Page 1

A Intro


2

Indhold A Intro

1

Indledning 3 Problemformulering Afgrænsning 3 B Kommunikation

3

4

Virksomhedsbeskrivelse 5 PLC-kurve 5 Budskab 5 Konkurrencesituationen 7 Markedskendetegn 7 SWOT-analyse på IMMA 8 Idé og baggrund 8 Kommunikationsproces 9 Psykologiske valg 10 Bi-medial mediestrategi 10 C Produktion

13

Produktion 14 Hjemmesiden 15 Informationsdesign

Præsenstationsdesign 17 Brugervenlighed 17 Database 17 ER-modellen 19 Relationelle model 20 Sprogbrug 21 Design og layout 22 Grundelementerne 23 Hjemmeside 24 Print 25 Print 26 Farver 27 Skrifttyperne 28 CET og brugertest 29 Udsnit af vores vurderinger: 29 Brugertesten 29 Analyse 30 Video 31 D Afrunding

32

Fremtidsperspektiv 33 Konklusion 34 16


Problemformulering Indledning

Afgrænsning

Interactive Media and Marketing Academy i Nakskov (fremover kaldt IMMA) har i en længere periode lidt af dalende elevtal. Især de danske elever har svigtet multimedieskolen på Lolland. IMMA skal imidlertid flytte fra Nakskov til Nykøbing F. pga. en forestående fusion imellem EUC Lolland og CEUS (Nykøbing Falster). IMMA ønsker at fremme sin position som førende multimedieakademi i Danmark, og vil skabe sig et navn hos medieinteresserede i hele landet.

Vi vil ikke filme alle de tænkte tutorials i løbet af indeværende projektperiode, men garanterer at der er mindst én, der vil fungere som eksempel og forløber. Det er også tiltænkt at systemet får egen upload-funktion til videoer, men denne vil ikke være garanteret i indeværende version af projektet. Der vil være mulighed for at ”embedde” fra andre kilder, herunder YouTube og BlipTv.

Problemformulering Vi vil derfor udvikle et online community, hvor unge i hele Danmark kan dele deres film, designs og Flash med hinanden. Der skal også være tutorials (videotræningsprogrammer) sådan at man kan lære at lave sine egne multimedieprodukter. Det vil på siden være muligt at uploade egne projekter og få kommentarer og vurderinger fra andre brugere. IMMA skal være synligt på siden, og mellem IMMA og vores projekt indledes et tæt samarbejde, for at øge opmærksomheden omkring IMMA.

3


B

Kommunikation


5

Om IMMA Virksomhedsbeskrivelse IMMA er en multimediedesigneruddannelse der blev etableret i 1992, og over sine første år rummede flere hundrede studerende. IMMA hører i dag under EUC Lolland, men bliver en del af den forestående fusion mellem EUC Lolland og CEUS, hvormed IMMA flytter fra Nakskov til Nykøbing Falster. IMMA har nydt godt af sin plads som isoleret uddannelse med et kreativt og anderledes studiemiljø på havnen i ”Lollands hovedstad,” og gennem sin relativt korte levetid er det i branchen blevet brandet som en positiv ting at være en ”IMMA'er.” Uddannelsen er meget praktisk orienteret, og arbejder oftest i samarbejde med virksomheder hvorfra eleverne får både erfaring og netværk. Eksempelvis dækkes computerspils-eventet Slap i samarbejde med TV2. Ligeledes er den særdeles international, ikke alene set på det faktum at undervisningen snart vil være fuldt ud på engelsk, men også på de internationale årgange, huserende typisk nordmænd og kinesere, der efterhånden er større end de danske. Uddannelsen har af flere sandsynlige årsager tabt tilmeldinger på årligt plan, og den danske 200708 årgang er på blot ca. 10 studerende. Årsagerne kunne være geografisk placering, mislykket markedsføring, usikkerhed om IM-

MAs fremtid og usikkerhed om jobmuligheder (begrundet som ubegrundet). Vi formoder IMMAs markedsføring har slået fejl på grund af man har ramt det forkerte segment. Ser man eksempelvis på vores målprofil (se side 7) er han moderne-individorienteret, og if. Gallups segmenteringsbeskrivelse (se bilag 2) passer denne gruppe eksempelvis ikke til go-cards.

PLC-kurve Følgende er en vurdering af den optimale effekt vores projekt kunne have på IMMAs kendskab og elevtilgang. Vi vurderer at IMMA uden fusion er i sin nedgangsfase, hvilket tydeligt afspejles i det drastisk dalende elevtal. Vi mener at fusionen med CEUS vil være med til at skabe fremgang, og det er naturligvis vores ambition at vores projekt bidrager positivt hertil. Tager man et estimeret kig på elevtallet for uddannelsen, kan vores formodning illustreres med de to grafer på følgende side. IMMA med fusion, men uden vores projekt ser vi få et boost – en form for ”nyt liv,” hvor der vil komme en øget strømning af studerende pga. forbedret geografisk placering og et stærkere ry og kendskab under

CEUS-fanen, der efterhånden har markeret som det største uddannelsescenter på Lolland-Falster. Vores håb – den optimale effekt projektet kunne have – er at siden, sammen med fusionen øger tilgangen og kendskabet endnu mere, end hvis der kun er tale om fusionen. Dommedagsscenariet er naturligvis at siden har så meget intern distraktion at det går den anden vej. Timingen vurderer vi også har en afgørende indflydelse på om ”mediegeek og fusion” kunne være succesfuld. Ikke selve sidens lancering, men derimod tidspunktet hvorpå man begynder at markedsføre siden i større stil.

Budskab Budskabet er: ”Et godt sted for kreative.” Vi arbejder videre med IMMAs nuværende slogan som allerede danner rammer for IMMAs kommunikation og markedsføring. Hjemmesiden handler i høj grad om at tiltrække kreative personer til IMMA, og vi mener sloganet/budskabet passer godt til både IMMA selv og vores hjemmeside.


