Page 1

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

Temmuz, 2013


TÜRKÇE 2013 KPSS Türkçe soruları ÖSYM’nin 17 Nisan 2013 tarihli açıklamasında belirttiği kapsama uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Son kısımda yer alan Sözel Mantık soruları dışındaki sorularda orta düzeyde bir zorluk görülmektedir. Sınavın en çok ses getiren Sözel Mantık sorularının zorluk düzeyi ise, 120 sorunun 120 dk. sürede çözüldüğü düşünüldüğünde, beklenenin çok üstünde gelmiştir. Ayrıca cümle ve paragraf sorularında da belirgin bir ALES formatı göze çarpmaktadır. Dil bilgisi soruları, 2012 dikkate alındığında, beklendiği kadar fazla değildir. Son yıllarda sayısı gittikçe azalan anlatım bozukluğu konusundan ise soru gelmemiştir. Belirtilenler dışında öğrencilere sıkıntı yaratabilecek bir soru olduğu düşünülmemektedir. Türkçe soruları, her yıl olduğu gibi, bu yıl da sınavın genelini süre açısından olumsuz etkilemiştir. Çıkmış soruların video çözümlerini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. http://pegemuzaktanegitim.com/sayfa/2013-kpss-soru-cozumu-turkce,80.php

Soru No: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Sözcükte Anlam Sözcükte Anlam Paragraf Oluşturma Paragrafta Yer Değiştirme Cümlede Kesin Yargı Cümlede Kesin Yargı Cümle Analizi Paragrafın Akışını Bozan Cümle Ses Bilgisi Cümlenin Öğeleri Temel Dil Bilgisi (Karma Soru) Sözcük Türleri Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Paragrafın Konusu

Soru No: 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Paragrafın Konusu Paragrafta Yardımcı Düşünceler Anlatım Biçimleri Paragrafta Yardımcı Düşünceler Paragrafın Konusu Paragrafta Yardımcı Düşünceler Cümlede Anlam Paragrafta Yardımcı Düşünceler Paragrafın Konusu Paragrafta Yardımcı Düşünceler Paragrafın Konusu Cümlede Anlam Sözel Mantık Sözel Mantık Sözel Mantık

MATEMATİK 2013 KPSS Genel Yetenek Matematik testinde her yıl olduğu gibi 30 soru sorulmuştur. Bu sorulardan 22 tanesi cebir (matematiksel işlemlerden yararlanma gücü) sorusu, 3 tanesi sayısal mantık sorusu, 2 tanesi şekil yeteneği sorusu ve 3 tanesi geometri sorusundan oluşmaktadır. Geçmiş yıllardaki sınavlardan farklı olarak 2013 KPSS’de ilk kez şekil yeteneği ve sayısal mantık soruları kullanılmıştır. Şekil yeteneği sorusunda şeklin kendi üzerine katlanarak yeni şekiller oluşturulması sorulmuştur. Çıkan sayısal yetenek sorusunda sayılar arasındaki bölen (çarpan) ilişkisi kullanılmıştır. Problem soruları geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan sorularla karşılaştırılırsa soru kökleri alışılmışın aksine biraz uzun tutulmuştur. Soru kökleri uzun olmasına rağmen çözümleri korkulacağı kadar uzun ve karmaşık değildir. 2013 KPSS’de 50. soru yani sayısal yetenek sorusunda yaptığımız incelemeler sonucunda doğru cevabın seçenekler arasında olmadığını gördük. Bu sorunun iptal edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Genel olarak bir değerlendirme yapılırsa sınav soruları formüle dayalı sorulardan ziyade yorum gerektiren basit mantıkta yazılmış dikkatli okunması gereken sorulardan oluşmaktadır. Çıkmış soruların video çözümlerini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. http://www.pegemuzaktanegitim.com/sayfa/2013-kpss-matematik-soru-cozumleri-1,78.php

Soru No: 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Rasyonel Sayılar Rasyonel Sayılar Üslü Sayılar Sayılar Mutlak Değer Çarpanlara Ayırma İşlem Sayılar Bölme İşlemi Eşitsizlikler Köklü Sayılar Problemler Problemler Soru Problemler Soru Tablo - Grafik Okuma

Soru No: 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Problemler Problemler Permütasyon Problemler Sayısal Mantık Sayısal Mantık Sayısal Mantık Tablo - Grafik Okuma Tablo - Grafik Okuma Tablo - Grafik Okuma Şekil Yeteneği Şekil Yeteneği Üçgenler Soru Dörtgenler Soru Çokgenler


TARİH 2013’e kadar KPSS’de Genel Kültür kısmında bilindiği üzere 30 tarih sorusu sorulmaktaydı. ÖSYM 17 Nisan 2013’te bir açıklama yapmıştır. Bu açıklama çerçevesinde tarih soru sayısı 27’ye çekilmiş ve “Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi” adlı ders sınav kapsamına alınmıştır. Ayrıca Osmanlı tarihinin soru dağılımında etkinliği artmıştır. 2013 KPSS tarih soruları bilgi düzeyini ölçen bir özellik taşımaktadır. Tarih testinde yorum düzeyini ölçen sorular da görülmüştür. 27 tarih sorusunun 24 tanesinin zorluk derecesi normal düzeyde olmakla beraber adayları zorlayabilecek 3 soruyla (2, 24, 25. sorular) karşılaşılmıştır. Ayrıca 20. soruda ifade eksikliği bulunmakla beraber 23. sorunun yanıtı tartışmalı bir özellik taşımaktadır. Sonuç olarak 2013 KPSS’si geçmiş yıllardaki gibi bilgi düzeyini ölçen sorular olduğu için 2014 KPSS’sine girecek adaylar için önemli ipuçları içermektedir. Bu doğrultuda adayların bilgi ağırlıklı olmak üzere yoruma dayalı bir çalışma sistemi benimsemeleri doğru olacaktır. Çıkmış soruların video çözümlerini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

http://www.pegemuzaktanegitim.com/sayfa/2013-kpss-tarih-soru-cozumleri,75.php Soru No: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1.İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Türkiye Tarihi Türkiye Tarihi Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet Osmanlı Devleti Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet 19. yy. Osmanlı Siyasi Tarihi Osmanlı Devleti Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri Osmanlı Devleti Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri Osmanlı Devleti Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri 20. yy. Osmanlı Siyasi Tarihi Mondros Ateşkesi ve Cemiyetler Millî Mücadele Hazırlık Dönemi Millî Mücadele Hazırlık Dönemi

Soru No: 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

I. TBMM Dönemi I. TBMM Dönemi Millî Mücadele Muharebeler ve Anlaşmalar Dönemi Atatürk İnkılapları Atatürk İnkılapları Atatürk İnkılapları Atatürk İnkılapları Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Atatürk’ün Hayatı Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

COĞRAFYA 2013 yılı KPSS’de (Lisans) ÖSYM tarafından Nisan 2013’te yapılan açıklamaya uygun olarak Türkiye Coğrafyası ile ilgili Fiziki Coğrafya 7 Soru, Beşeri Coğrafya 3 Soru, Ekonomik Coğrafya 8 Soru yer almıştır. Ancak konu başlıklarının tüm alt başlıklarından soru yer almamaktadır. Her sene olduğu gibi alt başlık dağılımında düzenli bir dağılım söz konusu değildir. Örneğin Fiziki Coğrafya içerisinde; 4 soru Yerşekilleri, 1 soru Coğrafi Konum (Özel Konum), 2 soru da Çevre ve Toplum konusu ile ilgili gelmiştir. Beşeri Coğrafya’dan nüfus ile ilgili 3 soru gelmiştir. Ekonomik Coğrafya’da ise dağılım; 1 Tarım, 1 Hayvancılık, 2 Enerji kaynakları, 1 Sanayi, 1 Ticaret, 1 Turizm, 1 Ulaşım şeklinde olmuştur. 2013 KPSS’de; 2012 sınavına göre zorluk derecesi daha yüksek, çeldiricisi kuvvetli ve tartışmaya açık sorular yer almaktadır. Çıkmış soruların video çözümlerini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

http://www.pegemuzaktanegitim.com/sayfa/2013-kpss-cografya-soru-cozumleri,76.php Soru No: 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Yerşekilleri Yerşekilleri Yerşekilleri Çevre ve Toplum Konusu Coğrafi Konum Çevre ve Toplum Konusu Yerşekilleri Beşeri Coğrafya Beşeri Coğrafya

Soru No: 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Beşeri Coğrafya Tarım Hayvancılık Enerji Kaynakları Enerji Kaynakları Sanayi

Ulaşım Ticaret Turizm


ANAYASA 2013 KPSS Vatandaşlık soruları, ÖSYM’nin yaptığı düzenleme sonrasında 12’den 15 soruya çıkarılmıştı. 3 tane soru Tarih’den alınarak Vatandaşlık dersine güncel olaylar sorusu olarak eklendi. Açıklandığı üzere sınavda üç adet temel hukuk kavramları, üç adet anayasa hukuku, 3 adet idare hukuku ve 6 adet güncel olaylar konularından sorular gelmiştir. Genel anlamda sorulara kolay veya zor demek mümkün değil. İçerisinde çok kolay sorular da var, zor sorular da var. Genel anlamda derslerimizde bahsettiğimiz konulardan sorular gelmiş olmasına karşın eleyici bir iki soru da karşımıza çıktı. Özellikle güncel olaylar sorularında öğrenciyi şaşırtan sorular görülmüştür. Üç soru bilindiği üzere güncel dönem sorusudur ancak bunlar güncel dönemden değil tamamen genel kültürden gelmiştir. Yorumlar ışığında sınava baktığımızda sınav beklediğimizin aksi bir yönde gerçekleşmemiştir. Ne zor ne de kolay diyebiliriz. Ancak eleyici sorular içeren bir sınavdı. Çıkmış soruların video çözümlerini aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

http://www.pegemuzaktanegitim.com/sayfa/2013-kpss-yurttaslik-soru-cozumleri,74.php Soru No: 46.

Anayasa Hukuku

47.

Anayasa Hukuku

48.

Anayasa Hukuku

49.

Temel Hukuk Kavramları

50.

Temel Hukuk Kavramları

51.

Temel Hukuk Kavramları

52.

İdare Hukuku

53.

İdare Hukuku

54.

İdare Hukuku

55.

Güncel Bilgiler

56.

Güncel Bilgiler

57.

Güncel Bilgiler

58.

Güncel Bilgiler

59.

Güncel Bilgiler

60.

Güncel Bilgiler


2013 - KPSS / Lisans

GENEL YETENEK TESTİ

000000000

1. Bu testte 60 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

3.

Bazıları, hikâye kahramanını, yazarın kendisi sanır. Edebiyat içi oyunları, metinler arası göndermeleri, yazarın kurduğu alt metin ilişkilerini görmez. Oysa iyi bir okurun gözü, metnin altını kazar; diğerlerinin bakışlarıysa satırlar üzerinden kendi ezberlerinin boşluğuna akıp gider. Bu parçada geçen “metnin altını kazma” sözüyle, metne yönelik olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A)

Ayrıca, sinema salonunda bulunan kişilerin reklam başlayınca televizyonda olduğu gibi kanal değiştirme, başka işlerle meşgul olma gibi şansları bulunmamaktadır.

II.

Sinema, bir reklam ortamı olarak televizyonla benzeşmektedir.

III.

Bu durum, izleyicilerin beyaz perdedeki reklamları başından sonuna değin izlemesini zorunlu kılmakta ve reklamın etkisini daha da yükseltmektedir.

IV.

Çünkü sinema salonlarının sahip oldukları dev ekranlar, gelişmiş ses donanımları, izleyiciler üzerinde reklamları oldukça etkili kılmaktadır.

V.

Ancak, sinemada yayımlanan reklamlar, izleyicilerin ilgisini çekmede televizyondan daha başarılıdır.

Örtülü anlamları bulmaya çalışma

B)

Başka metinlerle karşılaştırma

C)

Yazılanların gerçekliğini araştırma

D)

Ön yargılardan sıyrılarak okuma

E)

Kusurlu yönlerini ortaya koyma

Çözüm: Verilen bir sözün anlamının sorulduğu soruların çözüm mantığı aynıdır. Verilen sözlerin gerçek anlamından çıkılarak mecaz anlamlara ulaşılır. Diğer önemli bir nokta ise verilen ifadenin cümle ya da parça içerisindeki anlamını yakalamak gerekir.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi sonuncu cümle olur? A) I

Verilen parçada “metnin altını kazar” ifadesi de sıradan okurların atladığı fakat iyi okurların yakaladığı, arka plandaki anlamları kastetmektedir.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Çözüm: Bir paragraf “Ayrıca, Bu durum, Çünkü, Ancak” ifadeleriyle başlayamaz. Verilen cümlelerde de sadece II. cümlenin giriş cümlesi olabileceği belirgin bir şekilde görülmektedir. Buna göre cümleler II – V – IV – I – III şeklinde sıralanabilir.

Cevap A

2.

I.

Hemen her anne babanın, çocuk kanallarını yer yer bebek bakıcısı gibi -— göz önüne aldığımızda çocukları televizyon izleme -— uzaklaştırmanın zorluğu daha iyi anlaşılır.

Cevap C

Bu cümlede boş bıra aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A)

önemsediğini - bağımlılığından

B)

kullandığını - alışkanlığından

C)

bulunduğu - sorunundan

D)

düşündüğünü - amacından

E)

benimsediğini - eğiliminden

Çözüm: Soruda, boşluklara her iki kelimenin de tam olarak uyması gerekir. Özellikle ikinci boşluğa gelecek ifadenin rahat yakalanabildiği görülmektedir. “Televizyon izleme” eylemi bir alışkanlıktır. Ayrıca öncülde televizyondaki çocuk kanallarının bebekleri oyalama araçları olarak görüldüğü vurgulandığından ilk boşluğa “kullandığını” ifadesi getirilebilir. Cevap B

1

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

000000000

4.

6. I.

Sözcükleri ustalıkla kullanma yeteneğiyle ün salmış arkadaşlarımız olmuştur.

II.

Kullandıkları dille çok sıkıcı konuları bile özel bir renge büründürebildikleri için onların e-postalarını veya telefon mesajlarını da keyifle okuruz.

III. IV.

V.

Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

Örneğin, ünlü Çek yazar Franz Kafka, gündüzleri sigorta memuru olarak çalışan biriymiş. Her gün aramızda gördüğümüz bu insanların önemli bir yazar olabileceğini aklımıza getirmeyiz. Onun arkadaşları da içerdiği ince mizah ve zarif üslubu nedeniyle, yazdığı rapor ve tutanakları sabırsızlıkla beklermiş.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangileri yer değiştirmelidir? A) I ile II

B) I ile V D) III ile IV

A)

Kalp-damar sorunu olanların, tam tahıllı ürünleri tüketmemesi gerekir.

B)

Tam tahıllı ürünlerin sağlık üzerindeki etkisi, diğer besinlere göre düşüktür.

C)

Kalp-damar sorunu yaşama riski % 20 olanlar, tahıl oranı düşük ürünler tüketmelidir.

D)

Tahıl tüketiminin yarattığı en önemli sorun, kalpdamar sağlığında görülmektedir.

E)

Kalp-damar rahatsızlıkları, tüketilen ürünlerdeki tahıl miktarıyla ilişkilidir.

Çözüm: Cümlede tam tahıl tüketen bireylerle tüketmeyen bireyler arasında, tüketenler lehine bir fark olduğu belirtildiğine göre kalp-damar rahatsızlıklarının tüketilen ürünlerdeki tahıl miktarıyla ilişkili olduğu kesin olarak söylenebilir.

C) II ile III E) IV ile V

Cevap E

Çözüm: Parçada I. ve II. cümleler anlamca birbirine uymakta fakat III. cümlede anlam bozulmaktadır. Bu durumda seçeneklerde III. cümlenin bulunması gereklidir. D ve E seçenekleri denendiğinde III ve IV değişikliği anlamı en uygun şekilde tamamlamaktadır. III. cümlede geçen “Örneğin” ifadesi IV. cümlenin örneğini verdiği için III. cümlenin IV. cümlenin arkasından gelmesi gerekmektedir.

7.

A)

Güneş sisteminde Venüs ve Dünya’dan başka gezegen incelenmemiştir.

B)

Venüs, Dünya’ya yakın mesafede olan gezegenlerden biridir.

(I) Ergenlik döneminde kişilerin geçirdiği bunalım veya bocalamalar, meslek seçimini de olumsuz yönde etkiler. (II) Öğretmen olmak isteyen genç, başka bir gün futbolcu olmaya karar verebilir veya çoktan beri doktor olmayı hayal ettiği hâlde aniden vazgeçip mühendisliğe heveslenebilir. (III) Kişilerin yaşadığı bu kararsızlık, bunalımlı bir dönemde olmalarının yanında, bu dönemde meslekleri ve kendilerini tam olarak tanıyamamalarından da kaynaklanabilir. (IV) Bu nedenle anne ve babalar, küçük yaştan itibaren çocuklarının ilgi duyduğu, zevk aldığı veya başarılı olduğu alanları belirlemeli; çocuklarını bu alanlara yönlendirmelidir. (V) Güçlü ve zayıf yönleri bilinerek yetiştirilen gençler, yeteneklerine göre meslek seçimi yapabilecek ve daha mutlu olabileceklerdir.

C)

Güneş sisteminde birbirine benzeyen başka gezegenler de vardır.

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D)

Birbirine en çok benzeyen gezegenler, Güneş sisteminde bulunmaktadır.

A) B)

II. cümlede, soruna ilişkin örneklere yer verilmiştir.

E)

Dünya’ya Venüs kadar benzeyen gezegenler, Güneş sisteminin dışındadır.

C)

III. cümlede, sorunun sebepleri verilmiştir.

D)

IV. cümlede, sorunun çözüm yolları sıralanmıştır.

E)

V. cümlede, soruna ilişkin bir ayrıntı dile getirilmiştir.

Cevap D

5.

Tam tahıl ürünü tüketen bireylerin kalp-damar sorunları yaşama riskinin, tahıl miktarı düşük ürünler tüketenlere göre yaklaşık % 20 oranında daha az olduğu tespit edilmiştir.

