Page 1

1989-2011

ORANJE QUILTERS`GUILD ORANJE KWILTERSGILDE

NEWSLETTER

MAY/MEI 2011

NUUSBRIEF

Hierdie nuusbrief word uitgegee vir die genot en gerief van die Oranje Kwiltersgilde se lede. Dit is `n niewinsgewende publikasie. Ons bedoeling is ook nie die skending of oorskryding van enige kopiereg nie.

1


PFAFF Stel bekend

Blok Lotto

Hoe werk dit? -

Elke kwartaal in die nuusbrief word instruksies gegee om „n spesifieke blok in „n sekere grootte te maak Daar gaan gepoog word om verskillende tegnieke toe te pas met die maak van die blokke Oranje Kwilters gilde lede en PFAFF masjieneienaars (kwilters) het dan tyd om die blok te maak en by PFAFF in te handig. Die sluitingsdatum vir „n kwartaal se blokke is die dag VOOR die volgende kwartaalvergadering. GEEN blokke word nog op die dag van die vergadering aanvaar nie. Vir elke voltooide blok, wat voldoen aan die vereistes, wat jy inhandig, word jou naam in „n houer geplaas. Geen beperking word op die hoeveelheid blokke wat jy wil maak, geplaas nie Tydens die vergadering word „n naam uit die houer getrek en hierdie persoon is dan die wenner van AL die blokke. „n Inskrywingsfooi ten bedrae van R5,00 per blok word gehef en „n deel daarvan gaan ter stuiwing van ons FEES in 2013. Hierdie kwartaal is daar NIE „n patroon nie, jy maak die blokkie self, maar betaal nog steeds vir elke blok wat jy indien by PFAFF. Daar MOET ten minste een PFAFF lappie in elk van jou blokke voorkom.

Mei 2011 Blok aanwysings – Sluitingsdatum: 17 Augustus 2011 Blok grootte (met inhandiging dus onvoltooide mate) = 10½” Gebruik al jou pienk en pers afvallappies. (onthou om „n PFAFF lappie in te hê.) Las skewe stroke – alternatief pienk en pers – aanmekaar en sny jou blok terug na 10½” x 8½” Las nou 1½” x 10½” stroke in donker room/ligbruin aan die 8½” kante. Jou blokkie meet nou 10½” x 10½”

←Randstroke in ligbruin / donker room 1½” x 10½”

Gebruik alternatiewe skewe pienk en pers stroke om ‘n blok van 10½” hoog by 8½” breed te maak.

2


…VAN DIE VOORSITTER Liewe Kwiltvriendin Die mooiste verskeidenheid herfsblare is nou oral te sien. Pragtige dieprooi, bruin, geel, goud, oranje, olyfgroen…. noem maar op. Wat ‘n wonderlike inspirasie vir ‘n herfskwilt. Die kwiltafdeling by die skou is dié jaar net so besonders, met almal se kwilte waaraan so hard gewerk is. Daar is vanjaar ‘n rekord aantal inskrywings! Baie dankie aan almal wat deelgeneem het !! Hartlik geluk aan julle wat pryse gewen het. Ek is seker ons kan volgende jaar 100 kwilte inskryf vir die skou. Kom dames, ek weet julle kan! Dit was vir my ‘n baie leersame ervaring om deel te wees van die beoordeling, waartydens ek al die kommentaar moes neer skryf. Ek was beïndruk met die professionele wyse waarop Elsa Brits die beoordeling behartig het. Beoordeling is voorwaar harde werk en daarom sê ons sterkte aan Frances van Schalkwyk wat deel van die Nasionale Fees se beoordelingspan gaan wees. Die fondsinsameling vir die Fees van 2013 vorder fluks. Dankie aan almal wat so entoesiasties meedoen. Eersdaag sal ons “logo” bekend gemaak word. Ek dink dit is treffend en tipies Vrystaat! Nasionale Kwiltdag by Freshford was ‘n groot sukses en almal wat daar was, het dit baie geniet. Mei maand is dit ook Moedersdag. Dankie aan al die kwilt-ma’s en oumas wat sulke mooi kwilte vir jul kinders en kleinkinders maak. Dit is ‘n wonderlike geskenk en ‘n spesiale nalatenskap - julle is baie kosbaar! Geniet jul kwiltprojekte en al die kwiltvriendinne, want saam, kan ons baie hartseer trotseer en vreugdevolle oomblikke deel.

Mag jul harte elke dag die dou van die klein dingetjies van die lewe opvang en verfris word. - Kahlil Gibran Kwiltgroete, Marianne

3


Fokus op die kwilter:

Estelle Calitz

Estelle se kwilt is as die wenkwilt van die eerste kwartaal gekies. Daar was pragtige kwilte en as mens na Estelle se kwilt kyk, dan is al die handwerk in die kwilt iets wat dit laat uitstaan. Dis blokkies wat blokke vorm en dan is daar op die ander blok ‘n blom ge-appliek. Sy doen haar appliekwerk met eenstring gare en hou van dieselfde kleur of van ‘n kontrasterende kleur om haar appliekmotief. Sy verkies om die appliekwerk en kwiltwerk met die hand te doen. Die kwilt is ‘n pragstuk wat met baie liefde en geduld aangepak is. Meer oor Estelle Estelle is deel van die Friendshipkwilters en sy geniet die bymekaar kom van hulle groep. Die groep het vir haar waarde deurdat sy al verskeie projekte saam met hulle aangepak het, en omdat hulle mekaar inspireer om dit wat hulle doen, goed te doen en klaar te maak.Sy het in 2002 begin kwilt omdat dit nog altyd ‘n droom was en sy op daardie stadium gereed was vir ‘n nuwe uitdaging. Danksy Iessie en haar klasse kon Estelle inskakel en was sy deel van die heel eerste klasse wat aangebied is.Sy werk deeltyds as verpleegkundige by die oogafdeling van Nasionale Hospitaal en vind ook dit stimulerend. Sy het drie kinders en daar is ‘n tweejarige kleindogter wat net te ver van ouma af is. Haar man is ‘n dosent by die UV. Hulle is rustige mense wat die lewe waardeer. Estelle hou van stilte en daarom is ‘n goeie boek ook ‘n groot bederf. As mens met haar praat, kan jy verstaan dat sy die mens is wat sulke deursettingsvermoë het om ‘n dubbelbedkwilt met die hand te maak.

Estelle, dankie vir ‘n wonderlike en inspirerende kwilt!

4


ALGEMENE INLIGTIN G Oranje Kwilt Gilde en sy lede is geaffilieer by die Suid Afrikaanse Kwilt Gilde – kortweg “SAQG”. OKG bestaan uit groepies met `n groepleidster. Die groepleidster verteenwoordig haar groepie by die Algemene Bestuursverg. wat kwartaaliks gehou word. Hier word dan die nodige besluite geneem om ons Gilde te laat funksioneer asook enige inligting wat van “SAQG” ontvang word, word hier aan al die groepleidster deurgegee. Kwartaaliks word daar `n Alegene Kwiltvergadering gehou. Dit vind plaas by Altonasngl. Fichardtpark. Elke groepie kry `n beurt om gasvrou vir die oggend te wees. Verpligtinge vir die oggend sluit dan in om: a)

`n uitnodigingskaartjie vir elke ander groep te maak, wat die nodige inligting bevat bv. Wie is die spreker ens. Dit word by die Bestuursveg. uitgedeel.

b)

Die nodige reëlings te tref met die NGK Kantoor te Altonasngl. Bevestig datum, reël hoeveel stoele, tafels, breekgoed ens.(Besprekings word aan die begin van die jaar deur die sekretaresse gedoen – dus, bevestig net.) Kontak: 051 522 5418

c)

Die groep verantwoordelik vir die Kwartaal verg. moet ook sorg vir verversings by die tee, na die Bestuursvergadering, wat gehou word `n maand voor die Alg. Verg.

d)

Vir die Algemene Verg. word daar gewoonlik `n spreker gereël of `n demo gehou – enige iets wat verband hou met kwiltwerk.

e)

Daar word ook verversings, gewoonlik soet en sout na die verg. saam met tee en koffie bedien. Die betrokke groepie is daarvoor verantwoordelik.

f)

Nuusbriewe word na afloop van die Alg. Verg. by die sekretaresse afgehaal, sodat dit aan jou groepie uitgedeel kan word.

g)

Enige inligting rondom jou groepie soos, bv. lief en leed word kwartaaliks deurgee aan die sekretaresse en die Red. `n Kortlikse nuusbriefie van wat in jou groepie gebeur en wat julle doen word aan die Red. ge-epos. Indien jou groepie `n fondsinsameling hou, of dalk `n kursus aanbied, kan daardie inligting ook in die Nuusbrief verskyn.

h)

“Show And Tell”: Kwartaaliks stal die groepies hulle kwiltwerk uit. Elke groepie het `n kwiltstaander. Dit word saam gebring na elke kwartaalverg. sodat die kwilte daaroor gehang kan word. Wanneer dit, gedurende die verg. dan “Show and Tell” is, staan elke groepleidster by haar groepie se stander en vertel dan meer oor die kwilte.Lede moet onthou om hul kwilte te merk met `n “label”, waarop jou naam, die naam van jou kwilt, die inspirasie vir die kwilt, `n datum. ens. verskyn. Voor die vergadering kry elke lid `n plakker waarmee sy haar stem uitdra vir die kwilt waarvan sy die meeste hou.

i)

Welkom aan alle nuwe lede. Indien daar iets is wat jy nie weet nie, vra gerus jou groepleidster of kontak van die Bestuurslede. Ons help graag. Geniet jou stokperdjie saam met ons, dit is `n absolute voorreg om deel te wees van `n groep talentvolle vroue, wat mekaar nie net rondom die wêreld van kwilte inspireer nie, maar ook as vriende.

