{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Jaarkalender 2019

Strategie

Oriëntatie

Boeken

Beleven

Delen


2019 Jaarkalender 2019 DMO LAB Destinatie Nederland

In de toeristische Marketingstrategie 20192024 zijn we uitgebreid ingegaan op de missie, visie en strategische doelen van onze organisatie. In de jaarlijkse activiteiten worden de doelen omgezet naar concrete projecten. In de Jaarkalender 2019 zijn zowel de activiteiten die gedurende het gehele jaar worden uitgevoerd als de individuele projecten weergegeven.

Marketing OP Voorne-Putten werkt in het DMO Lab van Kennisnetwerk Destinatie Nederland samen met destinatieen citymarketingorganisaties in Nederland op het gebied van data en inzichten in de customer journey.

Vanzelfsprekend is er binnen de geplande activiteiten ruimte om in te spelen op de actualiteiten (bijv. Best of Nature Westvoorne) en ontwikkelingen binnen de regio.

Binnen het DMO Lab wordt gekeken naar hoe we vorm kunnen geven aan de gezamenlijke databehoefte. Tevens wordt aansluiting gezocht in het Data & Development LAB binnen de data-alliantie NBTC, CELTH en CBS.

Irma van Oosten Directeur Marketing OP Voorne-Putten

Meer info: www.opvoorneputten.nl/zakelijk

Haringvliet op de kaart

`Haringvliet op de kaart` is een breed communicatieoverleg geïnitieerd door de Landschapstafel Haringvliet. Samen met vertegenwoordiging uit de Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, NL Delta en Droomfonds werkt Marketing OP Voorne-Putten aan het gezamenlijk vermarkten van het Haringvlietgebied.


Landschapstafel Voorne-Putten

De Landschapstafel Voorne-Putten stimuleert duurzame projecten op het gebied van ‘Versterken Agrarisch Ondernemerschap’, ‘Bevorderen groenbeleving en recreatie’ en ‘Biodiversiteit’. De Landschapstafel beoordeelt projectvoorstellen en stelt een financiële bijdrage vast. Dit gebeurt op basis van een subsidie van de Provincie Zuid-Holland. De Landschapstafel Voorne-Putten bestaat uit vier gemeenten, diverse natuur- en agrarische organisaties, ondernemersverenigingen, waterschap, recreatieschap, Marketing OP VoornePutten en enkele ondernemers. In de periode 2019 - 2021 coördineert Marketing OP Voorne-Putten het project -plan Samenwerking en Productontwikkeling. Landschapstafel Voorne-Putten

Provincie Zuid-Holland

In 2018 is, tijden de Toerisme Top 2018, het Toerisme Perspectief 2030, een nieuwe visie op de bestemming Nederland, gelanceerd. Benoemde ambities: • Lusten en lasten in balans; meer lusten van toerisme dan last • Nederland overal aantrekkelijk; meer steden en streken op de kaart als aantrekkelijke bestemming • Toegankelijk en bereikbaar; eenvoudig te bereiken steden en streken • Verduurzaming moet; leefomgeving met minder verspilling en vervuiling • Een gastvrije sector; een gastvrij Nederland

Metropool Rotterdam Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten op het gebied van verkeer, openbaar vervoer en economisch vestigingsklimaat. Voor de gemeenten op Voorne-Putten verzorgen wij de communicatie en marketingactiviteiten voor diverse projecten.

Marketing OP Voorne-Putten is als marketingpartner binnen Zuid-Holland betrokken bij de concretisering van het perspectief binnen de provincie.

Perspectief 2030

www.mrdh.nl


NLDelta

NLDelta is een ambitieus programma waarin overheden, organisaties en bewoners werken aan het behoud en de ontwikkeling van natuur, economie en leefbaarheid in Biesbosch en Haringvliet.

Met elkaar zetten wij de schouders onder projecten die leiden tot robuuste oer-Hollandse deltanatuur, goede recreatieve voorzieningen, efficiënte vervoersverbindingen en stimulering van toerisme. www.nldelta.nl

OP Voorne-Putten bus

Regionale beeldbank

Het merk Voorne-Putten wordt versterkt door een jaarlijkse publiekscampagne welke zich richt op bewoners en doelgroep < 30 km van Voorne-Putten en de elementen uitnodigend, stimulerend en verrijkend in zich heeft.

In 2019 rijdt de Voorne-Puttenbus door de regio en brengt het de recreatieve mogelijkheden van Voorne-Putten bij bezoekers en inwoners onder de aandacht.

