BSN komentāri 2021-2024

Page 1

BURĀŠANAS SACENSĪBU NOTEIKUMU KOMENTĀRI 2021 - 2024


SACENSĪBU SIGNĀLI Zemāk ir norādīti vizuālie un skaņas signāli. Bultiņa uz augšu vai leju ( ↑ ↓ ) nozīmē, ka vizuālais signāls tiek pacelts vai nolaists. Punkts ( • ) nozīmē vienu skaņas signālu; punktēta līnija (– – – – –) nozīmē atkārtojošos skaņas signālus; gara svītra (—) nozīmē garu skaņas signālu. Ja vizuālais signāls tiek pacelts virs kādas jahtu klases karoga, jahtu flotes, sacensību, vai sacensību apgabala karoga, tas nozīmē, ka signāls attiecas tikai uz konkrēto klasi, jahtu floti, sacensībām, vai sacensību apgabalu.

RACE SIGNALS RACE SIGNALS RACE SIGNALS The meanings of visual and sound signals are stated below. An arrow pointing up or down Atlikšanas signāli

The meanings of visual and sound signals are stated below. An arrow pointing up or down The of visual and soundissignals are or stated below.AAn arrow pointing up or five down ) means a visual displayed removed. ( • ) means a sound; short ­ ¯meanings ( ­ ¯ )( means that a that visual signalsignal is displayed or removed. A dot ( •dot ) means a sound; five short ( dashes that a visual signal is displayed orlong removed. A dot ( • ) means asound. sound;When five short ­ ¯ ) means (– – – – –) mean repetitive sounds; a dash (—) means a long a visual dashes (– – – – –) mean repetitive sounds; a long dash (—) means a long sound. When a visual dashes (– – – – –) mean repetitive sounds; aflag, longevent dash (—)ormeans a long sound. When a visualonly is displayed classfleet flag, fleetevent raceflag, area flag, the signal signalsignal is displayed over aover classaflag, flag, flag orflag race area the signal appliesapplies only signal is displayed over a class flag, fleet flag, event flag or race area flag, the signal applies only to that class, fleet, event or race area. to that class, fleet, event or race area. to that class, fleet, event or race area.

RACE SIGNALS Postponement Signals Postponement Signals h • •Postponement $ •The meanings Signals of visual and sound signals are stated below. An arrow pointing up or down ••

( ­ ¯ ) means that a visual signal is displayed five short h or removed. A dot ( • ) means a sound; h dashes (– – – – –) mean repetitive sounds; a long dash (—) means a long sound. When a visual signal is displayed over a class flag, fleet flag, event flag or race area flag, the signal applies only kuriem navfleet, event or race area. to thatvēl class,

••

AP Braucieni, dots starts ir atlikti. Signals Brīdinājuma signālsPostponement tiks dots AP virs A Braucieni, AP virs H Braucieni, AP kad Races not started are Races not started are 1. minūti AP pēc tam, karogs kuriem vēl nav dots starts, ir kuriem vēl nav dots starts, AP Races not started are postponed. The warning postponed. warning tiks nolaists, japostponed. vien The uz toThe brīdi atlikti. Šodien braucienu warningir atlikti. Turpmākie signal will be made will be 1 1 1 signāli tiks doti krastā braucienssignal nebūs atlikts vai signal willmade be made vairāk nebūs. minute afterremoval removal minute afterafter removal minute pārtraukts. AP over Races AP A Races H Races not notnot APAP over Aover notnot not AP over H HRaces over ARaces Races thatthe time the raceAP over unlessunless at thatattime race unless at that time the race startedstarted are postponed. startedstarted are postponed. are postponed. are postponed.

APagain Races not started started are postponed. postponed again or are started are postponed. is postponed or AP virs ciparu vimpeļiem 1The - 9orwarning isispostponed again Further signals ashore. No No No more racing today. postponed. Further signals ashore. more racing today. Further signals ashore. more racing today. abandoned. abandoned. Brauciensabandoned. atlikts uzsignal will be made 1 1 - 9 stundām no laika minute after removal APplānotā a Numeral Pennant AP over aover Numeral Pennant 1–9 1–9 AP over H Races not AP over a Numeral Pennant unless at that time the race 1–9

started are postponed. Further signals ashore.

AP over A Races not started are postponed. No more racing today.

is postponedofagain or Postponement Postponement of of Postponement abandoned. 1-9 hours from 1-9 hours fromfrom 1-9 hours Vimpelis 1 the h••scheduled $• Vimpelis h•• $•1–9 Vimpelis 3 h•• $• AP over Numeral2Pennant the scheduled the scheduled aPennant Pennant Pennant Pennant 1 Pennant 2 2 2 Pennant 3 3 3 Pennant 1 1 Pennant Pennant starting time. starting time.time. starting Postponement of 1-9 hours from a the scheduled elleistarting time.

Vimpelis 5 laskemisesta, Pennant Pennant 5 Pennant 55

Pennant 1

Pennant Pennant 6 Pennant 6 6

laskemisesta, ellei a laskemisesta, elleiellei aalaskemisesta, purjehdusta silloin lykätä purjehdusta silloin purjehdusta silloin lykätä purjehdusta silloin lykätä Vimpelis 5 h•• $• Vimpelis 6lykätä h•• $• uudelleen taiuudelleen mitätöidä. Abandonment Signals Abandonment Signals Abandonment Signals taitai mitätöidä. uudelleen mitätöidä. uudelleen tai mitätöidä. Pennant 5

Braucienu

Pennant 6

a laskemisesta, ellei purjehdusta silloin lykätä Abandonment Signals uudelleen tai mitätöidä. pārtraukšanas signāli

NNraces All that that have Allraces races thathave have h • • • $N • All started are abandoned.

Pennant 2

Pennant Pennant 7 7 7 Pennant

Vimpelis 7

Pennant 3

Pennant Pennant 8 8 8 Pennant

h•• $•

Pennant 7

Vimpelis 8 Pennant 8

Vimpelis 4

h•• $•

Pennant Pennant 4 4 4 Pennant

Pennant 4

Pennant Pennant 9 9 9 Pennant

h•• $•

Vimpelis 9

Safety Safety Safety

h•• $•

Pennant 9

Safety Drošība

Monitor VhVMonitor V Monitor startedstarted are Nabandoned. are abandoned. communication All races that have communication communication V Monitor N Visi braucieni, kuriem irthe Return toto the starting Return to the starting area.area. channel safety Return starting area. started are abandoned. channel forfor safety channel for safety communication The will dots starts, tiek Thepārtraukti. warning signal will Return tosignal the starting instructions Thewarning warning signal willarea. channel for safety instructions instructions be made 1warning after Atgriezietiesbestarta signal made 1 The minute afterh V(see Sekot rule 37).37). bezonā. made 1minute minute instructions h • •N•over A All races (see •after •after •will N over H rule 37). (see rule removal unless at that time N over be made 1 minute Brīdinājumaremoval signāls tiks dots N over A All races unless at that time H (see rule 37). komunikācijas N over A All races removal unless at that time N over H N over A AllNo races removal unless at that time are abandoned. No over H the race is abandoned AllNraces are 1. minūti pēcthe karoga race abandoned All braucieni races are abandoned. No kanālam drošības theisrace is abandoned All races areN are virsabandoned. Aare Visi braucieni N virs H Visi are abandoned. No the race is abandoned All races are again or postponed. more racing today. abandoned. orbrīdi postponed. more racing today. abandoned. nolaišanas, jaagain uz to again or postponed. more racing today. abandoned. instrukcijām. tiek pārtraukti. Šodien tiek pārtraukti. Turpmākie again or postponed. more racing today. abandoned. Further signals Further signals brauciens nebūs atkal Further signals Further signals (skatīt 37. braucieni vairs netiks signāli tiks doti ashore. krastā. ashore. ashore. ashore. pārtraukts vai atlikts. noteikumu)X doti.


1 2

Sagatavošanās signāli

h• $

P Sagatavošanās signāls.

h• $

h• $

I Darbojas noteikums 30.1.

Z Darbojas noteikums 30.2.

h• $

X Individuālais atsaukums.

Melnais karogs. Darbojas noteikums 30.4.

U Darbojas noteikums 30.3.

Atsaukuma signāli

h•

h• $

Saīsinātā distance

h •• $ •

h ••

Pirmais aizvietotājs. Kopējais atsaukums. 1. minūti pēc tā nolaišanas tiks dots brīdinājuma signāls.

S Distance tiek saīsināta. Darbojas noteikums 32.2.

Distances nākošā posma maiņa

––––– C Mainīts nākošās zīmes izvietojums:

Pa kreisi;

Pa labi;

Distances posma garums ir samazināts;

Distances posma garums ir pagarināts.

Citi signāli

h•

–––––

L Krastā: “Ir izlikts M Objekts ar šo paziņojums karogu apzīmē dalībniekiem”. pazudušu zīmi. Uz ūdens: ”Pietuvojieties dzirdamības attālumā vai sekojiet šim kuģim”.

h• Y Uzvelciet individuālos peldlīdzekļus .

(bez skaņas signāla) (bez skaņas signāla) Oranžs karogs Šis sacensību komitejas kuģis ieņēmis pozīciju vienā no starta līnijas galiem.

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

Zils karogs vai figūra. Šis sacensību komitejas kuģis ieņēmis pozīciju uz finiša līnijas

1


2

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


BURĀŠANAS SACENSĪBU NOTEIKUMU KOMENTĀRI 2021–2024

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

3


Šie BURĀŠANAS SACENSĪBU NOTEIKUMU KOMENTĀRI 2021-2024 ir metodiskais materiāls, kurā izmantots "2021-2024 World Sailing Racing Rules of Sailing" 1. – 7. daļas noteikumu, A un P pielikumu tulkojums latviešu valodā. Sacensībās noteicošais ir teksts angļu valodā. Visi dokumenti atrodas vietnē: sailing.org/racingrules/documents Mācību materiāls Jauniešu burāšanas kluba “Jūrmala” jauno burātāju apmācībai. Ināras Ailes tulkojums, papildinājumi un ilustrācijas. Jebkuras tulkojuma kopēšanas, modificēšanas un pilnīgas vai daļējas publicēšanas gadījumā jādod atsauce uz autoru un mājaslapu. https://jurmalasailing.lv

4

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


SATURS Sacensību signāli Ievads Definīcijas Pamatprincipi 1. DAĻA 2. DAĻA 3. DAĻA 4. DAĻA 5. DAĻA

Pamatnoteikumi Kad jahtas satiekas Sacensību vadīšana Citas prasības brauciena laikā Protesti, rezultātu izlabošana, izskatīšanas, nopietni pārkāpumi un apelācijas

6. DAĻA Pielaide un kvalifikācija 7. DAĻA Sacensību organizēšana A P

Pielikumi Vērtēšana Ar noteikumu 42 saistītās speciālās procedūras Starptautiskie signālkarogi

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

2. vāks 6 8 18 18 21 36 43 51 65 67 72 76 81

5


IEVADS Burāšanas sacensību noteikumi 2021-2024 (turpmāk tekstā arī BSN) sastāv no diviem pamatblokiem. Pirmais bloks sastāv no Daļām 1-7 un satur noteikumus, kas attiecas uz visiem burātājiem. Otrais bloks satur Pielikumus, kas paskaidro: dažus noteikumus daudz detalizētāk, noteikumus, ko pielieto speciālos sacensību veidos, noteikumus, kas attiecas tikai uz dažiem dalībniekiem vai oficiālajām personām. Terminoloģija Termini, kas tiek lietoti tieši tādā nozīmē, kā noteikts definīcijās, tiek izcelti kursīvā vai preambulās "treknrakstā". Katrs no zemāk tabulā uzskaitītajiem terminiem BSN tiek izmantots tabulā dotajā nozīmē. Termins Jahta Dalībnieks Nacionālā Organizācija Sacensību Komiteja Sacensību noteikums Tehniskā Komiteja Kuģis

Nozīme Buru laiva un tās ekipāža. Persona, kas piedalās vai plāno piedalīties sacensībās. Nacionālā Autoritāte - World Sailing biedrs. Sacensību Komiteja, iecelta saskaņā ar N 89.2(c) un jebkura persona vai komiteja, kas izpilda kādu SK funkciju. Noteikums no BSN. Tehniskā Komiteja, iecelta saskaņā ar N 89.2(c) un jebkura persona vai komiteja, kas izpilda kādu TK funkciju. Jebkura jahta vai laiva.

Citi vārdi un termini tiek lietoti parastās jūras prakses nozīmē vai vispārējā nozīmē. Uzsauciens Uzsaucienu var veikt ne tikai angļu, bet citā valodā, ar noteikumu, ka tas ir saprotams visām iesaistītajām jahtām. Tomēr uzsauciens angļu valodā vienmēr ir pieņemams. 6

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


Apzīmējumi Apzīmējums "[DP]" noteikumos nozīmē, ka sods par šī noteikuma pārkāpumu, pēc protesta komitejas ieskatiem, var būt mazāks par diskvalifikāciju. Norādījumi par sodiem, ko pēc saviem ieskatiem var uzlikt protestu komiteja ir pieejami vietnē World Sailing. Pārskatīšana World Sailing, starptautiskā burāšanas sporta organizācija pārskata un publicē Burāšanas Sacensību Noteikumus katrus četrus gadus. Pielikumi Kad piemēro kāda pielikuma noteikumus, tie prevalē pār visiem 1.–7. daļas noteikumiem un definīcijām, kas ir pretrunā tiem. Katrs pielikums tiek apzīmēts ar burtu. Norāde uz pielikuma noteikumu satur šo burtu un tā noteikuma numuru (piem. "noteikums A1"). Šajos noteikumos nav pielikumu, kas apzīmēti ar burtiem I, O un Q. World sailing regulas World Sailing regulas ir minētas definīcijā "Noteikums" un noteikumā 6, bet nav iekļautas BSN grāmatā, jo var tikt izmainītas jebkurā brīdī. Pēdējā regulu redakcija ir pieejama World Sailing mājas lapā; jaunu versiju paziņošana notiks ar nacionālo organizāciju starpniecību. Interpretācijas World Sailing publicē sekojošas autoritatīvas sacensību noteikumu interpretācijas:

• • • •

The Case Book - Burāšanas Sacensību Noteikumu interpretācijas, The Call Book, dažādām disciplīnām, Noteikuma 42 interpretācijas, Virzīšana, un Interpretācijas Regulām, kuras ir noteikumi.

Šīs publikācijas pieejamas World Sailing mājaslapā. Citas BSN interpretācijas nav autoritatīvas, ja vien nav apstiprinātas ar World Sailing Regulu 28.4.

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

7


DEFINĪCIJAS Turpmāk norādītais termins ir parādīts slīprakstā vai preambulās treknā slīprakstā. Vairāku citu terminu nozīme ir dota Ievada terminoloģijā. Pārtraukšana (Abandon) Brauciens, ko pārtrauc sacensību vai protesta komiteja skaitās nenoticis, bet to var atkārtot. Tīri aizmugurē un tīri priekšā, Saistība (Clear Astern and Clear Ahead): Jahta atrodas tīri aizmugurē citai jahtai, kad tās korpuss un aprīkojums normālā stāvoklī ir aiz līnijas, kas novilkta gar otras jahtas korpusa vai aprīkojuma normālā stāvoklī pašu aizmugurējo punktu. Otra jahta ir tīri priekšā.

1. zīm. Zilā jahta ir tīri priekšā, jo sarkanā atrodas aiz iedomātās oranžās līnijas, kas novilkta gar zilās jahtas pašu aizmugurējo punktu.

Saistība (Overlap) Jahtas ir saistītas, ja neviena no tām nav tīri aizmugurē. Taču, tās ir saistītas, ja jahta, kas atrodas starp tām, ir saistīta ar abām. Šie termini vienmēr ir spēkā starp jahtām, kas atrodas vienā halzē. Šie termini pielietojami jahtām pretējās halzēs tikai tad, ja starp tām darbojas noteikums 18, vai abas iet kursā vairāk kā 90° attiecībā pret īsto vēju.

1. 1. zīm. Jahtas ir vienā halzē un ir saistītas.

8

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


2. 2. zīm. Jahtas ir vienā halzē un visas trīs ir saistītas.

3.

4.

3. zīm. Jahtas nav vienā halzē, bet ir saistītas, jo abas iet kursā vairāk kā 90° attiecībā pret īsto vēju un neviena no tām nav tīri aizmugurē. 4. zīm. Jahtas kursu attiecībā pret vēju nosaka grādos, cieši pie vēja jahtas burā 40° - 45°leņķī, jo lielāks leņķis pret īsto vēju, jo zemāks ir jahtas kurss. Visas jahtas, kas burā kursā zem 90°, iet kursā vairāk kā 90° pret īsto vēju (melnā bultiņa).

5. 5. zīm. Jahtas nav vienā halzē un nav saistītas(kaut arī neviena no tām nav tīri aizmugurē).

6. 6. zīm. Visas trīs jahtas ir saistītas, kaut arī nav vienā halzē, jo starp tām darbojas noteikums 18 un visas trīs burā kursā vairāk kā 90° pret īsto vēju.

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

9


Interešu konflikts (Conflict of Interest) Personai ir interešu konflikts, ja a)

tā ir piedalījusies lēmuma tapšanā, kā rezultātā var kaut ko iegūt vai zaudēt;

b)

ir saprātīgi pieņemams, ka tai ir personīgas vai finansiālas intereses, kas var ietekmēt viņas objektivitāti, vai

c)

ir acīmredzami personīgi ieinteresēta šādā lēmumā.

Iziet uz zīmi (Fetching) Jahta iziet uz zīmi, ja tā atrodas tādā pozīcijā, ka nemainot halzi var apiet zīmi no virsvēja puses un atstāt to paredzētajā pusē.

Zīm. Zaļā jahta iziet uz zīmi, rozā jahta neiziet, jo, lai izietu uz zīmi, ir jāveic pagrieziens pret vēju.

Finišs (Finish) Jahta finišē, kad pēc starta jebkura tās korpusa daļa šķērso finiša līniju virzienā no distances puses. Tomēr, jahta nav finišējusi, ja pēc finiša līnijas šķērsošanas tā: (a)

izpilda sodu atbilstoši noteikumam 44.2,

(b)

labo kļūdu, kas pieļauta distances veikšanā, vai

(c)

turpina veikt distanci.

Dot ceļu (Keep Clear) Jahta dod ceļu(vairās) jahtai ar ceļa tiesībām: (a)

ja, jahta ar ceļa tiesībām var burāt ar savu kursu un tai nav jāizvairās no saskares un,

Zīm. Rozā kreisās halzes jahta dod ceļu, vai nu veicot pagriezienu pret vēju, vai krītoties zaļajai labās halzes jahtai gar ahteri.

10

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


(b)

kad jahtas ir saistītas, ja jahta ar ceļa tiesībām var izmainīt savu kursu abos virzienos bez tūlītējas saskares.

1.

2. 1.zīm. Rozā jahta ar ceļa tiesībām var mainīt kursu abos virzienos bez tūlītējas saskares.

2. zīm. Rozā jahta nedaudz maina kursu un notiek saskare, zaļā jahta nedeva ceļu.

