Page 1

IKASTETXEAREN URTEKO PLANGINTZA 2012 2012/2013 /2013 IKASTURTEA

ELEXALDE BHI Elexalde Auzoa GALDAKAO

Klaustroaren onarpena: Eskola Kontseiluare Kontseiluaren ntseiluaren onarpena:


EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

HEZKUNTZA UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

12-13

“ELEXALDE” BHI Galdakao - BIZKAIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN I.E.S. “ELEXALDE” Galdakao - BIZKAIA

AURKIBIDEA: 1.- SARRERA 2.- HELBURU OROKORRAK 3.- ZENTROKO FUNTZIONAMENDU OROKORRA 4.- IRAKASLEEN KOORDINAZIO PLANA 5.- PRESTAKUNTZA PLANA 6.- ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK ETA EKINTZA OSAGARRIAK 7.- GELA BARRUKO JARDUERA OSAGARRIAK 8.- JANTOKI ETA GARRAIO ZERBITZUAK 9.- IKASLEEN GURASO-ELKARTEA (IGE) 10.- ERANSKINAK

Página 2 de 18


EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

HEZKUNTZA UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA “ELEXALDE” BHI Galdakao - BIZKAIA

12-13

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN I.E.S. “ELEXALDE” Galdakao - BIZKAIA

1.- SARRERA Elexalde BHI Galdakaon dago, Elexalde auzoan, hain zuzen. Aurten 43 urte betetzen ditu eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasketak eskeintzen ditu. Ikastetxe publikoa da eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza eta Unibertsitate Sailaren ardurapean dago. 1.1-

Zentroaren ezaugarriak :

Institutuak bi eraikin ditu. Eraikin nagusia: Hemen, hurrengo elementuak daude: Sotoan : • Gimnasioa • Teknologia gela • Kalefakzio gela Beheko solairuan: • Idazkaritza • Zuzendaritza eta ikasketa burutzako bulegoak • Atezaintza • Irakasle gela • Irakasleentzako ordenagailu gela • Orientazio saila • Bisita gelak • Serbidorea • Komunak • Aldagelak Lehen solairuan : • Areto nagusia • Informatika gela • Biologia-Geologia laborategia • Kimikako laborategia eta Fisikako laborategia • Komunak • Mintegiak • Plastika gela Bigarren solairuan : • DBHko 3 mailako ikasgelak • Bikoizketa gelak • Arbela digitala eta bideo gelak • Komunak Página 3 de 18


EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

HEZKUNTZA UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA “ELEXALDE” BHI Galdakao - BIZKAIA

12-13

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN I.E.S. “ELEXALDE” Galdakao - BIZKAIA

Hirugarren solairuan : • Batxilergoko ikasgelak • Arbela digitalaren gela • Komunak Bigarren eraikina Beheko solairuan : • Jantokia • DBHko 3.eta 4. mailako gelak (mugikortasun arazoak). • Teknologia gela • Musika gela • Komunak Lehen solairuan : • DBHko 4. mailako/D.C.ko gelak • Banaketa gelak • PT gelak • Mintegiak • Irakasle gela • Bideo gela • Marrazketa gela • Informatika gela Bigarren solairuan : • DBHko 1 mailako gelak • DBHko 2 mailako gelak • Liburutegia • PT gela • Mintegiak 1.2-

Zentroko langileria

Irakasleak: 60 (3 plaza erdiak eta 3 murriztuak: kargu publikoa eta gaixotasuna)

Irakasleak ez direnak: Idazkaritzan: 3 Atezainak: 2 Garbiketa eraikin nagusian: 2 Garbiketa bigarren eraikinean: Delegazioak kontrataturiko enpresa dago. Jantokiko langileak (13) Gasca empresakoak dira,

baten esku

I eranskina (zentroko planoak)

Página 4 de 18


EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

HEZKUNTZA UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

12-13

“ELEXALDE” BHI Galdakao - BIZKAIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN I.E.S. “ELEXALDE” Galdakao - BIZKAIA

1.3.- Inguruko deskripzioa: Elexalde BHI Galdakaoko Elexalde auzoan kokaturik dago, Bilboko eskualdean eta Ibaizabal beheko bailaran. Galdakaok etengabeko demografi hazkundea izan du, 50. Eta 60. hamarkadetan goreneko maila izan zuelarik. Hazkunde demografiko honen arrazoirik nagusiena Ibaizabal bailaran industria ugari ezarri izana da. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdi aldera izandako krisiak hedapenezko aldi honi amaiera eman zion. Azkeneko bi hamarkadetan hazkundeak jarraitu egiten du, batez ere etxebizitza aldaketen prozesuaren ondorioz. 2008a geroztik, krisi berri baten ondorioz, herriko enpresa askok itxi behar dute, EREak, etab. Bere eraginak izanez.

