Page 1

Начелник Миличевић у посјети Италији

БИЛТЕН ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ * ГОДИНА IX * БРОЈ 107 * ЈУЛ 2018.

Младен Иванић у посјети општини Теслић

У току радови на утопљавању ОШ "Вук Караџић"

Нова опрема у теслићком биоскопу

БЕСПЛАТАН ПРИМЈЕРАК

Нелегална смјена најуспјешнијег директора здравствене установе у РС


TESLI]KE NOVOSTI

Начелник Миличевић у посјети Италији

Начелник општине Теслић Милан Миличевић и замјеник начелника Милован Станковић боравили су у Италији, гдје су присуствовали спортско-културној манифестацији коју организује Српска организација "Круна" из Скија. Том приликом начелник општине састао се с Теслићанима који живе и раде у

Скију и околини, као и са генералним конзулом БиХ у Милану Игором Бабићем. На састанку је наглашена обострана намјера да се настави спортска, привредна и културна сарадња, која је до сада била веома успјешна. Начелник општине подржао је и одлазак Школе фудбала "Пролетер" Теслић,

дјечаке годишта 2004 - 2007, који су учествовали на турниру у малом фудбалу, под називом "Ђурђевдански састанак", који већ пет година заредом организује СКСО "Круна" из Скија. Наши млади фудбалери су освојили друго мјесто, а Чедомир Смиљанић проглашен је играчем турнира.

Одржана 16. сједница СО У Теслићу је 7. јуна одржана 16. редовна сједница Скупштине општине Теслић на којој је разматрано 35 тачака дневног реда. На иницијативу једне трећине одборника, дневни ред сједнице употпуњен је приједлозима за смјену Управног одбора и директора Дома здравља "Свети Сава" Теслић Младена Кованушића и начелника оп штин ског Одје ље ња за прос тор но уређење Николе Стокића, иначе кадрова Српске демократске странке. У поступку гласања одборници ПДП-а, а с њима и ДНС-а, СНСД-а, Социјалистичке партије, Независног клуба одборника и Српске радикалне странке, гласали су потврдно. На функцију вршиоца дужности директора Дома здравља именован је Ђурађ Тривуновић, досадашњи начелник општинског Одјељења за финансије, док је на позицију смијењеног Стокића именована Бранка Ђорђић. 2

Начелник општине Милан Миличевић сматра да Савез независних социјалдемокра та још уви јек не може да пре бо ли изборни пораз и да за боље информисане љу де по на ша ње одбор ни ка ПДП-а не

изненађује, а с обзиром на то да су под великим притиском из само њима знаних разлога. Он је оцијенио да су смјене и нова кадровска именовања незаконити због чега ће у складу с овлаштењима одложити

jul 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Младен Иванић у посјети општини Теслић

Српски члан Предсједништва БиХ Младен Иванић посјетио je Теслић, гдје је с начелником општине Миланом Миличевићем разговарао о текућој проблематици у овој локалној заједници. Члан Предсједништва БиХ Младен Иванић обраћајући се новинарима истакао је да је начелник Теслића Милан Миличевић особа која заслужује пуну подршку и поштовање с обзиром на околности у којима ради, а сa друге стране шта чини да ова општина унаприједи свој развој. Иванић је рекао да Босна и Херцеговина по Уставу не може директно интервенисати према локалним заједницама, због чега је било опредјељење да се промијени имиџ у смислу привлачења средстава од међународних организација и институција. Он сматра да интервенције са нивоа Републике Српске према локалним заједницама морају имати више јавности, као и правичности у расподјели средстава. Начелник општине Теслић Милан Миличевић каже да је упознао Иванића о дешавањима у овој општини. "Упознао сам га и да су сви битни пројекти који долазе у највећи дио

општина Републике Српске из различитих фондова, који су везани за Владу Републике Српске, у највећем проценту, око 95 одсто, заобишли ову општину", рекао је Миличевић. Он каже да не може прихватити чињеницу коју износе представници Владе

да постоје локалне заједнице које не сарађују с Републиком Српском. "Што се мене тиче, у посљедњих шест година те сарадње и тих пројеката у општини Теслић није било, али желим ту сарадњу и чиним све да се она оствари", рекао је Миличевић.