Venüs ve Dünya, Güneş sisteminde birbirine en çok benzeyen iki gezegendir. Bu cümleden, aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

Çözüm: Öncülde geçen "en çok" ifadesinden Güneş sisteminde birbirine benzeyen başka gezegenler de olduğu yargısına kesin olarak ulaşılabilir.

I. cümlede, bir sorunun tespiti yapılmıştır.

Çözüm: V. cümlede soruna ilişkin bir ayrıntıdan değil, gençlerin kendilerine uygun meslek seçebilmelerinin koşulu belirtilmiştir.

Cevap C

Cevap E

2

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

8.

0000000000

(I) Akıllı kartın kimlik kartı olarak kullanıldığı ilk ülkelerden biri Malezya’dır. (II) 1980’li yıllarda bu tür kartların ilk denemeleri ülkedeki haberleşme alanında yapılmıştır. (III) Elde edilen başarının ardından diğer ülkeler de bu konuda çalışmalara başlamıştır. (IV) İtalya, Almanya, Portekiz gibi ülkelerde elektronik kimlik uygulamasına geçme, başarıyla sonuçlanmıştır. (V) Ulaşılan yüksek güvenlikle kredi kartı hırsızlıklarına son verilecek ve kişilerin banka hesaplarının korunması sağlanacaktır. (VI) Yakın bir gelecekte Türkiye’de de nüfus cüzdanları yerine bu kartlar kullanılmaya başlanacak.

10. Eski otel odalarındaki not defterlerinde en içten sırları açığa çıkaran düşünceler bulunabiliyordu. Bu cümlenin ögelerinin dizilişi, aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi, düşüncenin akışını bozmaktadır? A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

Çözüm: Parçanın bütününde akıllı kimlik kartının ilk olarak nerelerde kullanıldığı ve kullanıma yönelik olumlu dönütler alındığı belirtilirken V. cümlede kredi kartı hırsızlıklarına yönelik bir ifadeye yer verilmiştir.

A)

Babam bu üç katlı, daireleri seksen metrekarelik küçük apartmanı yaptırmaya başladığında 1953 yılıydı.

B)

O çardakla barakanın yanında, içinde kocaman kırmızı balıkların yüzdüğü derin bir kuyu vardı.

C)

Kapısında güvenlik görevlilerinin bulunduğu yeni moda sitelerin birinde; sessiz sakin, huzur içinde yaşamaktayım.

D)

Sobalarda yakılan odun kokusu; insana, sığınacağı bir evi olmanın mutluluğunu hissettirirdi.

E)

Sabaha karşı ağaçlı ve dolambaçlı bir yolda arabayla ilerlerken farlarımız, önümüzdeki

Çözüm: Verilen cümle ögelerine şu şekilde ayrılır: Eski otel odalarındaki not defterlerinde

Cevap A

DT en içten sırları açığa çıkaran düşünceler Ö bulunabiliyordu. Y Aynı öge dizilişi B seçeneğinde de verilmiştir: O çardakla barakanın yanında, DT içinde kocaman kırmızı balıkların yüzdüğü derin bir kuyu Ö vardı. Y

9. Ben geldim geleli açmadı gökler;

Cevap B

Ya ben bulutları anlamıyorum, Ya bulutlar benden bir şey bekler. Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum; Ben geldim geleli açmadı gökler. Bu parçada, aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? A) Ünlü daralması

B) Ünsüz türemesi

C) Ünlü düşmesi

D) Ünsüz düşmesi

E) Ünsüz yumuşaması Çözüm: Mısralarda geçen “anlamıyorum” sözcüğünde “anla-ma-yor > anla-mı-yor” şeklinde ünlü daralması görülmektedir. Ünlü daralması “-yor” ya da “-y” ekinden sonra gelen “a” ve “e” harflerinin “ı, i, u, ü” şeklinde daralmasıdır. Cevap A

3

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

000000000

13. Film, öyküyü göstermenin farklı yollarını ararken yeni

11. North Carolina Üniversitesinde yapılan bir araştırma,

imajlar oluşturur. Başlangıçta bir yüzü aydınlatır, sonra

I

I

çocukların yeni besinlerle tanışmayı reddetmesinde II

bir çalılığı, sonra arka planı ve sonra tekrar yüzü

III

II

tabaklarında hangi yemeğin olduğundan çok, kalıtsal

III

aydınlatır; âdeta bir otomatik dikkat söz konusudur.

IV

Film bir kaç saniyeliğine bir şeye göz diker, sonra başka

özelliklerinin etkili olduğunu ortaya koyuyor.

IV

V

V

imgelere odaklanır.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin yapısıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

Bu parçadaki numaralandırılmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A)

I. sözcük, sıfat-fiil eki almıştır.

B)

II. sözcük, hem yapım hem de çekim eki almıştır.

A) I

C)

III. sözcük, ses türemesi olmuş bir sözcüktür.

D)

IV. sözcük, isimden fiil yapma eki almıştır.

Çözüm: IV numaralı “bir kaç” sözcüğünün doğru yazımı “birkaç” şeklinde olmaldır.

E)

V. sözcük, birleşik fiildir.

Cevap D

B) II

C) III

D) IV

E) V

Çözüm: IV. sözcüğün kökü “kal-” fiili olduğu için bu sözcük için yapılan “isimden fiil yapma eki almıştır” ifadesi yanlıştır. Sözcük “fiilden fiil yapma eki” almıştır. Cevap D

12. Aşağıdakilerin hangisinde bir isim tamlaması, bir sıfat-fiil grubunun içinde yer almamıştır? A)

Taşların kovuklarında bitmiş sarı çiçekleri koparıp ayaklarımın altından geçen suya atıyor, dalgın dalgın düşünüyordum.

B)

Kocaman bir ekin yığınının yanında çalışan ihtiyar kadınla uzun uzun konuştum.

C)

Kilo vermenin yolunu bıkmadan usanmadan arayanlar gibi ben de zaman zaman bu uğurda sağlığımı tehlikeye attım.

D)

Sabah odaya girdiğimde yatağın yanına düşmüş bir kâğıt parçası dikkatimi çekti.

E)

Bir çengelli iğne ile iliştirilmiş kırmızı yün atkıyı çıkardı, askıya asıp içeri geçti.

14. (I) Demir kapıdan içeri girdik; ağaçlarla çevrili apartmanın girişinde küçük, beyaz perdeli bir dükkâna yaklaştık. (II) Dışarıdan bir resim atölyesi, üstelik Türk sanatının en eski ustalarından birinin atölyesi gibi görünmüyordu. (III) Acaba doğru yere mi geldik diye düşündük? (IV) İçeri girince mütevazı, sevimli, dört bir yanı rengârenk tablolarla çevrilmiş bir atölye ile karşılaştık. (V) Duvarda asılı Afrika maskı, ilk dikkatimizi çeken görüntü oldu.

Çözüm: A seçeneğinde “Taşların kovuklarında bitmiş sarı çiçekler”

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı vardır?

B seçeneğine “ekin yığınının yanında çalışan ihtiyar kadın”

A) I

C seçeneğine “Kilo vermenin yolunu bıkmadan usanmadan arayanlar”

B) II

C) III

D) IV

E) V

Çözüm: III. numaralı cümle bir soru cümlesi değil, bir sorunun nakledildiği bir aktarma cümlesidir. Dolayısıyla bu cümlenin sonuna soru işareti değil, nokta konmalıdır.

D seçeneğinde “yatağın yanına düşmüş bir kâğıt parçası” ifadeleri arkalarından gelen sözcükleri niteleyen ya da belirten sıfat-fiil gruplarıdır. Altı çizili ekler isim tamlaması oluşturmuştur.

Cevap C

Cevap E

4

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

0000000000

15. Okyanusların dibi, çok soğuk ve karanlık olduğundan canlıların yaşamı için uygun değildir. Ancak okyanusların tabanındaki bazı yerlerde sıcak su bacaları bulunur. Büyük Okyanus’ta 2.400 metre derinlikte yapılan ölçümler, su bacalarının çıkış noktasında sıcaklığın 382 dereceye kadar çıkabildiğini gösteriyor. Çıkış noktasından uzaklaştıkça sıcaklığın canlı yaşamına elverişli hâle geldiği biliniyor. Sıcak su bacaları, yararlı kimyasal maddelerin salınmasını sağlayarak bazı canlı türleri için eşsiz bir yaşam alanı oluşturuyor. Nitekim son yıllarda yapılan araştırmalar, sıcak su bacalarının bulunduğu bölgelerde çok sayıda yeni canlı türünün var olduğunu gösteriyor.

17. Televizyon ve İnternet’in, edebiyatı da şekillendirdiği yadsınamaz bir gerçek. Teknolojinin sunduğu görsellik, kitlelerin düşünme biçimlerini doğrudan etkiliyor çünkü. Üretilen metinler de kısa, basit içerikli ve somut biçimde sunuluyor. Anlatılan her şeyi; renk, biçim ve boyutlarıyla karşısında bulmaya alışan insanlara kitap sayfaları arasında soyut yolculuklar yapmak ağır geliyor. Bu dönüşüm sadece okurlarda değil, yazarlarda da görülüyor. Huzur’u, Yalnızız’ı, Tutunamayanlar’ı anlayacak okuyucu bulmak kadar Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Oğuz Atay gibi yazarları bulmak da zorlaşıyor artık. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

Bu parçanın konusu, aşağıdakilerin hangisinde en doğru biçimde verilmiştir? A)

Sıcak su bacalarındaki sıcaklık düzeyi

B)

Okyanuslardaki özel yaşam alanları

C)

Sıcak su bacalarının, ekosisteme etkisi

D)

Okyanuslarda yeni canlıların keşfi

E)

Sıcaklığın, canlıların yaşam koşullarına etkisi

Çözüm: Parçanın bütününde canlıların deniz diplerinde yaşayamadıkları fakat sıcak su bacaları sayesinde bazı canlıların yaşama imkânı buldukları anlatılmaktadır. Bu durumda parçanın bütününde anlatılanları en iyi özetleyen ifade C seçeneğinde verilmiştir.

A)

Teknoloji kullanımı, kitap okumadaki gibi bir soyut düşünmeyi gerektirmektedir.

B)

Günümüzdeki edebî metinler, eskiye göre daha yüzeyseldir.

C)

Görsel kültürün oluşturduğu düşünme biçimi yazarları da etkilemektedir.

D)

Teknolojinin etkisiyle, daha önce yazılmış eserlerin anlaşılması zorlaşmaktadır.

E)

Edebî eserlerin değişiminde, kitle iletişim araçları önemli bir rol oynamaktadır.

Çözüm: “kısa, basit içerikli ve somut biçimde” ifadesinden B seçeneği, “Bu dönüşüm sadece okurlarda değil, yazarlarda da görülüyor.” ifadesinden C seçeneği,

Cevap C

“kitap sayfaları arasında soyut yolculuklar yapmak ağır geliyor.” ifadesinden D seçeneği çıkarılabilir. “Televizyon ve İnternet’in, edebiyatı da şekillendirdiği yadsınamaz bir gerçek.” ifadesinden E seçeneği çıkarılabilir. Cevap A

16. Yazarın bu eseri, daha sonraki kitaplarının çekirdeğini oluşturuyor bence. Soluk soluğa yazılmış gibi özlü hatta şifreli bir mektup. Bir ders kitabı kadar net, bir günlük kadar gizemli. Bu parçada, sözü edilen eserle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A)

Çok kısa sürede ve kolaylıkla yazıldığına

B)

Günlük dilden uzak, ağır bir dili olduğuna

C)

Konularında tekrara düşüldüğüne

D)

Yazarın diğer eserlerine kaynaklık ettiğine

E)

Öğreticiliğin ön plana çıktığına

Çözüm: Parçada “…daha sonraki kitaplarının çekirdeğini oluşturuyor” ifadesinden sözü edilen eserlerin yazarın diğer eserlerine kaynaklık ettiğine kesin olarak ulaşılabilir. Cevap D

5

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

000000000

18. Türk sinemasının en büyük isimlerinden olan sanatçı, sinema alanında elli yıldır ayakta durabilmeyi; nostalji kavramıyla uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayışına, geçmişte olan her şeyi kafasından silip atma eğilimine ve hep geleceğe dönük yaşamayı seçmesine bağlıyor. Ama yine de geçmişe bakmaktan, hatırladıklarını bizlerle ara ara paylaşmaktan kendisini alamıyor. İyi ki de öyle yapıyor. Ucundan bal damlayan kalemiyle hayatına yön veren insanları, sinemacı olarak yaşadıklarını anlatıyor tatlı tatlı. Türk sineması üzerine saptamalarda bulunuyor o kalender tavrıyla. Yeşilçam’ın ünlülerini ve adsız kahramanlarını, nice sanat ve edebiyat üstadını koluna takıp rengârenk bir yolculuğa çıkarıyor bizleri.

19. - 20. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

(I) Her insan için bir ölçüde doğal karşılanabilecek unutkanlık, sürekli tekrarlanıyor ve günlük yaşamı belirgin bir biçimde etkiliyorsa hastalık hâline gelmiş demektir. (II) Yaş ilerledikçe daha çok görülen unutkanlık hastalığı, genç yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir. (III) Erken yaşlardaki unutkanlıkların temelindeyse çoğunlukla psikolojik sorunlar yatmakta ama bazı vitamin eksiklikleri, guatr hastalığı veya beyin tümörleri gibi nedenler de unutkanlığa sebep olabilmektedir. (IV) Özellikle şehir yaşamında uyaranların fazla olmasının tetiklediği unutkanlık, iki farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. (V) İlki; yeni bilginin, ilk anda önemsiz görülerek belleğe aktarılamaması veya orada saklanamaması durumudur. (VI) Diğeriyse belleğe aktarılan bilginin, yanlış veya eksik kodlanmasından dolayı geri çağrılma aşamasında ortaya çıkan unutkanlıktır. (VII) Bir kişinin; yeni tanıştığı insanların ismini hatırlayamaması birincisine, yıllardır tanıdığı birinin ismini, dilinin ucuna geldiği hâlde bir türlü söyleyememesiyse ikincisine örnektir.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A)

Öznel yargılara yer verilmiştir.

B)

Konuşma havası içinde oluşturulmuştur.

C)

Devrik cümlelerden yararlanılmıştır.

D)

Deyim ve ikilemeler kullanılmıştır.

E)

Tanık göstermeye başvurulmuştur.

Çözüm: Parçadaki “İyi ki de öyle yapıyor.” , “bal damlayan”, “kalender tavrıyla” vs. ifadeler özneldir; bu ifadelerin ağır bastığı parçalarda da bir sohbet havası görülmektedir. “…anlatıyor tatlı tatlı.”, “…saptamalarda bulunuyor o kalender tavrıyla.”, “…bir yolculuğa çıkarıyor bizleri.” ifadeleri devrik cümledir; “tatlı tatlı, ara ara” ifadeleri ikileme ve “koluna takıp, bal damlayan, yön veren…” ifadeleri deyimdir.

19. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

Parçada bir tanık gösterme olabilmesi için tanık gösterme şarttır.

A)

Unutkanlık türlerinin nedenlerine

B)

Yaşam koşullarının unutkanlık üzerindeki etkisine

C)

Hangi durumlarda unutkanlığın bir hastalık olarak kabul edildiğine

D)

Gençlerin ruhsal durumlarının unutkanlıkta belirleyici olduğuna

E)

Yaşlı insanlarda unutkanlığı tetikleyen etkenlere

Cevap E

Çözüm: “Yaş ilerledikçe daha çok görülen unutkanlık hastalığı, genç yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir. Erken yaşlardaki unutkanlıkların temelindeyse çoğunlukla psikolojik sorunlar yatmakta ama bazı vitamin eksiklikleri, guatr hastalığı veya beyin tümörleri gibi nedenler de unutkanlığa sebep olabilmektedir.” ifadesinde A ve D seçeneklerine, “…günlük yaşamı belirgin bir biçimde etkiliyorsa hastalık hâline gelmiş demektir.” ifadesinde C seçeneğine, “…şehir yaşamında uyaranların fazla olmasının tetiklediği unutkanlık…” ifadesinde B seçeneğine değinilmiştir. Cevap E

6

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

0000000000

20. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen birinci ve ikinci tür unutkanlığın ortak özelliğidir? A)

22. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

Gerek duyulduğunda bilgiye ulaşılamaması

B)

Bilginin belleğe kaydedilememesi

C)

Yeni bilgilerin önceki bilgilerle ilişkilendirilememesi

D)

Belli bir yaşa kadar ortaya çıkmaması

E)

Uzun süre kullanılan bilgilerin hatırlanamaması

A) II

B) III

C) IV

D) V

E) VI

IV. cümlede “Genellikle sahibinden başkasına pek zarar vermediğinden dikkate alınmayan…” ve “…fiziksel, psikolojik sorunlar oluşturduğunda hastalığa dönüşebilir” ifadelerinde neden-sonuç ilişkisine yer verilmiştir. Cevap C

Çözüm: Parçada “(V) İlki; yeni bilginin, ilk anda önemsiz görülerek belleğe aktarılamaması veya orada saklanamaması durumudur. (VI) Diğeriyse belleğe aktarılan bilginin, yanlış veya eksik kodlanmasından dolayı geri çağrılma aşamasında ortaya çıkan unutkanlıktır.” ifadesinde her iki unutkanlık türünde de gerek duyulduğunda bilgiye ulaşılamadığı ifade edilmiştir.

23. - 24. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

(I) Türk mitolojisinde kaplumbağanın kubbe şeklini andıran sırtı, göğü ve alt kısmıysa yeryüzünü işaret etmektedir. (II) Böylece kaplumbağa, bir su üzerinde bulunan yer yüzüyle onun üzerindeki göğü temsil eden bir simge olmuştur. (III) Bu kozmolojik tasarıma göre kutlu bir hayvan sayılan kaplumbağa, aynı zamanda astrolojik bir simgedir. (IV) Onun dört ayağının birbirini izleyişi, dört mevsimin ahenkli bir biçimde birbirini takip edişine benzetilir. (V) Kabuğunun üzerindeki desen, kuzey gök yarım küresindeki bir yıldız grubuna işaret eder; sol gözü Güneş'i, sağ gözüyse Ay'ı temsil eder. (VI) Bütün kabuklu hayvanların reisi sayılan kaplumbağa, kışın hareketsiz kaldığı ve yazın kabuğunu değiştirip kabuğundan dışarı çıktığı için uzun ömrün ve sabrın simgesi sayılır. (VII) Uzun ömürlü oluşu ve sabrından dolayı da gücün, refahın, barışın ve mutluluğun bir işareti olarak görülür.