Adina

Udalak dituen 2008ko datuen arabera Galdakaoko biztanleria honela dago banaturik:

(Datu hauek Galdakaoko Udaletxearen web ofizialetik atera dira)

Gizonak Emakum. Guztira

0-10 urte

1.445

1.273

2.718

11-20 urte

1.466

1.245

2.711

21-30 urte

2.075

1.929

4.004

31-40 urte

2.213

2.189

4.402

41-50 urte

2.539

2.744

5.283

51-60 urte

2.185

2.164

4.349

61-70 urte

1.281

1.339

2.620

71-80 urte

954

1.229

2.183

81-90 urte

310

537

847

91-100 urte

33

78

111

101-110 urte

0

3

3

1.445

1.273

2.718

Institutu honek dagokion adin tartean 521 ikasle matrikulatu ditu 2012/2013 ikasturtean. GUZTIRA Zenbaki hau mantentzea izan beharko da epe ertainerako plangintzaren helburu garrantzitsuenetariko bat.

Página 5 de 18


EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

HEZKUNTZA UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

12-13

“ELEXALDE” BHI Galdakao - BIZKAIA

I.E.S. “ELEXALDE” Galdakao - BIZKAIA

1.4.- Galdakaoko hezkuntza eskaintza publiko eta pribatua 2011/2012 ikasturtean. Ikastetxea

Haur Hezk. Publik.

Modelo

Lehen Hezk.

Pribatua

Publik.

Bigarren Hezk.

Pribatua

Publik.

DBHO

Pribatua

Publik.

Pribatua

A B D A B D A B D A B D A B D D B D A B D A B D

Gandasegi

X

X

Unkina

X

X

Urreta

X

X

Aperribai

X

X

Elexalde

X

X

Andra Mari

X

Ostalaritza

X

Eguzkibegi

X

Bengoetxe

X

X X X

X

1.5.- Elexalde BHI-aren hezkuntza eskaintza: 1- DBHko Lehen zikloa 1.1. 1.2.

Lehen kurtsoa Bigarren kurtsoa

4 talde 4 talde PREE talde 1

2- DBHko Bigarren zikloa 2.1. Hirugarren kurtsoa 2.2. Laugarren kurtsoa

4 talde 3 talde DC talde 1

3- Batxilergoa. Osasun Zientziak 3.1. Lehen kurtsoa 3.2 Bigarren kurtsoa

talde 1.5 talde 1.5

4- Batxilergoa. Gizarte Zientziak 4.1 Lehen kurtsoa 4.2 Bigarren kurtsoa

talde 1.5 talde 1.5

Página 6 de 18


EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

HEZKUNTZA UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA “ELEXALDE” BHI Galdakao - BIZKAIA

12-13

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN I.E.S. “ELEXALDE” Galdakao - BIZKAIA

2. 2010/2011 IKASTURTEAN LORTZEKO HELBURU OROKORRAK Ondoren aipatzen diren helburuak orokorrak dira, ikasturtean zehar saiatuko dira lortzen eta horretarako eskola komunitate osoa inplikatuko da. Helburu hauek hemen agertzeak ez du esan nahi helburu bakarrak direnik, baizik eta aurten arreta berezia eskainiko diegula.

• •

• • • •

• •

• •

Jakintzagaien ezagutza instrumentalak eta trebetasun kognitiboak lortzeaz gain ikasleen ahalmenen eta nortasunaren erabateko garapena lortzeko kalitatezko hezkuntza sustatzea. Askatasun pertsonala, balore demokratikoa, tolerantzia, berdintasuna, errespetua, zuzentasuna eta edozer motatako diskriminazioaren kontrako borroka eragiten dituen hezkuntza bermatzea. Eskola komunitatearen kide guztien (ikasleak, irakasleak, atezainak, jantokiko langileak, etab...) elkarren arteko errespetua sendotzea. Hezkuntza arloko langileen onarpena eta giza begirunea bultzatzea, argibideak edota arrazoiak eskatu beharrean eginiko lana dudatan jartzen edo baliogabetzen dituzten jokabideak alboratuz. Ikasleen Eskubide eta Betebeharren Dekretu berria kontuan hartuta, Institutuko elkarbizitzarako arautegia berrikustea eta egokitzea. Diziplina arazoetan irakasleen jarrera koordinatzea, beti erantzun egokia eta berdina emateko arazo mota bakoitzari (Elkarbizitzarako plana) eta behatokiarekin jarraitu. Euskararen erabilpenaren Normalkuntza Plana indartzea eta zabaltzea komunitate kide guztien artean. Arlo guztietan Informazio eta Komunikazio Tekniken erabilpena sustatzea, beharrezko berrikuntzak bultzatuz eta zehazki Internet sarearen erabilpen berriak : web 2.0 (moodle, blogs, wikiak…) Eskola komunitateari dagozkion albiste eta berriak ezagutzeko informazio sistema arinak garatzea. Zentro mailan ingurumenarekiko errespetua bultzatzea Agenda 21 Konpromisoaktarekin bat eginez:papera birziklatzeko biltze-sistema hobetuz , energiaren erabilpena kontrolatuz eta eskola komunitatearen kideek paperak eta zaborrak behar den lekuetan bota ditzaten saiatuz . Institutuko kolektibo desberdinen kideen osasuna zaintzea,ohitura osasungarriak bultzatuz,beharrezko ez diren arriskuak saihestuz eta egoera bakoitzean prebentziojarduerak eta protokoloak garatuz. Udaletxearekin eta Herriko erakundeekin kolaboratzea antolatzen dituzten ekintzetan parte hartuz,era honetan ikastetxearen presentzia zabalduz herrian. Diagnosi Ebaluazioaren probetan oinarritutako Hobetze Planean proposatutako ekintzak garatzea.

