Page 1

Енергетски ефикасно училиште

ООУ “Јан Амос Коменски“ – Карпош, Скопје, Р. Македонија


Придобивки од енергетска ефикасност

Намaлени трошоци за енергија Повеќе енергија за идните генерации Почиста и поздрава животна средина


1. Штедење на вода

Како да се намали потрошувачката на вода во училиштето?


Учениците забораваат да ги затворат стандардните чешми.Така водата тече непотребно. Трошоците растат

Замена со сензорски чешми


Доколку би користеле чешми на сензор би заштедиле вода.


Продукт

Просечна цена

Заштеда

Стандардна чешма

1.200ден.

/

Чешма со сензор

3.500ден.

До 50%


Собирање на дождовница! • Кога ќе врне дожд, дождовницата би се собирала во буриња, а водата подоцна би се користела за наводнување со помош на систем капка по капка.


Продукт

Просечна цена

Заштеда

Буриња, резервоари, базени

Од 1200 ден. за буре од 200 литри, па нагоре

Заштеда на питка вода


2. Штедење на електрична енергија

Како да се намали потрошувачката на електрична енергија во училиштето?


Користење на штедливи светилки


Поставување на соларни колектори!

• Преку нив ќе добиеме поевтина топлинска енергија. • Вложените пари за инсталација ќе ги вратиме и ќе заштедиме преку намалувањето на сметките за струја!


Продукт

Просечна цена

Заштеда

Соларни колектори

Од 49.500 ден. за систем со соларни колектори

Само трошоци за инстала-ција и одржување! Сончевата енергија е бесплатна


3.Заштеда на топлинска енергија

Како да се намалат трошоците за загревање на училиштето?


Поставување на геотермални пумпи!

• Најеколошки начин на загревање и ладење на објектите


Продукт

Заштеда

Геотермални пумпи

Се штеди многу повеќе споредено со други системи


Механизам за самозатворање на вратите! • Заштеда на топлинска енергија


Продукт

Просечна цена

Заштеда

Механизам за самозатворање

1.500ден

Изолацијата против промаја е евтин и лесен начин да се заштеди до една четвртина од трошоци за затоплување


Поставување изолација • Би заштедиле топлинска енергија за греење во зима и за ладење во лето!


Продукт

Просечна цена

Заштеда

Изолација од стиропор или друг материјал!

Околу 30 ден. м2

Заштеда до една четвртина од трошоци за загревање или ладење


Презентацијата ја изработија: Матеја Дамчевски VI/в Христијан Миновски VI/в Васил Филковски VI/в Никита Лазовски VI/в Јована Куцуловска VI/в

Ментор: проф. по хемија Александра Блажевска

ООУ „Јан Амос Коменски“ Ноември 2013

Енергетско ефикасно училиште „Јан Амос Коменски“  

Презентација во Недела на енергетска ефикасност 25-29 ноември 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you