Page 1

Jaarverslag 2020 Marketing OP Voorne-Putten


2


Het roer om en alle zeilen bijzetten Wij kijken terug op het jaar 2020, waarin de COVID-19-pandemie wereldwijd toesloeg. Een jaar waarin we allemaal geconfronteerd werden met een andere realiteit, persoonlijk en zakelijk. Ook voor Marketing OP Voorne-Putten was het noodzakelijk een nieuwe koers te bepalen. Bezoekersmanagement en daarbinnen bezoekersspreiding heeft een grote rol gespeeld in onze werkzaamheden. Dankzij ons regionale netwerk hebben wij, op gebied van communicatie en verbinding, steeds snel kunnen schakelen tussen overheden, ondernemers en diverse andere organisaties. Binnen de beperkingen hebben we een groot aantal activiteiten uitgevoerd met als doel Voorne-Putten, ook in een jaar als 2020, te positioneren als dag- en verblijfsbestemming in de (vakantie)markt. Daarnaast is er een verhoogd bewustzijn gecreëerd bij de bewoners van het eiland over het gebied waar men woont, werkt en recreëert. Middels de doelgroepsegmentatie conform het leefstijlenmodel lukt het om de doelgroep steeds gerichter te bereiken en hier de effecten van te zien. Binnen het leefstijlmodel waardeert de Inzichtzoeker de beloften van Voorne-Putten van nature en sluit het beste aan bij de huidige identiteit van Voorne-Putten. Alle activiteiten en opgeleverde producten zijn zeer doelgericht en specifiek op de interessegebieden van deze doelgroep ingezet. De eerder ingezette awarenesscampagnes waarin Voorne-Putten wordt gepresenteerd als ‘dichtbij-bestemming’ binnen de Randstad middel billboards, magazines en social-media campagnes is verder uitgebreid en toegespitst op het actuele sentiment over vakantie in eigen land.

De positie als verbinder, netwerker en projectcoördinator binnen het regionale netwerk van ondernemers, Landschapstafels, MRDH, Provincie en landelijke netwerken als het DMO LAB Destinatie Nederland is gedurende het jaar verder versterkt. Meer informatie over onze activiteiten en de resultaten in 2020 leest u in dit jaarverslag. Irma van Oosten Directeur

3 3


Inleiding De vrijetijdseconomie vormt een belangrijk onderdeel van de economie op Voorne-Putten. Regionale marketing en communicatie brengt samenhang en verbinding. Door krachten te bundelen, kennis te delen, goed gastheerschap en productontwikkeling te combineren met sterke doelgroepgerichte marketingcampagnes zorgen wij voor een sterk merk “OP Voorne-Putten”. Dit zorgt voor een economische impuls in het gebied wat bijdraagt aan een aantrekkelijk verblijfsklimaat om te wonen, werken en recreëren. In samenwerking met onze partners initiëren, ontwikkelen en realiseren wij producten, diensten, projecten en campagnes. Dit doen wij om (potentiële) bezoekers - uit binnen- en buitenland - te inspireren en informeren, zodat we bezoekers mogen ontvangen die langer blijven, meer spenderen en terugkomen. De basis voor uitvoering van de activiteiten is de customer journey. De customer journey geeft een weergave van de spreekwoordelijke reis die de (potentiële) bezoeker aan Voorne-Putten aflegt voordat deze Voorne-Putten bezoekt, hoe hij het daadwerkelijke bezoek beleeft en hoe hij zijn ervaring deelt met anderen. Wij hanteren in onze marketingactiviteiten een cross-mediale aanpak van online uitingen, drukwerk, beurzen, campagnes, pr-activiteiten en lokaal gastheerschap. In de marketingcampagnes draait alles om beeldend en verhalend verleiden. Storytelling (in woord, bewegend of stilstaand beeld) is in het totaal van de activiteiten een essentieel onderdeel.