Página 7 de 18


EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

HEZKUNTZA UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA “ELEXALDE” BHI Galdakao - BIZKAIA

12-13

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN I.E.S. “ELEXALDE” Galdakao - BIZKAIA

3. ZENTRUKO FUNTZIONAMENDU OROKORRA 3.1.- Aspektu orokorrak - Eskola-egutegia Eskola-egutegia zentroko zuzendaritza taldeak egiten du, Hezkuntza ikuskaritzak emandako jarraibideei erreparatuz. Egutegi hau Klaustroan onartzen da eta gero Eskola-Kontseiluan ere. Zentroaren jantokia “Andra Mari” Institutuarekin batera erabiltzen da. Hori dela eta, egutegiak egiteko kontutan hartzen da. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergokoen eskola egutegiak eransten dira. II. Eranskina. (Eskola Egutegia) - Eskola ordutegia 2012/2013 ikasturterako ikastetxeko ordutegi orokorra eta ikasleen eta irakasleen asteko ordutegiak Hezkuntza Sailburuordearen erabakiaren arabera egiten dira. Ordutegi hauek D.A.E. izeneko dokumentuan agertzen dira. Eskola ordutegia Mintegi guztien proposamenak entzun ondoren eta irizpide pedagogikoak erabiliz Institutuko Zuzendaritzak egiten du. Irakasleen eta ikasleen ordutegia egiteko prozedura hau da: a) Matrikula datuak kontuan izanda, Ikastetxeko zuzendaritza taldeak Hezkuntzako Delegaritzari 2012/2013 ikasturterako hezkuntza eskaintza proposatzen dio, eta honek onartu ondoren, Ikasketa Buruak mintegi bakoitzari dagozkion orduak banatzen dizkie. b) Mintegi batzarretan eta Mintegi Buruaren zuzendaritzapean jakintzagaiak banatu egiten dira. Batxilergoko eta DBHko orduen banaketa zuzena egiten saiatzen da. c) Ikasketa Buruak mintegietako datu guztiak biltzen ditu. d) Ikastetxe honetako hautazko eta aukerazko irakasgaien eskaintza guztiz zabala denez, taldeen eta banaketen antolaketa oso zaila izaten da. Hau egin ondoren, programa informatiko baten laguntzaz egiten da ordutegia. e) Zenbait irakasgaien kasuan ikasgela bereziak (teknologia, musika, gimnasioa, etab.) esleitu behar dira eta horretarako ikastetxeko beharrak eta dauden gelen kopurua kontuan izaten dira.

Página 8 de 18


EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

HEZKUNTZA UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

12-13

“ELEXALDE” BHI Galdakao - BIZKAIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN I.E.S. “ELEXALDE” Galdakao - BIZKAIA

