Page 1

Proces for regulativrevision Interessenter kan inddrages

Politikere kan inddrages

Overordnede principper for regulativbestemmelser

Politisk accept

Politisk vedtagelse

Regulativrevisionsplan og regulativskabelon Åmands Workshop

DVR Workshops Grødemodul

Borgere og interessenter

Vedtagelse med Høring og Borgermøde DVR GIS

Politisk vedtagelse

Vedtagelse af

Omklassificering VASP og VandløbsGIS

Opmåling af vandløb

VASP

Lodsejere eller vandløbslaug kan inddrages

regulativer

Udarbejdelse af regulativer

DVR

VASP og DVR

Indsamling af øvrige data f.eks. oplande

Regulativ proces  
Regulativ proces