Теслић

извршење донесених одлука док се о томе не одреде надлежне институције. "Скупштина је усвојила приједлоге за њихова разрјешења, она су незаконита и нису у складу са Статутом општине Теслић, а ни у складу са Законом о локалној самоуправи, те ће се у одговарајућем законски дефинисаном року предузети и управни и други спорови да се они оборе", нагласио је Милан Миличевић, начелник општине Теслић. Миличевић је поручио да СДС и ПДП на нивоу Републике Српске остају једни уз друге у склопу Савеза за промјене с јасним циљем да дође до позитивног резултата на предстојећим изборима. Иако је на дневни ред уврштен и приједлог рјешења о разрјешењу потпредсједни ка Скуп шти не оп шти не Ме хме да Дубравца, одборници су прихватили закључак предсједника СО Мирољуба Летића да о по вје ре њу Ду брав цу бу де расправљано на наредној сједници.

jul 2018.

Вукота Говедарица посјетио општину Теслић Пред сје дник Српске де мо крат ске странке и народни посланик Вукота Говедарица боравио је у посјети општини Теслић и том при ли ком с начел ни ком општине Миланом Миличевићем и замјени ком начел ни ка Ми ло ва ном Стан ко вићем разговарао о стању у овој локалној заједници, проблемима и плановима за наредни период.

Говедарица је похвалио рад Општинске управе, те дао пуну подршку руководству ове локалне заједнице, као и њеном начелнику. Начелник Миличевић је истакао да је став предсједника Говедарице и њега по питању свих активности у будућем периоду, а у вези с функционисањем локалне власти, идентичан. 3


TESLI]KE NOVOSTI

Нелегална смјена здравствене установе

Смје не ди ре кто ра До ма здрав ља "Све ти Са ва" у Те слићу и начел ни ка Одјељења за просторно уређење у Општинској управи Теслић, које је изгласала но ва скуп штин ска већина пре двођена СНСД-ом, су нелегалне и биће предузето све да се ове одлуке које су донесене на сједници Скупштине изузму од извршења до доношења коначних судских пресуда. Ово је на конференцији за новинаре изјавио начелник општине Теслић Милан Миличевић, који је истакао да овакво понашање није ништа ново и нешто што већ није виђено и с Владом Републике Српске и с Народном скупштином, те напоменуо да иза незаконитих одлука стоје интересне групе и појединци који сматрају да су оп шти на Те слић и Ре пу бли ка Српска њихово приватно власништво, који су себи узели за право да на нелегалан начин успоре функционисање општине Теслић, а за то морају да сносе пуну људску и моралну одговорност. "Апсурдно је причати о томе да неко жели да начини добро овој општини доношењем таквих одлука, јер ако данас има мо, ра ди илус тра ци је, ком пле тан здравствени систем Републике Српске

који је дужан преко милијарду КМ, а смјењује мо дире ктора на југледније здравстве не ус та но ве у РС, ко ји, по ред

одличних резултата у раду, ствара и позитиван салдо од 1.500.000 КМ, онда се у то сивило живота у РС по нечијим ра-

Потписан уговор о реконструкцији моста у Слатини

Начелник општине Теслић Милан Миличевић потписао је с министром за избје гли це и ра се ље на ли ца у Вла ди Републике Српске Давором Чордашем уговор о реконструкцији моста на ријеци Велика Усора у мјесту Слатина-Конџило, чија је укупна вриједност око 300.000 КМ. Потписивању уговора и обиласку радова присуствовао је и потпредсједник РС из реда хрватског народа Јосип Јерковић. Пројекат реконструкције моста финансирају Влада Хрватске и Влада Републи4

ке Српске, док је општина Теслић припремила пројектну и техничку документацију. Начелник Миличевић је рекао да је ова локална заједница обезбиједила техничку документацију и припремне радове за изградњу моста, који се одвијају према предвиђеној динамици. "Мени је задовољство што овај пројекат тече по динамици која је предвиђена и сигуран сам да ће до 14. августа мост у потпуности бити у употреби и да ће бити пуштен у рад. Оно што је битно наговијес-

тити је то да је постојећа метална конструкција скинута са овог моста и да ће бити искориштена за изградњу моста у некој другој мјесној заједници", нагласио је Миличевић. Потпредсједник Републике Српске Јосип Јерковић рекао је новинарима да је укупна вриједност изградње моста нешто испод 300.000 КМ, да Влада Српске суфинансира са 70.000 КМ, док Влада Хрватске сноси преостале трошкове изградње. Они су такође уручили кључеве новоиз грађене куће хрват ском по вра тни ку Марку Прањићу у теслићком насељу Студенци, која је саграђена у оквиру Регионал ног про гра ма стам бе ног збрињавања, а који једним дијелом суфинансира и општина Теслић. Чордаш је рекао да је у оквиру овог програма изграђено 29 стамбених јединица за хрватске и бошњачке повратнике на подручју општине Теслић укупне вриједности 888.812 КМ, а да ће кључеви бити уручени за њих 26.