f) Ikastetxea bera eta Zuzendaritza, ikasleen arduradunak dira eskola-orduetan. Hori dela eta, uneoro - DBHko ikasleak jolasaldian dauden bitartean ere -, zaintzak egiteko behar besteko irakasle egongo dira zentroan. Zaintza irakasleek irakasle gelan ikasle guztien zerrendak eta argazkiak eskuragai izaten dute. g) Ikasturte honetan liburutegiko hiru arduradun izendatu dira, erilijio iraskaslearen orduei esker, eta osasun arazogatik murrizketa duten beste 2 irakaslearekin batera. h) Institutuko solairu gehienetan guztiok erabili ahal izateko telebista, bideo eta DVD aparatuak daude. Honen erabilera eta mantenua izendatutako arduradun batek kontrolatzen du. 3.2.- Tutoretzak Tutoreen eginkizunak hurrengoak dira: a) Aurkezpen egunean ikasleen harrera egokia egitea. b) Irakasleak orientatzea alderdi pertsonala eta akademikoan; beharrezkoa zaionean ikastetxeko eta beste orientazio zerbitzuen laguntza jasoz. c) Ikasleei eta hauen gurasoei eskolako jarduerei buruzko informazio ematea. d) Ebaluazio bilerak koordinatzea, ikasleei notak banatzea eta Ikasketa Buruak eskatutako datuak eta bere tutoretza lanari dagozkion ikasleen dokumentazioa betetzea. e) DBHko 4. mailako tutoreek irakasle taldearen informazioa jaso ondoren, orientazio-aholkuak idatzi beharko dituzte. f) Bere ikasleen hutsegiteez arduratzea. g) Ikasturtearen hasierako gurasoen bilera zuzentzea eta honetan informazio orokorra ematea. h) Diziplina arazoak (IGO gertaera-orriak edo berandu heltzearen parteak) daudenean, gurasoei eta Ikasketa Buruari jakinaraztea. i) Ikasleen ordezkarien hautaketa antolatzea eta zuzentzea. j) Ikasgelako altzarien kontrola eramatea. k) Tutoreek zein beste irakasleek ere, beren ordutegian gurasoekin egoteko ordu bat edukiko dute. l) DBHko maila bakoitzean orientatzailearekin eta DBHko koordinatzailearekin antolatzen den batzarrera joatea. m) Zentruko orientatzailearen aholkuz eta laguntzaz Adostutako Tutoretza plana gauzatu. Página 9 de 18


EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

HEZKUNTZA UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

12-13

“ELEXALDE” BHI Galdakao - BIZKAIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN I.E.S. “ELEXALDE” Galdakao - BIZKAIA

3.3.- Mintegiko Burutza Sailaren lana kide guztien lana da, eta aurreko gainditu ez dutenentzako frogak prestatzea eta zuzentzea, edo estatistikak egitea, eta abar, saileko guztiei dagozkie. Mintegiburuaren lanak honako hauek dira: a) Mintegiaren lana zuzentzea eta koordinatzea. b) Bilerak antolatzea, prestatzea eta zuzentzea. c) Programazioaren edukiak eta gutxienezko helburuak bete daitezen arduratzea, ohiko bideetatik kurtsoa gainditu ez duten guztientzako nahikotasun-froga berdina ziurtatuz. d) Mintegiak egindako frogen kalifikapenak ikustatzea. e) Mintegikideen lanak banatzea. f) Pedagogia koordinaziorako komisioan, zuzendaritza taldearekin batera, parte hartzea. Mintegiburuak programazioak urriaren 30a baino lehen eman behar dizkio zuzendariari eta ikastetxean bertan geratuko dira. Gainera, programazio laburtuak ere emango ditu eta zuzendariak Ikuskaritzako Lurraldeburuari bidaliko dizkio. 3.4- Orientazioa Tutoreen lana eta Orientazio sailak egiten duena guztiz erlazionaturik daude, batez ere berezitasun espezifikoak dituzten ikasleen kasuetan. Orientazio saila honela dago osoturik. • • •

Orientatzailea DC-ko bi irakasle Pedagogia Terapeutikoan adituak diren 4 irakasle. (PT) )(batek plaza erdia betetzen du, beste batek 1/3 bateko murrizketa, eta besteak murrizketa hau betetzen du)

PT irakasleek CNE (Curriculuma Norbanakoari Egokitze) izeneko ikasleekin eta beste arazo batzuk dituzten ikasleekin lan egiten dute. HBEHPn bestelako irakasleek ere egokitzen dituzte beren irakasgaietako edukiak ikasle hauen ezaugarriak eta beharrizanak kontuan hartuz, hezkuntza eskaintza egokia eskaini ahal izateko, eta horrela ikasturte honetan eta hurrengoetan zehar etapako helburu minimoetara irits daitezen.

Página 10 de 18


EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

HEZKUNTZA UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

12-13

“ELEXALDE” BHI Galdakao - BIZKAIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN I.E.S. “ELEXALDE” Galdakao - BIZKAIA

Dibersifikazio Kurrikularra DBH egiteko era alternatiboa da eta honetan 15 urte baino gehiago eta 18 baino gutxiago dituzten ikasleak sar daitezke ebaluazio psikopedagogikoa izan ondoren. Jakintzagaiak ikasi beharrean Arloak lantzen dira: Zientzia arloa eta Gizarte-Hizkuntza arloa. 2012/2013 ikasturtean talde bakarra izango dugu DBH 4.mailan. Talde honek bi urteko programa beteko du eta honen bidez talde honen ikasleek Bigarren Hezkuntzako Graduatua lortzeko programa burutuko dute (ikasle batzuk bigarren urtean gehitu dira programara). Tutoretza-plana orientazio prozesuaren oinarrizko baliabidea da eta honako hauek osatzen dute. a) Hezkuntza Programa, aniztasunari begira.

hezkuntza

premia

bereziko

ikasleen

integraziorako

b) TP (Tutoretza plana): • •

• •

Ikasturtean harrera ikasleekin nahiz gurasoekin. Lan-plana ikasturtean zehar tutoreek materiala izan dezaten euren lana burutzeko. Material honekin garapen pertsonala, giza gaitasuna eta erabakiak hartzeko trebetasunak landuko lirateke. Ikasketei eta Lanbideari buruzko Orientazio Programa, batez ere DBH 4. mailan eta Batxilergoko 2. mailan. Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren jarraipena eta gaitasun intelektualen garapena.

