Page 1

Ongevalregistratie met GPS GEOSPATIAL TECHNOLOGIES

Opmeting en GPS-Lokalisatie

UITRUSTING

Een volledig geïntegreerde GPS ongevallenopmeting binnen Orbit Schetsen.

De registratie van een ongeval is onderhevig aan een reeks vereisten, niet in het minst van juridische aard. Tegelijk stellen we vast dat de tijd die daarvoor nodig is een obstakel vormt voor snelle verwerking. Bovendien is het zo dat metingen ter plaatse nog dikwijls manueel worden uitgevoerd. De Orbit Software wordt aangevuld met enkele toestellen die de digitale registratie van het ongeval ter plaatse mogelijk maken, en de verwerking van de gegevens op kantoor in meer of mindere mate automatiseren.

Topcon als Orbit’s favoriet In de zoektocht naar geschikte opmeetinstrumenten voor ongevallenregistratie geniet de productcatalogus van Topcon Orbit’s voorkeur. Integratie en gebruiksvriendelijkheid, 2 speerpunten in elke Orbit oplossing, vinden we hier ook terug.

Snelle Vaststelling = Snelle Ruiming De vaststelling van een ongeval dient steeds nauwkeurig en doordacht te gebeuren. De klassieke opmeettechniek met het meetwiel is in vele opzichten tijdrovend en vraagt een bepaalde techniciteit die niet iedereen gegeven is. De economische kosten door een versperde rijweg of onderbroken verkeersader moeten ook zo minimaal mogelijk blijven, om nog maar van het fileleed te zwijgen. De opmeettoestellen van Topcon bieden de geschikte oplossing om heel snel en uiterst accuraat vaststellingen te verrichten en eventueel een fotodossier aan te leggen.

Veiligheid voorop, ook tijdens de opmeting Op eenvoudige wijze kunnen alle punten in functie van de ongevallenschets ingemeten worden. Deze metingen dienen niet meer steeds vanuit het nulpunt opgestart te worden. Tijdens de registratie moet de vaststeller dus niet telkens de rijweg over te steken wat een positieve invloed heeft op de veiligheid van de vaststeller.

Ongeval Orbit-compatible opmeten Het GPS toestel, gemonteerd op een carbon valstok, wordt boven het in te meten punt geplaatst. Met één druk op de knop is de meting geregistreerd. De vaststeller kan door middel van een voorgedefinieerde Orbit-objectenlijst het juiste label koppelen zoals : > Lees verder op de keerzijde

ORBIT GeoSpatial Technologies Industriepark E17, 2021 - Scherpeputstraat 14 Tel +32 9 340 57 57

www.orbitgis.com

Fax +32 9 340 57 50

9160 Lokeren

Belgium

info@orbitgis.com

Ondernemingsnr. BTW BE 0412.104.993

RPR Dendermonde

Bankrelatie: KREDBEBB - BE57 7330 1675 2435


Ongevalregistratie met GPS GEOSPATIAL TECHNOLOGIES

• Controle: Locatie vast punt, nulpunt. • Voertuigen; Auto 1 - hoek linksvoor, Moto 1 - achteraan • Perifere vaststellingen; begin - einde remspoor Auto 1, olievlekken, ... • Figuur: locatie getuige Deze objectenlijst sluit aan bij de types objecten van Orbit Schetsen. Bijkomende informatie koppelen aan een punt (zoals nummerplaat, naam betrokkene) kan eenvoudig via een vrij tekstveld.

Werkbaar in het ISLP-netwerk Iedere opmeting van een ongeval wordt steeds opgeslagen als een afzonderlijk project. Het importeren in de module Orbit Schetsen kan vanop elke ISLP-werkplek. Doordat de connectiviteit met via ‘device herkenning’ verloopt kan dit via een USB verbinding plaatsvinden. Zulk type van connectiviteit is toegelaten door DST.

Brede inzetbaarheid & Flexibiliteit

Fotoregistratie mét positie Het GPS-toestel beschikt standaard over een camera. Dit laat toe om foto’s te nemen van de omgeving of details van het ongeval. Deze foto’s worden standaard voorzien van een positie (GPS-coördinaat) zodat deze op de juiste locatie binnen Orbit kunnen gepositioneerd worden en al dan niet in de ongevallenschets opgenomen worden.

Vlotte integratie met Orbit Schetsen De opgemeten punten en eventuele foto’s worden als stap binnen de schetsenprocedure volautomatisch geïmporteerd. De geregistreerde punten worden op de basiskaart geprikt

De focus is het snel en eenvoudig registreren van verkeersongevallen. Maar de toepassingsvelden zijn zeer divers, zoals het registeren op een plaats delict of het in kaart brengen van een nieuw rond punt of heraangelegde straat. Dit laatste in functie van de actualisatie van de basiskaart. Door de generieke aanpak, kan elke opmeting in kaart worden gebracht en in Orbit verder gebruikt worden. Het toestel laat tevens toe een basiskaart (zoals GRB) als onderliggende laag toe te voegen, als referentie bij de ongevallenregistratie.

Robuust en steeds beschikbaar Het GPS-meettoestel is zeer robuust & waterdicht. De valstok in carbon maakt dit licht in gebruik. Het laat toe in alle weersomstandigheden een ongevallenregistratie uit te voeren. Dankzij het verlichtte touchscreen is het toestel ook bij duisternis direct inzetbaar. De set wordt geleverd in een stevige case, door zijn compactheid eenvoudig in het interventievoertuig weg te bergen. De reservebatterijen zorgen voor een 24/24h beschikbaarheid.

en voorzien van het gekozen label. Dit label geeft de informatie van type punt die de vaststeller tijdens het opmeten heeft gekozen. In de opmaak van de ongevallenschets kan men onmiddellijk verder met de keuze van voertuigen en de afwerking ervan.

ORBIT GeoSpatial Technologies Industriepark E17, 2021 - Scherpeputstraat 14 Tel +32 9 340 57 57

www.orbitgis.com

Fax +32 9 340 57 50

9160 Lokeren

Belgium

info@orbitgis.com

Ondernemingsnr. BTW BE 0412.104.993

RPR Dendermonde

Bankrelatie: KREDBEBB - BE57 7330 1675 2435

benl_ps_AccidentRegistrationGPS  

http://www.orbitgis.com/sites/default/files/documentation/factsheets/benl_ps_AccidentRegistrationGPS.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you