Page 1

Nieuwsbrief

OPSINJOREN In dit nummer Feesten 6 feesten 9 materiaalbox 10 politieadvies voor uw activiteit 11 ontmoetingsspel: start to koffieklets Spelen 12 speeldag en speelstraten Werken aan de buurt 18 buurtcontracten 18 groenstarters 20 buurtboost

Editie 19 - januari 2012

OPSINJOREN


Hebt u deze nieuwsbrief al? Geef hem dan door aan iemand die iets wil organiseren in zijn/haar straat. Alvast bedankt! Nieuwsbrief januari 2012 | 2


Beste Opsinjoorders Wat 15 jaar geleden begon als een klein project, groeide uit tot een vaste waarde in Antwerpen: dankzij de Antwerpenaar werd Opsinjoren groot, het bleek een succesformule. Op 15 jaar tijd verviervoudigde het aantal medewerkers, het aantal ondersteunde bewonersinitiatieven vertienvoudigde zelfs! Bracht dit alles de Antwerpenaren dichter bij elkaar? Ik geloof van wel.  Ik zie op ieder straatfeest respect en vriendschap tussen buren.  En daar doen we het voor.  15 jaar lijkt wel een eeuwigheid.  Tijden veranderen en we willen ook de werking van Opsinjoren aanpassen aan de noden van vandaag.  Daarom hebben we heel wat mensen bevraagd : jullie vrijwilligers in de eerste plaats.  Maar ook onze medewerkers hebben hun eigen werking onder de loep genomen.  Tot slot werd ook een marktonderzoek gedaan. Dit alles leidde tot een vernieuwde werking van Opsinjoren die jullie nog beter moet ondersteunen. Wat verandert er allemaal? Ten eerste willen we voortaan ook heel kleine initiatieven een kans geven.  Daarom zal Opsinjoren uw straatcomité ook ondersteunen bij kleinschalige activiteiten op het voetpad, op een pleintje of in een garage.  Vanaf nu kan je ook voor 1 dag een speelstraat worden! Ik ben er zeker van dat nu in bijna elke straat gespeeld zal worden!   We hebben ook aan uw comfort gedacht: voortaan hoeft u niet meer thuis te wachten tot de stadsdiensten het materiaal bezorgen voor uw straatfeest. De dienst die het stadsmateriaal levert, introduceert een nieuw systeem met kleine containers, die een standaardpakket bevatten van tafels, stoelen en een tent.  Tot slot willen we ook meer groen in het straatbeeld.  Als uw straatcomité aan de slag wil gaan met gevelgroen, geeft Opsinjoren nu ook graag een duwtje in de rug. En wie het Opsinjorengevoel ook graag virtueel beleeft, moet zeker vriend worden op onze Facebook-pagina.  Ik hoop jullie virtueel of op een buurtfeest terug te zien. Leen Verbist, schepen voor samenlevingsopbouw

3 | Nieuwsbrief januari 2012


Nieuwsbrief januari 2012 | 4


Opsinjoren startte bescheiden in 1997 met enkele ondersteunde acties en 4 voltijdse collega’s. In 1998 was er de eerste Lentepoets. We deelden 3.000 bloembakken uit aan evenveel deelnemende gezinnen. 1998 leverde een ‘oogst’ van 216 ondersteunde bewonersinitiatieven. Het was ook het jaar van de eerste 24 straatvrijwilligers. Opsinjoren klaarde toen de klus met een team van 9 voltijdse collega’s.

Dat is nu allemaal wel even anders. Gedurende die vijftien jaar gebeurde er veel. Senioren Opsinjoren verdween, we hielden op met de Blind Date en vonden Opsinjoren Beeldig uit. We bedachten concepten als de cultuurstraat en de ecostraat. Kerstworkshops kenden een succes en deemsterden dan weer weg. We stonden mee aan de wieg van de Burendag. Opsinjoren won een Thuis-in-de-stad-prijs. Wanneer deze tekst geschreven wordt, 21 oktober 2011, staat onze teller op 2.432 ondersteunde bewonersactiviteiten. Dat is dus meer dan 10 keer ons startcijfer uit 1998, en het jaar is nog niet eens ten einde. Nu delen we bij de Lentepoets 10.000 bloembakken uit, en meer dan 40 verdeelpunten, elk met 10 vrijwilligers, helpen ons daarbij. Het groepje van 24 straatvrijwilligers is aangegroeid tot een regiment van 1.091 ijverige Antwerpenaars. De 29 speelstraten uit 2000 zijn er nu 106 geworden. Sommige buurtcontracten zouden als goede praktijkvoorbeelden kunnen dienen in handboeken over bewonersparticipatie. Cijfers zijn natuurlijk alleen maar cijfers. Ze drukken een realiteit uit, maar er zit nog een andere realiteit achter, namelijk die van een meegroeiend enthousiasme bij Antwerpenaars van allerlei pluimage en afkomst. Er zit een enorme investering achter van tijd en goesting, van energie en vrijwilligheid. Er zit een realiteit achter van vele honderden bewoners die tenten opzetten en afbreken, die stoelen en tafels open en terug dicht plooien, die biefstukken omdraaien op barbecues, die zoete muntthee en koekjes maken voor de buren, van peters en meters die zware straatafsluitingen klaarzetten voor de speelstraat, van moskeeverenigingen die meedenken over hoe hun werking in de buurt te verankeren. Hoeveel mensen er in die vijftien jaar gewoon hebben deelgenomen aan al die acties: niet in te schatten!

Met andere woorden: Opsinjoren staat waar het staat dank zij de enorme inzet van de bewoners. Onze stad onderscheidt zich zelfs van andere Vlaamse steden omdat ze Opsinjoren in huis heeft. Nergens anders werken bewoners zo hard aan hun buurt als hier. Met nog andere woorden: Opsinjoren staat waar het staat dank zij de niet aflatende inzet van een team van professionele Opsinjoorders, 18 collega’s in totaal. Zij zetten heel de administratieve molen in gang opdat een bewonersgroep de straat mag afsluiten. Zij zorgen voor een vlotte communicatie. Zij zorgen ervoor dat u uw centen op tijd krijgt teruggestort. Het zijn zij die u kunt aanspreken wanneer u vragen hebt over het organiseren van een barbecue of een poetsactie, die mee komen nadenken over hoe we het best iedereen uit de straat kunnen bereiken. Meteen moeten we ook andere mensen in beeld brengen: de collega’s die advies verlenen in de districten, bij de politie; de collega’s die al dat logistiek materiaal ter beschikking stellen en brengen en weer ophalen; de collega’s van de boekhouding die voor ons duizenden overschrijvingsopdrachten per jaar maken; de buurttoezichters, de buurtregisseurs, de collega’s van het stedelijk wijkoverleg…. Samengevat:

Opsinjoren is meer dan feesten alleen! Op deze 15de verjaardag draag ik de fakkel over aan Katrien Segers. Hugo Maenhout, ontslagnemend coördinator Opsinjoren Katrien Segers, coördinator Opsinjoren

5 | Nieuwsbrief januari 2012


FEESTEN

Opsinjoren steunt grote ĂŠn kleine straatfeesten Dat Opsinjoren straatfeesten steunt weet u natuurlijk al. Maar voortaan kunt u ook hulp krijgen om kleinschalige straatactiviteiten te organiseren. Want ook eenvoudige en bescheiden activiteiten missen hun doel niet. Elke activiteit in de straat biedt een gelegenheid om uw buren (nog beter) te leren kennen. En in straten waar bewoners een goed contact hebben met hun buren, is het veel aangenamer wonen. Daarom helpt Opsinjoren uw straatcomitĂŠ voortaan ook als u kleinschalige activiteiten organiseert op het voetpad, op een pleintje of in een garage. U kunt bijvoorbeeld een avond vrijhouden voor gezelschapsspelletjes met de buren op het plein. Of zet uw tuinstoel op de stoep en drink samen een glaasje. Het vraagt niet zo veel voorbereiding om een bescheiden straatactiviteit te organiseren. Het is een uitdaging om met beperkte middelen een leuke activiteit in elkaar te steken. De deelnamekosten van het feest blijven beperkt, zodat uw buren sneller geneigd zijn om een kijkje te komen nemen. Nieuwsbrief januari 2012 | 6


7 | Nieuwsbrief januari 2012


Hoe organiseer ik een klein straatfeest?

hh U organiseert een feest of activiteit op de stoep, een oprit, een garage of een pleintje, maar niet in een afgesloten straat. hh U leent geen tafels, stoelen of tentjes van de stad. hh U organiseert dit feest maximaal één keer per maand. hh U dient minimaal drie weken op voorhand een aanvraag in. hh U krijgt een budget van maximaal 100 euro per activiteit.

Opsinjoren blijft ook straatfeesten “met alles erop en eraan” steunen Naast kleine feesten blijft Opsinjoren ook de verkeersvrije straatfeesten steunen. Bij Opsinjoren krijgen we nog steeds heel wat enthousiaste reacties op deze formule en die fijne momenten willen we u natuurlijk niet ontzeggen. In overleg met uw straatcomité zorgt Opsinjoren voor stoelen, tafels, tentjes én financiële steun. Uw buurtvereniging krijgt een budget van maximaal 500 euro. U kunt het geld bijvoorbeeld gebruiken voor eten en drank, decoratiemateriaal of een optreden. U hoeft alleen maar duidelijk aan te geven wat uw plannen zijn, zodat Opsinjoren een correcte subsidie kan toekennen. Uw straatcomité kan twee keer per jaar zo een aanvraag indienen.

Nieuwsbrief januari 2012 | 8


Maak kennis met de nieuwe materiaalbox van de stad Voortaan hoeft u niet meer thuis te wachten tot de stadsdiensten het materiaal bezorgen voor uw straatfeest. Vanaf nu kunt u nieuwe materiaalboxen gebruiken. Deze boxen zijn kleine containers met tafels, stoelen en een tent.’ Diensthoofd Bart De Clippeleire van de dienst bijzondere opdrachten en feestmateriaal (kortweg BOF) licht het nieuwe systeem aan u toe.

Hoe werkt het nieuwe systeem voor de levering van het materiaal? “Mijn medewerkers leveren geen losse stoelen of tafels meer. Voortaan leveren we alleen nog pakketten met een vast aantal tafels, stoelen en tenten. Deze pakketten noemen we materiaalboxen.”

Wat zit er juist in een materiaalbox? “Een materiaalbox bestaat uit een gaascontainer met 24 stoelen, 5 tafels van 1 meter en 1 tent. De tent meet 3 op 3 meter, ze is dus groter dan de vorige.”

Zit er iets nieuws in de materiaalbox? “De stoelen en tafels blijven dezelfde, maar er zit wél een gloednieuwe tent in. Deze nieuwe tent is heel gemakkelijk op te stellen en oogt bovendien ook mooier. In de materiaalbox zit een handleiding waarmee u de nieuwe tent in een oogwenk opstelt. Dat gaat echt veel sneller dan de tent die u gewend bent!”

Hoeveel materiaalboxen kan mijn bewonersgroep bestellen? “Per feest kunt u maximaal drie materiaalboxen bestellen. Dat zijn in totaal 72 stoelen, 15 tafels en 3 tenten. Volgens onze gegevens is dit voldoende voor een gewoon straatfeest. Op het aanvraagformulier kunt u dan ook niet meer aanduiden hoeveel tafels, stoelen en tenten u wenst, maar hoeveel materiaalboxen u nodig heeft.”

Wat als ik niet thuis ben bij de levering van de materiaalboxen? “Dat is geen probleem. De medewerkers maken de materiaalbox met kabels vast aan een paal of boom. Zo kan het materiaal veilig buiten blijven staan. Daarna spreekt u met de sectorverantwoordelijke af wanneer u de sleutel ophaalt. Ten slotte stockeert u het materiaal waar u wenst.”

Kan ik de materiaalbox thuis stockeren? “De gaascontainer kan door een normale deuropening, maar dat raden we niet aan. Een volgeladen materiaalbox is te zwaar om te verplaatsen. Het is beter om het materiaal uit de box te halen en bijvoorbeeld in een garage te plaatsen. De box kan buiten blijven staan. Zorg er wel voor dat hij niet gestolen kan worden. Want als ontlener bent u verantwoordelijk voor het materiaal. Ga er dus zorgvuldig mee om en probeer diefstal te vermijden.”

Mag de materiaalbox op het voetpad blijven staan? “Probeer dit te vermijden, want u mag de veiligheid van de voetgangers niet in het gedrang brengen. De boxen hebben reflectoren, zodat ze in het donker goed zichtbaar blijven.”

Wat doe ik na het straatfeest? “Stockeer het materiaal zo zorgvuldig mogelijk in de box en maak die met het slot vast aan een paal of een boom. Geef het sleuteltje terug aan uw sectorverantwoordelijke. Mijn medewerkers halen het materiaal op wanneer ze in de buurt zijn. U hoeft daarvoor niet thuis te blijven.”

Verandert er ook iets aan het systeem met de straatafsluitingen? “De straatafsluitingen worden nog steeds afzonderlijk van het feestmateriaal geleverd. Hieraan verandert dus niets.”

Kunnen buurtgroepen, met de tentenactie, nog grote tenten van Opsinjoren krijgen? “Neen, door het invoeren van de materiaalbox, met de handig op te stellen tenten, kunnen we elke bewonersgroep verder helpen.”

9 | Nieuwsbrief januari 2012


Politieadvies voor uw activiteit Als u een straat wilt afsluiten voor een activiteit vraagt Opsinjoren telkens advies aan de politie. Dat advies hebt u ook nodig als u de stoep of een plein wilt gebruiken zonder dat de openbare weg wordt afgesloten. Hoofdinspecteur Jochen Tops van de cel openbare orde en evenementen legt uit waarom dit advies nodig is en geeft nog een aantal praktische tips.

Waarom geeft de politie advies over het afsluiten van de straat en een kleinschalig feestje op de stoep?

Ik geef een lenteborrel op het grasveld van de lokalen van de Chiro naast ons huis. Moet ik hiervoor politieadvies vragen?

“Als u de openbare weg nodig hebt voor een evenement of een kleinschalige activiteit, moet u dit altijd melden aan politie. Want het is verboden om zonder toestemming van de politie een feest op de openbare weg te organiseren. Opsinjoren helpt bij uw aanvraag en wij onderzoeken de mogelijkheden. Bij een afsluiting bekijken we de impact op de mobiliteit in de omliggende straten. Bij het gebruik van de stoep of een pleintje is het belangrijk dat de politie adviseert, zodat we een zicht houden op de festiviteiten in de stad.”

“Nee, want u gebruikt het openbaar domein niet. Het gebied is eigendom van de Chiro. U vraagt wel goedkeuring aan de Chiro om dit terrein te mogen gebruiken.”

Waarom kunnen er geen parkeerverbodsborden worden geplaatst in de straat? “Voor een straatfeest wordt de straat nooit parkeervrij gemaakt. Daarvoor zijn er te veel aanvragen. De politie moet elk parkeerverbod opvolgen met een inspectie vooraf en eventueel tijdens het evenement. Er zijn zo veel feesten en evenementen in de stad dat we die niet allemaal kunnen opvolgen. Dat is meestal ook niet nodig, omdat het straatfeest juist bedoeld is om het contact onder de buren te versterken. Met een beetje goede wil van de buren kan elk straatcomité de straat zo goed als parkeervrij maken zonder hulp van de politie.”

Moet ik de straat verkeersvrij laten maken als ik een activiteit wil organiseren in een doodlopende straat waar alleen de buren komen? “Als u een kleine activiteit organiseert moet u dit ter kennisgeving doorgeven aan de politie, want u maakt gebruik van de openbare weg. Als u een grotere activiteit organiseert en hiervoor tafels en stoelen op straat zet, vraagt u ook toelating om de straat af te sluiten.” Nieuwsbrief januari 2012 | 10

Tijdens het straatfeest parkeren nog veel auto’s in de straat. Mag ik zelf een bordje maken met een parkeerverbod? “Nee, want dan riskeert u een boete. Meestal helpt het als u bij uw buren op voorhand even aanbelt of hen via de flyer vraagt om tijdelijk hun wagen elders te parkeren.”

Hebt u nog tips voor mensen die een straatfeest geven? ”U kunt zelf al inschatten of uw straat verkeersvrij gemaakt kan worden. De politie kan geen positief advies geven als er in de straat hulpdiensten gevestigd zijn of openbaar vervoer rijdt. Soms geeft de politie een negatief advies als er bijvoorbeeld werkzaamheden in een naburige straat zijn. Neem in dat geval contact op met Opsinjoren. Zij bekijken samen met u welke andere mogelijkheden er zijn. Verder is het belangrijk om de straat niet langer af te sluiten dan nodig. Het is niet aangenaam als omwonenden niet door uw straat kunnen rijden als er niets in die vrije ruimte plaatsvindt. Maar het belangrijkste is om er een gezellig en rustig straatfeest van te maken.”


Speel ‘Start to Koffieklets’ tijdens uw straatactiviteit Soms zoeken de bewoners tips hoe ze de buren kunnen overtuigen om naar het straatfeest te komen. Andere bewoners merken een zekere drempelvrees bij de nieuwkomers. Om die mensen een leuke nieuwe activiteit aan te bieden, kunt u vanaf mei 2012 een nieuw gezelschapsspel lenen, dat we samen met het Centrum voor Informatieve Spelen hebben ontwikkeld: ‘Start to Koffieklets’. Opsinjoren wil van bewoners weer buren maken. Uit de reacties van bewoners die een straatfeest organiseren, merken we dat dit aardig lukt. “Sindsdien zeggen we elkaar altijd vriendelijk goedendag.” Of: “Mijn kindjes komen nu bij elkaar thuis spelen, en als er iets is, weet ik wie ik kan aanspreken.” Dit zijn maar enkele van de vele positieve gevolgen van een straatfeest! ‘Start to Koffieklets’ staat garant voor een gezellige spelnamiddag. Naar het voorbeeld van hippe handleidingen zoals ‘Start to run’ en ‘Start to cook’, kunnen bewoners met dit spel op een ludieke, creatieve en gezellige manier kennismaken met hun buren. Het spel bestaat uit verschillende opdrachtjes over koffiekletsen. Jong en oud beleven veel plezier om de eenvoudige opdrachten alleen, in duo of in groep uit te voeren. U speelt het nieuwe spel op maat van uw straat en zo komt de sfeer er vanzelf in. Bij wijze van test is het spel intussen in drie straten gespeeld. Aanvankelijk wisten de bewoners niet goed wat ze konden verwachten, maar al snel kwamen er meer deelnemers en ontstond er een gezellige sfeer. De bewoners van de teststraten vonden het spel een fijne manier om met de buren in contact te komen en vertelden dat ze toch wat meer over elkaar te weten zijn gekomen. Vanaf mei 2012 kunt u dit spel ook uitproberen op een activiteit. Uw sectorverantwoordelijke legt u graag uit wat u kunt doen met ‘Start to Koffieklets’ en hoe u er het best mee aan de slag gaat in uw straat. Om u op weg te helpen, kunt u terugvallen op de medewerkers van Opsinjoren en een infomap met handige tips. 11 | Nieuwsbrief januari 2012


SPELEN Nieuw: de speelstraat voor één of twee dagen

De speelstraten zijn al enkele jaren een succesnummer van Opsinjoren. Tijdens de paas- of zomervakantie leven de kinderen zich heerlijk uit in een verkeersvrije straat. Zo kunnen ze bijvoorbeeld onbezorgd samen fietsen of een voetbaltoernooi houden. Vroeger organiseerden we de speelstraten enkel tijdens de paas- en zomervakantie. Voortaan kunt u ook een speelstraat voor één of twee dagen organiseren. Dit vraagt minder voorbereiding en is dus gemakkelijker te organiseren. Zo tovert u uw straat voor één of twee dagen om tot een speelparadijs voor alle buurkinderen. Nieuwsbrief januari 2012 | 12


13 | Nieuwsbrief januari 2012


TIP

U kunt ook een kinderactiviteit organiseren zonder dat de straat afgesloten wordt: een voorleesmoment in de voortuin, een knutselmiddag in de garage, spelletjes op het plein, ‌ Ook hiervoor kunt u financiÍle ondersteuning aanvragen.

Nieuwsbrief januari 2012 | 14


In de tabel hieronder zetten we alles nog eens op een rijtje. Speelstraat voor 1 of 2 dagen

Speelstraat voor 3 tot 14 dagen

Frequentie + aantal

Tijdens alle schoolvakanties en in officieel verlengde weekends. Maximaal twee per maand.

Aanvraag

Minstens 6 weken op voorhand.

Toezicht

5 meters of peters houden toezicht.

5 meters of peters houden toezicht.

Spelmateriaal

U krijgt een promopakket met klein spelmateriaal.

U krijgt een speelton en kunt ook grote spelen ontlenen.

Budget

15 euro per dag.

15 euro per dag, met een maximum van 200 euro.

U hoeft geen enquête te houden.

U moet een enquête afnemen bij de buren.Meer dan de helft van de bewoners moet akkoord gaan met de speelstraat.

Enquête

Tijdens de paas- en zomervakantie. Maximaal 1 per vakantieperiode. Vaste inschrijvingsdata.

(kijk op www.antwerpen.be/ opsinjoren)

15 | Nieuwsbrief januari 2012


WERKEN Werken aan de buurt

Grote of kleine ingrepen in de openbare ruimte, vrijwilligershulp bij een sociale organisatie in de buurt? Opsinjoren bundelt het onder de noemer ‘werken aan de buurt’. In deze peiler vinden we de buurtcontracten met het nieuwe luik ‘gevelgroen starters’, straatvrijwilligers en ook onze vernieuwde poetsacties onder de naam ‘buurtboost’ terug! Ook in het vernieuwde Opsinjoren blijft groen een belangrijke peiler. Buren die de handen uit de mouwen willen steken om meer groen en kleur in de straat te brengen zijn bij Opsinjoren aan het juiste adres. Nieuwsbrief januari 2012 | 16


17 | Nieuwsbrief januari 2012


Buurtcontracten Er is heel wat mogelijk als bewoners samenwerken. Het buurtcontract is een instrument om dromen waar te maken. Opsinjoren zorgt in overleg met de buurtbewoners voor een aantal randvoorwaarden. De plannen moeten realistisch en kleinschalig zijn. De stad zorgt dan voor het nodige materiaal. Maar het voornaamste is dat de bewoners de handen uit de mouwen willen steken en instaan voor het onderhoud. Zo is een braakliggend terrein door enkele bewoners omgetoverd tot een groen zithoekje. Anderen leggen een petanquebaan aan of zorgen samen voor het plantsoentje in de buurt.

Gevelgroen starters Een sierlijke klimplant tegen de gevel, een hangmand naast de deur of een bloembak met geraniums op de vensterbank zorgen voor kleur en gezelligheid in de straat. Als uw straatcomitĂŠ aan de slag wil gaan met gevelgroen, geeft Opsinjoren graag een duwtje in de rug. Want hoe meer buren meedoen, hoe groter het effect.

Werkwijze hangmanden of gevelbloembakken: hh Er doen minstens acht buren mee. hh De deelnemers ontvangen een hangmand of gevelbloembak, planten en potgrond.

Nieuwsbrief januari 2012 | 18


Werkwijze geveltuinen: hh hh hh hh hh

Er doen minstens acht buren mee. Het Ecohuis geeft tips over de plantenkeuze en het groenonderhoud. Opsinjoren zorgt voor de planten. De bewoners zorgen voor de aanleg van de geveltuin en het verdere onderhoud. De regels voor de aanleg van geveltuinen worden gerespecteerd:

ƒƒ Vraag toestemming voor de aanleg van de geveltuin via het formulier. Aanvraag toelating geveltuin op www.antwerpen.be. ƒƒ Zorg dat de planten niet meer dan 30 centimeter van de voorgevel groeien en de vrije doorgang niet hinderen. ƒƒ Zorg dat er minstens anderhalve meter vrij blijft op het voetpad. ƒƒ De opstaande rand van de plantenstrook mag niet meer dan 10 centimeter hoog zijn en geen scherpe randen hebben. ƒƒ De toelating voor de aanleg van een geveltuin is altijd tijdelijk. In geval van openbaar nut kan de stad vragen om de geveltuin te verwijderen.

Hebt u de smaak te pakken? Neem dan contact op met Opsinjoren en leg uw plannen voor. Samen bekijken we wat mogelijk is. Tel 0800 25 8 25. E-mail opsinjoren@stad.antwerpen.be 19 | Nieuwsbrief januari 2012


Buurtboost Buurtboost uitgelegd in vijf vragen Een buurt is niet alleen fijn omdat de buren elkaar ’s morgens begroeten en ’s middags elkaars potten uitlenen of de plantjes water geven. Een buurt wordt ook leuk als ze er netjes bijligt en als het begrip tussen de bewoners en de gebruikers van de buurt groot is. Bij Opsinjoren vinden we dit belangrijk. Daarom hebben we de Buurtboost in het leven geroepen. Tijdens een Buurtboost organiseert u een poetsactie of werkt u samen met een sociale organisatie uit uw buurt. Buurtboost is dus de verzamelnaam voor alle initiatieven die u met uw buren, klas, vereniging en vrienden kunt ondernemen om uw buurt aantrekkelijker te maken.

Nieuwsbrief januari 2012 | 20


1. Wat zijn proper-acties?

4. Is er een beloning voorzien?

De acties spitsen zich toe op het proper maken van de buurt (park, straat, pleintje): bijvoorbeeld zwerfvuil verzamelen, onkruid verwijderen of sneeuwruimen.

De stad is erg blij als u de handen uit de mouwen steekt om van uw buurt een toffe buurt te maken. Daarom biedt Opsinjoren een financiële beloning voor uw inspanningen. Deze beloning is afhankelijk van de grootte van de actie en het aantal deelnemers.

2. Samenwerkingen met sociale organisaties uit uw buurt? U legt contacten met een sociale organisatie en bekijkt wat u met uw ploeg voor hen kan betekenen. Bijvoorbeeld:

hh Helpen met een kerstfeest in een verzorgingstehuis. hh Omspitten van een moestuin van een dienstencentrum. hh Wandelen met rolstoelpatiënten van een revalidatiecentrum. hh Soep maken en verdelen onder daklozen.

5. Hoe begin ik eraan? Hebt u plannen om met een ploeg aan de slag te gaan in uw buurt en u hebt al concrete ideeën? Vul dan het inschrijvingsformulier via onze website in of vraag een invulexemplaar aan via Opsinjoren. Hebt u een vaag idee? TIP: Neem dan contact op met uw sectorverantwoordelijke of de medewerker Buurtboost om uw idee mee vorm te geven. Stuur een e-mail naar: opsinjoren.buurtboost@stad.antwerpen.be.

3. Wat kan ik verwachten van Opsinjoren? Vanaf het idee en het uitdenken ervan tot het afronden van de actie zelf kan Opsinjoren u ondersteunen:

hh Helpen bij het leggen van contacten met organisaties. hh Aanvullen of uitwerken van de actie. hh Zorgen voor materiaal (bv. poets- of schildermateriaal). hh Adviezen vragen aan de bevoegde instanties. hh Zorgen voor samenwerking met andere diensten.

Wilt u meewerken aan de leefbaarheid van uw buurt? Dat kan! Als straatvrijwilliger krijgt u materiaal van Opsinjoren, zodat u de straat proper kunt houden op momenten dat het voor u past. We bieden u ook een verzekering aan om u te beschermen tegen schade en ongevallen. Interesse om straatvrijwilliger te worden? Neem dan contact op met uw sectorverantwoordelijke.

21 | Nieuwsbrief januari 2012


Nieuwsbrief januari 2012 | 22


Opsinjoor mee op Facebook Opsinjoren heeft een pagina op Facebook. Via deze pagina kunt u het ‘Opsinjorengevoel’ ook digitaal beleven. Hebt u vragen of ideeën? Wilt u andere Opsinjoorders vertellen hoe de organisatie van uw buurtinitiatief verliep? Post dan uw verhaal op onze Facebookpagina. Zo helpen Opsinjoorders elkaar en maken we elkaars buurtinitiatieven nog beter. Op de Facebookpagina van Opsinjoren:

hh komt u meer te weten over alle activiteiten van Opsinjoren; hh vindt u leuke weetjes, receptjes en andere buurtinitiatieven; hh kunt u foto’s en filmpjes van uw activiteiten plaatsen.

Meldt u aan op Facebook en surf snel naar onze pagina!

Noteer in uw agenda ACTIEDAGEN

DATUM

INSCHRIJVEN VOOR

Lentepoets

zaterdag 28 april

voor 10 maart

Burendag

dinsdag 29 mei

voor 8 mei

Speelstraten

in de paasvakantie in juli in augustus

voor 9 januari voor 9 april voor 9 mei

Colofon Een publicatie van Opsinjoren | De Coninckplein 25 2060 Antwerpen | tel. 0800 25 8 25 Redactie: Kathleen Sterckx, Birgit Adriaensen, Sabine De Boitselier, Michelle Ginée, Hugo Maenhout, Annemie Michielsen Lay-out en druk: grafisch centrum november 2011 C75129 Editie 19 - januari 2012 Verantwoordelijke uitgever: Tom Meeuws, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Wettelijk depotnummer: D/2011/0306/317 23 | Nieuwsbrief januari 2012


U kunt het hele jaar door activiteiten organiseren. Voor meer info: bel ons gratis nummer 0800 25 8 25 of surf naar op www.antwerpen.be/opsinjoren.

Nieuwsbrief januari 2012 | 24

www.antwerpen.be/opsinjoren 0800 25 8 25

Nieuwsbrief Opsinjoren  

Nieuwsbrief

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you