III. Eranskina. (Tutoretza Plana) c) Banan banako kasuen Jarraipen Plana. d) Arreta Plana familiei. e) Eskolatze Programa Osagarrien Koordinaketa. f) Beste hezkuntza guneekin (Unibertsitate, Berritzegune, Lehen Hezkuntza eskolak, LH irakastegiak......) eta gizarte inguruarekin ( Udala, Osakidetza.....) koordinatzea.

Página 11 de 18


EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

HEZKUNTZA UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

12-13

“ELEXALDE” BHI Galdakao - BIZKAIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN I.E.S. “ELEXALDE” Galdakao - BIZKAIA

3.5- Ebaluazioak: Ebaluazio bakoitzean eskatzen diren gutxiengoak irakasgai bakoitzaren programazioan agertzen dira. Programazio hauek ikastetxean ikuskaritzaren eskura daude ikasketa burutzan eta mintegietan. Era berean irakasgai bakoitzaren programazio laburrak egiten dira. Hauen kopia bat ikuskaritzara bidaltzen da eta beste bat ikasketa burutzan gordetzen da. Institutuko ebaluazio egutegia 2012/2013 ikasturtean hurrengoa da: DBH: 1. Ebaluazioa: abenduaren 3a eta 4a 2. Ebaluazioa: martxoaren 18a eta 20a 3. Azken Ebaluazioa: ekainaren 18a eta 19a 4. Aparteko Ebaluazioa: ekainaren 26a BATXILERGOA: 1. Ebaluazioa: azaroaren 26a eta 28a 2. Ebaluazioa: otsailaren 25a eta 27a 3. Azken Ebaluazioa: maiatzaren 22a 4. Aparteko ebaluazioa: ekainaren 17a

3.6- Zentroko organigrama. (IVa Eranskina) 3.7 – Mintegi buruak ( IVb Eranskina) 3.8- Tutoreak (IVc Eranskina) 3.9- Tutoretza bereziak: (IVd Eranskina) 3.10-Gurasoentzako bisita-orduak: (IVe Eranskina)

Página 12 de 18


EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

HEZKUNTZA UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

12-13

“ELEXALDE” BHI Galdakao - BIZKAIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN I.E.S. “ELEXALDE” Galdakao - BIZKAIA

4.- IRAKASLEEN KOORDINAZIO PLANA 1.- Zuzendaritza taldeko partaideak (zuzendaria, ikasketa burua, idazkaria eta zuzendariondokoa) ostiralero batzartuko dira asteko balorazioa egiteko eta hurrengo asteko plangintza antolatzeko. Honez gain, beharrezko den momentu guztietan ere batzartuko dira zuzendaritza orduetan. 2.- Mintegi buruak, Ikasketa Burua eta Zuzendaria astelehenero batzartuko dira laugarren orduan. 3.- Ikasketa burua, orientatzailea eta DBHko koordinatzailea ostegunero laugarren saioan batzartuko dira. 4.- Mintegi bakoitzeko mintegikide guztiak mintegi buruaren zuzendaritzapean astero batzartuko dira horretarako ordutegian dagoen orduan. Irakasle bakoitza mintegi batera atxikituta dago. 5.- DBHko maila bakoitzeko tutoreak, orientatzailea eta DBHko koordinatzailea astean behin batzartuko dira tutoreak koordinatzeko eta tutoretzak prestatzeko. Horretarako, tutoreek ordu bat izango dute euren ordutegian. Batxilergoko tutoreak aparteko bilerak ere izango dituzte beharrezkoak direnean. 6.- Ebaluazio saioaz gain ikasgela bateko irakasle taldea beharrezkoa den bakoitzean batzar daiteke . 7.- Klaustroa da irakasleek duten mekanismorik garrantzitsuenetarikoa ikastetxeko bizitzan parte hartzeko. Klaustro arrunta hiruhilabetean behin, gutxienez, batuko da edo bestela beharrezkoa den bakoitzean. 8.- Saio guztietan zaintza irakasleak daude. Gainera DBHko atsedenaldietan hiru irakaslek zaintzen dituzte ikasleak patioan dauden bitartean. Zaintza irakaslearen lan nagusiak hurrengoak dira: -