jul 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

најуспјешнијег директора у Републици Српској

змишљањима очигледно не уклапа", изјавио је Миличевић. Нелегално смијењени директор Дома здравља "Свети Сава" у Теслићу Младен Кованушић изјавио је да је ову функцију обављао од октобра 2014. године до задње одржане сједнице локалне скупштине, те да је апсурдно да је смијењен на основу неусвајања извјештаја о раду за 2017. годину, који одборници очигледно нису ни прочитали, а према којем је Дом здравља према Фонду здравства извршавао све уговорене обавезе, па чак и 50% више од уговорених, те да је у том периоду остварена добит од 50.000 КМ, као и да је у том мо мен ту на рачуну До ма здравља било 1.500.000 КМ, што је нешто чиме се не може похвалити ниједна дру га ус та но ва тог ти па у Ре пу бли ци Српској, па ни оне са вишег нивоа здравстве не за шти те по пут бол ни ца и кли ничког центра. Кованушић је нагласио да је у истом периоду од три године око 1.500.000 КМ уложено у развој Дома здравља и пратеће ам бу лан те, од чега је у опре му уложено 963.000 КМ, а у радове неких 470.000 КМ. Он је та кође ре као да је

значајно да Дом здравља нема никакве неизмирене обавезе ни према радницима, ни према порезима и доприносима, ни ти пре ма до бав љачима, што ни је случај с огромном већином здравствених установа у Републици Српској. Све своје оба ве зе из врша ва мо у за кон ски пре двиђеном року, а плате радника иду сваког 15. за претходни мјесец. Кованушић је напоменуо и да је кроз читав мандат имао опструкцију од стране надлежног министра и Министарства за запошљавање неопходног кадра, те рекао да и он такође сматра да је његова смјена незаконита и да ће предузети све даље мјере према надлежним институцијама у циљу заштите својих права. Начел ник Одје ље ња за прос тор но уређење Никола Стокић је изјавио да је на претходној сједници Скупштине незаконито смијењен, а као разлоге те смјене одбацио је наводе да је несавјесно и нестручно обављао свој посао. Стокић је иста као да је Те слић, за ра зли ку од претходних година, једно велико градилиште, на шта је поносан, а своје законско право ће тражити путем суда. Замјеник начелника општине Теслић

Милован Станковић рекао је на конференцији за новинаре да је разлог за ове смјене у политичком авантуризму, који су демонстрирали одборници новоформиране скупштинске већине, и правном насиљу које је спровела та скупштинска већина на задњем скупштинском засједању, те оцијенио да ће те одлуке имати врло негативне посљедице на даљи привредни и друштвени развој општине Теслић и утицај на реализацију неколико крупних пројеката који се реализују на подручју општине у континуитету задњих двије-три године. "Није логично, није нормално да неко да себи за право да у име народа прича ка ко начел ник оп шти не, ко ји је до био преко 50% гласача општине Теслић на изборима, нема подршку зато што само тај који је демонстрирао на тој скупштини правно насиље, и за корист неких ускостраначких и личних интереса, каже да начелник нема подршку грађана. Та подршка се доказује и остварује на рефе рен ду му, гдје грађани оп шти не Те слић ис ка зу ју или не ис ка зу ју сво ју подршку начелнику општине", рекао је Станковић.

У току радови на утопљавању ОШ "Вук Караџић"

Ра до ви на по бољ ша њу енер гет ске ефикасности Основне школе "Вук Караџић" у Теслићу, укупне вриједности 200.000 КМ, биће окончани до септембра, рекао је

jul 2018.

