Page 1

Den Lille Gule


I nærheten av deg! Vi har avdelinger i hele Norge med høyt kvalifisert personell, som står klare til å hjelpe deg.

0 60 80

TROMSØ

Og du vil bli satt over til din nærmeste Euroskilt-avdeling.

Bestilling:

BODØ

Tlf.: 0 60 80 E-post: post@euroskilt.no STORFORSHEI

For mer informasjon: www.euroskilt.no

MO I RANA

TRONDHEIM

ÅLESUND

Hovedkontor Vingrom: VIK I SOGN

VINGROM

BERGEN

OSLO

STAVANGER

TØNSBERG

KRISTIANSAND

Paul A. Owrens veg 46 2607 Vingrom Tlf: 61 24 80 50

Salg: Vingrom (hovedkontor) - Oslo - Tønsberg - Kristiansand - Stavanger Bergen - Vik i Sogn - Ålesund - Trondheim - Mo i Rana - Bodø - Tromsø Produksjon: Vingrom - Tønsberg - Vik i Sogn - Storforshei

2

2


Oslo

Tønsberg

Kristiansand

Professor Birkelands vei 33 1081 Oslo

Reservatveien 8 3118 Tønsberg

Mjåvannsveien 18 4628 Kristiansand

Stavanger

Bergen

Vik i Sogn

Forusbeen 15 4033 Stavanger

Hardangervegen 150 5226 Nesstun

Elvegata, Vikøyri 6893 Vik i Sogn

Ålesund

Trondheim

Mo i Rana

Bingsa Miljøpark, Alvikvegen 201A 6019 Ålesund

Heggestadmoen 4 7080 Heimdal

Nesnaveien 49 8614 Mo i Rana

Storforshei

Bodø

Tromsø

Saltfjellvn. 801 8638 Storforshei

Klinkervn. 9 8012 Bodø

Skattørvegen 17 9018 Tromsø

3 3


Euroskilt

- markedslederen innen trafikksikkerhet Euroskilt AS er markedsleder i Norge innen trafikksikkerhets­ materiell, og en betydelig aktør innen utemiljø- og avsperrings­­ produkter som benker, sykkelstativ, bommer og rekkverk. Bedriften ble etablert 1985, og har i dag ca 130 ansatte. Vårt produktspekter er rettet mot trafikksikkerhet og utemiljø og består av; varslingsutstyr for vegarbeid, midlertidig rekkverk i stål for vegarbeid, støtputer for rekkverk, midtdelere samt trafikkskilt med godkjente skiltmaster for påkjøring. Videre har vi ett av Norges bredeste utvalg innen utemiljø og avsperring, hvor vi i tillegg til å levere egenproduserte produkter. Er eneleverandør i Norge på utstyr fra Vik Ørsta, Veksø, mmcitè, Cyclehoop, Velopa og Smekab. Dette gjelder utstyr som; sykkelstativ, benker og bord, avfallskurver, sykkeloverdekninger, leskur, bommer, gjerder, rekkverk, porter gjerder, rekkverk, porter bl.a. Bedriften er en del av SafeRoad Group som ble etablert i 2007 etter en sammenslåing av Euroskiltgruppen og Ørstagruppen.

Les mer om oss på www.euroskilt.no og www.saferoad.com 4


Innhold Skilting Oppsetting Vegmerking

6 58 94

Arbeidsvarsling

100

134

Avsperring Vegsikring

144

Utemiljø

150

Diverse

158

Utleie

162

Kurs og seminar

166

Notater

170

5


God trafikkskilting er viktig for å hindre alvorlige ulykker. Skiltingen skal utføres på en ensartet og konsekvent måte som samsvarer med internasjonale avtaler, nasjonalt regelverk, trafikktekniske grunnregler og god praksis. Euroskilt er landets største leverandør av trafikkskilt. I tillegg til trafikkskilt produserer vi skilt til mange andre formål. Eksempler på det kan være merking av parkeringsplasser, skilt til borettslag eller merking av bygninger. Disse skiltene lages på samme måte som trafikkskiltene og har samme høye kvalitet.

6


1 Skilting

Fagområdet Trafikkskilt

Tips og råd ved bestilling av skilt

10

8

Minimumskrav til refleks

14

Normal høyde over kjørebane

15

Gjenbruk av gamle skilt

16

UV-digitalpring av skilt

18

Fareskilt

20

22

Vikeplikt- og forkjørsskilt

Forbudsskilt

23

Påbudsskilt

25

26

Opplysningsskilt

Serviceskilt

29

Vegvisningsskilt

31

Underskilt

36

Markeringsskilt

40

Arbeidsvarslingsskilt

41

Farvannsskilt

44

Vassdragsskilt

46

Privatrettslige skilt

50

Tekniske skilt

54 7


SKILTING / INNLEDNING

Fagområdet Trafikkskilt God skilting er svært viktig for å hindre alvorlige ulykker på norske veier. De skal gjøre trafikantene trygge og kravene som stilles til deres funksjonelle egenskaper er høye. Trafikkskiltene er en viktig del av det systemet som informerer, varsler, leder og styrer trafikanter. God og riktig utført skilting er en forutsetning for sikker og effektiv avvikling av veitrafikken. Skilting skal være utført på en ensartet og konsekvent måte over hele landet, i samsvar med internasjonale avtaler, nasjonalt regelverk, trafikk­ tekniske grunnregler og god praksis.

Hvem kan sette opp offentlige trafikkskilt? Statens vegvesen har ansvar for riktig og god skilting på alle riks – og fylkesveier, mens kommunene har ansvar for de kommunale veiene i Norge. Med forvaltningsreformen som ble innført 01.01.2010 har Statens vegvesen overlatt ansvaret for mange veier til fylkeskommunene. Man må søke for å sette opp skilt på disse veiene.

Refleks I utgangspunktet skal alle offentlige skilt ha reflekterende egenskaper. Med faste trafikkskilt menes skilt som har fast budskap og som er montert i faste punkter langs veinettet. Alle faste trafikkskilt skal være retroreflekterende. Refleksfolier for norske trafikkskilt deles i dag inn i tre klasser - klasse 1, klasse 2 og klasse 3.

Størrelser Trekantede og sirkelformede trafikkskilt finnes normalt i tre ulike størrelser. • Liten størrelse (LS) • Middels størrelse (MS) • Stor størrelse (SS)

8


SKILTING / INNLEDNING

Noen skilt kan også utformes i understørrelse (US) eller overstørrelse (OS). Valg av skiltstørrelse gjøres ut fra vurderinger av fartsnivå, veistandard og omgivelser.

Plateskilt på bestilling Euroskilt produserer langt flere skilt enn trafikkskilt. Eksempler på slike skilt kan være merking av parkeringsplasser og skilt til borettslag. Plateskilt på bestilling lages av samme materiale som trafikkskilt og har derfor like god kvalitet som disse.

Skilt i bøyle Av hensyn til omgivelser og miljø har kravene til estetikk ved montering av trafikkskilt økt kraftig de siste årene. I gågater og sentrumsnære områder skal skiltene myke opp omgivelsene. Vi har derfor utviklet komplette skilt- og bøylesystemer for normert trafikkskilting. Skiltene og oppsettet leveres i aluminium og med mange tilpasningsmuligheter.

9


SKILTING / TIPS OG RÅD

Tips og råd ved bestilling av skilt Viktige opplysninger om skiltbestilling: Når du skal bestille skilt, må du som kunde gi oss en del opplysninger: • Hvilken folietype du skal ha (klasse 1, 2 eller 3)? • Hva slags bunnfarge på skiltene (avhenger av skilttype og formålet)? •H va slags platetype du skal ha (plan plate, knekte kanter eller VD-panel)? • Hvilken størrelse på skiltene (LS, MS eller SS)? • Hvilken høyde på teksten (avhenger av flere ting, bl.a. hastigheten på veien og leseavstanden til skiltene)? • Hva målene skal være på skiltet (kan bestemmes av deg i enkelte tilfelle)? Når det foreligger en skiltplan, bør denne sendes til oss som et underlag til bestillingen.

Korrektur: Korrekturlesing er en viktig del av en skiltbestilling. Ut fra mottatt bestilling utarbeides et korrekturgrunnlag som du som kunde må godkjenne før produksjon.

Valg av refleksklasse: Krav til refleks for det enkelte skilt er definert i Håndbok R310. Utdrag fra tabellen for refleksklasser vises på side 16.

Permanente skilt - Håndbok N300: I Håndbok N300 - Skiltnormalen finnes detaljerte opplysninger om krav til det enkelte skilt. Håndbok N300 er inndelt i 5 deler (forskjellige skiltgrupper) i tillegg til en generell del (fellesbestemmelser). Vi anbefaler å bruke denne håndboken som oppslagsverk. Håndbok N300 finnes på ­ www.vegvesen.no under fanen “Fag”.

10


SKILTING / TIPS OG RÅD Arbeidsvarslingsskilt - Håndbok N301: åndbok N301 – Arbeid på og ved veg, tar for seg kravene til H arbeidsvarsling, også innen skilting. Oversikt over skilt som skal ha gul-grønn fluoriserende bunnfarge finner du i Håndbok N301. Dette gjelder blant annet fareskilt, hastighetsreduksjon, markeringsskilt mm. Håndbok N301 finner du også på www.vegvesen.no under fanen “Fag”.

Håndbok N300 eller N301: ersom det ikke er beskrevet spesielle krav til et skilt når det benyttes til D arbeidsvarsling, gjelder de samme reglene som for permanent skilting, altså som beskrevet i Håndbok N300.

Krav til utstyr - Håndbok R310: åndbok R310 - Trafikksikkerhetsutstyr, beskriver de tekniske H egenskapene/kravene. Her finner du beskrivelse av de forskjellige folietypene, om de enkelte platetypene osv.

11


SKILTING / TIPS OG RÅD Håndbok V320 - planlegging og oppsetting av trafikkskilt: åndbok V320 – Planlegging og oppsetting av trafikkskilt er en viktig H håndbok. Den kom i februar 2009 og tar for seg de fleste områder du som planlegger/skiltbestiller/montør har behov for å vite. Håndboken er ikke en normal, men en veileder. Vi anbefaler at du setter deg inn i denne. Euroskilt arrangerer kurs i skilting/oppsetting og også Håndbok V320. Et slikt kurs kan gi deg en raskere start på en enklere arbeidsdag.

Så høyt skal skiltene stå: et finnes standardiserte regler for hvor høyt over bakken skilt skal være D plassert. Men fordi vi har steder i landet som har spesielle utfordringer (høye brøytekanter, ekstra værhardt, stor fare ved påkjøring osv), så kan det være fastsatt spesielle krav for det området. Spør vegvesenet om de har avvikende krav, eller om det er standardhøydene beskrevet i Håndbok N300 som gjelder (se tabell side 17).

Montering av flere skilt på samme stolpe: fte vil det være plassert flere standard trafikkskilt på samme stolpe, for å O minske antall stolper, og også flere stolper etter hverandre. Da er det noen enkle standardkrav du bør kjenne: • Hva skal stå øverst/nederst? Som hovedregel er rekkefølgen Fareskilt øverst, så Forbudsskilt, Påbudsskilt og Opplysningsskilt. Enda enklere å huske; det laveste nummeret øverst. Er det flere skilt i samme gruppe, skal også laveste nummer øverst. I arbeidsvarsling skal alltid skilt 110 ”Vegarbeid” stå øverst. • Det er tillatt å ha maks to hovedskilt pr. stolpe. Til hvert av skiltene kan det høre ett underskilt. • U nderskilt skal være like brede som det skiltet det er plassert under. Teksten på enkelte underskilt vil gå over to, eller flere linjer. Håndbok N300 beskriver også hva som er teksthøyden for de enkelte underskilt. Det varierer noe. • Det bør være minimum 50 m mellom skiltstolpene. Til arbeidsvarsling er det minimum 50 m utenfor tettbygd strøk og minimum 30 m i tettbygd strøk.

12


SKILTING / TIPS OG RÃ…D

13


SKILTING / TIPS OG RÅD

Minimumskrav til refleks Skiltgruppe

Type omgivelser Landlig

Alle skiltgrupper: - Sideplasserte skilt (som ikke er belyst) der tekst eller symboler kommer høyere enn 3,5 m over kjørebanen - Overhengende skilt som ikke er belyst

Klasse 3

Klasse 3

Klasse 3

Klasse 3

Fareskilt (generelt): - vegarbeid (110), avstand til gangfelt (140)

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 3

Vikeplikt- og forkjørsvegskilt, - skiltene 202, 204, 210, 212

Klasse 2

Klasse 2

Vikeplikt- og forkjørsvegskilt, - skiltene 206, 208, 214

Klasse 1

Klasse 2

Forbudsskilt (generelt): - skilt 334 (forbikj.forbud), 362 (fartsgr.) - skilt 302 (innkjøring forbudt)

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 2

Påbudsskilt (generelt): - på trafikkøyer

Klasse 1

Klasse 1

Klasse 3

Klasse 3

Opplysningsskilt (generelt): - gangfeltskilt (516)

Klasse 1

Klasse 1

Klasse 3

Klasse 3

Serviceskilt

Klasse 1

Klasse 1

Vegvisningsskilt

Klasse 1

Klasse 2

Underskilt: Refleksklasse som hovedskiltet

-

-

Markeringsskilt - bakgrunnsmarkering (902) og retningsmarkering (904)

Klasse 3

Klasse 3

Klasse 2

Klasse 2

• På flerfeltsveger i bystrøk (med konkurrerende lyskilder) med høyt fartsnivå bør det benyttes høyere klasse enn tabellen over krever (dvs. klasse 2 eller 3) • I landlige omgivelser kan det på veger med ÅDT > 8000 benyttes en høyere folieklasse enn tabellen over krever • Tunneler: - I belyste tunneler skal alle skilt unntatt markeringsskilt være innvendig belyst (unntatt skilt 570.2 som skal være etterlysende) - I tunneler uten belysning skal det benyttes folie i klasse 3

Figur 1.2 Krav til valg av refleksfolie (folieklasse) for trafikkskilt. Forventet levetid: Klasse 1: 10 år Klasse 2: 14 år Klasse 3: 16 år Skilt som tilsynelatende ser friske ut, kan være uten funksjon i mørket. 14

Tettbygd/ bygater


SKILTING / TIPS OG RÅD

Normal høyde over kjørebane SKILTTYPE

SKILTNR. HØYDE (mm) MERKNAD

Fareskilt

100-135 136 138 139-156

2000 900 2700 2000

Avstand fra vegbane til korsets midtpunkt

Vikeplikt- og 202 2000 forkjørsskilt 204 1600 206-214 2000 Forbudsskilt

302-364 366, 368 370, 372 376, 378

Påbudsskilt

402, 406 1600 404 1200-1600 Se under skilt 404 i Del 3

Opplysnings- skilt

502-505 2000 508-511 2000 512-514 2000 516-527 2000 528 1300 530-539 2000 540-550 1600 552-558 2000 560 1600

1600 mm på ramper

Serviceskilt

600-650 1300 600-650 1600

For platehøyde større enn 1000 mm For platehøyde mindre enn eller lik 1000 mm

Vegvisnings- skilt

701-707 1600 711-717 1600 723-727 1600 729 1800-2000 731-745 1600 749, 751 1000-2000 753-757 1000-1600

2000 mm v/oppsetting på mast 2000 mm v/opps. på mast/for 713 som vegviserfløy 2000 mm v/oppsetting på mast Minimum 2250 mm på husvegg 2000 mm v/oppsetting på mast 2000 mm hvis det er vegviserfløy

Markeringsskilt 902, 904 906 912 914 916

2000 1600 2000 1600

800-1200 250-700 500-1200 500-1000 2000

Se de enkelte skilt i Del 3, håndbok N300

Minim. 700 mm som US i komb. med 404 Se under skilt 912 i Del 2, håndbok N300

15


SKILTING / GJENBRUK

Prod.blad kap Prod.blad 1ekap Prod.blad 18.12.03 1ekap Prod.blad 18.12.03 1ekap 09:51 Prod.blad 1ekap 09:51 Prod.blad Side 18.12.03 1ekap 09:51 7 Prod.blad Side 18.12.03 1ekap 09:51 7 Prod.blad Side 18.12.03 1ekap 09:51 7 Prod.blad Side 18.12.03 1ekap 09:51 7Side 18.12.03 1ekap 09:51 7Side 18.12.03 1e 09:51 7Side 18.12.03 09:51 7Side 09:51 7Side rod.blad kap 1e Prod.blad 18.12.03 09:51 Side 718.12.03

Prod.blad Prod.blad kap Prod.blad 1ekap Prod.blad 18.12.03 1ekap Prod.blad 18.12.03 1ekap 09:51 Prod.blad 18.12.03 1ekap 09:51 Prod.blad Side 18.12.03 1ekap 09:51 7 Prod.blad Side 18.12.03 1ekap 09:51 7 Prod.blad Side 18.12.03 1ekap 09:51 7 Prod.blad Side 18.12.03 1ekap 09:51 7Side 18.12.03 1ekap 09:51 7Side 18.12.03 1e 09:51 7Side 18.12.03 09:51 7Side 09:51 7Side

Gjenbruk av gamle skilt

Prod.blad Prod.blad kap Prod.blad 1ekap Prod.blad 18.12.03 1ekap Prod.blad 18.12.03 1ekap 09:51 Prod.blad 18.12.03 1ekap 09:51 Prod.blad Side 18.12.03 1ekap 09:51 7 Prod.blad Side 18.12.03 1ekap 09:51 7 Prod.blad Side 18.12.03 1ekap 09:51 7 Prod.blad Side 18.12.03 1ekap 09:51 7Side 18.12.03 1ekap 09:51 7Side 18.12.03 1e 09:51 7Side 18.12.03 09:51 7Side 09:51 7Side

Bidra til større miljøgevinst - lever inn dine gamle skilt til gjenbruk. Euroskilt hjelper deg å skåne miljøet ved å ta i mot dine nedslitte trafikkskilt for gjenbruk.