5


PORTEFEULJES VAN BESTUURSLEDE -2011/2012 VOORSITTER

Marianne Le Roux

0828262128

lrouxm@cut.ac.za

SAQG VRTWDIGER

Mariëtte Venter

0823373699

mwpentzp@mweb.co.za

VISIE VOORSITTER

Mariëtte Venter

0823373699

mwpentzp@mweb.co.za

SEKRETARESSE

Nelia Venter

0824606326

HISTORIKUS

Marie Coetzee

0834486921

TESOURIER

Sonia Snyman

0823382333

SKOUVRTWDIGER

Iessie Steenberg

REISENDE UITSTALLING

Alta Stemmet

MEDIA

Mariëtte Venter

NUUSBRIEF/BOEKE

Frances vd Walt

KURSUSSE

Elsie vd Bijl

Show & Tell

Mariëtte Venter

FOKUS OP `N KWILTER

Alta Stemmet

GADGET LADY

Lolla Geyer

051-853 1084

KOFFIEMANDJIE

Linda Landman

051-522 3011

ventern@cut.ac.za pfaffbfn@telkomsa.net Sonja_snyman@hotmail.com

051-4368041

083 682 1127 082 576 7223

051 522 5457

iessie@absamail.co.za

gstemmet@hotmail.com

078 803 4019

vanderwaltf@gmail.com

076 966 7351

debijle@mweb.co.za

0825766223

072 435 2137

gstemmet@hotmail.com

eugnegeyer@vodamail.co.za

6


Kommitee van die OKG vir 2011

Van links na regs: Elsie, Linda, Nelia, Frances, Marie, Sonja, Iessie, Marianne, Alta, Mariëtte.

Besoek gerus: -Quilt-pictures.com -Fabri-quilt.Inc -www.lovequiltpatterns -quiltmakers.com en … MOENIE ONS EIE BLOG VERGEET NIE!!!

All my scattering moments are taken up with my needle. ~Ellen Birdseye Wheaton, 1851

7


LIEF EN LEED Friendshipgroep: Martie Botha se man is oorlede. Frances vd Walt se skoonma is oorlede. Anna Gropp het `n tweede rugoperasie ondergaan. Goedharte: Rina Schutte se skoonsus oorlede. Elsa van Coller se man Hennie het ‘n heupvervanging ondergaan. Rosebuddies: Bramie het `n ligte beroerte gehad. Elna se naaldwerkkamer het gedeeltelik afgebrand. Linda se skoonseun was in die hospitaal in Lincoln, met `n platgevalde long. Dankbaar – Annalise het die NewZeeland /Chrichurch aardbewing met `n uur gemis. Quiltalk: Cecile se broer is oorlede. Kwetter Kwilters: Elsie vd Bijl se man se gesondheid versleg. Iessie se ma het 80 geword. Iessie se dogter Leah was in die hospitaal. Vingerhoede: Sanet van den Berg het 'n kleindogter ryker geword. Lolla het vir haar laaste chemobehandeling gegaan. LAPPOPPE: Sharline het ‘n pragtige dogterjie, Franzelle, ryker geword op 9 April . Mari reageer baie goed op die nuwe medikasie en Dirkie se troue het baie goed afgeloop. Sy gaan volgende week vir die volgende drip. Soretha was in hospitaal. Hulle moes 'n kussinkie in haar rug herstel. Charlene Nel se klein dogtertjie, Clara, is gebore op 21 Maart. 8


BLOEMSKOU 2011 `n BAIE GROOT DANKIE aan IESSIE vir al die reëlings met die skou!!! Sy werk so stillejies agter die skerms en dan ewe skielik is daar `n “ontploffing” en sie daar, `n vertoonkas vol van die pragtigste kwilte! En dan, as die skou besoek word, ” oe” en “aa” almal, maar dink nooit aan die werk wat vooraf gegaan het nie. Dit sluit in die kwiltmaaksters, Iessie wat alles reel, ook haar span wat die dag van die beoordeling help aangee, skryf en uitpak, ophang ens. Nogmaals dankie! Hier is `n paar foto`s van die dag se bedrywigheid tydens die beoordeling van die kwilte. Frances van Schalkwyk het ook van haar finale opleiding gekry as beoordeelaar. Die persoon wat haar touwys gemaak het, was Elsa Brits.

Iessie, Els Brits, Frances vSchalkwyk, Marianne le Roux, Nelia Venter en Gerda Breytenbach. Hierdie span het die beoordeling hanteer.

Die vertoonkas met van die kwilte wat klaar, en nog beoordeel moet word.

Elsa Brits en Frances v Schalkwyk.

9


…nog Hier word deeglik beoordeel.

Hierdie kwilte is klaar beoordeel. Marianne skryf dat dit klap – soos wat die “judges” hul mening gee, skryf sy die opmerkings van die betrokke kwilt neer. Hierdie vorm ontvang die deelnemer saam met haar kwilt, terug.

…die wenners! 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

Mev H Odendaal Wisseltrofee vir - Mees Uitstaande Artikel: Mari Strydom Iessie Steenberg Wisseltrofee vir - Beste Tradisionele Kwilt: Karin de Villiers Oranje Kwiltersgilde Wisseltrofee vir - Beste Gekwilte Artikel: Estelle Calitz Spesiale Prys Beoordelaarskeuse: Iessie Steenberg Raadzaal Carpet House Wisseltrofee vir - Beste Vryhand Masjiengekwilte Artikel: Iessie Steenberg Mariëtte Venter Wisseltrofee vir - Beste Innoverende Kwilt: Martie Botha Anita Kleynhans Wisseltrofee vir - Meeste Punte: Iessie Steenberg

…. En nog wenners!

10


1. Tradisioneel: Groot: Eerste plek: Martie Botha Tweede plek: Mariëtte Venter Medium: Eerste plek: Karin de Villiers Tweede plek: Karin de Villiers Klein: Eerste plek : Christa Gouws 2. Innoverend: Groot: Eerste plek: Karin de Villiers Derde plek: Elize Grobbelaar Medium: Eerste plek: Elsa de Wet Tweede plek : Mariëtte Venter Derde plek: Lenie Lourens Klein: Eerste plek : Martie Botha 3. Masjien geborduur, gelas en gekwilt: Groot: Eerste plek: Iessie Steenberg 4. Hand appliek, masjien gelas en gekwilt: Groot Derde plek: Elize Grobbelaar Medium: Eerste plek: Magriet Bester Tweede plek: Karin de Villiers Derde plek: Elize Grobbelaar 5. Masjien appliek, gelas en gekwilt: Groot: Eerste plek: Anita Kleynhans Tweede plek: Karien du Plessis Derde plek: Elbe Herbst Medium: Eerste plek: Iessie Steenberg Klein: Tweede plek : Mari Strydom 6. Hand appliek, masjien gelas en hand gekwilt: Groot: Eerste plek: Estelle Calitz Klein:Tweede plek: Gerda Breytenbach 7. Kwilt total met die hand gemaak: Medium: Eerste plek : Gerda Breytenbach 8. Beginners: Groot: Tweede plek: Cristel Myburgh Derde plek : Anina Louw Medium:Eerste plek: Marietjie Prinsloo Tweede plek: Wilna Geel 9. Gebruiksartikel: Eerste plek: Iessie Steenberg 10. Groepskwilte: Groot: Eerste plek: Frances van der Walt Medium:Eerste plek: Iessie Steenberg Tweede plek: Magriet Bester Derde plek: Madeleine Coetzee 11. Kunskwilte: Die kas was oorvol van al die kwilte! Medium:Eerste plek: Mari Strydom Tweede plek: Delmarie Groenewald Derde plek: Mariëtte Venter Klein: Eerste plek: Mari Strydom Tweede plek: Mari Strydom Derde plek: Magriet Bester

Magriet en Lulu voor die kas met al die kwilte.