6

Elevtalsgraf

Plc kurve


7

Kommunikationen Målgruppe og målprofil Målgruppen er alle der har gennemgået en ungdomsuddannelse, og er interesseret i skærmbaserede medier. Målprofil: Kasper Jensen • 19 år • Færdiguddannet på HTX • Interesserer sig for film, musik, computerspil • Bor i Vordingborg på kollegie • Bruger mac og iPod • Spiller World of WarCraft (ikke overdrevent) • Spiller guitar • Er i fast parforhold (par måneder) • Arbejder på Shell • Benytter meget tid på YouTube og tegnebordet.dk • Går op i eget udseende • Motionerer lidt i fritiden / spiller fodbold

Konkurrencesituationen IMMA har ikke blot konkurrerende multimedieuddannelser, men også andre uddannel-

ser studerende betragter som alternativer. Det er blevet ganske almindeligt ikke at vide nøjagtig hvad man vil, og derfor enten prøve ”i blinde” eller have en prioritetsliste over mulige uddannelser. Vores projekt kan assistere opprioriteringen ved at eksemplificere hvad der kan læres på uddannelsen, gennem showcases og tutorials på portalen. Af direkte konkurrenter har vi blandt andet uplaymedia.net, der ligesom os tilbyder tutorials og featured/spotlight. Den har en stor brugerskare, er på engelsk og dækker lidt flere områder end vores projekt. Derudover konkurrerer vi med tutorial-sider såsom Adobe TV (www.tv.adobe. com), hvilken er et etableret og stærkt navn. Måden hvorpå vi differentierer fra dem er blandt andet ved at være dansksproget, være forbundet med en showcase/portal og desuden er det ikke almindeligt at brugere anvender en fast tutorial-site. I stedet søger de efter det de vil lære på fx Google. Vores projekt er delvist oppe mod nogle store konkurrenter, såsom YouTube og blip.tv,

hvorfor vi blandt andet ikke bare forsøger at udkonkurrere - hvilket kunne synes lettere håbløst - men i stedet legalt simulerer et ”samarbejde,” således at brugerne får en opfattelse af at man sagtens kan præsentere sine videoer flere steder på nettet samtidigt. Mange gør allerede dette i forvejen, og derfor ser vi ikke det punkt som en barriere for sidens fremgang på det danske marked. Desuden forsøger youtube at ramme et væsentligt større målgruppe end os. Vi har altså ikke nogen øjensynlig mulighed for at udkonkurrere de store, men i stedet skal vi forsøge at differentiere os og ramme målgruppen på en måde, så de ikke føler man kun behøver ét sted. Med vores målrettede jargon og opstanden af et community er det ydermere vores håb, at vi kan blive en regulært besøgt website i sin kategori. Projektets force bliver at samle udsnit af det andre sider tilbyder på ét sted, og gøre dét på dansk.

Markedskendetegn Ser man på vores showcase er markedet domineret af sider som YouTube, hvor folk tilføjer alt fra tv-serie-trailere til personlige dagbøger. Tutorials er ikke på samme monopollignende basis domineret, men i stedet eksisterer der mange store og udbredte


8 sites. På det danske marked fungerer www. vix.dk tæt på vores koncept med video- og billedshowcase. De har dog ikke deciderede tutorials og sitet er ikke rettet mod at skabe et decideret mediecommunity, og rummer desuden et væsentligt bredere vifte af emner, ligesom YouTube. Vi går efter dem som er meget interesseret i skærmmedier. Vi formoder antallet af medieinteresserede er voksende i Danmark, specielt fordi det er blevet billigere og nemmere for private personer at skaffe sig udstyr, og fordi medierne skaber fokus på sig selv. Et nogenlunde videokamera eller digitalkamera kan skaffes for et par tusinde, og både Windows XP og Vista har et medfølgende videoredigeringsprogram. Billedmanipulation kan klares med gratisprogrammer, men man bør heller ikke forglemme at det er ganske normalt og udbredt at downloade de profesionelle programmer, som for eksempel alt hvad Adobe Systems lancerer af billed-, video- og Flashredigering. Efterspørgelsen på multimedieudannelser er business-to-consumer, og behovet kan eksempelvis være at dyrke sine interesser, blive bedre til dem eller få papir på sine kompetencer og kreative evner. En af IMMAs konkurrenter, Køges multimediedesignskole, har www.46h.dk, der er bygget

op som en traditionel blogside. Generelt er hjemmesiderne både design- og indholdsmæssigt præget af at være informationsformidlende med udgangspunkt i en kognitiv indgangsvinkel.

SWOT-analyse på IMMA

• lavt elevtal • ikke specielt kendt på et trængt marked. Muligheder: • Efter fusion mere central beliggenhed og tilhørsforhold under CEUS. • Vores projekt.

I PLC-kurven konkluderede vi at IMMA i sin nuværende kurs, uden fusion, er på vej nedad, og at fusionen kan redde uddannelsen, og denne redning kan få et boost af vores projekt. IMMA har et par USP'er i form af det at være en ”IMMA'er” - noget der i en årrække har været et godt brand - og tiltrækker blandt andet også elever ved at have adgang til faciliteter. Vores markedsføring vil køre på ESP'er i form af ”coolness” og mulighed for anerkendelse.

Trusler: • Lignende uddannelser i Køge og København • Andre uddannelser har bedre kommunikation, både internt og eksternt – større elevtal (derfor mere ”mund til mund” om de andre uddannelser) • stort frafald (kan medføre dårlig omtale) • Efter fusionen kan IMMA blive mere usynlig, på grund af det store udbud.

Styrker: • Gratis adgang til udstyr • projektorienteret • åbent og kreativt miljø • adgang til faciliteter • godt netværk til gamle elever – nogle i høje positioner. • Rygtet om at være ”IMMA’er.”

Idé og baggrund

Svagheder: • Dårlig online kommunikation • Geografien

Den samlende idé er altså at skabe en dansk medieportal (fremover kaldt Mediegeek og Mediegeek.dk), for at fremme IMMA. På siden skal det være muligt at finde inspiration, få hjælp, konstruktiv kritik og det skal selvfølgelig også være muligt at give råd og vejledning til andre. Ikke nok med at siden vil være et sted hvor man kan hænge ud med ligesindede ”me-


9 diegeeks,” vil den også komme til at virke som en reklame for IMMA, da vi ønsker at promovere IMMA på sitet. Dette vil bl.a. ske ved hjælp af tutorials og ordinære bannerreklamer, og en opstilling af Mediegeek og IMMA som partnere. Vi vil gøre noget for at profilere IMMA-studerende, eksempelvis i form at bonusmateriale på profiler, og vi kunne eventuelt fremhæve gode IMMA-produktioner.