начел ник оп шти не Те слић Ми лан Ми личевић. Миличевић је истакао да трошкове у износу од 100.000 КМ сноси општина Те-

слић, а преостали износ Развојни програм УН (УНДП), средствима Шведске. Он је појаснио да ће на школском објекту бити замијењена столарија, уређени спољни отвори и спортска сала, те постављена изолациона фасада. Миличевић каже да је ријеч о четвртом објекту у пројекту побољшања енергетске ефикасности на подручју општине Теслић, који заједнички реализују ова локална заједница и УНДП. Ди ре ктор Осно вне шко ле "Вук Ка раџић" Радислав Ђекановић очекује да ће се окончањем радова постићи и до 30 одсто уштеде на енергентима с обзиром на то да је објекат саграђен прије 40 година. Ђекановић је навео да од септембра ову школу треба да похађа 723 ученика. 5


TESLI]KE NOVOSTI

Начелник у посјети основним школама "Вук Караџић" и "Иво Андрић"

Начел ник оп шти не Те слић Ми лан Миличевић је поводом 1. јуна - Међународног дана дјетета, посјетио двије теслићке осно вне шко ле, ОШ "Вук Ка раџић" Те слић и ОШ "Иво Ан дрић" Ђулић, гдје је најуспјешнијим ученицима ових школа уручио признања за њихов труд и рад у до са даш њем школовању. Начелник је такође разговарао и са директорима ових установа о проблемима с којима се сусрећу, али и о пројектима ко ји су у то ку и о пла но ви ма за

будућност, те на који начин ће Општинска управа помоћи школама. Тренутно се изводе радови на утопљавању Основне школе "Вук Караџић", које финансирају општина Теслић и Развојни програм Уједињених нација (УНДП). Ти радови подразумијевају комплетну замјену вањске столарије те израду топлотне фасаде на школи. То је четврти објекат на подручју општине Теслић који заједнички реализују општина Теслић и УНДП. Прије ове школе, рађено је на утопљавању Дјечијег вртића "Палчић", а за-

тим и Средњошколског центра и Основне школе "Доситеј Обрадовић" Блатница. "По узору на раније пројекте, и овдје смо наставили сарадњу са УНДП-ом, која је фантастична. Ми ћемо из општинског буџета помоћи све школе у складу с могућностима, иако су основне школе под ингеренцијом Министарства просвјете и културе РС, које очигледно не води много рачуна о школама, не само у Теслићу, него у читавој Републици Српској", рекао је начелник Миличевић.

Пријем за најуспјешније ученике основних школа

Начелник општине Теслић Милан Миличевић уприличио је пријем вуковаца и ученика генерације основних школа са подручја општине Теслић. С најбољим ученицима, који су добили признања и скромне новчане награде за свој труд, пријему код начелника присуствовали су и директори свих основних школа. Ученици истичу да им је то подстицај да и у будућности постижу одличне резултате, а открили су колико труда и рада су уложили да би постали ученици генерације. Према ријечима Миличевића, као и претходних година, ученици генерације су примљени у кабинету начелника, гдје 6

им је изражена захвалност за резултате које су постигли током протеклог школовања. "Ово је добра прилика да најуспјешни јим основ ци ма чес ти та мо и

подржимо их у њиховом даљем школовању. Они су успјех породице, школе, а наравно највише су успјех сами себи јер су уложили много напора и труда у своје знање. Од прошле године први пут су уведене ученичке стипендије, тако да најбољи основци добијају стипендије у једнократном износу", рекао је Миличевић. Миличевић је подсјетио да око 300 студената редовно прима стипендију из општинског буџета. Пријем представлја једну у низу активности коју спроводи начелник општине као вид подршке младим, перспективним и успјешним ученицима, спортистима и другим заслужним Теслићанима.

jul 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Округли сто на тему "Сервиси подршке особама с инвалидитетом"

У прос то ри ја ма Удружења дис тро фичара Теслић одржан је округли сто на тему "Сервиси подршке особама с инвалидитетом", који се имплементира кроз пројекат "Информатичка образованост особа с инвалидитетом на подручју општине Теслић". Пројекат се реализује у склопу "Регионалног програма локалне демократије на западном Балкану (ReLOaD)", који финансира Европска унија, а који спроводи

Развојни програм Уједињених нација (УНДП). Окру глом сто лу је при сус тво вао и начел ник оп шти не Те слић Ми лан Ми личевић, који је истакао квалитетну сарадњу Удружења дис тро фичара и Општинске управе. "Са ра дња Оп штин ске упра ве с Удружењем дистрофичара читав низ година је веома квалитетна и на високом ниову. Имамо доста заједничких пројека-

та. Општинска управа је увијек на располагању овом и осталим удружењима. Иско рис ти ли смо овај окру гли сто да разговарамо о свим аспектима проблема које удружења имају и мислим да смо доста конкретних ствари о правима и о будућим плановима ставили на дневни ред", рекао је Миличевић. Александар Ђурић, извршни директор Удружења дистрофичара Теслић, истиче да је овај округли сто једна од завршних активности пројекта који је започет још у децембру. "Акценат на састанку је био на сервису персоналне асистенције, који је један од кључних сервиса за самосталан живот особа које имају неку врсту дистрофије. Врло тешко је реализовати тај сервис јер је финансирање персоналне асистенције комплетно пребачено на буџет локалних заједница, гдје држава не учествује у финансирању. Зато персонална асистенција није заживјела ни у једној општини у РС", наглашава Ђурић.