11


BEOORDELAARSVERSLAG - BLOEMSKOU 2011

Ek wil eerstens vir Iessie Steenkamp en haar helpers gelukwens met „n goed georganiseerde beoordeling sessie. Dit was weereens vir my „n voorreg om by die Bloemskou betrokke te kon wees. Frances van Schalkwyk en ek het 76 kwilte beoordeel en ek is bly om te kan sê dat die standaard hoog was en die paar kuns-inskrywings is werkilk deur ons waardeer. Hier en daar was daar algemene foute soos die voorlegging (presentation) van die artikels wat nie altyd rafelvry en skoon was nie. Aandag aan die afwerking (binding) van die artikels het ook dikwels ontbreek. Dié klein probleme sal op Gilde-vlak aandag verkry. Daar was „n paar artikels wat ons gevoel het beter by die Naaldwerk afdeling sou inpas, maar oor die algemeen moes min artikels van kategorie verskuif word. „n Leemte was die gebrek aan spasie wat veroorsaak het dat veral die groot kwilte nie behoorlik aandag t.o.v. ontwerp kon kry nie. Die beoordelaarsverslagvorm het opdatering nodig en „n voorgestelde vorm is hierby aangeheg. Kunskwilte moet ook van „n skoon bladsy voorsien word sodat behoorlik algemene kommentaar gegee kan word. Geluk aan almal wat in hierdie afdeling ingeskryf het, al die kwilte is werklik wenners! Elsa Brits Elsa.brits@gmail.com 083 287 7446

12


KWILT FEES 2013… Sien… daar word beplan en gewerk, so agter die skerms! Koppe word bymekaar gesit by `n Verg. vir die Kwiltfees van 2013. *Die eerste advertensie van ons Fees van 2013, sal in die “goodiebags” van die Kaapse Fees wees! Kyk gerus uit daarvoor! `n Groot dankie aan die Komitee wat daarvoor verantwoordelik was, ons weet daar was `n paar hindernisse, maar julle is daaroor en kan ons nou begin uitsien na ons eie Fees!

13


14


PFAFF Naaldwerk-, Kwilt-, Borduur& Omkapmasjiene “Beste kwaliteit en diens gewaarborg!”      

Kwiltlap @ die beste prys Freezer Paper @ R10 pm Appliekpapier Gütermann 100% katoen kwiltgare Opgeleide PFAFF tegnikus En vele meer…

Marie’s Sewing Creations Bergstedt straat 8 Fichardtpark Bfn Tel: 051 5224554 Sel: 083 4486921

Besoek ons by:

www.mariessewingcreations.co.za 15


UITREIK – 28 MEI 2011 SOOS VERLEDE JAAR, WORD DAAR WEER GEREËL DAT `N GROEPIE DOGTERS VAN ONS PLAASLIKE KINDERHUISE LEKKER BEDERF WORD. TERSELFDER TYD LEER ONS HULLE SOMMER BIETJIE MEER OOR KWILTWERK.

HIERDIE JAAR GAAN HULLE `N KUSSINKIE MAAK EN VERSIER. DAARVOOR WORD LAP, KNOPE, KRALE ENS BENODIG.

ONS GAAN HULLE OOK BEDERF MET `N GESKENKPAKKIE EN `N HEERLIKE MIDDAGETE. ELSIE VD BIJL EN IESSIE STEENBERG IS HARD BESIG OM ALLES GEREED TE KRY.

INDIEN JY ENIGE BYDRAE WIL LEWER OF DALK WIL HELP KONTAK ELSIE 076 966 7351 OF IESSIE 082 705 5279

GESINNE IS DIE BASIESE OMGEEGROEPE VAN DIE SAMELEWING. – GARY CHAPMAN

16


March 2011-04-09 – Newsletter 1 How time flies when you are having fun. My hours do not have 60 minutes anymore. At the moment we are all looking forward to the Festival. I would like to welcome Joy Williams to our committee from Dias Quilters. I truly hope that the experience will be enlightening. A real word of thanks to Sylvia Growden for all the years she dedicated to this committee. We pray that you will have good health and enjoy your time of rest. I am getting a new knee on Tuesday and will be away from my e-mail for at least 10 days. If you want to contact me I will have my phone with me. Judges What a wonderful experience it was for me to follow the progress of the judge‟s course. I can just again say “Well done!” to the team. It will be the first meeting that the Judges Forum will report back to the committee. Teachers On Tuesday 5 July at 17:30 the Teachers Forum will be launched in the lecture room. I truly hope that we can get this going. Remind your teachers again to attend. Outreach It is wonderful that quilters are prepared to reach out to those in need. Thank you to all making quilts to send to Japan. When you hand the quilts over take a photograph and send it to us. Two magazines have indicated that they would give us space for a photo and a little article. Country Members This will be on the agenda again. Please come with your experience and possible solutions Youth Block Challenge I hope that we will see many more blocks made this year. I have taken note of projects guilds launched to include the young sewer. At a GRG “show and tell” a girl showed a bed quilt that she made after her Granny helped her with the Youth Block last year. It was wonderful to see how young students are inspired and love to sew on the machine. We have to build on this to make sure that our passion lives into the future for many generations. Travelling Exhibition I want to congratulate Doreen Crause on a job well done with compiling this 7th Travelling Exhibition. The brochure is something every quilted would like to have on her shelf. We wish the exhibition many happy exhibitions and many eyes to feast on the lovely work. Thank your Quilters for participating in this project. We big guilds do not always realize how much this exhibition means to

17


the smaller places. It is their opportunity to showcase quilting and their own work in their communities. Will you all go to your guilds and the nabourghing groups and help Doreen to set up a tour program. Please go to her with a date or dates and places. It is one job for you and many people to contact for her if you do not respond. Please get ideas from your guild members and send it to me to compile a list to choose from for the 8th Travelling Exhibition before the Festival. Let us give the quilters enough time to make a quilt with enough time. We can then announce the new theme at the AGM. It will be launched in the beginning of 2013. Get some ideas about the size from your quilters. Pennant for 2012 Olympics I was quite excited when I saw this in the Newsletter of Natal. Wouldn‟t it be lovely if many athletes can go home to their country with a pennant from South Africa? “Express your support through the medium of fabric, fiber and stitch, and become part of the whole Olympic event in London 2012. Pennants can be any shape, any design, made by anyone regardless of their level of ability or age (children welcome) and using any textile media. Their aim is to present a Pennant to each Olympic and Paralympic athlete.” Size A3 (12” x 16”) 14,000 required. Closing date December 2011. Website for more details: www.quilts4london.org.uk Phil Fisher will take what is finished in August to the UK. fisher2000@worldonline.co.za I am sure in your area will also be people going to the UK before December. Keep us informed of how many Pennants are going. Membership It is again the end of our financial year at the end of April. Please send your membership lists to me and the payments to Denise Jones, who will hand over at the end of the financial year. As the committee decided the fees will still be R5 per member. Agenda The agenda will follow this letter. Will you please let me know of matters still to be discussed and added to the agenda? BGM Monday 4 July 17:30 in the lecture room Will you please let me know of matters that you are aware of that must be discussed at the BGM. When I am back I will send an Agenda for the BGM for you to take note and add where you see it is needed. Representation on committee As we decided on our last meeting we will give guilds with more than 150 member‟s representation on the committee. I have asked Quadrilles to send a member and if there is a group in your region that qualifies, let me know so that I can invite a representative and send her the Newsletter and Agenda. Events Company I have been approached again by people to have the Festival yearly and at one venue and organized by an events company. I told them that we have discussed this at length and we want to do it ourselves. It will be on the Agenda again for your comments. Looking forward to see you all in Stellenbosch Jeanette Botha SAQG President simstitc@mweb.co.za 011 902 6997 or 083 964 4335

18


THE TRUE HISTORY OF THE SEWING MACHINE ~ Isaac Singer, scoundrel or genius ~ The idea of women having sewing machines to ease their sewing burden was not as well received as you might think. In the middle of the 19th century women were considered to be much too delicate to run anything mechanical. Now mind you they were not too delicate to work day and night keeping their family in food and clothing. It was also thought that women might be too excitable and perhaps not quite bright enough to manage such a complicated instrument. In addition there were concerns that women would go wild and spend their days shopping, playing cards with friends and who knows what else if they no longer had to spend much of their time making bedding and clothing. Although other inventers were working on developing a sewing machine, when it was suggested to Issac Singer that he might be able to devise superior one his response was to shout, "You want to do away with the only thing that keeps women quiet - their sewing!" * But Singer was always ready for any scheme that was likely to make money so he did proceed with the project. In fact he developed a machine so sophisticated that it had all the basic features found on sewing machines today. Unlike Elias Howe who invented an earlier model because he saw how hard his wife slaved away sewing, Singer simply saw the machine as a business venture. In spite of his less than respectful attitude toward women Singer was ready to do whatever was needed to sell his machines. To convince people those women really could operate these intricate mechanisms he used women to demonstrate his sewing machine to potential buyers. He advertised that even a child could handle one. Sewing machines were also promoted as a timesaver that would leave women with more time to take care of their families. Gradually the public was won over. Another challenge in selling sewing machines was that the original price was equivalent to the cost of a car today. In some cases several families would share in the buying and using of a sewing machine. But in 1856 the Singer

19


Company offered the first installment plan. This precursor of today's credit economy multiplied sales and made owning a sewing machine possible for many more families. The possession of a sewing machine became quite a status symbol. Piecing was often done by machine and some women even machine stitched their quilting or appliqué. These visible stitches advertised that the quilter was a proud owner of a sewing machine. Thus Isaac Merritt Singer inventor, actor and tycoon changed not only how we sew but also the way we manage our money. © 2001 Judy Anne Johnson Breneman (besoek gerus: quilthistory.com)

Dankie!!! Baie dankie aan almal wat harte by ons gekoop het vir PR van Niekerk. Hy het sy eerste koglea-inplanting gehad en volgens alle aanduidings was dit 'n groot sukses. Ons wag nou dat hulle die klank aansit en ons in Bultfontein glo dat dit ook 'n groot suskses gaan wees. MAAR sonder elkeen se ondersteunig sou dit nooit moontlik gewees het nie. Baie dankie aan elke kwilter wat 'n hart vir PR gekoop het. Ons waardeer dit baie. – Mariëtte

20


RECIPE

PERSISTENCE Nothing in the world can take the place of persistence. "Talent" will not; Nothing is more common than unsuccessful men with talent. "Genius" will not; Unrewarded genius is almost a proverb. "Education" will not; The world is full of educated derelicts. Persistence and determination alone are omnipotent. The slogan "Press On" has solved and always will solve The problems of the human race. Calvin Coolridge

21


10 Good Reasons to Buy Fabric…LOL

1. It insulates the cupboard where it is kept. 2. It keeps the economy moving, it is my duty to support cotton farmers, textile mills and fabric shops. 3. It is less expensive and more fun than psychiatric care. 4. it’s a contest – the one who dies with the most fabric wins. 5. It keeps without refrigeration, you don’t have to cook it to enjoy it, and you’ll never have to feed it, change it, wipe its nose or walk it. 6. Like dust, it’s good for protecting previously empty spaces in the house, like the ironing board, laundry basket, the dining room table etc. 7. it’s not immoral, illegal or fattening. It calms the nerves, gratifies the soul and makes me feel good. 8. Because it’s on "SALE." 9. Because I like it! 10. And buy it now, before your husband retires and goes with you on all your shopping expeditions. 22


“Die liefde is tydloos – Die herinnering aan gister, Die vreugde van vandag en Die hoop van more” Anoniem 23


Kwilter`s Dagboek

18 Augustus 2011Gouedrade/Vingerhoede 10 November 2011 – Lappoppe/Sterkwilters Te NGK Saal

Altona sngl. Fichardtpark.

Winter is `n tyd vir gemak, goeie kos en warmte, vir die aanraking van `n vriendelike hand en `n geselsie by `n vuur; winter is die tyd vir jou huis. – Dame E. Sitwell-

24


`n Uittreksel uit Aus. Country Threads Vol 2 No.12

25


26


Fear Not Metallic Thread by Liz Kettle In her interactive In Stitches article, Liz details what she calls her 6 Keys to Metallic Thread Success. Here are the highlights:

1. Bobbin thread is very important. I have the most success with an ultra-fine polyester thread with a weight between 100 and 70. You could also use #100weight silk thread. 2. Tension is the second key to success. Reducing the upper thread tension is critical when using metallic threads. If you are using free-motion stitching, a reduced top tension is even more important. 3. Using a metallic needle is helpful but not mandatory. Depending on the type of stitching you are doing, a size 90 embroidery or 90 topstitching needle will work just fine. 4. When working with metallic thread, stitch slower. This is especially important when free-motion stitching with metallic threads. When you are freemotion stitching, either embroidery or quilting, you become part of your machine's tension system. 5. You can control how wiry your thread is by modifying your thread path. If it springs off your spool when you unwrap it, you should probably consider using a thread stand or placing the thread in a cup or jar a little distance away from the machine. 6. Stabilizers are very important when using metallic thread as a surface embellishment or for embroidery in your fiber art projects. Which stabilizer to choose depends on the surface fabric and the amount of stitching you want to add. Types of General Sewing Threads For general sewing, use thread spun from cotton, polyester or a polyester/cotton blend. Specialty threads change as often as consumer tastes change. Rayon thread: Designed for machine embroidery, it has shine to give the embroidered design a decorative effect. Rayon thread is perfect for rolled edges on your serger. Use it in the upper looper only. Metallic thread: A man-made thread which is ideal for machine-embroidery or decorative serger finishes. Basting thread: A lightly twisted thread used to hand- or machine-baste garments together. Easily broken, it's typically made of cotton fiber and available in white. Try using basting thread for fitting garments prior to sewing. Invisible thread: Great for blind hemming or when it is difficult to match colors. It's typically made of a single strand of polyester and has no color. Because of the lack of color, it is difficult to see. Its one drawback is that it can be stiff and distort

27


the fabric. I use invisible thread in my blind hemmer for hemming pants, draperies and other projects. Buttonhole and carpet threads: Heavy duty and designed for heavy fabric where additional strength is desired. Often used for hand-sewing, it will work in the bobbin of most sewing machines and can give your sewing a decorative effect. General purpose thread: A medium-weight thread made from cotton, silk, polyester or a blend of cotton and polyester. Cotton is usually mercerized. This is a finishing process that makes the thread smooth and shiny and adds strength. Cotton mercerized thread is ideal for woven fabrics that require little or no stretch in the seams. Cotton is also heat-resistant, making it a better choice for quilting because of the need for pressed, consistent seams. Silk is natural fiber that is strong and very fine. It has some stretch which makes it a better choice for topstitching or tailoring when the fabric needs some shaping and some give. Polyester is suitable for most fabrics because it has some stretch. It is a better choice for knit fabrics but may break cotton fibers if the knits are designed with cotton fiber. Blended threads are suitable for knits, wovens, man-made or natural fabrics. Blended threads are typically designed with a cotton filament wrapped around a polyester core thread giving the thread both durability and stretch. Plus, the cotton fiber makes the thread heat-resistant. Serger Threads Serger threads are available in the same fibers as general sewing threads, with the exception of woolly nylon. Woolly nylon is a nylon thread that has little or no twist. Used in the upper looper for a rolled edge or in the upper and lower loopers for lingerie sewing, this thread is designed to gently relax after it's sewn and cover the edge finish. It has lots of stretch and is soft against your skin. Its one drawback is that it will melt in the dryer or under a hot steam iron. Most serger thread is sold by the cone. Look for cone thread that is tightly wrapped and consistent in width. When using your serger for edge finishing, don't worry too much about matching the thread color. Most serger owners will invest in the basic colors of thread, black, brown, gray and white, to match the edge finishes as needed. If using your serger for seaming and edge finishing, it's the outside needle that creates the seam. Often, just matching this thread to the fabric is enough.

28


KLASSE VIR DIE KWARTAAL ● 1-2 Julie : Jig Saw Puzzle Kwiltfees te Stellenbosch Bespreek direk by Kwiltfees

12 13 14 16

Julie Julie Julie Julie

:

Skewe Harte : Childrens funky ride in town : A day in Clarens : Advance freestyle quilting techniques

Kwiltfees in Clarens Bespreek by Alae Grabe : 082 5772232

Kwiltnaweek in Bultfontein 5 Augustus 6 Augustus

: Landskappe : Raggety Kwilt

Ons kwilt, eet en slaap op ‘n plaas. Slegs plek vir 20, slaapplek vir 11. Koste R350 per dag (slaapplek + 3 etes + klas) R150 per dag (2 etes + klas) Bespreek deur jou naam, kursus en opsie te sms na 083-2749161 Benodighede sal deurgestuur word voor kursus.

●10% AFSLAG VAN 1-7 JULIE 2011 (TYDENS DIE KWILTFEES) VIR DIE TUISBLYERS! 29


The Paradox of Our Age We have taller buildings but shorter tempers; Wider freeways but narrower viewpoints; We spend more but have less; We buy more but enjoy it less; We have bigger houses and smaller families; More conveniences, yet less time; We have more degrees but less sense; More knowledge but less judgement; More experts, yet more problems; We have more gadgets but less satisfaction; More medicine, yet less wellness; We take more vitamins but see fewer results. We drink too much; Smoke too much; Spend too recklessly; Laugh too little; Drive too fast; Get too angry quickly; Stay up too late; Get up too tired; Read too seldom; Watch TV too much And pray too seldom. We have multiplied our possessions, but reduced our values; We fly in faster planes to arrive there quicker, to do less and return sooner; We sign more contracts only to realize fewer profits; We talk too much; Love too seldom and lie too often. We've learned how to make a living, but not a life; We‟ve added years to life, not life to years. We've been all the way to the moon and back, But have trouble crossing the street to meet the new neighbor. We've conquered outer space, but not inner space; We‟ve done larger things, but not better things; We‟ve cleaned up the air, but polluted the soul; We‟ve split the atom, but not our prejudice; We write more, but learn less;

30


Plan more, but accomplish less; We make faster planes, but longer lines; We learned to rush, but not to wait; We have more weapons, but less peace; Higher incomes, but lower morals; More parties, but less fun; More food, but less appeasement; More acquaintances, but fewer friends; More effort, but less success. We build more computers to hold more information, To produce more copies than ever, but have less communication; Drive smaller cars that have bigger problems; Build larger factories that produce less. We've become long on quantity, but short on quality. These are the times of fast foods and slow digestion; Tall men, but short character; Steep in profits, but shallow relationships. These are times of world peace, but domestic warfare; More leisure and less fun; Higher postage, but slower mail; More kinds of food, but less nutrition. These are days of two incomes, but more divorces; These are times of fancier houses, but broken homes. These are days of quick trips, disposable diapers, Cartridge living, thow-away morality, One-night stands, overweight bodies and pills That does everything from cheer, to prevent, quiet or kill. It is a time when there is much in the show window And nothing in the stock room. Indeed, these are the times! by Dry Bob Moorehead

!

31


NASIONALE KWILTDAG 12 MAART 2011

*

Baie dankie aan die volgende borge wat dit vir

ons moontlik gemaak het, om `n baie geslaagde Kwiltdag te hou: Fresh Ford Museum Quilt Cottage – gelukstrekkings Iessie Steenberg – patroon Friendship – eetgoed Tollbosse – eetgoed LHP – eetgoed Rosebuddies – eetgoed. `n Spesiale dankie aan Linda wat help skryf en ophang het. Baie dankie aan Hettie Pringle, Iessie Steenberg en Elsie vd Bijl vir die demos. Sommer so, binne `n japtrap leer ons toe ook sommer ook weer `n ding of twee! Aan al die vendors, dankie dat julle t.s.v min spasie tog bereid was om jul ware te kom bemark. Dit bly maar lekker om `n lappie of twee te koop! Al is dit ook onder `n boom! `n Baie spesiale woord van dank aan die Kurator en Personeel van Fresford Museum vir hul ongelooflike hulp met die uitnodigings asook die uitstalling en teetuin. Mimi, dit was `n ongelooflike lekker dag!

●Laaste, maar nie die minste - DANKIE AAN AL DIE LEDE VIR JUL ONDERSTEUNING!

Vriendelike groete van die Friendshipgroep 32


Freshford Musuem Besoek ons blog vir nog foto`s: oranjequiltersguild.blogspot.com

Besoekers parkeer voor die Museum

Die ingang na die pragtige ou Huis.

Die Uitstalling‌

33


…hierdie is maar net `n paar van die 65 kwilte wat uitgestal is!

Die Teetuin

34


Demonstrasies Iessie demonstreer hoe om die gratis kwiltjie te maak wat in die geskenkpakkies was.

Hettie demonstreer “freemotion” tegniek.

Elsie wys hoe om “scrapbook quilting” te doen.

Marianne en Iessie doen `n “lucky draw”.

35


…en daar word gekuier!

Ons geskenkpakkies met `n heerlike soet en sout versnapperings en `n gratis patroontjie!

Van ons “vendors”.

“Elke dag het die potensiaal vir `n gelukkige einde” Anoniem

36


NOG `N BORDUURSTEKIE …

37


„Challenge“ kwilte Derde kwartaal: Kwilt wat vryhand gekwilt is. ( Groot/ medium / klein) (Friendship, Material Girls, Goudedrade, Rotary Cutters, Tolbosse – hierdie groepe het aangedui dat hulle gaan deelneem.)

Vierde kwartaal: My mooiste Kerskwilt. (Groot/medium/klein) Sommer almal!!!

CREATIVITY RECIPE

Ingredients for being Creative Creativity itself is easy to find All it takes is a willing hand and mind. Start with some cloth, and a needle and thread And perhaps some scraps stuffed under the bed. Mix with talent and true dedication And just for good measure apply concentration. Blend this together in a room that’s a mess And you’ve unleashed creativeness. ( Anon)

38


39


A Poem for Patchworkers

Patchworkers are a different breed The things we hope for, the things we need, We wish for fabric to finish that row We sometimes wish our guests would go We wish all day for that time to be That special time – that time for ME Each needle is threaded, the colours arrayed, Scissors and pattern have been carefully laid Now we relax, this is our pleasure Stitching this piece of soon-to-be treasure We always ignore that mental warning Stitching all night makes it rough in the morning But times’ unimportant, we don’t heed clocks We just need fabric and a sewing box Our project awaits us, now we proceed This must be Heaven – what more do we need? (Anon)

40


Nuus vanuit Kwa-Zulu-Natal. (Elizabeth Woodcock was voorheen `n hoogs waardeerde lid van die OKG. Volgens MariĂŤtte Venter, was sy van die stigterslede van die OKG.)

41


Jou masjien se naald is belangrik!!!

(To peak performance for your sewing machine – Dr. David Trumble)

42


APPLIEKPATROON - www.fionamarie.com

43


Nuus van die Friendshipgroep… A good friend is a connection to life - a tie to the past, a road to the future, the key to sanity in a totally insane world. ~Lois Wyse Soos die meeste van die gilde se lede, staan ons Friendshippers ook stom voor die feit dat die winter hier is! Dit was dan sommer nou die dag nog Kersfees en die meeste het lekker geluier oor die laaaaang somervakansie. Maar so is dit nou maar eenmaal – die natuur het sy seisoene en ons mensekinders het ook maar ons op en af dae. Vir ons groepie was daar so saam met die nuwe jaar baie opwinding, maar ook hartseer. Ons is saam met Hanli bly wat na haar eerste kleinkind se hartklop kan luister en opgewonde raak ook die kleine mensie op die skerm en terselfdertyd gaan ons hart uit na Martie wat haar man baie skielik verloor het. Maureen se suster kry chemo, Anna Gropp was vir `n tweede rugoperasie, Tudie en Marlene moet verhuis, darem nie uit Bloemfontein, en so hier en daar is daar soms ook maar `n afdag vir die res van die groep. Ten spyte daarvan is dit vir ons almal `n groot vreugde om ons lappies nader te trek en te konsentreer op `n volgende projek. Elke lid het sy of haar projek wat haar besig hou, tussen deur het ons handsakke gemaak, ons het lekker saamgewerk om die Freshford- uitstallling se geskenkpakkies te verpak – ons verkyk aan die pragtige “cupcakes” wat Maureen en haar dogter gemaak het – die mooiste versiering in die vorm van een of ander kwiltblokkie! Amper te mooi om te eet.Van ons het begin om `n “clothdoll” te maak. Tudie is besig om haar” quilt as you go” blokke aanmekaar te sit – sy het verlde jaar begin en dit gaan verseker `n pragitge kwilt wees! Anna Rautenbach werk aan die mooiste Kruise Kwilt, maar gaan eers Indië ontdek. Veilig reis! Tannie Magriet is altyd besig, behalwe haar Kruise Kwilt, hekel sy, en ons weet almal van haar pragtige werk wat sy in Botchabelo doen. Hanli is besig met `n “colourwash” , Frances maak ufo`s klaar, Martie werk aan `n pragtige kwilt wat haar kleindogter self uitgekies het. Estelle werk rustig voort en dan op `n dag gooi sy `n pragtige kwilt op die tafel oop, en staan ons verstom oor haar pragtige hande werk – die mooiste handkwiltwerk

44


denkbaar! Maxie en Maureen kwilt hul beginners kwilte met die hand! Eintlik al twee gesoute kwilters. Marlene was hierdie maand die gelukkig wenner van ons groepie se bloklotto. Marlene, ons kan nie wag dat jy vir ons jou kwilt kom wys nie! Frances se kwilt is klaar met die blokke wat sy gewen het. Hanli en Martie wat ook blokke gewen het, moet nog hul kwilte maak. Van ons gaan help by die skou en ook met die uitreik van die kinderhuisdogters. En dan, seker die lekkerste lekker wat voorlê – die Kaap se Fees. Agt van ons groepie se opgewondenheid groei by die dag! Kwiltgroete van die Friendshippers Ons vergader elke 2de Vrydag van `n nuwe maand in Iessie Steenberg se werkskamer. Kontak Frances by 078 8034019

“There are no detours around obstacles.” There isn’t a meaningful goal that can be achieved, without facing obstacles and hurdles. It’s an inevitable part of life’s road to success. The more you come to grips with this, the faster you’ll get where you want to go! Instead of seeing difficulties as the end of your dreams, see them as part of the journey. View obstacles as challenges, which, once overcome, will bring you closer to your destination. Refuse to be stopped – keep focusing on where you want to go. When the going gets tough, remind yourself that snags build wisdom, perseverance and strength. With this outlook your frustrations will transform to motivations and success will come your way more quickly. ©Jane Powell – Meditations for Women

45


Besoek gerus Quiltmaker.com

46


Nuus van die Goedharte… Jolena van Rooyen se huis is nog steeds die weeklikse vergaderplek van die Goedharte. Menige kwilte word om die lang tafel beplan, kennis gedeel en slimstories uitgeruil. Rina Schutte is baie hartseer nadat ‘n dierbare skoonsus oorlede is, maar het in hierdie tyd al haar kwiltboeke en –tydskrifte deurgegaan en dit was vir haar ‘n genesende fees. Anne Strauss is besig met ‘n “Dear Jane” en kwilt al. Haar inskrywing vir die kwiltfees in Stellenbosch is veilig afgelewer. Helene Wolvaardt is besig om ‘n Skotse ruitkombersie te hekel en het ook nog ‘n Kaapse draai gemaak. Elsa van Coller se kinders het kom kuier en hulle het die mooiste lapkrale gemaak. Hennie, haar man, het ‘n heupvervanging ondergaan en ons wens hom ‘n spoedige en volkome herstel toe. Du Maurier maak allerhande laslapstoelkussings, maar het haar nek in so ‘n spasma gewerk dat sy toe talle besoeke aan die fisioterapeut moes bring en nou maar eers weer ‘n bietjie moet rus. Dalene Volsteedt is weer besig met ‘n dollaskwilt en dit lyk asof Afghaans nou die nuutste neiging is waarmee kwiltvriendinne hulle besig hou. Glo erg aansteeklik. Mariëtte Venter het ‘n sjaal gebrei en is al besig met ‘n tweede koningingrootte Aghaanse kombers. Sy het ook baie harte gemaak vir die Bultfontein seuntjie se koglea inplanting fondsinsameling. So tussendeur word nuwe wintersklere gemaak en word vriendinne se verjaardae ook met ‘n spesiale handwerkie onthou. Rina bredenkamp hou haar belofte vir 2011 aan haarself in stand en rits net rond en doen allerhande prettige dinge soos om met die hoogste waterglybaan in Durban af te gly! Rene Schoeman-Hodgson het ‘n vreugdevolle mosaiekkruis gemaak en ook ‘n grootmens feetjiekwilt vir haar dogter as geskenk toe sy haar Ph.D in Psigiatrie ontvang het. Nou verwyl sy haar luilekker dae op Umhlanga se strand, maar het darem so tussendeur ’n kaleidoskoop kwilt gemaak uit Maxine Rosenthal se boek One-block Wonders.

I keep my end tables full of needlework and quilting so I don't have to dust them. ~Author Unknown 47


…En die Gouedraad Kwilters Van Januarie tot April was ons almal besig met verskillende projekte: Hettie werk aan haar “challenge” vir die fees en het intussen met ‘n interessante “free motion” kursus begin. Verder soek sy ernstig na “member interviews” vir die gilde se blog. Charlene is besig met haar “Kleurvolle Kubuskwilt” (‘n kursus wat Hettie aanbied). Sy werk ook aan ‘n katte kwilt en aan haar beginnerskwilt se middelblok. Kokkewiet se middelblok van haar beginnerskwilt is so te sê klaar. Buiten vir haar Celtic blok, waarmee sy bietjie sukkel, is al haar ander blokke nou op datum. Kokkewiet het vir haar ma ‘n muurbehangsel gemaak en sy is nog besig met haar Kleurvolle Kubuskwilt, ‘n baba kwilt vir ‘n vriendin en sy het ook ‘n Sunbonnet Sue blok gemaak. Breggie is tans besig met haar albumkwilt. Die blokke is voltooi en al haar vriende en familie moet nou iets vir haar ‘n ietsie in die blokkies skryf voor sy dit aanmekaar kan sit. Sy is ook besig om haar kleurvolle ubusse in stroke aanmekaar te werk en met ‘n hexagon handwerk projek, asook die Gerbera patroon hekelkombers. Connie is besig met die geskenkies wat by die deure uitgegee word met die volgende gilde vergadering. Marie is besig met ‘n kwilt vir haar uitstalling by die skou. Anida, Rina en Connie is ook besig met hulle kubus kwilte. Bettie het haar middelblok van haar beginnerskwilt voltooi en was toe so gaaf om vir haar vriendin, Rina, ‘n nuwe pajama broek te maak. Petro en Sonja is hard besig om op datum te kom met al hulle agterstallige kwilblokke. Ria is iewers oorsee op vakansie. Ons hoop sy geniet dit baie en kan nie wag om te hoor van al die kwilte wat sy daar gesien het nie. Besoek ons gerus by:http://www.gouedradekwilters.blogspot.com/ Marie Coetzee – 0834486921 – Een Saterdag per maand van 13.00 – 16.00 ( datum wissel) by Altona Kerksaal, Fichardpark

48


Die Kreatiewe Lappies se nuus‌ Ons groep se nuwe voorsitter is Karien du Plessis, maar diÊ jaar gaan ons dinge anders aanpak, want om Annette Vogel se skoene vol te staan, is 'n taak van onmoontlikheid. Baie dankie, Annette, vir al jou harde werk die afgelope 2 jaar en vir al die wonderlike idees en inspirasies! DiÊ jaar verdeel die lede in klein groepies en bied dan elke maand vir ons iets interessants aan. Demonstrasies, 'n deurnag-sessie en 'n moontlike kwilt-safari deur Smithfield is maar 'n paar dinge waarna ons uitsien. Ons het egter die jaar afgeskop met 'n reuse liefdadigheidsprojek. Eintlik was dit 'n twee-ledige projek. In die eerste plek wou ons ons kaste leegmaak (om plek te maak vir nuwe lappe!) en in die tweede plek, wou ons daardie uitvallappe gebruik om die matriek-meisies van Rosenhof skool mee te bederf. Die lede het soos een groot fabriek saamgewerk, party het gestik, ander het aangegee, gestryk, 'gesquare' en vandag kan ons spog met 10 strip kwilts wat in net 2 maande gemaak is! Baie dankie aan elkeen se wonderlike gesindheid en harde werk! Ons beplan om dit in Mei vir aan die meisies te gaan oorhandig. Daar is net 9 matriekmeisies in Rosenhof, en 'n Professor in Ekonomie was so beindruk met alles en het dadelik verlief geraak op ons kwilts. Ons verkoop dus die ekstra kwilt aan hom. Sodoende het ons liefdadigheidsprojek toe sommer ook gesorg vir ons fondsinsamelingsprojek vir die Fees van 2013. Ons het egter 'n terugslag gehad: ons sekretaresse van baie jare, Hantie du Plessis, gaan ons groep verlaat, omdat hulle verhuis na Petrusburg. Ons gaan haar vreeslik mis! Groete vanuit 'n baie produktiewe Smithfield!!!

49


Nuus van die LHParkies… (Kom elke tweede Ma. van die maand, 9 uur by Issie se lokaal by mekaar. Thea Slabbert 0827097630)

Wel,hier is ons alweer amper halfpad deur die jaar 2011 – die tyd vlieg!!! Namens die LHparkies wil ons vir die nuwe Komitee sê, baie dankie vir `n heerlike oggend met hulle eerste vergadering. Ons het dit baie geniet. Ons lidmate hier by die LHparkies verdwyn stadig – van 14 lede is ons nou maar 7 oor, maar met die 7 gaan dit goed en besig. Elsa bly nou tydelik in Dealesville terwyl haar huis in Woodlands fluks vorder. Sy ry elke vergadering van Dealsville af – wat ons nie doen ter wille van lappies nie! Anita het `n rukkie by die kinders gekuier, maar is bly om weer by die huis te wees. Thea was gou vir `n heen en weertjie Pretoria toe. Sy het al twee kwilts amper klaar. Dit lyk te pragtig – nog net die “bindings” kort. Rietha is alweer in Johannesburg om na kleinkinders te kyk. Wat sal ons kinders doen sonder die oumas? Peggy is besig om `n kombers te hekel – vorder stadig tussen die tuinmaak, rondrits, rondkuier, borduurklasse,brug ens. Ens. Miskien sal sy darem een of ander tyd by haarkwilte uitkom! Hannie kuier ook steeds heen en weer tussen die besigheid,die plaas en die kindertjies. Van Ninor se UFO`s word daar stadig maar seker klaargemaak – nog 3 is klaar – moet net nie vra hoeveel daar nog is nie! Vir “huiswerk” is daar `n Round Robin – dit bly of daar nog UFO`s gaan wees teen die einde van 2011. Warm Kwiltgroete van ons almal!

50


51


Die Naaldekwilters!!! `n Nuwe groepie met Wilna Geel as leidster. Hartlik welkom, ons hoop julle geniet die kwiltwĂŞreld saam met ons. In al die hoekies grou en naak moet almal kruietuintjies maak, dat eenling en geslag en volk onder die rook se donker wolk, in tiemie en in roosmaryn genade vind vir al hul pyn. Ernst v Heerden

52


LAPPOPPE Kom 1 X per maand bymekaar in die Bultfontein-Oos Kerksaal. Kontak Lolla Geyer – 072 435 2137/051 853 1084