Kommunikationsproces Kommunikationen og konceptet på vores side er bygget op omkring menneskers sociale behov for anerkendelse. Forstået sådan, at brugerne kan tilføje deres bidrag til siden, og ikke bare få dem karaktervurderet, men i særlige tilfælde blive featured, dvs. fremhævet som særligt god på forsiden. Vi tror på folk bliver motiveret til at tilføje i bestræbelserne på at komme på forsiden, og både før og efter, vende jævnligt tilbage for at tjekke vurderinger på deres bidrag til showcasen. Desuden vil deres eventuelle profilbillede blive vist både i deres respektive profiler, i alle deres bidrag, i forum og hvis man har featured bidrag. Brugerne får altså mulighed for at profilere og fremhæve sig selv.

Vi kommunikerer til målgruppen allerede ved begyndelsen med vores mediegeekikon. Det efterhånden ikke tabu at være ”nørd” eller ”geek,” i hvert fald ikke i et sådant omfang at målgruppen har et problem med at blive omtalt som sådan. Dette hænger sandsynligvis sammen med den store udbredelse af internetbrug, hvor ingen efterhånden kan sige sig fri for at bruge et par timer om dagen foran skærmen. I henhold til AIDA-modellen spiller vi meget på interest og action, fordi brugerne skal have interesse for emnet for overhovedet at kunne blive interesseret i selve siden. Enkelte uden interesse vil kunne tjekke showcasen, men de vil med lav sandsynlighed indsende bidrag. Det forventes at når de interesserede opdager at de kan indsende bidrag, at de så griber til handling. Både med sidens simple design og konceptet som helhed går vi ind kognitivt i kommunikationsprocessen, og den vil være kognitiv hele tiden, med undtagelse af, hvis et bidrag kan skabe fascination hos brugeren, hvormed den bliver affektiv. Det er naturligvis vores håb at der kommer bidrag der kan gøre netop det, mens vores egen kommunikation er informationsformidlende, blandt andet med henblik på tutorials.

For at overkomme barrieren mellem brugeren og accepten af os i pull-kommunikationen har vi, som fortalt, tilføjet featured content. På forsiden vil de faste brugere kunne fanges af denne funktion, men de vil sandsynligvis være ligeså interesseret i at tjekke de seneste forumindlæg, bidrag og nyheder. Der er noget at klikke på med det samme, dvs. inden brugeren når at ”flygte.” Vi formoder at der vil være to hyppige grunde til de besøgende kommer forbi. Det første scenarie er at de er aktivt informationssøgende hvormed sansepositionen allerede vil være som den skal. Den anden er at de har fået en henvisning fra en ven eller hjemmeside, og de vil derfor have en forventningsfuld eller kritisk indstilling til hvad de har hørt. Her bliver det vores opgave at sikre de forventningsfulde får deres forventning opfyldt; hvis det ikke sker bliver budskabet og den videre reference til IMMA deceptiv. De kritiske skal overbevises om at siden alligevel har den fornødne kvalitet. Denne opgave er løftet ved at lade selve designet henlede fokus på showcases og featured content. Featured content kan med de rette bidrag på siden, være den der overbeviser kritikerne og opfylder forventningen hos de mere positivt indstillede. Når og hvis featured har fanget dem, skal der gradvist komme flere tutorials, der giver brugerne


10 indblik i emner de finder interessante, og emner der kan hjælpe dem til at skabe ting af højere kvalitet. Desuden benytter vi det at gå direkte til sagen, frem for at bruge meget tid på introduktion. Således er det eneste deciderede tekst på forsiden lidt information om featured og nyheder, der ligger relativt diskret i nederste højre hjørne. Vores kommunikation er primært symmetrisk, fordi brugerne imellem skal udveksle idéer, forslag og hjælp. Det punkt hvor den for en stund bliver asymmetrisk er i tutorials, hvor afsenderen (os) tager stand som den formidlende og ”bedrevidende.”

Psykologiske valg Promantik Vi benytter hvid og grå til at henlede opmærksomhed på de elementer vi ønsker. Samtidig genspejler hvid og grå til nogle af tidens drømmeprodukter, så som mac og iPod, og vores design vil være Apple Macinspireret. Den hvide farve symboliserer renlighed, mens den grå symboliserer det afbalancerede. Farver står nemt frem på hvid og grå – det betyder at få farver kan have stor effekt, fordi de nemmere skiller sig ud. Hvis IMMA laver reklame vil den stå tydeligt frem Den lilla er tæt relateret til den lilla/lyserøde

som imma.dk bruger i både Flash-videoen på forsiden og i sit design. About.com skriver blandt andet om lilla: ”A purple room can boost a child's imagination or an artist's creativity.” Den blå virker kold, men er kølig og afvejet. Er desuden ofte forbundet i profesionelle sammenhænge, såsom webbanker. Den symboliserer selvsikkerhed, trofasthed og rolighed. Den orange farve er flamboyant, energisk og ”varm.” About.com skriver desuden om den orange farve: ”If you want to get noticed without screaming, consider the color orange.” Fra Adobe CS3 ligger de valgte farver tæt op ad Photoshop, inDesign og Illustrator; Alle produkter der har været anvendt i produktionsfasen, og som er ønskeprodukter for store dele af målgruppen. Proxematik Brugt på Debat-knappen hvor proxematikken hjælper til at man afkoder at de debaterer/snakker sammen. Kinetik Brugt på knapperne. Vi fik fire kinesiske studerende på IMMA til at fortolke ikonerne i navigationen, og de ramte alle rigtig, undtaget ”Læs reglerne” og to af dem på ”Tutorials.” Hertil skal det bemærkes at knapperne

stadig er suppleret med tekst, og at testen blev udført for at se om de kunne bære den kulturelle overgang. Desuden er der brugt kinetik på karaktervurderings-knapperne, som ses her:

Hvor ikonerne udtrykker ”følelserne” omkring en showcase. Ikon ”Mediegeeken” i diverse sammenhænge. Symbol Symbolerne er brugt som supplement på knapperne, eksempelvis hjemmet, tavlen og ikonerne for de forskellige programmer.

Bi-medial mediestrategi På baggrund af vores markedsanalyse og SWOT model, foreslår vi derfor at IMMA anvender Mediegeek.dk. Vores markedsføring er som tidligere beskrevet tofold. Vi har skabt mediegeek.dk


11 for at skabe fokus på IMMA, men der skal også solidt benarbejde til for at få brugere til siden, så derfor skal der også laves markedsføring for at skaffe brugere. Til gengæld får IMMA (forhåbentligt) et fast, voksende publikum til at formidle sin kommunikation til. For at få mere opmærksomhed omkring IMMA, har vi valgt at lave et interaktivt produkt, hvor brugerne kan få viden og inspiration til at skabe deres eget indhold til siden. Samtidigt kan IMMA bruge denne platform til at promovere sig selv over for en meget specifik målgruppe. Målgruppen har de samme interesser, som IMMA leverer som undervisningsinstitution, altså design, film og flash. Vi ved imidlertid godt at multimediedesigneruddannelsen primært handler om kommunikation, men da vi antager på baggrund af egne oplevelser, at det er ikke grunden til at de studerende vælger et studie som multimediedesign, men mere pga. fritidsinteresser som de ovenstående.

