Page 1


TRAVEL  EDUCATION  CAREER

ПЪТУВАНЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  КАРИЕРА


Посещавай редовно своя Orange офис, личен профил и www.orange.bg за пълна и своевременна информация кои работодатели ще бъдат представени на всяко събитие и какви изисквания към кандидатите имат.


Вземи работна оферта за Mt. Olympus на лична среща по време на Job Fair в София през февруари 2014 г.


Вземи работна оферта за High Sierra Pools по всяко време от всеки офис на Orange или се срещни с тях на Job Fair в София през декември 2013 г.


Вземи работна оферта за Lagoon на лична среща по време на Job Fair в София през февруари 2014 г.


Вземи работна оферта за Hard Rock Café на самостоятелен Job Fair в София през февруари 2014 г.


Вземи работна оферта за Hyatt на Job Fair в София през март 2014 г.


Вземи работна оферта за Sea Crest Waterfront Resort на Skype Fair от Orange през ноември 2013 г.


Вземи работна оферта за MNEG Concessions на Skype Fair от Orange


Вземи работна оферта за Holland America, Princess Tours and Westmark Hotel на лична среща по време на Job Fair в София през февруари 2014 г.


WAT a Story The Work and Travel magazine #3  

Плати чааак след като се върнеш. Виж повече от 20 проверени работни оферти. Участвай в WAT