Water, haven, natuur en historie zijn onze gebiedskenmerken 4

Door het jaar heen worden seizoens- en thema afhankelijke campagnes uitgezet. De gebiedskenmerken van Voorne-Putten zijn verdeeld onder de volgende thema’s: water, haven, natuur en historie. De campagnes worden uitgevoerd met onze thema’s als leidraad en gericht op onze doelgroepen.


Water: watersport, zee, strand en duinen, kust, water als handelsroute, strijd tegen water Natuur: zee, strand en duinen, landelijk gebied, rivieren, meren en kreken, polder Haven: maritiem Hellevoetsluis, handelsroutes naar Holland, industrieel toerisme, zee, meren Historie: militaire en maritieme historie, historische kernen, monumenten, architectuur

5


6


Organisatie Marketing OP Voorne-Putten is dé regionale partner voor het in de markt zetten van regio en plaatsen. MOVP is de destinatiemarketingorganisatie waar marketing-professionals werken met gebiedskennis, Voorne-Putten is verweven in ons DNA. Met een klein slagvaardig team (4,4 fte) bundelen wij de krachten van Voorne-Putten, delen onze kennis, verbinden en vertalen onze ambities naar een gefundeerde meerjaren marketingstrategie en concreet uitvoeringsplan in samenwerking met onze stakeholders. Naast destinatiemarketing verzorgen wij de informatievoorziening aan bezoekers op Voorne-Putten en zijn wij VVV-licentiehouder. De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van directeur-bestuurder Irma van Oosten. Het team bestaat uit gedreven destinatiemarkteers allen met hun eigen expertise.

Raad van toezicht

Per 31 december 2020 bestond de Raad van Toezicht uit: De heer W. Nobel Voorzitter (directeur Cooperatieve Rabobank) De heer F. Reimers Bestuurslid (clustermanager Den Haag Werkt / Safi adviesbureau) Mevrouw. M. Kalsbeek Bestuurslid (client service director Campagne) De heer P. Polie Bestuurslid (directeur/eigenaar Destinatie X) Mevrouw J. Brouwer Bestuurslid (directeur Badhotel Rockanje)

De Raad van Toezicht van Marketing OP Voorne-Putten is belast met het toezicht op de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en is in 2020 vijf keer (online) bijeengekomen.

7


Toeristisch Voorne-Putten De economische monitor Voorne-Putten wordt jaarlijks geactualiseerd. Het geeft inzicht in de recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten als regio en de vier gemeenten. Hierin staan kerncijfers ten aanzien van bevolking, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, bedrijvigheid, werkloosheid en detailhandel. De factsheet toerisme en recreatie laat de kerncijfers ten aanzien van bezoek en aanbod van van toeristische-recreatieve bedrijvigheid zien. Door een verdiepingsslag in deze cijfers aan te brengen krijgen we meer inzichten en maken we de resultaten van de marketinginspanningen meetbaar.

Aantal banen in de toeristisch-recreatieve sector Brielle

410

“Het Historisch Museum Den Briel, Droogdok Jan Blanken en het Nationaal Brandweermuseum verwelkomen meer dan 10.000 bezoekers per jaar”

Museumbezoek 62.000 bezoekers - 3,4% Theaters & bioscopen 417.500 bezoekers + 4%

2019 2018 2014

380 350

Hellevoetsluis

670 660 620

Nissewaard

1.300 1.250 1.240

Westvoorne

Brielle

Westvoorne

Hellevoetsluis

Nissewaard

42 miljoen

54 miljoen

63 miljoen

127 miljoen

510 520 480

8

Totale bestedingen op Voorne-Putten:

286 miljoen euro


Voorne-Putten geeft je ruimte! Op het hele eiland kun je genieten van heerlijke omgeving en blijf je graag hangen voor de prachtige zonsondergang.

9


Bezoekersmanagement en bezoekspreiding BEWONERS Door Covid-19 heeft er een verschuiving plaatsgevonden van toeristen naar bewoners. We plaatsten actuele content via Sociale Media over mogelijkheden, onbekendere rustige locaties en benadrukten handhaving regels. Alles werd verzameld op onze ‘Samen Sterk’ pagina op de website.