Ved at have en platform som mediegeek.dk kan IMMA få kontakt til målgruppen.

er modtagelige for budskabet da IMMAs- og brugernes interesser er de samme.

For at skabe et hul til IMMAs målgruppe,

Dette sker, ved at IMMA får adgang til at tilføje nyheder, banner- og videoreklamer på siden. Samtidigt kan IMMA studerende også dele deres projekter, (og forhåbentligt vise at de er interessante og ”overlegne” til det de øvrige brugere leverer). Og så er hele projektet jo også et resultat af IMMA studerende der viser hvad man kan udrette når man går på IMMA.

altså gymnasieelever i hele Danmark, laver vi en ”honningkrukke” som kan lokke dem til, og når de så spiser ”honningen” læser de alligevel hvad der står på krukken. Og


12

Anden del af markedsføringen, er markedsføringen for selve mediegeek.dk. Vi har valgt en meget direkte markedsføring, hvor vi går lige efter lærerne på gymnasier, handelsskoler og htx. Ved at skrive et personligt brev omkring projektet til billedkunst-, mediefag- og programmeringslærer mm. Vil vi få læreren til at videredistribuere mediegeeks promotional matteriale (postkort, plakater, mm.) og optimalt, bruge mediegeek.dk i undervisningen, ved enten at vise tourturials fra siden eller at få dem til at uploade deres eget indhold. Samtidigt vil vi distribuere plakater og postkort til gymnasier, handelsskoler og htx, sådan at de kan ”krydre” deres plakatophæng med mediegeeks merchandise. Vi vil også arbejde med et medie som IMMA tidligere har brugt med succes, nemlig Free Comics. Free Comics er et alternativt tegneserieblad, som udkommer i København, Århus, Odense, Aalborg og Vejle. Publikummet stemmer overens med vores målprofil, og det er relativt billigt at annoncere.

Kære

Xxxx X xxxx

Vi er e n på IMM lille gruppe M A i Ny købing ultimediede i 2008 si starte F. Vi h t Medi hvor m ar som gn-studeren e g de e eksam diepro dieinteresse eek.dk. Det enspro jekter e r jekt e r d e eu nh , så so produ m film nge kan del jemmeside cerer e , vi vide bliver otutor flash og gra deres mebedre i a fi ls k. Sam ti at ska be mu l diverse pro , som viser t hvord idigt ltimed gramm gratis! a ieprod n man uktion er, og meto Vi skri er. De d e ver til r til t hele di med d er gan ine kla g fordi vi hå ske sser, o ber at ning. g evt du vil bruge dele m Da vi siden er stu i din u aterialet derend mund ndervi e, f m sselv p etoden, me ungerer vi kun på å: n tro o s ikke mundwww.m på vor t ediege es ord ilek.dk. , tjek det Med v enlig h ilsen Mark H ünerm und Je nsen Danni Henrik Mikke Rosen l Olsen feldt Kenne

th J. D ahlin

Eksempel på brev til lærer


C

Produktion


14

Organisering Produktion

Her ses en detaljeret plan af projektforløbet

Organisering Projektet er behandlet som et rationelt projekt da vi kender vores midler og mål. Vi har i så bredt omfang som muligt arbejdet som en enhed, men til tider delt os i mindre grupper eller arbejdet individuelt. Mark har tjent som projektleder, og stået for den daglige organisering og den generelle hjemmesideprogrammering. Danni har primært arbejdet med filmproduktion – og været ansvarlig for for- og efterproduktion, mens hele gruppen har stået for produktion. Kenneth har primært arbejdet med design og markedsføring, mens Mikkel også

har programmeret hjemmeside, med hovedansvar for forummet. Faseplan Planlægning og analyse (start – 10. maj): Produktion (8. - 15. maj):

Rapportskrivning (13. - 28. maj) Test (22. – 26. maj):


Hjemmesiden Hjemmesiden Hjemmesiden er programmeret og kodet i HTML, CSS, PHP, JavaScript og MySQL. HTML og CSS er brugt til at lave design og layout, JavaScript til dynamiske elementer, og PHP og MySQL er anvendt til server-sided programmering, dvs. primært databasehåndtering. Siden er konstrueret omkring et system der gør det relativt let at modificere designet og funktionaliteten i fremtiden. På ethvert givent tidspunkt ser brugeren filen index. php, tilsvarende forsiden på de fleste andre hjemmesider. Det som er anderledes, og effektivt, er at index.php inkluderer det indhold brugeren ønsker at vise. Teknisk set er dette gjort med en globalvariabel, ”show,” der faktisk kan ses i adressebaren, hvis man står på noget andet end forsiden. Denne variabel fortæller index. php hvilket indhold brugeren ønsker at se, hvorefter vores kode går ind og henter indholdet fra en undermappe. Dvs, at selve teksten og tabellerne ligger i filerne for sig selv, mens designet og den grundlæggende funktionalitet ligger i index.php. Det kan sammenlignes med at se tv. Når man skifter kanal ændres indhol-

det, men tv'ets design og funktion er stadig det samme. Hvis vi derfor ønsker at ændre logoet på hjemmesiden, skal det kun gøres i en enkelt fil, frem for det antal undersider der nu engang måtte være, og som sagtens kan vokse drastisk både under og efter projektperioden. JavaScript er brugt til at gøre siden dynamisk på klientens side, dvs. i selve browseren – og ikke noget der behandles på serveren, ligesom PHP. Et nærliggende eksempel er login-boksen. I det selvsamme øjeblik man markerer ”Jeg har glemt koden,” ændres teksten på ”Login”-knappen til ”Send kode.” Skulle man gøre det samme med PHP, skulle der først være kontakt til serveren igen, og en ny kode returneres til klienten.