Cevap A

21. - 22. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. (I) Çok işimiz olduğunda ve zaman darlığı yaşadığımızda “Başımı kaşıyacak vaktim yok!” deriz. (II) Oysa bazı insanlar ne kadar yoğun olurlarsa olsun gün boyunca başını kaşımaktan kendini alamaz. (III) Bir konuya odaklanmaya çalışırken durmadan başını kaşımak, saç derisiyle oynamak, dudaklarını ısırmak, tırnaklarını kemirmek bir alışkanlık hâline gelebilir. (IV) Genellikle sahibinden başkasına pek zarar vermediğinden dikkate alınmayan bu tür alışkanlıklar; tekrar edildiği ve fiziksel, psikolojik sorunlar oluşturduğunda hastalığa dönüşebilir. (V) Konuya ilişkin çok fazla araştırma bulunmamakla birlikte özellikle ikizler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar, bu hastalıkta kalıtımın % 40 oranında etkili olduğunu ortaya koymaktadır. (VI) Sorunun bilinirliğinin artması ve çözüm arayışlarının geliştirilmesi için yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

23. Bu parçaya göre kaplumbağayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

21. Bu parçada anlatılan hastalıkla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A)

İnsanların ruhsal durumlarını etkilediğine

B)

Sosyal ilişkilere zarar verdiğine

C)

Biyolojik faktörlerin etkisinin bulunduğuna

D)

İnsanlar tarafından yeterince farkına varılmadığına

E)

Hangi durumlarda ortaya çıktığına

A)

Hayvanlar içerisinde özel bir yeri olduğu düşünülmektedir.

B)

Hareketi ve yaşayışı, mevsimlerin nasıl geçeceğinin göstergesidir.

C)

Hem toplumsal hem de bireysel değerlerle ilişkilendirilmektedir.

D)

Fiziksel özelliklerinin, astrolojide karşılıkları bulunmaktadır.

E)

Birden fazla alanda simgesel özellikler taşımaktadır.

Çözüm: Parçada “…fiziksel, psikolojik sorunlar oluşturduğunda hastalığa dönüşebilir.” ifadesinde A seçeneğine, “…kalıtımın % 40 oranında etkili olduğunu…” ifadesinde C seçeneğine, “…Sorunun bilinirliğinin artması…” ifadesinde D seçeneğine ve “Bir konuya odaklanmaya çalışırken…” ifadesinde E seçeneğine değinilmiştir.

Çözüm: Parçada “…kutlu bir hayvan sayılan kaplumbağa…” ifadesinden A seçeneğine, “…uzun ömrün ve sabrın simgesi sayılır. (VII) Uzun ömürlü oluşu ve sabrından dolayı da gücün, refahın, barışın ve mutluluğun bir işareti olarak görülür.” ifadelerinden C ve E seçeneklerine, “Kabuğunun üzerindeki desen, kuzey gök yarım küresindeki bir yıldız grubuna işaret eder." ifadesinden D seçeneğine ulaşılabilir.

Cevap B

Cevap B

7

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

000000000

24. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde, kaplumbağanın temsil ettiği soyut kavramlardan söz edilmiştir? A) I ve II D) V ve VI

B) II ve IV

26.

C) IV ve V

E) VI ve VII

Çözüm: VI. Cümlede “uzun ömrün ve sabrın simgesi” ve VII. cümlede “refahın, barışın ve mutluluğun bir işareti” ifadelerinde kaplumbağanın temsil ettiği soyut kavramlardan söz edilmiştir.

I.

Yerel bilgisayar sistemleri kullanma

II.

Büyük bir bütçe ayırma

III.

Yasal düzenlemeler yapma

IV.

Savunma grupları oluşturma

Bu parçaya göre, siber saldırılardan korunmak için yukarıdaki önlemlerden hangilerine başvurulmalıdır? A) Yalnız I

Cevap E

B) I ve II

D) II ve IV

25. - 27. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

C) I ve III

E) III ve IV

Çözüm: VI. cümledeki “…teknolojik savaşta büyük kayıplar yaşanmaması için uluslararası savaş hukukunun bir an önce güncellenerek” ifadesinden III. öncülde, VII. cümlede ise “Ayrıca, ülkelerin korunma amaçlı siber ordular kurması…” ifadesinden IV. öncülde belirtilen önlemlere başvurmak gerektiği anlaşılmaktadır.

(I) Günümüzde bir ülkedeki bilgisayar sistemlerinin binlerce kilometre uzaktan bile devre dışı bırakılması hiç de zor değil; bunun için sadece birkaç yüz siber savaşçıya, yeterli donanıma ve İnternet bağlantısına ihtiyaç var. (II) Siber saldırıya geçenler, ülkelerinden ne kadar uzakta olursa olsun, başka ülkelerden bilgisayarları esir alabiliyor ve saldırıları bu bilgisayarlar üzerinden yine başka ülkelerdeki bilgisayarlar üzerinde gerçekleştiriyor. (III) Bu nedenle siber saldırıların kaynağının tespit ve ispat edilmesi daha da zorlaşıyor hatta bazen imkânsız hâle geliyor. (IV) İyi planlanmış bir siber saldırının yapacağı yıkımın, en az klasik bir savaşınki kadar büyük olacağı da ne yazık ki bir gerçek. (V) Siber saldırı, saldıran taraf açısından son derece düşük, saldırıya maruz kalan taraf açısından ise son derece yüksek bir maliyet ortaya çıkarıyor. (VI) Böyle bir teknolojik savaşta büyük kayıplar yaşanmaması için uluslararası savaş hukukunun bir an önce güncellenerek savunma amaçlı olmayan siber saldırıların bütün ülkeler tarafından yasaklanması gerekiyor. (VII) Ayrıca, ülkelerin korunma amaçlı siber ordular kurması, bilgisayar sistemlerini ve koruma programlarını daha güvenli hâle getirmesi bekleniyor.

Cevap E

25. Bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisi, siber saldırıların özelliklerinden biri değildir? A)

Saldıranın kimliğini gizleyebilmesi

B)

Dünyanın her yerinden yapılabilmesi

C)

Toplumsal yaşamı derinden etkileyebilmesi

D)

Küçük bütçelerle gerçekleştirilebilmesi

E)

Sonuçlarının kısa bir sürede görülebilmesi

27. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma yapılmamıştır? A) II

B) III

C) IV

D) V

E) VII

Çözüm: III. cümlede “…tespit ve ispat edilmesi daha da zorlaşıyor…” ,

Çözüm: “Bu nedenle siber saldırıların kaynağının tespit ve ispat edilmesi daha da zorlaşıyor hatta bazen imkânsız hâle geliyor.” ifadesinden A seçeneğine, “…bilgisayar sistemlerinin binlerce kilometre uzaktan bile devre dışı bırakılması hiç de zor değil” ifadesinden B seçeneğine, “… siber saldırının yapacağı yıkımın, en az klasik bir savaşınki kadar büyük olacağı…” ifadesinden C seçeneğine, “… bunun için sadece birkaç yüz siber savaşçıya, yeterli donanıma ve İnternet bağlantısına ihtiyaç var.” ifadesinden D seçeneğine ulaşılabilir.

IV. cümlede “…en az klasik bir savaşınki kadar büyük olacağı…” , V. cümlede “…saldıran taraf açısından son derece düşük, saldırıya maruz kalan taraf açısından ise…”, VII. cümlede “…koruma programlarını daha güvenli hâle getirmesi…” ifadesinde karşılaştırmalara yer verilmiştir. Cevap A

Cevap E

8

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

0000000000

28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Düşük

Ahmet

Hasan

Zafer

X

E, K

E, K

X

X

Normal

Ahmet, Hasan ve Zafer isimli üç kişi; A, B, C, D, E ve K vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir. Vitaminlerin değer sonuçları “yüksek”, “normal” ve “düşük” olmak üzere sınıflandırılmıştır. Bu üç kişinin vitamin değeri sınıflandırmalarıyla ilgili olarak bazı bilgiler şöyledir: •

Ahmet’in dört vitamin değeri yüksek, iki vitamin değeri ise normaldir.

A vitamini herkeste aynı değerde ölçülmüştür.

Ahmet’in yüksek olan vitamin değerlerinden biri, diğerlerinde normaldir.

İki kişinin E ve K vitamin değeri düşüktür.

Hasan’ın yalnızca bir vitamin değeri normaldir.

B vitamini yüksek değerde olan iki kişiden biri Zafer’dir.

Yüksek

A vitamini herkeste aynı değerde ölçülmüştür. (Tabloda A – A – A şeklinde bir dağılım olması gerekir.) Hasan’ın yalnızca bir vitamin değeri normaldir. Bu durumda A vitaminlerini düşük ya da normal olarak alamayız çünkü Hasan’ın normal olan vitamini A olamaz. A vitaminleri yüksek değerdedir.

Düşük

Yüksek

II.

B

III.

C

Hasan

Zafer

X

E, K

E, K

X

X

A

A

X

B vitamini yüksek değerde olan iki kişiden biri Zafer’dir. Diğer B vitamini kimde, bilmiyoruz.

Düşük

A

Ahmet

Normal

28. I.

X

Ahmet

Hasan

Zafer

X

E, K

E, K

X

X

A (B)

A, B

Normal Yüksek

X, A, (B)

Hasan için yukarıdaki vitaminlerden hangileri normal değerde olabilir?

Bu durumda, verilen bilgilere göre X vitamini ya B ya da C olur. Tüm sorular da bu olasılık üzerine kurulmuştur.

A) Yalnız I

Verilere göre X vitamini ya C ya da D olacağından Hasan C ya da D vitamini almış olabilir.

B) Yalnız II D) I ve II

C) Yalnız III E) II ve III

Cevap C Çözüm: Ahmet’in dört vitamin değeri yüksek, iki vitamin değeri ise normaldir. Buna göre Ahmet’in düşük değerde bir vitamin alması mümkün değildir. Ahmet Düşük

Hasan

29.

Zafer

X

Normal Yüksek Ahmet’in yüksek olan vitamin değerlerinden biri, diğerlerinde normaldir. Hangi vitamin olduğunu bilmediğimiz için bu vitamine X vitamini diyelim. Ahmet Düşük

Zafer

X

X

A)

Hasan’ın D vitamin değeri normaldir.

B)

Ahmet’in E vitamin değeri yüksektir.

C)

Hasan’ın C vitamin değeri düşüktür.

D)

Ahmet’in normal değerde ölçülen vitaminlerinden biri K’dir.

E)

Zafer’in D vitamin değeri yüksektir.

Çözüm: C vitamini sadece Zafer’de normal değerde ölçülmüşse X vitamini D olacaktır. Bu durumda “Hasan’ın D vitamin değeri normaldir.” ifadesi kesinlikle doğrudur.

X

Normal Yüksek

Hasan

C vitamini sadece Zafer’de normal değerde ölçülmüşse aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Düşük

X

Ahmet

Hasan

Zafer

X

E, K

E, K

X

X

A (B)

A, B

Normal Yüksek

İki kişinin E ve K vitamin değeri düşüktür. O zaman bu kişiler Hasan ve Zafer olur.

X, A, (B)

Cevap A

9

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

000000000

32.

30. Hasan ve Zafer’in sadece iki vitamin değeri düşükse aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

1 + 10 + 100 + 1000 0, 001 + 0, 01 + 0, 1 + 1

A)

Hasan’ın C vitamin değeri normalse D vitamin değeri yüksektir.

B)

Zafer’in D vitamin değeri yüksekse Ahmet’in C vitamin değeri yüksektir.

A) 10

C)

Ahmet’in D vitamin değeri normalse Zafer’in C vitamin değeri normaldir.

Çözüm: Kesrin pay ve paydasında verilen toplama işlemlerini yapalım:

D)

Ahmet’in C vitamin değeri normalse Hasan’ın D vitamin değeri yüksektir.

E)

Zafer’in C vitamin değeri yüksekse Hasan ve Zafer’in tüm vitamin değerleri aynıdır.

işleminin sonucu kaçtır?

Düşük

Hasan

Zafer

X

E, K

E, K

Normal

C

D

D

Yüksek

D, A, (B)

A (B)

A, B

B) 106

=

33.

A) 27

−8

B) 211

o

34.

7

B)

11 D)

3:(

C) 213

2 5 + 2 6 + 27 + 2 8 2 −5 + 2 −6 + 2 −7 + 2 −8

D) 2−9

E) 2−12 5

ifadesinde pay 2 , payda

ortak çarpan parantezine alınırsa, = 25 : 28 = 213 bulunur.

Cevap C

o

işleminin sonucu kaçtır?

2

1111

işleminin sonucu kaçtır?

31.

Çözüm:

1111000

2 5 + 2 6 + 27 + 2 8

2 −8 (23 + 22 + 21 + 1 )

A)

1, 111

2 − 5 + 2 − 6 + 2 − 7 + 2 −8

25 (1 + 21 + 22 + 23 )

8

1111

Cevap E

2

4 : e2 −

E) 103

= 103 bulunur.

Cevap D

6 7

D) 104

= 1000

Çözüm:

5

=

0, 001 + 0, 01 + 0, 1 + 1

ÖNEMLİ NOT: 30. soruya geçildiğinde X vitamini yine belirsiz olmalıdır. Çünkü soru kökünde “bağımsız cevaplayınız” deniyor.

3 : e2 −

C) 105

1 + 10 + 100 + 1000

Çözüm: Hasan ve Zafer’in sadece iki vitamin değeri düşükse Hasan ve Zafer’in düşük vitamin kutucuklarını kapatırız. Bu durumda D seçeneğindeki “Ahmet’in C vitamin değeri normalse Hasan’ın D vitamin değeri yüksektir.” ifadesi mümkün değildir. Ahmet’e normal değerde C vitamini verirsek X vitamini D olacaktır. Ahmet

7

9

C)

11

10

E)

9

(4 ) 2 + (3 ) 2

7

(4 ) 2 − (3 ) 2

9

işleminin sonucu kaçtır?

13

A)

9

19

B)

15 D)

5

− ) 1 6 (6) ifadesinde pay ve payda düzenlenirse, 2 7 − ) 4:( 1 8 (8)

17

C)

15

19

E)

12

13 15

13 12

Çözüm: Verilen faktöriyellerin değerleri yerine yazılırsa, (4) 2 + (3) 2 (4) 2 − (3) 2

7 3: 12 − 5 6 3:( ) 7 2 6 = = bulunur. 9 9 16 − 7 ) 4: 4:( 8 8

=

=

=

2

(24) 2 + (6) 2 (24) 2 − (6) 2 62 (42 + 1) 62 (42 − 1) 17 15

bulunur.

Cevap B

Cevap C

10

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

35.

0000000000

37. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde o ve ∆ işlemleri

3− x−2 = 3 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?

xxy = x : y + x

A) 6

xTy =

B) 4

C) 2

D) −8

E) −10

x y

+y

biçiminde tanımlanıyor. Çözüm: |3−|x−2||=3 eşitliğini sağlayan değerleri bulurken mutlak değerin tanımlarını kullanacak olursak 3−|x−2|=3

veya

ax (aT2) = 8 olduğuna göre, a kaçtır?

3−|x−2|= −3 olur.

|x−2|=0

A)

6=|x−2|

x-2=0

x−2=6 x=8

1

B)

3

2

C) 1

3

D) 2

x−2=−6

E) 3

x=−4 olur.

Buradan x değerlerinin toplamı 2 + 8 − 4 = 6 bulunur.

Çözüm: Önce parantez içindeki ∆ işlemi yapılırsa, a a+4 a ∆2 = +2 = olur. 2 2

Cevap A

Sonra o işlemi yapılırsa a 4 (aO2) = 8 & a 4 e & a :e

a+4 2

a+4 2

o=8

o+ a = 8

a2 + 4a + 2a &

2

=8

& a2 + 6a = 16 & a2 + 6a − 16 = 0 & (a + 8) (a − 2) = 0 & a = − 8 veya a = 2 olur.

36.

Cevap D

a 4 − ab3

(a + b) 2

: a2 + ab + b2 a 4 − b 4

ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A)

a−b

B)

(a + b) 2 D)

Çözüm:

a−1

a (a + b)

E)

a2 + b2

a 4 − ab3

:

C)

(a + b) 2

b (a − b)

38. İki gerçel sayının çarpımı, bu sayılardan birine 2 eklenip diğerinden 2 çıkarılmasıyla elde edilen sayıların çarpımından 6 fazladır.

a2 + b2

a2 + b

Buna göre, sayı doğrusu üzerinde bu iki sayı arasındaki uzaklık kaçtır?

a2 + b2

A) 5

(a + b) 2

B) 4

C) 3

D) 2

E) 1

a2 + ab + b2 a 4 − b 4 =

=

=

a (a3 − b3)

:

Çözüm: İki gerçel sayı a ve b olsun. O halde verilen ifadeye göre

(a + b) 2

a2 + ab + b2 (a2 − b2) (a2 + b2) a (a − b) (a2 + ab + b2) a2 + ab + b2 a (a + b) a2 + b2

:

a : b = (a + 2) : (b − 2) + 6

(a + b) 2

a : b = ab − 2a + 2b − 4 + 6

(a − b) (a + b) (a2 + b2)

2a − 2b = 2 a − b = 1dir.

bulunur.

Buradan sayı doğrusu üzerinde bu iki sayı arasındaki uzaklık 1 birimdir.

Cevap D Cevap E

11


2013 - KPSS / Lisans

000000000

39. Pozitif tamsayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen, bölümün iki katından bir fazladır.

41.

1

1

+

2+ 3

x

+

3+ 2

2 +1

Bu bölme işleminde kalan 11 olduğuna göre, bölünen sayı en az kaçtır?

olduğuna göre, x kaçtır?

A) 89

A) 1 + 2

B) 87

C) 85

D) 83

E) 81

=2

B) 1 + 2 2 D) 2 + 3

C) 2 + 2 E) 3 2

Çözüm: Bölüm x olsun. Bölen 2x+1 olur. Bölünen sayı A, kalan 11 ise

A

Çözüm: Kesirler paydalarında verilen sayıların eşleniği ile çarpılırsa,

2x+1

1

x 11

2− 3

11 < 2x +1 ⇒ 10 < 2x ⇒ 5 < x olmalıdır.