Die winter is hier in al sy glorie. Al wat ons almal nou kan doen, is rustig voor die masjiene sit en kreatief wees.Ons het „n paar “nuwe lede” en ons moes “afskeid” neem van ander. Elize, Susan, Hantie, tannie Magda en tannie Sarie het weens persoonlike redes bedank, en meestal om oumas/tannies te wees. Hulle kom loer nog kort-kort in en ons almal mis hulle baie. Die Lappoppe het weer nuwe bloed bygekry naamlik Charlene Nel en Myrtle Welman. En dan is daar ook nog twee nuwe “klein kwiltertjies” Charlene se dogtertjie Clara en Franzelle van Shirley, wat alreeds by ons vergadering van die 12de April was. Wys nou net hierdie nuwe mammas laat niks tussen hulle en hul naaldwerk kom nie. Helen, Estie, Lolla, Amanda en Mari kwilt dat dit bars. Elkeen het omtrent elke vergadering tussen 3 en 4 items klaar vir “show and tell.” Helen het die mooiste koningsgrootte kwilt vir iemand gemaak en die mooiste lappoppe. Lolla het haarself oortref en sommer binne „n dag gou vir Poenie „n kwilt gemaak, natuurlik met perde as tema. Amanda het weer iets nuuts probeer en „n buite kombers van stoffeerlap aanmekaar geslaan. Estie het haar jaarprojek klaar en sy het dit bemeester om die mooiste blare op die rand te kwilt. Te mooi vir woorde. Mari gaan van krag tot krag. Maak die een na die ander skepping uit niks vir die Bloemskou en Clarens uitstallings. Sommer so tussendeur besluit dat daar „n kwilt klaargemaak kan word vir die Kwiltfees. Sy gaan ook klas gee by die Kwiltfees en ons het hierdie week gehoor die klas is vol bespreek. „n Week daarna gee sy vir „n volle week klas by Clarens. Die Lappoppe kan nie anders as uithaal en wys nie. Ebie hou net lekker vakansie hierdie jaar. Sy was nou op „n bootreis en is verlede week vir „n vakansie London toe. Maar tussendeur werk sy aan haar nuwe spaarkamer se rytjie kwilt. Neline is besig met 2 dubbelbed kwilte en 2 enkelbed kwilte vir haar spaarkamers. Soretha was „n bietjie onder die mes - so sy probeer om rustig te wees en mooi te herstel. Hannelie het „n “Ambulans sak vir Netcare 911” gemaak, en almal is baie trots daarop. Shirley het vir die nuwe babatjie „n muurbehangsel gemaak en uitgewerk en die kreatiwiteit hou net nie op nie. Sharlene, Annerie en Charlene is almal met hul rytjie kwilte besig, maar die kleintjies hou hierdie 3 bietjie besig. Monica se koffiewinkel hou haar bedrywig en ons sien haar maar bietjie min. Lappop groete tot volgende keer. Neline.

53


Nuus van die Maatbande Hierdie klein groepie van 5, het na jare ontbind. Van die lede het verhuis, twee orige lede het by van die ander groepe ingeskakel.

Besoek gerus ons eie blog‌ Daar`s volop inligting, leer ons lede ken, kry wenke, daar`s humor‌ en nog vele meer!!!

n Groot dankie aan Hette Pringle wat die blog hanteer.Dis uitstekend!!! 54


MATERIAL GIRLS… Kom elke 2de Maandag van 9.30 – 11.30 by Prettymanweg 9 , Waverley Bftn. bymekaar. Kontak Ingrid Steyn 083 7090808

Dina het haar zigzag kwilt heeltemal voltooi en haar kattekwilt se bokant is klaar. Delmarie het die kursus van Hettie gedoen, en die woud ingestuur vir die skou. Ons was baie bevoorreg om ‘n nuwe lid, Blanche Botha, te kry. Sy het dadelik weggetrek met ‘n kwilt en ons wil hê sy moet baie welkom voel by ons. Winnie het ‘n gehekelde deken gemaak vir ‘n kind, en haar man, Oom Roos, word tagtig. Daar word groot feesgevier by die huis. Ingrid en Dina het Neil Diamond in lewende lywe in die Kaap gaan sien en sommer met hul kinders op Stellenbosch gaan kuier. Hellouise, Marina en Ingrid was na Tierlantynkies mark in Pretoria toe met hul wol en kwilte vir Khotsong gemeenskapsprojek en dit het goed gegaan.

Ingrid Steyn 0837090808

die Rotary Cutters… …hierdie is ook een van ons nuwe groepies. Laat hoor bietjie

wat doen julle als!

The most important things in life… Aren’t things 55


KWETTER KWILTERS… Groepleidster:Kontak Elsie vd Bijl - 076 966 7351Kom elke 2de Saterdagmiddag by Iessie bymekaar - van 2- 5 nm.

Februarie se groepbyeenkoms was op dieselfde dag as ons kwartaalvergadering. Maar, o nee, geen probleem: wat ‘n heerlike en prettige dag – baie dankie, Rosebuddies, dat ons dié suksesvolle geleentheid saam met julle kon aanbied. Die Kwetter Kwilters het ywerig aan die “Show-and-Tell” meegedoen. Hartlike geluk met elke besondere bydrae. Maart se groepbyeenkoms was op dieselfde dag as die uitstalling by Freshford House. Maar weer, geen probleem – ‘n boer maak ‘n plan. Baie dankie aan Iessie wat vir ons op dié dag te midde van al die bedrywighede klas aangebied het. April se groepbyeenkoms was ‘n skraal affêre – party uitstedig, party siek, party met vakansie. Eerstens, hartlike geluk aan Iessie met haar moeder se tagtigste verjaardag – ons vertrou die familie het die samekoms op Upington terdeë geniet. Aan Marthie-Marie, baie sterkte en spoedige beterskap na die tweede rugoperasie. Baie welkom aan Willemien Nel wat beplan om by die Kwetter Kwilters in te skakel; bring gerus jou vriendin ook saam. Daar word gesê dat voëltjies stil is as hulle broei…. Elkeen werk stil-stil aan onklaar projekte voordat ons weer kop uitsteek vir ‘n vindingryke tweede helfte van die jaar. Intussen, kyk uit vir die Rondreisende Kwiltuitstalling – julle sal Regina se bydrae daar sien. Ook, by die Bloemskou is daar ‘n paar pragtige inskrywings uit die groep. Iessie, Elsie en Marietjie reis Kaap toe vir die Kwiltfees in Julie – veilig reis en geniet elke oomblik; ons sien uit om al die nuus te hoor! Groete van al die Kwetter Kwilters! 56


Needles & Pins… kom elke 3de saterdag van elke maand van 14h0016h30 by Iessie se huis bymekaar. Kontak Nelia Venter by 082 460 6326

Die eerste kwartaal is sommer so vining, vinnig verby. Ons is hard besig met ons “mystery quilts” en kan nie meer wag vir die eindresultaat nie. “What exactly IS a “mystery quilt” project? Instructions for construction of a new quilt top are given out bit by bit, so our loyal “quilt detectives” won’t have a clue to what they are making until the project is nearly complete. The suspense keeps them coming back for more!” (http://www.merrymayhem.com/Merry_Mayhems_Mystery_Quilts/Mys tery_Quilts.html). Geluk aan Iessie met al haar pryse op die skou! Elsa het mooi herstel na haar hartoperasie en is weer volstoom aan die gang. Ons dink aan Rolene wie se man „n groot rugoperasie ondergaan het en Iessie se dogter wat na „n operasie tipe 1 diabetes ontwikkel het. Mag hul sommer gou gou weer op die been wees. "There is no fear in love; but perfect love casteth out fear ... " 1 John 4:18

LASLAPPIES Gee my `n sak vol bont lappiesStrepies en kolletjies sal ook doen Dan raak ek met alles Ja, selfs die ouderdom, versoen. Ek tower `n reёnboog, `n sonsondergang, `n boomblomme en blare met lig omsoom, diamante, sterre en skoenlappervlerke, My verbeelding ken geen perke. Ek dank U Heer vir oë en hande Vir werk en vriendskapsbande, Deur laslapwerk het ons geleer – Ons kan U met naald, gare en lappies ook eer.

(Jac van Niekerk, Fairland)

57


DIE RAFELS SE NUUS… www.rafelsquilting.blogspot.com

Rafels is hoofsaaklik ‘n groep werkende vroue en is die tweeweeklikse bymekaarkom soms al geleentheid wat die lede kans kry om te kwilt. Maar die afgelope Saterdag was weereens ‘n openbaring – die dames werk so stil-stil op hul eie en kom gooi met trots hul skeppings oop op so ‘n middag. Tannie Rina het haar kathuiskwilt gewys, wat ook terselfdertyd ‘n ‘charm’kwilt is (geen 2 lappies is dieselfde nie). Ook het sy ‘n appliekkwilt gewys, wat ‘n rukkie terug ‘n groepsprojek was. Dit is ongelooflik fyntjies en mooi. Sy het dit perfek met koekarretjies afgerond! Karin De Villiers het haar SHOWTIME Challenge-kwilt vir die eerskomende kwiltfees gewys. Ongelooflik! Ons weet jy gaan met ‘n prys terugkom. Riana het vir die Miniatuur-afdeling ingeskryf. ‘n Mens het nie woorde nie! Ons hou duim vas vir ‘n groot prys! Die Rafeltjies is bedrywig – ‘n hele paar pragtige kwilte is vir die plaaslike skou ingeskryf. Rafels verwelkom Karin Nel by ons groep. Nou is daar 2 Karin`s en 2 Alta`s in EEN groep. En daar is so baie name om uit te kies. Een van die Rafels het in haar splinternuwe huis ingetrek en het die Rafels daar byeengekom – baie geluk Madeleine. Geniet die nuwe huis en maak dit vol

kwilte.