Hjemmesiden indeholder en forside, brugerfunktioner (oprettelse, profiler og redigering

15 af profiler), forum, showcase, administrationsmodul og tutorials. Forsiden giver overblik over de seneste aktiviteter på siden, samt vores omtalte featured. Showcasen er vores opfyldelse af den omtalte anerkendelse mennesker søger, mens tutorials er der til at dække yderligere interesse. Forummet er implementeret som en mulighed for brugerne til at diskutere projekter, teknikker, teori, mm. Alle brugere kan indsende kandidater til bidrag, men de skal godkendes af redaktionen. Redaktionen og denne godkendelsesfunktion fungerer ikke som kvalitetssikring, men for at undgå vandalisme i form af bidrag der enten ikke er funktionsdygtige eller er af stødende natur. Alle skal kunne indsende bidrag der ikke overskrider reglerne, og dermed blive vurderet og få råd til eventuel forbedring. Forum Forummets databasedel består af følgende tre tabeller: forum_emner, sporgsmal og svar, hvilke indeholder de værdier deres navne angiver. De tre tabeller arbejder sammen ved at de hver især har unikke id’er som de bruger til at identificere hinanden. For eksempel har forum_emne


16 tabellen en unik id, som sporgsmal tabellen så kan relatere til, og på den måde finde ud af hvor de forskellige spørgsmål (alternativt forumtråde) hører til, om det fx er i emnet med id'en 3 eller 4. På samme måde har sporgsmal-tabellen en unik ID som svartabellen kan relatere til. Forumet er lavet sådan at det starter i Forum-emne oversigten, hvor administratorne kan tilføje og slette forum-emner, disse emner bliver automatisk fjernet eller tilføjet til database. Den normale bruger kan kun åbne de pågældende emner. Når man har klikket sig ind i et af emnerne, kan man hvis man er registreret bruger, oprette en ny tråd (stille et spørgsmål), denne tråd vil så automatisk blive gemt i sporgsmal tabellen i databasen. Efter tråden er blevet oprettet kan brugerne af siden gå ind

i den og svare på spørgsmålet, disse svar vil dernæst også automatisk blive gemt i databasen, i svar-tabellen. Administratorne har fuld adgang over forumet og kan ved hjælp af forumets interface, til enhver tid fjerne emner, tråde og svar.

Informationsdesign Vi har benyttet både placering, farve og skriftstørrelse til at fremhæve vigtige elementer på hjemmesiden fra mindre vigtige. De mest vigtige er relativt store lilla links. De markerer ”Om os,” på ethvert givent tidspunkt og på forskellige tidspunkter – afhængigt at om man er logget ind eller ej - ”Opret bruger” og ”Indsend.” Dette er naturlige opfordringer til at deltage aktivt i hjemmesiden, samt at læse om mediegeek. dk og derigennem om IMMA.

Når brugeren er logget ind vil profilværktøjerne være at finde i øverste højre hjørne, med almindelig størrelse font og grå farve, fordi værktøjerne hurtigt læres at kende, og derfor ikke behøver kræve opmærksomhed i kommunikationen. ”Almindelige” links er orange, og dermed tydeligt markeret i forhold til resten. Vi har placeret links og navigation således at man først opdager de lilla områder, dernæst navigationen og eventuelt featured hvis man befinder sig på forsiden. Dette er led i at stoppe den flygtige modtager, og styre ham/hende derhen hvor vi mener de kan finde noget brugbart. På navigationen har vi lavet ikonerne meget intuitive, så man ved hvad der kommer når man klikker (se evt. ”kinetik” under ”psykologiske valg”)


17 Præsenstationsdesign Præsentationsdesignet er holdt relativt simpelt og enkelt, fordi vi har punkter på hjemmesiden hvor vi gerne vil skabe hurtig og effektiv fokus. Derfor fremhæves logoet, navigationen og featured. Som beskrevet under informationsdesignet har vi også via farver og skriftstørrelser fremhævet de vigtige links fra de mindre vigtige. Siden er separeret i: • • • •

Top Navigation Indhold Copyright-note

Set med gestaltlovs-briller er de opdelt efter lukkethed, og ydermere benytter vi lovene om lighed og nærhed, hvilket blandt andet ses anvendt på de forskelligfarvede links.

koden, hvilke nye brugere kunne føle sig usikre ved, og som derudover efterlader en større sikkerhedsbrist, fordi man bliver nødt til at tillade HTML-kode fra brugerinput – og derfor også javascript, der kan benyttes i skadelig sammenhænge. Alm. YouTube-embed: <object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube. com/v/wwnVD23Tcjk&hl=en&color1=0x006 699&color2=0x54abd6"></param><param name="wmode" value="transparent"></ param><embed src="http://www.youtube. com/v/wwnVD23Tcjk&hl=en&color1=0x006 699&color2=0x54abd6" type="application/ x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></ object> Embedding-metode på mediegeek.dk:

Brugervenlighed

http://youtube.com/watch?v=wwnVD23Tcjk

Alene sidens enkelthed er skabt for at bidrage til brugervenligheden. Vi har gjort teksterne indlysende, og der er forklaringer til de mere tekniske dele såsom at embedde en video. Selv denne proces har vi dog simpliceret, for eksempel er det rigeligt at kopiere adressen når man embedder fra YouTube, frem for at skulle indsætte hele embed-

Eksemplet viser embeddings af den selvsamme video. Ydermere, så er tilføjelse til showcase forklaret med tekst. Flash-cases har brug for link til filens placering. Dette er også suppleret af en forklaring, men vi formoder at de fleste der kan lave den slags, også forstår hvordan hyperlinks vir-

ker. Billed-upload fungerer via upload på en formular, hvilket er ligeså nemt som at åbne en alm. fil på computeren.

Database Generelt om databaserne Mediegeek.dk’s database er lavet i MySQL og består af 11 tabeller. Databasen fungerer, men der er visse ting vi kunne have lavet anderledes. For eksempel kunne vi have lavet vores relation mellem showcase og kategorier som en ”mange til mange”, istedet for en ”1 til mange”. Hvis vi havde valgt at lave den som en ”mange til mange”-relation ville det fungere således at man fx kunne uploade en film, og sætte den ind i flere forskellige kategorier. Det kunne måske være en tegnefilm som hører under både grafik- og film-kategorien. Denne metode har vi valgt ikke at bruge, da vi mener det ville gøre sidens struktur roddet, kompliceret og resultere i en del gentagelser på sidens interface. I stedet bruger vi ”1 til mange”relation, betydende at man kun kan sætte sine uploadede værker ind i én kategori, på den måde opnår vi en simpel struktur, hvor de forskellige ting ikke går igen. En anden ting vi kunne have gjort anderledes er vores profil-billede upload-funktion. Den fungerer på nuværende tidspunkt ved


18 at man uploader sit billede til serveren (via formular), mens databasen kun obevarer adressen (linket) til filen. Den alternative metode er at gemme billederne direkte i databasen. Dette ville resultere i at databasen kom til at indeholde enorme mængder data, og i teorien sløve den. Udover dette ville det også gøre det sværere at gennemse profilbilleder, da man ville være nødsaget til at forbinde til databasen hver gang. Med den metode vi bruger nu bliver databasen ikke fyldt med unødvendig meget data, og det er nemt at få adgang til profilbillederne.