Посјета основним школама у Угодновићу, Блатници и Витковцима

Начелник општине Теслић Милан Миличевић је наставио обилазак основних школа широм општине поводом 1. јуна Међународног дана дјетета, те је посјетио три основне школе, ОШ "Петар Кочић" Угодновић, ОШ "Доситеј Обрадовић" Блатница и ОШ "Вук Караџић" Витковци, гдје је најуспјешнијим ученицима ових школа

jul 2018.

уручио признања за њихов труд и рад у досадашњем школовању. Начелник је такође разговарао и са директорима ових установа о проблемима с којима се сусрећу, али и о пројектима који су у току и о плановима за будућност, те на који начин ће Општинска управа помоћи школама. 7


TESLI]KE NOVOSTI

Одржан 18. маскенбал за дјецу

У организацији Туристичке организације општине Теслић и агенције "Скаут", а под покровитељством начелника општине Теслић, у Теслићу је одржан 18. традиционални маскенбал за дјецу. Након свечаног отварања учесници маскенбала су продефиловали центром града до градског парка, гдје је настав-

Теслићки биоскоп добио је нову опрему за расвјету и озвучење у вриједности 7.000 КМ. Средства за ову намјену обезбиједило је Министарство цивилних послова БиХ, а на основу пројекта којим је Српско просвјетно и културно друштво ''Просвјета'', које иначе управља биоскопом, конкурисало према овом министарству. ''С обзиром на средства која смо добили од Савјета министара БиХ, односно Министарства за цивилне послове, одлучили смо се да измијенимо 8

љен забавни програм, те је вршен избор најбоље маске, најбоље организоване групе на маскенбалу и избор најмлађег учесника. Синиша Божић, директор Туристичке организације општине Теслић, каже да је задовољан манифестацијом која је ове године постала пунољетна.

"Ово је већ постала традиција јер се манифестација одржава осамнаесту годину заредом. Одзив учесника и посјетилаца маскенбала је одличан, веома смо задовољни манифестацијом, која је постала препознатљива у нашој регији", истиче Божић. Златко Шкребић из агенције "Скаут" рекао је да је ово најмасовнији маскенбал до сада, као и да је жири ове године имао велики посао да одабере најбоље маске јер су се сви максимално потрудили и само су нијансе одлучиле побједнике. Побједник у категорији најбоље организоване групе је вртић "Мали принц" с костимима авио-компаније "Air Serbia", док је у по је ди начној ка те го ри ји прво мјесто освојила Катарина Малић.

Нова опрема у

jul 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Одржана бициклијада "Соко 2018"

У ор га ни за ци ји Српског со кол ског друштва "Свети Петар Цетињски” у Теслићу је одржана традиционална соколска бициклијада "Соко 2018" на којој је учествовало око стотину бициклиста. Старјешина теслићких сокола Славољуб Петричевић рекао је да је циљ ове манифестације, која се одржава по четрнаести пут, промоција бициклизма и

здравог живота. Петричевић је овом приликом позвао на чешћу употребу бицикла јер за то, како је нагласио, постоји низ оправданих разлога. "Првенствено циљ ове манифестације је да се скрене пажња грађана Теслића како би се смањило аерозагађење, јер све наше дневне активности су око два кило-

метра и бицикл, као јефтино превозно средство, идеална је прилика за наше потребе, а уједно погодује рехабилитацији и регенерацији ножних зглобова, смањењу кардиоваскуларних болести и смањењу тјелесне масе", навео је Петричевић. Овогодишња бициклијада се возила по већ устаљеној рути, на релацији магистралног пута Теслић - Прибинић.

теслићком биоскопу

комплетну расвјету како на бини, тако и у кино-сали, јер је била у катастрофалном стању, али да поправимо стање и по питању озвучења. Били смо неколико пута у прилици да нам озбиљнија позоришта из Бањалуке, Београда или Сарајева указују на ове проблеме, истичући да просто не могу да изведу позоришни комад на начин како су планирали и из тог разлога смо били принуђени да радимо оређене измјене'', појаснио је предсједник друштва ''Просвјета'' Живко Петровић.

jul 2018.