Virsvēja un zemvēja (Leeward and Windward) Jahtas zemvēja puse ir pretēja tai, kurā pūš vējš, jeb kura bija pretējā pirms jahta nostātājās pret vēju. Taču, ja jahta iet tieši pa vējam, vai kursā “by the lee”, tad zemvēja puse ir tā, kurā atrodas grotbura. Otra jahtas puse ir virsvēja. Kad divas jahtas atrodas vienā halzē un ir saistītas, tad zemvēja jahta ir tā, kas atrodas otras jahtas zemvēja pusē. Otra jahta ir virsvēja.

1. 1. zīm. Jahtas ir vienā halzē un ir saistītas, zaļā atrodas rozā jahtas zemvēja pusē.

2. 2. zīm. Zaļā un sarkanā bultiņas norāda virsvēja pusi, violetā bultiņa norāda zemvēja pusi. Poz. 2, kaut arī abas jahtas stāv pret vēju, zaļā ir labo, bet rozā ir kreisajā halzē, attiecīgi tam, kādā halzē bija, pirms nostājās pret vēju.

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

11


3. 3. zīm. Poz.1 abas jahtas iet pa vējam, rozā labajā halzē, zaļā kreisajā. Poz.2 abas iet kursā “by the lee”, tas ir zemāk par kursu pa vējam. Abām jahtām tagad vējš burā pūš no otras puses, bet buras pozīcija nav mainījusies un tātad arī halze nemainās.

Zīme (Mark) Objekts, ko sacensību instrukcija pieprasa atstāt noteiktajā jahtas pusē, kā arī sacensību komitejas kuģis kuģošanai brīvā ūdenī, no kura sākas starta vai finiša līnija un priekšmets, kas apzināti tiek piestiprināts pie objekta vai kuģa. Enkurgals nav zīmes sastāvdaļa. Vieta pie zīmes (Mark Room) Vieta, kas nepieciešama jahtai, lai atstātu zīmi noteiktajā pusē. Kā arī, (a)

vieta, lai burātu virzienā uz zīmi, ja tās īstais kurss ir cieši uz to, un

1.

2.

1. zīm. Zaļā jahta iet ar savu īsto kursu uz zīmi. 2. zīm. Zaļā jahta neiet ar savu īsto kursu uz zīmi, jo ir atgājusi no zīmes vairāk nekā tas nepieciešams, lai apņemtu zīmi cik ātri vien iespējams saskaņā ar labu jūras praksi.

(b)

vieta, lai apņemtu zīmi vai pēc nepieciešamības burātu kursā nepieskaroties zīmei.

paietu garām, lai

Tomēr, jahtas vieta pie zīmes neietver vietu pagriezienam pret vēju...

12

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


...izņemot, ja jahta ir iekšējā un saistīta no virsvēja puses ar jahtu, kuras pienākums ir dot vietu pie zīmes un tā varētu iziet uz zīmi pēc tās pagrieziena pret vēju.

Šķērslis (Obstruction) Objekts, ko jahta nevar apiet būtiski neizmainot kursu, atrodoties viena korpusa garuma attālumā un burājot uz to. Objekts, kuru var droši apiet tikai no vienas puses un objekts, apgabals vai līnija, kas sacensību instrukcijā definēts kā šķērslis.

Taču, jahta braucienā nav šķērslis citām jahtām, ja vien tām tai nav jādod ceļš, vai, ja pielietojams noteikums 22. Kuģošanas līdzeklis gaitā, ieskaitot jahtu braucienā, nekad nav liela garuma šķērslis.

1.

2. Abos zīmējumos sarkanā jahta ir šķērslis zilajai, jo zilajai ir jādod ceļš (sarkanajai ir ceļa tiesības).

Saistība (Overlap) Skat. Tīri aizmugurē un tīri priekšā, Saistība Puse (Party) Puse izskatīšanā ir: (a)

protesta izskatīšanā: protestētājs un atbildētājs;

(b)

rezultāta izlabošanas prasībā: jahta, kura prasa izlabot rezultātu vai par kuru iesniegta prasība izlabot rezultātu; jahta, kuras dēļ ir sākta Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

13


izskatīšana par rezultāta izlabošanu saskaņā ar noteikumu 60.3(b); sacensību komiteja, kas darbojas saskaņā ar noteikumu 60.2(b); tehniskā komiteja, kas darbojas saskaņā ar noteikumu 60.4(b); (c)

rezultāta izlabošanas prasībā saskaņā ar noteikumu 62.1(a): persona, kas, iespējams, izdarījusi nepareizu darbību, vai bezdarbību;

(d)

persona, kuras sakarā ir veikts iesniegums par noteikuma 69.1(a) pārkāpšanu; persona, kas iesniegusi iesniegumu par noteikuma 69.2(e)(1) pārkāpšanu; dalībnieka atbalsta persona, pret kuru notiek izskatīšana saskaņā ar noteikumu 60.3(d) vai 69, jebkura jahta, kuru šī persona atbalsta, persona kas nozīmēta, lai izvirzītu apsūdzību saskaņā ar noteikumu 60.3(d). Tomēr, protesta komiteja nekad nav puse.

(e)

Atlikt (Postpone) Par atliktu uzskata braucienu, kura starts netiks dots paredzētajā laikā, bet kuru var iedot vēlāk, vai kurš vēlāk var tikt pārtraukts. Istais kurss (Proper Course) Kurss, kuru izvēlēsies jahta, lai varētu veikt distanci un finišēt, cik ātri vien iespējams bez citu jahtu klātbūtnes, uz kurām attiecas Noteikumā lietotais termins. Jahtai nav īstā kursa pirms tās starta signāla. Protests (Protest) Jahtas, protestu komitejas, tehniskās komitejas, vai sacensību komitejas iesniegums saskaņā ar noteikumu 61.2, par to, ka kāda jahta pārkāpusi noteikumus. Brauciens (Racing) Jahta atrodas braucienā no tās "sagatavošanās" signāla sākuma, līdz tā ir finišējusi, atbrīvojusi finiša līniju un zīmes, vai izstājusies no brauciena, vai brauciens tika atlikts vai pārtraukts, vai tika dots kopējā atsaukuma signāls. Vieta (Room) Laukums, kas nepieciešams jahtai, lai esošajos apstākļos nekavējoties veiktu manevrus saskaņā ar labu jūras praksi, ieskaitot telpu, lai izpildītu savus pienākumus atbilstoši 2.daļas un noteikumam 31. Noteikums (Rule) (a)

noteikumi šajā grāmatā, ieskaitot definīcijas, braucienu signālus, ievadu, preambulas un noteikumu pielikumus, kad tie piemērojami, bet ne virsraksti;

(b)

World Sailing regulas, kurām World Sailing ir noteicis noteikumu statusu un ir publicētas World Sailing vietnē;

14

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


(c)

nacionālās organizācijas priekšraksti, izņemot gadījumus, kad tie ar sacensību nolikumu vai instrukciju ir mainīti saskaņā ar nacionālās organizācijas priekšrakstiem, saskaņā ar noteikumu 88.2, ja tādi ir;

(d)

klases noteikumi(jahtām, kas sacenšas pēc handikapu vai reitinga sistēmas, tādas sistēmas noteikumi ir "klases noteikumi");

(e)

sacensību nolikums (NOR);

(f)

sacensību instrukcija (SI);

(g)

jebkuri citi sacensības reglamentējošie dokumenti.

Veikt distanci (Sail the Course) Jahta veic distanci, ar nosacījumu, ka aukliņa, kas attēlo tās ceļu, sākot ar tuvošanos starta līnijai no pirmsstarta puses, lai startētu, līdz brīdim, kad tā finišē, to savelkot: (a)

ir katras distances zīmes noteiktajā pusē un pareizā secībā,

(b)

pieskaras katrai SI minētajai apņemamajai zīmei, un

(c)

iziet starp vārtu zīmēm virzienā no iepriekšējās zīmes.

Starts (Start) Jahta startē, kad jebkura tās korpusa daļa virzienā no pirmsstarta uz distances pusi šķērso starta līniju un starta signāla brīdī vai pēc tā, jahtas korpuss pilnībā atradās starta līnijas pirmsstarta pusē, un viņa izpildīja noteikuma 30.1 prasības, ja tādas bija. Dalībnieka atbalsta persona (Support Person) Jebkura persona, kas: (a)

sniedz, vai varētu sniegt dalībniekam fizisku vai konsultatīvu palīdzību, ieskaitot treneri, fiziskās sagatavošanas speciālistu, menedžeri, apkalpojošo personālu, ārstu, paramediķi, vai jebkuru citu personu, kas strādā ar dalībnieku, rūpējas par to, vai palīdz sagatavoties sacensībām, vai,

(b)

dalībnieka vecāki vai pavadošās personas.

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

15


Halze, labā vai kreisā (Tack, Starboard or Port) Jahta atrodas halzē, labajā vai kreisajā, atbilstoši viņas virsvēja pusei (jeb tajā halzē, no kuras puses burā pūš vējš).

1. 1. zīm. Jahtas ir pretējās halzēs, rozā ir labajā halzē, jo vējš burā pūš no labās puses. Sarkanā ir kreisajā halzē, jo vējš burā pūš no kreisās puses. Violetās bultiņas norāda uz zemvēja pusi.

2. 2. Zīm. Abas jahtas ir labajā halzē, jo vējš abām burā pūš no labās puses.

Virsvējš (Windward) Skat. Zemvējš un virsvējš Zona( Zone) Telpa apkārt zīmei, trīs tai tuvākās jahtas korpusu garumu attālumā. Jahta atrodas zonā, kad jebkura tās korpusa daļa ir zonā.

1. 1. zīm. Rozā jahta pirmā ieiet zonā un ir tuvākā zonai, tādēļ zīmes zona tiek noteikta 3 "Optimist" jahtas korpusa garumos. Šajā brīdī zaļajai jahtai jāievēro noteikums 18.2(b) un jādod abām Optimist jahtām vieta pie zīmes.

16

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


2. zīm. Zaļā jahta ir tuvākā zonai, tādēļ šoreiz zona ir 3 "Laser "jahtas korpusa garumos. Savukārt, kad Laser, kas iet ātrāk, aizies, starp abām Optimist jahtām sāks darbosies 3 optimist jahtu garumu zona(violetā līnija).

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

17


PAMATPRINCIPI SPORTISKĀ UZVEDĪBA UN NOTEIKUMI Burāšanas sacensības regulē noteikumu kopums un tiek sagaidīts, ka dalībnieki tos ievēros un izpildīs. Sportiskās uzvedības pamatprincips paredz, ja jahta pārkāpj noteikumu un tam nav attaisnojuma, tā nekavējoties veiks piemērotu sodu vai darbību, kas var būt arī izstāšanās. PIENĀKUMI PRET APKĀRTĒJO VIDI Dalībnieki tiek mudināti līdz minimumam samazināt burāšanas sporta nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

1. DAĻA

PAMATNOTEIKUMI 1

DROŠĪBA

1.1

Palīdzība briesmās nonākušajiem Jahtai, dalībniekam vai atbalsta personai ir jāsniedz visa iespējamā palīdzību jebkurai personai vai laivai, kas ir briesmās.

1.2.

Glābšanas aprīkojums un individuālie peldlīdzekļi Jahtas aprīkojumā jābūt atbilstošiem glābšanas piederumiem visiem uz borta esošiem cilvēkiem, ieskaitot vienu, gatavu tūlītējai lietošanai, ja klases noteikumi neparedz citādāk. Katrs dalībnieks ir personīgi atbildīgs par individuālo glābšanas peldlīdzekļu izmantošanu atbilstoši apstākļiem.

2

GODĪGA CĪŅA Jahtai un tās īpašniekam ir jāsacenšas saskaņā ar atzītiem sportiskas uzvedības un godīgas cīņas principiem. Jahtu par šo noteikumu var sodīt tikai tad, ja ir nešaubīgi noteikts, ka noteikums ir pārkāpts. Sods ir diskvalifikācija, kas nav atmetama.

3

LĒMUMS PIEDALĪTIES Tikai jahta var pieņemt lēmumu piedalīties braucienā vai turpināt braucienu.

18


4

NOTEIKUMU ATZĪŠANA

4.1

(a)

Piedaloties vai plānojot piedalīties sacensībās, kas notiek saskaņā ar noteikumiem, katrs dalībnieks un jahtas īpašnieks piekrīt ievērot noteikumus.

(b)

Dalībnieka atbalsta persona, vecāks, vai aizbildnis, atļaujot bērnam piedalīties sacensībās, piekrīt ievērot noteikumus.

4.2

Katrs dalībnieks un jahtas īpašnieks savu atbalsta personu vārdā piekrīt, ka šīs personas ievēros noteikumus.

4.3

Šo noteikumu atzīšana ietver piekrišanu (a)

ievērot noteikumus;

(b)

pieņemt uzliktos sodus un citas atbilstoši noteikumiem veiktās darbības, ievērojot paredzētās apelāciju un lēmumu pārskatīšanas procedūras, kā galīgo lēmumu jebkuros jautājumos, kas radušies saskaņā ar noteikumiem;

(c)

attiecībā uz jebkuru šādu lēmumu nevērsties tiesās un tribunālos, ko neparedz šie noteikumi; un

(d)

jebkuram dalībniekam vai jahtas īpašniekam jānodrošina, lai viņu atbalsta personas būtu iepazīstinātas ar noteikumiem.

4.4

Katras jahtas atbildīgajai personai jānodrošina, lai visi komandas locekļi un jahtas īpašnieks apzinātos savu atbildību saskaņā ar šo noteikumu.

4.5

Šo noteikumu var izmainīt ar sacensību nacionālās organizācijas priekšrakstu.

5

NOTEIKUMI, KAS REGLAMENTĒ RĪKOTĀJU ORGANIZĀCIJU UN OFICIĀLO PERSONU DARBĪBU Sacensību rīkotājai organizācijai, sacensību, tehniskajai, protestu komitejai un citām sacensību atbildīgajām personām jāvadās pēc noteikumiem, kas reglamentē sacensību vadīšanu un tiesāšanu.

6

WORLD SAILING REGULAS

6.1

Katram sacensību dalībniekam, laivas īpašniekam vai atbalsta personai jāievēro World Sailing regulas, kurām ir piešķirts World Sailing noteikumu statuss. No 30.06.2020 šīs regulas ir: • Reklāmas kodekss • Antidopinga kodekss

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

19


6.2

20

Kodekss par likmēm un antikorupciju

Disciplinārais kodekss

Tiesību kodekss

Burātāju klasifikācijas kodekss.

Regulas iespējamais pārkāpums nevar būt par pamatu protestam un noteikumu 63.1 nepiemēro.

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


2. DAĻA

KAD JAHTAS SATIEKAS Otrās daļas noteikumi tiek piemēroti jahtām, kas manevrē sacensību zonā vai tuvu tai un ir gatavas piedalīties, piedalās, vai piedalījās braucienā. Tomēr, jahta, kas nav braucienā, nevar tikt sodīta par kādu šo noteikumu pārkāpumu, izņemot noteikumu 14, kad incidenta rezultātā nodarīti nopietni bojājumi, vai kaitējums veselībai, vai izņemot noteikumu 23.1. Kad jahta, kas burā saskaņā ar šiem noteikumiem, satiekas ar kuģi, kam tie nav jāievēro, piemēro "Starptautiskos kuģu drošības noteikumus jūrās" (IRPCAS), vai valsts noteikumus, kas reglamentē šo kārtību. Ja sacensību instrukcija nosaka, tad 2. Daļas noteikumu vietā darbojas "Starptautiskie kuģu drošības noteikumi jūrās" vai valsts reglamentējošie likumi kuģu satiksmei uz ūdens.

A NODAĻA CEĻA TIESĪBAS Jahtai ir ceļa tiesības attiecībā pret citu jahtu, ja otrai jahtai no tās ir jāvairās - jādod ceļš. Tomēr daži B, C un D nodaļas noteikumi ierobežo jahtas ar ceļa tiesībām rīcību. 10

PRETĒJĀS HALZĒS Kad jahtas ir pretējās halzēs, jahta kreisajā halzē dod ceļu jahtai labajā halzē.

1.

2.

3.

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

21


11

VIENĀ HALZĒ, SAISTĪTAS Kad jahtas ir vienā halzē un saistītas, virsvēja jahta dod ceļu zemvēja jahtai.

1.

3.

2.

4.

4. zīm. Rozā jahta ir saistīta ar zaļo no virsvēja un viņai jāievēro noteikumu 11, tāpat rozā ir saistīta arī ar dzelteno, kaut arī abas ir pretējās halzēs, jo burā vairāk kā 90° pret īsto vēju un neviena nav tīri aizmugurē. Attiecībā pret dzelteno, rozā jahtai jāievēro noteikumu 10. Zaļā un dzeltenā nav saistītas, jo tās ir pretējās halzēs un zaļā burā kursā cieši pie vēja.

12

VIENĀ HALZĒ, NAV SAISTĪTAS Kad jahtas ir vienā halzē un nav saistītas, jahta, kas ir tīri aizmugurē, dod ceļu jahtai, kas ir tīri priekšā.

22

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


13

IZDAROT PAGRIEZIENU PRET VĒJU Pēc tam, kad jahtas priekšgals šķērso vēja virzienu, tā dod ceļu citām jahtām tik ilgi, kamēr nav ieņēmusi kursu cieši pie vēja. Šajā laikā noteikumus 10. 11. un 12. nepiemēro. Ja divām jahtām vienlaicīgi ir jāievēro šis noteikums, tad ceļu dod (vairās) jahta, kura atrodas otras kreisajā pusē vai aizmugurē.

1.

2.

1. zīm. Zaļā labās halzes jahta veic pagriezienu pret vēju, poz. 2 tai jāievēro noteikums 13. un ceļa tiesības iegūst rozā kreisās halzes jahta. 2. zīm. Ceļu dod rozā jahta, jo atrodas otras kreisajā pusē.

B NODAĻA VISPĀRĒJIE IEROBEŽOJUMI 14

IZVAIRĪŠANĀS NO SASKARES Ja ir saprātīga iespēja, jahtai jāvairās no saskares ar citu jahtu. Tomēr, jahta ar ceļa tiesībām vai burājot vietā, vai vietā pie zīmes uz ko tai ir tiesības, nav spiesta izvairīties no saskares, līdz kļūst skaidrs, ka cita jahta nedod ceļu, vietu, vai vietu pie zīmes.

1.

2. 1. zīm . Zaļā jahta ar ceļa tiesībām izvairās no jahtas, kurai nebija ceļa tiesības.

2. zīm . Zaļā jahta ar ceļa tiesībām nevarēja izvairīties no rozā kreisās halzes jahtas, kas ieskrējai tai sānā. Zaļajai nebija saprātīgas iespējas izvairīties, tādēļ, ja bojājumu un cietušo nav, zaļā jahta tiks attaisnota.

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

23


3.

4.