19 ER-modellen


20

Relationelle model Som man måske har bemærket på vores relationelle model er databasernes feltnavne ikke skrevet i samme ”sprog.” Fx hvis man kigger på ”users”-tabellen og derefter sammenligner den med ”sporgsmals”*-tabellen kan det ses. Der bliver bl.a. brugt ”nr” i users-tabellen som primærnøgle mens der

bliver brugt ”sp_id” i sporgsmals-tabellen. Dette skyldes at vi har haft to personer til at programmere hjemmesiden og databasen, dette har resulteret i to forskellige sprog i koden, men på trods af denne variation virker databasen, og barrieren var ikke svær at overkomme i indeværende opgave.

profil: adressse til profil billede. Last_act: sidste aktivitet på siden Embed: adresse til youtube, blip.tv eller billed på serveren. Approved: om filmen er blevet godkendt af administratorerne. Fil: adresse eller link til tutorial fil.

Kort forklaring af de atributter der ikke forklare sig selv.

*) sporgsmal: spørgsmål (man kan ikke bruge æ, ø, og å i databasenavne)


21 Sprogbrug For at imødekomme målgruppen skal vi også bruge et sprog der passer til målgruppen. Vi har iagtaget at andre internet communities anvender et sprog der passer til deres, helt unikke univers. Derfor har vi uviklet en model for sprogbrugen på sitet. Retningslinier for sprogbrug på Mediegeek. dk: Vi har udviklet en unik jargon til siden, dels for at give en mere originalt ”feel,” men det er også noget vi vurderer passer til målgruppen, og som kan fange den. Desuden passer jargonens lidt ”løse” og unge tone til sidens design, der også har det lidt ”afslappede” og artistiske over sig. Ratings: Kampnederen Nedtur Udemærket Svedigt Sygt sprødt! ”Indsend” frem for ”upload.” Vi vil i så høj grad som det er muligt bruge danske udtryk frem for engelske, da siden er rettet til det danske markede. Redaktionen bør ”lytte” til hvad der skrives på hjemmesidens forum, og bruge brugernes jargon i mediegeek.dk’s egen kommuni-

kation. Det vil skabe en stemning af fællesskab og et helt unikt univers.


Designmanual Design og layout Denne designmanual er lavet for at skabe sammenhĂŚng i alt grafisk materiale for Mediegeek.dk. Designmanualen sammenfatter hjemmeside, bannerreklamer, posters, postkort, flyers, mm. Manualen indeholder illustrationer og beskrivelser af designprogrammets forskellige grafiske elementer, regler for brugen og anvendelsen. FormĂĽlet med designmanualen er at sikre konsekvens, entydighed og optimal gennemslagskraft i den mĂĽde Mediegeek.dk kommunikerer pĂĽ, uanset om det sker via et brev, annoncer, hjemmeside eller andet grafisk identitetsskabende materiale.

22


23 Grundelementerne For at skabe en gennemgribende identitet for hele Mediegeek.dk's kommunikation er der til formålet skabt en ”tegneseriefigur,” som skal gå igen i al kommunikation fra mediegeek.dk. Samtidigt er der der skabt et navnetræk, eller et såkaldt logotype. Logotypen er sammensat af to skrifttyper Giddyup Std og Eras Medium ITC, med en let modifikation af størelse på stjernen over i'et og en ”tegnet streg” til Mediegeek ikonet. Tegneseriefiguren er et ikon, da den refererer direkte til navnet, altså en medienørd. Samtidigt skal logoet, sammen med logotypen også vise at Mediegeek.dk samler den hardcore programeringstype, og den bløde designer/kunstner. Altså lidt som IMMA gør det. Tegneseriefiguren er skabt med et selvironisk strejf, som nørd, med tykke sorte firkantede briller, som man også har set det i reklamebranchen. Tegneseriefiguren har et koncentreret udtryk i ansigtet, som om han prøver at få noget til at passe præcist, som illustrere en omhyggelighed, og omtanke omkring brugerens slutprodukt. Det er meningen at brugeren skal kunne identificere sig med tegneseriefiguren.


24 Hjemmeside Hjemmesiden er bygget op, sådan at der med det samme er blikfang på forsiden. Den flygtige bruger kan med det samme klikke på enten et meget grafisk link, eller se en film, uden at skulle læse for meget tekst. Navigationen er bygget op sådan at selv en kineser kan se hvad der sker når man klikker på et link, sådan at alting foregår meget intuitivt. samtidigt har navigationen også fået spejling, for at give siden et ”glat” look. I bannerreklamer har vi givet IMMA’s logo en skæv ”fyldepen” agtig stroke, og bylinen står med giddyup std, for at give mediegeek.dk og IMMA samhørighed.


25

Print Postkortene er skabt til at gøre modtageren nysgerig, samtidigt med at designet er uden mediegeek.dk’s logo. Det er gjort med vilje for at modtagerne skal tage postkortet med hjem, og evt. bruges i andre sammenhæng. På bagsiden skal der så stå om Mediegeek. dk.

Postkort 1

Postkort 2

Plakat 1


26

Print Plakaterne er designet til at lade modtageren være i uvidenhed omkring hvad plakaten egentligt handler om. Så er der med humoristiske elementer sørget for at modtageren forbliver nysgerig, og selv opsøger informationerne, som vil komme til at stå med småt på plakaten, og på hjemmesiden.


27

Farver #EFEFEF er blandt anvendt på bokse, fx Featured og Forum.

#a32066

#efefef

#c31e66

#dfdfdf

#DFDFDF er brugt til baggrundsfarve. #AFAFAF er brugt til rammer på tekstbokse og knapper. #909090 er brugt til grå links. #404040 er brugt til brødtekst. #1D3D54 er brugt som den gennemgående blå grundfarve.

#164883

#004684 er brugt til at fremhæve grå links når musen kører over. Den samme er at finde i IMMA-logoet. #A31E66 er den gennemgående lilla grundfarve. Blandt andet brugt på fremhævede links.

