Page 1

Seminar «sikring av vegarbeid» Euroskilt ønsker å invitere til et seminar over temaet «midlertidig sikring av vegarbeid», med foredragsholder Pål Bjur. Seminaret tar for seg både tversgående og langsgående ­sikring av arbeid på og ved veg.

grad vegarbeideren. Han har krav på en trygg arbeidsplass i tråd med HMS-regelverket. Et ubeskyttet menneske vil ­normalt ikke overleve en påkjørsel over 30 km/t!

Temaet har stort fokus i Statens vegvesen og det er økende oppmerksomhet i alle ledd som utfører vegarbeid. Null­visjonens fokus på ”Null drepte og hardt skadde” omfatter i alle høyeste

En god fysisk sikring av arbeidstedet bidrar til effektiv drift av arbeidet i trygge omgivelser.

Følgende temaer vil bli belyst:

Bergen, Hordaland

-

Risikovurdering som grunnlag for sikringstiltak. Forskjell på Varsling og Sikring. Reglene for når og hvor langsgående sikring bør benyttes. Sikring i byområder og på landevei. Ny veileder V160: bruk av midlertidig rekkverk. De tekniske kravene til midlertidig sikringstiltak. Godkjent/ikke godkjent bruk av midlertidig sikringstiltak, falsk trygghet. - Kritiske faktorer for valg av riktig sikringstiltak i forhold ­til risikovurderingen. - Hva når forholdene på stedet ikke møter krav til riktig bruk: underlag, arbeidsbredde etc. - Gjennomgang av aktuelle produkter.

Dato: 5/4–2018 kl. 09.00 – 14.00

Scandic Bergen Airport Kokstadflaten 2, 5257 Kokstad

Frist for påmelding innen fredag 16/3-2018 Påmelding: bergen@euroskilt.no

Voss, Hordaland Dato: 4/4–2018

kl. 09.00 – 14.00

Fleischer’s Hotel Evangervegen 13, 5704 Voss

Frist for påmelding innen fredag 16/3-2018 Påmelding: bergen@euroskilt.no

Det blir servert lunsj. Velkommen!

Med omfattende bruk av bilder og videoer innbyr seminaret til konstruktive diskusjoner over et svært viktig tema.

Euroskilt AS

0 60 80

www.euroskilt.no

Invitasjon seminar sikring av vegarbeid vestlandet (1) 1  
Invitasjon seminar sikring av vegarbeid vestlandet (1) 1