Page 1

Kronika za rok 2009:

Z pozoruhodnosti novojičínského života: Rok s rokem si podal ruce. A opět se otevírá kronika události, tentokráte za uplynulý rok léta Páně dvoutisící devátý. Pro někoho rok úspěšný, pro jiného méně. Pro město Nový Jičín a Novojičínsko poznamenaný náhlou krutou povodní, oběťmi na životech a majetku. Červen 2009 bude v historii regionu bezesporu patřit k černým a smutným měsícům. Na straně druhé obrovská vlna solidarity, snaha pomoci, a úspěšné zvládnutí odstraňování následků povodní je natolik obdivuhodné, že patří k oněm nejúspěšnějším a nejlidštějším stránkám kroniky života Novojičínska vůbec. Znamenitě to vyjádřil ve svém vánočním blahopřáni starosta města pan Mgr.Ivan Týle, když mimo jiné napsal: „ Vánoce a vítání Nového roku je časem, kdy má člověk k druhému blíže, a zároveň mu zůstává dostatek prostoru na myšlenky o smyslu života a jeho směřování. V oněch chvílích vzpomínáme na ty, kteří neměli či nemají tolik štěstí a pohody. V čase štědrovečerním uplynulo šest měsíců od chvíle, kdy našim městem prošla ničivá povodeň, zanechávající škody nejen na materiálních statcích, nýbrž i v duši postižených.Zcela určitě jim patřila vzpomínka mnohých. Stejně tak nemůžeme zapomenout na to, jak jsme v uplynulém obtížném roce společně zdolávali následky přírodní katastrofy a jak výborně fungoval princip lidské sounáležitosti a pospolitosti. Zachovejme si tento postoj i do budoucnosti!“ Také z pohledu zahraničního i republikového vývoje to byl rok pozoruhodný, byť především rozpolcený v pozitivním a bohužel i negativním slova smyslu. Úvodem kronikářského zápisu, jak bývá zvykem, několik připomenutí, zaznamenaných tiskem v průběhu roku 2009 a v závěru téhož roku okomentovaných prestižním týdeníkem s příznačným názvem Týden ve speciálním vydání.

Okamžiky roku 2009: Odzbrojující Obama Barack Obama s chotí Michelle navštívili zkraje jara Českou republiku. Na zaplněném pražském Hradčanském náměstí představil americký prezident 5. dubna 2009 plán na globální jaderné odzbrojení. Pochválil také Čechy a Poláky za ochotu, s níž se uvolili zapojit do budování protiraketového štítu. O pět měsíců později však týž Obama zavolal českému premiéru Janu Fischerovi, poděkoval mu za spolupráci a oznámil, že USA od záměru vybudovat v Brdech radarovou základnu ustoupily. Hrdina povodně Když Jeseník nad Odrou na severu Moravy zasáhla na konci června velká voda, zachránil Jiří Holub ze zaplaveného domu svou matku a tři děti. Takzvané bleskové povodně během vydatných dešťů na začátku léta 2009 připravily o život 13 lidí a napáchaly miliardové škody. Své hrdiny měl i Nový Jičín a jeho místní části Bludovice, Žilina, Straník, okolní přilehlé obce Hodslavice, Živoříce u Nového Jičína, Šenově u Nového Jičína, Kunín. 1


Z vyprávění mnohých přímých účastníků dodnes mrazí: žena vystupující z auta, v ruce nezbytný mobil, vlna vody a mizí auto i žena. Sen, nebo krutá realita? Jiný příběh: čtyři dámy vracející se z kulturního vystoupení v nedalekém Valašském Meziříčí jsou v Hodslavicích zasaženy náhlou povodňovou vlnou, jejich auto sice zastaví, ale nejde otevřít. Nakonec se podaří otevřít okna, dámy se vysoukají, když se to zdaří poslední, čtvrté, následná vlna naštěstí již jen prázdné auto pohltí. Dámám zůstal hrůzný zážitek, ale uchovaly si život. Papež v zemi bezvěrců Desetitisíce lidí navštívily na konci září bohoslužby Benedikta XVI., hlavy katolické církve, během jeho třídenního pobytu v Česku. Papež přijel na návštěvu, přestože patříme mezi nejateističtější země světa. Na vlastní oči ho mohli spatřit věřící v Praze, Brně a Staré Boleslavi. Nevím sice přesně, zda bezvěrectví naší republiky je tak velké, jak o něm vypovídají novináři, leč návštěva papeže byla oslavou ducha a víry. Mnozí z nás nedůvěřivě očekávali jeho příjezd, srovnáni s předchozím charismatickým papežem bylo nasnadě, byli jsme však víc než mile překvapeni osobnosti Benedikta XVI., jeho bezprostřednosti a hloubkou duchovního působení. Samotná Česká republika prožívala nesnadné dny uplynulého roku a v celorepublikové kronice rok léta Páně 2009 určitě nebude hodnocen příliš pozitivně, pokud vůbec. Novináři Miroslav Korecký a Tomáš Menschlik ho vidí asi takto: Od pádu komunismu uběhlo dvacet let. A Češi jako by toto výročí začali slavit hned od jara, tedy pokud lze za oslavu považovat permanentní politický karneval na státní útraty. Rok 2009 vypadal, jako by se politici rozhodli spáchat nenásilný testosteronový masakr na vlastních občanech. Očekávalo se, že rok 2009 bude lepší. Dokonce ještě na jeho začátku. Politiku neměly přivádět do varu žádné volby, naopak ji mělo státotvorně zklidnit procedurálně náročné šéfování Čechů Evropské unii i potřeba společně a efektivně řešit dopady ekonomické krize. Nakonec bylo ale všechno jinak – a přispěly k tomu svým dílem všechny ústavní instituce. Bohužel ani hlava státu se nestala zklidňujícím a konsensuálním prvkem na politické střelnici roku 2009. Václav Klaus už v prosinci 2008 dokončil své „odcházení“ z ODS: po sedmnácti letech otec zakladatel ze strany vystoupil. Tři měsíce nato se poprvé objevil na sjezdu ČSSD a ve srovnání s chladným vystoupením na kongresu ODS si u socialistů přátelsky tiskl ruce s partajními funkcionáři. Prezidentova hlavní bitva roku byla dlouho odkládaná ratifikace lisabonské smlouvy. I když za své zdráhání a kladené podmínky sklízel paradoxně větší kritiku od euroskeptické ODS než od eurooptimistické ČSSD, byla to zejména Klausova osobní bitva a jeho celoevropská mediální one man show. Při ní dal ovšem prezident všem domácím politikům lekci z efektivity: jen pár dnů mu stačilo k tomu, aby prosadil do lisabonské smlouvy českou výjimku z listiny základních práv EU, tedy to, co se předtím vládě nepodařilo vyjednat několik let. Škoda že stejně efektivní tahy nepředvedl i v domácí politice. V roce 2009 tak měla Česká republika dvě vlády. A kdyby byl úřednický premiér Jan Fischer kývl na nabídku stát se eurokomisařem, mohly se vystřídat i tři. Březnové vyslovení nedůvěry Topolánkově vládě (mimochodem, první úspěšné svržení vlády v našich moderních dějinách), přišlo jako blesk z čistého nebe,

2


protože opoziční pokusy tohoto druhu se už zvolna stávaly úsměvným folklorem. Takto ale jedno hlasování poslanců udalo ráz české politice na celý zbytek roku. Z nebe ale konec vlády ODS, lidovců a zelených rozhodně nespadl. Hlasování sněmovny, v té době tělesa již notně rozdrobeného a se zájmy krajně neprůhlednými, jen dokončilo destrukci Topolánkova vládního modelu. Ten byl od prosince 2006 založen na specifické těsně většinové vládě, která při volebním výsledku 100 : 100 stála na průběžně se měnící podpoře několika „nakoupených“ poslanců z řad opozice. Už několikrát se tento model vládnutí jen těsně udržel nad vodou, ale přeběhnutí dvou zelených poslankyň (Olga Zubová, Věra Jakubková) a hořkost dvou bývalých poslanců ODS (Vlastimil Tlustý, Jan Schwippel) už nepřežil. Po měsíci zmatků nastala nová etapa roku 2009. V neděli 5. dubna pobýval statistik Jan Fischer služebně v Irsku. Tam ho večer dostihla zpráva, že ho předsedové ODS a ČSSD vybrali za premiéra. Fischera požádali, aby se o nominaci nikde nezmiňoval. Zavolal pouze své ženě Daně. Dostala tři hodiny na rozmyšlenou, poradila se s dětmi. O mnoho delší lhůtu neměl ani Fischer. „Manžel si jako správný statistik nejspíš napsal na papír všechna pro a proti. To já ne. Myslím, že v tu chvíli se neodmítá,“ vzpomínala Fischerová. Rodina a bezradní politici ve sněmovně, kteří by se na jiném kandidátovi těžko shodli, byli Fischerovi jedinou oporou. Suchý, bez charismatu, až příliš úřednický. Těmito přízvisky ho na cestu politikou vybavila média. Nepřidal mu ani Topolánek. Jeho kabinet nazval „letní překlenovací vládou“ a začal se opět pošťuchovat s prezidentem, který žádal „plnohodnotnou“ vládu. Jak se ukázalo, vývoj dal za pravdu spíše Klausovi. Země dostala plnohodnotného premiéra a stalo se to navzdory předsedům stran. Fischer si svou „plnohodnotnost“ ve vztahu k nim otestoval několikrát, ať už šlo o složení jeho vlády, podobu úsporného balíčku nebo když se ODS pokusila odstřelit z vlády ministra vnitra Pecinu. Součástí dohod o sestavení úřednické vlády byl totiž termín předčasných voleb 9. – 10. října. Leč do těchto dohod vstoupil nezařazený poslanec Miloš Melčák a všechno bylo jinak. Se svým advokátem Janem Kalvodou zpochybnil u Ústavního soudu způsob vypsání mimořádných voleb. „Cílem je zrušení zhovadilého zvyku měnit ústavu, jak koho napadne, respektive ji na určité období odložit a pak se k ní zase vrátit,“ prohlásil Kalvoda. A přesně měsíc předtím, než měla státní komise vyhlašovat výsledky voleb, soud volby opravdu zrušil. Následovala další horečná jednání a legislativní kličkování, jak přece jen volby uspořádat. A když už se zdálo, že se vše horko těžko podařilo, v den, kdy se měla sněmovna sama rozpustit, vystoupil Jiří Paroubek a do televizních kamer oznámil, že si přes noc všechno rozmyslel… Zmařené volby jen korunovaly dlouhodobou frustraci z české politiky. Ta měla jeden vrchol už na jaře, během kampaně před evropskými volbami. Neutěšené rozpoložení politických elit přivedlo do ulic mladé a rozhořčené lidi, kteří se k politice obyčejně nevyjadřují. A jedním ze symbolů roku 2009 se tak stalo rozbité vejce stékající po tváři Jiřího Paroubka. Jen na pražském Andělu jich dopadlo na sociální demokraty až sto dvacet kusů! To, co zpočátku vypadalo jen jako happening facebookové generace, přerostlo v širší výpověď o stavu české politiky a celé společnosti. Že to odnesl jen Paroubek a jeho ČSSD, byla asi víceméně náhoda. Část vrhačů to asi vnímala jako odvetu za někdejší brutální zásah proti CzechTeku, jiné snad znechutilo to, že si ČSSD mnohem více než ODS v evropské kampani udělala z voličů jen položku ve svém marketingovém plánu a kolonku v seznamu příjemců nejrůznějších dávek. Mirek Topolánek přitom mohl mluvit o štěstí, protože vejce mohla létat i na něj. Zatímco na jaře se kál za letní radovánky ve vykřičené vile italského premiéra Berlusconiho, vyrazil o pár měsíců později na ještě problematičtější dovolenou. „Topolánkova další

3


dovolená v Itálii: nahé ženy, luxus, jachty a lobbisté!“ hlásal 25. července titulek bulvárního deníku Aha! a odstartoval tím takzvanou toskánskou kauzu. Objektivy slídilů zachytily předsedu ODS v jachetním přístavu v blízkosti ředitele ČEZ Martina Romana a vlivných lobbistů. Z několika fotografií se stala aféra tohoto léta. Původ snímků se sice dopátrat nepodařilo, v každém případě ale ukazovaly už dlouho kritizované propojování politiky s byznysem a vliv nejrůznějších lobbistů na podobu vládních rozhodnutí a přijímaných zákonů. Trest přišel okamžitě. Nadějně se vyvíjející volební preference ODS rázem spadly a občané zase vzali o něco více na milost Paroubka, kterého o dva měsíce dříve bombardovali vejci. Topolánek v tomto směru vyvázl jen s jednou oděrkou na hlavě, když na koupališti v Hustopečích dostal od hloučku pravicových extremistů kamením. Kdyby byly říjnové volby proběhly, mohli jsme mít snad už před koncem roku novou, standardní politickou vládu. Těžko ale říct, zda by to byla pro zemi výhra. Fischerův kabinet totiž přinesl na politickou scénu klid, jaký po celý rok 2009 nepoznala. To se podepsalo na pohádkové popularitě a důvěře, kterou se v závěru roku premiér a jeho kabinet pyšnili. Úřednická vláda toho příliš nevymyslela, nemá žádné vize a ideály, do sněmovny posílá minimum nových zákonů, neprovokuje, nehádá se, neuráží. Ve zdivočelém Česku to ale pro získání respektu a popularity bohatě stačí. Kruh se smutně uzavírá. V roce 1989 šlo hlavně o to, dostat od válu zkompromitovanou a nefunkční politickou garnituru a ve volbách vybrat novou elitu, která dokáže efektivně spravovat zemi. A v roce 2009 svobodně zvolená elita nebyla s to se ani dohodnout na jakékoli sestavě politické vlády a raději předala moc v zemi nikým nevoleným úředníkům. Po dvaceti letech napravování následků komunistické totality jsme se dopracovali ke zjevnému defektu parlamentní demokracie. Když v říjnu 1920 nebyly tehdejší politické strany schopny sestavit vládu a raději předaly moc loajálnímu úředníkovi Janu Černému, komentovali to dva muži 28. října slovy, která jako by byla vyřčena v roce 2009. „My vůbec přijímáme dnešní vládu, z níž mnohých pánů si pro jejich vědeckou a odbornou kvalifikaci skutečně vážíme, jako nutné zlo. Znamená to nepopíratelně velkou krizi demokracie,“ řekl národní socialista Jiří Stříbrný. A Karel Kramář, národní demokrat a první československý premiér, doplnil: „Že jsme to po dvou letech dovedli k vládě mimoparlamentní, jest neobyčejně málo skvělé vysvědčení pro naše demokratické schopnosti. Ale buďme také tak upřímní a řekněme si, že opravdu jsme toho zasloužili.“

Republikové osobnosti roku 2009 – pohledem novinářů:

Vítěz roku - Jan Fischer „Loutka“ a „úředník“ patří minulosti, teď vládu vede úspěšný a populární premiér. Stále zdůrazňuje, že nemůže obcházet šéfy stran, ale přesto jim občas dokáže vnutit svůj styl hry. Navíc odmítl post v Bruselu, čímž své domácí renomé jen posílil. Poražený roku – Mirek Topolánek Nedobrovolně přišel o funkci premiéra, trochu nepochopitelně se vzdal role poslance a ubránil jen post předsedy ODS, tedy do konce roku 2009. Hlavně ale zkrachoval celý jeho premiérský koncept založený na nejtěsnější vládní většině, uměle postavené na přeběhlících.

4


Hrdina roku – Vladimíra Dvořáková Bez razance, kterou prokázala jako šéfka akreditační komise, by Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni dodnes udělovala „cinknuté“ doktoráty. Poštvala proti sobě právníky s dlouhými prsty. Žaloby ji ale nezastrašily, svá vyjádření nechtěla mírnit. Veletoč roku – Jiří Paroubek Pro tuto kategorii není v Česku většího borce. Jeho obrat v termínu předčasných voleb přesto způsobil na politické scéně šok. Předseda ČSSD přes noc anuloval všechny dohody a bez důvěryhodného vysvětlení posunul volby o půl roku. Propadák roku – Kateřina Neumannová Prázdné ochozy lyžařského mistrovství v Liberci dávaly tušit, že s kasou šampionátu to nebude lepší. Za obojím stojí ředitelka šampionátu Kateřina Neumannová. Ze státního dostala 2,5 miliardy a ještě skončila s dluhem 81 milionů korun. Deus ex machina roku – Miloš Melčák Svérázný přeběhlík do vládního tábora nechtěl odejít z politiky a do historie potichu, proto pořádně nahlas práskl dveřmi. Zásluhou jeho nenápadného ústavního protestu padly podzimní volby a úřednické vládě se zdvojnásobil mandát.

Evropan roku – Václav Klaus Nikdy v moderní historii neměl žádný Čech v rukou osud celé Evropy. Prezident jako poslední kontinentální instance při ratifikaci lisabonské smlouvy dlouho napínal, ale nakonec se sebezapřením hlubší propojení evropské sedmadvacítky posvětil.

Tolik tedy souhrnně Česká republika. Nás ovšem zajímá především starobylé město Nový Jičín, prudce tepající současným moderním životem.Ano, zažil mnohé pozoruhodnosti, kromě povodně solidaritu, úpornou snahu pomoci a co nejrychleji odstranit následky, poděkování všem, kteří pomáhali, formou koncertů, především otevření nově zrekonstruovaného fenoménu města, jeho centrálního náměstí, tradiční poděkování významným osobnostem v sociální a kulturní sféře, vynikajícím učitelům, skvělým sportovcům, připomenuta byla významná výročí sta let budovy Základní školy na ulici Komenského 68, narodivší se v roce 1909 jako Jubilejní škola s připomenutím tehdy šesti desítek let vlády císaře Franz-Josefa. Opomenuta nebyla i jiná data: 210 let příchodu rodiny Hückelů do Nového Jičína a založení kloboučnické tovární firmy, vznik firmy Rotter, dnešního Autopalu. Tečku za kulturním létem udělal tradičně zdařila městská slavnost v pořadí šestnáctá, letos nesoucí se na vlnách přátelství s partnerským francouzským městem Spinal. Naštěstí se v komunální politice republikové kolotoče typu pádu vlády v době předsednictví Evropské Unii nekonají. Komunální politik žije mezi obyčejnými lidmi s jejich obyčejnými lidskými problémy a snaží se je řešit, a Nový Jičín je toho dokladem. Podívejme se tedy v malém retrospektivním ohlédnutí v jednotlivých měsících, co všechno se událo, čeho jsme byli v našem městě svědky: Leden 1.1 Plně obsazené Masarykovo náměstí zářilo slavnostním ohňostrojem, kterým občané města uvítali nejen vstup do nového roku 2009, ale také zahájení půlročního předsednictví České republiky v Evropské Unii.

5


Od nového roku rozšířil Městský úřad rozsah služeb pro občany poskytovaných na jednom pracovišti v rámci kontaktního místa CZECH POINT. Jednalo se o získání výpisů z obchodního rejstříku,katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, výpisů z bodového hodnocení centrálního registru řidičů, kvalifikovaných dodavatelů nebo registru účastníků provozu modulu autovraků. Televize Polar spustila od počátku roku 2009 nový zpravodajský portál www.infoportály.cz/ Jeho nabídka je členěna do šestnácti okruhů počínaje politikou a konče sportem. 9.a 10.1. Velký sál Beskydského divadla uváděl dva novoroční koncerty dětského pěveckého sboru Ondrášek a jeho přípravných sborů, které se již tradičně těšily velké pozornosti novojičínské kulturní veřejnosti. Pěvecký sbor Ondráček Základní umělecké školy Nový Jičín s přípravnými sbory a komorním uskupením je vpravdě novojičínské rodinné zlato v hudebně-kulturní sféře. A současný umělecký vedoucí Josef Zajíček se snaží nejen o další umělecký rozvoj sborů, ale především o obohacení novojičínské kultury a v tom je jedinečný. 14.1. Představitelé města spolu s vedením novojičínské dodavatelské stavební firmy Nosta otevřeli nově zrekonstruovaný sál Střediska volného času Fokus. Rekonstrukce si vyžádala nákladů ve výši 5 milionů Kč, z čehož 3 miliony tvořila dotace ze státního rozpočtu ČR. Zajímavě rekonstrukce řešila akustické odhlučnění stropu. 15.1. Klub rodáků a přátel města uspořádal za četné účasti svých členů a příznivců v Galerce na Staré poště besedu o putování po jižní Americe zemí Peru. Přednášela jednatelka klubu JUDr. Dagmar Jahnová. 15.-18.1. Město Nový Jičín se svým stánkem umístěným v rámci expozice Moravskoslezského kraje presentovalo na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2009. Veletrh tradičně pořádaný na výstavišti v Brně se stal nejen místem pro setkávání odborníků a zástupců samospráv, ale i široké občanské veřejnosti. Naši expozici zpestřil svým zdařilým vystoupením novojičínský soubor lidových písní a tanců Javorník na čele s uměleckým vedoucím Svatoslavem Válkem, učitelem novojičínské Základní umělecké školy. 23.1. Navštívil naše město ministr životního prostředí vlády České republiky Martin Bursík. Byl přijat místostarosty ing.Vladimírem Bártou a MVDr.Milanem Šturmem. Diskuse byla v převážné míře věnována budoucnosti v likvidaci komunálního odpadu. Ministr se rovněž sešel s členy vedení městské organizace Strany zelených.

Únor 6.2. Byl dnem, ve kterém proběhl zápis žáků do prvních tříd šesti základních škol na území města. Zapsáno bylo pro školní rok 2009/2010 do 12 otevíraných prvních tříd 239 dětí. 11.2. Mini galerie EUROPE Direct sídlící na ulici Lidická otevřela fotografickou výstavu “Nebe nad Evropou“. Výstava trvala do 15.3.a snímky optických jevů v atmosféře vybrali pro tento účel pracovníci České astronomické společnosti.

6


12.2. Došlo k obnovení činnosti místní knihovny v č.m.Žilina.Přístřeší jí bylo poskytnuto v prostorách Střední přírodovědecké a zemědělské školy. 14.2. Soubory lidových písní a tanců Javorník a Dětský valašský Javorníček uspořádaly tradiční Valašský bál. Místem jeho konání byly prostory Střediska volného času Fokus na ulici K Nemocnici 23. 16.2. Aula městské radnice hostila členskou schůzi Klubu rodáků a přátel města. Členové a příznivci se zde sešli, aby zhodnotili svou práci za uplynulý rok. 20.2. Nově zrekonstruovaný sál Střediska volného času Fokus byl rovněž místem konání městského sportovního plesu.Součástí jeho programu bylo i vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, trenérů, rytíře sportu města za rok 2008.

Březen V průběhu tohoto měsíce byly v rámci plánované postupné obnovy stromové aleje na trase z města přes Skalky do č.m.Kojetín vykáceny staré stromy, a to v úseku od rozcestí na Svinec po křižovatku k Čerťáku. 1.3. V prostorách Centra pro zdravotně postižené na ulici Sokolovská 9 byla otevřena nová sociální služba-občanské poradenství. Je určena všem občanům, kteří se dostali do obtížné životní situace. 4.-31.3. Městská knihovna v těsné spolupráci s Hvězdárnami Valašské Meziříčí a Kysucké Nové Město uspořádala v rámci Mezinárodního roku astronomie zdařilou komorní výstavu barevných fotografií nesoucí název „Kouzlo vesmíru“z dílny slovenských autorů. 13.-14.3. Pod záštitou SVČ Fokus se konala v Beskydském divadle krajská přehlídka studentského a experimentálního divadla „OPONA 2009“. 16.3. Zahájila stavební firma ODS-Dopravní stavby Ostrava práce na druhé etapě rozsáhlé rekonstrukce Masarykova náměstí. Její náplní po loňské opravě podloubí a jejího předpolí se stala centrální plocha. 20.-21.3. Prostory SVČ Fokus poskytly zázemí pro uspořádání v pořadí už XI ročníku oblastní přehlídky dětského divadla OPONA 2009.

Duben 1.4. Středisko EUROPE Direkt zpřístupnilo v prostorách informačního centra na ulici Úzké výstavu výtvarných prací žáků novojičínských základních a mateřských škol k vyhlášené soutěži „Navrhni si svoje Euro“. Organizace Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín za finanční podpory města vyvěsila na začátku jara na území města a jeho okolí sto ptačích budek pro drobné pěvce.

7


4.4. Muzeum Novojičínska p.o. uspořádalo na nádvoří Žerotínského zámku tradiční občany města hojně navštěvovaný velikonoční jarmark. Splnil své poslání mimo jiné tím,že připomenul návštěvníkům dřívější lidové zvyky a tradice našeho kraje. 11.4. Malebná příroda okolí Svince a Čerťáku vytvořila kulisu pro tradiční skautské klání „Svojsíkův závod“. 17.4. V Budišově nad/Budišovkou byla uspořádána mezinárodní konference zaměřená k českoněmeckým vztahům nesoucí název „Sudety 2009“.V jejím programu došlo k připomenutí i 10.výročí založení „Cesty porozumění“vedoucí také místy, kde se nachází hroby obětí prusko-rakouského střetnutí z roku 1758. Zástupci našeho města, kteří byli jedním z nositelů této myšlenky, pochopitelně na akci nechyběli. 18.4. Česko-moravský hudební večer v Beskydském divadle dal příležitost k presentaci novojičínských gymnaziálních pěveckých těles, a to pěveckého sboru Puellae et Pueri,chlapeckého vokálního tělesa Sextet. Jako jejich host vystoupila Bezharmonie pražského gymnazia J.Keplera. 18.4. Výroční zasedání Unie českých pěveckých sborů udělilo novojičínskému sboru základní umělecké školy Ondrášek čestný titul „Sbor roku 2008“v kategorii dětské a mládežnické sbory. 21.4. Velký sál Beskydského divadla poskytl zázemí pro jarní koncert čerstvého jubilanta dětského pěveckého sboru Ondrášek a všech jeho přípravných sborů Hrášek, Rarášek, Kulihrášek, ale také Komorního sboru věnovaný 50.výročí úmrtí českého skladatele Bohuslava Martinů. 22.4. Naše město obnovilo na četné žádosti občanů po dvaceti letech akt „Vítání občánků“. Do auly radnice přišli rodiče s dvaceti miminky narozenými v roce 2009. 25.4. Pod „ záštitou“ svatého Jiřího, patrona skautů, byl den po jeho svátku uskutečněn za široké účasti skautů z celé České republiky každoroční výstup k památníku na Ivančenu pod Lysou Horou. Nechybělo mezi nimi i padesát novojičínských skautů střediska PAGODA.Poklonili se památce ve 2.světové válce padlých druhů a odbojářů. Rovněž se zúčastnili na mši svaté celebrované biskupem ostravsko-opavské diecéze Msgr Františkem Lobkowiczem.

Květen 1.5. Občanské sdružení Bludička ve spolupráci s Rodinným klubem Hnízdo, vojenským historickým klubem Harrach a členy místní organizace KDU-ČSL oslavili první květnový den, a to v pořadí již 11.ročníkem tradičního stavění májky. Akce byla zahájena mší svatou slouženou v kapličce sv.Michala. 1.5. Areál Skalky se stal místem tradičně městskou organizací KSČM pořádaného odpoledního setkání občanů města.I tentokráte se nabídnutá kulturní vystoupení setkala s velkým zájmem občanů.

8


1.5. V mini galerii informačního střediska EUROPE Direkt byla na dobu jednoho měsíce otevřena výstava pohledů a známek z ostatních evropských zemí pod názvem „Pozdravy Evropy“. 1.5. Od tohoto data začal být v okolí městské památkové rezervace uplatňován nový systém dopravy, ve kterém bylo přistoupeno k rozšíření zjednosměrnění ulic s následnou změnou režimu parkování, který přinesl tolik potřebný nárůst parkovacích míst. Kousek pod vrcholem nejvyšší hory světa skončilo v tomto měsíci snažení expedice novojičínských horolezců - Roman Poloch, Miroslav Palacký, Marek Novotný a Vladimír Uhlár. Nejdále do výše 8600 metrů se z této skupiny dostal Marek Novotný. Nepříznivé počasí, silný vítr,sněžení a laviny zastavilo jejich snažení. Ale i tak splnili svůj slib a těsně pod vrcholem zavlál prapor našeho města. Husarský kousek se podařil dalšímu členu horolezeckého oddílu Tělovýchovné jednoty Nový Jičín. Šestatřicetiletý David Fojtík sjel na lyžích sedmou nejvyšší horu světa 8167 metrů vysokou Dhaulagiri a stal se tak držitelem světového primátu. .Je to po třech letech, kdy dobyl bez kyslíku nejvyšší horu světa další skvělý sportovní výkon našeho občana. 11.5. U příležitosti „Dne Evropy“uskutečnilo městské informační středisko EUROPE Direkt „Den otevřených dveří“věnovaný blížícím se volbám do Evropského parlamentu spojený i s prezentací EU uspořádané pro žáky novojičínských základních škol. 12.5. Vernisáží v Nové galerii Žerotínského zámku byla pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase a starosty města Mgr. Ivana Týle zahájená výstava „Slavné vily MSK“.Mezi architektonickými perlami Moravskoslezského kraje nechyběly ani fotografie některých významných novojičínských objektů. 16.5. Zámecký park v Kuníně se stal dějištěm historické fresky“Zpráva o strašné řeži“. Cílem organizátorů této akce, tj. Muzea Novojičínska, p.o., Zámku Kunín, Obce Kunín a především četných představitelů historických vojsk vojenských historických klubů bylo připomenout bitvu z roku 1621, ke které došlo v Novém Jičíně. Na paměť padlých španělských vojáků na místě bitvy později vyrostla Španělská kaple. Autorem scénáře byl kastelán zámku Kunín a historik Muzea Novojičínska p.o. v jedné osobě PhDr.Jaroslav Zezulčíka, průvodní text interpretoval PhDr.Karel Chobot, ředitel Státního okresního archivu v Novém Jičíně, kronikář města a člen Literárního klubu při Městské knihovně Městského kulturního střediska v Novém Jičíně. 21.5. V Beskydském divadle v Novém Jičíně byly slavnostně předány ceny významným osobnostem v uplynulém roce 2008 z oboru sociálních věcí, kultury a školství. Koncert vynikající cimbálové muziky Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou zvýraznil slavnostní atmosféru večera. 23.5. Čeští cestovatelé Martina Sticherová a Radoslav Zlý ukončili před novojičínskou radnicí své putování na kolech .Svou cestu zahájili 25. dubna a v jejím průběhu navštívili Kypr, Turecko, Sýrií, Bulharsko a část Gruzie. Zdolali tak cestu dlouhou 1750 kilometrů.

9


Červen Měsíc červen se stal měsícem, ve kterém bylo vzpomenuto obětí komunistického režimu. Naše město se připojilo k městům Příbor, Kopřivnice a Frenštát pod/Radhoštěm a uspořádalo pietní akci před pamětní deskou na budově Městského úřadu na ulici Divadelní 1. Na ní je vytištěno, kolik občanů novojičínského regionu bylo v průběhu čtyřiceti let postiženo touto zvůlí (5 zemřelo, 2800 jich bylo vězněno a 8-12 tisíc diskriminováno). 6.6. Zahájil v areálu Nové Slunce svou tradici první ročník hudebního festivalu nesoucí název „Novojičínský šišák“. Jeho organizátoři si vzali za cíl každoročně připravit hudební zážitek pro příznivce folk-country a bluegrassové hudby. 9.6. Klub seniorů z části města Loučka hostil zástupce klubů seniorů působících v našem městě. Smyslem akce bylo nejen se lépe vzájemně poznat, vyměnit si zkušenosti z organizování pestré zájmové činnosti. Hlasitě se hovořilo o založení tradice k uspořádání celoměstské kulturně společenské akce. 13.6. Kamenné divadlo Skalky se stalo místem konání XIII ročníku Divadelní dílny, pozoruhodné a velmi zajímavé akce, která se stala již nedílnou součástí tradičního kulturního festivalu „ Novojičínské léto“. Za svitu ohňů a loučí došlo k setkání a presentaci představení deseti divadelních souborů. 16.6. Občané města si připomněli, že uplynulo už neuvěřitelných 100 let od přeletu dvou balonů v majetku Slezského leteckého pluku, kteří na své cestě z Wroslawi do Uher pořídili z výšky 2600 metrů letecký snímek našeho města. Stalo se tak v 11.45 hodin. Na stránkách červencového Novojičínského zpravodaje o výročí informovala Bc.Lenka Chobotová. 18.6. Delegace novojičínského dětského parlamentu se zúčastnila v městě Krnov krajského sjezdu dětských parlamentů a zastupitelstev z Moravskoslezského kraje. Na třídenním setkání proběhla diskuze nad mnohými pro mládež zajímavými tématy, jako je šikana, soužití s rómským etnikem a další. 24.6. Černý den roku 2009. Tříhodinový večerní liják provázený šesti bouřkami se 120 mm spadlých srážek tvrdě poznamenal na mnoho dalších dnů chod našeho města a blízkých obcí. Mnohé městské části, zvláště Bludovice a Žilina, vypadaly ráno jako filmové záběry ze špatného amerického katastrofického filmu: zatarasené mosty nákladními auty, autobusy nebo přímo lávkami, které nevydržely a stály v cestě rozběsněnému vodnímu živlu. 30.6. Netradiční konec školy spojený s předáním vysvědčení čekal na žáky základní školy na ulici Komenského 68, neboť výsledky svého celoročního snažení v podobě vysvědčení přebírali v tělocvičně sousední základní školy Komenského 66. Důvod k tomuto kroku byl jasný. Jejich škola se stala dočasným sídlem pro ubytování a stravování příslušníků české armády, obětavě pomáhajících při odstraňování následků povodní. V závěru měsíce převzali v aule radnice z rukou starosty města pana Mgr. Ivana Týle a předsedy komise rady města pro školství Ing. Přemysla Kramoliše ocenění nejlepší žáci novojičínských základních škol. V aule se tak sešlo 14 žáků a zástupci 11 oceněných kolektivů, kteří úspěšně prošli hodnocením ve dvou kategoriích. První hodnotila žáky, kteří nejlépe representovali školu a město v soutěžích na úrovni regionu. Druhá kategorie patřila

10


žákům dosahujícím trvale výborných výsledků v rámci dané školy a města.Ocenění převzaly i kolektivy těch základních škol, které se nejlépe zhostily reprezentace v Poháru starosty 2009 (1.místo - ZŠ Jubilejní 3 a ZŠ Komenského 66, 2.místo -ZŠ Tyršova 1, 3.místo - ZŠ Komenského 68). 30.6. Poslední červnový den se stal dnem předání nově založené výsadby veřejné zeleně, tj. stromů, keřů, záhonků s trvalkami, trávníkových ploch v Janáčkových sadech a na ulici Bří.Jaroňků. Byly tak završeny práce zahájené v září roku 2008. Na výsadbu bylo vynaloženo 1,4 milionu Kč, přičemž 85 % nákladů bylo hrazeno z rozpočtu EU. .

Červenec 5.7 Společnost DHL Freight uvedla do plného provozu první halu v průmyslové zóně za městským hřbitovem. Plocha haly o rozloze bezmála 20 tisíc metrů čtverečních nabídla skladové plochy společnosti Visteon-Autopal. Našlo v ní práci 75 zaměstnanců. 5.7. Správa krytého bazénu oznámila v krátké době už druhé (poprvé se tak stalo 24.6.) zaplavení jeho nejspodnější části.Tentokrát byla postižena jeho „duše“, což znamená strojovna, kde se nachází motory, čerpadla, vzduchotechnika, nově zřízená úpravna vody a UV lampy. Hladina vody sahala do výše 1,5 metru. Nečekanou vlnu zatopení způsobila voda nahromaděná na střeše objektu. 22.7. Město zahájilo druhou etapu prodeje dotovaných kompostérů na krátkodobé uskladňování zeleného odpadu.Vzhledem k velkému zájmu občanů bylo 100 kusů pro tuto etapu vyčleněných kompostérů o obsahu 400 litrů během jednoho dne za městem dotovanou cenu 300 Kč rozprodáno (obchodní cena byla 1000 Kč). 24.7. Město vyhlásilo první výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci integrovaného rozvoje sídliště Dlouhá. Výzva byla směrována k vlastníkům bytových domů, kterým se tak naskytla možnost požádat v termínu do 30.9.2009 o dotace z EU a SR ČR použitelné na zateplení fasád, výměnu oken, opravu balkonů a výtahů v rozsahu do 24 milionů Kč.

Srpen 2.8. Nedělní odpoledne tohoto dne bylo zasvěceno konání velkého charitativního koncertu. Koncert se uskutečnil na netradičním místě, a to v centru města na části ulice Divadelní. Všichni vystupující, a nebylo jich málo, se vzdali svých honorářů. Koncertu se zúčastnilo 850 platících diváků, přičemž děti do výšky 140 cm měly vstup zdarma. Výtěžek z tohoto koncertu včetně příspěvků místních sponzorů nakonec činil 52 tisíc Kč a byl určen jako malý příspěvek občanům postiženým červnovou povodní. 22.8. Občané části města Žilina oslavili Den obce.Byl to první ročník akce tohoto druhu v této části města. Pořadatelé akce byli vedeni snahou dát občanům příležitost alespoň na chvíli zapomenout na červnovou katastrofu, která v podobě povodně tuto část města tak

11


tvrdě postihla. Z mnohých úst zaznělo konstatování, že ve srovnání s povodněmi z roku 1997 to bylo letos nesrovnatelně mnohem a mnohem horší. A srovnávala se povodeň z konce padesátých let, z roku 1957. Poslední hodiny před slavnostním otevřením zrekonstruovaného náměstí došlo k naplnění dalšího významného počinu. Jeho hlavním aktérem se stal novojičínský rodák a učitel výtvarné výchovy na zdejší Základní umělecké škole Mgr.Jan Zemánek.Ten na podstavec budovy radnice nad podchodem z ulice Lidické zhotovil sochu na motiv chodce, a jak sám autor dílo přiblížil, jako symbol svobody a také odcházení a přicházení různých kultur. V případě našeho města české, německé i židovské. Socha je zhotovena z kortenového plechu. Chodec zaujal na podstavci po šedesáti letech prázdné místo po dříve zde umístěné soše bojovníka Attily, zhotovené rovněž místním umělcem Ernstem Kubienou. Jeho dílo se v roce 1945 z podstavce ztratilo neznámo kam. 27.8. Tento den se stal významným pro občany našeho města.Ve 14.30 hodin došlo ke slavnostnímu otevření rekonstruovaného náměstí. Slavnostnímu aktu předcházela tisková konference uspořádaná v hotelu Praha. Na ní mimo jiné starosta města Mgr. Ivan Týle přivítal přítomné hosty, biskupa ostravskoopavské diecéze Mons. Františka Lobkowicze, zástupce dodavatele v osobě generálního ředitele ODS-Dopravní stavby Ing. F.Vítka, projektanty Ing. arch Pekára a Ing. arch Holáně. Poté se všichni hosté přesunuli do prostoru Masarykova náměstí na slavnostní tribunu. Po projevech starosty města, dodavatele stavby a projektantů přistoupil Mons. František Lobkowicz k posvěcení hotového díla. Při té příležitosti vyslovil přesvědčení, že bude důstojným centrem pulsujícího života města.Starosta ve svém projevu mimo jiné vyzvedl, že město při realizaci finančně náročné akce nezůstalo samo a že na druhou etapu přispěla 24,5 miliony Kč i EU. Počasí toho dne bylo víc než příznivé, panovalo velké horko, a tak nic nebránilo tomu, aby od šestnácté hodiny proběhl na náměstí velký koncert. Jeho cílem bylo poděkovat všem těm, kteří pomáhali při likvidaci následků povodní. Náměstí se tento den představilo ve vší kráse, což mimo jiné znamená po 116 letech i se sochou sv.Mikuláše se třemi bronzovými jablky, kašnou, vodními prvky a novým nasvícením mariánského sloupu. Ke slavnostnímu rázu znovuotevření náměstí přispěla i k tomu zaměřená výstava v aule radnice nesoucí název „Náměstí včera a dnes“.

Září

1.9. Měsíc září byl zasvěcen akcím připomínajícím stoleté výročí od zahájení výuky v budově Základní školy na ulici Komenského 68. Učitelský sbor v čele s ředitelkou paní Mgr.Svatavou Hajdovou věnoval připomenutí tohoto významného výročí značnou pozornost. Vždyť i zahájení nového školního roku se neslo ve slavnostním dobovém duchu, připomínající události školy před sto lety. Určitě stojí za připomenutí, že s výstavbou školy bylo započato stavební firmou Josefa Bluma podle projektu architekta Glassera v roce 1908. První žáky k výuce škola přijala neuvěřitelně už o rok později 16.září 1909. Škola ve své stoleté historii prošla ne zrovna jednoduchým vývojem. Mnohé z toho zachycuje na svých stránkách školní almanach vydaný k tomuto výročí, na jehož zpracování mají zásluhu učitelky paní Mgr.Božena Holzmanová a J.Žáková.

