Issuu on Google+

Одржана традиционална акција уређења града

БИЛТЕН ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ * ГОДИНА VIII * БРОЈ 92 * АПРИЛ 2017.

Почела с радом Канцеларија за грађанска питања

Овчарство све доминантније на подручју теслићке oпштине

Почела друга фаза "фиш" пројекта

БЕСПЛАТАН ПРИМЈЕРАК

Миличевић: Инвеститорима бесплатно земљиште у Теслићу


TESLI]KE NOVOSTI

Почела с радом Канцеларија за грађанска питања

Канцеларија за грађанска питања смјештена је у Општинској управи Теслић, с циљем бржег и ефикаснијег рјешавања захтјева грађана, те уочавања основних проблема с којима се наши суграђани сусрећу како би се исти системски рјешавали у сарадњи с надлежним одјељењима Општинске управе. Начелник општине Теслић Милан Миличевић нагласио је да је циљ Канцеларије за грађанска питања евидентирање проблема грађана и

њиховом што бржем и успјешнијем рјешавању. "Ја као начелник општине сам на располагању грађанима 24 сата дневно. У циљу унапређења јавности рада, јачања одговорности и успостављања директне комуникације са грађанима и рјешавању њихових проблема званични пријем код начелника се вршио четвртком, односно показало се да је то био само формални термин, а да је комуникација с начелником и Општинским службама

била свакодневно доступна грађанима. Овај пут Канцеларија за грађанска питања ће бити на располагању грађанима, они који имају било какав проблем могу свакодневно да буду у контакту с поменутом службом која представља Кабинет начелника. Наравно ако постоји проблем такве врсте који не може да се ријеши без директне комуникације с начелником, бићу обавијештен и спреман да саслушам, одговорим и покушам ријешити сваки проблем. На овај начин ће Општинска управа званично, формално и квалитетније бити у служби грађана општине Теслић, што ће допринијети квалитету наших међусобних односа", рекао је Миличевић. Шеф Одсјека за односе с јавношћу и грађанска питања Вања Пајкановић нагласила је да ће службеници поменуте канцеларије бити на располагању суграђанима сваким радним даном од седам до 10 часова. "Грађани могу доћи у Општинску управу у канцеларију број 8, контактирати нас телефонским путем на бројеве 053/411-546, 053/411-512 или на mail gradjanskapitanja@opstinateslic.com", рекла је Пајкановићева.

Младен Иванић посјетио општину Предсједавајући Предсједништва БиХ Младен Иванић најавио је у Теслићу да ће у складу с могућностима помоћи инфраструктурне пројекте у овој локалној заједници. Иванић је након састанка с начелником општине Теслић Миланом Миличевићем и предсједником Скупштине општине Мирољубом Летићем рекао да је упознат о два крупна инфраструктурна пројекта која се односе на изградњу водовода и развој пословних зона у овој локалној заједници. "Ја ћу ових да на има ти сас та нак с Европском банком за обнову и развој, то је институција која подржава управо овакве пројекте и надам се да ћу бити у прилици

2

april 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Смањене накнаде функционера и одборника СО Теслић

Одборници СО Теслић су на 5. редовној сједници смањили своја примања по основу одборничког ангажмана. Одборничка накнада је смањена за 20 одсто и убудуће износиће 350 КМ. Уз претходно смањење плата општинским функционерима за 13 одсто, које је сходно овлашћењима иницирао начелник општине Теслић Милан Миличевић, локални парламент је слиједио исту политику усвојивши одлуку о смањењу одборничких накнада. Према усвојеној одлуци, одборнички додатак на мјесечном нивоу износиће 50 одсто од просјечне нето плате запослених у Општинској управи за претходну годину, што значи да ће то примање бити мање за 20 процената, правећи мјесечну уштеду у буџету од 130 КМ по одборнику.

На сједници усвојен је и читав сет oдлука о измјенама просторно-планске документације, које наговјештавају експанзију градње у наступајућој грађевинској сезони. Начелник општине Теслић Милан Миличевић рекао је да је 5. редовна сједница СО Теслић донијела више значајних докумената. "Напоменућу да је на почетку мог првог мандата, на мој приједлог, смањена одборничка накнада за 10 процената. Из те уштеде смо формирали фонд за пронаталитетну политику, а овај пут смањење за још 20 процената, што је усклађено са законом, а и након конслутација с одборничким клубом. Такође, усвојен је један значајан број регулационих планова који омогућавају изградњу стамбених и стамбено- пословних објеката, који ће бити грађени у току ове године. Они

ће се дешавати у ужем дијелу града и имаће више бенефита од ових одлука. Првенствено љепши и модернији изглед града, а друго значајан приход битних средстава на име ренте и уређења у буџет општине Теслић и то је нешто с чиме ћемо наставити у наредном периоду", рекао је Миличевић. Пета редовна сједница обиљежена је и низом извјештаја организација цивилног друштва о утрошку буџетских средстава у прошлој години. То се односи на Борачку организацију, СПКД "Просвјета", Црвени крст и друге организације које се финансирају директно из буџета. На овој сједници прихваћен је извјештај о реализацији програма заједничке комуналне потрошње за прошлу годину, као и извјештај о раду Одјељења за инспекцијске послове с комуналном полицијом.

Теслић

да с њима и поразговарам на ову тему", рекао је Иванић. Иванић је током посјете указао на успјешну сарадњу с представницима општин ске влас ти у Те слићу, од ка да је до био ман дат српског пред ста вни ка у Предсједништву БиХ. Начелник општине Теслић Милан Миличевић оцијенио је Иванићеву посјету као потврду континуиране сарадње и подршке. Он је упознао Иванића о проблему пословних зона и судског спора против Владе Републике Српске, која, како је рекао, покушава да одузме власништво над пословном зоном "Борја".

april 2017.