3. zīm. Rozā jahtai ir tiesības uz vietu pie zīmes, poz. 2 veicot pagriezienu pa vējam viņa ar bomi aizskar zaļo jahtu, jo tā nedeva vietu pie zīmes uz ko rozā bija tiesības. Rozā pārkāpa 14, bet, ja bojājumu un cietušo nav, viņa tiks attaisnota. 4. zīm. Poz. 3 rozā iegūst ceļa tiesības kā zemvēja jahta, taču zaļajai ir tiesības uz vietu ceļa došanai. Rozā jahta tādu vietu nedod, notiek sadursme un ja nebūs bojājumu vai cietušo, zaļā jahta tiks attaisnota.

15

CEĻA TIESĪBU IEGŪŠANA Kad jahta iegūst ceļa tiesības, tā vispirms dod vietu otrai jahtai, lai tā varētu dot ceļu (vairīties), ja vien ceļa tiesības neiegūst citas jahtas rīcības rezultātā.

1.

2.

1. zīm. Pozīcijā 2 zaļā jahta iegūst ceļa tiesības, jo saistās ar rozā no zemvēja un tai jāievēro N 15. 2.zīm. Pozīcijā 2 zaļā jahta iegūst ceļa tiesības rozā jahtas rīcības rezultātā, tādēļ N 15 tai nav jāievēro.

3.

4.

3. zīm. Zaļā jahta poz. 2 iegūst ceļa tiesības savas rīcības rezultātā, (mainīja halzi), tādēļ tai jāievēro N 15. 4. zīm. Zaļā kreisās halzes jahta veic pagriezienu pret vēju un poz. 2 iegūst ceļa tiesības, bet rozā jahtai nav vietas ceļa došanai un zaļā jahta pārkāpj N 15. 24

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


16

KURSA MAIŅA

16.1

Kad jahta ar ceļa tiesībām maina kursu, tā dod vietu otrai jahtai ceļa došanai.

1. zīm. Zaļā zemvēja jahta strauji mainīja kursu, virsvēja jahta nepaguva izvairīties un zaļā pārkāpa noteikumu 16.1.

16.2

Turklāt, ja burājot kursā cieši pie vēja jahta ar kreiso halzi dod ceļu krītoties gar labās halzes jahtas zemvēja pusi, jahta labajā halzē nedrīkst mainīt kursu tā, ka jahtai ar kreiso halzi būtu nekavējoties jāmaina kurss, lai turpinātu dot ceļu.

2. 2. zīm. Rozā jahta kritās, lai dotu ceļu zaļajai, bet zaļā mainīja kursu un pārkāpa noteikumu 16.2.

17

VIENĀ HALZĒ, ĪSTAIS KURSS Ja jahta no stāvokļa tīri aizmugurē saistās ne vairāk kā divu tās korpusa garumu attālumā otras jahtas tajā pat halzē zemvēja pusē, tā nedrīkst burāt augstāk par savu īsto kursu, kamēr jahtas ir saistītas, vienā halzē un šajā attālumā, ja vien tā nekavējoties neaiziet gar otras jahtas aizmuguri. Šis noteikums nav spēkā, ja saistības sākuma brīdī virsvēja jahtai pēc noteikuma 13 ir jādod ceļš (jāvairās).

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

25


1.

2.

1. zīm. Zaļā jahta saistās ar rozā no zemvēja, ne vairāk kā divu tās korpusa garumu attālumā un no poz. 2 tai jāsāk ievērot noteikums 17. 2. zīm. Zaļā jahta saistās ar rozā no zemvēja vairāk kā divu tās korpusa garumu attālumā un tādēļ noteikums 17 tai nav jāievēro.

3.

4.

3. zīm. Zaļā jahta saistījās ar rozā no zemvēja, ne vairāk kā divu tās korpusa garumu attālumā, mainīja kursu un kritās. Poz. 2 saistība 2 korpusu attālumā bija pārtraukta un poz. 4, kad zaļā atkal tuvojas rozā jahtai, noteikumu 17 vairs nepiemēro. 4. zīm. Zaļā jahta saistās ar rozā no zemvēja, ne vairāk kā divu tās korpusa garumu attālumā. Poz. 2 zaļā veica pagriezienu pa vējam, mainīja halzi un saistība vienā halzē tika pārtraukta. Poz. 3, zaļā jahta atkārtoti veica pagriezienu un jahtas atkal ir vienā halzē, bet zaļajai jahtai noteikums 17 nav jāievēro.

5.

6.

5. zīm. Zaļā jahta ar rozā saistās brīdī, kad tai jāievēro noteikums 13 (Poz.2.), tādēļ zaļajai noteikums 17 nav jāievēro un tā var lūvēt rozā virs sava īstā kursa (zaļā bultiņa). 6. zīm. Zaļā jahta ar rozā saistās no stāvokļa tīri aizmugurē un sāk lūvēt rozā jahtu. Zaļās īstais kurss ir uz zīmi, tādēļ tā noteikumu 17 nepārkāpj. 26

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


C NODAĻA PIE ZĪMĒM UN ŠKĒRŠĻIEM C daļas noteikumi netiek pielietoti pie starta zīmes, ko ieskauj kuģošanai brīvs ūdens vai tās enkurgala, no brīža, kad jahtas tām tuvojas, lai startētu, līdz brīdim, kad pagājušas tām garām. 18

VIETA PIE ZĪMES

18.1

Kad noteikums 18 ir spēkā Noteikums18 ir spēkā starp jahtām, kad tām ir jāatstāj zīme vienā un tai pašā pusē un vismaz viena no jahtām ir zonā. Bet, nav spēkā:

a)

starp jahtām pretējās halzēs, kad tās burā cieši pie vēja,

b)

starp jahtām pretējās halzēs, kad vienas, bet ne abu, īstais kurss pie zīmes ir pagrieziens pret vēju,

1. 1. zīm. Šī situācija ilustrē noteikumus 18.1(a) un 18.1(b). Abas jahtas ir pretējās halzēs, burā kursā cieši pie vēja un vienas(rozā), bet ne abu, īstais kurss uz zīmi ir pagrieziens pret vēju.

c)

starp jahtām, kad viena tuvojas zīmei, bet otra no tās aiziet, vai

2. 2. zīm. Kaut arī abas jahtas ir zonā, noteikums 18 nedarbojas, jo zaļā jahta zīmi jau ir apņēmusi. Ceļa tiesības ir rozā jahtai saskaņā ar noteikumu 11, jo abas jahtas ir kreisajā halzē un rozā ir zemvējā, noteikums 18 nedarbojas.

d)

ja zīme ir liela garuma šķērslis, tad darbojas noteikums 19.

Noteikums 18 starp jahtām vairs netiek piemērots, ja vieta pie zīmes tika dota. Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

27


18.2

Vietas došana pie zīmes (a) Kad jahtas ir saistītas, ārējā jahta dod vietu pie zīmes iekšējai jahtai, ja vien nav pielietojams noteikums 18.2(b).

Zīm. Poz. 1 noteikums 18 nedarbojas, jo jahtas ir pretējās halzēs kursā cieši pie vēja. Poz. 2 jāpiemēro noteikums 18.2(a), zaļā ārējā saistītā jahta dod vietu pie zīmes iekšējai rozā jahtai.

(b)

(c)

Ja jahtas ir saistītas, kad pirmā no tām sasniedz zonu, tad šajā brīdī ārējā jahta arī turpmāk dod vietu pie zīmes iekšējai. Ja jahta sasniedzot zonu ir tīri priekšā, tad jahta, kas šajā brīdī atrodas tīri aizmugurē, arī turpmāk dod vietu pie zīmes.

1. 2. Kad jahta atbilstoši noteikumam 18.2(b) dod vietu pie zīmes, (1) tā turpina dot vietu pat, ja vēlāk saistība ir pārtraukta vai ir iestājusies jauna saistība;

1.

2.

1. zīm. Kad rozā ieiet zonā, zaļā jahta ir tīri aizmugurē. Kaut arī poz. 2 zaļā saistās no iekšpuses un tai ir ceļa tiesības saskaņā ar noteikumu 11, noteikums 18.2(c)(1) nedod tai tiesības uz vietu pie zīmes. 2. zīm. Kad rozā ieiet zonā, zaļā jahta ir saistīta ar to no zemvēja un kaut arī poz 2 un 3 saistība ir pārtraukta, zaļajai jahtai ir tiesības uz vietu pie zīmes. Rozā vietu pie zīmes nedod un pārkāpj noteikumu 18.2(c)(1). 28

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


(2)

1. d)

ja panāk saistību jahtas, kurai ir tiesības uz vietu pie zīmes, iekšpusē, tad ir jādod šai jahtai vieta, lai tā varētu burāt ar savu īsto kursu tik ilgi, kamēr pastāv saistība.

2. Noteikumi 18.2(b) un 18.2(c) vairāk netiek piemēroti, ja jahta ar tiesībām uz vietu pie zīmes šķērso vēja virzienu, vai iziet no zonas.

Zīm. Zaļā škērso vēja virzienu un zaudē savas tiesības uz vietu pie zīmes.

e) f)

1.

Ja ir pamatotas šaubas, ka jahta panāca vai pārtrauca saistību savlaicīgi, ir jāpieņem, ka tā nebija. Ja jahta panāk saistību otras jahtas iekšpusē no stāvokļa tīri aizmugurē vai pēc pagrieziena pret vēju otras jahtas virsvēja pusē un no saistības sākuma brīža ārējai jahtai nebija iespējas dot vietu pie zīmes, tā vietu var nedot.

2.

1. zīm. Zaļā panāk saistību rozā jahtas iekšpusē no stāvokļa tīri aizmugurē, taču tai no saistības sākuma brīža nav iespējas dot zaļajai vietu pie zīmes. 2. zīm. Violetā jahta pēc pagrieziena pret vēju panāk saistību rozā jahtas virsvēja pusē, taču rozā no saistības sākuma brīža nav iespējas dot violetajai vietu pie zīmes. Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

29


18.3

Pretvēja šķērsošana zonā Ja jahta zonā pie zīmes, kuru jāatstāj kreisajā pusē, maina halzi no kreisās uz labo un iziet uz zīmi, viņa nedrīkst likt jahtai, kura zonā iegāja labajā halzē, iet augstāk par kursu cieši pie vēja, lai izvairītos no kontakta, un tai jādod vieta pie zīmes, ja otra jahta panāk saistību tās iekšpusē. Kad starp jahtām darbojas šis noteikums, noteikums 18.2 starp tām netiek piemērots.

1.

2.

1. zīm. Rozā jahta veica pagriezienu pret vēju zonā, izgāja uz zīmi un zaļajai jahtai nācās lūvēties augstāk par kursu cieši pie vēja, lai izvairītos no saskares, rozā pārkāpa noteikumu 18.3. 2. zīm. Rozā jahta veica pagriezienu pret vēju zonā zem leilaina, lūvējās uz zīmi un pārkāpa N 18.3, jo Definīcija "Iziet" nosaka ka jahta iziet uz zīmi, ja var to apņemt nemainot halzi.

18.4

Pagrieziens pa vējam Kad iekšējai saistītai jahtai ar ceļa tiesībām, pie zīmes ir jāveic pagrieziens pa vējam, lai ietu ar savu īsto kursu, tad kamēr jahta nav veikusi pagriezienu, tā nedrīkst atiet no zīmes tālāk, nekā tas nepieciešams, lai ietu ar šo kursu. Noteikums 18.4 neattiecas uz vārtu zīmēm.

30

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


19

VIETA ŠĶĒRŠĻA APIEŠANAI

19.1

Kad noteikums 19 ir spēkā Noteikums 19 ir spēkā starp divām jahtām pie šķēršļa, izņemot: (a)

ja šķērslis ir zīme, kas jahtām jāatstāj vienā un tajā pašā pusē, vai,

(b)

kad starp jahtām darbojas noteikums 18, bet šķērslis ir cita jahta, saistīta ar katru no tām. Taču, pie liela garuma šķēršļa noteikums 19 ir spēkā vienmēr, bet noteikums 18 nē.

1.

2. 1. zīm. Saskaņā ar noteikumu 19.1(b), šajā situācijā noteikums 19 nedarbojas. Sarkanā zemvēja jahta nav šķērslis abām virsvēja jahtām, jo starp visām trim darbojas noteikums 18. 2. zīm. Noteikums 18 nedarbojas, jo zīme ir liela garuma škērslis.

19.2

Vietas došana pie šķēršļa (a)

Jahta, kurai ir ceļa tiesības, var izvēlēties pa kuru pusi apiet šķērsli.

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

31


(b)

Kad jahtas ir saistītas, ārējā jahta dod vietu iekšējai jahtai starp sevi un šķērsli, izņemot, ja no saistības sākuma to izdarīt nebija iespējams.

1.

2.

1. zīm. Kad rozā zemvēja jahta saskaņā ar noteikumu 19.2(a) ir nolēmusi, ka apies škērsli(labās halzes sarkano jahtu) gar ahteri, sāk darboties noteikums 19.2(b) un tai kā ārējai saistītajai jahtai ir jādod zaļajai vieta pie škēršļa.

(c)

Ja burājot gar liela garuma šķērsli, jahta, kam bija jāvairās, no stāvokļa tīri aizmugurē saistās ar otru jahtu starp to un šķērsli, un saistības sākuma brīdī nebija vietas, lai izietu starp šo jahtu un šķērsli, (1) tad viņai nav tiesību uz vietu atbilstoši 19.2(b) noteikumam, un (2) kamēr jahtas paliek saistītas, šī jahta dod ceļu un noteikumi 10 un 11 netiek piemēroti.

1.

2.

20

VIETA PAGRIEZIENAM PRET VĒJU PIE ŠKĒRŠĻA

20.1

Uzsauciens Jahta var uzsaukt pēc vietas pagriezienam pret vēju un, lai izvairītos no jahtas tajā pat halzē. Taču, tā nedrīkst uzsaukt, izņemot gadījumus, kad (a) tuvojas šķērslim un drīzumā būs būtiski jāmaina kurss, lai droši no tā izvairītos un, (b) burā kursā cieši pie vēja vai augstāk. Papildus, jahta nedrīkst uzsaukt, ja šķērslis ir zīme un jahtai, kura iziet uz zīmi, vajadzētu atbildēt uz uzsaucienu un izmainīt kursu.

32

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


Zīm. Sarkanā tuvojas šķērslim un uzsauc zilajai par vietu pagriezienam pret vēju, bet tā kā viņa šķērsli varēja apiet uzejot augstāk un uzsaucot nebūdama kursā cieši pie vēja, tā pārkāpj noteikumu 20.1(b), zilā ievēro noteikumu 20.2(b), dod ceļu un protestē.

20.2

Atbildes rīcība (a)

Pēc tam, kad jahta ir uzsaukusi, tai jādod uzsauktajai jahtai laiks atbildes rīcībai.

(b)

Uzsauktajai jahtai ir jāveic atbildes rīcība arī tad, ja uzsauciens pārkāpj noteikumu 20.1.

(c)

Uzsauktajai jahtai ir jāveic atbildes rīcība vai nu pēc iespējas ātrāk veicot pagriezienu pret vēju, vai nekavējoties atbildot "Grieziet” un pēc tam, dodot uzsaucējai jahtai vietu pagriezienam pret vēju un izvairoties no tās.

Zīm. Violetā prasa vietu pagriezienam pret vēju pie škēršļa, zaļā atbild "griez" un turpina ceļu, jo violetajai ir vieta, lai veiktu pagriezienu pret vēju. Zaļā jahta nepārkāpj noteikumu 20.2(c).

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

33


(d)

Kad uzsauktā jahta uzsāk atbildes rīcību, uzsaucējai jahtai pagrieziens pret vēju jāveic cik ātri vien iespējams.

Zīm. Zaļā jahta uzsauca rozā par vietu pagriezienam pret vēju, rozā uzreiz veica pagriezienu, bet zaļā turpināja iet tālāk. Zaļā pārkāpa noteikumu 20.2(d).

(e)

20.3

No brīža, kad jahta uzsauc, līdz brīdim, kad tā ir veikusi pagriezienu pret vēju un izvairījusies no uzsauktās jahtas, noteikums 18.2 starp tām nav spēkā.

Uzsauciena nodošana vēl vienai jahtai Kad jahtai ir uzsaukts par vietu pagriezienam pret vēju un tā nolēmusi atbildēt veicot pagriezienu, tai ir tiesības uzsaukt citai jahtai tajā pat halzē par vietu pagrieziena veikšanai un, lai izvairītos no tās. Tā var uzsaukt, pat ja šis uzsauciens neatbilst noteikumam 20.1. Starp to un uzsaukto jahtu darbojas noteikums 20.2.

20.4

34

Papildus prasības uzsauciena veikšanai (a)

Kad apstākļi ir tādi, ka uzsaucienu varētu nedzirdēt, jahtai jādod arī signāls, kas konkrēti parāda, ka tai nepieciešama vieta pagriezienam pret vēju pie škēršļa.

(b)

sacensību nolikumā var tikt norādīta altrenatīva komunikācijas metode, kā parādīt nepieciešamību pēc vietas pagriezienam pret vēju pie škēršļa un likt jahtām to ievērot. Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


D NODAĻA CITI NOTEIKUMI Kad starp divām jahtām darbojas noteikumi 21 un 23, A Nodaļas noteikumi netiek piemēroti. 21

STARTA KĻŪDAS; SODA IZPILDĪŠANA; KUSTĪBA ATPAKAĻGAITĀ

21.1

Jahta, kas pēc sava starta signāla burā uz starta līnijas vai viena no tās turpinājuma pirmsstarta pusi, lai startētu, vai izpildītu noteikuma 30.1 prasības, dod ceļu jahtai, kas to nedara, līdz jahtas korpuss pilnībā atrodas pirmsstarta pusē.

21.2

Jahta, kas izpilda soda apgriezienus, dod ceļu jahtai, kas to nedara.

21.3

Jahta, kas virzās atpakaļgaitā ar virsvēja pusē izliktu (izbakotu) buru, dod ceļu jahtai, kas to nedara.

22

JAHTA APGĀZUSIES, NOENKUROJUSIES VAI UZ SĒKĻA; SNIEDZOT PALĪDZĪBU Ja iespējams, jahtai jāvairās no jahtas, kas ir apgāzusies, vēl nav atguvusi vadību pēc apgāšanās, stāv uz enkura, vai sēklī, jeb cenšas sniegt palīdzību briesmās nonākušai personai vai laivai. Jahta skaitās apgāzusies, ja tās masta gals ir ūdenī.

23

CITAS JAHTAS TRAUCĒŠANA

23.1

Ja ir iespējams, jahta, kas nav braucienā, nedrīkst traucēt jahtai, kas ir braucienā.

23.2

Ja ir iespējams, jahta nedrīkst traucēt jahtai, kas izpilda sodu, burā citā distances posmā, vai izpilda noteikuma 21.1 prasības. Tomēr, pēc starta signāla šis noteikums nav piemērojams, ja jahta iet ar savu īsto kursu.

35


3. DAĻA

SACENSĪBU VADĪŠANA 25

SACENSĪBU NOLIKUMS (NOR); SACENSĪBU INSTRUKCIJA (SI) UN SIGNĀLI

25.1

Sacensību nolikumam pirms sacensību sākuma jābūt pieejamam katrai laivai, kas tajās piedalīsies. Katrai laivai, kas piedalās sacensībās, līdz braucienu sākumam jābūt pieejamai sacensību instrukcijai.