12


1.9.-30.9. K dalšímu přiblížení jubilea školy posloužila výstava „100let školy Komenského 68“ zpřístupněná občanské veřejnosti v galerii Stará pošta.. 3.9. Naše město nesoucí název „město klobouků“si připomnělo dvousté desáté výročí založení kloboučnické firmy“Hückel“.A nebylo to připomenutí ledajaké. Důstojné role se ujal dnešní pokračovatel kloboučnické výroby v našem městě akciová společnost TONAK. Ta spolu s Muzeem Novojičínska, p.o. a ve spolupráci se Státním okresním archivem Nový Jičín a zemským archivem Opava uspořádala výstavu, presentující unikátní sto let starou fotografickou dokumentaci zachycující atmosféru provozu „Hückelovy továrny“. Tento výjimečný soubor byl doplněn kolekcí více jak dvou set vojenských a služebních pokrývek. Mezi exponáty se tak objevily čepice Národní gardy z revolučního roku 1848, přilby rakouské a pruské armády, vojenské pokrývky účastníků druhé světové války. Nečerpalo se jenom z historie. Pochopitelně představila společnost TONAK svou nejnovější kolekci vojenských a služebních pokrývek. Výstavu nesoucí název „A utlučeme je čepicema“ otevřeli starosta města pan Mgr. Ivan Týle a ředitel společnosti TONAK pan Ing. Dalibor Andree. K významnému oživení vernisáže této výstavy přispěla i přítomnost dvou rodinných příslušníků rodu Hückelů, a to dvou dcer posledního majitele. 3.-6.9. Město bylo poctěno návštěvou bývalých novojičínských krajanů žijících v současnosti v německém Ludwigsburgu a jeho okolí. V rámci programu městské slavnosti si před kašnou na náměstí připomněli osmdesátileté výročí odhalení kašny. Kašna s plastikou tančícího kravařského páru v lidových krojích vytvářela po léta spolu s třistaletým morovým sloupem hlavní dominantu náměstí. Této oslavě předcházelo doplnění jednoho z chybějících symbolů kašny, a to hlavy koně. A tak v den oslavy byla kašna kompletní se všemi čtyřmi symboly - hlavami koně, býka, krávy a prasete. Osobnost autora plastiky šenovského rodáka Franze Barwiga připomněl i k tomu vydaný dvoujazyčný sborník. 4.9. Ve večerních hodinách pátečního dne se uskutečnil společný koncert folklorních souborů francouzského partnerského města Epinal Les Pinaudres a novojičínského Javorníku. Účastníky koncertu vítaly při vstupu do divadla řízné melodie historické vojenské hudby Les Grognards, silně připomínající napoleonské dějinné období. 5.9. Tento sobotní den byl ve znamení městské slavnosti, jejíž program byl vhodně doplněn volným přístupem na všechny historické památky města; rovněž informační středisko EUROPE Direct uspořádalo pro občany den otevřených dveří s cílem jim opětovně přiblížit EU. 21.9. Poctil naše město návštěvou dosluhující český evropský komisař Vladimír Špidla. Jeho první kroky jako representanta evropské komise majícího na starosti sociální oblast zákonitě vedly do míst nejvíce poškozených povodní. Zúčastnil se setkání starostů svolané humanitární organizací Adra do části města Bludovice s cílem poděkovat jim za spolupráci při likvidaci následků povodní. Ve svém vystoupení zdůraznil, že odstraňování následků povodní si ještě vyžádá spousty času a energie.V doprovodu místostarosty Miloše Lossmanna navštívil informační středisko EUROPE Direkt, kde se velmi pochvalně vyjádřil o jeho dosavadní činnosti pro přiblížení EU občanům. 24.-25.9. na čtvrteční odpoledne 24.9.si pozvali žáci a učitelé Základní školy na ulici Komenského 68 rodiče, hosty a četné ostatní příznivce školy do Beskydského divadla na dvě vystoupení jubilejní výroční akademie, tedy na akci pořádanou ještě v rámci oslav stého

13


výročí založení školy. Následující den pozvali zaměstnanci školy bývalé žáky a všechny zájemce z řad občanů na den otevřených dveří. 29.9. Přípravný výbor pro vyhlášení referenda k osamostatnění části města Libhošť svolal na tento den veřejnou schůzi občanů. Její program byl cele věnován k podávání informace občanům o všech krocích, které musí být v blízké budoucnost učiněny k možnému osamostatnění této obce s 1600 obyvateli od města Nový Jičín, a to k prvnímu možnému termínu k 1.lednu.2011. Jakoby se tím chtělo oslavit i šestisté výročí první písemné zmínky o obci, které pocházejí z roku 1411.

Říjen Už od začátku tohoto měsíce jsme byli svědky plného provozu nově vybudované tržnice na křižovatce ulic Resslovy a Úzké.Těžká konstrukce střechy původní tržnice tak byla nahrazena lehkou vzdušnou poloplastovou textilií. Autory architektonického návrhu stavby byli architekti Pavel .Pekár a Bořek Knytl. Stavbu v hodnotě 16 milionů Kč zhotovila v průběhu čtyř měsíců firma Sates Morava. Rekonstrukce tržnice se nedotkla jenom její vlastní konstrukce.Došlo k modernizaci sociálního zařízení trhovců, vybavení tržnice novým mobiliářem, změně průchodu kolem hradební zdi a vybudování odpočinkové zóny se zelení. Vznikl tak úplně nový moderní netradiční prvek v těsné blízkosti historického centra. 7.10. V rámci celostátního „Týdne sociálních služeb ČR“ byly v tento den veřejnosti zpřístupněny k bližšímu seznámení sociální zařízení provozovaná v našem městě pro potřebné občany města i blízkého okolí (Azylový dům NJ-Dolní Brána 57, Domov Paprsek NJBezručova 20, Slezská diakonie-Denní stacionář –NJ B.Martinů 4, Domov Duha –NJHřbitovní 41, Zámek Nová Horka – Nová Horka č 22). Návštěvníkům byla dána možnost předat své podněty k úrovni těchto zařízení na Městský úřad Nový Jičín. 8.10. Muzeum Novojičínska p.o. si otevřením výstavy maleb rodáka pocházejícího z blízké obce Rybí Adolfa Zábranského připomnělo sté výročí jeho narození. Na vernisáži bohatě zastoupené kulturní veřejností Novojičínska pozdravila i manželka zesnulého malíře paní Marie Zábranská. O působivou kulisu při otevírání této výstavy se postaral Dětský pěvecký sbor Ondrášek, který tak víc jak symbolicky poděkoval malíři za značnou část díla věnovanou právě dětem. 8.10. Ranč Hermelín ležící při výjezdu z Nového Jičína na Rybí hostil na „Jezdecké olympiádě zdravotně postižených dětí“ šedesát závodníků z osmi speciálních zařízení Novojičínska, Vsetínska a jihomoravského Blanska. Radost dětí z předvedených jednoduchých cviků byla pro organizátory tou největší odměnou. 14.10. Vestibul naší radnice se do 9 listopadu proměnil ve výstavní síň, ve které se děti z mateřských a základních škol pochlubily se svými výtvarnými pracemi, s kterými se přihlásily do výtvarné soutěže vyhlášené u příležitosti Dne stromů. Pořadatelé vybírali z 212 prací. 15.-17.10. Delegace města se zúčastnila konference partnerských měst z Anglie (velšský Cnerphilly), Francie (Montbéliard) a Německa, pořádané v Ludwigsburgu a nesoucí název „Křídla pro Evropu“.Čím se naše delegace na konferenci presentovala? Dokumentovali

14


činnost našeho informačního střediska EUROPE Direkt, dále učňovského školství a jeho propagace mezi mládeží formou tradičně pořádaných veletrhů, ale také realizovanými projekty ze sociální oblasti. Obdiv naší delegace sklidila návštěva centra, kde se scházejí děti společně se seniory, což přispívá k tolik potřebnému mezigeneračnímu porozumění. 28.10. K připomenutí Dne stromů a především vzniku samostatného Československa vysadili členové Českého svazu ochránců přírody na Naučné stezce Františka Palackého na jedenáctém zastavení v „sedle pod Strážnicí“ na Kojetíně vzrostlou lípu velkolistou. Umístění bylo voleno velmi zdařile a snad se časem může lípa stát ozdobou krajiny. 31.10. Bludovická usedlost Bludička se stala už po třinácté místem konání tradiční Hubertovy jízdy. Dostaveníčko si zde dalo čtyřicet jezdců a koní ze sousedních jezdeckých oddílů a chovatelů z blízkého okolí, kteří strávili pěkné chvíle v malebné přírodě.

Listopad Byl měsícem, ve kterém jsme si při různých příležitostech připomněli pro mnohé z nás neuvěřitelné už dvacáté výročí „sametové revoluce“.Vzpomínali očití účastníci těchto chvil na besedě 3.11. v Městském televizním vysílání, v článcích na stránkách regionálního tisku a městském zpravodaji, ale také na celé řadě výstav - Městská knihovna 1-30.11. „Samizdat na Novojičínsku“, Středisko volného času Fokus 11-19.11. „Jak se žilo před sametovou revolucí“, vestibul radnice 11-19.12. „Nový Jičín před 20 lety a dnes“. Z článků jsme zaznamenali: M.Urban-Občanské fórum se rodilo mezi rybičkami, A.Válek-Hnali nás jako zvěř, od Jana Kryla, bratra Karla Kryla-Na revoluci mám smíšené vzpomínky, exstarosty Grófa-Po revoluci bylo legislativně prázdno. Nebyla opomenuto i zásluh zesnulého signatáře Charty 77 pana B.Kuby (1924-2002). 3.11. Došlo k propojení dvou největších městských sídlišť Dlouhé a Loučky cyklostezkou. Tento den ji slavnostně otevřeli za přítomnosti delegace z partnerského města Novellara starosta města Mgr. Ivan Týle a generální ředitel dodavatelské novojičínské stavební firmy Ing. arch Zdeněk Klos. Cyklostezka měří 700 metrů, byla postavena za pouhého 1,5 měsíce a vyžádala si celkem 2,5 milionu Kč.

Prosinec 4-6.12. Delegace města se na pozvání vedení partnerského francouzského města Epinal zúčastnila tamější městské slavnosti, pořádané na počest patrona města Saint-Nicolas.Členové delegace měli nejen možnost se seznámit s rozmanitým kulturním, sportovním životem občanů, který je hojně uskutečňovaný na spolkové bázi, ale i prodiskutovat náměty pro náplň kontaktů pro blízkou budoucnost. 11-23.12. Masarykovo náměstí se po tyto dny stalo místem, na kterém se konal vánoční jarmark. Na jeho ploše, které vévodil vánoční strom, bylo umístěno 40 stánků nabízejících pestrý sortiment vánočního zboží. 13.12. Radniční aula poskytla zázemí pro uskutečnění sněmu členů skautského střediska Pagoda

15


Město z pohledu radních aneb městská rada zasedala a jednala … … a řídila chod věcí veřejných našeho města. V další části naší kroniky tedy obraťme pozornost na jednání samosprávných orgánů Nového Jičína. Jejich náplň byla i tomto roce velmi rozsáhlá a pestrá, a tak vyjměme z jejich obsahu to nejzajímavější a pro rozvoj města nejpodstatnější. Nejdříve se zastavíme u jednání Rady města (dále jen RM), která připravuje a iniciuje celou řadu podnětů pro rozhodování Zastupitelstva města (dále jen ZM).

35. schůze RM – 13. ledna 2009 RM vyslechla nelichotivý závěr o výsledcích proběhlého konkursního řízení u novojičínského podniku PAMELA a.s.. Z té pro město vyplynulo, že město ztrácí 3 867 ks akcií, které tvořily jeho majetkový podíl v této společnosti.V rámci své kontrolní činnosti byla RM jako zástupce zakladatele seznámena s příznivým výsledkem provedené kontroly hospodaření u Městského kulturního střediska Nový Jičín. Členové RM rozhodli o svém delegování na hodnocení výsledků celoročního hospodaření příspěvkových organizací za rok 2008. V této souvislosti posoudili i platové zařazení jednotlivých ředitelů těchto organizací a stanovili jim jejich platy pro následující hospodářský rok. RM v další části svého jednání schválila na doporučení sportovní komise návrh na ocenění nejlepších sportovců, kolektivů, trenérů a rytíře sportu za rok 2008, které jim bude předáno starostou města při příležitosti konání městského sportovního plesu v měsíci únoru. RM rovněž rozhodla o ukončení nájmu rozsáhlých městských nebytových prostor v domech na ulici Bezručova č. 31, 35, 37 pro stávajícího nájemce Severomoravskou stavební společnost. Tato přestěhovala své sídlo na ulici Suvorovovu. Vyklizením těchto nebytových prostor tak byly vytvořeny podmínky pro jejich chystanou dlouhodobě uvažovanou demolici a budoucí využití takto uvolněné plochy v souladu s územním plánem města. RM přistoupila ke jmenování pracovní skupiny, jejímž posláním bude samosprávným orgánům navrhovat řešení ke zmírnění následků postupující ekonomické krize projevující se mimo jiné i nárůstem nezaměstnanosti v našem regionu (viz. údaje o nezaměstnanosti).

36. schůze RM – 26. ledna 2009 Její jednání se uskutečnilo hlasováním PER rollam a rychle reagovalo na potřebné vyslovení souhlasu se složením komisí pro výběr firem na realizaci nadlimitních veřejných zakázek připravovaných na ZŠ Jubilejní 3 a ZŠ Komenského 66. Realizace obou těchto zakázek umožní modernizaci výuky a vybavení na těchto školách.

37. schůze RM – 5. února 2009 Členové RM doporučili ZM posílit rozpočet města o 135 tisíc Kč. Těmito finančními prostředky se rozhodli krýt náklady spojené s pořádáním po letech obnovované akce „Vítání 16


občánků“ jejíchž zavedení si občané města přáli. Dalším doporučením k posílení rozpočtu ve výši 200 tisíc Kč chtěla RM přispět do sociální oblasti ke zmírnění následků probíhající ekonomické krize (na chod občanské poradny, na úhradu činnosti psychologa atd.).

38. schůze RM – 17. února 2009 Rozhodování o náplni a rozsahu zahraničních kontaktů města pro nastupující rok se tradičně počátkem každého roku objevuje na programu jednání RM. Nejinak tomu bylo i tentokrát kdy se rozhodovalo o roce 2009. Ve snaze sladit pokud možno co nejdříve chystaný program slavnosti města 2009 připravovaný společně s partnerským městem Epinal rozhodla RM o složení delegace města, kterou pověřila bližším ujednáním podmínek konání této akce. K tomu byli pověřeni místostarostové MVDr. M. Šturm a M. Losmann, člen RM P. Orel, representanti kulturní fronty P. Orság, ředitel MěKS, a vedoucí odborů MěÚ ing. O. Navrátilová a ing. St. Bartoň. Členové delegace reprezentující samosprávu města si navíc vzali za cíl využít této návštěvy k získání zkušeností, které má francouzská strana se spalováním komunálního odpadu. Účastí na zahraniční studijní cestě organizované Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska do Francie byli RM pověřeni starosta Mgr. I. Týle a člen ZM ing. architekt Z. Tupý. Členové RM v další části svého jednání vyslechli zprávy o činnosti některých svých odborných komisí za rok 2008. Pozváni byli představitelé komise obchodu, služeb a cestovního ruchu a komise mediální. Do zprávy prvně uvedené komise bylo zahrnuto i vyhodnocení vánočního jarmarku, návrhy na poskytnutí darů ve výši 5 tisíc Kč. Nejlepšímu provozovateli venkovního posezení za předcházející rok (Pizzerie NANO na ulici 5. května) a provozovateli prodejny s nejlépe upravenou výlohou (Sklo a porcelán MOOS – Morava s.r.o. na ulici 5. května). RM po posouzení nárůstu množství komunálního odpadu uložila zahájit přípravné práce na vybudování nového separačního dvora v lokalitě v k. ú. Nový Jičín – Dolní předměstí na parcelách 326/10 a 326/12, které jsou ve vlastnictví města. Další zpráva přednesená v RM vedoucí odboru správních deliktů MěÚ Mgr. Zd. Pechovou rozebírala rozsah a zaměření tímto útvarem řešených přestupků. Více se o ní zmiňujeme v pasáži věnované bezpečnosti města. V závěru svého jednání přistoupila RM ke jmenování členů povodňové komise města do jejíhož čela ustanovila starostu města Mgr. I. Týle. V době tohoto jmenování nikdo z členů RM netušil jaká nelehká práce komisi v roce 2009 čeká. RM reagovala na žádost představitele novojičínských horolezců ing. O. Polocha o finanční příspěvek k podpoře expedice na nejvyšší horu světa Mt. Everest chystanou na období březen – červen 2009 a podpořila tuto akci 20 tisíci Kč.

39. schůze RM - 29. března 2009 RM doporučila ZM přihlásit město ke kandidatuře na uspořádání akce „Národního zahájení Dnů evropského dědictví v roce 2010“. Podobnou akci už město v nedávné historii dokázalo spolu se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska velmi úspěšně zvládnout. Bylo to v září 1997. RM se s velkým zájmem seznámila s dosavadními poznatky ze zkušebního provozu kotle na spalování biomasy umístěného ve výtopně na ulici Anenské provozované firmou Dalkia ČR a.s.. Zkušební provoz byl povolen 6. 11. 2008 a do termínu konání této schůze RM bylo spáleno 900 tun dřevní štěpky a vyrobeno 5 700 GJ tepelné energie. Členové RM

17


konstatovali, že období pro zodpovědné posouzení této perspektivní je krátké a hodlá se k němu vrátit nejméně po ročním provozu. Ještě za přítomnosti zástupců firmy Dalkia ČR a.s. RM schválila ve výši 593,10 Kč za GJ cenu tepelné energie vyráběné touto firmou v tepelných zařízeních města, která bude na území města uplatňována od 1. 4. 2009. Schválením příspěvku ve výši 20 tisíc Kč RM podpořila konání I. ročníku Mistrovství ČR v pasení ovcí připravované na dny 19. – 20. 9. 2009 v části města Libhošť. RM ve snaze podpořit ekonomickou situaci drobných novojičínských podnikatelů využívajících ke svému podnikání nebytové prostory ve vlastnictví města rozhodla o nenavyšování výše nájmů o inflaci v období od 1. 4. 2009 až do 31. 3. 2010. RM upravila počet zaměstnanců MěÚ pro rok 2009 o dva na 174 a to o 1 k posílení sociální oblasti a o 1 na 19 pro pečovatelskou službu.

40. schůze RM – 28. dubna 2009 Úvod této schůze měl slavnostní ráz. Jak už se stalo tradicí velitel Městské policie (dále jen MP) předložil RM návrh na ocenění nejprve nejlepších zaměstnanců MP za rok 2008 (V. Bajza – hlídkař a P. Růža – velitel směny) a poté návrh na ocenění dvou strážníků u příležitosti jejich desetiletého působení v řadách zaměstnanců MP. Tohoto ocenění se dostalo K. Vrátnému a Z. Pospíšilovi. Následně po tomto slavnostním aktu RM věnovala pozornost zprávě o činnosti MP za 1/IV 2009. RM poté přistoupila ke schválení nominací na rovněž už tradiční vyhodnocení učitelských, kulturních a sociálních osobností města. Tuto nominaci pro RM připravily příslušné odborné komise RM. O nominovaných mluvíme podrobněji v samostatné části naší kroniky. RM podpořila finančním příspěvkem ve výši 55 tisíc Kč účast mladých hokejistů Hokejového klubu Nový Jičín na turnaji pořádaném v partnerském městě Epinal. RM vyslovila souhlas, aby na průčelí zadního traktu objektu radnice Masarykovo náměstí 1 z ulice Lidické bylo umístěno výtvarné dílo novojičínského výtvarníka Jana Zemánka. RM pověřila delegaci města ve složení starosta města Mgr. I. Týle, místostarosta M. Losssmann a předseda Klubu rodáků a přátel NJ P. Wessely, aby v závěru měsíce května předali na základě rozhodnutí ZM čestné občanství města panu Maxu Manheimerovi. Tento akt se uskutečnil v Mnichově. RM vyslala na pozvání města Nowellara k jeho návštěvě ve dnech 19. – 22. 6. tříčlennou delegaci města tvořenou místostarostou M. Lossmannem a členy RM ing. Mílkem a P. Orlem.

41. schůze RM – 2. června 2009 Členové RM se v prvé části jednání vrátili k vyhodnocení už X. ročníku Veletrhu Novojičínska, který proběhl ve dnech 16. – 17. května v areálu zimního stadionu. Účast 80 vystavovatelů z nejrůznějších oborů byla jen dokladem, že se tato akce nejen mezi vystavovateli, ale i návštěvníky těší velkému zájmu a nebyla ovlivněna ani probíhající ekonomickou recesí. Bylo proto pochopitelná reakce RM, která ve svém usnesení dala pokyn zařadit uspořádání jeho XI. ročníku do plánu akcí na rok 2010. RM se od organizátorů nechala informovat o stavu příprav a zabezpečení začínajícího programu Novojičínského léta 2009 a stavu příprav Městské slavnosti s termínem konání 5. 9. RM podpořila finančními příspěvky pořádání sportovního orelského dne župy Bauerovy chystaného v rámci oslavy 100. výročí Orla v ČR na 13. 6. do areálu ZŠ Komenského a vozatajské soutěže organizované Jezdeckým klubem chovatelů koní NJ o.s. na den 20. 6. jako „Pohár RM Nového Jičína“.

18


Velkou pozornost vyvolala mezi členy RM zpráva zdravotnické komise věnovaná zabezpečení stomatologické péče na území města. Důvody k této reakci byly pochopitelné. Občané města zaznamenávají její nedostatečné zabezpečení plynoucí z neutěšené současné personální situace v řadách stomatologů ve městě. Uložila zainteresovaným pracovníkům, aby připravili pro samosprávné orgány návrh k dlouhodobějšímu zlepšení této nepříliš lichotivé situace. RM rovněž vyslovila souhlas se zapojením města do připravovaného projektu „Putování po historických sídlech“. Jedná se o projekt, do kterého se už přihlásila celá řada význačných českých měst. Vzal si za cíl v maximálně možné míře přispět k podpoře kulturního cestovního ruchu nejen v příslušných regionech, ale v celé ČR. Jeho zahájení je připravováno na září 2010. Vlastní realizace proběhne ve dvou etapách s ukončením v červnu roku 2012.

43. schůze RM – 9. července 2010 V programu této schůze zazněla mimo jiné i informace o současné ekonomické situaci sportovních organizací a oddílů Tělovýchovné jednoty Nový Jičín. Její zařazení na program jednání vyplynulo z nutnosti se seznámit jak se těmto organizacím daří se vypořádat se zhoršenou ekonomickou situací provázející celou ČR. RM pověřila starostu města Mgr. I. Týle, aby společně se svou paní se zúčastnil v partnerském městě Görlitz XV. ročníku slavnosti „Görlitzer Altstadtfest“, který se uskuteční ve dnech 28. – 30. srpna 2009. Zároveň ho vybídla, aby využil příležitosti této návštěvy k diskuzi o oživení a podpoře ne vinou našeho města stagnujících vzájemných vztahů mezi našimi partnerskými městy. RM vědoma si současné ekonomické situace pověřila své členy delegací na jednotlivých rozborech hospodaření příspěvkových organizací za 1 roku 2009 a byla seznámena se závěry kontroly hospodaření provedené na ZŠ v Libhošti. V závěru svého jednání se RM seznámila se zněním dopisu pana Petera Schindlera, bytem Staubergasse 56, Salzburg, ve kterém děkuje samosprávným orgánům města za ocenění, kterého se mu dostalo za jeho angažovanost v kulturní oblasti v našem městě i za jeho osobní přínos pro vzájemné českoněmecké porozumění. Ocenění osobně převzal dne 4. června 2009 v Beskydském divadle.

44. schůze RM – 17. července 2009 a 45. schůze RM – 23. července 2009 Jejich průběh byl zákonitě ovlivněn v plném proudu probíhající likvidací následků červnové povodně, které plně zaměstnávaly vedení města. Také proto byly obě schůze uskutečněny hlasováním Per rollam. Obsah usnesení z obou schůzí odpovídal situaci, ve které se město nacházelo. Především se vyjadřovala k finančním pomocím, které se městu a jeho občanům dostalo. Jednalo se o dotaci ve vši 1 milionu Kč, kterou ze svého rozpočtu uvolnil Moravskoslezský kraj na první peněžitou podporu nejvíce postiženým občanům, dále finančním darem ve výši 5 500 euro, kterým reagovalo na pomoc partnerské město Kremnica, 75 tisíc Kč na nákup základního vybavení přispěla ze svého rozpočtu Česká báňská nadace v Mostě. RM se ve svém usnesení stanovila podmínky výplaty první peněžité pomoci z finančních prostředků získaných prostřednictvím veřejné sbírky vyhlášené městem už dne 26. června.Výše této pomoci byly stanovena RM na 20 tisíc Kč pro všechny osoby žijící v nemovitosti sloužící k trvalému bydlení u nichž došlo k zaplavení obytných prostor.

19


46. schůze RM – 25. srpna 2009 Ne jinak než likvidace následků povodně patřila k nejvážnějším bodům úvodu jednání této schůze. RM opět ve svém usnesení potvrdila tolik potřebné přijetí finančních darů určených výhradně pro naše město od: RWE Distribuční služby s.r.o. Brno ve výši 100 tisíc Kč města Štětí ve výši 20 tisíc Kč města Opavy ve výši 600 tisíc Kč společnosti Philips Morfia International SCE Španělsko ve výši 500 tisíc Kč RM vyslovila poděkování krizovému štábu města, Integrovanému záchrannému systému MSK, příslušníkům České armády, neziskovým organizacím a dobrovolníkům podílejících se na záchranných a obnovovacích pracích souvisejících s bleskovou povodní. RM vyslechla informaci o stavu prací na dvou významných stavbách patřících do sociální oblasti a to „Denního stacionáře“ na ulici Beskydská 274 a „Chráněného bydlení“ budovaného opodál na ulici Beskydská 142. Přes vážnost situace se dostala RM i k projednání běžných pracovních problémů. V rámci těch schválila finanční příspěvek ve výši 20 tisíc Kč pro Klub rodáků a přátel NJ učený na částečnou úhradu dopravních nákladů na dlouhodobě připravovaný zájezd do italského partnerského města Novellara. Pověřila kolektiv autorů Josefa Šamaje a Dr. Karla Chobota vydáním knihy o Novém Jičíně. Seznámila se s náplní na měsíc září připravovaných oslav 100. výročí od založení základní školy Komenského 68. Starosta města informoval RM o zřízení přípravného výboru v části města Libhošť, který si vytkl za cíl organizovat přípravné práce vedoucí k osamostatnění této části města.

47. schůze RM – 10. září 2009 Členům RM byl předložen k posouzení materiál připravovaný pro nejbližší jednání zastupitelstva města, ve kterém jsou navrženy jednotlivé akce jež by měly být součástí prvé fáze revitalizace veřejných prostranství tzv. integrovaného plánu rozvoje města tentokráte na sídlišti Dlouhá. Co tento návrh zahrnoval? Parkové úpravy, vybudování nových parkovacích míst, obnovu a doplnění zeleně, veřejného osvětlení, mobiliáře, nových herních prvků pro děti, pískovišť, chodníkových těles atd. a to vše v sedmi lokalitách této zóny. RM se rovněž zabývala projektem nesoucí název „Revitalizace bývalých zahrad gymnázia NJ“. Posoudila ho jako velmi užitečný a to nejen co do jeho náplně (rozšíření prostor pro sportovní vyžití občanů, vytvoření parkové plochy a napojení na stávající sportovní areál), ale také i z hlediska finanční výhodnosti pro město (celkové náklady17,9 milionu Kč a z toho 15,8 milionu Kč tvoří dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko). To byly také důvody, které vedly RM doporučit ZM realizaci této akce. 48. schůze RM – 29. září 2009

RM přistoupila ke jmenování členů tzv. grantových komisí, kteří budou pro samosprávné orgány připravovat návrhy na poskytování grantů z rozpočtu města na rok 2010.

20


Zkušenosti z minulých let ukázaly, že jakmile se jedná o rozdělování financí, tak se jedná většinou o práci nezáviděníhodnou. Zástupce do komisí delegovaly jednotlivé volební strany zastoupené v ZM. RM stanovila pro rok 2010 termín konání městské slavnosti na sobotu 4. září a rovněž potvrdila svůj zájem na pořádání Novojičínského kulturního léta a to v obvyklém termínu to znamená od června do září. Členové RM v další části svého jednání schválili Základní organizaci včelařů Nový Jičín poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 tisíc Kč na nákup léků pro preventivní léčení včelstev. I tímto nevelkým příspěvkem vyjádřila RM svou podporu k udržení úrovně včelařství na území našeho města. Městská organizace v současnosti eviduje chovatelů, kteří mají v držení včelstev. Společnosti Polar televize Ostrava s.r.o. byla RM prodloužena do 31. 12. 2014 smlouva o odbavování novojičínské televize. Z této smlouvy vyplynul ze strany města závazek hradit měsíčně za její provozování cca 132 tisíc Kč. RM rovněž přizvala na své jednání zástupce osadních výborů z Kojetína a Straníku. Z jejich úst zazněla celá řada podnětů k řešení samosprávných orgánů pro nejbližší období. Ne všechny bude v jejich silách okamžitě vyřešit, ale z diskuze vyplynulo, že budou postupně zařazovány k realizaci (možnost vybudování rozhledny na Svinci, oprava cesty spojující části města Straník a Kojetín, pokračování v regulaci Stranického potoka, technické řešení čištění odpadních vod ve Straníku atd.). RM schválila složení 10ti členné delegace, z které 2 účastníci budou representovat novojičínský Dětský parlament. Tato delegace se zúčastní mezinárodní konference v Ludwigsburgu nesoucí název „Křídla pro Evropu“. RM vyslovila nespokojenost s opakovaným uzavíráním hotelu Praha přes hlavní turistickou sezonu v měsících červenci a srpnu. Ne jinak tomu bylo i v tomto roce a proto uložila starostovi města vnímajíc, že se jedná o školní zařízení pro výchovu budoucích kuchařů a číšníků jednat o nápravě s představiteli hotelu i jeho zřizovatelem, kterým je Moravskoslezský kraj.

49. schůze RM – 8. října 2009 RM na úvod této schůze schválila přijetí další pomoci občanům postiženým povodní. Tentokráte město obdrželo pomoc z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 3 120 tisíc Kč. Z ní mohlo být přispěno dalšími 30 tisíci Kč na jednu domácnost prokazatelně postiženou povodní. O tuto pomoc museli občané sami požádat žádostí, jejíž údaje byly následně posouzeny pověřenými pracovníky města, zda odpovídají podmínkám pomoci. RM velmi jednoznačně vyjádřila svůj nesouhlas s žádostí obchodní společnosti SYNOT TIP a.s. Uherské Hradiště zahájit provozování výherní loterie a jiné podobné hry v objektu na adrese Generála Hlaďo 10. K diskuzi vedené k tomuto problému opakovaně zaznělo z úst členů RM nerozšiřovat na území města zařízení na jehož provozování doplácí mnohé sociálně slabé rodiny. Členové RM vyslali na studijní cestu do spalovny komunálních odpadů v rakouském Welsu místostarostu MVDr. M.Šturma. Cílem bylo rozšířit vedle Francie i poznatky z této pro blízkou budoucnost pro chod města důležité oblasti i ze sousedního Rakouska. Nejen naše město, ale celý region se řešení tohoto problému nevyhne, neboť kapacita skládky komunálního odpadu v Životicích u Nového Jičína má své omezení.

21


50. schůze RM - 20. října 2009 Členové RM vyjádřili svůj souhlas s přijetím finančních podpor do Základní školy Komenského 68 ve výši 3 815 400 Kč a do Základní školy Jubilejní 3 ve výši 2 989 O64 Kč. Obě podpory směrovaly na realizaci projektů přispívajících ke zvyšování kvality vzdělávání na těchto základních školách a měly společného donátora - operační program „Vzděláváním pro konkurenceschopnost“.

51. schůze RM – 27. – 29. října 2009 Členové RM využili možnosti hlasování PER rollam. Mělo to svůj důvod. Bylo třeba urychleně získat souhlas RM k podání žádosti o mimořádný grant na Státní fond ČR pro podporu české kinematografie na financování modernizace městského kina Květen. Modernizací by došlo k jeho digitalizaci, od které si vedení kina slibovalo, že přiláká na filmová představení větší počet diváků.

52. schůze RM – 3. listopadu 2009 Úvod jednání patřil projednání pravidelně čtvrtletně se opakující zprávy o činnosti MP tentokráte hodnotící její činnost za III. čtvrtletí. Při této příležitosti se dostalo členům RM z úst starosty města informace, že Beskydské divadlo se 27. 11. stane místem, ve kterém bude slavnostně uskutečněn akt rozdělení současného krajského ředitelství PČR působícího ještě v rámci bývalého Severomoravského kraje na ředitelství dvě a to Ostravu a Olomouc. Jejich kompetence budou respektovat současné krajové uspořádání v podobě krajů Olomouckého a Moravskoslezského. Členové RM věnovali velkou pozornost předjednání návrhu rozpočtu na rok 2010 jež připravili pro jednání ZM. Při této příležitosti posoudili i vývoj hospodaření města za I. – III. čtvrtletí. RM vyjádřila svůj souhlas se zněním návrhu kroniky za rok 2008, který jí byl oběma kronikáři města předložen k posouzení. S přítomnými zástupci osadních výborů Loučka a Bludovice projednala nejpalčivější problémy, s kterými se občané těchto částí města setkávají v každodenním životě. U části města Loučka diskuze směrovala mezi jiným k vybudování náhradní autobusové zastávky u restaurace Koruna, k dobudování kanalizace splaškových vod, k urychlení oprav komunikací postižených povodní i k dokončení IV. etapy Integrovaného plánu rozvoje města. Zástupci OV č. m. Bludovice rovněž zdůrazňovali nutnost urychleného dokončení provizorních oprav komunikací a to ještě před nástupem zimy, stejně tak i opravám silně poškozené kanalizace vedoucí středem obce, plnému obnovení funkčnosti městského rozhlasu, dále obnově zcela povodní zničeného kříže před kaplí sv. Michala. Zazněl i postesk nad pomalou reakcí Ministerstva pro místní a regionální rozvoj ČR při financování povodňových škod. RM se v závěru seznámila se záměrem novojičínského horolezeckého oddílu vybudovat na ulici Riegrova v objektu bývalé výměníkové stanice horolezeckou stěnu s potřebným příslušenstvím a vyjádřila mu podporu. RM přistoupila ke jmenování komise, která by měla samosprávným orgánům navrhnout pro další období provozovatele zimního stadionu . 53. schůze RM – 30. listopadu 2009

22


RM bez průtahů schválila přijetí dvou milionové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje jako projev solidarity občanům postiženým povodní a dalších 1 380 tisíc Kč z Ministerstva pro místní a regionální rozvoj ČR určených na výplatu 30 tisícové dávky na jednu domácnost postiženou povodní. RM rovněž rozhodla o přijetí daru – movitých věcí od sdružení Vladimír Krotil S.F.O. Zahradní a lesní technika NJ, Tyršova 19 v pořizovací ceně cca 554 tisíc Kč. Sortiment movitých věcí tvořily převážně barvy a ochranné pomůcky použitelné občany při odstraňování následků povodně. RM reagovala na pozvání partnerského města Epinal a odsouhlasila vyslání sedmi členné delegace k návštěvě jejich městské slavnosti St. Nicholas konané ve dnech 3. - 6. prosince 2009.

54. schůze RM – 8. prosince 2009 Úvod této schůze byl plně zasvěcen finanční problematice. RM v rámci svého pověření jako zástupce zřizovatele příspěvkových organizací odsouhlasila poslední změny úprav jejich rozpočtů i na to navazující změny závazných ukazatelů. Po té věnovala maximální pozornost poslednímu znění návrhu rozpočtu a rozdělení grantů na rok 2010 a rozhodla o jeho předložení ke konečnému vyjádření a schválení zastupitelstvu města. RM také rozhodla o termínech velkých kulturních akcí pro nadcházející období let 2011 a 2012 a to následovně: XVIII. slavnost města – sobota 10. září 2011 XIX. slavnost města - sobota 8. září 2012 RM rovněž schválila počet zaměstnanců města na rok 2010 v počtu 228 (MěÚ 177, Městská policie 32, Pečovatelská služba 19). RM potvrdila svým usnesením, že chce pokračovat v nastoupeném trendu omezování hazardu na území města a proto a vyslovila nesouhlas s vydáním povolení Ministerstva financí ČR pro instalaci technického zařízení MAX Pover na adrese Herna Jelen, Masarykovo náměstí 12/17, kterým by v případě svého souhlasu otevřela prostor k uvedení do provozu veřejné loterie. RM se souhlasně vyjádřila k prodeji vánočních kaprů na dvou místech v lokalitě na ulici B. Martinů. Přizvaní zástupci osadních výborů Libhošť a Žilina tlumočili RM své připomínky, jejíchž realizace by přispěla ke zlepšení života těchto částí města. Z těch, které se dotýkaly č.m. Žilina jich většina směrovala k odstraňování následků povodně (vybudování nové lávky spojující ulice Beskydskou a Potoční, rekonstrukce vozovky na ulici Potoční včetně vybudování opěrné zídky). Zazněly i připomínky k současnému stavu hřbitova, rozsahu dopravní obslužnosti navazující na město, k vystavěné fotovoltaické elektrárně v lokalitě nad ulicí Na Výsluní, k chybějící vánoční výzdobě této části města atd. Diskuze se zástupci osadního výboru Libhošť byla ve znamení vedené kampaně k chystanému osamostatnění obce. I přesto bylo hovořeno o provedení nezbytných oprav budovy Fojtství a prostoru kolem něj, výstavbě šaten na fotbalovém hřišti, veřejného osvětlení u hřbitova a fojtství, zhotovení pamětní desky legionářům v centru obce.

55. schůze RM – 17. prosince 2009

23


Na této mimořádné schůzi poslední v roce 2009 RM rozhodla o posledních návrzích na změny závazných ukazatelů u příspěvkových organizací z oblasti školství, u Bytového podniku města NJ a Technických služeb města NJ.

Rozhodující role v dalším rozvoji města ležela na bedrech zastupitelstva města (ZM). To se sešlo v roce 2009 ke svým jednání celkem 8x. Z následujícího průřezu těmito jednáními je zřejmé, že náplň jejich jednání směrovala k dalšímu rozvoji města.

16. zasedání ZM – 5. února 2009 Za přítomnosti 25 členů ZM zahájil starosta města Mgr. Ivan Týle první zasedání ZM v roce 2009, které v tomto volební období už bylo jednáním v pořadí už 16. V jeho prvé části věnovali členové ZM pozornost zprávám hodnotícím bezpečnostní situaci ve městě za rok 2008. Jejími předkladateli byli za obvodní oddělení PČR v Novém Jičíně jeho vedoucí Bc. Tomáš Dohnal a za Městskou policii její ředitel Bc. René Škoda. Jelikož rozboru bezpečnostní situace v našem městě je věnována samostatná část kroniky omezíme naší pozornost pouze na obsah vystoupení členů ZM k této problematice. Ti upozorňovali na potřebu zvýšení aktivnějšího přístupu MP při odstraňování vraků osobních vozidel, zajišťování odtahů těch motorových vozidel, která brání očistě ulic. Zazněly i dotazy na četnost kontrol a případné uplatňování sankcí u těch provozovatelů restauračních zařízení, kteří prodávají alkohol mladistvím. Místostarosta MVDr. Milan Šturm informoval členy ZM o zavedení rajónového systému očisty ulic, s kterým bylo v našem městě započato od 1. 1. 2009. Měl by hlavně mimo zimní měsíce přispět ke snížení obsahu prachových částic v ovzduší, které tolik stěžují život občanům Moravskoslezského kraje a tudíž i našeho města. Následně se členové ZM měli možnost vyjádřit k návrhu Programu prevence kriminality na rok 2009, který ve svém obsahu reagoval na slabá místa z předcházejících zpráv o bezpečnostní situaci města. ZM bylo předloženo 6 následujících projektů (Pomoc obětem domácího násilí, Bezpečí nejen pro seniory, Tábor pro děti ze znevýhodněného prostředí, Kolo mám v bezpečí, Právo pro každý den, Všestranný Empík). Realizace těchto projektů si vyžádá z rozpočtu města částky 561 tisíc Kč. Z této částky v případě úspěšného splnění projektů se může do rozpočtu města vrátit formou dotace z Ministerstva vnitra ČR 68 % celkově vynaložených nákladů. V další části kroniky se k podrobnější náplni těchto projektů a cílům, které sledují ještě vrátíme. ZM ve snaze uspět v soutěži měst ČR o titul město roku 2010 potvrdilo záměr RM zahájit bezodkladně práce na projektové a legislativní přípravě následujících úprav veřejných prostranství v MPR a připravit jejich realizaci ještě z rozpočtu města roku 2009. - Tržnice + průchod k tržnici - Prostor Dolní Brány naproti objektu Komerční banky - Nároží ulic Štefánkova - Sokolovská - Předlažba chodníkových těles po obvodu zámeckého parku Městu NJ se po jednání s Ministerstvem vnitra ČR naskytla možnost získání finančních prostředků z EU (ve výši 85 % celkových ) na vybudování a provoz kontaktního místa veřejné správy CZECH POINT v rámci MěÚ NJ. Jeho vybudováním se občanům města a blízkých obcí zařazených do správního území úřadu s rozšířenou působností zrychlí možnost k vyřízení, např. výpisů z rejstříků trestu, ověření cenných listin, výpisů z katastru nemovitostí a to na jednom místě.

24


ZM rozhodlo po posouzení žádosti Muzea Novojičínska o přispění částkou 300 tisíc Kč na realizaci “stálé expozice historie města NJ“ zahrnující období 19. a 20. století. Expozice bude vybudována v nově opravených prostorách tzv. “Tereziánských salonků“ a to ještě v roce 2009. Město NJ se v rámci uskutečňované privatizace po roce 1990 stalo držitelem 3 867 ks akcií v nominální hodnotě 1 000 Kč za akcii společnosti PAMELA a.s. se sídlem NJ, Suvorovova 108. Vzhledem k tomu, že došlo k úpadku této společnosti, nebude ze zpeněženého majetku dle sdělení správce konkursní podstaty možnost vyplatit městu žádnou finanční částku. Tuto skutečnost ZM vzalo svým usnesením na vědomí. Na základě četných stížností občanů města bylo provedeno prošetření úrovně vlakového spojení mezi NJ a Prahou. Bylo v něm konstatováno, že dopravní spojení mezi těmito městy je zajišťováno tam 12 spoji (6 přímých a 6 s přestupem v Hranicích nebo Přerově) a zpět 11 spoji (4 přímé a 7 s přestupem). Jako nevyhovující se ukázalo chybějící spojení ze Suchdolu n/O do NJ od rychlíků z Prahy přijíždějícím ve večerních hodinách (19:30 a 19:37). Bylo uloženo vedení města vstoupit do jednání s vedením ČD ke sjednání nápravy. ZM vzalo na vědomí informaci o ukončení soudního řízení ve věci vydání 10 816 metrů čtverečních pozemků v průmyslovém parku, o jejíchž vrácení bylo město žádáno občany města. Krajský soud požadavek občanů zamítl a pozemky zůstávají ve vlastnictví města. ZM svým usnesením uzavřelo projednávání zápisu kontrolního výboru ZM dotýkajícího se výsledků kontroly financování inženýrských sítí v lokalitě „Pod Skalkou – III. etapa“.