-

-

Irakasle bat falta denean libre geratzen diren ikasleez arduratu. Pasabidean ordena zaindu eta orokorki, ikasleen portaera klaseetatik kanpo. Honek ez du esanahi beste irakasleek horretan lagundu behar ez dutenik. Zaintzan dagoenak, zerbait gertatu ezkero, arazoa momentuan konpondu eta Ikasketa burua lehenbailehen jakinaren gainean ipini behar du. Norbaitek sendagilearen zerbitzua behar badu, beharrezko gestioak egin beharko ditu. Klasea eman behar duten eta klasea ez den bestelako eginbeharrak dituzten irakasleak agertu diren eta garaiz iritsi diren ala ez azaldu, hutsegiteen berriemate orria behar bezala betez. Ikastetxeko AJA-k zehazten dituenak. Funtzio hauek AJAn bertan adierazten diren moduan egingo dira.

Página 13 de 18


EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

HEZKUNTZA UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

12-13

“ELEXALDE” BHI Galdakao - BIZKAIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN I.E.S. “ELEXALDE” Galdakao - BIZKAIA

5.- PRESTAKUNTZA PROIEKTUAK ETA BERRITZE EKINTZAK Ikastetxeko irakasleek eginiko proposamenak kontuan harturik eta dauden beharrizanetan oinarrituta zuzendaritza taldeak prestakuntza proiektua eratu du. a. Eskola 2.0. Programa honen helburua Eskola 2.0 proiektua ikastetxean ezartzen denetik irakasleak prestatzea da, bereziki, programa hori aurrera eramateko oinarrizko tresnen erabileran trebatzeko. Ikastaro horrek 10 orduko iraupena izango du. Jesus de Blasek, ikastetxeko IKT arduradunak, kurtsoaren lehenengo hiruhilabetean zuzenduko du . b. Atzerriko hizkuntzan formazio kurtsoa Departamenduak atzerriko hizkuntzetan (ingelesan bereziki) irakaslegoaren formakuntza errazteko (zentroan bertan) deialdia egin du aurten ere. Oinarrizko mailatik eta B1 mailara arteko kurtso bat onartu du. Bertan, institutuko 17 irakaslek parte hartuko dute. c. Diziplina positiboa eta eskola- elkarbizitza Ekintza honekin lortu nahi diren helburuak honako hauek dira: ikastetxeko elkarbizitzako eredu orokorra eta esku hartze programak ezagutzea, diziplina positiboa edo demokratikoaren ereduaren ezaugarriak ezagutzea, eta bere ezarketarako aldiak eta lanak identifikatzea. 10 orduko iraupena izango du, bigarren eta hirugarren hiruhilabetetan. Tailer itxura hartuko dute, eta bertan, bakarka zein taldeka, errealitatean oinarritutako eta bertan sortutako bizipenak landuko dira. d. Arriskuen prebentzioa Arriskuen prebentzio eta emergentzi kasuei buruzko saio bat izango da. Saio honetan erabakiak hartu behar izango ditugu eta parte hartzea derrigorrezkoa izango da. Saio honek bi ordu iraungo ditu eta bigarren hiruhilabeteko arratsalde batean egingo da. e.TICen erabilera gelan kurrikulumaren arlo ezberdinetan Eskola 2.0 inguruako tresneria hartuta izanda (ikasle zein irakasleentzako ordenagailu eramangarriak, arbela digitalak…) eta erabileraren gainean formakuntza jasota, irakaslegoak arloaren barruan dauden baliabideak ezagutzea eta erabiltzea da helburua. Zentruko hobekuntza planaren barruan aipatzen dira ulermen eta adierazpen lanak, bai ahoz, baita idatziz ere, hobekuntzarako ekintzak bultzatuz. Bestaldetik, arazoen ebazpena bultzatu, ikasleen matematikarako konpetentziata hobetzeko. Inguru honetan kokatzen da proiektua.

Página 14 de 18


EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

HEZKUNTZA UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

12-13

“ELEXALDE” BHI Galdakao - BIZKAIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN I.E.S. “ELEXALDE” Galdakao - BIZKAIA

Bestalde, zeharka baina zentzu praktikoa galdu gabe, zentruko eguneroko zereginetan aplikazio batzuen erabilera bultzatu nahi da arlo guztietan (agenda digitala, barne komunikazioak eta formularioak zein izen emateak sarean).