3


TESLI]KE NOVOSTI

Миличевић: Инвеститорима бесплатно земљиште у Теслићу

Општина Теслић потенцијалним инвеститорима, поред осталих погодности, нуди и бесплатно земљиште, ово је након засједања локалне скупштине изјавио начелник ове општине Милан Миличевић. Правилник који регулише услове уласка инвеститора у индустријске зоне у Теслићу усвојен је на сједници Скупштине у нацрту. Теслић је једна од првих општина у Републици Српској која је кренула у усва-

јање овог документа. Неколико година трајала је иницијатива за измјену Закона о стварним правима који је био изразито дестимулативан у привлачењу инвеститора у Републици Српској јер није дозвољавао општинама да понуде земљиште у пословним зонама испод тржишне цијене, а што је био случај у земљама у окружењу. Општина Теслић је у овим активности-

ма преко Савеза општина и градова РС имала значајну улогу. Доношењем овог документа омогућено је инвеститорима да под тачно одређеним условима остваре право на добијање земљишта бесплатно или испод тржишне цијене. Циљ који се жели на овај начин постићи је отварање нових радних мјеста у општини Теслић.

Педијатријски тим у посјети подручним вртићима

Дом здравља "Свети Сава" Теслић наставља са својим превентивним радом и приближавањем здравствене заштите становништву цијеле општине. У том циљу је тим Педијатријске амбуланте обавио прегледе дјеце подручних одјељења вртића "Палчић" у мјестима Ђулић и Прибинић. Малишани су у опуштеној атмосфери имали педијатријски преглед и разговор. Након прегледа награђени су соком, бананом и дипломом за храброст. Њихов поклон за докторицу и медицинску сестру били су њихови осмијеси, пјесма и прелијепи цртежи. 4

april 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Теслићки одборници - помоћ за лијечење мале Софије Мићевић

Одборници Скупштине општине Теслић су на 6. редо вној сје дни ци до ни је ли одлуку да покажу своју хуманост издвајањем дијела одборничке накнаде за лијечење ма ле Со фи је Мићевић. Ово није први пут да теслићки одборници помажу онима којима је помоћ најпотребнија. Такође, треба истаћи да се у ову акцију још раније укључила и Оп штин ска упра ва Те слић упла том сред ста ва из оп штин ског буџета.

Одржана извјештајна сједница Скупштине Црвеног крста

Скупштина теслићког Црвеног крста одржала је 9. марта редовну годишњу извјештајну сједницу на којој су разматрани резултати рада ове организације у протеклој години, а осим тога, усвојен је и програм рада за 2017. годину. На сједници је закључено да је ова општинска организација, иако располаже ограниченим и врло скромним средствима за област коју покрива, протеклу програмску годину у потпуности реализовала у складу с планом. Предсједник Скупштине теслићког Црвеног крста Ратко Маркочевић рекао је да су прошлогодишње активности углавном биле базиране на изворне активности покрета Црвеног крста. "Углавном се пажња посвећује тим редовним активностима, а треба напоменути да активно радимо на омасовљењу општинске организације и раду по мјесним одборима с акцентом на социохуманитарне активности", нагласио је Маркочевић. Према његовим ријечима, усвојени

april 2017.

програм рада организације за 2017. годину дефинисан је у складу с њеним финансијским могућностима. Оно што ће посебно обиљежити програмску годину је изградња прихватног центра у случају природних катастрофа. "Свједоци смо да смо ове године током зиме имали веома ниске температуре, а нека лица која немају адекватан кров над главом или су бескућници, могли су доживјети с��рзавање. Стога смо одлучили

да при Општинској организацији Црвеног крста направимо прихватну станицу са креветима, храном и топлим напицима, како бисмо угрожене људе у оваквим ситуацијама или неким другим потенцијалним природним недаћама могли збринути за вријеме док исте не прођу", рекао је Маркочевић. Усвојеним финансијским планом, теслићки Црвени крст би у 2017. години требало да оствари приход од 97.000 КМ. 5


TESLI]KE NOVOSTI САОПШТЕЊЕ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

Демантујемо писање локалног СНСД-а

Не ис ти не ко је су изне се не на зва ничној ин тер нет стра ни ци ло кал ног СНСД-а у Теслићу у вези са додјелом подстицаја у пољопривреди за 2016. годину представљају намјеран и смишљен покушај обмане грађана наше општине у циљу изазивања пометње, посебно међу пољопривредним произвођачима, и у циљу постизања јефтиних политичких поена, а без икаквих доказа манипулишући јавно доступним подацима. С об зи ром на то да су по је ди ни одборници СНСД-а у Скупштини општине Теслић већ раније износили сличне оптужбе и неистине, а за које им је истом приликом званично недвосмислено указано да не одговарају истини, сама чињеница да иако упо зна ти о не ис ти ни тос ти својих тврдњи то исто раде поново јавним саопштењем, говори да свјесно и намјер-

но обмањују грађане. Ради истинитог информисања јавности, дужни смо се осврнути на изнесене тврдње СНСД-а за које ћемо показати да ниједна не одговара истини, почевши од главне неистине да је начелник Одјељења за привреду и пољопривреду додијелио под сти цај сам се би и то по два основа, за шта СНСД као "доказ" наводи да се на списку додијељених подстицаја налази "име и презиме идентично начелнику овог одјељења". Тачно је да је име идентично имену начелника Одјељења, али се не ради о истој особи. Истине ради, такође наглашавамо да начел ник овог одје ље ња ни ти ње го ви чланови домаћинства, нису подносили захтјев за подстицај у пољопривреди, иако имају узорно породично пољопри-