17. zasedání ZM – 16. dubna 2009 27 členů ZM v úvodu zasedání vyslechlo dvě tradiční zprávy a to zprávu podávající přehled o zaměstnanosti na území města a zprávu, která s předcházející problematikou úzce souvisí v níž byl posuzován stav sociální péče na území města. Hodnotícími obdobími obou zpráv byl předcházející rok 2008. My v další části kroniky se k oběma oblastem vrátíme v hodnocení výsledků za rok 2009. ZM v další části svého jednání přehodnotilo své usnesení z 12. zasedání konaného dne 19. 6. 2008, ve kterém vyslovilo nesouhlas se záměrem společnosti MOCERO REALITY s.r.o. vybudovat v bývalém areálu „Tabačky“ na ulici Přemyslovců obchodní centrum. Uložilo RM dále s touto společností jednat o smluvních podmínkách, za kterých by mohla stavba nákupního centra a dopravní řešení dané lokality realizovány. Proč ZM změnilo tak zásadně své původní rozhodnutí? Přispěl k tomu společností předložený návrh dopravního řešení této lokality umožňující mimo jiné i propojení ulic Palackého a Jeremenkovy včetně nadjezdu nad stávající železniční tratí. Z celé řady projednávaných majetkoprávních záležitostí upoutaly naši pozornost výkupy pozemků do majetku města, které vytvářejí pro blízkou budoucnost předpoklady k vybudování občany části města Libhošť tolik požadovaného chodníkového tělesa podél silnice III/4643. Dále jsme zaznamenali celou řadu dalších bezúplatných převodů pozemků do vlastnictví města a to z majetku ČR. Tyto změny vlastnictví umožní samosprávným orgánům města bezproblémově realizovat na území města další část chystaného projektu nesoucí název „Integrovaný plán rozvoje města“. ZM se naopak zavázalo u dosud nepřevedených státních pozemků k provádění údržby zeleně hrazené z rozpočtu města. Ani toto jednání ZM se nevyhnulo projednávání celé řady úprav rozpočtu, kterými reagovalo na žádosti občanů. Vedle už v záznamech z jednání RM zmiňovaných příspěvcích

25


podporujících horolezeckou expedici na Mont. Everest a I. ročník mistrovství ČR v pasení ovcí rozhodlo ZM o dalších. Finančním příspěvkem ve výši 48 671 Kč podpořilo rekonstrukci kapličky ve Straníku, kterou zaštiťoval Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích. Vyhovělo žádosti Basketbalového klubu s.r.o. NJ a poskytlo mu dotaci na jeho činnost ve výši 1,5 milionu Kč již v roce 2009 místo původně schváleného termínu na rok 2010. Potvrdilo svým usnesením naplnit reguli školského zákona a požadovat v roce 2009 od cizích obcí za jejich žáky plnící v novojičínských základních školách povinnou školní docházku platbu ve výši skutečných neinvestičních nákladů to znamená v průměru 5 737 Kč na žáka a rok. Této povinnosti zprostilo děti Dětského domova NJ. K nejdůležitější části programu tohoto jednání ZM patřilo projednání a následné schválení výsledků hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za rok 2008. Nastupující světová ekonomická krize poznamenala vývoj hospodářství ČR a následně se dotkla i hospodaření obcí naše město z toho nevyjímaje. Proto vedení města společně s RM předložily tomuto zasedání ZM návrh nezbytných úsporných opatření pro rok 2009 v rozsahu 27 570 tisíc Kč. Byla předložena ve výši, ve které se odhaduje výpadek příjmů města za rok 2009 především v daňové oblasti způsobené poklesem republikové ekonomiky. Při této příležitosti zazněla informace, že RM uložila o provedení sondáže podmínek pro uzavření bankovního úvěru pro případ zajištění financování rozběhlých projektů města. Potěšitelným zjištěním pro členy ZM byla skutečnost, že i přes nepříznivý vývoj ekonomiky poskytla Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezského kraje městu NJ dotaci ve výši cca 16 milionů Kč na vybudování pobytového zařízení sociálních služeb v MSK rekonstrukcí budovy na ulici Beskydská 142, v části města Žilina což představuje 92,5 % podíl celkových nákladů tohoto projektu. Částku ve výši 200 tisíc Kč schválilo ZM jako svůj podíl vlastníka na opravu fasády měšťanského domu čp.42 realizované v rámci programu regenerace MPR 2009. ZM v závěru jednání přijalo řadu významných rozhodnutí, mezi které lze právem řadit schválení oficiální kandidatury města na uspořádání akce „Národní zahájení Dnů evropského dědictví“ pro rok 2010 s dnem konání 11. září. Dále udělilo čestné občanství města NJ panu Maxi Mannheimerovi, narozenému v roce 1920 v Novém Jičíně. Vzhledem k význačnosti tohoto rodáka se k jeho osobě vrátíme v další části kroniky. Schválením Obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 ZM vymezilo místa, na kterých mohou být na území města provozovány výherní přístroje.

18. zasedání ZM – 25. června 2009 Toto jednání ZM proběhlo v atmosféře ovlivněné mimořádnou povodní, která postihla město ve večerních hodinách předcházejícího dne.V prvé části svého jednání přijali členové ZM s malým potěšením informaci o stavu příprav plánované výstavby bytových domů v lokalitě podél ulice B. Martinů, z které vyplynulo, že společnost ISA CONSULT s.r.o. není schopna dodržet smluvní termín výstavby I. etapy. ZM po té rozhodlo nepokračovat v další spolupráci s touto firmou. Tato skutečnost je jen potvrzením, že dopady ekonomické krize silně postihují především resort stavebnictví. Proto byla s velkým ulehčením přijata koncepce revitalizace veřejného prostranství v území s plánovanou realizací Integrovaného plánu rozvoje města v zóně sídliště Dlouhá včetně dohody mezi Ministerstvem pro místní a regionální rozvoj ČR a městem, která tuto akci finančně zajišťuje částkou 3 644 244 euro. 85% těchto prostředků poskytuje Evropský fond regionálního rozvoje a 15% bude poskytnuto ze státního rozpočtu ČR. Z této částky musí být použito 37,5% výdajů na revitalizaci veřejných prostranství a 62,5% na regeneraci bytových domů této zóny. Připomínáme, že

26


tímto projektem je řešena regenerace plochy o rozloze 124 tisíc m2 s 540 regenerovanými byty s výslednou 20% úsporou energie. ZM mělo ve svém programu zařazeno seznámení se zněním závěrečné zprávy Krajského úřadu MSK, ve které je hodnoceno hospodaření města za rok 2008 bez výhrad, což usnadnilo ZM schválit závěrečný účet města za rok 2008. Z tohoto závěrečného hodnocení vyplynulo, že po finančním vypořádání roku 2008 byl vykázán konečný stav účtu Fondu rozvoje a reserv města ve výši 213 420 084 Kč, z kterých se do rozpočtu města na rok 2009 zapojilo 115 milionů Kč. ZM schválilo osmi fyzickým osobám a jednomu sdružení vlastníků bytových jednotek příspěvky formou darů na opravy domů v MPR v celkové výši 1 441 tisíc Kč. Dalším světlým okamžikem tohoto jednání ZM bylo schválení další smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na financování projektu II. etapy rekonstrukce Masarykova náměstí. Předpokládaná výše dotace činí 24 569 182 Kč. Profinancování těchto prostředků umožní odstranění stávající poškozené zpevněné plochy náměstí o rozloze 5 775 m2, vybudování nového žulového povrchu mrákotínského typu. Náměstí bude oživeno novými vodními prvky s příslušným technologickým vybavením. Součástí projektu je realizace přípojky vody, kanalizace, nových rozvodů nízkého napětí pro napájení technologie vodních prvků a nové rozvody k nasvětlení Morového sloupu a vodních prvků (kašny sv. Mikuláše, fontány času, rameníku vody). Nedílnou součástí projektu je rovněž vybavení náměstí příslušným mobiliářem jako jsou (lavičky, odpadkové koše, kontejnery na mobilní zeleň) a především replikou sochy sv. Mikuláše. Realizací této etapy bude zajištěna representativní podoba historického centra umožňující pořádání kulturně společenských akcí nejen pro obyvatele města a regionu, ale i pro další tuzemské a zahraniční návštěvníky. Stínem jinak úspěšného průběhu tohoto zasedání bylo nepřijetí usnesení k výsledkům hospodaření města za I/IV 2009 a proto bylo rozhodnuto o konání mimořádného zasedání ZM v termínu 9. 7. 2009. ZM vědomo si mimořádné situace, kterou pro mnohé občany způsobila povodeň z předcházejícího dne, vyslovilo souhlas s otevřením veřejné sbírky formou zřízení zvláštního účtu u Komerční banky Nový Jičín sledující jediný cíl, kterým je přispět ke zmírnění následků povodně.

19. zasedání ZM – 9. července 2009 Toto mimořádné zasedání ZM bylo na samotném začátku seznámeno starostou města a ostatními členy vedení města (třemi místostarosty a tajemníkem MěÚ) s aktuálním stavem odstraňování následků povodně na území města a dotčených částí města Žilina, Bludovice, Loučka. Z následné reakce členů ZM bylo víc jak zřejmé, že shledali všechny dosavadní kroky, které byly učiněny ke snížení následků povodně za prospěšné a nezbytné. Povodni a likvidaci jejich následků na život města a jeho občanů věnujeme pozornost v samostatné kapitole kroniky. I přes tuto tíživou atmosféru, kterou násobily tato vystoupení, vědomo si své odpovědnosti za chod města, přistoupilo ZM k řešení v pracovním pořádku mu předkládaných problémů. Vrátilo se znovu k projednání výsledků hospodaření města za I/IV 2009 k jejímuž schválení nebylo dostatek vůle, ale také na vznesené dotazy odpovídající odborné argumentace na předcházejícím červnovém zasedání ZM. Výsledkem bylo jejich jednoznačné schválení (příjmy plněny na 28,4 % a výdaje na 20,06 %). Z přednesené zprávy o hospodaření v městských lesích vyplynulo, že to je již pátý rok co dochází k naplňování představ schváleného lesního hospodářského plánu uzavřeného pro

27


období let 2004 – 2013. V polovině tohoto období je možno konstatovat, že bylo celkem vytěženo 4 252 m3 dřeva, vysázeno 44 750 ks stromků, na výměře 5,55 ha plochy lesa byly provedeny výchovné zásahy a celkové hospodaření vykázalo i přes nízkou poptávku po dříví zisk ve výši bezmála 1 210 tisíc Kč. ZM rozhodlo o nákupu dalších 100 ks kompostérů z rozpočtu města (v ceně 752 Kč za ks) určených k odprodeji občanům města pro zpracování bio odpadů z domácností, zelených ploch a zahrádek. Po zavedení této služby bylo dosud odprodáno občanům (za cenu 300 Kč za ks) dosud 920 ks a poptávka po dalších kompostérech ze strany občanů pokračovala, což vedlo ZM k takovému rozhodnutí. ZM bezúplatným převodem části pozemku v k. ú. NJ – Horní předměstí v lokalitě za tiskárnou podpořilo záměr společnosti Oční centrum Vision s.r.o. zde vybudovat moderní oční centrum. ZM reagovalo svým usnesením na rostoucí zájem rodičů na umístění dětí v mateřských školách a navýšilo pro MŠ Máj provozní příspěvek o cca 141 tisíc Kč, čímž umožnilo otevření nového oddělení v budově na ulici K. Čapka. Rovněž uvolnilo 80 tisíc Kč na pořízení a instalaci automatické závory řešící vjezd obslužných vozidel za budovu Beskydského divadla. ZM postoupilo o krok dál ve vztazích k firmě Mocero Reality s.r.o. Praha 1, Národní 973/41, otevřené usnesením na předcházejícím zasedaní. Schválilo smlouvu o spolupráci s touto firmou, ve které se zdůrazňuje vedle záměru této firmy vybudovat obchodní centrum i zájem města o souběžnou realizaci dopravního řešení umožňující kapacitní posílení průjezdnosti ulici Jeremenkova. Místostarosta MVDr. M. Šturm spolu svedením TSM předložil ZM zprávu, která zhodnotila provoz bezbariérové MHD za rok 2008. Aktuálnější pohled na provoz MHD z pohledu roku 2009 uvádíme v další části kroniky. Přijetím obecně závazné vyhlášky č. 4/2009 rozšířilo ZM seznam veřejných prostranství na nichž je zakázána konsumace alkoholických nápojů o další dětská hřiště na ulicích U Jičínky, Bulharské 11 a 13, Beskydské 422 a parku na ulici Revoluční před areálem společnosti Tonak a.s. Členové ZM pak byli informováni o zavedení „Veřejné služby“ na území našeho města, které je umožněno od 1. 1. 2009 novelou zákona o hmotné nouzi. Smyslem je odpracováním zdarma pro obec alespoň 30 hodin měsíčně zvýšit motivaci příjemců sociálních dávek hmotné nouze jejím navýšením a v případě nesplnění této podmínky zase možnost jejího snížení. Od 1. 6. byl v našem městě zahájen ostrý provoz této veřejné služby a město Nový Jičín se tak zařadilo mezi první města v ČR, která tento systém spustila. Veřejná služba se dotýká 246 občanů města, kterým je dána možnost k výkonu nekvalifikovaných prací spojených s úklidem údržbou veřejných komunikací a zeleně. ZM se seznámilo s aktuálním stavem probíhající realizace II. etapy rekonstrukce Masarykova náměstí a vyslovilo souhlas s rozsahem vynaložených víceprací v objemu 1 635 tisíc Kč a méně prací v rozsahu 526 tisíc Kč. ZM vydalo devítičlenným jednotkám sboru dobrovolných hasičů z č. m. Straník a Libhošť zřizovací listiny. V nich jim svěřilo do péče konkrétní movitý i nemovitý majetek a jmenovalo funkční složení jednotky. Členům ZM byl předán k seznámení a vyjádření se návrh Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících města NJ zpracovaný na léta 2009 – 2011. Návrh vzešel z jednání čtyř sekcí (senioři, handicapovaní, sociálně vyloučení, péče o rodinu). Vedle samosprávných orgánů je postoupen k připomínkování i široké občanské veřejnosti v termínu do 30. 9. 2009. V závěru svého jednání vyslovilo ZM nesouhlasné stanovisko k možnému ukončení provozu a následnému zrušení železniční trati NJ Horní nádraží – Hostašovice.

28


ZM nebylo úspěšné v doplňující volbě předsedy a člena kontrolního výboru.

20. zasedání ZM – 10. září 2009 V období kdy celá řada občanů z částí města Žilina, Bludovic, Straníku a Loučky se za vydatné pomoci pracovníků města a jeho příspěvkových organizací, vojáků ČA, příslušníků obou policií, podniků a ostatních občanů vypořádávala s následky červnové povodně se sešlo 24 členů ZM na svém zasedání, aby nezbytnými zásahy usměrnilo další chod města. Vedení města postoupilo ZM k seznámení podrobnou zprávu, ve které jsou jeho členové podrobně seznámeni s průběhem a následky bleskové povodně, která 24. a 25. června postihla část vnitřního města a jeho části a dosáhla 3. stupně povodňové aktivity. ZM při této příležitosti vyslovilo uznání povodňovému štábu města, příspěvkovým organizacím města, armádě ČR, integrovanému záchrannému systému MSK, Moravskoslezskému kraji, neziskovým organizacím a dobrovolníkům podílejících se na záchraně majetku a následných asanačních pracích v rámci bleskové povodně. Proto s velkou pozorností mezi členy ZM se setkala zpráva RM, ve které byly poskytovány informace o dosavadní finanční pomoci pro občany postižené povodní. Ta byla dosud směrována z několika zdrojů. Nejprve se jednalo o částku 20 tisíc Kč na úhradu základních životních potřeb těm občanům města, jímž byly vyplaveny obytné prostory. 136 občanům bylo takto vyplaceno 2 720 tisíc Kč. Tato peněžitá pomoc byla vyplacena z výtěžku veřejné sbírky organizované městem se souhlasem Krajského úřadu MSK vydaného 26. 6. 2009. Rovněž Krajský úřad MSK rozhodl o poskytnutí částky dalších 20 tisíc Kč 134 občanům, kteří o ní požádali a splnili stanovené podmínky pro její poskytnutí. Další finanční pomoc byla organizována prostřednictvím odboru sociálních věcí MěÚ NJ. Ten v I. a II. etapě této pomoci vyplatil 1 145 žadatelům v rámci své působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností bezmála 16 milionů Kč, z toho se jednalo o 251 žadatelů z území města, kteří touto formou obdrželi 3 323 tisíce Kč. Další formou pomoci je příspěvek Ministerstva pro místní a regionální rozvoj ČR do výše 30 tisíc Kč, o který mohou občané požádat do konce měsíce října 2009. Kromě výše uvedené pomoci pomáhali po konsultaci s městem svým zaměstnancům i zaměstnavatelé, jednotlivci a organizace a nejednalo se o pomoc zanedbatelnou. Byť odstraňování následků povodně si vyžádalo spoustu času a hodně sil život města se nezastavil. To platilo i o činnosti samosprávných orgánů, které musely pokračovat ve své každodenní činnosti. To se také odráželo v dalším programu tohoto jednání ZM. ZM reagovalo na novelu zákona č. 250/2000sb. jež nabyla účinnosti k 1. 4. 2009 a dotýkala se mimo jiné i právní úpravy zřizování, činnosti a hospodaření příspěvkových organizací. Z tohoto důvodu byly ZM předloženy ke schválení nové zřizovací listiny všech 14 příspěvkových organizací jimž je město zřizovatelem (8 z oblasti školství, 4 z oblasti kultury, TSM a BPM). ZM schválilo na podporu rozvoje činnosti neziskových organizací ve městě úpravu Zásad grantového řízení. Z tohoto usnesení vyplynulo, že na podporu jejich činnosti může být každoročně uvolňováno z rozpočtu města částka rovnající se 2,5 % skutečných daňových a nedaňových příjmů města ve třídě 1 a 2 předcházejícího uzavřeného finančního roku s tím, že minimální částka bude 8 milionů Kč. Na základě tohoto pravidla činí 2,5 % příslušných tříd výsledku hospodaření roku 2008 částku 9 060 tisíc Kč, které byly ZM rozděleny mezi jednotlivé grantové okruhy pro rok 2010 následovně: Pro oblast sociální a zdravotní – 536 tisíc Kč kulturní činnosti - 788 tisíc Kč sportovní činnosti -5572 tisíc Kč sport dětí a mládeže -1391 tisíc Kč

29


sport.akce jednorázové - 186 tisíc Kč ostatní volnočas. aktivity - 587 tisíc Kč ZM vyslechlo v další části svého jednání závažnou informaci o nevyhovujícím technickém stavu střešní konstrukce objektu krytého bazénu a uložilo v této věci o urychleném zadání odborného posouzení jiným nezávislým subjektem. Z tohoto posouzení by mělo vyplynout řešení budoucí nápravy i soubor nezbytných opatření k zabezpečení současného havarijního stavu. ZM svým usnesením schválilo uzavření „Smlouvy o partnerství se společností EDUCA – Střední odborná škola s.r.o. NJ “řešící možnost podání přihlášky k získání dotace na rekonstrukci a vybudování Novojičínského vzdělávacího centra na ulici B. Martinů. V rámci finanční problematiky členové ZM potvrdili přijetí darů souvisejících s reakcí na ničivou povodeň v rozsahu předložených 46 schůzí RM doplněných o dar od organizace Člověk v tísni Praha ve výši 300 tisíc Kč určený pro Pečovatelskou službu a přijetí dotací z MSK pro základní školy Komenského 68 (I 505 364 Kč) a Jubilejní 3 (3 820 782 Kč) určené na projekty zlepšující modernizaci, vybavení, zavádění informačních technologií těchto škol.

21. zasedání ZM – 19. listopadu 2009 Úvod tohoto jednání ZM tradičně patřil seznámení členů ZM se stavem hospodaření města za 3 roku 2009. Z n ěho vyplynulo, že příjmy upraveného rozpočtu byly plněny pouze na 69,42 %. Za úrovní časového plánu zaostávalo, jak plnění daňových příjmů (65,05%), tak především plnění kapitálových příjmů (32,46%). Výdaje k tomuto datu byly čerpány na 66,78 %. Členové ZM ve snaze se dobře připravit na projednání návrhu rozpočtu na rok 2010 se usnesli se sejít na samostatném pracovním semináři uskutečněném před prosincovým zasedáním. V rámci pokračujících projevů solidarity k našemu městu a jeho občanům jsme zaznamenali další dárce jejíž přijetí ZM svým usnesením potvrdilo (Nadace Komerční banky Praha a.s. –Jistota Praha 1 milion Kč, město Beroun – 100 tisíc Kč). ZM rovněž rozhodlo o zvýšení příspěvku na údržbu o 600 tisíc Kč pro Městské kulturní středisko, jež by byly ještě letos použity na opravu havarijního stavu střešní krytiny na městském opevnění s Baštou. Do rozpočtu města po souhlase ZM směrovala i státní dotace ve výši 1 173 tisíce Kč účelově určená na závěrečnou v pořadí již IV. etapu „Regenerace sídliště Loučka“. Město příspěvkem ve výši 10 tisíc Kč určeném na zhotovení propagačních tiskovin podpořilo výstavu „Adolf Zábranský – malíř ilustrátor“, kterou u příležitosti 100. výročí narození tohoto rodáka ze sousední obce Rybí pořádalo Muzeum Novojičínska. ZM s potěšením zaznamenalo i dotaci ve výši 2 684 tisíc Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR směrovanou k úhradě nákladů spojených s provozem Azylových domů v Novém Jičíně i ve Straníku a dotaci ze Státního fondu životního prostředí Praha ve výši 1 206 tisíc Kč určenou na údržbu veřejné zeleně. ZM vzalo na vědomí žádost Junáka - svazu skautů a skautek ČR střediska Pagoda NJ, U Jičínky 9 o možnou bezúročnou půjčku z rozpočtu města v částce 600 tisíc Kč do budoucna použitelnou na výstavbu svého nového sídla ve městě. ZM se na tomto jednání znovu vrátilo k nevyhovujícímu technickému stavu střechy krytého bazénu. Jednak vyslechlo informaci o přijatých opatřeních dočasně zabezpečujících tento havarijní stav a uložilo zařadit finanční prostředky na zpracování projektu a přípravné práce ve výši 5 milionů Kč do návrhu rozpočtu na rok 2010. Zazněla informace, že celkové náklady rozsáhlejší rekonstrukce bazénu by si dle názorů odborníků vyžádala částky kolem 70 milionů Kč.

30


ZM přistoupilo po oznámení úspěšného dokončení všech projektů ke schválení příspěvků na estetizaci domů v celkové výši 980 tisíc Kč. Tato byla rozdělena mezi 30 žadatelů, mezi kterými jsme zaznamenali občany, sdružení vlastníků bytových jednotek, bytová družstva a římskokatolickou farnost. ZM ve snaze průkazně vyčlenit finanční prostředky na opravy staveb pro bydlení bytů, společných částí domů, nebytových prostor poškozených povodněmi jednotlivým vlastníkům rozhodlo o zřízení Povodňového fondu města NJ a zároveň schválilo pravidla pro jeho použití. Uložilo starostovi města svolat mimořádné zasedání ZM, na kterém by se přednostně projednaly žádosti o dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení ČR. Tento je připraven k poskytnutí příspěvků ve výši do 70% celkových nákladů v rozmezí od 200 do 700 tisíc Kč. Výše příspěvku je odvislá od počtu bytů v celém domě. ZM si vyčlenilo v rámci svého programu i čas na posouzení současné úrovně péče o městskou zeleň zabezpečovanou nejen TSM, ale i celou řadou dalších dodavatelů. Význam zeleně pro zdravější způsob života našich občanů žijících v regionu se silně postiženou kvalitou ovzduší je neoddiskutovatelný. Jak jsme zaznamenali v komentáři z předcházejícího jednání ZM uzavřelo schválením tzv. Komunitního plánu významnou etapu plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na léta 2009 – 2011. Část jednání ZM byla soustředěna i na zhodnocení přijatého akčního plánu SPRM (strategického plánu rozvoje města) zpracovaného na období let 2007 – 2013. Posouzeno bylo plnění jednotlivých oblastí tohoto plánu (lidské zdroje, kvalita života, podnikatelské prostředí, infrastruktura, životní prostředí a zemědělství, cestovní ruch a turismus). Závěr jednání ZM byl obsahem projednávané problematiky velmi pestrý. Byly členům ZM podány informace o : - projektu Revitalizace bývalé továrny Tonak na ulici Bezručova - budoucnosti železniční trať NJ – Hostašovice - aktuální situaci v části města Libhošť kde vzniká iniciativa k osamostatnění obce - soudních řízeních, ve kterých je účastno město ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku z oblasti hospodaření s odpady a potvrdilo v ní, že místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu bude pro rok 2010 činit 456 Kč na občana města.

22. zasedání ZM – 9. prosince 2009 Byť program tohoto zasedání byl velmi stručný, pro občany města postižených povodní velmi důležitý. 21 přítomných členů ZM schválilo podání žádostí o dotaci na odstranění následků povodně na objektech pro bydlení nacházejících se na území města. Z 96 občany města podaných žádostí bylo u 93 konstatováno, že splňují podmínky pro poskytnutí dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení ČR. Postiženým občanům tak mohou být přiznány dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím tohoto fondu ve výši 17 343 009 Kč.

23. zasedání ZM – 17. prosince 2009 Stalo se již tradici několika posledních let, že poslední zasedání ZM v roce má před sebou důležitý úkol. Tím je schválení rozpočtu města pro následující rok. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Za účasti 27 členů ZM proběhlo jeho projednávání. Bylo usnadněno tím, že 3. 12. se sešli členové ZM na pracovním jednání bez přítomnosti veřejnosti, které bylo cele věnováno podrobnému prodiskutování všech oblastí předkládaného návrhu rozpočtu. A tak

31


v závěrečném hlasování se pro jeho přijetí vyslovilo 20 členů, což znamená nadpoloviční většina a 7 členů z některých opozičních volebních stran se hlasování zdrželo.V usnesení jsme zaznamenali: Úhrn příjmů rozpočtu ve výši 437 574 270 Kč Úhrn výdajů rozpočtu ve výši 530 630 000 Kč K dofinancování rozdílu mezi příjmy a výdaji bylo rozhodnuto použít volných zdrojů z předcházejících let ve výši 93 055 730 Kč. Na platy zaměstnancům MěÚ, MP, Pečovatelské služby vyčlenilo ZM částku ve výši 63 970 tisíc Kč. ZM ve svém usnesení jmenovitě vyčlenilo příspěvky na krytí provozu významných zařízení města zajišťovaných jinými subjekty (Basketbalovému klubu NJ na zajišťování provozu bazénu 8 000 tisíc Kč, Tělovýchovné jednotě NJ na chod zimního stadionu 4 780 tisíc Kč). Zástupci subjektů z různých oblastí spolkového života ve městě očekávali s napětím rozhodnutí ZM k výši přidělených grantových příspěvků pro rok 2010. ZM rozhodlo o podpoře jejich činnosti celkové výši 9 060 tisíc Kč. Schválením dotací na provoz vybraných zařízení sociálních služeb vyjádřilo ZM svůj postoj k významu a poslání, které jejich činnosti nadzemí přikládá. Jednalo se o příspěvky pro občanské sdružení Adra ve výši 1 510 tisíc Kč určený na krytí provozu azylových domů, občanskému sdružení Centra pro zdravotně postižené ve výši 180 tisíc Kč na zajištění jeho provozu a provozu občanské poradny a Slezské diakonii Český Těšín ve výši 550 tisíc Kč na podporu provozu denního stacionáře. ZM potvrdilo svým usnesením přijetí dotací z ROP Moravskoslezsko pro ZŠ Jubilejní ve výši 5 364 238 Kč, pro ZŠ Komenského 68 ve výši 763 090 Kč, pro ZŠ Komenského 66 ve výši 3 856 163 Kč. Realizace těchto projektů přispěje k modernizaci výuky na těchto školách. Při této příležitosti vyjádřilo ZM souhlas, aby tyto školy budou li při získání dotací úspěšné uzavřely smlouvy o úvěru, který by byl použit k průběžnému financování těchto projektů do doby obdržení dotace. V další části jednání ZM upoutal naši pozornost zájem Educy – Střední odborné školy s.r.o. o odprodej objektu bývalé základní školy.Martinů.Získání tohoto majetku do vlastnictví by bylo základním předpokladem pro získání potřebných dotací pro možnou opakovanou snahu k realizaci „Novojičínského vzdělávacího centra“.ZM vyjádřilo podporu tomuto projektu což vyjádřilo na předcházejícím zasedání tím,že odsouhlasilo uzavření smlouvy o partnerství a pověřilo starostu jejím podpisem. Značnou pozornost mezi občany města vzbudily zprávy o špatné ekonomické situaci, do které se dostala novojičínská nemocnice. A tak nebylo divu že k objasnění této situace si ZM pozvalo osobu nejpovolanější, kterou je bezpochyby její ředitel MUDr. A. Gocál. Vzalo na vědomí z jeho vystoupení, že vedení nemocnice je schopno současnou nemalou ztrátu v jejím hospodaření postupně snižovat. Členové ZM pochopili, že zda to bude toto vedení, kterému bude jeho zřizovatelem Moravskoslezským krajem dána důvěra k budoucí nápravě tohoto stavu, záleží pouze na Radě MSK. Ta je připravena o tom jednat na svém příštím lednovém zasedání v roce 2010. Dalším ožehavým bodem tohoto jednání ZM se stala diskuze nad možnou budoucností povodní silně poškozené železniční trati NJ Horní nádraží – Hostašovice. Při existenci rozporných názorů občanů volajících nejen po její obnově, ale také vzhledem k malé vytíženosti i po likvidaci opětovně ZM podpořilo své předcházející usnesení z měsíce července což znamenalo trvat na její obnově. Pověřilo pracovní skupinu ve složení MVDr. M.Šturm, P.Orel a Ing. B Gelnar vedením dalšího jednání s rozhodujícími partnery, kterými jsou MSK jako objednavatel osobní dopravy na této trati a České dráhy jako její vlastník. ZM v závěrečné části svého jednání stačilo projednat podrobnou zprávu o stavu školství na území města v roce 2009. K jejímu obsahu se vracíme v další části kroniky.

32


ZM rovněž vyslechlo podrobnou informaci starosty města, z které vyplynulo, že nadpoloviční většinou podpisů v petici vyjádřili občané č. m. Libhošť svou vůli se osamostatnit. Na základě toho ZM vyhlásilo uskutečnění „místního referenda“ na území této části města. Termín konání referenda byl stanoven na 11. 4. 2010. ZM ve svém usnesení vyslovilo nesouhlas s návrhem aktualizované státní energetické koncepce ČR pokračovat v průzkumných pracích směřujících k zahájení těžby černého uhlí v lokalitě Frenštát p/R. Bylo přitom vedeno obavou nepřispět podporou tohoto rozhodnutí k devastaci Beskyd. ZM v samotném závěru přistoupilo k volbě 15 občanů města (z toho 7 žen) jako přísedících do okresního soudu do funkce „soudce z lidu“ pro nastávající funkční období 2010 – 2014.

Občanům ČR a tedy i našeho města se i v roce 2009 mohla dvakrát naskytnout příležitost bezprostředně se podílet na ovlivnění směrování budoucí politiky. Žel se tak stalo pouze jen jedenkrát a to 5. a 6. června při volbách našich zástupců do Evropského parlamentu (dále EP). Druhá možnost zůstala nevyužita, protože předčasné volby vyvolané pádem vlády vedené premiérem Miroslavem Topolánkem byly nakonec z podzimního termínu odloženy na jaro následujícího roku. Reakce občanů na Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR vyvolanou nedůvěru vládě i v našem městě byly rozdílné. Dost silně zaznívaly hlasy, že tento krok uskutečněný v průběhu našeho historicky prvního předsednictví v EU nebyl šťastný a poškodil prestiž naší republiky nejen mezi evropskými partnery, ale i ve světě. Nepřísluší nám dále rozvíjet tuto debatu, a tak se vracíme k věcnému popisu průběhu voleb do EP. Za důležité bychom považovali upozornění na změnu počtu volených poslanců za naši republiku. Celkový počet poslanců EP se pro nastávající funkční období snížil z dosavadních 785 na 736. Toto snížení se dotklo i naší republiky, což znamenalo, že z dosavadních 24 poslanců klesl pro nastávající funkční období na 22. Voleb se zúčastnili občané s volebním právem všech 27 států začleněných do EU. Organizace voleb v našem městě se nesla v tradičním duchu podrobně popsaném v záznamech kronik z minulých let. To znamenalo, že občané volili ve 23 volebních okrscích s jedinou změnou jejich umístění, a to v části města Žilina, kde se poprvé volilo v důstojnějších podmínkách Střední zemědělské a přírodovědecké školy. Na území města bylo registrováno 21 059 platných voličů, kterým byly do jejich domácností k seznámení rozeslány hlasovací lístky 33 politických stran, hnutí a koalic. Maximální počet kandidátů na jednotlivých kandidátkách byl 29. Mezi kandidáty z našeho regionu se na kandidátkách objevili dvě jména (u strany Zelených – Petr Orel, vedoucí záchranné stanice zvířat Bartošovice, občan našeho města a u KSČM ing.Kateřina Konečná, občanka Starého Jičína). Po podrobném seznámení s kandidátními listinami jednotlivých volebních stran jsme v rámci celého Moravskoslezského kraje zaznamenali 10 kandidátů pokoušejících se representovat náš kraj na evropském politickém kolbišti (KDU-ČSL - 2, ODS 2, KSČM -3, ČSSD - 2). Z nich uspěl pouze jediný, a to representant ODS ing.Evžen Tošenovský, bývalý hejtman Moravskoslezského kraje, který se na kandidátce ODS v našem kraji umístil na prvním místě. A nyní pohled na stručnou statistiku z jejich výsledků :

33


% hlasů ODS

ČSSD

KSČM

KDU-ČSL

ČR

31,45

22,38

14,18

7,64

MSK

30,36

28,99

15,56

7,36

NJ

34,13

23,92

13,89

7,54

4

2

Počet zvolených poslanců ČR

9

7

22

Celkový počet zapsaných voličů

ČR

8 401 374

MSK

1 015 737

NJ

21 059

Platné hlasy voličů ČR

2 358 934

MSK NJ

259 637 5 484

Pod potřebnou hranici 5 % nezbytných k volbě za poslance neúspěšně skončili volební strany (Suverenita 4,26 %, Evropská demokratická strana 2,88 %, Věci veřejné 2,40 %, Starostové a nezávislí 2,28 % a strana Zelených 2,06 %).

Povodeň. O následcích bleskové povodně, která postihla ve večerních hodinách 24. 6. naše město a okolní obce jsme se zmínili na vícero stránkách naší kroniky. Protože se však jedná v historii města o mimořádnou a ne tak často se vyskytující událost, rozhodli jsme se jí věnovat více pozornosti. Centrum tísňového volání Ostrava předalo městům a obcím Moravskoslezského kraje už v dopoledních hodinách 24. 6. výstražnou informaci, ve které jim bylo sdělováno, že od středy 24. 6. 10.30 hodin do čtvrtku 25. 6. 18 hodin vyhlašuje povodňovou pohotovost. Vedly ji k tomu meteorologické zprávy předpovídající po tuto dobu výskyt intenzivních srážek. Pro naši Podbeskydskou oblast se však v tomto období za

34


běžného průběhu počasí nejednalo o nic neočekávaného. Že však tři hodiny trvající večerní lijáky provázené šesti bouřkami přinesou srážky na Novojičínsku v množství až přes 100 mm nikdo nepředpokládal (naměřené denní úhrny srážek v mm - Hodslavice 120,2, Mořkov 104,5, Hostašovice 85,1, Nový Jičín 80,0). Blesková povodeň vzniklá z takovéhoto množství srážek zasáhla zcela neočekávaně spodní část středu města, části Žilina, Bludovice, Loučka, Straník. Na vodních tocích Jičínka, Zrzávka, Stranickém potoku a Grasmance došlo k prudkému přechodnému výraznému zvýšení hladiny v jejich upravených a neupravených korytech (výška hladiny Jičínky v Novém Jičíně dosáhla výše 620 cm). Voda ve velmi krátké době zaplavila rozsáhlá území mimo tato koryta a způsobila velké škody. K tomu se přidružil i nadměrný soustředěný odtok srážkových vod z postižených oblastí. Povodeň dosáhla nejvyššího 3. stupně povodňové aktivity - stav ohrožení. Vše probíhalo neuvěřitelně rychle, o čemž svědčí níže uvedený výpis z povodňové knihy, ale také výpovědi občanů z nejvíce postižených míst. Z těch opakovaně zaznělo, že velkým štěstím pro ně bylo, že mohli rychle na vzniklou situaci ještě z části reagovat. Pokud by k ní totiž došlo o několik hodin později v průběhu noci, mohly být její následky přímo katastrofální. Kulminační průtoky na vybraných místech v m3 za vteřinu (Q100)é Tok

Profil

Plocha povodí v km2

Průtok Q100

Den

Jičínka Zrzávka Zrzávka Jičínka

Žilina Bludovice Žilina Nový Jičín

37,46 28,97 32,8 75,92

106 69,5 76,4 158

24.6. 24,6. 24.6. 24.6.

Řešení situace se ujala povodňová komise, která se v průběhu noci sešla ke třem zasedáním. Starosta města na základě všech mu dostupných informací už na jejím prvním zasedání ve 20.30 hodin vyhlásil III. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení a dal pokyn řediteli Městské policie zabezpečit jeho vyhlášení vzhledem k nefunkčnosti rozvodů elektrické energie na území města vozidly MP.

Druhé zasedání povodňové komise konané ve 21.30 přistoupilo po vyhodnocení povodňové situace k rozhodnutí zřídit pro nejvíce postižené občany z lokality „U Jezu“ v části města Žilina evakuační středisko na základní škole Jubilejní. Povodňová komise zároveň uložila MP provést okamžité zabezpečení objízdných tras a uzavírek místních komunikací. Vzala rovněž na vědomí zjištěný únik plynu na ulici Beskydské a zahájila koordinovanou činnost při řešení této mimořádné situace s Hasičským záchranným sborem MSK. Třetí zasedání povodňové komise v 00.40 vzalo na vědomí informace svých členů, že vodní nádrže Čerťák, Kacabaja a Starý Jičín nejsou poškozeny, a tím byly vyvráceny poplašné zprávy o jejich poškození, které mělo být údajně hlavním důvodem nečekaného vzedmutí hladin místních toků. Povodňová komise dále konstatovala, že dochází k postupnému poklesu výšky hladin na sledovaných tocích a tudíž může starosta města odvolat III. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení. Povodňová komise zaznamenala první ztrátu na životech a to ženy v části města Žilina.

35


Největší zátěž v první fázi záchranných prací na místech nejvíce postižených povodní ležela na bedrech členů Hasičského záchranného sboru a dobrovolných hasičských jednotek, Policii ČR a strážnících MP. O něco později se k nim přidali vojáci české armády. Evakuovaní občané, kterých bylo 58, se soustředili do evakuačního střediska na základní škole Jubilejní. Zde jim bylo poskytnuto pití, jídlo, oblečení, hygienické potřeby a nezbytné věci na přespání. I přes velké úsilí při varování a záchraně osob došlo na území města k dvěma ztrátám na životě. Jedna žena utonula ve vodním toku Jičínka a druhý muž ve vodním toku Grasmanka. V ranních hodinách 25. 6. byla pracovníky MěÚ bezodkladně zřízena v nejvíce postižených oblastech Bludovice a Žilina krizová centra pomoci. V okamžiku po odeznění 3. stupně povodňové aktivity začala Policie ČR a strážníci MP s organizováním řízené dopravy v postižených oblastech. Bylo to víc jak nutné neboť zaplaveny a poškozeny byly především silnice I/57 ve směru na Valašské Meziříčí v části města Bludovice a silnice III/4832 ve směru na Frenštát v části města Žilina.Významnou měrou byly poškozeny místní komunikace, mosty, lávky a propustě ležící v těsné blízkosti koryt vodních toků, a to jak v Žilině, tak i v Bludovicích. Byly vyřazeny z provozu lávky pro pěší v Žilině a mostní objekty v Bludovicích. K významným poškozením došlo u trubních přemostění přes koryta toků s vodovodním a plynovým řádem (u DPS Jičínka), k poškození vedení městského rozhlasu. Samostatnou pozornost zaslouží i velké poškození drážního tělesa železnice Nový Jičín – Hostašovice, což způsobilo, že se tato trať stala neprůjezdnou. O náhradní zásobování pitnou vodou v oblastech s poškozeným vodovodním řádem ve městě i ve Straníku se postaral správce vodovodu Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.Ostrava. Občanům závislým na pitné vodě ze zaplavených individuelních zdrojů byla za pomoci humanitárních organizací Adra, Člověk v tísni, Českého červeného kříže a pracovníků MěÚ expedována balená pitná voda a přistaveny cisterny s pitnou vodou.Na celém území města bylo zasaženo 108 studní sloužící pro individuální zásobování vodou jako jediný zdroj pitné vody. Po nezbytném prvotním vyčerpání vody z těchto zdrojů provedeného profesionálními a dobrovolnými hasiči a následné dezinfekci přikročilo novojičínské územní pracoviště krajské hygienické stanice Ostrava k provádění kontrolních odběrů vzorků vody. Nemocnice ošetřila 25 osob s menšími zdravotními problémy. Zařízení sociální péče se o pacienty postiženými povodněmi postaraly beze zbytku. Vláda ČR vyslala do postižených oblastí Novojičínska příslušníky armády v síle 200 mužů. Ti byli ubytováni v prostorách novojičínské základní školy na ulici Komenského 68. Vojáci vykonávali široký okruh činností počínaje zabezpečovacími, ženijními, demoličními a úklidovými pracemi konče. Velkou pomocí byli rovněž pro správce vodních toků, neboť na jejich bedrech leželo provádění prvotních obtížných prací v korytech a na bezprostředně přilehlých pozemcích. . Rozsah devastace na majetku občanů dokladuje množství povodňového odpadu odvezeného na skládku Živoříce (4 897,63 tun). Policejní složky vedle řízení dopravní obslužnosti dohlíželi , aby se v postižených oblastech nevyskytovalo rabování, krádeže. Ke cti občanů žádný takový případ nebyl zaznamenán. Správci toků (Povodí Odry a.s., Lesy ČR s.p. a Zemědělská vodohospodářská správa Nový Jičín) v první fázi své činnosti prováděly zabezpečení koryt a svážného území, aby pak pokračovaly odstraňováním náplavků, padlých stromů a vývratů z profilů koryt a přilehlých pozemků. Nejdramatičtější situace vznikla na toku Zrzávka, kde v km 0,350 došlo k odplavení tělesa jezu a bezprostřednímu ohrožení sousedních obytných budov. Krizový štáb města navázal úzkou koordinovanou spolupráci s humanitárními organizacemi Adra, Člověk v tísni a ČČK. V tomto směru obzvláště vynikala organizace Adra. Beskydské divadlo se na čas stalo centrem humanitární pomoci a to nejen pro občany

36


města, ale i pro okolní postižené obce. Obsluhu tohoto centra příkladně zabezpečovali pracovníci MěÚ. Tato povodeň znovu důrazně připomněla, že v blízké budoucnosti bude nutno koryta části toků upravit na průtok stoleté vody. S tím souvisí i zlepšení péče o porosty nacházející se v těsné blízkosti toků. Ukázalo se, že příslušné správní orgány musí být daleko přísnější při rozhodování o povolování staveb, skládek a ostatních rekreačních aktivit občanův těsné blízkosti koryt. U nově budovaných mostů, lávek a příhradných konstrukcí pak bude nutno důrazněji dbát na dodržování konstrukční výšky těchto staveb. Nabyté zkušenosti ukázaly, že bude třeba náležitou pozornost věnovat vybudování lokálního varovného systému automatického snímání hladiny a vybudování a začlenění městského rozhlasu do jednotného systému varování a vyrozumění. S těmito doporučeními byly samosprávné orgány města seznámeny na svých jednáních věnovaných i opatřením a poučením z této povodně.