Irakasleen prestakuntzarako bestelako bideak ere egon daitezke: - Garatu planaren barruan edo Laguntza Zerbitzuen bidez Delegazioak antolaturiko ikastaroak. - Interesaturiko mintegiek zuzendaritzari aurkeztutako hezkuntza-proiektuak. 6.-ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK ETA EKINTZA OSAGARRIAK Ikastetxetik kanpo egiten den edozein ekintzatan bi irakaslek, gutxienez, lagunduko dituzte ikasleak. Ikasleak laguntzeko gehienezko irakasle kopurua hau izango da: irakasle bat 20na ikasleko. Gurasoen baimena behar da ekintzak Galdakaotik kanpo direnean. Ikasturte hasieran, Ikasketa Buruak Mintegietako Mintegi Buruei, Mintegiek burutuko dituzten ekintzen zerrenda eskatuko die. Zuzendaritzak berrikusi ondoren Ordezkaritza Organo Gorenak (edo komisio iraunkorrak) onetsi beharko ditu. Ondoko eranskinean proposatutako ekintzak agertzen dira. (V. Eranskina: Eskolaz kanpoko ekintzak) 7.- GELA BARRUKO JARDUERA OSAGARRIAK Ikastetxean, aurtengo ikasturtean zehar, honako hezkuntza proiektu hauek gauzatuko dira : - Hezkuntza normalkuntzarako “Ulibarri” programa Aurten ere, ikastetxeak euskararen erabilera normalizatzeko lanetan jarraitzen du, eta horretarako langile kolektibo osoa inplikatzen saiatzen da: irakasleak, ikasleak, garraio eta jantoki arduradunak, ikasleen gurasoak… Duela bi urte proiektu hau koordinatzen zuten arduradunek ikastetxe mailan euskararen ezagutza eta erabileraren inguruko diagnosia egin zuten. Emaitza hauek kontuan hartuta 2010-2014rako plan berria egin zen eta onartu egin zen klaustroan eta ikastetxeko Eskola Kontseiluan. Era berdinean, ikasturte honi dagokion planarekin ere.

Página 15 de 18


EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

HEZKUNTZA UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA “ELEXALDE” BHI Galdakao - BIZKAIA

12-13

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN I.E.S. “ELEXALDE” Galdakao - BIZKAIA

13 irakaslez osotutako talde bat sortu da plan honen jarraipena egiteko, eta BasauriGaldaoko’ko (Zaratamo) Berritzegunearen laguntza ere izango dugu. Galdakaoko Udalaren laguntzarekin, eta programa honen barruan, “Ahozkotasuna” ere lantzen da DBH 1. mailan, ostegunetan ordu bateko saioetan. VI. Eranskina. (Ulibarri Programa) - Zientzia Hezkuntzarako Proiektua Zientzia Hezkuntza Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarako zuzendutako Hezkuntza Berriztatzeko proiektua da. Bere helburua etapa horretako ikasle guztien formakuntza zientifikoa hobetzea da. Gure ikasleen formakuntza zientifiko-teknologikoa eta gaitasun zientifiko eta digitalen garapena hobetzeko, gelan gertatzen dena kontuan hartzea beharrezkoa da, hau da, erabiltzen den metodologia, errekurtsoak, irakasleen formakuntza eta bere egitea gelan. Hau guztia berriztatze eta ikertze lanekin lotu behar da, era horretan kalitatezko eta arrakastatsua izango den irakaste-ikaste prozesua bermatuko da. Ezaugarri hauek guztiak proiektu honetan mailakatuta eta denboran sekuentziatuta agertzen dira. - “Eskola Agenda 21” Programa Ikastetxeak proiektu honekiko konpromisoa duenez, ikasturte honetan berriro landuko dugun gaia elikadura izango da (kontsumoaren inguruan). Iazko ikasturtetan landutako gaiari jarraipena emango diogu (mugikortasuna) eta era berean, energiaren kontsumoari aurre egiteko zenbait ekintza planifikatuko dira (argiak,kalefakzioa…) halanda ze hondakin ezberdinen bilketa. Ekintza hauetan DBH osoko eta Batxilergoko lehengo mailako ikasleek hartuko dute parte. - Alkohola,cannabisa eta droga sintetikoen kontsumoaren gutxitxe eta prebentzio programa DBH eta Batxilergo geletan. Programa honen helburua, arestian aipatutako substantzien kontsumoak eragindako arazoak eta arriskuak txikitzea izango litzateke; horretarako bakoitzak bere kargu hartu behar duela azpimarratuz. Programa ikastorduko lau saioetakoa izango da, DBH 2., 3. eta 4.mailan, eta Batxilergoko 1.mailan, otsailan. Honez gain, aurre-saioa eta ebaluazio-saioa ere egingo da ikasgela bakoitzeko tutoreekin. Programa hau burutzeko Galdakaoko Udalaren laguntza izango dugu eta “Sasoia” kolektiboaren monitoreek emango dute.