Биоскопска сала у Теслићу вишенамјенски је простор, којег по потреби користе готово све институције и организације цивилног друштва. Постављањем нове опреме техничким лицима ће умногоме бити олакшан рад уз далеко квалитетније испољавање свјетла и звука. ''Свјетла која смо до сада имали нисмо могли укључивати са једног мјеста. Захваљујући набавци нове опреме, све је поједностављено, јер се све команде налазе на једном мјесту.

Осим тога, набављено је и доста звучне опреме, у првом реду бежичних микрофона, што ће знатно поједноставити рад како мени, тако и другима који буду користили опрему'', рекао је Миодраг Гачић, човјек који је иначе задужен за опрему у биоскопу. Набавци нове опреме за свјетло и звук претходио је низ других активности на уређењу и опремању биоскопске сале, а сљедећа активност као приоритет се наводи климатизација простора. 9


TESLI]KE NOVOSTI

Обиљежен празник Светог Иве у Врелима

Поводом обиљежавања католичког празника Светог Ивана Крститеља у капе ли Све тог Иве у Вре ли ма, код Те слића, служена је завјетна миса. Филијална капела Светог Иве у Врелима, код Теслића, саграђена је давне

1935. и захваљујући вјерном народу и Општинској управи, првенствено у смислу деминирања терена, објекат је прошле го ди не обнов љен, а с њим и служење завјетне мисе. Жупник Иван Равлић истакао је да је

извршена потпуна реконструкција капеле, а првенствено деминирање терена, те нагласио да ће се сваке године 23. јуна традиционално обиљежавати празник Светог Иве у Врелима. Друга година након обнављања, капе ла у Вре ли ма, иако не као не ка да, примамила је завидан број вјерника. Прослави Светог Иве присуствовао је и начел ник оп шти не Те слић Ми лан Миличевић. "Задовољство је с вјерницима католичке вјероисповијести присуствовати обиљежавању уочи празника Светог Иве и нагласити да постоји одлична сарадња Општинске управе и жупника Равлића. У вријеме када је жупник Равлић дошао у Теслић одмах смо успјели да извршимо потпуно деминирање управо овог простора гдје се сада налазимо како би био оспособљен да вјерници свих нација могу доћи и посјетити ово мјесто. Надам се да ћемо ову добру сарадњу наставити и у наредном периоду, а такође бих нагласио и одличну међунационалну сарадњу на територији општине Теслић", рекао је Миличевић. На кон служења за вје тне ми се код вреланске капеле уприличено је народно зборовање.

Служен парастос за погинуле борце Булетића

У Булетићу је служен парастос за 23 погинула српска борца у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату из овог мјеста. Парастос је служен поводом хришћанског празника Видовдана, коме је претходила света литургија у храму свете великомученице Марине - Огњене Марије. На спомен-обиљежје погинулим борацима Булетића вијенце су положили породице погинулих бораца, представници Мјесне и Општинске борачке организације, начелник општине Теслић Милан Миличевић са сарадницима и представници политичких партија. 10

jul 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Борци обиљежили крсну славу Видовдан

Општинска организација старјешина и бораца ветерана "Остав" обиљежила је крсну славу Војске Републике Српске, Видовдан. У прву недјељу по празнику ова организација, која окупља ратне ветеране, сада већ традиционално прославља крсну славу. Предсједник организације Саво Бубић је истакао да је обиљежавање овог празника једна од неизоставних програмских активности, с циљем да се евоцирају успомене на минула ратна дешавања. Како је то бивало и ранијих

година, позиву су се одазвали многобројни Теслићани, припадници Војске Ррепублике Српске, којима је из "Остава" упућена и порука. "Порука припадницима Војске Републике Српске, односно свим ратним војним инвалиудима и демобилисаним борцима, је да останемо јединствени и да не насједамо на приче о подјели, тј. на приче о патриотама и оним другим", рекао је Бубић. Бубић је подјстио да је Општинска организација старјешина и бораца

ветерана "Остав" у протеклом периоду, у склопу својих редовних програмских активности, организовала хуманитарни концерт с циљем прикупљања новчане помоћи социјално угроженим борцима, а недавно је новчаним средствима помогнута и изградња куће за једну борачку породицу. Славској свечаности, уз посни војнички пасуљ, претходило је служење парастоса и полагање вијенаца на спомен-плоче погинулим борацима у храму Пресвете тројице.