Meteorologové v následně prováděné analyse uvedli, že na přelomu června a července se ve střední Evropě vyskytovaly obzvláště příznivé podmínky pro tvorbu intenzivních bouřek. Byly způsobeny východní cyklonální situací, kdy se kolem středu tlakové níže nad jihovýchodní Evropou dostával do střední Evropy vzduch nasycený vodní parou ze Středozemí a nebo Černého moře. Pro počasí v uvedeném období byla typická nejen vysoká teplota vzduchu, ale i jeho vysoká relativní vlhkost. Ta dosahovala v nočních hodinách 90 až 95%, přes den kolem 70 % oproti běžné letní hodnotě pohybující se mezi 40 až 50 %. Specifický charakter dle jejich sdělení měla situace na Novojičínsku,která způsobila 24. 6. přívalovou povodeň. Příčinné bouřky, které se zde vyskytly vznikaly v místě atmosféry, ve které došlo ke sbíhání větrů z vícero směrů odborníky označované jako tzv.“linie konvergence“.

Hospodaření města Příjmová část rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné plnění % plnění

438 138 972 Kč 583 159 070 Kč 582 578 668 Kč 99,90

Dosažená výše příjmů za rok 2009 vedlo ZM k rozhodnutí, že rozdíl mezi příjmy a uskutečněnými výdaji ve výši 678 382 tisíc Kč doplní zapojením volných prostředků z finanční reservy z minulých let, a to ve výši 95 804 262 Kč.K 31.12.2009 se již citelně projevila i na hospodaření města přetrvávající celosvětová hospodářská krize, jejímuž ovlivnění se nevyhnula ani ekonomika naší republiky. Rozpočtu města se to dotklo především nenaplněním očekávaných daňových příjmů. To dokladují následující údaje. Rozpočet města předpokládal celkový příjem z daní ve výši bezmála 259 milionů Kč. Skutečně však do pokladny města bylo z rozpočtu ČR přijato pouze 208 milionů Kč, což znamenalo znatelný výpadek ve výši 58 milionů Kč. Tato skutečnost vedla samosprávné orgány města prozíravě k tomu, že už v průběhu roku přistoupili k realizaci celé řady úsporných opatření v hospodaření města v rozsahu 36 milionů Kč. V naplňování vlastních zdrojů ekonomická situace nejvíce ovlivnila naplnění kapitálových příjmů, což bylo nejvíce ovlivněno nejen poklesem poptávky, ale s tím souvisejících cen nemovitostí (viz odložené zahájení zástavby

37


lokality Dolní Brána,bytové výstavby na ulici B. Martinů i opadnutí zájmu o volné plochy v průmyslové zóně v lokalitě za ulicí Hřbitovní). Výdajová část rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné plnění % plnění

550 347 940 Kč 713 704 922 Kč 678 382 930 Kč 95,05

K významným položkám výdajové části rozpočtu města lze právem řadit cca 173 157 Kč poskytnutých příspěvkovým organizacím města na krytí potřeb jejich provozu, jakož i dalších 23 milionů dotací na dofinancování jejich investic.Na platy zaměstnanců města bylo v souladu s rozpočtem (plnění 98,81 %) vyplaceno cca 63 milionů Kč ( městská policie 9 887 tisíc Kč, pečovatelská služba 3 887 tisíc Kč, zaměstnanci městského úřadu 49 637 tisíc Kč). Na dary a pohoštění z fondu starosty bylo využito A nyní jsme soustředili naši pozornost k posouzení naplňování představ rozpočtu u výdajů jednotlivých jeho kapitol:

Kapitola 02 - Vodní hospodářství Schválený rozpočet 13 045 tisíc Kč Upravený rozpočet 4 468 tisíc Kč Skutečné plnění 4 467 tisíc Kč % plnění 99,98 Realizace některých plánovaných investičních akcí zahrnutých v této kapitole, dotýkajících se vybudování některých vodovodních sítí, byla odložena a to byl hlavní důvod k provedené úpravě rozpočtu. Naopak realizací rozšíření vodovodu ve Straníku za 183 tisíc Kč, v Bludovicích za 504 tisíc Kč a opravou vrtu č. 1 ve Straníku za 11 tisíc Kč došlo k naplnění původních představ rozpočtu města. Za stejně potěšitelnou skutečnost můžeme považovat občany této části města tolik očekávané zahájení I. etapy regulace Stranického potoka, na kterou bylo vynaloženo 486 tisíc Kč. Vlastní údržba městských zařízení na odvádění a čištění odpadních vod vyčerpala z rozpočtu této kapitoly částku ve výši 2 486 tisíc Kč. Kapitola 10 - Doprava Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné plnění % plnění

107 725 tisíc Kč 112 222 tisíc Kč 112 029 tisíc Kč 99,93

Je zřejmé, že tato kapitola rozpočtu je jednou z jeho nejvíce zatížených výdajových kapitol. Bezmála 25 milionů Kč bylo nasměrováno na Technické služby města k provedení oprav a údržby místních komunikací. Došlo k vybudování nového chodníkového tělesa v části města Žilina, které si vyžádalo částky ve výši 1 909 tisíc Kč. Na opravy chodníkových těles prováděných v rámci regenerace sídliště v části města Loučka bylo z rozpočtu uvolněno 2 122 tisíc Kč. Z této kapitoly byly rovněž provedeny úhrady nákladů spojených se zhotovením

38


dvou cyklostezek a to cyklostezky v Loučce za 2 592 tisíc Kč a cyklostezky v Bludovicích za 3 495 tisíc Kč a především 2 etapy rekonstrukce Masarykova náměstí za 32 292 tisíc Kč. Dalších 17 523 tisíce Kč si vyžádala další významná akce, kterou se stala rekonstrukce městské tržnice. Částkami ve výši 4 271 tisíc Kč rozpočet města přispěl na úhradu nákladů spojených s provozem městské hromadné dopravy, bezmála 800 tisíc Kč si vyžádalo vybudování 7 autobusových zastávek zlepšujících úroveň cestování občanů ve veřejné dopravě. Částkou 1 295 tisíc Kč přispělo město ze svého rozpočtu na úhradu svého podílu na ztrátě vzniklé při zajištění autobusové dopravy v okrese. Kapitola 11 - Obchod, služby, turismus Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné plnění % plnění

5 263 tisíc Kč 5 517 tisíc Kč 5 224 tisíc Kč 94,69

Finanční prostředky této kapitoly byly určeny na výrobu propagačních materiálů a dárkových předmětů připomínajících jeho návštěvníkům naše město. Mezi ně především řadíme úhradu výroby pamětní medaile vydané u příležitosti rekonstrukce Masarykova náměstí. Částky ve výši 2 529 tisíc Kč posloužily k úhradě smluv spojených provozem novojičínské televize a internetového portálu společnosti Polar Ostrava a zálohové platbě za výrobu filmu o Novém Jičíně, který by měl být dokončen v 1 roku 2010. Kapitola 14 - Školství Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné plnění % plnění

42 737 tisíc Kč 58 964 tisíc Kč 58 706 tisíc Kč 99,56

Do mateřských škol směrovalo z rozpočtu města 9 948 tisíc Kč. Z této částky bylo 43 % vyčerpáno na jejich údržbu, což je potěšitelné zjištění. Došlo na příklad k rekonstrukci osvětlení na MŠ Komenského 78 a Jiráskova, k uskutečnění II. etapy výměny oken v MŠ Komenského 78, k výměnám podlahových krytin a dlažeb v MŠ Máchova a Trlicova. Na zajištění bezproblémového chodu základních škol bylo vynaloženo 46 659 tisíc Kč. Bezmála 36 % z této částky (16 686 tisíc Kč) posloužilo ke zlepšení technického stavu škol formou provedených investic v částce 7 151 tisíc Kč a údržby ve výši 9 935 tisíc Kč. A co se skrývalo za těmito částkami? Bylo pokračováno v etapově prováděné výměně oken, rekonstrukci odpadů a WC, elektroinstalací a osvětlení na ZŠ Komenského 66, ZŠ Jubilejní a ZŠ Tyršova, rekonstrukci tolik potřebné kotelny a celého topného systému na ZŠ Komenského 66. V rozpočtech základních škol se našly finanční prostředky na krytí nákladů spojených s poskytnutými úvěry na financování projektů z dotací EU (pro ZŠ Jubilejní 9,570 milionů Kč a u ZŠ Komenského 5,691 milionu Kč), které cele posloužily k dalšímu zlepšení vybavení škol. Byly to však mimo dotace z EU i jiné operační programy, u kterých byly naše základní školy úspěšné. Jako na příklad ZŠ Jubilejní ziskem dotace ve výši 544 tisíc Kč a ZŠ Komenského 68 částkou 763 tisíce Kč. Bezmála 1 milion Kč z rozpočtu města posloužil k opravám ZŠ v Libhošti, které byly využity na opravy tělocvičny a školní zahrady. Na úhradu provozních nákladů Střediska volného času Fokus přispěl rozpočet této kapitoly částkou 2 107 tisíc Kč.

39


Kapitola 16 - Kultura Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné plnění % plnění

29 468 tisíc Kč 32 487 tisíc Kč 31 933 tisíc Kč 98,30

Z této částky jen zajištění provozuschopnosti městských kulturních zařízení si z rozpočtu vyžádalo částku ve výši 26 128 tisíc Kč (Beskydské divadlo 8 669 tisíc Kč, kino Květen 2 430 tisíc Kč a Městské kulturní středisko 15 029 tisíc Kč) a to je bezmála 82 % celého rozpočtu této kapitoly. A nebyly to všechny finanční prostředky, které tyto kulturní zařízení od svého zakladatele v roce 2009 obdržely. Na krytí potřebné údržby bylo vyčleněno dalších 3 965 tisíc Kč, z nichž 1 773 tisíc Kč bylo použito na úhradu II. etapy rekonstrukce vodovodního řádu v Beskydském divadle, 800 tisíc na oplocení areálu letního kina, na oplocení knihovny na ulici Husova, na opravy areálu na Skalkách bylo vyčleněno 1 395 tisíc Kč. Rozsahem 142 tisíc Kč sice malá částka, ale občany velmi příznivě přijata byla použita na vítání občánků a na nákup drobných dárků pro jubilanty z řad seniorů. Kapitola 17 - Vnitřní věci Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné plnění %plnění

0 505 tisíc Kč 495 tisíc Kč 97,99

Výdaje této kapitoly jsou spojeny s úhradou nákladů nezbytných k zajištění voleb. Zajištění voleb do Evropského parlamentu si v našem městě vyžádalo částky ve výši 484 tisíc Kč a částečná příprava neuskutečněných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 11 tisíc Kč. Kapitola 18 - Obrana a bezpečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné plnění % plnění

18 964 tisíc Kč 19 945 tisíc Kč 18 372 tisíc Kč 92,11

Rozhodující čerpání této kapitoly bylo tvořeno jednak úhradou nákladů spojených s činností Městské policie ve výši 16 603 tisíc Kč, z kterých 80 % bylo použito na platy pro její zaměstnance a dále finančními prostředky v částce 1 379 tisíc Kč tvořícími každoročně příspěvek města Hasičskému záchrannému sboru MSK. Zjistili jsme z doprovodného komentáře zpracovaného k rozpočtu města, že tento příspěvek byl použit na pořízení technických prostředků a zlepšení vybavení novojičínského územního pracoviště. Dalšími 335 tisíci Kč přispěl rozpočet města na zajištění provozuschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH) působících v Libhošti a ve Straníku. Jejich materielní základna byla silně poškozena při povodních.

40


Kapitola 19 - Všeobecná veřejná správa a informatika Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné plnění % plnění

112 008 tisíc Kč 109 939 tisíc Kč 103 833 tisíc Kč 94,45

Je jednou z dalších nejvíce obsáhlých kapitol rozpočtu města. Z ní byly hrazeny odměny uvolněných a neuvolněných členů ZM jež včetně zákonných odvodů činily za rok 2009 4 645 tisíc Kč a dále jsou zde začleněny platy zaměstnanců města, které včetně zákonných odvodů činily 63 875 tisíc Kč. Nezanedbatelnými částkami hrazenými z této kapitoly jsou i finanční částky vynaložené na úhradu tepla a elektrické energie ve výši cca 2 miliony Kč, na služby pošt 1, 7 milionu Kč a 3 miliony Kč vydaných na nákup služeb, opravy a udržování MěÚ, cca 1 milion Kč na pojištění majetku města, 550 tisíc Kč vynaložených na úhradu provozu mobilních a pevných telefonních linek. Provoz, obnova a modernizace počítačové sítě si za rok 2009 vyžádala částky 4 627 tisíc Kč.

Kapitola 20 - Majetkové záležitosti Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné plnění % plnění

4 300 tisíc Kč 2 750 tisíc Kč 1 670 tisíc Kč 60,73

Výdaje této kapitoly byly výrazně poznamenány úsporami, ke kterým samosprávné orgány přistoupily v rámci obrany před probíhající ekonomickou krizí. Došlo k omezení výkupů pozemků o 50 %, nerealizovaly se žádné vážnější prodeje majetku města ani výkupy do majetku města, což mělo za následek menší čerpání u daně z převodu nemovitostí cca o 816 tisíc Kč.

Kapitola 28 - Sociální dávky a sociální péče Schválený rozpočet 37 065 tisíc Kč Upravený rozpočet 169 688 tisíc Kč Skutečné plnění 164 553 tisíc Kč % plnění 96,97 86 % výdajů této kapitoly patřilo výplatě dávek sociální péče (141 829 tisíc Kč). Rozpočet města kryl 5 698 tisíci Kč provoz pečovatelské služby a 1 433 tisíci Kč provoz azylových domů. 6 139 tisíc Kč představovaly výdaje na investice vynaložené na objektu chráněného bydlení a 7 400 tisíc Kč investice na stacionáři, obě realizované v části města Žilina.

41


Kapitola 35 - Životní prostředí Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné plnění % plnění

44 192 tisíc Kč 45 383 tisíc KČ 43 669 tisíc Kč 96,22

Rozpočet města vkládal finanční prostředky do dvou pro tuto kapitolu rozhodujících oblastí, a to na sběr komunálního a nebezpečného odpadu, který z rozpočtu odčerpal cca 25 milionů Kč, což bylo 57 % skutečného jeho čerpání a na akce z oblasti péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, na které bylo vynaloženo 16 053 tisíc Kč, což představovalo dalších bezmála 37 % celkových výdajů této kapitoly. K těm musíme ještě zařadit 457 tisíc Kč směrovaných na ozdravování hospodářských zvířat (příspěvek města na provoz útulku pro odchycené psy v Kopřivnici) a 1 573 tisíc Kč použitých na pěstební činnost a obnovu cest v městských lesích. Rozpočet města pamatoval i na úhradu ekologické výchovy a osvěty především mladých lidí v částce 188 tisíc Kč.

Kapitola 39 - Komunální služby a bydlení Schválený rozpočet 110 214 tisíc Kč Upravený rozpočet 90 286 tisíc Kč Skutečné plnění 89 970 tisíc Kč % plnění 99,65 V čerpání této významné kapitoly se odráží výdaje zajišťující chod města na jeho pro život občanů rozhodujících úsecích. Vždyť jen sportovní zařízení „spolkly“ z rozpočtu města na zajištění svého provozu, údržby a investic 26 329 tisíc Kč (plavecký bazén 19 190 tisíc Kč, zimní stadion 6 980 tisíc Kč). Celoroční provoz a opravy veřejného osvětlení odčerpaly z rozpočtu této kapitoly dalších 12 967 tisíc Kč, údržba a opravy vnitřních komunikací městského hřbitova a hřbitovů v částech města Bludovice, Libhošť, Straník a Žilina si vyžádaly částky 4 232 tisíc Kč. Stranou hospodaření města nezůstávala i péče o dětská hřiště, na které rozpočet města přispěl částkou 2 524 tisíce Kč. Nemalé prostředky z rozpočtu města ve výši 30 580 tisíc Kč směrovaly i do bytového fondu města, z nichž na investice a velké opravy bylo vynaloženo 6 887 tis Kč.

Kapitola 40 - Územní rozvoj města Schválený rozpočet 1 620 tisíc Kč. Upravený rozpočet 1 620 tisíc Kč Skutečné plnění 775 tisíc Kč. % plnění 47,83

42


Rozhodujícími položkami, které ovlivnily úroveň čerpání této kapitoly byly akce z oblasti územního plánu, a to dofinancování jeho zbývající ceny v částce 413 tisíc Kč a úhrady celé řady urbanistických studií, posudků a expertiz, na které bylo vynaloženo 291 tisíc Kč.

Kapitola 41 - Finanční operace a ostatní činnosti Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné plnění % plnění

23 744 tisíc Kč. 59 925 tisíc Kč. 42 689 tisíc Kč. 71,24

Posláním této kapitoly bylo jako v jiných letech řešit především úhrady daňových povinností, které se nevyhýbají ani obcím a které v roce 2009 činily 10 028 tisíc Kč. Součástí této kapitoly byly i finanční prostředky poskytnuté organizacím na granty v částce 9 937 tisíc Kč, příspěvky občanům za provedenou estetizaci domů ve výši 2 451 tisíc Kč, dary občanům a organizacím v částce 3 540 tisíc Kč (z nejvýznamnějších uvádíme příspěvek ve výši 3 000 tisíce Kč pro Basketbalový klub Nový Jičín a 300 tisíc Kč pro muzeum Novojičínska na zhotovení stálé expozice z historie města Nový Jičín).

Z výše uvedených údajů o hospodaření města vyplývá, že značná část finančních prostředků z jeho rozpočtu byla směrována na dvě jeho příspěvkové organizace, a to na Technické služby města NJ a na Bytový podnik města NJ. Jak s nimi tyto hospodařily se jsme se pokusily posoudit v následující části naší kroniky.

Technické služby města Nový Jičín Tato příspěvková organizace zřízená městem vykázala za rok 2009 ve svém hospodaření zisk ve výši cca 604 tisíc Kč, byť z jejich 12 hospodářských středisek hospodařily se ztrátou 3 (středisko místních komunikací, veřejných WC a hřbitovů). Z rozpočtu města obdržely TSM celkový příspěvek na provoz ve výši bezmála 62 milionů Kč. Z této částky bylo využito 30 % na údržbu komunikací, 28 % na sběr komunálního odpadu, 22,5 % na péči o městskou zeleň a dětská hřiště a 6,7 % na veřejné osvětlení. Dalšími 11 miliony Kč přispěl rozpočet města na pořízení investic, z nichž 93 % bylo vynaloženo na pořízení strojních investic (kropící vůz, dva nosiče kontejnerů MAN a AVIA) a zbývajících 7% na doplnění dřevěných stánků pro akce města pořádané na Masarykově náměstí. Do činnosti TSM se v roce 2009 zapojilo 111 pracovníků, kteří dosáhli průměrného měsíčního výdělku ve výši 18 890 Kč, s přesčasy čerpanými v rámci povodní 19 933 Kč. Činnost střediska pečující o místní komunikace měla dva vrcholy. Tradiční lze spatřovat v zimní údržbě, z nichž hlavně měsíc únor se svými nadprůměrnými srážkami připravil 23 pracovníkům tohoto střediska největší starosti. Za celé zimní období bylo na městských komunikacích spotřebováno 772 tun posypové a vakuované soli (z toho 48 % v měsíci únoru) a 89 tun kamenné drti. Druhý netradiční vrchol, trvající od 24. června do poloviny měsíce srpna, představovalo období spojené s likvidací následků povodní.

43


Ani 28 pracovníků střediska obstarávajícího svoz komunálního odpadu si tomto roce nemohlo stěžovat na nedostatek práce. Vedle pravidelných svozů směsného komunálního odpadu, separovaného odpadu, nebezpečného odpadu z území města a integrovaných obcí obstarávali celoročně provoz separačního dvora na ulici Palackého a sezónně i odvoz tak zvaného objemného odpadu. Do toho všeho vstoupila potřeba nečekané likvidace odpadů vzniklých při povodních. Pracovníci tohoto střediska spolu s téměř dvěma desítkami smluvních firem likvidovaly jejich následky až do konce měsíce srpna. Současná frekvence vývozu odpadů ze separačního dvora ukazuje, že jeho kapacita je nedostatečná a bude nutno v brzké době přistoupit k vybudování nového separačního dvora s rozšířenou možností třídění odpadů. Občané města uvítali navýšení počtu uzavíratelných plastových kontejnerů (z 86 v roce 2008 na 104 v roce 2009) sloužících k likvidaci bio odpadu s režimem vývozu 2x týdně. Velmi slabým místem v této oblasti činnosti TSM se už po několik let ukazuje nedostatečná prostorová a technická kapacita linky na dotřiďování plastů. Její současná podoba umožňuje využití separovaných plastů pouze z jedné třetiny. Přispívá k tomu i současná nízká neatraktivní cena těchto komodit na našem trhu. V tomto roce se nezastavily ani práce na zvelebování a zkrášlování městského hřbitova. Jednalo se o pokračování prací na zadlažďování hřbitovních komunikací a to v takovém rozsahu, aby mohly být tyto víceleté práce v tomto roce ukončeny. Pozornost byla věnována i pokračujícím opravám smuteční síně, a to především trámové části její střechy. Byť činnost pracovníků TSM byla i zásluhou povodní víc jak bohatá, byl i při velkém vypětí jejich pracovníků evidován pouze jeden tzv.ostatní pracovní úraz, což je zjištění víc jak potěšující. Z úst mnoha pracovníků TSM jsme zaznamenali stížnosti na opakované jednání některých občanů města spočívajícím v neoprávněných zásazích do veřejné zeleně, znečišťování travnatých ploch, ukládání odpadů kolem poloprázdných kontejnerů, zakládání černých skládek a mnohé další nešvary, které jejich práci hodně stěžují.

Bytový podnik města Odstraňování následků povodní způsobilo, že Bytový podnik města (dále jen BPM) se svými 22 pracovníky vykázal ve svém hospodaření za rok 2009 ztrátu ve výši 233 tisíc Kč. BPM spravoval v tomto roce celkem 3 442 bytů. Z tohoto počtu bylo 1 137 bytů jež vlastnilo město a 2 305 soukromých bytů, které patřily 192 společenstvím vlastníků. Není nezajímavé při této příležitosti připomenout, že BPM ve své historii za období 1996 - 2009 odprodal celkem z majetku města 3 247 bytů a dosáhl z tohoto prodeje tržeb ve výši 315 milionů Kč. Průměrná cena bytu tudíž činila 97 tisíc Kč. Privatizace bytů, pokud zastupitelstvo města nerozhodne v dalším období jinak, pomalu končí, v tomto roce bylo prodáno pouze 5 bytů a k doprodeji podle současných zásad tak zůstávají 4 městské byty. Zbývající byty si hodlá město ponechat jako tzv. sociální byty. Na opravách a údržbě těchto bytů bylo v tomto roce mimo technické zhodnocení vyčerpáno 20 603 tisíce Kč. Z této částky bylo použito na velké opravy a údržbu bezmála 10 milionů Kč (z toho 48 % bylo prostavěno v rámci městské památkové reservace na domech Masarykovo náměstí 22, 25, 26, Křižíkova 2 a Jungmannova 4). Mimo městskou památkovou reservaci se jednalo o pokračující výměny oken v bytových domech Revoluční 36 a Zborovská 11, jakož i o práce spojené s výměnou vodoinstalace v DPS Pod Lipami a výměně havarijní ho stavu domovní kanalizace v domech Purkyňova 40 a 42. Na drobnou provozní údržbu a nezbytné revize vynaložil BPM dalších 8 540 tisíc Kč.

44


Odstranění přímých následků povodní způsobených na bytovém fondu města si vyžádalo z rozpočtu BPM dalších 2 293 tisíc Kč. Z činnosti Územního pracoviště Hasičského záchranného sboru v Novém Jičíně v roce 2009 : V období od 1. 1. - 31. 12. 2009 bylo dle sdělení vrchního inspektora územního pracoviště Hasičského záchranného sboru v Novém Jičíně nprap.Dagmar Benešové na území města Nový Jičín a v jednotlivých obcích náležejících do působnosti města zaznamenáno 626 událostí. Oproti roku 2008 se jedná se nárůst o 113 událostí: požáry 81 dopravní nehody 99 živelní pohromy 157 únik nebezpečných látek 17 technické havárie 250 planý poplach 22 Oproti roku 2008 došlo ke zvýšení počtu požárů o 12 událostí. Mezi nejčastější příčiny požárů patří technické závady, kouření, zakládání ohňů v přírodě a úmyslné zapálení bez zjištěného pachatele. Přímé škody dosáhly částky 2 199 000,- Kč. Jednotky požární ochrany uchránily před zničením hodnoty ve výši 4 617 000,- Kč. Při požáru došlo v novojičínském regionu k úmrtí 1 osoby v části obce Starý Jičín v Janovicích. Počet zásahů u dopravních nehod v roce 2009 zaznamenal pokles, jednotky požární ochrany zasahovaly u 99 dopravních nehod, což je o 13 dopravních nehod méně než v 2008. K největšímu počtu dopravních nehod došlo v Novém Jičíně – 39 a dále na katastru obce Starý Jičín - 21. Na rozdíl roku 2008 (29) došlo ke snížení počtu zásahů u událostí s únikem nebezpečných chemických látek na 17 událostí. Jednotky požární ochrany v roce 2009 zasahovaly u 157 událostí zapříčiněných živelními pohromami, jako byly větrné smrště a dále katastrofické červnové záplavy, které postihly město Nový Jičín a okolní obce. Počet technických havárií v roce 2009 zaznamenal ve srovnání s počtem technických havárií v roce 2008 vzestupnou tendenci. V uvedeném období jednotky požární ochrany zasahovaly 250 x, což je o 31 případů více než v roce 2008. Tyto události představují zásahy při otevírání uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení, odstraňování překážek z komunikace a jiných prostorů, odchyt obtížného hmyzu za účelem odstranění bezprostředního nebezpečí pro osoby, spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou a rovněž další zásahy spojené s živelními pohromami. Jednotky požární ochrany musely rovněž vyjet k 22 planým poplachům, jejichž nejčastějšími příčinami byly poruchy elektrické požární signalizace, neohlášené pálení hořlavého odpadu na volném prostranství či zneužití jednotky požární ochrany.

Dopravní nehody na Novojičínsku Byť výše uváděná statistika hodnotící počet dopravních nehod na území města by mohla svádět k mírnému optimismu nedají se tak chápat dopady dopravní nehodovosti zaznamenané na celém správním území novojičínské dopravní policie. V tomto roce vyjeli novojičínští policisté k 919 dopravním nehodám na pozemních komunikacích, při kterých 45


bylo usmrceno 21 osob. Tato smutná bilance tím neskončila, protože dalších 41 osob utrpělo těžká zranění a 297 osob zranění lehkého charakteru. Výše hmotné škody odhadem přesáhla částku 61 milionů korun. Přes konstatování těchto tragických čísel v porovnání s předcházejícím rokem 2008 byl zaznamenán pokles u všech základních ukazatelů sledované dopravní nehodovosti. Svědčí o tom následující údaje: Počet nehod o 199 méně Počet usmrcených o 8 osob méně Počet těžce zraněných o 8 osob méně Počet lehce zraněných o 80 osob méně Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod dopravní policie řadila nesprávný způsob jízdy, nedodržování rychlosti a nedání přednosti v jízdě.

A na závěr kapitoly zmínka o jedné z nejvýznamnějších události roku 2009, kdy bylo podruhé v nové historií Nového Jičína po roce 1990 uděleno čestné občanství. Na nesmírně charismatického devětaosmdesátiletého Maxe Mannheimera a jeho fascinující návštěvu rodného Nového Jičína v listopadu 2008 u příležitosti stého výročí novojičínské synagogy, jak jsme zaznamenali i v kronice za rok 2008, jsem vzpomínal ve chvílích, kdy Zastupitelstvo města Nového Jičína po druhé od roku 1990 udělilo právě jemu čestné občanství. Max Mannheimer na své rodné město, které musel jako Žid opustit v roce 1939, nikdy nezapomínal, vždy se k němu po roce 1945 vracel, propagoval ho a hrdě se k místu svého zrodu hlásil. Neúnavný zastánce lidských práv a svobod, který přežil holocaust, předseda táborového výboru koncentračního tábora Dachau, byl ve svých osmdesáti letech dne 31. října 2000 promován doktorem honoris causa na Filozofické fakultě historických a uměleckých věd Ludwig-Maxmilians univerzity v Mnichově. Jeho usilovný celoživotní boj proti nacismu byl odměněn řadou vyznamenání, řádů, odznaků. On sám dodnes žije ve Spolkové republice Německo a věnuje se novodobé historii. Své kruté vzpomínky na přežité utrpení mimo jiné publikoval ve Vlastivědném sborníku okresu Nový Jičín č.48 z roku 1992. Pan Max Mannheimer se stal bojovníkem za demokratickou kulturu, svobodu a lidskost. Svými dlouholetými přednáškami bojuje proti násilí, zlu a teroru. Protože slovy Arnošta Lustiga: „Byli to vězňové v koncentračních táborech, kteří kromě o život zápasili o možnost smrti za důstojných podmínek. Byli to nesčetní lidé, jejichž jednotlivé i kolektivní osudy nás dojímají stejně, jako nás dojímají dávné legendy o povstáních, jako bylo třeba Spartakovo.“ Stále vitální Max Mannheimer dávno odpustil, ale bojuje, aby se zlo nevrátilo. Město Nový Jičín je bezesporu hrdé na svého rodáka, a proto čestné občanství, které Maxu Mannheimerovi dávno náleží. Čestné občanství bylo panu Maxi Mannheimerovi osobně předáno malou delegací města Nového Jičína na čele se starostou panem Mgr.Ivanem Týle při slavnostním obřadu v Mnichově..

Každodenní život občana Nového Jičína aneb sféra sociální, zdravotní, školství, kultura a sport

46


Co nového se událo v oblasti sociální péče v roce 2009?

Postřehy z oblasti sociální péče poskytované občanům města do financování tolik potřebné péče se v tomto roce vedle města v daleko větší míře než jiné roky zapojily ze svých rozpočtů i Moravskoslezský kraj a stát prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Nelze opomenout i dary od organizací „Člověk v tísni“ a „České báňské nadace v Mostě“, poskytnuté na obnovu vybavení poničeného povodní v DPS U Jičínky. Úspěšně pokračoval rozvoj kvalitní sítě služeb pro zdravotně postižené, a to zejména pro mentálně postižené a postižené kombinovanými vadami. Dokladem toho je provozování denních stacionářů Školu života a Slezskou diakonií chráněného bydlení a terapeutických dílen.Velkým počinem města a Moravskoslezského kraje a příslibem pro blízkou budoucnost bylo v tomto roce zahájení budování dvou významných investic, které by dosavadní úroveň těchto služeb pozvedly na daleko vyšší úroveň (Denního stacionáře Beskydská 274 a Chráněného bydlení Beskydská ).Prvně jmenovaná investice by měla začít poskytovat své služby ve třetím čtvrtletí roku 2010, zatímco u druhé rozsahem stavebně náročnější lze očekávat její zprovoznění počátkem roku 2011. Partnerem města pro zajišťování jejich provozu bude v obou případech Slezská diakonie Český Těšín. Na dobré úrovni i v roce 2009 byly sociální služby pro seniory representované domy a kluby seniorů, pečovatelskou službou a domovinkou. Sociální pracovníci však upozorňují na skutečnost, že vzhledem ke stárnutí populace v České republice, které se ani našemu městu nevyhýbá, co dostačuje nyní, nebude stačit již v blízké budoucnosti, a to především v kategorii u věkově nejstarších. V obou starších DPS U Jičínky a Pod Lipami došlo ke kompletní rekonstrukci osobních výtahů, k výměně vodovodního řádu v DPS Pod Lipami a zateplení podkrovních bytů na DPS Revoluční. Rovněž došlo k rozšíření autoparku Pečovatelské služby o auto umožňující rozšíření terénní činnosti pečovatelek po pracovní době a o víkendech. Další slabinou, která se ve zvýšené míře v tomto roce začala projevovat, je citelný nedostatek navazujících zařízení jako jsou ubytovny, domy na půl cesty a nízko-prahová zařízení. Tato zařízení by měla sloužit sociálně slabším občanům s minimem finančních prostředků, tedy těm, kteří nejsou schopni získat umístění v přeplněných azylových domech. Specifickou skupinou obyvatel města zůstávají bezdomovci. V evidenci pořizované ve spolupráci s Městskou policií bylo v roce 2008 registrováno 13 osob,v roce 2009 už 17 osob. Většina z nich nechce využívat služeb azylových domů a obtěžují ostatní občany v čekárnách nádraží, ve společných prostorách novojičínské nemocnice a panelových obytných domů. Tento stav volá naléhavě po řešení. Na neveselé statistice mají svůj podíl i osoby, které se v roce 200í vrátily z výkonu trestu odnětí svobody. Bylo jich 27 a mnohé z nich se potýkaly s problémy vyvolanými ztrátou bydlení, zaměstnání a rozpadu rodinného zázemí, přičemž odmítly i nabídnutou pomoc sociálních pracovníků Městského úřadu. Bez povšimnutí nás nenechala ani statistika dotýkající se pro chod města významné oblasti, kterou bezpochyby představuje sociálně právní ochrana dětí. Městský úřad byl v roce 2009 na základě ustanovení Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně pověřen ve 25 případech funkcí opatrovníka nezletilých dětí. Z území města bylo 35 dětí v ústavní péči. V roce 2009 si kolizní pracovníci sociálního odboru MěÚ založili ve svém správním obvodu úřadu s rozšířenou působností 367 spisů, z toho 178, v nichž se jedná o nezletilé děti se zákonným zástupcem bydlícím na území města. Mnohé další údaje ze statistiky sociálně právní ochrany dětí za rok 2009 nepůsobí lichotivě. Trestná činnost dětí byla zaznamenána ve 43 případech, u mladistvých ve 102 případech. Přestupky

47


mladistvých byly odborem správních deliktů MěÚ řešeny u 50 případů. Nebýt spolupráce se školními psychology, působícími na ZŠ Jubilejní, a spolupráce s Centrem psychologické pomoci dříve působícím pod názvem Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, byla by tato statistika určitě ještě bolestnější. Na sociálních dávkách bylo v roce 2009 v celé novodobé historii města vyplacena rekordní částka 141 829 tisíc Kč. Svědčí o tom následující údaje : 2005 107 615 tisíc Kč 2006 108 519 tisíc Kč 2007 117 663 tisíc Kč 2008 134 820 tisíc Kč Provoz vybraných sociálních služeb se ani v roce 2009 neobešel bez podstatné spoluúčasti města. To ze svého rozpočtu přispělo: Pečovatelské službě a domovince - 3 691 tisíc Kč( MPSV ČR-500 tisíc Kč, Dary 375 tisíc Kč) Azylovým domům -1 433 tisíc Kč Komunitnímu rómskému centru 1 tisíc Kč Občanské poradně - 200 tisíc Kč Dennímu stacionáři - 550 tisíc Kč Klubům seniorů - 573 tisíc Kč Grantům pro 27 soc.organizací - 592 tisíc Kč Ostatním aktivitám - 177 tisíc Kč -7 217 tisíc Kč

Celkem

Na investice v podobě denního stacionáře a chráněného bydlení na ulici Beskydské bylo vynaloženo 13 540 tisíc Kč, což znamenalo, že celkové výdaje na sociální služby ve městě činily v roce 2009 20 757 tisíc Kč. DPS poskytovaly v roce 2009 zázemí 187 občanům a 9 využívalo služeb domovinky. Pečovatelské služby využívalo v průběhu roku 384 občanů, z nich sto deseti byly denně rozváženy obědy. Město eviduje dalších 300 zájemců o ubytování v DPS. Azylovými domy v Novém Jičíně a v místní městské části Straníku prošlo 30 mužů, 36 žen a 66 dětí. Město obstaralo v osmi případech provedení sociálního pohřbu. Plní funkci opatrovníka pro 16 svých občanů a eviduje na svém území 87 nesvéprávných občanů.

Bezpečnostní situace města z pohledu činnosti Městské policie a Policie ČR V průběhu roku 2009 se na Městskou policii (dále MP) obrátilo se žádostí o pomoc nebo s oznámením dané události 4 191 občanů z novojičínského regionu. Bezmála 64% těchto žádostí pocházelo od občanů našeho města. Zbývající byly předány k šetření Policie ČR (dále PČR) nebo jiné MP. Pracoviště novojičínské MP se stalo pracovištěm pro příjem bezplatné tísňové linky č.156 v rámci novojičínského regionu. Vývoj počtu přijatých oznámení za poslední léta je zřejmý z následujícího přehledu:

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

Počet oznámení

3720

3684

4118

4251

4191

48


Rozborem přijatých oznámení za rok 2009 vyplynulo, že 36% oznámení poukazovalo na porušení dopravních předpisů, cca 8% na rušení nočního klidu, dalších 9% byla hlášení, která pocházela od podnapilých občanů, 8% oznámení upozorňovalo na nepřizpůsobivé občany ležící na veřejném prostranství nebo ve společných částech domů, 7% sdělovalo neshody mezi osobami, 5% hlásilo toulavá zvířata bez dozoru. Strážníci MP šetřili v průběhu roku 4 924 přestupků, z toho v 88,5% (4 360 případů) se jednalo o přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v 60 případech byly řešeny přestupky osob, které se jich dopustily porušením zákona ochrany před alkoholismem. 27 mladistvých dopouštějících se tohoto přestupku bylo zachyceno MP při 98 průběžně prováděných kontrolách restauračních zařízení. Strážnici MP tradičně úzce spolupracovali i se svými partnery z ostatních oblastí ovlivňujících svou činností bezpečnost občanů města. Tak např.ve spolupráci s členy Hasičského záchranného sboru MSK asistovali ve 46 případech při otevírání bytů, usměrňování dopravy atd. Pro Okresní středisko záchranné služby Nového Jičína u 42 událostí zajišťovali místo jejich zásahu. Pracovníkům Živnostenského úřadu MěÚ Nový Jičín byli zase nápomocni při kontrolách výherních hracích přístrojů v restauračních zařízeních. Pracovníkům odboru sociálních věcí novojičínského MěÚ předávali své poznatky (57 případů) z oblasti sociálně právní ochrany dětí, tak i z monitoringu bezdomovců na území města. K řešení bezpečnosti občanů nemalou měrou přispívaly záznamy z městského kamerového dohlížecího systému, a to jak ze stabilně umístěných kamer, tak i 3 kusů nově pořízených mobilních kamer. Ty byly pružně nasazovány do míst, kde docházelo k nárůstům protiprávního jednání. V rámci prevence kriminality své nezanedbatelné poslání splnilo 69 besed uspořádaných strážníky MP na novojičínských základních školách zaměřených nejen na bezpečnost silničního provozu, ale také na návykové látky, šikanu, domácí násilí a právní vědomí dětí. 777 dětí absolvovalo v tomto roce dopravní výchovu na dětském dopravním hřišti u základní školy na ulici Dlouhá. Rozběhl se i program prevence pro seniory, v rámci kterého např. došlo k zahájení instalací bezpečnostních řetízků v jejich bytech. MP věnovala svou pozornost i rozšiřujícímu se nešvaru, kterými se staly opuštěné vraky vozidel hyzdící na různých místech město. Strážníci MP v průběhu roku také prověřili 511 psů, z nichž 76 bez průkazného majitele bylo převezeno do kopřivnického útulku. Tuto službu vykonávala na základě jejich souhlasu i pro některé okolní obce. Strážníci sehráli svou nezanedbatelnou roli pro úspěšné zvládnutí nového parkovacího systému, s jehož zaváděním se v tomto roce začalo. Sedm strážníků MP v nově vytvořených obvodech začalo uplatňovat rajónovou službu. Blízká budoucnost teprve ukáže, zda budou naplněny představy, které vedly k jejímu zavedení. Předpoklady, aby strážnici MP plnili dobře své úkoly i v blízké budoucnosti jsou dány jejich průměrným věkem, který je u 31 strážníků 37,6 roku a průměrnou délkou pracovního poměru 9,2 roku,což vše vypovídá o jejich akceschopnost. Rada města se hodnocením práce MP pravidelně jedenkrát za čtvrtletí zabývá stejně jako členové zastupitelstva města, kteří se v diskuzích na svých jednáních účinnosti jejich práce věnují. O tom, jak své úkoly v roce 2009 zvládal plnit kolektiv 66 policistů Obvodního oddělení PČR Nový Jičín, z nichž 55 vykonávalo službu přímo na území našeho města, se pokusíme zhodnotit v další části kroniky. Není nezajímavé zjištění, že se opakovaně jedná o kolektiv s nejkratší délkou praxe ze všech obvodních oddělení působících ve správním území okresu Nový Jičín. Ze zatížení vyjádřeného počtem trestných činů spáchaných v jeho obvodu lze soudit, že nedostatkem práce netrpí (šetřilo 30%všech trestných činů spáchaných v okrese Nový Jičín).

