Page 40

funktionen ett praktiskt Plassering og fundamentering

alternativ. Nyckeln kan bara

NG 2009

tas ur då spärren är låst.

PLASSERING OG FUNDAMENTERING Du kan välja flera låscylindrar

för att fördela behörigheter till bilspärrarna. Utrycknings-

personal kan öppna alla spärrar, fastighetsskötaren kan öppna i sitt område och de boende

Bilspärrar placeringsförslag kan till exempel få möjlighet BILSPÄRRAR Placeringsförslag att öppna vid sin bostad för

m för

n stor

ingar.

Maksimal åpning = 1,5 m (for å hindre bilder å passere)

viktiga transporter. Helst änenn 1,2 1,2 m m Helstinte ikkemindre mindre För att säkra låshusen är de (för möjliggöra bekväm (slikattat det blir enkelt å passere passage för rullstolsburna) for rullestolbrukere)

Bilspärrar placeringsförslag

monterade med speciella

kombi-

0,3 - 0,8 m

Smekab-skruvar. Till dessa

erallt där

0 - 1,5 m

1,1 - 2,6 m

trygga

1,2 - 1,5 m

används en specialnyckel

(tillbehör). Skruvarna Maksimal åpning 1,5mmpassar Maximal öppning = =1,5 (foratt å hindre bilder passere) (för hindra bilarbilspärrar. attå passera) även till äldre

rr som

0 - 1,5 m

1,1 - 2,6 m

1,2 - 1,5 m 1,2 - 1,5 m

nyckel”-

0,3 - 0,8 m

skt

an bara

1,2 - 1,5 m

st.

cylindrar

gheter till

ings-

OBS! OBS! Bilspärrarnas inbördes placering. Bilsperrenes innbyrdes plasering. De ska öppnas ”från” varandra De skal naturliga åpnes «fra» hverandre, = mest (bekväma) rörelsen noe som gir den mest naturlige genom fållan. bevegelsen ved passering. Større Större överlappning och förskjutning overlapping og avstand anbefales. rekommenderas.

lla spärrar,

n öppna

boende

öjlighet

tad för 4

är de

iella

0,3 - 0,8 m

dessa

ckel

Plassering og fundamentering

passar

0,3 - 0,8 m

1,2 - 1,5 m

rar.

1,2 - 1,5 m

Vårt produktprogram for bilsperrer tilbyr en stor bredde av fleksible ­løsninger. Ulike funksjoner kan kombineres for å passe overalt der man vil skape rolige, trygge og bilfrie miljøer. Der du vil ha en sperre som alltid er låst er «hold nøkkelen» en praktisk funksjon. Nøkkelen kan kun fjernes når sperren er låst. Du kan velge OBS! flere låsesylindere for å fordele muligheten til åplacering. åpne bilsperrene. For Bilspärrarnas inbördes ska öppnas ”från” varandra eksempel kan utrykningskjøretøyDe åpne alle sperrer, vaktmesteren i sitt = mest naturliga (bekväma) rörelsen område og beboerne der de har genom behov. fållan.For å sikre låse­husene er de Större överlappning och förskjutning montert med spesielle Smekab-skruer. Til disse brukes en spesialnøkkel rekommenderas. (tilbehør). Skruene passer også til eldre bilsperrer.

40

Euroskilt avsperring 2016 (bladbar)  
Euroskilt avsperring 2016 (bladbar)