25.2

Brauciena signālos noteikto vizuālo un skaņas signālu nozīmi nedrīkst mainīt, izņemot, kā tas noteikts noteikumā 86.1(b). Jebkuru citu signālu nozīme, kas varētu tikt izmantoti, ir jānorāda sacensību nolikumā vai sacensību instrukcijās.

25.3

Kad sacensību komitejai kā vizuālais signāls ir jārāda karogs, tā var izmantot karogu vai citu līdzīga izskata priekšmetu.

26

BRAUCIENU SĀKUMS Braucienus sāk izmantojot sekojošus signālus. Laiks ir jāņem pēc vizuālajiem signāliem; ja skaņas signāla nav, tas netiek ņemts vērā.

Min.līdz starta signālam

Vizuālais signāls

5* 4

1 0

Klases karogs P

,I

,Z

,

Z

ar I

U

, vai Melnais Sagatavošanās karogu nolaiž Klases karogu nolaiž

Skaņas signāls

Nozīme

1

Brīdinājuma signāls

1

Sagatavošanās signāls

1 garš

Viena minūte

1

Starta signāls

,

* vai, kā noteikts sacensību nolikumā vai sacensību instrukcijās. Brīdinājuma signālu katrai nākošajai klasei dod kopā ar vai pēc iepriekšējās klases starta signāla. 36

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


27

CITA SACENSĪBU KOMITEJAS RĪCĪBA PIRMS STARTA SIGNĀLA

27.1

Ne vēlāk kā līdz brīdinājuma signālam, sacensību komitejai ar signālu vai citādi, jānorāda burājamā distance, ja tā nav norādīta sacensību instrukcijā, un tā var aizvietot vienu distances signālu ar citu un signalizēt, ka jāvalkā personīgie peldlīdzekļi (paceļot Y karogu

, kopā ar vienu skaņas signālu).

27.2

Ne vēlāk kā līdz sagatavošanās signālam, sacensību komiteja var pārvietot starta zīmi.

27.3

Līdz starta signālam sacensību komiteja var jebkura iemesla dēļ atlikt braucienu (paceļot AP karogu AP virs A

, AP virs H

vai

, kopā ar diviem skaņas signāliem) vai pārtraukt

braucienu (paceļot N karogu virs H trim skaņas signāliem).

vai N virs A

, kopā ar

28

BRAUCIENS

28.1

Jahtai jāstartē, jāveic distance un jāfinišē. To darot, jahta var atstāt jebkurā pusē zīmi, ar kuru nesākas, nerobežojas vai nebeidzas distances posms, kurā tā atrodas. Pēc finišēšanas jahtai finiša līnija nav jāšķērso pilnībā.

28.2

Jahta var izlabot jebkuras kļūdas, kas pieļautas distancē, ar nosacījumu, ka tā nav šķērsojusi finiša līniju, lai finišētu.

29

ATSAUKUMI

29.1

Individuālais atsaukums Ja jahtas starta signāla brīdī kāda tās korpusa daļa atrodas starta līnijas distances pusē vai tai ir jāizpilda 30.1. noteikuma prasības, sacensību komitejai nekavējoties jāpaceļ X karogs , kopā ar vienu skaņas signālu. Karogam jāpaliek paceltam tik ilgi, kamēr visu šo jahtu korpusi būs pilnībā atgriezušies starta līnijas vai viena tās turpinājuma pirmsstarta pusē un visas šīs jahtas būs izpildījušas noteikumu 30.1, ja tas pielietojams, bet ne ilgāk, kā četras minūtes pēc starta signāla, vai vienu minūti pirms jebkura nākošā starta Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

37


signāla, ņemot vērā to, kas ātrāk. Ja ir spēkā noteikums 29.2, 30.3 vai 30.4, tad noteikumu 29.1 nepiemēro.

29.2

Kopīgais atsaukums Ja starta signāla brīdī sacensību komiteja nevar noteikt, kuras jahtas atrodas starta līnijas distances pusē vai uz kurām attiecas noteikums 30, vai bijusi kļūda starta procedūrā, sacensību komiteja var dot kopīgā atsaukuma signālu (paceļot karogu “Pirmais aizvietotājs” , kopā ar diviem skaņas signāliem). Brīdinājuma signāls atsauktās klases jaunajam startam ir jādod vienu minūti pēc tam, kad “Pirmais aizvietotājs” ir nolaists (kopā ar vienu skaņas signālu) un visu sekojošo klašu starti jādod pēc jaunā starta.

30

STARTA SODI

30.1

I karoga noteikums Ja bija pacelts karogs I un jebkura jahtas korpusa daļa pēdējās minūtes laikā pirms tās starta signāla atradās starta līnijas vai viena tās turpinājuma distances pusē, tad jahtai pirms startēšanas ir jāatgriežas, šķērsojot starta līnijas turpinājumu, kamēr tās korpuss pilnībā ir starta līnijas pirmsstarta pusē.

1. Zīm. Rozā jahta pēdējās minūtes laikā atradās starta līnijas turpinājuma distances pusē, tādēļ arī bija falšstartā, tāpat kā zaļā. Brīdī kad rozā jahta atgriezās pagarinājuma pirmsstarta pusē(poz. 2), tā izpildīja noteikuma 30.1 prasības. 38

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


30.2

Z karoga noteikums Ja bija pacelts karogs Z , neviena jahtas korpusa daļa pēdējās minūtes laikā pirms tās starta signāla nedrīkst atrasties trīsstūra iekšpusē, ko veido starta līnijas gali un pirmā zīme. Ja tiek fiksēts, ka jahta pārkāpj šo noteikumu, tai bez izskatīšanas ir jāsaņem 20% punktu sods, kas aprēķināts, kā noteikts noteikumā 44.3(c). Jahta ir jāsoda pat tad, ja tiek atkārtots brauciena starts vai brauciens, bet ne tad, ja brauciens tiek atlikts vai pārtraukts līdz starta signālam. Ja brauciens tiks atkārtots un šī jahta atkal tiks identificēta falšstartā, tai jāsaņem papildus 20% punktu sods.

30.3

U karoga noteikums Ja bija pacelts karogs U , neviena jahtas korpusa daļa pēdējās minūtes laikā pirms tās starta signāla nedrīkst atrasties trīsstūra iekšpusē, kuru veido starta līnijas gali un pirmā zīme. Ja tiek fiksēts, ka jahta pārkāpj šo noteikumu, tā bez izskatīšanas ir jādiskvalificē, izņemot gadījumus, kad tiks dots jauns starts vai brauciens tiks atkārtots.

vai Zīm. Rozā jahta nav falšstartā, kaut arī bija starta līnijas turpinājuma distances pusē, jo pēdējās minūtes laikā pirms starta signāla neatradās trīsstūrī, ko veido starta līnijas gali un pirmā zīme. Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

39


30.4

Melnā karoga noteikums Ja bija pacelts melnais karogs , neviena jahtas korpusa daļa pēdējās minūtes laikā pirms tās starta signāla nedrīkst atrasties trīsstūra iekšpusē, kuru veido starta līnijas gali un pirmā zīme. Ja tiek fiksēts, ka jahta pārkāpj šo noteikumu, tā bez izskatīšanas ir jādiskvalificē arī tad, ja tiek atkārtots brauciena starts vai brauciens, bet ne tad, ja brauciens tiek atlikts vai pārtraukts pirms starta signāla. Ja tiek dots kopīgā atsaukuma signāls vai brauciens tiek pārtraukts pēc starta signāla, sacensību komitejai šīs jahtas buras numurs ir jāizliek pirms šī brauciena nākošā brīdinājuma signāla un, ja tiek atkārtots brauciena starts vai brauciens, jahta nedrīkst tajā piedalīties. Ja jahta piedalās, tās diskvalifikāciju nedrīkst svītrot no sērijas punktu summas.

31

ZĪMES AIZSKARŠANA Brauciena laikā jahta pirms startēšanas nedrīkst aizskart starta zīmi, zīmi, ar kuru sākas, robežojas vai beidzas burājamās distances posms, vai finiša zīmi pēc finišēšanas.

32

DISTANCES SAĪSINĀŠANA VAI BRAUCIENA ANULĒŠANA PĒC STARTA

32.1

Pēc starta signāla sacensību komiteja atbilstoši apstākļiem var saīsināt distanci (paceļot karogu S , kopā ar diviem skaņas signāliem) vai pārtraukt braucienu (paceļot karogu N , N virs H , vai N virs A

, kopā ar trim skaņas signāliem):

(a)

sliktu laika apstākļu dēļ,

(b)

nepietiekoša vēja dēļ, ja nav ticams, ka kāda jahta varētu finišēt brauciena kontrollaikā,

(c)

trūkst zīmes vai tā nav savā vietā, vai

(d)

jebkāda cita iemesla dēļ, kas tieši ietekmē drošu vai taisnīgu sacensību norisi.

Papildus, sacensību komitejai ir tiesības saīsināt distanci tā, lai varētu sarīkot citus programmā paredzētos braucienus, vai pārtraukt braucienu, ja bijusi kļūda starta procedūrā. Taču, ja kaut viena jahta, kas startējusi, ir veikusi distanci un finišējusi kontrollaikā, ja tāds ir, 40

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


sacensību komiteja nedrīkst pārtraukt braucienu, neņemot vērā sekas attiecībā uz visām jahtām šajā braucienā vai braucienu sērijā. 32.2

Ja sacensību komiteja signalizē par distances saīsināšanu (paceļot karogu S

, kopā ar diviem skaņas signāliem), finiša līnijai jābūt,

(a)

pie apņemamās zīmes - līnija starp zīmi un laivu, uz kuras pacelts S karogs;

(b)

pie līnijas, kura jahtām jāšķērso saskaņā ar distances aprakstu, vai;

(c)

pie vārtiem - līnija starp vārtu zīmēm.

Par saīsināto distanci ir jāsignalizē pirms pirmā jahta šķērso finiša līniju. 33

DISTANCES NĀKOŠĀ POSMA IZMAIŅAS Kamēr jahtas ir braucienā, sacensību komiteja var izmainīt distances posmu, kas sākas pie apņemamās zīmes vai vārtiem, izmainot nākošās zīmes (vai finiša līnijas) vietu un signalizējot visām jahtām pirms tās uzsāk šo posmu. Nākošajai zīmei šajā laikā nav jāatrodas savā vietā. (a)

Ja tiks mainīts distances posma virziens, par to jāsignalizē, paceļot C karogu , kopā ar atkārtotiem skaņas signāliem un ar vienu vai abiem sekojošiem signāliem: (1) norādot jauno kompasa kursu, (2) izliekot zaļu trīsstūri, ja distance izmainīta uz labo pusi, vai sarkanu taisnstūri, ja distance izmainīta uz kreiso pusi.

(b)

Ja tiks izmainīts distances posma garums, par to jāsignalizē, paceļot C karogu , kopā ar atkārtotiem skaņas signāliem un zīmi ‘ ― ‘, ja posms tiks saīsināts, vai ‘ + ‘, ja posms tiks pagarināts.

(c) 34

Lai saglabātu distances konfigurāciju, nākošie posmi var tikt izmainīti bez papildus signāliem.

ZĪMES NEESAMĪBA Ja zīmes nav vai tā nav savā vietā kamēr jahtas ir braucienā, sacensību komitejai, ja iespējams,

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

41


(a)

zīme jānovieto atpakaļ tai paredzētajā vietā vai jāaizvieto ar jaunu, ārēji līdzīgu, vai

(b) jāaizvieto ar kādu objektu, paceļot uz tā M karogu dodot atkārtotus skaņas signālus. 35

un

KONTROLLAIKS UN VĒRTĒŠANA Ja viena jahta startē, veic distanci un finišē brauciena kontrollaikā, ja tāds ir, un brauciens netiek pārtraukts, visām finišējušām jahtām ir jāsaņem punkti atbilstoši to vietai finišā. Ja neviena jahta nefinišē brauciena kontrollaikā, sacensību komitejai brauciens ir jāpārtrauc.

36

ATKĀRTOTI STARTI UN ATKĀRTOTI BRAUCIENI Ja tiks atkārtots brauciena starts vai atkārtots brauciens, tad noteikuma pārkāpums sākotnējā braucienā, vai jebkurā iepriekšējā atkārtotajā startā, vai braucienā nav

37

(a)

škērslis, lai jahta piedalītos braucienā, izņemot noteikuma 30.4. pārkāpumu, vai

(b)

iemesls tās sodīšanai, izņemot noteikuma 2, 30.2, 30.4 vai 69 pārkāpšanu, kā arī noteikuma 14 pārkāpšana, ja jahta radījusi nopietnus bojājumus vai kaitējumu veselībai.

MEKLĒŠANAS UN GLĀBŠANAS NORĀDĪJUMI Kad sacensību komiteja paceļ V karogu , ar vienu skaņas signālu, visām jahtām, oficiālajām un atbalsta laivām, ja iespējams, jāseko SK komunikāciju kanālam, lai rīkotos saskaņā ar meklēšanas un glābšanas norādījumiem.

42

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


4. DAĻA

CITAS PRASĪBAS BRAUCIENA LAIKĀ 4. daļas noteikumi ir spēkā tikai tām jahtām, kas ir braucienā, ja vien noteikumos nav noteikts citādi.

A NODAĻA VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 40

INDIVIDUĀLIE PELDLĪDZEKĻI

40.1

Pamatnoteikums Kad noteikums 40.1 darbojas kopā ar noteikumu 40.2, katram dalībniekam jānēsā individuālie peldlīdzekļi, izņemot, īslaicīgi apģērba vai personīgā ekipējuma maiņas vai pielāgošanas laikā. Hidrotērpi un "sausie "(Dry Suit) kombinezoni nav individuālie peldlīdzekļi.

40.2

Kad jāievēro noteikums 40.1 Noteikums 40.1. tiek piemērots: (a)

ja braucienā pirms vai ar kopā brīdinājuma signālu tiek pacelts Y karogs

(b)

, ar vienu skaņas signālu, vai

ja Y karogs , ar vienu skaņas signālu pacelts krastā, šis noteikums darbojas visu laiku, kamēr dalībnieki atrodas uz ūdens.

Tomēr noteikumu 40.1 piemēro, ja tas ir noteikts sacensību nolikumā vai sacensību instrukcijās. 41

CITU PALĪDZĪBA Jahta nedrīkst saņemt neviena cita palīdzību, izņemot (a)

palīdzību saslimušam, savainotam vai briesmās esošam komandas loceklim;

(b)

palīdzību no otras jahtas komandas, lai atbrīvotos pēc sadursmes;

(c)

palīdzību informācijas veidā, kas brīvi pieejama visām jahtām;

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

43


(d)

nelūgtu informāciju no neieinteresēta avota, kas var būt cita jahta šajā pašā braucienā.

42

VIRZĪŠANA

42.1

Pamatnoteikums Izņemot noteikumā 42.3 vai 45 atļauto, jahta drīkst sacensties, izmantojot tikai vēju un ūdeni, lai palielinātu, uzturētu vai samazinātu ātrumu. Jahtas komanda var regulēt buru, veikt jahtas korpusa trimmi un citas darbības atbilstoši labai jūras praksei, bet nedrīkst ar sava auguma kustībām virzīt jahtu.

42.2

Aizliegta rīcība Neierobežojot noteikuma 42.1 piemērošanu, ir aizliegtas šādas darbības: (a)

vēcināšana (pumping): atkārtota jebkuras buras vēcināšana vai nu pievelkot un izlaižot buru, vai izdarot vertikālas vai šķērsvirziena auguma kustības;

(b)

šūpošana (rocking): atkārtota jahtas šūpošana no borta uz bortu, kas tiek izraisītas ar: (1) augumu, (2) atkārtotu buru vai šverta stāvokļa izmaiņu, vai (3) stūrēšanu;

42.3

44

(c)

grūšana (ooching): strauja auguma kustība uz priekšu ar pēkšņu apturēšanu;

(d)

briķēšana (sculling): atkārtota stūres kustība, kas ir vai nu spēcīga, vai virza jahtu uz priekšu, vai kavē tās kustību atpakaļgaitā;

(e)

atkārtoti pagriezieni pret vēju vai pa vējam, kas nav saistīti ar vēja izmaiņām vai taktiskiem apsvērumiem.

Izņēmumi (a)

Jahtu var sagāzt, lai sekmētu stūrēšanu.

(b)

Izdarot pagriezienus pret vēju vai pa vējam, jahtas komanda ar savu augumu kustību var sekmēt jahtas sagāšanu, lai atvieglotu stūrēšanu, ar noteikumu, ka pēc pagrieziena jahtas ātrums nav lielāks, kā tad, ja pagrieziens netiktu veikts.

(c)

sērfojot (ātri paātrinoties viļņa priekšpusē) iespējama glisēšana vai planēšana (foiling): Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


(1) lai uzsāktu sērfot vai glisēt, katru buru drīkst pievilkt, bet tikai vienu reizi uz katra viļņa vai pie katras vēja brāzmas, vai (2) lai uzsāktu planēšanu (foiling), buru var pievilkt neskaitāmas reizes. (d)

Kad jahta atrodas kursā augstāk par kursu cieši pie vēja, ir apstājusies vai lēnām virzās, tā ar stūres kustības palīdzību drīkst ieņemt kursu cieši pie vēja.

(e)

Ja lata ir izliekusies uz pretējo pusi, jahtas komanda drīkst vēcināt buru, līdz lata ieņems normālu stāvokli. Šī darbība nav atļauta, ja tādejādi jahta nepārprotami tiek virzīta.

(f)

Jahta drīkst samazināt savu ātrumu ar atkārtotu stūres kustināšanu.

(g)

Lai sniegtu palīdzību personai vai citam peldošajam līdzeklim, kas atrodas briesmās, var tikt pielietots jebkurš virzīšanas līdzeklis.

(h)

Lai atbrīvotos pēc uzbraukšanas sēklī vai sadursmes ar citu jahtu, vai objektu, jahta drīkst izmantot gan savas, gan arī citas komandas spēku un pielietot jebkuru aprīkojumu, izņemot galveno dzinēju. Tomēr dzinēja lietošanu var atļaut noteikums 42.3(i).

(i)

Noteiktos apstākļos sacensību instrukcija var atļaut jahtas virzīšanai lietot dzinēju vai kādu citu paņēmienu, ar noteikumu, ka jahta braucienā negūst būtisku priekšrocību.

Piezīme: 42. noteikuma interpretācijas pieejamas World Sailing mājas lapā un pēc pieprasījuma var tikt saņemta pa pastu. 43

ATTAISNOŠANA

43.1

(a)

Kad jahta ir spiesta pārkāpt noteikumus citas jahtas noteikumu pārkāpuma rezultātā, jahtu ir jāattaisno.

(b)

Ja jahta, kas burā vietas vai vietas pie zīmes robežās uz ko tai ir tiesības, incidentā ar jahtu, kurai bija jādod tai vieta, vai vieta pie zīmes, pārkāpj 2. Daļas A nodaļas noteikumu, vai noteikumu 15, 16 vai 31, tā ir jāattaisno.

(c)

Ja jahta ar ceļa tiesībām burā vietas vai vietas pie zīmes robežās uz ko tai ir tiesības, incidentā ar jahtu, kurai bija jādod tai vieta

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

45


vai vieta pie zīmes, pārkāpj noteikumu 14, tā ir jāattaisno, ja pārkāpuma rezultātā nav bojājumu un cietušo. 43.2

Jahtai, kas ir attaisnota par noteikumu pārkāpšanu nav jāveic soda apgriezieni un to nedrīkst sodīt par šī noteikuma pārkāpšanu.

44

TŪLĪTĒJI SODI PĒC PĀRKĀPUMA

44.1

Soda izpildīšana Jahta, kas atrodas braucienā, iespējams, incidenta laikā ir pārkāpusi vienu vai vairākus 2. Daļas noteikumus, var izpildīt divu apgriezienu sodu. Ja jahta, iespējams, ir pārkāpusi 31.noteikumu, viņa var izpildīt viena apgrieziena sodu. Sacensību nolikums vai sacensību instrukcijas var noteikt punktu soda lietošanu, vai kādu citu sodu un šādā gadījumā noteiktais sods aizvieto viena, un divu apgriezienu sodu. Tomēr:

44.2

(a)

kad jahta vienā un tajā pašā incidentā, iespējams, bija pārkāpusi 2.daļas noteikumu un noteikumu 31, tai nav jāizpilda sods par noteikuma 31 pārkāpumu;

(b)

ja jahta ar savu pārkāpumu ir izraisījusi ievainojumu vai nopietnu bojājumu, vai, neskatoties uz izpildīto sodu, ir ieguvusi ievērojamu priekšrocību braucienā, vai braucienu sērijā, tās sodam ir jābūt izstāšanās no brauciena.

Viena apgrieziena un divu apgriezienu sods Jahta izpilda viena vai divu apgriezienu sodu, ja pēc incidenta, cik ātri vien iespējams atiet drošā attālumā no citām jahtām un nekavējoties izdara nepieciešamā skaita apgriezienus vienā un tai pašā virzienā, katrā apgriezienā veicot vienu pagriezienu pret vēju un vienu pagriezienu pa vējam. Ja jahta izpilda sodu uz finiša līnijas vai tās tuvumā, tās korpusam pirms finišēšanas pilnībā jāatrodas finiša līnijas distances pusē.

46

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


44.3

45

Punktu sods (a)

Jahta uzņemas punktu sodu, pie pirmās saprātīgās iespējas pēc incidenta, paceļot dzelteno karogu.

(b)

Kad jahta ir uzņēmusies punktu sodu, tai dzeltenais karogs jātur pacelts līdz finišēšanai un pie finiša līnijas jāpievērš tam sacensību komitejas uzmanība. Vienlaicīgi, tai jāinformē sacensību komiteja par to, kura jahta bija iesaistīta incidentā. Ja tas praktiski nav iespējams, jahtai tas jāizdara pie pirmās saprātīgās iespējas protesta iesniegšanas laika ietvaros.

(c)

Brauciena vērtējumā jahtai, kas uzņēmusies punktu sodu ir jāsaņem punktus, ko tā saņemtu bez šī soda, bet par tik vietām sliktākus, kā noteikts sacensību nolikumā vai instrukcijā. Ja vietu skaits nav norādīts, tad tiek piešķirti 20% no punktiem, ko saņem nefinišējušās jahtas(ar noapaļošanu līdz tuvākajam veselajam skaitlim, bet 0,5 noapaļojas līdz lielākajam skaitlim). Citu jahtu punkti nevar tikt mainīti, tādēļ divām jahtām var būt vienāds punktu skaits. Taču jahtas sods nedrīkst būt sliktāks, kā punktu skaits nefinišējušām jahtām (DNF).

IZCELŠANA NO ŪDENS; TAUVOŠANĀS; ENKUROŠANĀS Sava sagatavošanās signāla brīdī jahtai jābūt uz ūdens un ar atlaistiem piesiešanas galiem. Pēc tam jahtu atļauts izcelt no ūdens vai piesiet tikai remontam, ūdens izsmelšanai vai buru rēvēšanai. Tā var noenkuroties vai apkalpe var stāvēt uz grunts. Pirms turpināt braucienu, jahtai jāizceļ enkurs, ja tā ir spējīga to izdarīt.

46

ATBILDĪGĀ PERSONA Uz jahtas jāatrodas atbildīgai personai, kuru iecēlis dalībnieks vai organizācija, kas pieteikusi jahtu sacensībām. Skat. noteikumu 75.

47

ATKRITUMU SAVĀKŠANA Sacensību dalībnieki un atbalsta personas nedrīkst apzināti izmest ūdenī atkritumus. Šis noteikums ir spēkā visu laiku, kamēr jahta ir uz ūdens. Sods par šī noteikuma pārkāpumu var būt mazāks par diskvalifikāciju.

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

47


B NODAĻA AR APRĪKOJUMU SAISTĪTĀS PRASĪBAS 48

EKIPĒJUMA UN KOMANDAS SASTĀVA IZMAIŅAS

48.1

Jahta drīkst izmantot tikai ekipējumu, kas bija uz tās sagatavošanās signāla brīdī.

48.2

Neviena persona nedrīkst apzināti atstāt jahtu, izņemot saslimšanas vai savainojuma dēļ, lai palīdzētu personai, vai peldošam līdzeklim, kas atrodas briesmās, vai, lai peldētos. Personai, kura atstājusi jahtu neapzināti vai, lai peldētos, jāatgriežas uz jahtas pirms komanda atsākusi braucienu uz nākošo zīmi.

49

KOMANDAS POZĪCIJAS

49.1

Dalībnieki nedrīkst izmantot nekādas ierīces, lai izvirzītu savu augumu ārpus borta, izņemot kantsiksnas un kāju aizsargus, kas valkājami zem augšstilbiem.

49.2

Ja atbilstoši klases noteikumiem vai jebkuriem citiem noteikumiem ir jābūt reliņiem, tad dalībnieki nedrīkst ne ar vienu ķermeņa daļu atrasties aiz tiem, izņemot īslaicigi, lai veiktu nepieciešamos uzdevumus. Uz jahtām, kas aprīkotas ar augšējo un apakšējo reliņu, dalībnieki sēž ar seju uz ārpusi, lai viduklis būtu apakšējā reliņa iekšpusē, bet ķermeņa augšdaļa drīkst atrasties virs augšējā reliņa. Ja vien klases noteikums vai kāds cits noteikums nenosaka maksimālo novirzi, reliņiem jābūt stingri novilktiem. Ja klases noteikumos nav norādīts reliņa troses materiāls vai tā minimālais diametrs, tam jāatbilst World Sailing Offshore Special Regulations specifikācijām. Piezīme. Šie noteikumi ir pieejami World Sailing vietnē.

50

DALĪBNIEKA APĢĒRBS UN EKIPĒJUMS

50.1

(a)

Sacensību dalībnieki nedrīkst valkāt vai nēsāt nekādu apģērbu vai ekipējumu ar nolūku palielināt savu svaru.

(b)

Turklāt, dalībnieka apģērba un ekipējuma svars nedrīkst pārsniegt 8 kilogramus, neskaitot atkantēšanas ekipējumu vai trapeces jostas un apģērbu (ieskaitot apavus), kas ir velkams tikai zem ceļgaliem. Klases noteikumi vai sacensību instrukcija var noteikt mazāku, vai lielāku svaru līdz 10 kilogramiem. Klases noteikumi šajā svarā var ietvert apavus un citu apģērbu, kas tiek valkāts zem ceļgaliem. Trapeces jostām vai atkantēšanas ekipējumam jābūt peldošiem un tie nedrīkst svērt

48

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


vairāk kā 6. kilogramus. Svēršanai jānotiek kā norādīts H pielikumā. (c)

trapeces aprīkojumam, ko izmanto dalībnieka noturēšanai trapecē, jābūt viegli atāķējamam un pievienojamam jebkurā laikā, atbilstoši ISO 10862. Klases noteikumi var izmainīt šo noteikumu, lai atļautu trapeces drošības jostas, kas nav ātri noņemamas, bet klases noteikums nedrīkst mainīt prasību, ka ātras atāķēšanas siksnām jātbilst ISO 10862.

Piezīme. Šis noteikums stājas spēkā tikai 2023. gada 1. janvārī. 50.2

Noteikumi 50.1 (b) un 50.1 (c) neattiecas uz laivām, kam jābūt aprīkotām ar reliņiem.

51

PĀRVIETOJAMAIS BALASTS Visam pārvietojamam balastam, ieskaitot neuzviltas buras, jābūt pienācīgi izvietotam. Ūdeni, aprīkojumu vai balastu nedrīkst pārvietot, lai mainītu trimmi vai stabilitāti. Grīdiņām, starpsienām, durvīm, trapiem un ūdens tvertnēm jāatrodas savās vietās un visam kajītes aprīkojumam jābūt uz klāja. Tomēr ūdeni no bilžām drīkst izsmelt.

52

MANUĀLAIS SPĒKS Laivas stāvošā un kustīgā takelāža, masti un bomji, rezerves daļas un jahtas pārvietojamais korpuss jāregulē un jādarbina, pielietojot tikai komandas fizisko spēku.

53

VIRSMAS BERZE Jahta nedrīkst izmest vai izliet vielu, tādu kā polimērs, vai tās virsma nedrīkst būt speciāli strukturēta, lai uzlabotu ūdens plūsmas raksturu robežslāņa iekšpusē.

54.

PRIEKŠĒJO BURU ŠTAGAS UN HALZSTŪRI Priekšējo buru štagām un halzstūriem, izņemot tos, ko lieto kopā ar spinakeriem kursā zemāk par kursu cieši pie vēja, ir jābūt piestiprinātiem apmēram jahtas diametrālajā plaknē.

55.

BURU UZSTĀDĪŠANA UN REGULĒŠANA

55.1

Buru nomaiņa Nomainot priekšējās buras un spinakerus, aizvietojošā bura var tikt uzstādīta un noregulēta pirms ir novākta nomaināmā bura. Tomēr,

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

49


vienlaicīgi var izmantot tikai vienu grotburu un, izņemot nomaiņu, tikai vienu spinakeru. 55.2

Spinakeru bomji un prieškburu bomji Tikai vienu spinakera bomi vai priekšburas bomi var izmantot vienlaicīgi, izņemot, kad tiek veikts pagrieziens pa vējam. Izmantošanas laikā tiem jābūt piestiprinātiem pie priekšējā masta.

55.3

Buru regulēšana Buras nedrīkst regulēt lietojot jebkādas ierīces, kas pielieto ārēju spēku uz šotīm vai šotstūri, ja vertikāla līnija no tās ir ārpus jahtas korpusa vai klāja, jahtai atrodoties taisni. Izņemot:

55.4

(a)

priekšburas šotstūris var būt savienots ar fokbomi, ar nosacījumu, ka netiek lietots spinakers;

(b)

jebkuras buras šotis var piestiprināt bomim, kuru parasti izmanto šai burai un kas ir pastāvīgi piestiprināts mastam pie kura stiprinās buras fallstūris;

(c)

priekšburu var uzstādīt pie tās bomja, kurš nav jāregulē pagrieziena laikā; un

(d)

buras bomis var tikt stiprināts pie pakaļgala izliktņa.

Priekšburas un spinakeri Lai atbilstu noteikumiem 54, 55 un G pielikumam, definīcijas "priekšbura” un "spinakers" jāizmanto kā tas noteikts Burāšanas Ekipējuma noteikumos (The Equipment Rules of Sailing).

56

MIGLAS SIGNĀLI UN GAISMAS; KUSTĪBAS SADALĪŠANAS SHĒMAS

56.1

Ja jahta ir atbilstoši aprīkota, tai ir jāsignalizē ar miglas skaņas un gaismas signāliem, kā to nosaka "Starptautiskie kuģu drošības noteikumi jūrās" (IRPCAS) vai valsts reglamentējošie likumi kuģu satiksmei uz ūdens.

56.2

Laivai jāatbilst IRPCAS "Kuģu satiksmes sadales shēmu" noteikuma 10 prasībām. Piezīme: Pielikums TS, “Kuģu satiksmes sadales shēmas” ir pieejams World Sailing vietnē. Sacensību nolikums var mainīt noteikumu 56.2, nosakot, ka tiek piemērotas TS pielikuma noteikumu A, B un C Daļas.

50

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


5. DAĻA PROTESTI, REZULTĀTU IZLABOŠANA, IZSKATĪŠANAS, NOPIETNI PĀRKĀPUMI UN APELĀCIJAS Iepriekšējo izdevumu protesta forma ir aizstāta ar divām veidlapām: protesta iesniegšanas veidlapa un protesta lēmuma veidlapa. Jaunās veidlapas dažādos formātos ir pieejamas World Sailing vietnē. Ņemiet vērā, ka BSN nepieprasa lietot speciālu veidlapu

A NODAĻA PROTESTI, REZULTĀTU IZLABOŠANA, RĪCĪBA SASKAŅĀ AR NOTEIKUMU 69 60

TIESĪBAS PROTESTĒT; TIESĪBAS PRASĪT REZULTĀTA IZLABOŠANU VAI RĪCĪBA ATBILSTOŠI NOTEIKUMAM 69

60.1

Jahta var

60.2

60.3

(a)

protestēt pret citu jahtu par iespējamu 2. daļas noteikuma vai noteikuma 31 pārkāpumu, tikai, ja ir bijusi iesaistīta, vai redzējusi incidentu;

(b)

prasīt rezultāta izlabošanu, vai

(c)

vērsties pie protestu komitejas pieprasot rīkoties saskaņā ar noteikumu 60.3(d) un 69.2(b).

Sacensību komiteja var (a)

protestēt pret jahtu, bet ne pamatojoties uz informāciju no prasības izlabot rezultātu vai nederīga protesta, vai no personas ar interešu konfliktu, kas nav jahtas pārstāvis;

(b)

prasīt izlabot jahtas rezultātu; vai

(c)

vērsties pie protestu komitejas pieprasot rīkoties saskaņā ar noteikumu 60.3(d) un 69.2(b).

Protestu komiteja var (a)

protestēt pret jahtu, bet ne pamatojoties uz informāciju no prasības izlabot rezultātu vai nederīga protesta, vai no personas ar interešu konfliktu, kas nav jahtas pārstāvis. Tomēr tā var protestēt pret jahtu:

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

51


(1) ja uzzinās par incidentu, kurā bija iesaistīta jahta, kas varēja būt par iemeslu ievainojumam vai nopietnam bojājumam, vai (2) ja derīga protesta izskatīšanas laikā uzzinās, ka jahta, kaut arī nav izskatīšanā iesaistītā puse, bija iesaistīta šajā incidentā un varēja būt pārkāpusi noteikumu;

60.4

(b)

sasaukt izskatīšanu, lai izlemtu par rezultāta izlabošanu; vai

(c)

rīkoties atbilstoši noteikumam 69.2.(b), vai

(d)

ierosināt izskatīšanu pamatojoties uz personīgajiem novērojumiem vai informāciju, kas iegūta no jebkura avota, ieskaitot izskatīšanas laikā iegūtas liecības, lai izlemtu vai atbalsta persona ir pārkāpusi noteikumu.

Tehniskā komiteja var (a)

protestēt pret jahtu, bet ne pamatojoties uz informāciju no prasības izlabot rezultātu vai nederīga protesta, vai no personas ar interešu konfliktu, kas nav jahtas pārstāvis. Tomēr, tai ir jāprotestē pret jahtu, ja tiks nolemts, ka jahta vai personāla ekipējums neatbilst klases, vai noteikuma 50 prasībām;

(b)

prasīt jahtas rezultāta izlabošanu; vai

(c)

vērsties pie protestu komitejas pieprasot rīkoties saskaņā ar noteikumu 60.3(d) un 69.2(b).

60.5

Tomēr ne jahtai, ne arī kādai no komitejām nav tiesības protestēt par iespējamu noteikuma 69 vai noteikumā 6 minēto regulu pārkāpumu, ja vien tas nav atļauts ar attiecīgo regulu.

61

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PROTESTU

61.1

Informēšana par protestu (a)

Protestējošai jahtai pie pirmās saprātīgās iespējas ir jāinformē par to otra jahta. Ja protests attiecas uz incidentu sacensību zonā, jahtai jāuzsauc "Protests!" un saredzami jāpaceļ sarkans karogs, pie pirmās saprātīgās iespējas abām jahtām. Karogam ir jābūt paceltam, kamēr jahta ir braucienā. Tomēr, (1) ja otra jahta ir ārpus dzirdamības robežām, protestētājai jahtai nav jāuzsauc, bet ir jāinformē otra jahta pie pirmās saprātīgās iespējas; (2) ja protestētājas jahtas korpusa garums ir mazāks kā 6 metri, sarkanais karogs nav jāceļ;

52

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


(3) ja incidenta būtība bija citas jahtas nepareiza distances veikšana, jahtai nav jāuzsauc vai jāpaceļ sarkans karogs, bet jāinformē cita jahta pirms šī jahta finišē, vai pie pirmās saprātīgās iespējas pēc šīs jahtas finiša; (4) ja incidenta laikā, jahta kas nolēmusi protestēt redz, ka komandas loceklis atrodas briesmās, ir traumas vai nopietni bojājumi, tad uz šo jahtu šī noteikuma prasības neattiecas, bet tai ir jācenšas brīdināt otru jahtu noteikumā 61 3. noteiktajā laika limitā.

61.2

(b)

Ja sacensību, tehniskā vai protestu komiteja nolēmusi protestēt pret jahtu saistībā ar incidentu, ko novērojusi sacensību zonā, tad tai jahtu jābrīdina pēc brauciena, laikā, kas norādīts noteikumā 61.3. Pārējos gadījumos par savu nolūku protestēt jahta jāinformē tik ātri, cik tas saprātīgi iespējams. Paziņojums jāizvieto uz oficiālā ziņojumu dēļa, šai prasībai noteiktajā termiņā.

(c)

Ja protestu komiteja nolemj protestēt pret jahtu saskaņā ar noteikumu 60.3(a)(2), tai jāinformē jahta, cik ātri vien saprātīgi iespējams, jāpārtrauc iesāktā izskatīšana, jārīkojas atbilstoši noteikumiem 61.2 un 63, un kopā jāizskata sākotnējais, un jaunais protests.

Protesta saturs Protestam jābūt rakstveidā un tajā jānorāda (a)

protestētājs un pret kuru protestē;

(b)

incidents,

(c)

incidenta laiks un vieta;

(d)

jebkurš noteikums, kuru protestētājs uzskata par pārkāptu;

(e)

protestētāja pārstāvja vārds.

Tomēr, ja ir izpildīta punkta (b) prasība, punkta (a) prasību var izpildīt jebkurā laikā pirms izskatīšanas, bet punktu (d) un (e) prasības var izpildīt pirms vai izskatīšanas laikā. Punkta (c) prasības, tāpat, ir atļauts izpildīt līdz izskatīšanas sākumam vai tās laikā, ar nosacījumu, ka atbildētājam ir dots pietiekami daudz laika, lai sagatavotos izskatīšanai. 61.3

Protesta iesniegšanas termiņš Jahtas, sacensību, tehniskās vai protestu komitejas protests sakarā ar incidentu, ko komiteja novēroja sacensību vietā, ir jāiesniedz

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

53


sacensību komitejā sacensību instrukcijā norādītajā protesta iesniegšanas termiņā. Ja tāds nav norādīts, termiņš ir divas stundas pēc brauciena pēdējās jahtas finiša. Citi protesti jāiesniedz sacensību komitejā, ne vēlāk kā divu stundu laikā pēc tam, kad protestētājs ir saņēmis atbilstošu informāciju. Ja ir pamatots iemesls, protestu komitejai šis termiņš jāpagarina. 62

REZULTĀTA IZLABOŠANA

62.1

Prasībai izlabot rezultātu vai protestu komitejas lēmumam par rezultāta izlabošanu jābūt pamatotam ar apgalvojumu vai iespējamību, ka jahtas vērtējums braucienā, vai braucienu sērijā būtiski pasliktinājās, vai, iespējams, pasliktinātos ne viņas pašas vainas dēļ, bet

62.2

(a)

sacensību komitejas, protestu komitejas, sacensību rīkotāja, sacensībām norīkotās ekipējuma inspekcijas vai mērīšanas komitejas nepareizas rīcības, vai nolaidības dēļ, bet ne protestu komitejas lēmuma dēļ, kad jahta bija izskatīšanas puse;

(b)

traumas vai materiālu bojājumu dēļ, ko izraisīja jahta, kas pārkāpa kādu 2. Daļas noteikumu un izpildīja atbilstošu sodu, vai tikusi sodīta, vai peldošs līdzeklis, kas nepiedalījās braucienā, bet, kura pienākums bija dot ceļu, ir atzīts par vainīgu saskaņā ar IRPCAS, vai valsts reglamentējošiem noteikumiem kuģu satiksmei uz ūdens;

(c)

palīdzības sniegšanas dēļ (izņemot sev vai savai komandai) atbilstoši noteikumam 1.1; vai

(d)

jahtas, tās komandas locekļa vai atbalsta personas rīcības dēļ, kā rezultātā tai tika uzlikts sods atbilstoši noteikumam 2, vai sods, vai brīdinājums atbilstoši noteikumam 69.2.

Prasībai ir jābūt rakstiskai un tajā jānorāda iesniegšanas pamatojums. Ja prasība pamatojas uz incidentu sacensību rajonā, tā jāiesniedz sacensību komitejā protesta iesniegšanas termiņā vai divu stundu laikā pēc incidenta, ņemot to, kas vēlāk. Citas prasības jāiesniedz saprātīgi iespējamā laikā pēc tam, kad kļūst zināms prasības pamatojums. Ja ir pamatots iemesls, protestu komitejai šis termiņš jāpagarina. Sarkanais karogs nav nepieciešams. (a)

54

Tomēr, pēdējā plānoto sacensību dienā, prasību rezultāta izlabošanai, kas pamatota uz protestu komitejas lēmumu, ir jāiesniedz ne vēlāk, kā 30 minūtes pēc lēmuma publicēšanas.

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


B NODAĻA IZSKATĪŠANAS UN LĒMUMI 63

IZSKATĪŠANAS

63.1

Izskatīšanas nepieciešamība Jahtu vai sacensību dalībnieku nedrīkst sodīt bez protesta izskatīšanas, izņemot, kā paredzēts noteikumos 30.2, 30.3, 30.4, 64.4(d), 64.5(b), 69, 78.2, A5.1 un P2. Lēmumu par rezultāta izlabošanu nevar pieņemt bez izskatīšanas. Protestu komitejai jāizskata visi sacensību komitejā iesniegtie protesti un rezultāta izlabošanas prasības, izņemot, ja protestu vai prasību ir atļauts atsaukt.

63.2

Izskatīšanas laiks un vieta; sagatavošanās laiks pusēm Visām izskatīšanā iesaistītajām pusēm jābūt informētām par izskatīšanas laiku un vietu, protesta un rezultāta izlabošanas informācijai ir jābūt pusēm pieejamai, un tām ir jādod saprātīgs laiks, lai sagatavotos izskatīšanai. Ja divas vai vairākas izskatīšanas ir par vienu, vai cieši saistītiem incidentiem, tos var apvienot. Tomēr, izskatīšanu par noteikumu 69 nedrīkst apvienot ne ar vienu citu.

63.3

63.4

Tiesības piedalīties (a)

Katram izskatīšanas puses pārstāvim ir tiesības būt klāt visu pierādījumu uzklausīšanas laikā. Ja protestā apgalvots, ka pārkāpums ir par kādu 2, 3. vai 4. Daļas noteikumu pārkāpumu, tad jahtas pārstāvjiem incidenta laikā bija jābūt uz jahtas, ja vien protestu komitejai nav pamatots iemesls lemt citādi. Jebkuri liecinieki, kas nav protestu komitejas locekļi, drīkst piedalīties tikai savas liecības nodošanas laikā.

(b)

Ja kāda no izskatīšanas pusēm neierodas uz izskatīšanu, protestu komiteja tomēr var izskatīšanu turpināt. Ja puses neierašanās iemesls bija nenovēršams, komiteja var atkārtot izskatīšanu.

INTEREŠU KONFLIKTS (a)

Protestu komitejas loceklim ir jāziņo par jebkuru iespējamo interešu konfliktu, tiklīdz viņš to apzinās. Pusei izskatīšanā, kas uzskata, ka kādam no protestu komitejas locekļiem ir interešu konflikts, savi iebildumi jāizsaka pēc iespējas ātrāk. Interešu konflikts par ko ziņojis protestu komitejas loceklis ir jāiekļauj rakstiskajā informācijā, saskaņā ar noteikumu 65.2.

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

55


(b)

Protestu komitejas loceklis, kam ir interešu konflikts, nedrīkst piedalīties šajā izskatīšanā, izņemot gadījumus, kad: (1) visas puses ir piekritušas, vai (2) protestu komiteja lemj, ka interešu konflikts ir nenozīmīgs.

63.5

(c)

Pieņemot lēmumu vai interešu konflikts ir nozīmīgs, protestu komitejai jāņem vērā pušu viedoklis, konflikta līmenis, sacensību līmenis, konflikta nozīmība katrai no pusēm un vispārējie pieņēmumi par taisnīgumu.

(d)

Tomēr galvenajās World Sailing, vai citās sacensībās, ja to paredz sacensību vietas rīkotāja nacionālā organizācija, noteikums 63.4(b) netiek piemērots un persona kurai ir interešu konflikts nedrīkst būt protestu komitejas sastāvā.

Protesta vai rezultāta izlabošanas prasības atbilstība Izskatīšanas sākumā protestu komitejai jāpieņem visi pierādījumi, kurus tā uzskatīs par nepieciešamiem, lai izlemtu vai visas protesta, vai rezultāta izlabošanas prasības ir izpildītas. Ja tās ir izpildītas, protests vai prasība ir derīgi un izskatīšana ir jāturpina. Ja nē, komitejai protests vai prasība jāpaziņo par nederīgu un izskatīšana jāpārtrauc. Ja protests ir iesniegts par noteikumu 60.3(a)(1), komitejai ir jānosaka, vai ievainojums, vai nopietns bojājums ir izskatāmā incidenta sekas. Ja tā nav, izskatīšana ir jāslēdz.

63.6

56

Liecību uzklausīšana un faktu konstatēšana (a)

Protestu komitejai jāuzklausa pierādījumi, ieskaitot izskatīšanā klātesošo pušu mutiskas liecības vai pušu liecinieku liecības un citi pierādījumi, ko tā uzskatīs par nepieciešamu. Tomēr, protestu komiteja var izslēgt pierādījumus, kurus tā uzskata par nebūtiskiem vai, kas nepamatoti atkārtojas.

(b)

Protestu komitejas loceklim, kurš redzēja incidentu, jāpaziņo par šo faktu izskatīšanas pusēm klātesot un viņš var sniegt liecību.

(c)

Jebkura klātesošā izskatīšanas puse var uzdot jautājumus katrai personai, kas sniedz liecību.

(d)

Pēc tam komitejai, liekot uzsvaru uz iesniegtajiem pierādījumiem ir jākonstatē fakti un uz tiem jābalsta savs lēmums.

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


63.7

Pretrunas starp noteikumiem Ja ir pretruna starp diviem vai vairāk noteikumiem, kas jāatrisina pirms protestu komiteja pieņems lēmumu, ir jāpiemēro noteikums, kas pēc protestu komitejas domām būs vistaisnīgākais lēmums visām iesaistītajām jahtām. Noteikumu 63.7 piemēro tikai pie pretrunām sacensību nolikumā, sacensību instrukcijā vai jebkuros citos dokumentos, kas reglamentē sacensības saskaņā ar punktu (g) definīcijā Noteikums.

63.8

Protesti starp jahtām no dažādām sacensībām Izskatīšana, kurā iesaistītas puses no dažādiem atšķirīgu organizāciju rīkotiem pasākumiem ir jāizskata protestu komitejai, kas saskaņota ar šīm organizācijām.

63.9

Izskatīšana par noteikumu 60.3(d) - atbalsta personas Ja protestu komiteja lemj uzsākt izskatīšanu saskaņā ar noteikumu 60.3(d), tai jāievēro noteikumos 63.2, 63.3, 63.4 un 63.6 noteiktās procedūras, izņemot, ka informācijai, kas tiek iesniegta pusēm par iespējamo pārkāpumu ir jābūt detalizētai un protestu komiteja var nozīmēt personu apsūdzības izklāstīšanai.

64

LĒMUMI

64.1

Pierādījumu standarts, vairākuma lēmums un reklasificējošie jautājumi

64.2

(a)

Protestu komiteja pieņem lēmumus pamatojoties uz varbūtību līdzsvaru, ja vien noteikums, kas iespējams ticis pārkāpts, neparedz citādi.

(b)

Protestu komiteja lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu pēc visu dalībnieku balsojuma. Ja balsu sadalījums ir vienāds, PK priekšēdētājs var nodot papildus balsi.

(c)

Protestu komitejai katrs gadījums ir jāizskata kā protests, prasība izlabot rezultātu vai cita veida prasība, pamatojoties uz informāciju rakstiskā veidā, vai apgalvojumu un liecībām izskatīšanas laikā. Tas ļauj mainīt izskatāmās lietas veidu, ja ir nepieciešams.

Sodi Ja protestu komiteja nolemj, ka jahta, kas ir protesta izskatīšanas puse pārkāpusi noteikumu un nav attaisnota, tā ir jādiskvalificē, ja vien nav pielietojams kāds cits sods. Sods ir jāuzliek neatkarīgi no tā, vai piemērotais noteikums bija minēts protestā vai nē. Ja jahta ir

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

57


pārkāpusi noteikumu, kad tā neatradās braucienā, tās sods jāattiecina uz incidentam laika ziņā tuvāko braucienu. Bet,

64.3

(a)

ja jahta ir uzņēmusies atbilstošu sodu, to turpmāk nedrīkst sodīt par šo noteikumu, ja vien sods par noteikuma pārkāpumu nav diskvalifikācija, kas nav atmetama no tās sērijas vērtējuma.

(b)

ja brauciena starts vai brauciens tiek atkārtots, spēkā ir noteikums 36.

Lēmumi par rezultāta izlabošanu Ja protestu komiteja nolemj, ka jahtai ir tiesības uz rezultāta izlabošanu atbilstoši noteikumam 62, jautājums jāatrisina pēc iespējas taisnīgi visām iesaistītām jahtām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav pieprasījušas rezultāta izlabošanu. Tā var koriģēt jahtu vērtējumu (skat. piemērus A9. noteikumā) vai finiša laiku, pārtraukt braucienu, atstāt spēkā rezultātus vai pieņemt kādu citu lēmumu. Ja ir šaubas par faktiem vai iespējamām kāda lēmuma sekām attiecībā uz braucienu, vai braucienu sēriju, īpaši pirms brauciena pārtraukšanas, protestu komitejai jāsavāc pierādījumi no atbilstošiem avotiem.

64.4

58

Lēmumi par protestiem attiecībā uz klases noteikumiem (a)

Ja protestu komiteja konstatē, ka novirzes no klases noteikumu maksimālajām pielaidēm radušās bojājuma vai normāla nodiluma rezultātā un neuzlabo jahtas sacensību spējas, tā nedrīkst jahtu sodīt. Bet, jahta nedrīkst piedalīties turpmākajos braucienos, kamēr novirzes nebūs novērstas, izņemot, ja protestu komiteja lems, ka nav vai nav bijušas reālas iespējas to izdarīt.

(b)

Ja protestu komitejai ir šaubas par kāda klases noteikuma interpretāciju, šis jautājums kopā ar attiecīgiem faktiem ir jāiesniedz organizācijai, atbildīgai par šā noteikuma interpretāciju. Pieņemot lēmumu komitejai jāņem vērā atbildīgās organizācijas atbilde.

(c)

Ja jahta ir sodīta par kādu no klases noteikumiem un protestu komiteja lems, ka jahta šo noteikumu ir pārkāpusi arī šo sacensību iepriekšējos braucienos, sodīt var par visiem šiem braucieniem. Papildus protestu nav jāiesniedz.

(d)

Ja jahta, kura ir sodīta par kādu no klases noteikumiem, rakstiskā veidā paziņos par lēmumu iesniegt apelāciju, viņai ir tiesības turpināt piedalīties nākamajos braucienos neveicot uz jahtas izmaiņas. Tomēr, ja jahta apelāciju neiesniegs vai tās apelācija tiks noraidīta, tad tā ir jādiskvalificē bez tālākas Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


izskatīšanas visos piedalījusies. (e)

64.5

turpmākajos

braucienos,

kuros

Apmērīšanas izdevumi, kas rodas sakarā ar protestu par jebkādu klases noteikumu ir jāsedz zaudējušai pusei, ja vien protestu komiteja nelems citādi.

Lēmumi, kas attiecas uz atbalsta personām (a)

Ja protestu komiteja lemj, ka atbalsta persona, kas ir puse izskatīšanā saskaņā ar noteikumu 60.3(d) vai 69 ir pārkāpusi noteikumu, tā var (1) izteikt brīdinājumu, (2) izraidīt personu no sacensībām vai sacensību vietas, vai atņemt jebkuras privilēģijas vai priekšrocības, vai (3) veikt citas darbības savas jurisdikcijas ietvaros, kā to nosaka noteikumi.

(b)

Protestu komiteja ir tiesīga sodīt jahtu, kas ir izskatīšanas puse saskaņā ar noteikumu 60.3(d) vai 69 par atbalsta personas noteikumu pārkāpumiem, mainot jahtas vērtējumu vienā braucienā, ieskaitot diskvalifikāciju, ja protestu komiteja lems, ka (1) jahta atbalsta personas rīcības rezultātā var iegūt priekšrocību, vai (2) atbalsta persona veikusi atkārtotu pārkāpumu pēc protestu komitejas rakstiska brīdinājuma, balstoties uz iepriekšēju izskatīšanu, var tikt uzlikts sods.

64.6

Diskrecionārie sodi Kad laiva protesta laika termiņā ziņo, ka viņa ir pārkāpusi noteikumu par kuru paredzēts diskrecionārais sods, protestu komitejai pēc jahtas un jebkuru liecinieku, kurus tā uzskatīs par nepieciešamiem, liecību saņemšanas jāpieņem lēmums par atbilstošu sodu.

65

PUŠU UN PĀRĒJO INFORMĒŠANA

65.1

Pēc lēmuma pieņemšanas, protestu komitejai nekavējoties jāinformē puses par izskatīšanā konstatētajiem faktiem, piemērotajiem noteikumiem, lēmumu, tā pamatojumu un jebkuriem uzliktajiem sodiem vai izlabotajiem rezultātiem.

65.2

Izskatīšanas pusei ir tiesības saņemt iepriekš minēto informāciju rakstiski, pieprasot to no protestu komitejas rakstiskā veidā, ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc informēšanas par lēmumu. Protestu Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

59


komitejai nekavējoties ir jāizsniedz informācija, ja nepieciešams, pievienojot, komitejas izstrādātu vai apstiprinātu incidenta shēmu. 65.3

Ja nav pamatotu iemeslu to nedarīt, pēc jebkuras izskatīšanas, tai skaitā par noteikumu 69, protestu komiteja ir tiesīga publicēt informāciju, kas minēta noteikumā 65.1. Protestu komiteja var noteikt, ka pusēm informācija ir konfidenciāla.

65.4

Ja protestu komiteja soda jahtu par jebkuru klases noteikumu, visa iepriekš minētā informācija ir jānosūta attiecīgās jahtu klases organizācijai.

66

ATKĀRTOTA IZSKATĪŠANA

66.1

Protestu komiteja var atkārtot izskatīšanu, ja lems, ka varētu būt pieļāvusi būtisku kļūdu vai, ja saprātīgā laikā kļūst zināmi būtiski jauni pierādījumi. Izskatīšana ir jāatkārto, ja to pieprasa nacionālā organizācija atbilstoši noteikumam 71.2 vai R5.

66.2

Izskatīšanas puse var rakstiski prasīt atkārtotu izskatīšanu 24 stundu laikā pēc informēšanas par lēmumu. (a)

Tomēr, pēdējā sacensību izskatīšanu jāiesniedz:

dienā

prasība

par

atkārtotu

(1) protestu iesniegšanas laika ietvaros, ja puse, kura prasa atkārtotu izskatīšanu, par lēmumu bija informēta iepriekšējā dienā; (2) ne vēlāk kā 30 minūtes pēc tam, kad puse bija informēta par lēmumu šajā dienā. 66.3

67

Protestu komitejai jāizskata visi atkārtotas izskatīšanas pieprasījumi. Kad tiek skatīts pieprasījums par atkārtotu izskatīšanu, vai izskatīšana tiek atjaunota, (a)

ja izskatīšana notiek pamatojoties tikai uz jauniem pierādījumiem, protestu komitejas locekļiem iespēju robežās ir jābūt no sākotnējā sastāva;

(b)

ja izskatīšana notiek pamatojoties uz būtisku kļūdu, tad protestu komitejā, ja iespējams, jābūt vismaz vienam jaunam loceklim.

ZAUDĒJUMI Jautājums par zaudējumiem, kas radušies jebkura noteikuma pārkāpuma dēļ, ir jārisina atbilstoši nacionālās organizācijas priekšrakstiem, ja tādi ir. Piezīme: Noteikums 68 neeksistē

60

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


C NODAĻA PĀRKĀPUMI 69 69.1

69.2

PĀRKĀPUMI Pienākums neizdarīt nopietnu pārkāpumu, detalizācija: (a) Sacensību dalībnieks, jahtas īpašnieks vai dalībnieka atbalsta persona nedrīkst izdarīt pārkāpumus. (b) Pārkāpums ir: (1) uzvedības normu, labas sportiskās uzvedības normu pārkāpšana vai neētiska rīcība; vai (2) rīcība, kuras rezultātā sportam var tikt, vai jau ir celta neslava. (c) Jebkuras liecības par iespējamiem noteikuma 69.1(a) pārkāpumiem ir jāizskata saskaņā ar noteikuma 69 procedūru. Tas nevar būt par pamatu protestam un noteikums 63.1 netiek piemērots. Protestu komitejas rīcība (a) Protestu komitejai, kas darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem, jābūt ne mazāk kā trīs dalībnieku sastāvā. (b) Ja protestu komitejai pamatojoties uz saviem novērojumiem vai jebkuru ziņojumu, kas saņemts no informācijas avota, ieskaitot liecības, kas iegūtas izskatīšanas laikā, liekas, ka persona iespējams ir pārkāpusi noteikumu 69.1(a), tai jāizlemj vai sākt izsatīšanu. (c) Ja protestu komitejai vajag vairāk informācijas lēmuma pieņemšanai, tai ir jāizskata iespēja nozīmēt personu vai vairākas personas izmeklēšanas veikšanai. Šie izmeklētāji nedrīkst būt protestu komitejā, kas šajā lietā pieņems lēmumu. (d) Kad izmeklētājs ir nozīmēts, visu atbilstošo labvēlīgo vai nelabvēlīgo informāciju, kas tiks savākta, jāiesniedz protestu komitejā un, ja protestu komiteja lems par izskatīšanas sākšanu, tā jāiesniedz arī pusēm. (e) Ja protestu komiteja lemj sākt izskatīšanu, tai nekavējoties rakstiski jāinformē dalībnieks par iespējamo pārkāpumu, izskatīšanas laiku un vietu un jāievēro noteikumu 63.2, 63.3(a), 63.4, 63.6, 65.1, 65.2, 65.3 un 66 procedūras, izņemot: (1) ja personu apsūdzības izvirzīšanai nav iecēlusi World Sailing, to var nozīmēt protestu komiteja,

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

61


(f)

(g)

h)

(j)

62

(2) persona pret kuru izvirzīta apsūdzība saskaņā ar šiem noteikumiem, drīkst pieaicināt konsultantu un pārstāvi, kuri var rīkoties viņa vārdā. Ja persona: (1) iesniegusi pamatotus iemeslus, kādēļ tā nevarēja ierasties uz izskatīšanu noteiktajā laikā, protestu komitejai ir jāpārceļ izskatīšanu; vai (2) nav iesniegusi pamatotus iemeslus un nav ieradusies uz izskatīšanu, tad protestu komitejai ir tiesības veikt izskatīšanu personai klāt neesot. Protestu komitejas pierādījumu kopumam jāatbilst standartam "pilnīgi apmierināts", paturot prātā iespējamā pārkāpuma nopietnību. Tomēr, ja pierādījumu kritērijs, kuru paredz šis noteikums ir pretrunā ar valsts likumiem, ar World Sailing piekrišanu nacionālajai organizācijai ir tiesības to mainīt, izdarot šim likumam atbilstošus priekšrakstus. Ja protestu komiteja lemj, ka dalībnieks, vai jahtas īpašnieks pārkāpis noteikumu 69.1(a), tai ir tiesības veikt vienu vai vairākas sekojošas darbības: (1) izteikt brīdinājumu; (2) izmainīt jahtas vērtējumu vienā vai vairākos braucienos, ieskaitot diskvalifikāciju(jas), kura var būt atmetama, kā arī neatmetama no jahtas vērtējuma braucienu sērijā; (3) izslēgt personu no sacensībām vai izraidīt no sacensību norises vietas, vai atņemt tai visas privilēģijas, vai atvieglojumus, un (4) savas jurisdikcijas ietvaros, piemērot jebkuras citas darbības, kā to nosaka noteikumi. Ja protestu komiteja: (1) uzliek sodu, kas lielāks par vienu DNE; (2) izslēdz dalībnieku no sacensībām, vai izraida no sacensību norises vietas; vai (3) jebkurā citā gadījumā, ja tā uzskata par nepieciešamu, tā ziņo par saviem secinājumiem, ieskaitot konstatētos faktus, slēdzienus un lēmumus, dalībnieka nacionālajai organizācijai, vai, ja tās ir World Sailing reglamentā iekļautās sacensības, jāinformē World Sailing. Ja protestu komiteja rīkojas saskaņā ar noteikumu 69.2(f)(2),

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


69.3

ziņojumā jābūt atspoguļotam šim faktam un tā pamatojumam. (k) Ja protestu komiteja lēmusi neveikt izskatīšanu personas prombūtnē, vai paziņojums par iespējamu noteikuma 69.1(a) pārkāpumu iesniegts pēc tam, kad protestu komiteja pametusi sacensību norises vietu, sacensību komiteja vai rīkotāja organizācija ir tiesīgas nozīmēt to pašu, vai jaunu protestu komiteju, lai rīkotos saskaņā ar šo noteikumu. Ja protestu komiteja nevar veikt izskatīšanu, tai ir jāsavāc visa pieejamā informācija un, ja tiek pieņemts, ka izvirzītās apsūdzības ir patiesas, ziņot par to uz šīs personas nacionālo organizāciju vai, ja tās ir World Sailing reglamentā iekļautās sacensības, jāinformē World Sailing. Nacionālās organizācijas un World Sailing rīcība Nacionālās organizācijas un World Sailing piemērojamās disciplinārās pilnvaras, procedūras un pienākumi ir noteikti World Sailing Reglamentā 6 “Disciplinārais kodekss”. Saskaņā ar šo reglamentu nacionālā organizācija un World Sailing var uzlikt papildu sodus, ieskaitot apturēt pielaidi sacensībām.

D NODAĻA APELĀCIJAS 70 70.1

70.2 70.3

70.4

APELĀCIJAS UN PIEPRASĪJUMI NACIONĀLAJAI ORGANIZĀCIJAI (a) Ja atbilstoši noteikumam 70.5 nav liegtas tiesības uz apelāciju, izskatīšanas puse var iesniegt apelāciju par protestu komitejas lēmumu vai izskatīšanas procedūru, bet ne par konstatētajiem faktiem. (b) Jahta var apelēt, ja tai ir atteikta noteikumā 63.1 paredzētā izskatīšana. Protestu komiteja var pieprasīt sava lēmuma apstiprināšanu vai labojumu. Apelācija, atbilstoši noteikumam 70.1 vai protestu komitejas prasība atbilstoši noteikumam 70.2, jānosūta nacionālajai organizācijai, kurā atbilstoši noteikumam 89.1 ir uzņemts sacensību rīkotājs. Taču, ja jahtas braucienā škērsos vairāk nekā vienas nacionālās organizācijas ūdeņus, sacensību instrukcijās jānorāda nacionālā organizācija, kurai ir jānosūta apelācijas vai prasības. Klubs vai cita organizācija, kas sastāv nacionālajā organizācijā, var prasīt noteikumu interpretāciju ar nosacījumu, ka prasība nav saistīta Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

63


70.5

70.6 71 71.1 71.2

71.3

71.4

64

ar protestu vai rezultāta izlabošanas prasību, par kuriem varētu iesniegt apelāciju. Interpretāciju nedrīkst izmantot, lai izmainītu iepriekšējo protestu komitejas lēmumu. Nevar iesniegt apelāciju par starptautiskās žūrijas lēmumu, kas sastādīts saskaņā ar N pielikumu. Bez tam, ja sacensību nolikums un sacensību instrukcija tā nosaka, tiesības uz apelāciju var tikt atceltas, ja: (a) ir nepieciešams nekavējoties noteikt brauciena rezultātus, kam ir atlases raksturs, lai piedalītos nākošajā sacensību kārtā vai nākošajās sacensībās (nacionālā organizācija var noteikt, ka šādos gadījumos nepieciešama tās piekrišana), (b) nacionālā organizācija to nosaka kādās atsevišķās sacensībās, kurās var pie dalīties tikai tās jurisdikcijai pakļautie dalībnieki, vai (c) nacionālā organizācija pēc konsultācijas ar World Sailing to nosaka atsevišķās sacensībās ar nosacījumu, ka protestu komiteja ir sastādīta atbilstoši N pielikuma prasībām, izņemot, ka tikai diviem protestu komitejas locekļiem jābūt Starptautiskās kategorijas tiesnešiem. Apelācijām un prasībām jāatbilst R pielikuma prasībām. NACIONĀLĀS ORGANIZĀCIJAS LĒMUMI Persona, kurai ir interešu konflikts, un kura bijusi protestu komitejas loceklis, nepiedalās apelācijas vai prasības apstiprināšanas, vai izlabošanas apspriešanā, vai lēmuma pieņemšanā. Nacionālā organizācija var apstiprināt, izmainīt vai atcelt protestu komitejas lēmumu; ieskaitot lēmumu par protesta derīgumu, vai lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 69 noteikumu. Tāpat nacionālā organizācija var likt veikt atkārtotu vai jaunu izskatīšanu tai pašai vai citai protestu komitejai. Ja nacionālā organizācija nolemj, ka jāveic jauna izskatīšana, tā var nozīmēt protestu komiteju. Ja nacionālā organizācija, pamatojoties uz protestu komitejas konstatētajiem faktiem, nolems, ka jahta, kura bija izskatīšanas puse, pārkāpa kādu noteikumu un netika attaisnota, tai jahta ir jāsoda, neatkarīgi no tā, vai šī jahta, vai noteikums bija minēti protestu komitejas lēmumā. Nacionālās organizācijas lēmums ir galīgs. Nacionālajai organizācijai ir jāizsūta savs lēmums rakstiskā veidā visām izskatīšanas pusēm un protestu komitejai ir jāpakļaujas šim lēmumam.

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


6. DAĻA

PIELAIDE UN KVALIFIKĀCIJA 75

PIELAIDE SACENSĪBĀM Lai tiktu pielaista sacensībām, jahtai jāatbilst rīkotājas organizācijas prasībām. Jahtai jābūt pieteiktai no: (a)

kluba vai citas organizācijas, kas iekļauta nacionālajā organizācijā un ir World Sailing biedrs,

(b)

šāda kluba vai organizācijas, vai

(c)

nacionālās organizācijas, kura ir World Sailing biedrs.

76

JAHTU VAI DALĪBNIEKU IZSLĒGŠANA

76.1

Rīkotāja organizācija vai sacensību komiteja, saskaņā ar noteikumu 76.3 ir tiesīga atteikt vai atcelt jahtai pielaidi, jeb izslēgt dalībnieku, ar nosacījumu, ka tas tiek izdarīts līdz pirmā brauciena startam un ir norādīts šīs rīcības pamatojums. Pēc jahtas pieprasījuma pamatojums uzreiz jāuzrāda rakstiskā veidā. Jahtai ir tiesības pieprasīt atjaunošanu, ja tā uzskata, ka atteikums vai izslēgšana ir nepamatoti.

76.2

Rīkotāja organizācija vai sacensību komiteja nedrīkst noraidīt vai atcelt pielaidi jahtai, vai izslēgt dalībnieku reklāmas dēļ, ja jahta vai dalībnieks atbilst World Sailing Reklāmas kodeksam.

76.3

Pasaules un kontinentālajos čempionātos, noteikto kvotu robežās nedrīkst atteikt vai atcelt pielaidi jahtai, bez iepriekšējas atbilstošās World Sailing jahtu klases asociācijas (vai the Offshore Racing Counsil), vai World Sailing piekrišanas.

77

APZĪMĒJUMI UZ BURĀM Jahtai jāatbilst G pielikuma prasībām attiecībā uz klases emblēmu, nacionālajiem burtiem un buru numuriem.

78

ATBILSTĪBA KLASES NOTEIKUMIEM; SERTIFIKĀTI

78.1

Kad jahta atrodas braucienā, tās īpašniekam un jebkurai citai personai, kas par to atbild, jānodrošina, lai tā atbilstu klases noteikumiem, ar derīgu mērgrāmatu vai reitinga sertifikātu. Papildus, jahtai jāatbilst šīm prasībām jebkurā citā laikā, kā tas norādīts klases noteikumos, sacensību nolikumā vai sacensību instrukcijā.

78.2

Kad noteikums pieprasa uzrādīt derīgu sertifikātu vai apliecināt tā esamību līdz jahtas dalībai braucienā, bet to nevar izdarīt, tad jahtai

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

65


ir tiesības piedalīties sacensībās ar nosacījumu, ka sacensību komiteja saņems atbildīgās personas parakstītu iesniegumu, ka derīgais sertifikāts eksistē. Jahtai jāuzrāda sertifikāts vai jādod iespēja pārliecināties par tā esamību, ko sacensību komiteja pārbauda pirms pēdējās sacensību dienas sākuma, vai pirms pirmās sērijas, atkarībā no tā kas agrāk. Sods par šī noteikuma pārkāpšanu ir diskvalifikācija bez izskatīšanas visos sacensību braucienos. 79

KLASIFIKĀCIJA Ja sacensību nolikumā, vai klases noteikumos norādīts, ka dažiem vai visiem dalībniekiem jātbilst klasifikācijas prasībām, klasifikācija jāveic, kā tas noteikts Reglamentā 22 World Sailing "Kodekss par burātāju klasifikāciju"

80

PĀRCELTĀS SACENSĪBAS Kad sacensības pārceltas uz citiem datumiem, nekā norādīts sacensību nolikumā, tad visas pielaistās jahtas par to ir jāinformē. Sacensību komiteja var pielaist jaunus dalībniekus, kas atbilst visām pielaides prasībām, izņemot sākotnējo pieteikumu iesniegšanas datumu.

66

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


7. DAĻA

SACENSĪBU ORGANIZĒŠANA 85

NOTEIKUMU IZMAINĪŠANA

85.1

Noteikuma izmaiņām konkrēti jāatsaucas uz noteikumu un jāsatur izmaiņu formulējums. Noteikuma izmaiņa iekļauj tā papildināšanu, daļēju vai pilnīgu atmešanu.

85.2

Viena vai vairāku noteikumu tipu izmainīšana var notikt tikai tā, kā norādīts zemāk. Noteikuma tips Sacensību noteikums Noteikums no World sailing Kodeksa Nacionālās Organizācijas priekšraksti Klases noteikums Noteikums no sacensību Nolikuma Noteikums no sacensību Instrukcijas Noteikums no jebkura cita dokumenta, ko izmanto sacensībās

Izmainās, ja atļauts Ar noteikumu 86 Ar noteikumu, ko satur Kodekss Ar noteikumu 88.2 Ar noteikumu 87 Ar noteikumu 89.2(b) Ar noteikumu 90.2(c) Ar pašu noteikumu, ko satur šis dokuments

86

SACENSĪBU NOTEIKUMU IZMAIŅAS.

86.1

Sacensību noteikumu nedrīkst izmainīt, izņemot gadījumus, kad izmaiņas tiek atļautas ar pašu noteikumu, vai tiek veiktas sekojošā veidā: (a)

Nacionālās organizācijas priekšraksti var izmainīt sacensību noteikumu, bet ne: Definīcijas, Pamatprincipus, Ievada daļas noteikumus; 1, 2 vai 7 Daļas; noteikumu 42, 43, 47, 50, 63.4, 69, 70, 71, 75, 76.3 vai 79; H vai N pielikumus, vai kādu no noteikuma 6.1 World Sailing Regulām.

(b)

Sacensību nolikums (NOR) vai sacensību instrukcija (SI) var izmainīt sacensību noteikumu, bet ne noteikumus 76.1 vai 76.2, R pielikumu, vai noteikumus, kas uzskaitīti noteikumā 86.1(a).

(c)

Jahtu klases noteikumi var izmainīt tikai noteikumus 42, 49, 51, 52, 53, 54 un 55.

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

67


86.2

Izņemot noteikumu 86.1, World Sailing pie noteiktiem nosacījumiem (sk. World Sailing Regulu 28.1.3) var apstiprināt sacensību noteikumu izmaiņas dažās starptautiskajās sacensībās. Tāds apstiprinājums jānorāda vēstulē rīkotājai organizācijai un tam jābūt iekļautam sacensību nolikumā un sacensību instrukcijās, bet vēstulei jābūt izliktai uz sacensību oficiālā ziņojumu dēļa.

86.3

Ja nacionālā organizācija to nosaka, noteikuma 86.1 ierobežojumus nepiemēro, ja noteikumi tiek mainīti ar mērķi tos uzlabot, vai pārbaudīt ierosinātās izmaiņas. Nacionālā organizācija var noteikt, ka tādām izmaiņām ir nepieciešama tās piekrišana.

87

KLASES NOTEIKUMU IZMAINĪŠANA Sacensību nolikums vai sacensību instrukcija var izmainīt klases noteikumu tikai tad, ja klases noteikumi tādas izmaiņas atļauj, vai ar klases asociācijas rakstisku atļauju izmaiņas tiek izliktas uz sacensību oficiālā ziņojumu dēļa.

88

NACIONĀLIE PRIEKŠRAKSTI

88.1

Pielietojamie priekšraksti Sacensībās piemēro tās nacionālās organizācijas priekšrakstus, kura saskaņā ar noteikumu 89.1 ir sacensības rīkojošā organizācija. Tomēr ja braucienā jahtas škērsos vairāk nekā vienas nacionālās autoritātes ūdeņus, sacensību nolikumā jāiekļauj konkrēti priekšraksti, kas tiks lietoti un to darbības laiks.

88.2

Izmaiņas priekšrakstos Sacensību nolikums vai sacensību instrukcija var izmainīt priekšrakstus. Tomēr nacionālajai organizācijai ir tiesības ierobežot savu priekšrakstu izmainīšanu, veicot papildinājumu esošajam noteikumam pēc World Sailing apstiprinājuma saņemšanas. Šos priekšrakstus nedrīkst izmainīt.

89

RĪKOTĀJA ORGANIZĀCIJA; SACENSĪBU NOLIKUMS: OFICIĀLO PERSONU NOZĪMĒŠANA

89.1

Rīkotāja organizācija Sacensības var organizēt organizācijas, kas ir

68

(a)

World Sailing;

(b)

nacionālā organizācija, kas ir World Sailing biedrs;

(c)

klubs, kas ietilpst nacionālajā organizācijā;

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


(d)

iesaistītā (asociētā) organizācija, bet nav klubs, un, ja tā noteikts nacionālās organizācijas priekšrakstos, ar nacionālās organizācijas apstiprinājumu, vai kopā ar klubu, kas ir nacionālās organizācijas biedrs;

(e)

klases asociācija, kas nav biedrs nacionālājā organizācijā, bet ar nacionālās organizācijas apstiprinājumu vai kopā ar klubu, kas ir nacionālās organizācijas biedrs;

(f)

divas vai vairākas augstāk minētās organizācijas;

(g)

neatkarīga organizācija, kopā ar klubu, kas ir tās īpašnieks un to kontrolē, un ir nacionālās organizācijas sastāvā. Nacionālā organizācija, kuras biedrs ir klubs, var noteikt, ka ir nepieciešams tās apstiprinājums šādu sacensību rīkošanā; vai

(h)

neatkarīga organizācija, kas nav nacionālās organizācijas sastāvā, kopā ar klubu, kas nav tās īpašnieks un to nekontrolē, ja World Sailing un nacionālā organizācija to ir apstiprinājusi.

Noteikumā 89.1 teikts, ka organizācija ir saistīta, ja tā ir saistīta ar sacensību rīkošanas vietas nacionālo organizāciju, pretējā gadījumā tā nav. Tomēr, ja braucienā jahtas škērsos vairāk nekā vienas nacionālās organizācijas ūdeņus, organizācija būs saistīta, ja būs saistīta ar kādas no šo valstu nacionālajām organizācijām. 89.2

Sacensību Nolikums: oficiālo personu nozīmēšana (a)

Rīkotājai organizācijai jāpublicē sacensību nolikums, kā to nosaka noteikums J1.

(b)

Sacensību nolikumu var izmainīt, ar nosacījumu, ka tiks veikts atbilstošs paziņojums.

(c)

Rīkotāja organizācija ieceļ sacensību komiteju un, ja nepieciešams, protestu komiteju, tehnisko komiteju un tiesnešus (ampair). Tomēr sacensību komiteju, starptautisko žūriju, tehnisko komiteju un tiesnešus (ampair) var iecelt World Sailing kā paredzēts Regulās.

90.

SACENSĪBU KOMITEJA; SACENSĪBU INSTRUKCIJA; REZULTĀTU APKOPOŠANA

90.1

Sacensību komiteja. Sacensību komitejai sacensības jāvada saskaņā ar rīkotājas organizācijas rīkojumiem un noteikumu prasībām.

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

69


90.2

90.3

70

Sacensību Instrukcija (a)

Sacensību komitejai, atbilstoši noteikumam J1, jāpublicē rakstiska sacensību instrukcija.

(b)

Sacensību instrukcijai atbilstoši sacensībām jāsatur izmantojamie nacionālās organizācijas priekšraksti angļu valodā, ja sacensībās gaidāmi citu valstu dalībnieki.

(c)

Sacensību instrukcija var tikt izmainīta ar nosacījumu, ka izmaiņas veiktas rakstiskā formā un līdz sacensību instrukcijā norādītajam laikam izliktas uz sacensību oficiālā ziņojumu dēļa, vai uz ūdens nodoti katrai jahtai līdz tās sagatavošanās signālam. Mutiskus norādījumus par izmaiņām var dot tikai uz ūdens, ar nosacījumu, ka to procedūra ir aprakstīta sacensību nolikumā.

Rezultātu apkopošana (a)

Sacensību komitejai jāapkopo sacensību vai braucienu sērijas rezultāti saskaņā ar A pielikumu, ja vien sacensību nolikums vai sacensību instrukcija neparedz kādu citu sistēmu. Brauciena rezultātiem jābūt apkopotiem, ja brauciens netika pārtraukts un kaut viena jahta startēja, veica distanci un finišēja kontrollaikā, ja tāds ir, pat ja tā pēc finiša izstājās vai tika diskvalificēta.

(b)

Ja vērtēšanas sistēma paredz atmest vienu vai vairākus braucienu rezultātus, tad punkti par jebkuru neatmetamo diskvalifikāciju(DNE) jāiekļauj jahtas braucienu sērijas rezultātos.

(c)

Ja sacensību komiteja vadoties pēc saviem pierakstiem vai novērojumiem secinās, ka jahtas rezultāts ir aprēķināts nepareizi, kļūda ir jāizlabo un izlabotais rezultāts jādara zināms sacensību dalībniekiem.

(d)

Sacensību komitejai jāveic ar protestu komitejas vai nacionālās organizācijas lēmumu norādītās izmaiņas vērtējumā, kas pieņemtas saskaņā ar noteikumiem.

(e)

Kad tas norādīts sacensību nolikumā, neskatoties uz noteikumiem 90.3.(a), (b), (c) un (d) nevar veikt izmaiņas sacensību vai sēriju rezultātos, ieskaitot kļūdu labošanu, kas sākta 24 stundas pēc:

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


(1) protesta laika limita sērijas pēdējam braucienam (ieskaitot viena brauciena sēriju); (2) informēšanas par protesta komitejas lēmumu pēc sērijas pēdējā brauciena (ieskaitot viena brauciena sēriju); vai (3) rezultātu publicēšanas. Tomēr, izņēmuma kārtā, rezultātos var veikt izmaiņas saskaņā ar lēmumu, kā to nosaka noteikums 6, 69. vai 70. Sacensību nolikumā “24 stundas” var nomainīt uz citu laiku. 91

PROTESTU KOMITEJA Protestu komiteja ir: (a)

komiteja, ko ieceļ rīkotāja organizācija vai sacensību komiteja.

(b)

starptautiskā žūrija, ko iecēlusi rīkotāja organizācija, vai kā nosaka World Sailing Regulas. Tās sastāvam jābūt saskaņā ar noteikumu N1, tai ir pilnvaras un pienākumi, kas norādīti noteikumā N2. Nacionālajai organizācijai ir tiesības noteikt, ka savas jurisdikcijas ietvaros, apstiprinot starptautisko žūriju ir nepieciešams tās apstiprinājums, atskaitot World Sailing rīkotās sacensības, vai, ja starptautisko žūriju ir iecēlusi World Sailing saskaņā ar noteikumu 89.2(b); vai

(c)

komiteja, ko iecēlusi nacionālā organizācija saskaņā noteikumu 71.2

ar

92.

TEHNISKĀ KOMITEJA

92.1

Tehniskajai komitejai jāsastāv minimums no viena locekļa un to ieceļ rīkotāja organizācija, sacensību komiteja vai kā nosaka World Sailing Regulas.

92.2

Tehniskā komiteja pēc rīkotājas organizācijas norādījumiem un saskaņā ar noteikumiem veic aprīkojuma pārbaudi un apmērīšanu

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

71


A PIELIKUMS

VĒRTĒŠANA Skatīt 90.3. noteikumu. A1

BRAUCIENU SKAITS Sacensību nolikumā vai sacensību instrukcijā jānorāda plānotais braucienu skaits un skaits, kas nepieciešams, lai sēriju varētu uzskatīt par notikušu.

A2

PUNKTU PIEŠĶIRŠANA SĒRIJĀ

A 2.1

Saskaņā ar noteikumu 90.3(b), katras jahtas punktu skaits sērijā sastāv no atsevišķu braucienu punktu summas, atmetot tās sliktākā brauciena punktus. Tomēr sacensību instrukcija vai nolikums var noteikt citu kārtību, piemēram, paredzot, ka neviena brauciena punktus nevar atmest, ka tiks atmesti vairāk kā viena brauciena punkti vai, ka atmesto braucienu skaitu noteiks notikušo braucienu skaits. Brauciens ir pabeigts, ja tas tiek vērtēts; skat. noteikumu 90.3(a). Ja jahtai divi vai vairāki braucieni ir ar vienādu sliktāko punktu skaitu, ir jāatmet tā(o) brauciena(u) punkti, kas noticis vispirms. Uzvar jahta ar mazāko punktu skaitu un pārējās sekojošā secībā.

A2.2

Ja jahta tika pielaista kādā no sērijas braucieniem, tad rezultāti jāaprēķina par visu sēriju.

A3

STARTA LAIKS UN VIETAS FINIŠĀ Jahtas starta signāla laiks ir viņas starta laiks un secība, kādā jahtas finišē braucienā, nosaka to vietas finišā. Taču, ja tiek lietota handikapa vai reitinga sistēma, jahtas vietu finišā nosaka tās izlabotais laiks.

A4

PUNKTU SISTĒMA Ja sacensību instrukcijā vai nolikumā nav noteikta cita sistēma, tiks pielietota lineārā (Low Point) punktu skaitīšanas sistēma; skat. 90.3(a) noteikumu.

72

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


Katrai braucienā startējušai un finišējušai jahtai, kas pēc tam neizstājas vai netiek sodīta, vai kurai netiek izlabots rezultāts, jāsaņem sekojošie punkti: Vieta finišā Pirmā Otrā Trešā Ceturtā Piektā Sestā Septītā Katra tālākā vieta

Punkti 1 2 3 4 5 6 7 +1

A5

KOMITEJAS NOTEIKTAIS VĒRTĒJUMS

A5.1

Ja jahta nav startējusi, nav veikusi distanci vai finišējusi, nav izpildījusi noteikumu 30.2, 30.3, 30.4 vai 78.2 prasības, izstājusies no brauciena, vai uzņēmusies sodu saskaņā ar noteikumu 44.3(a), sacensību komitejai bez izskatīšanas jāpiešķir jahtai par šo braucienu atbilstošus punktus. Tikai protestu komiteja drīkst pieņemt citu lēmumu, kas pasliktinātu jahtas rezultātu.

A5.2

Ja jahta nav startējusi, nav veikusi distanci vai finišējusi, izstājusies no brauciena, vai tikusi diskvalificēta, tā saņems punktus par vienu vairāk, nekā sērijā pieteikto laivu skaits. Jahta, kas tikusi sodīta saskaņā ar noteikumu 30.2 vai saņēmusi sodu saskaņā ar noteikumu 44.3(a), saņem punktus un pasliktina savu rezultātu, kā noteikts noteikumā 44.3(c).

A5.3

Ja sacensību nolikumā vai sacensību instrukcijā norādīts, ka darbosies noteikums A5.3, noteikums A5.2 tiks izmainīts tā, ka jahta, kas ieradās starta zonā, bet nestartēja, neveica distanci vai nefinišēja, izstājās no brauciena, vai tika diskvalificēta, saņems par vienu punktu vairāk, kā starta zonā ieradušos laivu skaits. Jahta, kas nav ieradusies starta zonā, saņems par vienu punktu vairāk, kā sērijā pieteikto laivu skaits.

A6

CITU JAHTU VIETU UN PUNKTU SKAITA IZMAIŅA

A6.1

Ja jahta braucienā tiek diskvalificēta vai izstājas pēc finišēšanas, katra jahta ar sliktāku vietu finišā pārvietojas par vienu vietu augstāk. Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

73


A6.2

Ja protestu komiteja nolemj izmainīt jahtas rezultātu, izmainot tās punktu skaitu, citu jahtu punktu skaitu nedrīkst izmainīt, ja vien protestu komiteja neizlems citādi.

A7

VIENĀDS REZULTĀTS BRAUCIENĀ Ja vairākas jahtas finišē vienlaikus vai, ja tiek pielietota handikapa, vai reitinga sistēma un vairākām jahtām ir vienāds izlabotais laiks, punkti par vietu uz kuru pretendē jahtas un par nākošo(ajām) zemāko(ajām) vietu(ām) ir jāsaskaita un vienādi jāsadala. Ja sacensības par kādu balvu noslēdzas ar vienādu rezultātu, tad balva ir jāsadala, vai jāpasniedz vienādas balvas.

A8

VIENĀDS REZULTĀTS SĒRIJĀ

A8.1

Ja divām vai vairākām jahtām ir vienāds punktu skaits sērijā, katras jahtas braucienu punkti ir jāsarindo no labākā uz sliktāko un pirmais atšķirīgais rezultāts nosaka vietu par labu jahtai(ām) ar labāko rezultātu. Atmestie punkti netiek izmantoti.

A8.2

Ja saglabājas vienāds rezultāts divām vai vairākām jahtām, tās jāsarindo to pēdējā brauciena punktu secībā. Katrs atlikušais vienādais rezultāts ir jāizšķir salīdzinot pēdējam braucienam tuvākā brauciena rezultātu, līdz vienādais rezultāts ir izšķirts. Šādai vērtēšanai izmanto arī braucienu atmestos punktus.

A9

VADLĪNIJAS REZULTĀTA IZLABOŠANAI Ja protestu komiteja nolems izlabot jahtai rezultātu, izmainot punktu skaitu braucienā, tiek ieteikts izvērtēt šādus variantus:

74

(a)

jahtai tiek piešķirts punktu skaits, vienāds ar vidējo aritmētisko līdz tuvākajai desmitdaļai (0,05 noapaļo uz augšu) no punktu skaita, ko tā saņēmusi visos sērijas braucienos, izņemot braucienu, par kuru ir runa;

(b)

jahtai tiek piešķirts punktu skaits, vienāds ar vidējo aritmētisko līdz tuvākajai desmitdaļai (0,05 noapaļo uz augšu) no punktu skaita, ko tā saņēmusi visos iepriekšējos braucienos pirms brauciena, par kuru ir runa; vai

(c)

jahta saņem par braucienu tādu punktu skaitu, kas atbilst tās vietai brauciena momentā, kad notika incidents, sakarā ar kuru tiek prasīts izlabot rezultātu. Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


A10

SAĪSINĀJUMI VĒRTĒŠANAS PROTOKOLOS Lai fiksētu aprakstītos gadījumus, ir jālieto šādi vērtējuma saīsinājumi: DNC

Nestartēja; neieradās starta rajonā (Did not start; did not xcome to the starting area);

DNS

Nestartēja (izņemot DNC un OCS) DNS (Did not start (other than DNC and OCS);

OCS

Nestartēja; atradās distances pusē no starta līnijas tās starta signāla momentā un nestartēja vai pārkāpa noteikumu 30.1 (Did not start; on the course side of the starting line at her starting signal and failed to start, or broke rule 30.1);

ZFP

20% sods atbilstoši noteikumam noteikumam 30.2 (Disqualification under rule 30.2);

UFD

Diskvalifikācija atbilstoši noteikumam 30.3 (Disqualification under rule 30.3);

BFD

Diskvalifikācija atbilstošI noteikumam 30.4 (Disqualification under rule 30.4);

SCP

Pielietots Punktu sods (Scoring Penalty applied);

NSC

Nav veicis distanci (Did not sail the course);

DNF

Nefinišēja (Did not finish);

RET

Izstājās (Retired);

DSQ

Diskvalifikācija (Disqualification);

DNE

Diskvalifikācija nav atmetama (Disqualification that is not excludable);

RDG

Izlabots rezultāts (Redress given);

DPI

Sods pēc protestu komitejas lēmuma (Discretionary penalty imposed).

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

75


P PIELIKUMS

AR NOTEIKUMU 42 SAISTĪTĀS SPECIĀLĀS PROCEDŪRAS Viss pielikums vai tā daļa ir pielietojami tikai tad, ja to nosaka sacensību nolikums vai instrukcija. P1

NOVĒROTĀJI UN PROCEDŪRA

P1.1

Protestu komiteja var nozīmēt novērotājus, ieskaitot protestu komitejas locekļus, lai rīkotos saskaņā ar noteikumu P1.2. Novērotājs nedrīkst būt persona, kurai ir būtisks interešu konflikts.

P1.2

Novērotājs, kas nozīmēts saskaņā ar noteikumu P1.1, redzot, ka jahta pārkāpj noteikumu 42 var to sodīt, cik ātri vien saprātīgi iespējams dodot skaņas signālu, norādot uz jahtu ar dzeltenu karogu un nosaucot tās numuru uz buras, pat tad, ja jahta vairs nav braucienā. Jahtu nedrīkst sodīt par noteikuma 42 pārkāpšanu, par šo pašu incidentu otreiz.

P2

SODI

P2.1

Pirmais sods Ja jahta atbilstoši noteikumam P1 ir sodīta pirmo reizi, tai ir jāizpilda “divu apgriezienu sods” atbilstoši noteikumam 44.2. Ja jahta to nedara, viņu diskvalificē bez izskatīšanas.

P2.2

Otrais sods Ja jahta sacensību laikā tiek sodīta otro reizi, tai nekavējoties jāizstājas no brauciena. Ja jahta to nedara, viņu diskvalificē bez izskatīšanas un punkti par šo braucienu nav atmetami.

P2.3

Trešais un nākošie sodi Ja jahta sacensību laikā tiek sodīta trešo vai nākošo reizi, tai nekavējoties jāizstājas no šī brauciena. Ja jahta izstājas, tās sods ir diskvalifikācija bez izskatīšanas un punkti par šo braucienu nav atmetami. Ja jahta neizstājas, to diskvalificē bez izskatīšanas no visiem sacensību braucieniem, neatmetot neviena brauciena punktus un protestu komitejai jāapsver sasaukt izskatīšanu atbilstoši noteikumam 69.2(a).

76

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


P2.4

Sodi finiša līnijas tuvumā Ja jahta ir sodīta atbilstoši noteikumiem P2.2 vai P2.3 un tai nav saprātīgas iespējas līdz finišam izstāties no brauciena, to jāatzīmē, kā izstājušos no brauciena nekavējoties.

P3

ATLIKŠANA, KOPĪGAIS ATSAUKUMS VAI PĀRTRAUKŠANA Ja jahta ir sodīta atbilstoši noteikumam P1.2 un sacensību komiteja signalizē atlikšanu, kopīgo atsaukumu vai brauciena pārtraukšanu, sods ir jāanulē, bet šis fakts ir jāņem vērā, lai uzskaitītu, cik reizes regates laikā tā ir sodīta.

P4

REZULTĀTA IZLABOŠANAS IEROBEŽOJUMI Jahtas rezultātu nevar izlabot, ja protestu komiteja vai tās nozīmētais novērotājs ir rīkojies atbilstoši noteikumam P1.2, izņemot, ja rīcība bija nepareiza, jo netika ņemts vērā sacensību komitejas signāls vai klases noteikums.

P5

KAROGI O UN R

P5.1

Kad pielieto noteikumu P5 Noteikumu P5 pielieto, ja klases noteikumi atļauj vēcināšanu, šūpošanu un grūšanu, kad vēja ātrums pārsniedz noteikto robežu.

P5.2

Pirms starta signāla (a)

Sacensību komitejai ir tiesības dot signālu, kas atļauj vēcināšanu, šūpošanu un grūšanu, kā to paredz klases noteikumi. Šajā gadījumā sacensību komiteja paceļ karogu O , ne vēlāk kā kopā ar brīdinājuma signālu.

(b)

Ja pēc karoga O pacelšanas vēja ātrums paliek mazāks par noteikto robežu, sacensību komiteja var atlikt braucienu. Pēc tam, pirms vai kopā ar jaunu brīdinājuma signālu, sacensību komitejai vai nu jāpaceļ karogs R , kas nozīmē, ka noteikums 42 darbojas kopā ar klases noteikumos definētajām izmaiņām, vai jāpaceļ karogs O, kā noteikts noteikumā P5.2(a).

(c)

Ja bija pacelts karogs O vai R pirms vai kopā ar brīdinājuma signālu, tam jāpaliek paceltam līdz signālam Starts.

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”

77


P5.3

Pēc starta signāla Pēc signāla Starts,

78

(a)

Ja vēja ātrums pārsniedz noteikto robežu, sacensību komiteja pie zīmes var pacelt karogu O kopā ar atkārtotiem skaņas signāliem, lai signalizētu jahtai, ka pēc tam, kad jahta būs apņēmusi zīmi, ir atļauta klases noteikumos minētā rīcība;

(b)

Ja pēc tam, kad bija pacelts karogs O vēja ātrums paliek mazāks par noteikto robežu, sacensību komiteja pie zīmes var pacelt karogu R kopā ar atkārtotiem skaņas signāliem, lai signalizētu jahtai, ka pēc tam, kad jahta būs apņēmusi zīmi, sāk darboties noteikums 42, kas darbojas kopā ar klases noteikumos izklāstītajām izmaiņām.

Jauniešu burāšanas klubs ”Jūrmala”


STARPTAUTISKIE SIGNÄ€LKAROGI INTERNATIONAL CODE OF SIGNALS (ICS)