De reeds door Marketing OP VoornePutten opgezette regionale beeldbank zal worden uitgebreid met inspirerend Voorne-Putten beeldmateriaal. Het materiaal zal beschikbaar zijn voor zowel publieke als private stakeholders zodat er een eenduidig Voorne-Putten beeld wordt gerealiseerd. We werken samen met vak- en hobbyfotografen en de fotovakscholen om het materiaal te vernieuwen en aan te vullen.

opvoorneputten.use-cocoon.nl/ beeldbank/


Online campagne

Het merendeel van de potentiele bezoekers orienteert zich on-line. Daarom worden er gedurende het gehele jaar diverse campagnes uitgezet waarin de kernwaarden natuur, water, historie en havens in combinatie met specifieke thema’s/activiteiten (w.o. fietsen, watersport, wandelen, korte vakanties) onder de aandacht worden gebracht. De doelgroepen kunnen zeer gericht en effectief op basis van hun interesses en mediagedrag worden bereikt. Hiervoor worden o.a. video’s, Facebook, Instagram, YouTube, bannering, retargeting en adwords ingezet.

Usergenerated content

Contentmarketing en met name ook user generated content heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld als marketingvorm. Echte mensen die verhalen vertellen over Voorne-Putten met foto’s, vlogs of blogs dragen bij aan het merk Voorne-Putten. Wij stimuleren, monitoren en bieden eenplatform voor deze verhalen.

E-mailmarketing

Marketing OP Voorne-Putten beschikt over een substantieel e-mailbestand. Daarnaast wordt, via de website www. opvoorneputten.nl, een grote hoeveelheid aan bezoekersdata vastgelegd. Deze data wordt gekoppeld aan e-mailadressen van nieuwsbriefabonnees. Op deze wijze kunnen wij - op basis van interesses - nieuwsbrieven sturen naar gesegmenteerde doelgroepen.

2019 is gestart met een nieuwe look & feel van de consumentennieuwsbrief welke nu volledig aansluit bij de, in 2018, vernieuwde website.


Voorne-Putten community

Ten behoeve van de marktbewerking richting de doelgroep < 30 km zijn diverse social mediakanalen ontwikkeld. Doorontwikkeling van de Voorne-Putten community vergroot de communicatiekracht van Voorne-Putten en vindt aansluiting bij de trendontwikkeling van influence-marketing.



Online reputatiemanagment

Marketing OP Voorne-Putten monitort, middels haar social media managment systeem, de reputatieontwikkeling van Voorne-Putten en biedt stakeholders online trainingen, workshops en persoonlijke (bedrijfs) maandrapportages met betrekking tot het managen van de online reputatie.

Search Engine Optimalisation

Zoekmachineoptimalisatie voor de website opvoorneputten.nl wordt in een continu proces geoptimaliseerd. De organische vindbaarheid vergroten kan veel gratis verkeer opleveren. Verkeer dat onze website via organische zoekresultaten bezoekt bekijkt vaak de meeste pagina’s.

SEO


Januari 

Vakantiesalon Antwerpen

Dochterwebsite Westvoorne

Periode: januari - juli

Meer dan 70.000 bezoekers. Van 23 - 26 januari 2019 zal Voorne-Putten worden gepresenteerd aan de (toekomstige) Belgische bezoekers. In samenwerking met onze regionale partners GoereeOverflakkee en de Hoeksche Waard presenteren wij de Hollandse Delta. Het grote aantal bezoekers biedt de mogelijkheid om het uitgebreide aanbod van Voorne-Putten goed onder de aandacht te brengen.

Om aan de wensen en eisen van de doelgroep te voldoen is het noodzaak om relevante en verleidelijke content te bieden. Hiervoor zullen aan het platform opvoorneputten.nl zogenaamde dochterwebsites worden toegevoegd waarop het getoonde aanbod op specifieke landingspagina’s wordt getoond. Hierbij zal de koppeling met het volledige aanbod van VoornePutten centraal staan.

Resultaat 2019 Beursstand: 18 x 3 m, incl. nieuwe beurswand, digitale presentatie Bezoekers: 79.256 Participatie: diverse ondernemers en Stichting Promotie Hellevoetsluis. www.vakantiesalon-antwerpen.be

www.natuurlijkwestvoorne.nl

Accomodatiebrochure

De accomodatiebrochure geeft een mooi overzicht van de vele verblijfsaccommodaties op Voorne-Putten. Door ondernemers de mogelijkheid te geven om te participeren in de brochure bundelen wij de verblijfsmogelijkheden op Voorne-Putten en presenteren wij dit aanbod op de diverse beurzen.