Prod.blad Prod.blad kap Prod.blad 1ekap Prod.blad 18.12.03 1ekap Prod.blad 18.12.03 1ekap 09:51 Prod.blad 18.12.03 1ekap 09:51 Prod.blad Side 18.12.03 1ekap 09:51 7 Prod.blad Side 18.12.03 1ekap 09:51 7 Prod.blad Side 18.12.03 1ekap 09:51 7 Prod.blad Side 18.12.03 1ekap 09:51 7Side 18.12.03 1ekap 09:51 7Side 18.12.03 1e 09:51 7Side 18.12.03 09:51 7Side 09:51 7Side

Kretsløp Kretsløp Kretsløp for Kretsløp for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for trafikkskilt for trafikks for trafik tr Kretsløp for trafikkskilt Prod.blad Prod.blad kap Prod.blad 1ekap Prod.blad 18.12.03 1ekap Prod.blad 18.12.03 1ekap 09:51 Prod.blad 18.12.03 1ekap 09:51 Prod.blad Side 18.12.03 1ekap 09:51 7 Prod.blad Side 18.12.03 1ekap 09:51 7 Prod.blad Side 18.12.03 1ekap 09:51 7 Prod.blad Side 18.12.03 1ekap 09:51 7Side 18.12.03 1ekap 09:51 7Side 18.12.03 1e 09:51 7Side 18.12.03 09:51 7Side 09:51 7Side Trafikkskilt behøver ikke nødvendigvis være nye for å se fine ut. Det er svært vanskelig å se forskjell påfor et gjenbrukt trafikkskilt og et gjenbruk: nytt. Ved å bruke selve Kretsløp Kretsløp Kretsløp Kretsløp for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for trafikkskilt for trafikks for trafik tr Ved Ved gjenbruk: Ved gjenbruk: Ved gjenbruk: Ved gjenbruk: Ved gjenb Ved Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Ved gjenbruk: Tradisjonelt: skiltplaten om igjen og påføre ny folie, får man en betydelig miljøgevinst. Kretsløp Kretsløp Kretsløp for Kretsløp for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for trafikkskilt for trafikks for trafik tr Ved gjenbruk: Ved gjenbruk: Ved gjenbruk: Ved gjenbruk: Ved gjenbruk: Ved gjenb Ved Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Euroskilt lager nye skilt av gamle med en hydrostrippmaskin. Sentralt i metoden Kretsløp Kretsløp for Kretsløp for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for trafikkskilt for trafikks for trafik tr Ved gjenbruk: Ved Ved Ved gjenbruk: Ved gjenbruk: Ved gjenb Ved Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: er høytKretsløp vanntrykk som effektivt fjerner alle spor av gammel folie,gjenbruk: slik atgjenbruk: bare aluminiumsplaten står tilbake. På denne måten brukes bare 3 prosent av den Kretsløp Kretsløp Kretsløp for Kretsløp for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for Kretsløp trafikkskilt for trafikkskilt for trafikks for trafik tr gjenbruk: Ved Ved gjenbruk: Ved gjenbruk: Ved Ved gjenb Ved Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: energien somTradisjonelt: kreves ved tradisjonell gjenbruk med Ved skroting oggjenbruk: omsmelting. Det ergjenbruk: Grossist Norge

Grossist Grossist Norge AS Norge Euroskilt

Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Eu AS Norge AS Euroskilt Norge AS Euroskilt Norge AS Euroskilt NorgeEuroskilt Norge Norge AS Euroskilt Norge AS Euroskilt Norge AS Euroskilt AS Euroskilt Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt

Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Euroskilt ASvegvesen Euroskilt ASvegvesen Euroskilt Euroskilt Eu Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens Statens StatensASvegvesen StatensASveg Statens vegvesen Lakkering/ Lakkering/Norge Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Norge Norge Norge Norge Norge Norge Norge Norge Norge Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunde (kunder) kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering

Lakkering/ kromatisering

Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Euroskilt ASvegvesen Euroskilt ASvegvesen Euroskilt Euroskilt Eu Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens Statens StatensASvegvesen StatensASveg Lakkering/ Lakkering/Norge Lakkering/Norge Lakkering/Norge Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Norge Norge Norge Norge Norge Norge Norge Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunde kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing SkraphandlerSkraphandlerSkraphandlerSkraphandlerSkraphandlerSkraphandlerSkraphandlerSkraphandlerSkraphand Skraphandler Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Euroskilt ASvegvesen Euroskilt ASvegvesen Euroskilt Euroskilt Eu Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens Statens StatensASvegvesen StatensASveg Lakkering/ Lakkering/Norge Lakkering/Norge Lakkering/Norge Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Norge Norge Norge Norge Norge Norge Norge Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunde kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering

Valsing Hellas

samme type folie som brukes på nye og gamle skilt, så bilistene vil ikke se forskjell. Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Skraphandler Skraphandler Skraphandler Skraphandler Skraphandler Skraphandler Skraphandler Skraphandler Skraphand Ved gjenbruk: Ved gjenbruk: Ved gjenbruk: Ved gjenbruk: Ved gjenbruk: VedForbrennings gjenb Ved Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Omsmelting Omsmelting til Omsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til Forbrenningstil ForbrenningsOmsmeltingTradisjonelt: til ForbrenningsHellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas blokk

Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvese Sta Statens vegvesen blokkanlegg blokk Grossist blokkanlegg blokkanlegg blokkanlegg blokkanlegg blokkanlegg blokkanlegg blokkanlegg blokkanlegg Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist anlegg anlegg Euroskilt ASvegvesen Euroskilt ASvegvesen Euroskilt ASvegvesen Euroskilt ASveg Eu Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens Statens Statens Statens (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) Lakkering/ Lakkering/Norge Lakkering/Norge Lakkering/Norge Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Norge Norge Norge Norge Norge Norge Norge Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt AS Euroskilt

(kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunde kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering Euroskilt leverer årligkromatisering ut flere tusen gjenbrukte skilt. Dette tilsvarer 10-15(kunder) prosent Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Skraphandler Skraphandler Skraphandler Skraphandler Skraphandler Skraphandler Skraphandler SkraphandlerSkraphand Omsmelting Omsmelting til Omsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til Forbrenningstil ForbrenningsForbrennings Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Statens Hellas vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvese Sta blokk blokk blokk blokkanlegg blokk blokkanlegg blokkanlegg blokkvar blokkanlegg blokkanlegg av vår totale skiltproduksjon. Vianlegg så gjerne atStatens gjenbruksandelen anlegg anlegghøyere. anlegg anlegg Statens vegvesen vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens veg (kunder) Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/

(kunder)

(kunder)

(kunder)

(kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) (kunde kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering Hovedproblemet er kromatisering at det blir Valsing levert inn for Valsing få skiltValsing til(kunder) gjenbruk. Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Skraphandler Skraphandler Skraphandler Skraphandler Skraphandler SkraphandlerSkraphandlerSkraphandlerSkraphand

Omsmelting Omsmelting til Omsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til Forbrenningstil ForbrenningsForbrennings Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvese Sta blokk blokk blokkanlegg blokkanlegg blokkanlegg blokkanlegg blokkanlegg blokkanleggStatens blokkanlegg blokkanlegg anlegg anlegg (kunder) (kunder) (kunder) (kunder)

50 50 505050 505050 50 5050 50 50 50 5050 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 55

Med den energi som går med Med den Med energi den Med som energi den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den gårsom energi med gårsom med går med Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Skraphandler Skraphandler Skraphandler Skraphandler Skraphandler Skraphandler Skraphandler Skraphandler Skraphand Omsmelting Omsmelting til Omsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til Forbrenningstil ForbrenningsHellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Statens Hellas til å skrote og smelte om 1skrote vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvese Sta til å skrote til åblokk og smelte til åblokk og skrote om smelte til åblokk 1og skrote om smelte til åblokk 1og skrote om smelte til åblokk 1og skrote om smelte til åblokk 1og skrote om smelte til åblokk 1og skrote om smelte til åblokk 1og skrote om smelte til åblokk 1og skrote om smelte 1oganlegg om smelte 1 anlegg om 1Forbrennings blokk Ordinær anlegg anlegg anlegg anlegg anlegg anlegg anlegg anlegg (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) skilt rengjør vi skilt 24 stykker! rengjør skilt Gjenbruk rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vihos 24 skiltEuroskilt stykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 stykker! vi 24 stykker! produksjon Med den Med energi den Med som energi den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den gårsom energi medgårsom medgår med Omsmelting Omsmelting til Omsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til ForbrenningsOmsmelting til Forbrenningstil Forbrenningsvegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvese Sta til å skrote til åblokk og skrote smelte til åblokk og skrote om smelte til åblokk 1og skrote om smelte til åblokk 1og skrote om smelte til åblokk 1og skrote om smelte til åblokk 1og skrote om smelte til åblokk 1og skrote om smelte til åblokk 1og skrote om smelte til Statens åblokk 1og skrote om smelte 1oganlegg om smelte 1 anlegg om 1Forbrennings blokk anlegg anlegg anlegg anlegg anlegg anlegg anlegg anlegg (kunder) (kunder) (kunder) skilt rengjør skilt rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 stykker! vi 24 stykker! (kunder) Med den Med energi den Med som energi den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den gårsom energi medgårsom medgår med til å skrote til å og skrote smelte til å og skrote om smelte til å1og skrote om smelte til å1og skrote om smelte til å1og skrote om smelte til å1og skrote om smelte til å1og skrote om smelte til å1og skrote om smelte til å1og skrote om smelte 1og om smelte 1 om 1 skilt rengjør skilt rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 stykker! vi 24 stykker! Med den Med energi den Med som energi den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den gårsom energi medgårsom medgår med til å skrote til å og skrote smelte til å og skrote om smelte til å1og skrote om smelte til å1og skrote om smelte til å1og skrote om smelte til å1og skrote om smelte til å1og skrote om smelte til å1og skrote om smelte til å1og skrote om smelte 1og om smelte 1 om 1 skilt rengjør skilt rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 stykker! vi 24 stykker! Med den Med energi den Med som energi den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den gårsom energi medgårsom medgår med til å skrote til å og skrote smelte til å og skrote om smelte til å1og skrote om smelte til å1og skrote om smelte til å1og skrote om smelte til å1og skrote om smelte til å1og skrote om smelte til å1og skrote om smelte til å1og skrote om smelte 1og om smelte 1 om 1 skilt rengjør skilt rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 skiltstykker! rengjør vi 24 stykker! vi 24 stykker!

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 505050 50 505050 50 50 5050 50 50 50 5050 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 55 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 505050 50 505050 50 50 5050 50 50 50 5050 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 55 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 Gammelt skilt + Gammelt rengjøring med bare vann til metallren flate + Gammelt skilt Gammelt + skilt Gammelt rengjøring + skilt Gammelt rengjøring + skilt Gammelt rengjøring med + skilt bare Gammelt rengjøring med + skilt vann bare Gammelt rengjøring med + skilt vann til bare Gammelt rengjøring med metallren + skilt vann til bare Gammelt rengjøring med metallren + skilt vann til bare rengjøring med flate metallren + skilt vann til bare rengjøring med + flate metallren + vann til bare rengjørin med + flate metall van til bar me + fla m 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 pålegging av nypålegging refleks = med full garanti! pålegging av pålegging nyNytt av pålegging refleks nyskilt av pålegging refleks =ny Nytt av pålegging refleks =ny skilt Nytt av pålegging refleks =ny med skilt Nytt av pålegging refleks =ny full med skilt Nytt av pålegging refleks garanti! = ny full med skilt Nytt av pålegging refleks garanti! = ny full med skilt Nytt av refleks garanti! = ny full med skilt Nytt av refleks garanti! = ny full med skilt Nytt refleks garanti! = full med skilt Nytt ga = f 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 Gammelt Gammelt skilt Gammelt + skilt Gammelt rengjøring + skilt Gammelt rengjøring + skilt Gammelt rengjøring med + skilt bare Gammelt rengjøring med + skilt vann bare Gammelt rengjøring med + skilt vann til bare Gammelt rengjøring med metallren + skilt vann til bare Gammelt rengjøring med metallren + skilt vann til bare rengjøring med flate metallren + skilt vann til bare rengjøring med + flate metallren + vann til bare rengjørin med + flate metall van til bar me + fla m Med samme energi som går med til å skrote/smelte om ett skilt, rengjør vi 50 stykker. 16

pålegging pålegging av pålegging nyav pålegging refleks nyav pålegging refleks =nyNytt av pålegging refleks =nyskilt Nytt av pålegging refleks =ny med skilt Nytt av pålegging refleks =ny full med skilt Nytt av pålegging refleks garanti! =ny full med skilt Nytt av pålegging refleks garanti! =ny full med skilt Nytt av refleks garanti! =ny full med skilt Nytt av refleks garanti! =ny full med skilt Nytt refleks garanti! =full med skilt Nytt ga =f 50 50 50 50 50 50+skilt 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 5 Gammelt Gammelt skilt Gammelt +skilt Gammelt rengjøring +skilt Gammelt rengjøring +skilt Gammelt rengjøring med +skilt bare Gammelt rengjøring med +skilt vann bare Gammelt rengjøring med vann til bare Gammelt rengjøring med metallren +skilt vann til bare Gammelt rengjøring med metallren +skilt vann til bare rengjøring med flate metallren +skilt vann til bare rengjøring med + flate metallren +50 vann til bare rengjørin med + flate metall van til bar me + fla m

pålegging pålegging av pålegging nyav pålegging refleks nyav pålegging refleks =nyNytt av pålegging refleks =nyskilt Nytt av pålegging refleks =ny med skilt Nytt av pålegging refleks =ny full med skilt Nytt av pålegging refleks garanti! =ny full med skilt Nytt av pålegging refleks garanti! =ny full med skilt Nytt av refleks garanti! =ny full med skilt Nytt av refleks garanti! =ny full med skilt Nytt refleks garanti! =full med skilt Nytt ga =f Gammelt Gammelt skilt Gammelt +skilt Gammelt rengjøring +skilt Gammelt rengjøring +skilt Gammelt rengjøring med +skilt bare Gammelt rengjøring med +skilt vann bare Gammelt rengjøring med +skilt vann til bare Gammelt rengjøring med metallren +skilt vann til bare Gammelt rengjøring med metallren +skilt vann til bare rengjøring med flate metallren +skilt vann til bare rengjøring med + flate metallren +vann til bare rengjørin med + flate metall van til bar me + fla m


– Du får billigere skilt SKILTING / GJENBRUK – Miljøgevinsten blir minst 96%

Prod.blad kap 1e

18.12.03

09:51

Side 7

Vi benytter en unik metode der vann og vakum fjerner den gamle refleksfolien uten å sette skade på aluminiumsplaten.

Vi benytter en unik metode der vann og vakum fjerner den gamle refleksfolien uten å skade aluminiumsplaten.

Kretsløp for trafikkskilt Ved gjenbruk:

Tradisjonelt: Grossist Norge

Powered by

Euroskilt AS

Euroskilt AS

Statens vegvesen (kunder)

Lakkering/ kromatisering

1.06 Valsing Hellas

Skraphandler

Omsmelting til blokk

Forbrenningsanlegg

Statens vegvesen (kunder)

Kretsløp for trafikkskilt Med den energi som går med til å skrote og smelte om 1 skilt rengjør vi 24 stykker!

50

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

17


SKILTING / DIGITALPRINT

UV-digitalprint av skilt Beskyttelse mot falming av farger Fargene er UV-herdet og motstands­dyktige. Et ekstra laminat med UV-filter gjør holdbarheten enda bedre.

Beskyttelse mot brøyte/sprutskader For å unngå juling fra snøbrøyting og steinsprut, gis skiltene et ekstra laminat med utvidet beskyttelse.

Beskyttelse mot vaskeskader Med UV-Digitalprint blir skiltet helt uten kanter som vaskedysen kan få tak i.

Med en av Europas mest moderne og effektive skilt­fabrikker er Euroskilt nå i stand til å lage de mest detaljerte og holdbare trafikkskilt. Den nye teknologien gir høyere motstandsdyktighet mot slitasje/skader, mindre vaskeskader og mer holdbare farger. Tradisjonell produksjonsteknologi vil fortsatt eksistere, og den nye produksjonsteknologien vil hovedsaklig bli brukt på skilt til arbeidsvarsling og store tavler.

18


SKILTING / DIGITALPRINT

19


SKILTING / FARESKILT

20

100.1 Farlig sving

100.2 Farlig sving

102.1 Farlige svinger

102.2 Farlige svinger

104.1 Bratt bakke

104.2 Bratt bakke

106.1 Smalere veg

106.2 Smalere veg

106.3 Smalere veg

108 Ujevn veg

109 Fartshump

110 Vegarbeid

112 Steinsprut

114.1 Rasfare

114.2 Rasfare

116 Glatt kjørebane

117 Farlig vegskulder

118 Bevegelig bro

120 Kai, strand, ferjeleie

122 Tunnel

124 Farlig vegkryss

126 Rundkjøring

132 Trafikklyssignal

134 Planovergang med bom


SKILTING / FARESKILT

135 Planovergang uten bom

136.1 136.2 136.3 Avstandsskilt

138.1 Jernbanespor Enkeltspor

138.2 Jernbanespor Flerspor

139 Sporvogn

140 Avstand til gangfelt

142 Barn

144 Syklende

146.1 Elg

146.2 Rein

146.3 Hjort

146.4 Ku

146.5 Sau

148 Møtende trafikk

149 Kø

150 Fly

152 Sidevind

153 Trafikkulykke

154 Skiløpere

155 Ridende

156 Annen fare

21


SKILTING / VIKEPLIKT- OG FORKJØRSSKILT

22

202 Vikeplikt

204 Stopp

206 Forkjørsveg

210 Forkjørskryss

212 Vikeplikt overfor møtende kjørende

214 Møtende kjørende har vikeplikt

208 Slutt på forkjørsveg


SKILTING / FORBUDSSKILT

302 Innkjøring forbudt

306.0 Forbudt for alle kjøretøy

306.1 Forbudt for motorvogn

306.3 Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km

306.4 Forbudt for motorsykkel og moped

306.5 Forbudt for lastebil og trekkbil

306.6 Forbudt for syklende

306.7 Forbudt for gående

306.8 Forbudt for gående og syklende

306.9 Forbudt for ridende

308 Forbudt for transport av farlig gods

310 Forbudt for motorvogn m/flere enn to hjul og m/tillatt totalvekt høyere enn angitt

312 Breddegrense

314 Høydegrense

316 Lengdegrense

318.1 Totalvektgrense for kjøretøy

318.2 Totalvektsgrense for vogntog

320 Aksellastgrense

322 Boggilastgrense

324.1 Stopp for angitt formål

23


SKILTING / FORBUDSSKILT

24

324.2 Stopp for angitt formål

326 Stopp for toll

330.1 Svingeforbud

330.2 Svingeforbud

332 Vendingsforbud

334 Forbikjøringsforbud

335 Forbikjøringsforbud for lastebil

336 Slutt på forbikjøringsforbud

337 Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil

362 Fartsgrense

364 Slutt på særskilt fartsgrense

366 Fartsgrensesone

368 Slutt på fartsgrensesone

370 Stans forbudt

372 Parkering forbudt

376.1 Parkeringssone (eks.)

376.2 Parkeringssone (eks.)

376.2 Parkeringssone (eks.)

378.1 Slutt på parkeringssone (eks.)

378.2 Slutt på parkeringssone (eks.)


SKILTING / PÅBUDSSKILT

402.1 Påbudt kjøreretning

402.2 Påbudt kjøreretning

402.3 Påbudt kjøreretning

402.4 Påbudt kjøreretning

402.5 Påbudt kjøreretning

402.6 Påbudt kjøreretning

402.7 Påbudt kjøreretning

402.8 Påbudt kjøreretning

404.1 Påbudt kjørefelt

404.2 Påbudt kjørefelt

406 Påbudt rundkjøring

25


SKILTING / OPPLYSNINGSSKILT

26

502 Motorveg

503 Motortrafikkveg

504 Slutt på motorveg

505 Slutt på motortrafikkveg

508.1 Kollektivfelt for buss

508.2 Kollektivfelt for buss og drosje

509 Sambruksfelt

510.1 Slutt på kollektivfelt

510.2 Slutt på kolletivfelt

511 Slutt på sambruksfelt

512 Holdeplass for buss

513 Holdeplass for sporvogn

514 Holdeplass for drosje

516 Gangfelt

518 Gangveg

521.1 Sykkelfelt

521.2 Sykkelfelt Midtstilt

522 Gang- og sykkelveg

520 Sykkelveg

524 Møteplass


SKILTING / OPPLYSNINGSSKILT

526.1 Envegskjøring

526.2 Envegskjøring

527.1 Blindveg

527.2 Blindveg

527.3 Blindveg

527.4 Blindveg

528 Valgfritt kjørefelt

530.01 Sammenfletting

530.11 Sammenfletting

531.102 Felt for fartsøkning

531.202 Felt for fartsøkning

532.H02 Kjørefelt slutter

532.H11 Kjørefelt slutter

534.V01 Kjørefelt begynner

534.H02 Kjørefelt begynner

534.V11 Kjørefelt begynner

536 .101 Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt

536.102 Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt

536.201 Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt

536.202 Sammenfletting

538.12 Kjørefelt inndeling

27


SKILTING / OPPLYSNINGSSKILT

28

538.21 Kjørefelt inndeling

538.03 Kjørefelt inndeling

539 (eks 1) Endret kjøremønster

540 Gatetun

542 Slutt på gatetun

548 Gågate

550 Slutt på gågate

552 Parkering

555 Havarilomme

556 Automatisk trafikkontroll

558 Videokontroll/ overvåkning

560 Opplysningstavle (eks.)

565 Feil kjøreretning

570.1V Nødutgangsskilt for tunnel

570.1H Nødutgangsskilt for tunnel

570.2V Nødutgang

570.2H Nødutgang

590 Husk bilbelte


SKILTING / SERVICESKILT

601 Radiokanal

608 Kjøretøyverksted

613.1 Rasteplass

618 Campingplass

605 Nødtelefon

602 Førstehjelp

610.1 Drivstoff

610.2 Drivstoff

611 Toalettømmeanlegg

614 Enkel servering

613.2 Rasteplass

621 Bobilplass

606 Brannslokningsapparat

622 Campinghytter

612 Toalett

616 Spisested

624 Vandrerhjem

626 Overnattingssted

635 Informasjon

637 Turistkontor

640.10 Severdighet

640.12 Museum/galleri

640.20 Utsiktspunkt

640.30 Naturfredet område

650.10 Badeplass

29


SKILTING / SERVICESKILT

650.11 Fiskeplass

650.20 Tursti

650.21 Skiløype

650.40 Gardsmat/ Bygdeturisme

Her er noe fryktelig galt! Mangelfull skilting kan føre til de utroligste situasjoner.

30


SKILTING / VEGVISNINGSSKILT

701 Tabellorienteringstavle

703 Diagram orienteringstavle

705 Avkjøringstavle

707 Kjørefeltorienteringstavle

709 Portalorienteringstavle

711 Tabellvegviser

713 Vanlig vegviser

715 Avkjøringsveiviser 31


SKILTING / VEGVISNINGSSKILT

717 Kjørefeltvegviser

723.11 Vegnummer for europaveg

723.15 Vegnummer for nummerert fylkesveg

32

723.12 Vegnummer for europaveg

723.16 Vegnummer for nummerert fylkesveg

725 m denne Är det

719 Portalvegviser

723.13 Vegnummer for riksveg som ikke er europaveg

723.21 Ringveg/ ringrute

723.22 Ringveg/ ringrute

723.14 Vegnummer for riksveg som ikke er europaveg

723.31 Nasjonal turistveg

723.41 Omkjøringsrute store kjøretøy

723.51 Rute for transport av farlig gods

723.61 Andre omkjøringsruter

723.62 Andre omkjøringsruter

723.63 Andre omkjøringsruter

723.64 Andre omkjøringsruter

723.65 Andre omkjøringsruter

723.66 Andre omkjøringsruter


SKILTING / VEGVISNINGSSKILT

723.71 Kryssnummer på flerfeltsveg

723.72 Kryssnummer på flerfeltsveg

723.73 Kryssnummer på tofeltsveg

mangler, men er på skiltet? t riktigt bilde?

Solveien 725 Avstandsskilt

741 Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper

751 Vegviser for sykkelrute

727 Stedsnavnskilt

743 Midlertidig omkjøring

753 Tabellvegviser for sykkelrute

729 Gate/ vegnavnskilt

745 Slutt på midlertidig omkjøring

755 Sykkelruteskilt

731 Samleskilt for vegvisning

749 Vegviser for gangtrafikk

757 Avstandsskilt for sykkelrute

33


SKILTING / VEGVISNINGSSKILT

761 Motorveg

763 Motortrafikkveg

765 Bomveg/brukerbetaling på veg

767 Parkering

769 Parkeringshus

771 Lufthavn/Flyplass

772 Helikopterplass

773 Busstasjon/ bussterminal

774 Jernbanestasjon/ togterminal

34

775 Bilferje

780 Kjetting

790.10 Kirke

790.15 Næringsområde

790.20 Svømmehall

790.30 Alpinanlegg

790.31 Hoppbakke

790.32 Skistadion

790.40 Golfbane

792.11 Betaling med elektronisk brikke

792.12 Betaling med betjent

792.13 Betaling med mynt til automat


SKILTING / VEGVISNINGSSKILT

792.14 Betaling med kort til automat

792.15 Betaling med sedler til automat

792.30 Helautomatisk bomstasjon som passeres uten ĂĽ stanse

792.31 Betaling med AutoPASS

792.16 Ta billett i lukket betalingssystem

792.17 Lever billett i lukket betalingssystem

35


SKILTING / UNDERSKILT

802 Avstand

804 Utstrekning

806 Tid

807.1 Personbil

807.2 Varebil, lastebil og trekkbil

807.3 Buss

807.4 Vogntog

807.5 Tilhenger særskilt innredet til campingbruk, samt event. trekkvogn

807.6 Sykkel

807.7 Motorsykkel og moped

807.8 Forflytingshemmede med parkeringstillatelse

807.9 Kjøretøy særskilt innredet til campingbruk (bobil)

Fartsdempere 50 - 400 m 808 Tekst

813.2 Stigningsgrad

36

808.804

814 Virkelig fri vegbredde

810 812 Svingpil (eks.) Anbefalt fart

816 Kryssende tømmertransport

813.1 Stigningsgrad

817.1 Særlig ulykkesfare


SKILTING / UNDERSKILT

817.2 Særlig ulykkesfare

817.3 Særlig ulykkesfare

817.4 Særlig ulykkesfare

822 Forløp av forkjørsveg (eks.)

824 Forvarsling av stopp

826 Sykkeltrafikk i begge kjøreretninger

828.3 828.2 Utstrekning av stansUtstrekning av og parkeringsstans- og parkeringsregulering. Gjelder regulering. Gjelder i mot kjøreretningen kjøreretningen

829 Oppstilling av parkert kjøretøy (eks.)

817.5 Særlig ulykkesfare

828.1 Utstrekning av stansog parkeringsregulering. Gjelder i begge kjøreretninger

831 Parkeringsskive (eks.)

834 Kombinert regulering (eks.)

37


SKILTING / UNDERSKILT Underskilt til fareskilt Nummer i parantes forteller hvilke hovedskilt som kan brukes sammen med underskiltet.

38

Smal bru

Smal undergang

Fartsdempere

Issvuller

808.101 (106)

808.103 (106)

808.105 (106)

808.111 (108)

Teleskade

Ferist

Opphøyd gangfelt

Opphøyde gangfelt

808.113 (108)

808.115 (108)

808.121 (109)

808.123 (109)

Fare for ising

Ved våt veg

Ved sterk nedbør

Oljesøl

808.131 (116)

808.133 (116)

808.137 (116)

808.143 (116)

Jord på vegen

Grus på vegen

Slutt på saltet veg

Høg asfaltkant

808.145 (116)

808.147 (116)

808.151 (116)

808.153 (117)

I drift ved gult blink

Skole

Stor elgfare

Viltkryssing

808.159 (132)

808.161 (142)

808.165 (146)

808.166 (146)

Kryssing ved gult blink

Bakketopp

Flom

Gårdstun

808.167 (146)

808.171 (156)

808.172 (156)

808.173 (156)

Grusveg

Dype spor

Utkjørsel

Utrykning

808.174 (156)

808.175 (156)

808.176 (156)

808.743 (156)

Ulykkesstrekning

Vegbom

Møtende biler midt i vegen

808.178 (156)

808.179 (156)

808.180 (156)


SKILTING / UNDERSKILT Underskilt til forbudsskilt, påpudsskilt og opplysningsskilt Nummer i parantes forteller hvilke hovedskilt som kan brukes sammen med underskiltet.

Gjelder gjennomkjøring

Gjelder gjennomkjøring til vegnavn

Gjelder ikke kjøring til virksomhet

Gjelder ikke moped

808.301 (306.1, 306.5)

808.303 (306.1)

808.305 (306.1, 306.5)

808.311 (306.1, 306.4)

Gjelder ikke buss

Gjelder ikke taxi

Gjelder ikke buss og taxi

Gjelder ikke motorvogntype

808.313 (306.1)

808.315 (306.1)

808.317 (306.1)

808.319 (306.1)

Gjelder motorvogntype

Gjelder bru/ undergang ved sted

Gjelder i by eller sted

Høgspenning Livsfare

808.321 (306.1)

808.331 (312-322)

808.333 (312-322)

808.339 (314)

.... m ved sentrisk kjøring

Minste kjøretøyavstand .... m

Gjelder snuplass/torg o.l.

808.341 (314)

808.343 (318)

808.351 (370, 372)

39


SKILTING / MARKERINGSSKILT

902V Bakgrunnsmarkering

906V Hindermarkering

902H Bakgrunnsmarkering

906H Hindermarkering

908 Hindermarkering (høyde)

40

904V Retningsmarkering

906VH Hindermarkering

912 Avkjøringsmarkering

914H Tunnelmarkering

914V Tunnelmarkering

916 Avstandsmarkering i tunnel

920VM Kantstolpe

920VE Kantstolpe

920H Kantstolpe

904H Retningsmarkering


SKILTING / ARBEIDSVARSLING MARKERINGSSKILT

902V Bakgrunnsmarkering

906V Hindermarkering

902H Bakgrunnsmarkering

906H Hindermarkering

930.1 Hindermarkering

940 Trafikkjegle

904V Retningsmarkering

904H Retningsmarkering

906VH Hindermarkering

930.2 Hindermarkering

942 Trafikksylinder

41


SKILTING / ARBEIDSVARSLING / UNDERSKILT

106 Smalere veg

108 Ujevn veg

109 Fartshump

110 Vegarbeid

112 Steinsprut

116 Glatt kjørebane

117 Farlig vegskulder

132 Trafikklyssignal

148 Møtende trafikk

149 Fare for kø

156 Annen fare

362 Fartsgrense

Vegarbeid 0-4 km Ferdig 1. juni 2004

530.01 530.V01 Sammen- Kjørefelt fletting slutter

530.11 Sammenfletting

532.H02 Kjørefelt slutter

532.V02 539 Kjørefelt Endret slutter kjøremønster

560 Tekst

Underskilt til arbeidsvarslingsskilt Nummer i parantes forteller hvilke hovedskilt som kan brukes sammen med underskiltet.

42

Biluhell

Ulykke

Lasting

Rekkverk mangler

808.701 (156)

808.702 (156)

808.703 (156)

808.704 (156)


SKILTING / ARBEIDSVARSLING / UNDERSKILT

Bruinspeksjon

Asfaltarbeid

Anleggstrafikk

Kabelarbeid

808.706 (110, 156)

808.712 (110, 112,116)

808.713 (110, 156)

808.714 (110)

Grøfterens

Vegmerking

Høvling

Snørydding

808.715 (110)

808.716 (110)

808.717 (110, 112)

808.718 (110)

Kontroll

Oppmåling

Sprengning

Trafikkintervju

808.719 (156)

808.720 (110)

808.721 (110, 156)

808.722 (156)

Langsgående asfaltkant

Tunnelarbeid

Kantslått

Brøytestikk

808.723 (156)

808.724 (110)

808.725 (110)

808.726 (110)

Manuell dirigering

Registrering

Nytt vegdekke

Trefelling

808.727 (110)

808.728 (110)

808.729 (112)

808.730 (156)

Traktor krysser

Fjellsikring

Nylagt asfalt

Tømmerdrift

808.731 (156)

808.740 (110)

808.741 (116)

808.742 (110, 156)

Oljesøl

Renhold

Søppelplukking

Såing

808.743 (116)

808.744 (110)

808.745 (110)

808.746 (110)

Øvelse

Hovedveg signalregulert

808.747 (110, 156)

808.748 (156)

Midlertidig tekst godkjent av regionen 808.799

43


SKILTING / FARVANNSSKILT

44


SKILTING / FARVANNSSKILT

Ta kontakt på for mer informasjon og flere varianter: post@euroskilt.noNorsafe eller ring på 06080 ® Mast - Systemløsni

Enkel m konstru

Oppsetting av farvannsskilt Euroskilt anbefaler på det sterkeste at farvannsskilt monteres på Norsafe-mast. Årsaken er at man da får oppsettingsutstyr som ikke ruster, og som er kraftig nok til at hverken vær, vind eller vandaler klarer å ødelegge skiltoppsettet

Hvem har myndighet hvor etter havne- og farvannsloven? Til alle typer skilter

Med til

Kommunene har forvaltningsansvar og myndighet i sitt sjøområde så langt ut som kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Staten har forvaltningsansvar og myndighet i hovedled og biled, samt utenfor kommunens myndighetsområde etter plan- og bygningsloven. Mer informasjon fås på Kystverket sine hjemmesider.

Skiltstørrelser Trange farvann: Minimum skiltbredde 60 cm Leseavstand opptil 200 meter: Minimum skiltbredde 100 cm Leseavstand fra 200 til 500 meter: Minimum skiltbredde 150 cm Leseavstand over 500 meter: Minimum skiltbredde 200 cm

Tunnelloppheng

Jus

45


SKILTING / VASSDRAGSSKILT

Oppsetting av vassdragsskilt

Euroskilt anbefaler på det sterkeste at vassdragskilt monteres på Norsafe-mast. Årsaken er at man da får oppsettingsutstyr som ikke ruster, og som er kraftig nok til at hverken vær, vind eller vandaler klarer å ødelegge skiltoppsettet Info om skilt finner dere på NVE sine nettsider Ta kontakt på for mer informasjon og flere varianter: post@euroskilt.no eller ring på 06080

46


SKILTING / VASSDRAGSSKILT Fareskilt

1.01 Overløps­terskel, person

1.02 Overløps­terskel, båt

1.03 Overløps­terskel, kjøretøy

1.04 Tunnel­åpning, vannstrøm

1.05 Usikker is

1.06 Usikret skråning, dårlig veistandard

1.07 Sjakt, stup, bratt skråning

1.08 Plutselig vannstrøm

1.09 Strømvirvel, inntak

1.10 Annen fare

1.11 Plutselig utblåsning

Forbudsskilt

2.01 Adgang forbudt

2.02 Bading forbudt

2.03 Fisking forbudt

2.04 Bruk av båt forbudt

Påbudsskilt

3.01 Kano/båt skal bæres

3.02 Barn skal leies

47


SKILTING / VASSDRAGSSKILT Fareskilt

1.01 Overløps­terskel, person

1.02 Overløps­terskel, båt

1.03 Overløps­terskel, kjøretøy

1.04 Tunnel­åpning, vannstrøm

1.05 Usikker is

1.06 Usikret skråning, dårlig veistandard

1.07 Sjakt, stup, bratt skråning

1.08 Plutselig vannstrøm

1.09 Strømvirvel, inntak

1.10 Annen fare

1.11 Plutselig utblåsning

Forbudsskilt

2.01 Adgang forbudt

2.02 Bading forbudt

Påbudsskilt

3.01 Kano/båt skal bæres

48

3.02 Barn skal leies

2.03 Fisking forbudt

2.04 Bruk av båt forbudt


SKILTING / VASSDRAGSSKILT Eksempel på underskilt

Norsafe® Mast - System

E k Oppsetting av vassdragsskilt Euroskilt anbefaler på det sterkeste at vassdragskilt monteres på Norsafe-mast. Årsaken er at man da får oppsettingsutstyr som ikke ruster, og som er kraftig nok til at hverken vær, vind eller vandaler klarer å ødelegge skiltoppsettet Info om skilt finner dere på NVE sine nettsider Ta kontakt på for mer informasjon og flere ­varianter: post@euroskilt.no eller ring på 06080

Til alle typer skilter

49


SKILTING / PRIVATRETTSLIGE SKILT

Privatrettslig skilting Hva er ulovlig skilting, og hvorfor? Vegtrafikkloven § 5 sier, “Offentlig trafikkskilt, signal eller oppmerking må ikke brukes på eller ved veg uten tillatelse av vedkommende myndighet. Det samme gjelder skilt, signal eller oppmerking som kan forveksles med offentlige. Dersom det uten tillatelse er satt opp skilt eller signal eller foretatt oppmerking, kan dette fjernes eller kreves fjernet av myndighetene”. Skiltmyndighetene har bestemt, og tolker dette slik, at det ikke er nok om en av forutsetningene er oppfylt. De skal ikke kunne forveksles hverken i form, størrelse eller farge. Tidligere lagde man skilt for private områder i samme størrelse som de offentlige, men i sort/hvit utførelse i stedet. Dette tillates ikke etter dagens regler, og Politiet/Statens Vegvesen er i ferd med å rydde opp i denne praksisen. Pr. dags dato finnes det ingen skrevne regler for hva skiltmyndighetene tillater, men de største skiltprodusentene har utviklet en uskreven norm som er akseptert av myndighetene.

Hva kreves av et privat skilt? Bakgrunnen for at man setter opp skilt på et privat område, er at det er problemer med å få publikum til å respektere lover og regler som gjelder for et tilsvarende offentlig område. Typiske eksempler er ulovlig parkering på gårdsplasser/boområder, unødvendig kjøring på privat vei, parkering foran utkjørsler/garasjer, unødvendig kjøring og parkering i borettslag osv. På offentlige områder blir dette regulert ved oppsetting av skilt som det er fattet vedtak for, og som derfor kan håndheves. For at man skal kunne håndheve tilsvarende praksis på private områder, må skiltenes ordlyd/symboler være juridisk korrekte og holdbare. Budskapet må være forståelig og entydig. Det

50


SKILTING / PRIVATRETTSLIGE SKILT har vært flere rettsaker fordi det har vært tvil om håndhevingen har vært lovlig foretatt. Bakgrunnen har vært skilting som har vært ufullstendig og/eller ikke korrekte. For et privat område må en ha klart for seg om skiltingen skal håndheves, eller om det bare skal være for “å skremme”. Ordlyden er helt avgjørende for om en skal kunne håndheve skiltingen.

Hvem er skiltmyndighet for de enkelte skiltgrupper? For de skiltgrupper som vil være mest aktuelle for private områder er det Politiet som er den avgjørende skiltmyndigheten. Dette betyr at de kan pålegge at skiltene fjernes dersom de ikke tilfredstiller kravene, eller at de blir fjernet uten varsel. De vanligste skiltene vil være Parkering forbudt, Stans forbudt, Innkjøring forbudt, Forbudt for motorvogn og Forbudt for alle kjøretøyer.

Hvem bestemmer på private områder? Selv om man eier eiendommen, kan man ikke uten videre sette opp de skilt en selv ønsker. Offentlige skilt vil ikke bli tillatt satt opp på private områder, med mindre det er fattet vedtak av skiltmyndigheten om nettopp dette. Dette betyr også at Politiet kan bestemme at et privat område skal skiltes og betraktes som et offentlig område. Dette kan gjelde borettslag, parkerings­ plasser, sykehus osv.

Hvordan bør skiltene stå/monteres? Skilter som monteres på private områder bør så langt råd er følge de samme regler som det offentlige. Dette er viktig fordi trafikantene skal oppfatte situasjonen raskt og entydig. Det vanligste er å montere skiltene på galvaniserte stålrør. For private områder er det ofte et ønske om å legge mer vekt på oppsettingsutstyret, fordi det skal se så pent ut som mulig. Erfaringen viser at respekten for budskapet øker, samtidig som penere ting får stå lengre i fred. Det kan derfor være en lønnsom investering også å legge vekt på oppsettingsutstyret.”Omrammingen” av skiltene kan være pene bøyler, som lakkeres i ønsket farge. Vi har laget flere løsninger for kunder som har ønsket en mer profesjonell omramming.

51


SKILTING / PRIVATRETTSLIGE SKILT Skilt som ikke er «standardisert» Det produseres og settes opp en rekke skilt som er laget for et spesielt formål. Dette gjelder bl.a. “Barn Leker” skilt. Som nevnt tidligere kan man bli pålagt å fjerne også disse skiltene dersom de er satt opp på offentlige område, f.eks. i en offentlig blindvei hvor man vet at barn leker og ferdes. Noe av begrunnelsen for å fjerne disse skiltene er at det ikke skal oppfordres til å leke på trafikert vei. Erfaringen viser at man ser noe mer gjennom fingrene på dette, men muligheten for at de blir fjernet er til stede.

Hvilket ansvar har Euroskilt? Euroskilt som skiltprodusent, har ikke noe ansvar for de skilt som blir satt opp. Det er den enkelte eier/bruker som står ansvarlig. Som skiltprodusent kan vi derfor ikke trekkes inn og stå til rette for oppsettingen av det vi har solgt. Men vi ønsker å gi råd og synspunkter ut fra vår ekspertise og erfaring.

52


SKILTING / PRIVATRETTSLIGE SKILT Andre typer skilt Vi lager mange typer skilt på bestilling. Dette kan være merking av parkeringsplasser, friområder o.l.

Montering For å montere skiltene trenger man fundament, stolpe, klammer og topphette. Ta kontakt med oss for å få utarbeidet skisser og tilbud. Tlf 06080

12010800100 40 x 60 cm

12010807100 60 x 50 cm

Noen setter opp slike skilt langs offentlig veg. Det gjøres i beste hensikt, men det er ikke lovlig. Man MÅ søke om tillatelse av vegeier FØR man eventuelt setter opp slike skilt. Vegmyndigheten vil i de aller fleste tilfeller være kommunen. Det kan være bedre å heller søke om fartsreduserende tiltak som for eksempel fartshumper.

12010808100 60 x 50 cm

12010802100 70 x 100 cm

Transportmerking:

12010862001 20 x 110 cm

12010866100 12010880200 50 x 100 cm Markeringsskilt 25 x 50 cm 53


SKILTING / TEKNISKE SKILT

Mekanisk variable skilt Våre mekanisk variable skilt har preget norske veger i mange år og er fremdeles den mest foretrukne teknologien når kommer til skilt som skal vise flere budskap. Nøkkelen til suksessen ligger mye i at man får et “ekte” skiltansikt med godkjent folie, i tillegg til at teknologien er gjennomprøvd for strenge nordiske forhold på fjellet, i bymiljø og inne i tunneller. Skiltene kan endre budskap etter behov enten fra f.eks en vegtrafikksentral eller lokalt ved selve skiltet. Skiltene brukes ofte i forbindelse med planlegging av omkjøringsruter, stenging av veger, ved bomstasjoner og vektstasjoner o.l. Produseres ved Euroskilt Vingrom

54


SKILTING / TEKNISKE SKILT

Pos. 1

Pos. 2

Pos. 3

LED variable skilt Skiltansiktet er bygget opp av dioder som er koblet sammen i serier. Som sikkerhet ligger 1 stk. motstand per serie for å stabilisere diodene. Det er valgt Everlight og Nichia dioder for å oppnå den høyeste kvalitet og nyeste teknologi. All elektronikk er overflatebehandlet mot korrosjon og fuktighet. Lysdiodene har lavt strømforbruk og meget lang levetid. Diodestørrelse 5mm, 15/25 grader på diodevinkel. 10 - 40W forbruk. Pulverlakkert Aluminium 6063. Testet i henhold til EN 12966-1. En kompakt og solid løsning. Produseres ved Euroskilt Tønsberg.

55


SKILTING / TEKNISKE SKILT

LED kjørefeltsignaler Polykarbonat front type antirefleks med tykkelse 5 mm gjør skiltet mer synlig, spesielt i solskinn. Lysdiodene er bygd opp i serier à 5 stk. Som sikkerhet er det en motstand per serie for å stabilisere diodene. Everlight og Nichia er valgt av hensyn til kvalitet og teknologi. All elektronikk er overflatebehandlet mot korrosjon og fuktighet. Diodestørrelse 5 mm, 15/25 graders diodevinkel. 10-40 W forbruk. Pulverlakkert aluminium. Testet ihht. EN 12966-1. En komplett og meget solid løsning.

LED vekselblinkere 24V DC inngangsspenning. Standard oppsett som vekselblink, men kan bestilles som parallellblink. Temperaturområde -30° til 80°C. Kan fås i både rød og gul. Standard blinkfrekvens er 50 on/off, men kan varieres fra 40 on/off til 70 on/off. Lysstyrke: Ø200 mm: Opptil 600 cd. Ø300 mm: Opptil 900 cd. Effektforbruk opptil 15W (avhengig av lysstyrke). Opsjoner: 230V ac inngangsspenning (ekstra transformator). Tilbakemeldingskort med alarmfunksjon. 56


SKILTING / TEKNISKE SKILT

LED evakueringslys Armatur 305 mm lang og 165 mm bred. Armaturskruer og bolter i syrefast stål, A4 kvalitet. 2x7 lysdioder gir lys i 180 graders vinkel. Kontinuerlig lystid på over 100 000 timer. Integrert elektronikk gir dobbelt isolert boks. Effektforbruk ved 230V ac er 21,5W. Tetthetsgrad IP66. Tilfredsstiller IEC60598-2-22.

Innvendig belyste skilt Vi produserer og leverer både tynnplateskilt med LED-teknologi (Compactsign) og ordinære lyskasser med fast eller variabelt budskap (Dulf). Alt i henhold til gjeldende håndbøker. Produseres i høyeste korrosjonsklasse. Sjøvannsbestandig alumunium. Polyester pulverlakkert. Tilpasset alle typer opphengsutstyr.

Nødskap og nødkiosker Alt i henhold til gjeldende håndbøker. Leveres i både sjøvannsbestandig aluminium og syrefast stål. Leveres med givere på dør og slukkere. Skiltfrontene er beskyttet av slagfast polykarbonat.

57


Ettergivende master er konstruert slik at de i betydelig grad skal redusere faren for personskade ved pükjørsel. Alt oppsettingsutstyr skal vÌre ettergivende dersom det skal plasseres innenfor den definerte sikkerhetssonen, med mindre det er plassert bak rekkverk.

58


2

Oppsetting

Fagområdet Oppsetting

60

Skiltmaster / Portaler

61

Norsafe Mast

66

Opplandsmast

76

Fundamenter

80

Løsfot

81

Fundamenter / Skiltstolper

82

Klammere og holdere

83

Stålportaler

88

Skiltbøylesystem

92

59


OPPSETTING / INNLEDNING

Fagområdet Oppsetting Stolper Stolper er den viktigste varianten for bæring av mindre trafikkskilt. Stolpene består av stål eller aluminium, fås i flere lengder og har en standard diameter på 60 eller 89 mm.

Master Master for bæring av trafikkskilt benyttes oftest for større skiltflater og variable skilt. Mastene er laget av stål eller aluminium og skal være ettergivende ved påkjørsel. Betegnelsen “ettergivende mast” kan bare brukes for master som er godkjent i samsvar med europeiske krav og testmetoder for trafikksikkerhetsutstyr. Ettergivende master er konstruert slik at de i betydelig grad skal redusere faren for personskade ved påkjørsel. Alt oppsettingsutstyr skal være ettergivende untatt enkle stolper, dersom det skal plasseres innenfor den definerte sikkerhetssonen, med mindre det er plassert bak rekkverk.

Portaler En halvportal består av en mast med utliggerarm for bæring av trafikkskilt, mens en helportal består av to ben montert på hver side av kjørebanen med tverrligger for bæring av trafikkskilt eller lyssignaler.

60


OPPSETTING / SKILTMASTER / PORTALER

Skiltmaster/portaler Dagens trafikk krever trafikksikre løsninger, - det gjelder også oppsettings­ utstyr for trafikkskilt og annet utstyr plassert i vegens sideområde. Utgangspunkt for dette kravet for riks- og fylkesveier er nedfelt i retnings­ linjer fra Vegdirektoratet. Sentralt i dette er Håndbok N101 – Rekkverk, og gjelder for nye skiltoppsett og ved utskiftinger.

Fartsgrense (km/t) ÅDT

50*

60**

70 og 80

>90

0-1500

2,5 m

3m

5m

6m

1500-4000

3m

4m

6m

7m

4000-12000

4m

5m

7m

8m

>12000

5 m***

6 m***

8 m***

10 m***

* For gater og veger med en fartsgrense på 50 km/t og lavere, i byområder og tettsteder, gjelder tabell 2.2 kun for følgende forhold: • Der det er krav til rekkverk på fyllinger/fallende terreng og stup iht. tabell 2.6 og tabell 2.7 • Tunnelmunning og innvendig tunnelhvelv som stikker ut fra tunnelveggen, og som har en farlig utforming. • Veg eller gang- og sykkelveg som krysser under vegen. • Jernbane eller T-bane som krysser under eller ligger parallelt med vegen • Lekeplasser, barnehager og skolegårder • Spesielle anlegg som drivstoffanlegg og vannreservoarer. ** Trær i alléer som står innenfor sikkerhetsavstanden i 60 soner kan etter nærmere vurdering stå i den ytre halvparten av sikkerhetsavstanden. *** Gjelder bare for nybygg. For eksisterende veg benyttes verdier for ÅDT 4000-12000.

Krav til sikkerhetsavstand langs en veg med sikkerhetsavstand ut fra vegens fartsgrense og trafikkmengde. For byområder og sentrumsområder i tettsteder gjelder spesielle regler. Sikkerhetsavstand er den avstanden fra kjørebanekanten som bare en begrenset andel av de kjøretøy som havner utenfor vegen vil overstige. Sikkerhetsavstanden brukes som utgangspunkt for å beregne bredden på vegens sikkerhetssone. Ofte vil sikkerhetssonens bredde være lik sikkerhetsavstandens bredde. 61


OPPSETTING / SKILTMASTER / PORTALER I noen situasjoner vil imidlertid sikkerhetssonens bredde være større enn sikkerhetsavstanden . Ved horisontalkurvatur vil sikkerhetssonens bredde gitt ut fra vegens standardklasse bli øket med 1-2 meter. Ved siden av kravene i rekkverksnormalen Håndbok N101, er kravene til ettergivende egenskaper, testing og godkjenning gitt av Vegdirektoratet i Håndbok R310 – Trafikksikkerhetsutstyr, Funksjons og materialkrav, kapittel 5. Kravene til ettergivende egenskaper og godkjenning er i samsvar med den Europeiske normen NS EN 12767 Ettergivende konstruksjoner for trafikksikkerhetsutstyr – krav og prøvingsmetoder. Trafikksikre master som er testet og godkjent blir på bakgrunn av dette gitt en klassifisering i henhold til normer og retningslinjer.

Det er tre klasser Hastighetsklasse: 50, 70 eller 100 km/t Funksjonsklasse: HE, LE, eller NE Sikkerhetsklasse: 1, 2, 3 eller 4 Trafikksikre skiltmaster i Norge vil typisk ha betegnelsen NE 100 3

Typebetegnelse

Alt. funksjonspar.

Hastighetsklasse

50, 70 eller 100

Funksjonsklasse

HE, LE eller NE

Sikkerhetsklasse

1, 2, 3 eller 4

Montering Trafikkskilt montert på trafikksikker mast skal alltid monteres minst 2 meter over vegbane målt til underkant av skiltet. Ved bruk av 2 eller flere master i et oppsett, er det krav om at den ettergivende mastekostruksjonen skal være testet og godkjent for samtidig påkjøringav to (eller flere) master.

62


OPPSETTING / SKILTMASTER / PORTALER Oversikt over minimum C/C avstand for trafikksikre master, etter krav til lysåpning på1,5 meter i 20° i henhold til retningslinjer gitt av Vegdirektoratet i Håndbok R310, kapittel 5, etter NS EN 12767

Fabrikat

Type/Modell

C/C avstand

Norsafe

NM 89

1691 mm

Norsafe

NM 120

1734 mm

Norsafe

NM 150

1768 mm

Norsafe

NM 190

1814 mm

Norsafe

NM 290

1851 mm

Husk at fundamenter aldri skal stikke over bakkenivå! Toppen av fundamenter til Norsafe mast skal monteres ca. 10 cm under jordoverflaten, slik at toppen av fotplaten vises og at fundamentboltene blir skjult under jorden.

63


OPPSETTING / SKILTMASTER / PORTALER

I våre beregningsprogram finnes det valg for egne innstillinger hvor vi kan foreta valg ut fra lokale vurderinger. For skiltoppsett med kun en mast vil B/4 regelen virke utfordrene i forhold til torsjon, en konsekvens programmet tar hensyn til. Det er viktig for oppsett med bruk av to master at fordeling av mastene blir optimal i forhold til denne regel, uten å utfordre kravene i NS EN 12767 med hensyn til senteravstand mellom mastene.

Alle beregninger skal inkludere bruk av B/4 regelen!

Valg av dimensjonerende brøytelast for den enkelte installasjon skjer ut fra beregningsgrunnlag i håndbok R310 kapittel 5.2.3.3 og tas ut fra diagramet på neste side samt følgende faktorer lokalt: • Plassering i form av avstand fra asfaltert skulderkant/brøytekant til nærmeste skiltkant(d) • Areal på skilt/signal og stolpe innenfor en flate på 2x2 m målt 0,5m over vegbanenivå • Ploghastighet større eller mindre enn 60 km/t (NB! Gjelder ikke f arts­grensen på vegen). For de fleste veger er ploghastigheten under 60 km/t 64


OPPSETTING / SKILTMASTER / PORTALER

Dynamisk last fra snøbrøyting

Velg korrekt klasse i henhold til Håndbok 062,

Dynamisk last fra snøbrøyting side 106, pkt 5.2.3.3 og Tabell 5.3

Velg korrekt klasse i henhold til Håndbok R310, side 106, pkt 5.2.3.3 fra Avstand veikant tilfranærmeste vertikale og avstanden ogAvstand Tabell 5.3. veikant tilskilthjørne nærmesteog skilthjørne vertikale fra vei til bunn av skilt brukes i snøbrøytelastberegninger. avstanden fra vei til bunn av skilt brukes i snøbrøytelastberegninger.

For å velge snøbrøytelastklasse brukes den horisontale avstanden fra veikant (skulderkant/brøytekant) til skilthjørne, dette er ellers ikke i noen fra beregning, For å velge snøbrøytelastklasse brukes den horisontale avstanden men den må registreres som grunnlag for korrekt valg av snøbrøytelast. veikant (skulderkant/brøytekant) til skilthjørne, dette er ellers ikke i noen beregning, men den må registreres som grunnlag for korrekt valg av Grunnlag fra HB062 for korrekt valg av Snøbrøtelastklasse: snøbrøytelast. Grunnlag fra HB062 for korrekt valg av Snøbrøtelastklasse: Avstand fra Ploghastighet, > 60km/t Ploghastighet, < 60km/t Avstand vei-skilt Ploghastighet >60km/t Ploghastighet <60km/t vei til skilt 2

< 3,5

4,0kN/m = DSL 4

3,5< 5,0 ><3,5 > 3,5 < 5,0 >>5,0 6,06,0 5,0< < >>6,0 < 7,0 6,0 < 7,0

2 =2 DSL 4 4,0 kN/m = DSL 3 3,0kN/m 3,0 kN/m2 =2 DSL 3 DSL2 2 2,5kN/m 2 = = DSL 2,5 kN/m 2 2 1,5kN/m = DSL1 1 1,5 kN/m = DSL

2

2,5kN/m = DSL 2 2 2 = DSL 2 2,5 kN/m 1,5kN/m = DSL 1 2 = DSL 1 1,5 kN/m 2 0,0kN/m 0,0 kN/m2 2 0,0kN/m 0,0 kN/m2

Snøbrøtelastklasser: Snøbrøytelastklasser: DSL0 = 0,00 kN/m2

DSL0 = 0,00 kN/m2

DSL1 = 1,50 kN/m2 Og en egendefinert spesialklasse DSL1 = 1,50 kN/m2 spesialklasse DSL2 = 2,50 kN/m2 for ekstreme norske forhold: DSL2 = 2,50 kN/m2 Og en egendefinert DSL NO X! = 8,00 kN/m2 DSL3 = 3,00 kN/m2 for ekstreme norske forhold: DSL3 = 3,00 kN/m2 DSL4 = 4,00 kN/m2 DSL NO X! = 8,00 kN/m2 DSL4 = 4,00 kN/m2 Grafisk visning av beregninger: Grafisk visning av beregninger:

FraFra HB062 - Beregning av dynamisk brøytelast. De toDe figurene til venstre HB062 - Beregning av dynamisk brøytelast. to figurene til venstre

gjelder maks. belastning på skilt og mast, mens figuren lengst til høyre gjelder forfor maks. belastning på skilt og mast, mens figuren lengst til høyre gjelder for torsjon. Tabellen gjelder for maks. belastning. gjelder for torsjon. Tabellen gjelder for maks. belastning. 65


Skiltoppsett med

Norsafe® Mast Norsafe® trafikksikre skiltmaster er fjerde gjenerasjons skiltmaster, designet for å møte målsetningen i nullvisjonen. Masten er testet og godkjent EN 12767 samt ­testet og CE merket i hht. EN 12899. Sikkerhet: Masten er en aluminium deformasjonsmast med bruddbolter. Det betyr at den myke lette masten først deformeres, deretter brekker bruddboltene på samme måte som for tredje generasjons master. Konstruksjonen på Norsafe Masten gjør at sikkerheten er bedre enn noen ­annen mast på markedet.

66

Kvalitet: Mastene produseres i aluminium og syre­ fast materiale, og har derfor ekstra lang levetid.

• Lav vekt og hurtig montering • Lave fundamenter • Selvbærende klammer


OPPSETTING / NORSAFE MAST

utstyr / Norsafe Mast Type

En 12767 Kategori

Momentkapasitet Bøyning

Vridning

MB

MT

NM89-7.5

100, NE, 3

7,5kNm

8kNm

NM120-15

100, NE, 3

15kNm

12kNm

NM150-30

100, NE, 3

30kNm

24kNm

NM190-45

100, NE, 2

45kNm

28kNm

NM190-60

100, NE, 2

60kNm

42kNm

NM290-100

100, NE, 2

100kNm

67kNm

s eget nter i

67


OPPSETTING / NORSAFE MAST

Norsafe Mast - systemløsninger ®

Enkel montering av alle typer konstruksjoner

Plogmontert 904

Til alle typer skilt

Anbefaling ved montering i snørike områder: 6 stk. NM-klammer 3 stk. Hjørneklammer psettingsutstyr / Norsafe Mast 2 stk. Avstivere

Tosidig løsning med standard fester

Oppsettings

Norsafe® Mast - Systemløsninger Oppsettingsutstyr / Norsafe EnkelMast montering av alle type konstruksjoner!

Mast - Systemløsninger

v alle typer

Enkel montering av alle typer konstruksjoner!

To-sidig løsning Plogmontering med standard fester! Til alle typer skilter Medløsning mobilfundament Innvendig T-kryss Utvendig T-kryss To-sidig

til arbeidsvarsling med standard fester!

dament rslingskilter yper

68

Med mobilfundament til arbeidsvarsling

Tunnelloppheng

Justerbare rørfester


OPPSETTING / NORSAFE MAST

Tunneldragere

Etter ønske fra Statens vegvesen er det tatt frem en tunneldrager med knekkfeste for skiltmontering i tunneler. Festet gir etter ved påkjørsel, slik at kjøretøy og materiell får minimalt med skader. Takoppheng og tverrliggere produseres etter mål. Tunneldragere benyttes for montering av kjørefeltsignaler, LED-, innvendig belysteog mekanisk variable skilt.

69


viser hvilke bolter m.m. som medgår i respektive boltset. Boltsettet bestilles separat og trenges til prefabrikkerte OPPSETTING / NORSAFE MAST for å støpe selv fundament. Når man bruker innstøpingskurv eller til mobilfundament så følger det med andre typer bolter.

sutstyr / Norsafe Mast

st

Boltesett til fundament: Gjengestang: 4 stk. M24x150mm DIN 976B A4-80 Skive: 8 stk. M24 25x60x8mm DIN 6340 A4 Mutter: 8 stk. M24 DIN 934 A4-80 70


OPPSETTING / NORSAFE MAST

afe Mast Norsafe® Mast t

e Mast

fundamenter

Oppsettingsutstyr / Norsafe Mast Norsafe® Mast - Fundamenter

Prefabrikerte betongfundament Nytt fundamentdesign som standard for Norsafe mastene! En av fordelene Mobilfundament For midlertidig trafikksikker montering, arbeidsvarsling, er at fundamentene kan plasseres over leveres mobilfundament i ønsket størrelse. Toppen av fotplaten da maks.100mm over veibanen! kabelgrøfter, dekommer er kun 0,7m dype og bygger 0,8m ned i bakken når de er montert. Trekkerør som standard. Prefabrikerte betongfundament Nytt fundamentdesign som standard for Norsafe mastene! En av fordelene er at fundamentene kan plasseres over kabelgrøfter, de er kun 0,7m dype og bygger 0,8m ned i bakken når de er montert. Trekkerør som standard.

og enkel montering! Mobilfundament PrisgunstigInnstøpingskurver og fjellfester Når man vil lage sine egne fundament, feste masten i fjell eller Mobilfundament Prisgunstig og enkel montering! For midlertidig trafikksikker montering, arbeidsvarsling, andre konstruksjoner leveres det løsninger etter behov. ertidig trafikksikker montering, arbeidsvarsling, leveresMobilfundament mobilfundament i ønsket størrelse. veres mobilfundament i ønsket For midlertidig trafikksikker montering, arbeidsvarsling, Toppen av fotplaten kommer da størrelse. maks.100mm over veibanen! otplaten kommer da maks.100mm over veibanen! leveres mobilfundament i ønsket størrelse.

pen av fotplaten kommer da maks.100mm over veibanen! Prefabrikerte betongfundament Smal / høy variant

Boltset til prefabrikerte betongfundamenter i syrefast utførelse Innstøpingskurver og fjellfester Dette sikrer lang levetid. M20 og M24 Når man vil lage sine egne fundament, feste masten i fjell eller andre konstruksjoner leveres det løsninger etter behov.

Innstøpingskurver og fjellfester Innstøpingskurver og fjellfester nnstøpingskurver og fjellfester man vil lage sine egne fundament, feste masten i fjell eller n vil lage sine egne fundament, masten i fjell eller e sinekonstruksjoner egne fundament, festefeste masten i fjell eller andre leveres det løsninger etter behov. e konstruksjoner leveres det løsninger etter behov. ruksjoner leveres det løsninger etter behov.

Boltset til prefabrikerte betong­ fundamenter i syrefast utførelse Dette sikrer lang levetid. M20 og M24

il prefabrikerte betongfundamenter i syrefast utførelse sikrer lang betongfundamenter levetid. M20 og M24 i syrefast utførelse et til Dette prefabrikerte

brikerte betongfundamenter i syrefast Dette sikrer lang levetid. M20 ogutførelse M24

71


OPPSETTING / NORSAFE MAST

72

22331020012 22331030015 22331000019

NM120 Skiltfeste m/60mm VD-skinne NM150 Skiltfeste m/60mm VD-skinne NM190/290 Skiltfeste m/60mm VD-skinne

22331020162 22331030204 22331000249

NM120 VD skinne 210mm, C-C 162mm NM150 VD skinne 260mm, C-C 204mm NM190/290 VD skinne 310mm, C-C 249mm

21190022620

Klammer alum Ø90mm m/ VD-skinne (til NM89)

21190022622

Klammer alum Ø90mm m/ VD-skinne, tosidig (til NM89)

22332020012 22332020015 22332020019

NM120 U-feste T-kryss NM150 U-feste T-kryss NM190 U-feste T-kryss

22337020012 22337030015 22337040019 22337060029

NM120 Topphette NM150 Topphette NM190 Topphette NM290 Topphette

21190022615

Klammer alum Ø60mm m/ VD-skinne

22330020012 22330030015 22330000019

NM120 Skiltfeste m/60mm glideskinne NM150 Skiltfeste m/60mm glideskinne NM190/290 Skiltfeste m/60mm glideskinne


OPPSETTING / NORSAFE MAST

22330020162 22330030204 22330000249

NM120 Glideskinne 210mm, C-C 162mm NM150 Glideskinne 260mm, C-C 204mm NM190/290 Glideskinne 310mm, C-C 249mm

21190022618

Klammer alum Ø90mm m/ glideskinne (til NM89)

21190022621

Klammer alum Ø90mm m/glideskinne, tosidig (til NM89)

22334000001

NM Vinkel til Oppheng tunnell, gjengestang M20/M24 og Ø60 skiltrør

22270190222 Vinkelfeste Portal

21190022614

Klammer alum Ø60mm m/glideskinne

21190900006

Klammer hjørne, alum, 90 gr. VD profil

21190900002

Klammer hjørne, alum Flexi VD profil 73


OPPSETTING / NORSAFE MAST Oppsettingsutstyr / Norsafe Mast 22310010100 NM89-7.5 x 1,0 m mast m/NM120 fotplate 22310010200 NM89-7.5 x 2,0 m mast m/NM120 fotplate 22310010250 NM89-7.5 x 2,5 m mast m/NM120 fotplate 22310010300 NM89-7.5 x 3,0 m mast m/NM120 fotplate 22310010350 NM89-7.5 x 3,5 m mast m/NM120 fotplate 22310010400 NM89-7.5 x 4,0 m mast m/NM120 fotplate 22310010450 NM89-7.5 x 4,5 m mast m/NM120 fotplate 22310010500 NM89-7.5 x 5,0 m mast m/NM120 fotplate 22310010550 NM89-7.5 x 5,5 m mast m/NM120 fotplate 22310010600 NM89-7.5 x 6,0 m mast m/NM120 fotplate 22310010650 NM89-7.5 x 6,5 m mast m/NM120 fotplate 22310010700 NM89-7.5 x 7,0 m mast m/NM120 fotplate 22310010750 NM89-7.5 x 7,5 m mast m/NM120 fotplate Passer til NM20 fund., innstøpingskurv, fjellf. og mobilfund.

22351000030 22351000040

NM89 - NM190-45 Fundament, fjellfeste M20 HDG NM190-60 – NM290 Fundament, fjellfeste M24 HDG

22321020100 NM120-15x1,0 m mast m/fotplate til T&V150 kompl 22321020200 NM120-15x2,0 m mast m/fotplate til T&V150 kompl 22321020250 NM120-15x2,5 m mast m/fotplate til T&V150 kompl 22321020300 NM120-15x3,0 m mast m/fotplate til T&V150 kompl 22321020350 NM120-15x3,5 m mast m/fotplate til T&V150 kompl 22321020400 NM120-15x4,0 m mast m/fotplate til T&V150 kompl 22321020450 NM120-15x4,5 m mast m/fotplate til T&V150 kompl 22321020500 NM120-15x5,0 m mast m/fotplate til T&V150 kompl 22321020550 NM120-15x5,5 m mast m/fotplate til T&V150 kompl 22321020600 NM120-15x6,0 m mast m/fotplate til T&V150 kompl 22321020650 NM120-15x6,5 m mast m/fotplate til T&V150 kompl 22321020700 NM120-15x7,0 m mast m/fotplate til T&V150 kompl 22321020750 NM120-15x7,5 m mast m/fotplate til T&V150 kompl Fotplate tilpasset montering på T&V150 fundament

22352000030 22352000040

NM89 - NM190-45 Fundament, innstøpningskurv M20 HDG NM190-60 - NM290 Fundament, innstøpningskurv M24 HDG

22353040034

NM Adapterplate for NM150 til T&V190 fundament m/bolter. For å tilpasse en NM150 eksisterende fundament så For å tilpasse en NM150 mast til T&V190 monteres en adapterplate på en standard eksisterende fundament så monteres en NM150 mast med fotplate. NM150-fotplaten adapterplate på en standard NM150 mast med blir kappet fotplate. NM150-fotplaten blir kappet i hjørnene for i hjørnene for å få plass til å få plass fundamentboltene. til fundamentboltene. 22353040034 NM Adapterplate for NM150 til til T&V190 T&V190 fundamentmast m/bolter

74

22350000020 22350000024

NM89 - NM190-45 Fund. boltset M20 NM190-60 - NM290 Fund. boltset M24

22361010070 22361020070 22361030070 22361040070

NM89-7.5 Betongfund. type1, Lav (M20) H 0,7 m, B 0,75 m, L 0,75 m, Vekt 502 kg NM120-15 Betongfund. type1, Lav (M20) H 0,7 m, B 0,8 m, L 1,1 m, Vekt 760 kg NM150-30 Betongfund. type1, Lav (M20) H 0,7 m, B 0,8 m, L 1,4 m, Vekt 1050 kg NM190-45 Betongfund. type1, Lav (M20) H 0,7 m, B 0,9 m, L 1,6 m, Vekt 1400 kg

22361050070 22361060070

NM190-60 Betongfund. type 1, Lav (M24) H 0,7 m, B 0,9 m, L 1,8 m, Vekt 1580 kg NM290-100 Betongfund. type 1, Lav (M24) H 0,7 m, B 0,9 m, L 2,05 m, Vekt 1900 kg


OPPSETTING / NORSAFE MAST

21190900008

Klammer hjørne, alum, 90 gr. glideskinne

21190900004

Klammer hjørne, alum, Flexi glideskinne

22250300200 22250300300 22250300400

Tverrprofil, liten, 40x80mm, L= 2,0 m Tverrprofil, liten, 40x80mm, L= 3,0 m Tverrprofil, liten, 40x80mm, L= 4,0 m

22250400300 22250400400 22250400500

Tverrprofil, stor, 50x120mm, L= 3,0 m Tverrprofil, stor, 50x120mm, L= 4,0 m Tverrprofil, stor, 50x120mm, L= 5,0 m

Euroskilt testsenter Euroskilt har eget test- og kompetansesenter i Stavanger. Her utfører vi alle typer påkjøringstester og styrketester. Senteret er utviklet i samarbeid med Nordisk Testsenter, Universitetet i Stavanger og Offshore Tekniske skole.

75


76


OPPSETTING / OPPLANDSMAST Skiltoppsett med

Opplandsmast

Kapasitet bøyning:

1-rørs oppsett For små skilt.

2-rørs oppsett For større skilt. For bredere brukes 2 sett.

3-rørs oppsett For kvadratisk skilt. Ved store skiltflater brukes 2 eller flere sett.

3-rørs oppsett For bruk i kryss, ved U-sving eller L-skilting.

Ø60,3 x 2,9 mm rør, Mb = 1,68kNm Ø88,9 x 3,2 mm rør, Mb = 4,18kNm 77


OPPSETTING / OPPLANDSMAST

78

22010060001

Fotplate, 1 rør, 60 mm, Opplandsmod.

22010060002

Fotplate, 2 rør, 60 mm, Opplandsmod.

22010060020

Fotplate, 2 rør, 60 mm, m/brudd, Opplandsmod

22011089001

Fotplate, 1 rør, 89 mm, Opplandsmod.

22011089020

Fotplate, 3 rør, 89 mm, m/brudd, Opplandsmod.

22012060001

Festeplate, 1 rør, for fjell, Opplandsmod.

22012060002

Festeplate, 2 rør, for fjell, Opplandsmod.

22013000150 22013000600

Fundament, betong, 180 kg, Opplandsmod. Fundament, betong, 720 kg, Opplandsmod.


OPPSETTING / OPPLANDSMAST

22095120010 22095120011

Brille, 2 rør, 60 mm, Opplandsmod. Brille, 2 rør, 89 mm, Opplandsmod.

22095120013

Brille, 2 rør, m/feste, Opplandsmod.

22095120009 22095120012

Brille, 3 rør. 60 mm, Opplandsmod. Brille, 3 rør, 90 mm, Opplandsmod.

Opplandsmastsystemet benytter standard stolperør. Se side 88

79


OPPSETTING / FUNDAMENTER

80

21526060000 21526089000

Fundament fjell, 60 mm Fundament fjell, 89 mm

21525060000

Jordspyd, 60 mm

21610060700 21620089700 21620089900

Jordfundament, 60/700 mm Jordfundament, 89/700 mm Jordfundament, 89/900 mm

21510060500 21510060510 21510060520 21510060530 21510060550 21510060560

Fundament, betong, 60/500 mm m/ ring (Meag), 25 kg, stolpedybde 40 cm Fundament, betong, 60/700 mm m/ ring (Meag) 44 kg, stolpedybde 60 cm Fundament, betong, 90/N 700 mm m/ ring (Meag) 65 kg, stolpedybde 40 cm Fundament, betong, 60/ 700 mm for kabel m/ ring (Meag), 44 kg, stolpedybde 40 cm Fundament, betong, 108-114/ 700 mm for kabel m/ ring (Meag), 67 kg Fundament, betong, 108-114/ 900 mm for kabel m/ ring (Meag), 120 kg

21516060000

Fotplate, 60 mm, Oslo-modell

21516000055

Fundament, betong, Oslo-modell

21520060000

Flexi fundament, asfaltfeste, 60 mm, komplett


OPPSETTING / LØSFOT

21590100020 Låsering, fundament, 60/500 mm (Meag)

21590100022 21590100032

Tetningsdeksel, Ø 60 mm (Meag) Tetningsdeksel, Ø 80 mm (Meag)

21590100030

Låsering, fundament 90/N700 (Meag)

21710060031 21710060047 21710060062

Løsfot, betong, m/ håndtak 31 kg. Løsfot, betong, m/håndtak, 47 kg. Løsfot, betong, m/håndtak, 62 kg.

21712006040

Løsfot, betong, rund m/håndtak, 40 kg

21715060175

Løsfot, betong, BG3, “Pyramide”, 175 kg

21715060300 21715060301

Løsfot bet. “Gris”, 300 kg Løsfot bet. “Gris”, stolpefeste 60 mm, 300 kg

21720060065

Løsfot, 650x650 mm, 60 mm stolpe

81


OPPSETTING / FUNDAMENTER / SKILTSTOLPER

82

21725000000

Stativ for omkjøringspil

21750060200

Løsfot, betong, diskos 300 kg. For 60 mm skiltstolper. Utstyrt med løftekrok.

21010060150 21010060200 21010060250 21010060300 21010060400 21010060600

Stolpe, 60 mm/1,5 m Stolpe, 60 mm/2,0 m Stolpe, 60 mm/2,5 m Stolpe, 60 mm/3,0 m Stolpe, 60 mm/4,0 m Stolpe, 60 mm/6,0 m

21015060200 21015060300 21015060600

Stolpe alu, 60 mm/2,0 m, 3 mm gods Stolpe alu, 60 mm/3,0 m, 3 mm gods Stolpe alu, 60 mm/6,0 m, 3 mm gods

21080060250

Stolpe, 60 mm/2,5 m, 2,0 mm (kun for løsfot)

21020089300 21020089400 21020089600

Stolpe, 89 mm/3,0 m Stolpe, 89 mm/4,0 m Stolpe, 89 mm/6,0 m

21025060000 21025089000

Topphette, 60 mm, sort Topphette, 89 mm, sort


OPPSETTING / KLAMMERE OG HOLDERE

21410060000 21411089000

Bindstykke utv., 60 mm Bindstykke utv., 89 mm

21410060001 Bindstykke innv., 60 mm 21411089001 Bindstykke innv., 89 mm

21415060000

T-rør, 60 mm

21416060000

L-rør, 60 m

21417060060 21417060089

Skråstøttebeslag leddet, 60/60 mm Skråstøttebeslag leddet, 60/89 mm

21420000000

Utligger, vegg/skiltholder

21430060000

Universalfeste, 60 mm

21430060001

Universalfeste spesial, 60 mm

83


OPPSETTING / KLAMMERE OG HOLDERE

84

21450000000

Holder, tunnelmarkering

21450089060

Overgang, 89/60 mm

21450089061

Overgang siliumin, 60/89 mm

21451004004

Kryssholder, 4 mm plate

21451060004

Toppholder, 60 mm stolpe/4 mm plate

21451089004

Toppholder, 89 mm/4 mm plate

21452000001 21452000002 21452000003

Endeholder, 4mm plate h=15cm m/60mm bøyler Endeholder, 4mm plate h= 20cm m/60mm bøyler Endeholder, 4mm plate h= 25cm m/60mm bøyler

21452000006

Endeholder, for stålbånd 4mm plate h=15 cm


OPPSETTING / KLAMMERE OG HOLDERE

21452000007 21452000008

Endeholder, for stålbånd 4 mm plate h= 20 cm Endeholder, for stålbånd 4 mm plate h= 25 cm

21452000010

Endeholder, 6 mm plate h= 19,5 cm

21490520001 21490520002 21490520003

Bøyle 60 mm for 4 mm endeholder Bøyle 60 mm for 4/6 mm endeholder Bøyle 89 mm for 6 mm endeholder

21455000000

Band-it, strammeapparat

21455120100 21455340100 21455580100

Band-it, låser, 1/2”, 100 stk. Band-it, låser, 3/4”, 100 stk. Band-it, låser, 5/8”, 100 stk.

21455120305 21455340305

Band-it, strammebånd, 1/2” x 30,5 m Band-it, strammebånd, 3/4” x 30,5 m

21454000001 21454000002

Avstivingsprofil, plane skilt Avstivingsprofil, bukket skilt

21495250002 21495250001

Autovernholder 60 mm Utligger for autovernholder

85


OPPSETTING / KLAMMERE OG HOLDERE

86

21110060000 21115089000 21120114000 21123140000

Klammer rett, 60 mm Klammer rett, 89 mm Klammer rett, 114 mm Klammer rett, 140 mm

21113060000 21117060000 21121114000 21124140000

Klammer vinkel, 60 mm Klammer vinkel, 89 mm Klammer vinkel, 114 mm Klammer vinkel, 140 mm

21127060000 21128089000

Klammer rett, alu., 60 mm, ensidig Klammer rett, alu., 89 mm, ensidig

21127060001 21128089001

Klammer rett, alu., 60 mm, tosidig Klammer rett, alu., 89 mm, tosidig

21130060000 21130089000

Klammer VD, alu., 60 mm Klammer VD, alu., 89 mm

21130133000

Klammer VD, 133 mm

21132060060 21132060089

Klammer kryss, 60/60 mm Klammer kryss, 60/89 mm


OPPSETTING / KLAMMERE OG HOLDERE

21135000120 21135000125 21135000150 21135000175 21135000200

Klammer lysmast, 4” (114,3 mm) Klammer lysmast, 5” (139,7 mm) Klammer lysmast, 6” (165,1 mm) Klammer lysmast, 7” (190,5 mm) Klammer lysmast, 8” (219,1 mm)

21210060400 21210060500 21210060501 21210060601 21210060602 21210060800 21210060801 21215089400 21215089501 21215089600 21215089601 21215089602

Holder rett, 60/400 Buss Holder rett, 60/500 mm Holder rett, taxi, 60/500 mm Holder rett, 516 LS, 60/600 mm Holder rett, 366/368, 60/600 mm Holder rett, 60/800 mm Holder rett, forsterket, 60/800 mm Holder rett, buss, 89/400 mm Holder rett, taxi, 89/500 mm Holder rett, 89/600 mm Holder rett, 516 LS, 89/600 mm Holder rett, 366/368, 89/600 mm

21220060600 21220060800 21225089800

Holder buet, 60/600 mm Holder buet, 60/800 mm Holder buet, 89/800 mm

87


OPPSETTING / STÅLPORTALER

Stålportaler Vi leverer spesialportaler til mange formål. Avbildet er portal for Walk-in RGBtavle med stige og gangbane, for å kunne gjennomføre service på skiltet uten å hindre trafikken. Vi leverer også portaler for fremføring av strøm ved bussparkeringer ol. De fleste portalene vi leverer er standard portaler for overhengende skilting, som mekanisk variable skilt, faste skilt i VD-panel og LED skilt som kjørefeltsignaler ol.

88


OPPSETTING / STÅLPORTALER

Monteringsanvisning Portal

PORTAL MONTAGEANVISNING

PORTAL

MONTAGEANVISNING

1) Ställ stolparna på fundamentet och rikta upp dem lodrätt med riktplattor.

1) Ställ stolparna på fundamentet och rikta upp dem lodrätt med riktplattor.

1) Plasser stolpene loddrett på fundamentet ved hjelp av justeringsplatene.

2) Montera ihop överliggaren med överhöjning enligt tabell (nästa sida). Överhöjning fås genom att riktplattor läggs i de övre skarvarna. Bultas med bultsats enligt: produkt info.

2) Montera ihop överliggaren med överhöjning enligt tabell (nästa sida). Överhöjning fås genom att riktplattor läggs i de övre skarvarna. Bultas med bultsats enligt: produkt info.

JusteringsRiktplattor plater

2) Monter sammen overliggeren med overspenn i hht. tabell (neste side) Overspenn oppnås ved å legge justeringsplater i de øverste skjøtene. Boltsatser i hht. produktinfo.

Riktplattor

Vägbelysning förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande utföra förändringar i produktens tekniska specifikation.

VÄGBELYSNING I SVERIGE AB • Tel 08-444 55 90 • info@vagbelysning.com • www.vagbelysning.com

Sida 2(5)

89


Balklängd Mellanlägg Överhöjning m mm mm 12,5-14,0 2 30 14,5-16,0 3 50 16,5-18,0 4 70 Överhöjning 1 skarv 18,5-19,5 4 90 20,5-21,5 5 100 Balklängd Mellanlägg Överhöjning

PORTAL

OPPSETTING / STÅLPORTALER m 12,5-14,0 14,5-16,0 16,5-18,0 18,5-19,5 20,5-21,5

mm 2 3 4 4 5

MONTAGEANVISNING

mm 30 50 70 90 100

Forhøyning 1 skjøt

Bjelkelengde m

Mellomlegg mm

Forhøyning mm

12,5-14,0

2

30

14,5-16,0

3

50

16,5-18,0

4

70

18,5-19,5

4

90

20,5-21,5

5

100

Bjelkelengde m

Mellomlegg mm

Forhøyning mm

Överhöjning 2 skarvar Balklängd Mellanlägg Överhöjning m mm mm 20,5-22,0 2 30 22,5-24,0 3 50 24,5-25,0Överhöjning 4 2 skarvar 70 22,5-25,0 4 90

Forhøyning 2 skjøter Balklängd m 20,5-22,0 22,5-24,0 24,5-25,0 22,5-25,0

Mellanlägg mm 2 3 4 4

Överhöjning mm 30 50 70 90

PORTAL MONTAGEANVISNING

3) Montera överliggaren på stolparna med bultsats BS-DP. Vägbelysning förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande utföra förändringar i produktens tekniska specifikation.

20,5-22,0

2

30

22,5-24,0

3

50

24,5-25,0

4

70

22,5-25,0

4

90

PORTALSida 3(5) MONTAGEANVISNING

3) MonteraIöverliggaren med BS-DP. VÄGBELYSNING SVERIGE ABpå• stolparna Tel 08-444 55 bultsats 90 • info@vagbelysning.com • www.vagbelysning.com

Sida 3(5)

Vägbelysning förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande utföra förändringar i produktens tekniska specifikation.

3) Monter overliggeren på stolpene med boltsats BS-DP.

VÄGBELYSNING I SVERIGE AB • Tel 08-444 55 90 • info@vagbelysning.com • www.vagbelysning.com

4) Montera fästena för skyltarna, skyltrör monteras i överliggaren med u-bult, skyltvinkeln justeras med dubbelbrickor. Skyltrör monteras i portalen med skyltfäste V08 001 01och/eller V08 001 05, V08 001 05 används för att få lutning på skylten.

Avstandsbrikke for justering av skiltvinkelen.

4) Montera fästena för skyltarna, skyltrör monteras i överliggaren med u-bult, skyltvinkeln justeras med dubbelbrickor. Skyltrör monteras i portalen med skyltfäste V08 001 01och/eller V08 001 05, V08 001 05 användsDistansbricka för att få lutning på skylten. för justering av skyltlutning. V08 001 05 Distansbricka för justering av skyltlutning.

V08 001 05

4) Monter festene for skiltene. Skiltrørene monteres i overliggeren med u-bolt, skiltvinkelen justeres med dobbeltskiver. Skiltrørene monteres i portalen med skiltfeste V08 001 01 og/eller V08 001 05, V08 001 05 brukes for å få vinkling på skiltet.

Sida 4(5)

Vägbelysning förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande utföra förändringar i produktens tekniska specifikation.

90

VÄGBELYSNING I SVERIGE AB • Tel 08-444 55 90 • info@vagbelysning.com • www.vagbelysning.com

Vägbelysning förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande utföra förändringar i produktens tekniska specifikation.

Sida 4(5)


PORTA

OPPSETTING / STÅLPORTALER

MONTAGEANVI

5) Moment dra alla bultar och demolera gängorna med 2 körnslag.

5) Trekk til alle bolter og

Dimension Moment Nm M16 211 M20 412 M24 gjengene 712 med ødelegg M30 1 402

Dimesjon

Moment Nm

M16

211

M20

412

M24

712

M30

1402

to slagpunkter.

Ytterligare produkt information; Olika portaltvärsnitt.

Ytterligere produktinformasjon: Ulike portalutsnitt.

Passende boltsats: SB42

#380

#450

Passande bultsats: SB42

Passande bultsats: SB43

Passende boltsats: SB43

Svensk barriärben

Norskt barriärben

#520

Passande bultsats: SB4

Passende boltsats: SB43

Norsk 450

Norsk 380 Sida

Vägbelysning förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande utföra förändringar i produktens tekniska specifikation.

VÄGBELYSNING I SVERIGE AB • Tel 08-444 55 90 • info@vagbelysning.com • www.vagbelysning.com

Svensk barriereben

Norsk barriereben

Norsk 450

Norsk 380

91


OPPSETTING / SKILTBØYLESYSTEM

Skilt i bøyle Av hensyn til omgivelser og miljø har stat og kommune øket kravene til estetikk ved montering av trafikkskilt. I gågater og sentrumsnære områder skal skiltene i likhet med avfallsbeholdere og belysning myke opp omgivelsene. Vi har derfor utviklet komplette skilt og bøylesystemer for normert trafikkskilting. Alle eksemplene kan tilpasses standard eller spesielle skiltmål. Leveres lakkert i ønsket RAL-farge. Ved levering av ensidige skilt, lakkeres baksiden samme farge som bøylen.

Skiltbøylesystemene våre er mulig å tilpasse til alle typer skilt og gir et pent og ensartet uttrykk.

92

Ta kontakt på for mer informasjon og flere ­varianter: post@euroskilt.no eller ring på 06080


93 93


Euroskilt har i en årrekke vært storleverandør av veg­ merking til det norske veinettet samt private områder. Vi leverer alt fra vegmerkemaling, merkespray og thermoplast til ferdig lagte linjer, tekst og symboler.

94 94


3

Vegmerking

FagomrĂĽdet Vegmerking

96

Merkeutstyr

96

Termoplast

99

95


VEGMERKING / INNLEDNING

Fagområdet Vegmerking Det finnes flere måter å merke områder på bakken på selv. Euroskilt fører merkespray, som er en midlertidig veimerking og prefabrikert termoplast som man brenner fast i asfalten for et mer varig resultat.Termoplasten leveres også som ferdige symboler, som f.eks. piler, handicapsymbol etc.

Merketraller

Ideell til merking av parkeringsplasser, men egner godt på mange underlag som; fjell, tre, metall, gress, grus, asfalt og fuktige overflater. 31295100020

Merketrall Mercalin for striper

Merketrallen er produsert med lufthjul og er stødig under bruk. Linjebredden kan justeres fra 5 til 12 cm. Det er plass til ekstra 6 bokser i trallen. 31295180010 96

Merketralle for gressbanemerking


VEGMERKING / MERKEUTSTYR Merkespray 500 ml Mercalin RS merkespray er en miljø-tilpasset hurtigtørkende spray. Inneholder verken freon eller tungmetallholdige pigmenter i fargen. Brukes til merking når god holdbarhet ønskes f.eks. parkeringsplasser. Hefter godt på underlag som fjell, tre, metall, gress, grus og asfalt. Hefter også på fuktige overflater. 360° ventil gjør det enkelt å spraye i alle retninger. Leveres også i fluorescerende orange med reflekseffekt. Andre farger skaffes ved behov. 31211600012 31211600013 31211600015 31211600016 31210600010

Hvit Rød Gul Sort Fluoresc. orange

Mercalin Striper linjespray er en miljø-tilpasset hurtig­ tørkende spray. Inneholder verken freon eller tung­ metallholdige pigmenter i fargen. Brukes til bl.a industri, lager, gress og parkeringsplasser 31211600020

Hvit

Tracing Sport vannavstøtende permanent merking med god dekning. Hurtigtørkende, 15-20 min. Utviklet for å være skånsom mot gresset. 31218000010

Hvit

Veimerkemaling, 20 l spann Euroskilt har i mange år vært storleverandør av veimekemaling til kommune- og privatmarkedet. Malingen kan påføres med rulle, kost eller maskin. Veimerkemaling er ideell til oppmerking av parkeringsarealer, lekeplasser, lagerbygg osv. 31220020001 31220020002 31220020004

Hvit Gul Sort

97


VEGMERKING / MERKEUTSTYR Kantstolpe 31010080000 31010080001 31011120000 31011120001 31012160000 31012160001

Ens., 0,8 m, m/Stimsonite refleks Tos., 0,8 m, m/Stimsonite refleks Ens., 1,2 m, m/Stimsonite refleks Tos., 1,2 m, m/Stimsonite refleks Ens., 1,6 m, m/Stimsonite refleks Tos., 1,6 m, m/Stimsonite refleks

Er av plast, tåler sol og det er hvit refleksfolie av klasse 3.

Reflektor 31310000001 31310000002

Midlertidig, gul, tosidig, Stimsonite Midlertidig, hvit, tosidig, Stimsonite

Brøytestikk Finnes i bambus og plast og begge typer finnes også med refleks.

Brøytestikktape

31142046001 31142046002

98

Brøytestikkrefleks klasse 2, hvit, 46 mm/45,7 m Brøytestikkrefleks klasse 2, hvit, 100 mm/45,7 m


VEGMERKING / TERMOPLAST Termoplast Prefabrikert termoplast for vei- og P-plassoppmerking som er ferdig til legging. Skal kun brennes fast. Holdbarheten er 6-8 ganger så lang som maling. 31410010100 Hvit linje, 10 cm x 1 m 31410010101 Gul linje, 10 cm x 1 m 31411015100 Hvit linje, 15 cm x 1 m 31412020100 Hvit linje, 20 cm x 1 m 31413050100 Hvit linje, 50 cm x 1 m 31415000001 Vikesymbol, 50x60 cm 31415000002 HC-symbol, 1 ,0 m Prod.blad kap 2 19.12.03 13:17 Side 12 31415000003 Pil 5 m rett 31415000004 Pilhode rett 31415000005 Pil 5 m bøyd 31415000006 Pilhode bøyd 31415000007 Stopp, 1,6 m Vegmerking 31415000008 Buss, 1,6m termoplast Prefabrikert 31415000009 Taxi, 1,6 m 31415000050 Bokstav, 1,6 m 31415000011 Sykkelsymbol, 1,0 m

2

Legganvisning

Gir tydelig oppmerking i lang tid. Det betyr mindre vedlikehold. Plasten er meget enkel å legge ned.

Enkel ! å legge

Underlaget gjøres rent, Underlaget må og være gjøresmårent og må absolutt være helttørt. tørt.

Merkav avposisjonen. posisjonen. Merk Fjern deretter Fjerne deretter beskyttelsesfolien, beskyttelsesfolien og legg plasten på og legg plasten på bakken. bakken

15010 Vikesymbol 50 x 60 cm

15045 Linje 10 x 100 cm

15015 Pilhode rett

15046 Linje 10 x 100 cm gul

15020 Pilhode bøyd

15050 Linje 15 x 100 cm

15022 Stopp 1,6 m

15055 Linje 50 x 100 cm

15025 Buss 1,6 m

Plastsymbolet varmes med Plastsymbolet varmes gassbrenner under konstant med gassbrenner unbevegelse til det bevegelse bobler og føyer der konstant til underlaget. til detseg bobler og føyer seg til underlaget.

99


Sikkerhet, forsiktighet, nøyaktighet og varsling er en viktig del av hverdagen for en veiarbeider. Hensikten med varsling er å gi trafikantene beskjed om at det foregår arbeid og hvordan kjøreadferden må tilpasses deretter. Varsling er viktig for sikkerheten til både veiarbeidere og trafikanter. Like viktig som varsling er sikring. Hensikten med sikring er å trygge arbeidsområdet slik at verken arbeidere eller trafikanter kommer til skade dersom varslingen ikke blir etterfulgt. Euroskilt har en lang rekke produkter innen varsling og sikring.

100 100


4

Arbeidsvarsling

Fagområdet Arbeidsvarsling

102

Tips og råd om arbeidsvarsling

104

Varslingsutstyr

114

123

Triptellere og friksjonsmålere

Varslingslys

124

Sikringsutstyr

125

101


ARBEIDSVARSLING / INNLEDNING

Fagområdet Arbeidsvarsling Forsiktighet, sikkerhet, nøyaktighet og varsling er viktige stikkord når man arbeider på vei. Et godt system for arbeidsvarsling er viktig for sikkerheten til både veiarbeidere og trafikanter. For veiarbeidere utgjør trafikken en stor fare ved at de kan bli påkjørt under utførelsen av selve arbeidet. Disse farene kan reduseres betraktelig med riktig og god varsling og sikring på arbeidsstedet. Arbeidsvarsling må planlegges og utføres med nøyaktighet og man må bruke varslingsutstyr som gir god oppmerksomhet.

Hvem kan jobbe på vei? Veiloven sier at det er ingen som har lov til å arbeide på, under, over eller ved offentlig vei uten tillatelse fra veimyndighetene. For å kunne være “ansvarshavende” på et arbeidssted krever veimyndighetene at man skal ha vært igjennom og bestått et godkjent 12 timers kurs i arbeidsvarsling. Andre som skal utføre arbeid på vei må ha minst et 6 timers kurs, og alle som skal foreta manuell dirigering på vei skal ha gjennomgått kurs i dette, forutsatt at de fra før minst har gjennomført et obligatorisk kurs i arbeidsvarsling. Generelle funksjonskrav for faste trafikkskilt gjelder også for skilt, oppsettings­ utstyr og fundamenter som benyttes til arbeidsvarsling. Alle skilt skal ha refleksfolie klasse 3 og folien skal tilfredsstille alle krav som stilles til folie på faste skilt.

102


ARBEIDSVARSLING / INNLEDNING

Varsling Hensikten med varsling er å gi trafikantene beskjed om at det foregår veiarbeid, og om hvordan kjøreadferden må tilpasses deretter. Euroskilt fører alt utstyret du trenger til varsling av vegarbeidet.

Sikring Hensikten med sikring er å sikre arbeidsområdet slik at verken arbeidere eller trafikanter kommer til skade dersom varslingen ikke blir etterfulgt. Sikring skal komme i tillegg til varsling. Euroskilt har mange produkter innenfor sikring.

103


ARBEIDSVARSLING / TIPS OG RÅD

Tips og råd om arbeidsvarsling Håndbok N301 – Arbeid på og ved veg, tar for seg det meste som knytter seg til veiarbeid. Husk at det er viktig å skille mellom varsling og sikring, som er de to begrepene boka bruker. Kort sagt er varsling det du bruker før et arbeidssted (det betyr i de fleste tilfelle enten skilting, oppmerking eller lyssignal), og sikring er den fysiske sikringen du bruker rundt arbeidsstedet, for å beskytte deg selv og trafikantene. Sikringen skal hindre at kjøretøy kommer uforvarende inn i arbeidsområdet, og det stilles derfor konkrete krav til hva som kan benyttes. Håndbok R310 – Trafikksikkerhetsutstyr og Håndbok N101 – Rekkverk, er de to viktigste bøkene på dette området. Alle som utfører arbeid på vei må ha gjennomgått en lovpålagt opplæring. Det er for tiden fire typer kurs som kan være aktuelle:

Alle som sporadisk skal utføre arbeid på vei • ” Kurs 0: For alle som sporadisk skal utføre arbeid på veg”. Dette er et PC-basert kurs for de som en gang i blant er på veien, inntil 2 måneder i ett kalenderår. Dette kurset har bara 1 års gyldighet.

Alle som skal utføre arbeid på vei • ” Kurs 1: For alle som skal utføre jevnlig arbeid på veg”. Dette er et minimumskurs med mer enn 6 timer effektiv undervisningstid.

Alle som skal være ansvarshavende • ” Kurs 2: For ansvarshavende”. Dette er det mest komplette kurset og gjelder for de som skal være ansvarshavende for et veiarbeid. Kursets varighet skal være på mer enn 12 timer effektiv undervisningstid.

104


ARBEIDSVARSLING / TIPS OG RÅD Alle som skal utføre manuell trafikkdirigering • ”Kurs 3: Manuell trafikkdirigering”. Alle som skal utføre manuell dirigering må ha gjennomgått dette kurset. Lengden på kurset vil være avhengig av antall deltakere, men det skal være en teoridel på mer enn 3 timer og en praktisk øvelse ute på veien. De som skal gå kurset og dermed bli godkjent for å utføre dirigeringen, må bl.a.:

-

være over 18 år ha gyldig førerkort Kl. B bære godkjent vernejakke benytte godkjent stoppspak maks 50 km/t gjennom arbeidsområdet

- ikke dirigere mer enn 2 timer av gangen, før pause.

Godkjent kursholder • Trafikksikring AS er godkjent av Vegdirektoratet til å avholde kurs for alle typene, over hele landet. • De som tar kurs 2 trenger ikke å ta kurs 1 i tillegg. De som skal utføre manuell trafikkdirigering må ha gjennomgått enten kurs 1 eller 2 i tilegg til at de må ta kurs 3. • Komplett opplisting av kravene finner du i Håndbok N301.

Forskrifter, normaler og retningslinjer Håndbok N301 – Arbeid på og ved veg er egentlig skrevet av Statens vegvesen for bruk til riks/fylkesveier (de veier vegvesenet har ansvaret for). Så langt vi har erfart, sier alle kommuner i Norge at Håndbok N301 skal følges i deres kommune. Før du foretar det som hører inn under arbeid på vei (det betyr i virkeligheten det minste lille du skal gjøre på eller ved veien), er det noen formelle papirer du må sørge for. De viktigste punktene er, litt forenklet beskrevet:

105


ARBEIDSVARSLING / TIPS OG RÅD Risikovurdering • F ørst skal det lages en risikovurdering av det arbeidet som skal utføres. I denne er det alltid tre spørsmål som skal vurderes: - Hva kan gå galt? - Hva kan du gjøre for å unngå at noe går galt?

-H va kan du gjøre for å minske konsekvensene dersom likevel noe skulle gå galt?

Forslag til varslingsplan • På bakgrunn av risikovurderingen skal det lages et forslag til en varslingsplan. Denne skal du som utførende lage, og her skal du beskrive hva som skal brukes som varsling og hva som skal brukes som sikring.

Godkjenning • V arslingsplanen skal så sendes inn for godkjenning. Husk at dersom du skal utføre arbeidet på en riks/fylkesvei, så må du sende inn planen til Statens vegvesen for godkjenning. Skal det være på en kommunal vei, må den sendes inn til vedkommende kommune. Denne prosessen blir ofte betegnet som at det skal ”fattes et vedtak”. • På det forslaget du sender inn må du gi en del opplysninger. De viktigste er: - Hvor arbeidet skal foregå (gatenavn, stedsnavn el.l.). For riks/fylkesveier skal det også angis en såkalt ”kilometrering”. Denne kan det noen

106

ganger være vanskelig å finne ut av. Vegvesenet har disse opplysningene og er ofte behjelpelig med det. - Hvem som skal utføre arbeidet (entreprenørens navn) - Hvem som skal være ansvarshavende (ved et veiarbeid må det alltid være en som står som ansvarshavende, og denne personen har en del konkrete plikter som må ivaretas. Disse er nøyere beskrevet i Håndbok N301).

- Hvem som skal være stedsansvarlig. Denne personen skal være på arbeidsstedet. - Ansvarshavende og stedsansvarlige telefonnr. osv.

- Dato og klokkeslett for når arbeidet skal begynne og det samme for når


ARBEIDSVARSLING / TIPS OG RÅD arbeidet skal være avsluttet. Husk at det ikke er tillatt å begynne før oppgitt dato/klokkeslett,og at det må være avsluttet inne angitt dato/ klokkeslett. Hvis dette ikke lar seg gjøre (uforutsette ting kan ha oppstått slik at det blir forsinkelser), så må en få en forlengelse av dette.

Saksbehandling • D ersom ditt forslag til løsning er slik veivesenet eller kommunen ønsker det skal være, vil de godkjenne planen. Ofte er ikke forslaget ditt ”godt nok”, og du får den derfor tilbake med beskjed om hva som ikke er akseptabelt. Ved små justeringer kan det hende at vegvesenet retter det opp for deg. • F orslaget ditt har blitt godkjent og du får den tilbake. I tillegg må du også ha fått en grave- og/eller arbeidstillatelse. Det betyr at du kan utføre jobben, etter de krav og betingelser varslingsplanen beskriver. Den forenklede saksgangen som er nevnt ovenfor er noe du må gjennomføre for alle typer arbeid på vei. Unnlater du det gjør du noe ulovlig, og det kan få store praktiske og økonomiske konsekvenser i form av erstatning for deg og ditt firma dersom det skjer en ulykke el.l. i arbeidsområdet. På de neste sidene har vi vist eksempel på de skriftlige formularene vegvesenet benytter og som inngår i en godkjent varslingsplan. Alle formularene finnes på vegvesenets nettside som Excel regneark og kan hentes ut av alle. Vegvesenet vil at du skal bruke disse når du skal ha godkjent en plan. Mer detaljert informasjon finner du i Håndbok N301. Dersom du lager mange varslingsplaner kan det lønne seg å anskaffe et dataprogram som gjør denne operasjonen mer effektiv. De fleste bruker Microsoft Visio fordi dette gir en rekke praktiske fordeler (kan bruke alle malene som er laget i Visio, kan sende planene i samme format til vegvesenet osv.). Trafikksikring AS holder også kurs i bruk av Visio for å lage varslingsplaner.

107


ARBEIDSVARSLING / TIPS OG RÅD

Enkelr i s i kovur der i ngavar bei depåel l ervedveg Plan nr.:

Sak/Sveis nr: 0

0

Veg nr.:

Vedtak nr.: 0

fra Hp/km:

Vegarbeidsområdets utstrekning

til Hp/km:

Strekning:

Sted:

Arbeid som skal utføres: Ansvarshavende:

Tlf./e-post:

Entreprenør:

Adresse:

Arbeidet utføres i perioden Fra dato:

d

m

å

Til dato:

d

m

E-post:

å

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer. Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen: - Hva kan gå galt? - Hva kan vi gjøre for å hindre dette? - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer? Sannsynlighet: Forhold som kan medføre risiko for ulykke: Forhold nr.: Beskrivelse:

Sett inn verdi for : Stor: 1

Konsekvens: Sett inn verdi for : Stor: 1

Middels:

2

Middels:

2

Liten:

3

Liten:

3

Eks.: Byggegrop 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane

1

2

Prioritet: (= produktet)

2

1:

0

2:

0

3:

0

4:

0

5:

0

6:

0

7:

0

8:

0

9:

0

10:

0

11:

0

Forhold nr.:

Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11:

Merknader:

Blankett VE-185 (Excel)

108


ARBEIDSVARSLING / TIPS OG RÅD

Pl anf orvar s l i ngogs i kr i ngavvegar bei de Plan nr.:

0

Sak/Sveis nr:

Veg nr.:

0

fra Hp/km:

Strekning:

0

Arbeid som skal utføres:

0

Entreprenør:

0

Adresse:

0

Ansvarshavende:

0

0

0

Vedtak nr.:

0

til Hp/km:

0

Sted:

0

0

0 Tlf./e-post: 0

Stedsansvarlig(e):

Tlf./e-post:

Arbeidet utføres

fra dato:

d

m

å

Til dato:

d

m

å

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell: Skilt nr.:

Skisse: Ant.:

Lim inn skisse fra Visio, skannet tegning el

110

Merknader:

Blankettfordeling: Statens vegvesen Entreprenør Ansvarshavende Politiet

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt) Blankett VE-183 (Excel)

109


ARBEIDSVARSLING / TIPS OG RÅD

Sær s ki l tvedt akogbet i ngel s erf orar bei det Plan nr.: Veg nr.:

0

Strekning:

0

Arbeid som skal utføres: Fra dato:

d

m

Sak/Sveis nr:

Vedtak nr.:

fra Hp/km:

til Hp/km:

0

Sted:

0

0

0

Arbeidet utføres i perioden Til dato: å d

m

å

Region (2):

Velg

Annet: Region: Velg Avdeling: Velg Seksjon: Adresse:

Avd. (2): Velg

Avd. (3): Velg Telefon: e-post:

Faks:

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse: Fartsgrenseskilt (362.x)………………

Andre trafikkregulerende tiltak

Trafikksignal (skyttel)……… Manuell dirigering…………..

30

40

50

60

70

80

Vegstengning……………….

90

Betingelser for arbeidet: 1.

Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert:

2.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet

3.

Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av): Statens vegvesen……………

Byggeleder:

Annen offentlig etat………….

Angi hvilken:

Entreprenør………………….. 4.

30.12.1899

0

Ansvarshavende:

0

Tlf./e-post: 0

Stedsansvarlig(e):

0

Tlf./e-post: 0

5.

Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling:

6.

Lede-/følgebil ………………

7.

Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av): Politi…………………………..

Velg

Brannvesen…………………..

Ambulanse/lege…………..

Vegtrafikksentralen………….

8.

Skole…………………………..

Angi hvilke(n):

Kollektivselskap……………..

Angi hvilke(t):

Radio, presse m.m………….

Angi hvem:

Andre……………………..

Angi hvem:

Tillatelser: Gravetillatelse……….

Arbeidstillatelse…….

NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen

9.

Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.

10.

Spesielle vilkår/betingelser:

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

110

0

30.12.1899

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)

Blankett VE-181 (Excel)


ARBEIDSVARSLING / TIPS OG RĂ&#x2026;D

Loggbok Plan nr.:

0

Sveis nr:

0

Vedtak nr.:

0

Veg nr.:

0

fra Hp/km:

0

til Hp/km:

0

Strekning:

0

Sted:

0

Tlf.:

0

Arbeid som skal utføres:

0

Ansvarshavende:

0

Stedsansvarlig(e)::

0

Loggbok sendes:

Statens vegvesen avdeling

Velg

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer. Hp

Sted Km

Start Dato

Kl

Stopp Dato

Kl

Kontrollert Dato Kl

Type utstyr, merkn.

Sign.

Blankett VE-182 (Excel)

111


ARBEIDSVARSLING / TIPS OG RÅD Gjennomføring Det kan være livsviktig at en varslingsplan er korrekt for det arbeid som skal utføres og blir etterfulgt. Erfaringer fra arbeidssteder på veien viser at det er for mange steder som ikke oppfyller disse forutsetninger, i større eller mindre grad. Dette kan gi hendelser som: • ulykker oppstår fordi varslingen er for dårlig/feil, og at arbeidsområdet derfor kommer for brått på trafikantene • arbeidere blir skadet/omkommer som følge av for dårlig sikring og kjøretøy som kommer uforvarende inn i arbeidsområdet • lovbrudd fra trafikantene ikke kan bøtelegges/straffes fordi de formelle papirene ikke er i orden (mangler gyldig vedtak på trafikkregulerende skilt) • trafikale problemer (trafikkaos, bilkøer osv.) oppstår fordi trafikantene ikke får tydelig rettledning • arbeidet tar vesentlig lenger tid enn nødvendig, fordi det er alt for mange farer å ta hensyn til.

De vanligste feilene i et arbeidsområde • Skilt er plassert på feil side. Med et par unntak, så er et skilt formelt ugyldig dersom det står kun på venstre side • Hastighetsendring er satt kun på en side. Hastighetsendring skal alltid være plassert på begge sider av veien. • Skilt 110 ”Veiarbeid” er feil etter reglene. Skiltet angir at det er et arbeid som foregår, og angir ikke at det er nå det er noen som fysisk arbeider på veien. Dette skiltet skal alltid stå helt først i et arbeidsområde, det skal alltid stå oppe så lenge det er et arbeidsområde (ikke tildekkes/fjernes utenom arbeidstid), og det skal alltid stå øverst på stolpen når det står sammen med andre skilt. • Hastighetsendringen står for langt unna arbeidsstedet. For at trafikantene skal bli motivert til å sette ned farten, bør det stå så nær det fysiske arbeidsområdet som praktisk mulig. Riktig plassering vil være angitt på den godkjente varslingsplanen. Følg denne! • Det er for kort avstand mellom skiltene. Ofte er det nødvendig med flere stolper etter hverandre fordi det er for mange skilt å plassere på en stolpe (maks 2 hovedskilt på en stolpe). Det bør da være minimum 50 mellom stolpene utenom tettbygd strøk, og minimum 30 m i tettbygd strøk. For mange skilt for tett på hverandre gjør at trafikantene ikke klarer å oppfatte de. 112


ARBEIDSVARSLING / TIPS OG RÅD • S kilt er plassert på fortauet og hindrer nødvendig fri passasje for blinde/ svaksynte, barnevogner, elektriske rullestoler osv. På fortauet skal det være minimum 1,7 m fri passasje forbi et arbeidssted (egentlig 2,0 m ved tversgående sikring og 1,7 m ved langsgående sikring. Men husk 1,7 m for å gjøre det enklere). • Det samme gjelder for skilt plassert på veibanen. De skal stå utenfor kjørebanen, slik at de ikke blir et farlig påkjøringshinder. • S iste forvarselskilt for nær opp til arbeidsstedet. Det skal være minimum 150 m fra siste skilt til starten på arbeidsområdet. • Skilt 906 Hindermarkering står feil vei, ”skråstripene” peker feil vei. Trafikken skal gå på den side hvor ”skråingen” leder ned mot veibanen. • Bruker lastebilen som beskyttelse for ikke å bli påkjørt av trafikantene. Den blir da selv et farlig sidehinder, noe som ikke er tillatt, innenfor en nærmere beskrevet avstand. Detaljert informasjon/forklaring finnes i Håndbok N101 – Rekkverk. En slik plassering har gitt mange dødsulykker. Skilt plassert på løsføtter i et arbeidsområde må jevnlig inspiseres, så det ikke har blitt snudd, har falt overende, må vaskes osv. Dette kan bli veldig mange ganger i et område hvor arbeidet foregår over uker/måneder. Dette koster mye penger. Det er mye mer kostnadsbesparende å ta jobben med å grave de ned med en gang. Da unngår man alle nevnte problemer, og ettersynet blir bagatellmessig.

Bruk stabil skiltfot og lett skiltstolpe Fordi løsføtter ofte skal flyttes på er det lett å bruke noen som ikke har tilstrekkelig vekt. De blir da ustabile, spesielt hvis det er litt stort skilt på stolpen. Dette medfører ofte at de blåser over ende og gir skader på parkerte biler (det er stille på kvelden, men om natten blåser det opp). Dette gir mange unødvendige ubehageligheter både for de som får skaden og for de som forårsaker den. Hvem som må dekke skaden er ikke alltid gitt. For å redusere vekten på stolpene, kan det være fornuftig å bruke aluminiumsstolper i stedet for stål. Vekten er ca. halvparten. Selv om de er litt dyrere kan det være en fornuftig investering, spesielt om en skal flytte de ofte (det blir mange tunge bører!).

113


ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSUTSTYR

106.1 Smalere veg

108 Ujevn veg

109 Fartshump

110 Vegarbeid

112 Steinsprut

116 Glatt kjørebane

117 Farlig vegskulder

132 Trafikklyssignal

148 Møtende trafikk

149 Fare for kø

156 Annen fare

362 Fartsgrense

530.01 Sammenfletting

530.11 Sammenfletting

530.01 Kjørefelt slutter

539 Endret kjøremønster

Underskilt til arbeidsvarslingsskilt Nummer i parantes forteller hvilke hovedskilt som kan brukes sammen med underskiltet.

114

Biluhell

Ulykke

Lasting

Rekkverk mangler

808.701 (156)

808.702 (156)

808.703 (156)

808.704 (156)


ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSUTSTYR

Bruinspeksjon

Asfaltarbeid

Anleggstrafikk

Kabelarbeid

808.706 (110, 156)

808.712 (110, 112,116)

808.713 (110, 156)

808.714 (110)

Grøfterens

Vegmerking

Høvling

Snørydding

808.715 (110)

808.716 (110)

808.717 (110, 112)

808.718 (110)

Kontroll

Oppmåling

Sprengning

Trafikkintervju

808.719 (156)

808.720 (110)

808.721 (110, 156)

808.722 (156)

Langsgående asfaltkant

Tunnelarbeid

Kantslått

Brøytestikk

808.723 (156)

808.724 (110)

808.725 (110)

808.726 (110)

Manuell dirigering

Registrering

Nytt vegdekke

Trefelling

808.727 (110)

808.728 (110)

808.729 (112)

808.730 (156)

Traktor krysser

Fjellsikring

Nylagt asfalt

Tømmerdrift

808.731 (156)

808.740 (110)

808.741 (116)

808.742 (110, 156)

Oljesøl

Renhold

Søppelplukking

Såing

808.743 (116)

808.744 (110)

808.745 (110)

808.746 (110)

Øvelse

Hovedveg signalregulert. Vent og følg trafikkstrømmen.

808.747 (110, 156)

808.748 (156)

Midlertidig tekst godkjent av regionen 808.799

115


ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSUTSTYR

902V Bakgrunnsmarkering

902H Bakgrunnsmarkering

904V Retningsmarkering

906V Hindermarkering

906H Hindermarkering

906VH Hindermarkering

930.1 Hindermarkering

116

904H Retningsmarkering

930.2 Hindermarkering


1100

ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSUTSTYR

Skilttegn fartsgrens LED variable arbeidsvarslingsskilt Utvikling og produksjon skjer ved Euroskilt Tønsberg. For mer info, se side 57.

Spesial nr 1

1100 mm

se dokumentasjon - Fareskilter

695 mm

mm

695 mm

Eksempel 2

1100 mm

Eksempel 1

1050 mm

1050 mm

Fartsgrense LS 845 mm

Tilstand 3 M/løpende pil (opsjon)

Tilstand 4

Tilstand 3 M/løpende pil Tlf: (+47) 33 35 39 10 Fax: (+47) 33 32 40 27(opsjon) Org.nr: NO 979 782 500

Tlf: (+47) 33 35 39 10 Fax: (+47) 33 32 40 27 Org.nr: NO 979 782 500

Tilstand 4

845 mm

1050 mm

Tilstand 4 R

Fartsgrense MS R Postboks 89 Sjøsenteret Vallø 3166 Tønsberg

Tlf: (+47) 33 35 39 10 117 Fax: (+47) 33 32 40 27 Org.nr: NO 979 782 500


ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSUTSTYR

118

41514703000

Ledeskilt V/H, leddet 10 kg.

41511500075

Trafikkjegle, Skilt 940, Big Foot, 75 cm m/ kl. 3 refleks

41511700075

Trafikkjegle, Skilt 940, Flat Foot, 75 cm

41511910100

Trafikksylinder, skilt nr. 942, komplett

41512240040 41512240000

Sperrebukk, tre med refleks Sperreplank, tre, 4 meter m/refleks

41219025000

Sperregjerde, mobilt, 2,2x1,1 m, Ă&#x2DC;38 mm

41514701003 41514701013 41514701023

Klemmfix, ledeskinne, gul, 100 cm Klemmfix, ledeskinne, gul, Ende A Klemmfix, ledeskinne, gul, Ende B

41514702040

Ledeskilt V/H

41514090011 41514090021 41514090221 41514090153

Hindermarkering, skilt 906 kl.3 refl. Sebraflex ens komplett Hindermarkering, skilt 906 kl. 3 refl. V/H Sebraflex komplett Hindermarkering, skilt 906 kl. 3 refl. V/V Sebraflex komplett Gummifot for Sebraflex, sort, 15 kg


ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSUTSTYR

Hindermarkering • Klemmfix ledeskinne • Klemmfix endestasjon • 3 forskjellige retningsskilt

119


ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSUTSTYR

120

41612000000 41611000000 41690000310

Foldeskilt MS, for u-skilt, komplett med stativ,lodd, etui Foldeskilt MS, komplett med stativ, lodd, og etui Underskilt for foldeskilt, Nøytrale underskilt gul

42610000010

Stoppspak, 200 mm

42611000010

Stoppspak, m/lys, LED

42611000020 42611000021 42611000022

Trafikkdirigeringsjakke, str. L Trafikkdirigeringsjakke, str. XL Trafikkdirigeringsjakke, str. XXL

41311009900 41311010000

Plastnett orange, 1,0x50 m, 120 gr Plastnett orange, 1,0x50 m, 240 gr


ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSUTSTYR

41513500100

Varselbünd, rød/gul, 500 m

41820100075 41820100100

Skiltdekketape, 75 mm x 33 m Skiltdekketape, 100 mm x 33 m

41810100001 41810100002 41810100003 41810100004 41810100005 41810100006

Skilttrekk, trekant, MS, ens Skilttrekk, trekant, MS, tos Skilttrekk, rondell, LS, ens Skilttrekk, rondell, LS, tos Skilttrekk, rondell, MS, ens Skilttrekk, rondell, MS, tos

121


ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSUTSTYR

Varslingsvogn Alle våre varslingsvogner utvikles og ­produseres ved Euroskilt Vingrom.

41011016400 Varslingsvogn, 1,6 m, m/utstyrskasse, LED. Sperremarkering. Leveres med utstyrskurv med vannfast kryssfiner, og karmer i varmforsinket stål 41012020400 Varslingsvogn, 2,0 m, m/utstyrskasse, LED.

ES Mobile trafikklys • Meget enkel programmering og betjening • Driftssikker • GSM varsling • Forskriftsmessig deteksjons avstand, -60m • Lang batterilevetid 122

41016100010 ES- Maxivogn. Maxi varslingsvogn med lastekasse godkjent etter vegdirektoratets krav håndbok R310


ARBEIDSVARSLING / TRIPTELLERE

Triptellere og friksjonsmålere Statens vegvesen krever at det måleutstyret som benyttes til friksjonsmåling skal vise stabile måleverdier for friksjon over tid. Alt måleutstyr skal kalibreres minst én gang per vintersesong. I henhold til kontrakt mellom Statens vegvesen og entreprenør krever Statens vegvesen at de som skal utføre friksjonsmålinger på veg i forbindelse med vinterdriften deltar på opplæring i friksjon og friksjonsmåling. Denne opplæringen gjennomføres samtidig med kalibrering av friksjonsmålere som vil foregå hver vinter. Statens vegvesen har ansvaret for opplæringen som vil bli tilpasset brukernes behov. I tillegg til standardprodukter fra Trippi Oy kan vi også tilby produkttilpasninger som for eksempel når behovet nesten, men ikke helt er ivaretatt i eksisterende produkter. Vi kan om ønskelig også tilby mer omfattende tilpasninger, i tillegg til FoU-tjenester for nye (eller relaterte) produkter.

42750000009

Tripmåler, Eltrip 65n

42750000010

Tripmåler, Eltrip 65nkl

42750000011

Tripmåler, Eltrip 65nkc

42750000012

Tripmåler, Eltrip 65nkb

42730290100

C- mini my trip, kompl. (C290)

42730220100 42730120100

C-my trip 3, kompl. (C220) C-trip 3, kompl. (C120)

42730200100 42730100100

C-my trip, kompl. (C200) C-trip, kompl. (C100)

42730190100 42730210100

C-mini T kompl. (C190) C-my trip, kompl. RS232C (C210)

Tilleggsutstyr • Temperaturføler • RS 232C kommunikasjon • Printerutgang • Ekstra desimal indikasjon

123


ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSLYS

124

42110100000 42110100100 42110100120 42110100130

Føringslys LED, hovedl. Ø200 mm Føringslys LED, slavel. Ø200 mm Kabel til føringslys LED, hovedl. Ø200 mm for 12 V Kabel til føringslys LED, slavel. Ø200 mm

41940010100

QUEEN ensidig led, m/fotocelle og dagblink

42030050205

Responder Mini lysbøyle, klar linse, fast mont, 12V

42010202223

Strobelampe 2519, lav, gul, 12/24V, 18W, magnet


ARBEIDSVARSLING / SIKRINGSUTSTYR

QuadGuard CEN flyttbar støtpute på stålplate Rekkverksender skal ikke utgjøre en skaderisiko som kan medføre alvorlige personskader ved påkjørsel ved at kjøretøyet kan velte, bråstoppe eller at rekkverket kan trenge inn i førerhuset. Midlertidige rekkverksender skal også avsluttes i henhold til Håndbok N101. QuadGuard CEN på stålplate boltes midlertidig fast i asfalten. Gir rask og forskriftsmessig midlertidig sikring av rekkverksender.

125


ARBEIDSVARSLING / SIKRINGSUTSTYR

Mini-Guard langsgående sikring

Lengde: 1,5 m Høyde: 0,50 m Vekt: 60 kg Utbøyning ved påkjørsel: T2: 1,29 m T3: 2,31m

Mini-Guard er et mobilt stålrekkverk som raskt og enkelt gir reell fysisk langsgående sikring ved vegarbeid. Den spesielle fasongen på Mini-Guard gjør det mulig å kjøre på fotseksjonen. Dette stabiliserer rekkverket og reduserer utbøyningen. Standardelementene kan monteres i kurver med radius ned til ca 50 meter. Rekkverket tilfredsstiller myndighetenes styrkeklasser T1, T2 og T3 for vegarbeid. T1 - benyttes ved midlertidig fartsgrense < 50 km/t T2 - benyttes ved midlertidig fartsgrense 60 og 70 km/t T3 - benyttes ved 60 km/t + og i tillegg enten stor andel tungtrafikk eller meget alvorlige konsekvenser ved gjennomkjøring eller utforkjøring Enkel montering Lenker av Mini-Guard forankres kun i hver ende med forankringsspyd i bakken. Kan kobles sammen med Vario-Guard med overgangselement. Mini-Guard-elementene kobles enkelt sammen med låselister uten bruk av verktøy. Opptil 200 m Miniguard monteres på ca. 1 time. Meget kostnadseffektiv transport og lagring. Det går opptil hele 420 m Mini-Guard på en semitrailer. Mini-Guard tar meget liten lagerplass. 21 elementer/pall, 63 m på 3 m2. Tilleggsutstyr: Hindermarkeringsskilt, vinkelelementer, fotgjengergjerde og byggeplassgjerde. 126


ARBEIDSVARSLING / SIKRINGSUTSTYR

Vario-Guard langsgående sikring

VarioGuard er et høykapasitets­rekkverk som gir ekstra god sikkerhet ved vegarbeid. Det er testet og godkjent i styrkeklassene T3, N2, H1 og H2 med kjøretøy opp til 13.000 kg. Arbeidsbredde W3 i klasse T3. Systemet forankres kun i hver ende og gir liten utbøyning. Med formonterte seksjoner og hurtigkoblinger er det meget raskt og enkelt å montere og flytte Vario-Guard. Et kjøretøy vil kjøre oppå Vario-Guards fotdel slik at kjøretøyets vekt vil bidra til å stabilisere rekkverket og således begrense utbøyningen. Kun 55 cm effektiv bredde gjør at den tar svært lite av vegbanen. Med formonterte seksjoner går det opptil 168 m Vario-Guard på trailer. Dette er meget kostnads- og tidsbesparende sammenlignet med betongrekkverk.

Lengde: 4 m Høyde: 0,90 m Vekt: 400 kg Utbøyning ved påkjørsel i T3: 0,4 m 127


ARBEIDSVARSLING / SIKRINGSUTSTYR

Safe-Stop 90 TMA bilmontert støtpute • • • • •

Tversgående energiabsorberende sikring med påmontert varselpanel Aktuell lastebil må klargjøres av godkjent påbygger. Kan besørges av Euroskilt Kan brukes på lastebiler med min. vekt 7300 kg Enheten er avtagbar for frigjøring av lastebilen til annet bruk Godkjent av Statens vegvesen

Lengde 3,98 m Vekt 906 kg Bredde 2,36 m

128


ARBEIDSVARSLING / SIKRINGSUTSTYR

129


ARBEIDSVARSLING / SIKRINGSUTSTYR

Vorteq TMA støtputehenger Vorteq leveres som en komplett enhet med varselpanel og LED lykter. Totalvekt under 750 kg. Alle lastebiler som har godkjent påmontert VBG feste og strømkontakt vil med Vorteq kunne brukes som støtputebil. Leveres standard med både VBG krok som kan høyde-justeres og VBG kontakt + kabel og 7 polkontakt + kabel. Ikke behov for noen tilpasning på lastebilen. Med Vorteq TMA-hengeren får du større fleksibilitet på din bilpark! Det er bare å hekte den på, koble til strømmen og kjøre. Enklere og raskere kan man ikke sikre arbeidere og trafikanter der det er behov for tversgående sikring. Vorteq er godkjent av Statens vegvesen.

130


ARBEIDSVARSLING / SIKRINGSUTSTYR

Vorteq har en unik ”rør i rør” teknologi for å ta opp energien fra det påkjørende kjøretøy. Når Vorteq trykkes sammen krølles de energiabsorberende rørene innvendig i hengeren. Hjulene og akslingen er plassert slik at de normalt vil fungere etter en påkjørsel slik at man kan trekke den av veien uten hjelp av ekstra utstyr eller redningsbil.

Varselpanelet kan lett og enkelt slås ned og forankres i horisontal stilling på hengeren under transport til arbeidsstedet. Det gir mindre luftmotstand. Varslepanelet kan også stå permanent oppslått. 131


ARBEIDSVARSLING / SIKRINGSUTSTYR

ES Trafikkbuffer Euroskilt har to godkjente buffere som begge har bestått krasjtesten VVMB351; og som er godkjent av Statens vegvesen. Disse bufferne øker sikkerheten både for trafikanter og veiarbeidere.

43210000010

Trafikkbuffer 80 km Vekt: 640 kg Høyde: 1,05 m Bredde: 2,1 m 132

Godkjent av Statens vegvesen Ikke plaser varslingsvogn eller annet utstyr rett forran en trafikkbuffer


ARBEIDSVARSLING / SIKRINGSUTSTYR

133


Hensikten med å sperre av et område er først og fremst å skape sikkerhet. En manuell bom som hindrer bilene i å ta snarveien over sykkelstien, skaper trygghet for barna som sykler på den. Euroskilt har et bredt sortiment av kvalitetsprodukter når det gjelder avsperring. Vi har egenproduksjon av selvlukkende bilsperrer og aluminiumsbommer, i tillegg til at vi fører bommer, rekkverk, bilsperrer og gjerder fra Smekab. Våre fagansvarlige jobber tett opp mot kundene våre for å finne optimale løsninger.

134


5 Avsperring FagromrĂĽdet Avsperring

136

Manuelle bommer

138

Selvlukkende bommer

139

Elektriske bommer / pullerter

140

Skyveporter / rekkverk

141

Gjerder 142

135


AVSPERRING / INNLEDNING

Fagområdet Avsperring Euroskilt har et bredt sortiment av kvalitetsprodukter når det gjelder ­avsperring og områdesikring. Vi har egen produksjon av manuelle og selvlukkende bommer. I tillegg fører vi elektriske bommer, sikkerhetspullerter, rekkverk, porter og gjerder. Våre fagansvarlige jobber tett opp mot kundene for å finne optimale løsninger som både ivaretar kvalitet og pris.

136


AVSPERRING / REKKVERK

Rekkverk Vi fører rekkverk til offentlig- og privat bruk og til alle slags formål.

137


AVSPERRING / MANUELLE BOMMER

BAX manuell bom 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m • • • • • • • •

Manuell bilsperre Robust og fleksibel løsning Åpnes i valgfri retning Leveres med en, to eller tre låser Varmgalvanisert stål (alt. pulverlakkert) Rørdimensjon: Ø 60 mm Galvanisert stål og kan pulverlakkeres Kan leveres i alle standard RAL-farger

Lengde 1,5 m

Varenummer 52230400000

2,0 m

52230400040

2,5 m

52230400080

3,0 m

52230400120

Kan spesialtilpasses alle lengder.

Flere varianter: BGT manuell bom

138

T&V vippebom

LBT vippebom


AVSPERRING / SELVLUKKENDE BOMMER

Autogate selvlukkende bom 2 m / 2,5 m • Autogate er en selvlukkende bom. • Fra den står åpen til den er i lukket posisjon tar det ca 40 sekunder. • Den er ideell for områder der det er nødvendig å slippe inn taxier, renovasjonsbiler o.l. • Materiale er galvanisert stål og kan pulverlakkeres. Kan leveres i alle RAL-farger.

Lengde Varenummer 2,0 m 51320000200 2,5 m

51325000250

BIR selvlukkende bom 1,5 m / 2 m BIR er en selvlukkende, påkjørbar bom. Spiralfjær- og Lengde Varenummer stoppemekanisme er bygd inne i portstolpen. Dette gjør 1,5 m 52260150000 at BIR er barnesikker, uten risiko for klemmeskader. 2,0 m 52260200000 BIR er særlig egnet der man ønsker utkjøringsbeskyttelse og fartsdemping samtidig som man vil gjøre det enkelt å passere for utrykningskjøretøy, snørydding og annen nødvendig trafikk. Materiale er i galvanisert stål og kan pulverlakkeres. Kan leveres i alle RAL-farger.

139


AVSPERRING / ELEKTRISKE BOMMER / SIKKERHETSPULLERTER

Came Gard 4 m / 8 m Elektrisk heve-bom, som er ideell for sikring av veier, P-plasser og hus. Den er utstyrt med frikoblingsmekanisme som tillater bommen å bli hevet / senket i tilfelle strømbrudd o.l. Leveres komplett. Bommene kan leveres med alle typer adgangskontroll som f.eks. håndsendere, GSM-styring, magnetkort, nøkler og kodetastatur.

Sikkerhetspullerter I vårt utvalg finner du både automatiske, faste og flyttbare pullerter i ulike dimensjoner med ulike overflater og alternativer. Avhengig av applikasjon og ­sikkerhetsbehov vil vi skaffe deg det mest profesjonelle produktet med ­nød­vendige sertifiseringer.

140


AVSPERRING / SKYVEPORTER / FOLDEPORTER

Skyveporter Leveres både til industrielt- og privat bruk. Portene leveres både i stål og ­aluminium. Portene kan leveres med en åpning fra 2-12 meter. Skyveportene kan leveres uten motor med manuell låsing. Har også skyveporter til anleggsgjerder.

Foldeport Leveres i varmgalvanisert stål og kan pulverlakkeres i alle RAL-farger. Foldeportene kan leveres med en åpning fra 4-12 meter. Elektro magnetlås og standard tilførsel 230v.

141


AVSPERRING / GJERDER

Gjerder Vi fører også alle slags typer gjerder og våre fleksible løsninger gjør av vi kan tilpasse oss alle slags spesifikasjoner som måtte foreligge.

Fletteverksgjerde

Plastgjerde 142

Sperregjerde


AVSPERRING / GJERDER

ES DD panelgjerde

SLISTA MOBILSTÄNGSEL 2017

www.halsang.se

LSANG MOBIL GATE BETONGFUNDAMENT ES-anleggsgjerde

Transportpaller

PRISLISTA MOBILSTÄNGSEL 2017

www.halsang.se

HALSANG MOBIL SKJUTGRIND - SNABBÖPPNING Svingport for anleggsgjerde

SPECI Grindtyp Höjd, mm

Bredd, mm

Grindstolp Grindram,

SPECIF

3D-panel Grindtyp

Motor Höjd, mm Skyveport for anleggsgjerde

Bredd, mm Varmförzin 143

Grindstolpe

Säkerhet

Grindram, m


Faremomenter langs vegen som faste sidehindre og høye, bratte skråninger, bruer og underganger kan forårsake store personskader ved utforkjøringsulykker. Trafikantene må derfor beskyttes mot slike faremomenter.

144


6

Vegsikring FagomrĂĽdet Vegsikring

146

Støtputer

148

Rekkverksender

149

145


VEGSIKRING / INNLEDNING

Fagområdet Vegsikring Fastmonterte støtputer er en påkjørbar sikring for trafikanter og viktig for skaderedusering på veien. Valg av støtputer skal skje ut fra visse funksjonskrav.

Disse funksjonskravene omfatter:

• støtputens sikkerhetsklasser • støtputens avledende evne ved sidepåkjørsel • testkjøretøyets ferd etter påkjørselen

• støtputens permanente utbøyning etter påkjørsel • skaderisiko for fører og passasjerer ved påkjørselen Riktig støtpute skal velges ut fra forholdene på og rundt veien, hinderets bredde og hvordan støtputen reagerer ved påkjørsel. Avledende støtputer bør velges der støtputen kan bli påkjørt både i fronten og i siden.

Enkeltstående betong-blokker er livsfarlig - både for bilistene og vegarbeiderne. 146

Ved bruk av godkjent støtpute er det ikke fare for at rekkverk kan trenge inn i kjøretøyet.


VEGSIKRING / INNLEDNING

147


VEGSIKRING / STØTPUTER

QuadGuard CEN Energiabsorberende støtputer Testet og godkjent for 50, 80, 100 og 110 km/t. QuadGuard CEN støtputen er den europeiske utgaven i den verdensledende QuadGuard-familien. Settes opp foran farlige sidehindre av ulike bredder og er avledende ved påkjørsel, sidepåkjørsel og ved påkjørsel fra motsatt retning. Har god gjenbrukbarhet ved påkjørsler - kun putene må byttes ut. Vil ved sidepåkjørsel fungere som et vegrekkverk og lede kjøretøyet tilbake i ferdselsretningen. Fleksibelt og sterkt nesebelte.

148


VEGSIKRING / REKKVERKSENDER

Quest CEN støtpute Energiabsorberende rekkverksavslutning

6 5 3

4

2 1

Quest CEN støtputen er testet og godkjent i henhold til den norske standarden NS-EN 1317-3 for hastighetene 80 km/t, 100 km/t og 110 km/t. Det er en lett og åpen konstruksjon basert på W- rekkverkskinner med tverrstilte stålrammer. Quest har en unik utløser­mekanisme i fronten. Ved frontpåkjørsel frigjøres den fremre støtterammen og systemet teleskoperer bakover. Energien opptas når de nedre rørene deformeres når fronten skyves bakover. Ved side­påkjørsel ledes kjøre­tøyet tilbake i kjøreretningen (avledende). Den er også godkjent for påkjørsel fra motsatt retning (to-veis trafikk). Bakstøtten står av seg selv og motstår kreftene ved påkjørsel uten hjelp av konstruksjonen bak som støtputen skal beskytte. Rask og enkel montering. Quest CEN systemet er konstruert for rask og enkel montering. Bakstøtten er 61 cm bred. Quest kan formonteres, løftet og transportert til plassen som en ferdig enhet. Systemet forankres til underlaget i fronten og i bakstøtten med kun 30 bolter. Ved frontpåkjørsel i opptil 110 km/t teleskoperer systemet bakover og opptar bilens energi. De nedre rørene (4) deformeres når de blir presset gjennom de deformerende hylsene som sitter på frontrammen. Bilen bringes til en kontrollert og tilfredsstillende myk stopp. Ved sidepåkjørsel i opptil 15° ledes bilen tilbake i kjøreretningen. Quest systemet for 110 km/t har ekstra deformerende hylser i bakstøtten (6) som deformerer de øvre bakre rørene ved påkjørsel. Bakstøtten (6) boltes til underlaget og står av seg selv ved en påkjørsel.

149


Euroskilt leverer et bredt spekter av produkter til utemiljø som bl.a.; benker, bord, avfallsbeholdere, sykkelstativer, sykkelskur og leskur i en rekke varianter. Så når du parkerer sykkelen utenfor arbeidsplassen, eller setter deg ned for å nyte pappbegerkaffe på en benk, er det stor sannsynlighet for at vi har levert disse møblene!

150


7

Utemiljø

Fagområdet Utemiljø

152

Sykkelparkering- og overdekning

154

Combi Coat

155

Leskur

158

151


UTEMILJØ / INNLEDNING

Fagområdet Utemiljø Miljøer der mennesker ferdes skal være trygge, funksjonelle og komfortable. Som ledende leverandør til utemiljø og med prosjekter innen infrastruktur, småbåthavner, bygg og anlegg er Euroskilt en viktig bidragsyter på en rekke områder med betydning for folk flest. Utemiljø er satsningsområdet i Euroskilt. Hos oss får du spennende utemøbler fra tjekkiske mmcite. Danske designprodukter fra Veksø. Cyclehoop og Cyclepods fra Storbritannia, Smekab Citylife fra Sverige og kjente merkenavn som Publicus og Løv fra Vik Ørsta. I tillegg leverer vi egenproduserte sykkel­ overdekninger, leskur, terminalinnredninger og avfallsbeholdere fra vår fabrikk på Vingrom.

Publicus® fra Vik Ørsta

152

Jubilé fra Vik Ørsta


Nord-serien fra Veksø

Kombination | bænk - plint - bænk med armlæn

OPSTILLING | bænk, bord og plint

NORD

NORD Benker fra mmcitè

153


UTEMILJÃ&#x2DC;

Sykkelparkering og overdekninger

154


UTEMILJØ

Combi Coat® overflatebehandling pulverbelegg sinkfosfatering varmforsinking stål

Combi Coat® = Varmforsinking + Sinkfosfatering + Pulverlakkering

Combi Coat® Standard farger

Kvalitet Felles for våre løsninger er at stål og/eller aluminium inngår som vesentlige materialkomponenter. Combi Coat® er en kombinasjon av to hver for seg beskyttende behandlings­ metoder, varmforsinking og pulver­lakkering, der lakken herdes til underlaget. Resultatet er en slitesterk lakk som ikke skaller av. Prosessen sikrer produktet lang levetid, også i sterkt korrosive miljøer uten vedlikehold. Combi Coat® gir en levetid som er flere ganger lenger enn for kun varmforsinket materiale. Det varer og holder seg pent – år etter år. RAL 9006 hvit alu RAL 9007 grå alu RAL 9005 svart RAL 6009 mørk grønn RAL 3003 rød NCS6500 mørk grå

Combi Coat® Beskytter. Bevarer. Forskjønner.

Andre farger på forespørsel

sertifisert ihht iso 9001:2000

Teknologisk Institutt

155


UTEMILJØ / LESKUR

Aedis – leskur Aedis er en egenprodusert leskurserie som er utformet slik at den passer både i urbane og landlige omgivelser. Leskuret er modulbasert og fås i flere utførelser. Bruk to- eller tremoduls på holdeplasser med liten trafikk, og firemoduls eller større der trafikken er stor. I leskurets design og utforming er det brukt løsninger som gir et enkelt ­vedlikehold og eventuelle reparasjoner skal være enkle å utføre. Bruksområder inkluderer holdeplasser for buss, trikk, taxi og jernbane. Kan også anvendes som røykeskur. Leskuret er konstruert for norske værforhold med høye snø og vindlaster. Dette gjør Aedis til et sikkert valg for bruk over hele Norge. Leskuret er CE-merket og tilfredsstiller kravene til universell utforming ­(håndbok V123)

156


UTEMILJÃ&#x2DC; / LESKUR

157


I fagfeltet diverse har vi produkter som bl.a.: -

Sandkasse, glassfiber

- Sandkasse, polyetylen - Postkasse - SR Kjeglekassett, 4m rød/hvit - Trafikkspeil - Fartsdemper, gummi - Kabelbeskytter, - Hjørnebeskytter - Rutekassett, - -

Spikma betongkantstein. Taktil helle varsel

- Kaldasfalt, 25 kg - Målehjul - Coralba Triptellere -

Viacount trafikkteller

For å se alle våre produkter, gå inn på www.euroskilt.no. Her vil du finne alle opplysninger.

158


8

Diverse

Diverse produkter

160

159


DIVERSE

Målehjul

Hjulstopper

• Hjulomkrets 1 m • Store tall i displayet • Leveres med bag

• Kraftig hjulstopper som hindrer at bilen eller tilhengeren triller av gårde • Perfekt for parkeringsområder

42787000010

83407000010 / 83407000020 / 83407000030

Fartsdemper

Kabelbeskytter

• • • • • • •

Fartsdemper med mulighet til å legge inn el. kabler og vannslanger slik at de beskyttes godt.

Midlertidige fartsdempere Meget effektiv Flyttbar Hver seksjon er 50 cm “Cats eyes” reflekser Produsert av armert gummi Velegnet som “stopper” foran utsatte punkter • Kan bare monteres på asfalt eller betong

83405000000/ 83405000010 83405000015 / 83405000020

Hjørnebeskytter

83401001000 / 83401001002 83401001010 / 83401001012

Trafikkspeil

• Reflekterende hjørne­beskyttelse i gummi • Hindrer effektivt skader på bygninger og kjøretøy • Mål: HxBxD 80 x 10 x 10 cm

83406000010

• Gir god og sikker sikt. • Inkludert multifeste til stolpe/vegg. • Ø 60 cm og Ø 80 cm i polycarbonat.

83302060100 / 83302080100 160


DIVERSE

Reparasjonsasfalt

• • • •

Meget praktisk og enkel i bruk 1. Hell fra sekken og ned i hullet. 2. Jevn ut massen og «stamp» den. For varig reparasjon av skader i asfalt Fyll asfalten rett i hullet, uten oppvarming eller blanding 25 kg sekk

83701000125

Betongkantstein Spikma betongkantstein • • • • •

Leveres ferdig med spiker for enkel festing til underlaget Finnes i mange varianter med forskjellige kurver, vinkler, høyder og lengder Rimelig og pen avgrensning av uteområder Enkelt å skifte ut enkeltsteiner ved brøyteskader og lignende Vi har lager flere steder i Norge

Rutekassett • A3 og A4 stående og liggende format • Front i polycarbonat

83501030101 / 83501030102 83501040101 / 83501040102

Sandkasser

550 L

350 L

200 L

Markedets mest solide strøsandkasser i glassfiberarmert plast med forsterket lokk, avrundede kanter og hjørner. Kassene har 10 cm høye ben som gjør det mulig å flytte på dem med traktor, kran eller truck. 83001250180 / 83001350250 / 83001450320 161


Hos Euroskilt får du gunstig leie av produkter som bl.a; QuadGuard Vorteq TMA støtputer Varslingsvogner Mobile trafikklys Trafikkskilt Gode samarbeidspartnere på utplassering og innhenting

162


9

Utleie

Hvorfor leie ikke eie?

164

163


UTLEIE

Hvorfor leie og ikke eie? Her finner du noen gode argumenter for å leie utstyr hos Euroskilt: • reduserte investeringskostnader • mindre kapitalbinding • ikke behov for vedlikehold, reparasjoner og kontroller • behov for mindre lagerplass • reduserte personalkostnader; (lagerhold og håndtering) • reduserte kostnader i.f.m. lagerstyringssystemer • ikke behov for egne kjøretøy til transport av utstyret • økt produktivitet • egne ressurser brukes i kjernevirksomheten • god kontroll på leiekostnadene

Vi har et bredt utvalg av utleieprodukter som bl.a.: • •

Vorteq TMA støtputehenger

Varslingsvogner

Mobile trafikklys

Trafikkskilt

164

QuadGuard støtpute

Gode samarbeidspartnere på utplassering / innhenting


UTLEIE •

Mini-Guard langsgående sikring

Mobilt stålrekkverk som raskt og enkelt gir reell fysisk langsgående sikring ved vegarbeid. Enkel montering Opptil 200 m Miniguard monteres på ca. 1 time. Tilleggsutstyr: Hindermarkeringsskilt, vinkelelementer, fotgjengergjerde og byggeplassgjerde. Tekniske data: Lengde: 1,5 m. Høyde: 0,50 m. Vekt: 60 kg. Utbøyning ved påkjørsel: T2: 1,29 m, T3: 2,31 m

Vario-Guard langsgående sikring

Høykapasitets­rekkverk som gir ekstra god sikkerhet ved vegarbeid. Kun 40 cm effektiv bredde gjør at den tar svært lite av vegbanen. Med formonterte seksjoner går det opptil 168 m Vario-Guard på trailer. Dette er meget kostnads- og tidsbesparende sammenlignet med betongrekkverk. Tekniske data: Lengde: 4 m. Høyde: 0,90 m. Vekt: 400 kg Utbøyning ved påkjørsel i T3: 0,4 m 165


Alle som utfører arbeid på vei må ha gjennomgått kurs i varsling og sikring. Nye forskrifter forlanger dessuten at kursdeltakelse og bestått prøve skal dokumenteres. Vegdirektoratet aksepterer utelukkende kurs arrangert av godkjente kursledere. Euroskilt har tyve års erfaring med kursvirksomhet i varsling og sikkerhet. Vi benytter praktiske eksempler og gir god anledning til å stille spørsmål og få avklart egne forhold. Euroskilt opererer over hele landet og kan stå for hele eller deler av kursavviklingen.

166


Kurs og seminar

Informasjon

168

167


KURS OG SEMINAR Kurs i arbeidsvarsling • V i har godkjent kursholder som kan kurse dere i korrekt arbeidsvarsling og skilting. • V i har 15 års erfaring i å holde kurs innen arbeidsvarsling. Vi opererer over hele landet, og kan stå for hele kursavviklingen eller komme til din bedrift og holde kurset der. • Vegdirektoratet har fastsatt regler for arbeid på veg, hvor det stilles omfattende krav til de som skal arbeide på veg og de som skal holde kurs.

Oversikt over kurs og varighet av undervisningen:

168

Nr. Kurstype 1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 2 Kurs for ansvarshavende

Varighet 6 timer 12 timer

3

3 timer (+ praksis)

Kurs i manuell trafikkdirigering


KURS OG SEMINAR

Alle kurs skal dokumenteres med kursbevis. For alle kurs stilles det krav om bestått prøve for å få kursbevis. Det kreves oppfriskningskurs etter 5 år.

Kurs i bruk av Visio for å lage varslingsplaner Statens vegvesen lager varslingsplaner elektronisk. Vi kan tilby en-dags kurs hvor deltakerne lærer å lage varslingsplaner i samme program som Statens vegvesen. Dette forenkler hele jobben samt kommunikasjonen med vegmyndighetene.

Kurs i skilting/oppsetting Etter at vegvesenet satte ut skilting og vedlikehold til funksjonskontrakter, har behovet for opplæring i praktisk oppsetting dukket opp. Euroskilt arbeider daglig med alle forhold som omfatter dette, og vi har laget et kurs som tar utgangspunkt i Håndbok 046 - Planlegging og oppsetting av trafikkskilt. Vi går gjennom de viktigste punktene, og supplerer med annen nødvendig informasjon, bl.a. fra håndbøkene 050 - Trafikkskilt og N101 - Rekkverk.

169


Utgave: mars 2018

0 60 80 www.euroskilt.no

Den lille gule høsten 2018 (low)  
Den lille gule høsten 2018 (low)