Парастос за пале борце Младиковина

У мје сној за је дни ци Мла ди ко ви не служен је парастос и положени су вијенци на спомен-обиљежје палим борцима протеклог Одбрамбено-отаџбинског рата. Вијенце на спомен-обиљежје погинулим борцима том приликом положили су начел ник оп шти не Те слић Ми лан Ми личевић, поро дице погину лих бора ца,

jul 2018.

представници Општинске управе Теслић, представници Општинске борачке организације, те представници политичких партија. Након парастоса отворен је меморијални турнир у малом фудбалу, који се игра у сјећање на погинуле борце Младиковина.

11


TESLI]KE NOVOSTI

Мошти светог цара Лазара у Блатници

У цркви св. великомученика цара Лазара у Блатници, уочи празни ка Ви дов да на, дочека на је честица моштију светог цара Лазара. Моштима се поклонио велики број вјерника, као и начелник општине Теслић Милан Миличевић. Подсјећамо, Српска православна црква обиљежава Видовдан, празник посвећен светом великомучени ку кне зу Ла за ру и свим српским мученицима који су погинули у Боју на Косову 1389. године. На литургијама у свим правосла вним хра мо ви ма по ми ње се страдање које је оставило вјечну поруку на историју, етику и традицију српског народа. Видовдан, или празник сјећања на косовску погибију, обиљежен је црвеним словом у календару СПЦ, а за назив празника везује се свети Вид, који је, према Прологу владике Николаја Велимировића, поријеклом са Сицилије.

Пишите нам

Парастос палим борцима

Поштовани грађани, свoје приједлоге, приче и информације које желите да буду објављене у билтену шаљите на адресу општине Теслић са назнаком "за билтен" или на e-mail адресу: informisanje@opstina teslic.com 053/411-524. штампа: Независнe новине. www.opstinateslic.com 12

jul 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Служен парастос погинулим борцима у Блатници

У Бла тни ци је пово дом Видов да на служен парастос и положено је цвијеће на спомен-обиљежје гдје су уклесана имена погинулих бораца Одбрамбено-отаџбин-

Прибинића

У теслићкој мјесној заједници Прибинић 10. ју на служен је па рас тос и по ложени су вијенци на спомен-обиљежје за 19 борца овог краја теслићке општине поги ну лих у про те клом Од брам бе ноотаџбинском рату. Вијенце код спомен-обиљежја погинулим борцима положили су начелник општи не Ми лан Ми личевић, за мје ник начелника Милован Станковић, предсједник СО Теслић Мирољуб Летић, породице по ги ну лих бо ра ца, пред ста вни ци Мјесне и Општинске борачке организације, као и представници политичких партија.

jul 2018.

ског рата из Језера, Подјезера, Јасенице и Блатнице. На заједничко спомен-обиљежје погину лим бор ци ма ви јен це су по ложили

представници Општинске управе Теслић, представници Општинске борачке организа ци је, по ро ди це по ги ну лих бо ра ца и представници политичких партија.

Парастос за пале борце Брезових Дана

У недјељу, 3. јуна, на Малињаку, у мјесној заједници Ђулићи, служен је парастос и положени су вијенци на споменоби љежје 29 па лих бо ра ца про те клог Од брам бе но-отаџбин ског ра та са по дручја Брезових Дана. Вијенце на спомен-обиљежје погинулим борцима том приликом положили су породице погинулих бораца, предсједник СО Теслић Мирољуб Летић, представници мјесне Борачке организације, предста-

вници Општинске борачке организације, те представници политичких партија. 13


TESLI]KE NOVOSTI

КК "Sochin" најбољи на турниру у Лозници

К а р а те к л у б " S o c h i n " и з Б а њ е Врућице учес тво вао је првог ви кен да у ју ну на 6. Ин тер на ци онал ном ка ра те тур ни ру "Ло зни ца опен 2018". На тур ни ру је учес тво ва ло 25 клу -

бо ва с око 350 та кмичара. КК "Sochin" је учес тво вао са 39 та кмичара у ка те го ри ја ма од пи они ра до ве те ра на. У ге не рал ном пла сма ну за узе ли

су прво мјес то с уку пно 16 зла тних, 14 сре брних и 19 брон за них ме да ља. Нај бо љи та кмичар тур ни ра је Фи лип Ле ка но вић с осво је не три зла тне и је дном сре брном ме да љом.

