zich in een centrale databank. Via Het Orbit Portaal vindt men eenvoudig de weg naar het gewenste AVL rapport.

De status van het voertuig wordt telkens op kaart meegegeven. Op elk moment kan ook de positie en status van alle andere voertuigen worden getoond zodat een compleet overzicht bekomen wordt van alle ploegen.

ORBIT GeoSpatial Technologies Industriepark E17, 2021 - Scherpeputstraat 14 Tel +32 9 340 57 57

www.orbitgis.com

Fax +32 9 340 57 50

9160 Lokeren

Belgium

info@orbitgis.com

Ondernemingsnr. BTW BE 0412.104.993

RPR Dendermonde

Bankrelatie: KREDBEBB - BE57 7330 1675 2435

benl_ps_AVL  

http://www.orbitgis.com/sites/default/files/documentation/factsheets/benl_ps_AVL.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you