Wenk: Ons groepie het die wonderwerk van „n gare-bedrader/self threader ontdek! Veral die ouens se oë wat nie meer so lekker wil kyk nie. Dit is „n wonderlike patent en ryg die gare deur die naald se oog net deur die druk van „n knoppie. Dit is verkrygbaar by PFAFF (Marie‟s Sewing Creations). Dan kan jy sommer „n klomp naalde in een sitting inryg, vassteek op „n groot stuk vilt en toevou. Dit is minder moeite en bespaar tyd.

58


RAFELS SE PATROON VIR DIE KWARTAAL -

59


Rosebuddies… Fichardtpark Bftn – vergader elke 2de Woensdag, van `n nuwe maand. Kontak Linda Landman 051 5223011

Nogmaals `n groot dankie aan die Kwetter Kwilters met al julle hulp by die Februarie vergadering. Aan die Friendship Kwilters - `n heerlike Nasionale Kwiltdag en almal wil weer so iets volgende jaar doen! Dit was lekker om so onder die boom te sit en `n lekker koppie Boeretroos te geniet. Ons is amper klaar met ons beginnerskwilt by Mari – nog een les en dan sal julle ons harde werk kan sien. Van julle wat die Kaapse Fees gaan bywoon, net een woord - Geniet!!! Dit gaan `n lang winter wees, dus sal daar baie UFO`s klaar kom, want dit is baie lekker om te kwilt in die winter,dan is jy snoesig toe onder jou werk! Groete aan al die kwiltvriendinne - van die Rosebuddies.

"It is as scandalous for a woman not to know how to use her needle as it is for a man not to know how to use his sword." - Lady Mary Wortley Montagu 60


61


Nuus van die Sterkwilters Ons groepie is baie opgewonde en kan nie wag om ons afspraak met mekaar na te kom die derde Dinsdag oggend van elke maand nie. Indien jy dalk ‘n wonderlike bydrae tot ons vreugde wil maak, kan Gerda geskakel word by 083 285 1220.

DIE DERDE DINSDAG VAN DIE MAAND IS STERKWILTERSDAG BY IESSIE. DIE JAAR 2011 IS MET N PROJEK BEGIN WAARIN ELKE LID `N BLOK VIR DIE MAAND KLAARMAAK, OM SODOENDE` N LEKKER SAAMWERK TE VERKRY. WAT N HEERLIKE BYEENKOMS, WEG VAN AL DIE SORGE EN KLA WAAR ONS HEERLIK SAAMWERK EN KLETS. MET IESSIE SE BEKWAME LEIDING VOEL JY ELKE SLAG JY HET SOVEEL GELEER! DAAR WORD EGTER NIE NET AAN ONSSELF GEDINK NIE, MAAR VERLEDE MAAND HET ONS STERKWILTERS SAKKIES GEMAAK VIR DAMES MET BORSKANKER. TUSSENDEUR WORD DAAR NOG REëLINGS GETREF VIR DIE VOLGENDE KWILTFEES WAT IN BLOEMFONTEIN PLAASVIND IN 2013. VAN KWILTFEES GEPRAAT, VAN ONS DAMES GAAN NA DIE KWILTFEES IN STELLENBOSCH EN SIEN VREESLIK UIT DAARNA. HOPELIK KOM ALMAL MET NUWE IDEES EN PLANNE TERUG WAT HUL SAL DEEL MET DIE RES VAN ONS WAT DIE POT AAN DIE KOOK MOET HOU TUIS! VAN AL ONS STERKWILTERS: LAAT JUL STERRE SKYN SO VER AS JUL GAAN.

SEW KINDNESS GATHER LOVE! Te Koop aangebied deur die Ster kwilters: Plaas gerus bestellings by Gerda 0832851220

R200 - yshouer

R95 – Naaldwerkboksie(nie versier nie)

62


Die Tolbosse… Ons begin al klaar hiberneer, maar hier gebeur darem nog 'n paar interessante dinge by die Tolbosse. Ons het die 9 de Maart Internasionale kwiltdag gevier en die ander twee groepe in Bultfontein uitgenooi vir 'n heerlike kuier. Rina het vir ons 'n demonstrasie van Japanese Folding gedoen wat baie lekker was en almal was baie geinspireer om ten minste een blok te gaan probeer by die huis. Toe het ons 'n “Show en Tell " gehad en dit was heerlik om te sien wat elkeen doen. Die verskeidenheid is groot en die kleure waarin die dames werk nog groter. Mens is sommer lus en begin nuut as jy elkeen se mooi werk sien. Natuurlik het ons afgeluit met 'n kuier op Pensplaas se stoep met heerlike koek en tee. Wie kan nou nuwe planne uitdink sonder iets soets. Ons beplan om later in die jaar weer saam met die dames 'n kuier/werk oggend te hou. Enige iemand wat die pad wil aandurf sal welkom wees. Ongelukkig kon nie een van ons die uitstalling by Freshford Huis bywoon nie, maar ons het darem baie mooi Cupcakes gebak en hoop hulle was lekker ook. Baie geluk aan Frances en haar helpers met 'n mooi dag. Rina is steeds besig met die een kaleidoskoop na die ander en die ergste is dat die een mooier is as die ander. Sy maak ons baie jaloers. Pikkie borduur voort aan haar Crazy blokke. Marita was bietjie lank weg, sommer ver weg, New Zealand toe, so sy kwilt nie nou nie. Dan reën sy nog vas op die plaas ook en is afgesny van alles wat lekker is. Susan brei steeds die mooiste “teacosies”. Hantie bou huis en het nou 'n baba om op te pas so ons wonder wanneer sy weer gaan kwilt. Maar ons weet as sy sit en wag word daar altyd 'n paar steke gewerk. Mariëtte het eers net harte gemaak en nou is sy besig met 'n geskenk vir 'n vriendin, met lappe natuurlik. Kleremaak is nou haar voorland aangesien daar tog so niks in die winkels is wat pas nie! Ons beplan groot dinge vir die kwartaal en Rina en Mariëtte gaan DV die fees in Stellenbosch bywoon en hopelik baie slim terugkom. Lekker kwilt aan almal en sterkte vir die bestuur wat die leisels bymekaar moet hou.

Remember the days` blessings, Forget the days` troubles

63


Die Vingerhoede se Nuus… ONS KOM BYMEKAAR, ELKE LAASTE MAANDAG VAN DIE MAAND BY Sindy op die plaas, Nuwejaarsfontein, vanaf 10vm – 4nm. Kontak Sindy Smith 0798782159

`n Geseënde 2de Kwartaal vir almal en geniet jul Kwiltwerk! Ons nooi julle almal vriendelik uit na die kursusse wat aangebied word deur Doortjie. Vriendelike groete van al die Vingerhoede

KURSUS Doortjie Gersbach 30 & 31 Mei 2011 WAAR: De Wetsdorp KOSTE: R150.00 pd (ligte middagete ingesluit) strek ook 2 dae Indien daar enige iemand is wat dit wil bywoon, sal daar by ons lede slaapplek gereël word.

KEUSE TUSSEN VOLG. 2 KURSUSSE:

New York Beaty of Bierboksie “die van julle wat nie die fees in die Kaap bywoon nie, kan gerus die kursusse kom doen “ Sindy Smith – Groepleidster van die Vingerhoede 64


Ons shwe - shwe sak was „n groot sukses en almal kon spog met‟n klaar sak. Dit was regtig lekker om die sak te maak en toe is ons sakke reg vir die eerste kwartaal vergadering se projek naamlik enige gekwilte artikel behalwe „n kwilt. Na al Iessie se mooi projekte het ons besluit om die “whole cloth”- projek aan te pak en dit was omtrent lekker. Louise het besluit haar dogter kry „n deken so hier kom mooi en groot kwilt. Ons het baie navrae gekry van ander kwilters wat dit graag wil bywoon en so het die klas gegroei. Ek dink dis „n goeie aanduiding van hoeveel kwilters daar is om wat nog wil leer. Alta het teleurgesteld voor Jazmin Fabrics in Gordonsbaai omgedraai. Hulle is gesluit en die huis is leeg. Cristelle het Amafu besoek en die vrou van Amafu het gevra sy wil een van Cristelle se kwilte op haar webtuiste gebruik. Dis „n groot voorreg. Cristelle weet hoe om met daardie rolle lap wonderlike kwilte te maak! Emsie doen `n beginnersklas en ons is opgewonde om haar blokke te sien. Hannah,Annetjie en Louise doen die gevorderde klas by Iessie en so vorder ons groep nogsteeds onder Iessie se leiding.

Alta Stemmet 0825766223 Ons kom elke eerste Di van die maand 9 uur by Issie se lokaal byeen.

65


`n laaste woord…

Lovely Things

My heart is stirred by lovely things… An opening rose, a droning bee, The flash and flare of burnished wings, an April tree.

The dunes, the hills, a blur of mist, The gray-green sea, windswept and wild, Sunset`s gold fire, a far white cloud, A little child.

For beauty is not bought and sold, And he who loves life`s lovely things Shall walk the way of love, and hear… The whir of wings. ©Mary Pollard Tyne

66


OKG hou vergadering (Feb 2011)‌

67


68

May 2011 newsletter  

Quarterly newsletter to our guild members

May 2011 newsletter  

Quarterly newsletter to our guild members

Advertisement