“Normaal gesproken proberen wij zo veel mogelijk bezoekers naar ons eiland toe te laten komen, in de Corona periode was de boodschap ‘blijf nog even thuis’. ”

Website - Steun horeca Voorne-Putten De horeca moest haar deuren voor onbepaalde tijd sluiten. Binnen 24 uur hebben wij de website www.steunhorecavp.nl live kunnen zetten. Veel horecazaken op Voorne-Putten konden gelukkig wel hun deur openen voor afhaal en bezorgmaaltijden. Deze (nieuwe) initiatieven bundelden wij op de website. Alle restaurants waren in de mogelijkheid om zich aan te melden en kregen een gratis pagina op de website. Cijfers: • 80 horecazaken • 12.880 unieke bezoekers op de website • 73.415 pagina weergaven

Steun lokale boeren, tuinders en kwekerijen De druk op supermarkten werd groter, de behoefte om in de buitenlucht te zijn net zo en boeren, tuinders en kwekerijen hadden een overschot aan producten. We zijn gestart met een flyer waarop de bedrijven werden vermeld, waar mensen terecht konden om inkopen te doen. Vanwege de enorme belangstelling vanuit de bewoners hebben wij alle informatie, inclusief openingstijden gedigitaliseerd op 1 overzichtelijke pagina gezet.

Cijfers: • 33 boeren, tuinders & kwekerijen​ • 33.352 landingspagina weergaven​ • 4.700+ interacties op social media (likes, gedeeld en reacties)​


ABC-Challenge

Een challenge speciaal voor onze inwoners. Dagelijks deelden we de letter van die dag op Facebook en Instagram met een oproep om foto’s te plaatsen waaraan men dacht bij die letter. De mooiste foto’s deelden we op een verzamelpagina op de website. Zo kon er vanuit huis toch nog verborgen parels ondekt worden. 26 dagen mooie content!

 Facebookberichten  Krantenbericht

11


DAGRECREANTEN EN VERBLIJFSGASTEN Sfeer en informatie video’s De boodschap ‘Nog even geduld’ hebben we vertaald in 2 video’s. Samen sterk! “Voorne-Putten staat nu even op pauze... we missen jou, nog even geduld en zorg goed voor elkaar!... Samen zorgen we ervoor, dat we straks weer aan gaan. We hopen je snel weer te zien!”

In vier stappen veranderde de pauze knop naar ‘aan’ voor verhuur van dag- en nachtrecreatie. In deze informatieve video is te zien wat, wanneer weer mogelijk is.

12


Voorne-Putten geeft je ruimte - #hiermoetjezijn Vanuit het NBTC is een herstel campagne ‘Hier Moet Je Zijn’ gestart. Een gezamelijk initiatief vanuit de sector, met als doel om de Nederlandse bezoekerseconomie op een verantwoorde manier weer op vlieghoogte te brengen. Hier zijn we met MOVP direct op aangehaakt door aan te sluiten met de campagne ‘Voorne-Putten geeft je ruimte #Hiermoetjezijn’. Binnen de landelijke campagne is Voorne-Putten regelmatig te zien op de social-media kanalen Visit Holland en hier_moetjezijn en op de bijbehorende website. • Aangesloten landelijke campagne ​NTBC #hiermoetjezijn​ • 12 billboards rondom Rotterdam​(2 periodes van 4-6 weken) • Website landingspagina​ - Wat is er wel mogelijk?​ - Passende activiteiten​(ondernemers uitgelicht) • Online Campagnes Facebook / Instagram / Google Adwords en Google Display​ • E-mailmarketing​ • Social Media content​met #Hiermoetjezijn • Actieve kustbeleving video #nazomer op Voorne-Putten

Cijfers van 2 campagnes: • 52.591 landingspagina weergaven​ • 500.885 bereikte personen ​ • 1.464.569 impressies social campagne ​ • 10 weken billboards Rdam – 11 miljoen passanten


Beurzen

99.600 bezoekers • • •

Fiets en Wandelbeurs Gent Vakantiesalon Antwerpen Door Covid-19 zijn de overige beurzen niet doorgegaan.

