__MAIN_TEXT__

Page 1

VERDENSMÅLENE I DIN FORRETNING

Mylius Værktøj til FNs Verdensmål powered by

I Orbicon udvikler vi et universelt dialog- og kommunikationsværktøj, der skal gøre det nemt og enkelt at komme i gang med verdensmålene. Værktøjet giver et overblik over Jeres bidrag og gør det nemt at formidle, hvilke verdensmål I arbejder med. Vi kalder det ’Mylius - Værktøj til FNs Verdensmål’, og vi udvikler det som en digital løsning, der kan tilgås via en hjemmeside og bruges som en app. Det betyder, at alle vil kunne udfylde værktøjet, hvorend du er. Orbicons Mylius værktøj udvikles til at kunne bruges til: PARTNERSKAB FOR HANDLING

PARTNERSKAB FOR HANDLING

AFSKAF FATTIGDOM STOP SULT

FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

SUNDHED OG TRIVSEL

LIVET PÅ LAND

Virksomhedsprofil

LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

BÆREDYGTIG ENERGI

MINDRE ULIGHED

INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

SUNDHED OG TRIVSEL

ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Projekt

virksomhedsprofiler

LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

RENT VAND OG SANITET

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

BÆREDYGTIG ENERGI

MINDRE ULIGHED

INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

STOP SULT

SUNDHED OG TRIVSEL

LIVET PÅ LAND

KVALITETSUDDANNELSE

KLIMAINDSATS

AFSKAF FATTIGDOM

FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

LIVET I HAVET

RENT VAND OG SANITET

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

STOP SULT

LIVET PÅ LAND

KVALITETSUDDANNELSE

LIVET I HAVET

KLIMAINDSATS

PARTNERSKAB FOR HANDLING

AFSKAF FATTIGDOM

FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

KVALITETSUDDANNELSE

LIVET I HAVET

Produkt

KLIMAINDSATS

LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

RENT VAND OG SANITET

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

BÆREDYGTIG ENERGI

MINDRE ULIGHED

projekter

INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

produkter

Hvad får Mylius brugere? • Overblik over Jeres bidrag til verdensmålene på en nem og visuel måde uanset om det handler om Jeres virksomhedsprofil, Jeres projekter eller produkter. • Mulighed for at arbejde med delmålene. • Mulighed for at arbejde med scenarierne - før, målsætninger og efter. • Mulighed for at udarbejde målsætninger for, hvor meget I ønsker at øge Jeres bidrag til verdensmålene. • Mulighed for at lave handleplaner og prioritere Jeres indsats på baggrund af flere kriterier, som fx tid og økonomi. • Få udskrevet en one page med ’Mylius-hjulet’ og Jeres begrundelser for de indtastede bidrag. Dvs. alt hvad I indtaster i Mylius kommer ud i et format, som I kan arbejde videre med eller indsætte i de dokumenter, hvor det har relevans. Vi forventer, at Mylius er klar til brug i maj 2019. Vi tager et mindre årligt beløb for, at I kan bruge det. Beløbet går til drift, vedligeholdelse og fortsat udvikling af værktøjet. Lad os sammen skabe en bedre fremtid. Vil I gerne høre mere så kontakt: Projektleder og Ph.d Projektleder Salgschef Lea Ravnkilde Møller Louise Meier Dan O. Kiilerich leam@orbicon.dk lmei@orbicon.dk doki@orbicon.dk 23 62 44 29 21 15 50 60 51 83 51 80

Profile for WSP Danmark

Mylius Onepager - Dansk  

Mylius Onepager - Dansk