вре дно газ дин ство ко је испу ња ва све услове за подстицај. Чињеница да се управо неки од оних који немају никакве везе с најјачом политичком партијом у Теслићу прозивају у тексту на страници СНСД-а као корисници подстицаја уједно је и најбољи доказ

Захтјев за подстицај пољопривредне Надлежно одјељење општинске управе у Теслићу апелује на све заинтересоване пољопривредне произвођаче за подстицајна средства из општинског буџета да се придржавају рокова за подношење захтјева, јер у супротном неће моћи остварити право које им програмом подстицаја припада. Наиме, након што је локални парламент прихватио Програм подстицаја пољопривредне производње за текућу 6

годину, у истом документу јасно су дефинисани рокови до којих се морају поднијети апликације за подстицајна средства. Први рок, и то за подстицај у производњи воћа, истиче 15. априла, а крајњи, за подстицај у производњи рибе и гљива у заштићеном простору, истиче 1. децембра. Према ријечима начелника Одјељења за привреду и пољопривреду Борислава Тешића, за највећи број производњи рок, углавном, истиче 1. маја.

"Крајњи рок за подношење захтјева за додјелу подстицаја у производњи млијека, затим подстицаја за тов јунади и свиња, производњи свињског меса, те меса и млијека оваца и коза, као и подстицаја у производњи меда истиче првог маја текуће године. Кад је у питању подстицај у биљној производњи и производњи љекобиља, задњи рок је први јун, док је задњи рок за подношење захтјева за подстицај производње поврћа на

april 2017.


TESLI]KE NOVOSTI ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ

неистинитости тврдњи СНСД-а да се подстицаји додјељују само политички подобнима. Није тачна ни тврдња СНСД-а да се право на подстицаје за правна и физичка ли ца може ос тва ри ти са мо по је дном основу, јер Програмом о подстицајима у

пољопривредној производњи на подручју општине Теслић (Сл. гл: 3/16), прописано је да: "Подстицаји се могу остварити само по једном основу уз додатну могућност остваривања права на подстицај за запошљавање у пољопривреди на властитом РПГ и афир ма ци ји са вре ме не

пољопривредне производње". Када је у питању производња млијека, Правилником је такође дефинисано да: "По тражењу подносиоца захтјева исплата подстицаја се може извршити и на полугодишњем нивоу". Ово јасно показује због чега су на извјештају количине испод 10.000 литара, а СНСД погрешним тумачењем табеле свјесно доводи у заблуду грађане. Произвођачи малине су свој годишњи урод пре да ва ли овла ште ним хла дњачарима од којих су добили адекватне до ка зе на осно ву ко јих је ко ми си ја обрачунавала премију за исте, те је јасно да су тврдње СНСД-а и у овом случају у домену нагађања без икаквих доказа! Фар ма "До рин го" је нај већи прои звођач у пољопривреди на подручју општине Теслић, производи широку лепезу производа и његова производња је много већа него што се подстиче из општинског и ре публичког буџета. Из републичког буџета фарма "Доринго" остварује подстицаје и до седам-осам пута веће него из буџета општине Теслић. Такође, годишњи по рез ко ји фар ма "До рин го" упла ти држави мјери се стотинама хиљада КМ. Са становишта Одјељења за привреду и пољопривреду Општинске управе Теслић посебно смо огорчени чињеницом да је СНСД у свом саопштењу без повода и неоправдано изнио низ неистина, као и личних увреда на рачун службеника овог одје ље ња, ко ји су врсни стручња ци инжењери пољопривреде, што је и основни критеријум за њихово именовање у Комисију за додјелу подстицаја. Међу прозваним инжењерима је и син хероја, погинулог борца ВРС, који сигурно ни је за служио да му се упућују личне увреде од стране СНСД-а. И на крају важно је напоменути да је у периоду од 2012. до 2017. по основу подстицаја за пољопривреду исплаћено из буџета општине Теслић око 1,5 милиона КМ, што у претходним периодима није забиљежено.

производње поднијети на вријеме

отвореном простору закључен с првим августом текуће године", рекао је Тешић. Према његовим ријечима крајњи рок за подношење захтјева за подстицај у перадарству дефинисан је с првим октобром, док је за прољетну и јесењу сјетву с 15. мајом, односно 15. новембром текуће године. Он је навео да се програмом подстиче и повећање конкурентности производње, а задњи датум за овај вид подстицаја

april 2017.

истиче 15. септембра. "Битно је напоменути да регистровани пољопривредни произвођачи уз захтјев треба да приложе пратећу документацију која је Програмом подстицаја пољопривредне производње јасно прописана. Такође, треба рећи и то да су сви заинтересовани пољопривредни произвођачи дужни ажурирати податке у АПИФ-у у периоду од 1. јануара до 12. маја текуће године и то ради остваривања

права на подстицајна средства. За све информације, као и нејасноће, наши пољопривредни произвођачи се могу обратити у канцеларије општинског Одјељења за привреду и пољопривреду или на њима добро познат телефонски број 053/411-534", закључио је Тешић. За подстицај пољопривредне производње у овогодишњем општинском буџету планирана средства у износу од 230.000 КМ. 7


TESLI]KE NOVOSTI На подручју теслићке општине из године у годину повећава се број узгајивача оваца. Према евиденцији надлежног општинског одјељења, њих 17 је који имају стотину и више грла у својим торовима. Један од најуспјешнијих је Ратомир Берак из Стењака, који се овим послом бави 14 година. Наиме, овај пољопривредни произвођач се сврстава у ред највећих узгајивача оваца на општини Теслић. За овај вид пољопривредне производње опредијелио се послије пензионисања, како би, кроз тржишно оријентисану производњу, употпунио свој кућни буџет. Ни данас, након 14 година овог посла, не посустаје, јер, како каже, овце му иду од руке. "Пензионисан сам са малом пензијом. Осјећао сам да могу још помало привређивати и након размишљања шта бих могао да радим, да употпуним кућни буџет, одлучио сам се за узгој оваца. Данас након 14 година овог посла морам да кажем да се нисам покајао. Овце ми иду од руке. Ради се пуно, има пуно улагања, али оно што је битно је то да све што произведем могу продати. Било јагње, овца или ован, све продам код куће, нигдје ништа нисам извезао на пијацу. Цијена је стандардно шест марака. Роба је изузетно квалитетна, јер за ових година колико радим, нисам имао нити једну примједбу", испричао је Ратомир. Када је одлучио да се бави овчарством каже да се у старту опредијелио за праменку, аутохтону врсту теслићког краја. Вели да се није покајао и колико га здравље буде служило, бавиће

Овчарство све доминантније на подручју теслићке општине

се овим послом. Данас му стадо има више од 170 грла. Проблем му ствара недостатак властитог земљишта, али, закупљујући туђе земљиште, успјешно успијева организовати посао. "Засад имам с јагњадима 170 и нешто главе, јер ја то не казујем све комплетно. Од 15. маја до првог јуна требало би 56 оваца поново да се ојагњи. Донекле ми проблем ствара испаша, јер немам довољно своје земље. Стога узимам под закуп туђе земљиште. Обрађујем и испасујем преко 200 дунума и још никако нисам имао проблема с људима. Нађемо начин за компензацију и то је оно што ме чини срећним. Осим тога, бавим се и

производњим млијека и сира. Морам да кажем да ми у свему помаже моја жена и колико год нас здравље буде служило, бавићемо се овим послом", закључио је Ратомир. У Општинској управи кажу да је овчарство перспективна грана на подручју теслићке општине и да се све више пољпривредних произвођача опредјељује за овај вид производње. Због саме тржишне оправданости и рентабилности посла, општина подстиче овчарство, као и многе друге производње. Самостални стручни сарадник за савјетодавни рад у пољопривреди Новица Тривуновић сматра да Ратомир Берак може да

Почела

Са погодним временским приликама почела је реализација друге фазе пројекта проширења водоводне мреже на подручје мјесних заједница тзв. чечавског краја, којег реализује општина Теслић. У току су интензивни радови у мјесној заједници Горња Радња, гдје се поставља главни цјевовод. Након успјешно реализоване прве фазе "фиш" пројекта, односно проширења водоводне и канализационе мреже у приградским мјесним заједницама, почела је друга фаза која подразумијева инсталисање водоводне мреже за мјесне заједнице Ружевић, Доњи Ранковић, Горња Радња, Укриница, Осивица, Растуша и Чечава. Носилац ових активности је бањалучко предузеће "EkoEuro tim". Предсједник Савјета МЗ Горња Радња 8

april 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

послужи за примјер како се организује овчарска производња. "Што се тиче Ратомира Берака, он је један од најбољих произвођача кад је у питању овчарска производња на подручју општине Теслић. Посједује око 170 глава оваца и с обзиром на то, остварује право на подстицај из општинског буџета. Морам да кажем да општина подстиче узгајиваче оваца са 1.000 КМ за најмање 100 грла, с тим да се свако сљедеће грло подстиче са

10 КМ. Ова производња има перспективу на подручју теслићке општине из разлога што постоји велики број необрађених површина и неискоришћених пашњака. Свакако перспектива се огледа и у потражњи добро познатог блатничког сира, који има дугу традицију на простору наше општине. Ми интензивно радимо на брендирању блатничког сира и стога озбиљно тежимо повећању броја узгајивача оваца. Тренутно имамо 17

пољопривредних произвођача који имају стотину и више грла и тај број се из године у годину повећава", закључио је Тривуновић. Он је поручио заинтересованим узгајивачима оваца да је домаћа праменка, како је називају, најзахвалнија за узгој, јер је, као аутохтона врста, прилагодљива климатским условима, а осим тога даје изузетно квалитетно месо и млијеко.

друга фаза "фиш" пројекта

Чедо Шакановић истакао је да је становништво овог краја пресрећно, што се почео рјешавати вишегодишњи проблем водоснабдијевања села. Он тврди да велики број домаћинстава током дужег периода у години оскудијева за водом. Увјерења је да ће радови бити завршени у предвиђеном року и да ће вода у домаћинства стићи сљедеће године. "Овом приликом желио бих да захвалим начелнику општине Милану Миличевићу и његовом замјенику Миловану Станковићу што су се упустили у овај, за нас, врло значајан пројекат. Становништво овог краја много пати због несташице воде, посебно у љетним мјесецима. Морам да кажем да је било људи који су и раније водили нашу општину, али нису имали слуха за

april 2017.

рјешавање нашег горућег проблема. Код нас у Горњој Радњи требало би да се око 300 домаћинстава прикључи на водовод и ја вјерујем да ћемо идуће године, како је планирано, воду имати у чесмама", рекао је Шакановић. У Општинској управи у Теслићу појашњавају да друга фаза 'фиш' пројекта подразумијева изградњу 37 км примарне водоводне мреже, као и изградњу главног резервоара у Стењаку капацитета 2.500 кубних метара и још пет резервоара у мјесним заједницама кроз које пролази главни цјевовод. "Овај пројекат подразумијева изградњу примарне мреже и резервоарских капацитета на простору мјесних заједница Осивице, Радње, Укринице, Растуше и Чечаве. Овим подухватом стварају се претпоставке за спајање мјесне водоводне

мреже у Витковцима на градски водовод. Кад реализујемо ову другу фазу пројекта, створиће се претпоставке да се у овим мјесним заједницама може градити секундарна водоводна мрежа и ми ћемо се са нивоа локалне управе потрудити да у процесу ове друге фазе приступимо припремним радњама за изградњу секундарне мреже. Морам да кажем да смо за изградњу секундарне водоводне мреже већ урадили пројектну документацију и свакако ријешили имовинско-правне односе", рекао је замјеник начелника општине Милован Станковић. Вриједност уговорених радова друге фазе "фиш" пројекта је 4,1 милион КМ, а према потписаним уговору, рок за завршетак уговорених послова је 15 мјесеци. 9


TESLI]KE NOVOSTI

Одржана традиционална акција уређења града

У Теслићу је 1. априла организована акција чишћења и уређења града "Очис-

тимо Теслић" у којој су учествовали представници јавних установа и предузећа,

ученици основних и средњих школа, те чланови заједница етажних власника и грађани. Начелник општине Теслић Милан Миличевић рекао је новинарима да је ријеч о традиционалној активности прољећног уређења градских јавних површина. "Циљ нам је да сачувамо мјеру односа зелених површина и урбаних дијелова гра да, али и да по ди гне мо сви јест о очувању и заштити животне средине", навео је Миличевић. Он је истакао потребу већег личног ангажовања грађана, како би средину у којој живе учинили љепшом. Миличевић је најавио да ће у оквиру обиљежавања 6. априла - Дана општине и крсне славе Теслића, бити расписан конкурс за најуређеније двориште.

Одржано предавање на тему "Шта разара савремену породицу"

У организацији начелника општине Теслић, Архијерејског намјесништва теслићког и Центра за социјални рад, 2. априла у кино-сали одржано је предавање на тему "Шта разара савремену породицу". Предавање је одржао клинички психолог Војномедицинске академије у Београду, доктор Влајко Пановић. Начелник општине Теслић Милан Миличевић истакао је да је могуће живјети љепше и угодније на платформи разумијевања, толеранције, љубави и опраштања. "Вечерас смо застали у брзом ритму нашег живота и сугерисали једни другима уз подршку нашег уваженог госта да размислимо о тренутку у којем живимо, о томе ка ко се по на ша мо. На ра вно, то се првенствено односи на основну јединицу друштва, а то је наша породица. Ово је једно корисно и добро предавање чија је 10

порука да је суштина свих наших односа добра комуникација и љубав", рекао је Миличевић. Клинички психолог - психотерапеут из Београда Влајко Пановић рекао је да породице у савременом свијету трпе све веће и дубље промјене, што онемогућава здраво одрастање. "Вечерас смо разговарали о кризи са-

времене породице, прије свега о нарушеним брачним односима, гдје је све више развода, наразумијевања, несигурности, па често и неодговорног понашања, а то све утиче и ре ме ти ква ли тет дјечјег одрастања. Проблем је и одсуство добре комуникације са дјецом, а само је породица као заједница љековита и као таква може да да смјернице својој дјеци да кроз живот иду уздигнуте главе, да лако разликују замке, да препознају искушења и да се опредијеле за здраве стилове живота, за поштовање себе и других", рекао је Пановић. Доктор Пановић је читав свој радни вијек провео на Војномедицинској академији у Београду, на дјечјем диспанзеру радио је 15 година, а посебно истиче рад с родитељима дјеце зависника о психоативним супстанцама (ПАС), те зависника о савременој технологији (интернет, ТВ, игрице...)

april 2017.


Обиљежен Дан особа са Дауновим синдромом

У теслићком Удружењу за помоћ дјеци с посебним потребама "Добро срце" обиљежен је 21. март, Свјетски дан особа са Дауновим синдромом. Терапеут у овом удружењу Данка Михајловић појаснила је да дјеца и стручни тим који ради с њима, као и њихови родитељи, задњих, већ, неколико година редовно обиљежавају овај датум. Ове године уприличено је дружење које ће, вјерује, свима остати у сјећању. "Данас смо се окупили да обиљежимо Свјетски дан особа са Дауновим синдромом, који се код нас традиционално обиљежава четири године. Ми смо ове године направили један вид дружења, припремили симболичне поклоне и свакако направили малу закуску. Захваљујући

нашим добрим донаторима, припремили су једну велику торту праћену слаткишима, како бисмо се што опуштеније дружили са дјецом", истакла је Михајловић. На подручју општине Теслић има регистровано 20 дјеце са Дауновим синдромом, а у радионице у удружењу укључено је њих десеторо. За осталу дјецу, због обима болести, редовно се организују кућне посјете. Славојка Лукић, мајка дјетета са Дауновим синдромом, каже да је програм који је осмишљен за дјецу веома користан, не само дјеци, већ и родитељима. "Ове радионице које се изводе у просторијама нашег удружења много су корисне, не само дјеци, већ и свим родитељима. На овај начин дјеца знају да

TESLI]KE NOVOSTI

негдје припадају, знају да су овдје прихваћена. Вјерујте ми, кад ми је дијете пуно нерасположења и кад му кажем да идемо у удружење, одмах се на њему примјећују други осјећаји и мој дјечак почиње сам да се спрема", рекла је Лукићева. Даунов синдром је генетски поремећај узрокован једним хромозомом вишка, а настаје у тренутку зачећа. Сматра се једним од најчешћих генетских одступања при чему долази до различитих психофизичких потешкоћа у развоју дјетета. На дан особа са Дауновим синдромом симболичн�� се носе различите чарапе из разлога што их дјеца не могу упарити.

Отворена пета по реду изложба рукотворина

У организацији Туристичке организације општине Теслић, а под покровитељством начел ни ка оп шти не Ми ла на Миличевића, 7. марта на градском тргу у Те слићу отво ре на је пе та по ре ду изложба рукотворина продајног карактера "Теслић V", која је окупила рекордан

april 2017.

број излагача, њих 39, са подручја општине Теслић као и околних општина. Током два дана, колико је била отворена изложба рукотворина, посјетиоци су имали прилику да виде, испробају или купе ручно рађене уникатне производе, попут накита, торби, играчака, одјевних

предмета, као и предмете израђене од дрвета и слично. Према ријечима Данијела Петровића из Туристичке организације општине Теслић, већ пету годину заредом на градском тргу у Те слићу, а по во дом Да на жена, 8. марта, организује се изложба рукотворина продајног карактера. "Радује ме чињеница да се из године у годину повећава број излагача као и понуда која се може видјети на штандови ма. Тачан број изла гача је 39 из Брчког, Бањалуке, Добоја, Усоре и других околних градова, као и локални излагачи из Теслића. Оно на шта не можемо ути ца ти су вре мен ске при ли ке, ко је излагачима не иду у прилог", рекао је Петровић. 11


TESLI]KE NOVOSTI

За жене Теслића уприличен осмомартовски концерт

У сусрет 8. марту, Међународном дану жена, Српско просвјетно и културно друштво "Просвјета" уприличило је цјеловечерњи концерт. Концерт је назван "Поклон свим женама", а у програму је учествовало 118 чланова овог друштва. Током једноипочасовног програма представљене су све секције друштва, од најмлађих до оних најстаријих, међу којима су посебно до изражаја дошли

Пишите нам Поштовани грађани, свoје приједлоге, приче и информације које желите да буду објављене у билтену шаљите на адресу општине Теслић са назнаком "за билтен" или на e-mail адресу: informisanje@opstina teslic.com 053/411-524. штампа: Независнe новине. www.opstinateslic.com 12

чланови фолклорне секције. Предсједник друштва теслићке "Просвјете" Живко Петровић истакао је да је овај концерт, како и сам назив носи, уприличен као поклон теслићким женама, али да уједно представља и крајњи резултат цјелокупног рада друштва у протеклом периоду. "Овај концерт је плод нашег рада у протеклом периоду, мада смо у децембру

прошле године имали један наш годишњи концерт који је исто овако био добро посјећен. То је један пресјек када представљамо све оно што смо радили у неком протеклом периоду. Сматрам да је у току године потребно организовати три до четири оваква концерта, јер је, с обзиром на заинтересованост наших суграђана, то уистину оправдано. Осми март је згодна прилика па смо је искористили да нашим Теслићанкама поклонимо концерт у којем смо видјели и неке нове кореографије", појаснио је Петровић. Петровић је рекао да је у задње вријеме при СПКД "Просвјета" евидентан озбиљан рад пјевачке групе праћене малим оркестром, те да су на овом концерт наступили и чланови фолклорне секције из Очауша. Користећи се ријечима: "Све почиње и завршава са дамама, све почиње и завршава са женама", он је припадницама љепшег пола честитао њихов празник, нагласивши да осми март треба да опомиње на сталну пажњу и њежност према женској популацији.

Отворена изложба "Караван Николе Тесле"

Начел ник оп шти не Те слић Ми лан Ми личевић 16. мар та у сре дњо школ ском цен тру у Те слићу отво рио је изложбу "Ка ра ван Ни ко ле Те сле" у склопу манифестације "Никола Тесла 160 година од рођења научника", која се уназад годину дана одржава широм Републике Српске у част нашег великог научника. Ова изложба била је постављена у холу средњошколског центра 15 дана и

презентована свим ученицима деветих разреда основне школе са подручја општине Теслић, као и другим заинтересованим. Такође, у склопу ове изложбе ученици електросмјера су представили своје иновације које су већ доста пута награђиване на фестивалима иновација. Начел ник Ми личевић каже да ће учени ци и про фе со ри ове шко ле и у наредном периоду имати подршку ло-

april 2017.


TESLI]KE NOVOSTI Теслићки шахисти изузетно успјешни у Коњицу

Изложба слика Удружења РЕКОС поводом Дана општине Теслић

Начелник општине Теслић Милан Миличевић је у галерији Српског просвјетног и културног друштва "Просвјета" отворио шесту изложбу слика и графика "3+2 АРТ". Ријеч је о традиционалној изложби поводом Дана општине - 6. априла, а своје радове излагали су чланови РЕКОС-а, удружења теслићких ликовних умјетника аматера. Отварајући изложбу, начелник општине Милан Миличевић рекао је да је задовољство по зна ва ти ових пет умје тни ка, дружити се с њима, као и пратити њихова дјела све ове године. "Ова изложба теслићких сликара аматера, који су на неки својеврсни начин хроничари историје Теслића и који заиста годинама раде и обиљежавају теслићко вријеме, је прва манифестација у низу манифестација обиљежавања Дана општине Теслић. Сигуран сам да ће бити још више чланова овог удружења и да ће наставити ову сарадњу. Позивам све Теслићане да

посјете ову изложбу и да активно учествују у ни зу ма ни фес та ци ја ко је ће се оби љежавати у току априла поводом Дана општине Теслић", рекао је Миличевић. Адолф Амброш, сликар аматер, рекао је да је циљ овог удружења био да одмах на почетку окупи што више стваралаца и љубитеља ликовног изражаја из свих слојева и узраста друштва. "На овој, се дмој изложби сли ка Удружења која се одржава поводом Дана општине Теслић, своја дјела излаже пет чланова Удружења, сликари и графичари, Владо Ристић, Жељко Ђурић, Пламенко Бајтл, Небојша Дујковић и ја. Свако од нас излаже по шест дјела урађених у разним техникама на слободну тему, а изложба ће трајати наредних десет дана", рекао је Амброш. Удружење сликара аматера РЕКОС основано је 2006. године, а исте године приређена је прва изложба слика овог удружења. калне заједнице. "Они за ис та има ју је дан кон ти ну итет успјеха на различитим међународним и до маћим та кмичењи ма, већ кроз неколико генерација и зато ми је задовољство да отворим ову изложбу. Све ово је ишло уз по дршку ло кал не за је дни це и та ко ће се нас та ви ти и у наредном периоду јер ова школа има потенцијал, што доказују и ђаци који из ње изла зе, а ко ји пос тижу ве ли ки ре зул та те и на фа кул те ти ма", ре као је Миличевић. Изложба се одржава у организацији ЈУ СШ "Никола Тесла" Теслић и Савеза иноватора Републике Српске, а покровитељ је Општинска управа Теслић.

april 2017.

Шести међународни рејтинг турнир "Коњиц ОПЕН 2017" одржан је од 2. до 5. марта 2017. године у Коњицу, на коме је учествовало 85 такмичара. На истом је наступило четворо шаховских ентузијаста из Шаховског клуба "Младост" Теслић и остварили успјешне резултате. Слободан Кузмановић, предсједник Шаховског клуба "Младост" Теслић и шаховски тренер екипе, постигао је значајан успјех на турниру освојивши треће мјесто у коначном пласману са 5,5 освојених поена из седам одиграних партија. Кузмановић је додао на свом конту 44 рејтинг поена, чиме је потврдио своју узлазну форму након недавног клупског првенства на коме је остварио убједљив тријумф. Најбољи ученици његове школе су достојно репрезентовали свог тренера, па је тако осмогодишња Маша Бабић проглашена за најуспјешнију кадеткињу турнира с освојених 3,5 поена. Њена сестра близнакиња Милана Бабић је освојила 2,5 поена, а ваља напоменути да је Милана изборила реми у 4. колу против вишеструке првакиње БиХ до 14 година, Саџиде Џихо из Мостара. Тринаестогодишњи Немања Алексић је освојио три поена против знатно искуснијих противника и поправио свој рејтинг за скоро 100 поена, па се може рећи да је играо снагом солидног првокатегорника. Теслићки шахисти учествовали су и на шестом међународном рејтинг Blitz турниру "Сјећање на мајстора Адија Косовца", одржаног 4. марта 2017. године у Коњицу, гдје су у групи од 75 такмичара забиљежили бројне побједе и освојили додатне рејтинг бодове на ФИДЕ рејтинг Blitz листи. 13


TESLI]KE NOVOSTI

Буран викенд за теслићке атлетичаре

Оса мна ес та по ре ду Међународна улична трка у Прњавору, гдје су теслићки атлетичари освојили четири медаље, одржана је у петак, 31. марта 2017. године У конкуренцији 4. и 5. разреда на 400 м Чедомир Смиљанић је освојио сребрну медаљу, док је у истој конкуренцији Неда Гаврић била трећа. Бронзану медаљу у

Сребро за Ању

Ања Биљановић, најмлађа бацачица копља у теслићком атлетском клубу, окитила се сребрном медаљом на Појединачном зимском купу БиХ у 14

дисциплини 800 м освојио је Милан Ристић. У конкуренцији јуниора на 5.000 м наш дугопругаш Жељко Купрешак је био трећи, а сљедећег дана на Појединачном првенству БиХ на 10.000 м у Сарајеву пласирао се на четврто мјесто. "На ово такмичење смо отишли са 25

атлетичара у скоро свим категоријама. Изостали су нам бољи резултати, но задовољан сам јер су наши атлетичари били у самом врху сваке трке. Морам истаћи да сам поготово задовољан дугопругашем Купрешаком, јер је преко викенда имао два успјешна наступа", каже тренер Илија Ристић. бацањима који је одржан у суботу, 24. марта, у Сарајеву. Није јој било баш лако такмичити се у вишој категорији јер је испред себе имала далеко старије такмичарке, али ето наша Ања, која је 2005. годиште, стала је раме уз раме са 2002. годиштем и изборила се за сребро. Позната је као најбоља бацачица вортекса, а ово јој је први наступ у бацању копља (400 г), тако да нам рад тек предстоји.

april 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Шаховско такмичење основних школа

Осмогодишње сестре Маша и Милана Бабић, ученице трећег разреда Основне школе "Петар Петровић Његош" Теслић, показале су своје знање на појединачном шаховском такмичењу ученика основних шко ла на по дручју оп шти не Те слић,

одржаном 17. марта и побиједиле све остале учеснице у групи дјевојчица од 1. до 5. разреда те освојиле златну и сребрну медаљу. Ове теслићке шахисткиње у наредном периоду очекује низ значајних турнира, ре-

публичко и државно првенство за које се вриједно припремају. Осамнаестог марта 2017. године Бабићеве су наступиле на позивном турниру "Матирајмо предрасуде", који је одржан у просторијама Народне скупштине Републике Српске у Бањалуци.

Жељко Купрешак други на 5.000 м

На Појединачном првенству БиХ и Републике Српске у кросу, које је одржано у Брчком, уз врло високу организацију, наш атлтетичар Жељко Купрешак је заузео друго мјето у дисциплини 5.000 м у конкуренцији јуниора Републике Српске. Организатор овог првенства је био Атлетски клуб "Брчко" из Брчког, гдје је био пријављен 21 клуб с укупно 142 такмичара из Босне и Херцеговине.

april 2017.

"На овом такмичењу смо имали представнике у четири узрасне категорије, нисмо имали успјеха у освајању медаља, али сам задовољан постигнутим резултатима. Жао ми је што Милан Ристић (мојом грешком) није наступио у конкуренцији дјечака на 3.000 м (2002. годишта) јер би се засигурно борио за прво или друго мјесто", каже тренер Илија Ристић.

15


КК "Sochin" најбољи на ИПОН купу у Брчком

По во дом оби љежава ња 17 го ди на Брчко дистрикта, Карате клуб "Sochin" Бања Врућица учествовао је на Међународном карате турниру "ИПОН куп - Брчко 2017".

На турниру је учествовало 17 клубова са 250 такмичара из Србије и БиХ. Прво мјесто у укупној конкуренцији заузео је Карате клуб "Sochin" Бања Врућица, док је члан клуба Марина Маливојевић била

најбоља у појединачној конкуренцији код дјевојака. Ово је уједно један од два предизборна турнира за Европско првенство у априлу у Румунији.

www.opstinateslic.com ʝʞʧʡʗʜʏʡʔʠʚʗʽ ʏʓʟʔʠʏǣʙʏʟʏʱʝʟʱʔʑʏ18 ʡˈˎˈ˗ˑː ǣ+387(0)53/411-500 ʣ˃ˍ˔ǣΪ͵ͺ͹ȋͲȌͷ͵ȀͶͳͳ-541 ¾ ʜʏʦʔʚʜʗʙʝʞʧʡʗʜʔʡʔʠʚʗʽ nacelnikopstine@opstinateslic.com ˕ˈˎˈ˗ˑː: +387( + (0) 0 53 3/411-501

¾ ʠʡʟʢʦʜʏʠʚʢʕʐʏʠʙʢʞʧʡʗʜʔʝʞʧʡʗʜʔ

¾ ʖʏʛʸʔʜʗʙʜʏʦʔʚʜʗʙʏʝʞʧʡʗʜʔ zamjeniknacelnika@opstinateslic.com ˕ˈˎˈ˗ˑː: +387((0 0)53 3/411-519

¾ ʝʓʠʸʔʙʖʏʟʏʖʑʝʸ razvoj@opstinateslic.com ˕ˈˎˈ˗ˑː: +387((0 0)53 3/411-510

¾ ʞʟʔʓʠʸʔʓʜʗʙʠʙʢʞʧʡʗʜʔʝʞʧʡʗʜʔ pred dsjednikskupstine@opstinateslic.com ˕ˈˎˈ˗ˑː: +387((0 0)53 3/411-509 ¾ ʞʝʡʞʟʔʓʠʸʔʓʜʗʙʠʙʢʞʧʡʗʜʔʝʞʧʡʗʜʔ

pottpred dsjednik@opstinateslic.com ˕ˈˎˈ˗ˑːǣή͹;ͽȋͶȌͻ͹Ȁͺͷͷ-512

strucnasluzba@opstinateslic.com ˕ˈˎˈ˗ˑː:+387((0 0)53 3/411-512 ¾ ʝʓʜʝʠʗʠʸʏʑʜʝʧʽʢʗʗʜʣʝʟʛʗʠʏʼʔ

info ormisanje@opstinateslic.com ˕ˈˎˈ˗ˑː: +387((0 0)53 3/411-524

¾ ʝʓʸʔʻʔʼʔʖʏʝʞʧʡʢʢʞʟʏʑʢʠʏ ʠʚʢʕʐʝʛʖʏʞʟʏʑʜʢʞʝʛʝʽ

nacelnikopstesluzbe@opstinateslic.com ˕ˈˎˈ˗ˑː: +387((0 0)53 3/411-505 ¾ ʝʓʸʔʻʔʼʔʖʏʐʝʟʏʦʙʝ-ʗʜʑʏʚʗʓʠʙʢ ʖʏʧʡʗʡʢ

nacelnikboracke@opstinateslic.com ˕ˈˎˈ˗ˑː: +387((0 0)53 3/430-410

www.fac a ebook.com/nacelnikopstine

¾ ʝʓʸʔʻʔʼʔʖʏʗʜʠʞʔʙʥʗʸʠʙʔʞʝʠʚʝʑʔ ʠʏʙʝʛʢʜʏʚʜʝʛʞʝʚʗʥʗʸʝʛ

nacelnikinspekcije@opstinateslic.com ˕ˈˎˈ˗ˑː: +387((0 0)53 3/410-570 ¾ ʝʓʸʔʻʔʼʔʖʏʞʟʝʠʡʝʟʜʝʢʟʔʱʔʼʔ nacelnikurbanizma@opstinateslic.com ˕ˈˎˈ˗ˑː: +387((0 0)53 3/411-504 ¾ ʝʓʸʔʻʔʼʔʖʏʠʡʏʛʐʔʜʝ-ʙʝʛʢʜʏʚʜʔ ʞʝʠʚʝʑʔ nacelnikstambeno@opstinateslic.com ˕ˈˎˈ˗ˑː: +387((0 0)53 3/411-507 ¾ ʝʓʸʔʻʔʼʔʖʏʞʟʗʑʟʔʓʢʗ ʓʟʢʧʡʑʔʜʔʓʸʔʚʏʡʜʝʠʡʗ nacelnikprivrede@opstinateslic.com ˕ˈˎˈ˗ˑː: +387((0 0)53 3/411-506 ¾ ʝʓʸʔʻʔʼʔʖʏʣʗʜʏʜʠʗʸʔ nacelnikffinansije@opstinateslic.com ˕ˈˎˈ˗ˑː: +387((0 0)53 3/411-503

www.twitter.com/opstinateslic


Teslićke novosti - april 2017. godine