Voorne-Putten magazine

Het jaarlijks informatie en inspiratie magazine over VoornePutten. Naast toeristische informatie biedt het blad inspirerende verhalen en interviews met bewoners en enthousiaste gebruikers van het gebied. Het magazine is een gezamenlijke uitgave van Marketing OP Voorne-Putten en Univacance B.V. . Oplage: 58.000 (in NL, ENG, DUI) & Online

Magazine uitgave: Pasar: Best of Nature-Fietsroute​ NBTC Belgie: Reporter Jessica de Korte starte haar fietstocht in Gemeente Westvoorne bij Restaurant aan Zee. De route gaat langs o.a. het Quackjeswater en Bezoekerscentrum Tenellaplas. Jessica sliep tijdens haar fietstocht bij Camping Ketjil.

Oplage: 30.000 & Online

“Het uitzicht: duinen, de Noordzee en daarachter de Maasvlakte” 14


OP Voorne-Putten bus Ook in 2020 rijdt de VoornePuttenbus door de regio en brengt het de recreatieve mogelijkheden van Voorne-Putten bij bezoekers en inwoners onder de aandacht.

Gastheerschap

Inspiratiepunten • 7 digitale inspiratiepunten • 1 informatiekantoor Rockanje (zomer)

15


Website en databank De Nationale databank voor Toerisme, Recreatie & Cultuur (NDTRC) is per 1 januari 2021 opgeheven. Hierdoor is de noodzaak ontstaan om in 2020 over te stappen naar een nieuwe databank. Uit onderzoek in 2019 kwam naar voren dat het Open Data Platform van Insiders het beste alternatief is. De nieuwe databank koppelen aan de bestaande website was geen efficiente oplossing. De website was aan vernieuwing toe en kwam met het einde van NDTRC in een stroomversnelling. Een nieuwe inspirerende website, boordevol informatie en volledig afgestemd op de behoefte van de (toeristische) bezoeker. De website is mobile first ingericht en SEO geoptimaliseerd. Voor iedere (toeristisch) ondernemer is er een overzichtelijke detailpagina ingericht voorzien van bedrijfsinformatie, beeldmateriaal en contactgegevens. Deze zogenoemde detailpagina’s zijn gekoppeld aan de diverse themapagina’s welke aansluiten bij de interesse van de bezoeker. De fiets en wandelroutes zijn gedigitaliseerd en te downloaden als GPX bestand voor op je telefoon. Naast de nieuwe website, hebben wij ook een Google Data Studio dashboard ontwikkeld waardoor er meer relevante meetgegevens beschikbaar zijn. Zo kunnen we o.a. meten hoeveel bezoekers er doorgeklikt hebben naar externe websites van de ondernemers, hoeveel fiets- en wandelroutes er gedownload zijn en hoe vaak en wat mensen toegevoegd hebben aan hun favorieten.

16


Restyle huisstijl OP Voorne-Putten Binnen de Marketingstrategie 2019-2024 nemen de eilandelijke landschapselementen water, strand en natuur een belangrijke positie in. Om dit ook in diverse uitingen sterker te benadrukken zijn er, naast bijvoorbeeld ontwikkeling van nieuw passend beeldmateriaal (foto/film), een aantal wijzigingen doorgevoerd in de bestaande huisstijl. Hierbij zijn een aantal sterke kenmerken (OP VP) behouden en is er een modernisering slag gemaakt voor wat betreft het kleurgebruik en de vormgeving. Deze zijn doorgevoerd in zowel het logo als de vormgeving van de nieuwe website, social media kanalen en andere communicatie uitingen.

17


OPVP in Cijfers

Online campagnes Door Covid-19 is er in periodes minder budget ingezet voor campagnes. De Belgische en Duitse campagnes hebben door de maatregelen maar 2 maanden gedraaid.