Página 16 de 18


EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

HEZKUNTZA UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

12-13

“ELEXALDE” BHI Galdakao - BIZKAIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN I.E.S. “ELEXALDE” Galdakao - BIZKAIA

- “Hezkuntza afektibo - sexuala “ programa Iazko ikasturtean bezala, ”hezkuntza afektibo – sexuala” programa hau DBH 3. mailako ikasleekin egingo da ordu bateko zortzi saioetan, lau eduki-multzotan banatuta (“Gorputzaplazerra”, ”Desioa”, ”Sexualitatea” eta “Afektibitatea eta Komunikazioa”). Galdakaoko Udalak programa burutzen laguntzen du eta “Xarlingo” kolektiboaren monitoreek emango dute abenduan. - “Eraldatzen “ programa Proiektua genero-indarkeriaren prebentzioa DBHko ikasleekin lantzean datza. Programa Galdakaoko Udalaren laguntzari esker eta “Beldur Barik” ekimenaren inguruan ordu bateko bost saioetan DBH 4. mailako ikasleekin, martxoa aldera burutuko da. 8.- JANTOKI ZERBITZUA ETA GARRAIOA 8.1.- Jantokia Jantokia hezkuntzarako lekutzat hartzen dugu; beraz, helburua ez da bakarrik ikasleak ondo elikatzea, baizik eta elikadura osasuntsurako ohiturak finkatzea eta ikasleen arteko harremanak eta ikasle eta jantokiko langileen arteko harreman egokiak sustatzea. Institutuak gestio zuzeneko jantoki zerbitzua dauka konpartitua.

IES Andra Mari ikastetxearekin

Arduraduna: Marian Martínez Pertsonala: 9 monitore eta 4 sukalde arduradunak. Ikasle Kopurua: Elexalde: 330 (Astelehen – Astearte - Ostegunetan), 172 (Asteazken eta Ostiraletan), Andra Mari (SAT): 15. Prezioak:

Garraiatuak direnek: 3,30 €/eguneko 3 edo 5 egunetakoek: 4,60 €/ eguneko

8.2.- Garraioa Bi eratako garraioa dago: alde batetik, Gurasoen Elkarteak antolatutakoa, eta beste aldetik, Hezkuntza Delegazioak bidalitakoa. Azken zerbitzu honetan 3 linea daude: 1- Usansolo, Uraska, Bekea. 2- Askarri, Gorosibai, Usansolo, Olabarri, Plazakoetxe. 3- Aperribai, Bengoetxe, Zuazaurre, Urreta. Kurtso honetan 6 autobus daude zerbitzua emateko.

Página 17 de 18


EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

HEZKUNTZA UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

12-13

“ELEXALDE” BHI Galdakao - BIZKAIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN I.E.S. “ELEXALDE” Galdakao - BIZKAIA

9.- IKASLEEN GURASO-ELKARTEA (IGE) 9.1.-Helburuak: - Gurasoei aholkatu, estimulatu eta laguntzea seme-alaben edo tutoretzapekoen hezkuntzarekin lotuta dagoen guztian. - Ikastetxeko hezkuntzazko jardueretan kolaboratzea. - Ikasleen gurasoek ikastetxeko kudeaketan parte har dezaten sustatzea. - Guraso eta ikasleen onerako diren prestakuntzazko jarduera osagarriak antolatzea, horien artean euskara eta euskal kultura sustatzeko helburua dutenak, eta indarrean dagoen araudia errespetatuz, bereganatu nahi dituztenak, Estatutuetan horrela ezartzen dutenean. - Ikastetxeko hezkuntzako prozesuei laguntzeko den beste edozein. 9.1.- Jauduerak: -

-

-

Bekarioak ez diren eskola-garraioa. Jantokiko batzordea. Partizipazioa eta hobekuntza. Kalitateko galdera-sorta eta emaitzak dagokien erakundeei bidaltzea akatsak zuzentzeko. Ikastetxeko azpiegiturak hobetzea. Bilerak eta harremanak Ikastetxeko Zuzendaritzarekin, Udaleko estamentu publikoekin eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Ordezkaritzarekin. Eskolaz kanpoko hastapen, parte-hartzeko eta lehiaketetako kirol jarduerak (Saskibaloia, Boleibola…). 2012 – 2013 ikasturteko urtekariaren prestakuntza. Udalari, Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari dirulaguntzak eskatzea jarduera guztiak prestatzeko. Ikastetxean egindako jarduerak sustatu eta subentzionatzea: Selektibitateko autobusa, txangoak, “Gure Berba” aldizkaria, eskola-jaia, musika emanaldiak, hitzaldiak (idazleak), euskeraren astea, bertsolaritza… Ikastetxeko Zuzendaritzarekin batera, irakaskuntzaren kalitatea hobetzeko ekintzetan parte hartzea, hori lortzeko jarduketa desberdinak proposatuz.

Galdakaon 2011ko urriaren 29an

Izpta: Javi Mentxaka Zuzendaria

Página 18 de 18

PAC 2012-2013  

IKASTURTEKO PLANA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you