Горња Радња прославила славу храма

Парастос за пале борце Витковаца На велики празник Видовдан у Горњој Радњи је обиљежена крсна слава храма светог великомученика цара Лазара. Многобројни вјерници, међу којим и замјеник начелника општине Теслић Милован Станковић, обиљежили су славу храма литургијом у цркви, а затим опходњом око храма и ломљењем славског хљеба. 14

Нису заборавили ни своје погинуле српске јунаке који су своје животе дали за Републику Српску. За њих је служен парастос, а вијенце на спо мен-оби љежје су по ложили замјеник начелника општине Милован Станковић, представници општинске и борачких организација, чланови породица погинулих бораца, као и представници политичких партија.

У мјесној заједници Витковци, у недјељу, 3. ју на, служен је па рас тос и по ложени су вијенци на спомен-обиљежје палим борцима протеклог Одбрамбеноотаџбинског рата са подручја ове мјесне заједнице. Вијен це на спо мен-обиљежје по гину лим борцима том приликом положили су породице погинулих бораца, представници Општинске управе Теслић, представници Општинске борачке организације, те представници политичких партија.

jul 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Начелник угостио прослављеног фудбалера Огњена Коромана

Начел ник оп шти не Те слић Ми лан Миличевић угостио је у свом кабинету бившег играча Црвене звезде и многих европских клубова Огњена Коромана, као и Не ма њу Кнежевића, бив шег играча ФК Пролетер Теслић. С њима је разговарао о фудбалском кампу "Короман", који се од 1. до 7. јула одржава на Јахорини. На сас тан ку је до го во ре но да Оп штин ска упра ва Те слић фи нан си ра одлазак талентоване дјеце чији родитељи нису у могућности да финансирају боравак у кампу Огњена Коромана.

jul 2018.

Организатор овог кампа Огњен Короман је најбољи примјер човјека који је из једног малог мјеста кренуо и обишао цијели свијет. Његова жеља је да помогне и афирмише младе таленте како би једног дана кренули његовим стопама. Он је као пионир почео у Црвеној звезди, да би његови успјеси досегли далеко до Русије, Енглеске и Јужне Кореје. Као ре пре зен та ти вац Срби је и Црне Го ре ушао је у фудбалску историју. Између осталих, промотери кампа су Саво Милошевић, Матеја Кежман, Владимир Петровић Пижон, Милош Шестић,

Саша Илић, Милан - Лане Јовановић, Дика Стојановић, Перица Огњеновић и многи други. Камп ће пратити и надгледати директори омладинских школа и скаути највећих фудбалских клубова из региона (Црве не звез де, Пар ти за на, Жеље зничара, Са ра је ва, Ра да...) ко ји ће вршити одабир најталентованије дјеце за своје клубове. Камп ће пратити и посматрати тренинге и утакмице, поред горенабројаних, и највећи фудбалски менаџери из Европе. 15


Предојевићу три екипне медаље

Велемајстор Борки Предојевић из Теслића, члан Шаховског клуба "Босна" из Сарајева и почасни члан Школе шаха "Мат" из Теслића, постао је по трећи пут узастопно шампион Норвешке играјући за Шаховски клуб "Валеренга" (Välerenga) из Осла. Резултат је више него импресиван, пошто је клуб остварио свих девет побједа с максималним учинком од 18 меч бодова и 43 поена, док су другопласирани Шаховски клуб "Нордстранд" и трећеполасирани Шаховски клуб "ШК 1911" оба освојили по 12 меч бодова. Предојевић је играјући прву и другу таблу остварио четири побједе и два ремија из одиграних шест партија и с укупно пет поена укњижио нова 8,2 рејтинг поена. Наступајући за Шаховски клуб "МПО Марија Сал" (MPÖ Maria Saal) из Аустрије освојено је 2. мјесто и сребрна медаља у 1. Бундес шаховској лиги (стандардни темпо) за такмичарску 2017/2018. годину. У лиги наступа 12 екипа, а игра се 11 кола (свака екипа са сваком). Учинак Предојевића је био четири побједе и седам неријешених резултата, односно 7,5 поена из 11 партија. Прво мјесто је освојио Шаховски клуб "Schachklub Sparkasse Jenbach".

Teslićke novosti - jul 2018. godine  

Novosti sa područja opštine Teslić za period jul 2018. godine

Teslićke novosti - jul 2018. godine  

Novosti sa područja opštine Teslić za period jul 2018. godine

Advertisement