49


Rok

2005

Počet trestných činů % odhalení pachatele

993 56,50

2006

2007

2008

2009

956 56,28

1076 57,99

1005 56,6ě

1030 56,02

K meziročnímu nárůstu počtu trestných činů o 2,5 % došlo zásluhou výskytu vyšší majetkové kriminality. Ta se podílí již delší dobu více jak 50 % na celkovém počtu spáchaných trestných činů. Na území města jsme zaznamenali v meziročním srovnání opačný trend (328 v roce 2009, 351 v roce 2008). Vloupání do objektu 93x, u 20 zjištěn pachatel, krádeže 167x, u 62 zjištěn pachatel,ostatní majetkové delikty 68x, u 29 zjištěn pachatel. Neuspokojivá situace je v oblasti násilné kriminality. Z celkového počtu 85 trestných činů jich 62 bylo šetřeno v našem městě, z nichž u 47 byl zjištěn pachatel. V násilné kriminalitě vévodí loupeže u 23 trestných činů (meziroční nárůst o 11) a ublížení na zdraví u 22 trestných činů (meziroční nárůst o 11). Přes tuto neveselou bilanci je potěšitelné, že v našem městě, ani v místě působení Obvodního oddělení PČR, nebyl spáchán násilný trestný čin vraždy. Na úseku mravnostní kriminality z 5 trestných činů evidovaných v roce 2009 v rámci obvodu byly 3 spáchány v Novém Jičíně, 2x trestný čin pohlavního zneužívání a 1x trestný čin znásilnění. Ne všechno, co šetří strážnici PČR, má charakter trestného činu, a tak k náplni jejich každodenní práce je nutno zařadit i řešení celé řady přestupků, kterých se občané našeho města dopustili. Těch prošlo rukama policistů v roce 2009 celkem 3 464 (1 855 bylo řešeno v blokovém řízení, 899 bylo předáno k dalšímu dořešení správnímu orgánu, 654 bylo odloženo a 66 přešlo do šetření v roce 2010). Mezi nimi tvořilo 54 % přestupky z úseku dopravy, 27,6 % charakteru majetkového, 13,7 % z oblasti veřejného pořádku a narušování občanského soužití a 3,4 % z úseku ochrany před alkoholismem a toxikomaniemi. Policisté Obvodního oddělení PČR NJ vypátrali v průběhu roku 77 hledaných a pohřešovaných osob a dále 63 osob předali na protialkoholickou záchytnou stanici.

Zaměstnanost ve městě Na mnoha místech této kroniky se zmiňujeme o tom, jak chod města negativně ovlivnila probíhající celosvětová ekonomická krize. Oblastí, na které její dopady můžeme nejznatelněji sledovat a jsou v každodenním životě občanů nejcitlivěji vnímány, je oblast zaměstnanosti .V době, kdy jsme uzavírali naše zamyšlení nad rokem 2009, se nám dostaly do rukou údaje Úřadu práce Nový Jičín hodnotící období od března 2009 do března 2010. Meziroční srovnání počtu uchazečů o zaměstnání a míry nezaměstnanosti 0bdobí

Počet uchazečů

3/09 4/09 5/09

1 528 1 579 1 574

Míra nezaměstnanosti v % 10,60 10,96 10,95

50


6/09 7/09 8/09 9/09 10/09 11/09 12/09 1/10 2/10 3/10

1 546 1 577 1 538 1 548 1 494 1 492 1 547 1 651 1 649 1 614

10,81 10,94 10,77 10,80 10,38 10,27 10,80 11,57 11,42 11,18

Z nich je zřejmé, že vstup do roku 2010 byl nejkritičtější (překročení míry nezaměstnanosti přes 11 %), byť už začátek roku 2009 nás nemohl mírou nezaměstnanosti přesahující 10 % vést ke klidu. A to jak ukazuje následující přehled nepatří našemu městu mezi devíti městy v okrese zdaleka „černý Petr“.

Město

Nový Jičín Frenštát p/R Příbor Studénka Štramberk Kopřivnice Bílovec Odry Fulnek

Březen 2010

Březen 2009

Míra Pořadí nezaměstnanosti v%

Míra Pořadí nezaměstnanosti v%

11,18 11,28 11,95 12,60 13,99 14,45 15,28 18,15 18,95

10,60 8,48 10,78 10,45 10,35 11,08 11,32 14,28 15,12

44 43 39 36 26 23 18 7 4

28 44 25 30 32 24 20 10 8

Díky vyhlášeným národním programům (tzv.“vládním balíčkům“) a především finanční podpoře, která plynula z Evropského sociálního fondu, nezaměstnanost v našem městě zdaleka nepřevýšila mezní hranici z roku 2004 (14,57 %). Pozornost těchto podpor byla soustředěna problémovým skupinám uchazečů, mezi které byly řazeny osoby se zdravotním postižením, uchazeči nad 50 let věku, nezaměstnaní s délkou evidence nad 5 měsíců, osoby pečující o dítě do 15 let věku a osoby potřebující zvláštní pomoc. Finanční pomoc byla nabízena i uchazečům, kteří projevili zájem o zahájení samostatné výdělečné činnosti. Vlivem snížené poptávky po pracovní síle se počet 20 uchazečů, který připadal na jedno volné místo v březnu 2009, dostal v lednu 2010 na maximální počet 44 uchazečů pomyslných zájemců o jednu pracovní pozici.

Přehled nezaměstnanost ve městě k 31.3.2010

51


Lokalita

Muži

Ženy

Celkem

Míra v%

Celkem

906

708

1614

11,18

Bludovice Kojetín Libhošť Loučka Nový Jičín Straník Žilina

8 4 58 112 640 24 60

12 7 47 119 469 14 40

20 11 105 231 1109 38 100

Největší zastoupení mezi nezaměstnanými v našem městě tvořili občané nad 50 let věku (32,6 % z celkového počtu), a to přesto, že je této kategorii dlouhodobě prostřednictvím výše zmiňovaných dotačních programů vyhlašovaných Úřadem práce v Novém Jičíně věnována zvýšená pozornost. Pokud blíže sledujeme mezi nezaměstnanými vzdělanostní strukturu, pak zjistíme, že z ní vyplývá zřejmá převaha uchazečů se středním vzděláním (45,42 %) následovaná uchazeči se základním vzděláním (26,70 %) a středním vzděláním s maturitou (20,57 %).

Přehled vývoje počtu zaměstnanců u větších zaměstnavatelů okresu Zaměstnavatel

31.12.2006

Visteon -Autopal s.r.o. Nemocnice s poliklinikou Vojenský opravárenský závod s.p, Visteon - Autopal Services s.r.o. MEKO,s.r.o. TONAK a.s. Česká pošta s.p. JEDNOTA spotřební družstvo HRUŠKA s.r.o. Město Nový Jičín

3482 825 922 0 410 569 348 401 182 216

31.12.2007 3489 829 912 0 289 506 350 367 240 224

31.12.2008 3319 784 761 0 46 428 317 300 233 219

31.12.2009. 2239 861 547 418 375 373 312 273 231 226

V roce 2009 bylo na dávky sociální podpory vyčerpáno pro občany našeho města 18,2 % celkové částky vyplacené v rámci celého okresu Nový Jičín. Tato suma činila 113 735 902 Kč, což znamenalo, že měsíčně občané města tak obdrželi 9 477 992 Kč. Mezi vyplacenými dávkami státní sociální podpory byly tradičně nejvyšší rodičovský příspěvek, přídavky na děti a sociální příplatek.

Ze života církví

52


Římskokatolická církev Vedeni snahou co nejvěrněji zaznamenat události ze života farníků novojičínské farnosti církve římskokatolické v roce 2009 jsme si mimo jiné vzali na pomoc šest čísel časopisu „Okénko“vydávaného novojičínskou farností. Ani se nechce věřit, že tento farní časopis oslavuje v roce 2009 své desetileté jubileum. Stal se časopisem pro farníky z farností Nový Jičín, Libhošť, Šenov a Kunín. Přednostně zveřejňuje příspěvky o životě farností a jejich farníků. Je jim poskytován zdarma. Spatřuje světlo světa díky dobrovolné obětavé práci celé řady farníků Hned v jeho prvním číslu upoutaly naši pozornost novoroční rozhovory s děkanem P.Mons.ThDr.Aloisem Peroutkou a kněžími farnosti. Ti členům redakční rady sdělovali své pocity z uplynulého roku a zamýšleli se nad svými plány pro rok 2009. A tak z úst otce Aloise Peroutky zaznělo přesvědčení, že se bude pokračovat ve vnitřní úpravě farní střechy, opravách její fasády a zídek, že bude pokračováno v úspěšné tradici konání farních dnů a rovněž se vyslovil pochvalně o poslání nových farních webových stránek, které byly nedávno uvedeny do provozu. Naznačil,že si hodně slibuje od nově založené České křesťanské akademie vzniklé ve spolupráci s novým evangelickým farářem bratrem Prejdou, a že se těší na připravovanou pouť farníků do Říma a na zajímavá místa jižní Itálie, jakož i na oblíbený každoroční zájezd do Dolomit. Otec Michal si ve svém rozhovoru posteskl nad malou angažovaností obyčejných farníků dotýkající se praktické činnosti kolem kostela a pro potřebu farnosti. Z rozhovoru s libhošťským novoknězem otcem Dušanem vysvitlo, že si velké cíle před sebe neklade. Hodlá nejprve poznat zvyky a mentalitu svých farníků a teprve potom ve spolupráci s nimi spolu usměrňovat chod farnosti. V prvních dnech ledna opět proběhla „Tříkrálová sbírka“, v pořadí od roku 2005 už pátá. O její úspěch se zasloužilo třicet skupinek koledníků, kteří na území města a jeho částí Libhošť, Loučka, Bludovice a Žilina shromáždili příspěvky ve výši 193 719 Kč ( z toho v Libhošti 43 783 Kč). Její výtěžek je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným,seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným. Jedna desetina z celkového výnosu sbírky bude použita na humanitární pomoc do zahraničí. 28.března proběhlo v Libhošti za krásného jarního počasí děkanátní setkání mládeže z Bílovického a novojičínského děkanátu. Setkání, kterému byl přítomen i otec biskup František Václav Lobkowicz, se zúčastnilo přes sto mladých z obou děkanátů. Zahájeno bylo v libhošťském kostele sv.Jakuba mší svatou, kterou sloužil Mons.Alois Peroutka. O zdárný průběh tohoto setkání se nemalou měrou zasloužil i otec Dušan. Rok 2009 se stal rokem, ve kterém se stávající novojičínský jáhenský sbor tvořený Mgr. Antonínem Urbanem a Mgr.Antonínem Glogarem rozrostl o další dva členy. 20. června 2009 byli v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě vysvěceni další dva jáhnové Mgr. Jaromír Bok a Mgr.Vlastimil Krajčovič působící v Kunině. Stalo se tak po v roce 2008 úspěšně ukončeném pětiletém magisterském studiu na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V měsíci červnu byly také uskutečněny dva farní dny (7.6 v Libhošti a 21.6 na zahradě u Španělské kaple - 5 farní den novojičínské farnosti). Mons.Alois Peroutka oslavil v tomto měsíci „stříbrné kněžství“, tedy 25 let od svého vysvěcení na kněze. 18.června 2009 byla uskutečněna slavnostní koncelebrovaná mše. Do Nového Jičína přišel v létě roku 1993. V současné době působí jako děkan, který koordinuje činnost 27 farností novojičínského děkanátu. Po červnové povodni se projevila solidarita farníků s povodní postiženými občany. Nebyly to jen novojičínské farnosti, ale mnohé další z diecézí Čech a Moravy, ale především biskupství ostravsko – opavské, které se ujalo organizování této pomoci. Nejvýstižněji o tom

53


mluví následující čísla: V Novém Jičíně bylo 21 postiženým občanům Bludovic darováno 294 tisíc Kč (biskupství 210 tisíc Kč, farnosti 84 tisíc Kč), 23 postiženým občanům Žiliny 299 tisíc Kč (biskupství 207 tisíc Kč, farnosti 92 tisíc Kč). Katolická charita rozdělila ve dvou etapách mezi postižené občany v Bludovicích a Žilině dalších 510 tisíc Kč. Nebyli to jen občané Nového Jičína, kterým se dostalo této pomoci. V Kuníně 31 postižených občanů obdrželo pomoc ve výši 603 tisíce Kč, pro 27 občanů Šenova směrovalo 112 950 Kč jako pomoc z farností a 600 tisíc Kč z diecézní sbírky. Jen malou útěchou bylo, že novojičínské kostely přežily mimo zaplavenou kapli sv. Michala v Bludovicích a zničený před ní stojící kříž bez větších škod. Od 1.července proběhl po dobu 11 dnů v Dolních Nětčicích už 11. ročník Farního tábora organizovaného pro 42 dětí ve věku od 6 do 15 let. Do Libhoště nastoupil nový kněz Rafal Józef Wala, který kromě Libhoště začal spravovat obce Rybí a Závěšice .Tím se tato farnost stala nezávislou na farnosti Nový Jičín. 27.září se na Tuřanském letišti uskutečnila mše svatá se svatým otcem Benediktem XVI za účasti 120 tisíc věřících. Mezi nimi byla i celá řada novojičínských farníků, neboť na tuto mši byly vypraveny z Nového Jičína pro farníky dva autobusy. Mnozí mladí farníci se zúčastnili ve Staré Boleslavi o den později 28.září setkání sv.Otce s mládeží, na které novojičínské děkanství rovněž zorganizovalo zájezd farníků dvěma autobusy. Časopis „Okénko“ve svém pátém čísle tlumočil na svých stránkách celou řadu neopakovatelných dojmů účastníků těchto mimořádných chvil v životě věřících. V tomto roce byla provedena oprava fasády na farní budově. Fara byla postavena v novogotickém slohu v letech 1891 – 1892 a takto byla s malými obměnami zachována až do dnešní doby. Z výběrového řízení vítězně vzešla firma WINRO, s.r.o., z Velkých Hoštic., která prokázala dostatek zkušeností při opravách chráněných budov a především štukatérských prvků a nabídla i dobrou cenu. Ukázalo se, že výběr firmy byl šťastný, neboť ta spolu s dodavateli kamenických prací firmou Daněk a klempířských prvků firmou pana Pavla Urbana odvedla kvalitní práci. Celková cena opravy fasády včetně klempířských a kamenických prací si vyžádala 940 tisíc Kč, z toho město poskytlo příspěvek ve výši 600 tisíc Kč. Z dalších akcí ,které obohatily v průběhu roku život farníků, jsme zaznamenali: 3.1.

Vánoční koncert v kostele sv.Mikuláše v Žilině.Vystoupení hudebníků Davida Skařupy (trubka, zpěv), Petra Strakoše(trubka), Veroniky Střelkové(housle) a sólistky Ostravského divadla Jiřího Mahena Jany Kurečkové bylo doplněno vystoupením dětí z mateřských škol ze Žiliny a Revoluční. Průvodní slovo obstaral Karel Chobot.

28.1. Ekumenická bohoslužba ve Španělské kapli za účasti věřících církví římskokatolické, českobratrské evangelické, československé husitské a adventistů sedmého dne. 23.5. Jarní pouť ke sv. Zdislavě do Křižanova se zastávkami v Moravici (domov pro přestárlé kněze) a na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. 25.5.

Koncert zpěváka Jiřího Zmožka ve farním kostele.

4.6.

Přednáška Dr.Smahela z Cyrilometodějské theologické fakulty v Olomouci pořádaná v rámci České křesťanské akademie na téma „Proč to u nás nefunguje“.

13.6.

Atletický den orelské župy Bauerovy.

54


14.6.

Průvod „Božího těla“ městem.

23.6.-1.7.Poutní zájezd do Itálie (Řím, Asisi, Padova), pořádaný novojičínskou římskokatolickou farností společně s farností Březová u Uherského Brodu. 22.8. - 29.8. Zájezd mladých novojičínských farníků do Dolomit. 23.8.

Tradiční pouť na sv.Hostýn pořádaná k připomenutí 100 výročí založení Orla.

27.8. Žehnání náměstí a nové sochy sv.Mikuláše otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. 5.9.

Tradiční děkanátní pouť pořádaná v bazilice k P.Marii Frýdecké.

8.11. Koncert duchovní hudby ve farním kostele v podání Capelly Polyfoniky Salesiana z Brna. 25.12. Koncert pravoslavných duchovních písní uralských kozáků ve farním kostele. 26.12. Svatoštěpánský koncert barokní a klasické hudby v podání komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského, uskutečněný ve Velkém sálu zámku Kunín. 27.12. Vánoční koncert pořádaný ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie pěveckým sborem Ondráš.

Českobratrská církev evangelická Tento rok si členové sboru volili na výročním sborovém shromáždění konaném 8.března na dalších šest let nové staršovstvo. Voleb se zúčastnilo z celkového počtu 116 s právem hlasovacím 48 členů sboru. Přípravu kandidátky nového staršovstva však provázely některá nedorozumění, vzniklá mezi stávajícím staršovstvem a seniorátním výborem při výkladu článku 11/5 Řádu o správě církve, vyjadřujícího se k zastoupení rodinných příslušníků ve staršovstvu. Situaci se dostavil osobně řešit bratr senior Červenka. Pro bratra faráře Prejdu se při malé součinnosti dosavadního staršovstva na sestavování nové kandidátky staršovstva vytvořila nelehká situace. Přes tuto situaci se mu nakonec podařilo úspěšně sestavit novou kandidátku, a tak sborové shromáždění zvolilo 8 řádných členů staršovstva a 3 náhradníky. Na první schůzi staršovstva konaném dne 15.března tak mohlo dojít k volbě jeho funkcionářů (kurátorky, místokurátorky, účetní, pokladní a hospodáře).Kurátorkou se stala sestra Marie Bužková, ejí zástupkyní sestra Kateřina Burgetová a hospodářem bratr Jaroslav Loukota. Předsedou staršovstva byl zvolen bratr farář Pavel Prejda. Této první schůze se rovněž zúčastnili členové seniorátního výboru bratr senior Lubomír Červenka a bratr senior kurátor Antonín Plachý. Jejich přítomnost byla využita k vedení společné diskuze o kladech a záporech práce bývalého staršovstva a především o budoucí práci ve sboru. Z dalších významných akcí uskutečněných členy českobratrské církve evangelické v průběhu roku jsme zaznamenali:

55


22.1.

Účast členů sboru na ekumenické bohoslužbě konané v rámci modliteb za jednotu křesťanů v katolickém kostele – Španělské kapli.

21.3.

Setkání učitelů z 12 sborů seniorátu v novojičínském sborovém domě. Obsahem setkání bylo vytyčení témat a námětů pro další činnost. Setkání se zúčastnilo 30 zástupců z jednotlivých sborů.

29.3.

Uskutečnění slavnostní bohoslužby spojené se slibem nově zvolených presbyterů do rukou zástupců seniorátního výboru.

24.5.

Beseda s vedením střediska Diakonie ve Valašském Meziříčí o náplni a problémech, které jejich práci provází, uskutečněná po skončené bohoslužbě.

21.6.

Přijetí účastníků sborového zájezdu členů přerovského sboru vedeného bratem farářem P.Kulíkem spojené s konáním společné bohoslužby.

28.6. Vyhlášení mimořádné sbírky na pomoc občanům postiženým povodní, ke které došlo po skončení nedělní bohoslužby. 29.6. Ubytování skupiny 10 dobrovolníků ústředí Diakonie na faře, kteří do 4.7. obětavě pomáhali při čištění a odstraňování nánosů bahna a různých naplavenin v postižených částech města. 26.7. Konání mimořádné schůze staršovstva, na které bylo dohodnuto rozdělení peněz ze sbírky i z mimořádných darů ve výši 72 tisíc Kč čtyřem povodní nejvíce postiženým rodinám. 16.8. Sborový výlet do chaty v lese u Kateřinin, uskutečněný na pozvání bratra faráře Kováře. Přítomno bylo 45 bratří a sester z Hodslavic, Štramberka, Hošťálkové, Pozděchova a Vsetína. 29.11. Benefiční adventní koncert za účasti 95 hostů uspořádaný v modlitebně na podporu denního stacionáře Slezské diakonie v Novém Jičíně. Po koncertu proběhla prezentace tohoto střediska spojená s fotografiemi a ukázkami prací mentálně postižených osob. 24.12. Štědrovečerní slavnost s programem pro děti a dospělé na téma „Ďábelské vánoce“. Stranou zájmů členů nezůstávalo ani vykonávání celé řady pomocných prací spojených se zvelebováním a stavebními úpravami sborového domu a jeho okolí nad rámec prací odborné firmy, jako je výměna plynového kotle, rozvodů a topných těles topení. K 31.12. 2009 vykazoval sbor po provedené revizi kartotéky 494 členů. Průměrná účast na bohoslužbách činila 53 bratří a sester a na biblických hodinách 11 členů.

Aktivity města v oblasti cestovního ruchu

56


Město se snaží věnovat oblasti cestovního ruchu a jeho rozvoji již mnoho let vysokou pozornost. Klade si za cíl přilákat do města co největší počet návštěvníků a pomoci jim vytvořit co nejlepší podmínky pro pobyt. O zvýšené pozornosti svědčí i to, že se tato oblast stala samostatnou částí Strategického plánu rozvoje města. Nemalou činnost v této oblasti město vykonává při podpoře podnikání, ubytovatelů, provozovatelů restauračních zařízení a dalších doprovodných služeb pro cestovní ruch, a to především při tvorbě propagace jak tiskovin, tak i prostřednictvím filmu či na netu, ale také při pořádání živých akcí. Vydávání kalendáře města, cykloturistické mapy Novojičínska, panoramatu města Nový Jičín, pamětních medailí a celé řady drobných propagačních předmětů jen potvrzuje toto tvrzení. Město působí jako významný společník ve sdružení Beskydy – Valašsko agentuře cestovního ruchu s regionální působností, v rámci které se účastní veletrhů a výstav cestovního ruchu. Důležitou úlohu při organizování cestovního ruchu ve městě sehrává městské informační centrum. Zaměstnanci tohoto centra obsloužili v průběhu roku téměř 11 500 osob, a to osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e- mailu. Bezplatně byly jimi poskytovány informace týkající se města a jeho okolí, informace o kulturních, sportovních a jiných akcích. Informační centrum také návštěvníkům města poskytovalo služby ve formě prodeje map města a jeho okolí, suvenýrů, pohlednic a další propagačních předmětů (za rok 2009 v celkovém objemu za 202 tisíc Kč). Město rovněž věnovalo patřičnou pozornost své prezentaci v celé řadě periodik. (časopis Dovolená pro vás, Zážitkové noviny Valašského království, noviny Beskydy Tourist Info, publikace České kuriozity, příloha Deníku „Cesty městy“ a mnohé další). Bylo při tom vedeno snahou v maximálně možné míře přilákat do našeho regionu co nejvíce návštěvníků a turistů.

Vývoj návštěvnosti informačního centra Rok

Počet návštěvníků

2006 2007 2008 2009

11 464 12 803 12 899 11 478

Zahraniční návštěvnici v informačním centru

Rok

Angličtina Němčina Polština

2006

2007

2008

2009

116 309 107

165 224 112

169 353 115

148 363 130

Informační centrum podalo v roce 2009 žádost v rámci dotačního programu „Podpora turistických center v MSK“ , v rámci které získalo finanční prostředky ve výši 99 tisíc Kč. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny nové webové stránky informačního centra, a to ve 4 jazykových mutacích ( AJ,NJ,RJ,PJ ).

57


Čím žilo muzeum Novojičínska v roce 2009? Běžný chod muzea výrazně narušily červnové povodně. Dokázaly způsobit škody na dvou jeho pracovištích v celkové výši bezmála 2 miliony Kč. Jednak napáchaly škody na konzervátorských a stolařských dílnách na ulici Dukelské v Šenově a pak se povodně především dotkly zámku Kunín, a to jak samotného objektu (zaplavené celé přízemí), tak i zámecké zahrady včetně zámecké zdi. Přes tak rozsáhlé škody se zámek podařilo zpřístupnit veřejnosti díky obětavé pomoci dobrovolníků z obce a nadšenců z celé republiky už od 1.8.2009. Provoz dílen probíhal v průběhu zbývající části roku sice v omezeném režimu, postupně byl opravován poškozený objekt a došlo ke zprovoznění poškozených strojů a zařízení. Nebyla to jen činnost spojená s odstraňováním povodňových škod, která zaměstnávala pracovníky muzea. Musel jim zbýt i čas na stěhování depozitářů z objektu bývalé školy na ulici Beskydská v části města Žilina, který musel být včas připraven k zahájení dlouhodobě plánované rekonstrukce. Odborná činnost jeho pracovníků byla rovněž zaměřena na přípravné práce připravující realizaci druhé části expozice z historie města, která by měla být zpřístupněna veřejnosti v první polovině příštího roku 2010. Jejich pozornost byla soustředěna i na další stěžejní výstavy pořádané v průběhu roku v Žerotínském zámku. K těm v prvním pololetí bezpochyby patřila výstava „Hasiči včera a dnes“ věnovaná 40.výročí založení profesionálního hasičského sboru v našem městě. V druhé části roku pak výstavy k 210.výročí založení kloboučnické továrny J.Hückel s Söhne a ke 100.výročí narození Adolfa Zábranského. Samostatnou kapitolou v činnosti muzea představoval projekt realizovaný ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR nesoucí název „Klobouk dolů“, který zahrnoval výstavu uspořádanou ve Valdštejnském paláci ve dnech 6.5. -28.6., kterou shlédlo 3 500 návštěvníků. Z bohaté výstavnické činnosti uspořádaných muzeem na území města v průběhu tohoto roku jsme zaznamenali: Od 1.2. Doba bronzová –výstava zachycující život v době bronzové . Účast 167 návštěvníků. 10.2.-19.4. Acháty –výstava nerostů ze soukromých sbírek . Účast 4 573 návštěvníků. 10.3.-29.3. Přehlídka loveckých trofejí za sezonu 2008,doplněná výstavou Beskydy-Domov velkých šelem. Účast 1 056 návštěvníků. 31.-3.5. Svět artismu.Vstupte prosím-výstava organizovaná ve spolupráci s o.s.Purpura, jehož posláním je šíření informací o problematice života lidí a artismem. Účast 3 244 návštěvníků. Od 4.5. Hasiči včera a dnes - 40 let profesionální požární jednotky v Novém Jičíně.Výstava dokládající historii dobrovolných a profesionálních hasičských sborů na Novojičínsku pořádaná ve spolupráci se Státním okresním archivem Nový Jičín, města Nový Jičín, novojičínského územního odboru HZS MSK a Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V den zahájení patřilo okolí Žerotínského zámku představení současné moderní i historické hasičské techniky. ´ Účast 3 682 návštěvníků. 12.5.-28.6. Slavné vily Moravskoslezského kraje – výstava připravovaná ve spolupráci s uměleckou agenturou FIBOS představovala jedinečnou tvář moderní architektury MSK v obrazech, fotografiích, plánech, modelech a příbězích o

58


Od 4.9.

22.7-28.9.

Od 9.10. Od 27.11.

architektech , stavebnících a stavitelích. Záštitu nad touto výstavou přijali hejtman MSK Ing. Jaroslav Palas a starosta města Mgr.Ivan Týle. Účast 3 458 návštěvníků. Výstava „A utlučeme je čepicama“ k 210. výročí založení kloboučnické firmy Hückel v Novém Jičíně.Výstava představila unikátní soubor fotografií pořízených před 100 lety v provozních částech novojičínské kloboučnické továrny a dále kolekci vojenských a služebních pokrývek 19 a 20 století. Účast 10 424 návštěvníků. Výstava Spolku výtvarných umělců Arkáda Nový Jičín a hostů představila jejich malby, grafiky a plastiky. Účast 4 405 návštěvníků. Adolf Zábranský – malíř a ilustrátor 1909 -1981 Účast 6 987 návštěvníků. Miroslav Sopuch – Výstava kreseb, obrazů, plastik z pozůstalosti výtvarníka působícího v Novém Jičíně, zaměstnance tehdy Okresního vlastivědného muzea Nový Jičín. Účast 5 016 návštěvníků.

Je na místě připomenout , že mnohé z výstav by se nemohly uskutečnit bez úzké spolupráce s partnerskými institucemi, které zapůjčily sbírkové exponáty. Mezi takové patřily Národní muzeum, Moravské zemské muzeum Brno, zemská muzea Litomyšl a Vysoké Mýto a Galerie výtvarných umělců Ostrava. . Nebyly to však jen výstavy, s kterými jsme se v činnosti muzea ve městě setkali. Byla to celá řada dalších akcí, kterými byl kulturní život našich občanů obohacen. Nemluvě o pořádání už tradičních jarmarků na nádvoří Žerotínského zámku (velikonoční 4.4. – 1 470 návštěvníků, mikulášský 28.11. -2 560 návštěvníků, vánoce ve městě 30.11.-11.12. – 1 900 návštěvníků). Prostory zámku rovněž poskytly zázemí pro koncerty Dětského pěveckého sboru Ondrášek konaného 9.6., který přilákal 300 návštěvníků, 26.9.- 200 návštěvníků či Novojičínského komorního orchestru P:J:Vejvanovského a Olomouckého komorního orchestru Iši Krejčího uskutečněného 12.11. za účasti 150 posluchačů. Novojičínský zámek se stal vyhledávaným místem pro předávání maturitních vysvědčení a imatrikulací. Mezi novojičínskými občany se těšily velké oblibě i akce pořádané v kunínském zámku. Z nich zejména vybíráme: 13.9-1.11

16.5. 20.6.

4.9.-6.9. 11.9- 13.9. 12.9.

Arabela-výstava kostýmů a rekvizit z kultovního seriálu československé televize pořádaná ve spolupráci se správou letohrádku Mistrovských na Starém Brně. Účast 5 895 návštěvníků. Zpráva o strašné řeži – rekonstrukce bitvy z Nového Jičína z roku 1621. Účast 1 200 návštěvníků. XI.zámecké slavnosti – velká historická freska uspořádaná v zámeckém areálu společně s historickým jarmarkem v barokním duchu. Účast 2 100 návštěvníků. Růže pro hraběnku. Účast 467 návštěvníků. Jiřinkové slavnosti. Účast 479 návštěvníků. Benefice pro zámek Kunín a obec Kunín postiženou povodněmi.

59


13.9.

7.11.

Účast 1 900 návštěvníků. Kunínská pouť – obnovená tradice místní pouti, jež se uskutečnila v areálu kostela „Povýšení svatého kříže“ a přilehlém zámeckém parku. 2 000 návštěvníků. Zámecké halali pořádané v zámku a jeho parku na závěr lovecké sezony ve stylu zámeckých honů včetně barokní lovecké znělky v podání „Přerovských trubačů“ Muzeum Novojičínska p.o. s kolektivem 52 zaměstnanců s měsíčním průměrným platem 16 341 Kč pracovalo v roce 2009 s rozpočtem ve výši na úrovni 28 milionů Kč. Mimo tuto částku poskytl mu jeho zřizovatel Moravskoslezský kraj dotaci na investice ve výši více jak 12 milionů Kč, z kterých 10 milionů směrovalo na rekonstrukci depozitáře v Žilině.

Tak jak jsme činili i v předcházejících ročnících naší kroniky vracíme se i v tomto vydání k malému zastavení nad činností městských kulturních zařízení v letošním roce. Začínáme u Beskydského divadla.To uspořádalo v průběhu roku 109 akcí, z toho 70 pro veřejnost (divadelní představení, koncerty vážné a populární hudby) a dalších 39 bylo určeno školní mládeži. Všechny tyto akce shlédlo 28 368 diváků. Základ činnosti BD spočíval tak jako v minulých letech v předplatitelských kursech (5 se zaměřením na divadelní žánr, 2 pro děti předškolního a mladšího školního věku a 1 klub přátel vážné hudby). V rámci těchto předplatitelských kursů bylo uvedeno 27 činoherních, operních, operetních a baletních představení, 8 pohádek pro děti a 8 koncertů vážné hudby. Z divadelních představení diváky zaujaly nejvíce „Jakub a jeho pán“Divadla bez zábradlí Praha s Karlem Heřmánkem a Jiřím Bartoškou v hlavních rolích,“Ať žije královna“ Divadla Pod Palmovkou s Jitkou Švancarovou a Zuzanou Slavíkovou v titulních rolích, „Muži v offsidu“ Městského divadla Mladá Boleslav,“Pro dámu na balkoně“ Divadla Bolka Polívky Brno s Bolkem Polívkou a „Šlitr s námi (a zlý pryč)“ v podání Divadla Semafor Praha. Mile překvapil vzrůstající zájem o vážnou hudbu (koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava, vystoupení Kateřiny Englichové(harfa), Martina Kasíka (klavír), Pavla Černého (varhany), Vladislava Borovky (hoboj) a Andrey Kalivodové (mezzosoprán). Tradičně výborná návštěvnost byla zaznamenána na koncertech populární hudby sólistů Chantal Poullain, Lenky Filipové, Szidi Tobiáš a skupin Chinaski a Tatabojs. Pozornost vedení divadla byla věnována i výběru představení pro žáky základních škol a studenty středních škol. Nejmladším divákům byla presentována představení z repertoárů divadel Drak Hradec Králové, Naivního divadla Liberec, Radost Brno, Divadla loutek Ostrava. Studentům byla nabídnuta na příklad představení „Doma u Hitlerů“ v podání Moravského divadla Olomouc, “Meeting Point“ studia Ypsilon Praha a „Bezruč?!“, hra uvedená Divadlem Petra Bezruče Ostrava a konečně představení Městského divadla Zlín pod názvem „Když už člověk jednou je“. Město ze svého rozpočtu poskytlo divadlu celkovou dotaci ve výši 10 442 tisíc Kč (8 669 tisíc na úhradu provozních nákladů, 1 772 tisíc na údržbu a 999 tisíc na stavební investice). V rámci údržby pokračovala rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodního řádu, malířské a natěračské práce. Investiční prostředky byly využity na nákup sledovacích scénických svítidel a lešení pro výškové práce. Chod divadla v tomto roce obstarávalo 15 přepočtených pracovníků, což odpovídalo fyzickým pracovníkům.

60


Kino Květen se svými v roce 2009 odehranými představeními v počtu 814, které shlédlo 36 491 diváků a s dosaženými tržbami ve výši 2 186 tisíc Kč se umístilo v rámci ČR mezi kiny jeho kategorie na 51 místě. Z těchto údajů vyplývá, že průměrné vstupné na jednoho diváka činilo 59,91 Kč. Mimo představení v budově kina bylo promítnuto od ledna do června a od září do prosince vždy jednou týdně dalších 36 představení v biografu ARTeFakt na ulici Slovanské a 19 představení v letním kině ve Smetanových sadech. Všechna tři zařízení navštívilo průměrně měsíčně 3 123 diváků při tržbě 188 645 Kč. Znamenalo to, že průměrná cena vstupného dosáhla 60,05 Kč a jeho výše byla ovlivněna vstupným školní mládeže. Minimální cena vstupného od distributora se přitom pohybovalo v rozmezí mezi 70-80 Kč. Oproti loňské ceně se průměrné vstupné navýšilo o 3,76 Kč. Z uvedené statistiky vyplynulo, že se vytratila atraktivnost venkovního promítání, protože letní kino ve Smetanových sadech není vybaveno digitálním zvukem, který se stal technickou součástí dodávaných filmů. To vedlo vedení kina k tomu, že areál letního kina se v odpoledních hodinách nabídl mládeži ke sportování a večer pak k hudebním produkcím. Bezesporu za záslužnou iniciativu vedení kina lze považovat organizování pořadů „Kultura školám“.V dopoledním čase byly promítány vybrané filmy, uskutečněny besedy, výchovné koncerty a pořady malých divadelních forem pro děti z mateřských škol a družin a pro žáky základních a středních škol.Celkem se tak v rámci této aktivity uskutečnilo 58 akcí pro 11 290 dětí a žáků. Mezi nejvíce navštěvované filmy patřily v tomto roce filmy „Líbáš jako bůh“(2 613 diváků), IV díl “Harry Potter “(2 346 diváků), “Sněženky a machři po 25 letech“ (1 623 diváků) a americký film „Muzikál ze střední“(1 097 diváků). Jinak průměrná návštěvnost kina na 1 představení byla pouze 42 diváků. Ve snaze zlepšit atraktivnost filmových představení se připravuje pro rok 2010 ve spolupráci s městem vybavení promítací kabiny digitálním projektorem, což umožní možnost projekce D-cinema a tím zařazení našeho kina do skupiny 59 kin v rámci ČR v tzv.DCI-standartu. Tato modernizace umožní našim divákům promítat filmy v den premiéry uvedení filmu v ČR. I přes tyto technické handicapy, které činnost kina v roce 2009 ještě provázely, byl jim vykázán zisk ve výši bezmála 102 tisíc Kč.

Jako každoročně tak i v roce 2009 se zařízení v objektech „Staré pošty“na Masarykově náměstí 20 (Galerka, hudební kavárna, výstavní síň), Bašty, biograf Artefakt na Slovanské 3, městská knihovna s čajovnou Archa na Husově 2 a areál na Skalkách staly hlavními nositeli činnosti Městského kulturního střediska (dále MěKS). 28 jeho zaměstnancům se tak dařilo naplňovat hlavní poslání této organizace, kterým je podpora aktivního i pasivního kulturního vyžití občanů našeho města. A podívejme se, jak se jim to konkrétně dařilo? Objekt „Staré pošty“ poskytoval zázemí nejen pro činnost MěKS, ale v přízemí také pro prodejní galerii umožňující umělcům organizovaným v UVU Valašsko nabízet svá díla. Na jejich aktivity mimo jiné navazovala v prvním patře umístěná výstavní síň, která pokračovala ve zveřejňování výtvarných, sběratelských a uměleckořemeslných děl, a to nejen českých umělců. Schodiště budovy se stalo místem výstavy přinášející návštěvníkům zajímavé informace o historii domu, města a jeho obyvatel. Klub Galerka dával příležitost k presentaci debutů amatérských kapel, ale i k vystoupením renomovaných tuzemských i zahraničních kapel, stejně jako k akcím jazzového a literárních klubů. Většímu využití bránila omezená kapacita tohoto klubu. Městská knihovna v souladu s rozhodnutím Ministerstva kultury ČR pokračovala ve výkonu služeb pro 83 obsluhovaných obecních knihoven působících na území bývalého

61


okresu Nový Jičín. Městská knihovna v rámci své působnosti pro občany města spolu se svými knihovními půjčovnami Kojetín, Straník, Libhošť, Loučka a znovu obnovené Žilině registrovala v tomto roce 3 362 čtenářů, 53761 návštěvníků a 202 991 výpůjček. Čajovna Archa požívající přístřeší městské knihovny nabízela své prostory včetně přilehlé zahrady pro představování autorských děl a pořadů začínajících mladých novojičínských umělců. Prostory „Bašty“ nabídly příležitost k uskutečnění 140 akcí (přednášek, výstav, meditací) pořádaných pod záštitou MěKS klubem Spektrum a Starojickou historickou společností. Objekt se díky konání zajímavých výstav stal součástí pravidelných prohlídek města organizovaných pro zájemce z řad turistů, ale i občanů města. MěKS bylo hlavním garantem Městské slavnosti tentokráte pořádané s francouzským partnerským městem Epinal a také v pořadí už třináctého ročníku „Divadelní dílny“ uskutečněné v kamenném divadle na Skalkách. Letos navíc doplněnou o výtvarnou výstavu ze slovenského partnerského města Kremnica. Pracovníci MěKS neodmítali spolupráci a pomoc všem subjektům činným v oblasti kultury a sportu, jakož i novojičínským podnikatelům při organizování jejich akcí ve městě. Pod záštitou MěKS pokračovaly významné akce údržby zvelebující jimi obhospodařovaný majetek města. Mezi takové lze právem řadit dokončení opravy kamenné podezdívky areálu knihovny, opravy krovu správního domku na ulici Husova 2, celková oprava šindelové střechy Bašty a rozsáhlejší údržba provedená na elektrice a zdravotechnice areálu na Skalkách. V průběhu roku 2009 bylo MěKS realizováno 32 výstav maleb, kreseb, grafiky. 104 koncertů a poslechových akcí v interiérech a exteriérech města 4 přehlídky a festivaly 32 filmových večerů 10 komponovaných pořadů 42 literárních večerů 31 přednášek a besed 73 knihovnických akcí a exkursí 17 jazykových a praktických kursů Novoroční ohňostroj Den pro dětskou knihu Noc s Andersenem Slavnost města Setkání pod vánočním stromem Výše uvedené aktivity by nemohly být uskutečňovány bez vydatné pomoci města. To v roce 2009 dotovalo činnost MěKS 16,5 miliony Kč. Z toho 11 951 tisíc Kč směřovalo na zajištění provozu, 2 498 tisíc Kč na zajištění regionální funkce knihoven, 575 tisíc Kč na doplnění chybějících financí pro zajištění slavnosti města, 1 395 tisíc Kč jako příspěvek na opravy a 6 507 tisíc Kč na mzdy pracovníků.

V minulých ročnících naší kroniky jsme věnovali hodně pozornosti obsahu základního a také středního školství působícími svými zařízeními na území našeho města. K některým, na které se ještě nedostalo, se vracíme dnes. Úvod bude patřit vysokému školství.

62


Vysoká škola podnikání a.s.,Ostrava Vysoké učení začalo v našem městě rozvíjet svou činnost už v akademickém roce 2001/2002. Vše začalo otevřením konsultačního střediska pro výuku kombinované formy studia bakalářského programu „Ekonomika a managment“ studijního oboru „Podnikání“. Už od akademického roku 2006/2007 se však statut konsultačního střediska změnil na pobočku. Tato skutečnost byla dokladem toho, že vysokoškolské studium nejen v našem městě, ale i blízkém regionu se mezi mladými lidmi těšilo velkému zájmu. Tato změna přinesla zahájení výuky u bakalářského programu „Ekonomika a managment“ v tak zvané presenční formě a došlo ve stejném oboru i k zahájení navazující kombinované formy magisterského studia. O rozsahu vysokoškolského studia v našem městě v roce 2009 svědčí následující údaje. Bakalářský program navštěvovalo 100 studentů prezenčního studia, a to ve studijních oborech „Podnikání“ a „Podnikání a managment v životním prostředí“ a 306 studentů v kombinované formě studia ve studijním oboru „Podnikání“, z nichž 66 ukončí svá studia v únoru 2010. Do navazujícího magisterského studia „Ekonomika a managment“ bylo zapojeno 54 studentů v kombinované formě studia. Současné sídlo školy je na ulici B.Martinů v objektu bývalé základní školy. Ukazuje se však, že stávající stav tohoto objektu neodpovídá potřebám a rozsahu vysokého školství v našem městě a jsou připravovány možné jeho modernizace. EDUCA – Střední odborná škola s.r.o.Nový Jičín Počátky této první soukromé školy v okrese Nový Jičín sídlící na ulici Přemyslovců v objektech bývalé tabákové továrny sahají do roku 1991.Od 1.8.tohoto roku nejprve vzniklo Střední odborné učiliště a.s.Tonak zaměřené na výuku tříletých učebních oborů kloboučník/kloboučnice pro potřeby a.s.Tonak a dvouletých učebních oborů pletař/pletařka a textilní výroba pro a.s.Lonka Příbor a s.p.Karnola Nový Jičín. Absolventům tříletých učebních oborů byla dána možnost formou denního nebo večerního studia ukončit své studium maturitou. Od školního roku 1992/1993 už pak došlo k otevření čtyřletého studijního oboru s maturitou označovaného jako „Podnikatel“.V dalším školním roce vznikly další nové studijní obory s maturitou, a to „Textilní výroba a podnikatelství“ a „Oděvnictví“ zaměřené na navrhování a modelování oděvů. V roce 1995 došlo k úplnému osamostatnění školy . Od 1.9.2008 zahájila škola výuku podle nově zpracovaných vzdělávacích programů nesoucí názvy „Cestovní ruch, Ekonomika a podnikání“se zaměřením na umění a reklamu, managment sportu a informační technologie. V roce 2009 bylo na škole v denním studiu vyučováno deset čtyřletých oborů zakončovaných maturitou a jeden tříletý nástavbový obor dálkového studia, rovněž ukončovaný maturitní zkouškou. Škola se pravidelně zúčastňuje republikové soutěže „Mladý módní tvůrce ČR“, kde dosahuje velmi dobrých výsledků. Rovněž se zapojuje do mezinárodních programů organizovaných z prostředků EU, a to především do programu „Leonardo da Vinci“, které sebou přináší četné účasti studentů na třítýdenních odborných stážích v Německu, Velké Britanii a Španělsku. Škola v současnosti zajišťuje výuku na dvou pracovištích, a to v sídle školy na ulici Přemyslovců s 12 učebnami a na odloučeném pracovišti školy na ulici B.Martinů s 10 učebnami, laboratořemi, atelierem a tělocvičnou, kde působí společně s vysokou školou. Na škole působí 31 interních a 5 externích vyučujících a o chod školy pečuje 5 provozních zaměstnanců. Ředitelkou školy je RNDr. Alena Olšáková. Školu v roce 2009 navštěvovalo 375 studentů. Přijímací řízení v tomto roce na tuto školu úspěšně absolvovalo 88 studentů, z toho 33 na dálkové studium.Maturitní zkoušky úspěšně složilo 62 studentů a tak nic nebránilo tomu , aby jim 1.6. bylo v aule radnice slavnostně předáno vysvědčení.

63


Školní i mimoškolní aktivity organizované obzvláště v posledních letech vedením školy jsou velmi pestré a vzhledem k zaměření školy i různorodé a jsou občanskou veřejností města velmi příznivě přijímány. Škola uspořádala v měsíci lednu v pořadí už II representační ples, presentovala se na celé řadě módních přehlídek i mimo naše město, z mnohých jsme zaznamenali (Květinový ples v Kopřivnici, Den obce Rybí, Novojičínskou městská slavnost) atd. Četná je i účast studentů na různých preventivních aktivitách (akce proti kouření, AIDS a dalším pohlavním chorobám, xenofobnímu chování) atd. Hospodaření školy si vyžádalo v tomto roce nákladů ve výši 22,5 milionu Kč. Na jejich úhradu přispěla dotace od Krajského úřadu MSK ve výši 10,9 milionu Kč a 4,8 milionu Kč školného od studentů, které činilo18 600 Kč na studenta a rok.

Základní umělecká škola Nový Jičín Tato škola, která je příspěvkovou organizací řízenou Moravskoslezským krajem už po mnoho let významně ovlivňuje kulturní a společenský život v našem městě. Proto zcela právem zasluhuje, abychom jí na stránkách naší kroniky věnovali více pozornosti. Sídlí na ulici Derkova 1. V jejím čele působil do 31.3.2009 jako ředitel dlouhá léta František Skoček a po jeho odchodu do starobního důchodu se řízení školy ujal Jan Machander. Město udělilo Františku Skočkovi na závěr jeho působení titul „Pedagogická osobnost roku 2009“. Školu navštěvoval v roce 2009 úctyhodný počet 847 žáků (taneční obor 194, výtvarný obor 182, individuální hudební obory 271, kolektivní hudební obor 220 žáků). Individuelním hudebním oborům vévodí výuka žáků hře na klavír 96, na zobcovou flétnu 42, na kytaru 37, na housle 14, na flétnu 11, na trubku 10). Kolektivní hudební obor je representován přípravnými dětskými pěveckými sbory Hrášek, Rarášek a Kulihrášek, koncertním a komorními sbory Ondrášku. O náročnou výuku tak rozsáhlého počtu žáků už po vícero let pečuje 25 interních a 4 externí učitelé. Zázemí pro jejich práci zajišťuje 6 provozních zaměstnanců. Mimo vlastní pedagogickou činnost nacházejí v průběhu roku dost sil k zapojení se do celé řady mimoškolních aktivit (vystoupení, výstavy, koncerty), ale také na činnost spojenou s přípravou celé řady kulturních a společenských akcí pořádaných v rámci města, MSK i ČR. O studium na této škole je mezi rodiči s dětmi dlouhodobě velký zájem. Za vše hovoří na příklad v roce 2009 183 účastníků přijímacích pohovorů, z kterých bylo k výuce vybráno 137 dětí, z nichž 40 směrovalo do pěvecké sekce. Pedagogickým pracovníkům už dlouhodobě záleží na postavení školy v rámci kraje i ČR. Dokladem toho je skutečnost, že individuální přípravě nadaných žáků k dalšímu studiu na uměleckých a pedagogických školách věnují mimořádnou pozornost. Červnových závěrečných zkoušek se v dechovém oddělení zúčastnilo 80 žáků, v klavírním oddělení 98, v oddělení strunných nástrojů 58 žáků (17 housle,41 kytara). Žáci školy svými výsledky důstojně splácejí svým učitelům nemalé úsilí vkládané do jejich uměleckého růstu. Co nás k takovému tvrzení vede? Z mnohého na příklad úspěšná representace výtvarného oboru na IV.mezinárodní soutěži „Bienále XANTHI Řecko“, kde žáci získali 17 cen, dále úspěšné účasti na 14.mezinárodním konkursu v polské Dobrowe Gorniczi, mezinárodní výtvarné soutěži „Mieskam w Beskidach“ uskutečněné v polské Swinni, 40 ocenění získaných na mezinárodní výstavě „Colors from many lands“ pořádané v královské galerii thajského Bangkoku, ale také zisk ceny presidenta japonského výboru UNICEF za obrázek „Malého přírodovědce“ zhotoveného sedmiletým žákem Petrem Kremlem.

64


Samostatnou kapitolu tvoří úspěchy, kterých dosáhl dětský pěvecký sbor Ondrášek. Jeho četným úspěchům vévodí zisk ocenění Unie českých pěveckých sborů „Sbor roku 2008“ a 1. místo na festivalu chrámových sborů ve Francii. Vysokou úroveň vykazoval i taneční obor, o čemž svědčí jeho účasti v ústředním kole pořádané Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, jakož i účast v celostátní přehlídce dětského scénického tance pořádaného NIPOS ARTAMA Praha. Při výčtu úspěchů nesmíme zapomenout na mnohá umístění žáků individuelních hudebních oborů na soutěžích pořádaných rovněž pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Moravskoslezský kraj jako zřizovatel školy s vědomím si jejího dobrého postavení, ale i problémů způsobovaných jejím nedostatečným zázemím, zprostředkoval převod objektu Derkova 3 z majetku ČR pro potřeby školy. K úspěchům školy nemalou měrou přispívají rodiče žáků svou organizační pomocí při zajišťování celé řady akcí, zčásti také i finanční úhradou školného, které se pohybuje v rozsahu od 130 do 280 Kč.

Výtvarný obor tvoří jeden ze tří pilířů Základní umělecké školy v Novém Jičíně. A zatímco o úspěších žáků tanečního oboru Mgr.Ilony Rudelové, o vítězných kláních a vitálních koncertech Ondrášku a jeho přípravných sborů mistra Josefa Zajíčka se alespoň na stránkách Zpravodaje čas od času dovídáme, úspěchy žáků výtvarného oboru jako by žily v jejich stínu, ale možná též ve stínu svých kantorů, manželů Zemánkových. Neboť o jejich činnosti, především Mgr.Jana Zemánka, jsme poměrně dostatečně informováni. Přitom pedagogická činnost obou charismatických umělců přinesla adekvátní výsledky v podobě mezinárodních vítězství tvorby žáků obou, byť v tomto případě jako-by pro změnu ze stínu svého manžela prozářila a vystoupila jeho šarmantní choť paní Soňa Zemánková. Ale nechtěli jsme psát o tvorbě manželů Zemánkových, nýbrž o úspěších jejich žáků. Nahlédněme do nedávné minulosti i současnosti. Tak na 4.mezinárodní výtvarné soutěži BIENNALE v Xanthii v Řecku v roce 2008 získali žáci výtvarného oboru 17 cen. Výtvarnou soutěž vypsanou Muzeem a Akademií dětského umění v Xanthii v Řecku na téma portrét obeslalo celkem 141 266 dětí ze 141 zemí světa. Z České republiky bylo posláno 2 245 obrázků ze škol z Mladé Boleslavi, Nového Jičína, Prahy, Tanvaldu a Žamberka. Celkově bylo oceněno 744 obrázků, přičemž do České republiky putovalo 20 cen, z toho 17 do Nového Jičína. Ocenění byla rozdělena do tří skupin: A) Cenu Akademie dětského umění získali šestiletý Jan Jiříček, jedenáctiletá Valerie Hodurová a dvanáctiletý Radovan Tyml. Ve skupině B) kromě dalších dvou českých dětí putovaly ostatní ceny do Nového Jičína pro Kláru Smětákovou (6 let), Jana Špurka (9 let), Hanu Kubišovou (10 let), Terezu Janyškovou (9 let), Michaelu Ryškovou (12 let), Jitku Čačalovou (9 let), Kateřinu Chau (12 let), Filipa Bobka (9 let), Kláru Kubálkovou (9 let), Dominiku Pokornou (11 let), Jakuba Pernického (7 let). Ve skupině C) opět kromě jedné ceny putují zbývající pro Českou republiku žákům výtvarného oboru novojičínského základně uměleckého ústavu: Vojtěch Janů (9 let), Kateřina Droščinová (11 let) a Veronika Rosová (11 let). Podobně úspěšná byla škola i na 14.mezinárodním konkursu na podzim roku 2008 v Dobrowe Gorniczi v Polsku. Z celkového počtu 3566 obrázků ze 44 škol získali novojičínští tato ocenění: v kategorii nejmladších účastníků (5-6 let) I.místo Boris Milníček, II.místo Jan Jiříček. V kategorii 7-10 let I.místo Matyáš Baraňák, II.místo Jan Dočkálek, Marie Kubrická, III.místo Petr Kremel, čestné uznání Hedvika Ocásková. V kategorii 11-15 let I.místo Adriana Sadílková, III.místo Michaela Ryšková, čestná uznání Petr Páleníček a Kateřina Stratilová. Polští organizátoři s uznáním prohlásili, že jim Základní umělecká škola v Novém Jičíně rozbila bank. Úspěchy pokračovaly i letos. V únoru 2009 přišlo poděkování za účast v charitativní mezinárodní

65


výstavě Colors from Many Lands v thajském Bangkoku všem čtyřiceti žákům školy, jejichž práce byly vystaveny v Královské galerii a rozprodány v aukci. Výtěžek byl použit na roční stipendium pro 56 thajských dětí. V mezinárodní výtvarné soutěži Mieszkam w Beskidach, vyhlášenou kulturním střediskem Swinna v Polsku, získali Nagrodu dodatkowu Hedvika Ocásková a Klára Turská. V květnu 2009 přišel zajímavý dopis z Japonska oznamující, že v jednom světově uznávaném konkursu v 15.ročníku Kanagawa Biennial World Children´s Art Exhibition v Japonsku získal žák Soni Zemánkvé sedmiletý Petr Kremel za obrázek nazvaný Malý přírodovědec Cenu prezidenta japonského výboru UNICEF. Na objasnění je třeba podotknout, že soutěž v Kanagawě se koná jednou za dva roky a tentokráte se jí zúčastnilo 20 723 dětských výtvarníků z 84 zemí. Prezident uděluje jednu cenu zahraničnímu a jednu japonskému účastníkovi. Mimochodem, žáci paní Soňi v této soutěži byli úspěšní již v minulosti. I když jsme v tomto krátkém výčtu úspěchů žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Novém Jičíně, potažmo studentů Soni Zemánkové, uvedli jen zahraniční soutěže, protože výčet národních by byl ještě obsažnější, přece jen se nemůžeme ubránit a tak uzavíráme své povídáni posledním úspěchem, tentokráte moravské výtvarné soutěže nazvané Cesta dvou bratří, vyhlášené organizačním výborem Dnů lidi dobré vůle na Velehradě. Předsedou poroty byl Adolf Born. Opět, až na 4. a 7.místo, jsou to žáci Soni Zemánkové: I.kategorie –1.místo Vojtěch Poul, 3.místo Jan Jiříček; II.kategorie – 4.místo Dominika Pokorná, 7.místo Tomáš Kudělka, 11.místo Jiří Špurek, 19.místo Jan Dobeš. Ceny byly předány 4.července 2009 na Velehradě. Pokládáme to za nádherný duchovně symbolický závěr povídáni o úspěších žáků obou výtvarných umělců, byť tentokráte, mistr jistě rád promine, to byla óda na radost pro milostivou paní Soňu Zemánkovou. A Základní uměleckou školu v Novém Jičíně. Konečně, i na poslední výstavě v Muzeu Novojičínska p.o.se setkáme s mnohými absolventy novojičínské školy, nyní již nadějnými mladými talenty, jdoucími svou osobitou výtvarnou cestou – jako např. Šárka Hyklová z Rybího. A to všechno si bezesporu zasluhuje kronikářského záznamu, neboť jde o školu s přívlastkem novojičínská. Jarní koncert Novojičínského pěveckého sboru Základní umělecké školy Ondrášek, jeho přípravných sborů Hrášek, Rarášek, Kulihrášek a Komorního sboru v úterý 21.dubna 2009 v 18 hodin večer v dlouho dopředu beznadějně vyprodaném sále Beskydského divadla byl fascinující přehlídkou současné umělecké úrovně pěveckého umu evropského rozměru. Koncert byl jedinečnou oslavou velkého českého skladatele Bohuslava Martinů, od jehož úmrtí letos uplynulo 50 let a jehož dílo znělo Beskydským divadlem toho večera v provedení všech uvedených sborů. Ačkoliv jsem se domníval, že Ondrášek je dokonalý a nic výše již neexistuje, zjistil jsem rád svůj omyl: Ondrášek našel cestu ještě více prohloubit svůj projev nejen technicky, ale především vnitřně, duchovně. Umělecky i technicky vykvetly i přípravné sbory, „šlapající“ koncertnímu sboru úspěšně na paty. Ti malí caparti byli nejen přirození, roztomilí, ale především pěvecky dokonalí. Jako by si byli vědomi, že obecenstvo je připraveno jim leccos odpustit, a tak nás přesvědčili, že jim naše blahovůle není zapotřebí, protože oni umí zpívat báječně, a že svého mladého „dědu“ mistra Josefa Zajíčka poslouchají na slovo. A pro zpěv Komorního sboru Ondrášku v této chvíli scházela slova nadšení a pokory nad jejich dokonale profesionálním vystoupením, neboť předvedli, proč vítězí na evropských či světových pódiích a že můžeme být hrdí, neboť s jejich úspěchem, tak jako Ondrášku, zní Evropou či světem i jméno starobylého Nového Jičína. V programu večera kromě samotného vynikajícího zpěvu bylo několik slavnostních vrcholů. Tím prvním byl křest CD – tentokráte právě famózního komorního sboru, které mladé charmantní dámy

66


nazvaly Sirény a pro které je to historicky první kompakt. Druhým vrcholem večera bylo oznámení, že v sobotu 18.dubna 2009 na svém výročním zasedání v Praze udělila Unie českých pěveckých sborů novojičínskému sboru Základní umělecké školy Ondrášek čestný titul Sbor roku 2008 v kategorii dětské a mládežnické sbory, což je zcela zasloužené ocenění dosavadního uměleckého snažení sboru (Unie vybírá vždy jeden dětský a jeden dospělý, sboru je okolo 1200, je tedy tato cena srovnatelná s filmovým Českým lvem). A třetím, dojemným vrcholem večera bylo poděkování dosavadnímu řediteli novojičínské Základní umělecké školy Františku Skočkovi za jeho obětavost, moudrost, nadhled, humor a opravdové lidské člověčenství, které vůkol sebe šířil bezmála dvacet let ve funkci ředitele. Vždy, kdykoliv jsem zaznamenával jako okresní archivář, historik či kronikář města úspěchy výtvarného oddělení manželů Zemánkových na světových či evropských přehlídkách, nadšeně psal o tanečních večerech a celostátní proslulosti tanečních oborů něžných, leč umělecky razantních vil učitelek umělecké školy na čele s královnou Mgr.Ilonou Rudelovou, kdy jsem vnímal úspěchy Ondrášku Josefa Zajíčka, vždy jsem si zároveň uvědomoval, že je to úspěch ředitelského a manažerského umu Františka Skočka. Dovedl žákům i učitelům vykouzlit tvůrčí atmosféru a vybízet je ke strhujícímu výkonu, aniž by opomíjel, že umělecká škola nepatří jen geniálně nadaným dětem, ale i těm zbývajícím, pro které je nadějí jistřičky uměleckého cítění, radosti z hudby, obrazů, tance, zpěvu, kterou si ve svém srdci ponesou celý život a ve vhodný okamžik tím ohýnkem zapálí své potomky. Tím vším František Skoček již vstoupil do historie análů města a regionu. Josef Zajíček za sebe a celý pedagogický sbor mimo jiné řekl: „Drahý pane řediteli, přijměte naše poděkování. Být kantorem či Vaším žákem znamenalo být Vám partnerem. Pod Vaším laskavým vedením se z novojičínské Základní umělecké školy stala umělecká líheň, která dala vyrůst mnoha talentům a kde se cítil dobře a svobodně každý z nás, kdo svou profesi bral jako poslání..“ Ano, byl to lidsky pozoruhodný hudebně poetický večer a všem zúčastněným patří obrovské poděkování. Jarní taneční večery Základní umělecké školy v Novém Jičíně se již staly tradičním obohacením a zároveň nezbytnou součásti uměleckého života našeho města. I letos ve dnech 28. a 29. dubna 2009 v 18 hodin večer patřilo jako každý rok beznadějně vyprodané Beskydské divadlo taneční poezií v provedení žáků školy, od těch nejmenších po absolventy posledního ročníku. Vítězilo nadšení, talent, erudice, vynikající scénické nápady a kouzelná choreografie tří zářících hvězd školy paní učitelek Anity Váhalové, Hany Zapletalové-Dejmkové a především Ilony Rudelové. Jako každý rok i letos zaujal vynikající citlivý výběr hudby, ať již reprodukované, či přímo v provedení kolegyň a kolegů, kde u klavíru vévodila jako vždy charmantní Marie Válková, podepsaná i úpravou lidových písní ve skladbě Mravenečci (brilantně zatančili žáčci I.ročníku), dále klavírně doprovázeli Timea Sarina, František Panáček, na příčné flétně Pavla Sungová, na violoncello Krystian Danel. Je třeba zdůraznit i zapojení spolužáků v podobě zpěvu, ať již žákyň 2.,3., či 6.ročníku, nebo sólových pěveckých vystoupení Daniela Ševečky, Kristiny Orságové. Je pozoruhodné, že kromě dívek se začínají objevovat mezi tančícími i chlapci, neboť tanec není jen doménou křehkých princezen a labutí, ale též princů či Spartaků. Pečlivá tvůrčí práce celého kolektivu byla jako každoročně oceněna v krajských přehlídkách a navržena k postupům do celostátního kola přehlídky dětského scénického tance v Kutné Hoře (návrh - báječně tančící 1.ročník II.stupně ve skladbě Arabeska choreografie vyučující Ilony Rudelové na hudbu Clauda Debussyho, přímý postup patřil kreativnímu zpracování ve skvělé interpretaci žánrové scénky Neruš mě, přišel jsem na film na hudbu S.Joplin, choreografie Anity Vahalové a Hany Zapletalové-Dejmkové, kde s nadšením tančili žáci 7.ročníku vyučující Anity Váhalové), nebo celostátního kola přehlídky tanečních oborů

67


základních uměleckých škol v Pardubicích ( skvělé živé děti 6.ročníku ve skladbě Rozmarýna na hudbu Bohuslava Martinů, objevná tanečně poetická choreografie vyučující Ilony Rudelové, jí tolik vlastní, jak konečně dokazuje i v případě další postupující skladby Věneček, hudba Zdeněk Lukáš, brilantně zatančené žáky 4.ročníku II.stupně). Spravedlivě je třeba konstatovat, že se líbilo vše, režie večera neměla hluchá místa, skladby byly vybrány natolik odpovědně, že ani případná tréma nemohla negativně zapůsobit. Překvapili již i ti nejmenší z přípravky s vervou tančící malé zahradníky nebo motýlky, poetický byl Jarní den na hudbu Petra Ebena tančících 5.ročníku vyučující Anity Vahalové, skvěle sólové party Lindy Kvasničkové, Karolíny Veselkové a Karla Zemana ve skladbě Halelujáh choreografie vyučující Ilony Rudelové na hudbu L.Cohena. Oba pozoruhodné taneční večery zakončili žáci 4.ročníku II.stupně společně s žáky 7.ročníku v bravurně a nadšeně provedené skladbě Mamma mia na hudbu ze stejnojmenného filmu. Kultivovaně po oba večery slovem doprovázel žák Základní školy na Tyršově ulici 1 Jan David. Tvůrčí nadšení, taneční um, v neposlední řadě nápadité kostýmy, citlivý výběr hudby, poetická choreografie, to vše slavilo po oba večery zasloužený úspěch a neutuchající aplaus byl zcela jistě odměnou jak účinkujícím, vyučujícím, tak zároveň i vedení školy odcházejícího ředitele Františka Skočka.

Základní škola speciální a mateřská škola speciální Nový Jičín

Ne všem dětem je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu dopřáno navštěvovat běžné mateřské a základní školy na území města a takovým slouží toto zařízení, o jehož působení ve městě by neměla na stránkách naší kroniky chybět zmínka. Pro pochopení jejího postavení v systému školství nahlédneme do její ne příliš dlouhé historie. Tato škola dříve označovaná jako speciální škola pro žáky s více vadami vznikla k 1.8. 1991 jako soukromé městské zařízení na ulici Komenského 64. V roce 1994 škola rozšířila své služby a její součástí se stalo „Speciální pedagogické centrum“. V září 1997 převzalo od města zřizovatelskou funkci Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR. Ani to však v chodu školy nebylo definitivní a s účinností od 1.7.2001 se stala škola příspěvkovou organizací řízenou Moravskoslezským krajem.Tento stav trvá doposud. Škola je denním zařízením, a to nejen pro děti z Nového Jičína, ale i z větší části okresu Nový Jičín a několik dětí je i z okresu Vsetín. Současná a snad i budoucí orientace školy je zasvěcena výchově a vzdělávání dětí s těžším zdravotním postižením více vadami. Současná kapacita školy poskytuje předškolní vzdělávání v mateřské škole s kapacitou pro 30 dětí a základy vzdělávání v základní škole speciální pro 60 žáků a zájmové vzdělávání pro 18 žáků. K důležité její činnosti lze právem řadit poskytování poradenských služeb, zaškolení a péče žákům s těžšími zdravotními postiženími (PAS od 3 do 20 let), jakož i vytváření podmínek, forem a zpětnou integraci dětí,žáků a studentů s působností ve větší části území bývalého okresu s kapacitou 500. Město v roce 1999 vyslovilo souhlas s převodem objektu školy do vlastnictví ČR. Tímto krokem vytvořilo podmínky pro její rozsáhlou přestavbu, která byla zahájena v listopadu 2006 a provoz v rekonstruované budově byl obnoven v listopadu 2007. Stavební úpravy zahrnovaly rekonstrukci stávající budovy. Celé budově se dostalo bezbariérového řešení se vstupem do zahrady.Vedle tříd došlo k vybudování pohybové herny, výtvarné učebny, fyzioterapie s vodoléčbou a vestibulu s čekárnou. O žáky se stará 37 pracovníků (20 na základní škole, 5 na mateřské škole, 8 ve školní družině a 4 ve speciálním pedagogickém centru).Výuka v základní škole musí mimo

68


jiné respektovat nesourodé složení žáků ve třídách podle druhu vad a věku a začlenění individuelní ortopedické péče stejně jako alternativních forem výuky. Z výše uvedeného je víc jak zřejmé, že práce všech pracovníků školy není jednoduchá. Škola již po několik let realizuje projekt hipoterapie, rehabilitační plavání žáků spolu s rodiči, dopravní výchovu, řečovou a smyslovou výchovu a individuelní logopedickou péči, hudební a pohybovou výchovu. Zvýšil se i podíl výuky využívající u žáků ve větší míře počítačovou techniku. Součástí školy je speciální třída pro žáky s poruchou artistického spektra. Žáci s těžším mentálním postižením či žáci s více vadami už po několik let absolvují individuální rehabilitační vzdělávací program. Jeho úspěšnost je podmíněna s účastí 3 pracovníků v rehabilitační třídě, přičemž počet žáků ve třídě nepřesahuje 7. Škola už od roku 1999 spolupracuje s o.p.s.Děcko, která jako nezisková státní organizace pomáhá škole při zajišťování služeb dětem školy. Financuje denní svozy 35 -38 dětí do školy, pobyty dětí v přírodě, sportovní akce Českého hnutí speciálních olympiád. V oblasti zaměstnanecké rekvalifikace pracovníků školy je výborná spolupráce s novojičínskou agenturou Marlin. Škola se dlouhodobě stala pracovištěm pro praxi novojičínských studentů Mendlovy střední školy se zdravotnickou specializací a Gymnázia a přerovských studentů Střední pedagogické školy.Při výměně pedagogických zkušeností a pořádání společných akcí se dlouhodobě škole osvědčuje spolupráce se Základní speciální školou Blansko, s Praktickou školou Nový Jičín a DDM Fokus Nový Jičín. V oblasti rehabilitační péče se úspěšně rozvíjí spolupráce s rehabilitačním centrem REDUKO s.r.o. a u služeb osobní asistence s o.s.,Podané ruce Frýdek Místek. Samostatnou kapitolu tvoří dlouhodobá spolupráce s městem Nový Jičín. Poskytované granty města podporují konání jezdeckých olympiád pořádaných společně s o.p.s.Děcko (už 4 ročníky), plavecké ceny žáků speciálních škol (už 6 ročníků), vítání jara (11 ročníků), regionální speciální olympiády v Olomouci, novojičínských výstav kompenzačních a speciálních pomůcek, Benefičního plesu pořádaného už po deváté spolu s o.p.s.Děcko a další. Provoz školy si ročně vyžádá nákladů pohybujících se kolem 14 milionů Kč, které jsou v převážné míře kryty z příspěvků zřizovatele MSK. Na svoz dětí vedle zainteresovaných měst a obcí už po několik let přispívá novojičínská firma Visteon (ročně 100 tisíc Kč)

Školství V závěru roku 2009 předložil odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ společně s vedením jednotlivých škol zastupitelstvu města celkovou zprávu o stavu školství a naplňování jeho koncepce na území města, jak je viděno z pohledu roku 2009. O vypracování takovéto zprávy požádali někteří členové ZM na předcházejících svých jednáních. Tato zpráva byla členy ZM velmi kladně přijata. To nás vedlo k rozhodnutí se s ní blíže podrobněji seznámit a nejpodstatnější fakta z ní plynoucí zanést do kroniky. Úvod zprávy patřil statistice. Na území města se k 31.12.2009 nacházelo pět předškolních zařízení, z kterých je jedno soukromé (Mateřská škola novojičínská Beruška s.r.o.) a čtyři mateřské školy jsou zřizované městem (MŠ Máj NJ K.Čapka 6 s odloučenými pracovišti, MŠ Sady NJ Revoluční 52 s 3 odloučenými pracovišti, MŠ Trojlístek NJ Máchova 62 s dvěma odloučenými pracovišti a MŠ NJ- Libhošť 435. Dále město jako zřizovatel působí u pěti základních škol, a to ZŠ Jubilejní 3 s jedním odloučeným pracovištěm na ulici Dlouhá, ZŠ NJ Komenského 66, ZŠ Komenského 68, ZŠ Tyršova 1 a ZŠ NJ- Libhošť 90.Posledně jmenovaná základní škola je evidována jako neúplná (pouze 1 – 5 ročník). K 1.1.2007 došlo k převodu zřizovatelské

69


funkce z Moravskoslezského kraje na město u příspěvkové organizace Středisko volného času Fokus. Z jejího názvu vyplývá hlavní náplň jeho činnosti. Pod zřizovatelským vedením Krajského úřadu Moravskoslezského kraje působí na území našeho města další čtyři školská zařízení - ZŠ a MŠ NJ Dlouhá 54, ZŠ speciální a MŠ speciální NJ Komenského 64, Dětský domov a školní jídelna NJ Revoluční 56, Základní umělecká škola NJ Derkova 1. Výchovný ústav,střední škola a školní jídelna NJ divadelní 12 je zřizován Ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy ČR. Střední školství je v našem městě representováno čtyřmi školami zřizovanými Moravskoslezským krajem. Jsou to Gymnázium a střední odborná škola NJ Palackého, Střední škola přírodovědecká a zemědělská NJ U Jezu, Mendlova střední škola NJ Divadelní ,a jednou školou soukromou ,kterou je Educa – střední odborná škola s.r.o, NJ Přemyslovců 4 Vysoké školství je zastoupeno Vysokou školou podnikání a.s. se sídlem v Ostravě –Moravské Ostravě, mající svou pobočku v objektech bývalé základní školy na ulici B.Martinů 4. Odbor školství,kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ NJ vykonává jako útvar úřadu s rozšířenou působností státní správu u 27 základních a mateřských škol a jeho správního území zahrnujícího celkem 14 obcí. Současné využití kapacity mateřských škol na území města je následující: Škola

kapacita

obsazenost

MŠ Máj MŠ Sady MŠ Trojlístek MŠ Libhošť

255 210 225 50

255 209 225 50

Celkem

740

739

% naplnění 100 99,5 100 100 99,9

Z uvedené statistiky je zřejmé,že současná kapacita mateřských škol je plně vytížena i přesto,že město přistoupilo v průběhu tohoto roku k posílení jejich kapacity otevřením dalšího oddělení o počtu 20 dětí na MŠ Máj na ulici K.Čapka 6. Zvýšený zájem o přijetí dětí do mateřských škol je dán nejen demografickým vývojem, ale i současnou legislativou, která umožňuje rodičům, kteří jsou na mateřské dovolené, umísťovat své dítě do předškolního vzdělávání. Vedení města předpokládá další nárůst zájmu rodičů o umístění do mateřských škol a proto pro rok 2010 připravuje další rozšíření jejich kapacity. Ještě v roce 2005 byla jejich obsazenost 91,3 %, v roce 2006 91,6 %, v roce 2007 93,1 % a v roce 2008 96,6 %. Jsou rovněž připravovány i úpravy zahrad na odděleních MŠ K.Čapka, Komenského 78 a Revoluční 52. Současné využití základních škol na území města je následující: Škola

kapacita

obsazenost

%

počet žáků ve třídě

Jubilejní

720

374

52

22

Dlouhá

500

318

63,6

19,88

Ko 66

750

537

71,6

20,65

70


Ko 68

570

389

68,2

21,61

Tyršova

800

640

80

22,86

Libhošť

150

63

42

15,75

Celkem

3 990

2 321

58,2

21,29

V roce 2005 byla naplněnost základních škol75 %, v roce 2006 69 %. V roce 2007 64,4 % a v roce 2008 už jenom 61 %. Nejvyšší počet žáků ve třídě byl stanoven na 30. Snižující se kapacita vedla vedení jednotlivých škol ke zřizování odborných učeben z kmenových tříd. Do současné obsazenosti novojičínských základních škol je zahrnuto i 452 žáků z cizích obcí, kteří navštěvují tyto školy. Z tohoto počtu za 139 žáků přispívají mateřské obce do rozpočtu města částkami rovnající se výši neinvestičních nákladů na jednoho žáka navštěvovaných škol. Vzhledem ke zvyšující se porodnosti lze usuzovat, že naplněnost v základních školách bude opět stoupat ( 2004 – 231, 2005 – 270, 2006 – 277, 2007 – 31, 2008 – 307 ). Po nahlédnutí do profilace jednotlivých mateřských škol jsme mohli konstatovat, že dochází k dalšímu rozšiřování už v nedávné minulosti zavedených osvědčených výchovných a učebních metod. MŠ Máj vede nápravy řečí, preferuje učení hrou, MŠ sady pracuje ve vzdělávacím systémem Montessori zatímco MŠ Trojlístek se zaměřila na všestranný rozvoj osobnosti dítěte s využitím prvků z vícero programů (Montessori, Zdravá MŠ, Začít spolu). Na všech mateřských školách nechybí v profilaci orientace na výuku anglického jazyka, výtvarnou a ekologickou výchovu. Základní školy pokračovaly ve své profilaci v rozšířené výuce cizích jazyků, informační a výpočetní techniky.Ve sportovním zaměření základních škol mimo podpory všestranné orientace žáků došlo k dalšímu prohloubení specializací jednotlivých škol ( u ZŠ Komenského 66 na volejbal, u ZŠ Komenského 68 na plavecké sporty, u ZŠ Jubilejní hoši na lední hokej a basketbal, dívky na volejbal ).Mimo působení výchovných poradců plnících na základních školách důležitou funkci při výběru povolání se setkáváme na ZŠ Komenského 66 s činností asistenta pedagoga, na ZŠ Komenského 68 asistenta pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, na ZŠ Jubilejní s prací školního psychologa. Svou tradici si získala dlouholetá spolupráce ZŠ Tyršova s Dětským domovem a mateřskými školami. ZŠ Komenského 66 se může na druhé straně pochlubit dlouholetou spoluprací s Dětským centrem a novojičínskými středními školami. K již tradičním kulturním vrcholům první poloviny roku patří udělení ceny významným osobnostem za činnost v předchozích létech a stalo se tak i v červnu 2009. Ocenění osobnostem – červen 2009: Biblické přísloví nám sděluje: Neskládejte svou naději v syny lidské. Latinské: Nádherná věc je člověk, je-li člověkem. A do třetice indické :Všichni lidé jsou navzájem spjati svými činy. Takový je zákon života. Všechna tří přísloví jakoby nám chtěla přiblížit nebo mentorovat večer, kdy již tradičně město Nový Jičín slavnostně děkuje občanům za jejich nenápadnou, leč mimořádnou činnost – v sociální sféře, v kultuře, ve školství, nebo při darování jednoho z nejcennějších

71


atributů lidského života, vlastní krve a uděluje jim ocenění za uplynulý rok. Neboť jakými bychom to byli lidmi, kdybychom neskládali svou naději v syny a dcery lidské v jejich laskavost a dobrotu srdce při péči o své bližní. Všichni jsme spjati svými činy, takový je zákon života, tak pomáháme druhým, zkrášlujeme svět, vychováváme. Na počátku večera zaznělo již tradičně malé pozdravení prvního muže města Nového Jičína, starosty pana Mgr.Ivana Týle: Osobnosti z oblasti sociální: Mnohá léta aktivně pomáhá zdravotně postiženým, více než 35 let se s ní potkáváme při občanských pohřbech, kdy se jako řečník loučí s našimi drahými zesnulými. Paní Božena Šimurdová Více než dvacet let nezištně pečovala o svou sousedku, byla pro ni psychickou i fyzickou oporou, aby se necítila osamocena a v tom lidském světě, mnohdy krutém, ztracena. Paní Jarmila Horutová Ač sama nemocná, vede od poloviny devadesátých let charitativní klub rukodělných prací psychicky nemocných a seniorů s použitím ergoterapie. Paní Anna Golichová, která je zároveň jednou z nejobětavějších spolu organizátorek tříkrálové sbírky. Ocenění poté předali starosta města Nového Jičína pan Mgr.Ivan Týle, místostarosta pan ing.Vladimír Bárta, vedoucí odboru sociálních věcí pan Mgr.Antonín Urban. Zmínil-li jsem úvodem latinské přísloví Nádherná věc je člověk, je-li člověkem, mínil jsem tím zvláště ty, kdož zachraňují svým počinem mnohé další životy. Možná se ani pořádně nedá poděkovat všem oněm dárcům krve, bez nichž by již mnozí z nás nebyli na tomto světě. A tak alespoň touto cestou vyjádření neskonalé úcty a pokory před jejich činy, vroucí dík. V letošním roce bylo vyznamenáno 49 občanů Novojičínska, kteří obdrželi zlatou Janského plaketu za 40 bezplatných odběrů, 11 osob zlatý kříž III.třídy za 80 odběrů, 2 osoby zlatý kříž II.třídy za 120 odběrů a 2 osoby zlatý kříž I.třídy za 160 odběrů. Ti všichni seděli v sále Beskydského divadla. Jako osobnosti roku byli vybráni dva muži se 160 odběry: pánové Miroslav Dreiseitl a Lubomír Lukeš. Ocenění předali starosta města Nového Jičína pan Mgr.Ivan Týle, místostarosta pan ing.Vladimír Bárta, vedoucí odboru sociálních věcí pan Mgr.Antonín Urban.

Rabíndranáth Thákur řekl: Člověk se vždy bude dopouštět omylů, bude se dožívat zklamání, bude trpět, ale nevzdá se; obětuje se za to, co uzná za nutné; jen tak se říční proud svaté vody světa, vždy znovu očišťován, bude mocně valit vpřed. Každý tvůrce, ať již hudebník, spisovatel, výtvarník, badatel zná onu posvátnou, mocnou a mučivou touhu hledání, bojů, zklamání, poznávání pravdy při hledání čehos nového, neomšelého, krásného, pozoruhodného. To důvěrně znají a takové jsou i osobnosti kultury: Hudebník na saxofon i harmoniku, pěvec, moderátor a bavič, účinkující v našem městě již od roku 1954, pan Radislav Škárka

72


Výtvarník pracující zároveň v propagaci a reklamě, navrhující rovněž reklamní a dárkové předměty, grafik, z poslední doby mimo jiné autor grafického zpracování čestného občanství města Nového Jičína pro pana Maxe Mannheimmera, pan Karel Kordiovský Touha neúnavně poznávat se může vázat byť jen k jediné, významné osobnosti, jakou byl např. baron Karl von Schwarz, rodák z Žiliny u Nového Jičína, stavitel železnic, mimo jiné i té naší lokální do Suchdolu nad Odrou. Jeho dílo, život, odkaz současnosti nadchl natolik salzburského občana s rodnými kořeny Moravy a Slezska, že se biografii Schwarze věnoval celý život, zúročil ji v publikaci, která je v majetku Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, kde si ji také můžete vypůjčit. Autor, který se dožívá jednaosmdesáti let, je novojičínské veřejnosti znám i svými obsáhlými přednáškami a projevy, např. při odhalení pamětní desky na rodném domě Karla von Schwarze. Pan Peter Schindler ze Salzburgu. Ocenění předali: starosta města Nového Jičína pan Mgr.Ivan Týle, místostarosta pan ing.Vladimír Bárta, vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy paní Ing.Oldřiška Navrátilová Naše duše má od přírody vrozenou touhu po vědění a pozorování. Plutarchos A my, ať již jako rodičové, či pedagogové, pomáháme právě našim dětem při jejich cestách toužících po vědomostech. Letos poprvé při koncertu Hradišťan, jsme byli svědky i ocenění pedagogických pracovníků za jejich dosavadní významnou činnost: Paní Mgr.Ivana Kaňáková, 18 let učitelka českého a anglického jazyka a výtvarné výchovy ZŠ na Tyršově ul.1, prezentuje školu právě svým výtvarným umem na veřejnosti, je mimořádně pedagogicky tvořivá. Mgr.Dagmar Zachařová, zástupkyně ředitelky ZŠ Komenského 66, aktivně se mimo jiné podílí na systematické profilaci školy, jako koordinátor vedla na škole tým odborníků při tvorbě školního vzdělávacího programu, který byl českou školní inspekci vyhodnocen v uplynulém roce jako jeden z nejlepších. Mgr.Radana Bílková pracuje jako učitelka na ZŠ Komenského 68 již 17 let, ocenění je jí uděleno za nadstandardní práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí Mgr.Jana Maloušková, ZŠ Jubilejní 3, patří mezi nejaktivnější a nejsvědomitější pedagogické pracovníky, je velmi komunikativní, má skvělé organizační a manažerské schopnosti, hlavní garant nového školního vzdělávacího programu tří sloučených škol Paní Drahoslava Štrbavá za dlouholetou tvořivou práci s dětmi především v oblasti keramiky, při rozvíjení tvůrčích programů keramické dílny Střediska volného času Fokus Mgr.Andrea Dostálová, vnímavý a citlivý pedagog českého jazyka a hudební výchovy na Gymnáziu v Novém Jičíně, vedoucí tamějšího pěveckého sboru Puelle et pueri, s neutuchající energií věnující se svým studentům, propagující školu na veřejnosti Mgr.Jaroslava Šrámková, zástupkyně ředitelky Mendelovy střední školy, prof.psychologie a odborných ošetřovatelských předmětů, za mimořádnou pedagogickou (28 let), projektovou, odbornou a publikační činnost

73


Dignum laude virum Musa perirere vetat (Horatius, Ódy) Muži hodnému chvály Múza zahynout nedá Jako učitel působil na hudební škole od roku 1968 doroku 2009, od roku 1990 manažer a ředitel Základní umělecké školy. Jeho žáci ve hře na trubku a lesní roh se pravidelně umísťují v soutěžích Základních uměleckých škol na prvních místech i v ústředních kolech, jeho obětavost, moudrost, nadhled, humor, opravdové lidské člověčenství dalo škole tvůrčí svobodu a rozmach; výsledky v podobě mnohdy nadnárodního uznání nedaly na sebe dlouho čekat: výtvarný um žáků manželů Zemánkových je oceňován na světových soutěžích, mimo jiné v Japonsku, Ondrášek zpíval s úspěchem nejen tamtéž, ale třeba i v Jihoafrické republice, o vítězstvích v evropských či světových pěveckých soutěžích nemluvě, taneční obory, o kterých s takovým uznáním hovoří na celostátních přehlídkách, nám zpestřují každoročně báječnými koncerty jaro. Jako archivář a historik si mohu dovolit tvrdit: pod jeho vedením Základní umělecká škola v Novém Jičíně patřila ke špičkovým v republice právě tím nejvlastnějším: výsledky tvůrčího nadšení vyvěrajícího ze svobodného ducha, a zároveň pochopením i pro zdánlivě méně nadané žáky, neboť výhra není jen v geniálním talentu, leč i v prosté radosti z prožitku hudby, tance, kreslení – prostě kumštu. Mimochodem, jako významná osobnost byl již oceněn jak ve sféře kultury, tak sportovní. Pan František Skoček. A se jménem pana ředitele mimo pořadí – poděkování vedení města mistru Josefu Zajíčkovi a pěveckému sboru Ondrášek Základní umělecké školy v Novém Jičíně za ocenění Unie českých českých pěveckých sborů titulem Sbor roku 2008 v kategorii dětské a mládežnické sbory (tzn.nejlepší v této kategorií v republice a proto srovnatelné třeba s filmovým Českým lvem). Ocenění předali starosta města Nového Jičína pan Mgr.Ivan Týle, místostarosta pan ing.Vladimír Bárta, vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy paní Ing.Oldřiška Navrátilová. A poté již následovalo poděkování i ocenění v podobě velkorysého duchovně nádherného daru – koncertu cimbálové muziky Hradišťan, s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Jedním z pozoruhodných okamžiků roku 2009 byly bezesporu oslavy 100 let budovy Komenského školy 68. Škola uspořádala početné akce, zmíněné na jiných místech kroniky. Na tomto místě zaznamenáváme vernisáž ve výstavních prostorách Městského kulturního střediska na Staré poště, kde byly vystaveny archiválie i současné artefakty školy. Slavnostní pozdrav přednesl starosta města Nového Jičína pan Mgr.Ivan Týle, který po roce 1990 školu řídil, úvodní projev pronesl ředitel Státního okresního archivu Nový Jičín PhDr.Karel Chobot, který mimo jiné sdělil: Jan Ámos Komenský, velký evropský myslitel, který svým dílem bezesporu zanechal poselství i současné Evropě, napsal: „Neboť moudře promluvil, kdo řekl, že školy jsou dílny lidskosti, tím totiž že způsobují, aby se lidé stávali vpravdě lidmi, tj., aby se člověk stával a) tvorem rozumným, b) tvorem, jenž je pánem tvorů (také sebe samého), c) tvorem, jenž je potěšením svého Stvořitele. To se stane,

74


budou-li se školy snažit učinit lidí rozumem moudrými, v skutcích opatrnými a v srdci zbožnými .“ Vybral jsem si citát Komenského pro dnešní vernisáž ke stému výročí jedné z budov novojičínských škol záměrně. Především proto, že po staletí hrdě hlásíme k jeho odkazu, byť se nám nedaří mnohé jeho myšlenky zcela naplnit, jednak proto, že Komenský, bytostně spjat s novojičínským regionem, kde, jak sám udává, prožil v nedalekém Fulneku nejšťastnější léta svého života, je symbolicky propojen i s oslavovanou stoletou dámou, císařskou jubilejní školou, skvějící se na ulici, nesoucí jeho jméno. Je sice pravda, že věda a lidské poznání se dnes vyvíjí v úplně jiné dimenzi než v dobách Komenského , ale základ zůstává totožný: vychovávat vzdělané, rozumné, zapálené lidi, se srdcem na správném místě, důstojné, trpělivé, pokorné k přírodě a zdravě pochybující. Neboť nic není definitivní, z obrovského množství poznatků jsme schopni zachytit jen minimum. Není účelem být strojem s encyklopedickými znalostmi, cílem je dle mého soudu stále člověk přemýšlivý, hledající a nalézající. S jedním z odkazů díla Jana Ámose Komenského však souhlasíme beze zbytku na celém světě dodnes: k výchově a vzdělávání je zapotřebí škol, všude, i v menších obcích, pro všechny, škol, kde by se učilo hravě, a nikoliv, aby to byly robotárny, neboť lidé se mají učit moudrosti i zkoumáním věci samých, nejen z knih, vrátit se v šlépěje starých mudrců. V Novém Jičíně, dá se říci, se školám dařilo. Již v polovině patnáctého století je známá městská škola katolická, od roku 1543 je připomínána škola bratrská, která pak po roce 1624 zanikla. Od dob reforem Marie Terezie základní, tedy triviální a hlavní škola, sídlily v podstatě stále v objektech na Kostelním náměstí, tedy vedle chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Hospodářský rozkvět města Nového Jičína v druhé půli 19.století zároveň nastolil i potřebu nových škol. A tak se zrodila obecná a měšťanská dívčí (dnešní Tyršova 1), chlapecká obecná a měšťanská (dnešní součást střední Mendlovy školy, bývalé učňovské školství), nižší a vyšší reálka v budově dnešní Mendlovy střední školy – zdravotní. Počet obyvatel a tím i děti koncem 19.století se navýšil natolik, že vznikla zásadní potřeba budovy nové. V roce 1909, o kterém tady hovoříme, Nový Jičín, centrum Kravařska, sídlo okresní hejtmanství, krajského a okresního soudu, měl 13 859 obyvatel, z toho 2 047 českých a 237 jiné národnosti. Stoletá historie budovy Základní školy Komenského 68 v Novém Jičíně se ovšem začala psát již v roce 1908, kdy se počalo s její stavbou k poctě 60. výročí panování císaře Františka Josefa pro dívčí obecnou a měšťanskou a chlapeckou obecnou školu II na tehdejší Jubiläums-Straße. Německý Nový Jičín tak završil budování školství pro svou německou většinu, neboť české školství teprve začalo svůj boj o existenci, aby se plně začalo rozvíjet až v údobí samostatného Československého státu. Ale vraťme se k pamětem stoleté budovy. Archiválie, soustředěné v této výstavní síni, vydávají svědectví o bohaté historii úzce spjaté s dějinami města. Neboť budova v kritických dobách sloužila nejen školství, nýbrž i vojenství, kdy například byla v letech let 1914 – 1918 vyklizena pro válečné účely. Po vyhlášení ČSR se budova školy stala svědkem dalších dramatických událostí. Novojičínští Němci, hlásící se k takzvané provincii Sudetenland, odmítli přijmout českou vládu a jejich čelní představitelé se usídlili právě v budově školy. Zasáhnout muselo až československé vojsko, které pak v budově školy zůstalo ještě tři čtvrtě roku. Vzpomeňme však na tomto místě ve slavnostní chvíli, že stavbu objektu provedla známá novojičínská stavební firma Josefa Bluma podle plánů městského stavebního úřadu, architekta Glasera. Výstavní, na svou dobu velmi moderní budova v novorenesančním slohu slavnostně přijala své první žáky 16. září 1909, tedy před 100 lety. Nová školní budova měla dvě křídla a v každém byla umístěna jedna škola – v levém křídle dívčí obecná a měšťanská škola Mädchen Volks- und Bürgerschule II a v pravém křídle chlapecká obecná škola

75


Knaben Volksschule II. Uprostřed pak byly byty pro ředitele a řídícího učitele. Obě školy samozřejmě poskytovaly vzdělání v německém jazyce, českému jazyku však bylo možno se učit nepovinně, čehož každý rok využívala asi čtvrtina všech žákyň či žáků. Ředitelem dívčí školy byl od jejího založení Rudolf Emmer, řídícím učitelem chlapecké školy Ferdinand Tillemann. Škola však sloužila i českému školství, když pravé křídlo hostilo od roku 1919 přechodně první českou měšťanku a první české reálné gymnázium v Novém Jičíně. Po otevření nových škol na Palackého uliciv roce 1926 se sem vrátila opět německá děvčata. Za dobu své existence prošla škola mnoha změnami a úpravami. Už při svém otevření moderně vybavená budova (ústřední topení, splachovací záchody, prostorné, světlé třídy) byla zejména ve 30. letech 20. století dále modernizována a upravována podle aktuálních potřeb. V roce 1931 bylo v suterénu budovy vybudovány sprchy s teplou vodou a žáci se chodili (vždy celé třídy) tři dny v týdnu sprchovat. Byli vedeni také k otužování, sprchování studenou vodou. V roce 1933 bylo plynové osvětlení školy nahrazeno elektrickým. V období 2. světové války byl ve sklepních prostorách školy vybudován protiletecký kryt. A tak bychom mohli pokračovat po roce 1945. Jeden totalitní režim byl nahrazen jiným, německé obyvatelstvo odsunuto, Nový Jičín nově osídlen. Ale nechtěl jsem připomínat na tomto místě celé dějiny školy, vypovídající zároveň o historii města v uplynulých sto letech. Konečně, všechno je podrobně zpracováno v malé brožurce školy, vydané ke stoletému výročí.

Výstavy ve vestibulu radnice v roce 2009 Po většinu roku se stylový vestibul historické budovy novojičínské radnice na Masarykově náměstí 1 proměňoval v malou výstavní síň a přiblížil se svou náplní tak v maximální možné míře občanům města. V době otevření rekonstruovaného Masarykova náměstí ve čtvrtek 27. srpna si každý z návštěvníků radnice mohl prohlédnout expozici Masarykovo náměstí v proměnách času (24. srpna – 20. září), kterou připravil místostarosta Miloš Lossmann ve spolupráci s městským kulturním střediskem. Výstava obsahovala mnoho dobových kreseb a snímků tohoto srdce Nového Jičína, dále pak širokou dokumentaci obou etap opravy náměstí, tedy zvelebení podloubí a předpolí v roce 2008 a výměnu inženýrských sítí a dlažby na ploše, a to včetně instalace nových prvků (fontána času, socha svatého Mikuláše, pítko, lavičky…). Výstava patřila k velmi sledovaným, a to zejména v době městských slavností v sobotu 5. září, kdy radnicí procházely tisíce lidí. Rok 2009 byl i rokem dvacátého výročí sametové revoluce v listopadu 1989, což výstavou Nový Jičín před 20 roky….a dnes připomněl tiskový mluvčí Josef Gabzdyl. Autor ve spolupráci s městským kulturním střediskem využil archivních snímků Nového Jičína z let 1980 až 1989, tedy z doby, kdy město procházelo rozsáhlou sanací při stavbě nových sídlišť a silničního průtahu městem a porovnal je se snímky stejných míst v současnosti. Jednoznačně se tak prokázalo, že nyní je město mnohem půvabnější, ačkoliv vzpomínky každého jsou milosrdnější než realita. Jednoznačně se to ukázalo například při srovnání Žerotínovy ulice – tehdy omšelá, nevábná a značně zanedbaná, nyní zářící a zdůrazňující svou historickou krásu. Výstava trvala od 13. listopadu do 9. prosince. Dramatické dny po katastrofální bleskové povodni 24. června zachytila výstava s názvem Příběhy povodní, která byla ve vestibulu k vidění od 13. prosince 2009 do 11. ledna

76


2010. Výstavu fotografií Aleny Dvořákové, Viktora Fišera a Radka Burdy připravila humanitární organizace ADRA. Výstava ukázala snímky zachycující lidskou sounáležitost a vzájemné pochopení v okamžicích, kdy mnoho lidí přišlo takřka o vše, někteří dokonce i o své nejbližší. Radniční vstup také pomohl zvolit logo komunitního plánování. Odbor sociálních věcí totiž v době slavností vystavil jednotlivé grafické návrhy a občané hlasovali, které logo se jim zdá nejpěknější a zároveň nejvíce vystihuje pomoc sociálně potřebným.

Televizní besedy v TV Polar v roce 2009 Pořádáním těchto besed s pestrým rozsahem chtělo vedení města a jeho samosprávné orgány přiblížit občanům města některé aktuální problémy,které město řeší nebo před jejich řešením stojí a ve kterých bude při realizaci potřebovat pomoc občanů.Možnost aktivně se formou dotazů a připomínek vstupovat do průběhu besed tomu napomáhala. Leden – téma: Ohlédnutí za rokem 2008 a výhled na rok 2009, hosté: Ivan Týle, starosta města,Petr Orel, člen rady města,Břetislav Gelnar,člen městského zastupitelstva a Jaroslav Kotas,člen městského zastupitelstva. Únor – téma: Světová krize ekonomiky zasáhla Nový Jičín, hosté: Vladimír Bárta, místostarosta města, Přemysl Kramoliš, člen městského zastupitelstva, Miroslav Kardačinský, vedoucí odboru trhu práce, Úřad práce Nový Jičín, Jan Šťastný , předseda Sdružení podnikatelů města Nový Jičín. Březen – téma: Téma: Blíží se změny v parkování, hosté: Milan Šturm, místostarosta města, Petr Jaroň , člen rady města a předseda dopravní komise, Pavel Rozbroj, majitel autoškoly a člen dopravní komise, René Škoda, ředitel Městské policie Nový Jičín Duben – téma: Jak správně třídit a využívat odpad, hosté: Milan Šturm, místostarosta města, Václav Dorazil, člen komise pro životní prostřední, Oskar Šíma, ředitel Technických služeb Nového Jičína, Lumír Kuchařík, EKOCENTRUM, RS ČSOP Novojičínska. Květen – téma: Kvalita bydlení v Novém Jičíně, hosté: Vladimír Bárta, místostarosta města, Milan Poliak člen bytové komise Rady města, Miroslav Holiš, ředitel Bytového podniku, Rudolf Jaroň, místopředseda Bytového družstva Máj. Červen – téma: Končí školní rok, hosté: Ivan Týle, starosta města, Přemysl Kramoliš, předseda Komise pro výchovu vzdělávání a volný čas Rady města, Hana Růžová, ředitelka SVČ Fokus, Ilona Majorošová, mluvčí Městské policie Nový Jičín. Červenec – téma: Povodeň 2009, hosté: Ivan Týle, starosta města, Tomáš Klos, ředitel Územního odboru N. Jičín HZS Moravskoslezského kraje, Vlastimil Bordovský, vedoucí odboru vnější služby Územního odboru PČR NJ, Antonín Urban, vedoucí sociálního odboru MěÚ Nový Jičín a člen krizového štábu. Září – téma: Rekonstrukce náměstí dokončena, hosté: Ivan Týle, starosta města, Břetislav Gelnar, člen městského zastupitelstva, Petr Orság, ředitel Městského kulturního střediska, Zdeněk Tupý, předseda komise Péče o památky a člen městského zastupitelstva.

77


Říjen – téma: Doprava v Novém Jičíně, hosté: Milan Šturm, místostarosta města, Jiří Vávra, člen zastupitelstva, Pavel Rozbroj, majitel autoškoly a člen dopravní komise, René Škoda, ředitel městské policie Listopad – téma: Nový Jičín od Sametové revoluce po dnešek, hosté: Miroslav Urban, spoluzakladatel Občanského fóra v Novém Jičíně a zastupitel, Alois Válek, signatář Charty 77, Karel Chobot, ředitel Státního okresního archivu v Novém Jičíně, Ivan Týle, starosta Nového Jičína. Prosinec – téma: Neziskové organizace a jejich život, hosté: Pavel Wessely, předseda Klubu rodáků a přítel Nového Jičína, Jitka Buchlovská, členka pěveckého sboru Ondráš, Blanka Schichová, výkonná ředitelka rodinného centra pro nový život M-centrum, Petr Kozár, člen Klubu vojenské historie Kaunitz-Reitberg. Závěr kapitoly věnující se kultuře patří nejvýznamnější kulturní události, zmiňované na několika místech kroniky, totiž vyvrcholení novojičínského kulturního léta v podobě tradiční městské slavnosti. Šestnáctý ročník městské slavnosti starobylého Nového Jičína se odehrával v přátelském společenství partnerského francouzského města Epinal. Úvodními verši nositele Nobelovy ceny Jaroslava Sieferta v páteční večer 4.září 2009 v sále Beskydského divadla – ještě dnes se tu tančí, v arkádách podávají si sloupy ruce a drží jeden druhého kolem krku – jako-by byla předznamenána taneční atmosféra obou dnů. Lidové tance promlouvaly krásou tradic od srdce k srdci a my obdivovali umění francouzského folklorního souboru Les Pinaudrés, anebo ryze moravského novojičínského Javorníku, řízný vojenský marš Les Grognards, baletní tanec žáků Základní umělecké školy v Novém Jičíně, kde již tradičně báječný tandem tří učitelích baletních vil připravil poetická taneční vystoupení. Také se zpívalo, a odměňovalo. Nejlepší novojičínský pěvecký sbor Ondrášek byl obdařen titulem Sbor roku 2008, který jeho představitelům předali zástupci ústředního výboru Únie pěveckých sborů v přítomnosti starosty města Nového Jičína pana Mgr.Ivana Týle. Ondrášek během dne jak na nádvoří Žerotínského zámku, tak na hlavním pódiu nadchl a rozezvučel kultivovanými hlasy svých členů celé náměstí. Zapěl i Ondráš, jehož zpěv zvláště vynikl v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Na jiných místech náměstí a přilehlého okolí zaujaly svým vystoupením jiné soubory. Francouzské partnerské město Epinal, rozkládající se v Alsasku-Lotrinsku v jádru pohoří Vogéz, hlavní město departementu Vosges, historické centrum s tisíciletou tradicí se představovalo v centrálním stanu na náměstí a nadchlo všechny návštěvníky, podobně jako malá výstavka v přízemí radnice o historických podobách nově opraveného a nedávno opět zpřístupněného náměstí. Dojemný byl malý slavnostní akt, připomínající osmdesáté narozeniny kravařské kašny v Novém Jičíně, opravené a díky přátelství s městem Ludwigsburgem doplněné o hlavu koně. Malé slavnosti se zúčastnili jak bývalí novojičínští němečtí občané, tak potomci autora, významného evropského sochaře Franze Barwiga, rodáka z nedalekého Šenova. Oněch výročí, která jsme letos o slavnosti vzpomínali, bylo více. Sto let budovy jubilejní královsko-císařské školy, dnes Komenského 68, připomínala zajímavá výstava na Staré poště, 210 let příchodů Hückelů do Nového Jičína expozice Muzea Novojičínska, při jejíž vernisáži byly přítomny i dvě dámy, dcery jednoho z posledních novojičínských Hücklů. V průběhu dne bylo zmíněno i výročí Autopalu, neboť v roce 1879 Josef Rotter, zakladatel firmy, zahájil výrobu kočárových svítilen. Pestrý průvod, ve kterém vynikly všechny vtipně a výstižně zastoupené školy, především ona stoletá jubilující, či nejstarší Tyršova výtvarně zdařilým půvabným alegorickým vozem, nebo naopak jedna z mladších škol posledních čtyřiceti let na Jubilejní ulici žákovským cyklistickým pelotonem. Vtipné bylo i krojové zastoupení jak klubů vojenské historie, tak zaměstnankyň

78


městského kulturního střediska v oděvech minulých staletí, které určitě svým nadšením strhly kolegyně i civilní občany k většímu zastoupení v příštím ročníku. Slavnostní ohňostroj a vystoupení Čechomoru byly symbolickou tečkou letošní městské slavnosti. Co říci na závěr? Šestnácté městské slavnosti Nového Jičína, v barvách sladké Francie, se již tradičně vyvedly, pohladily na duši, pobavily. Sešli se přátelé, kteří se mnohdy vidí právě jen jednou za rok, a to zde, v Novém Jičíně. A opět měli možnost dýchat zvláštní atmosféru v ten den otevřených a přístupných památek, mohli navštívit již tradiční slavnost růží na nedalekém zámku v Kuníně, ochutnat mnohé kulinářské speciality, anebo jen tak se bavit. I to je víc než dost. Dílo spojené s mravenčí námahou všech oněch nečetných pracovníků a přátel Městského kulturního střediska se vydařilo. Šestnáctá městská slavnost skončila, těšíme se na následující, sedmnáctou. Nejen na stránkách městské kroniky.

Klub rodáků a přátel města Nového Jičína bilancoval; tak jako každý rok na výroční členské schůzi, tentokráte ve čtvrtek 18.února 2010 v malém sále Beskydského divadla, bohatě zaplněné členy. Jak bývá dobrým zvykem přednesl předseda Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína pan Pavel Wessely obsáhlou zprávu o činnosti Klubu uplynulého roku 2009, v níž mimo jiné zaznělo: Ohlédnutí za pestrou činností Klubu:v roce 2009: V lednu 2009 jsme s velkým zaujetím absolvovali vyprávění s obrázky naši jednatelky paní JUDr. Dagmar Jahnové z její téměř dobrodružné cesty po Jihoamerickém kontinentu, převážně v hornatých oblastech Peru. Všichni jsme upřímně poděkovali potleskem, někteří trošičku záviděli… V březnu jsme vyslechli zajímavou přednášku doc.Dr. Karla Konečného o dějinách ČSL v Novém Jičíně po roce 1945 a kde byla samozřejmě vzpomenuta novojičínská životní etapa Msgre. Šrámka. Součásti přednášky byl i křest stejnojmenné publikace. Nám už dobře známý prof . Ivo Barteček v dubnu v prostorách Státního okresního archivu tentokrát vyprávěl o počátcích přítomnosti Moravanů v Novém světě. Zástupci našeho Klubu se 17.4. účastnili v Budišově n/B. konference Sudety 2009, uspořádané k 10. výročí založení Cesty porozumění v místě hromadného hrobu obětí prusko-rakouského střetnutí z r. 1758. Nový Jičín byl rovněž u zrodu této myšlenky. Loňský květen byl pro nás zvlášť pestrý: 12. 5. jsme svou početnou účastí na vernisáži . výstavy Slavné vily Moravskoslezského kraje prokázali zájem o zajímavá architektonická díla v našem regionu. 14.5. byl na základě usnesení Zastupitelstva města předán v Mnichově titul čestný občan Nového Jičína našemu členu panu PhDr. h.c. Maxu Mannheimerovi. Mnozí jsme se setkali (16.5.) v zámeckém parku v Kuníně na jedinečné a skutečně velkoryse pojaté rekonstrukci bitvy, která se odehrála roku 1621 v Novém Jičíně. 21.května jsme se setkali ve zcela jiném prostředí, když nám kastelán zámku v Kuníně pan PhDr.Jaroslav Zezulčík zajímavě vyprávěl o dominantě našeho města –chrámu Nanebevzetí panny Marie u příležitosti 280. výročí zahájení jeho výstavby do dnešní podoby Hned následující den se konala naše tradiční májová merenda s tradiční účastí. V červnu jsme instalovali v prostorách Europa Direct výstavu o historické křížové cestě z Nového Jičína na štramberský Kotouč. Při vernisáži 8.6. jsme se setkali s našim rodákem a velkým příznivcem našeho Klubu hrabětem Kristiánem Kínskym. Nedlouho poté malá delegace našeho Klubu mu jménem všech členů blahopřála k jeho životnímu jubileu.

79


Následovalo další zajímavé setkání s novojičínským rodákem, a to s historikem PhDr.Ivanem Kulhánkem. V městské knihovně jsme besedovali nad jeho knihou Klopýtání přes budoucnost. Zmínit bych chtěl i ocenění ZM titulem kulturní osobnost roku jinému našemu velkému příznivci Peteru Schindlerovi na základě našeho podnětu, a to za jeho neúnavnou práci na biografii „našeho“ Karla von Schwarze. Sté výročí prvního snímku našeho města z ptačí perspektivy nám poutavým článkem o přeletu horkovzdušného balonu přiblížila v městském červencovém Zpravodaji Bc.Lenka Chobotová. Červencová návštěva města Krnov nám umožnila více poznat město, které se v mnohém podobá Novému Jičínu. Všichni jsme také prvně shlédli znovu oživlý zámek Linartovy. Loňský srpen byl významný vlastně pro každého novojičiňáka: Byla završena po léta připravovaná velká úprava našeho náměstí. Všichni jsme po dva roky s napětím sledovali, jak postupuje jeho proměna Ještě před tím jsme se do diskuse o podobě tohoto klenotu našeho města zapojili, a tak jsme si při jeho slavnostním otevření 29.srpna 2009 mohli klidně říct – je tam i náš podpis. Našim příspěvkem k 80. výročí instalace kašny Franze Barwiga v centru náměstí bylo navrácení chrliče v podobě koňské hlavy, za což patří dík nejen našim krajanům, ale i obětavcům od nás, za které zmíním alespoň pana Mgr. Jana Zemánka. Tento náš člen byl též, jak známo, realizátorem sochy chodce, která po 65 letech vrátila smysl kamenné konzole na věži radnice. Na začátku září jsme pozorně vnímali ještě jedno stoleté jubileum: slavila ho škola Komenského 68. Výstava v zámku, připomínající 210. výročí tovární výroby klobouků firmy Hückel byla ozvláštněna přítomností dvou dcer posledního majitele této světově věhlasné firmy. K několika zajímavým poznáním, které tento kontakt přinesly, se jistě ještě vrátíme, stejně jako k setkání potomka rodu Peschlů (šenovská kloboučnická továrna), tak i rodu sochaře Franze Barwiga. Tradičním vyvrcholením léta byla pro novojičínské městská slavnost, tentokrát se skvělou prezentací francouzského partnera – města Epinal. Pro nás měsíc září vyvrcholil i tentokrát cestováním, a to do dalšího z partnerských měst, italské Novellary. Sledování stop našich věhlasných rodáků cestou nás dál obohatilo o nová zjištění i o příjemné zážitky. Zejména ženská část našeho členstva projevila z kraje října zájem absolvovat první . vycházku po dokončené „studánkové trase“ kolem vrcholu Puntík. Mohly se tak přesvědčit, že se nám v roce 2009 podařilo završit dlouhodobější záměr na obnovu a propojení šesti studánek. Za to, že teď mohou středně zdatní turisté procházet méně známá blízká přírodní zákoutí je nutno za stovky odpracovaných hodin moc poděkovat nadšencům: Václav Vrba, ing. Miroslav Šrámek, Josef Volek. Za tento tým mohu určitě prohlásit, že pro nás bude největší odměnou, když tam budeme potkávat milovníky přírody a tedy i mnohé z vás. Říjnovou přednášku Mgr. Petra Tesaře o poněkud zapomenuté oběti nacistického režimu zorganizoval i tentokrát místopředseda Klubu PhDr. Karel Chobot. Hned na další týden připravilo Muzeum Novojičínska p.o. zajímavou přednášku o rodáku, jehož zná celý motoristický svět, o Karlu Alfrédu Neubauerovi. 22. října 2009 jsme se díky opět Muzeu Novojičínska p.o. i našemu PhDr.Karlu Chobotovi mohli připomenutím stého výročí založení fy Kryl a Scotti dovědět o zásluhách tiskařské rodiny Krylů o českou bibliofilii. Loňská naše bohatá série přednášek byla završena listopadovou akcí nazvanou Dobrý den Japonsko. Vyslechli jsme si o této vzdálené zemi od našeho rodáka seismologa RNDr. Ivo Opršala. Završením celoročního programu bylo i tentokrát naše setkání v kavárně Hotelu Praha po tradičním předvánočním koncertu sboru Ondráš.

80


Při našem hodnocení chci i tentokrát vyzdvihnout aktivity jednotlivců, kteří třeba svou publikační, dokumentační či jinou činnosti rozšiřují povědomí o našem městě té nejširší veřejnosti. K ocenění skutečnosti, že se potkáváme na kulturních a osvětových akcích pořádaných jinými subjekty, což jsem vyzdvihl i v loňské zprávě, se sluší připomenout, že naši členové se angažují v činnostech pro toto město i v orgánech veřejné správy. I dnes chceme poděkovat za už tradiční podporu Městu Nový Jičín, za spolupráci institucím a jejich představitelům (Státní okresní archiv, Beskydské divadlo, Městské kulturní středisko, Muzeum Novojičínska p.o.). Za přípravu a organizování všech zmiňovaných aktivit patří poděkování členům výboru Klubu, naši knihovnici a zvlášť velké pak naší jednatelce JUDr. Dagmar Jahnové, která si naše loňské poděkování vlastně nemohla vyslechnout. Vám všem za váš zájem o činnost Klubu chci poděkovat i trochu podněcovat, citací našeho poety, PhDr. Karla Chobota, adresované vám a naším příznivcům v prvním loňském čísle Novojičínského zpravodaje: „Pokoj je základním kamenem šťastného života. A tak šiřme i jako členové Klubu pokoj mezi sebou a mezi lidmi a mějme dobrou vůli vůči svým bližním.“

Ivo Barteček opět v Novém Jičíně Po delší pauze jsme měli opět možnost vyslechnout přednášku předního historika novověkých dějin, badatele a cestovatele, prof.PhDr.Ivo Bartečka, CSc., děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou inicioval Státní okresní archiv Nový Jičín již tradičně v úzké spolupráci s Klubem rodáků a přátel města Nového Jičína. Přednáškový sál archivu ve čtvrtek 16.dubna 2009 v 16 hodin odpoledne byl zaplněn jak členy Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, tak příznivci Klubu, či novojičínskou veřejnosti, z nichž někteří zde byli poprvé. U prof.dr.Ivo Bartečka CSc. jsme byli zvykli především na emociální přednášky umocněné kouzlem osobních fotografií z jeho cestovatelských výzkumných putování Jižní Amerikou, která mu už dávno učarovala. Tentokráte jsme měli jedinečnou možnost poznávat Ivo Bartečka v jeho nejvlastnější profesi historika novověkých dějin. Všechny přítomné zaujal informacemi o počátcích přítomnosti obyvatel Moravy a tudíž i zemí Koruny české v Novém světě, v Latinské Americe v první polovině 16.století. V přednášce shrnul dosavadní výsledky obecného poznání, které informují o nejstarší doložené osobnosti z moravského prostoru, a to Andreasi Morabu (Alemanovi) z Brna, který byl ve druhé polovině třicátých let postaven před biskupskou inkvizici v hlavním městě Mexika pro své luteránské omyly. Ivo Barteček zároveň informoval o současném výzkumu, který snad dovolí v budoucnu identifikovat další z osobností, které vyšly z Moravy a které se dostaly do Nového světa před první polovinou třicátých let. Identifikace je zatím předmětem autorova výzkumu, který se letos v létě chystá na další výzkumnou expedici.

Klub rodáků a přátel města Nového Jičína se počátkem července 2009 vydal za poznáním půvabného města českého Slezska nedalekého Krnova. Úspěšný zájezd vedený předsedou Klubu panem Pavlem Wesselym zprostředkoval účastníkům atmosféru bývalého knížecího města, jehož osudy v 2.polovině 19.století byly podobné, především v rozvoji textilního průmyslu. Po milém a srdečném přijetí představiteli města na krnovské radnici jsme si prohlédli město z věže budovy. Zajímavá byla prohlídka Státního okresního archivu v Bruntále se sídlem v Krnově, zvláště pak budoucí správní budova archivu, vila H.Larische, významného textilního magnáta. Městem nás zasvěceně provedla odborná archivářka

81


PhDr.L.Juchelková. Škoda jen, že přes veškerá organizační zabezpečení nám zůstala uzavřena krnovská synagoga. Úspěch zájezdu pak jen stvrdila návštěva a prohlídka zámku Linhartovy a jeho výstav.

Klub rodáků a přátel města Nového Jičína na cestách Říká se, že přátelství je třeba oživovat novými návštěvami. Klub rodáků při svém putováni v září 2009 po stopách významných osobností narozených v Novém Jičíně, tak bohatě činil. A je třeba upřímně konstatovat, že všude, kde zavítal, se setkával s ryzím přátelstvím a srdcem na dlani. Hlavní město Korutan, Klagenfurt, a jeho okolí, kde jsme nalézali stopy Eduarda Veitha, Otto Kraighera-Mlczocha i Antona Koliga, malířů evropského věhlasu, spjatých tenounkou pavučinou kořenů paměti rodné kolébky s Novým Jičínem, nás všechny uchvátilo, podobně jako skvělý průvodce, syn věhlasného malíře a v uplynulých létech hlavní architekt Klagenfurtu, pan E.Kraigher. Město i Korutany jsou Českému státu blízké i z jiného důvodu: v letech 1307-1310 byl korutanský vévoda Jindřich, od roku 1306 manžel Anny Přemyslovny, dcery Václava II., českým králem. Dojemná byla naše návštěva v galerii Kraigher ve Feistriz, podobně jako v muzeu v Nötschi, kde žil a tvořil Anton Kolig a kde jsme na místním hřbitově položili kytici květů z rodného města u jeho hrobu. Návštěvou byli příjemně překvapeni i odborní pracovníci muzea, jak nám v rozhovoru dávali najevo. Cestou do nejstaršího partnerského města Nového Jičína Novellary na nás dýchla kouzlem renesančního sídla Shakespearovy Julie romantická Verona a v malé přestávce jsme nelenili a dychtivě její krásy poznávali, včetně Juliina domu. Novellara, menší italské městečko, vzkvétá svou současnosti i dávnou historii v odkazu věhlasného italského šlechtického rodu Gonzagu. Pětačtyřicet let partnerství vzpomenul při přijetí na radnici současný mladý starosta města, vzpomínali i mnozí další, s nimiž jsme se setkávali. Cestou zpět Mnichov, skvělý průvodce, dr.Till, ředitel městského muzea, novojičínský rodák. Zasvěceně hovořil o nejstarších památkách města, připomenul posledního bavorského krále Ludvíka a jeho architektonický odkaz, viděli jsme dům, kde byl zpečetěn náš osud v září 1938, i dům, kde v roce 1923 připravoval neznámý Hitler puč, tenkrát neúspěšný. Hřejivé bylo setkání s devětaosmdesátiletým čestným občanem Nového Jičína panem dr.Maxem Mannheimrem. Jeho obdivuhodná životní svěžest fyzická i mentální po nedávno prodělaných dvou závažných operacích, nemluvě o překonání následků všech hrůz koncentračních táborů druhé světové války, které jako novojičínský Žid prožil a kde kromě bratra ztratil celou zbývající početnou rodinu včetně první ženy, smysl pro realitu a neutuchající humor, s jakým se připravuje na oslavu svých stých narozenin za deset let, nás všechny dojal a určitě mu do oněch sta let přejeme jen dobré. Poslední den náročného šestidenního putováni bylo zasvěceno Řeznu, městu úzce spjatému s prapočátky naší státnosti. Neboť jak na Moravu přicházelo křesťanství svatým Cyrilem a Metodějem z Velehradu a Nitry, tak do Čech z Řezna. Neboť Čechy náležely v ranné době středověku k bavorské řezenské diecézi a bylo tomu tak až do vzniku pražského biskupství. A nemluvě o tom, že křesťanství v Řezně v podobě křtu přijala roku 845 mnohá česká knížata, která pochopila duchovní, kulturní a v oné době i politický rozměr křesťanství, bez něhož by se Evropa zmítala v chaosu. Opět jsme měli skvělého průvodce v podobě pana O. Sieberta, který nám zasvěceně Řezno představil. Bylo to přátelské putováni za přátelstvím, dychtivé poznávání stop našich předchůdců. Šířili jsme dobré jméno starobylého i současného Nového Jičína a právě tak srdečně a přátelsky byli vítáni a vnímáni. Evropa je opravdu otevřena všem lidem dobré vůle a těmi jsme se snažili být. Nevšední cestu připravil a zájezd vedl, monitoroval, psychicky a lidsky usměrňoval, občas se svatozáři nad hlavou, předseda Klubu pan Pavel Wessely, neboť, jak už to ve větším kolektivu bývá, jsme lidé omylní, byť o to více přesvědčeni o vlastní důležitosti.

82


Ale Pavel vše zvládal s charmem a eleganci jemu vlastní – a proto závěrečné poděkování všech účastníků mu bezesporu právem náleželo, tak jako poděkováni městu Novému Jičínu, bez jehož vstřícnosti by Klub svá předsevzetí neuskutečnil. Z ostatních kulturních podnětů je určitě dobré zaznamenat, že vyšel 59.svazek Vlastivědného sborníku Novojičínska. Milovníci vlastivědy jistě zaregistrovali, že koncem roku 2009 vyšel 59.svazek Vlastivědného sborníku Novojičínska. Obsahuje studie a články vlastivědného, historického, uměnovědného a přírodovědného zaměření k dějinám a současnosti okresu Nový Jičín a jeho měst či obcí. V obsahu najdeme např. zajímavou studii Karla Müllera a Radka Polacha s názvem Klobouky s erbovními knoflíky, článek Petra Kozáka o pánech z Fulštejna a založení tvrze ve Studénce, Anna Hrčková se zabývá formami postních a velikonočních obyčejů v lokalitách okresu Nový Jičín, Renáta Kafková připomíná 140 let od založení městské plynárny v Novém Jičíně, Jan Štěpán popisuje Ditrichštejnovo předbělohorské privilegium pro příborské tkalce s cechovním znakem, Jaroslava Brichová píše o mučedníku víry P.Kamilu Jarošovi z Příbora, Jiří Pometlo přibližuje novostavbu římskokatolického kostela sv.Mikuláše v Tiché u Frenštátu pod Radhoštěm. Z oblasti přírodovědy zmiňuji článek Marie Sedláčkové Tvořič včelonosný – vzácná orchidej v Národní přírodní památce Šipka na Kotouči u Štramberka, nebo I.část studie Petra a Jiřího Kociánů nazvané Příspěvek ke květeně Novojičínska a okolí. Z krátkých zpráv a recenzí jistě zaujme rozhovor Karla Konečného s Janem Hyvnarem, či krátké zmínky jubilejních výročí osobností našeho města a okolí. Sborník je k dostání v Muzeu Novojičínska p.o.

Státní okresní archiv Nový Jičín u příležitosti Mezinárodního dne archivů, vyhlášeného Mezinárodní archivní radou a zaštítěného Českou archivní společnosti, pořádal v úterý dne 9.června 2009 Den otevřených dveří budovy na ulici K Archivu 1. Exkurze s malou přednáškou se konaly v 9, 11, 13 a 15 hodin. Vystaveny v přednáškovém sále byly mimo jiné exponáty k výročím roku ( 380 let od roku 1629, kdy rektor jezuitské koleje v Olomouci P.Matěj Kossubius za souhlasu biskupa udělil 18.října městu Novému Jičínu privilegium, které se stalo po dobu 150 let trvání jezuitské vrchnosti ve městě hlavním právním nařízením; téhož roku byla opravena věž farního kostela, poškozena při obléhání města vojskem Jana Jiřího Krnovského v roce 1621, a ozdobena renesančním ochozem; 210 let od příchodu rodiny Hücklů, významných podnikatelů a zakladatelů továrny na klobouky, která na počátku 20.století zaměstnávala 3000 zaměstnanců; 160 let od založení první novojičínské tiskárny; 100 let od postavení Jubilejní školy; 20 let listopadu 1989 – fotografie z Nového Jičína, apod.) V 17 hodin odpoledne následovala beseda s malou vernisáži ukázek tisků z dílny prvních novojičínských knihtiskařů J.N.Enderse a firmy Kryl a Scotti (výstava tisků první tiskárny v Novém Jičíně Johanna Nepomuka Enderse, který v roce 1849 získal koncesi na tiskárnu v Novém Jičíně, zde pak v letech 1851-1879 vydával ilustrovaný týdeník Die Biene a zároveň tiskl samostatné knihy povídek, romány, pohádky, novely, kalendáře; výstava bibliofilií tiskárny Kryl a Scotti, neboli 100 let od založení firmy; obé ve vestibulu archivu v prosklených vitrinách). Novojičínská veřejnost navštívila akce v menší míře v počtu 20 osob. Přednáška o novojičínských tiskařích se opakovala v říjnu 2009 v Muzeu Novojičínska p.o. za osobní účasti rodiny Krylů.

SPORT 2009 V roce 2009 sbírali sportovci reprezentující Nový Jičín mnoho úspěchů a medailí. Zřejmě nejskvostnějším a také v médiích nejvíce zmiňovaným se stal květnový výkon člena

83


horolezeckého oddílu Davida Fojtíka (36 let) který nejprve alpským stylem bez podpůrného týmu vystoupil na sedmou nejvyšší horu světa, himalájskou osmitisícovku Dhaulagiri ((8167 m.n. m.), a poté ji jako první člověk na světě sjel na lyžích. Na tento mimořádný čin sice doplatil omrzlinami několika prstů na nohou, ale jeho výkon byl později ohodnocen jako nejobdivuhodnější nejen v rámci města, ale také Moravskoslezského kraje. Ve stejném čase se o zdolání nejvyšší hory světa Mount Everestu (8848 m.n.m.) pokoušela výprava z Nového Jičína ve složení Roman Poloch, Miroslav Palacký, Marek Novotný a Vladimír Uhlár. Kvůli nepřízni počasí, hustému sněžení a nebezpečí lavin se však až na vrchol nedostali. Nejdále došel Marek Novotný, a to až na hranici 8 600 m.n.m.. Přesto si jejich výkon zaslouží obrovské uznání. Ve výborných výkonech pokračovali i novojičínští basketbalisté. V ročníku 2008/09 nejvyšší tuzemské soutěže Mattoni NBL se potřetí po sobě dostali až do finále proti obhájci titulu Nymburku, když ve čtvrtfinále play off vyřadili Opavu na zápasy 3:0 a stejným poměrem i v semifinále Děčín. Bohužel finálovému soupeři podlehli 0:4. Páté stříbro za šest let je ale dokladem stále špičkové úrovně novojičínského basketbalu. V létě celek mužů změnil sponzora. Ostravská firma GEOFIN kvůli celosvětové globální krizi neprodloužila smlouvu a nahradila ji Mlékárna Miltra z Městečka Trnávka na Svitavsku. I v podzimní části sezóny 2009/10 basketbalisté potvrzovali vysokou výkonnost. Velmi dobře se prezentovali hokejisté. Muži se sice ve druhé lize neprobojovali do vyřazovací části, ale o to více potěšili mladí hráči ze šestých tříd. V Neratovicích obhájili republikový titul a překonali tak soupeře z mnohem zvučnějších týmů, namátkou Spartu Praha nebo HC Pardubice. Na radnici mladé mistry přijal v dubnu i starosta Mgr. Ivan Týle, který se už těší, až z některých hráčů jednou oblékne reprezentační dres. Celek má i jednu zvláštnost – v jejich řadách se v pozici brankářky neztrácí ani 12letá Ludmila Jeřábková. Mezi stálice novojičínského sportu patří plavci a jejich kolegové s ploutvemi. Z plavců dominoval například Jakub Knesl, který získal titul přeborníka republiky a osmkrát se stal přeborníkem oblasti. Ploutvoví plavci z Klubu vodních sportů Laguna v březnu posbírali pět medailí a pět českých rekordů ve světovém pohárů v Maďarsku. Hned v dubnu poprvé po devatenácti letech činnosti Laguny se stalo mistrem republiky muži i ženy z Nového Jičína. Proto jmenujme vítěze: Tomáš Mixa, Matěj Obšivač, Jan Bartek, Petr Španihel, Vojtěch Mička, Tomáš Jančálek a Ondřej Bajer. Složení ženského mistrovského týmu: Nikola Pargačová, Aneta Pivoňková, Viktorie Polášková, Radka Svobodová, Andrea Gašpariková a Vendula Figarová. V létě pak při žákovském Mistrovství ČR v Táboře ploutvaři vybojovali 11 titulů a 26 medailí, přičemž nejúspěšnější byli Klára Křepelková, Martina Hanzelková a Lukáš Fojtík. Z obrovského úspěchu se mohly těšit volejbalové starší žákyně, když po krajském vítězství triumfovali i v květnovém celostátním finále v Třebíči. Tam předčily týmy z Prahy, Znojma, Třebíče, Liberce, Příbrami a Zlína. Složení týmu: Martina Czyžová, Lucie Dvorská, Lenka Kohoutová, Eliška Jurasová, kapitánka Hana Charvátová, Petra Kostková, Romana Rýdlová, Pavla Vaněčková a trenér René Bárta. Mladí atleti už mohli slavit po únorovém halovém mistrovství ČR v Praze, kde nejlepších výsledků dosáhli například Lucie Uhlířová (skok daleký, trojskok), Klaudie Kučerová (skok do výšky, trojskok) a Petr Nohel (skok daleký).

84


Fotbalisté se pokoušeli o postup z krajského přeboru do divize, ale zatím neúspěšně. Na podzim se přeci jen dočkali velké radosti, a to vítězství v okresní části Pojáru ČMFS, když ve finále jednoznačně přehráli Kopřivnici 6:0 a 2:1. I v ne zcela tradičním sportech se novojičínští sportovci umisťovali na předních příčkách. Například Jan Minarčík z Jezdeckého klubu chovatelů koní v Novém Jičíně-Loučce patřil ve vozatajských soutěžích v Maďarsku a Slatiňanech k nejlepším závodníkům. Stolní tenisté hrající splnili všechny předsezónní cíle, přičemž nejúspěšnějším členem oddílu se stal Michal Kratochvíl /1995), který se dokonce dostal do TOP 12 starších žáků v Hostinném, kde skončil devátý. Ačkoliv zápasníci mají podobně jako některé jiné sporty potíže se získáním mladých závodníků, přesto na tradičním zářijovém klání Memoriálu Miroslav Rešla slavili úspěchy. První místa obsadili Jiří Kopecký , Jiří Bok, Stanislav Dostál a Kamil Škarka. Nejlepší sportovci, trenéři a sportovní kolektivy Nového Jičína 2009 Ocenění v pátek 26. února ve Středisku volného času Fokus. Rytíř sportu Milan Hanzelka Za dlouholetou trenérskou činnost ve sportovní gymnastice, v posledních 15 letech také pomáhá zlepšovat gymnastickou a akrobatickou úroveň novojičínského cheerleadingu. Trenéři Pavel Němec Od roku 1992 do současnosti vede dětský oddíl Aikido při SVČ Fokus, který je každoročním počtem 40 až 70 přihlášených a cvičících dětí největším dětským oddílem v České republice. Jaroslav Havlík Trenér hokejových mistrů republiky 6. tříd v sezóně 2008/2009, při práci s mládeží dlouhodobě dosahuje vynikajících výsledků. Za mimořádný sportovní výkon David Fojtík Bez ohledu na obrovské nebezpečí jako první na světe sjel na lyžích severovýchodní hřeben sedmé nejvyšší hory světa Dhaulagiri. Kolektivy Basketbalisté BC Geofin Nový Jičín Druhé místo v nejvyšší basketbalové soutěži Mattoni NBL, basketbalisté vyhráli základní skupinu Středoevropské ligy a ve finálové části skončili na čtvrtém místě. Volejbalový tým starších žákyň Výborná reprezentace města. Mistryně České republiky sportovních tříd 2009, 5. místo v Českém poháru starších žákyň. Trenér René Bárta. Jednotlivci Marek Novotný Člen expedice na Mount Everest 2009, kde dosáhl téměř vrcholu nejvyšší hory světa, bohužel jen nepřízeň počasí mu i dalším členům expedice v horolezeckém triumfu zabránila. Lukáš Kelnar Velmi úspěšný kulturista, vloni se například stal mistrem Moravy a Slezska ve Zbýšově u Brna a mezinárodním mistrem Rakouska ve Vídni. Na mistrovství ČR v Jihlavě získal stříbrnou medaili. Jakub Radina

85


Vynikající mladý člen Plaveckého oddílu Nový Jičín, který úspěšně prohání i mnohem starší soupeře. Například na Velké ceně Znojma při mezinárodních závodech se umístil na 2. až 7. místě. Jakub Knesl Další z velkých plaveckých talentů, například při závodech na letním mistrovství ČR starších žáků v Chomutově získal zlatou, stříbrnou i bronzovou medaili. Na zimním mistrovství žáků v Kladně pak tři zlaté. Tomáš Mixa Vynikající reprezentant České republiky v plavání s ploutvemi, na mistrovství světa dvakrát postoupil do finále a vytvořil 11 českých mužských rekordů v ploutvovém plavání. Čtyřikrát se stal mistrem České republiky. Jan Bartek Juniorský reprezentant ČR v plavání s ploutvemi a další skvělý reprezentant Klubu vodních sportů Laguna. Na mistrovství ČR dorostu získal šest zlatých medailí a stal se například i mistrem ČR ve štafetě 4x100 metrů. Karel Ligocki Úspěšně reprezentuje sdružení Orel i Nový Jičín na běžeckých maratónech po celé Evropě, každoročně také překonává vlastní světový rekord v bruslařské dvanáctihodinovce. Kenneth Walker V loňském roce vyhlášen jako nejlepší basketbalista nejvyšší tuzemské soutěže Mattoni NBL. Stal se nepostradatelnou součástí basketbalových vicemistrů. Jan Minarčík Ocenění získává za vzornou reprezentaci klubu a města při vozatajských závodech v sekci jednospřeží, na mistrovství ČR se umístil na skvělém čtvrtém místě. Marian Skaloš Dlouholetá opora hokejistů HC Nový Jičín. Ocenění získává za vzornou reprezentaci klubu i města, své bohaté hokejové zkušenosti nyní předává mladším spoluhráčům.

A život jde dál aneb kdo se narodil, oslavil jubileum či opustil svět vezdejší Ze statistik matričního úřadu a oddělení evidence MěÚ roku 2009 Na porodním oddělení novojičínské nemocnice se v tomto roce maminkám z novojičínského regionu narodilo 1 103 dětí.Řady obyvatel města z nich posílilo 320 (155 chlapců a 165 děvčat)..Matriční úřad zaznamenal v rámci svého správního obvodu uzavření 170 sňatků ( v Novém Jičíně 105 a v obřadní síni kunínského zámku 65 ).V rámci Nového Jičína se snoubenci nespokojili pouze s obřadní místností města jako jediným místem pro vykonání manželského slibu,ale mimo 7 církevních byl rovněž využíván Žerotínský zámek nebo vrchol Svince a další.Žel naše statistika musí pro úplnost uvést i čísla méně radostná,ale i ta patří k lidskému životu.Novojičínská nemocnice zaevidovala v tomto roce celkem 670 úmrtí z nichž 262 byli občané našeho města. Nejstaršími obyvateli města byli mezi ženami paní Štěpánka Nosková narozená 25.12.1907 a mezi muži pan Josef Mattivi narozený 17.3.1909.

86


Počet obyvatel města k 31.12.2009 Lokalita

Muži

Ženy

Celkem

%

Bludovice

202

178

380

1,44

Kojetín

99

102

201

0,76

Libhošť

805

844

1 649

6,25

Loučka

1 791

1 874

3 665

13,89

Straník

250

254

504

1,91

Žilina

905

893

1 798

6,81

Město

8 641

9 552

18 193

68,94

Celkem

12 693

13 697

26 390

100,00

Srovnání věkové struktury obyvatel města k 31.12.2009 k 31.12.2007 Věková kategorie

Počet obyvatel 2009

% 2009

% 2007

Do 6 let

1 742

6,60

5,81

6 – 15 let

2 138

8,10

9,13

16 – 20 let

1 697

6,43

6,68

21 – 40 let

8 090

30,66

31,77

41 – 60 let

7 240

27,43

27,74

Nad 60 let

5 483

20,78

18,87

26 390

100,00

100,00

Celkem

87


Pro podrobnější dokreslení občanské statistiky na území našeho města uvádíme srovnání vývoje u rozhodujících ukazatelů za poslední období let 2007 – 2009. Ukazatel

2007

2008

Narození dětí celkem

317

295

320

Z toho chlapců

162

143

155

155

152

165

Počet sňatků

186

175

170

Z toho Nový Jičín

112

97

105

zámek Kunín

74

72

65

ostatní místa

-

6

-

241

263

262

děvčat

Počet úmrtí

2009

Mezi jinými jubilei zaznamenanými v kronice za rok 2009 by neměly chybět sto třicáté narozeniny, které si 4.října 2009 připomenuli zaměstnanci jednoho z nejstarších novojičínských podniků, nesoucí dnes název Visteon –Autopal, s. r. o. Nový Jičín. V té souvislosti si připomeňme, že v druhé polovině 19.století, kdy naše město zažívalo bouřlivý průmyslový rozmach a měnilo se i urbanisticky, byla založena celá řada významných firem. Nový Jičín byl odedávna městem textilním, v 18.století ve výrobě sukna po Jihlavě a Brnu třetím nejvýznamnějším na Moravě. Ve stínu textilní slávy, především výroby klobouků, si mnohdy ani neuvědomujeme, že právě v druhé polovině 19.století mimořádné, ba prvořadé postavení získaly na Novojičínsku, a v Novém Jičíně zvláště, firmy, spjaté s výrobou dopravních zařízení. V roce 1879 zahájil Josef Rotter ve své novojičínské dílně výrobu kočárových svítilen a ekonomický úspěch mu umožnil, aby v roce 1892 zřídil v Šenově továrnu. Řečeno úsečně a velmi stručně. Významné výročí si ale zcela určitě zaslouží bohatší objasnění. Víc než zajímavý životní příběh Josefa Rottera začal prozaicky. Narodil se 12. května 1856 v Pulkavě, malebném historickém pohraničním městečku, jehož počátky sahají do první poloviny 13.století. Městečko se rozkládá v údolí horního toku řeky Pulkavy v severních Dolních Rakousích nedaleko moravských hranic, asi 25 km od Znojma. Rodina Rotterů ale pochází ze severní Moravy, neboť Josefův otec se narodil v Ondřejově u Rýmařova v rodině kovářského mistra. Kovářské řemeslo se mu příliš nezamlouvalo, a tak se vydal poznávat svět. A protože v mládí často přicházel v otcově kovárně do styku s koňmi, našel si místo kočího. Na vandru se jako kočí seznámil právě ve vinařské vsi Pulkavě s mladou vdovou po obchodníku s vínem, oženil se a zplodil syna. Tolik otec, který dílem nepříznivého osudu záhy zemřel na tyfus. To byly malému Josefovi čtyři léta. O šest roků později, když dovršil věku deseti let, mu zemřela matka. A protože poručník Vincenc Gartner zcela zaneprázdněn

88


zaměstnáním neměl zájem o výchovu svého svěřence, předal ho ústavu. Tak Josef Rotter jako sirotek prožil neutěšené mládí v sirotčinci ve Vídni. Po skončení školní docházky, tenkrát ve dvanácti letech, odešel do učení. Vyučil se klempířskému řemeslu u mistra Augusta Kirchbergra, který sídlil v domě v ulici Schiffamtsgasse ve II.okrese Vídně, poté pracoval jako tovaryš na několika místech, aby se zdokonalil. V říjnu 1876 nastoupil vojenskou službu a v roce 1878, po propuštění z armády, se odebral na Moravu, kde v únoru 1879 nastoupil místo v továrně na kočáry firmy Julius Šustala v Kopřivnici. Zaměstnání vedoucího mistra dílny mu sice vyhovovalo, nicméně zatoužil po vlastním podniku. A tak požádal Okresní hejtmanství v Novém Jičíně o udělení živnostenského listu na provozování klempířské živnosti, kterou hodlal otevřít v okresním městě v dílně v domě číslo 20 na Dolní bráně, majetku paní Josefy Hiklové. Žádost byla vyřízena kladně, a Josef Rotter na základě živnostenského listu dne 4. října 1879 zahájil provoz klempířské živnosti. Kromě běžných klempířských prací začal rovněž vyrábět kočárové svítilny, které dodával továrně na kočáry firmy J. Šustala v Kopřivnici. Záhy získal široký okruh zákazníků, závod se vzmáhal, rostl, zakázek přibývalo, po výrobcích byla značná poptávka. Brzy Josef Rotter usoudil, že je nutné podnik rozšířit. Protože prostory na Dolní bráně byly stísněné a nevyhotovovaly, začal uvažovat o jiném vhodném místě na výstavbu továrny. Podařilo se mu získat pozemek na katastru obce Šenova a tady začátkem 90. let začal budovat nový závod. Výrobní program továrny Josefa Rottera na počátku 20. století tvořila výroba svíčkových, petrolejových, acetylenových svítilen, kočárových lamp, lamp pro motorová vozidla a různého drobného zboží pro postroje, povozy a kočáry. Zároveň se podařilo získat státní dodávky na výrobu svítilen pro lokomotivy a železniční dopravu. Speciální revizní svítilny z továrny Josefa Rottera se užívaly na všech rakouských železnicích až do konce první světové války. Za vzorné plnění dodávek státu získal titul dvorního dodavatele. Vzhledem k zhoršení zdravotního stavu předal v roce 1911 vedení továrny svým synům, Ing. Josefu Rotterovi a Rudolfu Rotterovi. V Badenu u Vídně si vystavil soukromou vilu a počátkem roku 1912 se z Nového Jičína do nově zvoleného bydliště odstěhoval. Tady také dokončil svou životní pouť 26. listopadu 1932, kdy ve věku sedmdesáti sedmi let odešel na věčnost. Továrna prošla válečnými bouřemi i hospodářskou krizi třicátých let a pod jménem Autopal pokračovala ve svém rozvoji po roce 1945 až do dnešních dnů. Kromě výročí budovy jsou i výročí osobní. Vzpomeňme v této souvislosti jména dvou rodáků, kteří se narodili před mnoha léty a stali se významnými osobnostmi Rakouska. JUDr. Julius Sebastian von Newald, advokát, rytíř, comthur Řádu rakouského císaře Franz-Josefa s hvězdou, se v Novém Jičíně narodil 11.dubna 1824 na Dolním předměstí v domě č.617, později Rudolfsring 11, dům stále stojí na autobusovém nádraží a tvoří působivou historickou kulisu vedle ryze moderní účelové nádražní budovy. Jeho otec, Anton Newald, byl soukenickým mistrem, matka Barbora, dcera šenkovního měšťana Georga Zimmera. Když otec v roce 1835 zemřel, zůstalo po něm pět dětí: dvacetiletá Marie, osmnáctiletý Johann, jedenáctiletý Julius, čtrnáctiletá Rosa a sedmiletá Emilie. Rodina vzápětí po úmrtí otce prodává dům v Novém Jičíně a odstěhovává se do Vídně. Mladý Julius vystudoval Gymnázium v Opavě, poté Filosofickou a Právnickou fakultu na Univerzitě ve Vídni. Úspěšně se věnoval advokácií a od roku 1864 se stal členem městské rady Vídně. V roce 1878 byl zvolen starostou v té době c.k.říšského hlavního rezidenčního města Vídně a funkci vykonával do roku 1882. Zemřel 17.srpna 1897 ve 12 hodin v poledne ve věku 74 let, pohřben je ve Vídni. Za své zásluhy o rozvoj města byl povýšen do šlechtického stavu. Významný rakouský herec Fred Liewehr, celým jménem Alfred Rudolf Johann Liewehr, se narodil v Novém Jičíně 17.června 1909 v domě č.1059, později Legergasse 15, což je dnešní dům na Havlíčkově ulici č.15. Majitelem domu v oné době roku 1909 byl novojičínský lékař MUDr.Franz Preisenhammer – mimochodem, když rodina Newaldů

89


prodávala novojičínskou nemovitost, jako kupci jsou uvedeni rovněž Preisenhammerové, soukeníci. Ale vraťme se k Alfredu Liewehrovi. Jeho otec, Rudolf Liewehr, podobně novojičínský rodák (narozen 2.června 1868), povoláním účetní, později je ale uváděn výrobcem sukna, zřejmě po svém otci Johannovi, který byl soukeníkem. Matka Marie, narozená v Novém Jičíně 28.června 1882, dcera Johanna Neussera, novojičínského hostinského. Mladý Alfred Liewehr jako žák Maxe Reinhardta přichází v roce 1931 do Vídně, v roce 1933 získává angažmá ve věhlasném Vídeňském Burgtheatru a až do konce svého života město a divadlo neopustil. Zemřel 19.července 1993 a jeho jméno nese ulice ve 13.okrese Vídně. V roce 1969 byl jmenován čestným členem Burgthetru, v roce 1981 Doyenem. Ve svém dlouhém divadelním životě ztvárnil více jak 260 rolí v 8000 představeních. Ve filmu debutoval v roce 1935 a natočil přes 40 filmů, poslední v roce 1984.

Jubileum Jaroslava Bělíka a Rudolfa Balona

Nějakým nedopatřením dostihl čas, který všem naděluje stejně, také některé z osobností novojičínského kulturního a společenského života. Archivní prameny a vzpomínky pamětníků dosvědčují, že známý nadšenec biologie, propagátor Mendla, vynikající fotograf a dokumentarista našeho města, prof.Jaroslav Bělík spolu se svým kamarádem Rudolfem Balonem, členem výboru Klubu rodáků, oba milující rodný Nový Jičín, mají oprávnění slavit a také oslavili v únorových dnech roku 2009 skvělé životní jubileum. Proč? Anžto je vskutku před pětasedmdesáti lety jejich maminky v novojičínské nemocnici v rozmezí několika dnů porodily. Oba jubilanti, celoživotní kamarádi, se těší pevnému zdraví a oba ve prospěch města prostřednictvím Klubu rodáků a přátel mnohé vykonali a činí tak dosud. Připomeňme v té souvislosti, že se narodili ve znamení ryb, v pondělí 20.února léta Páně 1934 Rudolf Balon, o dva dny později, ve středu dne 22.února budoucí středoškolský profesor, amatérský fotograf, dokumentarista, modelář, radioamatér, člen a místopředseda Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, bezesporu významná novojičínská osobnost, Jaroslav Bělík. Manžel dříve pěvecké hvězdy a dirigentky Ondráše, stále charismatické Marie Bělíkové, ač svou profesi přírodovědec, rozhodně nikdy nezapíral technicko dokumentační zájmy, které mu především v uplynulých pěti letech zabíraly veškerý možný volný čas. K prospěchu věcí a města jsme ho potkávali a stále se setkáváme při všech pozoruhodných událostech Nového Jičína, Ondráše či Klubu rodáků, ať s kamerou nebo fotoaparátem, an vášnivě a rád zaznamenává vše podstatné pro budoucí paměť dalších století. Kdo ho zná blíže, je překvapen jeho zaujetím pro technické novinky, počítač nevyjímaje, neboť ten se již dávno stal jeho největším „koněm“ a zdrojem informací. Jaroslav Bělík jako pilný vlastivědný pracovník publikoval na stránkách Zpravodaje několik článků, objasňujících osobnosti regionu, zvláště pak zakladatele genetiky Gregora Mendla. Připomínáme, že napsal dvě knihy: Čítanka pocitů vznikala v době jeho aktivního pedagogického působení na Střední zdravotnické škole v Novém Jičíně, zatímco Sborník vzpomínek je výpovědí spolužáků a přátel o novojičínském Gymnáziu. Z posledního období nemůžeme pominout a rádi připomínáme jeho autorství panoramatických fotografií dvou pozoruhodných kalendářů města, vydaných ve spolupráci s Josefem Šamajem. Rudolfa Balona zná novojičínská veřejnost mimo jiné především díky jeho fenomenální paměti. Na mnoha besedách Klubu rodáků se zaskvěl detailními připomínkami z historie města a vlastními vzpomínkami z dob dětství, mládí, dospívání i zrání, které svou autenticitou mají

90


charakter ústních pramenů. Pánové Jaroslav Bělík a Rudolf Balon své jubileum oslavili v neuvěřitelné životní formě a pohodě.

Poněkud menší, leč rozhodně nepomíjivé životní jubileum si připomenul i slovutný starosta starobylého města Nového Jičína, pan Mgr.Ivan Týle, jemuž bylo blahopřáno slavnostním dekretem „povyšujícím“ ho do stavu rytířského ve znění:

My, císař František Josef, z Boží vůle císař rakouský, král český, uherský, etc., etc., ….vycházejíce z laskavého doporučení veleváženého spolku s názvem Klub rodáků a přátel města Nového Jičína, ale též radních některých, s přihlédnutím ke skutečnosti, že mnohý výjimečný občan slovutného města Nového Jičína, ať již malíř, sochař, mistr herecký či mistr stavitelský v městě mém nejmilejším – ve Vídni- stopu hlubokou zanechal, avšak zejména k tomu přihlédnuvše, že velký starosta mé milované Vídně, ctihodný von Newald Julius Sebastian, Dr., jež ji dal tvář novou moderní, za což jsem ho ve věku padesáti let do stavu rytířského povznesl a coby comthura řádu rakouského císaře Franz – Josefa hvězdou ozdobil – rovněž z města Jičína Nového pocházel, rozhodl jsem takto: Bych tradici zachoval a za skutky, jež městům mým zvelebení přináší, v pevné naději, že dílo veliké se zdaří a náměstí z těch nejpůvabnějších novou krásu podaří se brzy přidati, slovutného starostu Nového Jičína, pana Mgr.Ivana Týle, jenž věku Abrahamova dosáhl, v ř á d r y t í ř s k ý slavnostně povznáším. Současně též pokyn dávám, aby pasování rytířské zástupci Klubu výše jmenovaného slavnostně provedli. Což tito, zastoupeni jsouce předsedou svým Pavlem Wesselym, skutečně učinili

O čem se psalo v novojičínských novinách před sto léty vydal svědectví článek Bc.Lenky Chobotové, zveřejněný v červencovém Zpravodaji a připomínající pozoruhodnou výroční událost, hodnou záznamu v kronice: Balóny v nás stále vzbuzují nadšení, ale na rozdíl od našich předků se na ně díváme spíše s notnou dávkou sentimentu než s údivem nad technickým pokrokem lidstva. V době, kdy si můžeme fotografii svého města i konkrétního domu z ptačí perspektivy prohlédnout na mnoha různých webových stránkách, na nás hloubka zážitku prostých obyvatel města Nového Jičína z přeletu horkovzdušných balónů nad jejich domovy asi nedolehne nijak zvlášť silně. A co teprve, když si mohli své rodiště, střechy svých domů, dvorky, uličky i náměstí poprvé prohlédnout z mnohem větší výšky, než jen například z věže farního kostela. A přitom 16. června tohoto roku to bylo rovných 100 let od chvíle, co byla letecká fotografie našeho města vyhotovena. První zmínku o balónech, ze kterých byl snímek pořízen, můžeme najít v Deutsche Volkszeitung z 16. června 1909. Lidé překvapeni nevšední podívanou sledovali přelet dvou balónů nad městem v 11:45. Balóny přiletěly směrem od Opavy a mířily na jih. O týden později se jim dostalo osvětlení celé události. Tytéž noviny z 23. června 1909 popisují trasu i posádku balónů. Na dobrodružnou výpravu z Wrocławi do Uher se 16. června 1909 vypravily o osmé hodině ranní dva balóny v majetku Slezského leteckého spolku, „Rübezahl-Breslau“ a „Schlesien II“. Přibližně v 11:15 byly viděny v okolí Oder, v 11:45 přelétaly nad Novým Jičínem a po poledni je už mohli pozorovat obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm. V novinách bylo zveřejněno, že balóny urazily vzdálenost z Wrocławi k Bečvě

91


(okolo 200km) během čtyř hodin, což znamená, že musely uletět v průměru 50 kilometrů v hodině. Později však nebyla rychlost udržena, ani splněn letový plán. Balon „Schlesien II“ přistál dokonce 60 kilometrů před plánovaným cílem, městem Hegybanya (dnes Štiavnické Bane). Osádku tvořil Dr. Kunicke s chotí, továrník Lemor a okresní soudce Mensel. Až 21. července 1909 se z novin dozvídáme, že během přeletu byl z balónu „RübezahlBreslau“ ve výši 2 600 metrů pořízen letecký snímek města Nového Jičína. Původní desku obdržel knihkupec Rainer Hosch a zvětšeniny o velikosti 65x90 cm byly v jeho knihkupectví k dispozici pouze na objednávku. Nadšení ze snímku vedlo k odvážnému nápadu zhotovit fotografie i z věže farního kostela a dalších výše položených střech domů, a to i pro lepší znázornění rozvoje města, budoucích i vznikajících plánů a projektů. Měl tak vzniknout celkový pohled na celou oblast údolí kolem řeky Jičínky až hluboko do Šenova. Bývá dobrým zvykem nezapomínat na městské části. Pro tuto chvíli záznam o jednom zajímavém jubileu ve Straníku: Čtyřicet let zrodu myslivecké chaty ve Straníku Čtyřicáté narozeniny v životě jedince mohou být významným nebo i nepodstatným důvodem k oslavám. V případě budovy ještě více vynikne mladistvost a zachovalost, podobně jako v případě šarmantní dámy, pro kterou jsou takovéto narozeniny jen uvědoměním si vlastního půvabu, charisma, dokonalosti, zralosti, konstatování, že takovýto věk se jí netýká. V podobě myslivecké chaty ve Straníku je čtyřicet let od jejího postavení připomenutím pozvolného dějinného toku událostí, občanské pospolitosti, vztahu k přírodě. Dokumenty vydávají svědectví, že historie chaty započala vlastně na členské schůzi mysliveckého sdružení 16.března 1968 ve Straníku, kdež byla stavba myslivecké chaty v honitbě projednána a usnesením rozhodnuto o její realizaci. Posléze vybrán pozemek, sepsána smlouva o pronájmu se zajímavým nájemným pro vlastníka pozemku ve výši jednoho zajíce nebo bažanta ročně. A 27.května 1968 podána žádost o stavební povolení, které bylo rozhodnutím rady Místního národního výboru ve Straníku dne 7.srpna téhož roku vydáno. Tak započala stavba, a pokračovala, rostla, svépomocí, brigádnickými hodinami členů i nečlenů. Tesařské práce byly dílem Jana Pavlíka, klempířské Jaromíra Hrušky, stolařské Františka Pavlíka, doprava vozidlem Praga V-3S Miroslava Pustějovského. Na členské schůzi 24.května 1969 již mohlo být konstatováno, že práce probíhají dobře, stavba před dokončením, zbývá tedy stanovit termín zprovoznění. Leč stalo se tak až na další členské schůzi 15.července, kdy se rozhodlo, že dnem slavnostního otevření bude 10.srpen 1969. A vskutku, stavba hotova, den naplněn. Slavnostních okamžiků se zúčastnilo přes 200 občanů a přátel myslivosti obcí Straníka a Hostašovic, zpívalo se, tančilo, lidé se báječně bavili až do brzkých ranních hodin. Podle výpovědi pamětníků na konci, kdy nebylo již ničeho k jídlu natož k pití, prodávala se i voda z nedaleké „Zvoňákovy studánky“. Myslivecká chata se stala symbolem společného úsilí občanů i myslivců, neboť brigádnicky se podíleli i nečlenové mysliveckého sdružení. A takto sloužila po všechny následující dny a roky. Scházeli se tu myslivci při návštěvách honitby, oslavách narozenin, mnohdy i při členských schůzích, zakončení honů, pořádaly se tu rodinné oslavy, vítání jara v podobě škračení vajec. Nezapomenutelné pro jednu generaci byly vycházky dětí místní mateřské školy na chatu. Po několik let děti se svým učitelkami a kuchařkami dvakrát ročně na chatu vyšlapaly, k obědu tu pojedly pečené buchty, dokonce odpoledne ve stínu stromů na louce u chaty zdravě podřimovaly. V letech 1978-1984 objekt pravidelně navštěvoval myslivecký kroužek Josefa Pavlíka, aby se tak přirozenou cestou seznamovali s přírodou a myslivosti. V devadesátých létech se prováděly nezbytné opravy, na sklonku roku 1999, zřejmě na počest odcházejícího století, byly odkoupeny pozemky pod chatou i v okolí. Chata se tak stala skutečným majetkem myslivců, kteří nelenili a s pomocí dotace ministerstva zemědělství provedli v roce 2001 zalesnění: 2000 buků, 500 jasanů, 300 smrků a 200 jedlí

92


bude po létech zdobit krajinu a tiše ševelit o letitých událostech. O tom všem si vyprávěli, vzpomínali a slavili všichni účastníci malého slavnostního připomenutí čtyřicátého výročí otevření myslivecké chaty ve Straníku, které se uskutečnilo v sobotu 13.června 2009. Ti, kteří tu onehdy capali se školkou, tentokráte měli sebou vlastní caparty. Myslivecká chata žije, slouží, a to je v malé obci jako je Straník více než dobře.

Klimatologické údaje za rok 2009.

Tak jako v uplynulých letech naše cesta k získání co nejpřesnějších údajů o počasí roku 2009 v našem regionu směrovala na pracoviště Českého meteorologického ústavu v Ostravě –Porubě.Údaje o srážkách vycházejí z měření prováděných na stanici v Novém Jičíně a jen potvrzují,že rok 2009 byl na srážky dešťové i sněhové velmi bohatý.Srážkový průměr za rok 2009 ve výši 852,2 mm je za posledních pět let nejvyšší.Z přehledu množství srážek v letních měsících jsou víc než zřejmé důvody vzniku nečekané povodňové situace.

Rok

Roční průměr srážek v mm

Doplňující údaje

2009

852,2

(Úhrn za VI a VII měsíc -283 mm)

2008

773,9

(Úhrn za VIII a IX měsíc -180 mm)

2007

820,0

(Úhrn za IX měsíc -220 mm)

2006

663,0

(Úhrn za V a VI měsíc -193 mm)

2005

800,9

(Úhrn za měsíce V-94,7mm,VI- 81,4mm a VIII-107,5mm)

A nyní podrobněji k údajům o srážkách v průběhu roku 2009.

Měsíc

Srážky v mm

Maximální denní srážky

Den výskytu

Leden

36,2

11,8

21

Únor

61,1

13,9

8

Březen

94,2

22,3

29

Duben

4,0

3,5

22

Květen

87,9

18,8

11

Červen

172,0

50,2

24

93


Červenec

111,0

37,8

5

Srpen

48,5

16,5

29

Září

17,8

4,2

17

Říjen

88,0

21,0

12

Listopad

73,8

27,8

10

Prosinec

57,9

10,2

1

Celkem

852,2

Z průběhu měření teploty v jednotlivých měsících tohoto roku jsme zaznamenali:

Měsíc

Průměrná teplota(°C)

Leden

-2,9

8,4/20

-15,5/ 9

Únor

-0,2

13,7/ 7

-9,9/22

Březen

3,6

15,7/28

-5,4/25

Duben

12,4

24,6/29

-1,1/ 3

Květen

14,7

28,3/26

2,3/14

Červen

16,4

28,2/15

1,4/16

Červenec

20,3

33,4/23

8,5/12

Srpen

19,5

32,3/23

8,2/24

Září

15,6

27,3/ 3

4,4/27

Říjen

8,3

25,6/ 8

-1,7/22

Listopad

6,6

16,0/30

-3,5/ 1

Prosinec

0,2

15,8/25

-16,0/21

Tmax/den výskytu (°C)

Tmin/den výskytu (°C)

94


Přistoupili jsme rovněž ke srovnání průběhu průměrných ročních teplot z nám dostupných údajů posledních let a mohli jsme konstatovat následující výsledky měření:

Rok

Průměrná teplota (°C)

Tmax/den výskytu (°C)

Tmin/den výskytu (°C)

2009

9,9

33,4/23.7.

-16,0/21.12.

2008

9,9

30,2/ 6.9

-15,8/ 4.1.

2007

7,9

35,7/20.7.

2006

8,6

34,3/21.7

-28,3/24.1

2005

7,9

33,4/29.7.

-22,0/ 1.3.

-9,7/18.11.

A závěrem této části kroniky, jak už to bývá zvykem, přehled historických výročí roku 2009:

1619 – Komorní město Nový Jičín, které v té době mělo téměř všechno měšťanstvo nekatolické, se přihlásilo za stoupence krále Bedřicha Falckého; v důsledku tohoto rozhodnutí ztrácí v roce 1624 svobodu a stává se opět městem poddanským 1629 - rektor jezuitské koleje v Olomouci P.Matěj Kossubius za souhlasu biskupa kardinála Františka Ditrichštějna udílí 18.října Novému Jičínu privilegium, které se stalo po dobu 150 let trvání jezuitské vrchnosti ve městě hlavním právním nařízením. Stalo se před 380 lety. Téhož roku byla opravena věž farního kostela, poškozena při obléhání města vojskem Jana Jiřího Krnovského v roce 1621, a ozdobena renesančním ochozem 1729 – posvěcen základní kámen nové barokní budovy chrámu Nanebevzetí Panny Marie (stavba dokončena v roce 1732) 1749 - k tomuto roku je v pramenech uváděno pro Straník právo pečetit červeným voskem, v tomtéž roce je pořízeno obecní pečetidlo Straníku, zobrazující listnatý strom provázený na každé straně čtyřmi rozetkami (před 260 lety)

1799 - před 210 lety přišla do Nového Jičína rodina Hücklů, vyrábějící klobouky nejdříve v rámci cechovní dílny, poté založili známou továrnu, zásobující klobouky celou Evropu. Na konci 19.století se jednalo o jednu z největších evropských firem vůbec, zaměstnávající přes 2000 dělníků

1849 - před 160 lety získal Jen Nepomuk Enders koncesi na tiskárnu v Novém Jičíně, kde v letech 1851-1879 vydával ilustrovaný týdeník Die Biene. Zároveň tiskl samostatné knihy povídek, romány, pohádky, novely, kalendáře.

95


29.března téhož roku daroval Wilhelm Kattauer novojičínské Hlavní škole první známou a doloženou sbírku minerálů a sbírku ornitologickou

1869 - před 140 lety byl v Novém Jičíně založen jeden z prvních dělnických vzdělávacích a podpůrných spolků na Moravě. Téhož roku byla ve městě soukromou společností německého podnikatele Heintze zřízena plynárna, od roku 1892 patřící městu jako jeho podnik. Na katastru obce Loučky byl založen pivovar zvaný Bocheta 1879 - Josef Rotter založil před 130 lety závod na výrobu svítilen pro vozy a kočáry, zárodek dnešní továrny Autopal, s.r.o.

1899 - před 110 lety byl v Novém Jičíně otevřen hotel Heinrichshoff, dnešní hotel Praha 1909 - před 100 lety začíná v Novém Jičíně působit česká tiskárna Kryl § Scotti, a to až do nedobrovolného odchodu v roce 1938 do Kroměříže - v září téhož roku zprovozněna budova nové obecné a měšťanské školy na Pestaloziho třídě – dnešní Komenského ul. 1919 - na jaře demonstrují novojičínští Němci proti nové republice Československé přímo na náměstí u sochy císaře Josefa II. Demonstrace byla potlačena a socha odstraněna 19. prosince 1919 zemřel Carl Hückel, dosavadní šéf-senior evropské továrny na klobouky (nar.1850). Celý život hodně cestoval a své poznatky uplatňoval v rodinném podniku. V roce 1910 se svými bratry Augustem a Johannem jmenován čestným občanem města 1929 - před 80 lety byla v Novém Jičíně otevřena škola pro ženská povolání, základ dnešní Střední zdravotnické školy. V květnu téhož roku na novojičínském českém gymnáziu byla realizována první maturita. Na novojičínském náměstí byla vybudována kašna se sousoším Tančících Kunvalďanů. Autorem známý sochař Fr.Barwig. Téhož roku začíná renovace městské radnice

1939 – leden- Nový Jičín opouští židovské rodiny, republiky a vznik Protektorátu - 17.listopadu zásah proti vysokoškolákům

březen – německá okupace zbytku

1959 - před 50 lety bylo založeno Novojičínské kvarteto, koncertující v našem městě a okolí 1989 - po 17.listopadu se na novojičínském náměstí objevují první hloučky nespokojených obyvatel s režimem. Tak byl i v našem městě před 20 lety zahájen návrat k demokracii 1999 – V roce 1999 se v Novém Jičíně udalo mnoho pozoruhodných události. Skutečnost, že se novojičínští basketbalisté stali mistry České republiky, tradičně úspěšné koncertování dětského pěveckého sboru Ondrášek vedeného mistrem Josefem Zajíčkem na zahraniční soutěži ve Finsku v náročné konkurenci vyspělých dětských pěveckých sborů z celého světa,

96


zdařilé jarní turné dětského pěveckého sboru Jitřenka a letní reprezentace Nového Jičína pěveckým sborem Ondráš ve Francii a posléze i v Itálií za nadšených ovací publika obou zemí, pokus o navázání nových kontaktů s francouzským městem Venissieux, oslavy jubilea místní části Straník podobně jako Libhoště, nové doplněné vydání knihy o Novém Jičíně, 100.výročí otevření secesní kavárny Praha, znovuotevření a posvěcení opravené Španělské kaple při slavnostní bohoslužbě za účasti světícího biskupa Ostravsko – opavské diecéze Františka Lobkowicze v neděli 12.prosince, dostavba čerpací stanice Total, zprovoznění druhé kruhové křižovatky, úplné odkrytí hradební bašty a zdařilé řešení vstupního objektu. Všímaví obyvatelé našeho města i jeho návštěvníci obdivovali nové lavice, odpadové koše a historizující svítilny, kterými jako bychom se vraceli na počátek 20. století. Pozoruhodné, ovšem v negativním smyslu slova, bylo bohužel i uzavření tabákové továrny, působící ve městě od roku 1863. Nejpozoruhodnější ze všech události roku Léta Páně 1999 byla beze zbytku skutečnost, že poprvé od roku 1946 navštívil starobylé město Nový Jičín tehdejší prezident České republiky, pan Václav Havel. Nový Jičín navštívila celá řada významných osobnosti, ale prezidentské návštěvy jakoby se mu do té doby vyhýbaly. Po dlouhých třiapadesáti letech se městu dostalo konečně cti, aby přivítalo mezi sebou hlavu Českého státu. Byla to událost velmi závažná a zcela jistě patří mezi nejvýznamnější události konce 20. století v historií starobylého města Nového Jičína. Je nutné hodnotit tuto návštěvu i z jiného pohledu: první prezident Československé republiky, T.G.Masaryk bohužel Nový Jičín nenavštívil. V osobě druhého prezidenta, Eduarda Beneše, vítali novojičínští v roce 1946 nejen hlavu opět svobodného státu, ale osobnost, urputně bojující v průběhu obou světových válek za vznik a posléze obnovení republiky. Také pana prezidenta Václava Havla jsme v památném roce 1999 vítali nejen jako státníka, ale zároveň i jako bojovníka za svobodu, jako představitele pohnutých sametově revolučních listopadových dnů roku 1989. Návštěva prezidenta České republiky v Novém Jičíně pana Václava Havla se stala jednou z nejvýznamnějších události politicko-společenského dění nejen roku Léta Páně 1999, ale celého závěrečného období milénia. Skončily kronikářské záznamy za uplynulý rok léta Páně 2009. Poslední tečku spatřujeme v textu na konci roku, týkající se vánoc 2009: Byla noc. Tenkrát. Zdánlivě se nedělo nic. Svou cestou šel svět. Jen děťátko se narodilo. V tom chlévě s trochou sena a slámy. Chudé ženě, chudému tesaři z Nazareta. Chlév, to bylo místo někde až tam na konci světa. Betlém zvali tu ves. Dům chleba v jazyce našem. Běh soumračných dnů adventních spěje ke svému naplnění, na něž se všichni těšíme: s radostí v srdci z narození Ježíška přivítáme Vánoce, šťastné Vánoce, uvádějící nás v iluze dětství, posilující niterné vazby mezi rodiči a dětmi, radostné Vánoce, přivádějící pocestného zpět k hořícímu krbu do jeho ztichlého domova…Ano, opět přichází Betlémská noc. Starý rok 2009 se nezadržitelně chýlí ke svému konci. V latině ovšem finis – konec znamená rovněž účel, cíl a vrchol. V křesťanské tradici, která v sobě nashromáždila moudrost věků, vrcholí rok tím, že lodička našeho klopotného celoročního usilování, smýkána mocným proudem času, o svatém večeru spočine v klidném přístavu. V něm se vlnobití každodenního dění ztiší a promění v čisté bytí. Je možné, že i černé díry astrofyziků jsou s to zastavit čas, ovšem zcela určitě má tuto moc hvězda betlémská. Její tiché světlo nás přenáší do krajiny dětství. Křísí v nás onu naivní, a přesto věčně trvající víru v dobro, bez níž není žádného velkého lidského díla. Hvězdičko naděje, zasviť nám! Popřejme si tedy šťastné a radostné vánoční dny, které trvají až do Tří králů, v souladu s představami a sny, ukrytými v koutku srdce, v nitru naší duše. A těšme se na

97


blízká setkávání při adventních, vánočních a novoročních koncertech, které nám v našem městě každý rok přinášejí mnohou radost, poezii a hudební či zpěvnou líbeznost. Po vánočním zklidnění nastává čas více či méně příjemného bilancování starého roku, který má již „na kahánku“, neboť mu zbývá pouhých několik dnů. Jakým byl rok léta Páně 2009 ve skutečnosti teprve ukáže čas. Možná v této souvislosti je zajímavé uvědomit si slova Alexandra Petroviče Goriančikova, hrdiny Dostojevského románu Zápisky z mrtvého domu „ ….že v káznici se nám ….svoboda zdála jakási svobodnější jako ta skutečná…“ Proto jen po dvacetileté cestě ke svobodné společnosti víme, že je jen málo věcí, které jsou buď černé nebo bílé, a věříme ve schopnosti člověka rozlišovat nejen mezi protipóly, ale také v mlze. Přejme si tedy v roce 2010 uchovat dobrou mysl pro správná rozhodnutí, která se budou projevovat v naší optimistické náladě a přitom budeme úspěšně pokračovat v naplňování svých snů nejen dětských, ale i dospělých! Nechť je první rok druhé dekády třetího tisíciletí pro nás šťastný a úspěšný. Dáno ve starobylém městě Novém Jičíně léta Páně 2010 za předchozí rok léta Páně 2009. Kronikáři: Ing.Miroslav Šrámek, PhDr.Karel Chobot

98

Kronika 2009  

Kronika