Page 1

Privatna škola gitare Za većinu ljudi privatni časovi gitare su najbolji način učenja gitare. Jednostavno rečeno, profesor koji provodi vreme na času gitare s učenicima, jedan na jedan, stvara idealno okruženje za učenje. Međutim, privatni časovi gitare mogu nekome predstavljati i problem. Prilikom odbara muzičke škole treba obratiti pažnju na nekoliko stvari pre nego što krenete na časove gitare. U nastavku ćemo vam skrenuti pažnju na nekoliko najčešćih problema s kojima se učenici susreću kada pohađaju privatne časove gitare.

Cena časa gitare Kada su u pitanju privatni časovi gitare u Beogradu trenutna cena jednog časa se kreće od 10 do 20 eura pa i više u zavisnosti od dužine časa i obima onogo šta se na času uči. Može se naći i poneka privatna škola gitare u Beogradu koja nudi časove gitare i jeftinije, ali je tu već pod velikim znakom pitanja kvalitet tih časova gitare. Naime neke škole gitare u Beogradu organizuju grupnu nastavu, ali se time neadekvatno prenosi znanje sa profesora na učenika, jer profesor gitare ne može da se usredsredi samo na jednog učenika. Cena časa gitare je uglavnom najveći problem zbog kojeg ljudi odustaju od privatnih časova gitare. Naravno kvalitet časa gitare mora da prati i određena cena. Na vama je da izaberete ono što vama odgovara.

Lokacija škole gitare Veoma je bitno da se škola gitare nalazi lokacijski na dobrom položaju u gradu kako bi bila pristupačna velikom broju učenika. U obzir treba uzeti sve veće gužve u Beogradu koje umnogome otežavaju kretanje kroz grad, pa je kašnjenje učestala pojava ne samo kada su u pitanju časovi gitare. Škola gitare u Beogradu bi trebalo da bude lokacijski smeštena tako da i profesorima i učenicima omogućava lak pristup svim vidovima gradskog transporta i da ima obezbeđen parking ukoliko dolazite sopstvenim prevozom. Veliki broj učenika odustaje od privatnih časova gitare baš upravo zbog toga što im je komplikovano da dođu do privatne škole gitare.

Instrumenti i literatura Kada se kreće sa časovima gitare, učenike očekuje problem nabavke instrumenta kao i literature iz koje će se učiti na privatnim časovima gitare. Roditelji često greše i kupuju gitare unapred bez konsultacije sa


profesorima o tome kakav im je instrument zaista potreban. Time se veoma često izlažu nepotrebnim troškovima kupujući skupe gitare koje učenicima koji tek počinju sa privatnim časovima gitare nisu još potrebni. Privatna škola gitare bi trebalo da svojim polaznicima obezbedi dovoljan broj adekvatnih instrumenata koje će učenici koristiti na časovima gitare. Takođe je veoma bitno da škola gitare obezbedi i svu neophodnu literaturu za svoje polaznike. Ta literatura treba da bude prilagođena velikom broju učenika svojim sastavom i kompleksnošću. Ona treba da sadrži veliki broj gitarskih kompozicija različitog nivoa težine kako bi bila podesna za sve polaznike škole gitare.

Različiti časovi gitare Privatna škola gitare treba da ima tu mogućnost da svojim polaznicima časova gitare omogući da ukoliko to žele, mogu da uče različite vrste gitare. Naime neko bi želeo da uči akustičnu gitaru, neko električnu, a neko želi da svira bass ili džez gitaru. Privatna škola gitare treba da ima više profesora gitare koji mogu da odgovore na ovakve zahteve svojih učenika. Kod nekih učenika će se ljubav ka nekoj drugoj vrsti gitare javiti u kasnijem školovanju kada krenu malo više da istražuju čarobni svet muzike.

Kvalitet profesora gitare Učenje od izvrsnog profesora gitare veliko je iskustvo. Učenje od više vrsnih profesora gitare još je bolje. Ponekad je korisno iskusiti kako različiti profesori pristupaju učenicima na časovima gitare. Nekim učenicima više odgovara strožiji pristup učenja, dok neki više vole kada se učenju pristupa iz nekog ugla koji podseća na igru. Veoma je bitno to i kako će profesor gitare oceniti nekog učenika i prepoznati talenat kako bi takav učenik na vreme bio usmeren ka postizanju vrhunskih rezultata. Pravi pristup profesora gitare svojim učenicima jedan je od najbitnijih faktora u uspostavljanju dobrog odnosa među njima i veoma utiče na kvalitet nastave na časovima gitare.

Raspored časova gitare Još jedna važna stvar kada je u pitanju privatna škola gitare je raspored časova gitare. Ukoliko se radi o dobroj školi gitare neminovno se dešava da je pohađa veliki broj učenika. Veoma je bitno da se raspored časova gitare uskladi sa potrebama učenika na pravi način. Često loš raspored utiče da neki učenici odustaju od privatnih časova gitare usled toga što ne mogu da ih usklade sa privatnim obavezama. Stoga treba imati u vidu to da prilikom organizovanja rasporeda časova privatna škola gitare može na fleksibilan način da organizuje nastavu i izađe u susret što većem broju svojih polaznika.


Još jednom da istaknemo, privatni časovi gitare su najbolji mogući način za učenje gitare. Sve ovo što smo naveli je ono što jednu privatnu školu gitare čini dobrom školom koja može svojim učenicima da pruži kvalitet u nastavi i osoblju, kako bi njeni polaznici ostvarivali najbolje rezultate. U novije vreme organizuju se i onlajn časovi gitare, ali ništa ne može da zameni direktan kontakt između profesora i učenika kao što je to slučaj u privatnoj školi gitare.

Profile for optiwebstudio

Best guitar school in Belgrade