Page 1

Medieinfo Dansk Optometri og Kontaktlinsekonference 2013


Dansk Optometri- og Kontaktlinsekonference 2013 Konferencen fortsætter sidste års fokus på tre hovedområder: Optometri, kontaktlinser og binokulært syn, og der vil i løbet af weekenden, som konferencen strækker sig over, blive afholdt 30 foredrag med 25 foredragsholdere, heraf mindst 2 er udenlandske. Danmarks Optikerforening og Serviceforbundet – Urmagerne & Optikerne har med det fortsatte samarbejde mulighed for at bringe foredrag af meget høj standard til konferencen. I alt forventes ca. 400 branchefolk at deltage i konferencen, hvis fysiske rammer udgøres af Radisson BLU Falconer Hotel & Conference Center på Frederiksberg i København.

I forbindelse med konferencen er der mulighed for, at en række virksomheder kan udstille deres produkter og services over for deltagerne. Der er afsat tid til, at deltagerne kan besøge udstillingsområdet både før og efter programmet – og ikke mindst i pauserne i løbet af dagens program, og deltagerne opfordres både i programmet og på selve dagen til at besøge udstillingsarealet. Der er også mulighed for, at relevante virksomheder kan præsentere deres produkter eller virksomheden selv i et foredrag på konferencen. Herudover kan et begrænset antal firmaer få ilagt relevant produktmateriale sammen med konferencemapperne. Annoncering i magasinet Optikeren – hvor der bliver sat fokus på konferencen i

både nummer 5 og 6, der udkommer henholdsvis 29. august og 30. oktober – giver yderligere mulighed for at skabe opmærksomhed omkring en særlig ydelse eller et produkt med relevans for konferencedeltagerne. Endelig er der mulighed for, at ét eller flere firmaer kan være sponsor af Dansk Optometri- og Kontaktlinsekonference 2013. Dansk Optometri- og Kontaktlinsekonference 2013 er en unik mulighed for at få kontakt til en lang række beslutningstagere i den danske optikerbranche på en målrettet og kvalitativ måde. Få praktiske oplysninger om konferencen og mere information om programmet på: www.optometrikonference.dk”

Arrangørkontakt

salgskontakt Serviceforbundet – Urmagerne & Optikerne Upsalagade 20, 4. 2100 København Ø Telefon 33 47 34 00 uol@forbundet.dk www.uol.dk

Danmarks Optikerforening Langebrogade 5 1411 København K Telefon 45 86 15 33 do@optikerforeningen.dk www.optikerforeningen.dk

Morten Gammelmark mg@optikerforeningen.dk Telefon 25 33 39 52

www.optometrikonference.dk Oversigt over udstillingsområde og stande

11

12

13

14

15

16

17 18

10

9

19

20

22

23

21

1

6

8

2

5 7

4

3


eksponeringsmuligheder Mediapakke for sponsor ved Dansk Optometriog Kontaktlinse-konference 2013 • Profileret som sponsor med logo på: - Annoncering for Optometrikonference 2013 i Optikeren samt Tid & Syn - Alt officielt materiale for Optometrikonferencen (udstillerliste, deltagerliste og deltagermappe) • Profileret som sponsor m. link på www.optometrikonference.dk • Ilæg af materiale i konferencemapper ved Optometrikonference 2012 • 8 m² udstilling uden beregning • 2 deltagere til Optometrikonferencen 2012 • Mulighed for køb af op til 10 billetter med 35% rabat på ikke-medlemsprisen. Sponsorpakke:

kr. 39.900 ekskl. moms

Tidsplan 2013 • Markedsføring igangsættes marts Bestillingsfrist for sponsoraftale Bestillingsfrist for annonce i Optikeren Bestillingsfrist for udstillingsstand Bestillingsfrist for ilæg af materiale Materialefrist for ilæg af materiale

15.april se medieinfo for Optikeren primo oktober 15. oktober 25. oktober

Dansk Optometri- og Kontaktlinsekonference 2013 afholdes 9. - 10. november

Annoncering i Optikeren I forbindelse med Dansk Optometri- og Kontaktlinsekonference 2013 vil der blive sat særligt fokus på konferencen i nummer 5 og 6der udkommer henholdsvis 29. august og 30. oktober. Magasinet sendes som altid til alle toneangivende optikforretninger i Danmark, Grønland og Færøerne samt førende grossister og agenter i branchen - og udgave nr. 6 uddeles derudover gratis ved konferencen. Hermed opnås mulighed for eksklusiv og meget målrettet annoncering.”

Udstilling Som en integreret del af Dansk Optometri- og Kontaktlinsekonference indgår en udstilling, hvor deltagerne opfordres til at opsøge viden, kontakt og erfaringer i løbet af dagens pauser og temasessioner. Her kan virksomheder og organisationer opstille en stand og derigennem opnå en unik eksponeringsmulighed over for målgruppen. Standpladserne har alle en størrelse på 8 m² og inkluderer præsentation i deltagermappen, 2 deltagere til konferencen samt el og internet. Øvrige faciliteter som lys, udstillingsvægge m.v. kan bestilles. Der er i alt 30 udstillingspladser. Pris pr. udstillingsstand kr. 12.900 ekskl. moms

Priser + formater Farvetillæg

Indstik

Alle priser er inkl. farver.

Indhent venligst tilbud

Øvrige priser

Alle helsidesformater samt opslag skal tilægges 5mm til beskæring.

Særplacering + 10%

1/9 side: kr. 3.000 B: 55 x H: 81 mm

1/3 side høj: kr. 6.100 B: 55 x H: 254 mm

1/3 side bred: kr. 6.100 B: 116 x H: 125 mm

1/2 side bred: kr. 8.750 B: 177 x H: 125 mm

1/2 side høj: kr. 8.750 B: 102 x H: 297 mm

1/1 side: kr. 15.250 B: 210 x H: 297 mm

Side 2: kr. 17.550 B: 210 x H: 297 mm

Side 3: kr. 17.550 B: 210 x H: 297 mm

Side 7: kr. 15.950 B: 210 x H: 297 mm

Side 11: kr. 15.750 B: 210 x H: 297 mm

forsiden: kr. 22.700 B: 210 x H: 262 mm

bagsiden: kr. 18.900 B: 210 x H: 297 mm

Foredrag På Dansk Optometri- og Kontaktlinsekonference har relevante virksomheder mulighed for at præsentere de nyeste produkter og ydelser i et foredrag af 45 min. varighed. Foredraget vil indgå som en integreret del af konferencens program. Der er mulighed for i alt 6 foredrag. Pris pr. foredrag kr. 9.900 ekskl. moms

Ilæg af materiale Der er mulighed for, at udstillerne kan ilægge salgs- og infomateriale i konferencemapperne til alle deltagere. Materialet skal godkendes af Danmarks Optikerforening inden konferencen. Pris for ilæg af materiale kr. 6.900 ekskl. moms

Godtgørelse Til reklame- og mediabureauer ydes 3 % materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2 % informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. DRRBs liste.

opslag 2+3: kr. 24.900 B: 420 x H: 297 mm

opslag: kr. 22.700 B: 420 x H: 297 mm


Betingelser Priser og betalingsbetingelser Alle priser er ekskl. moms. Sponsorpakke, udstillingsstand etc. opkræves med 20% ved aftalens indgåelse og restbeløbet 1 uge før konferencens afholdelse. Såfremt betalingsfristen overskrides påregnes et rentetillæg på 2,5% pr. påbegyndt måned. I visse tilfælde kan Danmarks Optikerforening kræve, at annoncen betales forud. Rabat ydes ikke af tillægspriser. Reklamation Danmarks Optikerforening påtager sig ikke ansvaret for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med bestillerens angivelser. Det gælder også materiale modtaget fra andre medier, materiale der ikke er i overensstemmelse med de tekniske data eller hvis materialefristen overskrides.

Danmarks Optikerforening Langebrogade 5 1411 København K Telefon 45 86 15 33 optikerforeningen.dk

For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter etc., som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes en reduktion efter Danmarks Optikerforenings skøn, der højst kan beløbe sig til annoncens pris. Reklamationer over trykfejl, fejl ved farven eller lignende skal være Danmarks Optikerforening i hænde senest 5 dage efter annoncens indrykning. Indrykkes en annonce flere gange med samme fejl, uden at Danmarks Optikerforening modtager reklamation, ydes eventuel dekort kun for den første indrykning. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for Danmarks Optikerforening for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer eller eventuelle følger af sådanne fejl.

Annullering Eventuelle annulleringer skal ske skriftligt til Danmarks Optikerforening senest 5 hverdage før bestillingsfristen. Annoncer, hvortil særplacering er bestilt, kan ikke annulleres uden forudgående aftale med Danmarks Optikerforening. Øvrige bestemmelser Danmarks Optikerforening forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod mediets retningslinjer, eller imod gældende love og bestemmelser. Annonceordrer, til hvilke der er knyttet betingelser om tekstomtale, afvises. Enhver annonce, som kan forveksles med redaktionel tekst, skal for annoncørens regning øverst forsynes med ordet “annonce” oven over en streg i hele annoncens bredde. Der tages forbehold for trykfejl.

Medieinfo_Konference_2013  
Medieinfo_Konference_2013  

http://www.optikerforeningen.dk/Files/Billeder/PDF_filer_ISSUU/Konference/Medieinfo_Konference_2013.pdf

Advertisement