4−3

x en az 6 alınırsa A en az

+

3+ 2

(2 − 3 )

olur. Kalan bölenden küçük olduğundan

1

+

2+ 3

( 3 − 2)

3− 2

+

3−2

x 2 +1

=2

( 2 − 1)

+

x ( 2 − 1) 1

=2

2 − 3 + 3 − 2 + x ( 2 − 1) = 2

A = (2x+1) ⋅ x + 11 ⇒ A = 13 ⋅ 6 + 11

x ( 2 − 1) = 2

⇒ A = 89 bulunur.

x=

Cevap A

x=

40. x, y, z gerçel sayıları için

2 2 −1 2 ( 2 + 1) 2−1

= 2+ 2

Cevap C

3 5

xy z > 0 eşitsizliği veriliyor.

42. 311 metre uzunluğundaki boş bir çıkmaz sokağın sadece bir yanına, aşağıdaki özelliklere uyacak biçimde ve mümkün olan en çok sayıda özdeş evler inşa ediliyor.

Buna göre, I.

x > 0 ve y < 0 ise z > 0

II.

x < 0 ve z < 0 ise y > 0

III.

y > 0 ve z < 0 ise x < 0

Evlerin her biri 8 metre genişliğindedir.

Evlerin aralarında üçer metre boşluk vardır.

Sokaktaki ilk evin, sokağın girişine olan uzaklığı 4 metredir.

Sokağın girişinden başlayarak ilk beş ev, sırasıyla kırmızı, kırmızı, beyaz, beyaz, mavi renk ile boyanıyor. Sıradaki diğer evler de aynı renk düzeni ile boyanıyor.

önermelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II

B) II ve III D) Yalnız II

C) Yalnız I E) Yalnız III

Çözüm: I. x : y 3 : z 5 > 0 eşitsizliğinde x > 0 ve y < 0 ise y 3 < 0 'dır.

Buna göre, sokağa kaç tane beyaz boyalı ev inşa edilmiştir?

O halde x : y 3 < 0 olur.

A) 15

B) 14

C) 13

D) 12

E) 11

x : y 3 : z 5 > 0 olması için z 5 < 0 yani z < 0 olmalıdır. (Yanlış) K

II. x < 0 ve z < 0 ise z 5 < 0 'dır.

Çözüm:

O halde x : z 5 > 0 olur. x : y 3 : z 5 > 0 olduğundan y 3 > 0 yani y > 0 (Doğru)

K

B

B

M

8m 3m 8m 3m 8m 3m 8m 3m 8m 4 metre

52 m

III. y > 0 ve z < 0 ise z 5 > 0 ve y 3 > 0dýr.

Çıkmaz sokak 311 metre uzunluğunda olduğundan sokağın girişine uzaklığı 4 m olan ilk evden son eve kadar 307 m uzunluk vardı. Her 52 m'de 5 ev kırmızı, kırmızı, beyaz, beyaz ve mavi renkte boyanacağından bu işlemi 5 tur devam ettirdiğimizde 307 − 5 : 52 = 307 − 260 = 47 mlik uzunluk kalır.

O halde y 3 : z 5 < 0 olur. x : y 3 : z 5 > 0 olduğundan x < 0 olmalıdır. (Doğru) Buradan önermelerden II ve III doğrudur.

Bu uzunluğa da 2 kırmızı, 1 beyaz renkte ev inşa edilebilir. Buradan 5 : 2 + 1 = 11 beyaz boyalı ev inşa edilir.

Cevap B

Cevap E

12

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

0000000000

43. Bir kumbarada; birisi küçük, diğeri büyük boyutlu madenî paralar için hazırlanmış iki adet bozuk para atma bölümü bulunmaktadır. Bu kumbarayla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. •

45. Üç saat süren bir yarışta, bir otomobilin her bir saatlik zaman diliminde tamamladığı tur sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Tur sayısı

Küçük bölüme atılan her bir para için 1 bip sesi, büyük bölüme atılan her bir büyük boyutlu para için 2 bip sesi duyuluyor.

Küçük bölüme atılması gereken bir para büyük bölüme atılırsa bip sesi duyulmuyor.

Kumbaraya toplam 30 adet bozuk para atılıyor ve 23 kez bip sesi duyuluyor.

70 60 50 40 30 20 10

Buna göre, bu kumbaraya bip sesi duyulmadan en çok kaç adet bozuk para atılmış olabilir? A) 10

B) 12

C) 14

D) 16

1.saat 2.saat

E) 18

3.saat

Zaman

Bu otomobil, yarışın son bir saatinde sabit hızla ilerlediğine göre, yarışın başlangıcından 135 dakika sonra toplam kaç tur tamamlamıştır?

Çözüm: 23 tane bip sesi en az 11 büyük, 1 küçük para atılarak duyulabilir. Dolayısıyla kalan en çok 30 − 11 − 1 = 18 bozuk para bip sesi duyulmadan atılmıştır.

A) 125

B) 130

C) 145

D) 150

E) 170

Cevap E Çözüm: Grafik incelenirse otomobil, 1. saatte (60 dakikada) 40 tur, 2. saatte (60 dakikada) 70 tur atmaktadır. 135. dakikada toplam tur sayısı sorulduğundan ilk iki saatin sonunda 40 + 70 = 110 tur atmış olur. 3. saatte hızı sabit olduğundan 60 dakikada 60 tur atarsa 15 dakikada 15 tur atmış olur. Böylece 40 + 70 + 15 = 125 tur atmış olur. Cevap A

46. Bir bahçıvan, sulama havuzunda bulunan suyun birinci gün yarısını, ikinci gün kalanın yarısını ve bu biçimde devam ederek 5. gün de bir önceki günden kalanın yarısını kullandığında havuzda 5 litre su kalıyor.

44. X ve Y sıvılarından oluşan bir karışımın bulunduğu bir kaptan, sadece X sıvısını hacim kaybı olmadan ayrıştırarak başka bir kaba aktaran bir düzenek kuruluyor. Bu düzenek sabit hızla 2 dakikada 10 mililitre 3 X sıvısını ayrıştırıyor. Hacimce ’i Y sıvısı olan bu 5 karışımdaki X sıvısı 1 saatte tamamen ayrıştırılarak diğer kaba aktarılıyor.

Buna göre, başlangıçta havuzda kaç litre su vardır? A) 150

Buna göre, karışımdaki Y sıvısı miktarı kaç mililitredir? A) 475

B) 450

C) 400

D) 385

C) 158

D) 160

E) 164

Çözüm: Havuzda bulunan su miktarı 32x olsun.

E) 360

Depo

1. gün

32x

16x

2. gün 8x

3. gün

4. gün

5. gün

Kalan

4x

2x

x

5 lt

Miktar su elde edilir.

Çözüm: Kabın tamamı 5A mlt olsun. Bunun 2A mlt'si X, 3A mlt Y sıvısı olur. X sıvısı 2 dakikada 10 mlt ayrışıyorsa

Buradan 32x = 16x + 8x + 4x + 2x + x + 5

300 mlt ayrışır.

}

1 saat = 60 dakikada

B) 156

31x

Buradan 2A = 300 ⇒ A = 150 olur.

x = 5 lt olur. O halde havuz 32x = 32 • 5

Y sıvısı 3A = 3 : 150 = 450 mlt bulunur.

= 160 lt su vardır.

Cevap B Cevap D

13

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

000000000

47. Aşağıda A, B, C, D ve E şehirlerinden geçen yol hattı gösterilmiş ve bu yol hattına göre şehirler arasındaki bazı uzaklıklar kilometre olarak tabloda verilmiştir.

48. Aşağıda etkinlik düzenlenen bir binadaki dört salon ve bu salonlara giden yollar gösterilmiştir. Konferans Salonu

A

C

B

E C

D

130

D E

A

170

D ile E şehirleri arasındaki uzaklık, A ile C şehirleri arasındaki uzaklığın 2 katından 20 km eksiktir.

B) 235

C) 240

Çözüm: AB = a, BC = b, üzere tablo yardımıyla

D) 245

CD = c,

Bekleme Salonu Giriş

Buna göre, A ile E şehirleri arasındaki uzaklık kaç km’dir? A) 230

Kütüphane İnternet Salonu

Yemek Salonu

B

Binanın girişinden itibaren salonlara giden yolların takip edilebilmesi için önceden belirlenmiş 6 farklı renk arasından seçim yapılarak her bir yol farklı bir renge boyanacaktır.

E) 250

Bu boyama işlemi kaç farklı biçimde yapılabilir?

DE = d olmak

A) 120

B) 180

C) 240

D) 320

E) 360

CE = 170 km AD = 130 km olduðu söylenebilir. AD = AB + BC + CD = a + b + c = 130 $ $$$$$$$$$$$ 2 olur.

Çözüm: Binanın girişinden salonlara 4 farklı yol vardır. 6 farklı renk arasından 4 farklı renk boyama P (6; 4) = 6 : 5 : 4 : 3 = 360 farklı şekilde yapılabilir.

DE = 2 AC − 20 olduðundan

Cevap E

CE = CD + DE = c + d = 170 $ $$$$$$$$$$$ 1

d = 2 (a + b) − 20 $ $$$$$$$$$$$ 3tür.

3. denklem ile 1. denklem de yerine yazılırsa, c + 2 (a + b) − 20 = 170 ( c + 2a + 2b = 190 olur. − a+b+c

49.

= 130

a + b = 60 c = 70 km ve d = 100 km olur.

Buradan A ve E şehirleri arasındaki uzaklık AE = a + b + c + d = 60 + 70 + 100 = 230 km bulunur. Cevap A

Bir usta, yarıçapı 0,5 cm olan küre biçiminde özdeş boncuklar kullanarak her bir telinin uzunluğu 30 cm olan bir abaküs yapıyor. Bu usta; abaküsün en üst teline 1, altındaki tele 2, onun altındaki tele ise 3 boncuk yerleştiriyor. Bu biçimde devam ederek daha sonra gelen her bir tel için boncuk sayısını birer artırıyor. En son telde, boncuklar arasında boşluk kalmayacak biçimde telin yarısına kadar boncuk diziyor ve abaküsü tamamlıyor. Buna göre, abaküste toplam kaç boncuk vardır? A) 110

B) 115

C) 120

D) 125

E) 130

Çözüm: Yarıçapı 0,5 cm olan küre boncuğun çapı 1 cm olup söylenen düzende en son boncuk 30 cm uzunluğundaki telin yarısına diziliyor ise en son tele 15 küre boncuk dizilir. O halde boncuk sayısı 15 : 16 = 120 adet bulunur. 1 + 2 + ....... + 15 = 2 Cevap C

14

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

0000000000

51. Buna göre, 18 ve 24 numaralı koltuklar kaç turda aynı anda yan yatmıştır?

50. - 52. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız

A) 7 Bir oyun parkındaki heyecan treninde, 1’den 50’ye kadar numaralanmış ve yan yatma özelliğine sahip koltuklar bulunuyor. Bu trenin parkurdaki birinci turunda sadece 1 numaralı koltuk yan yatıyor. İkinci turda numarası 2’nin tam katı olan tüm koltuklar yan yatıyor. Üçüncü turda numarası 3’ün tam katı olan tüm koltuklar yan yatıyor. Tren bu biçimde devam ederek 20. tur sonunda yolcularını indiriyor. Her bir tur sonunda ise yan yatan koltuklar normal konumlarına geri geliyor.

B) 6

C) 5

D) 4

E) 3

Çözüm: Tren 20 tur attığından 18 ve 24 sayılarının 20'den küçük çarpanlarına bakılırsa

18 in çarpanları 2, 3, 6, 9, 18 24 ün çarpanları 2, 3, 4, 6, 8, 12 Dolayısıyla 3 turda aynı anda yan yatmış olurlar. Cevap E

50. Buna göre, 20. tur sonunda kaç koltuk sadece bir kez yan yatmıştır? A) 10

B) 9

C) 7

D) 6

E) 5

Çözüm: İlk 20 tur boyunca, 1 numaralı koltuk yalnızca bir kez (1. turda), 2 numaralı koltuk yalnızca bir kez (2. turda), 3 numaralı koltuk yalnızca bir kez (3. turda), 5 numaralı koltuk yalnızca bir kez (5. turda), 7 numaralı koltuk yalnızca bir kez (7. turda), 11 numaralı koltuk yalnızca bir kez (11. turda), 13 numaralı koltuk yalnızca bir kez (13. turda),

52. Aşağıda numarası verilmiş olan koltuklardan hangisi, 20. tur sonunda, sayıca diğerlerinden daha fazla yan yatmıştır?

17 numaralı koltuk yalnızca bir kez (17. turda), 19 numaralı koltuk yalnızca bir kez (19. turda) yan yatmıştır.

A) 45

Ayrıca 25 sayısı, hem 5 hem de 25 ile tam bölünebildiğinden 25 numaralı koltuk, 5. ve 25. turlarda yan yatar. Ancak tren 20 tur atıp durduğundan 25 numaralı koltuk yalnızca 5. turda yan yatmıştır.

B) 42

C) 40

D) 36

E) 30

Çözüm: Seçeneklerde verilen sayıların 20 ve 20'den küçük çarpanlarına bakılırsa

Benzer şekilde, 46 sayısı, 2, 23 ve 46 ile tam bölünebildiğinden 46 numaralı koltuk 2. , 23. ve 46. turlarda yan yatar. Tren 20 tur atıp durduğundan 46 numaralı koltuk yalnızca 2. turda yan yatmıştır.

A) 45'in çarpanları 3, 5, 8, 15 olmak üzere 4 turda yan yatar. B) 42'nin çarpanları 2, 6, 7 olmak üzere 3 turda yan yatar.

Benzer şekilde, 49 sayısı, hem 7 ile hem de 49 ile tam bölünebildiğinden 49 numaralı koltuk 7. ve 49. turlarda yan yatar. Tren 20 tur atıp durduğundan 49 numaralı koltuk yalnızca 7. turda yan yatmıştır.

C) 40'ın çarpanları 2, 4, 5, 10, 20 olmak üzere 5 turda yan yatar.

Dolayısıyla, yalnızca bir kez yan yatan koltuklar, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 25, 46, 49 numaralı koltuklardır ve bu koltukların sayısı 12'dir.

E) 30'un çarpanları 2, 3, 5, 6, 10, 15 olmak üzere 6 turda yan yatar.

D) 36'nın çarpanları 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 olmak üzere 7 turda yan yatar.

Böylece 36 numaralı koltuk en fazla yan yatmıştır.

Bu soru Pegem Akademi'nin girişimleri sonucu, ÖSYM tarafından iptal edilmiştir.

Cevap D

15

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

000000000

55. Buna göre,

53. - 55. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız

Özdeş oksijen tüpleri kullanan Cihan ve Levent isimli dalgıçların denizde bulundukları derinliğin zamana göre değişimi ve oksijen tüplerinin doluluk yüzdelerinin zamana göre değişimi aşağıdaki doğrusal grafiklerde verilmiştir. Derinlik (m)

I.

Levent’in dalış hızı çıkış hızından büyüktür.

II.

Cihan, Levent’ten daha çok oksijen tüketmektedir.

III.

Cihan ile Levent’in dalış hızları arasındaki fark

IV.

1 m/dk’dır.

ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I

Doluluk (%)

15

D) I ve II

100

C) II ve III E) I ve III

Çözüm: Öncülleri inceleyelim:

72

10

B) Yalnız II

15

= 3 m/dk Levent'in çıkış hızı Levent'in dalış hızı 5 15 = 7, 5 m/dk olur. 2 Dolayısıyla çıkış hızı daha büyüktür. Öncülde veri-

I.

50

len ifade yanlıştır.

7 10 Zaman (dk)

5 7 10 Zaman (dk)

II.

İkinci grafikte 7. dakikaya göre düşünülürse

Cihan Levent

Cihan'ın oksijen tüpünün doluluk oranı Levent'in oksijen tüpünün doluluk oranından daha azdır. Öncülde verilen ifade doğrudur.

A) 22

B) 20

C) 18

D) 16

15 = 3 m/dk Cihan'ın dalış hızı Levent'in dalış hızı 5 10 = 2 m/dk olduğundan dalış hızları arasındaki 5 fark 3 − 2 = 1 m/dk olur. Öncülde verilen ifade doğ-

III.

53. Levent, 15 metre derinlikte iken oksijen tüpünün yüzde kaçını kullanmıştır? E) 14

rudur. Çözüm: Levent 15 metre derinliğe 5 dakikada iner.

Cevap C

Levent'in oksijen tüpünde 7 dakikada %100 − %72 = %28 28 azalma olduğundan 5 dakika sonunda : 5 = 20 azal7 ma olur.

56. - 57. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Cevap B

Aşağıda; köşelerine 1, 2, 3 ve 4 numaraları verilen kare biçimindeki bir kâğıdın iki adımda dörde katlanması gösterilmektedir. 1 2

1, 2, 3, 4

54. 4. dakika sonunda Levent, Cihan'a göre kaç metre daha derindedir? A) 3,5

B) 4

C) 4,5

D) 5

4

E) 5,5

3

1. adım

2. adım

15

Çözüm: Levent 4 dakikada : 4 = 12 metre derinliğe 5 iner. 10 Cihan 4 dakikada : 4 = 8 metre derinliğe iner. 5 Dolayısıyla Levent, Cihan'a göre 12 − 8 = 4 metre daha derinde olur.

Birinci adımda kâğıt sağdan sola, ikinci adımda ise aşağıdan yukarıya katlanıyor. Böylece 1, 2, 3 ve 4 numaralı köşeler çakıştırılıyor.

Daha sonra kâğıdın konumu değiştirilmeden bazı parçalar kesilerek çıkarılıyor.

Cevap B

16

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

0000000000

56. Kesilen parçalar çıkarıldıktan sonra kâğıt, konumu değiştirilmeden katlandığı yerlerden tamamen açılıyor ve aşağıdaki görünüm elde ediliyor.

57. İkinci adımdan sonra kâğıt, konumu aşağıdaki gibi kesiliyor.

Buna göre, kesildikten sonra konumu değiştirilmeden katlandığı yerlerden tamamen açılan bu kâğıdın görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Buna göre, kâğıdın açılmadan önceki biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C)

A)

B)

D)

D)

E)

E)

Çözüm: Çözüm: Kesilen parçalar çıkarıldıktan sonra istenen konumlarda kağıt katlanırsa

I. durum

C)

II. durum

I. durum

Kesilen kağıt şekildeki 1. ve 2. durumdaki gibi açıldığında yandaki şekil elde edilir.

II. durum

elde edilir.

Cevap B

Cevap C

17

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

000000000

A

58.

Çözüm:

ABC bir üçgen % m^ACB h = 45 ο % m^BAC h = 60 ο

60° 3 2

C'

AB = 3 2 birim

BC = x

45° x

B

3

3 D 2 A

3

2 D'

C

B' 2 C 2 B 3

A'

Verilen simetrik noktalar ile simetri tanımı kullanılarak şekildeki uzunluklar belirlenebilir.

Yukarıdaki verilere göre, x kaç birimdir? A) 3 3

B) 2 2

A

Çözüm:

60° 3 2

30

B

°

C) 2 6

D)

2 3 3

E)

Buradan şeklin alanı,

5 2 3

A aBCC k + A aBBA k + A a AAD k + A aCDD k + A ^ABCD h 3

3

3

3

6:2 4:3 6:2 3:4 + + + +3:2 2 2 2 2

3 2 2

6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30 cm 2 bulunur. H

Cevap A

3 6 2

3 6 2 45° x

45° C

[BH] ⊥ [AC] çizilirse, 3

60.

3

ABH, 30 ο − 60 ο − 90 ο, HBC, 45 ο − 45 ο − 90 ο üçgenidir.

D

Buradan, AH =

m(BOD) = x

3 2 3 6 3 12 + 2= cm, BH = HC = 2 2 2 = 3 3 cm bulunur.

O

A

x C

Cevap A B

B'

59. C'

D

3

A

C 2 B

O noktası, beşgenin köşelerinden geçen bir çemberin merkezi olduğuna göre, x kaç derecedir? A) 110

B) 128

C) 136

D) 144

E) 152

A' Çözüm:

D'

E

Kenar uzunlukları 2 cm ve 3 cm olan ABCD dikdörtgeninde •

A noktasının B noktasına göre simetriği alınarak A' noktası

B noktasının C noktasına göre simetriği alınarak B' noktası

C noktasının D noktasına göre simetriği alınarak C' noktası

D noktasının A noktasına göre simetriği alınarak D' noktası elde ediliyor.

D 54°

D) 18

54°

54°

O noktası beşgenin çevrel çemberinin merkezi olduğundan [OD], [OC], [OB] yarıçaptır. O halde açılar şekildeki gibi yerleştirilebilir. Buradan DOBC dörtgeC ninin iç açılarının ölçüleri

toplamı yazılacak olursa,

B

x + 54 ο + 54 ο + 54 ο + 54 ο = 360 o

}

C) 24

x 54°

216 ο x = 144 ο bulunur.

2 Buna göre, dörtgeninin alanı kaç cm dir?

B) 28

O

A

A', B', C' ve D' noktalarının birleştirilmesiyle A'B'C'D' dörtgeni oluşturuluyor. A) 30

ABCDE düzgün beşgen

E

E) 16

Cevap D

18

Diğer sayfaya geçiniz.


GENEL KÜLTÜR TESTİ

2013 - KPSS / Lisans

000000000

1. Bu testte 60 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Kültür Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletleriyle ilgili olarak, I.

Ülke; töre adı verilen, yazılı olmayan hukuk kurallarına göre yönetilmiştir.

II.

Toprak, yurt olarak adlandırılmıştır.

III.

Hükümdara devlet yönetimiyle ilgili konularda yardımcı olmak üzere danışma meclisleri kurulmuştur.

3.

A) Danişmentliler

B) Yalnız III D) II ve III

C)I ve II

E) I, II ve III

Mengücekler (1080 - 1228): Mengücek Gazi tarafından Erzincan, Kemah ve Divriği civarında kurulmuştur. Divriği'de bulunan Ulu Camiî, Kale Camiî, Kayıtbey Camiî bu döneme aittir. Danişmentliler (1080 - 1778): Danişmentoğlu Ahmet Gazi tarafından Sivas başkent olmak üzere Tokat, Amasya, Çankırı, Kayseri ve çevresinde kurulmuştur. İlk beyliklerin en güçlüsü olmakla beraber Anadolu Selçuklu Devleti'ni en çok uğraştıran beyliktir. Tokat Niksar'daki Yağıbasan Medresesi en önemli eserleri arasındadır.

Kayseri'deki Gevher Nesibe Hatun, Aksaray'daki Alaeddin Keykubat ve Divriği'deki Turan Melek adlı Türkiye Selçukluları Dönemi’ne ait eserler aşağıdaki yapı türlerinden hangisine girer? B) İmarethane

D) Medrese

E) Sökmenliler

Artuklular (1102 - 1409): Hasankeyf, Harput ve Mardin Artukluları olmak üzere üç koldan yönetmişlerdir. Batman'daki Malabadi Köprüsü ve Mardin'deki Hatuniye Medresesi bu döneme aittir.

Cevap E

A) Kervansaray

C) Artuklular

Çözüm: Saltuklular (1072 - 1202): Ebulkasım Saltuk tarafından Erzurum çevresinde kurulmuştur. Mama Hatun Külliyesi, Mama Hatun Kümbeti - Türbesi, Erzurum Ulu Camiî en önemli eserlerdir.

Çözüm: Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinde ülke, töre adı verilen, yazılı olmayan hukuk kurallarına göre yönetilmiştir. Toprak, yurt olarak adlandırılmıştır. Hükümdara devlet yönetimiyle ilgili konularda yardımcı olmak üzere danışma meclisleri kurulmuştur. Bu meclislere toy, kurultay, keneş (kengeş) ve komenton örnek verilebilir. Dolayısıyla soruda verilen üç öncül de Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletleriyle ilgili doğru ifadelerdir.

2.

B) Saltuklular

D) Mengücekler

yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I

Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri olan ve 1072-1202 yılları arasında Erzurum ve çevresinde hüküm süren; Üç Kümbetler ve Mama Hatun Türbesi gibi eserleri günümüze ulaşan beylik aşağıdakilerden hangisidir?

Sökmenliler (Ahlatşahlar) (1110 - 1207): Ahlat ve Van Gölü çevresinde Sökmen Bey tarafından kurulmuştur. Yukarıdaki Beylikler Malazgirt Savaşı'ndan (1071) sonra Anadolu'da kurulan ilk beyliklerdir.

C) Darüşşifa Cevap B

E) Külliye

Çözüm:

Kervansaray, ticaret yolları üzerindeki konaklama yerlerine verilen isimdir.

İmarethane, aşevi anlamına gelir.

Darüşşifa, hastane anlamına gelir.

Medrese, okul anlamına gelir.

Külliye, ana yapısı camiî olan yapılar topluluğuna verilen isimdir.

Kayseri'deki Gevher Nesibe Hatun, Konya'daki I. İzzeddin Keykavus, Aksaray'daki Alaeddin Keykubat, Divriği'deki Turan Melek, Amasya'daki Torumtay, Tokat'taki Müineddin Pervane darüşşifaları Anadolu Selçukluları Dönemi'ne aittir. Cevap C

19

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

4.

000000000

Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’ye geçişinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A)

Bizans İmparatorluğu’ndaki taht mücadeleleri

B)

Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı egemenliğine geçmesi

C)

Karamanoğulları Beyliği'nin desteği

D)

Gaza düşüncesi ile hareket edilmesi

E)

Uçlarda Bizans İmparatorluğu’na en yakın bölgede bulunması

6.

Osmanlı Devleti’nde Divanıhümayun’un üyelerinden reisülküttap, zamanla aşağıdakilerden hangisine dönüşmüştür? A) Hariciye nazırı

B) Maarif nazırı C) Maliye nazırı

D) Serasker

E) Dahiliye nazırı

Çözüm: Divanıhümayun, Osmanlı Devleti'nde önemli konuların görüşüldüğü yerdir. Divanıhümayun Orhan Gazi Dönemi'nde kurulmuş, II. Mahmut Dönemi'nde kaldırılmıştır. II. Mahmut Dönemi'nde, Divanıhümayun → Nazırlıklara

Çözüm: Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçişinde, •

Sadrazamlık → Başvekâlete

Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlı egemenliğine geçmesi,

Reisülküttaplık → Hariciye Nezaretine

Bizans İmparatorluğu'ndaki taht mücadeleleri,

Sadaret Kethüdası → Dahiliye Nezaretine

Gaza ve cihat anlayışıyla hareket edilmesi,

Darphane Hazinesi, Hazineiamire → Maliye Nezaretine

Kurulduğu coğrafi bölgenin elverişli olması,

Vakıflar → Evkafıhümayun Nezaretine

Balkanlar'da siyasi birliğin olmaması

Şeyhülislamlık → Bab-ı Meşihat Dairesine dönüştürülmüştür.

gibi durumlar etkili olmuştur. Ayrıca, •

Merkezi otoritenin sağlanması

Maarif Nazırlığı → Eğitim Bakanlığı anlamına gelir.

Hükümdarların yetenekli olması

Ahilerin desteği

Başlangıçta Anadolu Türk beylikleri arasındaki mücadeleye katılmaması

Serasker → Sadrazamlık göreviyle yükümlü olmayan ve Osmanlı ordusunun komutanlığını yapan vezire verilen unvandır.

Devletin adaletli ve hoşgörülü bir politika izlemesi

İskân politikası

Cevap A

7.

gibi gelişmeler de Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkili olmuştur.

5.

Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatının usta sayısını sınırlı tutmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Ancak "Karamanoğulları Beyliği'nin desteği" ifadesi Osmanlının Rumeli'ye geçişini kolaylaştırmamıştır. Çünkü bu beylik kendisini Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak gördüğünden Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran beylik olarak karşımıza çıkmaktadır. Karamanoğulları Beyliği'ne II. Bayezit tamamen son vermiştir.

A)

İhracatın teşvik edilmesi

B)

Ürün arzının talebe göre ayarlanması

C)

Para ekonomisine kısa zamanda geçilmek istenmesi

D)

Tarım ürünlerinin ön plana çıkarılması

Cevap C

E)

Askerlik hizmetinin gözetilmesi

Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükseliş döneminde oluşturduğu kültürde; I.

Orta Asya Türklerinin,

II.

Müslümanların,

III.

fethedilen yerlerin ahalisinin

Çözüm: Osmanlı Devleti'nde esnaf ve zanaatkârlar lonca denilen teşkilatlara sahiptirler. Lonca teşkilatı, ahilik kurumunun bir devamıydı. Loncalarda dinî, millî bir disiplin ve eğitim anlayışı vardı. Çırak, kalfa, usta ve şeyh ilişkileri bu anlayışa göre düzenlenmiştir. Esnaf olmak isteyen kişi mesleğe çıraklık yoluyla girerdi. Usta, çırağın yetiştiğine kanaat getirirse çırağa kalfa unvanını vererek cırağın ücretini artırırdı.Kalfanın usta olabilmesi için ustanın huzurunda sınavdan geçmesi gerekirdi. Bu sınavda başarılı olmak için sadece zanaatı iyi bilmek yetmezdi. Sınava giren meslek mensublarının temiz ahlâklı, dürüst, haram yemeyen ve müşteriyi aldatmayan bir kimse olmasına da dikkat edilirdi. Usta olan kalfanın beline törenle peştemal bağlanırdı. Usta olan meslek sahibi istediği zaman istediği yere dükkan açamazdı. Dükkân açma hakkına gedik denirdi. O mesleğin loncası dışında dükkan açmak devletin iznine bağlıydı. Çünkü üretim arz-talep dengesi içinde gerçekleştiriliyordu.

yaşam tarzı ve inanışlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I

B) Yalnız II D) I ve II

C) Yalnız III E) I, II ve III

Çözüm: Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükseliş dönemindeki kültürünün oluşmasında, Orta Asya Türklerinin, Müslümanların ve fethedilen yerlerin ahalisinin yaşam tarzı ve inanışlarının etkili olduğu savunulabilir. Dolayısıyla soruda verilen üç öncül de doğrudur.

Cevap B

Cevap E

20


2013 - KPSS / Lisans

8.

0000000000

Osmanlı toplumunda uzun yıllar Millet-i Sadıka olarak bilinen Ermeni toplumunun isteklerinin zamanla bir soruna dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? A)

Avrupa devletlerinin kışkırtmacı politikası

B)

Fransız ihtilalıyla gelişen milliyetçilik düşüncesi

C)

Balkanlarda oturan Hristiyan toplulukların bağımsızlıklarını kazanması

D)

Rusya ve İngiltere’nin, Ermenilerle ilgili ıslahat yapılması için Osmanlı Devleti'ne baskı yapması

E)

10. II. Mahmut Dönemi’nde eğitim alanında gerçekleştirilen yeniliklerden bazıları şunlardır:

Çözüm: Ermeniler Osmanlı Devleti'nde Milleti-i Sadıka (sadık millet) olarak anılmıştır. Ancak Ermeni sorunu 1878 Berlin Antlaşması'yla uluslararası statü kazanmıştır. Ermeni toplumunun isteklerinin zamanla bir soruna dönüşmesinde, Avrupalı devletlerin kışkırtmacı politikası

Fransız ihtilâliyle gelişen milliyetçilik akımı

Balkanlar'da oturan Hristiyan toplulukların bağımsızlıklarını kazanması

Rusya ve İngiltere'nin, Ermenilerle ilgili ıslahat yapılması için Osmanlı Devleti'ne baskı yapması

II.

İstanbul'da kız ve erkek çocuklara ilköğretim zorunlu hâle getirildi.

III.

Yurt dışına öğrenci gönderilmeye devam edildi.

A)

Okuryazarlık oranında artış olmuştur.

B)

Eğitimde ikilik ortaya çıkmıştır.

C)

Karma eğitime geçilmiştir.

D)

Batıdan yeni yöntem ve kurumlar alınmıştır.

E)

Orduda yenileşme süreci hızlanmıştır.

Çözüm: Soruda verilen II. Mahmut Dönemi'nde eğitim alanında gerçekleştirilen yenilikler doğrultusunda A, B, D ve E seçeneklerine ulaşmamız mümkündür. Ancak C seçeneğinde yer alan "Karma eğitime geçilmiştir." sonucuna ulaşmamız mümkün değildir. Zira Cumhuriyet Dönemi'nde kabul edilen Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun'da (2 Mart 1926) karma eğitime geçilmesiyle ilgili bir madde yer almıştır. Cevap C

11. Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda savunulan İslamcılık fikriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

gibi durumlar etkili olmuştur. Osmanlı Devleti'nin Osmanlıcılık fikrini uygulamaya koyması Ermeni isteklerinin soruna dönüşmesinde etkili değildir. Zira Osmanlıcılık fikir akımı Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma amacına yöneliktir. Diğer bir ifadeyle Osmanlıcılık fikir akımı Osmanlı Devleti'nin, azınlıkların ayrılıkçı çalışmalarını engellemek amacıyla ortaya koyduğu bir fikir akımıdır. Cevap E

9.

Medresenin yanında modern askerî ve sivil okullar açıldı.

Yalnız bu bilgilerle II. Mahmut Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?

Osmanlı Devleti’nin, Osmanlıcılık fikrini uygulamaya koyması

I.

A)

Devletin bütünlüğünün dinî esaslara uyulmakla sağlanacağı fikrini savunmuştur.

B)

Din ve ümmet birdir, düşüncesiyle halifelik makamı ön plana çıkarılmıştır.

C)

Osmanlıcılık fikrinin uygulanamayacağı düşüncesiyle gündeme gelmiştir.

D)

II. Abdülhamit Dönemi’nde devlet politikası hâline gelmiştir.

E)

I. Meşrutiyet'in ilanı ile etkisini yitirmiştir.

Çözüm: Islahat Fer manı 1856'da Sultan Abdülmecit Dönemi'nde ilan edilmiştir. Zira Abdülmecit Dönemi 1839 - 1861 yılları arasını kapsar.

Çözüm: Balkanlardaki panslavizm politikasını etkisiz hale getirmek Müslümanların devlete bağlılığını sağlamak ve içerideki siyasi rakiplerinin halk içindeki gücünün kırılmak istenmesi doğrultusunda İslamcılık fikir akımı ortaya çıkmıştır. "Millet olmanın en önemli özelliği dindir; dinî birlik devleti ayakta tutabilir." düşünceleriyle İslam toplumlarının devletten ayrılmalarını önlemeyi amaç olarak belirlemiştir. II. Abdülhamit Dönemi'nde İslamcılık devlet politikası haline gelmiştir. İslamcılık devletin kurtuluşunu halifelik makamının bütünleştirici etkisi ile Müslümanların bir çatı altında toplanması ile olabileceğini savunmuştur. Mehmet Akif, Said Halim Paşa, Ahmet Hamdi Akseki bu fikir akımının önemli temsilcileridir. Bu fikir akımı I. Dünya Savaşı'nda halifenin çağrısına rağmen Müslüman Arapların İngilizlerle birlikte hareket etmeleri ile geçerliliğini kaybetmiştir. Dolayısıyla "İslamcılık fikir akımı I. Meşrutiyet'in ilanı ile etkisini yitirmiştir." sonucuna ulaşmamız mümkün değildir.

Cevap D

Cevap E

Aşağıdaki padişah - gerçekleştirdiği yenilik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A)

III. Selim - Nizam-ı Cedid

B)

II. Mahmut - Sened-i İttifak

C)

Abdülmecit - Tanzimat Fermanı

D)

Abdülaziz - Islahat Fermanı

E)

II. Abdülhamit - Kanunuesasi

21

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

000000000

12. Osmanlı Devleti’nde XX. yüzyılın başlarında görülen; I.

İkinci Meşrutiyet’in ilanı,

II.

Babıali Baskını,

III.