Websitebezoek

145.701 Bezoekers

515.000 Pagina’s

657.892 Impressies

783.425 Bereikte personen

13.903 Clicks

2.230.897 Weergaven

4%

2,1 CTR

36.556 Clicks

2%

ADWORDS

85.000 Click-outs 89%

65%

25%

Optimalisatie website Stranden pagina 2019: 9.000 pagina weergaven 2020: 22.500 pagina weergaven Groei percentage: 150% Accommodaties pagina 2019: 23.300 pagina weergaven 2020: 39.300 pagina weergaven Groei percentage: 69% 

10%

SOCIAL


Nieuwsbrieven Via Mailchimp hebben we in 2020 15 nieuwsbrieven verzonden. • 5 Zakelijk • 6 Toeristisch • 4 Landschapstafel Voorne-Putten Gezamelijk bereik: 3.000 abonnees 46% Open Click Rate

Voorne-Puttenpas

Er is een nieuwe Voorne-Puttenpas ontwikkeld voor 2020 - 2022. De pas biedt aantrekkelijke aanbiedingen voor inwoners van en bezoekers aan Voorne-Putten.

Oplage: 20.000

Social media content

716 posts*

959.870 Bereikte personen

80.000 Interacties

9.310 Volgers

+ 1.755

122 posts*

152.500 Bereikte personen

12.700 Interacties

2.772 Volgers

+ 921

* Exclusief verhalen/stories. Deze cijfers worden vanaf 2021 meegenomen.

19


Ondersteuning bedrijven Digitaal hulp-project Provincie Zuid-Holland In de zomer en het najaar van 2020 heeft de Provincie Zuid-Holland praktische steun willen leveren voor een duurzaam herstel van toerisme. Vanuit 16 DMO’s in Zuid-Holland zijn hier in totaal 350 ondernemers aangedragen om gratis gebruik van deze hulp te mogen maken. Van de 55 ondernemers die hulp hebben gehad, zijn er 29 (52%) vanuit Voorne-Putten aangehaakt. Keuzemenu ondernemers:  • SEO Check  • Fotografie  • Fotografie workshop Smartphone • Instagram Kit • SEO Masterclass  • Vertaling webteksten

“Super interessant die Instagram Kit, veel bruikbare tips die ik gelijk ga oppakken” – Chrissy Badhotel Rockanje

20


21


Samenwerking

Samenwerking DMO LAB DestinatieNederland

Landschapstafel Voorne-Putten

Marketing OP Voorne-Putten werkt in het DMO Lab van Kennisnetwerk Destinatie Nederland samen met destinatieen citymarketingorganisaties in Nederland op het gebied van data en inzichten in de customer journey. Binnen het DMO Lab wordt gekeken naar hoe er vorm gegeven kan worden aan de gezamenlijke databehoefte. Tevens wordt aansluiting gezocht in het Data & Development LAB binnen de data-alliantie NBTC, CELTH en CBS.

De Landschapstafel Voorne-Putten stimuleert duurzame projecten op het gebied van ‘Versterken Agrarisch Ondernemerschap’, ‘Bevorderen groenbeleving en recreatie’ en ‘Biodiversiteit’. De Landschapstafel beoordeelt projectvoorstellen en stelt een financiële bijdrage vast. Dit gebeurt op basis van een subsidie van de Provincie Zuid-Holland.

NLDelta NLDelta is een ambitieus programma waarin overheden, organisaties en bewoners werken aan het behoud en de ontwikkeling van natuur, economie en leefbaarheid in Biesbosch en Haringvliet. Met elkaar zet Marketing OP Voorne-Putten de schouders onder projecten die leiden tot robuuste oerHollandse deltanatuur, goede recreatieve voorzieningen, efficiënte vervoersverbindingen en stimulering van toerisme.

22

De Landschapstafel Voorne-Putten bestaat uit vier gemeenten, diverse natuur- en agrarische organisaties, ondernemersverenigingen, waterschap, recreatieschap, Marketing OP Voorne-Putten en enkele ondernemers.