#1d3d54

#C31E66 er den ”hovered” lilla. #ED9E29 er den gennemgående orange.

#ef9e29

#b0afb0

#909090

#414141


28 Skrifttyperne Skriften Verdana er valgt som den mest funktionelle skrift, idet den er frit tilgængelig i alle nyere udgaver af Officepakken og dermed kan bruges af enhver. Den er tegnet specielt til brug på skærm og på print, og er meget læsbar selv helt ned i små størrelser. Giddyup std, er valgt pga. sine egenskaber som dels håndskrift og dels sine sjove elementer. Skrifttypen er valgt for at give dynamik i logoet. Samtidigt er Eras medium valgt pga. den mere moderne og seriøst look. Den skaber en god kontrast til Giddyup’s mere runde og bløde udseende. Denne kontrast fremhæver at mediegeek.dk samler de to typer personer på et sted.

Verdana Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890 !?@& Verdana Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890 !?@& Verdana Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890 !?@& Verdana Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890 !?@&

Giddiyup std ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890 !?@& Eras Medium ITC ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890 !?@&


29

Tests CET og brugertest

Udsnit af vores vurderinger:

CET For at teste vores kommunikation, inden vi fortsatte til brugertesten, nåede vi i diskussion frem til følgende skema:

Vi mener vores side er i stand til at stoppe den flygtige hjerne pga. logoet og Featured Content. Vi mener den vil være interessant, fordi mange af de besøgende vil være aktivt informationssøgende inden for emnet. Vi mener vores selvprofilering er gennemtrængende og tydelig. Talesprog og jargon er rettet mod målgruppen, men samtidig forsøgt holdt på et seriøst plan med en gennemgående god og professionel tone. Det ”alternative sprog” er anvendt på fx ratingsystemet.

Stop flygtig hjerne Stemning Sammenhæng tekst/billede Enkelthed Forbrugerrettet Interessant Profil Relevans Stopeffekt Indgang Koncentration Flow Konvention Kontrast Dynamik Relevans Talesprog Jargon Ordøkonomi Konkret Forløb Aktiv Vibrationer Tone Seriøsitet

3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2

Vi har endeligt vurderet at vores kommunikation burde nå målgruppen, og efterfølgende givet grønt lys til at starte brugertesten.

Brugertesten Brugertesten blev afviklet med spørgeskema på godt 12 mennesker, hvoraf nogle er gymnasieelever og andre allerede er studerende på IMMA. Testen så således ud: • • • •

Køn Alder Bosted Beskæftigelse

• Civilstatus • Skærmopløsning Bruger du andre sociale internetværktøj (f.eks. Arto, Facebook, Youtube, myspace eller lignende)? Hvad syntes du om det grafiske layout Er siden overskuelig? • Videotourturialen er spændende (Ja/ Nej) • Videotourturialen er flot (Ja/Nej) • Videotourturialen giver mig lyst til at lave mine egne film (Ja/Nej) Hvilke emner så du gerne at mediegeek.dk arbejdede med i fremtiden? • • • • •

Video Flash Grafik Lyd og musik Hjemmesideprogramering

Andet (Hvad?) _______________________________ Mediegeek arbejder hele tiden på forbedringer af projektet, hvilke forbedringer synes du skal med?


30 Jeg vil gerne bruge mediegeek.dk igen (Ja/ Nej) Jeg bruger mediegeek til at se andres bidrag (Ja/Nej) Jeg bruger mediegeek til selv at indsende bidrag (Ja/Nej) Kommentarer Brugertesten kan ses på: http://www.espub.net/rss/survey.aspx?ID= d86c9166de30c106ec9afbb7c0c4cba5

Analyse Vi spørger om de i forvejen bruger sociale værktøjer, for at vide om deres sociale engagement på nettet stemmer overens med vores målgruppes. Hvis de ikke gør - og af princip slet ikke ønsker det - vil de med stor sandsynlighed heller ikke gøre det på Mediegeek.dk. De fleste spørgsmål er stillet for at finde ud af om der er en interesse for siden. Vi mener også det er vigtigt at undersøge om de bruger mediegeek for at se andres bidrag, eller for selv at bidrage. Dette giver et overblik over hvilke tendenser der kan danne sig på siden, og hvor stor efterspørgelsen bliver på nye tutorials, og hvordan vi i fremtiden skal arbejde med sidens kon-

cept. Hvis 90% ønsker at bidrage bør vi sætte mere fokus på et andet sæt funktioner, i forhold til hvis 90% hellere vil se det andre har lavet. Hvis størstedelen er interesseret i det andre har lavet, vil der derfor også være mindre der bidrager, hvorfor vi i markedsføringshensyn kunne forsøge at tiltrække folk der vil bidrage. Resultat Efter at have gennemgået brugertesten har vi udledet resultater som læses i bilag 1. Med henblik på f.eks. hjemmesidens design og funktionalitet, kan vi se at der er en overvejende tilfredshed blandt testpersonerne. Resultatet ligger over 3 ud af de 5 ved alle spørgsmål. Hvad angår videotutorialen ser vi samme resultat; bred enighed om at produktet er tilfredsstillende. 70% af de adspurgte har fået mod på at lave egen video efter at have set tutorialen. Her er nogle af de kommentarer vi som feedback: • Jeg tror det er smartest at beskæftige sig med få emner, når man starter et nyt communit. Som fx kun at fokusere på videoprodultion og senere eventuelt at udbygge med grafik, flash og foto eksempelvis. Derved skaber man et niche-

produkt, der skaber et dynamisk miljø og ikke mange få fragmenter, der ikke laver meget trafik. • Underholdende, inspirerende, godt initiativ. Super sej menu :) Logoet er fedt, og godt fundet på. Den eneste ”negative” kommentar jeg har, er at den godt kan virke lidt rodet/uoverskuelig jo længere ind man kommer. Men ellers godt arbejde, synes det er et imponerende resultat der er kommet ud af det :) • gratis undervisning af kompetente folk - det er da et fantastisk tilbud. det er jo en gør-det-selv i kreativ udfoldelse. ydermere så bliver man holdt i hånden, hvilket er nødvendigt, da mange mennesker ønsker at opnå en større viden om elektroniske værktøjer, men de vælger fra at tilegne sig den viden, fordi de ikke tror, at det er muligt. de lider af en slags mentale blokeringer over for IT. Dette gælder dog i langt mindre grad de unge mennesker nu om dage. unge som i folkeskoleelever.