31 Mart Vakası

14.

olaylarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) I, II, III

B) I, III, II D) III, I, II

C) II, I, III

Mustafa Kemal ve Kongre liderlerinin tutuklanması için Ali Galip’in görevlendirilmesi

İngilizlerin, Anadolu’da kendileri için tehlikeli gördükleri stratejik mevkileri işgal etmesi

Ankara Valisi Muhittin Paşa’nın, Kongreyi engellemek ve Mustafa Kemal ile arkadaşlarını tutuklamakla görevlendirilmesi

Damat Ferit Hükûmeti, bu önlemleri aşağıdaki kongrelerden hangisini engellemek amacıyla uygulamaya koymuştur?

E) III, II, I

A) Erzurum

Çözüm: •

İkinci Meşruyet'in ilanı → 1908

Babıali Baskını → 1913

31 Mart Vakası → 1909

B) Pozantı

D) Balıkesir

C) Alaşehir E) Sivas

Çözüm: Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919'da toplanmıştır. Bu kongreyi engellemek amacıyla,

Cevap B

13. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesine işlerlik kazandırmak amacıyla;

Mustafa Kemal ve Kongre liderlerinin tutuklanması için Ali Galip görevlendirilmiştir.

İngilizler, Anadolu'da kendileri için tehlikeli gördükleri stratejik mevkileri işgal etmiştir.

Ankara Valisi Muhittin Paşa, kongreyi engellemek ve Mustafa Kemal ile arkadaşlarını tutuklamakla görevlendirilmiştir.

Sivas kentinin Fransızlar tarafından işgal edileceği ve kongrenin basılacağı söylenmiştir.

Cevap E

I.

Mavri Mira,

II.

Pontus Rum,

III.

Hürriyet ve İtilaf,

IV.

İngiliz Muhipleri

15. İzmir’in Yunan askerleri tarafından işgal edilmesinin öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?

kuruluşlarından hangileri, fiilî hareketlerde bulunmuştur? A) I ve II

B) II ve IV D) I, II ve III

C) III ve IV E) II, III ve IV

Çözüm: Mondros Ateşkes Anlaşması 30 Ekim 1918'de Limni Adası'nın Mondros Liman kentinde Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Orbay ile İtilaflar adına İngiliz Amiral Caltrophe arasında Agememnon zırhlısında imzalanmıştır. İtilaf Devleti Mondros'un "İtilaflar güvenliklerini tehdit edici bir durumla karşılaşırsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek. (Madde 7)" maddesini Anadolu'daki işgallerine hukuki dayanak oluşturmuşlardır. Bu çerçevede azınlık cemiyetlerinin (Mavri, Mira, Pontus Rum, Hınçak - Taşnaksütyun gibi) ayrılıkçı ve fiilî faaliyetleri Mondros'un 7. maddesinin işlev kazanmasını kolaylaştırmıştır. Ancak Hürriyet ve İtilaf ile İngiliz Muhipleri gibi kuruluşlar Müslümanlar tarafından kurulan millî varlığa düşman cemiyetlerdir. Dolayısıyla bu cemiyetler ayrılıkçı politikadan ziyade mandaterliği savunmuştur.

A)

Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin birleştirilmesine

B)

İsmet Paşa'nın Batı Cephesi komutanlığına atanmasına

C)

Redd-i İlhak Cemiyeti’nin kurulmasına

D)

Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayımlanmasına

E)

Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasına

Çözüm: Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmiştir. İzmir'in Yunanlıların eline geçmesini engellemek, İzmir ve civarının Türk olduğunu ispat etmek amacıyla Redd-i İlhak Cemiyeti kurulmuştur. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin birleştirilmesi Sivas Kongresi'yle; İsmet Paşa'nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması Gediz Muharebeleri'nden istenilen sonucun alınamamasıyla; Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayımlanması Kütahya - Eskişehir Muharebeleri'nin sonuçlarıyla; Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalarla ilgilidir.

Cevap A

Cevap C

22


2013 - KPSS / Lisans

0000000000

16. TBMM’nin birinci döneminde milletvekilleri sekiz ay maaşsız çalışmışlar, bir yıl sonra da 100 lira olan maaşlarının % 20’sini, bütçe açığını kapatmak amacıyla iade etmişlerdir.

18. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye'yi temsil eden delegasyonda yer alan kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?

A)

Kâzım Karabekir Paşa, Refet Bey, İsmet Paşa

B)

Fevzi Paşa, Rauf Bey, Rıza Nur Bey

A)

Ülke çıkarlarını her şeyin üstünde gördüklerini

C)

İsmet Paşa, Rıza Nur Bey, Hasan Bey

B)

TBMM’nin, farklı düşüncedeki kişilerden oluştuğunu

D)

Rıza Nur Bey, Bekir Sami Bey, Yusuf Hikmet Bey

C)

Kişisel çıkar ve ideolojilerin ön planda tutulduğunu

E)

İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Rauf Bey

D)

TBMM’nin üstünde bir gücün tanınmadığını

E)

Anayasal düzenin uygulanmaya başladığını

Çözüm: Lozan Konferansı 20 Kasım 1922'de toplanmıştır. Konferansa 4 Şubat 1923'te ara verilmiştir. Görüşmeler 23 Nisan 1923'te tekrar başlamıştır. Nihayetinde 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalanmış ve TBMM tarafından 23 Ağustos 1923'te onaylanmıştır. Lozan'a giden delegasyonda ise İsmet Paşa, Rıza Nur Bey ve Hasan Bey yer almıştır.

Çözüm: Soru paragrafında yer alan "milletvekillerinin sekiz ay maaşsız çalışması" ifadesi ile sonraki süreçte milletvekillerinin "100 lira olan maaşlarının %20'sini bütçe açığını kapatmak amacıyla iade etmeleri" ifadesi milletvekillerinin ülke çıkarlarını her şeyin üstünde gördüklerinin kanıtıdır.

Cevap C

Cevap A

17. Aşağıdakilerden hangisi, Yeni Türk Devleti’nin kuruluşuna işaret eden gelişme olarak kabul edilebilir? 19. Türkiye Cumhuriyeti’nde azınlıkların özel hukuk alanına ilişkin farklı konum ve durumlarını sona erdiren yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması

B)

Halifeliğin kaldırılması

C)

Başkomutanlık Kanunu’nun kabul edilmesi

D)

TBMM’nin açılması

A)

E)

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması

B)

Takrir-i Sükûn Kanunu

C)

Türk Medeni Kanunu

D)

Türk Ceza Kanunu

E)

Hıyanet-i Vataniye Kanunu

Çözüm: TBMM 23 Nisan 1920'de açılmıştır. Meclisin açılmasıyla beraber Yeni Türk Devleti'nin kurulması doğrultusunda önemli bir adımdır. Takrir-i Sükûn Kanunu, Şeyh Sait İsyanı'nı bastırmak amacıyla 4 Mart 1925'te çıkarılmıştır.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Çözüm: Türk Medeni Kanunu 17 Şubat 1926'da kabul edilmiş, 4 Ekim 1926'da da yürürlüğe girmiştir. Bu kanun kabulüyle Türk vatandaşları en ileri ve uygar ülke vatandaşları ile aynı kişi haklarına kavuşmuşlardır. Türk hukukçuları ve halkı bu yasayı kısa bir süre içerisinde içtenlikle benimseyerek uygulamıştır. Müslüman olmayan cemaatler de Lozan Antlaşması'yla kendilerine verilmiş olan örf ve adet kurallarının uygulanması hakkından vazgeçerek yerine Medeni Kanun'a uymak istediklerini bildirmişlerdir. Dolayısıyla bu durum hukukta birliğin sağlanması ve azınlıkların özel hukuk alanına ilişkin farklı konum ve durumlarının sona ermesi açısından da önemlidir.

Halifelik 3 Mart 1924'te kaldırılmıştır. Halifeliğin kaldırılması ulusal egemenliğin pekişmesi ve laik devlet anlayışının yerleşmesi açısından önemli bir adımdır. Başkomutanlık Kanunu 5 Ağustos 1921'de çıkarılmıştır. Bu kanun Eskişehir - Kütahya Muharebeleri'nden sonra çıkarılmıştır. Böylece Mustafa Kemal Paşa millî iradenin isteğiyle tekrar askeri görev üstlenmiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924'te çıkarılmıştır. Bu kanunla bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Böylece eğitim öğretimde birlik sağlanmıştır. Cevap D

Cevap C

23

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

000000000

20. Aşağıdakilerden hangisiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin, ekonomik ve mali bağımsızlığını sınırlandıran engellerden kurtulduğu savunulamaz? A)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kurulmasıyla

B)

Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayımlanmasıyla

C)

Kapitülasyonların kaldırılmasıyla

D)

Düyun-ı Umumiye İdaresinin yetkisinin borçlarla sınırlandırılmasıyla

E)

Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesiyle

22.

C)

Kurumların, varlıklarını uzun süre koruyabilmelerini

D)

Millî bilinç oluşumuna yönelik faaliyetleri desteklemeyi

E)

Kurumları siyasi iktidarın bir parçası hâline getirmeyi

III.

Serbest Cumhuriyet Partisi

B) Yalnız II

C) I ve II E) I, II ve III

Çözüm: Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Paşa tarafından Müdafaai Hukuk Grubundan 9 Eylül 1923'te kurulmuştur. Bu parti, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisidir. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Adnan Adıvar tarafından 17 Kasım 1924'te kurulmuştur. Bu parti Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisidir. Serbest Cumhuriyet Partisi 12 Ağustos 1930'da Ali Fethi Okyar tarafından kurulmuştur. Bu partinin kurulmasında 1929 dünya ekonomik krizi ile Mustafa Kemal Paşa'nın teşvikleri etkilidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve Serbest Cumhuriyet Partisinin kuruluşunda Mustafa Kemal Paşa'nın rolü ve katkısı vardır. Cevap D

23. 1929 yılından itibaren Türk-İngiliz ilişkileri;

Atatürk’ün, bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz?

Bilimsel çalışmalar yapılmasına imkân sağlamayı

Terakkiperver Cumhuriyet Partisi

D) I ve III

21. Atatürk, vasiyetinde Türkiye İş Bankasında kendisine ait hisse gelirlerinin bir kısmını Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna bırakmıştır.

B)

II.

A) Yalnız I

Cevap B

Kurumların maddi bağımsızlığını garanti altına almayı

Cumhuriyet Halk Partisi

Yukarıdakilerden hangilerinin kuruluşunda Atatürk'ün rolü ve katkısı vardır?

Çözüm: Tekalif-i Milliye Emirleri Eskişehir - Kütahya Muharebeleri'nden sonra 7-8 Ağustos 1921'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından yayımlanmıştır. Bu emirlerin yayımlanmasındaki amaç Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve mali bağımsızlığını sınırlandıran engellerden kurtulmadan ziyade Türk ordusunun muharebe gücünü artırmaktır. Ayrıca bu emirlerin yayımlandığı dönemde Cumhuriyet ilan edilmemiştir. Kapitülasyonlar da Cumhuriyet'in ilanından önce kaldırılmıştır. Ancak kapitülasyonların tamamen sona ermesi beş yıllık bir geçiş sürecini de beraberinde getirecektir. Buna örnek olarak Kabotaj Kanunu (1926) verilebilir. Zira bu kanun kapitülasyonların kaldırılmasını tamamlayan bir özellik taşır.

A)

I.

I.

Almanya,

II.

İtalya,

III.

Fransa

devletlerinden hangilerinin, Orta Doğu’daki siyasi ve ekonomik nüfuzlarını artırma çabalarının etkisi altında gelişmiştir? A) Yalnız I

B) Yalnız II D) I ve II

C) Yalnız III E) II ve III

Çözüm: Türk - İngiliz ilişkileri Musul sorunu çözüldükten sonra nihayetinde 1929'dan itibaren gelişme göstermiştir. Türk İngiliz ilişkilerinin gelişmesinde dünyada yayılmacı devletlerin baş göstermesi etkili olacaktır. Özellikle bu durum üzerinde İtalya'da faşizm, Almanya'da nazizm iktidarı etkilidir.

Çözüm: Mustafa Kemal Paşa Türkiye İş Bankasındaki hisselerinin bir bölümünü miras olarak Türk Tarih Kurumuna ve Türk Dil Kurumuna bırakmıştır. Böylece,

amaçlamıştır. Ancak Mustafa Kemal'in bu kurumları siyasi iktidarın bir parçası haline getirme diye bir amacı yoktur. Tam askine bu kurumların faaliyetlerini bilimsel yöntemlerle, herhangi bir siyasi iktidarın baskısı altında kalmadan müstakil yürütmelerini sağlamayı amaçlamıştır.

İtalya Habeşistan'ı 1935'te işgale başlamış ve bu işgali 1936'da tamamlamıştır. Bu durum, İtalya'nın Akdeniz'de başka girişimlerine karşı İngiltere'nin tedbir almasında etkili olacaktır. Dolayısıyla 1936'da Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında bir İtalyan saldırısına karşı Akdeniz Paktı kurulacaktır. Bu pakt, İngiltere tarafından desteklenmiştir. Ayrıca Almanya, İtalya'nın Habeşistan'ı işgali boyunca İtalya için yaşamsal önemi olan kömür vermiştir. Bu yakınlaşma beraberinde Berlin - Roma Mihverinin kurulmasını (1936) getirecektir. Sonuç olarak İtalya'nın Orta Doğu'da siyasi ve ekonomik nüfuzunu artırmaya çalışması ve bunun Almanya tarafından desteklenmesi İngiltere ile Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde etkili olacaktır.

Cevap E

Cevap D

Kurumların maddi bağımsızlığını garanti altına almayı,

Bilimsel çalışmalar yapılmasına imkân sağlamayı,

Kurumların varlıklarını uzun süre koruyabilmelerini,

Millî bilinç oluşumuna yönelik faaliyetleri desteklemeyi

24

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

0000000000

24. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan biyografik bir eserdir? A) Ankara

B) Tek Adam

C) Üç Devirde Bir Adam

D) Onlar da Çocuktu

26. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından;

E) Türk'ün Ateşle İmtihanı

Türk'ün Ateşle İmtihanı: Halide Edip Adıvar tarafından kaleme alınmıştır. Millî Mücadele yıllarını anlatan bir eserdir. Cevap B

Anıtkabir’i tamamlayarak Atatürk’ün naaşını buraya taşımak

D)

Devlet dairelerine, yalnızca Atatürk’ün resminin asılmasını sağlayacak bir genelge yayımlamak

E)

Atatürk’ün öngördüğü üniversiteyi, ona ithafen Erzurum’da kurmak

Japonya

B) Yalnız II

C) Yalnız III E) II ve III

Kore, II. Dünya Savaşı'ndan sonra ikiye ayrılmıştır. 38. enlem Kore'yi kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayırmıştır. Kuzey Kore'ye SSCB yerleşirken Güney Kore'ye ABD yerleşmiştir. Kore'nin kuzeyinde SSCB kontrolünde Kore Halk Cumhuriyeti, güneyinde ise ABD kontrolünde Güney Kore Cumhuriyeti kurulmuştur.

25. Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti Dönemi’nde Atatürk ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan biri değildir?

C)

III.

Çözüm: II. Dünya Savaşı 1939 - 1945 yılları arasını kapsar. Almanya, Yalta ve Potsdam konferanslarında dört işgal bölgesine ayrılmıştı. Sovyetler Birliği ülkenin doğu bölgesini, ABD'de güney, İngiltere kuzey ve batı bölgelerini işgal ettiler. Fransa'ya ise Angloamerikan işgal bölgesinin bir bölümü bırakıldı. İngiltere, Fransa ve ABD işgal bölgelerini birleştirerek Mayıs 1949'da Federal Almanya Cumhuriyeti'ni kurdular. Sovyetler Birliği de kendi işgal bölgesinde Ekim 1949'da Demokratik Almanya Cumhuriyeti'ni kurdu. Böylece Almanya ikiye ayrılmıştır. Bunlardan Federal Almanya Cumhuriyeti Batı Almanya olarak, Demokrat Almanya Cumhuriyeti ise Doğu Almanya olarak bilinir. Almanya 1990'da birleşmiştir.

Onlar da Çocuktu: Burhan Bozgeyik tarafından kaleme alınmıştır. Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Mehmet Akif Ersoy gibi tarihi şahsiyetlerin çocukluk yıllarını anlatan bir eserdir.

Atatürk aleyhine işlenen suçlara ilişkin özel bir yasa çıkarmak

Kore,

D) I ve II

Üç Devirde Bir Adam: Cemal Kutay tarafından kaleme alınmıştır. Bu eser, Ali Fethi Okyar'ın II. Meşrutiyet, Millî Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi'ndeki hatıralarıyla ilgilidir.

B)

II.

A) Yalnız I

Tek Adam: Şevket Süreyya Aydemir tarafından kaleme alınan üç ciltlik bir eserdir. Tek Adam Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan biyografik bir eserdir.

Atatürk’ün hazineye devrettiği Atatürk Orman Çiftliği arazisinin parçalanmasını, yasayla önlemek

Almanya,

topraklarının hangilerinde farklı rejimlerle yönetilen iki ayrı devlet kurulmuştur?

Çözüm: Ankara: Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Bu eser Millî Mücadele yıllarını içerir.

A)

I.

Cevap D

27. 1950’li yılların başlarında Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması amacı ile Yorgo Grivas liderliğinde kurulmuş Rum örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

Çözüm: Demokrat Parti Dönemi 1950-1960 yılları arasını kapsar. Demokrat Partinin Atatürk ile ilgili olarak yapılan çalışmaları arasında yer alan "Atatürk aleyhine işlenen suçlara ilişkin özel bir yasa çıkarmak, devlet dairelerine yalnızca Atatürk'ün resminin asılmasını sağlamak" gelişmeleri 5816 nolu Atatürk'ü Koruma Kanunu (1951) çerçevesinde değerlendirilebilir. Aynı zamanda Demokrat Parti Dönemi'nde Anıtkabir tamamlanarak Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesinden Anıtkabir'e taşınmış (1953) ve Erzurum Atatürk Üniversitesi kurulmuştur (1957).

A) EOKA

B) IMRO D) Etniki Eterya

C) Mavri Mira E) Pontus

Çözüm: EOKA (Kıbrıs Mücadelesi Rum Örgütü) 1950'li yılların başlarında Kıbrıs Adası'nın Yunanistan'a bağlanması hedefine ulaşmak amacı ile Yorgo Grivas liderliğinde "gerilla savaşı" yapmak amacı ile kurulmuş bir gizli örgüttür. Mavri Mira, Etnik-i Eterya ve Pontus gibi örgütlerde Rumlar tarafından kurulmuştur. Ancak bu örgütler daha çok Millî Mücadele döneminde karşımıza çıkacaktır. IMRO ise Makedonlar tarafından kurulmuş olan bir örgüttür.