Februari 

Fiets en wandelbeurs Gent

Op 15 en 16 februari wordt VoornePutten gepresenteerd aan de (toekomstige) Belgische bezoekers. In samenwerking met onze regionale partners Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard duiken wij met de bezoekers in de Hollandse Delta. De 15.000 geïnteresseerde fietsers en wandelaars laten wij kennis maken met de vele fiets- en wandel-mogelijkheden. Resultaat 2019 Beursstand: 18 x 3 m, incl. nieuwe beurswand, digitale presentatie Bezoekers: 15.528 Participatie: diverse ondernemers en Stichting Promotie Hellevoetsluis.

http://www.fietsenwandelbeurs.be

Maart 

Evenementenkalender voorjaar

De voorjaars evenementenkalender Voorne-Putten loopt van april t/m juli. De A3 scheurkalender bestaat uit een evenementenkalender en een kaart met de fietsknooppunten en is verkrijgbaar bij de verblijfsaccommodaties op het eiland. De kaart biedt ondernemers de mogelijkheid om hun product onder de aandacht te brengen middels diverse advertentiemogelijkheden.

April 

Ontwikkeling E-learning modules

Periode: april - december Goed gastheerschap draagt bij aan een sterke merkbeleving. Het is belangrijk dat alle gastheren en gastvrouwen enthousiast en goed geïnformeerd alles over hun gebied, stad of regio kunnen vertellen. Dat zorgt voor tevreden gasten die meer besteden, graag terugkomen en hun positieve ervaring delen met anderen. De trainingsmodules op het online trainingsplatform van Marketing OP Voorne-Putten zijn een handig hulpmiddel om op een leuke en efficiënte manier kennis te delen met onze (potentiële) ambassadeurs.


Mei ď&#x2018;&#x192;

Leefstijlenanalyse ondernemers

ď&#x201E;¤

Voorne- Puttenpas

Periode: april - december

Periode: april- mei

Doelgroep-segmentatie is een belangrijk uitgangspunt voor de marketingstrategie. Voor een effectieve marketingstrategie is het noodzakelijk hierin keuzes te maken. Om de resultaten in de toekomst meetbaar te maken is het van belang om, in samenwerking met de ondernemers, een analyse te maken van de huidige verblijfsgasten op Voorne-Putten op basis van de Leefstijlvinder Vakantie en Vrije Tijd.

De Voorne-Puttenpas biedt aantrekkelijke kortingen voor inwoners van en bezoekers aan Voorne-Putten. Op de website www.opvoorneputtenpas.nl is het grote aanbod van participerende musea, attracties, horeca en andere toeristisch interessante bedrijven te vinden. In april en mei wordt er actief contact gezocht met ondernemers om te participeren.

leefstijlvinder.nl

www.opvoorneputten.nl/zien-endoen/voorne-puttenpas/

ď&#x2022;&#x201D;

Evenementenkalender zomer

De zomereditie van de evenementenkalender Voorne-Putten loopt van juli t/m december. De A3 scheurkalender bestaat uit een evenementenkalender en een kaart met de fietsknooppunten en is verkrijgbaar bij de verblijfsaccommodaties op het eiland. De kaart biedt ondernemers de mogelijkheid om hun product onder de aandacht te brengen middels diverse advertentiemogelijkheden.


Juni 

Best of Nature Westvoorne

In samenwerking met St. ZuidHollands Landschap en ondernemers in de Duinen van Voorne organiseren wij, in het kader van de award Most Sustainable Destination Top 100 award, een instameet. Een instameet/instawalk is een ontmoeting en/of wandeling voor deelnemers met een passie voor fotografie en Instagram en in dit geval duurzame natuurontwikkeling. De deelnemers delen (een deel van) de gemaakte foto’s via social media met de hashtags #natuurlijkwestvoorne die bij de uitnodiging worden opgegeven. Deze foto’s zullen ook gedeeld worden op de diverse communicatiekanalen van Marketing OP Voorne-Putten en opgenomen worden in de Beeldbank OP Voorne-Putten.

Kom Binnen!

Op zaterdag 22 juni zetten toeristische recreatieve ondernemers hun deuren open tijdens de open dag toerisme op Voorne-Putten. De toeristisch recreatieve ondernemers bieden een uniek kijkje achter de schermen van hun bedrijf. Kom Binnen! is een initiatief van Toerisch Ondernemers Platform Voorne-Putten en Marketing OP Voorne-Putten.

www.opvoorneputten.nl/kom-binnen/

Oriëntatie dochterwebsite Brielle

Periode: juni - december Om aan de wensen en eisen van de doelgroep te voldoen is het noodzaak om relevante en verleidelijke content te bieden. Hiervoor zullen aan het platform opvoorneputten.nl zogenaamde dochterwebsites worden toegevoegd waarop het getoonde aanbod op specifieke landingspagina’s wordt getoond. Voor Brielle gaan we deze periode de voorverkenningsfase in.


Augustus 

Genieten OP Voorne-Putten

Imago-onderzoek Voorne-Putten

Periode: juni - september

Periode: juni - september

In samenwerking met Groot Hellevoet Uitgeverij geven we de Genieten OP Voorne-Putten- specials uit. Van de special, die in een oplage van 100.000 exemplaren wordt verspreid, worden vier edities gemaakt ieder in een ander thema. De spread verrast zowel inwoner als bezoeker met leuke activiteiten en wetenswaardigheden over VoornePutten.

Een imago-onderzoek voor VoornePutten geeft inzicht in de beweegredenen van toeristen om naar het eiland te komen en wat hun beeld is van VoornePutten. Tevens biedt het inzicht in de doelgroepen die het eiland bezoeken zowel voor de dag- als verblijfsrecreatie.

Rijnmond Zomertour

In samenwerking met RTV Rijnmond wordt de Zomertour Voorne-Putten georganiseerd. Een week lang lichten verslaggevers van RTV Rijnmond VoornePutten uit op radio, tv, website en social media. De onderwerpen die belicht worden zijn o.a. recreatie, wonen en duurzaamheid.

www.rtvrijnmond.nl/zomertoer


September 

HIER OP Voorne-Putten magazine

Periode: september - november Het HIER OP Voorne-Putten magazine is het jaarlijks informatie en inspiratie magazine over Voorne-Putten. Naast toeristische informatie biedt het blad inspirerende verhalen en interviews met bewoners en enthousiaste gebruikers van het gebied.

50PlusBeurs

Van 17 t/m 21 september presenteren wij Voorne-Putten in de Hollandse Delta op de 50PlusBeurs in Utrecht. In samenwerking met onze regionale partners Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard brengen wij het toeristisch aanbod van de regio onder de aandacht van de actieve vijftig plusser. Beursstand: 18 x 3 m, incl. nieuwe beurswand, digitale presentatie Bezoekers: 96.000 Participatie: diverse ondernemers en Stichting Promotie Hellevoetsluis.

Het magazine is een gezamenlijke uitgave van Marketing OP Voorne-Putten, Univacance B.V. en BP Advertising. HIER OP Voorne-Putten

www.50plusbeurs.nl

Campagne verblijfsaccommodaties

Periode: september - oktober In het najaar zal Marketing OP Voorne-Putten een crossmediale campagne verzorgen gericht op de verblijfsaccommodatie. De campagne is bedoeld om te inspireren en potientiële bezoekers te stimuleren om te boeken. Er wordt een toolkit ontwikkeld zodat ondernemers op lokaal niveau kunnen aansluiten op de campagne.


ď&#x2022;&#x201D;

Uitbreiding economische monitor T & R

Periode: september - december De economische monitor Voorne-Putten wordt jaarlijks geactuliseerd. Het geeft inzicht in de recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten als regio en de vier gemeenten. Hierin staan kerncijfers ten aanzien van bevolking, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, bedrijvigheid, werkloosheid en detailhandel.

ď&#x2C6;

De factsheet toerisme en recreatie laat de kerncijfers ten aanzien van bezoek en aanbod van

van toeristische-recreatieve bedrijvigheid zien. Door een verdiepingsslag in deze cijfers aan te brengen krijgen we meer inzichten en maken we de resultaten van de marketinginspanningen meetbaar.

www.voorne-putten.incijfers.nl

Profile for opvoorneputten

Jaarkalender 2019  

In de toeristische Marketingstrategie 2019- 2024 zijn we uitgebreid ingegaan op de missie, visie en strategische doelen van onze organisatie...

Jaarkalender 2019  

In de toeristische Marketingstrategie 2019- 2024 zijn we uitgebreid ingegaan op de missie, visie en strategische doelen van onze organisatie...

Advertisement