Page 1

Serenade 30 april 2013

Met medewerking van: Wilhelmina Rijssen, Scouting Rijssen en Rumor Has It

Mogen wij u ook begroeten als lid of donateur? WWW.ORANJEVERENIGINGRIJSSEN.NL


KONING WILLEM-ALEXANDER! Als je moeder koningin is en je bent de oudste zoon Dan word je een keer koning, want zo gaat dat dan gewoon. Je moet met dingen stoppen die je jaren hebt gedaan Want nu ga je beginnen aan de allerhoogste baan. Refrein: We wensen u succes, koning Willem-Alexander Regeren is niet niks, u weet dat als geen ander. We vinden het bijzonder, weer een koning op de troon Maar toch is deze koning gelukkig ook gewoon! Als je man een echte prins is die koning worden zal Dan word je koningin, dat is nu het geval Alexander, Maxima: een koninklijk gezin Voor iedereen in Nederland is dit een nieuw begin. Refrein De kroonprins wordt een koning, de prinses wordt koningin Heel Nederland is trots op U, dat is geen loze zin Nederland, Oranje, ze horen bij elkaar We zingen nog ĂŠĂŠn keertje voor het koninklijke paar! Refrein Twents Volkslied Er ligt tussen Dinkel en Regge een land Ons schone en nijvere Twente Het land van de arbeid het land der natuur Het steeds onvolprezene Twente Daar golft op de essen het goudgele graan Doet 't snelvlietend beekje het molenrad gaan Daar ligt er de heide in 't paarsrode kleed Dat is ons zo dierbare Twente (bis) En voert ons het lot ook uit Twente soms weg Wij blijven het immer gedenken Geen andere landstreek hoe schoon ze ook zij Kan 't zelfde als Twente ons schenken Wij drukken elkaar in de vreemde de hand Gedenkend ons klein, maar zo dierbare land En moge ons huis in de vreemde ook staan Ons hart blijft toch altijd in Twente (bis)


In een blauw geruite kiel In een blauw geruite kiel Draaide hij aan 't grote wiel de ganse dag Maar Michieltjes jongens hart Leed ondragelijke smart A-ach, a-ach, a-ach, a-ach! Als matroosje vlug en net Heeft hij voet aan boord gezet Dat hoorde zo

Naar Oostinje, naar de West Jongens dat gaat opperbest Hojo, hojo, hojo, hojo! Daar staat Hollands Admiraal Nu een man van vuur en staal De schrik der zee 't Is een Ruyter naar den aard Glorierijk zit hij te paard Hoezee, hoezee, hoezee, hoezee!

De Zilvervloot Heb je van de zilveren vlot wel gehoord De zilveren vloot van Spanje Die had er veel Spaanse munten aan boord En appeltjes van Oranje Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein. Zijn daden benne groot, zijn daden benne groot, Die heeft gewonnen de zilvervloot. Die heeft gewonnen, gewonnen de zilvervloot. Zei toen niet Piet Hein, met een aalwaerig woord: "Wel, jongetjes van Oranje Kom, klim 'reis aan dit en dat Spaansche boord En rol me de matten van Spanje!" Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot! Die heeft gewonnen, gewonnen de zilvervloot.

Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood Een Prinse van Oranje ben ik, vrij onverveerd, den Koning van Hispanje heb ik altijd geĂŤerd.

Wilhelmus Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer, op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer. Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.


Wie heeft de mooiste lampion? Tijdens de lampionoptocht zullen anonieme personen kijken wie zijn/haar lampion het mooiste heeft gekleurd en/of versierd. De winnaars krijgen voor het einde van de lampionoptocht een prijsje uitgereikt.

Fijn dat u aanwezig was bij de serenade. Wij hopen dat u heeft genoten van de muziek. Ook wij zijn afhankelijk van uw steun. Op onze website en/of bij ĂŠĂŠn van de bestuursleden vindt u informatie over het lid of donateur worden van de Oranjevereniging Rijssen Wij wensen u nog veel plezier bij de lampionoptocht en het vuurwerk! Oranjevereniging Rijssen

Serenade 2013 Rijssen  

Serenade 2013 Rijssen

Serenade 2013 Rijssen  

Serenade 2013 Rijssen

Advertisement