Metropool Rotterdam Den Haag De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten op het gebied van verkeer, openbaar vervoer en economisch vestigingsklimaat. Voor de gemeenten op Voorne-Putten verzorgd Marketing OP Voorne-Putten communicatie en marketingactiviteiten voor diverse projecten.


Toerisme Perspectief 2030 Marketing OP Voorne-Putten is als marketingpartner binnen ZuidHolland betrokken bij de concretisering van het perspectief binnen de provincie. Benoemde ambities: • Lusten en lasten in balans; meer lusten van toerisme dan last • NL overal aantrekkelijk; meer steden en streken op de kaart als aantrekkelijke bestemming • Toegankelijk en bereikbaar; eenvoudig te bereiken steden en streken • Verduurzaming moet; minder verspilling en vervuiling • Een gastvrije sector; een gastvrij Nederland

Haringvliet op de kaart `Haringvliet op de kaart` is een breed communicatieoverleg geïnitieerd door de Landschapstafel Haringvliet. Samen met vertegenwoordiging uit de Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, NL Delta en Droomfonds werkt Marketing OP Voorne-Putten aan het gezamenlijk vermarkten van het Haringvlietgebied.

23


Additionele projecten

Landschapstafel Voorne-Putten In de periode 2019 - 2021 coördineert Marketing OP Voorne-Putten het projectplan Samenwerking en Productontwikkeling. Uitbouwen en concrete invulling geven van het gestarte proces van samenwerking en kennisdeling tussen projecten en initiatieven binnen de Landschapstafel en het reeds bestaande aanbod van het eiland. Met als resultaat, meer bezoekers, jaarrond, naar het gebied trekken. Hiervan profiteren bestaande en nieuwe ondernemers. In 2020 hebben we al heel wat stappen kunnen zetten. • Brainstormsessie Streekproducten • Presentatie TOP Voorne (bijeenkomst stakeholders) • Nieuwsbrieven • Begeleiding 22 Video’s • Gesprekken projecttrekkers (overleg stakeholders) • Gesprekken met organisaties/ondernemers (samenwerking bestaande aanbod, buiten de LST) • Technisch onderzoek naar boekingsmodule/reserveringsmodule • Enquete over de behoefte en haalbaarheid van een digitaal boekings of reserverings module

24


Wonen op Voorne-Putten De regio Voorne-Putten kan en wil zich als één woningmarkt profileren. Er is dan ook een ambitie om middels promotie en marketing het veelzijdig aanbod aan woningen en woonmilieus onder de aandacht te brengen. In samenwerking met Buro voor de Boeg is er een creatief concept en een stijl ontwikkeld wat we in 2021 als basis gebruiken voor de ontwikkeling van de website en andere communicatiemiddelen.

..... Je zou er maar wonen Dit in combinatie met beeld en tekst, waarbij OP een functie krijgt: • OP slag verliefd.... Je zou er maar wonen • OP zaterdag na het klussen... Je zou er maar wonen • OP steenworp afstand... Je zou er maar wonen

Hollandsche Bode 2020 In het kader van 75 jaar bevrijding hebben wij in samenwerking met betrokken gemeenten een informatieve krant ontwikkeld waarin bijzondere gebeurtenissen uit de periode 1940-1945 zijn opgenomen. De krant is in een oplage van 80.000 huis-aan-huis verspreid.

Het wonen concept heeft binnen de nieuwe huisstijl van Op Voorne-Putten een eigen stijl gekregen. Hierbij zijn de zachte kleuren uit het palet gebruikt en maken we qua fotomateriaal gebruik van de pastelkleurige, rustige en droomrijke foto’s.

25


www.opvoorneputten.nl

Profile for opvoorneputten

Jaarverslag 2020  

Wij kijken terug op het jaar 2020, waarin de COVID-19-pandemie wereldwijd toesloeg. Een jaar waarin we allemaal geconfronteerd werden met ee...

Jaarverslag 2020  

Wij kijken terug op het jaar 2020, waarin de COVID-19-pandemie wereldwijd toesloeg. Een jaar waarin we allemaal geconfronteerd werden met ee...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded