__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Jaarkalender 2020

Strategie

Oriëntatie

Boeken

Beleven

Delen


2020 Jaarkalender 2020 In de toeristische Marketingstrategie 2019- 2024 gaan we uitgebreid in op de missie, visie en strategische doelen van onze organisatie. In de jaarlijkse activiteiten worden de doelen omgezet naar concrete projecten. In de Jaarkalender 2020 zijn zowel de activiteiten die gedurende het gehele jaar worden uitgevoerd als de individuele projecten weergegeven. Vanzelfsprekend is er binnen de geplande activiteiten ruimte om in te spelen op de actualiteiten (bijv. het Eurovisiesongfestival en 75 jaar vrijheid) en ontwikkelingen binnen de regio.

Irma van Oosten Directeur Marketing OP Voorne-Putten

Meer info: www.opvoorneputten.nl/zakelijk

Data & Development LAB

Marketing OP Voorne-Putten werkt binnen het DMO Lab van Kennisnetwerk Destinatie Nederland samen met destinatie- en citymarketingorganisaties in Nederland op het gebied van data en inzichten in de customer journey. Binnen het DMO Lab wordt aansluiting gezocht in het Data & Development LAB binnen de data-alliantie (NBTC, CELTH en CBS). De data-alliantie richt zich op gezamenlijke ontwikkeling van data en inzichten. Hiernaast werkt het Lab aan de onderbouwing van onderzoekbehoeftes, methodieken en visievorming voor een duurzame (door)ontwikkeling van bestemming Nederland.

Haringvliet op de kaart

`Haringvliet op de kaart` is een breed communicatieoverleg geïnitieerd door de Landschapstafel Haringvliet. Samen met vertegenwoordiging uit de Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, NL Delta en het Droomfonds werkt Marketing OP Voorne-Putten aan het gezamenlijk vermarkten van het Haringvlietgebied.


Landschapstafel Voorne-Putten

De Landschapstafel Voorne-Putten stimuleert duurzame projecten op het gebied van ‘Versterken Agrarisch Ondernemerschap’, ‘Bevorderen groenbeleving en recreatie’ en ‘Biodiversiteit’. Binnen de Landschapstafel wordt de subsidie van 2,5 miljoen van de Provincie ZuidHolland verdeeld over deze initiatieven en projecten.

In de periode 2019 - 2021 coördineert Marketing OP Voorne-Putten het projectplan Samenwerking en Productontwikkeling.

Landschapstafel Voorne-Putten

Provincie Zuid-Holland

In 2018 is, tijdens de Toerisme Top 2018, het Toerisme Perspectief 2030, een nieuwe visie op de bestemming Nederland, gelanceerd. Benoemde ambities: • Lusten en lasten in balans; meer lusten van toerisme dan last • Nederland overal aantrekkelijk; meer steden en streken op de kaart als aantrekkelijke bestemming • Toegankelijk en bereikbaar; eenvoudig te bereiken steden en streken • Verduurzaming moet; leefomgeving met minder verspilling en vervuiling • Een gastvrije sector; een gastvrij Nederland

Metropool Rotterdam Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten op het gebied van verkeer, openbaar vervoer en economisch vestigingsklimaat. Er is een notitie Vrijetijdseconomie MRDH opgesteld waarin visie en doelen zijn weergegeven voor de metropoolregio. De notitie geeft richtlijnen om de Vrijetijdseconomie in de regio verder te ontwikkelen. Voor de gemeenten op Voorne-Putten verzorgen wij de communicatie en marketingactiviteiten voor diverse projecten zoals Identificatie sfeergebieden i.s.m. NBTC.

Marketing OP Voorne-Putten is als marketingpartner binnen Zuid-Holland betrokken bij de concretisering van het perspectief binnen de provincie. Perspectief 2030 

www.mrdh.nl 


NLDelta

NLDelta is een ambitieus programma waarin overheden, organisaties en bewoners werken aan het behoud en de ontwikkeling van natuur, economie en leefbaarheid in de Biesbosch en het Haringvliet.

Met elkaar zetten wij de schouders onder projecten die leiden tot robuuste oer-Hollandse deltanatuur, goede recreatieve voorzieningen, efficiënte vervoersverbindingen en stimulering van toerisme. www.nldelta.nl

Uitbreiding toeristische data Voorne-Putten

Data gedreven marketing wordt steeds belangrijker. Waar er eerder veelal op onderbuikgevoel en ervaring werd gehandeld bieden de huidige technische ontwikkelingen de mogelijkheid om keuzes meer op feiten te baseren. Door data te vergaren, bundelen en analyseren krijgen we meer inzicht in de bezoekersprofielen, bezoekersmotieven, bestedingen en de algemene impact van toerisme op Voorne-Putten. De data is onder andere toepasbaar voor onderbouwing en verbetering van het beleid, innovatie en marketing. Marketing OP Voorne-Putten werkt samen met de gemeenten binnen de regio aan de gezamenlijke databehoefte zoals de economische monitor Toerisme en Recreatie en het Imagoonderzoek Voorne-Putten. www.voorne-putten.incijfers.nl

Regionale beeldbank

De reeds door Marketing OP VoornePutten opgezette regionale beeldbank zal worden uitgebreid met inspirerend Voorne-Putten beeldmateriaal. Het materiaal zal beschikbaar zijn voor zowel publieke als private stakeholders zodat er een eenduidig Voorne-Putten beeld wordt gerealiseerd. We werken samen met vak- en hobbyfotografen en de fotovakscholen om het materiaal te vernieuwen en aan te vullen.


Online campagne

Het merendeel van de potentiele bezoekers orienteert zich online. Daarom worden er gedurende het gehele jaar diverse campagnes uitgezet waarin de kernwaarden natuur, water, historie en havens in combinatie met specifieke thema’s/activiteiten (w.o. fietsen, watersport, wandelen, korte vakanties) onder de aandacht worden gebracht. De doelgroepen kunnen zeer gericht en effectief op basis van hun interesses en media en clickgedrag worden bereikt. Hiervoor worden o.a. video’s, Facebook, Instagram, YouTube, bannering, retargeting en adwords ingezet.

Usergenerated content

Contentmarketing en met name ook user generated content heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld als marketingvorm. Echte mensen die verhalen vertellen over Voorne-Putten door middel van foto’s, vlogs of blogs dragen bij aan het merk Voorne-Putten. Wij stimuleren, monitoren en bieden een platform voor deze verhalen.

E-mailmarketing

Marketing OP Voorne-Putten beschikt over een substantieel e-mailbestand. Daarnaast wordt, via de website www.opvoorneputten.nl, een grote hoeveelheid aan bezoekersdata vastgelegd. Deze data wordt gekoppeld aan e-mailadressen van nieuwsbriefabonnees. Op deze wijze kunnen wij - op basis van interesses - nieuwsbrieven sturen naar gesegmenteerde doelgroepen.


Leefstijlenanalyse ondernemers

Doelgroep-segmentatie is een belangrijk uitgangspunt voor de marketingstrategie. Voor een effectieve marketingstrategie is het noodzakelijk hierin keuzes te maken. Om de resultaten in de toekomst meetbaar te maken is het van belang om, in samenwerking met de ondernemers, een analyse te maken van de huidige verblijfsgasten op Voorne-Putten op basis van de Leefstijlvinder Vakantie en Vrije Tijd.

leefstijlvinder.nl 

Ontwikkeling E-learning modules

Goed gastheerschap draagt bij aan een sterke merkbeleving. Het is belangrijk dat alle gastheren en gastvrouwen enthousiast en goed geïnformeerd over hun gebied, stad of regio kunnen vertellen. Dat zorgt voor tevreden gasten die meer besteden, graag terugkomen en hun positieve ervaring delen met anderen. De trainingsmodules op het online trainingsplatform van Marketing OP Voorne-Putten zijn een handig hulpmiddel om op een leuke en efficiënte manier kennis te delen met onze (potentiële) ambassadeurs.

Online reputatiemanagment

Marketing OP Voorne-Putten monitort, middels haar social media management systeem, de reputatieontwikkeling van Voorne-Putten en biedt stakeholders online trainingen, workshops en persoonlijke (bedrijfs) maandrapportages met betrekking tot het managen van de online reputatie.


Januari 

Search Engine Optimalisation

Zoekmachineoptimalisatie voor de website opvoorneputten.nl wordt in een continu proces geoptimaliseerd. De organische vindbaarheid vergroten kan veel gratis verkeer opleveren. Verkeer dat onze website via organische zoekresultaten bezoekt bekijkt vaak de meeste pagina’s.

SEO

Voorne-Putten community

Ten behoeve van de marktbewerking richting de doelgroep < 30 km zijn diverse social mediakanalen ontwikkeld. Doorontwikkeling van de VoornePutten community vergroot de communicatiekracht van VoornePutten en vindt aansluiting bij de trendontwikkeling van influencemarketing.



Vakantiesalon Antwerpen

Met 70.000 bezoekers is Vakantiesalon Antwerpen al 41 jaar de grootste vakantiebeurs van Vlaanderen. Van 23 - 26 januari 2020 zal VoornePutten worden gepresenteerd aan de (toekomstige) Belgische bezoekers. In samenwerking met verschillende partners presenteren wij het uitgebreide aanbod van Voorne-Putten. Beursstand: 6 x 3 m, incl. nieuwe beurswand, digitale presentatie Bezoekers: 70.000 Participatie: diverse ondernemers en Stichting Promotie Hellevoetsluis. www.vakantiesalon-antwerpen.be 


Februari 

Oriëntatie dochterwebsite Brielle

Campagne Uitslapen op Voorne-Putten

Periode: januari- september

Periode: januari- september

Om aan de wensen en eisen van de doelgroep te voldoen is het noodzaak om relevante en verleidelijke content te bieden. Hiervoor zullen aan het platform opvoorneputten.nl zogenaamde dochterwebsites worden toegevoegd waarop het getoonde aanbod op specifieke landingspagina’s wordt getoond. Voor Brielle gaan we in deze periode de voorverkenningsfase in.

In het voorjaar zal Marketing OP Voorne-Putten in aansluiting op onze beurspresentaties een crossmediale campagne verzorgen gericht op de verblijfsaccommodatie. De campagne is bedoeld om te inspireren en potientiële bezoekers te stimuleren om te boeken.

Fiets en wandelbeurs Gent

Op 15 en 16 februari 2020 wordt Voorne-Putten gepresenteerd aan de (toekomstige) Belgische bezoekers. In samenwerking met onze regionale partners Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard duiken wij met de bezoekers in de Hollandse Delta. De 15.000 geïnteresseerde fietsers en wandelaars laten wij kennis maken met de vele fiets- en wandelmogelijkheden. Beursstand: 18 x 3 m, incl. nieuwe beurswand, digitale presentatie Bezoekers: 15.528 Participatie: diverse ondernemers en Stichting Promotie Hellevoetsluis.

www.fietsenwandelbeurs.be


Maart Fiets en wandelbeurs Utrecht

Evenementenkalender voorjaar

Van 28 februari t/m 1 maart staan we op de Fiets- en Wandelbeurs in Utrecht. Op deze driedaagse beurs wordt Voorne-Putten gepresenteerd aan de (toekomstige) bezoekers. Met 27.500 bezoekers is deze beurs de grootste voor fietsers en wandelaars in Europa. Wij laten het publiek de vele fiets- en wandelmogelijkheden van ons prachtige gebied zien .

lse

E25

Po l de va art r-

A13

thaven

88

92

90 N492

91

ave

E25

W

82

Jan Cornelis Polder

87

PLAN ESSENDAEL

Ma SCHENKEL

as

03

89 POORTUGAAL

Albrandswaardse Haven

01 De Johannapolder

Rhoonse Jachthaven

21

20

Berengat

K l e i n P r o fi j t MAASWIJK

Beerenplaat

Jaap Riedijk

Grote Wiel Kleine Wiel

10

Beerenplaat Welgelegen

Park Waterland

De Oude Tol

13

Dalle

SPUIOEVERWIJK

Fietscrossbaan

Hekelingen

CENTRUM NOORD

18

Spuipark

OOSTERSE GORZENWIJK IJsbaan

ZOOMWIJCK

84

's-

's-Landswatering

Hekelingen 's

Simonshaven

Landsw

diep

atering

CENTRUM ZUID

N217

EVEN BUITEN

CROONENBURGHWIJK

Laningpark

POORTWIJK

ZUIDWIJK

De Vliet

16 De Kikkershoek

OUDBEIJERLAND

Skatebaan

76

- Midd

S p ui

NieuwBeijerland

Vliet

sluis elhar

Stougjesdijk

nis

- Tien

75

geme

66

NieuwBeijerlandsche Kreek

01

Costa del Spui

ten

Kree k

Zinkweg Piershilse Bos

Binnenspui Ou

Piershil

Achterweg

Oosthoek

Pie rhils che

t e ri n g

B eije

We

e

d-

ds ch

5 N21

Goudswaard

N215

Vuurbaken

Kreek

Klaas-

e

5

6

‘t Wapen van Marion Zeeweg 60 3233 NC Oostvoorne

7

Restaurant Aan Zee Strandweg 1 3233 CW Oostvoorne

8

10

9

Bezoekerscentrum Tenellaplas Duinstraat 12a 3235 NK Rockanje Oudendijk

Badhotel Rockanje Tweede Slag 1 3235 CR Rockanje

P in

04

05

De Jongens Dorpsweg 10 3235 AG Rockanje

k s t e rhaventje

Piershilse Gat

Zwartsluisje

D

11 06

12

IJsbaan

Midicamping van der Burgh Voet of kraagweg 9 3235 LL Rockanje

Zuidzijde

Het

Haventje

Greup

-

13

e rlandsch

e

14

Oud

15

16

A29

Winkelcentrum Pannekoekenbakker Adventuredome Città Romana Camping 15 Struytse Hoeck Zuidland Friends ’N Bites Parkweg 1 ’t Weergors Struytse Hoeck 334 Stompaardsedijk 2 Parkweg 2 3221 LV Hellevoetsluis Zuiddijk 2 3221 LC Hellevoetsluis 3221 LJ Hellevoetsluis 3223 DE Hellevoetsluis 3212 LV Simonshaven k

Jachthaven Geijsman Zanddijk 5 3233 XJ Oostvoorne

Kree

N215

eH aven

N489

Oud

rlan

mDr o

k r eek

Beningen

4

Ervaar Maassluis Nieuwstraat 2 3141 AA Maassluis

B eij

3

Camping De Krabbeplaat 43 Oude Veerdam 4 3231 NC Brielle

d-

Melissant

Ou

2

Camping72 De Meeuw Batterijweg 1 3231 AA Brielle

gat

Het Sandee

Haven van Dirksland

73

1

Carlton Oasis Hotel Curieweg 1 3208 KJ Spijkenisse

N217

Eerste

88

voet

't Admiraaltje

11 03 02

diens t Helle

ZEEHELDENWIJK

12

g rin

Lan d swate

Veer

Zuiderdiep

N217

Simonshaven

Stompaardseplas B e r n i s s e

Zuidland

t

Onderdemolen

Grevelingenmeer

94

Het Kooigat

Groenewoud

VRIESLAND

16

83

Albrandswaard

WATERLAND

14

81

Haaven het Groote Dok

Dalle

n

Zuidland

RHOON

De Overhoeken

02

86

N217

enh

85

37

Poortugaal

VOGELENZANG

Welvliet

Oudenhoorn

87

08

Botreep

GROENEWOUD

DE AKKERS

S115

n

A20

E25

A15

haven

N21

8

N218

N496

Prin

07

haven

BOOMGAARDSHOEK

ZALMPLAAT

DE HOEK

STERRENKWARTIER

h aven

n Beatrix

Margrie

aven

TUSSENWATER

de

Buit

Kooisteebos

De Kooistee

Frisoh

84

85 CENTRUM

MEEUWENPLAAT

Ou

19

SPIJKENISSE

79

86

DE KOOISTEE

DE STRUYTEN

s es

R.E.T.

80

Biert

Bernisse

24

ave

A15

N218

Mallenbos

Katerwaal

't Caproen

WITTENS HOECK

23

Fort Haerlem

Prinses

06

82

al-

Heijplaat

Johan

Oedevlietsepark

VIER AMBACHTEN

GILDENWIJK

ZUIDWEST

H a ri n g v l ie

15

Park Vogelenzang

25 VESTING

Cape Helius

Heliushaven

Veerdienst Hellevoetsluis - Stellendam

E e mh

en Oudelandsepark

81

ROTTERDAM

Wa

ven Park de Hey

Prins

VALCKESTEYN

04 Haven van Spijkenisse

Putten

77

Abbenbroek

Vierambachtenboezem

SCHIEMOND

Heijplaat

en

umhav

A15

A15

N494

N57

49

CENTRUM

Het Spui

Prinses Christinahaven

DE ELEMENTEN

48

15

We

1e Eemha

Pernis

OUDELAND

WESTPUNT

24 Oostbroek

HOOGWERF

23

DEN BONSENHOEK

NOORDWEST

Voorne

Deijffelbroekse Park

Pernisserpark

Prins WillemAlexanderhaven

Scheepvaartkanaal

De Brug

SCHIEKAMP

4

Sleepboothaven

CENTRUM

78

HELLEVOETSLUIS

14

rk haven

Madroelpark

BOSPOLDER

s

haven

A4

S11

LekKeile- haven IJselhaven haven

SCHIEDAM

Ma a

Park Maasboulevard

ro l

HOOGVLIET Ruige plaatbos

Voedingskanaal

Het Kleine Bos

H a r t e l p a r k

1

Pet

NIEUWENGELAND DIGNA JOHANNA

80

Hartelkanaal

N218

HairtHille

Geervliet

ZUID

lmin

Hey s ehav

Petrole

2e

Bonairepark

Scheepvaart- en Voedingskanaal

43 44

45

r

1e

en

3e Petrole mhav en u

haven

ring

Suigerhilsche

Wilhe

05

46 Kanaal door Voorne

RAVENSE HOEK

OSSEN HOEK

N497

13

Stellendam

ulhav

N494 W a te

u He t S c he

Laurens

N218

Blanke Waal

39

N57

N57

12

Citta Romana

N57

A15

Vliet

Nieu w e Madroel-

Rijnmond Hs

N57

Binnen- Marina Stellendam haven

Hollemare

n

k Welplaathaven

2e Vlotbrug

Nieuwenhoorn Nieuwenhoorn

21

22

64

ave

Heenvliet

47

19 Hoofdwete ring

-

neh

al

37 38

N57

33

Sei

ana

Vierpolders

Ravensehout

18

H art e lk

17

11 20

Quackjeswater

65

er

Voorne

15

N o o r d z e e

36

Botle

Essenburgsingel

SPANGEN

1943

Julianapark Volkspark Van

A4

Ge Torontohaven

71 WITTE DORP

TUSSENDIJKEN

Vulcaanhaven Vijfsluizerhaven

Sint

Me

Wetering

6

N49

34

32

tering

Sluiswe

Strypsche Wetering

N15

Roel Langerakpark

Vreelust

OUD MATHENESSE

OOST

Land van Ris

10 Plantage

OOSTWIJK

VOPWIJK VLAARDINGEN

75

99

en

Stolkweg

SCHIEDAM CENTRUM

79

WEST

VLAARDINGEN OOST

09

VLAARDINGEN

CENTRUM

iëhav

Kleinpolderplein

12

NIEUWLAND

Spieringshoek

Poldervaart BABBERSPOLDER

Oranjepark

't Hof 77 76

Tennispark Soendra

Zuidbuurt

Zevenmanshaven

Koggehaven

50

A4

't Nieuwelant

Van Heutszpark INDISCHE BUURT

Heemtuin WESTWIJK

VLAARDINGEN WEST

Zwartewaalse Haven

35

Sidelingepark KLEINPOLDER WEST

H a r g a

78

VLAARDINGER AMBACHT

Krabbeplas

41

Londenhaven

Zwartewaal

N57

11 16

Rockanje

14

Geuzenpark

Spui Strypsche

10

PARK HOOGLEDE (IN ONTWIKKELING) Polderpoort

Broekpolder

Wet k sche e ring

Brittann

E19

W. Hedaweg

Overschie

Spaanse Polder

ve

8 N21

ek

KLEINE GOOTE

09 Tinte

74

P oeldij

42 De Lickebaert

Rozenburg

Neckarhaven

ZUURLAND

08

10 12

Sluispolder Oost

MAASSLUIS

64

29 30

KLEINPOLDER OOST

02

Algerastraat

Thurlede

P r i n s e s B e a t r i x p a r k

Bijdorp SCHIEDAM NIEUWLAND

Oost

Strype

Stuifakker

9

Wipperspark

40 28

63 98

enkr e

NIEUWLAND

OMMELOOP

16

73 51

De Voorne-Puttenpas biedt aantrekkelijke kortingen voor inwoners van en bezoekers aan Voorne-Putten. Op de website www.opvoorneputtenpas.nl is het grote aanbod van participerende musea, attracties, horeca en andere toeristisch interessante bedrijven te vinden. In april en mei wordt er actief contact gezocht met ondernemers om te participeren.

Kethel

BIJDORP

ahaven

G euz

TUINDORP

ha

B rie

BRIELLE

PLANTAGE

Park Zestienhoven

OVERSCHIE

SVEAFORS

52

KETHEL

Zwaluwen

nha v en Wilto

Ruigeplaathaven Meerkoethaven

De Meeuw

Molen-vest

Vondelpark

40

West

3

M.H. Tromp

2

n dka naal

26

C a la

25

31

RUGGE

6

Zuiderlaan

Delftse Schie

S114

SVEAPARKEN

53

GROENOORD

72 HOLY ZUID

eg

7e Petroleumhaven

27 MEEUWENOORD

Lange Vest

07

SVEAHOLM SPALAND

Park Kethel

A4

Wijkpark

HOLY NOORD

Vlaardingervaart

dvliet A20

k

t e rw

Ra

Wa

e

Oostvoorne

Helhoek

N49

Z uider

38

HET BALKON

96 Molenhaven

02

04

Zui

Zestienhoven

ROTTERDAM SVEABORG WOUDHOEK

Kethelhaghe

67

De Bommeer

71

Boonervliet

Ter Lucht

Oleanderpark

E25

we

ds

Zwartelaan

06

05

03

81

Zweth

80

Bommeer

Maaslandse Bos

Middel

39

Dijkpolder

E25

Nieu

lan

Kruininger Gors

4

MAASSLUIS WEST

Donauhaven

Chemie

N15

51

Waranda

Tenellaplas

Drenkeling

66 Foppenplas

A20

vliet

8

13

E25

MAASSLUIS

A15

r

01

Breedewater

Kleiput Noordvliet Middelvliet

A20

35

De Commandeur

ste

M erwe

Oranjeplassen

Wezerhaven

Oo 53

Periode: april- mei

A15

N15

n

6

7

N468

36

Steendijkpolder

5e Petroleumhaven

n

Binnenspuikanaal

5

52

ave n

h av e

37

N218

eumh

A15

54

Oostvoornse Meer

A20

tel

ven

A15

ave

piha

Di n

telh

issip

Voorne- Puttenpas

S101

Steendijkpolder

Beerkanaal

Miss

56

A15

Har

Slufter

A15

6e Petroleumhaven

N15

Beursstand: 3 x 3 m, incl. beurswand en digitale presentatie Bezoekers: 27.500 Participatie: diverse ondernemers en Stichting Promotie Hellevoetsluis

De voorjaars evenementenkalender Voorne-Putten loopt van april t/m juli. De A3 scheurkalender bestaat uit een evenementenkalender en een kaart met de fietsknooppunten en is verkrijgbaar bij de verblijfsaccommodaties op het eiland. De kaart biedt ondernemers de mogelijkheid om hun product onder de aandacht te brengen middels diverse advertentiemogelijkheden.

e lvliet

April

N488

Klaaswaal

www.opvoorneputten.nl/zien-endoen/voorne-puttenpas/


Mei 

Campagne Eurovisiesongfestival

Campagne 75 jaar bevrijding

Periode: april- mei

Periode: april- mei

Van 12 t/m 16 mei vindt het Eurovisiesongfestival plaats in Rotterdam. In aanloop naar dit internationale evenement wordt er een bijeenkomst georganiseerd om wensen en initiatieven te inventariseren. Op basis van wensen, ideeën en budgetten zal Marketing OP Voorne-Putten hier een passende campagne aan koppelen.

In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. Rondom de reeds georganiseerd activiteiten verzorgen wij in samenspraak met gemeenten en betrokken organisaties een multimediale campagne om aandacht te geven aan de herdenkingen en vieringen die op Voorne-Putten plaatsvinden.

Evenementenkalender zomer

De zomereditie van de evenementenkalender Voorne-Putten loopt van juli t/m december. De A3 scheurkalender bestaat uit een evenementenkalender en een kaart met de fietsknooppunten en is verkrijgbaar bij de verblijfsaccommodaties op het eiland. De kaart biedt ondernemers de mogelijkheid om hun product onder de aandacht te brengen middels diverse advertentiemogelijkheden.


Juni 

Imago-onderzoek Voorne-Putten

Genieten OP Voorne-Putten

Campagne Beleef Voorne-Putten

Periode: mei- oktober

Periode: juni - september

Periode: juni - september

In het toeristisch imagoonderzoek onderzoeken wij de aantrekkelijkheid van Voorne-Putten als vakantiebestemming. Tevens geeft het inzicht in de beweegredenen van dag- en verblijfsrecreanten om naar het eiland te komen.

In samenwerking met Groot Hellevoet Uitgeverij geven we de ‘Genieten OP Voorne-Putten’ specials uit. Van de special, die in een oplage van 100.000 exemplaren wordt verspreid, worden vier edities gemaakt ieder in een ander thema. De spread verrast zowel inwoner als bezoeker met leuke activiteiten en wetenswaardigheden over Voorne-Putten.

Deze zomer richten wij ons op de verblijfsgasten en dagrecreanten op Voorne-Putten. We sporen mensen aan om de drukte van de stad te ontvluchten en we geven inspiratie aan bestaande gasten. Dit doen we door middel van een crossmediale campagne.


Augustus 

Rijnmond Zomertour

In samenwerking met RTV Rijnmond wordt de Zomertour Voorne-Putten georganiseerd. Een week lang lichten verslaggevers van RTV Rijnmond Voorne-Putten uit op radio, tv, website en social media. De onderwerpen die belicht worden zijn o.a. recreatie, wonen en duurzaamheid.

www.rtvrijnmond.nl/zomertoer 

September 

Voorne-Putten magazine

Periode: september - november Het Voorne-Putten magazine is het jaarlijks informatie en inspiratie magazine over Voorne-Putten. Naast toeristische informatie biedt het blad inspirerende verhalen en interviews met bewoners en enthousiaste gebruikers van het gebied.

Het magazine is een gezamenlijke uitgave van Marketing OP VoornePutten en Univacance B.V.

50PlusBeurs

Van 15 t/m 19 september presenteren wij Voorne-Putten op de 50PlusBeurs in Utrecht. In samenwerking met verschillende partners brengen wij het toeristisch aanbod van de regio onder de aandacht van de actieve vijftig plusser. Beursstand: 6 x 3 m, incl. beurswand en digitale presentatie Bezoekers: 96.000 Participatie: diverse ondernemers en Stichting Promotie Hellevoetsluis.

www.50plusbeurs.nl 


Campagne verblijfsaccommodaties

Periode: september - oktober In het najaar zal Marketing OP Voorne-Putten een crossmediale campagne verzorgen gericht op de verblijfsaccommodatie. De campagne is bedoeld om te inspireren en potientiële bezoekers te stimuleren om te boeken. Er wordt een toolkit ontwikkeld zodat ondernemers op lokaal niveau kunnen aansluiten op de campagne.

Accomodatiebrochure

De accomodatiebrochure geeft een mooi overzicht van de vele verblijfsaccommodaties op VoornePutten. Door ondernemers de mogelijkheid te geven om te participeren in de brochure bundelen wij de verblijfsmogelijkheden op Voorne-Putten en presenteren wij dit aanbod op de diverse beurzen.

Profile for opvoorneputten

Jaarkalender 2020  

In de toeristische Marketingstrategie 2019- 2024 zijn we uitgebreid ingegaan op de missie, visie en strategische doelen van onze organisatie...

Jaarkalender 2020  

In de toeristische Marketingstrategie 2019- 2024 zijn we uitgebreid ingegaan op de missie, visie en strategische doelen van onze organisatie...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded