Page 1

02 Sep 2009

N

i

e

u

w

OP STOAPEL s

b

r

i

De negatieve sfeer na het faillissement maakt stilaan plaats voor het besef welk een uniek erfgoed de Boelwerf wel is. Iedereen die daar deel aan heeft gehad mag daar best trots op zijn. Naast ex-werknemers hebben ook jongeren de weg gevonden naar Verankerd, vaak op zoek naar de geschiedenis van ouders en grootouders. Ook de familie Boel-Van Damme, de vroegere eigenaars (tot 1992) van de werf, waren aanwezig Verankerd: een terugblik met kinderen en kleinkinderen. Ook zij Van 24/4/2009 tot 3/5/2009 vond het onderstreepten het belang van het project Verankerd plaats. Op Stoapel levendig houden van dit erfgoed en werd vorig jaar opgericht om het erfgoed steunden volop dit initiatief. van de industriële zeescheepsbouw in de kijker te zetten. Verankerd was het eerste project waarmee Op Stoapel naar buiten kwam. Doelstelling was een sfeerbeeld te scheppen van Boelwerf in Temse. Via multimediale technieken en een grote diversiteit aan activiteiten werd een zeer breed publiek bereikt. Door de integratie van het tijdelijk café ‘Den Esch’ werd er een ontmoetingsplek gecreëerd waar mensen konden genieten van optredens en voorstellingen. Het geheel vond plaats in de voormalige Vak- en Ambachtsschool (VTI) in de Akkerstraat in Temse, een plek waar vele scheepsbouwers werden opgeleid. Verankerd was over heel de lijn een groot Jean de Block, foto: Marleen Hiels succes met ongeveer 1700 bezoekers op 6 dagen tijd. Een bewijs dat dit erfgoed H e t d o o rg eve n v a n d i t s t u k j e leeft in de harten van vele mensen. De geschiedenis naar volgende generaties littekens van het faillissement in 1994 zijn werd in Verankerd letterlijk in de bij velen nog aanwezig. Op Stoapel praktijk gebracht. Werkmakkers die speelt, met initiatieven zoals Verankerd, elkaar uit het oog verloren waren een helende rol en helpt bij de verzorging z a g e n e l k a a r n a j a r e n t e r u g. van deze diepgeslagen wonden. Va k b o n d s m e n s e n h a a l d e n herinneringen op aan de sociale strijd die een uniek karakter had.

e

f

5

TEMSE, din 1 sept.. De vakantie zit er op. Ook met Op Stoapel waren we toe aan een rustperiode na ons project Verankerd. In deze nieuwsbrief een uitgebreid verslag. We werpen een blik op de toekomst en maken graag promotie voor het 10-jarig bestaan van Tolerant. Veel leesplezier!

Info:

Lieven

Muësen

Herinneringen bij beelden van weleer, foto: Lieven Muësen

Een greep uit het gastenboek. - Bewaar dit erfgoed als eerbetoon aan al die er hun leven gesleten hebben. Een nieuwe Zaatbewoner. - Bewaar dit alles als eerbetoon aan mijn papa en grootvader. Ik heb vele herinneringen. De syndicale strijd is me nu nog altijd bijgebleven al was ik maar 12 jaar. S.N. - Proficiat, prachtig gedaan. Zo leeft ‘De zaat’ nog verder Terwijl ik dit schrijf krijg ik kippevel en een krop in de keel. L.V.R. Een gewezen Boelarbeider (schrijnwerker) - Het was zeer leerzaam, nu weet ik waar mijn Pepe heeft gewerkt, M.P. - Een foto..., het roept herinneringen op, je ziet en herleeft terug dingen. Je hoort zelfs terug geluiden van toen, lassen, branden,... Je ruikt zelfs terug dingen van toen, vet, olie, mazout,.. Proficiat met de tentoonstelling H.V.B. Kunst- en erfgoedliefhebbers genoten van de creatieve invulling door het Experimenteel atelier (Academie, Temse) en van het beeldmateriaal dat we samengebracht hadden. (vervolg ommezijde)

opstoapel@scarlet.be

0486

89

76

85

P1


02 Sep 2009

De Boelwandeling, foto: Liliane Verbeke

De optredens van koor Ier en Gunter, José De Staelen, Hauman & De Moeite en Code vzw konden eveneens op veel bijval rekenen. De positieve reacties van het publiek en de vele mailtjes en telefoons nadien, waren hartverwarmend en zijn een stimulans om verder te gaan met Op Stoapel. Sfeerbeelden kan je bekijken op http://picasaweb.google.be/opstoapel

Weekend op de helling Open deur Tolerant Op 12 en 13 September (telkens van 12 u tot 18u) viert Tolerant haar 10-jarig bestaan in Rupelmonde, met als hoogtepunt de her-tewaterlating van veerboot Anne door Minister President Kris Peeters (zondag 12/9 om 11u). Met Op Stoapel zullen we ook aanwezig zijn met een stand. Kom gerust eens langs om kennis te maken. 12 - 13 September 2009 CNR werf, Dijkstraat, 9150 Rupelmonde

Meer info: 03 458 51 88 http://www.tolerant.be/ Info:

Lieven

Muësen

Doelstellingen Op Stoapel - Op Stoapel wil ijveren voor nieuwe initiatieven in onze Scheldegemeente. zoals het bewegwijzeren en het plaatsen van infoborden bij de Boelwandeling. De inrichting van een permanente openluchttentoonstelling (weerbestendige infoborden met geschiedenis en foto’s) in de buurt van de kraan. Het opzetten van een toeristische rondvaart met als thema de scheepsbouw in de regio. - Op Stoapel wil aansluiting vinden bij andere actoren rond watergebonden erfgoed in de regio. We zijn niet levensvatbaar als we op een eiland in Temse blijven zitten. Hopelijk zijn er ook krachten op provinciaal, Vlaams en eventueel Europees niveau die ons verhaal willen ondersteunen in de toekomst. We zouden ook graag kleine expo’s opzetten op andere locaties in België. - Op Stoapel wil problemen die zich stellen rond dit erfgoed onder de aandacht brengen. Zo willen we het gemeentebestuur van Temse eraan herinneren dat het opmaken van het restauratiedossier voor de restauratie van de enig overgebleven kraan dringend is gezien de kraan tekenen van verval begint te vertonen. De bewaring en de inventarisatie van het Boelwerfarchief baart ons zorgen. Moet dit niet grondiger worden aangepakt? Er wordt al enkele jaren gesproken van het naar Temse halen van scheepsmaquettes uit het archief van het MAS in Antwerpen, hoe staan de zaken hieromtrent? - Op Stoapel wil een kenniscentrum zijn dat onderzoekt en informeert. De Nieuwsbrieven blijven we uitbrengen op geregelde tijdstippen, met nieuws en weetjes over de Boelwerf. Door de organisatie van Verankerd zijn er veel gegevens samen gekomen. De blog op seniorennet is daar een zeer goede illustratie van. Sinds het project werd opgestart wint deze site aan belangstelling en komen er nieuwe gegevens en beeldmateriaal naar boven. Mondelinge geschiedenis is ook een belangrijke bron van informatie waar we aan willen werken. Het verzameld materiaal hopen we verder te kunnen gebruiken in educatieve projecten en gegidste rondleidingen. Een publicatie op langere termijn over de geschiedenis van Boelwerf behoort ook tot de mogelijkheden. http://blog.seniorennet.be/boelwerf/ - De ultieme droom van Op Stoapel is de restauratie van een schip gebouwd op de Boelwerf. Aangemeerd in de buurt van de oude kraan zou het ruimte bieden aan een combinatie van museum, kenniscentrum en ontmoetingsplek en dit op een toeristische toplocatie.

Gebeten door het schipvirus? Kom mee aan boord! Om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken hebben we uiteraard ook enthousiaste medewerkers nodig. Wie wil meewerken aan onze projecten is van harte welkom. INFO: opstoapel@scarlet.be - 0486 89 76 85 Op Stoapel op Facebook: Boelwerf - Op Stoapel Op Stoapel financieel steunen kan ook via rekeningnummer: (IBAN: BE 27) 737-0260475-73 (BIC: KREDBEBB ) van Op Stoapel FV met de vermelding gift Op Stoapel

opstoapel@scarlet.be

0486

89

76

85

Verantwoordelijke uitgever: L. Muësen,Oostberg 192, 9140 Temse - vrij van zegel art. 191 bis - niet op de openbare weg gooien

(vervolg P1) De Film Woord-Vuist-Lied was een onverwacht succes, er moest zelfs een extra voorstelling worden ingelast. De erfgoeddag was met zijn 500 bezoekers een topper. Dat is opmerkelijk, gezien dit project volledig door vrijwilligers werd gedragen en georganiseerd. Voor de Boelwandeling schreven ongeveer 80 mensen in. De brochure is intussen opgenomen in het toeristisch aanbod van Temse.

P2

Nieuwsbrief op stoapel 5  
Nieuwsbrief op stoapel 5  
Advertisement