31 Video Vi har i vores projekt valgt at lave en videotutorial. På siden er der gjort plads til flere videoer, der hver dækker sit eget emne, men i projektforløbet har vi valgt kun at lave en. Denne skal så fungere som eksempel og forløber for, hvordan efterfølgende tutorials kommer til at se ud. Denne pågældende video omhandler emnet ”film”, og vil give seeren et solidt grundlag at starte ud på, hvis de ønsker at lave deres egne filmproduktioner, såvel store som små. Filmen er basalt set delt op i to dele: Den første der er selve tutorialen, hvor man ser studieværten præsentere materialet og give en basal beskrivelse og introduktion til nogle af de værktøjer og færdigheder der er vigtige at have styr på i forbindelse med at producere og redigere video. Anden del er en kort film der skal illustrere nogle af de elementer der blev forklaret i tutorialen. Den skal virke inspirerende og opmuntrende på seeren og give ham/hende lyst til at give sig i værk med selv at producere. Hvis vi kigger nærmere den første del, tutorialen, så består den primært af to ting. Et studie, hvor vores vært præsenterer materialet, og screendumps taget fra computeren

mens der bliver talt om redigeringsfasen, så seeren kan følge med på skærmen. Studiet er opsat i en gammel fabrikshal med en grøn skærm i baggrunden og en tvskærm til højre for vores vært. Værten står i det primære billede lidt til venstre og er placeret bag et bord, hvorpå der er placeret en bærbar computer og en stationær mikrofon. Vi har valgt at placere studiet i en fabrikshal, på grund af dens æstetiske værdi. Vi er ikke interesseret i at opsætte en illusion om en falsk virkelighed, og derfor har vi valgt åbenlyst at ”reklamere” med at dette ikke er vores naturlige miljø. Den grønne skærm bag værten bruges til at illustrere de elementer der bliver forklaret og sørger konstant for at vores logo er i billedet, for at få optimal profilering. Fordelen ved at bruge en grøn skærm frem for en statisk skærm eller er stort display er for det første at den er nemmere at håndtere, og billigere at anskaffe. Det giver også mulighed for at kunne vente med at designe baggrunden til postproduktionen, frem for at skulle lave den i pre-produktionen. En ulempe kunne vise sig senere i redigeringsfasen, hvis baggrunden ikke har været jævnt belyst, og det derfor vil blive svært at sortere baggrunden fra. Skærmen til højre for værten har til formål at vise billedet fra computeren når der suppleres med billeder fra studiet når der bliver

instrueret i redigering, da dette ellers ses som screendumps fra computeren. Der er to kameraer på sættet, hvor det ene er fastmonteret og sørger for skudet af værten med den grønne skærm. Det andet kamera filmer fra forskellige vinkler på værtens venstre side. Der veksles mellem disse to for at skabe mere dynamik og liv i billedet. Vi har valgt vores studievært ud fra, at han skulle være belæst i området, så han ikke kludrer rundt i materialet. Han skulle have et troværdigt udseende, og en behagelig stemme, man ikke bliver træt at høre på alt for hurtigt. Den anden del af tutorialen er en kortfilm, der har til hensigt at skabe interesse og gåpåmod hos seeren. Den er bygget op som et komisk indslag der bruger en reference til Olsen Banden. Grunden til at vi bruger Olsen Banden til at kommunikere målgruppen er fordi det er noget alle kan forholde sig til. Olsen Banden er kult, let genkendelige og noget alle kan sammenligne. Det har lykkedes os med relativt få midler at lave en lignende kopi af deres trio, som alle vil kunne nikke genkendende til. Vi viser i denne film bl.a. at man ikke behøver bruge lang tid på kostumer, makeup eller locations, så længe man har en ide, og rigeligt med fantasi.


D

Afrunding


33

Fremtidsperspektiv Det er vores intention at fortsætte arbejdet med Mediegeek.dk efter eksamensperioden. I fremtiden vil vi implementere følgende funktioner: • Indlede reel markedsføring. • Implementere mere jargon. • Lave en ordbog, sådan at udvalgte udtryk og fraser på siden markeres som links, og ved tryk fremkommer en forklaring. • Forsøge at lave egen videoupload, dog beholde embedding-muligheden. • Tilføje flere tutorials. • Inkludere flere emner. • Jobsektion • Automatisk skift på featured • Mulighed for brugerne at skrive privat imellem. • Lave portefølje og CV-funktioner til brugerprofiler • Eventuelt konkurrencer


34 Konklusion Vi konkluderer hermed at målsætningen er nået. Minimumskravet for hjemmesidens funktionalitet er opfyldt og vi har produceret en tutorial. Resultatet kan ses på www. mediegeek.dk. IMMA er synligt profileret på siden, blandt andet i form af bannerreklame i toppen og i forumtrådene. IMMA’s seneste flash er lagt op i featured, og desuden omtales IMMA i teksten ”Om os.” For at ramme målgruppen har vi påbegyndt udviklingen af portalens og communitiets egen jargon, og lavet en gennemgående designstil der symbolisere det kreative – blot et af flere led i et opfylde budskabet gennem kommunikationen. Vi kan først give målbare resultater på fremgangen til IMMA om 1+ års tid, efter sitet har haft en chance for at markere og etablere sig, og fusionen er trådt endeligt i kraft. Vi har dog via brugertests erfaret blandt andet at 70% af de deltagende blev interesseret i at lave film udfra vores tutorial, og vi har erfaret at størstedelen af brugerne er interesseret eller muligvis ville være interesseret i at fortsætte deres medlemskab på siden.

Vi konkluderer endegyldigt at Mediegeek ville være en god tilføjelse til IMMAs markedsføring og eksterne kommunikation i fremtiden. Sammen med fusionen mener vi at IMMAs dalende elevtal kan vendes til en stigning, og uddannelsen igen kan markere sig på nationalt plan. Vi afventer nu grønt lys fra IMMA til at lancere produktet og mediestrategi.


Bilag 2: Diagrammer

35


36


37


38


39


40


41


Det er med stolthed at vi præsenterer Mediegeek.dk Med venlig hilsen

Mark Hünermund Jensen

Mikkel Olsen

Danni Henrik Rosenfeldt

Kenneth J. Dahlin

Vi ønsker dig god læselyst, og glæder os til at fremlægge projektet for dig.


Mediegeek rapport  

Rapporten til vores 1års projekt.

Mediegeek rapport  

Rapporten til vores 1års projekt.

Advertisement