Ancak "A" seçeneğinde yer alan "Atatürk'ün hazineye devrettiği Atatürk Orman Çiftliği arazisinin parçalanmasını yasayla önlemek" ifadesi 24.03.1950'de çıkarılan 5659 sayılı kanunla ilgidir. Dolayısıyla bu tarihte Demokrat Parti iktidarda değildir. Zira Demokrat Partinin iktidara gelmesi 14.06.1950 seçiminden sonradır.

Cevap A

Cevap A

25

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

000000000

28. Kaynağını Batı ve Orta Torosların güney yamaçlarından alan akarsuların Akdeniz’e döküldükleri alanlarda büyük deltalar oluşmamıştır.

30. Türkiye’de Doğu Karadeniz kıyı kesimine ait aşağıdaki özelliklerin hangisinde, yer şekillerinin etkisi yoktur?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A)

Halkın bir kısmının hayvancılığa yönelmesinde

A)

Yatak eğimlerinin fazla olmasıyla

B)

B)

Rejimlerinin düzenli olmasıyla

Kıyıyla iç kesimler arasında kara yolu ulaşımının zor olmasında

C)

Bitki örtüsünün tahrip edilmesiyle

C)

Nüfusun, dar kıyı kesiminde yoğunlaşmasında

D)

Havzalarındaki kayaçların litolojik özellikleriyle

D)

Tarım alanlarının az olmasında

E)

Yer altı kaynaklarının dağılışında

E)

Kıyıdaki derinliğin fazla olmasıyla

Çözüm: Bir akarsuyun delta oluşturabilmesi için;

Çözüm: Doğu Karadeniz kıyı kesiminde;

Kıyıda etkili gel-gitin olmaması,

Halkın bir kısmının hayvancılığa yönelmesinde, (A)

Kıyı akıntılarının etkili olmaması,

Şelf alanının (kıta sahanlığının) geniş olması,

Kıyıyla iç kesimler arasında kara yolu ulaşımının zor olmasında, (B)

Akarsuyun bol alüvyal yük taşıması gerekmektedir.

Nüfusun, dar kıyı kesiminde yoğunlaşmasında, (C)

Soruda Batı ve Orta Torosların güney yamaçlarından kaynağını alan (küçük akarsular) akarsuların Akdeniz'e döküldükleri anlanlarda büyük deltalar oluşturmamasının nedeni sorulmuştur. ÖSYM'nin verdiği cevaba göre:

Tarım alanlarının az olmasında (D) yerşekillerinin etkisi bulunur. Ancak yer altı kaynaklarının dağılışında (E) o bölgedeki jeolojik süreçler ve olaylar etkili olmuştur.

Soruda dikkat edilmesi gereken "güney yamaçlardan doğan akarsuların büyük deltalar oluşturmaması" cümlesidir. Bu duruma bu akarsuların havzalarındaki kayaçların litolojik özelliklerine (eriyebilen, karstik kayaçlar) göre akarsuların alüvyal yük miktarının azalması (kayaçların taneli olarak suda ufalanması yerine çözünmesi) etken olmuştur.

Cevap E

Cevap D

31. Son yıllarda, Konya Ovası’nda hatalı arazi kullanımından kaynaklanan çevresel sorunlarda artış görülmektedir.

29. Türkiye’de farklı toprak türlerinin görülmesinde; II. farklı kayaçların bulunması,

Aşağıdakilerden hangisi, bu sorunlardan biri değildir?

III. iki kıtada da arazisinin bulunması,

A)

Bataklık alanların artması

IV.akarsu ağının sık olması

B)

Obrukların oluşması

özelliklerinden hangileri etkilidir?

C)

Toprağın tuzlanması

D)

Erozyonun artması

E)

Yer altı su seviyesinin düşmesi

I. iklimin çeşitlilik göstermesi,

A) I ve II

B) I ve III D) II ve IV

C)II ve III E) III ve IV

Çözüm: Toprağın oluşumu üzerinde; • Ana Kaya (Taşların özelliği), • İklim, • Bitki örtüsü ve canlılar, • Zaman

Çözüm: Son yıllarda Konya Ovası'nda hatalı arazi kullanımından (yer altı sularının aşırı kullanımı, aşırı sulama, nadas uygulaması) kaynaklanan çevresel sorunlar arasında;

gibi faktörler etkilidir. Bu duruma göre Türkiye'de farklı toprak türlerinin görülmesinde;

Erozyonun artması, (D)

I.

İklimin çeşitlilik göstermesi

II.

Farklı kayaçların bulunması etken olmuştur.

Obrukların oluşması, (B) Toprağın tuzlanması, (C) Yer altı su seviyesinin düşmesi (E) gösterilebilir.

İki kıtada arazisinin bulunması (III) ve akarsu ağının sık olması (IV) farklı toprak türlerinin görülmesi üzerinde doğrudan etkili değildir.

Ancak bataklık alanların artması; aşırı yağışlar ile taban suyunun yüzeye çıkması ile oluşur. Bu durum Konya Ovası'nın bulunduğu alandaki çevresel sorunlar arasında yer almaz.

Cevap A

Cevap A

26

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

0000000000

34.

32. Bir Türkiye fiziki haritasında, yaklaşık aynı boylam üzerinde olan iki ovanın farklı renklerle gösterilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A)

Eğim değerlerinin farklı olmasına

B)

Yüz ölçümlerinin farklı olmasına

C)

Yüksekliklerinin farklı olmasına

D)

Enlem derecelerinin farklı olmasına

E)

Bitki örtülerinin farklı olmasına

Karabük

Konya

Yukarıdaki haritada gösterilen Karabük şehrinden Konya şehrine doğru çizilecek hat boyunca hareket eden bir kişinin, sırasıyla aşağıdaki jeomorfolojik birimlerden hangilerini görmesi beklenir?

Çözüm: Bir Türkiye fiziki haritasında yaklaşık aynı boylam üzerinde olan iki ovanın farklı renklerle gösterilmesi bu ovaların özel konum farklılıklarından kaynaklanır. Fiziki haritalarda renkler yükselti basamaklarını gösterdiğine göre bu ovaların farklı renklerle gösterilmesi yükseltilerinin farklı olması ile ilgilidir.

A)

Küre Dağları, Cihanbeyli Platosu, Sultan Dağları

B)

Köroğlu Dağları, Haymana Platosu, Cihanbeyli Platosu

Cevap C

C)

Köroğlu Dağları, Haymana Platosu, Sultan Dağları

D)

Küre Dağları, Haymana Platosu, Cihanbeyli Platosu

E)

Köroğlu Dağları, Cihanbeyli Platosu, Sultan Dağları

33. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de teknolojinin gelişmesiyle doğal çevreye olan bağımlılığın azaldığına örnek olarak gösterilebilir? A)

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde yaylacılık etkinliklerinin yapılması

B)

Seracılık etkinliklerinin, kıyı kesimlerinden iç kesimlere doğru yaygınlaşması

C)

Ülkenin iç kesimlerindeki bazı yerlerde tarım topraklarının nadasa bırakılması

D)

Dik yamaçlardaki tarım arazilerinin, eş yükselti eğrilerine paralel sürülmesi

E)

Organik tarımın uygulandığı yerlerde kimyasal gübre yerine doğal gübre kullanılması

Çözüm:

Karabük

Küre

Köroğlu Haymana Cihanbeyli

Konya

Haritada gösterilen Karabük şehrinden Konya şehrine doğru çizilecek hat boyunca hareket eden bir kişinin sırasıyla

Çözüm: A) Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde yaylacılık etkinliklerinin yapılması, C) Ülkenin iç kesimlerindeki bazı yerlerde tarım topraklarının nadasa bırakılması,

Köroğlu Dağları,

Haymana Platosu,

Cihanbeyli Platosu

gibi jeomorfolojik birimleri görmesi beklenir.

D) Dik yamaçlardaki tarım arazilerinin, eş yükselti eğrilerine paralel sürülmesi,

Cevap B

E) Organik tarımın uygulandığı yerlerde kimyasal gübre yerine doğal gübre kullanılması, gibi özellikler doğal çevreye olan bağımlılığının devam ettiğinin göstergeleridir. Ancak seracılık etkinliklerinin kıyı kesimlerinden iç kesimlere doğru yaygınlaşması özellikle seracılıkta kontrol altına alınan sıcaklık kavramının teknoloji kullanımı ile (ısıtma yapılarak) doğal koşullara bağlı olmaktan çıkarıldığı anlamına gelmektedir. Cevap B

27

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

000000000

35. Türkiye’nin kıyı bölgelerinde nüfus yoğunluğu iç bölgelere göre daha fazladır.

36. 2010 yılında oluşturulan aşağıdaki tabloda, Türkiye’nin yaş gruplarına göre 2012 ve 2025 yıllarının yıl ortası nüfus projeksiyonu gösterilmiştir.

Bu durumun oluşmasında aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi en azdır?

Nüfus (Bin Kişi)

A)

Su kaynaklarının bolluğu

Yıllar

0-14

15-64

65+

toplam

B)

İklim şartlarının daha elverişli olması

2012

18.899

50.679

5.310

74.888

C)

Tarımsal üretim ve gelirin daha yüksek olması

2025

18.708

58.264

8.485

85.457

D)

Ulaşım imkânlarının gelişmiş olması

E)

Turizmin gelişmiş olması

Oranlar (%)

Çözüm: Türkiye'de nüfusun dağılışı üzerinde;

2012

25,2

67,7

7,1

100

2025

21,9

68,2

9,9

100

Yerşekilleri

Tablodaki verilere bakılarak elde edilecek aşağıdaki sonuçlardan hangisi yanlıştır?

Yükselti

A)

Eğim

2025 yılında, çocuk nüfus oranının 2012 yılına göre % 3,3 düşmesi beklenmektedir.

Dağların uzanışı

B)

İklim, gibi doğal faktörler

2012 yılının çocuk nüfus oranı, 2025 yılının yaşlı nüfus oranından daha yüksektir.

Tarım

C)

Endüstri

2025 yılında, iş gücüne dâhil olmayan nüfus oranının % 31,8 olması beklenmektedir.

Madencilik

D)

Ulaşım

2012 yılı çalışma çağı nüfus oranı, 2025 yılına göre % 0,5 daha az gözükmektedir.

Turizm

E)

Ticaret gibi beşeri faktörler etkilidir.

2025 yılında, ortalama yaşam süresinin 2012 yılına göre artacağı öngörülmektedir.

Türkiye'nin kıyı bölgelerinde nüfus yoğunluğunun iç bölgelere göre daha fazla olması üzerinde;

Çözüm:

Nüfus (Bin Kişi)

B) İklim şartlarının daha elverişli olması, C) Tarımsal üretim ve gelirin daha yüksek olması, D) Ulaşım imkânlarının gelişmiş olması, E) Turizmin gelişmiş olması

Yıllar

0-14

15-64

65+

Toplam

2012

18.899

50.679

5.310

74.888

2025

18.708

58.264

8.485

85.457

2012

25,2

67,7

7,1

100

2025

21,9

68,2

9,9

100

Oranlar (%)

belirgin bir şekilde etkilidir.ÖSYM tarafından yayınlanan cevap anahtarında su kaynaklarının bolluğu verilen diğer özelliklere göre daha az etkilidir. Cevap A

Yukarıda verilen yaş gruplarına göre 2012 ve 2025 yıllarının yıl ortası nüfus projeksiyonuna göre; •

2025 yılında çocuk nüfus oranının (%21.9) 2012 yılına göre (%25.2) %3.3 düşmesi beklenmektedir. (A)

2012 yılının çocuk nüfus oranı (%25.2), 2025 yılının yaşlı nüfus oranından (%9.9) daha yüksektir. (B)

2012 yılı çalışma çağı nüfus oranı (15-64 yaş %67.7), 2025 yılına göre (15-64 yaş %68,2) %0,5 daha az gözükmektedir. (D)

2025 yılında ortalama yaşam süresinin 2012 yılına göre artacağı öngörülmektedir. (65+ yaşın 2012'de %7,1 den 2025'de %9,9'a çıkması) (E)

Ancak 2025 yılında iş gücüne dahil olmayan nüfus oranının %31,8 olması beklenmektedir (C) öngörüsü yanlıştır. Grafikten çalışma çağındaki nüfus veya bağımlı nüfus gibi veriler elde edilebilmesine rağmen iş gücüne dahil olmayan (çalışmayan) ve aktif (çalışan) nüfus ile ilgili bir sonuç çıkarılamaz. Cevap C

28

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

0000000000

37. İnsanların ekonomik, sosyal, siyasi veya doğal nedenlerle yer değiştirmesi olayına göç denir. Bu yer değiştirme hareketleri, bireylerin istekleriyle veya istekleri dışında gerçekleşir.

38. Türkiye’nin iç kesimlerindeki bazı yörelerinde daha çok, kuraklığa dayanıklı tarım ürünleri yetiştirilir. Ancak son yıllarda bu yörelerdeki tarım alanlarında yetiştirilen ürün çeşitliliğinde bir artış görülmektedir.

Buna göre, Türkiye’de yaşanan aşağıdaki göçlerden hangisi, bireylerin istekleri dışında yapılan göçlere örnektir? A)

Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A)

Yeni tarım alanlarının açılması

1960 yılından sonra Avrupa’nın endüstrileşmiş ülkelerine yapılan göçler

B)

Sulama imkânlarının gelişmesi

B)

20. yüzyılın sonlarında Batı Trakya’dan Türkiye’ye yapılan toplu göçler

C)

Makine kullanımının yaygınlaşması

D)

Kimyasal gübre kullanımının artması

C)

Bazı illerden çok sayıda tarım işçisinin çalışmak amacıyla Çukurova’ya yaptığı göçler

E)

Tarımla uğraşanların bilinçlenmesi

D)

Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle nitelikli elemanların çalışmak için başka ülkelere yaptığı göçler

Çözüm: Türkiye'nin iç kesimlerindeki bazı yörelerde daha çok kuraklığa dayanıklı tarım ürünleri yetiştirilirken son yıllarda bu yörelerdeki tarım alanlarında;

E)

Üniversite ve yüksekokullarda öğrenim görmek amacıyla gençlerin, öğretim kurumlarının bulunduğu kentlere yaptığı göçler

Sulama imkânlarının gelişmesi, (B) Makine kullanımının yaygınlaşması, (C) Kimyasal gübre kullanımının artması, (D) Tarımla uğraşanların bilinçlenmesi (E)

Çözüm: İnsanların ekonomik, sosyal, siyasi veya doğal nedenlerle yer değiştirmesi olayına göç denir. Bu yer değiştirme hareketleri, bireylerin istekleriyle veya istekleri dışında gerçekleşir. Buna göre Türkiye'de yaşanan göçlerden;

gibi gelişmelere bağlı olarak yetiştirilen ürün çeşitliliğinde artış görülmektedir. Ancak yeni tarım alanlarının açılması tarım ürünü çeşitliliğini ve verimi arttırmaz, yalnızca üretilen ürün miktarını arttırır.

1960 yılından sonra Avrupa’nın endüstrileşmiş ülkelerine yapılan göçler - İş göçü (A),

Cevap A

Bazı illerden çok sayıda tarım işçisinin çalışmak amacıyla Çukurova’ya yaptığı göçler - Mevsimlik göç (C), Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle nitelikli elemanların çalışmak için başka ülkelere yaptığı göçler - Beyin göçü (D), Üniversite ve yüksekokullarda öğrenim görmek amacıyla gençlerin, öğretim kurumlarının bulunduğu kentlere yaptığı göçler - Eğitim göçü (E) gibi göçler isteğe bağlı olarak gerçekleşirken, Osmanlı Devleti'nin Batı Trakya ve Makedonya'yı kaybetmesi sonucunda bu bölgelerdeki Türk nüfusunun azınlık durumuna düşmesi ve baskıya maruz kalmalarıyla meydana gelen Anadolu'ya yapılan göçler bireylerin istekleri dışında yapılan göçlere örnektir. Cevap B

29

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

000000000

39. Türkiye’de hayvancılığın istenilen düzeye çıkarılması ve hayvansal ürün talebinin karşılanması için çeşitli önlemler alınmaktadır.

40. Aşağıdaki enerji santrallerinden hangilerinin yıllık üretim miktarları üzerinde iklim koşullarının etkili olduğu söylenebilir?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de hayvancılığın gelişmesi için alınacak önlemlerden biri değildir?

A)

Tunçbilek – Seyitömer

B)

Afşin – Elbistan

C)

Karakaya – Demirköprü

D)

Sarayköy – Alaçatı Çatalağzı – Soma

A)

Mera ve yayla hayvancılığından besi ve ahır hayvancılığına geçmek

B)

Hayvanlara kaba yemlerin dışında proteince zengin yemler vermek

E)

C)

Mera ve yaylalarda erken ve aşırı otlatma yapmamak

D)

Et ve süt üretiminin yüksek olması için nöbetleşe ve dönüşümlü otlatmadan sürekli otlatmaya geçmek

Çözüm: Doğa (iklim) koşullarına bağlı enerji kaynaklarının kullanıldığı enerji üretim santrallerinde (rüzgar, güneş, hidrolik) iklim koşullarındaki düzensizlik ve değişiklikler enerji üretiminede yansır.

E)

Buna göre soruda verilen; Tunçbilek (Linyit) - Seyitömer (Linyit)

Hayvan ırklarını ıslah etmek, besicileri eğitmek ve mali yönden desteklemek

Afşin (Linyit) - Elbistan (Linyit) Sarayköy (Jeotermal) - Alaçatı (Rüzgar)

Çözüm: Türkiye'de hayvan sayısı yeterli olmasına rağmen hayvansal verim düşüktür.

Çatalağzı (Taşkömürü) - Soma (Linyit) gibi enerji kaynakları kullanıldığı için eşleştirmelerin tamamında iklimden etkilenme söz konusu değildir. (Alaçatı, rüzgar hariç.)

Ülkemizde hayvancılığın istenilen düzeye çıkarılması ve hayvansal ürün talebinin karşılanması için; Mera ve yayla hayvancılığından besi ve ahır hayvancılığına geçmek, (A)

Ancak Karakaya (Fırat) ve Demirköprü (Gediz) gibi hidroelektrik santrallerinde yıllık üretim miktarlarında iklim koşulları etkili olacaktır.

Hayvanlara kaba yemlerin dışında proteince zengin yemler vermek, (B)

Cevap C

Mera ve yaylalarda erken ve aşırı otlatma yapmamak, (C) Hayvan ırklarını ıslah etmek, besicileri eğitmek ve mali yönden desteklemek (E)

41.

gibi önlemlerin alınması gerekir. Ancak et ve süt üretiminin yüksek olması için nöbetleşe ve dönüşümlü otlatmadan sürekli otlatmaya geçmek meralardaki aşırı otlatma sorununu ortaya çıkarıcaktır. Cevap D

I.

Hamitabat (Kırklareli) – Doğal gaz

II.

İzmir (İzmir) – Doğal gaz

III.

Ovaakça (Bursa) – Linyit

IV.

Bandırma (Balıkesir) – Linyit

Yukarıdaki termik santrallerden hangilerinin, enerji üretimi için kullandıkları yakıt türü yanlış verilmiştir? A) Yalnız I

B) Yalnız II D) II ve III

C) Yalnız III E)III ve IV

Çözüm: Soruda verilen enerji santralleri ve kullandıkları enerji kaynağı eşleştirmelerinden; I.

Hamitabat (Kırklareli) - Doğal gaz

II.

İzmir (İzmir) - Doğal gaz eşleştirmeleri doğrudur.

III.

Ancak Bursa - Ovaakça santralinde kullanılan enerji kaynağı linyit değil, doğal gazdır.

IV.

Balıkesir - Bandırma'da ise rüzgar ve doğal gaz ile çalışan santraller yer alır.

Cevap E

30

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

0000000000

42. Aşağıdakilerden hangisinin kuruluşunda ham maddeye yakınlık göz önüne alınmamıştır? A)

44. Dış ticaret açığı, dış satımın dış alıma göre daha az olması durumunda gerçekleşir. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik önlemler arasında yer almaz?

Yatağan’da termik santral

B)

Bursa’da otomotiv endüstrisi

C)

Giresun’da kâğıt endüstrisi

A)

D)

Keçiborlu’da kükürt işletmesi

B)

Sanayi üretim payının ve niteliğinin artırılması

E)

Afyonkarahisar’da mermer işletmeciliği

C)

Dış pazarların ihtiyacına yönelik ürünlerin üretilmesi

D)

Uluslararası ticaret anlaşmalarının artırılması

E)

Millî gelirin yükseltilmesi

Çözüm: Soruda verilen; •

Yatağan termik santrali - Linyit

Giresun kağıt endüstrisi - Orman

Keçiborlu kükürt işletmesi - Kükürt

Afyonkarahisar mermer işletmeciliği - Mermer ham maddelerin bu alanlardaki varlığına bağlı olarak kurulmuşlardır.

AR-GE çalışmalarının artırılması

Çözüm: Dış ticaret açığı, dış satımın (ihracat) dış alıma (İthalat) göre daha az olması durumda gerçekleşir. Dış ticaret açığının azaltılması için genel olarak ihracatın arttırılması gerekir. Buna göre; AR-GE çalışmalarının artırılması, (A)

Ancak Bursa otomotiv endüstrisinde ham maddeye yakınlık yerine, pazara yakınlık ve ulaşım gibi faktörler etkili olmuştur.

Sanayi üretim payının ve niteliğinin artırılması, (B)

Cevap B

ihracatın artırılması ve dış ticaret açığının azaltılmasında etkili olacak önlemlerdir.

Dış pazarların ihtiyacına yönelik ürünlerin üretilmesi, (C) Uluslararası ticaret anlaşmalarının artırılması (D)

Ancak milli gelirin yükselmesi bir önlem değildir, dış ticaret açığının azaltılması ve ülke kazanımının artırılması ile ortaya çıkacak bir sonuçtur.

43. Karadeniz’in kıyı kesiminde yer alan Trabzon ve Samsun’un etki alanlarının geniş olmasında;

Cevap E

I.

iklim özellikleri,

II.

nüfus özellikleri,

III.

fonksiyonel özellikler,

I.

Xantos – Letoon

IV.

yüz ölçümü

II.

Pamukkale – Hierapolis

45. Türkiye’nin, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde kayıtlı olan bazı kültürel ve doğal varlıkları aşağıda verilmiştir.

gibi etmenlerden hangileri daha fazla etkilidir?

III.

Nemrut Dağı

A)I ve II

IV.

Göreme Millî Parkı ve Kapadokya Kayalık Sitleri

B)I ve III D) II ve IV

C)II ve III

Buna göre, ülkemizi sembolize eden bu turizm varlıklarından hangileri, doğal ve kültürel özellikleri birlikte barındıran karma tipteki miras alanlarındandır?

E) III ve IV

Çözüm: Karadeniz'in en büyük ve gelişmiş ili ve limanı Samsun'dur. Doğu Karadeniz'in en büyük ve gelişmiş ili ve limanı ise Trabzon'dur.

A) Yalnız I D) II ve IV

Bu illerin etki alanlarının geniş olmasında;

I.

Nüfus özellikleri,

II.

Fonksiyonel özellikler (Tarım - Sanayi - Ticaret Liman) etkili olmuştur.

III.

Yüz ölçümünün büyüklüğü veya küçüklüğü etki alanı üzerinde etkili değildir.

IV.

Her iki il de Karadeniz kıyısında yer aldığı için iklim özellikleri tüm Karadeniz kıyı illeri ile benzerdir.

B) Yalnız II

C) II ve III E) III ve IV

Çözüm: UNESCO Dünya Miras Liste'nde Türkiye'nin 9'u kültürel olarak kayıtlı (Nemrut Dağı, Xanthos - Letoon) ikisi ise hem kültürel hem de doğal olarak miras listesine alınmış )karma tip) •

Pamukkale - Hierapolis

Göreme Millî Parkı ve Kapadokya Miras Alanları bulunur.

Türkiye'nin Dünya Miras Geçiçi Listesi'nde ise 2 karma, 1 doğal 38 kültürel olmak üzere 41 adet varlık bulunmaktadır.

Cevap C

Cevap D

31

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

000000000

46. 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

47. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev veya yetkilerinden biri değildir?

A)

Kural olarak dört yılda bir yapılır.

A)

B)

Savaş sebebiyle seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verilebilir.

Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

B)

Özel af ilanına karar vermek

C)

Para basılmasına karar vermek

D)

Bakanları denetlemek

E)

Kanun hükmünde kararname çıkarmak

C)

Bir kişinin üç dönemden fazla milletvekili seçilmesi mümkün değildir.

D)

Anayasa’da belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanı’nın kararı ile seçimler yenilenebilir.

E)

Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.

Çözüm: 1982 Anayasası’nın 87. maddesinde TBMM’nin görev ve yetkileri sıralanmıştır. Bunlar:

Çözüm: 1982 Anayasası’nın 77. ve 78. maddelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin geriye bırakılması konuları düzenlenmiştir. Bu maddelere göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılır. Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Anayasa’da belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir.

Kanun koymak,kaldırmak değiştirmek

Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek

Bütçe ve kesin hesap kanunlarını görüşmek ve kabul etmek

Para basılmasına karar vermek

Savaş ilanına karar vermek

Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

Genel ve özel ilanına karar vermek

Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.

Bakanlar kuruluna belirli konularda kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi vermek

Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir.

Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek

E şıkkında belirtilen “Kanun hükmünde kararname çıkarmak” görevi 87. madddenin de belirttiği gibi TBMM’nin değil Bakanlar Kurulunun bir görevidir.

Cevap C

Cevap E

32

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

0000000000

49. Ahmet ile anne bir kız kardeşi Ayşe’nin oğlu Mehmet arasındaki hısımlığın türü ve derecesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

48. 1982 Anayasası’na göre, suç ve cezalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)

Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.

A)

Üçüncü derece yarım kan, yan soy hısımlığı vardır.

B)

Ceza ve ceza yerine geçen tedbirler tüzük veya yönetmelikle düzenlenebilir.

B)

Üçüncü derece tam kan, yan soy hısımlığı vardır.

C)

Ceza sorumluluğu şahsidir.

C)

D)

Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

Dördüncü derece tam kan, yan soy hısımlığı vardır.

D)

Dördüncü derece yarım kan, yan soy hısımlığı vardır.

E)

Ahmet ile Ayşe üvey kardeş oldukları için Ahmet ile Mehmet arasında hısımlık ilişkisi yoktur.

E)

Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.

Çözüm: 1982 Anayasası’nın 38. maddesine göre: Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Çözüm: Ahmet ve Ahmet’in anne bir kız kardeşi Ayşe arasında sadece bir kökten kanbağı olduğu için yarım kan hısımlığı vardır. Ahmet ile Mehmet arasında aynı soydan geldikleri için bir yansoy hısımlığı vardır. Yansoy hısımlığında derece yakınlıkları söz konusu olan hısımlar arasındaki doğum sayısıyla belirlenir. Burada bahsedilen doğum sayısı kişileri aynı köke bağlayan doğum sayılarıdır. Ahmet ile Ayşe kardeştir onları ortak köke bağlayan iki doğum vardır. Biri Ahmet’in doğumu diğeri Ayşe’nin doğumu. Mehmet Ayşe’nin oğlu olduğu için bir doğum da burada var. Dolayısıyla Ahmet ile Mehmet arasında üçüncü dereceden bir hısımlık vardır. Sonuçta Ahmet ile anne bir kız kardeşi Ayşe’nin oğlu Mehmet arasında üçüncü derece yarım kan yan soy hısımlığı vardır.

Suç ve ceza zaman aşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.

Cevap A

Ceza sorumluluğu şahsîdir. Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.

50. Belli bir hukuki duruma ilişkin olarak kanunda bir hüküm olması gerekirken hiçbir hüküm öngörülmemiş olmasının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez. İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir. Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. Bu maddeye göre B şıkkında belirtilen “Ceza ve ceza yerine geçen tedbirler tüzük veya yönetmelikle düzenlenebilir” ifadesi yanlış bir ifadedir.

A)

Gerçek hukuk boşluğu

B)

Bilinçli hukuk boşluğu

C)

Gerçek olmayan hukuk boşluğu

D)

Gerçek olmayan kanun boşluğu

E)

Gerçek kanun boşluğu

Çözüm: Belli bir hukuki duruma ilişkin olarak kanunda bir hüküm olması gerekirken hiçbir hüküm öngörülmemiş olmasının hukuki niteliği gerçek kanun boşluğudur. Bu konuda hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Örneğin Medeni Kanun’da gerçek boşluk ölen kişinin terekesi (miras) hakkındaki düzenlemesinde mevcuttur. Buna göre eğer ölen kişinin terekesi cenaze masraflarını karşılıyorsa cenaze masrafları buradan ödenir. Ama karşılamıyorsa ne olacağı kanunumuzda belirtilmediğinden gerçek boşluk söz konusudur.

Cevap B

Cevap E

33

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

000000000

53. Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğü’nün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük, 21 Haziran 2007 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

51. Aşağıdakilerden hangisi, hukukun temel görevlerinden biri değildir? A)

Toplumda barışı sağlamak

B)

Toplumda mutlak eşitliği sağlamak

C)

Toplumda hukuki güvenliği sağlamak

D)

Toplumda adaleti sağlamak

E)

Toplumda yeni oluşum ve gelişimlere cevap vermek

Bu tüzüğü çıkarmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

Çözüm: Eşitlik ilkesi Anayasa’mızın 10. maddesinde düzenlenmiştir. Eşitlik ilkesine göre bu ikeden yararlananların eşit işlem ya da ayrım gözetilmesini istemesi kuşkusuzdur.

A)

Sağlık Bakanlığı

B)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

C)

Bakanlar Kurulu

D)

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

E)

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Çözüm: 1982 Anayasası’nın 115. maddesi şu hükümleri içermektedir: Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir.

Ancak kanun önünde eşitlik herkesin her yönden her zaman aynı tutulmalarını içermez. Birtakım kişilerin başka kurallara bağlı tutulmaları haklı bir nedene dayanmaktaysa eşitlik ilkesine uyulmadığından söz edilemez. Bu durum mutlak eşitliği değil nispi bir eşitliği ifade eder.

Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır.

Cevap B

Buna göre tüzük çıkartma yetkisini Anayasa’mız yalnızca Bakanlar Kuruluna vermiştir. Cevap C

52. Aşağıdakilerden hangisi, devlet memurlarının ödevlerinden biri değildir? A)

Anayasa ve kanunlara sadakat

B)

Amirin emrine uyma

C)

Mal bildiriminde bulunma

D)

Askerlik hizmetini yapma

E)

Bizzat işbaşında bulunma

54. İdare hukukunda; örnek olarak belli bir memurun veya belli bir öğrencinin hak ve yükümlülükleri değil, genel anlamda aynı konumda bulunan memurların veya öğrencilerin hukuki durumları genel, soyut, sürekli ve kişilik dışı kurallarla düzenlenmektedir. Yukarıdaki cümlede idare hukukunun hangi özelliği anlatılmaktadır?

Çözüm: 657 nolu Devlet Memurları Kanunu’nda devlet memurlarının ödevleri belirtilmiştir. Bunları sıraladığımızda Anayasa ve kanunlara sadakat, amirin emrine uyma, mal bildiriminde bulunma, bizzat işbaşında olma devlet memurunun ödevleri arasında yer almaktadır. Askerlik hizmeti ile ilgili düzenleme DMK’nın ödevler bölümünde değil şartlar bölümünde yer almıştır. Bu maddeye göre askerlikle ilgili; •

Askerlikle ilgisi bulunmamak,

Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

A)

Yeni bir hukuk dalı olma

B)

Bağımsız bir hukuk dalı olma

C)

Pozitif bir hukuk dalı olma

D)

Statü hukuku olma

E)

İçtihadi hukuk dalı olma

Çözüm: Özel hukuk ilişkileri kural olarak sözleşmelere dayalıdır ve tarafların iradeleri ile şekillenir. Taraflar irade uyuşmaları üzerine hukukî ilişki kurabilmektedir. Oysa idare hukukunda, tarafların serbest iradeleriyle kararlaştırılan hukuki ilişkiler yoktur. İdare hukukunda kurallarla önceden belirlenmiş statüler yani genel hukuki durumlar vardır. İDARE HUKUKU BİR STATÜ HUKUKUDUR.

şartları aranmaktadır.

Cevap D

Cevap D

34

Diğer sayfaya geçiniz.


2013 - KPSS / Lisans

0000000000

55. Orhan Pamuk’un 2006 Aralık ayında Nobel Edebiyat Ödülü’nü alırken yaptığı konuşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir? A)

Kara Kitap

B)

Yeni Hayat

C)

Babamın Bavulu

D)

Masumiyet Müzesi

E)

İma Edilen Yazar

58. Güneş sisteminin en büyük gezegeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Jüpiter

B) Satürn D) Neptün

C) Uranüs E) Mars

Çözüm: Güneş sisteminin en büyük gezegeni adını Yunan tanrılarının en büyüğünden alan Jüpiterdir. Güneşe uzaklık sıralamasında 5. sırada yer almaktadır. Cevap A

Çözüm: 2006 Nobel Ödüllerinde Orhan Pamuk güçlü rakiplerini geride bırakarak Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi olmuştur. Bu ödülü alırken yaptığı konuşmanın adı “Babamın Bavulu”dur.

59. Şubat 2013’te istifa ederek Vatikan’da, 600 yıldan bu yana istifa eden ilk papa olma özelliğini taşıyan papa aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap C

56. 85. Oscar Ödülleri töreninde En İyi Yabancı Film Ödülü’nü alan Amour (Aşk) filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)

16.Benediktus

B)

2.İoannes Paulus

Amat Escalante

C)

11.Pius

B)

Ken Loach

D)

13.Leo

C)

Wes Anderson

E)

16.Gregorius

D)

Ang Lee

E)

Michael Haneke

A)

Çözüm: Şubat 2013’te istifa ederek Vatikan’da, 600 yıldan bu yana istifa eden ilk papa olma özelliğini taşıyan papa 16. Benediktus Joseph Alois Ratzinger’dir.

Çözüm: 85. Oscar Ödül Törenlerinde En İyi Yabancı Film Ödülü’nü, yönetmenliğini Avusturyalı Michael Haneke’nin yaptığı “Amour (Aşk)” filmi kazanmıştır.

Cevap A

Cevap E

57. I.

Hukuk

II.

Sanat

III.

Mimarlık ve İnşaat

60. II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan, “Bretton Woods İkizleri” olarak da anılan uluslararası ekonomik kuruluşlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

TÜİK verilerine göre, yukarıdaki alanlardan mezun olanların 2012 yılı işsizlik oranlarının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) I, II, III

B) I, III, II D) II, III, I

C) II, I, III E) III, I, II

Çözüm: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2012 yılı itibariyle işgücü içerisinde 4 milyon 996 bin yüksekokul ve üniversite mezunu bulunuyor. 2012 yılı verilerine göre bu rakamın 503 bini işsiz, bu kapsamdakilerin işsizlik oranı yüzde 10,1 düzeyinde. Bu rakamlar içerisinde sanat alanından mezun olanlarda işsizlik oranı %21 ile ilk sırayı oluşturmaktadır, ardından mimarlık ve inşaat % 9,4 ile ikinci, hukuk ise % 3,4 ile üçüncü sırada yer almaktadır.

A)

Milletler Cemiyeti – Birleşmiş Milletler

B)

Dünya Bankası – Uluslararası Para Fonu

C)

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması – Dünya Ticaret Örgütü

D)

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü – G-20

E)

Avrupa Ekonomik Topluluğu – Avrupa Birliği

Çözüm: II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru (1944) Amerika Bretton Woods’da dünya döviz istikrarını sağlamak için yapılan konferansta Dünya Bankası kuruldu. IMF ile birlikte ve aynı tarihte kurulduğu için bu iki kuruma “Bretton Woods İkizleri” ya da “Bretton Woods Kurumları” adı verilmektedir. Cevap B

Cevap D

35

Gygk rapou  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you